BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely Kytkeminen Toisto Asetukset... 39

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39"

Transkriptio

1 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen Toisto Käyttöohje Asetukset Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta. Lue kaikki ohjeet ennen järjestelmän kytkemistä ja käyttöä. Näiden ohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden Onkyo BLU-RAY DISC -soittimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. FI-1

2 Varoitus: Älä altista laitetta sateelle tai kostealle ilmalle, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Huomioi: Älä avaa laitteen koteloa, jotta vältät sähköiskun vaaran. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollon saa tehdä vain valtuutettu huoltopalvelu. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITEKOTELOA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. Fi-2

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys Onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta Varoitus Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ENNENKuin kytket laitteen SÄHKöverkkoon ensimmäisen kerran. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, kun asetat laitteen valmiustilaan ON/STANDBYnäppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun Onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. Kun lopetat laitteen käytön, poista levy soittimesta ja katkaise virta. 9. Laitteen asentaminen Asenna laite paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto. Varmista jäähdytysilman esteetön kierto laitteen ympärillä etenkin silloin, jos sijoitat sen laitekaappiin. Riittämätön ilmankierto voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja toimintahäiriön. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille, sillä ylikuumeneminen lyhentää optisen lukupään käyttöikää. Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Estä esimerkiksi kaiuttimien aiheuttama värinä. Älä sijoita laitetta kaiuttimien päälle tai aivan niiden yläpuolelle. Asenna laite vaakatasoon. Älä asenna laitetta kyljelleen tai kaltevalle pinnalle, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriö. Television, radion tai videonauhurin viereen sijoitettu laite saattaa vaikuttaa kuvan tai äänen laatuun. Siirrä laitteet tarvittaessa kauemmas toisistaan. 10. Hyvän kuvanlaadun ylläpitäminen Tämä laite sisältää huipputekniikkaa. optisen lukupään ja levynpyöritysmekaniikan likaantuminen ja kuluminen voivat vaikuttaa kuvan laatuun. Varmista toimivuus säännöllisellä tarkastuksella ja huollolla (puhdistus ja kuluneiden osien vaihto) noin käyttötunnin välein riippuen käyttöolosuhteista. Pyydä lisätietoja Onkyo-kauppiaalta. 11. Kosteuden tiivistyminen Kosteus saattaa viottaa tätä laitetta. Lue seuraavat ohjeet huolella: optinen lukupää on yksi laitteen tärkeimmistä osista. Siihen saattaa tiivistyä kosteutta. Kosteutta saattaa tiivistyä seuraavissa tilanteissa: - Laite siirretään kylmästä lämpimään paikkaan. - Lämmitin käynnistetään tai ilmastointilaitteen kylmä ilmavirta kohdistuu laitteeseen. - Laite siirretään kesällä ilmastoidusta huoneesta kuumaan ja kosteaan paikkaan. - Laitetta käytetään kosteassa paikassa. Älä käytä laitetta paikassa, jossa se altistuu kosteudelle. Epäsopivat olosuhteet voivat viottaa levyjä ja laitteen osia. Jos laitteeseen tiivistyy kosteutta, poista levy ja jätä laite päälle kahdeksi tai kolmeksi tunniksi. Sinä aikana laite lämpenee ja kosteus haihtuu. FI-3

4 12. Aluekoodit BD/DVD-normissa käytetään aluekoodeja, jotka sallivat levyn käytön vain tietyillä maantieteellisillä alueilla. Maat on jaettu kolmeen (BD) tai kuuteen alueeseen (DVD). Tämä soitin toistaa vain DB/DVD-levyt, joiden aluekoodi on oikea. Sopivat aluekoodit on meritty laitteen takalevyyn. 13 Tietoa tästä käyttöohjeesta Käyttöohjeessa selitetään tämän laitteen toiminnot. Kaikki levyt eivät välttämättä mahdollista kaikkia BD/DVD-normiin sisältyviä erikoistoimintoja, joten varmista toimintojen käytettävyys levyn kansivihosta. Tässä laitteessa on CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksen mukainen puolijohdelaserjärjestelmä. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita. Jos havaitset toimintahäiriön tai muita pulmia, ota yhteys laitteen myyjään. Älä ava alitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, Groebenzell, Germany Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu Onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , Groebenzell, Germany Onkyo Europe Electronics GmbH VAROITUS: AVATUSTA LAITTEESTA LÄHTEE CLASS 1M -LUOKAN NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASER-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SUORAAN LAITTEEN OPTISIIN OSIIN. LAITTEEN TOIMINTA PERUSTUU LASER-SÄTEESEEN. OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ TAI SÄÄTÖ VOI ALTISTAA HENKILÖN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. Laitteen takalevyssä on oheisen kuvan mukainen varoitusmerkki. 1. Tämän CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksen mukaisen laitteen sisällä hyödynnetään laser-järjestelmää. 2. Älä ava laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Fi-4

5 Sisältö Esittely Tärkeitä turvaohjeita...2 Varotoimenpiteitä...3 Sisältö...5 Alkuvalmistelut...6 Tämän käyttöohjeen merkinnöistä...6 Vakiovarusteet...6 Tietoa mediatyypeistä...7 Blu-ray Disc -levyt...7 Tähän soittimeen sopivat levyt/mediat...7 Epäsopivat levyt...8 Levyn sisältöön liittyvää tietoa...10 Tärkeää tietoa...11 Levyjen käsitteleminen...11 Lisenssit ja tekijänoikeudet...12 Tärkeimmät osat...13 Soittimen etulevy...13 Soittimen takalevy...13 Kauko-ohjain...14 Kytkeminen Soittimen kytkeminen televisioon/projektoriin...15 Soittimen kytkeminen vahvistimeen/ AV-viritinvahvistimeen...16 Kytkeminen HDMI-kaapelilla...16 O optinen digitaaliaudiolähtö...17 Laajakaistayhteys Internetiin...18 Kiinteän Internet-yhteyden kytkeminen (LAN-kaapeli)...18 Toisto Alkuvalmistelut...19 Paristojen laittaminen kauko-ohjaimeen...19 Virtajohdon kytkeminen...19 Virran kytkeminen päälle...20 Kieliasetus...20 onkyo AV-viritinvahvistimen ohjaaminen kauko-ohjaimella...21 HDMI-ohjauksen käyttö D-toiminnon käyttö...21 Videon/Kuvien/Musiikin toisto...22 Levyn laittaminen soittimeen...22 BD/DVD-videotoisto...22 BD/DVD-valikot...23 BONUSVIEW- ja BD-LIVE-toiminnot...24 DVD-R/RW (VR) / BD-RE/R (BDAV) -levyjen toisto...25 CD-äänilevyjen toisto...27 M mp3-tiedostojen toisto...28 Still-kuvien katseleminen (JPEG-tiedostot)...29 upnp*-yhteensopivan mediapalvelimen käyttö Toistotoiminnot...33 Toistokohdan pikasiirto eteenpäin/ taaksepäin (haku)...33 Siirtyminen seuraavaan jaksoon tai paluu jakson alkuun (kappale/nimike)...33 Taukotila / Toisto kuva kerrallaan...33 Hidastettu toisto (eteen/taakse)...34 Nimikkeen tai jakson jatkuva toisto (Repeat)...34 Tietyn kohdan jatkuva toisto...35 Audiotietojen näyttö...35 Tekstityksen vaihto...35 Kuvakulman vaihto...36 Kuvakulmamerkin näyttö...36 Toiston aikana tehtäviä asetuksia...37 Function Control -toimintovalikko...37 Asetukset Asetukset...39 Perustoimenpiteet...39 Toistoasetusten tekeminen...39 Audio Video Settings -valikko (audio- ja videoasetukset)...40 Smart Settings -valikko (automaattisammutus) HDMI Control -valikko (Ohjaus HDMI-kaapelin kautta)...41 Playback Setting -valikko (toistoasetukset)...41 on Screen Language -valikko (kuvaruutuvalikoiden kieli)...42 Version-valikko (versiotiedot)...42 System-valikko (järjestelmäastuksia)...42 Communication Setup -valikko (yhteysasetukset)...43 U usb-muistin hallinta...44 Software Update Settings -valikko (ohjelmistopäivityksen asetukset)...45 Ongelmatilanteen ratkaisu Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita Virheilmoitukset kuvaruudussa...54 Tekniset tiedot...55 Sanastoa...56 Tietoa ohjelmistolisensseistä...59 Tietoa tämän laitteen ohjelmistolisensseistä...59 O ohjelmistolisensseistä mainitseminen...59 FI-5

6 RC-826DV Alkuvalmistelut Tämän käyttöohjeen merkinnöistä Tämä merkintä kiinnittää huomiota erityistietoihin ja toimintoihin. Vakiovarusteet Kauko-ohjain (1) Varoitus Tämä merkintä varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat viottaa laitetta. Seuraavat merkinnät osoittavat, minkä tyyppisiä levyjä ohjeet koskevat. BD VIDEO Toiminnot koskevat BD Video -levyjä. AA -kokoluokan paristot (2) BD-RE Toiminnot koskevat BD-RE-levyjä. BD-R DVD VIDEO Toiminnot koskevat BD-R-levyjä. Toiminnot koskevat DVD Video -levyjä. Virtajohto (1) DVD-RW Toiminnot koskevat DVD-RW-levyjä. DVD-R Toiminnot koskevat DVD-R-levyjä. AUDIO CD Toiminnot koskevat Audio CD -levyjä. CD-R Toiminnot koskevat CD-R-levyjä. CD-RW Toiminnot koskevat CD-RW-levyjä. USB Toiminnot koskevat USB-muistia. Fi-6

7 Tietoa mediatyypeistä Blu-ray Disc -levyt Blu-ray Disc on ensiluokkainen uuden sukupolven levytyyppi. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: Suuri tallennuskapasiteetti (yksipuolinen levy 25 Gt kaksipuolinen levy 50 Gt) - Levylle mahtuu jopa viisinkertainen määrä tietoa DVD-levyyn verrattuna, joten se sopii erityisesti teräväpiirtoelokuville, joissa on interaktiivisia lisätoimintoja x 1080p teräväpiirtotarkkuus takaa huippulaadukkaan kuvan. Pakkaamaton monikanavaääni takaa parhaan äänenlaadun (Laatu voi ylittää jopa teatteriäänentoiston) Kuluttajalla on valittavanaan entistä enemmän vaihtoehtoja. Laitteet ovat yhteensopivia DVD-levyjen kanssa, joten käyttäjä voi toistaa niillä myös vanhoja DVD-levykokoelmiaan. Uuden teknologian ansiosta levyt ovat erittäin kestäviä, joten ne eivät naarmuunnu eivätkä likaannu herkästi. Tähän soittimeen sopivat levyt/mediat Voit käyttää tässä soittimessa seuraavan tyyppisiä levyjä. Älä käytä sovitinta muuttaaksesi 8 cm levyn halkaisijan 12 cm:ksi. Käytä vain yhteensopivia levyjä, joissa on asianmukainen logo. Yhteensopimattomien levyjen toisto ei välttämättä onnistu lainkaan tällä soittimella. Vaikka niiden toisto onnistuisikin, ei kuvan tai äänen laatu ole välttämättä toivotunlainen. Levytyyppi BD Video Aluekoodi B/ALL BD-RE DL BD-R DL DVD Aluekoodi Video 2 / ALL 2 ALL DVD+RW/DVD+R DVD-RW/DVD-R DVD+R DL / DVD-R DL Tallennusformaatti Sisältö Audio + Video (Movie) BDMV/BDAV -formaatti Video-formaatti Video/VR/ AVCHDformaatti (levyt viimeisteltyinä) DivX+HD (H.264/MKV) JPEG* 2 MP3* 3 Audio + Video (Movie) Audio + Video (Movie) Still-kuva (JPEG) Audio Levyn koko 12 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm Levytyyppi Audio CD* 1 CD-RW/ CD-R Tallennusformaatti Audio CD (CD-DA) Audio CD (CD-DA) JPEG* 2 MP3* 3 Still-kuva (JPEGtiedosto) Audio Mediaformaatti Tallennusformaatti Sisältö Audio Audio sisältö Levyn koko 12 cm 8 cm USB-muisti DivX-HD Audio + Video (Movie) JPEG* 2 Still-kuva (JPEG-tiedosto) MP3* 3 Audio BD/DVD-soittimissa ja levyissä on laitteiden käyttöpaikan määrittävä aluekoodi. Tämän soittimen BD-aluekoodi on B ja DVD-aluekoodi on 2. (ALL-merkinnällä varustettuja levyjä voi toistaa kaikkialla). Kaikki BD/DVD-levyt eivät välttämättä mahdollista tämän laitteen jokaisen toiminnon käyttöä. Asia riippu levyn ominaisuuksista. Näyttöön voi ilmestyä toiston edetessä valikoita tai ohjeita. Noudata niitä. Levy ei välttämättä toistu tässä soittimessa, vaikka se olisi vasemmalla näkyvän taulukon mukainen. Asia riippuu levyn ominaisuuksista. Viimeistely eli finalisointi tarkoittaa tallentamisen viimeistä vaihetta, jonka jälkeen levyä voi toistaa myös muissa soittimissa kuin vain itse tallentimessa. Tämä soitin toistaa vain viimeisteltyjä levyjä. (Tällä soittimella ei voi viimeistellä levyjä). Tallennusformaatti vaikuttaa levyn yhteensopivuuteen. DivX-videotiedostojen ominaisuudet vaikuttavat niiden toistettavuuteen tässä laitteessa. Lue lisää sivulta 49. FI-7

8 Epäsopivat levyt Seuraavia levyjä ei voi toistaa tällä soittimella lainkaan tai ne eivät toistu asianmukaisesti. Epäsopivan levyn toistaminen voi rikkoa kaiuttimet. Älä laita soittimeen vääränlaista levyä. CDG, Video CD, Photo CD, CD-ROM, CD-TEXT, SVCD, SACD, PD, CDV, CVD, DVD-RAM, DVD Audio, koteloitu BD-RE, CD-WMA Epätavallisen muotoiset levyt eivät ole yhteensopivia. Älä laita soittimeen epätavallisen muotoista levyä (sydän, kulmikas tms.). Väärän muotoinen levy aiheuttaa toimintahäiriön. Seuraavat BD-videolevyt eivät ole yhteensopivia. Levyn aluekoodi ei ole B tai ALL (Levy on ostettu värän aluekoodin omaavasta maasta).* Laittomasti tuotetut levyt. Johonkin erityistoimintaan tarkoitetut levyt. * Tämä laitteen aluekoodi on B. Seuraavat DVD-videolevyt eivät ole yhteensopivia. Levyn aluekoodi ei ole 2 tai ALL (Levy on ostettu värän aluekoodin omaavasta maasta).* Laittomasti tuotetut levyt. Johonkin erityistoimintaan tarkoitetut levyt. * Tämä laitteen aluekoodi on 2. Seuraavat BD-RE/R-, DVD-RW/R- ja DVD+RW/R-levyt eivät ole yhteensopivia. Et voi toistaa tyhjää levyä. BD-levyjen toistettavuus riippuu tallennustavasta ja levyn ominaisuuksista. Asiaan vaikuttaa BD-tallennin, BD-levy ja BD-tallennusohjelmisto. Käytä kaikissa laitteissa vain uusimpia ohjelmistoversioita ja pyydä tarvittaessa apua laitevalmistajilta. Selvitä omien BD-levyjesi yhteensopivuus ennenkuin ostat tämän BD-soittimen. Tämä soitin sisältää hankintahetkellä uusinta tekniikkaa, mutta mikään ei takaa, että se olisi yhteensopiva erilaisten tallennusformaattien tulevien versioiden kanssa. Seuraavat Audio CD* 1 -levyt eivät ole yhteensopivia Levyä ei välttämättä voi toistaa tässä soittimessa, jos levy on kopiointisuojattu eli siihen on tallennettu erityinen kopioinninestotoiminto. Tämä soitin on valmistettu siten, että se pystyy toistamaan CD (Compact Disc) -normin mukaiset Audio CD -levyt. Seuraavat CD-RW/R-levyt eivät ole yhteensopivia. Et voi toistaa tyhjää levyä. Et voi toistaa levyä, jonka tiedostojen tallennusformaatti on joku muu kuin Audio CD tai JPEG/MP3. Levyjen toistettavuus riippuu tallennustavasta ja levyn ominaisuuksista. Levyn toisto ei onnistu, jos se ei ole yhteensopiva tämän soittimen kanssa. * 2 Tietoa JPEG-tiedostoista JPEG on still-kuvatiedostojen tallennusformaatti (digikuvat, piirrokset jne.). Voit toistaa JPEG-tiedostoja tällä soittimella. Epäsopivia tiedostomuotoja. Voit toistaa vain JPEG-kuvatiedostoja (esimerkiksi TIFF-tiedostot eivät ole yhteensopivia). JPEG-tiedoston toistettavuus tässä järjestelmässä riippuu viimekädessä sen tallennustavasta. Et voi toistaa Progressive JPEG -formaatissa tallennettuja kuvatiedostoja. Et voi toistaa Motion JPEG -tiedostoja tai muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä JPEG-tiedostoja. Muita epäsopivia tiedostoja. Et välttämättä voi toistaa sellaisia Still-kuvatiedostoja, jotka olet luonut, kopioinut tai muokannut tietokoneessasi. Et välttämättä voi toistaa sellaisia Still-kuvatiedostoja, joita olet käsitellyt (esimerkiksi kääntänyt kuvan asentoa tai korvannut tallentamalla jonkin Internetistä tai sähköpostista lataamasi kuvan). Fi-8

9 Toiston aikana voi esiintyä seuraavia ilmiöitä Toiston käynnistyminen voi kestää tavallista pidempään, jos kansioita tai tiedostoja on paljon tai levyllä on muuten paljon dataa. Tämä laite ei näytä tiedoston EXIF-tietoja. EXIF on lyhenne sanoista Exchangeable Image File Format. Se on normi, jonka mukaan esimerkiksi JPEG-kuvatiedoston mukana tallennetaan hyödyllisiä lisätietoja. (Lue lisää osoitteesta * 3 Tietoa MP3-tiedostoista MP3 on audiotiedostomuoto, jossa audiodata on pakattu MPEG1/2 Audio layer-3 -formaatin mukaisesti. MP3-tiedostojen tiedostopääte on.mp3. (Jos tiedostoa ei ole tallennettu yhteensopivassa MP3-muodossa, ääni voi kelvoton ja kohinaa voi olla paljon, vaikka tiedostopäätteenä olisi.mp3 ). MP3-tiedostojen toisto MP3-tiedostot eivät välttämättä toistu siinä järjestyksessä, jossa ne on tallennettu. Tiedoston luomisessa kannattaa käyttää verrattain hidasta tallennusnopeutta. Suurella nopeudella tallennettu tiedosto voi aiheuttaa paljon kohinaa eikä sen toisto välttämättä onnistu ollenkaan. Tiedoston luenta kestää sitä pidempään mitä enemmän kansioita on. MP3-tiedostojen toiston käynnistymisaika riippuu kansiohierarkian monimutkaisuudesta. MP3-tiedoston toistoaika ei välttämättä näy tarkasti oikein. Tietoa DivX+HD (H.264/MKV) -tiedostoista Tidoston toistettavuus riippuu sen ominaisuuksista. Lue lisää sivulta 49. Still-kuvat (JPEG-tiedostot) ja audiodata (MP3-tiedostot) kansioissa Voit tallentaa Still-kuvat (JPEG-tiedostot) ja audion (MP3-tiedostot) kansioittain joko levylle tai USB-muistiin seuraavan kuvan havainnollistamalla periaatteella. Esimerkkikuva kansiohierarkiasta: Juuri Root *4 Yhdessä kansiossa voi olla enintään 256 kansiota ja tiedostoa yhteensä. Tämä koskee myös kansiohierarkian alkua eli juurta. Tiedostoilta ja kansioilta edellytetään seuraavaa Levyjen ja USB-muistien pitää täyttää seuraavat vaatimukset ollakseen yhteensopivia tämän soittimen kanssa: - Sisällön pitää olla EXIF-formaatin mukainen (koskee vain JPEG-kuvatiedostoja). - Kuvan resolutio: 32 x x 4320 pikseliä (koskee vain JPEG-tiedostoja) - Yhdessä kansiossa saa olla enintään 256 tiedostoa ja kansiota yhteensä. - Kansiohierarkiassa saa olla enintään 5 tasoa. - Tiedostokoko: 20 Mt tai vähemmän (JPEG) 200 Mt tai vähemmän (MP3) 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät välttämättä näy aivan samanlaisina tämän soittimen näytössä kuin tietokoneessa. Tietoa DivX-videoista *4 01 Kansio Kansio xxx Kansio 001.jpg/001.mp3 *4 255.jpg/255.mp3 001.jpg/001.mp3 *4 256.jpg/256.mp3 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 DivX on digitaalinen videoformaatti, jonka on kehittänyt DivX, Inc. Tämä soitin on DivX Certified -sertifioitu tuote, joka pystyy toistamaan DivX-videotiedostoja. Lue lisää verkko-osoitteesta Sivustolla on myös ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa videotiedostojasi DivX-muotoon. Tämä DivX Certified -sertifioitu soitin toistaa DivX - ja DivX Plus HD (H.264/MKV) -videotiedostot, joiden tarkkuus voi olla jopa 1080p HD ja ne voivat sisältää erityistä lisämateriaalia. *4 Tietoa DivX Video-On-Demand -vuokravideoista Rekisteröi tämä DivX Certified -sertifioitu soitin, jotta voit vuokrata elokuvia DivX Video-On-Demand (VOD) -järjestelmän kautta. Selvitä ensin laitteesi rekisteröintikoodi asetusvalikon DivX VOD -kohdasta. Mene sitten vod.divx.com-verkkosivulle ja selvitä sieltä tarkemmat ohjeet rekisteröinnin tekemisestä. FI-9

10 Levyn sisältöön liittyvää tietoa BD Video BD-levy mahdollistaa hienoja lisätoimintoja, kuten BONUSVIEW (BD-ROM Profile 1 Version 1.1). Sen ansiosta voit nauttia esimerkiksi kuva-kuvassatoiminnosta tai BD-LIVE-ominaisuuksista (Sivu 24). Jos levy on BONUSVIEW/BD-LIVE-yhteensopiva, voit kopioida siitä lisämateriaalia tai ladata lisämateriaalia internetistä. Voit esimerkiksi avata elokuvan päälle pienen ikkunan, jossa näkyy ohjaajan kommentit. Erilaisten toimintojen käytettävyys riippuu levyn ominaisuuksista. Nimike (Title), jakso (Chapter) ja kappale (Track) Blu-ray Disc- ja DVD-levyjen sisältö on jaettu nimikkeisiin (Title) ja jaksoihin (Chapter). Nimike on levyn pisin kokonaisuus, kuten elokuva. Huomioi, että samalla levyllä voi olla useampiakin elokuvia. Jaksot ovat puolestaan elokuvan osakokonaisuuksia. (Esimerkki 1). Audio CD -levyt on jaettu kappaleisiin (Track). (Esimerkki 2). Esimerkki 1: Blu-ray Disc tai DVD Esimerkki 2: Audio CD Nimike 1 Nimike 2 Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 1 Kappale1 Kappale2 Kappale3 Kappale4 BD/DVD Video -levyihin liittyviä kuvakkeita BD/DVD Video -levyn koteloon on yleensä merkitty erilaisia levyn sisältöä kuvaavia tunnuksia English Chinese :9 LB English 2. Chinese DVD Video BD Video Ääniraidat ja audioformaatit BD- ja DVD-levyllä voi olla jopa kahdeksan erikielistä ääniraitaa. Niistä ensimmäinen on elokuvan alkuperäinen ääniraita. Tässä kohdassa näkyy lisäksi ääniraidan audioformaatti: Dolby Digital, DTS MPEG tms. Dolby Digital Dolby Laboratories Inc. -yrityksen kehittämä äänijärjestelmä tuottaa elokuvateatterimaisen äänimaiseman. Se edellyttää, että kytket soittimesi Dolby Digital -yhteensopivaan prosessoriin tai vahvistimeen. DTS DTS on digitaalinen äänijärjestelmä, jonka DTS, Inc. kehitti erityisesti elokuvateattereiden käyttöön. Linear PCM Tavallisten audio-cd-levyjen ja joidenkin DVD- ja Blu-ra Disc -levyjen ääni on tallennettu lineaarisena PCM-signaalina. Audio CD -levyn tallennuksessa käytetään 44.1 khz:n näytetaajuutta ja 16 bitin tarkkuutta. (DVD Video -levyn tallennuksessa näytetaajuus ja tarkkuus ovat välillä 48 khz 16 bit ja 96 khz 24 bit. Blu-ray Disc -levyillä puolestaan näytetaajuus ja tarkkuus ovat välillä 48 khz 16 bit ja 192 khz ja 24 bit). Tekstityskieli Tässä kohdassa näkyy tekstityksessä käytettävä kieli Kuvasuhde Kuvasuhde voi olla erilainen eri elokuvilla. Kamerakulma Elokuvan jotkin kohtaukset on voitu tallentaa BD/DVD-levyille eri kuvakulmista. (Sama kohtaus on voitu esimerkiksi kuvata sekä edestä, vasemmalta ja oikealta). Aluekoodi Tässä kohdassa näkyy levyn aluekoodi, joka ilmaisee, missä levyä voi käyttää. Fi-10

11 Tärkeää tietoa Levyjen käsitteleminen Estä levyjen naarmuuntuminen ja likaantuminen BD-, DVD- ja CD-levyihin tarttuu helposti pölyä ja sormenjälkiä ja ne naarmuuntuvat herkästi. Naarmuuntunut levy ei välttämättä toimi kunnolla. Käsittele levyjä varovasti ja säilytä niitä asianmukaisesti. Säilytä levyjä oikein Laita levy koteloonsa ja säilytä kotelo pystyasennossa hyvässä paikassa. Älä säilytä levyjä kuumassa auringonpaisteessa, lämmittimien lähellä tai kosteassa paikassa. Älä pudota, tärisytä tai kolhi levyjä. Älä säilytä levyjä pölyisessä tai märässä paikassa. Käsittele levyjä varovasti Puhdista levyn likaantunut pinta varovasti pehmeällä ja hiukan vedellä kostutetulla kangasliinalla. Suuntaa pyyhkäisyt levyn keskireiältä ulkoreunoja kohti. Älä käytä levynpuhdistusaineita, puhdistusbensiiniä, ohenteita, staattisen sähkön poistoaineita tai muita liuotinaineita. Älä koskettele levyn pintoja. Älä kiinnitä levyyn paperietikettejä tai tarroja. Jos levyn soittopuoli on likainen tai naarmuinen, soitin voi tulkita sen yhteensopimattomaksi. Tällöin levyn toisto ei onnistu kunnolla tai soitin voi automaattisesti työntää sen ulos levypesästä. Puhdista levyn likaantunut soittopinta pehmeällä pyyhkeellä ja yritä sitten soittoa uudestaan. Lukupään puhdistaminen Älä koskaan käytä tavallisia kaupasta hankittavia puhdistuslevyjä, sillä ne voivat rikkoa lukupään. Kosteudesta ketovat varoitukset Lukupään tai levyn pintaan voi muodostua kosteutta seuraavissa olosuhteissa: - Heti lämmittimen päällekytkemisen jälkeen. - Höyryävässä tai muuten kosteassa huoneessa. - Soitin siirretään kylmästä paikasta lämpimään paikkaan. Kosteus aiheuttaa seuraavaa: Soitin ei pysty lukemaan levyn sisältöä kunnolla, joten toisto ei onnistu asianmukaisesti. Kosteuden poistaminen: Poista levy soittimesta ja katkaise virta. Anna soittimen olla rauhassa, kunnes kosteus on vähitellen haihtunut sen sisältä. Soitin voi mennä rikki, jos käytät sitä, kun sen sisällä on kosteutta. FI-11

12 Lisenssit ja tekijänoikeudet Audiovisuaalinen ohjelma voi sisältää materiaalia, jota ei saa kopioida ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Tutustu huolellisesti paikallisiin lakeihin ja sääntöihin, jotka koskevat tekijänoikeuksia ja lupia. Tässä laitteessa käytetään kopioinninestotekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvaltalaiset patentit ja immateriaalioikeudet, jotka omistaa Rovi Corporation. Toiminnon muuttaminen tai poistaminen on kielletty. Lakien mukaan tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia ei saa kopioida, näyttää, lähettää antenni- tai kaapeliverkossa, toistaa julkisesti tai vuokrata ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. DVD-videot on kopiointisuojattuja, joten niistä ei voi eikä saa tehdä minkäänlaisia tallenteita. x.v.colour ja x.v. Colour -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Sony Corporation. Blu-ray, BONUSVIEW ja niiden logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Blu-ray Disc Association. TIETOA DIVX-VIDEOISTA: DivX on digitaalinen videoformaatti, jonka on kehittänyt DivX, Inc. Tämä laite on DivX Certified -sertifioitu, mikä mahdollistaa DivX-videoiden toiston. Lue lisää verkkoosoitteesta Samalta sivustolta saat myös tietoa ohjelmistotyökaluista, joilla voit tehdä DivX-tiedostoja. TIETOA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -JÄRJESTELMÄSTÄ: Rekisteröi tämä DivX Certified -hyväksytty laite, jotta voit toistaa DivX Video-On-Demand (VOD) -vuokravideoita. Selvitä aluksi laitteen rekisteröintikoodi asetusvalikon DivX VOD -osiosta. Käytä sitä koodia verkkosivustolla vod.divx.com viimeistelläksesi rekisteröinnin ja saadaksesi lisätietoja DivX VOD -palveluista. Tätä järjestelmää suojaavat jotkin tai kaikki seuraavista Yhdysvaltalaisista patenteista: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 ja LC-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SHARP Corporation. Tässä laitteessa käytetään LC Font -tekniikkaa, jonka kehitti SHARP Corporation. Sen ansiosta LCD-näytön tekstit ja merkit näkyvät erityisen selvinä. Näitä merkkityyppejä ei kuitenkaan käytetä aivan kaikissa näytön valikoissa. Tavaramerkit ja lisenssit Blu-ray ja sen logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Blu-ray Disc Association. BD-LIVE -logo on tavaramerkki, jonka omistaa Blu-ray Disc Association. AVCHD ja AVCHD -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Panasonic Corporation ja Sony Corporation. DivX ja DivX Certified, DivX Plus TM HD ja niiden logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DivX Inc. Niiden käyttö on lisenssinalaista. DVD Logo on tavaramerkki, jonka omistaa DVD Format/ Logo Licensing Corporation. Tuote on valmistettu Dolby Laboratories -yrityksen lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories. Tuotteen valmistuksessa käytetty Yhdysvaltalaisia patentteja 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ja muita Yhdysvaltalaisia ja maailmanlaajuisia patentteja ja vireillä olevia patentteja. DTS ja sen symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmistoa DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing LLC. Java ja kaikki Javaan liittyvät tavaramerkit ja logot ovat tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja uualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Oracle America, Inc. Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D - logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Blu-ray Disc Association. Fi-12

13 Tärkeimmät osat Soittimen etulevy ON/STANDBY (virta) (s. 20) (taukotila) (s. 28) (lopetus) (s. 22) (toisto) (s. 22) Etulevyn USB-liitäntä (s. 28) Kauko-ohjausanturi (s. 19) (levypesän avaus/sulkeminen) (s. 22) Soittimen takalevy ETHERNET-liitäntä (s. 18) Takalevyn USB-liitäntä (s. 24) HDMI-lähtö (HDMI OUT) (s. 16) Optinen digitaaliaudiolähtö (AUDIO OUTPUT DIGITAL OPTICAL (s. 17) Virtaliitin (AC INLET) (s. 19) Katkaise laitteen virta ennenkuin kiinnität tai irrotat USB-muistin. Jos virta on päällä kiinnittäessäsi tai irrottaessasi USB-muistia, siinä oleva data voi vahingoittua. FI-13

14 Kauko-ohjain F G H I J K RC-826DV L M N O P Q R S T U (käyttötila/valmiustila, s. 20) OPEN/CLOSE (levypesän avaus/sulkeminen, s. 22) AUDIO (ääni, s. 35), SUBTITLE (tekstitys, s. 35) Numeronäppäimet (s. 38) REPEAT (jatkuva toisto, s. 34) (toistokohdan pikasiirto taaksepäin, s. 33) (toistokohdan pikasiirto eteenpäin, s. 33) (taukotila, s. 33) (toisto, s. 22) HOME (s. 20) Osoittimen siirto ( / / / ), ENTER (s. 39) POP UP MENU / MENU (valikon avaus, s. 24) A (punainen), B (vihreä), C (keltainen), D (sininen) (s. 25) FUNCTION (s. 37) EXIT (s. 39) LOCK (s. 39) RECEIVER (viritinvahvistimen ohjaus, s. 21) Remote ID -asetuksena pitää olla 1, kun järjestelmässä on Onkyo-AV-viritinvahvistin. DISPLAY (näytön sisältö, s. 23) / (hidastus/ohitus, s. 33) / (hidastus/ohitus, s. 33) (lopetus, s. 22) TOP MENU (päävalikko, s. 23) RETURN (paluu, s. 28) 3D (s. 21) P IN P (kuva kuvassa, s. 24) Näppäinlukitus Voit lukita näppäimet, jotta niiden tahaton painaminen ei aiheuta väärää toimintoa. Paina LOCK-näppäintä yli 2 sekuntia. Avaa näppäinlukitus painamalla LOCK-näppäintä uudestaan yli 2 sekuntia. Kun näppäimet on lukittu, näytössä vilkkuu hetken Hold -sana, jos painat jotain näppäintä. Fi-14

15 Soittimen kytkeminen televisioon/projektoriin HDMI-liitännän ansiosta pääset nauttimaan huippulaadukkaasta digitaalisesta kuvasta ja äänestä. (Voit kytkeä tämän soittimen vain sellaiseen televisioon/projektoriin, jossa on HDMI-liitäntä). Käytä vain laadukasta ja hyväksyttyä HDMI-kaapelia. 1. Katkaise soittimen ja television/projektorin virta ennenkuin kytket mitään johtoja. 2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kunnolla soittimen HDMI OUT -lähtöön ( ) ja toinen pää television/ projektorin HDMI IN -tuloon ( ). (HDMI-kaapeli on lisävaruste). HDMI-kaapeli (hanki sopivan pituinen kaapeli erikseen) Projektori Televisio Normaalisti HDMI Video Out -kohdan asetuksena on Auto (sivu 40). Tämä on samalla tehdasasetus. Jos kuva näyttää epävakaalta, kun HDMI Video Out -asetuksena on Auto, muuta lähtevän videosignaalin tarkkuusasetus sellaiseksi, joka sopii järjestelmän muidenkin laitteiden ominaisuuksiin. 3D-ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää, etä televisio/projektori on 3D-yhteensopiva. Noudata kytkemisessä myös television/projektorin omia käyttöohjeita. Peruskytkennän jälkeiset toimenpiteet Voit halutessasi kytkeä soittimen myös audiovahvistimeen. (Sivu 17) Tee tarvittavat audio- ja video-asetukset. (Sivu 40) Laita soittimeen levy tai USB-muisti ja käynnistä toisto. (Sivu 22) FI-15

16 Soittimen kytkeminen vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen Voit kytkeä tämän soittimen vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen, jolloin pääset nauttimaan myös digitaalisesta surround-äänentoistosta. Soitin mahdollistaa kaksi kytkentätapaa, joista voit valita vahvistimen/av-viritinvahvistimen ominaisuuksiin sopivan. Kytkeminen HDMI-liitäntää käyttäen. Kytkeminen optista digitaaliliitäntää käyttäen. Katkaise virta tästä soittimesta ja muista laitteista ennenkuin kytket mitään johtoja. Lue audiolähdön syöttämän signaalin formaatista tarkempia tietoja sivulta 49. Kytkeminen HDMI-kaapelilla HDMI-kaapeli* Televisio HDMI-kaapeli* Vahvistin/ AV-viritinvahvistin * Lisävaruste HDMI-lähdön käyttäminen mahdollistaa 7.1-kanavaisen digitaalisen äänentoiston. DTS-HD High Resolution Audio- ja DTS-HD Master Audio -formaatit syötetään HDMI-lähdöstä bittivirtana. Kytke järjestelmään vahvistin, jossa on oma dekooderi näitä formaatteja varten, jotta voit nautia niiden hienosta äänenlaadusta. Jos kytket soittimen televisioon/projektoriin vahvistimen/av-viritinvahvistimen kautta ja haluat katsella 3D-ohjelmaa, myös vahvistimen/projektorin pitää olla 3D-yhteensopiva. Jos näin ei ole, kytke HDMI-kaapeli suoraan 3D-yhteensopivaan televisioon/projektoriin ja kytke sen lisäksi optinen digitaaliaudiolähtö suoraan vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen. Fi-16

17 Optinen digitaaliaudiolähtö Voit kytkeä tämän soittimen vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen käyttämällä optista digitaaliaudiokaapelia (lisävaruste). Optinen digitaaliaudiokaapeli* * Lisävaruste Vahvistin/AV-viritinvahvistin Optinen digitaaliaudiolähtö mahdollistaa 5.1-kanavaisen äänentoiston. (7.1-kanavainen äänentoisto ei sen kautta onnistu). Peruskytkennän jälkeiset toimenpiteet Tee tarvittavat audio- ja video-asetukset. (Sivu 40) Laita soittimeen levy tai USB-muisti ja käynnistä toisto. (Sivu 22) FI-17

18 Laajakaistayhteys Internetiin Kun kytket tämän soittimen Internetiin, saat televisioosi BD-LIVE-toiminnon mahdollistamia lisäsisältöjä, voit hyödyntää kotiverkkoa ja tehdä ohjelmistopäivityksiä. Tee Internet-kytkentä seuraavia ohjeita noudattaen. Katkaise virta tästä soittimesta ja muista laitteista ennenkuin kytket mitään johtoja. Varoitus Internet-yhteyden käyttö edellyttää, että sinulla on laajakaistayhteys jo valmiina. Pyydä lisätietoja lähimmältä Internet-palveluntarjoajaltasi. Lue järjestelmän kaikkien laitteiden omat käyttöohjeet, sillä tarkka kytkemistapa riippuu laitteiden ominaisuuksista. Kiinteän Internet-yhteyden kytkeminen (LAN-kaapeli) Kytke LAN-kaapelin (LAN, Local Area Network eli lähiverkko) toinen pää tämän soittimen ETHERNET-lähtöön ( ) ja toinen pää laajakaistareitittimen LAN-liitäntään ( ). (LAN-kaapeli on lisävaruste). LAN-kaapeli* PC-tietokone * Lisävaruste Internet Modeemi Laajakaistareititin LAN-kaapelin/reitittimen pitää olla 10BASE-T/100BASE-TX-yhteensopiva. Peruskytkennän jälkeiset toimenpiteet Tee yhteyden edellyttämät asetukset. (Sivu 43) Lue BD-LIVE-toiminnosta lisää sivuilta 25 ja 42. Lue kotiverkon kautta tehtävästä toistosta lisää sivulta 31. Lue Internetin kautta tehtävästä ohjelmistopäivityksestä lisää sivulta 45. Fi-18

19 RC-826DV Alkuvalmistelut Paristojen laittaminen kauko-ohjaimeen 1 Paina paristokotelon kannen avauskielekettä ja nosta kansi auki kuvassa näkyvän nuolen suuntaan. Kauko-ohjaimen sopiva käyttöalue Kauko-ohjausanturi 30º 15º 30º Noin 5 m 15º 2 Laita paristokoteloon kaksi AA-paristoa (R-06, UM/SUM-3). Laita paristot oikein päin huomioimalla kotelossa olevat napaisuusmerkinnät (+ ja ). Kauko-ohjain Virtajohdon kytkeminen 3 Kohdista kannen takaosan pieni kieleke paristokoteloon kuvan mukaisesti ( ) ja paina kansi kiinni ( ). Tunnet pienen naksahduksen, kun kansi lukittuu oikein paikoilleen. Kytke ensin pakkaukseen kuuluvan virtajohdon toinen pää soittimen takalevyssä olevaan AC INLET -virtaliittimeen ( ). Kytke sitten virtajohdon toinen pää pistorasiaan ( ). Varoitus Älä käytä tai säilytä paristoja suorassa auringonpaisteessa tai muuten kuumassa paikassa, kuten kuumassa autossa tai aivan lämmittimen vieressä. Epäsopivat olosuhteet voivat aiheuttaa paristojen vuotamisen, ylikuumenemisen, räjähtämisen tai syttymisen. Lisäksi paristojen käyttöikä voi merkittävästi lyhentyä. Älä altista kauko-ohjainta kolhuille, vedelle tai kostealle ilmalle. Kauko-ohjaus ei välttämättä toimi, jos soittimen kauko-ohjausanturiin osuu suora auringonvalo tai muu kirkas valo. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa paristojen vuotamisen tai rikkoutumisen. Huomioi paristoissa olevat varoitusmerkinnät ja käytä paristoja oikein. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja yhdessä. Poista paristot, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Sijoita soitin riittävän lähelle pistorasiaa. Estä virtajohdon joutuminen liian kireälle. Estä sähköiskun vaara. Älä kosketa minkään kaapelin eristämättömään kohtaan, kun virtajohto on kytkettynä. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käytää laitetta pitkään aikaan. FI-19

20 Virran kytkeminen päälle Kytke ensin kaikki tarvittavat kaapelit. Kun se on tehty, kytke television virta päälle ja valitse tämä soitin sen AV-ohjelmalähteeksi (Tutustu television omiin käyttöohjeisiin). (Kytke tämä soitin television liitäntään, jossa on esimerkiksi seuraavanlainen merkintä: HDMI/EXT/AUX). Home Screen -päävalikko ON/STANDBY Virran kytkeminen päälle Kytke virta päälle painamalla kauko-ohjaimen tai soittimen etulevyn -näppäintä. Päävalikko Kuvake osoittaa, että soittimessa on levy Kuvake osoittaa, että USB-muisti on kytkettynä Kuvake osoittaa, että laite on kytketty LAN-lähiverkkoon Painikeopas Kieliasetus Näyttöön avautuu ensimmäisenä kielivalikko, kun kytket virran ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen (sivu 42). Valitse haluamasi kieli. RC-826DV Laitteen asettaminen valmiustilaan Laita soitin käyttötilasta valmiustilaan painamalla kauko-ohjaimen tai soittimen etulevyn -näppäintä. 1 Siirry / -näppäimillä kohtaan Settings (asetukset) ja paina sitten näppäintä tai ENTER. RC-826DV 2 Siirry / -näppäimillä kohtaan On Screen Language (valikkokieli) ja paina sitten näppäintä tai ENTER. Jos painat -näppäintä liian nopeasti uudestaan, laite ei ehkä asetu takaisin käyttötilaan. Odota yli 10 sekuntia ja paina näppäintä vasta sitten, jos haluat laitteen takaisin käyttötilaan. Tietoa Home Screen -päävalikosta Kun kytket virran päälle, Home Screen -päävalikko avautuu automaattisesti. 3 Siirry / -näppäimillä haluamasi kielen kohdalle ja paina sitten ENTER-näppäintä. English Nederlands Cesky Deutsch Svenska Magyar Français Dansk Slovensky Italiano Norsk Slovenšina Español Suomi Português Polski Fi-20

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas Käyttö- ja asennusopas Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus.

KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten. LN54** LP36** LP63** LP86**

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE 1 Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. 2 KIITOS, ETTÄ VALITSIT FINNSAT FSC 7200PVR:n FINNSAT FSC 7200PVR

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio)

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio) Viritinvahvistin Malli SR6006 Käyttöohje (lyhennetty versio) 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä... 4 Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja... 5 Ergonomiaa koskevia ohjeita... 8 Aloittaminen... 10 Hallintapainikkeiden

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot