Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä"

Transkriptio

1 Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Esiselvitys VEPU-projekti NELI hanke Ahlberg Arto Mylläri Mikko Kallionpää Kalle Cursor Oy

2 NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehitysohjelma. Ohjelma toimii logistiikan ja siihen liittyvän teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen yhteistyöfoorumina Kymenlaaksossa. NELI tukee ja täydentää muita logistiikan T&K toimijoita hakemalla konkreettisia tutkimus- ja kehitystuloksia elinkeinoelämää ja koulutusta varten. NELI toimii yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten logistiikkaklusterien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa työtä, jossa NELI etsii ja arvioi logistiikan tutkimus- ja kehitysideoita, valmistelee projektin aihealueen parhaiden osaajien kanssa ja hankkii projektille rahoituksen sekä tapauskohtaisesti osallistuu hankkeen toteutukseen. VEPU-projekti toteutettiin 12/2012-3/ ver. b

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 ESISELVITYKSEN TAUSTA 4 3 TUULENKAATO PUUT 4 4 KOTKAN ENERGIAN TAVOITTEET 5 5 ESISELVITYKSEN TOTEUTUSMALLI 5 6 PIETARIN LÄNTISEN ALUEEN PUUVARANNOT Alueittaiset arviot puumääristä Puun omistusoikeus Venäjällä 7 7 PUUPOLTTOAINEEN HINNANMUODOSTUS Laatuvastuu Nykyisten toimitusten hinnanmuodostus Uusien toimitusten hinnanmuodostus 10 8 RAUTATIEKULJETUKSET Rautatiekuljetuslaskelmia 11 9 AUTOKULJETUKSET Autokuljetuslaskelmat nykyisistä kuljetuksista Autokuljetuslaskelma Pietarin länsipuolen kuljetuksista LAIVAKULJETUKSET Laivakuljetukset Suomalaisilla aluksilla Merikuljetusten kustannukset Laivakuljetuslaskelmat venäläisillä aluksilla Satamat Pietarin länsipuolen alueen satamat Kotkan satamat Satamainvestointi VAIHTOEHTOISET TOIMINTAMALLIT Toimintamallivaihtoehto Toimintamallin arviointi Toimintamallivaihtoehto Toimintamallin arviointi Toimintamallivaihtoehto Toimintamallin arviointi Toimintamallivaihtoehto Hintavertailu 26

4 1 JOHDANTO Tämä esiselvitys on tehty Kotkan Energia Oy:n toimeksiannosta. Tarkoituksena on selvittää puupolttoaineiden kuljetusta Venäjältä Kotkan Energian voimalaitoksille. Selvitykseen sisältyy materiaalimäärien arviointi Pietari-Narva välisellä alueella, ja mahdollisten lastaussatamien sekä haketuspaikkojen määrittäminen tarvittavine koneineen ja resursseineen Venäjällä. Myös investointimahdollisuutta satamien ja toimipisteiden perustamiseksi Venäjälle selvitettiin. Lisäksi on tutkittu materiaalin eri kuljetustavat sekä niiden kustannusvaikutukset. Esiselvityksen pohjalta on laadittu kannattavuuslaskelmia ja toimenpide-ehdotuksia. Selvitykseen sisältyy myös mahdollisten yhteisyökumppanien löytäminen Venäjältä. Selvityksen tekijänä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima NELI hanke yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa. 2 ESISELVITYKSEN TAUSTA Vuonna 2010 kesällä iskivät Asta- ja sen perään Veera-myrskyt (nimet Suomessa), jotka aiheuttivat myös Venäjän puolella tuhoa ja puiden kaatumista. Suurin osa Venäjän tuulenkaadoista sijoittui Viipurin ja Priorezerskin/ Käkisalmen alueelle. Puut olivat olleet pitkään maastossa, ja osin korjattuina. Ajatuksena oli käyttää tätä tuulenkaatopuuta polttoaineena Kotkan Energian voimalaitoksilla. Selvityksessä oli tarkoituksena suunnitella mahdollisimman edullinen logistinen ketju tuulenkaatopuiden toimittamiseksi polttoon. Selvitykseen liittyi myös jatkotoimitusten mahdollisuus tuoreen puun toimittamiseksi tulevaisuudessa, sekä jatkuvan toimitusketjun luominen Venäjältä Suomeen. Selvityksessä tutkittiin eri kuljetusvaihtoehdot rautatie- auto- ja laivakuljetus mahdollisuudet sekä niiden logistiset kustannusvaikutukset. 3 TUULENKAATO PUUT Jo tutkimuksen alkuvaiheessa selvisi, että tuulenkaatopuut olivat suurimmalta osaltaan korjattu. Muutamat hakkuuoikeuden saaneet eivät vielä olleet hoitaneet velvollisuuttaan, mutta heidänkin tuli hoitaa velvollisuutensa kesään 2013 mennessä. Suurimman osan tuulenkaatopuista oli käyttänyt Viipurin Sellutehdas pellettien valmistukseen.

5 Tämän vuoksi tutkimus keskitettiin tuoreen puun hankintaan, ja siihen liittyvään logistiikkaan. 4 KOTKAN ENERGIAN TAVOITTEET Kotkan energian tavoitteena oli löytää uusi logistinen ketju joka takaisi polttohakkeen toimitukset edulliseen hintaan, sekä mahdollinen kokonaiskapasiteetin nosto hakkeen osalta uusien kuljetusreittien myötä. Kotkan Energia oli tehnyt tarjouspyynnön lämmityskaudelle Karjalan Kannaksen alueelle johon sisältyi irtokuutiometrin toimittaminen Venäjältä Kotkan Energian voimalaitoksille. Lisäksi tarjouspyyntö sisälsi Suomen Voiman tarpeen joka tulisi olemaan noin irtokuutiometriä vuodessa. Hankkeen aikataulu oli mahdollisten toimitusten suhteen syksy Toinen hanke, joka oli tämän tutkimuksen pääkohde, oli Pietarin länsipuolen metsäalueet, jotka sijaitsevat noin km säteellä mahdollista toimitussatamista. Tämän alueen toimitusten tarjouspyynnön lähtökohtana pidettiin samaa kun Karjalan kannaksellakin, mutta optiona suuremmat toimitusmäärät esimerkiksi uuden voimalaitoshankkeen toteutuessa ESISELVITYKSEN TOTEUTUSMALLI Esiselvitys toteutettiin tekemällä haastatteluja ja käymällä neuvotteluja Suomessa ja Venäjällä toimivien yritysten, sekä asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksessa oli mukana myös Pietarin luonnonvarakomitean johtoa sekä satamatoimijoita Venäjältä ja Suomesta. Yrityksien osalta haastateltiin autoliikennöitsijöitä, rautatiekuljetusyrityksiä ja laivausyrityksiä. Yhteydet Venäjälle oli saatu Cursor Oy:n kautta. Suomen yhteydet hoiti NELI. Haastattelujen, ja useiden tarjouspyyntöjen vastausten perusteella tehtiin kustannuslaskelmat eri kuljetusmuotojen kustannusrakenteen selvittämiseksi. Tutkimuksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja polttohakkeen toimittamiseksi. Arvioinnissa oli mukana investoinnit Venäjälle joko osittain valmiiseen infrastruktuuriin tai täysin uuteen toimilaitokseen. Myös mahdolliset satamainvestoinnit olivat mukana keskusteluissa. Venäjältä saadut tiedot ovat tarkistamattomia ja perustuvat haastatteluihin, sekä Venäjältä saatuihin dokumentteihin. Venäjällä saattaa olla myös alueellisia eroja säännöstöissä.

6 6 PIETARIN LÄNTISEN ALUEEN PUUVARANNOT Puuvarannoista saimme monenlaista tietoa, joiden perusteella muodostui käsitys, että puuta on riittävästi suurienkin määrien toimittamiseen, kunhan markkinat ovat olemassa. Markkinan puuttuessa on puutetta toimijoista ja infrastruktuurista joka valmistaisi polttohaketta. Myös matkoilla näkemämme metsät ja sahattujen puiden halkaisijat tukivat oletusta puun suuresta määrästä. On todennäköistä, että toiminnan käynnistyessä suuri osa hakkeestakin tehdään pyöreästä puusta, osittain rangoista, eikä ollenkaan metsätähteestä, jonka korjuu katsotaan kannattamattomaksi. Lähtötietoina oli saatu alueelta puumäärätieto, joka oli kokonaisuudessaan noin 5,9 milj. m3 ja pintaalana ha. Tässä luvussa on koko Karjalan kannaksen puumäärä. Lisäksi Pietarin länsipuolen alue ha metsäpinta-alaa. Tutkimuksessa keskityttiin Pietarin länsipuolen alueisiin. 6.1 Alueittaiset arviot puumääristä Lomonosov: (Krontstadt:in lähellä) Ei laajoja metsävaroja. Viime vuonna hakattu puuta m3. Kingisepi: (lähellä Narvaa) Huonot tiet, teiden varsilla vähän puuta. Puuttuvat ostajat ja logistiikka. Hatsina ja kolme muuta Ust-Lugan lähellä olevaa aluetta: (122 km Ust-lugasta itään) Osa vuokraajista on luopunut hakkuutoiminnasta. Satamaan tulisi olla rautatie. Tie on nyt huono. Slantsi: (Kingisepp:istä etelään Ust- Lugaan 100 km). Puuta on runsaasti sekä myyjiä. Volosovskiy: (Kingiseppin ja Hatsinan välissä, 85 km Ust-Lugaan) Haketettavaksi sopivaa tavaraa saattaa olla käytettävissä.

7 Pietarin läntisen alueen metsävarannot State forest facility Administrative district of Leningrad region Space of felling area Volume for 2012, thousand ha allowed to be harvested in 2011,m3 Volume harvested in 2011, m3 Harvested volume rate, % Lomonosov Lomonosovskiy raion Kingisepp Kingiseppskiy raion; Slantsy Slantsevskiy raion Volosovo Volosovskiy raion Taulukon lähde: Vladimir Sendetskiy ja Oblastin luonnonvarakomitea. 6.2 Puun omistusoikeus Venäjällä Venäjällä ei yksityinen henkilö ja yritys voi omistaa metsää, vaan metsäpalstat vuokrataan valtiolta. Luonnonvarakomitea hallinnoi vuokrausta ja sillä on omat tarkastajat, jotka tarkastavat vuokrattavat alueet, arvioivat siitä saatavan puumäärän ja määrittelevät puumäärän mukaan valtiolle maksettavan veron. Tarkastajat myös tutkivat alueet hakkuiden jälkeen ja vuokraajalla on velvollisuus poistaa metsätähteet. Vuokrattu palsta on yleensä pinta-alaltaan n m 2. Suurempiakin palstoja vuokrataan. Joissakin tapauksissa vero pitää maksaa kerralla etukäteen ja toisissa tapauksissa kerran kuukaudessa osa vuokrahinnasta (eri lähteet). Vuokraoikeudet vaihtelevat 3 - vuodesta 49 -vuoteen. Toisissa tapauksissa saa vuokrata vain kolmeksi vuodeksi, toisissa tapauksissa vuokraoikeus on tehty 49- vuodeksi. Nykyään on mahdollista ostaa vuokraoikeuksia jopa 99 vuodeksi [5].

8 7 PUUPOLTTOAINEEN HINNANMUODOSTUS Puupolttoaineen hinta muodostuu suurimmaksi osaksi logistiikasta. Polttopuuhake raaka-aineena on vielä suhteellisen halpaa johtuen sen jäte -tai tähde statuksesta. Metsätähteen keruu aiheuttaa aina kustannuksia. Jos näitä kustannuksia voidaan pienentää tai kokonaan poistaa ollaan valmiita toimituksiin edullisillakin hinnoilla. Venäjällä metsätähteen poisto voi tapahtua myös syntypaikalla polttamalla. Venäjällä ei vielä ole niin kehittynyttä puun korjuujärjestelmää kuin Suomessa, joten eri metsäjakeiden käyttö sekä ohjautuminen taloudellisesti oikeisiin kohteisiin ei vielä täysimääräisesti toteudu. Kuljetusliikkeet ja hakettajat toimivat normaalilla liiketoimintaperiaatteella, eli kaikesta toiminnasta tulee saada katetta, tai sitten ei ole toimintaa. Kuljetusliikkeet ja hakettajat sitovat toimintaan pääomaa, sekä kuluvaa, huoltoa vaativaa kalustoa. Kaikki tämä pitää kattaa tehokkaalla tuotannolla. Polttoainehakkeen hintaa verrataan muihin polttoaineisiin, ja se onkin määräävin tekijä polttoainehakkeen hinnanmuodostuksessa. Jos kaikki, tai lähes kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet osoittautuvat kalliimmaksi kuin polttoainehake tulee hakkeelle voimakas kysyntä ja hinta lähtee nousuun. Tällöin myös logistiikalle saadaan toimitusketjun eri osa-alueilla kannattavaa toimintaa ja pullonkaulaksi saattaa muodostua hakkeen saatavuus. Jos tähän on valmistauduttu pitkäaikaisilla sopimuksilla ja myös kyvyllä lisätä nopeasti kapasiteettia, hyvää toimitusvarmuutta unohtamatta, saadaan etulyöntiasema verrattuna kilpailijoihin. Venäjältä toimitettavan puun erikoispiirre on puun suhteellisen hyvä laatu johtuen edellä mainitun korjuujärjestelmän kehittymättömyydestä. Puun hyvä laatu antaa toimituksille kilpailuetua, sillä mitä suurempi on toimitettavan puun tehollinen lämpöarvo, sitä kannattavampaa se on kuljettaa. Puupolttoaine toimitetaan Kotkan Energian voimalaitoksille joko suoraan voimalaitoksen siiloon tai Heinsuon välivarastoinnin kautta. Puu tulee rekka-autoilla Suomesta, sekä Venäjän puolelta muutamasta eri kohteesta. Suomesta toimitettu puu on suurimmaksi osaksi metsätähdehaketta ja rankoja, jotka toimitetaan välivarastointiin kentälle valmiina hakkeena. Pieni osa puusta tulee pyöreänä puuna ja haketetaan Heinsuolla. Tämä haketus tehdään voimalaitokselle syötettävän puun laadun parantamiseksi. Puun saapuessa Heinsuolle se punnitaan ja siitä otetaan näytteet joista tehdään kosteusmääritys saapumistilassa jokaisesta kuormasta. Tehollisen lämpöarvon määritys tehdään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimesta pommikalorimetrillä kerran

9 kuukaudessa. Näiden lähtötietojen perusteella määritellään kuormasta maksettava hinta. Hinta määräytyy suoraan tehollisen lämpöarvon mukaisesti, eli laskutettavasta polttoaineesta on poistettu kaikki kosteus. MWh -hinta sovitaan toimittajien kanssa tehdyillä sopimuksilla. Venäläisen puun toimittajilla tulee olla Suomessa tytäryhtiö tai emoyhtiö. Hinta määritellään vuosisopimuksella ja on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Kotkan Energia pyrkii mahdollisimman tasaiseen polttoainevirtaan läpi vuoden, vaikka kesäisin kulutus on paljon vähäisempää. 7.1 Laatuvastuu Puupolttoaineen hinnanmuodostuksessa on erittäin tärkeää kuka ottaa laatuvastuun. Luonnollinen laatuvastuun ottaja tulisi olla metsäpalstan omistaja tai vuokraaja, koska hänellä on ainakin jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa puun laatuun. Nykyisissä toimituksissa laatuvastuu ei ole ollut metsänvuokraajilla Venäjällä vaan kuljetusliikkeellä tai kuljetusliikkeen yhteisyrityksellä, joka hankkii puuta Venäjän puolelta. Voimalaitos maksaa vain täydellisestä polttoaineesta sovitun hinnan. Laatuvaihtelun riski, joka voi olla hyvinkin suuri, jää polttoaineen kuljettajalle. Laatuvaihtelu on merkittävin tekijä laskettaessa kuljetusliikkeelle toiminnasta muodostuvaa liiketulosta. Meri tai rautatiekuljetuksissa kuljetuksen järjestäjä ei ole valmis ottamaan laaturiskiä, vaan maksu suoritetaan tonneissa tai kuormatilavuutena kuutiometreissä. Olisi luonnollista, että laaturiskin ottaa puun toimittaja. Venäjän puolella oleva yrittäjä tai yhteisyritys joka hankkii puuta alueelta, ja hakettaa puun on tässä tapauksessa luonnollinen laaturiskin ottaja. 7.2 Nykyisten toimitusten hinnanmuodostus Nykyiset polttoainehakkeen toimitukset perustuvat autokuljetuksiin lähialueilta. Polttoaineen toimittajalle on tärkeää matkan pituus voimalaitokselle. Sitä kannattavampaa toiminta on mitä lähempänä voimalaitos, tai tässä tapauksessa Heinsuon varastointipaikka sijaitsee hakkuukohteesta. Kotkan Energian voimalaitoksen sijainti Etelä- Kymenlaaksossa on edullinen käytettävissä olevien lähialueiden puuvarantojen suhteen. Nykyisellä hintatasolla kuljetukset ovat kannattavia n. 100 km. säteellä. Venäjän puun ollessa kyseessä kuljetus voi olla kannattavaa vielä km. etäisyydeltä voimalaitoksesta. Tätä pidemmällä matkalla tulee harkita muita kuljetusvaihtoehtoja. Kannattavuuteen vaikuttaa suoraan kuorman tilavuus. Venäläisillä autoilla kuljetettaessa kannattavuus on huonompaa niiden pienemmän koon vuoksi. Polttoaine kuiten-

10 kin on halvempaa Venäjällä ja tasaa kannattavuuseroa. Rajan ylitys on myös kustannustekijä, josta on vastannut puun toimittaja. Kustannuksia muodostuu vientitullista ja rajalla mahdollisesti tulevista odotusajoista. Siis pidemmältä matkalta nykyisellä hinnalla on hyvin vaikea saada polttoainehaketta, tai puun toimittaja joutuu tinkimään katteestaan. Avovarastointi aiheuttaa myös pidempään jatkuessaan energiasisällön heikkenemistä. Merkittävin yksittäinen tekijä logistiikan kannattavuuteen on puun laatu. 7.3 Uusien toimitusten hinnanmuodostus Uusien, tutkimuksen kohteena olleen, Venäjän puun toimitusten osalta on peruslähtökohta, että puut sijaitsevat kauempana maanteitse kuljettuna kuin nykyiset puuvarannot. Kun halutaan toimittaa puuta Pietarin länsipuolisilta alueilta nostaa matkan pituus maanteitse myös autokuljetuksien hintaa, mikä on todettu edullisimmaksi vaihtoehdoksi lyhyillä kuljetusmatkoilla. Matkaa Pietarin länsipuolisilta alueilta tulee maitse km, jolloin autokuljetukset eivät enää ole taloudellisin vaihtoehto. Vesiteitse matka esimerkiksi Ust-Lugasta Kotkaan on varsin lyhty n. 120 km. Vesikuljetus antaa omat haasteensa. Erona autokuljetuksiin ovat satamatoiminnot molemmilla satamilla, laivan lastaus ja purku, sekä tietysti itse kuljetusmuoto. Vesillä kuljetus asettaa myös suuremmat haasteet eri vuodenaikojen suhteen. Silloin kun polttoaineen tarve on suurimmillaan, eli talvella on vesikuljetus hankalampaa ja lisäkustannuksia vaativaa verrattuna maantiekuljetuksiin. Missään tilanteessa laskelmissa ei tulla pääsemään yhtä edulliseen vaihtoehtoon kuin on esimerkiksi Svetogorskista, Viipurista, tai Säkkijärveltä Kotkaan autolla kuljetetulla puulla. Jos kokonaisvolyymi puunkäytön osalta kasvaa voimakkaasti, ja esimerkiksi autokalusto tai kuljetettavat raaka-ainemäärät nykyisellä kalustolla jäävät liian pieniksi on vesikuljetus hyvä vaihtoehto, vaikkakin hieman kalliimpi nykyiseen hintatasoon verrattuna. Tämä tutkimus antaa myös tiedon siitä, millä MWh-hinnalla laivakuljetus tulee kannattavaksi. Toimitustapa Esimerkkilaskelma eri kuormista ja tehollisista lämpöarvoista: Tehollinen lämpöarvo toimitusyksikköä kohti S o ptoimitettu määrä i m3 Irtotilavuuspaino saapumis kosteudessa kg Saapumistilan kosteus % Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg Energiatiheys Mwh/i-m3 Kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo MJ/kg Toimitettu energiamäärä MWh/kuorma K-auto Svetogorsk ,00 9,41 0,71 18,00 56,48 K-auto Suomi ,00 8,19 0,68 18,00 81,87 Junanvaunu venäjä ,00 9,41 0,71 18,00 56,48 Yksikkö m3 Venäjä 1, ,00 9,41 0,71 18,00 0,71

11 8 RAUTATIEKULJETUKSET Esiselvityksessä tutkittiin yhtenä vaihtoehtona rautatiekuljetuksia Venäjältä Suomeen. Mainitulla alueella on rautatieverkosto ja lähiasemia ovat muun muassa Veimarn, Volosovo, Gathina ja myös Ust-Luga. Selvityksessä pyydettiin hinta-arviota VR transpointilta, Nurminen Logistics Services Oy:ltä ja Freight One logistiikkayhtiöltä, jotka ovat erikoistuneet Baltian alueen liikenteeseen. Junakuljetuksien hintataso osoittautui kuitenkin tämän tyyppisen tuotteen kuljettamiseksi liian korkeaksi. Tuotteelle on ominaista alhainen raaka-ainehinta johtuen sen käyttötarkoituksesta. Tällöin merkittävimmäksi kustannuseräksi muodostuu sen kuljetus ja muu käsittely. Junakuljetuksessa lisäkustannusta aiheuttaa myös runsaampi käsittelymäärä. Hake tulee saada toimitettua rautatieasemalle, sekä siellä tapahtuva lastaus ja purku määränpäässä. Mahdollisesti junakuljetuksiin sisältyy vielä jatkokuljetus autoilla kohteesta riippuen. Logistinen ketju muodostuu pitkäksi eikä siksikään ole kannattava. Junakuljetus olisi ylivoimaisesti kallein tapa toimittaa haketta Kotkan energian laitoksille riippumatta matkan pituudesta. Tarjouslaskelmat on tehty edellä mainituista Venäjän rautatieasemista Mussaloon. 8.1 Rautatiekuljetuslaskelmia Freight One Skandinavia Ltd on Suomen, Venäjän ja Ivy-maiden välisiin rautatiekuljetuksiin erikoistunut logistiikkayhtiö. Freight One tarjoaa suurimmillaan 88 m 3 tilavuudeltaan olevia vaunuja joko 22 tai 44 vaunun junia (2 veturia 44 vaunussa). Myös tilavuudeltaan pienempiä vaunuja löytyy. Kuljetus Venäjä- Kotkan satama vaunuhinta on arviolta noin euroa.. Junan siirtohinta Venäjältä Suomeen on noin euroa. Lisäksi tulevat toimitusmaksu ja passitus rajalta Kotkaan jotka tekevät esimerkkilaskelmassa noin 600 euroa junaa kohti. Tämän lisäksi tulisivat vielä lisäkäsittelymaksut joita ei esimerkiksi autokuljetuksissa tarvita. VR Transpointin tarjouspyyntökyselyn vastaus oli, että he toimivat yhteistyössä Freight Onen kanssa, joten todellista kilpailua ei VR;n taholta löydy. Nurminen Logistics tarjoaa Suomen ja Venäjän sekä muiden Ivy-maiden väliseen rautatieliikenteeseen normaalien vienti- ja tuontikuljetusten lisäksi monipuolisia projekti- ja erikoiskuljetuspalveluita. Yhtiöllä on omaa rautatievaunua, joiden lisäksi se

12 operoi yhteistyökumppaneidensa vaunuja. Vaunut on suunniteltu vastaamaan monipuolisesti asiakkaiden tarpeita. Yhtiöllä on 224 hakevaunua. Yhteistyösopimukseen venäläisen vaunuoperaattori Transgarantin kanssa sisältyy muun muassa osapuolten välinen junanvaunujen yhteiskäyttösopimus. Nurminen Locistigs Services Oy:n tarjous oli samaa luokkaa kuin Freight Onella, ja siihen sisältyi heidän venäläisen yhteistyökumppaninsa tarjous. Pientä hintavaihtelua aiheutti lähtöpaikka ollen suurimmillaan n euroa vaunua kohti. Vaunujen lastaus- ja purkuhinta on arviohinta, koska ei katsottu tässä selvityksessä tarpeelliseksi lähteä niitä yksilöimään. Laskelmassa on käytetty edullisimpia hintoja puun käsittelyn suhteen lisättynä rautatiekuljetuksista saaduista tarjouksista edullisin hinta. Laskelmassa on vertailtu eri toimintojen kustannusten suhteellista osuutta koko logistisesta ketjusta. Kokonaishinnaksi muodostui rautatiekuljetusten osalta noin euroa/ MWh. Laskelmasta havaitaan, että kuljetuskustannus irtokuutiometriä kohti on paljon enemmän kuin nykyisin hakkeesta maksettu voimalaitoshinta. Rautatiekuljetus ei ole hakkeen osalta kannattava kuljetusmuoto. 4,6 Energy wood 5,1 8,7 Harvesting 8,7 Transport to chipping Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) Transport to Kotka Harbor 73,0 Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin

13 9 AUTOKULJETUKSET Kotkan Energia Oy käyttää tällä hetkellä yksinomaan autokuljetuksia puupolttoaineen kuljettamiseksi Voimalaitoksille. Puupolttoaineen toimittaja vastaa toimituksesta Heinsuon kentälle tai voimalaitokselle asti. Kuljetuslogistiikan kannattavuutta arvioitaessa täytyy logistiikkaketju yksilöidä eri osatekijöiden kustannusten osalta, jotta voidaan määrittää kannattavuus ja suurimmat kustannuserät toimitettua MWh:a kohti. Selvityksessä pyydettiin tietoja Venäjältä toimitetun puun osalta Forest Serviceltä sekä Suomesta toimitetun puun osalta Metsä Groupilta. Polttoaineen kuljetus Suomessa perustuu pääosin metsän raivaus- ja puhdistustyöhön. Puun toimittaja ei odota saavansa suurta voittoa, vaan ainoastaan kustannukset katettua. Toiminnasta saatava voitto muodostuu tukkipuusta ja kuitupuusta. Tällöin puun omistajille riittää kun polttoainepuusta saatavalla hinnalla katetaan käsittelykustannukset. Logistiikan järjestäjän on kuitenkin saatava toiminnastaan katetta, koska kulurakenne on suhteellisen korkea. Harvesteriketjun osto ja sen ylläpito vaatii usean sadantuhannen euron investointia. Myös hyvät teolliseen käyttöön suunnitellut hakkurit ovat erittäin kalliita. Venäjän puun toimitusten osalta kannattavuutta parantaa puun parempi laatu. Vielä toistaiseksi metsätähdettä ei toimiteta polttoaineeksi, vaan se jää metsään metsätiepohjaksi tai poltetaan paikanpäällä. Polttopuuhaketta tehdään rangoista, sekä pyöreästä puusta jolloin laatu on parempaa. 9.1 Autokuljetuslaskelmat nykyisistä kuljetuksista Laskentaesimerkissä on käytetty jo olemassa olevaa toimintamallia, jossa puuta toimitetaan Säkkijärvellä (Kondratévo) sijaitsevalta haketuslaitokselta Kotkan Hovinsaaren voimalaitokselle. Matka on suhteellisen lyhyt (90 km) ja Toimittajalla on yhteisyritys Venäjällä, joka ostaa puun, hakettaa ja kuljettaa Kotkaan. Puun laatuvastuu on Kuljetusliikkeellä. Puu ostetaan Säkkijärven alueella kiintokuutiometri hintaan metsänvuokraajilta ja haketetaan ostopaikalla. Venäläisillä autoilla hake toimitetaan Haminaan jossa tapahtuu välivarastointi. Haminasta hake toimitetaan Hovinsaaren voimalaitokselle suomalaisilla autoilla ja hakkeesta saadaan suomalaisen sopimuksen mukainen hinta. Laskelmassa on huomioitu puupolttoaineen ja haketuksen minimihinta Venäjällä, joka on saatu Ust-Lugan alueella toimivilta metsänvuokraajilta. Kyseinen toimittaja tekee välivarastoinnin Haminassa ja toimittaa hakkeen omasta välivarastoinnista suoraan Hovinsaaren voimalaitokselle. Tämä toimitusketju on lyhyin mahdollinen ja

14 kohdassa other costs on arvioitu toiminnasta tulevaa myyntikatetta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu muita kertaluontoisia kustannuksia eikä laatuvaihtelua, vaan kustannusrakenne on laskettu keskimääräisellä laadulla. Tämän laskelman perusteella kuljetusliikkeelle jäisi noin 15 20% myyntikate. Suurta vaihtelua molempiin suuntiin aiheuttaa laatuvaihtelu, sekä rajamuodollisuuksissa vietetty aika. Energy wood 4,0 19,6 20,8 Harvesting Transport to chipping Chipping 10,4 20,8 Harbor costs ( Ust-Luga) Transport to Kotka Harbor 24,3 Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin. 9.2 Autokuljetuslaskelma Pietarin länsipuolen kuljetuksista Vaihtoehtona tutkitaan autokuljetuksia Ust-Lugan sataman lähialueelta ja siitä aiheutuvaa kustannusta verrattuna laivakuljetuksiin. Lähialue-kuljetuksissa on autokuljetus selkeästi edullisin vaihtoehto, mutta kustannusrakenne muuttuu matkan pidentyessä. Tässä laskelmassa on autokuljetuksiin lisätty lineaarisesti lisääntyneet kilometrit tilavuuskuutiometriä kohden. Ust-lugasta on matkaa maanteitse Kotkaan noin 390 km. Laskelmassa on huomioitu toimittajan myyntikate, joka esimerkkilaskelmassa on 18,1 %. Jos toimittaja on valmis tinkimään myyntikatteesta, voidaan kuljetettavaa matkaa hieman pidentää. Käytettyä matka-aikaa ei ole huomioitu. Laskelmasta huomataan, että kokonaiskustannus nousee noin km:n jälkeen suuremmaksi kuin mitä kustannus on toisessa vertailulaskelmassa eli laivakuljetuksessa.

15 Energy wood 5,2 4,9 18,1 9,7 9,7 Harvesting Transport to chipping Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) 52,5 Transport to Kotka Harbor Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvä muihin mainittuihin kustannuksiin 10 LAIVAKULJETUKSET Laivakuljetukset Oblastin länsialueelta olivat tutkimuksessa avainasemassa paikan suhteellisen läheisyyden vuoksi Kotkan satamaan. Laivakuljetuksien osalta harkittiin myös investointia satamaan Pietarin länsipuolelle tai Kotkaan. Laivakuljetukset tulevat kyseeseen jos energiapuun saatavuus lähialueilta vaikeutuu, tai kapasiteettia nostetaan merkittävästi. Myös kotimaisen energiapuun hinnan noustessa tulee meritse Venäjältä toimitettavan energiapuun hinta nopeasti kilpailukykyiseksi. Laivakuljetukset voivat tulla kannattaviksi myös uuden voimalaitoshankkeen toteutuessa Kotkansaareen Laivakuljetukset Suomalaisilla aluksilla Suomalaisten alusten osalta tarjouspyynnöt lähetettiin Finshipping Ltd:lle, Meriaura Ltd:lle UPM Seaways:lle, Baltic line Finland Oy:lle ja Mannlines Oy:lle. UPM Seaways ilmoitti, ettei heillä ole tällä hetkellä sopivaa kalustoa. Myös Baltic Lines ilmoitti samoin. Mannlines ei palannut asiaan. Finnshipping ja Meriaura olivat kiinnostuneita kuljetuksista ja lähettivät tarjouksen joiden pohjalta käytiin heidän kanssaan keskustelut heidän toimipisteissään tarkemman selvityksen saamiseksi merikuljetusten kustannusrakenteesta.

16 10.2 Merikuljetusten kustannukset Merikuljetusten kustannukset muodostuvat paitsi suorasta rahdin paino -tai tilavuuskuutiometrihinnasta myös monesta muusta seikasta, jotka on otettava merikuljetuksia suunniteltaessa huomioon. Talvikaudella kuljetettaessa voi olla 20 % hinnankorotus lastikuutiometriä kohti. Bunkkeriöljyn hinnanmuutos voi aiheuttaa sopimuskaudellakin hinnanmuutoksen rahtiin. Odotusajat ja muut esteet jatkuvalle kuljetukselle aiheuttavat lisäkustannuksia. Lisäksi rahdin lastaus, sekä purku tulee huomioida. Lastaus ja purku voidaan tarvittaessa tehdä laivan omilla laitteilla. Laivan kansilastilla ja ruumalastilla voi olla eri hinnat. Satamatoimintojen hinnat sekä lähtösatamassa, että määränpäässä tulee ottaa huomioon. Kustannustehokkain tapa on sopia yhdelle tai useammalle laivalle jatkuva kuljetus ilman odotusaikoja. Tällöin satamatoimintojen tulee sujua jatkuvatoimisesti, sekä jäänmurto talvella. Myös sataman valaistus ja satamaan tuloajat tulee ottaa huomioon, etteivät ne aiheuta odotusaikoja. Merikuljetuksissa käytetään CENCON- sopimuksia (the Baltic and international maritime council uniform general charter (as revised 1922, 1976 and 1994). CENCON 94 on yleisesti käytössä ja se on sopimuksien peruskaavake sekä malli. Lisäksi laivanvarustajilla on omat lisäsäännöstönsä (Additional clauses) joihin on tutustuttava sopimuksia tehtäessä. Alla olevassa laskelmassa on käytetty edullisinta tarjousta, eikä siinä ole otettu huomioon poikkeavia olosuhteita. Tällöin laskelma on minimihinta kuljetuksille. Kaikki mahdolliset muutokset aiheuttavat hinnannousua. Ainoastaan sopimuksella saatu alennus alla oleviin hintoihin vaikuttaa alentavasti. Energiapuun hintana on käytetty Venäjältä saatua hintaa jota metsävuokraajat esittivät minimihintana. Laskelmassa on otettu huomioon yksi siirto Kotkassa.

17 9,3 9,6 5,1 17,9 Energy wood Harvesting Transport to chipping 17,9 Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) 29,0 11,3 Transport to Kotka Harbor Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin 10.3 Laivakuljetuslaskelmat venäläisillä aluksilla Venäjällä Ust-Lugan satamassa toimiva Factor LLC ja heidän yhteistyökumppaninsa Radex Capital LLP tarjosivat energiapuun kuljetuksia Kotkaan jolloin he käyttävät kuljetukseen venäläisiä aluksia. Tämän laskelma perustuu heidän tarjoukseensa. Laskelmassa määritelty hinta on kokonaishinta voimalaitoksella ja siihen sisältyy yksi siirto Kotkassa ja satamatoimintojen maksut, sekä laivan purkaus laivan omilla laitteilla (keskimääräinen hinta Suomessa). Hinnassa ei ole määritelty erikseen talviajan maksuja odotusaikoja eikä polttoaineklausuuleita. Koska Radex Capital tarjoaa kokonaishintaa Kotkan satamassa he ottavat vastuun myös kuljetuksen mahdollisista hintamuutoksista. Tämän tarjouksen hinta on edullisin vaihtoehto energiapuun kuljettamiseksi Pietarin länsipuolisilta alueilta Suomeen. Koska kyseessä on sopimushinta ei sopimuskauden aikana muuttuvat olosuhteet vaikuta hintaan.

18 9,7 1 5,6 18,8 18,8 Energy wood Harvesting Transport to chipping Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) 25,1 11,9 Transport to Kotka Harbor Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin 10.4 Satamat Pietarin länsipuolen alueen satamat Venäjän Pietarin länsipuolelta satamaa etsittäessä päähuomio kohdistui Ust-Lugan satamaan sen keskeisyyden ja siitä saadun esitiedon perusteella. Muita mahdollisia ja keskusteluissa mukana olleita satamia olivat Viipurin, Pietarin ja Lomosonovin satamat. Alueella on muitakin pienempiä satamia, sekä mahdollisia investointikohteita joihin voi sataman suunnitella. Tämän tutkimuksen rajaus kuitenkin aiheutti sen, että kohteena oli potentiaalisin edullinen satamalaituri. Ust-Luga muodostui jo alkuvaiheessa potentiaalisimmaksi satamaksi. Viipurin sulkee pois rajan läheisyys ja lyhyt matka Kotkaan. Viipurista on edullisempaa kuljettaa polttopuuhake Kotkaan rekkaautoilla. Pietarin satama suljettiin pois sen ruuhkaisuuden vuoksi, siellä odotusajat muodostuisivat todennäköisesti pitkiksi. Lisäksi hakkeen kuljetus Oblastista Pietarin satamaan olisi ongelmallista suhteellisten huonon tiestön, ja niillä liikkuvien suurten liikennemäärien vuoksi. Lomosonovin satama on hyvin huonosti tunnettu, eivätkä siellä ole suomalaiset laivurit operoineet lainkaan. Satama tunnettiin paikallisestikin huonosti. Lisäksi tutkimuksen painopisteen ollessa Ust-Lugan suunnalla ei Lomosonovin alueen tarkempi tutkimus olisi tuonut tälle tutkimukselle lisäarvoa. Koska energiapuun kuljetukselle löydettiin edullinen reitti, muut mahdolliset ja investointeja vaativat satama-alueet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.

19 Kotkan satamat Satamavaihtoehtoja käytiin tutkimuksessa läpi haastattelujen avulla. Kotkan satamista potentiaalisin on joko Kotkamills- alueen ranta tai sen vieressä sijaitseva itälaituri jälleenkuljetuksen lyhyyden vuoksi. Puola-laituri ja Jänskä olivat mukana HaminaKotkan sataman johdon keskusteluissa ja voivat tulla kyseeseen Hovinsaareen haketta kuljetettaessa [20]. Laskelmissa olevat satamatoimintojen hinnat on saatu HaminaKotkan sataman johdolta. Sopimuksen venäläisten toimijoiden kanssa syntyessä, tulee vielä tarkemmin selvittää määräsatama ja tehdä sopimukset HaminaKotka-sataman kanssa. Voimalaitosinvestoinnin toteutuessa Kotkamills- alueelle saavat satamatoiminnot uuden merkityksen ja ne tulee erikseen selvittää huomioiden puunkuljetusvolyymi IVY- maista. Tässä tutkimuksessa selvitetty reitti tulee ottaa huomioon ja tehdä uudet laskelmat kasvaneen volyymin vuoksi. Kotkamills-alueen ranta vaatii investointia jotta purkaus onnistuu Satamainvestointi Tutkimuksen alkuvaiheessa harkittiin satamainvestointia Venäjälle. Pietarin länsipuolelta löytyy kuitenkin satamia, jotka ovat potentiaalisia hakkeen lastauspaikkoja. Potentiaalisin näistä on Ust-Luga, jossa on olemassa oleva infrastruktuuri hakkeen kuljettamiseksi. Lisäksi alueella on toimijoita joilla on valmiit tuotantolinjat puun keräämiseksi ja hakkeen valmistamiseksi. Keskusteluissa selvisi, että paikalliset toimijat ovat valmiita järjestämään toimitukset FOB- tai CIF-sopimuksilla. He ovat myös valmiita ottamaan laatuvastuun, mikä on merkittävä asia sopimusta tehtäessä. Edellä mainittujen toimintojen toteutuessa ei ole tarvetta satamainvestointiin Pietarin länsipuolelle. Satamainvestointia harkittaessa potentiaalinen vaihtoehto olisi investoida Kotkaan. Jos Kotkan Energialla olisi oma satamalaituri hakkeen purkamiseksi ja varastoimiseksi toisi se pidemmällä aikajänteellä etuja. Satama antaisi mahdollisuuden hankkia polttoainetta paljon laajemmalta alueelta. Kustannusrakenne olisi keveämpi omien toimintojen vuoksi, koska tällöin satamamaksut jäisivät pois. Jos oma satama sijaitsisi Hovinsaaren voimalaitoksen vieressä tai uuden voimalaitoksen vieressä Kotkamills-alueella antaisi se kustannusetua toimituksiin sekä varmistaisi monilähteisen polttoaineen saannin myös muiden polttoaineiden kuin hakkeen osalta.

20 11 VAIHTOEHTOISET TOIMINTAMALLIT Tutkimuksen kuluessa selkiintyi useita toimintamalleja polttoainepuun toimittamiseksi Kotkan Voimalaitoksille. Toimintamallit ovat erilaisia ja ne vaativat erilaista panostusta. Yhteistyö Venäläisten yritysten kanssa on mukana kaikissa toimintamalleissa. Toimintamalleja valitessa tulee ottaa huomioon Kotkan Energian tarve polttoaineen lisätoimituksiin ja siitä lähtevä sitoutuneisuus toimitusketjuun. Nykyinen malli ei sido Kotkan Energiaa muuhun kuin ottamaan vastaan sovitun määrän sopimuksen mukaista laatua olevaa energiapuuta sopimuksen kestoajan. Uusissa toimintamalleissa kyseeseen voi tulla oma yritys venäjällä, osaomistus venäjällä, ja investoinnit. Myös nykyinen toimintamalli, mutta eri kuljetustapa on vaihtoehtona Toimintamallivaihtoehto 1. Tässä mallissa ei tehdä investointeja vaan käytetään olemassa olevia resursseja. Venäläisen toimijan kanssa sovitaan puun toimitusmääristä, hinnasta ja sopimuksen sitova pituus. Venäläinen toimija ostaa puuta metsänvuokraajilta kiintokuutiometri hintaan ja hakettaa puuta Ust-Lugassa. Ust-Lugassa hake laivataan ja toimitetaan Kotkan satamaan. Sopimus tehdään CIF-sopimuksella ((Costs, Insurance and Freight, kulut, vakuutus ja rahti maksettuina). Venäläinen toimittaja ottaa vastuun puun laadusta, ja hänelle maksetaan hinta Eur/MWh Kotkassa määritellyssä satamassa. Kustannuksissa on oletus, että hake vaatii satamasta yhden siirron kuorma-autolla voimalaitokselle, jonka kustannus on noin 2,0 eur/ MWh. Venäläinen toimija on toimittajana energiapuulle ja ottaa laatuvastuun. Ust-Lugan satamaoperaattori hoitaa alihankintana satamatoiminnot, sekä lastauksen. Tässä mallissa polttoainehakkeen hinta oli edullisin vaihtoehto merikuljetusten osalta. Suomalaisten laivojen käyttö merikuljetukseen nostaa kesäaikana noin eurolla ja talviaikaan noin kahdella eurolla megawattituntihintaa. Lisäksi voi tulla sopimuksissa määriteltyjä muita kustannuksia.

21 Heinola- hakkuri Ust-Lugan satama-alueella helmikuussa Toimintamallin arviointi Tämä toimintamalli on suositeltava koska se on lähimpänä nykyistä jo testattua toimintamallia, vain kuljetuskalusto on erilainen. Toimitusvastuut ovat samat kuin Autokuljetuksissa esimerkiksi Viipurista. Kotkan Energialle ei tule muita lisävastuita nykyiseen verrattuna kuin satamatoimintojen järjestäminen Kotkan alueella. Epävarmuustekijänä on, niin kuin muussakin venäjän kaupassa, hintojen tai toimitusmäärien muutokset kesken sopimuskauden Toimintamallivaihtoehto 2. Keskusteluissa ja neuvotteluissa saimme hyvän kuvan myös investointimahdollisuudesta Venäjälle venäläisen yhteyshenkilön avulla. Hän oli tehnyt hyvin pitkälle viedyt

22 laskelmat investoinnista Ust-Lugan läheisyydessä olevalle n. 5 ha tontille. Tässä raportissa ei ole tarpeen perehtyä laskelmiin tarkemmin. Ehdotuksena on, että Kotkan Energia perustaa Venäjälle oman yrityksen, jossa ei ole venäläistä osaomistusta ja tämä yritys ostaa jo valmiiksi etsityt myytävät tontit Ust- Lugan läheisyydestä. Tonttien kokonaispinta-ala on noin 5,0 ha ja hinta on noin euroa yhteensä. Tonteille tulee myös sähköverkko. Tonteille rakennetaan tarvittavat rakennukset sekä ostetaan tarvittavat koneet ja laitteet. Lisäksi tontteja käytetään hakkeen ja puun varastona. Sähkösopimus tehdään. Venäjällä toimiva yritys ostaa puuta lähialueilta ja jatkojalostaa sen erilaisiksi puutuotteiksi (mm. kuljetuslavat ja talojen katteiden alusrimat) ja myös polttoainehakkeeksi. Tulos, jolla katetaan kulut ja palkat, sekä lyhennetään investointilainaa, saadaan tästä puutuotejalostuksesta. Nollatulos Venäjällä varmistaa hakkeen Saannin tiettyyn hintaan Suomessa. Ydinajatuksena oli, että tällä tavalla Kotkan Energia saa polttoainehaketta noin i-m 3 vuodessa. Investoinnin kokonaissummaa ei ollut tarkkaan laskettu, vaan puhuttiin noin 2-3 milj. eurosta. Sähköliittymän arvo on n euroa (200 kw on eur, eikä ilmeisesti riittävä). Teollisuuskäyttöön tarkoitettua haketinta ei ilmeisesti saa alle euron. Joten välttämättömään kalustoon ilman rakennuksia ja puun jalostuslaitteita kuluisi investointirahaa noin 0,6 milj. euroa. Tutkimuksessa ei ole arvioitu rakennusten hintaa. Lisäksi yritys tarvitsee suomalaisen johdon paikanpäälle. Ehdotetulla tontilla oleva sähköliittymä helmikuussa 2013

23 Toimintamallin arviointi Tämä toimintamalli sitoo investointirahaa n. 2-3 milj. euroa ja sillä voidaan varmistaa hakkeen edullinen hinta noin i-m 3 osalta. Investointi venäjälle on edelleen riski ja siksi kaikki taustat tulee huolellisesti selvittää etukäteen. Tämä taustatyö vaatii aikaa, ja lisäselvityksiä, joita ei tässä tutkimuksessa ole tehty. Toimintamallissa tulee kyseeseen myös Kotkan Energian toimiminen puunjalostajana ja kyse on toimintastrategian muutoksesta, mikä on erikseen harkittava. Jos toiminnalla pystytään varmistamaan sovittu määrä sovittuun hintaan, on se kuitenkin varsin pieni määrä verrattuna tarvittavaan kokonaiskapasiteettiin ja 2-3 milj. investointiriski kohdistuu tällöin vain i-m 3 toimittamiseksi Kotkan Energian voimalaitoksille. Tämä toimintamalli sisältää riskin ja siitä saatavan oletettavan hyödyn vähäisyyden vuoksi toimintamalli ei ole suositeltava Toimintamallivaihtoehto 3. Tämä toimintamalli perustuu keskusteluihin ja käyntiin Lomosonovissa sijaitsevan toimijan tiloissa. Heidän ehdotuksensa on yhteisyrityksen perustaminen Kotkan Energian kanssa 50/50 prosenttiosuuksilla. Heillä on vanhat Neuvostoliiton aikaiset rakennukset ja osa laitteista joilla on valmistettu sahatavaraa. Heillä on myös sähköverkko jota voi laajentaa tarvittaessa. Heillä on laajat vuokramaat joista he saavat puuta, sekä puunkorjuulogistiikka. Hakkuria heillä ei ole. Tutustuminen heidän toimintaansa osoitti toimitilat hyvin vanhentuneiksi, mutta puunkorjuun osalta logistiikka oli toimivaa ja puun laatu hyvää. Heidän ajatuksenaan oli, että Kotkan Energia sijoittaa investointirahaa tarvittavan määrän, jotta Hakkeen valmistus saadaan käyntiin. He tarjoavat toimipaikan ja hoitavat puun oston sekä hakkeen valmistuksen Lomosonovissa. Puun kuljetusta eteenpäin ei vielä ole suunniteltu. Heidän tontilleen on rautatieyhteys.

24 Puunkorjuulaite forwardi metsätontilla Lomosonovissa Toimintamallin arviointi Verrattuna toimintamalli 2:een Lomosonovissa on jo jonkin verran valmista infrastruktuuria, ja on oletettavaa, että investointisumma ei olisi niin suuri kuin mitä se on toimintamallissa 2. Heillä on myös valmis puunkorjuujärjestelmä omista vuokrametsistä. Muuten tämä malli olisi hyvin samantyyppinen, mutta omistus olisi puolittain venäläisillä ja mahdollisen positiivisen tuloksen tuotto puolittuisi. Tästä toimintamallista ei pysty tehtyjen selvitysten perusteella arvioimaan hakkeen hintaa. Heillä on valmis puunhankintajärjestelmä, mikä on etu ja puuta voidaan saada edullisesti. Investointi vanhoihin rakennuksiin voi tulla kalliimmaksi kuin mitä laskelmat osoittaisivat, joten tämänkin mallin käyttöönotto vaatii huolellisen lisäselvityksen. Lisäksi pitäisi selvittää mitä puunjalostetuotetta siellä alettaisiin valmistaa ja millä laitteilla. Lomosonovin alueelta ei ole tehty selvitystä puun kuljettamisesta Suomeen eikä myöskään Lomosonovin satamaa tunneta, joten tämän vaihtoehdon käyttäminen vaatii jatkoselvityksiä myös kuljetusten osalta. Osaomistus ja siihen liittyvä kiinteän omaisuuden sekä rahoituksen jako voi olla hankalaa. Sopimuksessa tulee tarkasti määritellä

25 mitä tuleva yritys omistaa Venäjältä ja mitä investointiraha kattaa. Tämä toimintamalli ei ole suositeltava edellä mainituista syistä Toimintamallivaihtoehto 4. Yhtenä vaihtoehtona harkittiin tehtyjen selvitysten perusteella Suomalaistaustaista yritystä. Suomesta voitaisiin etsiä Yrittäjä tai yrittäjiä, joilla voisi olla kiinnostusta toimia Venäjän puolella sekä mahdollisesti valmista kalustoa. Tällainen yrittäjä saattaisi olla jo nyt hakkeen toimittaja, mutta haluaa mahdollisesti laajentaa tai siirtää toimintaansa muualle. Venäjältä toimitettavan puun parempi laatu voi antaa haketukselle paremman katteen kuin metsätähde, Suomessa. Myös haketettavan puun saatavuusongelmat Suomessa voisivat edesauttaa toiminnan siirtämistä Venäjälle. Investointina tämä toimintamalli ei olisi kovin suuri, jos yrittäjällä on valmis mobiilikalusto toiminnan aloittamiseksi. Venäjältä tarvitaan vain sopiva tontti toiminnalle. Voimavirta sähköliittymääkään ei välttämättä tarvita. Venäjän epävarman sähköenergian saannin ja hinnan vuoksi jotkut jo siellä toimivat yritykset valmistavat itse tarvitsemansa sähkön aggregaateilla. Suurin investointi on haketuslaite ja tontti, sekä mahdollinen rakennus. Mobiilihakkuri voidaan siirtää minne tahansa sopivaan paikkaan, eikä se vaadi lisäinvestointeja. Suomalainen yrittäjä voisi hoitaa ostot sekä haketuksen omilla laitteilla Venäjällä ja läheisyydessä olevan sataman kanssa sopia kuljetuksista. Tällöin toimitusvarmuus paranisi ja Suomalaisen yrityksen paikalla olo lisäisi tietoa Venäjän puumarkkinoista. Tämän toimintamallin toteuttaminen vaatii lisäselvitystä, eikä siksi ole vielä arvioitavissa.

26 11.5 Hintavertailu Alla olevassa taulukossa on hintavertailu eri kuljetusmuotojen kesken. Polttoainehakkeen kokonaishinta kuljettaessa hake Pietarin länsipuolisilta alueilta Kotkan Energian voimalaitokselle.

Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen

Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen 2 Johdanto 1/3 Tausta: Bioenergian käyttömäärät kasvavat kuljetusmatkat pidentyvät

Lisätiedot

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Tuhkan hyötykäyttöön liittyvän logistisen ketjun suunnittelu Ville-Pekka Johansson Projektiin liittyvä verkosto Renotech Oy Turun AMK Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa Hankkeella pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä

Lisätiedot

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA METSÄPÄIVÄ OULU 1.4.2009 1 Toteutamme polttohaketoimituksia leimikon suunnittelusta aina haketoimituksiin voimalaitoksen siiloon. Sekä suunnittelemme ja rakennamme polttohakkeella

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 8.10.2013 Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään vastaamaan pääasiassa seuraavien projektien,

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Matti Virkkunen VTT 02.12.2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN TOIMIALARAPORTIN JULKISTUSTILAISUUS 2 Sisältö Taustaa Terminaalityypit Biopolttoaineen

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA SELVITYKSEN TEKIJÄT: LÄHDEVAARA HANNU SAVOLAINEN VARPU PAANANEN MARKKU VANHALA ANTTI SELVITYKSEN TAUSTA Voimakas bioenergian käytön lisäys toi suuren joukon

Lisätiedot

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia

Lisätiedot

Biomassan saatavuus, korjuu ja käyttö casetarkastelujen

Biomassan saatavuus, korjuu ja käyttö casetarkastelujen GLOBAL FOREST ENERGY RESOURCES, SUSTAINABLE BIOMASS SUPPLY AND MARKETS FOR BIOENERGY TECHNOLOGY - Gloener Biomassan saatavuus, korjuu ja käyttö casetarkastelujen valossa Arvo Leinonen Seminaari 6.3.2009

Lisätiedot

Biohiilen käyttömahdollisuudet

Biohiilen käyttömahdollisuudet Biohiilen käyttömahdollisuudet BalBiC-aloitusseminaari 9.2.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Selvitys biohiilen elinkaaresta

Selvitys biohiilen elinkaaresta Selvitys biohiilen elinkaaresta Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Mitä on biohiili? Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti. loppuesitelmä

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti. loppuesitelmä Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Tuhkan hyötykäyttöön liittyvän logistisen ketjun suunnittelu Ville-Pekka Johansson Projektiin liittyvä verkosto Renotech Oy Turun AMK Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa

Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa Kesla C645A pienpuun tienvarsihaketuksessa Heikki Pajuoja & Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 17/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa valtaosa hakkuutähteistä ja pienpuusta haketetaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KÄYTTÖPAIKKAMURSKA JA METSÄENERGIAN TOIMITUSLOGISTIIKKA Hankintainsinööri Esa Koskiniemi EPV Energia Oy EPV Energia Oy 19.11.2014 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND

Lisätiedot

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät

Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät Korjuu ja toimitukset Lapin 59. Metsätalouspäivät 2.-3.2.2017 Heikki Pajuoja Metsäteho Oy 2.2.2017 Sisältö Terminaalit ja kuljetus Korjuu- ja työmallit Kannot 2 Energiapuun kuljetuskalusto ja menopaluukuljetukset

Lisätiedot

Miten puuvirrat muuttuvat? Lapin metsätalouspäivät Johtaja Yrjö Perälä, Metsä Group

Miten puuvirrat muuttuvat? Lapin metsätalouspäivät Johtaja Yrjö Perälä, Metsä Group Miten puuvirrat muuttuvat? Lapin metsätalouspäivät 28-29.1.2016 Johtaja Yrjö Perälä, Metsä Group Avainluvut METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 800 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään

Lisätiedot

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa vuonna 2002 Toimittaja: Esa Ylitalo 25.4.2003 670 Metsähakkeen

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN VERO- JA TUKIMUUTOSTEN VAIKUTUKSET Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle YHTEENVETO 52X269901 30.1.

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN VERO- JA TUKIMUUTOSTEN VAIKUTUKSET Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle YHTEENVETO 52X269901 30.1. KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN VERO- JA TUKIMUUTOSTEN VAIKUTUKSET Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle YHTEENVETO 52X26991 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Pöyry Management Consulting Oy ( Pöyry ) pidättää kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kaicell Fibers Kainuun Biotalouden Tulevaisuusfoorumi Kajaani Jukka Kantola

Kaicell Fibers Kainuun Biotalouden Tulevaisuusfoorumi Kajaani Jukka Kantola Kaicell Fibers Kainuun Biotalouden Tulevaisuusfoorumi 25.4.2016 Kajaani Jukka Kantola Taustaa Biotuotetehtaan esiselvitys laadittiin vuoden 2015 aikana Lopullinen tehdaskonsepti tarkentuu hankkeen aikana

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Tiedätkö sinä, mikä biotuotetehdas? Biotuotetehtaan ydin on sellutehdas, mutta biotuotetehdas on paljon muutakin. Mitä biotuotteet ovat? Minkälainen

Lisätiedot

Energiapuusta enemmän? Mikkeli Minna Lappalainen

Energiapuusta enemmän? Mikkeli Minna Lappalainen Energiapuusta enemmän? Mikkeli 14.11.2016 Minna Lappalainen Kumpi maisematyyppi miellyttää Sinua enemmän? Vai kenties? tukkiautokuva 810.000 ha LASKELMA METSÄNHOITOVAIHTOEHDOISTA KOHTEEN TIEDOT: 1 ha

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010

Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Russian railways Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit Sementti

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen liikennestrategiapäivillä Savonlinnan seudun kuntayhtymä Waterways Forward -projekti Vesiliikenne on olennainen osa Itä-Suomen

Lisätiedot

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari Matti Virkkunen, VTT 7.10.2015, Joensuu Esityksen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Russian railways..today..in the future

Russian railways..today..in the future Russian railways.today..in the future Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit

Lisätiedot

Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit Tuloskalvosarja Matti Virkkunen, VTT

Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit Tuloskalvosarja Matti Virkkunen, VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit Tuloskalvosarja Matti Virkkunen, VTT Tutkimuksen toteutus Projekti toteutettiin ajalla 11.02.2015 31.03.2016 Tieto kerättiin

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena BalBiC-seminaari Lahti 6.6.2013 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä Biohiilen tekniset ja kaupalliset

Lisätiedot

PUUTA-hanke. Yrittäjätapaaminen ULLA LEHTINEN

PUUTA-hanke. Yrittäjätapaaminen ULLA LEHTINEN PUUTA-hanke Yrittäjätapaaminen 04.11.2016 ULLA LEHTINEN Ulla.lehtinen@oulu.fi 4.11.2016 1 Markkinatutkimus: mitä selvitetty? Selvityksen tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin kysymyksiin pohjautuen

Lisätiedot

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ 09.00 Kahvitarjoilu 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke 09.45 Hakeraaka-aineen hankintanäkymät ja Ilkka Hämäläinen energiapuumarkkinat Keski-Karjalassa Biowatti

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari Energiapuun korjuu päätehakkuilta 07.11.2012 Tatu Viitasaari Lämmön- ja sähköntuotannossa käytetty metsähake muodostuu Metsähake koostuu milj m3 0.96 0.54 3.1 Pienpuu Hakkutähteet Kannot 2.24 Järeä runkopuu

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyys Toiminnan ja kannattavuuden tarkastelua

Lämpöyrittäjyys Toiminnan ja kannattavuuden tarkastelua Lämpöyrittäjyys Toiminnan ja kannattavuuden tarkastelua Lämpöyrittäjyyden perusteet to 2.2.2012, Nurmes Lasse Okkonen FT, tuntiopettaja biotalouskoordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Biotalouden

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010

PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010 PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA 2.10.2010 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Oman hankkeen esittely (lyhyesti) Mittayksiköt Eri puulajien lämpöarvot 2 MAASEUDUN UUSIUTUVAT ENERGIAT SATAKUNNASSA Hanketta toteuttavat

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä

Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä Kestävän energian päivä III Kanta-Häme Metsäenergianäkökulma Janne Teeriaho, Hattulan kunta Häme ohjelma, strateginen maakuntaohjelma 2014+: Häme ohjelma

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Alustuksen sisältö 1. Käytettävä puuraaka-aine 2. Kuitupuun logistiikka 3. Kemin tehtaan tuotelogistiikka 4. n jakeluverkosto 5. RFID teknologia

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Lapin Liikennepäivät 12.11.2015 Tehoa teollisuuden logistiikkaan Metsä Group ja logistiikka Metsä Groupissa Suomen

Lisätiedot

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Tietoisku ja yritystapaamiset Kouvola 02.04.2009 Sergei Usoltsev Markkinatutkimuspäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari www.finruscc.fi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

tärkein laatutekijä Kosteus n. 50% Kosteus n. 30% 7 tonnia puuta 9 tonnia puuta 7 tonnia vettä 5 tonnia vettä

tärkein laatutekijä Kosteus n. 50% Kosteus n. 30% 7 tonnia puuta 9 tonnia puuta 7 tonnia vettä 5 tonnia vettä Vesi puupolttoaineessa merkitys ja hallinta Professori Lauri Sikanen Itä Suomen yliopisto Metsätieteen päivä 2011 Kosteus on puupolttoaineen tärkein laatutekijä Kuvassa kk kaksi suomalaista hakeautoa hk

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Lähtökohta 1. 8-12/2014 Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen tilaama Liikennebiokaasun

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma. Logistics 13, Wanha Satama Outi Nietola, Metsäteollisuus ry

Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma. Logistics 13, Wanha Satama Outi Nietola, Metsäteollisuus ry Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma Logistics 13, Wanha Satama, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus Suomessa Ala työllistää noin 56 000 henkilöä kotimaassa Sekä noin 60 000 työntekijää muissa

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy 1. Metsäteollisuuden maailmankuva on helppo ymmärtää Kilpailevat tuotteet Kasvu

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014

KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014 KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014 LNG-terminaaliverkosto Suomeen - HAMINA Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Miksi LNG-terminaali Haminaan? Kaasun

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

OOO Peikko. Pietari, Peikko Group Concrete Connections

OOO Peikko. Pietari, Peikko Group Concrete Connections OOO Peikko Pietari, 4.4.2017 Case Peikko on betonirakenteiden liitososiin ja liittorakenteisiin erikoistunut vuodesta 1965 lähtien toiminut lahtelainen perheyritys, myyntikonttorit 31 maassa Peikko on

Lisätiedot

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009 Tiedonvälityshanke Urpo Hassinen 6.10.2009 Puhdasta, uusiutuvaa lähienergiaa ÖLJYSTÄ HAKELÄMPÖÖN Osuuskunnan perustava kokous 15.9.1999, perustajajäseniä 12, jäseniä tällä hetkellä 51 Hoidettavana vuonna

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittäminen. Pirjo Venäläinen Metsäteho Oy

Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittäminen. Pirjo Venäläinen Metsäteho Oy Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittäminen Pirjo Venäläinen Metsäteho Oy 9.5.2017 Sisältö 1. Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston nykytila 2. Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittämistarpeita

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Merikuljetukset maailmankaupan ja liikennejärjestelmän osana. Professori Jorma Mäntynen

Merikuljetukset maailmankaupan ja liikennejärjestelmän osana. Professori Jorma Mäntynen Merikuljetukset maailmankaupan ja liikennejärjestelmän osana Professori Jorma Mäntynen Alderton 2005: Port Management and Operations Maailman meriliikenne The Geography of Transport Systems http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/img/map_strategic_passages.pdf

Lisätiedot

Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy

Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Vermeer HG6000 terminaalihaketuksessa ja -murskauksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja Metsätehon tuloskalvosarja

Lisätiedot

Energiapuuterminaalikonseptit ja terminaalikustannukset

Energiapuuterminaalikonseptit ja terminaalikustannukset TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiapuuterminaalikonseptit ja terminaalikustannukset Matti Virkkunen VTT 09.05.2017 Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -tulosseminaari Sisältö

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN BIOENERGIARATKAISUT, TBE

TULEVAISUUDEN BIOENERGIARATKAISUT, TBE TULEVAISUUDEN BIOENERGIARATKAISUT, TBE TAVOITE Keskeinen TBE-tavoite on ollut löytää uusia potentiaalisia, mielellään isoja bioenergian tuotanto- ja käyttömuotoja Koillismaan hyödyntämättömälle nuorien

Lisätiedot

Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa

Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa Mynämäki, 30.9.2010 Pelletti on lähienergiaa! Pelletin raaka-aineet suomalaisesta metsäteollisuudesta ja suomalaisten metsistä Poltto-aineiden ja laitteiden

Lisätiedot

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M Helsingin kaupungin liikelaitos Henkilömäärä 185 Liikevaihto 87 M Helsingin Satama Kokonaisliikennemäärä (2011) 11,2 M tonnia Vuosaari Yksikköliikenne (2011) 10,2 M tonnia Markkinaosuus 25 % Suomen liikenteestä

Lisätiedot

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Sijoitus - Invest 14.11.2012 Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja 14.11.2012 1 Nurminen Logistics lyhyesti Korkealaatuisten logistiikkapalveluiden tarjoaja. Logistiikka-alan

Lisätiedot