KUNNANHALLITUS No 17/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS No 17/2017"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2017 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 236 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 237 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 238 Ilmoitusasiat. 239 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosiraportti 2 / Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle 2018 / Raamin tarkistus. 241 Kunnan osallistuminen osuuskunta Viexpon rahoitukseen. 242 Sopimus työllisyydenhoidon ostopalveluista Suupohjan koulutuskuntayhtymältä. 243 Kansainvälisyyskeskus INKAn toiminnan rahoitus Kunnan liittyminen Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksen jäseneksi. 245 Henkilökunnan jouluruokailu. 246 Kunnan vuokratalojen järjestyssääntöjen muuttaminen / tupakoinnin kielto sisätiloissa. 247 Muut asiat , 162 Kokouksen päättäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa PUHEENJOHTAJA SIHTEERI Merk. Timo Hautaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja JULKIPANOTO- DISTUS Jenni Rankaviita Hallintosihteeri Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Jenni Rankaviita, hallintosihteeri

2 KARIJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 17/2017 KUNNANHALLITUS Sivu 413 ( ) KOKOUSAIKA klo :20. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. Timo Hautaviita, puheenjohtajana, Salla-Maaria Yliviitala, Sami Kaunisto, poissa :t Jaakko Järvenpää, Birgit Ojantola, Marjo Ylikärppä, varajäsen, Mirja Peräsaari, varajäsen. Poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Poissa ASIAT Soile Luoma, Jukka Illi. Arja Harjunpää, kvalt pj, Jukka Kohtala, kvalt I-vpj, Jenni Rankaviita, hallintosihteeri, Marko Keski-Sikkilä, kunnanjohtaja. Pentti Haaranoja, kvalt II-vpj :t. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Timo Hautaviita Jenni Rankaviita PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Karijoki / 2017 Karijoki / 2017 Jaakko Järvenpää Marjo Ylikärppä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Karijoki 23. marraskuuta 2017 Hallintosihteeri Jenni Rankaviita

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj. Erkki Viitikko Soile Luoma Mirja Peräsaari Salla-Maaria Yliviitala Helena Parkkamäki Sami Kaunisto, II vpj. Tanja Kaunisto Jaakko Järvenpää Mikko Savolainen Jukka Illi, I vpj Marjo Ylikärppä Birgit Ojantola Seppo Tienhaara Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Pentti Haaranoja. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Soile Luoma ja hänen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Mirja Peräsaari. Poissa oli Jukka Illi ja hänen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Marjo Ylikärppä. Poissa oli kunnanvaltuuston II-vpj Pentti Haaranoja. Sami Kaunisto saapui 239 :n käsittelyn aikana klo 19:11. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa ovat Sami Kaunisto ja Jaakko Järvenpää). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Järvenpää ja Marjo Ylikärppä.

5 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätökset/ilmoitukset ja päättää tyytyä niihin: - Yhteistoimintalautakunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja. - Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen. - Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja nro 2/ sosiaali- ja terveysministeriön ohje sosiaalitoimen valmistautuminen toiminnallisiin muutoksiin ja viranomaisradioverkon (VIRVE) käyttöön Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYH- TYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 2 / 2017 Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta / / 129. Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Anne Alavillamo, puh Esityslistan lisätietona on osavuosiraportti 2/2017 talouden ja palvelutilauksen toteutumasta saakka. Osavuosiraporttiin sisältyy liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman ja palvelualueiden käyttötalousosien toteutuma, jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma ja ennuste vuodelle 2017, tuloslaskelmaraportit sekä tuotteistuksen toteutumavertailu. Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylityksiin tulee saada johtokunnan hyväksyntä ja kattaminen tilivuoden kuluessa. Talousarvion sitovuustaso johtokuntaan nähden on koko liikelaitoskuntayhtymän tasolla tuloslaskelman liikeylijäämä/- alijäämä kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelmakaavan mukaisesti. Johtokunta on päätöksellään määrittänyt palvelualueiden sitovuustasoiksi palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteen lisäksi ydinprosessien toimintakatteet sekä osaprosesseista Vammaispalvelun sosiaalityön, Kehitysvammahuollon ja Logistiikkapalveluiden toimintakatteet. Talousarvion tilikauden yli-/alijäämä on 0. Kirjanpidon toteutuma elokuun lopussa on ylijäämäinen:

7 418 Palvelualueiden toimintakatteet sitovien erien osalta ovat seuraavat: Osavuosiraportissa kuvataan tarkemmin palvelutoiminnan ja talouden toteutumaa sekä poikkeamien syitä. Palvelualueiden tuotteistettu toteutuma ja ennuste koko vuoden toteutumasta on seuraava: Elokuun toteutuma näyttää yhteensä n alitusta, jossa oma toiminta ylittyy n ja erikoissairaanhoito alittuu n Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu palvelualueiden antamaan arvioon ja muutoin lähinnä tasaisen toteutuman olettamaan. Erikoissairaanhoidon ennuste pohjautuu sairaanhoitopiirin antamaan arvioon 1.8. toteuttamansa hin-

8 419 nanalennuksen kustannusvaikutuksista sekä toteutuneeseen elokuun ja syyskuun laskutukseen. Jäsenkuntien maksuosuudet Tilaajana toimivaan yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustasona on jäsenyhteisön kokonaistilauksen määrä ja maksuosuuslaskenta perustuu tuotteistuslaskentaan. Osavuosiraportissa kuvataan tarkemmin jäsenkuntien palvelujen käyttöä ja maksuosuuksien kertymää palvelualueittain. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma elokuussa ja ennuste vuodelle 2017 on seuraava: Johtokunnan ja yhteistoimintalautakunnan päätöksiin perustuen jäsenkuntien maksuosuuksien ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion mukaisesti tasaerinä ja toimintavuoden aikana palvelutilausta ja maksuosuuksia voidaan tarkistaa toteutumaraporttien pohjalta. Johtokunta on kokouksessa käsitellyt kuntien edellyttämiä talouden sopeuttamistoimenpiteitä, koska muun muassa Kauhajoen kaupunginhallitus on esittänyt LLKY:lle säästöjen aikaansaamista. Johtokunnan päätöksen mukaisesti on jatkovalmisteltu säästötoimenpiteitä, joista osa on hyväksytty ja toteutettu syksyn 2017 aikana ja osa on valmisteltu toteutettavaksi talousarviovuonna Elokuun toteutuma ja ennuste vuodesta 2017 antavat olettaa, että LLKY palvelutuotanto kokonaisuudessaan ylittää talousarvion noin , vaikkakin palvelualuekohtaiset ja kuntakohtaiset poikkeavuudet ovat suuria. Isojoen ja Kauhajoen osalta ennuste näyttää alitusta. Isojoen toteutuma tullee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa noin alituksella. Kauhajoen osalta muodostuisi noin alitus ja näin

9 420 saavutettaisiin suurelta osin Kauhajoen esittämä säästötavoite. Sen sijaan Karijoen ja Teuvan osalta kustannuskehitys enteilee ylitystä. Ylitys olisi Karijoella noin , josta oman toiminnan ylitys on noin ja erikoissairaanhoito noin Ylitys Teuvalla olisi noin , joka muodostuisi erikoissairaanhoidossa. Sekä Kauhajoen alituksen että Karijoen ja Teuvan ylityksien muodostumisessa on erikoissairaanhoidon kustannusten kehittymisellä loppuvuoden aikana ratkaiseva merkitys. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden kustannusten ennustaminen on vaikeaa, koska sairaanhoitopiirin hinnanalennuksen 1.8. vaikutus näkyy myönteisesti elokuun ja syyskuun laskutustoteutumassa, mutta epävarmaa on jatkuuko kehityssuunta vai lisääntyvätkö palvelutarpeet merkittävästi. Osavuosiraportin 2/2017 arvioon perustuen on aihetta tarkistaa palvelutilausta ja maksuosuuksia Kauhajoen, Karijoen ja Teuvan osalta seuraavasti: - Kauhajoen maksuosuuden vähennys , kohdistuen erikoissairaanhoitoon. Uusi maksuosuus Karijoen maksuosuuden lisäys , kohdistuen hoidon ja hoivan vastaanottopalveluihin ja erikoissairaanhoitoon. Uusi maksuosuus Teuvan maksuosuuden lisäys , kohdistuen erikoissairaanhoitoon. Uusi maksuosuus Asian lisätietona on osavuosiraportti 2/2017. Palvelujohtajat ja taloussuunnittelija kutsutaan kokoukseen asiantuntijoina. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi osavuosiraportin 2/2017 talousarvion ja palvelutilauksen toteutumisesta ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle, tarkastuslautakunnalle, yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille tiedoksi. Johtokunta edellyttää, että taloudellisesti tiukassa tilanteessa on koko ajan etsittävä säästökohteita kaikessa toiminnassa.

10 421 Johtokunta päättää esittää yhteistoimintalautakunnalle, että osavuosiraportin 2/2017 pohjalta tarkistetaan palvelutilausta ja maksuosuuksia seuraavasti: - Kauhajoen maksuosuuden vähennys Uusi maksuosuus Karijoen maksuosuuden lisäys Uusi maksuosuus Teuvan maksuosuuden lisäys Uusi maksuosuus Johtokunta päättää lopullisesti lisätalousarviosta yhteistoimintalautakunnan käsittelyn jälkeen. Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Johanna Lammela, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, taloussuunnittelija Anne Alavillamo, kotihoidon johtaja Eila Runsala, hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki ja hoitotyönjohtaja Tarja Toivonen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Osavuosiraportti 2/2017 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / johtokunta (Dnro D/140/ /2016). Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta Valmistelija / lisätiedot: peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi, puh sähköposti; Esityslistan oheismateriaalina on LLKY:n osavuosiraportti 2 / Johtokunta käsittelee osavuosikatsaustaan kokouksessaan , joten johtokunnan päätös tuodaan tiedoksi lauta-

11 422 kunnan kokoukseen. Elokuun toteutumaraportti osoittaa Karijoelle ylitystä euroa, mikä koostuu LLKY:n oman toiminnan ylityksistä n eurolla ja erikoissairaanhoidon ylityksistä n eurolla. Tilinpäätösennusteen mukaan Karijoki tulee ylittämään talousarvionsa n eurolla, mikä koostuu LLKY:n omasta toiminnasta eurolla ja erikoissairaanhoidosta eurolla. Oman toiminnan ylityksiä arvioidaan tulevan vastaanoton lääkärin ja hoitajan sekä neuvolan vastaanottotoiminnasta n euroa, kuntoutusosastosta euroa sekä omaishoidon tuesta euroa. Säästöä hoidossa ja hoivassa on siten, että sen kokonaisylityksen arvioidaan olevan tuotteistamisraportin mukaan euroa. Vaikka Henriikkakoti ylittyy eurolla, säästyy Saliininkodista euroa, koska muut kunnat käyttävät sitä myös. Sosiaalipalveluissa suurin ylitys on Eskoon laitoshoidossa euroa sekä henkilökohtaisessa avussa euroa, mutta muiden toimintojen vähäisemmän käytön takia kokonaisylitys sosiaalipalveluiden palvelualueella tulisi olemaan yhteensä euroa. Teuvan kunnan arvioitu ylitys elokuun tuotteistamisraportin mukaan tulisi olemaan euroa, sillä pelkästään erikoissairaanhoito näyttää ylittyvän euroa. Sosiaalipalvelujen arvioitu ylitys on euroa, mutta hoidon- ja hoivan palvelualueella on tulossa säästöjä vastaavasti. Yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustasona on jäsenkuntakohtainen maksuosuus. Palvelusopimuksessa on yhteisesti sovittu, että merkittävät, kunnittaiset muutostarpeet, niin toiminnassa kuin kustannuksissa tulee esittää tilaajalle välittömästi, ennen suoritettavia toimenpiteitä. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoina kuultaviksi liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, kotihoidon johtaja Eila Runsala, hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki, johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala ja talo-

12 423 ussuunnittelija Anne Alavillamo. Käsittely: Merkitään, että kutsuttuina asiantuntijoina olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan (klo ) Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Johanna Lammela, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, taloussuunnittelija Anne Alavillamo, kotihoidon johtaja Eila Runsala ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki. Asiantuntijat poistuivat ennen päätöksentekoa. Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee tiedokseen LLKY:n osavuosiraportin 2 / 2017 ja pyytää Karijoen kunnalta lisämäärärahaa euroa sekä Teuvan kunnalta euroa. Todetaan näyttävän siltä, että Kauhajoen kaupunki on tässä vaiheessa saamassa palautusta euroa. Yhteistoimintalautakunnan päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosiraportin 2 / 2017 tiedoksi. Kunnanhallitus: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti todenneen, että LLKY:n talousarvioraamia vuodelle 2018 on syytä tarkistaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 424 Kunnanhallitus No 13/2017 Kunnanhallitus No 17/ SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄN TALOUSARVION RAAMI VUODELLE 2018 / RAAMIN TARKISTUS. Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan pyytänyt kunnilta raameja LLKY:n vuoden talousarviota varten. Raami on pyydetty toimittamaan mennessä. Karijoen maksuosuus oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä milj. euroa ja vuonna 2015 se oli milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa LLKY:n osuus on milj. euroa ja toteuma kesäkuun lopussa milj. euroa. Kuluvan vuoden ennuste näyttäisi noin milj. euroa ylitystä. LLKY:ssä on toteutettu tämän vuoden aikana toiminnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat laskevasti yhtymän toimintakuluihin, ja näin ollen pienentävät kuntien maksuosuuksia. Toiminnallisten muutosten lisäksi LLKY:n kokonaiskustannuksia laskevat myös kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Lisäksi Karijoen kunnan taloudellinen tilanne edellyttää edelleen säästökohteiden etsimistä ja toiminnan tehostamista myös LLKY:ltä. Edellä mainituista syistä on perusteltua, että Karijoki asettaa LLKY:n raamin lähelle vuosien 2016 ja 2015 toteuman tasoa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018 talousarvioraamiksi miljoonaa euroa. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 LLKY:n tämänhetkisessä talousarviovalmistelussa Karijoen asettama talousarvioraami on ylittymässä n euroa. Syksyn aikana käydyissä neuvotteluissa on löydetty useita säästökohteita LLKY omasta toiminnasta, mutta edelleen vuoden 2018 kustannusten arvioidaan ylittävän kunnan asettaman raamin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää korottaa kunnan antamaa raamia eurolla, jonka jälkeen Karijoen osalta vuoden 2018 llky:n talousarviosumma on euroa. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KUNNAN OSALLISTUMINEN OSUUSKUNTA VIEXPON RAHOITUKSEEN. Karijoen kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 208 päättänyt irtisanoa jäsenyytensä Osuuskunta Viexpo:ssa osana talouden tasapainotussuunnitelmaa Viexpo on osuuskuntapohjalla toimiva yritys, joka tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistymistä edistäviä palveluja. Osuuskunnan perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Viexpo tarjoaa yritysten kansainvälistymisen tueksi sekä yhteisvientihankkeita että yrityskohtaisia palveluja. Yhteisvientihankkeisiin kuuluvat yhteisosastot kansainvälisillä messuilla ja markkinaselvitysmatkat. Yrityskohtaiset palvelut koostuvat mm. markkinaselvityksistä ja kielipalveluista. Osuuskunta toimii sekä paikallisesti että koko maan kattavalla tasolla, toimipisteiden sijaitessa Pietarsaaressa, Vaasassa ja Kokkolassa. Etelä-Pohjanmaan kunnat eivät ole osallistuneet osuuskunnan toiminnan rahoittamiseen. Osuuskunta on tehnyt Etelä-Pohjanmaan kunnille esityksen, jossa maakunnan kuntien maksuosuus osuuskunnan toiminnasta olisi euroa. Karijoen kunnan osuus olisi 500 euroa vuodessa. Viexpon toiminta on nyt kehitysvaiheessa. Tavoitteena on pk-yritysten kilpailukyvyn lisääntymisellä ja kansainvälistymisellä aikaansaatava kasvun lisääntyminen sekä viennin määrän kaksinkertaistuminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

16 427 Esityslistan liitteenä on Osuuskunta Viexpon kirje kunnille. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Karijoen kunta ei osallistu Osuuskunta Viexpon rahoitukseen. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 SOPIMUS TYÖLLISYYDENHOIDON OSTOPALVELUIS- TA SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLTÄ Suupohjan koulutuskuntayhtymä on lähettänyt kunnalle sopimusesityksen vuoden 2018 työllisyydenhoitopalvelujen ostamisesta. SKKY ylläpitää ja kehittää seudun työllisyydenhoitopalveluita Trillan toiminnan muodossa, työpajojen, työvalmennuksen ja nuorten palveluiden osalta seudun jäsen kuntien alueella. Trillan toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, sekä pyritään ennalta ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja siitä aiheutuvia haittoja. Trillan tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa nuoriso- ja koulutustakuuta tarjoamalla monipuolista toimintaa ja kehittämällä nuorten palveluita. Toimintaa varten SKKY:llä on toimitilat Kauhajoella ja Teuvalla. Sopimuksessa SKKY ehdottaa ostettavien palvelujen määräksi seuraavaa

18 429 Ostopalvelun hinta vuoden 2018 palveluista ja kuntien rahoitusosuudet ovat seuraavat Työpajan asiakaspaikan hinnaksi muodostuu 210 euroa (195 euroa vuonna 2017) ja työvalmennustunnin hinnaksi 42 euroa (36 euroa vuonna 2017), hinnat pitävät sisällään hallintokulut. Ostopalveluiden lisätilauksesta päättää ko. kunnan kunnanhallitus. Lisätilaus tulee tehdä viimeistään Palvelut laskutetaan kerran kuukaudessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Suupohjan koulutuskuntayhtymän esittämän sopimuksen. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KANSAINVÄLISYYSKESKUS INKAN TOIMINNAN RA- HOITUS Kansainvälisyyskeskuksen INKA on Suupohjan maahanmuuton ja kotouttamisen asiantuntijataho, jonka toiminta on järjestetty yhteistyössä Suupohjan kuntien, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kurikan kaupungin kanssa. Hallinnollisesti INKA toimii Suupohjan elinkeinotoimen alaisuudessa. Kurikan kaupunki on päättänyt, ettei se ole mukana IN- KAn toiminnassa 2018 alusta alkaen, mikä pienentää INKAn perusrahoitusta eurolla. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän esittää, että Inka jatkaisi perustoimintaansa vuonna 2018 yhteistyössä jäljelle jäävien sopimusosapuolien kanssa siten, että henkilöresursseja mitoittamalla kunkin sopimusosapuolen rahoitusosuus pysyisi vuoden 2017 tasossa. Toiminta jatkuisi 60 %:lla yhden henkilötyövuoden resurssilla alkaen. Summa jakaantuisi LLKY:n ja kuntien välillä seuraavasti: LLKY Kauhajoki Isojoki Teuva Karijoki 536 Yhteensä SEK hallinnoin INKA:n perustoiminnan lisäksi Kulttuurikylpy-hanketta, jonka kokonaisbudjetti 2,5 vuoden ajalle on Tämän hankkeen rahoituksesta Leader - osuus on ja SEK:n hankerahoitus ,

20 431 josta 2018 vuodelle euroa. Hanke päättyy Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä esittää LLKY:lle sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnille ja Kauhajoen kaupungille, että ne osallistuisivat Kansainvälisyyskeskus Inkan suorittaman kotouttamistoiminnan perusrahoittamiseen vuosittain edellä esitetyllä tavalla. SEK on toivonut, että kunnat käsittelisivät ehdotuksen mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Karijoen kunta osallistuu 536 euron osuudella Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän työperäisen maahanmuuton kotouttamistoiminnan perusrahoittamiseen vuonna Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KUNNAN LIITTYMINEN ETELÄ-POHJANMAAN KOR- KEAKOULUYHDISTYKSEN JÄSENEKSI. Karijoen kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 208 päättänyt irtisanoa jäsenyytensä Etelä- Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksestä osana talouden tasapainotussuunnitelmaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on koulutuksen ja tutkimuksen moderni verkosto-osaaja. Yhdistyksen tehtävänä on edistää erityisesti jäsenkuntiensa muodostaman alueen kehittämistä. Tutkimustoimintaa edistetään Epanet-verkostossa. Korkea-asteen koulutusta toteutetaan kesäyliopistossa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa sekä Eteläpohjalaisessa vapaan sivistystyön konsortiossa yhdeksän muun oppilaitoksen kanssa. Maakuntauudistuksen jälkeen yhdistyksen rooli kuntien yhteistyöelimenä tulee olemaan entistä tärkeämpi. Korkeakouluyhdistyksellä on mahdollisuus olla yhä enemmän sivistyksen, osaamisen ja kulttuurin maakunnallinen edistäjä. Elinvoimatehtävä ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen edellyttävät kuntien tiivistä ja hyvää yhteistyötä, jossa yhdistys voi tukea kuntia. Yhdistyksen vuoden 2018 toiminnan painopisteenä tulee olemaan jäsenkuntien elinvoimatehtävän ja hyvinvointi- ja terveydenedistämistehtävän tukeminen. Korkeakouluyhdistys on eteläpohjalaisia kuntia yhteen kokoava toimija. Yhdistyksen osaaminen näkyy Epanettutkimusprofessuurien rahoituksen kerääjänä ja opetustoimen ja varhaiskasvatuksen alueellisen täydennyskoulutuksen toteuttajana.

22 433 Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys perustettiin vuonna Yhdistykseen liittyi 21 kuntaa vuosina Karijoen kunta on ollut yhdistyksen jäsen vuosina Korkeakouluyhdistyksen jäseniä ovat tällä hetkellä kaikki eteläpohjalaiset kunnat lukuun ottamatta Karijokea ja Teuvaa. Lisäksi jäseniä ovat Isokyrö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on yhdistyksen kannattajajäsen. Karijoen jäsenmaksu olisi 842,78 vuonna Jäsenmaksuperuste on kunnan laskennallinen verotulo. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Karijoen kunta liittyy Etelä- Pohjanmaan korkeakouluyhdistykseen. Vuoden 2018 jäsenmaksu on 842,78 euroa. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 HENKILÖKUNNAN JOULURUOKAILU. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta tarjoaa kunnan henkilökunnalle jouluaterian tiistaina klo Prosintalolla. Ruokailuun voivat osallistua myös SEK:n, LLKY:n, maaseutuhallinnon, Seutupalvelukeskuksen ja Seinäjoen Pelastuslaitoksen Karijoella työskentelevät henkilöt, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KUNNAN VUOKRATALOJEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN / TUPAKOINNIN KIELTO SISÄTILOIS- SA Kunnan omistaman rivitalon osalta on esitetty huoli sisätiloissa tapahtuvan tupakoinnin aiheuttamasta paloriskistä. Kunnan omistamien vuokratalojen järjestyssäännöissä ei ole selkeästi kielletty tupakointia sisätiloissa. Kunnalla on vuokrataloina Vanhustentalo, ABC- rivitalo sekä Vuokratalo sekä useita yksittäisiä vuokrahuoneistoja eri taloyhtiöissä ja omakotitaloja. Kunta on palovaroittimien toiminnan varmistamiseksi huolehtinut omistamiensa vuokratalojen palovaroittimien vuositarkastuksista ja paristojen vaihdoista. Tätä ei ole kuitenkaan kirjattu talojen järjestyssääntöihin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan omistamien vuokratalojen järjestyssääntöihin lisätään seuraavat pykälät: - Tupakointi huoneistoissa ja yhteisissä sisätiloissa on kielletty. - Huoneistokohtaisten palovaroittimien vuositarkistuksesta ja paristojen vaihdosta huolehtii kunta. Lisäksi kunnanhallitus päättää kieltää tupakoinnin kaikissa kunnan omistamissa vuokrahuoneistoissa ja, että myös yksittäisten vuokrahuoneistojen palovaroittimien vuositarkastuksista ja paristojen vaihdoista huolehtii kunta asukkaan niin halutessa. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 MUUT ASIAT. Kunnanhallitukselle annettiin tiedoksi tiejohtaja Anders Östergårdin vierailu Karijoen ja Kristiinankaupungin alueella.

26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20:20. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 161. Valitusosoitus: Valitusosoitus liitteenä no 162.

KUNNANHALLITUS No 18/2017

KUNNANHALLITUS No 18/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2017 KOKOUSAIKA 13.11.2017 valtuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 249 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2017

KUNNANHALLITUS No 17/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2017 KOKOUSAIKA 09.11.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 335 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 13/2017

KUNNANHALLITUS No 13/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2017 KOKOUSAIKA 28.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 188 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 13/2017

KUNNANHALLITUS No 13/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2017 KOKOUSAIKA 28.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 188 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2017

KUNNANHALLITUS No 08/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2017 KOKOUSAIKA 09.05.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 106 107 108 109 31 110 32

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2016

KUNNANHALLITUS No 16/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2016 KOKOUSAIKA 24.11.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 14/2017

KUNNANHALLITUS No 14/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2017 KOKOUSAIKA 21.9.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 197 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2016

KUNNANHALLITUS No 08/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2016 KOKOUSAIKA 30.05.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 15/2016

KUNNANHALLITUS No 15/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2016 KOKOUSAIKA 07.11.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 163 164 165 166 167 64 168

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 11/2016

KUNNANHALLITUS No 11/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2016 KOKOUSAIKA 18.08.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 119 120 121 122 123 49 124

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 158 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 14/2017

KUNNANHALLITUS No 14/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2017 KOKOUSAIKA 21.9.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 197 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2015 KOKOUSAIKA 10.09.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 188 189 190 191 192 56 193

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KOKOUSAIKA 18.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 11 12 13 1 14 2 15 3 16 4

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2017 KOKOUSAIKA 04.04.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 14 15 3

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 06/2016

KUNNANHALLITUS No 06/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2016 KOKOUSAIKA 11.04.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 64 65 66 67 68 69 70 71 28

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2017 KOKOUSAIKA 04.04.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 14 15 3

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa

Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 23.10.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vapaa-aikalautakunnan kokouksen avaus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2015

KUNNANHALLITUS No 18/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2015 KOKOUSAIKA 25.11.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 238 239 240 241 73 242 243

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2014 KOKOUSAIKA 20.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 10/2016

KUNNANHALLITUS No 10/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2016 KOKOUSAIKA 07.07.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 106 107 108 109 45 110 111

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2017

KUNNANHALLITUS No 16/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2017 KOKOUSAIKA 26.10.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 220 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2017 KOKOUSAIKA 30.01.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013 99 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2013 KOKOUSAIKA 08.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 218 219 220 221 70 222

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 03/2016

KUNNANHALLITUS No 03/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2016 KOKOUSAIKA 11.02.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 25 26 27 28 29 30 11 31 12

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 11/2017

KUNNANHALLITUS No 11/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2017 KOKOUSAIKA 26.06.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASI- AT Asia no Liite no 146 147 148 149 150 151

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 27.8.2008 klo 9.00 11.45 ja 12.30 14.15 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012 18 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 02/2012 KOKOUSAIKA 16.02.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2014 KOKOUSAIKA 10.07.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 102 103 104 105 49 106 50

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 12/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 12/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 12/2015 KOKOUSAIKA 08.07.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 161 162 163 164 48 165 49

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2016 KOKOUSAIKA 29.06.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 3,4 14 5

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 11 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.11.2008 klo 15.00 15.42 (- 16.34) Saapuvilla olleet et

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2013 KOKOUSAIKA 08.05.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 137 138 139 140 141 40 142

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 69 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 28.8.2008 klo 10.00 10.47 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 12/2017

KUNNANHALLITUS No 12/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 12/2017 KOKOUSAIKA 14.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 157 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2015 KOKOUSAIKA 16.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 151 152 153 154 45 155 156

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2013 KOKOUSAIKA 31.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 15/2017

KUNNANHALLITUS No 15/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2017 KOKOUSAIKA 9.10.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2016

KUNNANHALLITUS No 18/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 klo 19.30-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 194 195 196 197 198 80 199

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2016 KOKOUSAIKA 29.06.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 3,4 14 5

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 12/2016

KUNNANHALLITUS No 12/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 12/2016 KOKOUSAIKA 08.09.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 128 129 130 131 52 132 53

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2015

KUNNANVALTUUSTO No 5/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2015 KOKOUSAIKA 17.12.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 1 40 2 41 3 42 4

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot