MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S

2

3 KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ, KUN ET ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA. NÄIN VÄHENNETÄÄN TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN SEKÄ TOIMINTAHÄIRIÖIDEN RISKIÄ. VAROITUS: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA KUVATTUJEN PAINIKKEIDEN JA SÄÄTIMIEN KÄYTTÖ TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYÄ. TÄSSÄ SOITTIMESSA OLEVA LASERSÄDE ON HAITALLINEN SILMILLE, JOTEN ÄLÄ YRITÄ PURKAA LAITTEEN KOTELOA. ANNA VAIN AMMATTITAITOISEN HENKILÖKUNNAN HUOLTAA LAITE. Tämä soitin on CLASS 1 LASER -turvallisuusluokan mukainen tuote. CLASS 1 LASER PRODUCT -tarra on takakannessa. Tässä tuotteessa on alhaisen tehon laser. Jotta turvallisuus voidaan taata, älä irrota koteloa tai yritä päästä käsiksi laitteen sisäosaan. Anna kaikki huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan tehtäväksi. Tärkeää: Tätä soitinta voidaan käyttää vain V, 50/60 Hz vaihtovirtalähteessä (AC). Soitinta ei voida käyttää muulla virransyötöllä eikä jännitteellä. Virtajohdon asianmukainen käyttö Noudata seuraavia ohjeita soittimen toimintahäiriöiden sekä sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen välttämiseksi. Pidä pistokkeesta tukevasti kiinni, kun irrotat tai liität virtajohdon. Älä säilytä tai käytä virtajohtoa lämmityslaitteiden läheisyydessä. Älä sijoita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä yritä korjata tai muuttaa virtajohtoa itse millään tavalla. 1

4 TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA * Seuraava maininta koskee vain mallia BD-AMS20S. CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä: Täten SHARP Electronics (Europe) GmbH vakuuttaa, että langaton LAN USB -sovitin (URCO-A002WJPZ) on direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatimusten ja oleellisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saa osoitteesta: Langaton LAN USB -sovitin on suunniteltu käyttöön vain sisätiloissa. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähköä tarvitaan monissa hyödyllisissä toiminnoissa, mutta se voi aiheuttaa epäasianmukaisessa käytössä henkilövahinkoja tai laitevaurioita. Tämän tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa sähköiskuun ja/tai tulipaloon. Mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi huomioi seuraavat ohjeet laitteen asennuksessa, käytössä ja puhdistuksessa. Jotta turvallisuus ja Blu-ray/DVD-soittimen pitkä käyttöikä voidaan taata, lue seuraavat varoitukset huolella ennen laitteen käyttöä. 1) Lue käyttöohjeet. 2) Säilytä käyttöohjeet. 3) Huomioi varoitukset. 4) Noudata käyttöohjeita. 5) Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6) Puhdista laite vain kuivalla liinalla. 7) Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan. 8) Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden ja uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähelle. 9) Suojaa virtajohto, ettei sen päällä kävellä tai ettei se jää puristuksiin etenkin pistokkeiden, liittimien ja laitteesta tulevan osan kohdalla. 10) Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita. 11) Käytä vain valmistajan hyväksymän tai laitteen toimitussisältöön kuuluvan vaunun, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai tason kanssa. Jos käytät vaunua, varo kaatamasta sitä vaunua/laiteyhdistelmää siirtäessäsi. 12) Irrota laitteen pistoke seinästä ukkosmyrskyjen aikana tai kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 13) Anna ammattitaitoisen huoltohenkilökunnan tehdä kaikki huoltotoimenpiteet. Huolto on tarpeen, jos laite on vaurioitunut, esim. virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai sen päälle on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut. Ylimääräisiä turvallisuustietoja 14) Virtalähteet Laitetta tulisi käyttää vain merkintälapussa mainitusta virtalähdetyypistä. Jos et ole varma kotisi virtalähdetyypistä, ota yhteys tuotteen myyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. Paristokäyttöisistä ja muilla virtalähteillä toimivista tuotteista on lisätietoja käyttöohjeissa. 15) Ylikuormitus Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai kiinteitä liittimiä. Seurauksena voi olla tulipalon tai sähköiskun vaara. 16) Muut esineet ja laitteeseen joutunut neste Älä työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä, koska ne saattavat joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteisten kohtien kanssa tai aiheuttaa oikosulun ja sen seurauksena tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan kaada laitteen päälle nestettä. 2

5 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 17) Vaurioiden korjaus Irrota laite pistorasiasta ja ota yhteys ammattitaitoiseen huoltohenkilökuntaan seuraavissa tilanteissa: a) Virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut. b) Laitteen päälle on kaatunut nestettä tai laitteeseen on joutunut vieraita esineitä. c) Laite on altistunut sateelle tai vedelle. d) Laite ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Säädä vain käyttöohjeessa kuvattuja säätimiä, koska muiden säätimien vääränlainen säätö saattaa aiheuttaa vaurioita. Näiden vaurioiden korjaaminen ja laitteen palauttaminen normaalitilaan edellyttää yleensä paljon työtä ammattitaitoiselta teknikolta. e) Laite on pudonnut tai se on vaurioitunut. f) Laitteen toiminnassa on havaittavissa huomattava muutos. Huolto on tällöin tarpeellinen. Vesi ja kosteus Älä käytä laitetta veden läheisyydessä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan, tiski- tai pyykinpesualtaan, kosteiden kellaritilojen, uima-altaan ja vastaavien läheisyydessä. Jalusta Älä sijoita laitetta epävakaaseen vaunuun, kolmijalkaan tai epävakaalle pöydälle. Jos laite sijoitetaan epävakaalle alustalle, laite saattaa pudota, mikä voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin ja laitteen särkymiseen. Käytä laitetta vain valmistajan hyväksymän tai toimitussisältöön kuuluvan vaunun, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai tason kanssa. Sijaintipaikan valinta Valitse paikka, joka ei ole suorassa auringonvalossa ja jossa on hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihto Tuuletusaukot ja muut kotelossa oleva aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Älä peitä tai tuki näitä aukkoja, koska riittämätön ilmanvaihto saattaa johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja/ tai lyhentää laitteen käyttöikää. Älä sijoita laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle pinnalle, koska ne voivat tukkia ilmanvaihtoaukot. Tätä laitetta ei ole suunniteltu integroitua asennusta varten. Älä sijoita laitetta suljettuun paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei asianmukaista ilmanvaihtoa ole varmistettu tai valmistajan ohjeita noudatettu. 18) Varaosat Jos varaosia tarvitaan, varmista, että huoltoteknikolla on valmistajan hyväksymät varaosat tai että osat vastaavat ominaisuuksiltaan alkuperäistä osaa. Luvattomat osien vaihdot saattavat johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin. 19) Turvallisuustarkistus Pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan laitteelle turvallisuustarkistus laitteen huollon tai korjauksen jälkeen ja varmistamaan, että laite on asianmukaisessa käyttökunnossa. 20) Virtapistoketta käytetään laitteen poiskytkemiseen ja sen on tästä syystä oltava aina saatavilla. Kuumuus Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden ja uunien, tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (myös vahvistinten) lähelle. Ukkonen ja salamat Suojaa laite ukkosmyrskyn aikana tai jos laitetta ei valvota tai käytetä pitkään aikaan irrottamalla pistoke pistorasiasta. Tämä ehkäisee salamoiden ja voimajohtojen syöksyaaltojen aiheuttamat laitevauriot. Älä aseta kynttilöitä tai vastaavia laitteen päälle tai lähelle. Näin ehkäistään tulipalo. Älä altista laitetta tippuville tai roiskuville nesteille. Näin ehkäistään tulipalo tai sähköisku. Älä aseta laitteen päälle nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita. Älä aseta virtajohtoa laitteen tai raskaiden esineiden alle. Näin ehkäistään tulipalo tai sähköisku. Johdanto 3

6 VAROITUKSET 3D-kuvien katseluun liittyvät varoitukset Älä katso 3D-sisältöä, jos sinulla on todettu valoherkkyyttä, sydänvaivoja tai muita terveysriskejä. Oireesi saattavat lisääntyä kolmiulotteista materiaalia katsoessasi. Lopeta 3D:n katselu heti, jos tunnet olosi huonoksi tai sinua alkaa pyörryttää. Katselun jatkaminen oireista huolimatta ei ole terveellistä. Pidä tauko. Kokeile katselua uudelleen, kun oireet ovat hävinneet. 3D-sisällön suositeltava alaikäraja on 5 6 vuotta. Väsymystä tai epämukavuutta on vaikea havaita pienissä lapsissa, joten he saattavat muuttua huonovointisiksi yhtäkkiä. Jos katsot 3D-elokuvia lasten kanssa, tarkkaille rasittuvatko heidän silmänsä. Pidä pieni katselutauko 3D-elokuvien välillä. Liian pitkä katseluaika voi rasittaa näköä. Tuotteen puhdistamiseen liittyvät varoitukset Sammuta laitteen virta ja irrota pistoke seinästä ennen laitteen puhdistamista. Pyyhi laitteen ulkopinnat säännöllisesti pehmeällä liinalla (esim. puuvilla-/ flanelliliinalla). Jos ulkopinnassa on sitkeitä likatahroja, kostuta pehmeä (puuvilla-, flanelli- tms.) liina laimeaan pesuaineveteen, purista nihkeäksi ja pyyhi lika. Kuivaa lopuksi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä puhdista kemikaaleilla tai kemikaalikäsitellyillä liinoilla. Ne saattavat vaurioittaa laitteen ulkopintaa. Tärkeä lisätieto langatonta lähiverkkoa varten Kun soitin on liitetty langattomaan lähiverkkoon (LAN), tieto siirtyy langattoman LAN-sovittimen (BD-AMS10S: VR-WL25, erikseen myytävä / BD-AMS20S: ohessa) ja langattoman LAN-yhteensopivan laajakaistareitittimen (saatavana alan liikkeistä) välillä. Langattomaan lähiverkkoon liittyvät varoitukset Seuraavat laitteet, radioasemat ja muut kohteet toimivat samoilla taajuuksilla. Älä käytä langatonta lähiverkkoa (LAN) niiden läheisyydessä. Valmistuslaitteet, tutkimuslaitteet, terveydenhuollon laitteet kuten sydämentahdistimet jne. Tietyt matalatehoiset radioasemat (eivät tarvitse toimilupaa) Jos tätä soitinta käytetään näiden laitteiden läheisyydessä, radiotaajuushäiriöitä saattaa esiintyä. Tiedonsiirto voi olla mahdotonta tai tiedonsiirtonopeus voi hidastua. Matkapuhelimet, radiot ja muut vastaavat laitteet toimivat eri radiotaajuuksilla kuin langaton lähiverkko, joten soittimen käyttö ei vaikuta näiden laitteiden käyttöön. Jos langattomia LAN-laitteita kuitenkin sijoitetaan esim. matkapuhelinten tai radioiden läheisyyteen, LAN-laitteiden sähkömagneettiset aallot saattavat aiheuttaa häiriöitä ääneen tai videoon. Radioaallot läpäisevät mm. asuinrakennuksissa käytetyn puun ja lasin, mutta ne eivät läpäise esim. tukipalkkeja, metallia tai betonia. Radioaallot eivät läpäise näistä materiaaleista valmistettuja seiniä tai lattioita. 4

7 SHARP-LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE Kiitos, että olet hankkinut SHARP Blu-ray/DVD-soittimen. Lue tärkeät turvaohjeet huolellisesti ennen käyttöä laitteen turvallisen ja pitkään kestävän ongelmattoman käytön varmistamiseksi. Aloittaminen 1. vaihe: Pakkauksen purkaminen Varmista, että seuraavat osat ovat mukana laitteen pakkauksessa. Kaukosäädin AA-paristot (2 kpl) 2. vaihe: Liitettävän laitteen valinta Liitäntäpaikka valitaan laitteen mukaan. Katso Liitännät (s ) Sammuta laitteen virta ennen liitäntöjen tekemistä. BD-LIVE- ja video on demand -palveluiden (e-sisältö) käyttö Kun BD-LIVE-sisältöä tai video on demand -suoratoistosisältöä halutaan katsoa televisiolla internet-yhteyden muodostamisen jälkeen, on tehtävä tarvittava tiedonsiirtosäätö. Katso Tietoliikenneyhteyden asennus (s ). Johdanto Sivu 21 Langaton LAN-sovitin (toimitetaan vain BD-AMS20S:n mukana) 3. vaihe: Videoiden, kuvien tai musiikin toistaminen Toista videoita, kuvia ja musiikkia halutusta medialähteestä esim. Blu-ray- ja DVD-levyiltä tai internetin kautta. Katso lisätietoa toistosta (s ) ja video on demand -suoratoistosisällöstä (s. 59). BD-AMS10S: RRMCGA940WJPA BD-AMS20S: RRMCGB002WJPA VR-WL25: URCO-A002WJPZ 4. vaihe: Asetusten muokkaaminen Muokkaa toistoasetuksia haluamallasi tavalla. Valittavana on runsaasti ominaisuuksia ja toimintoja. Katso Liitännät (s ) Sivut 15 ja 21 Sivu 20 5

8 Sisältö Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA... 1 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA... 2 VAROITUKSET... 4 SHARP-LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE... 5 Aloittaminen... 5 Sisältö... 6 Kuinka haluat käyttää soitintasi?... 8 Mediaformaatit... 9 Blu-ray-levy... 9 Levytyypit/mediamuodot, joita voidaan käyttää tässä soittimessa... 9 Levyjä, joita ei voida käyttää tässä soittimessa Levyn sisältö BD Video Nimike, kappale ja raita BD-/DVD-videolevyjen kansissa olevat symbolit Käyttöoppaassa käytetyt symbolit Tärkeitä tietoja Levyn käsittely Lisenssi ja tekijänoikeudet Laitteen pääosat Soitin (etuosa) Soitin (takaosa) Kaukosäädin Näppäinlukko Liitännät Television/projektorin liittäminen Vahvistimen/AV-vastaanottimen liitäntä HDMI-liitäntä Digitaaliääniliitäntä USB-laitteen liittäminen Laajakaistayhteys internetiin Lankayhteys (LAN-kaapeli) Langaton yhteys (langaton LAN) Toisto Ennen toiston aloittamista Paristojen asetus kaukosäätimeen Kaukosäätimen toiminta-alue Virtajohdon liitäntä Virran kytkeminen Virran kytkeminen Valmiustila Soittimen merkkivalot Tietoja kotinäytöstä Kieliasetus SHARP-television käyttö kaukosäätimellä LED-valon ja merkkivalojen sammuttaminen tai himmentäminen AQUOS LINK -toiminnon käyttäminen D:n käyttäminen Ohjauspaneeli Videoiden/kuvien/musiikin toisto Levyn asettaminen levyasemaan BD/DVD-videon toistaminen Levyn tietojen avaaminen BD/DVD-valikot Toiston aloittaminen valitsemalla nimike päävalikosta Levyvalikon käyttäminen Ponnahdusvalikon käyttäminen BONUSVIEW tai BD-LIVE Kuva kuvassa -toiminnon käyttö (toisen ääniraidan/videokuvan toisto) Virtual Package BD-LIVE DVD-R/-RW-levyjen (VR-formaatti) / BD-RE/-R-levyjen (BDAV-formaatti) toisto Valitun nimikkeen toisto Valitun kappaleen toisto Nimikkeiden lajittelu Valitun soittoluettelon toisto Toisto levyn alusta tai toiston jatkaminen Toisto USB-laitetta käyttämällä Nimikkeiden haku/lajittelu Tiedostojen valinta/poistaminen Tiedostojen/kansioiden kopiointi CD-äänilevyn toisto Toisto levyn alusta Valitun raidan toisto Toiminnot-valikon avaaminen Äänitiedostojen (MP3) toisto Still-kuvien toisto (JPEG-tiedostot) DLNA-palvelinten käyttö Toisto valitsemalla tiedostoluettelo Toistotoiminnot Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin (haku) Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen tai nykyisen kappaleen alkuun (raita/nimike) Tauko/Toisto kehys kerrallaan Hidas toisto (eteenpäin/taaksepäin) Nimikkeen tai kappaleen uudelleentoisto Tietyn osan uudelleentoisto Äänitietojen näyttö Tekstityskielen vaihto Kuvauskulman vaihto Kulmamerkin näyttö Asetukset toiston aikana Toiminnon ohjaus Toimintojen ohjauksen käyttö... 41

9 Sisältö Asetettavat toiminnot Älypuhelimen käyttö televisiolla (koskee vain mallia BD-AMS20S) Asetukset ASETUKSET Perustoiminnot Toiston perusasetukset Audiovideoasetukset Älykkäät asetukset Toistoasetus Järjestelmä Tietoliikenneyhteyden asennus Määrittää, käytetäänkö verkkoyhteyteen asetusta Kaapeli vai Langaton Kun valitaan Kaapeli Kun valitaan Langaton Merkkien näppäileminen USB:n (HDD/muisti) hallinta Ohjelmistopäivitys Automaattinen päivitys verkon kautta Päivitys verkon kautta Päivitys USB-muistilaitteen avulla Suoratoistosisältö Video on demand -suoratoistosisällön toisto YouTube-sisällön toisto Liite Soittimen ohjaus tietokoneella (vain BD-AMS20S-mallille) Ongelmatilanteet Soittimen perusasetusten palautus Virheilmoitukset näytöllä Tekniset tiedot Sanasto Verkkopalvelun käyttöehdot Ohjelmistolisenssi Hävittäminen käyttöiän päätyttyä Aloita tästä: Siirry kohtaan Aloittaminen (s. 5) ja valmistele laitteesi käyttökuntoon. Johdanto (s. 1 15) Tärkeitä tietoja laitteen käyttöä varten. Liitännät (s ) Soittimen liitäntävaihtoehdot. Toisto (s ) Helppokäyttöiset toiminnot toistoon ja laitteen käyttöön. Asetukset (s ) Laiteasetusten muokkaus omiin käyttötarkoituksiisi sopivaksi. Suoratoistosisältö (s. 59) Näyttää tällä soittimella käytettävissä olevat internetin suoratoistopalvelut. Liite (s ) Vinkkejä ongelmatilanteisiin ja muita lisätietoja. Tässä käyttöohjeessa käytetyt kuvat perustuvat BD-AMS20S-malliin. Tämän käyttöoppaan kuvat ja laitteen valikoita kuvaavat esimerkit on tarkoitettu laitteen toimintojen esittelyyn. Omassa laitteessasi ne saattavat olla hieman erilaisia. 7

10 Kuinka haluat käyttää soitintasi? Katsoa elokuvia laadukkaasti Blu-ray-levyiltä Soittimen Blu-ray-toistolaatu on erinomaisen tarkka. Videoiden/kuvien/musiikin toisto (s. 26) Uppoutua uskomattomaan 3D-maailmaan Soitin toistaa kolmiulotteista sisältöä 3D-yhteensopivilta Blu-ray-levyiltä HDMI-kaapelin kautta. Jos haluat katsella kolmiulotteisia kuvia, yhdistä 3D-yhteensopiva televisio tähän soittimeen HDMI-kaapelilla. Voit nauttia 3D-sisällöstä käyttämällä 3D-laseja. 3D:n käyttö (s. 24) Toistaa erilaisia mediaformaatteja Soittimella voit katsoa videoita, kuvia tai soittaa musiikkia eri medialähteistä kuten DVD-levyiltä, USB-laitteista tai internetin kautta. Mediaformaatit (s. 9 12) Videoiden/kuvien/musiikin toisto (s. 26) Käyttää soitinta kätevän HDMI-liitännän kautta Soittimessa on HDMI-liitäntä. Voit liittää soittimen televisioon HDMI:n kautta. Elokuvien katseluun ei tarvita muita kaapeleita. Jos televisiossasi on AQUOS LINK -toiminto, voit käyttää sekä televisiota että soitinta yhdellä kaukosäätimellä. Television/projektorin liittäminen (s. 16) Ladata internetistä BD-LIVE-lisäsisältöä Soitin tukee BD-LIVE-toimintoa. Voit ladata internetistä BD-LIVE-toimintoa tukevien BD-videolevyjen lisäsisältöä kuten elokuvamainoksia. BONUSVIEW tai BD-LIVE (s ) Videoiden, kuvien ja musiikin käyttö kotiverkkopalvelimilta Soitin voi toistaa video-, kuva- ja musiikkidataa, joka on tallennettu kotiverkkopalvelimille kuten DLNA-sertifioitu tietokone. DLNA-palvelinten käyttö (s. 37) Nauti korkeamman kuvalaadun video on demand -suoratoistosisällöstä televisiollasi Tämä soitin tukee internet-käyttöisiä video on demand -suoratoistopalveluita. Yhdistämällä tämän soittimen internetiin voit nauttia erilaisista sisällöistä suoratoistettuna televisiossa. Lisäksi voit nauttia Super Picture -toiminnolla videoiden suoratoistokuvista korkeammalla kuvalaadulla. Video on demand -suoratoistosisällön toistaminen (s. 59) SUPER PICTURE (s. 47) 8

11 Mediaformaatit Blu-ray-levy Blu-ray-levy on seuraavan sukupolven suosituin mediaformaatti, jonka ominaisuuksiin kuuluvat: Suuri tallennustila (25 Gt yksikerroksisissa levyissä 50 Gt kaksikerroksisissa levyissä). Levyille sopii yli viisinkertainen määrä sisältöä tavallisiin DVD-levyihin verrattuna. Blu-ray soveltuu etenkin korkealaatuisille elokuville, joissa on paljon interaktiviisia ominaisuuksia. Kristallinkirkas Full HD -kuvalaatu ja 1920 x 1080 pikselin resoluutio Paras äänimaailma, pakkaamaton surround-ääni (parempi äänenlaatu kuin elokuvateattereissa) Elokuvateollisuuden yleisin formaatti markkinoiden suurin levikki Laitteistot tukevat myös vanhempia DVD-formaatteja, joten DVD-levyt eivät jää pölyttymään hyllyyn. Kestävät levyt uusi kovapinnoitetekniikka takaa, että Blu-ray-levyt eivät naarmuunnu helposti tai kerää sormenjälkiä. Levytyypit/mediamuodot, joita voidaan käyttää tässä soittimessa Taulukossa esiteltyjä levyjä voidaan käyttää tässä soittimessa. Älä käytä 8 cm - 12 cm -levysovitinta. Käytä soittimessa vain levyjä, joiden virallisessa levykotelossa on sama merkintä kuin soittimessa. Jos levyssä ei ole vastaavaa merkintää, sitä ei voida välttämättä toistaa tässä soittimessa. Jos tällainen levy toimii soittimessa, sen kuva- ja äänenlaatu voi olla heikompi. BD Video Levytyyppi Aluekoodi B/ALL BD-RE/BD-RE DL BD-R/BD-R DL DVD Video Aluekoodi 2/ALL 2 ALL DVD+RW/DVD+R DVD-RW/DVD-R DVD+R DL/DVD-R DL Ääni-CD I CD-RW/CD-R Sisältö Ääni + video (elokuva) BDMV/BDAV Video Ääni + video (elokuva) Video/VR/ AVCHD (vain viimeistelty levy) DivX Plus HD (H.264/MKV) JPEG J MP3 K Ääni-CD (CD-DA) Ääni-CD (CD-DA) JPEG J Ääni + video (elokuva) Still-kuva (JPEGtiedosto) Ääni Ääni Ääni Tallennusformaatti Levykoko 12 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm Mediamuoto USB-laite (USB HDD, USBmuistilaite) Still-kuva (JPEGtiedosto) Tallennusformaatti DivX Plus HD (H.264/MKV) JPEG J MP3 K Sisältö Ääni + video (elokuva) Still-kuva (JPEG-tiedosto) Ääni * Näistä termeistä on lisätietoa seuraavalla sivulla. BD/DVD-videolaitteissa ja -levyissä on aluekoodit, jotka ilmoittavat laitteen tai levyn toimivuusalueen. Tämän soittimen BD-aluekoodi on B ja DVD-aluekoodi on 2. (Levyjä, joissa on merkintä ALL, voidaan soittaa millä tahansa soittimella.) BD/DVD-videot voivat toimia muulla kuin tässä käyttöoppaassa esitetyllä tavalla. Levyn valmistaja on voinut estää osan toiminnoista asetuksillaan. Jos levyn toiston yhteydessä näkyy valikko tai käyttöohje, noudata näytön ohjeita. Osa vasemman sarakkeen levyistä ei ehkä toimi soittimessa. Viimeistely tarkoittaa poltetun levyn loppukäsittelyä sellaiseen muotoon, että sitä voidaan toistaa muissa DVD-soittimissa/-asemissa. Tässä soittimessa voidaan toistaa vain viimeisteltyjä DVD-levyjä. (Soittimessa ei kuitenkaan ole toimintoa levyn viimeistelyyn.) Levyjen DVD+RW/+R/+R DL osalta vain videomuotoisia levyjä (viimeisteltyjä) voi toistaa. JPEG-tiedostoja, MP3- tiedostoja, DivX Plus HD-tiedostoja jne. ei voi toistaa. Soitin ei toista joitakin tallennusmuotoja. DivX-toisto ei välttämättä ole käytettävissä DivXsisällöstä ja tiedostosta riippuen. Johdanto MP3 K Ääni 9

12 Mediaformaatit Levyjä, joita ei voida käyttää tässä soittimessa Alla mainittuja levyjä ei voida käyttää tässä soittimessa. Soittimen kaiuttimet voivat vaurioitua, jos luettelossa esiintyvä levy laitetaan soittimeen. Älä käytä soittimessa näitä levyjä. CDG, video-cd, valokuva-cd, CD-ROM, CD-TEXT, SVCD, SACD, PD, CDV, CVD, DVD-RAM, DVD-Audio, kasetin sisältävä BD-RE, CD-WMA Soitin ei toista muita kuin tavallisia, pyöreitä levyjä. Soitin ei toista esim. sydämenmuotoisia tai kuusikulmaisia levyjä. Nämä levyt voivat rikkoa soittimen. Soitin ei toista seuraavia BD-videolevyjä. Levyjä, joiden aluekoodi ei ole B tai ALL (muualla kuin sallituilla markkinoilla myydyt levyt).* Laittomasti valmistetut levyt. Kaupalliseen käyttöön tallennetut levyt. * Tämän tuotteen aluekoodi on B. Soitin ei toista seuraavia DVD-videolevyjä. Levyjä, joiden aluekoodi ei ole 2 tai ALL (muualla kuin sallituilla markkinoilla myydyt levyt).* Laittomasti valmistetut levyt. Kaupalliseen käyttöön tallennetut levyt. * Tämän tuotteen aluekoodi on 2. Soitin ei toista seuraavia BD-RE/R-, DVD-RW/Rja DVD+RW/R-levyjä. Soitin ei toista tyhjiä levyjä. Sharp ei takaa poltettujen BD-levyjen soveltuvuutta soittimeen, sillä Blu-ray on uusi formaatti, jota kehitetään jatkuvasti. Toistoon vaikuttavat niin BDtallennin, BD-levy kuin BD-poltto-ohjelmakin. Käytä kaikissa laitteissasi aina uusimpia ohjelmaversioita ja pyydä tarvittaessa lisätietoja laitevalmistajilta. Tarkista polttamiesi levyjen soveltuvuus tähän BD-soittimeen ennen laitteen hankkimista. Sharp suosittelee, että BD-levyt poltetaan BDMV/BDAVstandardien mukaisesti. Jos ostamasi soitin ei toista jotakin tuettua levyä, lataa Sharpin kotisivulta BDsoittimesi uusin ohjelmistoversio tai kysy lisätietoja Sharp-jälleenmyyjältäsi. Tässä BD-soittimessa on käytetty kehitysvaiheen viimeisintä tekniikkaa. Laitevalmistaja ei kuitenkaan takaa, että laite tukee tulevia parannuksia tai standardimuutoksia. *1 Soitin ei toista seuraavia CD-äänilevyjä. Kopiosuojattuja levyjä ei välttämättä toisteta tässä soittimessa. Soitin on suunniteltu toistamaan CD-standardien (Compact Disc) mukaisesti valmistettuja CD-äänilevyjä. Soitin ei toista seuraavia CD-RW/R-levyjä. Soitin ei toista tyhjiä levyjä. Soitin ei toista muussa kuin Audio CD- tai JPEG/MP3- tiedostomuodossa tallennettuja levyjä. Jotkin tallennustilat tai levytilat saattavat estää levyn toiston soittimessa. Soitin ei toista levyjä, joiden formaattia soitin ei tue. *2 JPEG-tiedostomuoto Still-kuvat tallennetaan yleensä JPEG-tiedostoiksi (valokuvat, piirrokset jne.). Soittimella voidaan katsella JPEG-muodossa tallennettuja kuvia. Soitin ei tue seuraavia tiedostomuotoja. Muussa kuin JPEG-muodossa tallennettuja still-kuvia (esim. TIFF). Joissakin tilanteissa myös JPEG-kuvien toisto ei onnistu. Soitin ei toista progressiivisia JPEG-tiedostoja. Soitin ei toista liikkuvaa kuvaa sisältäviä JPEGtiedostoja tai Motion JPEG -tiedostoja. Muita tiedostoja, joita soitin ei toista. Joskus voi käydä niin, että soitin ei avaa tietokoneella luomiasi, kopioimiasi tai muokkaamiasi still-kuvia. Myös muulla tavoin käsitellyt still-kuvat eivät ehkä avaudu soittimessa (käännetyt kuvat tai kuvat, jotka on tallennettu korvaamalla muita Internetistä tuotuja tai sähköpostin liitekuvia). Tiedostojen toistossa saattaa tulla vastaan seuraavia ongelmia. Tiedostojen avaaminen voi kestää. Avausnopeus riippuu kansioiden, tiedostojen ja niiden sisällön määrästä. EXIF-tiedot eivät näy. EXIF-tiedot (Exchangeable Image File Format) sisältävät tietoja kuvatiedostoista, ja niitä käytetään etenkin JPEG-pakkauksen yhteydessä. (Lisätietoja on osoitteessa *3 MP3-tiedostomuoto MP3-tiedostot ovat äänitiedostoja, jotka on pakattu MPEG1/2 Audio layer-3 -tiedostoiksi. MP3-tiedostojen pääte on.mp3. (Osa.mp3 - päätteellä tallennetuista tiedostoista tai muissa kuin MP3-muodossa tallennetuista tiedostoista aiheuttaa häiriöitä tai niitä ei voi toistaa.) MP3-tiedostojen toistaminen MP3-tiedostoja ei toisteta tallennusjärjestyksessä. MP3-tiedostot kannattaa polttaa hitaalla nopeudella, jotta poltto onnistuu häiriöittä. Tiedostojen lukeminen kestää pitkään, jos kansioita on paljon. Kansiorakenne määrää MP3-tiedostojen lukunopeuden. Toistoaika voi näkyä väärin MP3-tiedoston toiston aikana. Seuraavia tiedostoja ei voida toistaa tässä soittimessa. Jos samalle levylle on poltettu sekä CD-äänitiedostoja (CD-DA) että JPEG/MP3-tiedostoja. (Jos soitin tunnistaa levyn ääni-cd:ksi [CD-DA], se soittaa vain CDääniformaatissa [CD-DA] olevat tiedostot.) Soitin ei toista multisession-levyjä (viimeistelemättömiä). 10

13 Mediaformaatit Tietoja DivX Plus HD (H.264/MKV) -tiedostomuodosta DivX-toisto ei välttämättä ole käytettävissä DivXsisällöstä ja tiedostosta riippuen. Tiedostot/kansiot, joissa on still-kuvia (JPEG) ja äänitiedostoja (MP3) Soittimella voidaan katsoa kuvia (JPEG) ja kuunnella äänitiedostoja (MP3) luomalla ensin kansio(ita) levylle tai USB-laitteeseen ohjeen mukaan. Kansiorakenteen (levy) esimerkki: Päävalikko 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 Kansio * Kansio 001.jpg/001.mp3 255.jpg/255.mp3 * * 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 Tiedostojen ja kansioiden edellytykset Soitin toistaa (tunnistaa) levyjen ja USB-laitteiden sisällön, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Sisältö on EXIF-tiedostoja (vain JPEG-tiedostot) Kuvien resoluutio: 32 x x 4320 pikseliä (vain JPEG-tiedostot) Kansion sisältämien alakansioiden ja tiedostojen enimmäismäärä: Levy: 256 USB-laite: Kansiorakenteen tasot enintään: 5 Tiedostokoko: 20 Mt tai pienempi (JPEG-tiedostot) 200 Mt tai pienempi (MP3-tiedostot) Soittimessa näkyvät kansioiden ja tiedostojen nimet voivat poiketa tietokoneella näkyvistä nimistä. TIETOJA DivX-KUVASTA DivX on DivX LLC:n, Rovi Corporationin tytäryhtiön, luoma digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, joka toistaa DivX-kuvaa. Lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja tiedostojen muuttamista varten DivX-videomuotoon on osoitteessa divx.com. Levyn sisältö BD Video BD-levyissä on erinomaisia toimintoja, kuten BONUSVIEW (BD-ROM-profiili 1, versio 1.1), kuva kuvassa -ominaisuus ja BD-LIVE (sivu 29). BONUSVIEW/BD-LIVE-toimintoja tukevissa BD-videolevyissä valitaan näkyviin lisäsisältöä joko kopioimalla ne levyiltä tai lataamalla ne Internetistä. Toiminnolla voit esimerkiksi toistaa alkuperäistä elokuvaa samalla kun katselet ohjaajan kommenttiraitaa pienemmältä näytöltä. Eri levyillä on erilaisia toimintoja. Johdanto * xxx Kansio 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 Kansioissa voi olla enintään 256 tiedostoa, mukaanlukien päähakemisto ja sen sisältämät alakansiot ja tiedostot. * DivX Certified DivX - ja DivX Plus HD (H.264/ MKV) -videon toistoon enintään 1080p HD tarkkuudella premium-sisältö mukaan lukien. Tietoja DivX VIDEO-ON-DEMAND:sta Tämä DivX Certified -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD (Video-on-Demand) -elokuvia. Voit hankkia oman rekisteröintikoodin etsimällä DivX VOD -kohdan oman laitteen Säätövalikosta. Lisätietoa rekisteröinnin tekemisestä on osoitteessa vod.divx.com. 11

14 Mediaformaatit Nimike, kappale ja raita Blu-ray- ja DVD-levyt on jaettu nimikkeisiin ja kappaleisiin. Jos levyllä on useampi kuin yksi elokuva, kukin niistä on oma nimikkeensä. Kukin elokuva eli nimike taas on jaettu kappaleisiin. (Katso esimerkki 1.) CD-äänilevyt on jaettu raitoihin. Yksi raita on äänilevyn musiikkikappale. (Katso esimerkki 2.) Esimerkki 1: Blu-ray-levy tai DVD Esimerkki 2: Ääni-CD Nimike 1 Nimike 2 Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Kappale 1 Raita 1 Raita 2 Raita 3 Raita 4 BD-/DVD-videolevyjen kansissa olevat symbolit Alan liikkeistä saatavien BD-/DVD-levyjen takakannessa on yleensä tietoja levyn sisällöstä English Chinese :9 LB English 2. Chinese DVD Video BD Video 1 Ääniraidat ja ääniformaatit BD- ja DVD-levyt voivat sisältää jopa kahdeksan erikielistä raitaa. Luettelon ensimmäisenä on alkuperäinen ääniraita. Tässä kohdassa näkyy myös kunkin ääniraidan formaatti Dolby Digital, DTS, MPEG jne. Dolby Digital Dolby Laboratories Inc.:n kehittämä äänijärjestelmä, joka luo elokuvateatteritunnelman ja erinomaisen äänimaailman, kun soitin on liitetty Dolby Digital -prosessoriin tai -vahvistimeen. DTS DTS on DTS Inc.:n kehittämä digitaalinen äänijärjestelmä, jota käytetään elokuvateattereissa. Stereo-PCM Stereo-PCM on CD-äänilevyissä ja joissakin DVDja Blu-ray-levyissä käytettävä ääniformaatti. CDäänilevyjen ääni tallennetaan 44,1 khz taajuudella ja 16-bittisenä. (DVD-levyjen ääni tallennetaan 48 khz/16-bittisenä - 96 khz/24-bittisenä ja BDvideolevyjen ääni tallennetaan 48 khz/16-bittisenä khz/24-bittisenä.) 2 Tekstityskielet Vaihtoehtoiset tekstityskielet. 3 Kuvasuhde Elokuvissa käytetään erilaisia kuvasuhteita. 4 Kuvauskulma Joillekin BD/DVD-levyille on tallennettu kohtauksia, jotka on kuvattu samanaikaisesti eri kuvauskulmista (sama kohtaus kuvataan edestä, vasemmalta, oikealta jne.). 5 Aluekoodi Merkintä kertoo aluekoodin (alue, jolla levy toimii). Käyttöoppaassa käytetyt symbolit BD VIDEO... Toiminnot, jotka voidaan valita BDvideolevyjä toistettaessa. BD-RE... Toiminnot, jotka voidaan valita BD-RElevyjä toistettaessa. BD-R... Toiminnot, jotka voidaan valita BD-Rlevyjä toistettaessa. DVD VIDEO...Toiminnot, jotka voidaan valita DVDvideolevyjä toistettaessa. DVD-RW... Toiminnot, jotka voidaan valita DVD- RW-videolevyjä toistettaessa. DVD-R... Toiminnot, jotka voidaan valita DVD-Rlevyjä toistettaessa. AUDIO CD... Toiminnot, jotka voidaan valita CDäänilevyjä toistettaessa. CD-R... Toiminnot, jotka voidaan valita CD-Rlevyjä toistettaessa. CD-RW... Toiminnot, jotka voidaan valita CD-RWlevyjä toistettaessa. USB... Toiminnot, jotka voidaan valita USBlaitteita käytettäessä. 12

15 Tärkeitä tietoja Levyn käsittely Älä naarmuta tai jätä pölylle alttiiksi BD-, DVD- ja CD-levyt eivät kestä pölyä, sormenjälkiä eivätkä naarmuja. Naarmuuntunutta levyä ei ehkä voida toistaa. Käsittele levyjä varovasti ja säilytä niitä suojassa. Levyjen säilytys Paina levy kiinni koteloon, ja säilytä kotelo pystysuorassa. Älä jätä levyä suoraan auringonpaisteeseen, lähelle lämmönlähteitä tai kosteisiin tiloihin. Älä pudota levyjä tai altista niitä värinälle tai iskuille. Älä säilytä levyjä pölyisissä tai kosteissa tiloissa. Varovainen käsittely Jos levyn pinta on likainen, pyyhi se varovasti pehmeällä, veteen kostutetulla liinalla. Pyyhi aina levyn keskeltä suorin liikkein reunoja kohti. Älä käytä CD-levyjen puhdistussuihkeita, bentseeniä, tinneriä, staattisen sähkön estoon tarkoitettuja nesteitä tai muita liuotteita. Älä kosketa levyn pintaa. Älä kiinnitä levyyn paperia tai tarroja. Jos levyn soittopuoli on likainen tai naarmuinen, soitin voi päättää levyn olevan yhteensopimaton ja avata levykelkan tai se saattaa toistaa levyä väärin. Pyyhi soittopuolen lika varovasti pois pehmeällä liinalla. Lukupään puhdistus Älä koskaan puhdista lukupäätä kaupoissa myytävillä puhdistuslevyillä. Puhdistuslevyt voivat rikkoa lukupään. Puhdistuta lukupää valtuutetussa SHARP-huollossa. Kondensoitumista koskevat varoitukset Lukupäähän tai levyyn saattaa muodostua kondensaatiovettä näissä olosuhteissa: Heti, kun samassa tilassa on kytketty päälle lämmitys. Erittäin höyryisessä tai kosteassa tilassa. Jos soitin siirretään nopeasti kylmästä lämpimään tilaan. Jos kondensaatiovettä muodostuu: Soitin ei pysty lukemaan levyä, jolloin se ei toimi oikein. Kondensaatioveden poistaminen: Poista levy ja sammuta soittimesta virta, kunnes kondensaatiovesi on haihtunut. Kondensaatiovettä sisältävä soitin voi vaurioitua, jos sitä käytetään. Lisenssi ja tekijänoikeudet Audiovisuaalinen materiaali voi olla osittain tai kokonaan tekijänoikeuksin suojattua, eikä sitä saa polttaa ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Lisätietoja on Suomen lainsäädännössä. Tämä tuote sisältää kopiosuojaustekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin omistusoikeuksilla. Laitteen purkaminen ja tekniikan tutkiminen on kiellettyä. Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä. Valmistettu lisenssillä seuraavilla Yhdysvaltain patenttinumeroilla: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ja muilla Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti voimassa- ja vireillä olevilla patenteilla. DTS ja Symbol ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential ja DTS-logot ovat DTS Inc.:n tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston. DTS Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. on tavaramerkki. BD-LIVE-logo on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki. on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. x.v.colour ja x.v.colour-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. Java on Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. BONUSVIEW-logo on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki. AVCHD ja AVCHD ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä. YouTube on Google Inc.:n tavaramerkki DivX, DivX Certified, DivX Plus HD ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niiden käyttö on lisenssinalaista. LC_LCFONT+ ja LC-logo ovat SHARP Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä tuotteessa on kiinteä LC Font -teknologia, jonka SHARP Corporation on kehittänyt helposti luettavien kirjainten esittämiseksi selkeänä LCD-näytöllä. Muita ei-lcd-fontteja käytetään kuitenkin joissakin kuvanäyttöruuduissa. MHL, MHL-logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekijänoikeudet Verance Corporation. Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Suojattu yhdysvaltalaisella patentilla numero ja Verance Corporationin lisenssin alaisilla kansainvälisillä jo myönnetyillä tai vireillä olevilla patenteilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto 13

16 Laitteen pääosat Soitin (etuosa) Soitin (takaosa) * Levykelkka (s. 26) 2 OPEN/CLOSE (s. 26) 3 d PLAY (s. 26) 4 H STOP (s. 26) 5 B (virtakytkin) (s. 22) 6 B (virran/valmiustilan) merkkivalo (s. 22) 7 BD/DVD/CD-tilan merkkivalo (s. 22) 8 Kaukosäätimen tunnistin (s. 21) 9 Etupaneelin näyttö (s. 22) Kulunut aika näytetään toiston aikana. Kun suoritetaan siirtyminen, kappaleen (tai raidan) numero näytetään. 0 USB2-liitäntä (s. 18, 28, 32, 35) 1 Verkkojohto (s. 21) 2 MHL/HDMI INPUT -liitäntä (s. 43) (* 1 vain malliin BD-AMS20S) 3 HDMI OUT -liitäntä (s. 16) 4 DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL -liitäntä (s. 17) 5 ETHERNET-liitäntä (s. 19) 6 W-LAN* 2 /USB1-liitäntä (s. 18, 20, 28, 32) J Käytä tämän soittimen kanssa ainoastaan suositeltua langatonta LAN-sovitinta (VR-WL25, toimitetaan vain BD-AMS20S:n mukana). Kun liität USB-laitteen tai irrotat sen, varmista, että katkaiset tästä soittimesta ja USB-laitteesta (vain jos liität USB HDD:n) virran. Valitse ehdottomasti Pika-Aloitus -asetukseksi Ei (katso sivu 47) ennen laitteen liittämistä tai irrottamista. Jos liität tai irrotat laitteen soittimen kera tai Pika-Aloitus valittuna, tiedot saattavat vaurioitua. 14

17 Laitteen pääosat Kaukosäädin B (virtakytkin) (s. 22) 2 m OPEN/CLOSE (s. 26) 3 AUDIO (s. 40), SUBTITLE (s. 40) 4 Numeropainikkeet (s. 42) 5 REPEAT (s. 39) 6 T SKIP/k (s. 30, 38) 7 U SKIP/l (s. 30, 38) 8 F PAUSE (s. 34, 35, 36, 38) 9 d PLAY (s. 26) 0 TOP MENU/TITLE LIST (s. 27, 30) Q Nuolipainikkeet (a/b/c/d), ENTER (s. 23, 44) W EXIT (s. 34, 37, 44) E A (punainen), B (vihreä), C (keltainen), D (sininen) (s. 30, 31, 36, 53) R (Lukko) (Katso alla.) T 3D (s. 24) 26 Y DISPLAY (s. 27, 39) U TV CONTROL -painikkeet (s. 23) I FUNCTION (s. 39, 41) O V FWD (s. 38) PS REV (s. 38) A H STOP (s. 26) SPOP-UP MENU (s. 28) Dn RETURN (s. 34, 36, 37, 39) FHDMI (s. 43) GHOME (s. 23, 34 37, 44) HPinP (s. 29) Näppäinlukko Kun näppäinlukko on päällä, painikkeita ei voida painaa vahingossa. AQUOS LINK -yhteensopivissa televisioissa toiminto ottaa käyttöön myös soittimen näppäinlukon. Pidä (näppäinlukko) painettuna yli 3 sekuntia. Näppäinlukko otetaan käyttöön ja pois käytöstä samalla tavalla. Jos yrität käyttää soitinta näppäinlukkotoiminto asetettuna, Hold vilkkuu etuosan näyttöpaneelissa ja osoittaa, että näppäinlukkotoiminto on asetettuna. Johdanto BD-AMS20S BD-AMS10S 15

18 Liitännät Television/projektorin liittäminen HDMI-kaapeli takaa erinomaisen digitaalisen kuva- ja äänenlaadun. (Tähän soittimeen voidaan liittää vain televisioita/projektoreita, joissa on HDMI-liitäntä.) Jos käytät AQUOS LINK -toimintoa, käytä ehdottomasti HDMI-kaapelia. 1 Sammuta ehdottomasti virta tästä soittimesta ja televisiosta/projektorista ennen liitäntöjen tekemistä. 2 Aseta HDMI-kaapeli (saatavana alan liikkeistä) tiukasti soittimen HDMI OUT -liitäntään (1) ja television/projektorin HDMI IN -liitäntään (2). HDMI-Videolähtö -asetus on tässä soittimessa oletuksena Autom. (Katso sivu 46). (Normaaliasetuksena on Autom..) Jos et saavuta vakaata kuvaa HDMI-Videolähtö -asetuksella Autom., valitse lähdön resoluutio, joka vastaa liitettynä olevaa laitetta. Jos haluat katsella 3D-kuvia, tarvitaan liitäntä 3D-yhteensopivaan televisioon. Tietoja liitännästä televisioon/projektoriin on television/projektorin käyttöoppaassa. E Kun liitäntä on tehty Kytke äänilaitteet halutessasi. (sivu 17) Tee audiovideoasetukset tarvittaessa. (sivut 46 47) Katso AQUOS LINK -toiminto. (sivut 24 ja 47) Aseta levy soittimeen, tee tarvittavat valinnat ja aloita toisto. (sivut 26 37, 59) HDMI-kaapeli (saatavana alan liikkeistä) Projektori TV 16

19 Vahvistimen/AV-vastaanottimen liitäntä Tämä soitin voidaan liittää vahvistimeen/av-vastaanottimeen digitaalisesta ympäristötilaäänestä nauttimiseksi. Tällä soittimella ääniliitäntä voidaan tehdä yhdellä seuraavista menetelmistä riippuen liitettävän vahvistimen/avvastaanottimen ominaisuuksista. HDMI-liitäntä Digitaaliääniliitäntä Sammuta soitin ja muut laitteet ennen liitäntöjen tekemistä. Lisätietoja äänimuotojen lähdöistä on sivulla 58. HDMI-liitäntä HDMI-lähtöä käytettäessä valittavana on 7,1-kanavainen digitaalilähtö. Ääniformaateissa DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Ääni lähtee HDMI-liitännästä bittivirtana. Kytke laitteeseen dekooderilla varustettu vahvistin ja nauti hienosta äänenlaadusta. Kun 3D TV -liitäntä tehdään vahvistimen/av-vastaanottimen kautta, liitäntä 3D-yhteensopivaan vahvistimeen/av-vastaanottimeen on välttämätöntä. Ellei vahvistin/av-vastaanotin ole 3D-yhteensopiva, liitä HDMI-kaapeli suoraan televisioon samalla kun yhdistät soittimen ja vahvistimen/av-vastaanottimen optista digitaalikaapelia käyttämällä. Digitaaliääniliitäntä Voit liittää vahvistimen/av-vastaanottimen optista digitaalista äänikaapelia käyttämällä (saatavana alan liikkeistä). Liitännät HDMI-kaapeli* Optinen digitaalikaapeli* * TV HDMI-kaapeli* Vahvistin/ AV-vastaanotin Saatavana alan liikkeistä Vahvistin/ AV-vastaanotin * Saatavana alan liikkeistä OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT -liitännän kanssa voidaan käyttää 5,1-kanavaista digitaalilähtöä. (7,1-kanavainen digitaalilähtö ei ole käytettävissä.) E Kun liitäntä on tehty Tee audiovideoasetukset tarvittaessa. (sivut 46 47) Aseta levy soittimeen, tee tarvittavat valinnat ja aloita toisto. (sivut 26 37, 59) 17

20 USB-laitteen liittäminen Voit liittää tähän soittimeen USB-laitteita (USB-muistilaite, USB HDD) ja katsoa video- tai kuvatiedostoja ja kuunnella musiikkitiedostoja, jotka ovat USBlaitteeseen tallennettuja. Tässä soittimessa on 2 USB-liitäntää, yksi etupuolella ja toinen takapuolella. Kun liität USB-laitteen tai irrotat sen, varmista, että katkaiset tästä soittimesta ja USB-laitteesta (vain jos liität USB HDD:n) virran. Valitse ehdottomasti Pika-Aloitus -asetukseksi Ei (katso sivu 47) ennen laitteen liittämistä tai irrottamista. Jos liität tai irrotat laitteen soittimen kera tai Pika-Aloitus valittuna, tiedot saattavat vaurioitua. Lisätietoa langattoman LAN-sovittimen liittämisestä on kohdassa Langaton yhteys (langaton LAN) sivulla 20. USB-muistilaitteen liittäminen Esimerkki: Etuosa* 1 Liitä USB-kaapeli (kaupoissa myytävä) tämän soittimen USB1- tai USB2- liitäntään ja USB HDD:n USB-porttiin. 2 Kytke USB HDD:n virta päälle. 3 Kytke tähän soittimeen virta painamalla B. VAROITUS SHARP ei voi taata, ettei USB HDD rikkoutuisi, ettei siihen tulisi toimintahäiriötä tai ettei muun laitteen liittäminen aiheuttaisi USB HDD:lle tallennettujen tietojen menetystä. Varmista, että käytät USB-laitetta, joka on USB 2.0 High Speed -tuettu (480 mbps). Vain malliltaan omatehoista USB HDD:tä voi käyttää tämän soittimen kanssa. USB:n kautta virtaa saavaa HDD:tä ei voi käyttää. Katso käyttöä koskevat tarkemmat tiedot USB HDD:n käyttöohjeesta. Tämä soitin ei voi toistaa TV-ohjelmia, jotka on tallennettu USB HDD:lle nauhurilla. Tietoja USB HDD -muodoista USB HDD on seuraavien muotojen kanssa yhteensopiva: USB-muistilaite USB2-liitäntä * Myös takapuolella on käytettävissä oleva USB-liitäntä (USB1-liitäntä). USB HDD:n liittäminen Esimerkki: Etuosa* Muodot FAT32 NTFS EXT3 Muoto Kopioi Poista Toisto E Kun liitäntä on tehty Tietoja USB-laitteeseen tallennettujen video-, musiikki- ja kuvatiedostojen toistosta on sivuilla ja Tietoja USB-laitteeseen tallennettujen tietojen alustuksesta tai BD-LIVEtietojen poistosta on sivulla 54. USB-kaapeli (kaupoissa myytävä) USB * Myös takapuolella on käytettävissä oleva USB-liitäntä (USB1-liitäntä). 18 USB HDD

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus.

KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten. LN54** LP36** LP63** LP86**

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas Käyttö- ja asennusopas Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100 Kysy Philipsiltä Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tavaramerkki-ilmoitus 4 2 Turvallisuus ja huomautus 6

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot