KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, 2006. Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia"

Transkriptio

1 K I R J A K A U P A N t o u k o k u u I S E T U U T KEVÄT KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon julkaisuista. Lehteen on koottu sekä ammattitietoa että kodinrakentajan oppaita. Toivomme että löydät tietoa työhösi ja harrastuksiisi. Kirjalahjalla voit myös muistaa ystävää tai liikekumppaniasi. Lisää julkaisuja Tapetointi ja seinäpintojen päällystystyöt Ahonen Taisto Kirjassa kerrotaan seinäpintojen päällysteiden kiinnittämisestä, materiaalivalinnoista ja alustan kunnostamisesta. Siinä käsitellään tavanomaisia päällystetyyppejä, päällysteen valintaa sekä niiden kiinnitystapoja. Erityistä huomiota on kiinnitetty alustan kunnostamiseen. Lisäksi esitellään erikois- ja kostean tilan päällysteitä sekä niiden kiinnittämistä. Kirja soveltuu oppikirjaksi sekä pienrakentajan ja peruskorjaajan opaskirjaksi. ISBN s. 24,- Talotekniikkaa rakentajalle Järvinen Hannu Huolellinen suunnittelu, toteutus ja valvonta ovat rakentamisessa ensiarvoisen tärkeitä, lisä- ja muutostöihin sekä aikataulumuutoksiin kannattaa kuitenkin aina varautua. Kirjaan on koottu talotekniikkaan liittyviä toimenpiteitä ja ohjeita, joiden avulla vältytään tarpeettomilta lisä- ja muutostöiltä rakentamisvaiheessa. Ohjeet perustuvat kirjan kirjoittajan omiin käytännön kokemuksiin. Kirja soveltuu oppikirjaksi rakennusalan oppilaitoksiin, ohjekirjaksi vasta-alkaville rakentajille ja muistilistaksi kokeneemmille rakentajille ja suunnittelijoille. ISBN s. 24,- Puutalon remontti Olenius Auli, Koskenvesa Anssi, Penttilä Hannu Kirja opastaa puutalon remontin huolellisessa valmistelussa, kodin tilojen suunnittelussa ja remontin toteuttamisessa. Siinä kerrotaan, milloin korjaustoimiin tarvitaan rakennusviranomaisen lupa, siinä käsitellään kustannuksia, rahoituksen järjestämistä, urakkasopimusten laadintaa ja tarvikkeiden hankintaa. Lämmitys- ja sähköjärjestelmään, valaistukseen sekä vesi- ja vie märiputkistoihin liittyvien täydentämis- ja uusi - mistoimien osuutta on korostettu. Korjaamisen pe - ri aatteena on, että puurakenteet korjataan puulla ja säilytetään puutalossa puutalon henki. ISBN X 160 s. 26,- Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia Kirja kokoaa rintamamiestaloa rakentamassa olleiden henkilöiden muistikuvia ja kokemuksia suunnittelu- ja etenkin rakentamisvaiheesta. Rintamamiestalo on kirjassa ymmärretty laaja-alaisesti: pääasia, että rintamamiehen tai hänen perheensä rooli on ollut rakentamisessa merkittävä. Rintamamiestalojen toteutuksesta voi ottaa oppia nykyäänkin; talon ja rakenteiden toimivuus, materiaalien kierrätys ja kekseliäs käyttö sekä pakonkin sanelema toteutuksen ekologisuus ovat edelleen tavoiteltavia asioita. ISBN s. 20,- Pientalorakennuttajan opas Pelkonen Klaus Tämä opas on laadittu, jotta myös ensimmäistä kotiaan suunnitteleva perhe osaisi johtaa pientalohanketta ja käyttää apunaan rakennustarkastajaa, suunnittelijoita ja valvojia mahdollisimman myönteisin tuloksin. Kuten kirjassa todetaan: hyvät päätökset perustuvat kokemukseen, huonot päätökset lisäävät kokemusta. Näiden hyvien päätösten tekemisessä voivat auttaa asiantuntijat. 6. tarkistettu painos RTY r.y. ISBN B 32 s. 6,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Elina Standertskjöld Kirja esittelee kokoavasti suomalaista arkkitehtuuria vuosisadan vaihteesta 1920-luvun loppuun. Mukana on myös historiallisia tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet rakentamiseen ja arkkitehtuurin. Mistä tunnistaa, milloin talo on rakennettu? Kirjan tavoitteena on auttaa lukijaa erottamaan eri aikakerrostumat materiaalien, tyylipiirteiden ja yksityiskohtien avulla. Oma arkiympäristömme on osa suurempaa kokonaisuutta, arkkitehtuurin yleistä historiaa. Selkeä ja värikäs tietokirja jokaiselle asuinympäristöstään ja arkkitehtuurista kiinnostuneelle. ISBN s. 34, Rakennusosien kustannuksia Toikka Rita, Nissinen Sampsa, Penttilä Hannu Vuosittain ilmestyvä rakennusosien yksityiskohtaista tietoa sisältävä käsikirja. Rakennusosat on esitetty tuoterakenteina, jotka on eritelty runko- ja pintarakenteisiin. Kirjaan on laskettu tyypillisiä pientalon ja rivitalon sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia. Tuoterakennevaihtoehtoja on yli 190 ja pintarakennevaihtoehtoja noin 100. Lisäksi kirjassa on esitetty ikkunoiden, ovien ja listoitusten kustannustietoa. Märkätilojen rakenteista on esitetty 15 vaihtoehtoa. Rakennuskustannukset on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin. Kirja sisältää kustannusten laskentaperusteet ja lyhyen selvityksen laskentamenetelmistä. 48. uusittu painos ISBN s. 67,-

2 Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 Koski Hannu, Mäkelä Tarja Opas on rakentamisen työlajikohtainen täydennetty ja tarkennettu turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Keskeistä turvallisuuteen vaikuttavaa tietoa löytyy muun muassa perehdyttämisestä, aliurakoitsijoiden turvallisuussuunnittelusta, läheltä piti tilanteiden ilmoittamisesta, henkilönsuojaimista, ergonomiaa parantavista apuvälineistä, ulkomaisten työntekijöiden huomioimisesta sekä työnjohdon ja työntekijöiden velvollisuuksista. Aineisto perustuu vuonna 1998 julkaistuun Raturva-kansioon, jonka työnjohdolle ja työntekijöille suunnattu turvallisuusaineisto on laajasti uusittu. ISBN (KI-6012) 96 s. 28, Rakennustarvikkeet Building Products in Finland Haapakoski-Schröder Eeva, (toim.) Uusimmat tiedot yrityksestä ja tuotteesta. Selkeän jaottelun ansiosta rakennustuotteiden haku on helppoa: 1. Aakkosellinen hakemisto. 2. Tarvikenimikkeistö Talo 90 -nimikkeistön mukaisessa järjestyksessä. 3. Tuotehakemisto tarvikeryhmittäin Talo 90 -nimikkeistön luokituksen mukaan 4. Yrityshakemisto, mukana olevat yritykset aakkosjärjestyksessä, niiden yhteystiedot perustamisvuosi, työntekijöiden lukumäärä ja viittaukset tuotehakemistoon. 5. Kaup - panimihakemisto. 34. painos ISBN s. 69, Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja kirja + CD Kirja antaa pientalo- ja rivitalorakentajalle yksityiskohtaisia ohjeita rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä auttaa kuntien rakennusvalvontaviranomaisia käytännön neuvonta- ja valvontatyössä. Ensimmäisessä osassa on opastavaa tietoa rakentamisen työsuorituksista, niihin liittyvistä virheriskeistä ja niiden välttämisestä. Toisessa osassa käydään läpi rakennustyön tarkastusasiakirja vaihe vaiheelta. Tarkastusasiakirja on nyt myös CD:llä. Ympäristöministeriö, ympäristöopas 76 ISBN X 128 s. 26, Pientalon kustannukset, kirja + CD Nissinen Sampsa, Koskenvesa Anssi Kirja selvittää, mikä pientalon rakentamisessa maksaa ja miten kustannuksiin voi vaikuttaa suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa. Kirjaan on koottu kustannustietoa perustusrakenteista ja runkotöistä alkaen sisustusvaiheen pintakäsittelyihin asti. Lisäksi kirjassa esitellään kahdeksan erilaista mallitaloa kustannusarvioineen. PientaloKlara-kustannuslaskentaohjelman avulla voit arvioida oman rakennushankkeesi laajuutta ja kustannuksia. Hintatiedot tammikuun tasoa. Ohjelman käyttäminen edellyttää Windows 98 tai uudempaa käyttöjärjestelmää. Mukana CD-levy. 3. tarkistettu painos ISBN s. 48, InfraRYL-koulutusaineisto pdf Tiivis tietopaketti InfraRYL-hankkeesta oppilaitoksille, viranomaisille, alan yrityksille ja asiantuntijoille. Pdfpohjainen esitysaineisto sisältää esitystiedoston ja 17 esimerkkitiedostoa, yhteensä 211 sivua. Aineisto voidaan sijoittaa yrityksen tai yhteisön tietoverkkoon ja sitä voidaan käyttää esittelytilaisuuksien tausta-aineistona tai itseopiskelussa. Materiaali toimitetaan tilaajille yritystiedoilla personoituna, pakattuna WinZip-tiedostona sähköpostitse. (Kaksiosaisen InfraRYL-käsikirjan ensimmäinen osa: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ilmestyy syksyllä.) INFRA-K Tilaukset 211 s. 97,60 UUSIA RT-, LVI-, SIT-, RATU- JA KH-KORTTEJA Apteekit RT , SIT Ohjekortissa annetaan apteekkien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Ohjeet on tarkoitettu apteekkien uudisja muutosrakentamishankkeiden suunnitteluun hanke-, esi- ja luonnossuunnitteluvaiheessa. Apteekin tehtävistä ja apteekkitoiminnasta säädetään lääkelaissa. Kortissa on kuvailtu erilaiset apteekkityypit ja kerrottu suunnittelun lähtökohdista sekä laajemmin tilasuunnittelusta. Huomiota on kiinnitetty myös mm. tekniseen suunnitteluun. Korttia kuvittavat detaljit, pohjapiirrokset ja valokuvat. 12 s. 9,55 Apteekkikalusteet SIT Ohjekortissa käsitellään apteekkitilojen yleisiä toimintaperiaatteita, tilaratkaisuja ja kalusteita. Siinä käydään läpi mm. asiakastilan kalusteet, henkilökunnan työtilojen kalusteet ja henkilökunnan sosiaalitilojen kalusteet sekä apteekkien kalusteiden mitoitusta ja yksityiskohtia. Asunnon sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT , SIT Ohjekortissa käsitellään asuntokohteiden sisustussuunnittelusopimuksen laatimista ja siihen liitettävää tehtäväluetteloa. Ohjeet annetaan asuntokohteen suunnittelusopimuslomakkeiden (RT ja RT 80318) täyttömalleina. Lomakkeita käytetään suunnittelusopimuksissa, joissa tilaajana on kuluttaja. 4 s. 4,35 Hissin modernisointi KH Ohjekortin tarkoitus on helpottaa hissin modernisoinnin suunnittelua ja toteuttamista ja auttaa modernisoinnin tarjoamista yhdenmukaisin perustein. Ohjekortissa kuvataan vaihtoehtoja ohjeeksi hissien haltijoille. Siihen on koottu myös vaatimuksia standardeista ja standardiehdotuksista sekä määräyksistä ja niiden tulkinnoista erityisesti hissikonsulttien, -urakoitsijoiden ja -tarkastajien työn helpottamiseksi. 15 s. 11,50 Kaavoituksen kulku ja osallistuminen RT Ohjekortissa on esitetty kaavoituksen kulku kahtena kaaviona: toinen kuvaa yleiskaavan, toinen asemakaavan laatimista. Kaavaprosessi on jaoteltu eri osa-alueisiin eri toimijoiden mukaan: käsittely kunnassa, viranomaistyöskentely, kaavoituksen eteneminen ja osallistuminen. Kaavioissa havainnollistetaan kaavaprosessin eri vaiheissa tapahtuvaa osallistumista sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. RT-ohjekortin loppuun on koottu maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen kohdat, joihin kaavioissa on viitattu. Kaukojäähdytys LVI , KH Tiedonjyväkortissa esitetään kaukojäähdytyksen toimintaperiaatteita ja jäähdytysratkaisuja Helsingin Energian tuotantoalueella. 4 s. 4,35 Kaukolämmitys LVI , KH Ohjekortissa esitetään rakennuksen kaukolämmitysjärjestelmän yleiset toimintaperiaatteet. Ohjekortti on tarkoitettu hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille, kiinteistönhuoltoyritysten henkilöstölle ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden päättäjille. 7 s. 4,35 Kaukolämpölaitteiden hoito ja huolto LVI , KH Ohjekortissa esitetään rakennusten kaukolämpölaitteiden yleisiä hoito- ja huolto-ohjeita, vianetsintää ja säätölaitteiden toimintaa. Ohjeita voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rakennuksiin. 11 s. 8,90 Kevytöljylämmityslaitteiden uusiminen KH Kortissa annetaan ohjeita kevytöljylämmitysjärjestelmän uusimishankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kortissa on myös laitekohtaista taustatietoa kevytöljypolttimista ja -kattiloista. 2

3 Kuntoreitit RT s. 13,45 Lämmitä oikein. Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käyttäjän ohje LVI , KH Ohjekortissa käsitellään energiatehokkaan lämmityksen tavoitteita ja edellytyksiä, lämmitysjärjestelmän toiminnan seurantaa ja terveellisen sisäilmaston merkitystä vesikeskuslämmitysjärjestelmän näkökulmasta. 11 s. 8,90 Metallinen saumattu katto RT Ohjeita saumatusta peltikatosta, kattamistyöstä ja katteen yksityiskohdista. Detaljein ja valokuvin kuvitettu ohjekortti antaa tietoa mm. alustasta ja katetarvikkeista, kuten pellistä, sekä erilaisista kiinnitys- ja tiivistystarvikkeista. Katetyötä on käsitelty laajasti, aiheina mm. eri peltikatteiden kiinnitys. Lisäksi on tietoa erilaisista saumoista ja yksityiskohdista, kuten taitteet, räystäät, kattoturvatuotteet, hormistot ja palomuuri. 28 s. 19,95 Muuraus- ja kivityöt Ratu 429-T Muuraus- ja kivitöiden Ratu-tiedosto on uudistettu ja päivitetty. Ratu-tutkimus tehtiin vuonna Standardoitu työsaavutustiedosto on tuotettu Talo 90-nimikkeistön jaottelulla. Standardiaikajärjestelmällä tehtyä tuotantotiedostoa käytetään mm. työnsuunnittelussa, tarjouslaskennassa ja työmaan taloudellisessa suunnittelussa. Rakennussuunnitteluvaiheessa tiedoston avulla voidaan tutkia eri suunnitteluratkaisujen työmenekkien vaikutusta työkustannuksiin ja sitä kautta hankkeen taloudellisuuteen. 3 s. 3,70 Pientalon kivirakenteet RT Ohjekortissa käsitellään kivirakenteisen asuintalon vaihtoehtoisia alapohja-, välipohja- ja yläpohjarakenteita, ulkoseinä- ja väliseinärakenteita sekä rakenteiden liittymiä. Esimerkit soveltuvat yksikerroksisiin ja kaksikerroksisiin yhden tai useamman huoneiston asuinrakennuksiin. Ohjeet on tarkoitettu elementtirakentamiseen ja paikallarakentamiseen. 17 s. 12,80 Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen RT Ohjekortissa annetaan ohjeita laskutyönä toteutettavan pienurakan sopimisesta ja esitetään sopimuslomakkeen täyttömalli. Täyttömalli on laadittu lomakkeelle RT Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten, joka sisältää myös sopimusehdot. Sopimuslomake ja pienlaskutyösopimuksen ehdot noudattavat ajattelutavaltaan Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 periaatteita. Lomaketta ei ole tarkoitettu sopimuksiin, joissa toisena osapuolena on kuluttaja. 4 s. 4,35 Piirustus- ja asiakirjaluettelo Talo 2000 RT Ohjekortissa käsitellään piirustusten ja muiden asiakirjojen yksilöimistä ja luettelointia tunnuksien avulla sekä esitetään esimerkkejä luetteloista järjesteltyinä eri tunnuksien mukaan. Tässä ohjekortissa sovelletaan maaliskuussa julkaistun Talo 2000 hankenimikkeistön luokitustunnuksia. Ohjeen mukainen asiakirjaluettelo täyttää tietokantapohjaisen dokumentinhallinnan edellyttämät rakenteelliset perusvaatimukset. 12 s. 9,55 Puisten ikkunoiden, puualumiiniikkunoiden ja parvekeovien teollinen pintakäsittely, laatuvaatimukset RT Ohjekortissa esitetään puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden, parvekeovien sekä tuuletusluukkujen teollisen pintakäsittelyn laatuvaatimukset. Ohjekortissa on ikkunoiden huolto- ja kunnossapito-ohjeita. 6 s. 5,65 Puuliitokset SIT Ohjekortissa selvitetään tervalepän tuntomerkit, kerrotaan tervalepän ominaisuuksista, saatavuudesta ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Rakennustapaselostus Talo 2000, malli RT Ohjekortissa esitetään esimerkki rakennustapaselostuksesta, joka on laadittu Talo nimikkeistöä käyttäen. Rakennustapaselostusta käytetään sekä luonnos- että kustannussuunnittelussa ja projektin päätöksenteossa. 6 s. 4,35 Rakennusten lämmitys LVI , KH Ohjekortissa esitetään rakennusten lämmittämisen periaatteita ja erilaisia lämmitystapoja. Ohjekortti on tarkoitettu isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille, taloyhtiöiden hallinnolle ja kiinteistönhoitoyritysten henkilöstölle. Rakennusten sähköpiirustusten piirrosmerkit RT , LVI , KH , SIT Ohjekortissa esitetään sähkötekniikan piirrosmerkkejä, joita esiintyy rakennusten sähköpiirustuksissa. Piirrosmerkit on koottu SFS-EN-standardeista. Kooste on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille sähkösuunnitelmien lukemisen avuksi. 4 s. 4,35 Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle RT 21287, LVI Muistilistassa esitetään Suomen rakentamismääräyskokoelman nykyisiä ja tulevia määräyksiä ja ohjeita, jotka LVI-suunnittelussa tulee erityisesti huomioida. 8 s. 8,90 Sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT , SIT Sisustussuunnittelusopimuksen laatimisen ohjeet annetaan suunnittelusopimuslomakkeen (RT 80316) täyttömallina. Sopimuksen osana sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 (RT , SIT ) ja Sisustussuunnittelun tehtäväluetteloa SIS 95 (RT , SIT ). Ohjetta ja lomaketta käytetään elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa. 4 s. 4,35 Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa RT , LVI , KH X Ohjekortissa määritellään suunnittelun johtaminen talonrakennushankkeessa. Johtaminen kuvataan hankkeessa vaiheittain toistuvina ja vaiheen mukaan painottuvina tehtävinä. Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu pääsuunnittelijalle, mutta soveltuu myös suunnittelun osakokonaisuuksien johtamiseen. Talo 2000 Hankenimikkeistö RT s. 4,35 Tervaleppä SIT Ohjekortissa selvitetään tervalepän tuntomerkit, kerrotaan tervalepän ominaisuuksista, saatavuudesta ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. 2 s. 3,05 Työmaan laadunvarmistus, tarkastukset ja mittaukset Ratu 1215-S Tämä työmaan laadunvarmistukseen tarkoitettu Ratusuunnitteluohje sisältää työmaalla usein tehtävien laadunvarmistustoimien, mittausten ja tarkastusten kuvaukset. Kuvaukset sisältävät menetelmän, käyttökohteen, suoritusohjeet, olosuhdevaatimukset, laitteet, tekijöiden pätevyysvaatimukset ja tulosten raportointi. Ohje sisältää 29 eri menetelmää lämpötilamittauksista suojabetonikerroksen paksuuden mittauksiin. 32 s. 12,20 WC-tilojen varusteet SIT Ohjekortissa käsitellään wc-kalusteiden ja -varusteiden valintaa, varusteiden toimintaa, hygieniaa, materiaaleja ja puhdistettavuutta, sekä kalusteiden ja varusteiden mitoitus- ja sijoitusohjeita erityyppisissä wc-tiloissa. UUSIA SOPIMUSASIA- KIRJOJA Sisustussuunnittelusopimus. Elinkeinoharjoittajien väliseen sopimiseen. RT Täyttömalli on RT- ja SIT-ohjekortissa RT , SIT-ohjekortti SIT Sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen. 4 s. 5,90 Asunnon sisustussuunnittelusopimus. RT-kuluttaja sopimusasiakirja. RT Täyttömalli on RT- ja SIT-ohjekorttissa RT , SIT Asunnon sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen. 3 s. 3,90 Asunnon sisustussuunnittelun tehtäväluettelo. RT-kuluttaja sopimusasiakirja RT s. 2,10 Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten RT Täyttömalli on RT-ohjekortissa RT Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen. 6 s. 5,90 Ansvarig arbetsledare för småhus -avtal RT sv Ruotsinkielinen käännös Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimuksesta. RT-kuluttaja asiakirja. 2 s. 2,10 Uppgiftsförteckning för en ansvarig arbetsledare på ett småhusbygge RT sv Ruotsinkielinen käännös Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelosta. RT-kuluttaja asiakirja. 5 s. 2,50 3

4 LEHDET Rakennustaito 10 kertaa vuodessa ajankohtaista asiaa työmaat ja tekijät suunnittelu, rakentamisen ilmiöt tuotteet kiinteistöala Rakennustaito käsittelee laajasti materiaaleja, suunnittelua ja työmaatekniikkaa. Se kertoo alan yrityksistä ja ihmisistä kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS RY. Rakennettu Ympäristö Faktoja ja virikkeitä, asiantuntevaa tietoa, 4 numeroa vuodessa maankäyttö, ympäristö kaavoitus, rakennusvalvonta rakentamisen hallinto, lainsäädäntö Lehti kertoo koko rakentamisen prosessista, ainoana Suomessa myös kokemuksista ja menettelyistä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Julkaisijat: Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 63, Kestotilaus 59, RT-, LVI-, SIT-, Ratu- ja KH-kortistotilaajille 31, /kesto 34, /vuosi Opiskelijat 15, Irtonumero 7,50 Vuositilaus 39, Kestotilaus 36, Opiskelijat 18, Irtonumero 10,50 Locus Vuositilaus 47, Kestotilaus 44, Opiskelijat 13, Irtonumero 6, Johtamisen talousammattilehti, 8 numeroa vuodessa kiinteistöliiketoiminta rakennuttaminen kiinteistöklusterissa toimivien yritysten johtaminen Ammattiosaamista syventävää ja täydentävää aineistoa kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkaisijat: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kehittyvä Kiinteistö Suomen Isännöintiliiton jäsenlehti, 6 numeroa vuodessa isännöinti taloyhtiön talous ylläpito ja korjaus Vuositilaus 45, Kestotilaus 42, Opiskelijat 21, Irtonumero 9, Lehden tavoitteena on hyvän isännöintitavan edistäminen sekä ammatillisen tiedon levittäminen isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille isännöintikentän asiakkaille. Julkaisijat: Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kuntatekniikka Vuositilaus 37, Kestotilaus 34, Opiskelijat 17, Irtonumero 6,50 Ajankohtaista tietoa, 6 numeroa vuodessa vesi-, jäte- ja energiahuolto kadunrakennus ja -kunnossapito maanmittaus, kaavoitus ja asuntotuotanto ympäristönsuojelu liikenne, satamatoiminta Lehti käsittelee monipuolisesti kuntien teknisen perusrakenteen ja ympäristön suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa. Julkaisijat: Suomen kuntatekniikan yhdistys ry (SKTY) ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 29, Kestotilaus 25, Irtonumero 5, Suomen Omakotilehti Suomen Omakotilehti elää ajan hermolla, neuvoo ja tiedottaa 6 kertaa vuodessa remontointi pihan kunnostus, puutarhanhoito energiavaihtoehdot ja energiansäästö lainsäädäntö, järjestöasiat Käytännön tietoa, kiintoisia haastatteluja ja kannanottoja omakotiasukkaan eduksi. Julkaisijat: Suomen Omakotiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS 4

5 JÄLLEENMYYNTITUOTTEET 10 x 10 2 Forster K Like its successful predecessor 10x10 (published in 2000), 10 x10 2 is a comprehensive overview of new architecture today. This generously illustrated volume presents 100 of the world s most exceptional emerging architects, selected by 10 internationally prominent critics, architects, and curators. Arranged alphabetically by architect, the book features more than illustrations and approximately 250 buildings and projects of the past five years, including recently built work as well as competition entries, theoretical projects, and works under construction. Text; English. Phaidon Press Limited, 2005 ISBN s. 94, Alvar Aalto Ray Nicholas In this book Nicholas Ray provides a brief but comprehensive look at Aalto s life, works and theory and his relevance for the twentyfirst century.the first section of the book offers an account of Aalto s life, including his friendships with such twentieth-century masters as Gropius, Le Corbusier and Frank Lloyd Wright. The second section looks closely at six of Aalto s most important buildings, among them Baker House in Boston and the concert hall in Helsinki. In the final sections of the book, Ray examines several general themes relating to Aalto s work and philosophy. Text; English. Yale University Press ISBN s. 36, Aircraft Interiors This book will show the most impressive and innovative 40 examples around Aircraft Interiors in big and small, private and business jets. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2005 ISBN s. 31, Airport Design This book presents a full picture of airport buildings built in the last few years. It also peers behind the scenes into new design plans, revealing ideas that are waiting to happen. As well as visions that may or may not be realized, the book shows many projects which will definitely take shape in the near future. About 35 new designed airports of the last 3-5 years will be shown in alphabetical order to architects and designers. Plans will be added if available. Index with contact information. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2005 ISBN X 400 s. 31, Aitat Collander, Raija; toim. Aitat ja luhdit ovat osa suomalaista rakennustaitoa ja maaseudun historiaa. Aitat-kirja kertoo Pohjois-Satakunnan upeasta aittakulttuurista, historiasta ja aittarakennusten yksityiskohdista. Vija-aitat, luhdit, puorit ja pariaitat ovat kestäneet satojen vuosien talvien tuiskut ja syksyjen sateet, ne ovat selviytyneet paikasta toiseen siirtelystä ja mukautuneet uusien isäntien vaatimuksiin. Hirrestä veistetyt aittavanhukset tarvitsevat nyt huolenpitoa ja hellävaraista kunnostusta. Kirjasta löytyy asiantuntijan ohjeita rakennusten oikeaan korjaukseen. Kirjassa on runsas kuvitus. Messon, 2005 ISBN s. 47,30 Arabia Arabia Taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua, tapaus Arabianranta, Helsinki Isohanni Tuula Tämä tutkimus esittelee alueen historiaa ja rakennettua ympäristöä sekä kuvaa prosessia, jossa asukkaiden arkiympäristöön syntyy taideteoksia osana rakentamista. Kirja kertoo Arabianrannan taiteellisen yhteistyön osuudesta tehdä alueeseen kätkeytyvä tieto, osaaminen ja yhteistyö näkyväksi. Samalla tutkimus osallistuu yhteisötaidetta koskevaan keskusteluun. Liitteenä esitellään tämänhetkiset 47 Arabianrannan taideteosta. Taideteollinen korkeakoulu, (Julkaisu A 66) ISBN s. 42, ptah, architecture design art 2005/2 Contents: editorial; Esa Laaksonen: The City and Love. Articles: A Theory of Camouflage, Idensity. Essays: The dancing building by Frank Gehry & Frank Kafkas s the Metamorphosis, Astia Utsuwa: Finnish and Japanese dining experience. Straight in front. Text; English. The Alv o Academy, (2005:2) 63 s. 11, Architecture in Wood A World History Pryce Will Architecture in Wood includes extensive research into the technical aspects and cultural background of wood buildings. It reveals the amazing variety of wooden architecture from 11th Century Norway to modern America, concluding with a look at the future in which new buildings make a powerful environmental and aesthetic case for wood. Spectacular photographs portray a diverse collection of structures, spanning the globe and uniting the very beginnings of architecture with its 21st Century future. Text; English. Thames & Hudson, 2005 ISBN s. 70,80 Architecture Now 4! Architektur heute L architecture d aujourd hui Jodidio Philip For the 4 volume of our Architecture Now! series have many new and exciting names as well as recent projects by perennial favorites. Illustrated A-Z entries include current and recent projects, biographies, contact information, and website. Featuring: A shelter for the needy made out of sandbags, Nomadic Museum made by Shigeru Ban out of shipping containers, A tree house in Germany, Extraordinary museums that will never be built in Lausanne and Guadalajara, New Museums that have been built by Gehry, Mansilla and Tunon, or Richard Meier, BMW Central Building in Leipzig by Zaha Hadid, etc.text; English, French, German. Taschen, ISBN s. 38, The Architecture of Hospitals Wagenaar Cor, edit. The positive influence of architecture is one of the two mainstays of The Architecture of Hospitals.The other is architecture as an historical discipline with a broad cultural dimension. This richly illustrated publication is built up around different themes: culture, healthcare concepts, Evidence-Based Design, technology and presentations of recently built hospitals in the Netherlands, Germany, Hungary, Norway and the United Kingdom. Text English. Nai Publishers, ISBN s. 47, Arkkitehtuuriatlas Asensio Cerver Francisco, Turtia Kaarina, suom. Teoksessa esitellään viime vuosikymmenen kuuluisimpien arkkitehtien uusimmat työt. Johdannossa tarkastellaan arkkitehtuurin kehitystä viimeisten vuosien aikana. Kirjassa esitellään huomattavimmat kaupunkisuunnitteluun ja elinympäristön infra- 5

6 struktuuriin liittyvät projektit, kulttuuriin ja vapaaaikaan liittyvät rakennukset, julkisen rakentamisen aikaansaannokset sekä uusimmat asuntorakentamiseen liittyvät virtaukset valokuvin ja piirroksin. Yli kuvaa. Tandem Verlag GmbH, 2005 ISBN s. 14,90 Arkkitehtuurista On Architecture Piironen Esa Ainutlaatuisessa aforismikokoelmassa on arkkitehtien ja muiden ajattelijoiden mietelmiä, aforismeja ja osuvia kiteytyksiä arkkitehtuurista. Niissä pohditaan asumista ja rakentamista, ruoditaan arkkitehtuurin syvintä olemusta ja murretaan sen sääntöjä. Kirjan toimittaja, arkkitehti Esa Piironen on koonnut kokoelman ajatuksia monen vuosikymmenen ajan; mukana on niin kotimaisia kuin ulkomaisia arkkitehtejä, taiteilijoita ja filosofeja. Kirjan kuvituksena on Esa Piirosen luonnoksia ja piirustuksia. Kustannusosakeyhtiö Avain, ISBN s. 22, Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus BY 210 Se sisältää mm. taustatietoja ja selityksiä RakMK B4 ohjeista ja Eurocode 2:sta. Kirjassa esitellään betonirakenteiden mekaanisen ja fysikaalisen toiminnan periaatteet ja eri maissa käytössä olevat, yleisesti hyväksytyt mekaaniset mallit sekä Eurocode 2:n sisältämät suunnittelusäännöt ja merkintäsymboliikka. Kirja on tarkoitettu rakennesuunnittelijoille, opettajille ja betoniteollisuuden tuotekehittelijöille ja -suunnittelijoille. Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen Betonitieto Oy, (BY 210) ISBN s. 92, Betonituotteet ympäristörakentamisessa Ympäristöbetonituotteiksi kutsutaan pihan ja kulkuväylien pinnoitukseen ja kalustamiseen käytettäviä betonikiviä, betonilaattoja, reikäkiviä, vesikouruja, muurikiviä, kalusteita ja erikoistuotteita. Korkeatasoisesti toteutetut pihat, puistot, urheilu- ja vapaaajanalueet, aukiot ja torit lisäävät rakennetun ympäristön viihtyisyyttä. Ympäristöbetonituotteita käytetään laajasti myös erikoiskäyttökohteissa, joita ovat raskaan ajoneuvoliikenteen alueet kuten suojatiet ja bussipysäkit, lentokenttien huoltoalueet sekä satamien, teollisuuden tms. varastoalueet. Tämä käsikirja on tarkoitettu suunnittelijoiden lisäksi rakennuttajien ja urakoitsijoiden käyttöön. Rakennusteollisuus RT ry Betonitieto Oy, ISBN X 80 s. 35, Byggnadskalendern Matematiktabeller; konstruktionstabeller; nya byggbestämmelserna. Boken är tryckt delvis i fyrfärg 75 års jubileet till ära. 75. painos Svenska Byggmästareförbundet i Finland rf, s. 51, Ei-kenenkään Helsinki raportti esikaupungista 2005 Joutsiniemi Anssi Mitä eroa on Helsingillä ja helsingillä? Mistä todella puhumme kun puhumme Helsingin kaupunkisuunnittelusta? Tänä päivänä kaupunki jatkuu alueille, joilla hallinnollinen helsinki on sekä voimaton että välinpitämätön. Jo kolmannesvuosisata sitten Helander ja Sundman kysyivät: kuka ohjaa tätä kehitysytä? Rakennetaanko Helsinkiä asukkaitaan varten? Samat kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia. Tampereen teknillinen yliopisto, (TTY, AYS julkaisu) ISBN X 245 s. 19,80 Flush! Modern Toilet Design Wenz-Gahler Ingrid Modern design of toilets is the subject of this colorful volume, which begins with a brief overview of toilet history and design. The rest of the book is divided into sections by location: toilets in cafes & restaurants, bars & clubs, hotels, showrooms & administrative buildings, theatrical locations, and public toilets. Hundreds of color photos, featuring washrooms in cafés and restaurants as well as hotels and administration buildings. Text; English. Birkhäuser Verlag, 2005 ISBN s. 45, Glass design Glass is a defining character of the architecture of a building and its interior design. On the basis of about 50 projects it is shown, how multifariously glass can be leveraged. Plans will be shown if available. Index with contact information. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2005 ISBN s. 31, Hirsikirja Jansson Jan-Ove Kirjassa annetaan ohjeet tavallisen hirsirakennuksen tekemisestä aina perustuksista täyspuisen räystään veistämiseen. Rakenna vaikkapa puuvaja, pihapiirin aitat, autotallit tai sauna. Kirjassa käydään läpi seuraavat yksityiskohtaiset työvaiheet; hirren veistäminen perinteisillä ja nykyaikaisilla työvälineillä, hirsikehikon rakentaminen ensimmäisestä kerrasta katon harjaan, hirsinurkan teko, ikkunat ja oviaukot, tiivistys ja lämpöeristys. Alfamer Oy, ISBN s. 25, Hirsitalon kunnostaminen Vuolle-Apiala Risto Tämä teos opastaa hirsitalojen ja pihapiirien korjaajia eri työvaiheissa eteen tulevissa käytännön kysymyksissä ja ongelmissa. Vanhojen rakennusten kunnostaminen ja ylläpito vaatii kärsivällisyyttä, mutta antaa myös tekijälleen mahdollisuuden osallistua monien sukupolvien historialliseen jatkumoon. Hirsirakentaminen on olennainen osa suomalaista rakennusperinnettä. Kiinnostus vanhoja rakennuksia ja pihapiirejä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Rakennusten kunnostaja tarvitsee monipuolista tietoa rakennuksista ja niiden historiasta. Vain tältä pohjalta korjaustyöt on mahdollista tehdä vanhaa rakennuskulttuuria kunnioittaen. Multikustannus Oy, ISBN s. 45, Hollywood at Home Architectural Digest Rense Paige Among the most popular articles in Architectural Digest s illustrious eight-decade history is the series featuring the homes of Hollywood movie stars and directors since the 1930s. Hollywood at Home presents 27 of the best of those articles, offering an intimate look at some of the silver screen s most fascinating personalities, as reflected in their lavish, inventively designed and at times, outrageously opulent homes from Jean Harlow and Clark Gable to Steven Spielberg and, more recently, Diane Keaton. The book provides an up-close-and-personal room-by-room tour of the private residences of such Tinseltown immortals as Humphrey Bogart and Lauren Bacall. Text; English. Abrams, 2005 ISBN s. 42,80 Idyllejä Itämeren rannalla Gutman-Hanhivaara Laura Kirja tutustuttaa lukijan ainutlaatuisella tavalla asumismuotoihin pohjoisen sisämeremme ympäristössä. Tunnelmallisesti kuvitetussa teoksessa esitellään yli 20 persoonallista kotia, joiden kautta alueen pitkä yhteinen menneisyys näyttäytyy luontevana osana talojen asukkaiden elämäntyyliä. Kirja saatavana myös englanninkielisenä Baltic Homes - inspirational interiors from Northern Europe. WSOY, ISBN s. 49, Interior Design Illustrated Ching Francis D.K. Kirja opastaa esittämään erilaisia piirtämistekniikoita käyttäen tiloja, huonekaluja, pintamateriaaleja ja rakenteita ym. Esimerkkien avulla on helppo havaita, kuinka sama tila saadaan näyttämään erilaiselta esim. esittämällä pintamateriaaleja viivoilla, raidoilla tai pisteillä. Havainnollisten esimerkkien avulla kirja opastaa kuvaamaan oikeita mittasuhteita ja etäisyyksiä. Kirjan teksti ja kuvitus on kokonaan tehty käsin. Kirja opetuskäyttöön. Teksti englanniksi. 2. laajennettu painos John Wiley & Sons Inc., 2005 ISBN s. 49, 6

7 Japanilainen puutarha suomalaisittain Paalo Anne, Jetsonen Jari Kirjassa perehdytään japanilaisen puutarhan perusajatuksiin. Vehreys, havupuut, sammal, kivet, sora ja vesi: monet japanilaisen puutarhan elementit ovat tuttuja suomalaisesta luonnosta. Japanilainen puutarha voi olla parin metrin levyinen käytävä talojen välillä, se voi kuisti, piha-alue tai avara puisto. Anne Paalon kirjoittamassa ja Jari Jetsosen kuvittamassa kirjassa esitellään japanilaisten kohteiden lisäksi yhdeksän kotimaista sovellusta. Lisäksi annetaan käytännön vinkkejä puutarhan perustamisesta ja kasvien valinnasta. Tammi, ISBN s. 42, Kodin neljä vuodenaikaa Falck Ilkka, Aaltonen Inga Monipuolinen kotimainen sisustus- ja ruokakirja esittelee viihtyisää asumista ja tarjoaa tuoreita ideoita juhlien järjestäjälle. Kurkistukset mielenkiintoisiin koteihin antavat hyviä ideoita oman kodin sisustamiseen ja juhlakoristeluihin. Houkuttelevat kuvat innostavat järjestämään ihania vuodenaika- ja teemajuhlia, valmistamaan herkullisia ruokia ja kattamaan kauniisti ja persoonallisesti. Ilkka Falck on Kotilieden sisustustoimittaja ja Inga Aaltonen Kotilieden eläkkeellä oleva ruokatoimittaja. Inspiroiva lahjakirja sisustamisesta, ruuanlaitosta ja juhlien järjestämisestä kiinnostuneille. Otava, ISBN s. 40, Liikenne ja väylät I RIL Kaksiosaisessa käsikirjassa tarkastellaan liikenne- ja liikenneväylien suunnittelua. Käsikirjan I-osassa käsitellään liikennettä osana yhteiskuntaa, liikennejärjestelmää, liikenteen strategista suunnittelua, ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämistä, likenteen ja väylänpidon vaikutusten arviointia, liikennetutkimuksia ja -ennusteita, liikennejärjestelmien suunnittelua sekä eri liikennemuotoja. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., 2005 ISBN s. 135, Moleskine Plain Reporter Notebook The Plain Reporter Notebook; The journalistic tradition inspires the reporters notebook. For notes, sketches and drafts. The history of the moleskine is in the expandable inner pocket. 240 plain pages, last 24 sheets detachable. Top quality, heavy acid-free paper, size 13 x 21 cm. Moleskine, ISBN X 240 s. 11,50 Karjalaista rakennustaitoa. Kuvaus Pohjoisja Itä-Karjalan rakennuksista Paulaharju Samuli, Laaksonen Pekka, toim. Kesinä 1907 ja 1908 Samuli Paulaharju ( ) teki rakennustutkimusmatkoja Pohjois-Karjalaan ja Aunukseen. Matkojen tuloksena syntyi piirroksien ja kuvien elävöittämä 600-sivuinen käsikirjoitus; kansantieteellinen kuvaus Pohjois- ja Itä-Karjalan rakennuksista. Nyt Paulaharjun tuntija, professori Pekka Laaksonen, on toimittanut koko laajan käsikirjoituksen kuvineen kaikkien luettavaksi. Kirja tarjoaa uutta tietoa ja ideoita paitsi tutkijoille ja Karjalan harrastajille myös kaikille puurakentamisesta kiinnostuneille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003 (SKS Toimituksia 935) ISBN s. 65, Kivipohjaisten seinien päällystäminen keraamisilla laatoilla, K&T 83 Ohje on tarkoitettu käytettäväksi keraamisilla laatoilla päällystettävien sisäseinien valmistuksessa kivipohjaisilla alustoilla. Ohje on tarkoitettu lähinnä uudistuotantoon, mutta sitä voidaan soveltaa myös vanhojen rakenteiden laatoituksiin. Liitteenä olevalla CD:llä ohje on esitetty tiiviisti ja käytännönläheisesti. Kirja + CD (23 kalvoa). Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, (K&T 83) ISBN s. 29,70 Kivitalo Kirjan pääpaino on paikallarakennettavan kivitalon rakennustekniikat; paikallavalu ja muuraus. Siinä käydään läpi betonirunko, muotit, raudoitus, muuratut runkorakenteet, julkisivujen rappaus sekä betonin kosteudenhallinta. Lisäksi kirja käsittelee talotekniikkaa, äänitekniikkaa, kustannustietoa ja ympäristövaikutuksia. Kirja rakennuttajille, urakoitsijoille ja suunnittelijoille. Soveltuu myös oppikirjaksi. Uudistettu painos Suomen Betonitieto Oy, (Kestävä kivitalo) ISBN s. 40, Koriste-ja kuviointimaalaus Koivusaari Marja, Raike Marika Kirja opastaa perinteisen koristemaalauksen saloihin nykyaikaisia maalituotteita käyttäen. Oppaassa käydään läpi pääpiirteittäin perinteisen koristemaalauksen keskeisimpiä tekniikoita, kuten kuviointi- ja sablonimaalausta sekä yleisimpiä puu- ja kivilajien mukailutekniikoita. Selkeät työohjeet. Kansio, sisältää DVD:n. Tikkurila Oy, 30 s. 45, Kotipihan autokatokset Andersson Ingald, Kuokkanen Esko Kirjassa esitellään erilaisia autokatoksia, joista lukija voi poimia parhaat ideat omaan käyttöönsä. Tärkeimpinä näkökohtina ovat katoksen sovittaminen yhteen asuinrakennuksen kanssa ja sen sijoittaminen niin, että tontin ominaisuuksien hyödyntäminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjassa on runsaasti värivalokuvia erilaisista autokatoksista yhdelle ja kahdelle autolle sekä piirroksia rakenteista mittoineen. Esiteltyjen katosten tyylit vaihtelevat pelkistetystä näyttävillä yksityiskohdilla. Kustannus-Mäkelä Oy, ISBN s. 26, Moleskine Plain Reporter Notebook. The pocket-size 192 plain pages, last 24 sheets detachable. Top quality, heavy acid-free paper, size 9 x 14 cm. Moleskine, ISBN s. 9,50 Muutostyöt asuinhuoneistossa Laksola Jaakko, Pujals Mia Osakkeenomistan on otettava huomioon monia tekijöitä tehdessään muutostöitä ja parannuksia huoneistossaan. Onko työ sellainen, että sen saa ylipäätään itsenäisesti suorittaa? Täytyykö työstä tehdä selvitys taloyhtiön hallitukselle sekä vaaditaanko työlle mahdollisesti viranomaisen lupa? Kuka työtä valvoo? Kirjassa käydään läpi asunto-osakeyhtiölain osakkeenomistajan muutostyöoikeutta koskeva sääntely sekä muutostöiden toteuttamiseen liittyvä rakennusoikeudellinen sääntely. Lisäksi kirjassa käsitellään muutostöiden rakennus- ja LVIS-teknisiä vaatimuksia. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, ISBN s. 28, 7

8 MVRDV KM3 Excursions on capacity The research, conducted by MVRDV in the last 10 years, involves built projects as to more projective studies involving the 3D city. Based on this research different aspects examine the intensive changes and spatial potentials of a 3D city. Km 3 is the story about a world that is densifying. Km 3 is a city that is continiously under construction, with space for limitless populations and possibilities. A city that continues to serve all desires, that enlarges our capacities. The 3D city, a free fall in endless space, pure depth, without escape. KM3 can be seen as a science-fi ction novel. DVD. Text; English. Actar, 2005 ISBN s. 77, Näin teet asuntokaupan Kasso Matti Pelkistetty ja selkeätajuinen opas asunnon ostamiseen liittyvistä lakikysymyksistä. Kirjassa tarkastellaan asioita omaa asuntoa myyvän tai ostavan tavallisen ihmisen kannalta. Oppaassa käsitellään yksityiskohtaisesti asunnon markkinointiin, asuntoon tutustumiseen, kaupantekoon, vastuukysymyksiin sekä verotukseen liittyvät kysymykset. Teoksessa käsitellään myös kiinteistönkauppaa ja siinä on mukana sanasto, jossa tiiviisti selitetään asuntokaupan käsitteitä. Edita, ISBN s. 35, Onnistunut putkistoremontti Laksola Jaakko, Palsala Arto Kirja antaa taloyhtiölle ohjeet, joiden avulla se osaa valita viisaasti tarpeisiinsa sopivan suunnittelijan, urakoitsijan ja remontointitavan. Kirjassa käsiteltyjä asioita mm.: putkistojen kunnostustarve, kuntoarviointi ja kunnon seuranta, korjauksista päättäminen, rahoitus ja verotus, hankesuunnittelu, perusja toteutussuunnittelu, laadunvarmistus ja valvonta, huoltokirja, urakoitsijan valinta, urakkaneuvottelut ja urakkasopimus, osakkeenomistajan hyvittäminen sekä tietoa uusista korjausmenetelmistä. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd., 2005 ISBN s. 34, Pihan peruskorjaus & rakentaminen Räty Ella Opas kotipihan omatoimiseen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen. Sopii myös viheralan opiskelijoille. Sisältää koko rakennusprosessin suunnittelusta toteutukseen: maan pohjatyöt, kuivatus, kasvualustat, päällysteet, nurmikon ja kasvien käsittely. Mukana myös tavallisimpien rakenteiden, kuten muurien, portaiden, ulkovalaisinten ja aitojen korjaus ja rakentaminen. Selkeät rakennepiirrokset ja värikuvat. Taimistoviljelijät ry, 2005 (Puutarhaliiton julkaisu nro 334) ISBN s 18,50 Pintabetonilattioiden halkeilun syyt ja halkeilun estäminen, K&T 82 Ohjeessa tarkastellaan lyhyesti pintalattioiden tavanomaisia halkeilun syitä. Lisäksi kerrotaan, miten halkeilu voidaan estää ja sitä voidaan vähentää. Ohje on tarkoitettu lattioiden tekijöille. Liitteenä olevalla CD:llä ohje on esitetty tiiviisti ja käytännönläheisesti. Kirja + CD (8 kalvoa). Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, ISBN s. 29,70 Puun kuva Vartiainen Juha Yli 150 upeaa värikuvaa eri puulajeista. Kirjan tekstiosuus koostuu eri asiantuntijoiden laatimista artikkeleista ja sisältää monipuolista tietoa sekä koti- että ulkomaisista puulajeista. Lisäksi kirjassa on tietoa puiden luontaisista esiintymisalueista, ominaispiirteistä ja käyttötarkoituksista sekä puualan termistöstä koottu sanasto. Hakemistoon on suositellun suomenkielisen nimen ja latinankielisen tieteellisen nimen ohella listattu käytössä olevia kaupallisia rinnakkaisnimiä. Kirja on erinomainen tiedonlähde puualan ammattilaisille, opiskelijoille sekä harrastajille, ja siitä on hyötyä kaikille puumateriaalin kanssa työskenteleville. Multikustannus Oy, ISBN s. 45, Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa RIL Valjus Juha Ensimmäinen osa sisältää ohjeosuuden. Ohjeessa käsitellään rakennesuunnittelua rakennushankkeen osana, suunnitteluasiakirjoja ja niiden laadintaa, työselostuksia ja muita kirjallisia asiakirjoja, rakennesuunnittelun laskelmia, rakennepiirustuksien yleisiä ohjeita, päärakennesuunnittelijan piirustuksia ja luetteloita sekä tuoteosarakenteiden piirustuksia ja luetteloita. RIL yhdessä RIL julkaisun kanssa korvaavat vanhentuneet RIL Rakennepiirustusohjeet Tekstiosa, RIL Rakennepiirustusohjeet Liitepiirustukset, RIL CAD-piirustusohjeet Rakennustekniset piirustusmerkinnät, RIL Rakennelaskelmaohje ja RIL Rakennepiirustusohjeen CAD-täydennysosa -julkaisut. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., ISBN s. 79, Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja -laskelmat RIL Valjus Juha Toinen osa sisältää asiakirjamallit, jotka ovat mallipiirustuksia (paikallavalurakenteita, betonielementtirakenteita, puurakenteita ja teräsrakenteita) ja mallilaskelmia. Esimerkkinä elementtirakenteinen toimistorakennus, paikallavalettu asuinrakennus ja puupientalo. Mallilaskelmat mm. rakennelaskelmien selostus, kuormitukset, stabiliteettilaskelmat, jäykistävien seinien vaakakuormitukset, vaakarakenteiden ja pystyrakenteiden mitoitus, perustusten mitoitus. Malliasiakirjat ovat myös CD:llä. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., ISBN X 111 s. 95, Rakennusliikkeen arvonlisävero-opas Opas perehdyttää lukijan rakennustoiminnan ja kiinteistöjen arvonlisäverotuksen erityispiirteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty kiinteistöjen arvonlisäverotukseen eri tilanteissa. Oppaassa selvitetään myös perustajaurakoinnin arvonlisäverotuksen sekä tärkeimmät uudet rakentamista ja kiinteistöntoimintaa koskevat oikeustapaukset ja niiden tulkinnat. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, ISBN s. 21,60 Rakennusten lämpökuvaus Paloniitty Sauli, Kauppinen Timo Käytännönläheinen opas antaa perustiedot lämpökuvaajille lämpökameran ominaisuuksista, lämpökuvaustekniikasta sekä rakennusten lämpökuvauksesta. Siinä käydään läpi kuvauksen tilaaminen, kuvaaminen sekä tulosten raportointi ja tulkinta. Runsaat kuvat ja esimerkit helpottavat tiedon omaksumista. Kirjan kirjoittajat ovatlämpökuvauksen asiantuntijoita. Heillä on runsaasti kokemusta lämpökuvauksen ja sitä tukevien menetelmien käytöstä. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, ISBN s. 44,30 Rakenteellinen paloturvallisuus Korjausrakentaminen RIL Kirjaan on koottu korjausrakentamista koskevat paloturvallisuusmääräykset rakentamismääräyskokoelman eri osista. Kirjassa on esimerkein käyty läpi korjausrakentamiseen liittyviä paloteknisiä ratkaisuja. Sisältää myös asiantuntijasuosituksia käytännössä esiintyneiden tulkintakysymysten ratkaisemiseksi sekä esimerkkiratkaisuja erityyppisten rakennusten korjausrakentamisesta. Tarkoitettu ensisijaisesti rakennusvalvonta- ja paloviranomaisille sekä rakennusten 8

9 suunnittelijoille. Korvaa julkaisun RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., 2005 ISBN s. 74, Remontti-Reiskan reseptit DVD, 40 kysytyintä vinkkiä kodin kunnostajille Piisinen Jorma Remontti-Reiska; Jorma Piisinen isännöi suosittua Joka Kodin Asuntomarkkinat ohjelmasarjaa, jota on esitetty MTV3-kanavalla vuodesta 1991 lähtien. Tälle DVD:lle on koottu 40 ohjelmajaksoa, joissa Remontti-Reiska antaa vinkkejä kodin kunnostajille. Aiheet on valittu katsojapalautteen perusteella. DVD:lle koottujen ohjelmajaksojen kokonaiskesto on 232 min. Joka Kodin Asuntomarkkinat Finnish Construction Communications FCC Oy, MTV3, DVD 30, Runebergin koti Rakentamisesta restaurointiin Flink Selja Porvoossa sijaitseva J. L. Runebergin kotimuseo restauroitiin Runebergin syntymän 200-vuotisjuhlan kunniaksi vuodeksi Kirjassa kerrotaan tarkasti miten kotimuseo restauroitiin, millaisia pulmia kohdattiin ja miten ne ratkaistiin. Lisäksi kirjasta selviää komean empiretalon rakennushistoria ja se miten Runebergien eri elämänvaiheet näkyivät talossa tehdyissä muutoksissa. Runsaasti kuvitettu kirja palvelee paitsi Runebergista ja hänen kodistaan kiinnostuneita lukijoita, myös kaikkia vanhan talon omistajia, jotka suunnittelevat oman kotinsa restauroivaa korjausta. Museovirasto, (Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 15) ISBN s. 29,50 Sisusta ranskalaiseen tapaan Clifton-Mogg, Caroline; Latvala, Pirjo; suom. Ranskalaisen talonpoikaistyylin aakkoset. Ranskalaisen kodin maanläheiset materiaalit, ajan patinoimat huonekalut ja lukuisat vaalean sävyt, ovat ehtymättömiä unelmien ja innoituksen lähteitä jokaiselle sisustajalle. Kirja esittelee ranskalaisen talonpoikaistyylin aakkoset. WSOY, ISBN s. 42, Sisustusatlas Asensio Cerver Francisco, Laatunen Saima-Liisa, suom. Tämä 1000-sivuinen teos kattaa kaikki tärkeimmät nykyaikaista sisustusta koskevat aiheet. Kirjassa käydään läpi kodin tilat huone huoneelta ja annetaan virikkeitä tavallisimpien sisustusongelmien ratkaisemiseen. Eteishallit, olohuoneet, ruokailutilat, keittiöt, portaikot, makuuhuoneet, kylpyhuoneet ja terassit käsitellään omissa luvuissaan. Kirjan lopussa esitellään eri maiden muotoilua ja 1900-luvun 50 kuuluisimman muotoilijan tuotantoa. Oiva inspiraation lähde jokaiselle sisustamisesta kiinnostuneelle. Tandem Verlag GmbH, 2005 ISBN s. 14,90 Sisustusvinkkejä kodin hankaliin tiloihin Burdon Jane, Mård Taija, suom. Jane Burdon on laatinut erilaisia ongelmatiloja varten kultaiset säännöt, joiden pohjalta lukija voi miettiä oman kotinsa sisustusta. Erilaisia tiloja varten on myös laadittu väripaletti - sävykartta, jolta löytyvät esimerkiksi keinot saada ahtaat tilat näyttämään väljemmiltä ja matalat katot korkeammilta. Konkreettisia ratkaisumalleja löytyy herkullisin värikuvin ja kuvatekstein havainnollistetuista esimerkkitapauksista. Karisto, ISBN s. 35, SPA & Health Club Design Gyms, spas and wellness centers are no longer merely places to exercise but carefully created environments where aesthetics and design are extremely important. Health Club Design gathers an impressive collection of contemporary health club establishments that testify to this new trend. This book features a wide variety of installations that incorporate the latest equipment, treatments and therapies devoted to the improvement of health, designed by a host of international contemporary architects and designers. Text; English, German, French, Spanish and Italian. teneues, 2005 ISBN s. 25, Suomalainen piha Rakennushistoriallisia päälinjoja Valonen Niilo, Korhonen Teppo Teos on ainutlaatuinen esitys suomalaisten pihojen historiasta. Niilo Valosen ( ) tutkimustyön keskeinen tavoite oli isossajaossa hävinneen rakennus- ja yhteisökulttuurin sekä kulttuurimaiseman rekonstruointi. Valosen työ jäi kesken ja sen on saattanut loppuun dosentti Teppo Korhonen. Pihat muodostuvat rakennuksista, aidoista ja niiden rajaamista alueista. Rakennukset ovat keskeisellä paikalla kulttuurin kuvassa. Pihojen kokonaiskuvaan vaikuttavat mm. tyylisuunnat, elinkeinot, yhteiskuntamuodot sekä sosiaalinen vuorovaikutus. Multikustannus Oy, ISBN s. 45, Taivas kattona Al fresco asumisen tyylinä Cliff Stafford De Chabaneix Gilles Terassin ranskalaiset ikkunat ovat raollaan; terassilla odottavat pöytä ja tuoli huolettomasti aseteltuina. Terassin taustalla avautuu näkymä kevyen autereen verhoamaan metsäiseen ja kukkuloina kumpuilevaan maisemaan. Takapihan puutarha on nostettu arvoon arvaamattomaan, huoneiden helmeksi.tarve asua al fresco ei ole ainoastaan nykyaikaisen rennon elämäntyylin tuote; kaikkina aikakausina ja kaikissa kulttuureissa on ollut oma tulkintansa ulkoilmaelämästä. Avoimien tilojen liittäminen asumukseen kodin laajennukseksi on yleistä kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa. Multikustannus Oy, 2005 ISBN s. 59, Talonrakennuksen kustannustieto Haahtela Yrjänä, Kiiras Juhani Kirjan tietoaineisto on päivitetty vastaamaan tammikuun hintatasoa. Kirjan tavoitteena on luoda ja ylläpitää teoriaa ja ajattelutapaa, joiden avulla hallitaan rakentamisen ja rakennusten taloutta, luoda ja ylläpitää talouden hallinnan laskentamenetelmiä, esittää ja ylläpitää mitoitus- ja hintatietoja. Kirjassa on julkaistu myös Talo 2000-nimikkeistö. Kirjan ovat laatineet rakennuttamisen, rakentamis- ja kiinteistötalouden asiantuntijat tekniikan lisensiaatti Yrjänä Haahtelan johdolla. Haahtela-kehitys Oy, ISBN s. 179, 9

10 Toimistosta tuttu Martela kuusikymmentä Historiikki toimistokalusteita myyvästä huonekaluyritys Martelasta. Martela, silloin nimeltään Tehokaluste Oy perustettiin vuonna Yrityksen yksi perustajajäsenistä oli Matti S. Martela. Julkaisu avaa näkymän yhtiön arkistoon, historiaan ja osaamiseen. 60-vuotta kattava teos palauttaa mieliin millaisen myllerryksen ja muutoksen keskellä toimihenkilöiden työympäristö on ollut. Martela Oy, s. 49,50 Top Japanese Architects Cambert May The best architects from Japan. Together with renowned names such as Tadao Ando, Toyo Ito, Shigeru Ban, Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, Arata Isozaki, and Waro Kishi, this book presents rising stars in architecture in Japan. Each of the profiled works includes a biographical review of the architect and the architect s general vision of the work. Text; English. Atrium, 2005 (Top Architects) ISBN s. 69, Top Young European Architects Cambert May This volume vividly illustrates the new trends in architecture and the diversity of vibrant and fresh views of young architects from all over Europe, including Scandinavia, Italy, France, Germany and Spain. The novel perspectives of young architects such as Königs Architekten, Silja Tillner, Yannis Aesopos, Riegler Riewe, Sanaksenaho Architects are presented. Plans, images and detailed explanations accompany each of the profiled architectural designs. Text; English. Atrium, 2005 (Top Architects) ISBN s. 69, Ultimate Kitchen Design Now, more than ever, the kitchen really is the heart of the home, and there is a kitchen to suit every personality and design sensibility. The aim of this comprehensive selection of new designs is to showcase the best of what is happening in kitchens today. This book features the innovative use of materials by brands like Boffi, as well as original and alternative use of space by architects such as Messana O Rorke. Over 700 full colour photographs, plans. Text; English, German, French, Spanish, Italian. teneues, ISBN X 527 s. 49,90 Uuden asunnon kauppa Keskitalo Petri Kirjassa käydään läpi ennakkomarkkinointiin, rakentamisvaiheen suojajärjestelmään sekä valmiin uuden asunnon kauppaan liittyvä lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö. Lisäksi arvioidaan uuden asunnon kauppaan liittyvää virhevastuuta mahdollisine seuraamuksineen. Kirjassa on otettu huomioon tuoreimmat korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien ratkaisut sekä kuluttajavalituslautakunnan ratkaisukäytäntö. Kirjan käytettävyyttä lisäävät asia- ja oikeustapaushakemistot. Edita, 2005 ISBN s. 48, Viheralueiden hoito VHT 05 - Laatuvaatimukset, Määrämittausperusteet, Työohjeet Eskolainen Marko, (toim.) Julkaisu soveltuu noudatettavaksi kaikilla taajamien yleisillä viheralueilla sekä yksityisten, yritysten ja muiden yhteisöjen piha-alueilla ja viheralueilla. Julkaisu toimii pohjana, kun laaditaan hoitosopimuksia, kustannuslaskelmia ja työsuunnitelmia sekä työkohtaisia työselostuksia. Uutta julkaisussa on mm. lisävaatimukset A-hoitoluokkien kasvillisuus-osassa kahden ensimmäisen vuoden hoidossa. VHT 05 on laadittu Viherympäristöliitto ry:n julkaisu nro 16, Viheralueiden hoitoluokitus pohjalle. Korvaa julkaisun Viheralueiden hoidon työselitys 99. Viherympäristöliitto ry, 2005 (VYL-julkaisu 32) ISBN s. 36, Viheralueiden hoito VHT 05 CD-Rom Laatuvaatimukset, Määrämittausperusteet, Työohjeet Eskolainen Marko, (toim.) Viheralueiden hoito VHT 05 toimii yleisenä työselostuksena kirjan lisäksi nyt myös CD-Romina. CD:n tarkoituksena on helpottaa suunnittelijaa työkohtaisen työselostuksen tekemisessä. CD:ltä voi kopioida halutut tekstit esim tekstinkäsittelyohjelmaan ja tarvittaessa vaikka muokata tekstiä siellä. CD:n ja kirjan sisältö on sama. Viherympäristöliitto ry, 2005 (VYL-julkaisu 33) ISBN CD-rom -levyke 84, Viihtyisiä ja valoisia koteja Elmquist Dorrit, Wolfgang Birgitta, Kivelä Päivi, suom. Tutustu neljääntoista tyylikkääseen ja tunnelmalliseen kotiin, jotka ovat hengeltään samanlaisia mutta ilmeeltään erilaisia. Niissä on luovia ja luontevia, pelkistettyjä mutta persoonallisia sisustusratkaisuja. Yksilöllisiksi asunnot tekee erilaisten aksenttien käyttö: raidalliset patjakankaat tuovat rentoutta, modernit huonekaluklassikot harkittua linjakkuutta, talonpoikaisantiikki kerroksellisuutta, ruusukuviot romantiikkaa. Kirjassa esitellään niin laajemmat sisustuskokonaisuudet kuin pienet ihanat yksityiskohdatkin kipsikoristeista adventtikransseihin. Kirja sisältää runsaasti herkullisia, omaan kotiin helposti sovellettavia ideoita ja vinkkejä. Jokaisen esiteltävän asunnon kohdalla annetaan myös sen henkeen sopiva ruoka- tai juomaohje. Yli 200 valokuvaa. WSOY, ISBN s. 42, Young European Designers The book looks at what is happening in the young European design scene. Some of the works that were subjectively selected here have been awarded the highest design award, other are still in the concept phase or are waiting for a manufacturer and marketing as prototypes. Photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2005 ISBN s. 31, 10

11 UUTUUS! SIT-kortisto CD on kompakti sisustusalan ammattilaisen tietopaketti. CD sisältää ohjeet, säännökset ja tuotteet, lisäksi 2D-detaleja, 3D-objekteja ja tekstuurikirjastoja. Selainpohjainen käyttöliittymä. Yksittäislisenssin hinta 390, päivitys 65,90/4 kk Kysy myös verkkolisenssejä! Tue ammattitaitoasi innoita luovuuttasi! Tilaa ennen juhannusta ja osallistu arvontaan - voit voittaa tyylikkään kesäasun tai kirjakassin! Kun tilaat tuotteita tämän luettelon perusteella ennen juhannusta, voit samalla osallistua arvontaan. Tilauksen tulee olla meillä viimeistään Voit tilata tällä kupongilla, verkkokaupasta tai tehdä ostoksesi paikan päällä kirjakaupassamme. Ruksaa kuponkiin tai merkitse verkkotilauksen lisätietoihin tunnus Kevät 06 -arvonta. Postimaksu maksettu Palkintoina Kirjoja kirjakaupastamme, jaossa 3 kirjakassia, kassin arvo noin 80 T-paita ja lippalakki -yhdistelmä, pohjaväri musta, jaossa 20 kpl, arvo 32. Merkitse kokosi S M L XL XXL Arvonta Ilmoitamme voittaneille henkilökohtaisesti. T-paitoja (20 ) ja lippalakkeja (12 ) on myös myynnissä rajoitetusti kirjakaupoissamme. Rakennustieto Oy Tunnus VASTAUSLÄHETYS

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikkia tuotteitamme voit tilata soittamalla puhelinpalveluumme, tilauskupongilla, telefaxilla tai verkkokaupastamme Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Kortistojen ylläpitoa ja osoitteita koskevissa asioissa Sinua palvelee Marja-Terttu Posa, puh Sähköisten tuotteiden käytössä ja hyödyntämisessä opastaa Erja Vähä-Nikkilä, puh , Tutustu uusittuihin nettisivuihimme Verkkokaupassa yli 4000 tuotetta osta ja maksa netissä! Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2 krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-to klo 9 17, pe 9 16, la suljettu Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa, näyttely Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely Satakunnankatu 18, Tampere Puh Fax Avoinna ma to 9 17, pe 9 15, la suljettu Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh. (02) Fax (02) Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum, Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma 9 19, ti-pe 9 17, la suljettu Katso kesän aukioloajat netistä! Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. MJ/5./27 000/FKP OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY TILAUSKORTTI TILAAN laskulla postiennakolla Osallistun Kevät 06 -arvontaan (21.6. mennessä tulleet tilaukset) LIITY SÄHKÖPOSTIPALVELUUN Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Hintoihin sisältyy alv, kirjat 8 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat 22 %. Toimituskulut 7,80 kappalemäärästä riippumatta. Tilaaja Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys Allekirjoitus TILAAN SEURAAVAT TUOTTEET kpl tuote hinta

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry 2 RIL 229-2-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 229-1-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Tekstiosa 2 RIL 229-1-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat Esko Knuutila rakenneinsinööri 09.02.2016 Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus), sininen teksti = ympäristöministeriön ohje, vihreä teksti = rakennusvalvonnan

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa?

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Timo Nieminen Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL timo.nieminen@rkl.fi 430 ryhtyvä ja

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa Future Home Institute Tutkimusaamiainen Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessut Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa koti ja asuminen on kulttuuri-sidonnaista:

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Asunto osakeyhtiössä suoritettavat korjaus ja muutostyöt. Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy

Asunto osakeyhtiössä suoritettavat korjaus ja muutostyöt. Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Asunto osakeyhtiössä suoritettavat korjaus ja muutostyöt Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Yhteystiedot Joensuun seutu Etelä Suomi, pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, PARITALO 2 4-6h+avok+s+2kph+3 terassia, 372 m, 1 580 000 Vastaava välittäjä Tiina Kantola Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 044 0111066 tiina@bolkv.fi Edustavuutta,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Beneath the Northern Lights

Beneath the Northern Lights Beneath the Northern Lights Little Lilli and her best friend Kalle are playing in the snowy forest, that is filled with creatures of the winter. If it gets dark or a little scary, they don t have to be

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni?

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Fritidsboendeforum i Pargas 8.8.2015 Mökkiläisfoorumi Paraisilla 8.8.2015 Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Bostadshus / Asuinrakennus Ändring av fritidshusets

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot