TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI"

Transkriptio

1 TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

2 Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN... 6 VERKKONIMEN MUUTTAMINEN SOLIDIN ASETUSTIEDOSTOON... 6 OHJELMAN KÄYNNISTYS VERKKONIMEN VAIHDON JÄLKEEN... 7 OHJELMAN ASENTAMINEN SIVUKONEILLE... 7 TIETOKANTALISENSSIN ASENNUS... 9 YLEISTÄ... 9 ASENTAMINEN... 9 TIETOKANNAN ASENTAMINEN PALVELUKSI... 9 PÄIVITTÄMINEN OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN HUOMAUTUS, MIKÄLI JOLLAKIN KONEELLA VERSIO JÄÄNYT PÄIVITTÄMÄTTÄ TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT YLEISTÄ LISÄVALINNAT (MIKROTUKIHENKILÖN TIETOA) LISÄTIETOA: MITÄ OVAT TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT USEAT TIETOKANTATIEDOSTOT KLOONAUKSESSA OHJELMAN PIENENTÄMINEN WINDOWSIN ALAPALKKIIN (KÄYTTÖVINKKI) KONEEN KESKUSMUISTIMÄÄRÄN NÄYTTÄMINEN TULOSTUSASETUSTEN TEKO TULOSTIMEN VALINTA OHJELMAN A4- TULOSTEILLE KUITTIKIRJOITTIMEN VALINTA KUITTIKIRJOITTIMEN TYYPIN VALINTA KUITTIKIRJOITTIMEN KUITIN KOROSTUKSET NUMEROSARJOJEN ASETTAMINEN YLEISTÄ NUMEROSARJOISTA JA HARJOITUSMYYNTIEN POISTAMISESTA KOKO OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN YLEISTÄ OHJELMATIEDOSTOJEN POISTAMINEN VÄLIAIKAISTIEDOSTOJEN JA TIETOKANNAN POISTAMINEN REKISTERIMERKINTÖJEN POISTO ASENNUKSEN POISTAMISEN JÄLKEEN TOIMINTOAVAIMET... 19

3 YLEISTÄ TIETOKANNAN APUTOIMINNOT YLEISTÄ TIETOKANNAN APUTOIMINNOT SULJE TIETOKANTA MUOKKAA ASETUSTIEDOSTOA TIETOKANNAN VÄLIMUISTIN OPTIMOINTI KIINTOLEVYLLE TEHTÄVÄN VARMUUSKOPION AJASTUKSEN MUUTTAMINEN TIETOKANNAN KLOONAUS ELI TIIVISTÄMINEN YLEISTÄ KÄYTTÖ TIETOKANNAN KOON AUTOMAATTINEN KASVATTAMINEN MAKSIMIKOKOON TIETOKANNAN YLLÄPITÄMINEN JA TOIMINNAN VARMISTAMINEN YLEISTÄ TIETOKANTAYHTEYDEN ASETUSTEN OPTIMOINTI OHJELMAN VARMUUSKOPIOINNIN PERIAATTEET YLEISTÄ TIETOKANNAN KOPIOINNIN AJASTUS KIINTOLEVYLLE VARMUUSKOPIOINNIN KOMENTOJONON ASENTAMINEN VARMUUSKOPIOINNIN KOMENTOJONON AJASTAMINEN VARMISTUKSEN TOIMIVUUDEN TESTAUS VARMUUSKOPION SISÄLLÖN TARKISTUS VARMISTUKSEN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÄMINEN PERUSTELUT: MIKSI SUOSITUKSENA MUISTITIKKUJEN KÄYTTÖ?... 40

4 YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS PERUSVAIHEET Huom! Ohjelman tukisivuilta, asennus- ja päivitysohjeiden kohdalta löytyvät myös aina viimeksi päivitetyt asennusohjeet, jotka ovat joiltakin osilta yksityiskohtaisemmat, kuin tässä kerrotut perusohjeet. Tarvittaessa, voit hakea lisätietoa siis tukisivuilta. Ohjelman asennus- ja demopaketti ovat sama asia, joten ensin voidaan ladata asennuspaketti esimerkiksi Demon latauskohdasta julkisilta sivuilta. Siihen tarvittava salasana saadaan FuturSoftilta, jos ohjelma on hankittu. Ilman lisenssin ja rekisteröintikoodin asentamista ohjelma toimii tällöin 30 päivää. Demoversion asennusohjeet ovat sinänsä luettavissa myös demon latauksen yhteydessä. Kun asennuspaketti on ladattu, toimitaan seuraavasti. Käynnistä netistä ladattu asennuspaketti. Tiedoston nimi on yleensä fsetup0.exe (AutoFutur) tai kfsetup0.exe (KoneFutur). Käynnistä asennusohjelma, esim. fsetup0.exe tai kfsetup0.exe Jos asennusohjelma suosittelee koneen uudelleen käynnistämistä, tee se Käynnistä ohjelma, Käynnistysvalikkoon tulee kohta AutoFutur tai KoneFutur Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma kysyy päätietokannan verkkonimen. Hyväksy ohjelman ehdotus, joka on yleensä Tcpip localhost Ohjelma käynnistyy. Noudatetaan ruudulle tulevia ohjeita. Monet ilmoitukset tulevat yleensä vain ensimmäisellä kerralla. OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE Kun ohjelma on asennettu asennuspaketilla, se toimi demotilassa 30 päivää. Kun ohjelmaan on hankittu lisenssi, on ensimmäinen toimenpide rekisteröidä se yritykselle. Tämä tehdään seuraavasti. Käynnistä ohjelma Paina päävalikossa oltaessa F12. Avautuu Yrityksen valinta- ikkuna. Aktivoi listalta hiirellä Demoyritys ja paina Muuta rekisteröintitietoja. Varmuuskopiointi 4

5 Avautuu ruutu, jolle syötetään - Yrityksen nimi (virallinen tai toiminimi), sellaisena kuin se on FuturSoftille ilmoitettu, eli sama nimi mille lisenssi on tehty. - FuturSoftilta saatu rekisteröintikoodi - Tietokannan verkkonimi pitää jättää ennalleen, eli tcpip localhost 2000 yhden koneen asennuksessa - verkkoasennuksessa verkkonimen localhost korvataan palvelimen nimellä tai IPosoitteella (kts. myöhempänä). Tässä vaiheessa se voidaan hyvin jättää entiselleen ja tehdä verkkoon modifiointi omana toimenpiteenään. Hyväksytään tiedot OK:lla. Kun ohjelma on rekisteröity, se kysyy ohjelmaa seuraavan kerran käynnistettäessä käyttäjätunnukset. Nämä ovat ensimmäisellä käynnistyskerralla: käyttäjätunnus 1 ja salasana 1. Kun ohjelma on ensimmäisen kerran käynnistetty lopullisella, uudella yritysnimellä, mennään Huolto- valikkoon ja painetaan Rekisteröi toiminnot. Tällöin kaikki toiminnot tulevat näkyviin uudelle yritykselle. Huom! Ohjelma toimii tietokannan demolisenssillä 30 päivää. On tärkeä asentaa tietokannan virallinen lisenssi samalla, jonka asennus on neuvottu ohjeessa asennustoimien jälkeen. Varmuuskopiointi 5

6 VERKKOVERSION ASENTAMINEN YLEISTÄ Asennuspaketissa mukana tuleva tietokanta on aina asennettu yhden koneen käyttöön. Tällöin sen verkkonimi on Tcpip localhost Tämä rajoittaa toimintaa siten, että muut verkon koneet eivät pääse yhteyteen tietokantaan. Kun tehdään verkkoasennus, localhost termi korvataan joko palvelimen ip- osoitteella tai nimellä (DNS nimi). Ennen kuin ohjelmaa asennetaan verkkoversioksi, on tämä helpointa tehdä siinä järjestyksessä, että ensin asennetaan ohjelma yhden koneen versioksi palvelinkoneelle, edellisen sivun ohjeen mukaisesti, ja katsotaan että ohjelma käynnistyy sillä normaaliin tapaan. Sen jälkeen tehdään ohjelman muuttaminen verkkoversioksi seuraavan ohjeen mukaisesti. HUOM! Tämän aukeaman ohje on tarkoitettu vain mikrotukihenkilöille, verkkoasennus vaatii verkkoympäristöt ja mikrotukitiedot tuntevan henkilön. Tämä on siis tekninen ohje. PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN Kun tietokanta muutetaan verkkokäyttöön, on palvelimen nimi tärkeä tieto. Koneen nimi tai iposoite yksilöi palvelimen ja sitä kautta tietokannan. Jos kyseessä on monimyymäläympäristö, tai samassa lähiverkossa käytetään useampaa tietokantaa, on jokaisella tietokannalla oltava yksilöllinen nimi. Jos samalla koneella on useita tietokantoja, ne erottaa porttinumero. Tietokannan nimeä kutsutaan tietokannan verkkonimeksi. Se muodostuu kolmesta osasta: tcpip [koneen nimi] [portin numero] Esim. tcpip palvelin tcpip on aina vakio ja siinä ei ole väliviivaa. Suosituksena on käyttää pieniä kirjaimia. Suositus verkkonimeksi normaalissa verkkokäytössä on tcpip palvelin Tämä edellyttää, että palvelimen nimeksi on ensin asetettu palvelin. Eli ensin muutetaan tietokoneen asetuksissa koneen nimeksi palvelin. Palvelimen nimen jälkeen tuleva numero on siis käytettävä koneen portti. Portin numeroilla on rajoitettu alue, normaalisti on tapana käyttää aluetta Yleensä ei ole kuitenkaan syytä poiketa 2000:sta, jos tietokantoja on koneella vain yksi. VERKKONIMEN MUUTTAMINEN SOLIDIN ASETUSTIEDOSTOON Verkkonimen muuttaminen tehdään muokkaamalla tiedostoa solid.ini. Se sijaitsee samassa hakemistossa kuin solid.exe, esim. c:\tietokannat\afpdb\solid.ini. Ini- tiedoston kaikki kohdat, joissa esiintyy tcpip localhost 2000, korvataan uudella verkkonimellä, esim. tcpip palvelin Normaalikäytössä riittää, että riville rivi listen=xxxx, tehdään muutos. On kuitenkin syytä muuttaa samalla kaikki kohdat, eri tarpeita varten. Portin numero tarkoittaa, että koneella voi olla käynnissä useita tietokantoja, jotka erotellaan porttinumerolla. Tämä on tarpeen moniyrityskäytössä, kun palvelimelle asennetaan useampia tietokantoja, yksi per yritys tai varasto. Kuten todettu, portiksi suositellaan normaalisti arvoa 2000, eikä tämä portti ei ole oletuksena minkään muun yleisen ohjelman varaama. Varmuuskopiointi 6

7 OHJELMAN KÄYNNISTYS VERKKONIMEN VAIHDON JÄLKEEN Kun verkkonimi on muutettu ja tietokanta vaihtanut verkkonimeänsä, ja käynnistetään FuturSoftin ohjelma, ohjelma kysyy verkkonimeä. Tällöin syötetään edellä päätetty verkkonimi, esim. tcpip palvelin Tällöin ohjelma huomauttaa että verkkonimi on muuttunut, ja kysyy vaihdetaanko se ohjelman tietoihin. Tähän vastataan myöntävästi, jolloin aukeaa ruutu, johon verkkonimi syötetään. Tämä on varmuustoimenpide. Kun tämä hyväksytään, ohjelma muuttaa verkkonimen pysyväksi ja sen jälkeen ohjelma käynnistyy normaalisti. Tämän jälkeen vaihto verkkoversioksi on tehty, ja ohjelma voidaan asentaa sivukoneille. OHJELMAN ASENTAMINEN SIVUKONEILLE Seuraava vaihe on asentaa ohjelma kaikille sivukoneille. Siinä perusvaiheet ovat seuraavat kullakin sivutyöasemalla. tarkistetaan, että sivukoneelta on yhteys palvelimelle tcp/ip protokollalla. Voidaan esimerkiksi katsoa verkkoympäristöstä, että siellä näkyy palvelin. Varminta on pingata palvelinta, eli kirjoittaa komentokehotteessa ping palvelin ja katsoa. että kaikki paketit tulevat perille. asennetaan sivukoneelle ohjelman asennuspaketti, huolellisesti seuraavalla tavalla, EI OLETUSARVOILLA. kun asennus kysyy asennuksen tyyppiä, valitaan Mukautettu tai Custom -asennus. Varmuuskopiointi 7

8 Tällöin päästään valitsemaan, mitä osia asennetaan Sivukoneelle asennettaessa on ehdottoman tärkeää olla asentamatta tietokantaa, siitä tulee muutoin ongelmia. Eli ruksataan components- listalta vain ohjelmatiedostot, ja jätetään pois Tietokanta. Sen jälkeen asennetaan normaalisti loppuun saakka (Next, Finish). Kun ohjelma on asennettu normaalisti, ajetaan koneelle sama päivitys kuin mikä on verkon muillakin koneilla. Yleensä asennuksen yhteydessä on tarkoitus asentaa ohjelmasta viimeisin tuotantoversio. Tämä siis päivitetään asennuksen jälkeen koneelle. Päivityksen tiedosto on esim. fsetup.exe tai fsetup2.exe riippuen päivitettävästä versiosta. käynnistetään ohjelma ensimmäisen kerran. Tällöin ohjelma kertoo että Solid ODBC ajurit tulisi ajaa, ja se ajaa ne sen jälkeen automaattisesti. Tämän jälkeen käynnistetään ohjelma uudelleen. Tällöin ohjelma kysyy tietokannan verkkonimeä. Yhden koneen versiossahan tämä voitiin kuitata tcpip localhost 2000 :ksi, mutta nyt oltaessa verkossa, pitää oikea tietokannan verkkonimi syöttää. Se on edellä oleva tcpip palvelin kun verkkonimi on hyväksytty, ohjelma tutkii saako se yhteyden kyseiseen tietokantaan, ja jos saa, se käynnistyy sen jälkeen normaalisti. Kaikki koneet käydään läpi tällä asennusrutiinilla. Jotta ohjelmaa voidaan käyttää usealta koneelta samanaikaisesti ongelmitta, kannattaa asentaa tietokannan virallinen lisenssi (seuraavassa kohdassa kerrotulla tavalla) mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, vaikka jo heti kun ohjelma on asennettu palvelimelle. Varmuuskopiointi 8

9 TIETOKANTALISENSSIN ASENNUS YLEISTÄ Ohjelman yhteydessä hankitaan aina lisenssi Solid- tietokantaan. Kun ohjelma asennetaan asennuspaketista, mukana tulee 30 päivän demolisenssi tietokannasta, ja ellei sitä korvata virallisella lisenssillä, tietokanta ja sitä myötä ohjelma lopettaa toimintansa 30 päivän kuluttua. Saatu lopullinen lisenssi asennetaan tässä neuvotulla tavalla. ASENTAMINEN Lisenssi saadaan siis aina FuturSoftilta. Jos tiedosto on nimeltään solid.licxxxxxxx, se pitää ensin nimetä uudelleen tiedostoksi "solid.lic". Ennen asennusta lisenssinimen pitää olla tämä vakionimi. Tarvittaessa, jos epäselvää, lisenssitiedoston voi avata Windowsin notepad- ohjelmalla ja tarkistaa, mille konemäärälle se on. Sen jälkeen sillä korvataan samanniminen tiedosto tietokannan hakemistossa, eli samassa hakemistossa kuin solid.exe sijaitsee. Yleensä tämä tietokannan hakemisto on x:\tietokannat\afpdb. (x=asennuslevy). Eli tiedosto kopioidaan uudelleennimeämisen jälkeen sinne. Lisenssi asentuu voimaan kun tietokanta käynnistetään uudelleen, joko Windowsin palveluista, käynnistämällä kone uudelleen tai jos tietokanta näkyy alareunassa kuvakkeena (käynnistetty suoraan solid.exe kuvakkeesta), niin sammuttamalla se hiiren oikealla kuvakkeesta. Myös kun ohjelmaan syötetään virallinen rekisteröintikoodi, eli rekisteröidään ohjelma uudelle tai lopulliselle nimelle, tulee kysymys Asennatko samalla tietokannan lisenssitiedoston. Jos tiedosto on tällöin valmiina, sen voi asentaa myös siinä vaiheessa, jolloin ohjelma kysyy tiedostonimeä, ja se osaa itse huolehtia tiedoston uudelleennimeämisestä. TIETOKANNAN ASENTAMINEN PALVELUKSI Ohjelma tulee aina asentaa Windowsin palveluksi. Palvelu (Service) tarkoittaa, että Windows ajaa tietokantaa normaalia sovellusta luotettavammalla tavalla, jolloin esim. käyttäjän vaihtaminen tai uloskirjautuminen ei sammuta tietokantaa. Myös koneen sammutuksessa tietokannan alasajo tapahtuu luotettavammin, eli sovellusta ei katkaista, joka voi rikkoa tietokantaa. Samoin vähenevät konfliktit muiden ohjelmien kanssa. Palveluksi asentaminen tapahtuu aina pääkoneella, jos verkkoversio. Demoversiossa tietokanta asentuu normaaliksi ohjelmaksi, joten ellei ohjelmaa asenneta huolellisesti näiden ohjeiden mukaan, voi pidemmän päälle tapahtua tietokannan rikkoontumista ja aiheutua muita ongelmia. Varmuuskopiointi 9

10 Palveluksi asentaminen tapahtuu päävalikon kohdassa Huolto Tietokannan aputoiminnot Solidin asentaminen palveluksi. Jos Solidin asentaminen palveluksi on harmaana, on tietokanta todennäköisesti asennettu eri levylle, kuin oletus. Aja tällöin ennen ajoa ruudun toiminto Tietokantahakemiston etsiminen. Kun palveluksi asentaminen on onnistuneesti tapahtunut, voidaan kone käynnistää uudelleen, jolloin tietokanta käynnistyy palveluna. Seuraavassa neuvotaan, miten palveluna käynnistäminen voidaan tehdä ilman uudelleenkäynnistystä. Seuraavassa neuvottu on hyvää tietoa, miten tietokannan voi jatkossakin tarvittaessa käynnistää uudelleen ilman koneen käynnistämistä. Kun tietokanta on asennettu palveluksi, suljetaan tietokanta painikkeella Sulje tietokanta. Samalla ohjelma sulkeutuu. Tietokanta käynnistetään palveluna, kohdasta Käynnistä Ohjauspaneeli Valvontatyökalut Palvelut (tämä voi hieman vaihdella eri Windows- versioissa). Täältä löytyy kohta Solid Server 3.5, joka käynnistetään. Esimerkiksi hiiren oikealla sen kohdalla avautuvasta valikosta painetaan Käynnistä. Sama voidaan tehdä myös ruudun yläreunan käynnistyspainikkeesta. Täältä samasta kohdasta tietokanta voidaan myöhemmin tarpeen vaatiessa sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Tietokanta voi esimerkiksi pitkän käytön myötä vaatia uudelleenkäynnistystä, erikoistilanteita varten, sillä uudelleenkäynnistys vapauttaa mahdollisia lukkiutuneita käyttäjiä, jotka voivat hidastaa tietokannan normaalia toimintaa. Tällöin se siis tehdään täältä ohjauspaneelin kautta nopeimmin (lyhin katko toimintaan). Varmuuskopiointi 10

11 PÄIVITTÄMINEN OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN Kun ohjelma on ensiasennettu, ja tulee tarve tehdä ensimmäinen päivitys, toimitaan seuraavasti. Yleensä ensimmäinen päivitys tehdään heti ensiasennuksen jälkeen. Päivitysversiossa ei ole muita kuin päivitystiedostot, joten siinä ei tarvitse huolehtia edellä kerrotusta valinnasta Mukautettu / Custom -valinnasta. Seuraavassa asennus on kerrottu tehtynä päivitys on ladattu netistä tukisivuilta, eli se on valmiiksi kiintolevyllä. Ohjelman päivityssivulta voi myös tulostaa täydellisen, viimeisimmän tarkan ja kuvitetun ohjeen päivityksen ajamisesta. Seuraavienkin ohjeiden mukaan päivitys kyllä onnistuu. Tallenna fsetup.exe (AutoFutur) tai kfsetup.exe (KoneFutur) paikalliselle kiintolevy asemalle. Suorita päivitystiedosto. Päivitystiedosto voi olla myös nimeltään esimerkiksi fsetup2.exe tai kfsetup3.exe, ohjelmasta ja päivityksen tyypistä riippuen. Asennuksen kaikkiin kysymyksiin voit vastata Enter näppäimellä, OLETTAEN että ohjelma on asennettu vakiohakemistoon, joka on c:\program Files\AutoFuturPro (AutoFutur) tai c:\program Files\KoneFutur (KoneFutur). Käynnistetään ohjelma ja ajetaan ohjelman ehdottamat Tietokannan huoltotoiminnot. Näitä ohjelma kysyy vain ensimmäisellä verkon koneella, johon päivitys ajetaan. Yhden koneen versiossa ohjelma voi suorittaa ne automaattisesti. Lopuksi on suositeltavaa käynnistää aina ohjelma uudestaan. Päivitys tehdään aina verkkoversiossa ensin palvelimelle, jolloin muiden koneiden ohjelmat pitävät olla suljettuna. Tämän jälkeen päivitysjärjestyksellä ei ole enää merkitystä. Jos jokin kone verkossa jää vanhaan versioon, koneessa voi tulla ongelmia koska tietokanta on jo kohdassa Tietokannan huoltotoiminnot muutettu uuteen muotoon, jota vanha versio ei välttämättä enää tue (erityisesti jos päivitysten välillä on pitkä aika). HUOMAUTUS, MIKÄLI JOLLAKIN KONEELLA VERSIO JÄÄNYT PÄIVITTÄMÄTTÄ Ohjelma tarkistaa, onko kaikilla koneilla sama versio. Ohjelma tallentaa kaikille koneille yhteiseen tietokantaan sen, mikä on viimeisin käytössä oleva versio. Kun ohjelma käynnistetään, se tarkistaa onko tällä koneella yhtä uusi versio kuin muilla koneilla. Aina jos yhdelle koneelle siis päivitetään uusi versio, sen jälkeen muut koneet huomauttavat, että versio pitäisi päivittää. Jos yrityksessä on jostakin syystä tarve päivittää esimerkiksi testikäyttöä varten jollakin koneella uudempaa versiota, saadaan tämä tarkistus haluttaessa pois päältä. Oletuksena tarkistus on aina päällä. Sen saa tarvittaessa pois asetusten kohdasta Yleiset asetukset Yleiset Tarkista että kaikilla koneilla on sama versio. Varmuuskopiointi 11

12 TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT YLEISTÄ Nämä toiminnot ajetaan jokaisen päivityksen jälkeen. Tämä tehdään, jotta uusi ohjelmaversio ja vanha tietokanta vastaavat toisiaan ja ohjelma toimii oikein. Esimerkiksi uudessa versiossa asiakkaiden tietoihin on saattanut tulla uusia kenttiä, jotka tämä toiminto lisää vanhaan tietokantaan vanhoille asiakkaille. Toiminto siis huolehtii, että tietokanta on version kanssa ajan tasalla. Kun ohjelma käynnistetään, ja ohjelma havaitsee suorittamattomia tietokannan huoltotoimintoja, se kysyy seuraavasti. Yhden koneen versiossa tämä voi tapahtua automaattisesti. Kysymykseen kannattaa normaalisti aina vastata Kyllä, vain poikkeustilanteissa tama voidaan ohittaa. Kun vastataan myöntävästi, avautuu huoltotoimintojen ruutu. Sinä aikana kun huoltotoimintoja ajetaan, verkon muilla koneilla ei kannata käyttää ohjelmaa. Huoltotoimintojen ajo on varminta ajoittaa iltaan, jos edellisestä version päivityksestä on pitkä aika, koska tietyissä tapauksissa huoltoajo voi kestää koneesta riippuen mahdollisesti pitkäänkin (max 30 min). Yleensä tämä vaihe kestää kuitenkin vain muutamia minuutteja. Huoltotoiminnot suoritetaan yhden näppäimen painalluksella, Suorita kaikki, jonka jälkeen versio on valmis käyttöön. Tietokannan huoltotoiminnot tarvitaan ajaa aina vain ensimmäisellä koneella jolla käynnistetään uusi versio, koska tietokanta on verkossa koneille yhteinen. Kursori on valmiina painikkeella Suorita kaikki, joten ajo käynnistyy painamalla yksinkertaisesti Enter näppäintä. Varmuuskopiointi 12

13 LISÄVALINNAT (MIKROTUKIHENKILÖN TIETOA) Ruudulla näkyy lisäksi tietoja huoltotoiminnoista, joita normaali käyttäjä kuitenkaan normaalikäytössä ei tarvitse. Erityistilanteissa ohjelmatuki voi esimerkiksi tarkistaa, onko joku tietty huoltotoiminto suoritettu, milloin se on suoritettu, tai tarvittaessa ajaa sellaisen uudelleen. Suoritettu-kohta kertoo milloin kyseinen lause on viimeksi suoritettu. Suorittaja-kohta kertoo kuka on lauseen suorittanut viimeksi. Kuvaus-välilehti kertoo mitä lauseen suorittaminen käytännössä tekee. Lause-välilehti näyttää suoritettavan lauseen SQL-koodin. Ruudun vasemmassa reunassa näkyvät suorittamattomat toiminnot, jos niitä on. Kun painetaan Näytä lisävalinnat, ruudun oikeaan laitaan tulee näkyviin lista suoritetuista huoltotoiminnoista. Molemmista listoista voi mennä toiminnon kohdalle, jolloin ruudun keskiosassa näkyy selostus, mitä toiminto tekee, tai on tehnyt. Mikäli ruudun keskelle ei tule selostusta, ei lauseen sisältänyttä päivitystä ole ajettu tähän koneeseen (vaan ehkä johonkin toiseen verkkokäytössä, tällöin toimintoa ei löydy sql- hakemistosta. Tällöin se saadaan näkyviin jollakin toisella verkon koneella). Merkitse suorittamattomaksi- painike Tällä voidaan siirtää oikeassa laidassa oleva jo suoritettu toiminto suorittamattomien puolelle, suoritettavaksi uudelleen. Tämä on tarpeen, mikäli koneella on esiintynyt häiriöitä toimintojen ajossa, tai on tullut esimerkiksi ongelma tietokannan siirrossa uudelle koneelle. Varmuuskopiointi 13

14 Suorita valittu- painike Tällä voidaan suorittaa yksittäinen lause ruudun vasemmasta laidasta. Eli jos tarvitaan suorittaa jokin lause uudelleen, se merkitään ensin suorittamattomaksi ja suoritetaan tästä toiminnosta. Merkitse suoritetuksi- painike Vastaavalla tavalla, toiminto jota ei voida syystä tai toisesta ajaa, tai on ajettu käsin esim. tietokantatyökaluissa, voidaan tällä tavalla ohittaa käsittelyssä, jotta ohjelma ei tarpeettomasti herjaa ohjelma löysi suorittamattomia tietokannan huoltotoimintoja. LISÄTIETOA: MITÄ OVAT TIETOKANNAN HUOLTOTOIMINNOT Tietokannan huoltotoiminnot ovat sql- komentoja, jotka tulevat päivityspaketin mukana ohjelman asennuskansion alikansioon sql. Sieltä ohjelma näyttää toiminnot, joita ko. tietokantaan ei ole vielä ajettu. Se tunnistaa ne automaattisesti vertaamalla ohjelman kirjanpitoa tiedostoihin. Huoltotoiminnot tekevät erilaisia toimenpiteitä, jotta tietokanta muutetaan muotoon, mitä uusin versio edellyttää. Tyypillisesti kantaan lisätään olemassa oleviin tauluihin uusia kenttiä tai uusia tauluja. Mahdollisesti myös automatisoidusti suoritetaan esimerkiksi tiettyjen tietojen päivittäminen ajan tasalle. Lauseet ajetaan verkossa aina vain yhdellä koneella, koska tietokanta on yhteinen. Mikäli käytössä on useita tietokantoja, huoltotoiminnot ajetaan kuhunkin yritykseen. Jos ollaan yhden yrityksen ja tietokannan ympäristössäohjelma toimii, niin että suoritetut huoltotoiminnot siirretään ohjelman alikansioon sql_arkisto. Näin toimintojen suorittaminen käy nopeammin, kuin ohjelma ei joudu tutkimaan jokaista toimintoa erikseen, onko se suoritettu. Moniyritys- tai monimyymälä ympäristössä tätä arkistointia ei tehdä, koska toiminto voi olla suorittamatta jossakin toisessa tietokannassa. USEAT TIETOKANTATIEDOSTOT KLOONAUKSESSA Kloonaustoiminto tukee viittä datatiedostoa, jolloin tietokannan koko voi kokonaisuudessaan olla 10 GB. Käytännössä tuki tarkoittaa, että ohjelma osaa käsitellä kloonauksessa tiedostoja solid.db, solid2.db ja solid3.db jne. Kloonaus toimii siten, että se luo uudet datatiedostot, ja korvaa kloonauksen lopuksi vanhat tiedostot uusilla, pienennetyillä ja eheytetyillä tiedostoilla, joihin tiedot on ajettu uudestaan sisään alkuperäisistä. OHJELMAN PIENENTÄMINEN WINDOWSIN ALAPALKKIIN (KÄYTTÖVINKKI) VINKKI: Pienennysnappia yleensä painetaan, jotta saataisiin Windowsin työpöytä näkyviin. Sitä tarkoitusta varten Windowsissa olisi syytä olla näkyvissä Näytä työpöytä kuvake (kts. kuva) ja että sitä osataan käyttää tähän tarkoitukseen. Ikonin näkyminen edellyttää XP:ssä, että työkaluriveistä on päällä Pikakäynnistys. Oheinen valikko aukeaa painamalla alapalkin kohdalla hiiren oikeaa. Sieltä valitaan Työkalurivit ja ruksataan Pikakäynnistys. Varmuuskopiointi 14

15 KONEEN KESKUSMUISTIMÄÄRÄN NÄYTTÄMINEN Kohdassa Ohje- Tietoja ohjelmasta nähdään koneen vapaan keskusmuistin määrä. Sen selvittäminen Windowsista kun riippuu aina käyttöjärjestelmästä. Esimerkiksi koneen hidastelutapauksessa voidaan aina ensin katsoa koneen keskusmuistin määrä. Näytettävä muistin määrä on Windowsin käytettävissä oleva keskusmuistin määrä. Osa fyysisestä keskusmuistista voi olla esimerkiksi näytönohjaimen käytöstä. Esimerkkikuvassa keskusmuisti on yhteensä 4 GB. Varmuuskopiointi 15

16 TULOSTUSASETUSTEN TEKO TULOSTIMEN VALINTA OHJELMAN A4- TULOSTEILLE Normaalisti kaikki tulosteet A4- kirjoittimelle ohjautuvat windowsin oletuskirjoittimelle. Tämä riittää normaalissa käytössä. Kuittikirjoitin asetetaan erikseen asetuksella. Jos kuitenkin halutaan ohjata tulostuksia kiinteästi muille tulostimille, on mahdollista määrätä erillinen tulostin, jolle tulostuvat esimerkiksi A4 käteiskuitit. Lisäksi jos käytetään rahtikirjojen tulostusta, niille valitaan erillinen tulostin, jossa on valmiina tiettyjä lomakkeita. KUITTIKIRJOITTIMEN VALINTA Kuittikirjoitin on lisälaite, jonka käyttö ei ole pakollista. Jos kuittikirjoitin asetetaan käyttöön, sille ohjautuvat ensisijaisesti tietyt tulosteet kuten käteis- ja korttikuitit. Käytettävä kuittikirjoitin valitaan konekohtaisesti kohdasta Tulostusasetukset Kuittikirjoitin Käytettävä kuittikirjoitin. Ensin kirjoittimen ajuri on oltava asennettuna koneelle. Vaikka tulostimelle olisikin saatavissa erityinen ajuri, on yleensä suositeltavaa käyttää normaalia tekstiajuria, eli Yleinen vain teksti / Generic text only. Ohjelman huoltosivuilla on tarkemmat ohjeet asennuksesta kullekin eri tulostinmallille, joidenkin yhteydessä on asennettava tulostimen oma ajuri. KUITTIKIRJOITTIMEN TYYPIN VALINTA Kuittikirjoittimen tyyppi valitaan asetuksella Tulostusasetukset Kuittikirjoitin Kuittikirjoittimen tyyppi. Vaihtoehdot ovat Star ja Citizen. Oletus on Star. KUITTIKIRJOITTIMEN KUITIN KOROSTUKSET Haluttaessa Star- kuittikirjoittimella voidaan korostaa haluttuja kenttiä kassakuitissa vahvennetulla tekstillä. Asetus on Tulostusasetukset Kuittikirjoitin Kuitin korostukset. Varmuuskopiointi 16

17 NUMEROSARJOJEN ASETTAMINEN YLEISTÄ NUMEROSARJOISTA JA HARJOITUSMYYNTIEN POISTAMISESTA Jos ohjelmaa käytetään ensin harjoittelukäytössä, on mahdollista teettää FuturSoftilla harjoitusmyyntien poistaminen esimerkiksi helpdesk- työnä etäkäytöllä. Koska se sisältää riskejä poistaa vahingossa vääriä tietoja, se tehdään FuturSoftin toimesta tai erillisillä ohjeilla, jotka on saatavissa pyydettäessä. Tapahtumanumeroiden, eli esim. laskunumeroiden asettaminen halutusta numerosta lähtien voidaan sen sijaan tehdä omatoimisesti, käyttöönottohetkellä. Esimerkiksi laskunumerot voidaan saada jatkumaan samasta, mihin entinen ohjelma jäi, tai aloittaa numerointi 1:n sijasta vaikkapa 10000:sta. Käyttäjän vallassa on myös muuttaa numerointeja vaihtumaan esimerkiksi joka tilikauden vaihde, jos näin jostakin halutaan toimia. Numerosarjat muutetaan seuraavasti. AFPapu.exe Käynnistä ohjelman asennushakemistosta ohjelma afpapu.exe. Asennushakemistoon mennään siis ensin esim. kohdasta Oma tietokone tai Resurssienhallinta, ja asennushakemisto on esim. c:\program Files\AutoFuturPro tai KoneFutur. Tämän jälkeen annetaan käyttäjätunnus ja salasana. Toiminnon käyttäminen edellyttää 9- käyttäjätasoa. Tällöin avautuu ruutu, jossa numeroinnit asetetaan yksi numerointilaji kerrallaan, ruudun yläreunassa. Kohdassa Aseta valitaan ensin laji, esimerkiksi kuittinumero. Alkunumero annetaan sen oikealle puolelle ja painetaan Aseta. Tällöin vilahtaa ruutu, joka päivittää tiedon tietokantaan. Näin tehdään kaikille halutuille numerosarjoille. Ruudun alareunan toimintoa Päivitä ruudun tiedot EI tarvita, vaan se näyttää ainoastaan erikoistilanteissa tarvittavaa tietoa. Esimerkiksi numeroinnit eivät näy siinä reaaliajassa. Lisäksi toiminto näyttää tilastotietoja, kuten paljonko on kuitteja. Varmuuskopiointi 17

18 KOKO OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN YLEISTÄ Tätä ohjetta voit tarvita esim. purkaessasi demoversion koneelta. Käynnistä kone uudelleen ennen poistamista, näin varmistutaan, etteivät tiedostot ole käytön jäljiltä lukkiutuneina. OHJELMATIEDOSTOJEN POISTAMINEN Paina näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+DEL, jolloin avautuu ns. tehtävän hallinta Valitse käynnissä olevista sovelluksista Solid.exe ja paina Lopeta tehtävä-näppäintä. Mahdolliseen varmistuskysymyksen vastaat Kyllä (tai Lopeta tehtävä) Mene kohtaan Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli/Lisää Poista sovellus Valitse avautuvasta valikosta AutoFutur (Pro) tai KoneFutur ja paina Lisää/Poista. Vastaa varmistuskysymykseen Kyllä Valitse Solid Server 3.5 ja paina Lisää/Poista ja vastaa myös tähän myöntävästi VÄLIAIKAISTIEDOSTOJEN JA TIETOKANNAN POISTAMINEN Mene tuplanapsauttamalla kohtaan Oma tietokone ja sieltä kiintolevyasema C Valitse kansion Tietokannat kohdalla hiiren oikeaa näppäintä. Valitse valikosta kohta Poista. Kysymykseen poistamisesta vastaa Kyllä. Samasta ikkunasta menet kaksoisnapsauttamalla kohtaan Ohjelmatiedostot (Program Files) Täältä löytyy kansio AutoFuturPro, joka poistetaan samalla tavalla kuin Tietokannat- kansio. Lopuksi sulje ikkunat. Tarvittaessa voit poistaa solidin pikakuvakkeen menemällä kohtaan Käynnistä/ Ohjelmat/ Käynnistys ja napsauttamalla hiiren oikealla kuvaketta, ja sieltä painamalla Poista. REKISTERIMERKINTÖJEN POISTO Jos halutaan, voidaan poistaa myös rekisterissä olevat asetukset. Nämä poistamiset on kuitenkin syytä tehdä vain atk-ammattilaisen. Rekisteriarvot eivät nimittäin haittaa koneen käyttöä. VAROITUS: TÄMÄ POISTAA MYÖS MUIDEN AUTOFUTUR- TUOTTEIDEN ASETUKSET. Eli jos käytössäsi on esimerkiksi Lite tai AD Asiakas- versio, ei tätä nollaamista pidä tehdä. Poistettavat rekisterihaarat: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Futursoft HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Futursoft Oy ASENNUKSEN POISTAMISEN JÄLKEEN Lopuksi on suositeltavaa käynnistää tietokone uudelleen. Samoin on syytä tyhjentää tarkistusten jälkeen windowsin roskakori, jotta poistetut tiedostot eivät vie kiintolevytilaa. Varmuuskopiointi 18

19 TOIMINTOAVAIMET YLEISTÄ Toimintoavaimet ovat luonteeltaan salasanoja, joilla ohjelman toimintaa voidaan ohjata poikkeuksellisesti, ohi varsinaisten asetusten. Toimintoavaimet mahdollistavat räätälöityjä toimintoja, joita ei ole näkyvissä asetuksissa. Usein ne liittyvät uusien ominaisuuksien pilotointi- käyttöön, jolloin niitä ei ole vielä lisätty ohjelman kaikilla käyttäjillä näkyviksi toiminnoiksi. Huoltotoimintojen ruudulta, päävalikon välilehdeltä Tietojen ylläpito, kohdasta Huoltotoiminnot käynnistyy toiminto Toimintoavainten hallinta. Toiminnolla pidetään siis yllä ohjelman räätälöityjen piirteiden hallintaan ja tarkempaan konfigurointiin tarkoitettuja toimintoavaimia. Nämä toimintoavaimet ohjelma tallentaa asennushakemistoon key-päätteisiksi tiedostoiksi, eli ovat konekohtaisia. Jos kone siis vaihdetaan, nämä pitää asettaa joko uudelleen listan mukaan, tai kopioida kaikki key- päätteiset tiedostot uudelle koneelle. Ruudulla on toiminnot toimintoavaimen lisäämiselle ja poistamiselle. Kun toimintoavainta lisätään, se annetaan selväkielisessä muodossa. Siihen ei siis pidä lisätä key-päätettä. Toimintoavaimet pitää lisätä aina kaikille tarvittaville koneille erikseen. Varmuuskopiointi 19

20 TIETOKANNAN APUTOIMINNOT YLEISTÄ Tässä kerrottavilla toiminnoilla Solid- tietokanta ja itse ohjelma keskustelevat sujuvasti keskenään. Näitä tietokannan normaalioperaatioita varten ei tarvita teknistä tukihenkilöä. Ohjelma tunnistaa missä hakemistossa Solid tietokanta sijaitsee. Tunnistaminen tapahtuu pääkoneella, käyttämällä toimintoa Tietokantahakemiston etsiminen. Mikäli se havaitsee useita eri tietokantoja eri hakemistoissa, se kysyy käyttäjältä, mikä on oikea. Monesti asennushetkellä nimittäin jää käyttöön eri hakemistoihin solid- ohjelmia. Niitä syntyy myös varmuuskopioiksi. Sen takia ensimmäisellä kertaa ruutuun mentäessä pitää huolellisesti valita oikea tietokantatiedosto, niistä jotka ohjelma antaa valinnoiksi. Ellei valinta mene oikein, sen korjaaminen on mahdollista menemällä asetusten välilehdelle Lisäohjelmat. Siellä tulee silloin korjata oikeaksi kohta tietokantahakemisto. Tietojen ylläpito- ruudulta nähdään pääkoneella, minkä kokoinen käytössä oleva tietokanta on. Näin voidaan puuttua ajoissa, mikäli tietokanta on kasvanut liian suureksi, jotta se voidaan tiivistää tai suorittaa muita toimenpiteitä. Liian suuri tietokanta muodostaa mm. riskin ettei se mahdu varmuuskopiolevylle, ja on suurena tiedostona alttiimpi vahingoittumaan. Vähänkin suuremmissa yrityksissä tietokannan huoltaminen tulisi olla määrätyn mikrotukihenkilön vastuulla. Se voi olla yrityksen sisältä, tai yrityksen ulkopuolinen atk-asiantuntija. TIETOKANNAN APUTOIMINNOT Painikkeesta Tietokannan aputoiminnot avautuu aputoimintojen ruutu. Se näyttää seuraavalta. Seuraavassa on käyty läpi kukin toiminto ja sen käyttötarkoitus. Lisäksi ohjelman tukisivuilla on kohdassa Erikoisohjeet havainnolliset lisäohjeet siitä miten kloonaus ohjelmalla tehdään, samoin kuin varmuuskopiointi järkevästi hoidetaan. Varmuuskopiointi 20

21 SULJE TIETOKANTA Toimintoa tarvitaan, kun tietokanta pitää sulkea erikoistilanteissa, kuten esim. tietokannan päivittäminen, tai muut huolto-operaatiot. Tämä tietokannan sulkeminen on turvallinen verrattuna solid- prosessin sammuttamiseen tehtävienhallinnasta, koska sulkeminen tapahtuu tietokannalle annettavan sulkemiskomennon kautta. Jos tietokanta on asennettu palveluksi, kuten suositellaan, sulkemisen voi tehdä myös palveluiden hallinnasta Windowsin ohjauspaneelin kautta. Tämä sulkemistoiminto on ainoa luotettava sulkemistapa koneen sammuttamisen ohella, jos tietokantaa ei ole asennettu palveluksi, vaan sitä käytetään normaalina sovelluksena, esimerkiksi demon asennuksen jäljiltä. MUOKKAA ASETUSTIEDOSTOA Toiminto on tarpeen, kun tietokannan asetuksia pitää tarkistaa tai muokata. Sitä voidaan tarvita esim. kun muistia on lisätty pääkoneeseen, ja halutaan muuttaa välimuistia. Toinen yleinen käyttökohde on varmuuskopion ajastuksen muuttaminen. Eli sen, koska Solid luo varmuuskopion, joka sitten eri tavoin siirretään esim. cd- levylle tai zip- levylle. Asetusten muuttamisen jälkeen pääkone pitää käynnistää uudelleen, jolloin muutetut asetukset astuvat voimaan. TIETOKANNAN VÄLIMUISTIN OPTIMOINTI Tietokannan välimuisti on se osa pääkoneen muistia, joka on annettu Solid- tietokannan käyttöön. Kohdassa Tarkista tietokannan välimuistin koko ohjelma tarkistaa Solid tietokannan välimuistiasetuksen, laskee optimaalisimman, ja tarvittaessa ehdottaa muutosta. Näin saadaan mahdollisesti lisättyä tietokannan nopeutta huomattavasti. Tämä operaatio voidaan tehdä vain pääkoneella, ja se astuu voimaan viimeistään kun päätietokone käynnistetään uudelleen, joten muutosten jälkeen se on syytä tehdä. KIINTOLEVYLLE TEHTÄVÄN VARMUUSKOPION AJASTUKSEN MUUTTAMINEN Kiintolevylle tehtävän varmuuskopion ajan voi muuttaa suoraan ohjelmasta. Olemassa olevan ajastuksen ohjelma näyttää jo yrityksen tietoruudulla, esim.: Painamalla varmuuskopion ajastus, ohjelma kysyy uuden ajan. Uuden ajan asettamisen jälkeen tulee pääkone käynnistää uudelleen, jolloin asetus tallentuu ja (viimeistään) tulee voimaan. Huom! Tänä aikana varmuuskopio menee vain kiintolevylle, ja kirjoittuu aina seuraavana iltana entisen päälle. Tänä aikana se tulee kopioida talteen muistitikulle tai muulle ulkoiselle tallenteelle! Varmuuskopiointi 21

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Readme 6.4 versio 1/18

Readme 6.4 versio 1/18 Readme 6.4 versio 1/18 Sisällys Tärkeää... 3 Yleiset järjestelmävaatimukset... 4 Asennus... 5 Yhden käyttäjän järjestelmä:... 5 Usean käyttäjän järjestelmä:... 5 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...6

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Taloushallinnon perusohjelmisto YKKÖNEN TH2006 KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Narvasoft Vesilahti, 2009 1 Rev 1.9.2009 Vesilahti, Narva Narvasoft,

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet Tampereen kaupunki Koulutusmoniste Hyvinvointipalvelut Etäopetuskeskus Windows Vista perusteet Sisällysluettelo 1. MIKÄ ON WINDOWS VISTA? 3 2. TIETOKONEEN OSAT 3 3. WINDOWS VISTAN KÄYTÖN ALOITTAMINEN 4

Lisätiedot

Huomaathan lukiessasi!

Huomaathan lukiessasi! Huomaathan lukiessasi! Jos teet suurempia muutoksia, muista ottaa varmuuskopio järjestelmästä ennen ja jälkeen muutosten. Tämä tapahtuu muutamalla napin painalluksella, ja kopion tallentaminen omalle koneelle

Lisätiedot

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)...

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Opus Dental 7.1. -käyttöohje

Opus Dental 7.1. -käyttöohje Opus Dental 7.1 -käyttöohje Plandent Oy 2015 Sisällysluettelo 1 Tietoja Opus Dental -ohjelmistosta ja Opus Systemer AS:stä... 6 2 Opus Dental -järjestelmän käytön aloittaminen... 7 2.1 Tietoturva... 7

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 8 LISENSSIEHDOT... 9 1 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Windows tyo aseman vianselvitys

Windows tyo aseman vianselvitys Windows tyo aseman vianselvitys Yleistä Työasemissa esiintyvät viat ja käyttöhäiriöt voivat johtua monista eri syistä. Vika voi olla vähäinen tai pahimmillaan estää työaseman käytön kokonaan. Kiireellisissä

Lisätiedot