MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S

2

3 KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ, KUN ET ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA. NÄIN VÄHENNETÄÄN TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN SEKÄ TOIMINTAHÄIRIÖIDEN RISKIÄ. VAROITUS: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA KUVATTUJEN PAINIKKEIDEN JA SÄÄTIMIEN KÄYTTÖ TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYÄ. TÄSSÄ SOITTIMESSA OLEVA LASERSÄDE ON HAITALLINEN SILMILLE, JOTEN ÄLÄ YRITÄ PURKAA LAITTEEN KOTELOA. ANNA VAIN AMMATTITAITOISEN HENKILÖKUNNAN HUOLTAA LAITE. Tämä soitin on CLASS 1 LASER -turvallisuusluokan mukainen tuote. CLASS 1 LASER PRODUCT -tarra on takakannessa. Tässä tuotteessa on alhaisen tehon laser. Jotta turvallisuus voidaan taata, älä irrota koteloa tai yritä päästä käsiksi laitteen sisäosaan. Anna kaikki huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan tehtäväksi. Tärkeää: Tätä soitinta voidaan käyttää vain V, 50/60 Hz vaihtovirtalähteessä (AC). Soitinta ei voida käyttää muulla virransyötöllä eikä jännitteellä. Virtajohdon asianmukainen käyttö Noudata seuraavia ohjeita soittimen toimintahäiriöiden sekä sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen välttämiseksi. Pidä pistokkeesta tukevasti kiinni, kun irrotat tai liität virtajohdon. Älä säilytä tai käytä virtajohtoa lämmityslaitteiden läheisyydessä. Älä sijoita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä yritä korjata tai muuttaa virtajohtoa itse millään tavalla. 1

4 TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA * Seuraava maininta koskee vain mallia BD-AMS20S. CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä: Täten SHARP Electronics (Europe) GmbH vakuuttaa, että langaton LAN USB -sovitin (URCO-A002WJPZ) on direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatimusten ja oleellisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saa osoitteesta: Langaton LAN USB -sovitin on suunniteltu käyttöön vain sisätiloissa. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähköä tarvitaan monissa hyödyllisissä toiminnoissa, mutta se voi aiheuttaa epäasianmukaisessa käytössä henkilövahinkoja tai laitevaurioita. Tämän tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa sähköiskuun ja/tai tulipaloon. Mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi huomioi seuraavat ohjeet laitteen asennuksessa, käytössä ja puhdistuksessa. Jotta turvallisuus ja Blu-ray/DVD-soittimen pitkä käyttöikä voidaan taata, lue seuraavat varoitukset huolella ennen laitteen käyttöä. 1) Lue käyttöohjeet. 2) Säilytä käyttöohjeet. 3) Huomioi varoitukset. 4) Noudata käyttöohjeita. 5) Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6) Puhdista laite vain kuivalla liinalla. 7) Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan. 8) Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden ja uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähelle. 9) Suojaa virtajohto, ettei sen päällä kävellä tai ettei se jää puristuksiin etenkin pistokkeiden, liittimien ja laitteesta tulevan osan kohdalla. 10) Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita. 11) Käytä vain valmistajan hyväksymän tai laitteen toimitussisältöön kuuluvan vaunun, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai tason kanssa. Jos käytät vaunua, varo kaatamasta sitä vaunua/laiteyhdistelmää siirtäessäsi. 12) Irrota laitteen pistoke seinästä ukkosmyrskyjen aikana tai kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 13) Anna ammattitaitoisen huoltohenkilökunnan tehdä kaikki huoltotoimenpiteet. Huolto on tarpeen, jos laite on vaurioitunut, esim. virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai sen päälle on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut. Ylimääräisiä turvallisuustietoja 14) Virtalähteet Laitetta tulisi käyttää vain merkintälapussa mainitusta virtalähdetyypistä. Jos et ole varma kotisi virtalähdetyypistä, ota yhteys tuotteen myyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. Paristokäyttöisistä ja muilla virtalähteillä toimivista tuotteista on lisätietoja käyttöohjeissa. 15) Ylikuormitus Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai kiinteitä liittimiä. Seurauksena voi olla tulipalon tai sähköiskun vaara. 16) Muut esineet ja laitteeseen joutunut neste Älä työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä, koska ne saattavat joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteisten kohtien kanssa tai aiheuttaa oikosulun ja sen seurauksena tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan kaada laitteen päälle nestettä. 2

5 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 17) Vaurioiden korjaus Irrota laite pistorasiasta ja ota yhteys ammattitaitoiseen huoltohenkilökuntaan seuraavissa tilanteissa: a) Virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut. b) Laitteen päälle on kaatunut nestettä tai laitteeseen on joutunut vieraita esineitä. c) Laite on altistunut sateelle tai vedelle. d) Laite ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Säädä vain käyttöohjeessa kuvattuja säätimiä, koska muiden säätimien vääränlainen säätö saattaa aiheuttaa vaurioita. Näiden vaurioiden korjaaminen ja laitteen palauttaminen normaalitilaan edellyttää yleensä paljon työtä ammattitaitoiselta teknikolta. e) Laite on pudonnut tai se on vaurioitunut. f) Laitteen toiminnassa on havaittavissa huomattava muutos. Huolto on tällöin tarpeellinen. Vesi ja kosteus Älä käytä laitetta veden läheisyydessä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan, tiski- tai pyykinpesualtaan, kosteiden kellaritilojen, uima-altaan ja vastaavien läheisyydessä. Jalusta Älä sijoita laitetta epävakaaseen vaunuun, kolmijalkaan tai epävakaalle pöydälle. Jos laite sijoitetaan epävakaalle alustalle, laite saattaa pudota, mikä voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin ja laitteen särkymiseen. Käytä laitetta vain valmistajan hyväksymän tai toimitussisältöön kuuluvan vaunun, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai tason kanssa. Sijaintipaikan valinta Valitse paikka, joka ei ole suorassa auringonvalossa ja jossa on hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihto Tuuletusaukot ja muut kotelossa oleva aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Älä peitä tai tuki näitä aukkoja, koska riittämätön ilmanvaihto saattaa johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja/ tai lyhentää laitteen käyttöikää. Älä sijoita laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle pinnalle, koska ne voivat tukkia ilmanvaihtoaukot. Tätä laitetta ei ole suunniteltu integroitua asennusta varten. Älä sijoita laitetta suljettuun paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei asianmukaista ilmanvaihtoa ole varmistettu tai valmistajan ohjeita noudatettu. 18) Varaosat Jos varaosia tarvitaan, varmista, että huoltoteknikolla on valmistajan hyväksymät varaosat tai että osat vastaavat ominaisuuksiltaan alkuperäistä osaa. Luvattomat osien vaihdot saattavat johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin. 19) Turvallisuustarkistus Pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan laitteelle turvallisuustarkistus laitteen huollon tai korjauksen jälkeen ja varmistamaan, että laite on asianmukaisessa käyttökunnossa. 20) Virtapistoketta käytetään laitteen poiskytkemiseen ja sen on tästä syystä oltava aina saatavilla. Kuumuus Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden ja uunien, tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (myös vahvistinten) lähelle. Ukkonen ja salamat Suojaa laite ukkosmyrskyn aikana tai jos laitetta ei valvota tai käytetä pitkään aikaan irrottamalla pistoke pistorasiasta. Tämä ehkäisee salamoiden ja voimajohtojen syöksyaaltojen aiheuttamat laitevauriot. Älä aseta kynttilöitä tai vastaavia laitteen päälle tai lähelle. Näin ehkäistään tulipalo. Älä altista laitetta tippuville tai roiskuville nesteille. Näin ehkäistään tulipalo tai sähköisku. Älä aseta laitteen päälle nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita. Älä aseta virtajohtoa laitteen tai raskaiden esineiden alle. Näin ehkäistään tulipalo tai sähköisku. Johdanto 3

6 VAROITUKSET 3D-kuvien katseluun liittyvät varoitukset Älä katso 3D-sisältöä, jos sinulla on todettu valoherkkyyttä, sydänvaivoja tai muita terveysriskejä. Oireesi saattavat lisääntyä kolmiulotteista materiaalia katsoessasi. Lopeta 3D:n katselu heti, jos tunnet olosi huonoksi tai sinua alkaa pyörryttää. Katselun jatkaminen oireista huolimatta ei ole terveellistä. Pidä tauko. Kokeile katselua uudelleen, kun oireet ovat hävinneet. 3D-sisällön suositeltava alaikäraja on 5 6 vuotta. Väsymystä tai epämukavuutta on vaikea havaita pienissä lapsissa, joten he saattavat muuttua huonovointisiksi yhtäkkiä. Jos katsot 3D-elokuvia lasten kanssa, tarkkaille rasittuvatko heidän silmänsä. Pidä pieni katselutauko 3D-elokuvien välillä. Liian pitkä katseluaika voi rasittaa näköä. Tuotteen puhdistamiseen liittyvät varoitukset Sammuta laitteen virta ja irrota pistoke seinästä ennen laitteen puhdistamista. Pyyhi laitteen ulkopinnat säännöllisesti pehmeällä liinalla (esim. puuvilla-/ flanelliliinalla). Jos ulkopinnassa on sitkeitä likatahroja, kostuta pehmeä (puuvilla-, flanelli- tms.) liina laimeaan pesuaineveteen, purista nihkeäksi ja pyyhi lika. Kuivaa lopuksi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä puhdista kemikaaleilla tai kemikaalikäsitellyillä liinoilla. Ne saattavat vaurioittaa laitteen ulkopintaa. Tärkeä lisätieto langatonta lähiverkkoa varten Kun soitin on liitetty langattomaan lähiverkkoon (LAN), tieto siirtyy langattoman LAN-sovittimen (BD-AMS10S: VR-WL25, erikseen myytävä / BD-AMS20S: ohessa) ja langattoman LAN-yhteensopivan laajakaistareitittimen (saatavana alan liikkeistä) välillä. Langattomaan lähiverkkoon liittyvät varoitukset Seuraavat laitteet, radioasemat ja muut kohteet toimivat samoilla taajuuksilla. Älä käytä langatonta lähiverkkoa (LAN) niiden läheisyydessä. Valmistuslaitteet, tutkimuslaitteet, terveydenhuollon laitteet kuten sydämentahdistimet jne. Tietyt matalatehoiset radioasemat (eivät tarvitse toimilupaa) Jos tätä soitinta käytetään näiden laitteiden läheisyydessä, radiotaajuushäiriöitä saattaa esiintyä. Tiedonsiirto voi olla mahdotonta tai tiedonsiirtonopeus voi hidastua. Matkapuhelimet, radiot ja muut vastaavat laitteet toimivat eri radiotaajuuksilla kuin langaton lähiverkko, joten soittimen käyttö ei vaikuta näiden laitteiden käyttöön. Jos langattomia LAN-laitteita kuitenkin sijoitetaan esim. matkapuhelinten tai radioiden läheisyyteen, LAN-laitteiden sähkömagneettiset aallot saattavat aiheuttaa häiriöitä ääneen tai videoon. Radioaallot läpäisevät mm. asuinrakennuksissa käytetyn puun ja lasin, mutta ne eivät läpäise esim. tukipalkkeja, metallia tai betonia. Radioaallot eivät läpäise näistä materiaaleista valmistettuja seiniä tai lattioita. 4

7 SHARP-LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE Kiitos, että olet hankkinut SHARP Blu-ray/DVD-soittimen. Lue tärkeät turvaohjeet huolellisesti ennen käyttöä laitteen turvallisen ja pitkään kestävän ongelmattoman käytön varmistamiseksi. Aloittaminen 1. vaihe: Pakkauksen purkaminen Varmista, että seuraavat osat ovat mukana laitteen pakkauksessa. Kaukosäädin AA-paristot (2 kpl) 2. vaihe: Liitettävän laitteen valinta Liitäntäpaikka valitaan laitteen mukaan. Katso Liitännät (s ) Sammuta laitteen virta ennen liitäntöjen tekemistä. BD-LIVE- ja video on demand -palveluiden (e-sisältö) käyttö Kun BD-LIVE-sisältöä tai video on demand -suoratoistosisältöä halutaan katsoa televisiolla internet-yhteyden muodostamisen jälkeen, on tehtävä tarvittava tiedonsiirtosäätö. Katso Tietoliikenneyhteyden asennus (s ). Johdanto Sivu 21 Langaton LAN-sovitin (toimitetaan vain BD-AMS20S:n mukana) 3. vaihe: Videoiden, kuvien tai musiikin toistaminen Toista videoita, kuvia ja musiikkia halutusta medialähteestä esim. Blu-ray- ja DVD-levyiltä tai internetin kautta. Katso lisätietoa toistosta (s ) ja video on demand -suoratoistosisällöstä (s. 59). BD-AMS10S: RRMCGA940WJPA BD-AMS20S: RRMCGB002WJPA VR-WL25: URCO-A002WJPZ 4. vaihe: Asetusten muokkaaminen Muokkaa toistoasetuksia haluamallasi tavalla. Valittavana on runsaasti ominaisuuksia ja toimintoja. Katso Liitännät (s ) Sivut 15 ja 21 Sivu 20 5

8 Sisältö Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA... 1 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA... 2 VAROITUKSET... 4 SHARP-LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE... 5 Aloittaminen... 5 Sisältö... 6 Kuinka haluat käyttää soitintasi?... 8 Mediaformaatit... 9 Blu-ray-levy... 9 Levytyypit/mediamuodot, joita voidaan käyttää tässä soittimessa... 9 Levyjä, joita ei voida käyttää tässä soittimessa Levyn sisältö BD Video Nimike, kappale ja raita BD-/DVD-videolevyjen kansissa olevat symbolit Käyttöoppaassa käytetyt symbolit Tärkeitä tietoja Levyn käsittely Lisenssi ja tekijänoikeudet Laitteen pääosat Soitin (etuosa) Soitin (takaosa) Kaukosäädin Näppäinlukko Liitännät Television/projektorin liittäminen Vahvistimen/AV-vastaanottimen liitäntä HDMI-liitäntä Digitaaliääniliitäntä USB-laitteen liittäminen Laajakaistayhteys internetiin Lankayhteys (LAN-kaapeli) Langaton yhteys (langaton LAN) Toisto Ennen toiston aloittamista Paristojen asetus kaukosäätimeen Kaukosäätimen toiminta-alue Virtajohdon liitäntä Virran kytkeminen Virran kytkeminen Valmiustila Soittimen merkkivalot Tietoja kotinäytöstä Kieliasetus SHARP-television käyttö kaukosäätimellä LED-valon ja merkkivalojen sammuttaminen tai himmentäminen AQUOS LINK -toiminnon käyttäminen D:n käyttäminen Ohjauspaneeli Videoiden/kuvien/musiikin toisto Levyn asettaminen levyasemaan BD/DVD-videon toistaminen Levyn tietojen avaaminen BD/DVD-valikot Toiston aloittaminen valitsemalla nimike päävalikosta Levyvalikon käyttäminen Ponnahdusvalikon käyttäminen BONUSVIEW tai BD-LIVE Kuva kuvassa -toiminnon käyttö (toisen ääniraidan/videokuvan toisto) Virtual Package BD-LIVE DVD-R/-RW-levyjen (VR-formaatti) / BD-RE/-R-levyjen (BDAV-formaatti) toisto Valitun nimikkeen toisto Valitun kappaleen toisto Nimikkeiden lajittelu Valitun soittoluettelon toisto Toisto levyn alusta tai toiston jatkaminen Toisto USB-laitetta käyttämällä Nimikkeiden haku/lajittelu Tiedostojen valinta/poistaminen Tiedostojen/kansioiden kopiointi CD-äänilevyn toisto Toisto levyn alusta Valitun raidan toisto Toiminnot-valikon avaaminen Äänitiedostojen (MP3) toisto Still-kuvien toisto (JPEG-tiedostot) DLNA-palvelinten käyttö Toisto valitsemalla tiedostoluettelo Toistotoiminnot Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin (haku) Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen tai nykyisen kappaleen alkuun (raita/nimike) Tauko/Toisto kehys kerrallaan Hidas toisto (eteenpäin/taaksepäin) Nimikkeen tai kappaleen uudelleentoisto Tietyn osan uudelleentoisto Äänitietojen näyttö Tekstityskielen vaihto Kuvauskulman vaihto Kulmamerkin näyttö Asetukset toiston aikana Toiminnon ohjaus Toimintojen ohjauksen käyttö... 41

9 Sisältö Asetettavat toiminnot Älypuhelimen käyttö televisiolla (koskee vain mallia BD-AMS20S) Asetukset ASETUKSET Perustoiminnot Toiston perusasetukset Audiovideoasetukset Älykkäät asetukset Toistoasetus Järjestelmä Tietoliikenneyhteyden asennus Määrittää, käytetäänkö verkkoyhteyteen asetusta Kaapeli vai Langaton Kun valitaan Kaapeli Kun valitaan Langaton Merkkien näppäileminen USB:n (HDD/muisti) hallinta Ohjelmistopäivitys Automaattinen päivitys verkon kautta Päivitys verkon kautta Päivitys USB-muistilaitteen avulla Suoratoistosisältö Video on demand -suoratoistosisällön toisto YouTube-sisällön toisto Liite Soittimen ohjaus tietokoneella (vain BD-AMS20S-mallille) Ongelmatilanteet Soittimen perusasetusten palautus Virheilmoitukset näytöllä Tekniset tiedot Sanasto Verkkopalvelun käyttöehdot Ohjelmistolisenssi Hävittäminen käyttöiän päätyttyä Aloita tästä: Siirry kohtaan Aloittaminen (s. 5) ja valmistele laitteesi käyttökuntoon. Johdanto (s. 1 15) Tärkeitä tietoja laitteen käyttöä varten. Liitännät (s ) Soittimen liitäntävaihtoehdot. Toisto (s ) Helppokäyttöiset toiminnot toistoon ja laitteen käyttöön. Asetukset (s ) Laiteasetusten muokkaus omiin käyttötarkoituksiisi sopivaksi. Suoratoistosisältö (s. 59) Näyttää tällä soittimella käytettävissä olevat internetin suoratoistopalvelut. Liite (s ) Vinkkejä ongelmatilanteisiin ja muita lisätietoja. Tässä käyttöohjeessa käytetyt kuvat perustuvat BD-AMS20S-malliin. Tämän käyttöoppaan kuvat ja laitteen valikoita kuvaavat esimerkit on tarkoitettu laitteen toimintojen esittelyyn. Omassa laitteessasi ne saattavat olla hieman erilaisia. 7

10 Kuinka haluat käyttää soitintasi? Katsoa elokuvia laadukkaasti Blu-ray-levyiltä Soittimen Blu-ray-toistolaatu on erinomaisen tarkka. Videoiden/kuvien/musiikin toisto (s. 26) Uppoutua uskomattomaan 3D-maailmaan Soitin toistaa kolmiulotteista sisältöä 3D-yhteensopivilta Blu-ray-levyiltä HDMI-kaapelin kautta. Jos haluat katsella kolmiulotteisia kuvia, yhdistä 3D-yhteensopiva televisio tähän soittimeen HDMI-kaapelilla. Voit nauttia 3D-sisällöstä käyttämällä 3D-laseja. 3D:n käyttö (s. 24) Toistaa erilaisia mediaformaatteja Soittimella voit katsoa videoita, kuvia tai soittaa musiikkia eri medialähteistä kuten DVD-levyiltä, USB-laitteista tai internetin kautta. Mediaformaatit (s. 9 12) Videoiden/kuvien/musiikin toisto (s. 26) Käyttää soitinta kätevän HDMI-liitännän kautta Soittimessa on HDMI-liitäntä. Voit liittää soittimen televisioon HDMI:n kautta. Elokuvien katseluun ei tarvita muita kaapeleita. Jos televisiossasi on AQUOS LINK -toiminto, voit käyttää sekä televisiota että soitinta yhdellä kaukosäätimellä. Television/projektorin liittäminen (s. 16) Ladata internetistä BD-LIVE-lisäsisältöä Soitin tukee BD-LIVE-toimintoa. Voit ladata internetistä BD-LIVE-toimintoa tukevien BD-videolevyjen lisäsisältöä kuten elokuvamainoksia. BONUSVIEW tai BD-LIVE (s ) Videoiden, kuvien ja musiikin käyttö kotiverkkopalvelimilta Soitin voi toistaa video-, kuva- ja musiikkidataa, joka on tallennettu kotiverkkopalvelimille kuten DLNA-sertifioitu tietokone. DLNA-palvelinten käyttö (s. 37) Nauti korkeamman kuvalaadun video on demand -suoratoistosisällöstä televisiollasi Tämä soitin tukee internet-käyttöisiä video on demand -suoratoistopalveluita. Yhdistämällä tämän soittimen internetiin voit nauttia erilaisista sisällöistä suoratoistettuna televisiossa. Lisäksi voit nauttia Super Picture -toiminnolla videoiden suoratoistokuvista korkeammalla kuvalaadulla. Video on demand -suoratoistosisällön toistaminen (s. 59) SUPER PICTURE (s. 47) 8

11 Mediaformaatit Blu-ray-levy Blu-ray-levy on seuraavan sukupolven suosituin mediaformaatti, jonka ominaisuuksiin kuuluvat: Suuri tallennustila (25 Gt yksikerroksisissa levyissä 50 Gt kaksikerroksisissa levyissä). Levyille sopii yli viisinkertainen määrä sisältöä tavallisiin DVD-levyihin verrattuna. Blu-ray soveltuu etenkin korkealaatuisille elokuville, joissa on paljon interaktiviisia ominaisuuksia. Kristallinkirkas Full HD -kuvalaatu ja 1920 x 1080 pikselin resoluutio Paras äänimaailma, pakkaamaton surround-ääni (parempi äänenlaatu kuin elokuvateattereissa) Elokuvateollisuuden yleisin formaatti markkinoiden suurin levikki Laitteistot tukevat myös vanhempia DVD-formaatteja, joten DVD-levyt eivät jää pölyttymään hyllyyn. Kestävät levyt uusi kovapinnoitetekniikka takaa, että Blu-ray-levyt eivät naarmuunnu helposti tai kerää sormenjälkiä. Levytyypit/mediamuodot, joita voidaan käyttää tässä soittimessa Taulukossa esiteltyjä levyjä voidaan käyttää tässä soittimessa. Älä käytä 8 cm - 12 cm -levysovitinta. Käytä soittimessa vain levyjä, joiden virallisessa levykotelossa on sama merkintä kuin soittimessa. Jos levyssä ei ole vastaavaa merkintää, sitä ei voida välttämättä toistaa tässä soittimessa. Jos tällainen levy toimii soittimessa, sen kuva- ja äänenlaatu voi olla heikompi. BD Video Levytyyppi Aluekoodi B/ALL BD-RE/BD-RE DL BD-R/BD-R DL DVD Video Aluekoodi 2/ALL 2 ALL DVD+RW/DVD+R DVD-RW/DVD-R DVD+R DL/DVD-R DL Ääni-CD I CD-RW/CD-R Sisältö Ääni + video (elokuva) BDMV/BDAV Video Ääni + video (elokuva) Video/VR/ AVCHD (vain viimeistelty levy) DivX Plus HD (H.264/MKV) JPEG J MP3 K Ääni-CD (CD-DA) Ääni-CD (CD-DA) JPEG J Ääni + video (elokuva) Still-kuva (JPEGtiedosto) Ääni Ääni Ääni Tallennusformaatti Levykoko 12 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm Mediamuoto USB-laite (USB HDD, USBmuistilaite) Still-kuva (JPEGtiedosto) Tallennusformaatti DivX Plus HD (H.264/MKV) JPEG J MP3 K Sisältö Ääni + video (elokuva) Still-kuva (JPEG-tiedosto) Ääni * Näistä termeistä on lisätietoa seuraavalla sivulla. BD/DVD-videolaitteissa ja -levyissä on aluekoodit, jotka ilmoittavat laitteen tai levyn toimivuusalueen. Tämän soittimen BD-aluekoodi on B ja DVD-aluekoodi on 2. (Levyjä, joissa on merkintä ALL, voidaan soittaa millä tahansa soittimella.) BD/DVD-videot voivat toimia muulla kuin tässä käyttöoppaassa esitetyllä tavalla. Levyn valmistaja on voinut estää osan toiminnoista asetuksillaan. Jos levyn toiston yhteydessä näkyy valikko tai käyttöohje, noudata näytön ohjeita. Osa vasemman sarakkeen levyistä ei ehkä toimi soittimessa. Viimeistely tarkoittaa poltetun levyn loppukäsittelyä sellaiseen muotoon, että sitä voidaan toistaa muissa DVD-soittimissa/-asemissa. Tässä soittimessa voidaan toistaa vain viimeisteltyjä DVD-levyjä. (Soittimessa ei kuitenkaan ole toimintoa levyn viimeistelyyn.) Levyjen DVD+RW/+R/+R DL osalta vain videomuotoisia levyjä (viimeisteltyjä) voi toistaa. JPEG-tiedostoja, MP3- tiedostoja, DivX Plus HD-tiedostoja jne. ei voi toistaa. Soitin ei toista joitakin tallennusmuotoja. DivX-toisto ei välttämättä ole käytettävissä DivXsisällöstä ja tiedostosta riippuen. Johdanto MP3 K Ääni 9

12 Mediaformaatit Levyjä, joita ei voida käyttää tässä soittimessa Alla mainittuja levyjä ei voida käyttää tässä soittimessa. Soittimen kaiuttimet voivat vaurioitua, jos luettelossa esiintyvä levy laitetaan soittimeen. Älä käytä soittimessa näitä levyjä. CDG, video-cd, valokuva-cd, CD-ROM, CD-TEXT, SVCD, SACD, PD, CDV, CVD, DVD-RAM, DVD-Audio, kasetin sisältävä BD-RE, CD-WMA Soitin ei toista muita kuin tavallisia, pyöreitä levyjä. Soitin ei toista esim. sydämenmuotoisia tai kuusikulmaisia levyjä. Nämä levyt voivat rikkoa soittimen. Soitin ei toista seuraavia BD-videolevyjä. Levyjä, joiden aluekoodi ei ole B tai ALL (muualla kuin sallituilla markkinoilla myydyt levyt).* Laittomasti valmistetut levyt. Kaupalliseen käyttöön tallennetut levyt. * Tämän tuotteen aluekoodi on B. Soitin ei toista seuraavia DVD-videolevyjä. Levyjä, joiden aluekoodi ei ole 2 tai ALL (muualla kuin sallituilla markkinoilla myydyt levyt).* Laittomasti valmistetut levyt. Kaupalliseen käyttöön tallennetut levyt. * Tämän tuotteen aluekoodi on 2. Soitin ei toista seuraavia BD-RE/R-, DVD-RW/Rja DVD+RW/R-levyjä. Soitin ei toista tyhjiä levyjä. Sharp ei takaa poltettujen BD-levyjen soveltuvuutta soittimeen, sillä Blu-ray on uusi formaatti, jota kehitetään jatkuvasti. Toistoon vaikuttavat niin BDtallennin, BD-levy kuin BD-poltto-ohjelmakin. Käytä kaikissa laitteissasi aina uusimpia ohjelmaversioita ja pyydä tarvittaessa lisätietoja laitevalmistajilta. Tarkista polttamiesi levyjen soveltuvuus tähän BD-soittimeen ennen laitteen hankkimista. Sharp suosittelee, että BD-levyt poltetaan BDMV/BDAVstandardien mukaisesti. Jos ostamasi soitin ei toista jotakin tuettua levyä, lataa Sharpin kotisivulta BDsoittimesi uusin ohjelmistoversio tai kysy lisätietoja Sharp-jälleenmyyjältäsi. Tässä BD-soittimessa on käytetty kehitysvaiheen viimeisintä tekniikkaa. Laitevalmistaja ei kuitenkaan takaa, että laite tukee tulevia parannuksia tai standardimuutoksia. *1 Soitin ei toista seuraavia CD-äänilevyjä. Kopiosuojattuja levyjä ei välttämättä toisteta tässä soittimessa. Soitin on suunniteltu toistamaan CD-standardien (Compact Disc) mukaisesti valmistettuja CD-äänilevyjä. Soitin ei toista seuraavia CD-RW/R-levyjä. Soitin ei toista tyhjiä levyjä. Soitin ei toista muussa kuin Audio CD- tai JPEG/MP3- tiedostomuodossa tallennettuja levyjä. Jotkin tallennustilat tai levytilat saattavat estää levyn toiston soittimessa. Soitin ei toista levyjä, joiden formaattia soitin ei tue. *2 JPEG-tiedostomuoto Still-kuvat tallennetaan yleensä JPEG-tiedostoiksi (valokuvat, piirrokset jne.). Soittimella voidaan katsella JPEG-muodossa tallennettuja kuvia. Soitin ei tue seuraavia tiedostomuotoja. Muussa kuin JPEG-muodossa tallennettuja still-kuvia (esim. TIFF). Joissakin tilanteissa myös JPEG-kuvien toisto ei onnistu. Soitin ei toista progressiivisia JPEG-tiedostoja. Soitin ei toista liikkuvaa kuvaa sisältäviä JPEGtiedostoja tai Motion JPEG -tiedostoja. Muita tiedostoja, joita soitin ei toista. Joskus voi käydä niin, että soitin ei avaa tietokoneella luomiasi, kopioimiasi tai muokkaamiasi still-kuvia. Myös muulla tavoin käsitellyt still-kuvat eivät ehkä avaudu soittimessa (käännetyt kuvat tai kuvat, jotka on tallennettu korvaamalla muita Internetistä tuotuja tai sähköpostin liitekuvia). Tiedostojen toistossa saattaa tulla vastaan seuraavia ongelmia. Tiedostojen avaaminen voi kestää. Avausnopeus riippuu kansioiden, tiedostojen ja niiden sisällön määrästä. EXIF-tiedot eivät näy. EXIF-tiedot (Exchangeable Image File Format) sisältävät tietoja kuvatiedostoista, ja niitä käytetään etenkin JPEG-pakkauksen yhteydessä. (Lisätietoja on osoitteessa *3 MP3-tiedostomuoto MP3-tiedostot ovat äänitiedostoja, jotka on pakattu MPEG1/2 Audio layer-3 -tiedostoiksi. MP3-tiedostojen pääte on.mp3. (Osa.mp3 - päätteellä tallennetuista tiedostoista tai muissa kuin MP3-muodossa tallennetuista tiedostoista aiheuttaa häiriöitä tai niitä ei voi toistaa.) MP3-tiedostojen toistaminen MP3-tiedostoja ei toisteta tallennusjärjestyksessä. MP3-tiedostot kannattaa polttaa hitaalla nopeudella, jotta poltto onnistuu häiriöittä. Tiedostojen lukeminen kestää pitkään, jos kansioita on paljon. Kansiorakenne määrää MP3-tiedostojen lukunopeuden. Toistoaika voi näkyä väärin MP3-tiedoston toiston aikana. Seuraavia tiedostoja ei voida toistaa tässä soittimessa. Jos samalle levylle on poltettu sekä CD-äänitiedostoja (CD-DA) että JPEG/MP3-tiedostoja. (Jos soitin tunnistaa levyn ääni-cd:ksi [CD-DA], se soittaa vain CDääniformaatissa [CD-DA] olevat tiedostot.) Soitin ei toista multisession-levyjä (viimeistelemättömiä). 10

13 Mediaformaatit Tietoja DivX Plus HD (H.264/MKV) -tiedostomuodosta DivX-toisto ei välttämättä ole käytettävissä DivXsisällöstä ja tiedostosta riippuen. Tiedostot/kansiot, joissa on still-kuvia (JPEG) ja äänitiedostoja (MP3) Soittimella voidaan katsoa kuvia (JPEG) ja kuunnella äänitiedostoja (MP3) luomalla ensin kansio(ita) levylle tai USB-laitteeseen ohjeen mukaan. Kansiorakenteen (levy) esimerkki: Päävalikko 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 Kansio * Kansio 001.jpg/001.mp3 255.jpg/255.mp3 * * 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 Tiedostojen ja kansioiden edellytykset Soitin toistaa (tunnistaa) levyjen ja USB-laitteiden sisällön, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: Sisältö on EXIF-tiedostoja (vain JPEG-tiedostot) Kuvien resoluutio: 32 x x 4320 pikseliä (vain JPEG-tiedostot) Kansion sisältämien alakansioiden ja tiedostojen enimmäismäärä: Levy: 256 USB-laite: Kansiorakenteen tasot enintään: 5 Tiedostokoko: 20 Mt tai pienempi (JPEG-tiedostot) 200 Mt tai pienempi (MP3-tiedostot) Soittimessa näkyvät kansioiden ja tiedostojen nimet voivat poiketa tietokoneella näkyvistä nimistä. TIETOJA DivX-KUVASTA DivX on DivX LLC:n, Rovi Corporationin tytäryhtiön, luoma digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, joka toistaa DivX-kuvaa. Lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja tiedostojen muuttamista varten DivX-videomuotoon on osoitteessa divx.com. Levyn sisältö BD Video BD-levyissä on erinomaisia toimintoja, kuten BONUSVIEW (BD-ROM-profiili 1, versio 1.1), kuva kuvassa -ominaisuus ja BD-LIVE (sivu 29). BONUSVIEW/BD-LIVE-toimintoja tukevissa BD-videolevyissä valitaan näkyviin lisäsisältöä joko kopioimalla ne levyiltä tai lataamalla ne Internetistä. Toiminnolla voit esimerkiksi toistaa alkuperäistä elokuvaa samalla kun katselet ohjaajan kommenttiraitaa pienemmältä näytöltä. Eri levyillä on erilaisia toimintoja. Johdanto * xxx Kansio 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 Kansioissa voi olla enintään 256 tiedostoa, mukaanlukien päähakemisto ja sen sisältämät alakansiot ja tiedostot. * DivX Certified DivX - ja DivX Plus HD (H.264/ MKV) -videon toistoon enintään 1080p HD tarkkuudella premium-sisältö mukaan lukien. Tietoja DivX VIDEO-ON-DEMAND:sta Tämä DivX Certified -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD (Video-on-Demand) -elokuvia. Voit hankkia oman rekisteröintikoodin etsimällä DivX VOD -kohdan oman laitteen Säätövalikosta. Lisätietoa rekisteröinnin tekemisestä on osoitteessa vod.divx.com. 11

14 Mediaformaatit Nimike, kappale ja raita Blu-ray- ja DVD-levyt on jaettu nimikkeisiin ja kappaleisiin. Jos levyllä on useampi kuin yksi elokuva, kukin niistä on oma nimikkeensä. Kukin elokuva eli nimike taas on jaettu kappaleisiin. (Katso esimerkki 1.) CD-äänilevyt on jaettu raitoihin. Yksi raita on äänilevyn musiikkikappale. (Katso esimerkki 2.) Esimerkki 1: Blu-ray-levy tai DVD Esimerkki 2: Ääni-CD Nimike 1 Nimike 2 Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Kappale 1 Raita 1 Raita 2 Raita 3 Raita 4 BD-/DVD-videolevyjen kansissa olevat symbolit Alan liikkeistä saatavien BD-/DVD-levyjen takakannessa on yleensä tietoja levyn sisällöstä English Chinese :9 LB English 2. Chinese DVD Video BD Video 1 Ääniraidat ja ääniformaatit BD- ja DVD-levyt voivat sisältää jopa kahdeksan erikielistä raitaa. Luettelon ensimmäisenä on alkuperäinen ääniraita. Tässä kohdassa näkyy myös kunkin ääniraidan formaatti Dolby Digital, DTS, MPEG jne. Dolby Digital Dolby Laboratories Inc.:n kehittämä äänijärjestelmä, joka luo elokuvateatteritunnelman ja erinomaisen äänimaailman, kun soitin on liitetty Dolby Digital -prosessoriin tai -vahvistimeen. DTS DTS on DTS Inc.:n kehittämä digitaalinen äänijärjestelmä, jota käytetään elokuvateattereissa. Stereo-PCM Stereo-PCM on CD-äänilevyissä ja joissakin DVDja Blu-ray-levyissä käytettävä ääniformaatti. CDäänilevyjen ääni tallennetaan 44,1 khz taajuudella ja 16-bittisenä. (DVD-levyjen ääni tallennetaan 48 khz/16-bittisenä - 96 khz/24-bittisenä ja BDvideolevyjen ääni tallennetaan 48 khz/16-bittisenä khz/24-bittisenä.) 2 Tekstityskielet Vaihtoehtoiset tekstityskielet. 3 Kuvasuhde Elokuvissa käytetään erilaisia kuvasuhteita. 4 Kuvauskulma Joillekin BD/DVD-levyille on tallennettu kohtauksia, jotka on kuvattu samanaikaisesti eri kuvauskulmista (sama kohtaus kuvataan edestä, vasemmalta, oikealta jne.). 5 Aluekoodi Merkintä kertoo aluekoodin (alue, jolla levy toimii). Käyttöoppaassa käytetyt symbolit BD VIDEO... Toiminnot, jotka voidaan valita BDvideolevyjä toistettaessa. BD-RE... Toiminnot, jotka voidaan valita BD-RElevyjä toistettaessa. BD-R... Toiminnot, jotka voidaan valita BD-Rlevyjä toistettaessa. DVD VIDEO...Toiminnot, jotka voidaan valita DVDvideolevyjä toistettaessa. DVD-RW... Toiminnot, jotka voidaan valita DVD- RW-videolevyjä toistettaessa. DVD-R... Toiminnot, jotka voidaan valita DVD-Rlevyjä toistettaessa. AUDIO CD... Toiminnot, jotka voidaan valita CDäänilevyjä toistettaessa. CD-R... Toiminnot, jotka voidaan valita CD-Rlevyjä toistettaessa. CD-RW... Toiminnot, jotka voidaan valita CD-RWlevyjä toistettaessa. USB... Toiminnot, jotka voidaan valita USBlaitteita käytettäessä. 12

15 Tärkeitä tietoja Levyn käsittely Älä naarmuta tai jätä pölylle alttiiksi BD-, DVD- ja CD-levyt eivät kestä pölyä, sormenjälkiä eivätkä naarmuja. Naarmuuntunutta levyä ei ehkä voida toistaa. Käsittele levyjä varovasti ja säilytä niitä suojassa. Levyjen säilytys Paina levy kiinni koteloon, ja säilytä kotelo pystysuorassa. Älä jätä levyä suoraan auringonpaisteeseen, lähelle lämmönlähteitä tai kosteisiin tiloihin. Älä pudota levyjä tai altista niitä värinälle tai iskuille. Älä säilytä levyjä pölyisissä tai kosteissa tiloissa. Varovainen käsittely Jos levyn pinta on likainen, pyyhi se varovasti pehmeällä, veteen kostutetulla liinalla. Pyyhi aina levyn keskeltä suorin liikkein reunoja kohti. Älä käytä CD-levyjen puhdistussuihkeita, bentseeniä, tinneriä, staattisen sähkön estoon tarkoitettuja nesteitä tai muita liuotteita. Älä kosketa levyn pintaa. Älä kiinnitä levyyn paperia tai tarroja. Jos levyn soittopuoli on likainen tai naarmuinen, soitin voi päättää levyn olevan yhteensopimaton ja avata levykelkan tai se saattaa toistaa levyä väärin. Pyyhi soittopuolen lika varovasti pois pehmeällä liinalla. Lukupään puhdistus Älä koskaan puhdista lukupäätä kaupoissa myytävillä puhdistuslevyillä. Puhdistuslevyt voivat rikkoa lukupään. Puhdistuta lukupää valtuutetussa SHARP-huollossa. Kondensoitumista koskevat varoitukset Lukupäähän tai levyyn saattaa muodostua kondensaatiovettä näissä olosuhteissa: Heti, kun samassa tilassa on kytketty päälle lämmitys. Erittäin höyryisessä tai kosteassa tilassa. Jos soitin siirretään nopeasti kylmästä lämpimään tilaan. Jos kondensaatiovettä muodostuu: Soitin ei pysty lukemaan levyä, jolloin se ei toimi oikein. Kondensaatioveden poistaminen: Poista levy ja sammuta soittimesta virta, kunnes kondensaatiovesi on haihtunut. Kondensaatiovettä sisältävä soitin voi vaurioitua, jos sitä käytetään. Lisenssi ja tekijänoikeudet Audiovisuaalinen materiaali voi olla osittain tai kokonaan tekijänoikeuksin suojattua, eikä sitä saa polttaa ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Lisätietoja on Suomen lainsäädännössä. Tämä tuote sisältää kopiosuojaustekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin omistusoikeuksilla. Laitteen purkaminen ja tekniikan tutkiminen on kiellettyä. Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä. Valmistettu lisenssillä seuraavilla Yhdysvaltain patenttinumeroilla: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ja muilla Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti voimassa- ja vireillä olevilla patenteilla. DTS ja Symbol ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential ja DTS-logot ovat DTS Inc.:n tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston. DTS Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. on tavaramerkki. BD-LIVE-logo on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki. on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. x.v.colour ja x.v.colour-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. Java on Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. BONUSVIEW-logo on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki. AVCHD ja AVCHD ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä. YouTube on Google Inc.:n tavaramerkki DivX, DivX Certified, DivX Plus HD ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niiden käyttö on lisenssinalaista. LC_LCFONT+ ja LC-logo ovat SHARP Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä tuotteessa on kiinteä LC Font -teknologia, jonka SHARP Corporation on kehittänyt helposti luettavien kirjainten esittämiseksi selkeänä LCD-näytöllä. Muita ei-lcd-fontteja käytetään kuitenkin joissakin kuvanäyttöruuduissa. MHL, MHL-logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekijänoikeudet Verance Corporation. Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Suojattu yhdysvaltalaisella patentilla numero ja Verance Corporationin lisenssin alaisilla kansainvälisillä jo myönnetyillä tai vireillä olevilla patenteilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto 13

16 Laitteen pääosat Soitin (etuosa) Soitin (takaosa) * Levykelkka (s. 26) 2 OPEN/CLOSE (s. 26) 3 d PLAY (s. 26) 4 H STOP (s. 26) 5 B (virtakytkin) (s. 22) 6 B (virran/valmiustilan) merkkivalo (s. 22) 7 BD/DVD/CD-tilan merkkivalo (s. 22) 8 Kaukosäätimen tunnistin (s. 21) 9 Etupaneelin näyttö (s. 22) Kulunut aika näytetään toiston aikana. Kun suoritetaan siirtyminen, kappaleen (tai raidan) numero näytetään. 0 USB2-liitäntä (s. 18, 28, 32, 35) 1 Verkkojohto (s. 21) 2 MHL/HDMI INPUT -liitäntä (s. 43) (* 1 vain malliin BD-AMS20S) 3 HDMI OUT -liitäntä (s. 16) 4 DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL -liitäntä (s. 17) 5 ETHERNET-liitäntä (s. 19) 6 W-LAN* 2 /USB1-liitäntä (s. 18, 20, 28, 32) J Käytä tämän soittimen kanssa ainoastaan suositeltua langatonta LAN-sovitinta (VR-WL25, toimitetaan vain BD-AMS20S:n mukana). Kun liität USB-laitteen tai irrotat sen, varmista, että katkaiset tästä soittimesta ja USB-laitteesta (vain jos liität USB HDD:n) virran. Valitse ehdottomasti Pika-Aloitus -asetukseksi Ei (katso sivu 47) ennen laitteen liittämistä tai irrottamista. Jos liität tai irrotat laitteen soittimen kera tai Pika-Aloitus valittuna, tiedot saattavat vaurioitua. 14

17 Laitteen pääosat Kaukosäädin B (virtakytkin) (s. 22) 2 m OPEN/CLOSE (s. 26) 3 AUDIO (s. 40), SUBTITLE (s. 40) 4 Numeropainikkeet (s. 42) 5 REPEAT (s. 39) 6 T SKIP/k (s. 30, 38) 7 U SKIP/l (s. 30, 38) 8 F PAUSE (s. 34, 35, 36, 38) 9 d PLAY (s. 26) 0 TOP MENU/TITLE LIST (s. 27, 30) Q Nuolipainikkeet (a/b/c/d), ENTER (s. 23, 44) W EXIT (s. 34, 37, 44) E A (punainen), B (vihreä), C (keltainen), D (sininen) (s. 30, 31, 36, 53) R (Lukko) (Katso alla.) T 3D (s. 24) 26 Y DISPLAY (s. 27, 39) U TV CONTROL -painikkeet (s. 23) I FUNCTION (s. 39, 41) O V FWD (s. 38) PS REV (s. 38) A H STOP (s. 26) SPOP-UP MENU (s. 28) Dn RETURN (s. 34, 36, 37, 39) FHDMI (s. 43) GHOME (s. 23, 34 37, 44) HPinP (s. 29) Näppäinlukko Kun näppäinlukko on päällä, painikkeita ei voida painaa vahingossa. AQUOS LINK -yhteensopivissa televisioissa toiminto ottaa käyttöön myös soittimen näppäinlukon. Pidä (näppäinlukko) painettuna yli 3 sekuntia. Näppäinlukko otetaan käyttöön ja pois käytöstä samalla tavalla. Jos yrität käyttää soitinta näppäinlukkotoiminto asetettuna, Hold vilkkuu etuosan näyttöpaneelissa ja osoittaa, että näppäinlukkotoiminto on asetettuna. Johdanto BD-AMS20S BD-AMS10S 15

18 Liitännät Television/projektorin liittäminen HDMI-kaapeli takaa erinomaisen digitaalisen kuva- ja äänenlaadun. (Tähän soittimeen voidaan liittää vain televisioita/projektoreita, joissa on HDMI-liitäntä.) Jos käytät AQUOS LINK -toimintoa, käytä ehdottomasti HDMI-kaapelia. 1 Sammuta ehdottomasti virta tästä soittimesta ja televisiosta/projektorista ennen liitäntöjen tekemistä. 2 Aseta HDMI-kaapeli (saatavana alan liikkeistä) tiukasti soittimen HDMI OUT -liitäntään (1) ja television/projektorin HDMI IN -liitäntään (2). HDMI-Videolähtö -asetus on tässä soittimessa oletuksena Autom. (Katso sivu 46). (Normaaliasetuksena on Autom..) Jos et saavuta vakaata kuvaa HDMI-Videolähtö -asetuksella Autom., valitse lähdön resoluutio, joka vastaa liitettynä olevaa laitetta. Jos haluat katsella 3D-kuvia, tarvitaan liitäntä 3D-yhteensopivaan televisioon. Tietoja liitännästä televisioon/projektoriin on television/projektorin käyttöoppaassa. E Kun liitäntä on tehty Kytke äänilaitteet halutessasi. (sivu 17) Tee audiovideoasetukset tarvittaessa. (sivut 46 47) Katso AQUOS LINK -toiminto. (sivut 24 ja 47) Aseta levy soittimeen, tee tarvittavat valinnat ja aloita toisto. (sivut 26 37, 59) HDMI-kaapeli (saatavana alan liikkeistä) Projektori TV 16

19 Vahvistimen/AV-vastaanottimen liitäntä Tämä soitin voidaan liittää vahvistimeen/av-vastaanottimeen digitaalisesta ympäristötilaäänestä nauttimiseksi. Tällä soittimella ääniliitäntä voidaan tehdä yhdellä seuraavista menetelmistä riippuen liitettävän vahvistimen/avvastaanottimen ominaisuuksista. HDMI-liitäntä Digitaaliääniliitäntä Sammuta soitin ja muut laitteet ennen liitäntöjen tekemistä. Lisätietoja äänimuotojen lähdöistä on sivulla 58. HDMI-liitäntä HDMI-lähtöä käytettäessä valittavana on 7,1-kanavainen digitaalilähtö. Ääniformaateissa DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Ääni lähtee HDMI-liitännästä bittivirtana. Kytke laitteeseen dekooderilla varustettu vahvistin ja nauti hienosta äänenlaadusta. Kun 3D TV -liitäntä tehdään vahvistimen/av-vastaanottimen kautta, liitäntä 3D-yhteensopivaan vahvistimeen/av-vastaanottimeen on välttämätöntä. Ellei vahvistin/av-vastaanotin ole 3D-yhteensopiva, liitä HDMI-kaapeli suoraan televisioon samalla kun yhdistät soittimen ja vahvistimen/av-vastaanottimen optista digitaalikaapelia käyttämällä. Digitaaliääniliitäntä Voit liittää vahvistimen/av-vastaanottimen optista digitaalista äänikaapelia käyttämällä (saatavana alan liikkeistä). Liitännät HDMI-kaapeli* Optinen digitaalikaapeli* * TV HDMI-kaapeli* Vahvistin/ AV-vastaanotin Saatavana alan liikkeistä Vahvistin/ AV-vastaanotin * Saatavana alan liikkeistä OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT -liitännän kanssa voidaan käyttää 5,1-kanavaista digitaalilähtöä. (7,1-kanavainen digitaalilähtö ei ole käytettävissä.) E Kun liitäntä on tehty Tee audiovideoasetukset tarvittaessa. (sivut 46 47) Aseta levy soittimeen, tee tarvittavat valinnat ja aloita toisto. (sivut 26 37, 59) 17

20 USB-laitteen liittäminen Voit liittää tähän soittimeen USB-laitteita (USB-muistilaite, USB HDD) ja katsoa video- tai kuvatiedostoja ja kuunnella musiikkitiedostoja, jotka ovat USBlaitteeseen tallennettuja. Tässä soittimessa on 2 USB-liitäntää, yksi etupuolella ja toinen takapuolella. Kun liität USB-laitteen tai irrotat sen, varmista, että katkaiset tästä soittimesta ja USB-laitteesta (vain jos liität USB HDD:n) virran. Valitse ehdottomasti Pika-Aloitus -asetukseksi Ei (katso sivu 47) ennen laitteen liittämistä tai irrottamista. Jos liität tai irrotat laitteen soittimen kera tai Pika-Aloitus valittuna, tiedot saattavat vaurioitua. Lisätietoa langattoman LAN-sovittimen liittämisestä on kohdassa Langaton yhteys (langaton LAN) sivulla 20. USB-muistilaitteen liittäminen Esimerkki: Etuosa* 1 Liitä USB-kaapeli (kaupoissa myytävä) tämän soittimen USB1- tai USB2- liitäntään ja USB HDD:n USB-porttiin. 2 Kytke USB HDD:n virta päälle. 3 Kytke tähän soittimeen virta painamalla B. VAROITUS SHARP ei voi taata, ettei USB HDD rikkoutuisi, ettei siihen tulisi toimintahäiriötä tai ettei muun laitteen liittäminen aiheuttaisi USB HDD:lle tallennettujen tietojen menetystä. Varmista, että käytät USB-laitetta, joka on USB 2.0 High Speed -tuettu (480 mbps). Vain malliltaan omatehoista USB HDD:tä voi käyttää tämän soittimen kanssa. USB:n kautta virtaa saavaa HDD:tä ei voi käyttää. Katso käyttöä koskevat tarkemmat tiedot USB HDD:n käyttöohjeesta. Tämä soitin ei voi toistaa TV-ohjelmia, jotka on tallennettu USB HDD:lle nauhurilla. Tietoja USB HDD -muodoista USB HDD on seuraavien muotojen kanssa yhteensopiva: USB-muistilaite USB2-liitäntä * Myös takapuolella on käytettävissä oleva USB-liitäntä (USB1-liitäntä). USB HDD:n liittäminen Esimerkki: Etuosa* Muodot FAT32 NTFS EXT3 Muoto Kopioi Poista Toisto E Kun liitäntä on tehty Tietoja USB-laitteeseen tallennettujen video-, musiikki- ja kuvatiedostojen toistosta on sivuilla ja Tietoja USB-laitteeseen tallennettujen tietojen alustuksesta tai BD-LIVEtietojen poistosta on sivulla 54. USB-kaapeli (kaupoissa myytävä) USB * Myös takapuolella on käytettävissä oleva USB-liitäntä (USB1-liitäntä). 18 USB HDD

MALLI BD-HP35S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-HP35S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-HP35S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS SUOMI Johdanto TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ, KUN ET ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP BD-HP90S http://fi.yourpdfguides.com/dref/3285037

Käyttöoppaasi. SHARP BD-HP90S http://fi.yourpdfguides.com/dref/3285037 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP BD-HP90S. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP BD-HP90S käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

BD-HP90S SHARP. x.v.colour. ffi]o~~ III DOLBY. L\VCHD. ["J,"J'il:i) TRUEIlEI ~ AQUOS LINK

BD-HP90S SHARP. x.v.colour. ffi]o~~ III DOLBY. L\VCHD. [J,J'il:i) TRUEIlEI ~ AQUOS LINK SHARP. BD-HP90S BLU-RAY/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS RW COMPATIBLE ffi]o~~ DlDlTAL AUDIO ~ db-i.. i III DOLBY. Master Audio I Essential DIGITAL PLUS I III DOLBY. ["J,"J'il:i) TRUEIlEI ~ L\VCHD x.v.colour WIRELESS

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas QSG_suo 29/12/04 15:15 Page 55 Personal Sound System (PSS) - aloitusopas Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön.toivomme,että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa. Rekisteröitymisen

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS TC-20 CD/Radio Kannettava soitin VAROITUS KÄYTTÖOHJE VAROITUS ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI. VAARA SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas

BDS. Integroitu kotiteatterijärjestelmä. Pikakäyttöopas Integroitu kotiteatterijärjestelmä Pikakäyttöopas Johdanto, Kaiutinten sijoittaminen ja liitännät Kiitos, että valitsit Harman Kardon -tuotteen! Tämä pikakäyttöopas sisältää kaiken tiedon, mitä tarvitset

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Pika-aloitusopas 1) Virtakytkin 2) Antenni ilma 3) Kaiuttimien lähdöt 4) Optiset digitaaliset audiotulot

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN FI malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN Ylläpito ja tekniset tiedot LATAA ladattavat paristot täyteen ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran. LUE käyttöohjeet ennen kuin yrität käyttää laitetta.

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Pikaopas. Suomi CUH-1116A 7026135

Pikaopas. Suomi CUH-1116A 7026135 Pikaopas Suomi CUH-1116A 7026135 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä televisioon suorittamalla alla olevat vaiheet. Takanäkymä AC IN -liitäntä HDMI OUT -portti HDMI-tuloportti

Lisätiedot

Multimedia Käyttöopas

Multimedia Käyttöopas Multimedia Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

4-134-523-91(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-91(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-91(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF-587 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Finnish DENVER CRP-716

Finnish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Finnish TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. NÄYTTÖ 2. NÄYTÖN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS 3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS/HÄLYTYS 2 PÄÄLLE/POIS 4.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot