TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI"

Transkriptio

1 TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

2 Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN... 6 VERKKONIMEN MUUTTAMINEN SOLIDIN ASETUSTIEDOSTOON... 6 OHJELMAN KÄYNNISTYS VERKKONIMEN VAIHDON JÄLKEEN... 7 OHJELMAN ASENTAMINEN SIVUKONEILLE... 7 TIETOKANTALISENSSIN ASENNUS... 9 YLEISTÄ... 9 ASENTAMINEN... 9 TIETOKANNAN ASENTAMINEN PALVELUKSI... 9 PÄIVITTÄMINEN OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN HUOMAUTUS, MIKÄLI JOLLAKIN KONEELLA VERSIO JÄÄNYT PÄIVITTÄMÄTTÄ TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT YLEISTÄ LISÄVALINNAT (MIKROTUKIHENKILÖN TIETOA) LISÄTIETOA: MITÄ OVAT TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT USEAT TIETOKANTATIEDOSTOT KLOONAUKSESSA OHJELMAN PIENENTÄMINEN WINDOWSIN ALAPALKKIIN (KÄYTTÖVINKKI) KONEEN KESKUSMUISTIMÄÄRÄN NÄYTTÄMINEN TULOSTUSASETUSTEN TEKO TULOSTIMEN VALINTA OHJELMAN A4- TULOSTEILLE KUITTIKIRJOITTIMEN VALINTA KUITTIKIRJOITTIMEN TYYPIN VALINTA KUITTIKIRJOITTIMEN KUITIN KOROSTUKSET NUMEROSARJOJEN ASETTAMINEN YLEISTÄ NUMEROSARJOISTA JA HARJOITUSMYYNTIEN POISTAMISESTA KOKO OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN YLEISTÄ OHJELMATIEDOSTOJEN POISTAMINEN VÄLIAIKAISTIEDOSTOJEN JA TIETOKANNAN POISTAMINEN REKISTERIMERKINTÖJEN POISTO ASENNUKSEN POISTAMISEN JÄLKEEN TOIMINTOAVAIMET... 19

3 YLEISTÄ TIETOKANNAN APUTOIMINNOT YLEISTÄ TIETOKANNAN APUTOIMINNOT SULJE TIETOKANTA MUOKKAA ASETUSTIEDOSTOA TIETOKANNAN VÄLIMUISTIN OPTIMOINTI KIINTOLEVYLLE TEHTÄVÄN VARMUUSKOPION AJASTUKSEN MUUTTAMINEN TIETOKANNAN KLOONAUS ELI TIIVISTÄMINEN YLEISTÄ KÄYTTÖ TIETOKANNAN KOON AUTOMAATTINEN KASVATTAMINEN MAKSIMIKOKOON TIETOKANNAN YLLÄPITÄMINEN JA TOIMINNAN VARMISTAMINEN YLEISTÄ TIETOKANTAYHTEYDEN ASETUSTEN OPTIMOINTI OHJELMAN VARMUUSKOPIOINNIN PERIAATTEET YLEISTÄ TIETOKANNAN KOPIOINNIN AJASTUS KIINTOLEVYLLE VARMUUSKOPIOINNIN KOMENTOJONON ASENTAMINEN VARMUUSKOPIOINNIN KOMENTOJONON AJASTAMINEN VARMISTUKSEN TOIMIVUUDEN TESTAUS VARMUUSKOPION SISÄLLÖN TARKISTUS VARMISTUKSEN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÄMINEN PERUSTELUT: MIKSI SUOSITUKSENA MUISTITIKKUJEN KÄYTTÖ?... 40

4 YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS PERUSVAIHEET Huom! Ohjelman tukisivuilta, asennus- ja päivitysohjeiden kohdalta löytyvät myös aina viimeksi päivitetyt asennusohjeet, jotka ovat joiltakin osilta yksityiskohtaisemmat, kuin tässä kerrotut perusohjeet. Tarvittaessa, voit hakea lisätietoa siis tukisivuilta. Ohjelman asennus- ja demopaketti ovat sama asia, joten ensin voidaan ladata asennuspaketti esimerkiksi Demon latauskohdasta julkisilta sivuilta. Siihen tarvittava salasana saadaan FuturSoftilta, jos ohjelma on hankittu. Ilman lisenssin ja rekisteröintikoodin asentamista ohjelma toimii tällöin 30 päivää. Demoversion asennusohjeet ovat sinänsä luettavissa myös demon latauksen yhteydessä. Kun asennuspaketti on ladattu, toimitaan seuraavasti. Käynnistä netistä ladattu asennuspaketti. Tiedoston nimi on yleensä fsetup0.exe (AutoFutur) tai kfsetup0.exe (KoneFutur). Käynnistä asennusohjelma, esim. fsetup0.exe tai kfsetup0.exe Jos asennusohjelma suosittelee koneen uudelleen käynnistämistä, tee se Käynnistä ohjelma, Käynnistysvalikkoon tulee kohta AutoFutur tai KoneFutur Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma kysyy päätietokannan verkkonimen. Hyväksy ohjelman ehdotus, joka on yleensä Tcpip localhost Ohjelma käynnistyy. Noudatetaan ruudulle tulevia ohjeita. Monet ilmoitukset tulevat yleensä vain ensimmäisellä kerralla. OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE Kun ohjelma on asennettu asennuspaketilla, se toimi demotilassa 30 päivää. Kun ohjelmaan on hankittu lisenssi, on ensimmäinen toimenpide rekisteröidä se yritykselle. Tämä tehdään seuraavasti. Käynnistä ohjelma Paina päävalikossa oltaessa F12. Avautuu Yrityksen valinta- ikkuna. Aktivoi listalta hiirellä Demoyritys ja paina Muuta rekisteröintitietoja. Varmuuskopiointi 4

5 Avautuu ruutu, jolle syötetään - Yrityksen nimi (virallinen tai toiminimi), sellaisena kuin se on FuturSoftille ilmoitettu, eli sama nimi mille lisenssi on tehty. - FuturSoftilta saatu rekisteröintikoodi - Tietokannan verkkonimi pitää jättää ennalleen, eli tcpip localhost 2000 yhden koneen asennuksessa - verkkoasennuksessa verkkonimen localhost korvataan palvelimen nimellä tai IPosoitteella (kts. myöhempänä). Tässä vaiheessa se voidaan hyvin jättää entiselleen ja tehdä verkkoon modifiointi omana toimenpiteenään. Hyväksytään tiedot OK:lla. Kun ohjelma on rekisteröity, se kysyy ohjelmaa seuraavan kerran käynnistettäessä käyttäjätunnukset. Nämä ovat ensimmäisellä käynnistyskerralla: käyttäjätunnus 1 ja salasana 1. Kun ohjelma on ensimmäisen kerran käynnistetty lopullisella, uudella yritysnimellä, mennään Huolto- valikkoon ja painetaan Rekisteröi toiminnot. Tällöin kaikki toiminnot tulevat näkyviin uudelle yritykselle. Huom! Ohjelma toimii tietokannan demolisenssillä 30 päivää. On tärkeä asentaa tietokannan virallinen lisenssi samalla, jonka asennus on neuvottu ohjeessa asennustoimien jälkeen. Varmuuskopiointi 5

6 VERKKOVERSION ASENTAMINEN YLEISTÄ Asennuspaketissa mukana tuleva tietokanta on aina asennettu yhden koneen käyttöön. Tällöin sen verkkonimi on Tcpip localhost Tämä rajoittaa toimintaa siten, että muut verkon koneet eivät pääse yhteyteen tietokantaan. Kun tehdään verkkoasennus, localhost termi korvataan joko palvelimen ip- osoitteella tai nimellä (DNS nimi). Ennen kuin ohjelmaa asennetaan verkkoversioksi, on tämä helpointa tehdä siinä järjestyksessä, että ensin asennetaan ohjelma yhden koneen versioksi palvelinkoneelle, edellisen sivun ohjeen mukaisesti, ja katsotaan että ohjelma käynnistyy sillä normaaliin tapaan. Sen jälkeen tehdään ohjelman muuttaminen verkkoversioksi seuraavan ohjeen mukaisesti. HUOM! Tämän aukeaman ohje on tarkoitettu vain mikrotukihenkilöille, verkkoasennus vaatii verkkoympäristöt ja mikrotukitiedot tuntevan henkilön. Tämä on siis tekninen ohje. PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN Kun tietokanta muutetaan verkkokäyttöön, on palvelimen nimi tärkeä tieto. Koneen nimi tai iposoite yksilöi palvelimen ja sitä kautta tietokannan. Jos kyseessä on monimyymäläympäristö, tai samassa lähiverkossa käytetään useampaa tietokantaa, on jokaisella tietokannalla oltava yksilöllinen nimi. Jos samalla koneella on useita tietokantoja, ne erottaa porttinumero. Tietokannan nimeä kutsutaan tietokannan verkkonimeksi. Se muodostuu kolmesta osasta: tcpip [koneen nimi] [portin numero] Esim. tcpip palvelin tcpip on aina vakio ja siinä ei ole väliviivaa. Suosituksena on käyttää pieniä kirjaimia. Suositus verkkonimeksi normaalissa verkkokäytössä on tcpip palvelin Tämä edellyttää, että palvelimen nimeksi on ensin asetettu palvelin. Eli ensin muutetaan tietokoneen asetuksissa koneen nimeksi palvelin. Palvelimen nimen jälkeen tuleva numero on siis käytettävä koneen portti. Portin numeroilla on rajoitettu alue, normaalisti on tapana käyttää aluetta Yleensä ei ole kuitenkaan syytä poiketa 2000:sta, jos tietokantoja on koneella vain yksi. VERKKONIMEN MUUTTAMINEN SOLIDIN ASETUSTIEDOSTOON Verkkonimen muuttaminen tehdään muokkaamalla tiedostoa solid.ini. Se sijaitsee samassa hakemistossa kuin solid.exe, esim. c:\tietokannat\afpdb\solid.ini. Ini- tiedoston kaikki kohdat, joissa esiintyy tcpip localhost 2000, korvataan uudella verkkonimellä, esim. tcpip palvelin Normaalikäytössä riittää, että riville rivi listen=xxxx, tehdään muutos. On kuitenkin syytä muuttaa samalla kaikki kohdat, eri tarpeita varten. Portin numero tarkoittaa, että koneella voi olla käynnissä useita tietokantoja, jotka erotellaan porttinumerolla. Tämä on tarpeen moniyrityskäytössä, kun palvelimelle asennetaan useampia tietokantoja, yksi per yritys tai varasto. Kuten todettu, portiksi suositellaan normaalisti arvoa 2000, eikä tämä portti ei ole oletuksena minkään muun yleisen ohjelman varaama. Varmuuskopiointi 6

7 OHJELMAN KÄYNNISTYS VERKKONIMEN VAIHDON JÄLKEEN Kun verkkonimi on muutettu ja tietokanta vaihtanut verkkonimeänsä, ja käynnistetään FuturSoftin ohjelma, ohjelma kysyy verkkonimeä. Tällöin syötetään edellä päätetty verkkonimi, esim. tcpip palvelin Tällöin ohjelma huomauttaa että verkkonimi on muuttunut, ja kysyy vaihdetaanko se ohjelman tietoihin. Tähän vastataan myöntävästi, jolloin aukeaa ruutu, johon verkkonimi syötetään. Tämä on varmuustoimenpide. Kun tämä hyväksytään, ohjelma muuttaa verkkonimen pysyväksi ja sen jälkeen ohjelma käynnistyy normaalisti. Tämän jälkeen vaihto verkkoversioksi on tehty, ja ohjelma voidaan asentaa sivukoneille. OHJELMAN ASENTAMINEN SIVUKONEILLE Seuraava vaihe on asentaa ohjelma kaikille sivukoneille. Siinä perusvaiheet ovat seuraavat kullakin sivutyöasemalla. tarkistetaan, että sivukoneelta on yhteys palvelimelle tcp/ip protokollalla. Voidaan esimerkiksi katsoa verkkoympäristöstä, että siellä näkyy palvelin. Varminta on pingata palvelinta, eli kirjoittaa komentokehotteessa ping palvelin ja katsoa. että kaikki paketit tulevat perille. asennetaan sivukoneelle ohjelman asennuspaketti, huolellisesti seuraavalla tavalla, EI OLETUSARVOILLA. kun asennus kysyy asennuksen tyyppiä, valitaan Mukautettu tai Custom -asennus. Varmuuskopiointi 7

8 Tällöin päästään valitsemaan, mitä osia asennetaan Sivukoneelle asennettaessa on ehdottoman tärkeää olla asentamatta tietokantaa, siitä tulee muutoin ongelmia. Eli ruksataan components- listalta vain ohjelmatiedostot, ja jätetään pois Tietokanta. Sen jälkeen asennetaan normaalisti loppuun saakka (Next, Finish). Kun ohjelma on asennettu normaalisti, ajetaan koneelle sama päivitys kuin mikä on verkon muillakin koneilla. Yleensä asennuksen yhteydessä on tarkoitus asentaa ohjelmasta viimeisin tuotantoversio. Tämä siis päivitetään asennuksen jälkeen koneelle. Päivityksen tiedosto on esim. fsetup.exe tai fsetup2.exe riippuen päivitettävästä versiosta. käynnistetään ohjelma ensimmäisen kerran. Tällöin ohjelma kertoo että Solid ODBC ajurit tulisi ajaa, ja se ajaa ne sen jälkeen automaattisesti. Tämän jälkeen käynnistetään ohjelma uudelleen. Tällöin ohjelma kysyy tietokannan verkkonimeä. Yhden koneen versiossahan tämä voitiin kuitata tcpip localhost 2000 :ksi, mutta nyt oltaessa verkossa, pitää oikea tietokannan verkkonimi syöttää. Se on edellä oleva tcpip palvelin kun verkkonimi on hyväksytty, ohjelma tutkii saako se yhteyden kyseiseen tietokantaan, ja jos saa, se käynnistyy sen jälkeen normaalisti. Kaikki koneet käydään läpi tällä asennusrutiinilla. Jotta ohjelmaa voidaan käyttää usealta koneelta samanaikaisesti ongelmitta, kannattaa asentaa tietokannan virallinen lisenssi (seuraavassa kohdassa kerrotulla tavalla) mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, vaikka jo heti kun ohjelma on asennettu palvelimelle. Varmuuskopiointi 8

9 TIETOKANTALISENSSIN ASENNUS YLEISTÄ Ohjelman yhteydessä hankitaan aina lisenssi Solid- tietokantaan. Kun ohjelma asennetaan asennuspaketista, mukana tulee 30 päivän demolisenssi tietokannasta, ja ellei sitä korvata virallisella lisenssillä, tietokanta ja sitä myötä ohjelma lopettaa toimintansa 30 päivän kuluttua. Saatu lopullinen lisenssi asennetaan tässä neuvotulla tavalla. ASENTAMINEN Lisenssi saadaan siis aina FuturSoftilta. Jos tiedosto on nimeltään solid.licxxxxxxx, se pitää ensin nimetä uudelleen tiedostoksi "solid.lic". Ennen asennusta lisenssinimen pitää olla tämä vakionimi. Tarvittaessa, jos epäselvää, lisenssitiedoston voi avata Windowsin notepad- ohjelmalla ja tarkistaa, mille konemäärälle se on. Sen jälkeen sillä korvataan samanniminen tiedosto tietokannan hakemistossa, eli samassa hakemistossa kuin solid.exe sijaitsee. Yleensä tämä tietokannan hakemisto on x:\tietokannat\afpdb. (x=asennuslevy). Eli tiedosto kopioidaan uudelleennimeämisen jälkeen sinne. Lisenssi asentuu voimaan kun tietokanta käynnistetään uudelleen, joko Windowsin palveluista, käynnistämällä kone uudelleen tai jos tietokanta näkyy alareunassa kuvakkeena (käynnistetty suoraan solid.exe kuvakkeesta), niin sammuttamalla se hiiren oikealla kuvakkeesta. Myös kun ohjelmaan syötetään virallinen rekisteröintikoodi, eli rekisteröidään ohjelma uudelle tai lopulliselle nimelle, tulee kysymys Asennatko samalla tietokannan lisenssitiedoston. Jos tiedosto on tällöin valmiina, sen voi asentaa myös siinä vaiheessa, jolloin ohjelma kysyy tiedostonimeä, ja se osaa itse huolehtia tiedoston uudelleennimeämisestä. TIETOKANNAN ASENTAMINEN PALVELUKSI Ohjelma tulee aina asentaa Windowsin palveluksi. Palvelu (Service) tarkoittaa, että Windows ajaa tietokantaa normaalia sovellusta luotettavammalla tavalla, jolloin esim. käyttäjän vaihtaminen tai uloskirjautuminen ei sammuta tietokantaa. Myös koneen sammutuksessa tietokannan alasajo tapahtuu luotettavammin, eli sovellusta ei katkaista, joka voi rikkoa tietokantaa. Samoin vähenevät konfliktit muiden ohjelmien kanssa. Palveluksi asentaminen tapahtuu aina pääkoneella, jos verkkoversio. Demoversiossa tietokanta asentuu normaaliksi ohjelmaksi, joten ellei ohjelmaa asenneta huolellisesti näiden ohjeiden mukaan, voi pidemmän päälle tapahtua tietokannan rikkoontumista ja aiheutua muita ongelmia. Varmuuskopiointi 9

10 Palveluksi asentaminen tapahtuu päävalikon kohdassa Huolto Tietokannan aputoiminnot Solidin asentaminen palveluksi. Jos Solidin asentaminen palveluksi on harmaana, on tietokanta todennäköisesti asennettu eri levylle, kuin oletus. Aja tällöin ennen ajoa ruudun toiminto Tietokantahakemiston etsiminen. Kun palveluksi asentaminen on onnistuneesti tapahtunut, voidaan kone käynnistää uudelleen, jolloin tietokanta käynnistyy palveluna. Seuraavassa neuvotaan, miten palveluna käynnistäminen voidaan tehdä ilman uudelleenkäynnistystä. Seuraavassa neuvottu on hyvää tietoa, miten tietokannan voi jatkossakin tarvittaessa käynnistää uudelleen ilman koneen käynnistämistä. Kun tietokanta on asennettu palveluksi, suljetaan tietokanta painikkeella Sulje tietokanta. Samalla ohjelma sulkeutuu. Tietokanta käynnistetään palveluna, kohdasta Käynnistä Ohjauspaneeli Valvontatyökalut Palvelut (tämä voi hieman vaihdella eri Windows- versioissa). Täältä löytyy kohta Solid Server 3.5, joka käynnistetään. Esimerkiksi hiiren oikealla sen kohdalla avautuvasta valikosta painetaan Käynnistä. Sama voidaan tehdä myös ruudun yläreunan käynnistyspainikkeesta. Täältä samasta kohdasta tietokanta voidaan myöhemmin tarpeen vaatiessa sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Tietokanta voi esimerkiksi pitkän käytön myötä vaatia uudelleenkäynnistystä, erikoistilanteita varten, sillä uudelleenkäynnistys vapauttaa mahdollisia lukkiutuneita käyttäjiä, jotka voivat hidastaa tietokannan normaalia toimintaa. Tällöin se siis tehdään täältä ohjauspaneelin kautta nopeimmin (lyhin katko toimintaan). Varmuuskopiointi 10

11 PÄIVITTÄMINEN OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN Kun ohjelma on ensiasennettu, ja tulee tarve tehdä ensimmäinen päivitys, toimitaan seuraavasti. Yleensä ensimmäinen päivitys tehdään heti ensiasennuksen jälkeen. Päivitysversiossa ei ole muita kuin päivitystiedostot, joten siinä ei tarvitse huolehtia edellä kerrotusta valinnasta Mukautettu / Custom -valinnasta. Seuraavassa asennus on kerrottu tehtynä päivitys on ladattu netistä tukisivuilta, eli se on valmiiksi kiintolevyllä. Ohjelman päivityssivulta voi myös tulostaa täydellisen, viimeisimmän tarkan ja kuvitetun ohjeen päivityksen ajamisesta. Seuraavienkin ohjeiden mukaan päivitys kyllä onnistuu. Tallenna fsetup.exe (AutoFutur) tai kfsetup.exe (KoneFutur) paikalliselle kiintolevy asemalle. Suorita päivitystiedosto. Päivitystiedosto voi olla myös nimeltään esimerkiksi fsetup2.exe tai kfsetup3.exe, ohjelmasta ja päivityksen tyypistä riippuen. Asennuksen kaikkiin kysymyksiin voit vastata Enter näppäimellä, OLETTAEN että ohjelma on asennettu vakiohakemistoon, joka on c:\program Files\AutoFuturPro (AutoFutur) tai c:\program Files\KoneFutur (KoneFutur). Käynnistetään ohjelma ja ajetaan ohjelman ehdottamat Tietokannan huoltotoiminnot. Näitä ohjelma kysyy vain ensimmäisellä verkon koneella, johon päivitys ajetaan. Yhden koneen versiossa ohjelma voi suorittaa ne automaattisesti. Lopuksi on suositeltavaa käynnistää aina ohjelma uudestaan. Päivitys tehdään aina verkkoversiossa ensin palvelimelle, jolloin muiden koneiden ohjelmat pitävät olla suljettuna. Tämän jälkeen päivitysjärjestyksellä ei ole enää merkitystä. Jos jokin kone verkossa jää vanhaan versioon, koneessa voi tulla ongelmia koska tietokanta on jo kohdassa Tietokannan huoltotoiminnot muutettu uuteen muotoon, jota vanha versio ei välttämättä enää tue (erityisesti jos päivitysten välillä on pitkä aika). HUOMAUTUS, MIKÄLI JOLLAKIN KONEELLA VERSIO JÄÄNYT PÄIVITTÄMÄTTÄ Ohjelma tarkistaa, onko kaikilla koneilla sama versio. Ohjelma tallentaa kaikille koneille yhteiseen tietokantaan sen, mikä on viimeisin käytössä oleva versio. Kun ohjelma käynnistetään, se tarkistaa onko tällä koneella yhtä uusi versio kuin muilla koneilla. Aina jos yhdelle koneelle siis päivitetään uusi versio, sen jälkeen muut koneet huomauttavat, että versio pitäisi päivittää. Jos yrityksessä on jostakin syystä tarve päivittää esimerkiksi testikäyttöä varten jollakin koneella uudempaa versiota, saadaan tämä tarkistus haluttaessa pois päältä. Oletuksena tarkistus on aina päällä. Sen saa tarvittaessa pois asetusten kohdasta Yleiset asetukset Yleiset Tarkista että kaikilla koneilla on sama versio. Varmuuskopiointi 11

12 TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT YLEISTÄ Nämä toiminnot ajetaan jokaisen päivityksen jälkeen. Tämä tehdään, jotta uusi ohjelmaversio ja vanha tietokanta vastaavat toisiaan ja ohjelma toimii oikein. Esimerkiksi uudessa versiossa asiakkaiden tietoihin on saattanut tulla uusia kenttiä, jotka tämä toiminto lisää vanhaan tietokantaan vanhoille asiakkaille. Toiminto siis huolehtii, että tietokanta on version kanssa ajan tasalla. Kun ohjelma käynnistetään, ja ohjelma havaitsee suorittamattomia tietokannan huoltotoimintoja, se kysyy seuraavasti. Yhden koneen versiossa tämä voi tapahtua automaattisesti. Kysymykseen kannattaa normaalisti aina vastata Kyllä, vain poikkeustilanteissa tama voidaan ohittaa. Kun vastataan myöntävästi, avautuu huoltotoimintojen ruutu. Sinä aikana kun huoltotoimintoja ajetaan, verkon muilla koneilla ei kannata käyttää ohjelmaa. Huoltotoimintojen ajo on varminta ajoittaa iltaan, jos edellisestä version päivityksestä on pitkä aika, koska tietyissä tapauksissa huoltoajo voi kestää koneesta riippuen mahdollisesti pitkäänkin (max 30 min). Yleensä tämä vaihe kestää kuitenkin vain muutamia minuutteja. Huoltotoiminnot suoritetaan yhden näppäimen painalluksella, Suorita kaikki, jonka jälkeen versio on valmis käyttöön. Tietokannan huoltotoiminnot tarvitaan ajaa aina vain ensimmäisellä koneella jolla käynnistetään uusi versio, koska tietokanta on verkossa koneille yhteinen. Kursori on valmiina painikkeella Suorita kaikki, joten ajo käynnistyy painamalla yksinkertaisesti Enter näppäintä. Varmuuskopiointi 12

13 LISÄVALINNAT (MIKROTUKIHENKILÖN TIETOA) Ruudulla näkyy lisäksi tietoja huoltotoiminnoista, joita normaali käyttäjä kuitenkaan normaalikäytössä ei tarvitse. Erityistilanteissa ohjelmatuki voi esimerkiksi tarkistaa, onko joku tietty huoltotoiminto suoritettu, milloin se on suoritettu, tai tarvittaessa ajaa sellaisen uudelleen. Suoritettu-kohta kertoo milloin kyseinen lause on viimeksi suoritettu. Suorittaja-kohta kertoo kuka on lauseen suorittanut viimeksi. Kuvaus-välilehti kertoo mitä lauseen suorittaminen käytännössä tekee. Lause-välilehti näyttää suoritettavan lauseen SQL-koodin. Ruudun vasemmassa reunassa näkyvät suorittamattomat toiminnot, jos niitä on. Kun painetaan Näytä lisävalinnat, ruudun oikeaan laitaan tulee näkyviin lista suoritetuista huoltotoiminnoista. Molemmista listoista voi mennä toiminnon kohdalle, jolloin ruudun keskiosassa näkyy selostus, mitä toiminto tekee, tai on tehnyt. Mikäli ruudun keskelle ei tule selostusta, ei lauseen sisältänyttä päivitystä ole ajettu tähän koneeseen (vaan ehkä johonkin toiseen verkkokäytössä, tällöin toimintoa ei löydy sql- hakemistosta. Tällöin se saadaan näkyviin jollakin toisella verkon koneella). Merkitse suorittamattomaksi- painike Tällä voidaan siirtää oikeassa laidassa oleva jo suoritettu toiminto suorittamattomien puolelle, suoritettavaksi uudelleen. Tämä on tarpeen, mikäli koneella on esiintynyt häiriöitä toimintojen ajossa, tai on tullut esimerkiksi ongelma tietokannan siirrossa uudelle koneelle. Varmuuskopiointi 13

14 Suorita valittu- painike Tällä voidaan suorittaa yksittäinen lause ruudun vasemmasta laidasta. Eli jos tarvitaan suorittaa jokin lause uudelleen, se merkitään ensin suorittamattomaksi ja suoritetaan tästä toiminnosta. Merkitse suoritetuksi- painike Vastaavalla tavalla, toiminto jota ei voida syystä tai toisesta ajaa, tai on ajettu käsin esim. tietokantatyökaluissa, voidaan tällä tavalla ohittaa käsittelyssä, jotta ohjelma ei tarpeettomasti herjaa ohjelma löysi suorittamattomia tietokannan huoltotoimintoja. LISÄTIETOA: MITÄ OVAT TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT Tietokannan huoltotoiminnot ovat sql- komentoja, jotka tulevat päivityspaketin mukana ohjelman asennuskansion alikansioon sql. Sieltä ohjelma näyttää toiminnot, joita ko. tietokantaan ei ole vielä ajettu. Se tunnistaa ne automaattisesti vertaamalla ohjelman kirjanpitoa tiedostoihin. Huoltotoiminnot tekevät erilaisia toimenpiteitä, jotta tietokanta muutetaan muotoon, mitä uusin versio edellyttää. Tyypillisesti kantaan lisätään olemassa oleviin tauluihin uusia kenttiä tai uusia tauluja. Mahdollisesti myös automatisoidusti suoritetaan esimerkiksi tiettyjen tietojen päivittäminen ajan tasalle. Lauseet ajetaan verkossa aina vain yhdellä koneella, koska tietokanta on yhteinen. Mikäli käytössä on useita tietokantoja, huoltotoiminnot ajetaan kuhunkin yritykseen. Jos ollaan yhden yrityksen ja tietokannan ympäristössäohjelma toimii, niin että suoritetut huoltotoiminnot siirretään ohjelman alikansioon sql_arkisto. Näin toimintojen suorittaminen käy nopeammin, kuin ohjelma ei joudu tutkimaan jokaista toimintoa erikseen, onko se suoritettu. Moniyritys- tai monimyymälä ympäristössä tätä arkistointia ei tehdä, koska toiminto voi olla suorittamatta jossakin toisessa tietokannassa. USEAT TIETOKANTATIEDOSTOT KLOONAUKSESSA Kloonaustoiminto tukee viittä datatiedostoa, jolloin tietokannan koko voi kokonaisuudessaan olla 10 GB. Käytännössä tuki tarkoittaa, että ohjelma osaa käsitellä kloonauksessa tiedostoja solid.db, solid2.db ja solid3.db jne. Kloonaus toimii siten, että se luo uudet datatiedostot, ja korvaa kloonauksen lopuksi vanhat tiedostot uusilla, pienennetyillä ja eheytetyillä tiedostoilla, joihin tiedot on ajettu uudestaan sisään alkuperäisistä. OHJELMAN PIENENTÄMINEN WINDOWSIN ALAPALKKIIN (KÄYTTÖVINKKI) VINKKI: Pienennysnappia yleensä painetaan, jotta saataisiin Windowsin työpöytä näkyviin. Sitä tarkoitusta varten Windowsissa olisi syytä olla näkyvissä Näytä työpöytä kuvake (kts. kuva) ja että sitä osataan käyttää tähän tarkoitukseen. Ikonin näkyminen edellyttää XP:ssä, että työkaluriveistä on päällä Pikakäynnistys. Oheinen valikko aukeaa painamalla alapalkin kohdalla hiiren oikeaa. Sieltä valitaan Työkalurivit ja ruksataan Pikakäynnistys. Varmuuskopiointi 14

15 KONEEN KESKUSMUISTIMÄÄRÄN NÄYTTÄMINEN Kohdassa Ohje- Tietoja ohjelmasta nähdään koneen vapaan keskusmuistin määrä. Sen selvittäminen Windowsista kun riippuu aina käyttöjärjestelmästä. Esimerkiksi koneen hidastelutapauksessa voidaan aina ensin katsoa koneen keskusmuistin määrä. Näytettävä muistin määrä on Windowsin käytettävissä oleva keskusmuistin määrä. Osa fyysisestä keskusmuistista voi olla esimerkiksi näytönohjaimen käytöstä. Esimerkkikuvassa keskusmuisti on yhteensä 4 GB. Varmuuskopiointi 15

16 TULOSTUSASETUSTEN TEKO TULOSTIMEN VALINTA OHJELMAN A4- TULOSTEILLE Normaalisti kaikki tulosteet A4- kirjoittimelle ohjautuvat windowsin oletuskirjoittimelle. Tämä riittää normaalissa käytössä. Kuittikirjoitin asetetaan erikseen asetuksella. Jos kuitenkin halutaan ohjata tulostuksia kiinteästi muille tulostimille, on mahdollista määrätä erillinen tulostin, jolle tulostuvat esimerkiksi A4 käteiskuitit. Lisäksi jos käytetään rahtikirjojen tulostusta, niille valitaan erillinen tulostin, jossa on valmiina tiettyjä lomakkeita. KUITTIKIRJOITTIMEN VALINTA Kuittikirjoitin on lisälaite, jonka käyttö ei ole pakollista. Jos kuittikirjoitin asetetaan käyttöön, sille ohjautuvat ensisijaisesti tietyt tulosteet kuten käteis- ja korttikuitit. Käytettävä kuittikirjoitin valitaan konekohtaisesti kohdasta Tulostusasetukset Kuittikirjoitin Käytettävä kuittikirjoitin. Ensin kirjoittimen ajuri on oltava asennettuna koneelle. Vaikka tulostimelle olisikin saatavissa erityinen ajuri, on yleensä suositeltavaa käyttää normaalia tekstiajuria, eli Yleinen vain teksti / Generic text only. Ohjelman huoltosivuilla on tarkemmat ohjeet asennuksesta kullekin eri tulostinmallille, joidenkin yhteydessä on asennettava tulostimen oma ajuri. KUITTIKIRJOITTIMEN TYYPIN VALINTA Kuittikirjoittimen tyyppi valitaan asetuksella Tulostusasetukset Kuittikirjoitin Kuittikirjoittimen tyyppi. Vaihtoehdot ovat Star ja Citizen. Oletus on Star. KUITTIKIRJOITTIMEN KUITIN KOROSTUKSET Haluttaessa Star- kuittikirjoittimella voidaan korostaa haluttuja kenttiä kassakuitissa vahvennetulla tekstillä. Asetus on Tulostusasetukset Kuittikirjoitin Kuitin korostukset. Varmuuskopiointi 16

17 NUMEROSARJOJEN ASETTAMINEN YLEISTÄ NUMEROSARJOISTA JA HARJOITUSMYYNTIEN POISTAMISESTA Jos ohjelmaa käytetään ensin harjoittelukäytössä, on mahdollista teettää FuturSoftilla harjoitusmyyntien poistaminen esimerkiksi helpdesk- työnä etäkäytöllä. Koska se sisältää riskejä poistaa vahingossa vääriä tietoja, se tehdään FuturSoftin toimesta tai erillisillä ohjeilla, jotka on saatavissa pyydettäessä. Tapahtumanumeroiden, eli esim. laskunumeroiden asettaminen halutusta numerosta lähtien voidaan sen sijaan tehdä omatoimisesti, käyttöönottohetkellä. Esimerkiksi laskunumerot voidaan saada jatkumaan samasta, mihin entinen ohjelma jäi, tai aloittaa numerointi 1:n sijasta vaikkapa 10000:sta. Käyttäjän vallassa on myös muuttaa numerointeja vaihtumaan esimerkiksi joka tilikauden vaihde, jos näin jostakin halutaan toimia. Numerosarjat muutetaan seuraavasti. AFPapu.exe Käynnistä ohjelman asennushakemistosta ohjelma afpapu.exe. Asennushakemistoon mennään siis ensin esim. kohdasta Oma tietokone tai Resurssienhallinta, ja asennushakemisto on esim. c:\program Files\AutoFuturPro tai KoneFutur. Tämän jälkeen annetaan käyttäjätunnus ja salasana. Toiminnon käyttäminen edellyttää 9- käyttäjätasoa. Tällöin avautuu ruutu, jossa numeroinnit asetetaan yksi numerointilaji kerrallaan, ruudun yläreunassa. Kohdassa Aseta valitaan ensin laji, esimerkiksi kuittinumero. Alkunumero annetaan sen oikealle puolelle ja painetaan Aseta. Tällöin vilahtaa ruutu, joka päivittää tiedon tietokantaan. Näin tehdään kaikille halutuille numerosarjoille. Ruudun alareunan toimintoa Päivitä ruudun tiedot EI tarvita, vaan se näyttää ainoastaan erikoistilanteissa tarvittavaa tietoa. Esimerkiksi numeroinnit eivät näy siinä reaaliajassa. Lisäksi toiminto näyttää tilastotietoja, kuten paljonko on kuitteja. Varmuuskopiointi 17

18 KOKO OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN YLEISTÄ Tätä ohjetta voit tarvita esim. purkaessasi demoversion koneelta. Käynnistä kone uudelleen ennen poistamista, näin varmistutaan, etteivät tiedostot ole käytön jäljiltä lukkiutuneina. OHJELMATIEDOSTOJEN POISTAMINEN Paina näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+DEL, jolloin avautuu ns. tehtävän hallinta Valitse käynnissä olevista sovelluksista Solid.exe ja paina Lopeta tehtävä-näppäintä. Mahdolliseen varmistuskysymyksen vastaat Kyllä (tai Lopeta tehtävä) Mene kohtaan Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli/Lisää Poista sovellus Valitse avautuvasta valikosta AutoFutur (Pro) tai KoneFutur ja paina Lisää/Poista. Vastaa varmistuskysymykseen Kyllä Valitse Solid Server 3.5 ja paina Lisää/Poista ja vastaa myös tähän myöntävästi VÄLIAIKAISTIEDOSTOJEN JA TIETOKANNAN POISTAMINEN Mene tuplanapsauttamalla kohtaan Oma tietokone ja sieltä kiintolevyasema C Valitse kansion Tietokannat kohdalla hiiren oikeaa näppäintä. Valitse valikosta kohta Poista. Kysymykseen poistamisesta vastaa Kyllä. Samasta ikkunasta menet kaksoisnapsauttamalla kohtaan Ohjelmatiedostot (Program Files) Täältä löytyy kansio AutoFuturPro, joka poistetaan samalla tavalla kuin Tietokannat- kansio. Lopuksi sulje ikkunat. Tarvittaessa voit poistaa solidin pikakuvakkeen menemällä kohtaan Käynnistä/ Ohjelmat/ Käynnistys ja napsauttamalla hiiren oikealla kuvaketta, ja sieltä painamalla Poista. REKISTERIMERKINTÖJEN POISTO Jos halutaan, voidaan poistaa myös rekisterissä olevat asetukset. Nämä poistamiset on kuitenkin syytä tehdä vain atk-ammattilaisen. Rekisteriarvot eivät nimittäin haittaa koneen käyttöä. VAROITUS: TÄMÄ POISTAA MYÖS MUIDEN AUTOFUTUR- TUOTTEIDEN ASETUKSET. Eli jos käytössäsi on esimerkiksi Lite tai AD Asiakas- versio, ei tätä nollaamista pidä tehdä. Poistettavat rekisterihaarat: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Futursoft HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Futursoft Oy ASENNUKSEN POISTAMISEN JÄLKEEN Lopuksi on suositeltavaa käynnistää tietokone uudelleen. Samoin on syytä tyhjentää tarkistusten jälkeen windowsin roskakori, jotta poistetut tiedostot eivät vie kiintolevytilaa. Varmuuskopiointi 18

19 TOIMINTOAVAIMET YLEISTÄ Toimintoavaimet ovat luonteeltaan salasanoja, joilla ohjelman toimintaa voidaan ohjata poikkeuksellisesti, ohi varsinaisten asetusten. Toimintoavaimet mahdollistavat räätälöityjä toimintoja, joita ei ole näkyvissä asetuksissa. Usein ne liittyvät uusien ominaisuuksien pilotointi- käyttöön, jolloin niitä ei ole vielä lisätty ohjelman kaikilla käyttäjillä näkyviksi toiminnoiksi. Huoltotoimintojen ruudulta, päävalikon välilehdeltä Tietojen ylläpito, kohdasta Huoltotoiminnot käynnistyy toiminto Toimintoavainten hallinta. Toiminnolla pidetään siis yllä ohjelman räätälöityjen piirteiden hallintaan ja tarkempaan konfigurointiin tarkoitettuja toimintoavaimia. Nämä toimintoavaimet ohjelma tallentaa asennushakemistoon key-päätteisiksi tiedostoiksi, eli ovat konekohtaisia. Jos kone siis vaihdetaan, nämä pitää asettaa joko uudelleen listan mukaan, tai kopioida kaikki key- päätteiset tiedostot uudelle koneelle. Ruudulla on toiminnot toimintoavaimen lisäämiselle ja poistamiselle. Kun toimintoavainta lisätään, se annetaan selväkielisessä muodossa. Siihen ei siis pidä lisätä key-päätettä. Toimintoavaimet pitää lisätä aina kaikille tarvittaville koneille erikseen. Varmuuskopiointi 19

20 TIETOKANNAN APUTOIMINNOT YLEISTÄ Tässä kerrottavilla toiminnoilla Solid- tietokanta ja itse ohjelma keskustelevat sujuvasti keskenään. Näitä tietokannan normaalioperaatioita varten ei tarvita teknistä tukihenkilöä. Ohjelma tunnistaa missä hakemistossa Solid tietokanta sijaitsee. Tunnistaminen tapahtuu pääkoneella, käyttämällä toimintoa Tietokantahakemiston etsiminen. Mikäli se havaitsee useita eri tietokantoja eri hakemistoissa, se kysyy käyttäjältä, mikä on oikea. Monesti asennushetkellä nimittäin jää käyttöön eri hakemistoihin solid- ohjelmia. Niitä syntyy myös varmuuskopioiksi. Sen takia ensimmäisellä kertaa ruutuun mentäessä pitää huolellisesti valita oikea tietokantatiedosto, niistä jotka ohjelma antaa valinnoiksi. Ellei valinta mene oikein, sen korjaaminen on mahdollista menemällä asetusten välilehdelle Lisäohjelmat. Siellä tulee silloin korjata oikeaksi kohta tietokantahakemisto. Tietojen ylläpito- ruudulta nähdään pääkoneella, minkä kokoinen käytössä oleva tietokanta on. Näin voidaan puuttua ajoissa, mikäli tietokanta on kasvanut liian suureksi, jotta se voidaan tiivistää tai suorittaa muita toimenpiteitä. Liian suuri tietokanta muodostaa mm. riskin ettei se mahdu varmuuskopiolevylle, ja on suurena tiedostona alttiimpi vahingoittumaan. Vähänkin suuremmissa yrityksissä tietokannan huoltaminen tulisi olla määrätyn mikrotukihenkilön vastuulla. Se voi olla yrityksen sisältä, tai yrityksen ulkopuolinen atk-asiantuntija. TIETOKANNAN APUTOIMINNOT Painikkeesta Tietokannan aputoiminnot avautuu aputoimintojen ruutu. Se näyttää seuraavalta. Seuraavassa on käyty läpi kukin toiminto ja sen käyttötarkoitus. Lisäksi ohjelman tukisivuilla on kohdassa Erikoisohjeet havainnolliset lisäohjeet siitä miten kloonaus ohjelmalla tehdään, samoin kuin varmuuskopiointi järkevästi hoidetaan. Varmuuskopiointi 20

21 SULJE TIETOKANTA Toimintoa tarvitaan, kun tietokanta pitää sulkea erikoistilanteissa, kuten esim. tietokannan päivittäminen, tai muut huolto-operaatiot. Tämä tietokannan sulkeminen on turvallinen verrattuna solid- prosessin sammuttamiseen tehtävienhallinnasta, koska sulkeminen tapahtuu tietokannalle annettavan sulkemiskomennon kautta. Jos tietokanta on asennettu palveluksi, kuten suositellaan, sulkemisen voi tehdä myös palveluiden hallinnasta Windowsin ohjauspaneelin kautta. Tämä sulkemistoiminto on ainoa luotettava sulkemistapa koneen sammuttamisen ohella, jos tietokantaa ei ole asennettu palveluksi, vaan sitä käytetään normaalina sovelluksena, esimerkiksi demon asennuksen jäljiltä. MUOKKAA ASETUSTIEDOSTOA Toiminto on tarpeen, kun tietokannan asetuksia pitää tarkistaa tai muokata. Sitä voidaan tarvita esim. kun muistia on lisätty pääkoneeseen, ja halutaan muuttaa välimuistia. Toinen yleinen käyttökohde on varmuuskopion ajastuksen muuttaminen. Eli sen, koska Solid luo varmuuskopion, joka sitten eri tavoin siirretään esim. cd- levylle tai zip- levylle. Asetusten muuttamisen jälkeen pääkone pitää käynnistää uudelleen, jolloin muutetut asetukset astuvat voimaan. TIETOKANNAN VÄLIMUISTIN OPTIMOINTI Tietokannan välimuisti on se osa pääkoneen muistia, joka on annettu Solid- tietokannan käyttöön. Kohdassa Tarkista tietokannan välimuistin koko ohjelma tarkistaa Solid tietokannan välimuistiasetuksen, laskee optimaalisimman, ja tarvittaessa ehdottaa muutosta. Näin saadaan mahdollisesti lisättyä tietokannan nopeutta huomattavasti. Tämä operaatio voidaan tehdä vain pääkoneella, ja se astuu voimaan viimeistään kun päätietokone käynnistetään uudelleen, joten muutosten jälkeen se on syytä tehdä. KIINTOLEVYLLE TEHTÄVÄN VARMUUSKOPION AJASTUKSEN MUUTTAMINEN Kiintolevylle tehtävän varmuuskopion ajan voi muuttaa suoraan ohjelmasta. Olemassa olevan ajastuksen ohjelma näyttää jo yrityksen tietoruudulla, esim.: Painamalla varmuuskopion ajastus, ohjelma kysyy uuden ajan. Uuden ajan asettamisen jälkeen tulee pääkone käynnistää uudelleen, jolloin asetus tallentuu ja (viimeistään) tulee voimaan. Huom! Tänä aikana varmuuskopio menee vain kiintolevylle, ja kirjoittuu aina seuraavana iltana entisen päälle. Tänä aikana se tulee kopioida talteen muistitikulle tai muulle ulkoiselle tallenteelle! Varmuuskopiointi 21

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja System Scheduler ajastusohjelma

Varmuuskopiointi ja System Scheduler ajastusohjelma Varmuuskopiointi ja System Scheduler ajastusohjelma Tässä ohjeessa käydään läpi itse FuturSoft ohjelman sisäinen varmuuskopiointi, komentojonon muokkaus, System Scheduler nimisen ajastusohjelman käyttö

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Versiona tulee olla Pikamuunnos, joka nopeuttaa päivitystä murto-osaan, löytyy versiosta lähtien.

Versiona tulee olla Pikamuunnos, joka nopeuttaa päivitystä murto-osaan, löytyy versiosta lähtien. SOLID 7 PÄIVITYSOHJE Päivitetty 22.5.2015 YLEISTÄ Versiona tulee olla 2010.4. Pikamuunnos, joka nopeuttaa päivitystä murto-osaan, löytyy 19.5.2015 versiosta lähtien. Päivitys on maksullinen, ja kun se

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur varmuuskopiointi USB muistitikulle

AutoFutur ja KoneFutur varmuuskopiointi USB muistitikulle AutoFutur ja KoneFutur varmuuskopiointi USB muistitikulle Minimivaatimus: 512 MB muistitikku Suositus: 1 GB tai 2 GB muistitikku Asennus- ja toimintaohje Päivitetty 11.4.2007 Varmuuskopiointi USB-tikulle

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO.

SISÄLLYSLUETTELO. SISÄLLYSLUETTELO 1 Esittely 2 2 Käyttöliittymä 2 3 Tiedostojen varmuuskopiopinti 4 3.1 Automaattinen varmuuskopiointi 4 3.2 Manuaalinen varmuuskopiointi 4 3.3 Tiedostojen valitseminen varmistettavaksi

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot