1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA Varhainen historia Muunninrakenteet 8 2 MUUNNINTEN YLEINEN TEORIA 21

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA 5. 1.2 Varhainen historia 6. 1.4 Muunninrakenteet 8 2 MUUNNINTEN YLEINEN TEORIA 21"

Transkriptio

1 0 Sisällysluettelo 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA Sähköakustiikan sovellutusalueet 5 1. Varhainen historia Terminologiaa ja peruskäsitteitä Muunninrakenteet Tiivistelmä sähköakustiikan historiallisesta kehityksestä 1 MUUNNINTEN YLEINEN TEORIA 1.1 Nelinapaesitys Muuntimen realisoituvuus 3 3 ÄÄNENTOISTON LAATUKRITEERIT Äänen värittyminen Taajuusvasteen määrittelytavat Taajuusvastevirheiden subjektiivinen merkitys Vaihetoiston virheet Tilantuntu ja stereokuva 8 3. Epälineaariset vääristymät Dynamiikan vääristymät Särötyypit Harmoonisen särön mittausmenetelmät: THD ja THD+N Keskeismodulaatiosärö Monitaajuusmittaukset Kohina 3 4 MIKROFONIT Mikrofonien peruskäsitteitä Mikrofonin toimintaa kuvailevat suureet Herkkyys ja taajuusvaste Dynamiikka-alue Suuntakäyttäytyminen Eri suuntakuvioiden toteutus Perusratkaisut Painemikrofoni Painegradienttimikrofoni Lähikenttäefekti 4 1

2 Paine- ja painegradienttimikrofonien välimuodot ja yhdistelmät (kardioidimikrofonit) Voimakkaasti suuntaavat mikrofonit Paraboloidimikrofonit Historiaa Linssimikrofonit Paraboloidiheijastimien teoreettinen käyttäytyminen Vahvistus Alarajataajuus Mittaustuloksia: vahvistus, kentän jakauma, kulmariippuvuus ja impulssivaste Koejärjestely Vahvistus Äänikentän jakauma Suuntakuvio Mikrofonityypin vaikutus Mikrofoniryhmät 61 5 KONDENSAATTORI- JA ELEKTREETTIMIKROFONIT Kondensaattorimikrofonien yleiset piirteet Tavallisten kondensaattorimikrofonien yksinkertaistettu tarkastelu Sähköinen piiri vakiovaraustoiminnassa Mekaaninen järjestelmä Sähköisen vasteen yksityiskohtaisempi tarkastelu Sähköinen muunnoskerroin M e ulkoisella polarisaatiojännitteellä Polarisaatiojännitteen vaikutus Mekaaninen ja sähköinen stabiilisuus Takaelektrodin optimikoko Mekaaninen vaste Yleinen tarkastelu Mekaaninen muunnoskerroin M m Sijaiskytkennän yksityiskohtaisempi tarkastelu Keskitetyt akustiset komponentit Sähkömekaaninen sijaiskytkentä Suunnitteluspesifikaatiot Herkkyys Taajuusvaste Harmooninen särö Lämpötilaherkkyys Staattisen ilmanpaineen vaikutus Värähtelyherkkyys Kondensaattorimikrofonien kohina Taustakohinan lähteet Resistiivisten piirien terminen kohina Kondensaattoreiden terminen kohina Raekohina Johnson-Nyquist-kohina Esivahvistimen kohina Infraäänimittaukset Kondensaattorimikrofonin vaste pienillä taajuuksilla 98

3 5.8. Mekaaninen alarajataajuus Kantoaaltosysteemit Elektreettimikrofonit DYNAAMISET JA MUUT MIKROFONIT Dynaamiset mikrofonit Nauhamikrofonit Nauhamikrofonien historiaa Toimintaperiaate Suuntakuvio suurilla taajuuksilla Muuntajat Pietsosähköiset mikrofonit Hiilimikrofonit Optiset mikrofonit ja värähtelyanturit Optiset komponentit Valolähteet Säteenjakajat Neljännesaaltolevyt Puoliaaltolevyt Optiset eristimet Peilit Anturit Optiset mittaustekniikat Peiligalvanometri Interferometrian periaatteet Yhden aallonpituuden interferometrit Suora analogia-digitaalimuunnos Monisäteiset interferometrit Kahden aallonpituuden interferometrit Voimatakaisinkytkentä Optisten mikrofonien kohina Mikromekaaniset mikrofonit Mikromekaaniset kapasitiiviset ja pietsosähköiset mikrofonit Mikromekaaniset optiset mikrofonit Erikoismikrofonit Tuulisuojat MIKROFONIEN KALIBROINTI Vertaaminen toiseen mikrofoniin Vertailumenetelmä Korvausmenetelmä Mikrofonimittausten äänilähteet Resiprookkisuuskalibrointi Kondensaattorimikrofonien kalibrointi kytkentäontelossa Normaaliäänilähteet Mäntä-äänilähteet 148 3

4 7.3. Pietsosähköiset kalibraattorit Sähköstaattiset aktuaattorit Sähköstaattinen paine Sähköstaattisten aktuaattorien käyttö Aktuaattori- ja painevasteet Vapaa- ja diffuusikenttävasteiden määrittely Mikrofonien ympäristötestaus sähköstaattisella aktuaattorilla Aktuaattorikalibroinnin vaihevaste Kalibroinnin virhelähteet Painevasteen mittaus pienentämällä säteilyimpedanssia Rayleigh-levy Lämpöäänilähde (termofoni) Savuhiukkasmenetelmä Nostomenetelmä Eri kalibrointimenetelmien tarkkuus 168 Huomatus viitteistä: kuten Akustiikan ja äänen fysiikan opetusmonisteessa, myös tässä yleisimmistä sarjajulkaisuista, Journal of Audio Engineering Society (JAES) ja Journal of the Acoustical Society of America (JASA) käytetään lyhenteitä, muiden julkaisujen nimet ovat lyhentämättömiä. 4

5 1 Sähköakustiset muuntimet ja sähköakustiikan historia Tässä luvussa esitellään hyvin tiiviinä luettelona sähköakustiikan sovellutusalueet, sähköakustiseen muunnokseen käytettävät eri menetelmät ja luodaan lopuksi katsaus alan historiaan. Tavoitteena on lähinnä muodostaa käsitys sähköakustiikan alueen laajuudesta ja muodostaa asiayhteyksien hahmottamista helpottava lähtökohta myöhemmälle yksityiskohtaisemmalle tarkastelulle. Kuva Sähköakustiikan sovellutusalueet Sähköakustiikka tieteenalana käsittelee sekä keinoja toteuttaa muunnos mekaanisen tai akustisen värähtelyn ja sähköisen signaalin välillä että näiden muuntimien sovellutuksia. Sähköakustinen muunnin on yleisnimitys kaikille niille laitteille, joita käytetään joko muuntamaan sähköinen signaali ääneksi tai mekaaniseksi värähtelyksi, tai muuntamaan ääntä (tai värähtelyä) sähköiseksi signaaliksi. Sähköakustiikan sovellutusalue on äärimmäisen laaja: äänentoisto, vedanalaisakustiikka, ilmakehän tutkimus, ultraäänitekniikka sovellutusalueineen: lääketieteellinen tekniikka, aineen fysikaalisten ominaisuuksien tutkimus, teolliset sovellutukset; mekaanisten värähtelyjen tuottaminen ja mittaaminen, kemialliset sovellutukset jne. Erilaisista käyttötarkoituksista ja niistä johtuvista käytännön rakenteiden ja dimensioiden suurista eroista huolimatta muuntimille on mahdollista käyttää verraten yhtenäistä teoreettista tarkastelua, ja suurimman osan muuntimista toiminta perustuu johonkin muutamasta yleisimmästä perusperiaatteesta. Tarkastelemme tässä luvussa lyhyesti luettelonomaisesti muunnosperiaatteita, ja teoriaa ja käytännön sovellutuksia esitellään myöhemmissä luvuissa. Yksi yhteinen piirre tässä luettelossa vaatii huomiota: jokainen uusi sovellutus vaatii äänilähteen, joka soveltuu erityisesti käyttöolosuhteisiin. Edelläkävijä kohtaa siten heti alussa uuden ongelman muuntimien suunnittelussa. Opetus on ilmeinen, vaikkakaan ei millään muotoa uusi. Professori Joseph Henry osoitti sen Alexander Graham Bellille, joka oli kysynyt hänen apuaan 1875 puhelinkokeidensa yhteydessä ja valitti sähköisen tiedon puutetta ( lack of electrical knowledge ). Henryn neuvo 1 oli myötätuntoinen mutta lyhyt: hanki sitä ( get it ). Taulukko 1.1. Muuntimien sovellutuksia eri äänialueilla ja eri väliaineissa. Taajuusalue tai väliaine Audio Ultraääni Sovellutus Mikrofonit Kaiuttimet Kuulokkeet Summerit Kuvaus Mikroskopia Terapia Huomautuksia Hälytys- ja merkkiäänien tuottamiseen, yl. optimoitu hyötysuhteen kannalta Kuvauksen erityissovellutus fokusoivilla (linssimäisillä) rakenteilla Lämpövaikutukseen, mekaanisiin voimiin jne. 1 COULSON, THOMAS: Joseph Henry, His Life and Work, Princeton University Press, Princeton, 1950, s Vrt. myös 16 US 97 (Hunt viite 56). Viitattu: HUNT, viite 3, s. 3. 5

6 Taajuusalue tai väliaine Vedenalaisakustiikka Kiinteät aineet Sovellutus Työkalut, teolliset sovellutukset Hitsaus Signaalinkäsittely, elektroniikka Kemian teknologia Kaikuluotaus (paikannus aluksista kalaparviin, merenpohjan tutkimus) Hydrofonit Kiihtyvyysanturit Venymä-anturit Mekaaniset aktuaattorit Geofonit Huomautuksia perustuvia, vaikutus keskitettävissä pienelle alueelle Mekaaninen värähtely, soveltuu muilla keinoin hankalasti liitettäville aineyhdistelmille Pinta- ja bulkkiaaltosuodattimet, keraamiset suodattimet, resonaattorit, taajuusreferenssit ( kiteet ) Emulgointi, sumutus, sekoittaminen, katalyysi Lähettimissä suuri akustinen teho, kapea kaista; vastaanottimissa tärkeää pieni kohina (ks. alla) Laajakaistaisia antureita esimerkiksi vedenalaiseen kuunteluun Täristimet jne. Maanpinnan tai maanalaisten värähtelyjen mittaukseen 1. Varhainen historia Sähköakustisten ilmiöiden historia voitaisiin haluttaessa venyttää varsin pitkälle: salama aiheutti ukkosen jyrinää jo kauan ennen kuin ensimmäinenkään elävä olio oli sitä aistimassa. Hallittu äänen tuottaminen sähkön avulla on sen sijaan tieteenalana verraten nuori, ja vei aikansa, ennen kuin itsessään erillisiltä vaikuttavien ilmiöiden yhteys fysikaalisten tieteiden kokonaisuuteen hahmotettiin. Sähkön akustiset ilmentymät olivat huomion keskipisteenä staattisen sähkön ritisevässä nuoruusvaiheessa 1700-luvulla, ja yritykset saada nämä ilmiöt paremmin hallintaan lähtivät pian kahteen suuntaan: systemaattiseen tieteellisen taustan etsimiseen ja, kuten käytännön esimerkit moneen kertaan tulivat osoittamaan, varsin kahlitsemattomaan luovan mielikuvituksen käyttöön laitteiden kehittelyssä. Etenkin äänentoiston puolella edelleenkin vaikuttaa siltä, että tämä kahtiajakautuminen on säilynyt lähes sellaisenaan. Vuonna 179 tehty merkittävä havainto, jonka mukaan jotkin aineet voisivat kuljettaa sähkön ainetta (electrical vertue) kun taas jotkin toiset eivät, johti lähes välittömästi oivallukseen siitä, että sähkö soveltuu signaalien siirtämiseen. Harvoilla löydöillä voidaan sanoa olleen yhtä syvällistä vaikutusta tekniikan historiaan kun tällä ajatuksella siitä, että energiaa voitaisiin siirtää alkupisteestä toiseen paikkaan, jossa ainetta (the vertue) voitaisiin hyödyntää. Tätä seuraava sähkökeksintöjen historia toi esiin monia esimerkkejä sähkön vaikutuksista kuuluvat, näkyvät, tuntuvat, mekaaniset ja sähkökemialliset, vain yksinkertaisimpina esimerkkeinä. Näiden ilmiöiden kärsivällinen tutkimus antoi kohteita vuosisatojen pituiselle teoreettisen ymmärryksen etsimiselle; mutta jokaista uutta ilmiötä myös tervehtivät innokkaina ne monet, jotka näkivät jokaisessa uuden keinon tiedon välittämiseen. Sähköakustiikan vakava kehitys alkoi vasta 1800-luvun loppupuolella yleisen sähköteknisen ymmärryksen kehittyessä. Koko kokeellisen fysiikan ja sähkötekniikan kenttä kehittyi tuolloin nopeasti, ja sähköakustiikka oli hyvinkin niin fysikaalisen instrumentoinnin kuin elektroniikan ja tieto- GRAY, STEPHEN: A Letter to Cromwell Mortimer, M. D., Secr. R. S. containing several Experiments concerning Electricity, Philosophical Transactions of the Royal Society (London), vol. 37, , ss Viitattu: HUNT, viite 3, s. 1. 6

7 liikennetekniikankin varhaisen kehityksen eturintamassa. Myöhemmin tavanomaiset sovellutukset ovat sulatutuneet usein lähes itsestään selviksi osiksi tekniikan valtavirtaa, mutta edelleenkin esitellään niin uusia rakennemahdollisuuksia kuin sovellutuksiakin. Varsinaisen sähköisen äänentoiston alkuna voidaan hyvin pitää 14. helmikuuta 1876, kun Alexander Graham Bell jätti puhelinta koskevan patenttihakemuksensa, joka lienee eräs kaikkien aikojen taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävimmistä yksittäisistä hakemuksista. Hunt 3 on tarkastellut yksityiskohtaisesti tämän poikkeuksellisen pitkäaikaisen ja mutkikkaan patentoinnin vaiheita, jotka sivusivat monia äänentoiston varhaisen kehityksen aspekteja. Bellin oleellinen oivallus oli, että toimivien muuntimien toteuttamiseksi tarvitaan polarisoiva vakiokenttä (tämä pätee kaikkiin reversiibeleihin muuntimiin, vrt. myöhempi tarkastelu), jota ulkoinen kohdistuva voima moduloi. Sähköakustiikan varhaisin kehitys oli koko 1800-luvun loppupuolen ajan sidoksissa puhelintekniikan varhaiseen kehitykseen, äänentallennuksen ollessa täysin mekaanis-akustista. Varhaisimmat sähköisen äänentallennuksen yritelmätkin, kuten Poulsenin telegrafoni, oli tarkoitettu puhelimen lisälaitteeksi. Sähköinen äänentoisto muutoin sai odottaa yleisradiolähetyksiä ja äänielokuvaa. 1.3 Terminologiaa ja peruskäsitteitä Muunnin (engl. transducer, saks. Wandler) on nykyään yleisnimitys, joka voi tarkoittaa laajimmassa merkityksessään mitä tahansa laitetta tai keinoa yhden energian muodon muuntamiseen toiseksi. Energian muunnoksen luonnetta kuvataan usein etuliitteellä, kuten esimerkiksi termi sähköakustinen muunnin tarkoittaa laitetta, joka muuntaa sähköenergian akustiseksi, tai päinvastoin. Tämä määritelmä on yleisempi kuin mitä saatettaisiin tarvita jos tällaisilla laitteilla ei olisi muuta funktiota kuin toimia äänentoisto- tai tietoliikennelaitteiden ääntä tuottavina tai vastaanottavina komponentteina, mutta tällaista rajoitusta implisiittisesti ei oteta huomioon. Oleellisin vaatimus muuntimen käytettävyydelle on ainakin jonkinasteinen lineaarisuus toimintaalueella. Muuntimet ovat lineaarisia, jos niiden lähtöä kuvaavat ensisijaiset suureet, kuten äänipaine ja hiukkasnopeus (tai lähdejännite ja virta) ovat muuntimen tuloa kuvaavien suureiden olennaisesti lineaarisia funktioita. Sana olennainen antaa ymmärtää, että vähäiset poikkeamat lineaarisuudesta eivät muuta luokittelua, ja on aivan sopivaa puhua lineaariseksi määritellyn muuntimen tuottamista epälineaarisista särökomponenteista. Muuntimet ovat passiivisia, jos kaikki sähköiseen (tai akustiseen) kuormaan menevä energia saadaan muuntimelle akustisesta (tai sähköisestä) lähteestä. Suurin osa yleisesti käytetyistä muuntimista on passiivisia. Termi reversiibeli tarkoittaa yleisesti muuntimen kykyä muuttaa energiaa kumpaankin suuntaan akustisten ja sähköisten muotojen välillä, mutta yleensä reversibiliteetin käsite rajataan tarkoittamaan muuntimia, joissa energian muunnos tapahtuu kumpaankin suuntaan yhtä tehokkaasti. Merkittävä joukko äänilähteitä, kuten kellot, sireenit, autontorvet jne. eivät ole reversiibeleitä, ja vaikka nämä lähteet ovat yleensä sähköisesti ohjattuja, ja niiden akustisella lähdöllä on jokin karkea yhteys sähköiseen tulosignaaliin, ne eivät ole lineaarisia tässä tarkoitetussa mielessä, sillä niiden sähköisen tulosignaalin aaltomuodolla ja akustisen signaalin aaltomuodolla ei ole mitään yhteyttä, 3 HUNT, FREDERIK V.: Electroacoustics, the Analysis of Transduction, and Its Historical Background, Harvard University Press, 1954, uusintapainos Acoustical Society of America, 198, ss. 3 &

8 esimerkiksi tasasähköllä voidaan tuottaa äänisignaalia. Muuntimien käsitteen ulkopuolelle jäävät myös tietenkin laitteet ja koneet, jotka tuottavat sähköstä mahdollisesti paljonkin ääntä (melua), mutta ainoastaan varsinaisen toiminnan sivutuotteena (kuten naapurin taulunkoukun ripustamiseen tarvitsema sähköpora, jonka liian suurilla kierroksilla pyörivä tylsä terä osuu betonirautaan). Sähköenergian muuntamisessa akustiseksi energiaksi on lähes universaali piirre se, että sähköenergia muunnetaan ensin mekaaniseksi liikkeeksi pinnalla, joka on yhteydessä akustiseen väliaineeseen. Edellä mainitut epätavalliset muuntimet ovat ilmeisiä poikkeuksia, ja kekseliäät mielet ovat tuottaneet lukuisia muita; tällaiset erityismuuntimet eivät kuitenkaan yleensä toteuta samanaikaisesti passiivisuuden, lineaarisuuden ja reversibiliteetin vaatimuksia. Energian muuntaminen päinvastaiseen suuntaan sisältää myös yleensä sähköiseen systeemiin kytkeytyneen pinnan mekaanisen liikkeen, jonka aiheuttavat akustisen väliaineen voimat. On siten kätevää olettaa, että muunninongelma voidaan jakaa siten, että sähkömekaanista kytkeytymistä ja mekaanisen systeemin ja äänen säteilyn yhteyttä voidaan tarkastella erikseen. Käsiteltäessä ainoastaan ensimmäistä näistä ongelmista oletetaan, että toisen ongelman ratkaisu on olemassa, joten mekaaniseen systeemiin vaikuttava säteilykuorma voidaan riittävällä tarkkuudella esittää yleistetyllä mekaanisella säteilyimpedanssilla, joka on kytkeytynyt sähkömekaanisen systeemin lähtöön. Mainittakoon tässä yhteydessä, että puhelintekniikan englanninkielisessä terminologiassa käytettiin aluksi sähköistä signaalia tuottavista muuntimista (käytännössä siis mikrofoneista) nimitystä transmitter; tämä termi on nykyään siirtynyt radiotekniikan puolelle. Termin transmitter sittemmin akustisessa merkityksessä korvannutta sanaa microphone oli alunperin käytetty nykyään stetoskooppina tunnetusta laitteesta (vrt. Akustiikka ja Äänen Fysiikka). Sen sijaan akustista signaalia tuottavasta laitteesta (kuulokkeesta) käytetään edelleenkin etenkin puhelintekniikassa 1800-luvun lopulta peräisin olevaa termiä receiver. Tämän rinnalle on tullut termi earpiece tai earphone (sekin jo hieman vanhahtava ilmaisu), mutta headphone on vakiintunut tarkoittamaan lähinnä muita kuin puhelinkuulokkeita. Hiilimikrofoni, jota aikoinaan sanottiin ainoaksi puhelinjärjestelmässä siedetyksi huonoksi liitokseksi, ei ole niin passiivinen kuin reversiibelikään, mutta pitkän kehityksensä aikana se saatiin kohtuullisen lineaariseksi, ja se oli pitkään (aina 1970-luvulle asti) käytössä puhelinjärjestelmien lähes ainoana mikrofonityyppinä. Termofoni, kuumalankamikrofoni ja ionisaatiomikrofoni (joista tarkemmin myöhemmissä luvuissa) ovat esimerkkejä muunnintyypeistä, joiden reversibiliteetti on hyvin rajoitettu. Vaikka muunnosperiaatteita voidaan soveltaa säätämään energian virtausta kumpaankin suuntaan, muunninten käytännön rakenne yhdessä sovellutuksessa yleensä käytännössä estää saman laitteen käytön toiseen suuntaan. Ainutlaatuinen tapa tuottaa sähköakustinen muunnos, ei lineaarinen, ei erityisen reversiibeli, eikä varmastikaan passiivinen, on asettaa korva lähelle henkilön, jonka läpi kulkee Rumhkorffin induktiokelan tuottama suurtaajuinen vaihtovirta, käsivartta tai rintakehää. Voidaan hyvin arvella, ettei tälle keksinnölle 1874 myönnetyn englantilaisen patentin 4 takaamasta monopolista ollut kovinkaan suurta kilpailua. 1.4 Muunninrakenteet 4 GRAY, ELISHA (patenttiasiamies JOHNSON, JOHN HENRY), British Patent n:o 646, 3. lokakuuta 1874, täydellinen kuvaus jätetty 9. heinäkuuta Viitattu: HUNT, viite 3, s. 5. 8

9 Sähköakustiseen ja sähkömekaaniseen muunnokseen on käytetty likimain jokaista vähänkin sovellettavissa olevaa muunnosmenetelmää. Osa menetelmistä sopii useisiin käyttötarkoituksiin (yleisimpiä ovat dynaamiset, sähköstaattiset ja pietsosähköiset muuntimet), joidenkin jäädessä yksittäisiin sovellutuksiin tai puhtaiksi kokeiluiksi. Kuikin näistä kategorioista voidaan jakaa edelleen aliryhmiin, ja lineaaristen sähköakustisten muunninten viittä tärkeintä mekanismia voidaan luonnehtia seuraavasti: a) (sähkö)dynaaminen: moottorin ja generaattorin toiminta perustuvat virtaan tai virrallisen johtimen liikkeeseen kiinteässä poikittaisessa magneettikentässä. b) sähköstaattinen: moottoritoiminta perustuu mekaanisen jännityksen muutokset, jotka aiheutuvat potentiaalieron ylläpitämisestä kahden ja useamman elektrodin välillä, joista yksi on liikkuva ja yleensä hyvin kevyt (osittain) johtava kalvo, joka säteilee suoraan ääntä. Sähköstaattisen anturin, kuten kondensaattorimikrofonin lähtösignaali saadaan jännitteen muutoksesta, joka aiheutuu, kun kalvon ja kiinteän elektrodin välinen kapasitanssi muuttuu kalvon liikkuessa äänen vaikutuksesta. c) magneettinen: moottoritoiminta perustuu muutoksiin voimassa, joka pyrkii sulkemaan magneettipiirin ilmavälin. Tuotettu jännite muodostuu magneettipiirin yhteydessä olevaan kiinteään kelaan, kun magneettivuo muuttuu reluktanssin muuttuessa. d) magnetostriktiivinen: moottori- ja generaattoritoiminta perustuvat suoraan ja käänteiseen magnetostriktioilmiöön, joka esiintyy eräissä ferromagneettisissa materiaaleissa, joissa magneettinen polarisaatio aiheuttaa elastisen jännityksen, ja päinvastoin. Magnetostriktiivinen muunnos on oleellisesti muita tässä lueteltuja muunnoksia epälineaarisempi. e) pietsosähköinen: moottori- ja generaattoritoiminta perustuvat suoraan ja käänteiseen pietsosähköiseen ilmiöön, joka esiintyy joissain eristekiteissä, joissa sähkökenttä aiheuttaa elastisen jännityksen, ja päinvastoin. Vaikka samoja fysikaalisia muunnosperiaatteita käytetään niin äänentoistossa, vedenalaisakustiikassa kuin ultraäänitekniikassakin, on suunnittelun lähtökohdissa merkittäviä eroja. Äänentoistossa yleensä vältetään voimakkaita resonansseja ja pyritään suureen suhteelliseen kaistanleveyteen, kun taas vedenalais- ja ultraäänisovellutuksissa tarvittavien äänitehojen tuottamiseen muuntimia on (ainakin lähteinä) käytettävä voimakkaassa resonanssissa. Tämä vaikuttaa myös siihen, minkälaisia yksinkertaistuksia mallintamisessa voidaan tehdä. Suunnittelijoiden kekseliäisyys on tuottanut näistä muunnintyypeistä useita muunnelmia, joiden nimitykset kuvaavat rakenteen yksityiskohtia. Esimerkiksi sähköstaattisia muuntimia saa kaksipuolisina ( push-pull ) tai yksipuolisina versioina; sähkömagneettisia muuntimia tasapainoarmatuurilla tai rengasarmatuurilla, ja vanhojen puhelinkuulokkeiden bipolaarisena versiona. Pietsosähköiset muuntimet käyttävät erilaisia kiteiden leikkauksia, tai ne voivat käyttää kerrosrakenteisia bimorfeja taipujina tai kiertyjinä. Magnetostriktiiviset värähtelijät voivat esiintyä sauvoina, putkina, kääröinä, renkaina tai laminoituina pinoina, ja voivat käyttää pitkittäisiä, taivutus- tai radiaaleja värähtelyitä. Dynaamiseen kytkeytymiseen voi liittyä liikkuva kela tai nauha, joka voi olla joko konduktiivisesti tai induktiivisesti kytkettynä ulkoisiin piireihin. Taulukko 1.. Sähköakustisten ja sähkömekaanisten muunninten periaatteet. Selvyyden vuoksi kunkin muuntimen kohdalla on mainittu erikseen keskeisimmät ominaisuudet muunnoksessa kumpaankin suuntaan (lähteenä ja vastaanottimena). Taajuusalue tarkoittaa aluetta, jolle kullakin periaatteel- 9

10 la toimivia muuntimia voidaan konstruoida, ei yksittäisellä muuntimella saavutettavissa olevaa aluetta. Yleensä samalla periaatteella toteutettu muunnin voidaan toteuttaa laajakaistaisempana vastaanottimena kuin äänilähteenä. Kirjallisuusviitteet on jätetty myöhemmän yksityiskohtaisemman tarkastelun yhteyteen. Muunnintyyppi Muunnosperiaate Taajuusalue Sovellutukset Edut Haitat Dynaaminen lähde Virrallinen johdin magneettikentässä, virta voima Kaiuttimet, aktuaattorit, täristimet Kohtuullinen liikepoikkeama, edullinen Dynaaminen anturi Sähkömagneettinen lähde Sähkömagneettinen anturi Muuttuvareluktanssinen anturi Sähköstaattinen lähde Sähköstaattinen anturi Kapasitiivinen anturi Pietsosähköinen lähde Pietsosähköinen anturi Liikkuva johdin magneettikentässä, nopeus jännite Vaihtelevassa magneettikentässä oleva ferromagneettinen kappale Kelan sisällä tai kelan läpi kulkevassa magneettipiirissä liikkuva magneetti Kestomagneetin ja kelan sisältävän magneettipiirin vuota moduloidaan liikkuvalla metallikappaleella Jännite kiinteän ja liikkuvan elektrodin välillä, jännite (tai varaus) sähköstaattinen vetovoima Vakiovarauksessa olevan elektrodiparin suhteellinen liike, poikkeama jännite Elektrodien välisen kapasitanssin määrittely vaihtovirralla (taajuus- tai amplitudimod.) Jännite pietsosähköisen kappaleen yli, jännite voima Pietsosähköisen kappaleen muodonmuutos, jännitys varaus n. 1 Hz 10 khz (täristin), n. 10 Hz 50 khz (kaiutin) n. 10 Hz 0 khz n. 300 Hz 10 khz n. 5 Hz 50 khz n. 5 Hz 50 khz n. 50 Hz n. 100 khz (mikromekaanisilla n. 1 MHz) < 0,3 Hz n. 00 khz DC 0 khz n. 1 khz n. 1 GHz n. 1 khz n. 1 GHz (ilmaääni), <1 Hz n. 1 GHz (kiint. Mikrofonit, värähtelyanturit Kuulokkeet, summerit, aiemmin kaiuttimet, täristimet Liikeanturit levysoittimien äänirasiat Liikeanturit, levysoittimien äänirasiat, kitaramikrofonit Kaiuttimet, ultraäänilähteet Kohtuullinen mekaaninen kesto Dynaamista muunninta parempi hyötysuhde Suuret pinta-alat helppoja, yksinkertainen mekaaninen rakenne Huono hyötysuhde (kaiuttimissa), pienehkö voima (mekaanisissa aktuaattoreissa) Mikrofonin vasteessa periaatteellisia rajoituksia tasaisuudelle, epäherkkyys pienillä taajuuksilla Pieni liikepoikkeama, suuri särö, kapea taajuuskaista Pieni liikepoikkeama, suuret jännitteet, monimutkainen sähköinen rakenne Mikrofonit Tasainen vaste Ulkoisen jännitelähteen ja vahvistimen tarve. Jos käytetään elektreettejä, ei ulkoista esijännitettä tarvita. Mikrofonit, poikkeamaanturit Aktuaattorit, ultraäänilähteet, kaiuttimet, summerit, hydroakustiset lähteet Mikrofonit, hydrofonit, ultraäänivastaanottimet, Alas ulottuva toisto (AM), pieni kohina (FM). Soveltuvuus suurille taajuuksille, hyvä impedanssisovitus nesteisiin ja kiinteisiin aineisiin. Pienillä äänipaineilla (esimerkiksi kuulokkeissa) halpa. Kohtuullinen ympäristöolosuhteiden kesto. Vrt. lähde AM-mikrofoneissa korkea kohina, kondensaattormikrofoneja monimutkaisempi elektroniikka. Pieni liikepoikkeama, huono sovitus ilmaan, toiston vääristymät kaiuttimissa Suuri impedanssitaso, huono sovitus ilmaan, toiston vääristymät mikrofo- 10

11 Muunnintyyppi Muunnosperiaate Taajuusalue Sovellutukset Edut Haitat aineet, nesteet) kiihtyvyysanturit neissa Magnetostriktiivinen lähde n. 1 khz n. 100 khz Suuri voima, hyvä mekaaninen kesto Resistiivinen anturi (hiilimikrofoni) Resistiivinen anturi (venymäliuska) Termofoni Plasmalähde Sähkökineettinen muunnin Optinen anturi Terminen anturi (kuumalanka) Pneumaattinen Kaasupolttokaiutin Termo-optinen lähde Puolijohdeanturi Magnetostriktiivisten materiaalien muodonmuutos, magneettikenttä kokoonpuristuminen Resistiivisen jauheen kokoonpuristuminen, muodonmuutos virran muutos Kapean johtimen pituuden muutos resistanssin muutos Ilmavirta vastuslangan ohi, lämpötilan muutos äänipaine Ionisoituneen ilman tai kaasun liikuttaminen sähkökentällä Ionisoituneen nesteen liike Interferenssiin tms. perustuva poikkeaman tai nopeuden ilmaisu Ilmavirtauksen jäähdytysvaikutuksen aiheuttama resistanssin muutos kuumennetussa langassa Ilmavirtauksen modulointi mekaanisesti pyörivällä levyllä tai sylinterillä (sireenit) tai solenoidiohjatulla venttiilillä (pneumaattiset kaiuttimet) Palavan kaasun virtausnopeuden modulointi Kiinteän kappaleen lämmitys laserpulsseilla Puolijohteen (yl. bipolaaritransistori) virran modulointi PN-liitokseen vaikuttavalla voimalla. n. 100 Hz n. 5 khz DC n. 1 khz n. 1 khz 0 khz n. 1 khz 50 khz Ultraäänilähteet, hydroakustiset lähteet Vanhemmat puhelinmikrofonit Edullinen, yksinkertainen, sisäänrakennettu vahvistin Muodonmuutoksen ja värähtelyn mittaukset Referenssiäänilähteet Kaiuttimet, kuulokkeet (koko audioalue) Edullinen, yksinkertainen, kohtuullinen lineaarisuus Äänipaineen perussuureisiin palaavan määrittelyn (primäärikalibrointi) mahdollisuus Periaatteessa värittymätön toisto (käytännössä vaikeaa)? Hydrofonit?? DC n. 100 khz DC muutama khz Pinnan värähtelyn mittaus, mikrofonit Primäärikalibrointi (aiemmin), massavirtaaman mittaus, aerodynamiikan mittaukset, mikromekaaniset mikrofonit < 5 khz Sireenit, suurtehokaiuttimet < n. 1 khz Suurtehokaiuttimet n. 1 MHz 1 THz Ultraääni, hyperääni Ei mekaanista kontaktia, soveltuu hankaliin ympäristöihin, ei häiriötä mitattavalle kohteelle Suora virtausnopeuden mittaus pieneltä alueelta, vähäinen häiriö virtaukselle Suuri akustinen teho (jopa kilowatteja) Suuri akustinen teho Erittäin lyhyet pulssit? Mikrofonit Integroitavissa? Pieni liikepoikkeama, voimakas epälineaarisuus Kapea kaista, pieni dynamiikka, suuri särö Lämpötilariippuvuus (kompensoitavissa) Pieni äänipaine, hankala käyttää, tarkkuus uudempia kalibrointimenetelmiä heikompi Monimutkainen rakenne, pieni maksimiäänipaine Kallis, monimutkainen Mekaanisesti arka, pienehkö dynamiikka Kapea dynamiikkaalue, värittynyt toisto Lämmön tuotto, kapea dynamiikkaalue, rajoitettu taajuuskaista Pieni akustinen teho, heikko aaltomuodon kontrollointi Hilamikrofoni Putken virran mo-? Mikrofonit Herkkyys mekaani- 11

12 Muunnintyyppi Muunnosperiaate Taajuusalue Sovellutukset Edut Haitat dulointi liikuttamalla sille värähtelyille hilaa. Moduloitu FET FET:n virran modulointi liikuttamalla puolijohdesubstraatista irti olevaa hilaa? Mikrofonit (mikromekaaniset) Integroitavissa? Antureissa ja äänentallennuksessa on käytetty myös muita muunnoksia kuin muunnos värähtelyn ja sähköisen signaalin välillä. Ääntä on tallennettu aikoinaan suoraan mekaanisen liikkeen avulla, värähtelyitä on rekisteröity ohjaamalla piirturia suoraan, ja ääntä ja mekaanisia värähtelyjä on tarkasteltu optisesti, esimerkiksi kääntämällä heijastavaa kappaletta, valokuvaamalla äänen aiheuttamia tiheyden (ja siten taitekertoimen) vaihteluita (Schlieren-kuvaus) tai nykyään mittaamalla ääneen liittyviä tiheyden muutoksia suoraan valon avulla (erittäin suurilla äänipainetasoilla). Lisäksi käytetään sähköisesti tai mekaanisesti ohjattuja äänilähteitä (esimerkiksi sireenit niin audioalueella kuin ultraäänialueella), joita ei aiemman määritelmän mukaan kuitenkaan voida pitää sähköakustisina muuntimina, sillä niissä sähköisen signaalin värähtely ei ohjaa suoraan tuotettavan äänisignaalin värähtelyä. 1.5 Tiivistelmä sähköakustiikan historiallisesta kehityksestä Sähköakustiikan historian täydellinen esittäminen yksittäisellä aikajanalla, lyhyenä yhteenvetona, tai edes mahduttaminen yhden kirjan kansien väliin lienee mahdoton tehtävä. Yhteenveto oleellisista kehitysvaiheista kuitenkin auttanee hahmottamaan kehityksen monivaiheisuutta. Palaamme historialliseen tarkasteluun vielä myöhemmissä luvuissa, joissa eri vaiheiden käytännön merkitystä on helpompi arvioida asiayhteydessään, mutta äärimmäisen tiivistettynä oleellisimmat kehitysvaiheet voidaan esittää seuraavasti: - puhelintekniikka ja mekaaninen äänentallennus 1880-luvun tuntumassa - vedenalaisakustiikan nopea kehitys 1910-luvulla - sähköisen äänentoiston kuluttajasovellutukset 190-luvulla, etenkin radion ja äänielokuvan nopea läpimurto - äänentoiston laadun parannukset 1950-luvulle tultaessa (tallennus- ja siirtotekniikka, mikrofonit): hifi-laatu ja stereon tulo markkinoille - studiotekniikan ja studiotyöskentelyn muutos 1960-luvulla, moniraitatekniikan ja efektien yleistyminen, sähköinen konserttiäänentoisto - systemaattisen kaiutinsuunnittelun (aluksi kotelot, sitten mittaustekniikka ja jakosuotimet) kehitys 1970-luvulla - digitalisoituminen 1980-luvulta alkaen (audio, instrumentointisovellutukset, ultraääni- ja vedenalaisakustiikan signaalien analyysi jne.) Taulukko 1.3. Sähköakustiikan kehitysvaiheita 5, 6, 7. Patenteista, ellei erikseen ole mainittu, on käytetty hakemuksen jättövuotta. On syytä muistaa, että tämän tyyppinen yksittäisten läpimurtokeksintöjen esittely väistämättä jättää huomiotta suuren määrän taustatyötä ja tuotteiden myöhempää evoluutionääristä kehitystä. Lisäksi on helppo huomata, että taulukko alla esitetyssä muodossaan on vielä pahasti kesken! 5 ENGEL, FRIEDRICH K.: Important Dates and Facts in Sound recording, Radio, Television and general Telecommunications. Omakustanne, Bensheim 00, 6 s. 6 HUNT, viite 3, ss DAWSON, JIM; PROPES, STEVE: What was the first rock'n'roll record, Faber & Faber, Boston, 199, ss

13 Vuosi Äänen tallennus ja toisto Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet 180 Sähkömagnetismi, HANS CHRISTIAN OERSTED 1837 Magnetostriktiivinen ilmiö, CHARLES G. PAIGE 184 Magnetostriktiivisen ilmiön oikea kuvaus, J. P. MARRIAN 1856 Puheen aaltomuodon tallennus (ei toisto ) fonoautografilla, (EDOUARD-)LEON SCOTT (DE MARTIN- VILLE) Ensimmäisen toimivan puhelimen esittely PHILIP REIS "Fonografin" patentti, F. B. FENBY Sähköstaattisen jännityksen muutos äänen tuottajana, LORDI KELVIN Etulevy tehostamassa pienen äänilähteen säteilyä, STOKES Dynaaminen muunnin lennätinkäyttöön, ERNST W. SIEMENS Käyttökelpoisen puhelinjärjestelmän patenttihakemukset, ALEXANDER GRAHAM BELL ja ELISHA GRAY, Kuvaus fonografin toiminnasta Ranskan Tiedeakatemialle, M. CHARLES GROS, Patenttihakemus hiilimikrofonille, EMILE BERLINER ja hiiliraemikrofonille, EDISON Ultraääni, vedenalaisakustiikka Näistä varhaisista kalvoon kiinnitetyllä neulalla noetulle lasilevylle tehdyistä tallenteista onnistuttiin optisilla menetelmillä keväällä 008 toistamaan naisen laulama Ranskan kansallislaulu (Helsingin Sanomat C1). 13

14 Vuosi Äänen tallennus ja toisto Ensimmäinen onnistunut toistettava äänitys sylinterifonografilla "Mary Had a Little Lamb", THOMAS ALVA EDISON Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) Patenttihakemus metallikalvokuulok-keelle, BELL, Dynaaminen muunnin puhelinkäyttöön, CHARLES CUTTRISS ja JEROME REDDING Eksponentiaalitorvi dynaamiselle kaiuttimelle, SIEMENS Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet Ultraääni, vedenalaisakustiikka Konsertin äänen siirto puhelinlinjoilla Philadelphiasta New Yorkiin, Ensimmäinen musiikkiäänitys "Yankee Doodle", JULES LEVY (kornetti) Suoraan säteilevä kaiutin, CLÉMENT ADER (Ranska) ja JOSEPH W. MAXWELL (USA) Termofoni, SIR WILLIAM HENRY PREECE 1881 Sähköstaattista kuuloketta ja mikrofonia käyttävä puhelinjärjestelmä, A. E. DOLBEAR Stereofoninen äänen siirto puhelinlinjoilla (ei alunperin suunniteltu) Pariisin maailmannäyttelyssä, CLÉMENT ADER Patenttihakemus levyjä käyttävälle gramofonille, EMILE BERLINER, Sähkömoottorikäyttöinen fonografi 1889 Kolikkokäyttöinen fonografi (Pacific Phonograph Co.) 1890 Sähkömagneettinen muunnin tasapainoarmatuurilla, FRANK L. CAPPS Fonografin ja elokuvan yhdistäminen kinetoskoopiksi, EDISON (alkuperäinen ajatus DONISTHORPE, 1877) Bellin puhelinpatentti myönnetään lopullisesti Pietsosähköinen ilmiö, JACQUES ja PIERRE CURIE Käänteinen pietsosähköinen ilmiö (toiminta lähteenä), GABRIEL LIPPMANN Radiolähetys Italiasta Amerikkaan, GUGLIEMO 1896 MARCONI 14

15 Vuosi Äänen tallennus ja toisto Äänen tallennus terästai nikkelilangalle, VALDEMAR POULSEN, patentti ENRICO CARUSOn ensimmäinen levytys "Fedora" POULSENin telegrafonin julkinen esittely (Pariisin maailmannäyttely, Scientific American-lehti) Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet Varhaisia kokeiluja puheeen välittämisestä radiolla, REGINALD A. FESSENDEN 1901 Kokeiluja optisesta äänentallennuksesta elokuvafilmille 190 Onnistunut puheen radiolähetys, GREENLEAF W. PICKARD, Diodiputken patentti, SIR J. A. FLEMING, Levyautomaatti valittavissa olevilla levyillä, J. GABEL Triodiputki: LEE DEFOREST, patenttihakemus myös ROBERT VON LIEBEN Vahvistinkytkentä tyhjiöputkilla (AEG:n patentti) Regeneratiivinen radiovastaanotin, EDWIN F. ARMSTRONG 1913 Kartiokaiutin akustiseen gramofoniin, MARCUS C. HOPKINS 1914 Toimiva äänielokuvan esittely "Kinetophone"-menetelmällä, EDISON Ultraääni, vedenalaisakustiikka Kaikuluotaus (ilmassa ja vedessä etenevällä äänellä) LEWIS FRY RICHARDSON Jäävuoren havaitseminen kaikuluotauksella, REGINALD A. FESSENDEN 1915 Sähköstaattinen lähetin ja vastaanotin kaikuluotaukseen, PAUL 1916 Superheterodyneradiovastaanotin, LANGEVIN 15

16 Vuosi Äänen tallennus ja toisto Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) 1917 Kondensaattorimikrofoni, EDWARD CHRISTOPHER WENTE Refleksikotelo (puhelinkuulokkeelle, LOUIS Vahvistimella ja kaiuttimella varustettu telegrafoni (levytallennus), MAX KOHL 19 Äänielokuvan julkinen esitys Triergon-menetelmällä, elokuvateatteri "Alhambra" Berliinissä Sähköinen tallennus äänilevylle, MAXFIELD ja HARRISON (Bell Labs) 195 Sähköinen toisto äänilevyltä, MAXFIELD ja HARRISON, ensimmäinen kaupallinen sähköisesti tallennettu äänilevy "Let it rain let it pour" (RCA) Ensimmäinen optinen äänielokuva (Triergonmenetelmä), "Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen" STEINBERGER Nauhakaiutin ja - mikrofoni, W. SCHOTTKY ja E.GERLACH Ensimmäinen kaupallinen kondensaattorimikrofoni, Western Electric 394-W Kaksitiekaiutin, JOHN P. MINTON ja ABRAHAM S. RINGEL Suljettu, vaimennettu kaiutinkotelo, MINTON 196 Dynaaminen kartiokaiutin (Radiola 104), KELLOG ja RICE, (Western Electric) 197 Ensimmäinen kaupallisessa levityksessä ollut äänielokuva "The Jazz Singer", Vitaphone-menetelmä (levyn ja filmin synkronointi), Varhaisia nauhurikokeiluja (Echophon, Blattenerphone, metallilanka/nauha), STILLE Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet ARMSTRONG Akustisen ja mekaanisen impedanssin määrittely, KENNELLY Akustinen impedanssi ja torviteoria, WEBSTER Negatiivinen takaisinkytkentä, HAROLD S. BLACK (AT&T) Ultraääni, vedenalaisakustiikka Pietsosähköinen lähetin ja vastaanotin (kvartsi) kaikuluotaukseen, LANGEVIN Suuntaavuuden kontrollointi lähderyhmällä, FESSENDEN ja IRVING LANGMUIR Rochellen suola pietsomateriaalina, ALEXANDER MCLEAN NICOLSON Kvartsiresonaattori taajuusreferenssinä, WALTER G. CADY 16

17 Vuosi Äänen tallennus ja toisto Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet ja BLATTNER 199 Näytteenottoteoreema, HARRY NYQUIST 1930 Oikea kuvaus refleksikaiuttimen toiminnasta, ALBERT L. THURAS (Bell Labs) 1931 BBC ottaa lankanauhurin käyttöön Patentti stereoäänilevylle, ALAN DOWDER BLUMLEIN, Modernin tyylisen nauhurin (tuotenimi "Magnetophon") kehitys aloitetaan (I.G. Farben AG) 1933 Kaupalliset teräslankanauhurit Kardioidinauhamikrofonin patentti, HARRY F. OLSON Transmissiolinjakaiutin (labyrinttikaiutin), JURJEN S. HIGH (Westinghouse) 1934 Ensimmäinen orkesteriäänitys stereona, BLUMLEIN: Sir Thomas Beechamin johtama Mozartin Jupitersinfonia 1935 AEG:n Magnetophonnauhurin ensiesittely; I.G. Farben AG:n valmistamat muovipohjaiset ääninauhat Dynaamiset kuulokkeet (Beyer Dynamic DT 48) 1938 "Maailmojen sota"- kuunnelman radiolähetys, ORSON WELLES (CBS), Kardioidisuuntakuvioinen dynaaminen mikrofoni (Unidyne), BENJAMIN B. BAUER (Shure Brothers) Stereoradiolähetys, SNOW, FLETCHER ja STEINBERG (Bell Labs) PCM-koodaus (Pulse Code Modulation), A. H. REEVES (ITT) 1939 Ensimmäinen kokeellinen FMradiolähetys, ARMSTRONG 1940 Nauhureiden vaihtovirtaesimagnetointi (saksalaiset, samaan aikaan MARVIN CAMRAS) "Fantasia"-elokuva (Disney, marraskuu): 8-raitastereo (synkronoitu ääni), 4-raitainen optinen ääni 1941 Kaupalliset FMradiolähetykset Ultraääni, vedenalaisakustiikka 17

18 Vuosi Äänen tallennus ja toisto Kaupallisesti julkaistu konserttiäänite, Blues, part 1 &, JAZZ AT THE PHILHARMONIC, RCA korvaa shellakkalevyt vinyylilevyillä Magneettiääniraidat 35 (moniraita), 16 ja 8 mm filmille, CAMRAS (syyskuu) 1947 Nauhuri kuluttajakäyttöön (Brush BK 401), BEGUN /3 kierroksen, 1" LP-äänilevyt (Columbia, ) Audio Engineering Society perustetaan New Yorkissa kierroksen, 7" single-äänilevy (RCA) Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) Suuntakuvioltaan säädettävä mikrofoni (Neumann U 47) Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet (USA) ULAradiolähetykset Saksassa 1950 Ampex 300-nauhurin modifiointi päällekkäisäänityksiin (LES PAUL) PETER J. BAXAN- DALLin äänensävyn säätö-kytkentä Stereoäänitysten kuluttajamyynti (ääninauhoina) 1955 Kaupallisesti saatavissa oleva nauhuri päällek-käisäänityksiin (Ampex) Westrexin stereolevykaiverrin Decca julkaisee ensimmäisen stereo-lp:n ( , New York) 1958 Moniraitasterokasettinauhat (RCA) Ensimmäinen täysin elektroninen elokuvaääniraita ("Forbidden Planet") ja 8-raitaiset nauha- Sähkömekaaninen kaikulevy (EMT, Saksa) Taskukokoiset transistoriradiot (Sony) Ultraääni, vedenalaisakustiikka 18

19 Vuosi Äänen tallennus ja toisto kasetit (pääosin autokäyttöön) C-kasetti (aluksi sanelukäyttöön), Philips Ensimmäinen laajakaistainen PA-järjestelmä Beach Boysille Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) Elektreettimikrofoni, GERHARD SESSLER, JAMES WEST (Bell Labs) Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet (Sunn Electronics) Dolby A-kohinanvaimennus, RAY kanavatoiston esittely ääninauhalta (RCA) DOLBY Operaatiovahvistimet käyttöön äänentoistolaitteissa 1968 Stereotoisto C-kasetilta 1969 Kokeiluja digitaalinauhoituksella. THOMAS STOCKHAM kanavaisen äänilevyn (CD-4) esittely, lokakuu (JVC) 1971 SQ-menetelmä 4- kanavaiseen äänilevyyn (CBS; Sony) 197 Digitaalinauhuri studiokäyttöön (Nippon Columbia [=Denon]) Vakiosuuntaavuustorvet, DON B. KEELE "Walkman"-tyyppinen kannettava kasettinauhuri (ei äänitystä tai kaiutinta, vain kuulokelähtö) (Sony) CD-levyn esittely (Sony & Philips) CD-levyn kaupallinen julkistus Mikromekaaniset mikrofonit Digitaalinen viivelinja (Lexicon Delta-T101) 18-bittinen digitaaliäänitys videonauhurilla (Denon) Dolby SRkohinanvaimennus Monikanavainen äänentoisto (Dolby Sur- Ultraääni, vedenalaisakustiikka 19

20 Vuosi Äänen tallennus ja toisto round) kotikäyttöön Tallentavat CD:t (CD- R) MiniDisc-levyt (Sony) ja digitaalikasetit (DCC) (Philips) DVD-levyjen kaupallinen esittely Puhelintekniikka Muuntimet (mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet) Elektroniikka, radiotekniikka, fysikaaliset ja matemaattiset perusteet Ultraääni, vedenalaisakustiikka 0

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate

Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate Juho Leppäkangas Fourier-muunnos ja epätarkkuusperiaate kandidaatintyö Tarkastajat: Professori Keijo Ruohonen TkT Simo Ali-Löytty TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK LANGATON LÄHIVERKKO Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 Lasse Seppänen HAMK 1 1. JOHDANTO...4 2. LANGATON LÄHIVERKKO (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, WLAN)...5 2.1. WLAN-ARKKITEHTUURI...5 2.2.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Eero Rauhala: Mitä fysiikka kertoo todellisuudesta?

Eero Rauhala: Mitä fysiikka kertoo todellisuudesta? 1 Eero Rauhala: Mitä fysiikka kertoo todellisuudesta? Luonnontieteiden ehkä arvostetuimmassa julkaisusarjassa Nature lehdessä julkaisivat Simon Gröblacher ja ryhmä muita Wienin yliopiston fysiikan laitoksen

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Automaatiotekniikan laboratorio Miika Telama Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Einsteinin aika-käsitteen kehitys: mesokosmisesta mikrokosmiseen ja megakosmiseen

Einsteinin aika-käsitteen kehitys: mesokosmisesta mikrokosmiseen ja megakosmiseen Ä insteinin aika-käsitteen kehitys: mesokosmisesta mikrokosmiseen ja megakosmiseen Raimo Lehti 20 insteinin artikkelin Zur lektro dynamik Bewegter Körper (instein 1952a) satavuotismuistoa juhlittiin vuonna

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas Fysikaalisen maailmankuvan kehitys Reijo Rasinkangas 20. kesäkuuta 2005 ii Kirjoittaja varaa tekijänoikeudet tekstiin ja kuviin itselleen; muuten työ on kenen tahansa vapaasti käytettävissä sekä opiskelussa

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot