BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely Kytkeminen Toisto Asetukset... 39

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39"

Transkriptio

1 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen Toisto Käyttöohje Asetukset Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta. Lue kaikki ohjeet ennen järjestelmän kytkemistä ja käyttöä. Näiden ohjeiden avulla saat täyden hyödyn uuden Onkyo BLU-RAY DISC -soittimesi monipuolisista ominaisuuksia ja pääset nauttimaan ensiluokkaisesta äänentoistosta. Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. FI-1

2 Varoitus: Älä altista laitetta sateelle tai kostealle ilmalle, sillä siitä saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Huomioi: Älä avaa laitteen koteloa, jotta vältät sähköiskun vaaran. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollon saa tehdä vain valtuutettu huoltopalvelu. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITEKOTELOA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 10. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu. 11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 12. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S3125A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 13. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 14. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 15 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 16. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 17. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 18. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. Fi-2

3 Varotoimenpiteitä 1. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön ilman oikeudenomistajan lupaa. 2. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen sisällä olevaa sulaketta. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys Onkyo-kaupiaaseen. 3. Hoito: Puhdista laite säänöllisesti pehmeällä pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Kuivaa laite heti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, ohenteita, alkoholia tai muita liuotteita, sillä ne voivat viottaa laitteen pintaa ja kotelon merkintöjä. 4. Virta Varoitus Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ENNENKuin kytket laitteen SÄHKöverkkoon ensimmäisen kerran. Sähköverkon jännite riippuu maasta, jossa laitetta käytetään. Varmista, että laitteen takalevyssä oleva merkintä vastaa sähköverkon jännitettä (AC 230 V, 50 Hz). Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Varmista, että pääset helposti tarttumaan pistotulppaan. yhteys sähköverkkoon ei katkea kokonaan, kun asetat laitteen valmiustilaan ON/STANDBYnäppäimellä. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta. 5. Kuulovaurion estäminen Kuulokkeiden liian voimakas äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 6. Paristojen ja akkujen kuumeneminen Älä altista paristoja tai akkuja voimakkaalle auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle. 7. Älä kosketa laitetta märillä käsillä: Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä outuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun Onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä jätä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päälle pitkäksi ajasi, jotta ne eivät jätä jälkiä kotelon pintaan. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi halutulla tavalla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. Kun lopetat laitteen käytön, poista levy soittimesta ja katkaise virta. 9. Laitteen asentaminen Asenna laite paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto. Varmista jäähdytysilman esteetön kierto laitteen ympärillä etenkin silloin, jos sijoitat sen laitekaappiin. Riittämätön ilmankierto voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja toimintahäiriön. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille, sillä ylikuumeneminen lyhentää optisen lukupään käyttöikää. Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Estä esimerkiksi kaiuttimien aiheuttama värinä. Älä sijoita laitetta kaiuttimien päälle tai aivan niiden yläpuolelle. Asenna laite vaakatasoon. Älä asenna laitetta kyljelleen tai kaltevalle pinnalle, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriö. Television, radion tai videonauhurin viereen sijoitettu laite saattaa vaikuttaa kuvan tai äänen laatuun. Siirrä laitteet tarvittaessa kauemmas toisistaan. 10. Hyvän kuvanlaadun ylläpitäminen Tämä laite sisältää huipputekniikkaa. optisen lukupään ja levynpyöritysmekaniikan likaantuminen ja kuluminen voivat vaikuttaa kuvan laatuun. Varmista toimivuus säännöllisellä tarkastuksella ja huollolla (puhdistus ja kuluneiden osien vaihto) noin käyttötunnin välein riippuen käyttöolosuhteista. Pyydä lisätietoja Onkyo-kauppiaalta. 11. Kosteuden tiivistyminen Kosteus saattaa viottaa tätä laitetta. Lue seuraavat ohjeet huolella: optinen lukupää on yksi laitteen tärkeimmistä osista. Siihen saattaa tiivistyä kosteutta. Kosteutta saattaa tiivistyä seuraavissa tilanteissa: - Laite siirretään kylmästä lämpimään paikkaan. - Lämmitin käynnistetään tai ilmastointilaitteen kylmä ilmavirta kohdistuu laitteeseen. - Laite siirretään kesällä ilmastoidusta huoneesta kuumaan ja kosteaan paikkaan. - Laitetta käytetään kosteassa paikassa. Älä käytä laitetta paikassa, jossa se altistuu kosteudelle. Epäsopivat olosuhteet voivat viottaa levyjä ja laitteen osia. Jos laitteeseen tiivistyy kosteutta, poista levy ja jätä laite päälle kahdeksi tai kolmeksi tunniksi. Sinä aikana laite lämpenee ja kosteus haihtuu. FI-3

4 12. Aluekoodit BD/DVD-normissa käytetään aluekoodeja, jotka sallivat levyn käytön vain tietyillä maantieteellisillä alueilla. Maat on jaettu kolmeen (BD) tai kuuteen alueeseen (DVD). Tämä soitin toistaa vain DB/DVD-levyt, joiden aluekoodi on oikea. Sopivat aluekoodit on meritty laitteen takalevyyn. 13 Tietoa tästä käyttöohjeesta Käyttöohjeessa selitetään tämän laitteen toiminnot. Kaikki levyt eivät välttämättä mahdollista kaikkia BD/DVD-normiin sisältyviä erikoistoimintoja, joten varmista toimintojen käytettävyys levyn kansivihosta. Tässä laitteessa on CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksen mukainen puolijohdelaserjärjestelmä. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita. Jos havaitset toimintahäiriön tai muita pulmia, ota yhteys laitteen myyjään. Älä ava alitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Euroopassa käytettävät mallit Vaatimustenmukaisuusvakuutus Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, Groebenzell, Germany Vakuutamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu Onkyo-tuote täyttää asiaan liittyvät tekniset normit kuten EN60065, EN55013, EN55020 ja EN , Groebenzell, Germany Onkyo Europe Electronics GmbH VAROITUS: AVATUSTA LAITTEESTA LÄHTEE CLASS 1M -LUOKAN NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASER-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SUORAAN LAITTEEN OPTISIIN OSIIN. LAITTEEN TOIMINTA PERUSTUU LASER-SÄTEESEEN. OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ TAI SÄÄTÖ VOI ALTISTAA HENKILÖN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. Laitteen takalevyssä on oheisen kuvan mukainen varoitusmerkki. 1. Tämän CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksen mukaisen laitteen sisällä hyödynnetään laser-järjestelmää. 2. Älä ava laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Fi-4

5 Sisältö Esittely Tärkeitä turvaohjeita...2 Varotoimenpiteitä...3 Sisältö...5 Alkuvalmistelut...6 Tämän käyttöohjeen merkinnöistä...6 Vakiovarusteet...6 Tietoa mediatyypeistä...7 Blu-ray Disc -levyt...7 Tähän soittimeen sopivat levyt/mediat...7 Epäsopivat levyt...8 Levyn sisältöön liittyvää tietoa...10 Tärkeää tietoa...11 Levyjen käsitteleminen...11 Lisenssit ja tekijänoikeudet...12 Tärkeimmät osat...13 Soittimen etulevy...13 Soittimen takalevy...13 Kauko-ohjain...14 Kytkeminen Soittimen kytkeminen televisioon/projektoriin...15 Soittimen kytkeminen vahvistimeen/ AV-viritinvahvistimeen...16 Kytkeminen HDMI-kaapelilla...16 O optinen digitaaliaudiolähtö...17 Laajakaistayhteys Internetiin...18 Kiinteän Internet-yhteyden kytkeminen (LAN-kaapeli)...18 Toisto Alkuvalmistelut...19 Paristojen laittaminen kauko-ohjaimeen...19 Virtajohdon kytkeminen...19 Virran kytkeminen päälle...20 Kieliasetus...20 onkyo AV-viritinvahvistimen ohjaaminen kauko-ohjaimella...21 HDMI-ohjauksen käyttö D-toiminnon käyttö...21 Videon/Kuvien/Musiikin toisto...22 Levyn laittaminen soittimeen...22 BD/DVD-videotoisto...22 BD/DVD-valikot...23 BONUSVIEW- ja BD-LIVE-toiminnot...24 DVD-R/RW (VR) / BD-RE/R (BDAV) -levyjen toisto...25 CD-äänilevyjen toisto...27 M mp3-tiedostojen toisto...28 Still-kuvien katseleminen (JPEG-tiedostot)...29 upnp*-yhteensopivan mediapalvelimen käyttö Toistotoiminnot...33 Toistokohdan pikasiirto eteenpäin/ taaksepäin (haku)...33 Siirtyminen seuraavaan jaksoon tai paluu jakson alkuun (kappale/nimike)...33 Taukotila / Toisto kuva kerrallaan...33 Hidastettu toisto (eteen/taakse)...34 Nimikkeen tai jakson jatkuva toisto (Repeat)...34 Tietyn kohdan jatkuva toisto...35 Audiotietojen näyttö...35 Tekstityksen vaihto...35 Kuvakulman vaihto...36 Kuvakulmamerkin näyttö...36 Toiston aikana tehtäviä asetuksia...37 Function Control -toimintovalikko...37 Asetukset Asetukset...39 Perustoimenpiteet...39 Toistoasetusten tekeminen...39 Audio Video Settings -valikko (audio- ja videoasetukset)...40 Smart Settings -valikko (automaattisammutus) HDMI Control -valikko (Ohjaus HDMI-kaapelin kautta)...41 Playback Setting -valikko (toistoasetukset)...41 on Screen Language -valikko (kuvaruutuvalikoiden kieli)...42 Version-valikko (versiotiedot)...42 System-valikko (järjestelmäastuksia)...42 Communication Setup -valikko (yhteysasetukset)...43 U usb-muistin hallinta...44 Software Update Settings -valikko (ohjelmistopäivityksen asetukset)...45 Ongelmatilanteen ratkaisu Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita Virheilmoitukset kuvaruudussa...54 Tekniset tiedot...55 Sanastoa...56 Tietoa ohjelmistolisensseistä...59 Tietoa tämän laitteen ohjelmistolisensseistä...59 O ohjelmistolisensseistä mainitseminen...59 FI-5

6 RC-826DV Alkuvalmistelut Tämän käyttöohjeen merkinnöistä Tämä merkintä kiinnittää huomiota erityistietoihin ja toimintoihin. Vakiovarusteet Kauko-ohjain (1) Varoitus Tämä merkintä varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat viottaa laitetta. Seuraavat merkinnät osoittavat, minkä tyyppisiä levyjä ohjeet koskevat. BD VIDEO Toiminnot koskevat BD Video -levyjä. AA -kokoluokan paristot (2) BD-RE Toiminnot koskevat BD-RE-levyjä. BD-R DVD VIDEO Toiminnot koskevat BD-R-levyjä. Toiminnot koskevat DVD Video -levyjä. Virtajohto (1) DVD-RW Toiminnot koskevat DVD-RW-levyjä. DVD-R Toiminnot koskevat DVD-R-levyjä. AUDIO CD Toiminnot koskevat Audio CD -levyjä. CD-R Toiminnot koskevat CD-R-levyjä. CD-RW Toiminnot koskevat CD-RW-levyjä. USB Toiminnot koskevat USB-muistia. Fi-6

7 Tietoa mediatyypeistä Blu-ray Disc -levyt Blu-ray Disc on ensiluokkainen uuden sukupolven levytyyppi. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: Suuri tallennuskapasiteetti (yksipuolinen levy 25 Gt kaksipuolinen levy 50 Gt) - Levylle mahtuu jopa viisinkertainen määrä tietoa DVD-levyyn verrattuna, joten se sopii erityisesti teräväpiirtoelokuville, joissa on interaktiivisia lisätoimintoja x 1080p teräväpiirtotarkkuus takaa huippulaadukkaan kuvan. Pakkaamaton monikanavaääni takaa parhaan äänenlaadun (Laatu voi ylittää jopa teatteriäänentoiston) Kuluttajalla on valittavanaan entistä enemmän vaihtoehtoja. Laitteet ovat yhteensopivia DVD-levyjen kanssa, joten käyttäjä voi toistaa niillä myös vanhoja DVD-levykokoelmiaan. Uuden teknologian ansiosta levyt ovat erittäin kestäviä, joten ne eivät naarmuunnu eivätkä likaannu herkästi. Tähän soittimeen sopivat levyt/mediat Voit käyttää tässä soittimessa seuraavan tyyppisiä levyjä. Älä käytä sovitinta muuttaaksesi 8 cm levyn halkaisijan 12 cm:ksi. Käytä vain yhteensopivia levyjä, joissa on asianmukainen logo. Yhteensopimattomien levyjen toisto ei välttämättä onnistu lainkaan tällä soittimella. Vaikka niiden toisto onnistuisikin, ei kuvan tai äänen laatu ole välttämättä toivotunlainen. Levytyyppi BD Video Aluekoodi B/ALL BD-RE DL BD-R DL DVD Aluekoodi Video 2 / ALL 2 ALL DVD+RW/DVD+R DVD-RW/DVD-R DVD+R DL / DVD-R DL Tallennusformaatti Sisältö Audio + Video (Movie) BDMV/BDAV -formaatti Video-formaatti Video/VR/ AVCHDformaatti (levyt viimeisteltyinä) DivX+HD (H.264/MKV) JPEG* 2 MP3* 3 Audio + Video (Movie) Audio + Video (Movie) Still-kuva (JPEG) Audio Levyn koko 12 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm Levytyyppi Audio CD* 1 CD-RW/ CD-R Tallennusformaatti Audio CD (CD-DA) Audio CD (CD-DA) JPEG* 2 MP3* 3 Still-kuva (JPEGtiedosto) Audio Mediaformaatti Tallennusformaatti Sisältö Audio Audio sisältö Levyn koko 12 cm 8 cm USB-muisti DivX-HD Audio + Video (Movie) JPEG* 2 Still-kuva (JPEG-tiedosto) MP3* 3 Audio BD/DVD-soittimissa ja levyissä on laitteiden käyttöpaikan määrittävä aluekoodi. Tämän soittimen BD-aluekoodi on B ja DVD-aluekoodi on 2. (ALL-merkinnällä varustettuja levyjä voi toistaa kaikkialla). Kaikki BD/DVD-levyt eivät välttämättä mahdollista tämän laitteen jokaisen toiminnon käyttöä. Asia riippu levyn ominaisuuksista. Näyttöön voi ilmestyä toiston edetessä valikoita tai ohjeita. Noudata niitä. Levy ei välttämättä toistu tässä soittimessa, vaikka se olisi vasemmalla näkyvän taulukon mukainen. Asia riippuu levyn ominaisuuksista. Viimeistely eli finalisointi tarkoittaa tallentamisen viimeistä vaihetta, jonka jälkeen levyä voi toistaa myös muissa soittimissa kuin vain itse tallentimessa. Tämä soitin toistaa vain viimeisteltyjä levyjä. (Tällä soittimella ei voi viimeistellä levyjä). Tallennusformaatti vaikuttaa levyn yhteensopivuuteen. DivX-videotiedostojen ominaisuudet vaikuttavat niiden toistettavuuteen tässä laitteessa. Lue lisää sivulta 49. FI-7

8 Epäsopivat levyt Seuraavia levyjä ei voi toistaa tällä soittimella lainkaan tai ne eivät toistu asianmukaisesti. Epäsopivan levyn toistaminen voi rikkoa kaiuttimet. Älä laita soittimeen vääränlaista levyä. CDG, Video CD, Photo CD, CD-ROM, CD-TEXT, SVCD, SACD, PD, CDV, CVD, DVD-RAM, DVD Audio, koteloitu BD-RE, CD-WMA Epätavallisen muotoiset levyt eivät ole yhteensopivia. Älä laita soittimeen epätavallisen muotoista levyä (sydän, kulmikas tms.). Väärän muotoinen levy aiheuttaa toimintahäiriön. Seuraavat BD-videolevyt eivät ole yhteensopivia. Levyn aluekoodi ei ole B tai ALL (Levy on ostettu värän aluekoodin omaavasta maasta).* Laittomasti tuotetut levyt. Johonkin erityistoimintaan tarkoitetut levyt. * Tämä laitteen aluekoodi on B. Seuraavat DVD-videolevyt eivät ole yhteensopivia. Levyn aluekoodi ei ole 2 tai ALL (Levy on ostettu värän aluekoodin omaavasta maasta).* Laittomasti tuotetut levyt. Johonkin erityistoimintaan tarkoitetut levyt. * Tämä laitteen aluekoodi on 2. Seuraavat BD-RE/R-, DVD-RW/R- ja DVD+RW/R-levyt eivät ole yhteensopivia. Et voi toistaa tyhjää levyä. BD-levyjen toistettavuus riippuu tallennustavasta ja levyn ominaisuuksista. Asiaan vaikuttaa BD-tallennin, BD-levy ja BD-tallennusohjelmisto. Käytä kaikissa laitteissa vain uusimpia ohjelmistoversioita ja pyydä tarvittaessa apua laitevalmistajilta. Selvitä omien BD-levyjesi yhteensopivuus ennenkuin ostat tämän BD-soittimen. Tämä soitin sisältää hankintahetkellä uusinta tekniikkaa, mutta mikään ei takaa, että se olisi yhteensopiva erilaisten tallennusformaattien tulevien versioiden kanssa. Seuraavat Audio CD* 1 -levyt eivät ole yhteensopivia Levyä ei välttämättä voi toistaa tässä soittimessa, jos levy on kopiointisuojattu eli siihen on tallennettu erityinen kopioinninestotoiminto. Tämä soitin on valmistettu siten, että se pystyy toistamaan CD (Compact Disc) -normin mukaiset Audio CD -levyt. Seuraavat CD-RW/R-levyt eivät ole yhteensopivia. Et voi toistaa tyhjää levyä. Et voi toistaa levyä, jonka tiedostojen tallennusformaatti on joku muu kuin Audio CD tai JPEG/MP3. Levyjen toistettavuus riippuu tallennustavasta ja levyn ominaisuuksista. Levyn toisto ei onnistu, jos se ei ole yhteensopiva tämän soittimen kanssa. * 2 Tietoa JPEG-tiedostoista JPEG on still-kuvatiedostojen tallennusformaatti (digikuvat, piirrokset jne.). Voit toistaa JPEG-tiedostoja tällä soittimella. Epäsopivia tiedostomuotoja. Voit toistaa vain JPEG-kuvatiedostoja (esimerkiksi TIFF-tiedostot eivät ole yhteensopivia). JPEG-tiedoston toistettavuus tässä järjestelmässä riippuu viimekädessä sen tallennustavasta. Et voi toistaa Progressive JPEG -formaatissa tallennettuja kuvatiedostoja. Et voi toistaa Motion JPEG -tiedostoja tai muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä JPEG-tiedostoja. Muita epäsopivia tiedostoja. Et välttämättä voi toistaa sellaisia Still-kuvatiedostoja, jotka olet luonut, kopioinut tai muokannut tietokoneessasi. Et välttämättä voi toistaa sellaisia Still-kuvatiedostoja, joita olet käsitellyt (esimerkiksi kääntänyt kuvan asentoa tai korvannut tallentamalla jonkin Internetistä tai sähköpostista lataamasi kuvan). Fi-8

9 Toiston aikana voi esiintyä seuraavia ilmiöitä Toiston käynnistyminen voi kestää tavallista pidempään, jos kansioita tai tiedostoja on paljon tai levyllä on muuten paljon dataa. Tämä laite ei näytä tiedoston EXIF-tietoja. EXIF on lyhenne sanoista Exchangeable Image File Format. Se on normi, jonka mukaan esimerkiksi JPEG-kuvatiedoston mukana tallennetaan hyödyllisiä lisätietoja. (Lue lisää osoitteesta * 3 Tietoa MP3-tiedostoista MP3 on audiotiedostomuoto, jossa audiodata on pakattu MPEG1/2 Audio layer-3 -formaatin mukaisesti. MP3-tiedostojen tiedostopääte on.mp3. (Jos tiedostoa ei ole tallennettu yhteensopivassa MP3-muodossa, ääni voi kelvoton ja kohinaa voi olla paljon, vaikka tiedostopäätteenä olisi.mp3 ). MP3-tiedostojen toisto MP3-tiedostot eivät välttämättä toistu siinä järjestyksessä, jossa ne on tallennettu. Tiedoston luomisessa kannattaa käyttää verrattain hidasta tallennusnopeutta. Suurella nopeudella tallennettu tiedosto voi aiheuttaa paljon kohinaa eikä sen toisto välttämättä onnistu ollenkaan. Tiedoston luenta kestää sitä pidempään mitä enemmän kansioita on. MP3-tiedostojen toiston käynnistymisaika riippuu kansiohierarkian monimutkaisuudesta. MP3-tiedoston toistoaika ei välttämättä näy tarkasti oikein. Tietoa DivX+HD (H.264/MKV) -tiedostoista Tidoston toistettavuus riippuu sen ominaisuuksista. Lue lisää sivulta 49. Still-kuvat (JPEG-tiedostot) ja audiodata (MP3-tiedostot) kansioissa Voit tallentaa Still-kuvat (JPEG-tiedostot) ja audion (MP3-tiedostot) kansioittain joko levylle tai USB-muistiin seuraavan kuvan havainnollistamalla periaatteella. Esimerkkikuva kansiohierarkiasta: Juuri Root *4 Yhdessä kansiossa voi olla enintään 256 kansiota ja tiedostoa yhteensä. Tämä koskee myös kansiohierarkian alkua eli juurta. Tiedostoilta ja kansioilta edellytetään seuraavaa Levyjen ja USB-muistien pitää täyttää seuraavat vaatimukset ollakseen yhteensopivia tämän soittimen kanssa: - Sisällön pitää olla EXIF-formaatin mukainen (koskee vain JPEG-kuvatiedostoja). - Kuvan resolutio: 32 x x 4320 pikseliä (koskee vain JPEG-tiedostoja) - Yhdessä kansiossa saa olla enintään 256 tiedostoa ja kansiota yhteensä. - Kansiohierarkiassa saa olla enintään 5 tasoa. - Tiedostokoko: 20 Mt tai vähemmän (JPEG) 200 Mt tai vähemmän (MP3) 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät välttämättä näy aivan samanlaisina tämän soittimen näytössä kuin tietokoneessa. Tietoa DivX-videoista *4 01 Kansio Kansio xxx Kansio 001.jpg/001.mp3 *4 255.jpg/255.mp3 001.jpg/001.mp3 *4 256.jpg/256.mp3 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 DivX on digitaalinen videoformaatti, jonka on kehittänyt DivX, Inc. Tämä soitin on DivX Certified -sertifioitu tuote, joka pystyy toistamaan DivX-videotiedostoja. Lue lisää verkko-osoitteesta Sivustolla on myös ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa videotiedostojasi DivX-muotoon. Tämä DivX Certified -sertifioitu soitin toistaa DivX - ja DivX Plus HD (H.264/MKV) -videotiedostot, joiden tarkkuus voi olla jopa 1080p HD ja ne voivat sisältää erityistä lisämateriaalia. *4 Tietoa DivX Video-On-Demand -vuokravideoista Rekisteröi tämä DivX Certified -sertifioitu soitin, jotta voit vuokrata elokuvia DivX Video-On-Demand (VOD) -järjestelmän kautta. Selvitä ensin laitteesi rekisteröintikoodi asetusvalikon DivX VOD -kohdasta. Mene sitten vod.divx.com-verkkosivulle ja selvitä sieltä tarkemmat ohjeet rekisteröinnin tekemisestä. FI-9

10 Levyn sisältöön liittyvää tietoa BD Video BD-levy mahdollistaa hienoja lisätoimintoja, kuten BONUSVIEW (BD-ROM Profile 1 Version 1.1). Sen ansiosta voit nauttia esimerkiksi kuva-kuvassatoiminnosta tai BD-LIVE-ominaisuuksista (Sivu 24). Jos levy on BONUSVIEW/BD-LIVE-yhteensopiva, voit kopioida siitä lisämateriaalia tai ladata lisämateriaalia internetistä. Voit esimerkiksi avata elokuvan päälle pienen ikkunan, jossa näkyy ohjaajan kommentit. Erilaisten toimintojen käytettävyys riippuu levyn ominaisuuksista. Nimike (Title), jakso (Chapter) ja kappale (Track) Blu-ray Disc- ja DVD-levyjen sisältö on jaettu nimikkeisiin (Title) ja jaksoihin (Chapter). Nimike on levyn pisin kokonaisuus, kuten elokuva. Huomioi, että samalla levyllä voi olla useampiakin elokuvia. Jaksot ovat puolestaan elokuvan osakokonaisuuksia. (Esimerkki 1). Audio CD -levyt on jaettu kappaleisiin (Track). (Esimerkki 2). Esimerkki 1: Blu-ray Disc tai DVD Esimerkki 2: Audio CD Nimike 1 Nimike 2 Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 1 Kappale1 Kappale2 Kappale3 Kappale4 BD/DVD Video -levyihin liittyviä kuvakkeita BD/DVD Video -levyn koteloon on yleensä merkitty erilaisia levyn sisältöä kuvaavia tunnuksia English Chinese :9 LB English 2. Chinese DVD Video BD Video Ääniraidat ja audioformaatit BD- ja DVD-levyllä voi olla jopa kahdeksan erikielistä ääniraitaa. Niistä ensimmäinen on elokuvan alkuperäinen ääniraita. Tässä kohdassa näkyy lisäksi ääniraidan audioformaatti: Dolby Digital, DTS MPEG tms. Dolby Digital Dolby Laboratories Inc. -yrityksen kehittämä äänijärjestelmä tuottaa elokuvateatterimaisen äänimaiseman. Se edellyttää, että kytket soittimesi Dolby Digital -yhteensopivaan prosessoriin tai vahvistimeen. DTS DTS on digitaalinen äänijärjestelmä, jonka DTS, Inc. kehitti erityisesti elokuvateattereiden käyttöön. Linear PCM Tavallisten audio-cd-levyjen ja joidenkin DVD- ja Blu-ra Disc -levyjen ääni on tallennettu lineaarisena PCM-signaalina. Audio CD -levyn tallennuksessa käytetään 44.1 khz:n näytetaajuutta ja 16 bitin tarkkuutta. (DVD Video -levyn tallennuksessa näytetaajuus ja tarkkuus ovat välillä 48 khz 16 bit ja 96 khz 24 bit. Blu-ray Disc -levyillä puolestaan näytetaajuus ja tarkkuus ovat välillä 48 khz 16 bit ja 192 khz ja 24 bit). Tekstityskieli Tässä kohdassa näkyy tekstityksessä käytettävä kieli Kuvasuhde Kuvasuhde voi olla erilainen eri elokuvilla. Kamerakulma Elokuvan jotkin kohtaukset on voitu tallentaa BD/DVD-levyille eri kuvakulmista. (Sama kohtaus on voitu esimerkiksi kuvata sekä edestä, vasemmalta ja oikealta). Aluekoodi Tässä kohdassa näkyy levyn aluekoodi, joka ilmaisee, missä levyä voi käyttää. Fi-10

11 Tärkeää tietoa Levyjen käsitteleminen Estä levyjen naarmuuntuminen ja likaantuminen BD-, DVD- ja CD-levyihin tarttuu helposti pölyä ja sormenjälkiä ja ne naarmuuntuvat herkästi. Naarmuuntunut levy ei välttämättä toimi kunnolla. Käsittele levyjä varovasti ja säilytä niitä asianmukaisesti. Säilytä levyjä oikein Laita levy koteloonsa ja säilytä kotelo pystyasennossa hyvässä paikassa. Älä säilytä levyjä kuumassa auringonpaisteessa, lämmittimien lähellä tai kosteassa paikassa. Älä pudota, tärisytä tai kolhi levyjä. Älä säilytä levyjä pölyisessä tai märässä paikassa. Käsittele levyjä varovasti Puhdista levyn likaantunut pinta varovasti pehmeällä ja hiukan vedellä kostutetulla kangasliinalla. Suuntaa pyyhkäisyt levyn keskireiältä ulkoreunoja kohti. Älä käytä levynpuhdistusaineita, puhdistusbensiiniä, ohenteita, staattisen sähkön poistoaineita tai muita liuotinaineita. Älä koskettele levyn pintoja. Älä kiinnitä levyyn paperietikettejä tai tarroja. Jos levyn soittopuoli on likainen tai naarmuinen, soitin voi tulkita sen yhteensopimattomaksi. Tällöin levyn toisto ei onnistu kunnolla tai soitin voi automaattisesti työntää sen ulos levypesästä. Puhdista levyn likaantunut soittopinta pehmeällä pyyhkeellä ja yritä sitten soittoa uudestaan. Lukupään puhdistaminen Älä koskaan käytä tavallisia kaupasta hankittavia puhdistuslevyjä, sillä ne voivat rikkoa lukupään. Kosteudesta ketovat varoitukset Lukupään tai levyn pintaan voi muodostua kosteutta seuraavissa olosuhteissa: - Heti lämmittimen päällekytkemisen jälkeen. - Höyryävässä tai muuten kosteassa huoneessa. - Soitin siirretään kylmästä paikasta lämpimään paikkaan. Kosteus aiheuttaa seuraavaa: Soitin ei pysty lukemaan levyn sisältöä kunnolla, joten toisto ei onnistu asianmukaisesti. Kosteuden poistaminen: Poista levy soittimesta ja katkaise virta. Anna soittimen olla rauhassa, kunnes kosteus on vähitellen haihtunut sen sisältä. Soitin voi mennä rikki, jos käytät sitä, kun sen sisällä on kosteutta. FI-11

12 Lisenssit ja tekijänoikeudet Audiovisuaalinen ohjelma voi sisältää materiaalia, jota ei saa kopioida ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. Tutustu huolellisesti paikallisiin lakeihin ja sääntöihin, jotka koskevat tekijänoikeuksia ja lupia. Tässä laitteessa käytetään kopioinninestotekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvaltalaiset patentit ja immateriaalioikeudet, jotka omistaa Rovi Corporation. Toiminnon muuttaminen tai poistaminen on kielletty. Lakien mukaan tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia ei saa kopioida, näyttää, lähettää antenni- tai kaapeliverkossa, toistaa julkisesti tai vuokrata ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. DVD-videot on kopiointisuojattuja, joten niistä ei voi eikä saa tehdä minkäänlaisia tallenteita. x.v.colour ja x.v. Colour -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Sony Corporation. Blu-ray, BONUSVIEW ja niiden logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Blu-ray Disc Association. TIETOA DIVX-VIDEOISTA: DivX on digitaalinen videoformaatti, jonka on kehittänyt DivX, Inc. Tämä laite on DivX Certified -sertifioitu, mikä mahdollistaa DivX-videoiden toiston. Lue lisää verkkoosoitteesta Samalta sivustolta saat myös tietoa ohjelmistotyökaluista, joilla voit tehdä DivX-tiedostoja. TIETOA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -JÄRJESTELMÄSTÄ: Rekisteröi tämä DivX Certified -hyväksytty laite, jotta voit toistaa DivX Video-On-Demand (VOD) -vuokravideoita. Selvitä aluksi laitteen rekisteröintikoodi asetusvalikon DivX VOD -osiosta. Käytä sitä koodia verkkosivustolla vod.divx.com viimeistelläksesi rekisteröinnin ja saadaksesi lisätietoja DivX VOD -palveluista. Tätä järjestelmää suojaavat jotkin tai kaikki seuraavista Yhdysvaltalaisista patenteista: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 ja LC-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SHARP Corporation. Tässä laitteessa käytetään LC Font -tekniikkaa, jonka kehitti SHARP Corporation. Sen ansiosta LCD-näytön tekstit ja merkit näkyvät erityisen selvinä. Näitä merkkityyppejä ei kuitenkaan käytetä aivan kaikissa näytön valikoissa. Tavaramerkit ja lisenssit Blu-ray ja sen logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Blu-ray Disc Association. BD-LIVE -logo on tavaramerkki, jonka omistaa Blu-ray Disc Association. AVCHD ja AVCHD -logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Panasonic Corporation ja Sony Corporation. DivX ja DivX Certified, DivX Plus TM HD ja niiden logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DivX Inc. Niiden käyttö on lisenssinalaista. DVD Logo on tavaramerkki, jonka omistaa DVD Format/ Logo Licensing Corporation. Tuote on valmistettu Dolby Laboratories -yrityksen lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories. Tuotteen valmistuksessa käytetty Yhdysvaltalaisia patentteja 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ja muita Yhdysvaltalaisia ja maailmanlaajuisia patentteja ja vireillä olevia patentteja. DTS ja sen symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmistoa DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing LLC. Java ja kaikki Javaan liittyvät tavaramerkit ja logot ovat tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja uualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Oracle America, Inc. Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D - logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Blu-ray Disc Association. Fi-12

13 Tärkeimmät osat Soittimen etulevy ON/STANDBY (virta) (s. 20) (taukotila) (s. 28) (lopetus) (s. 22) (toisto) (s. 22) Etulevyn USB-liitäntä (s. 28) Kauko-ohjausanturi (s. 19) (levypesän avaus/sulkeminen) (s. 22) Soittimen takalevy ETHERNET-liitäntä (s. 18) Takalevyn USB-liitäntä (s. 24) HDMI-lähtö (HDMI OUT) (s. 16) Optinen digitaaliaudiolähtö (AUDIO OUTPUT DIGITAL OPTICAL (s. 17) Virtaliitin (AC INLET) (s. 19) Katkaise laitteen virta ennenkuin kiinnität tai irrotat USB-muistin. Jos virta on päällä kiinnittäessäsi tai irrottaessasi USB-muistia, siinä oleva data voi vahingoittua. FI-13

14 Kauko-ohjain F G H I J K RC-826DV L M N O P Q R S T U (käyttötila/valmiustila, s. 20) OPEN/CLOSE (levypesän avaus/sulkeminen, s. 22) AUDIO (ääni, s. 35), SUBTITLE (tekstitys, s. 35) Numeronäppäimet (s. 38) REPEAT (jatkuva toisto, s. 34) (toistokohdan pikasiirto taaksepäin, s. 33) (toistokohdan pikasiirto eteenpäin, s. 33) (taukotila, s. 33) (toisto, s. 22) HOME (s. 20) Osoittimen siirto ( / / / ), ENTER (s. 39) POP UP MENU / MENU (valikon avaus, s. 24) A (punainen), B (vihreä), C (keltainen), D (sininen) (s. 25) FUNCTION (s. 37) EXIT (s. 39) LOCK (s. 39) RECEIVER (viritinvahvistimen ohjaus, s. 21) Remote ID -asetuksena pitää olla 1, kun järjestelmässä on Onkyo-AV-viritinvahvistin. DISPLAY (näytön sisältö, s. 23) / (hidastus/ohitus, s. 33) / (hidastus/ohitus, s. 33) (lopetus, s. 22) TOP MENU (päävalikko, s. 23) RETURN (paluu, s. 28) 3D (s. 21) P IN P (kuva kuvassa, s. 24) Näppäinlukitus Voit lukita näppäimet, jotta niiden tahaton painaminen ei aiheuta väärää toimintoa. Paina LOCK-näppäintä yli 2 sekuntia. Avaa näppäinlukitus painamalla LOCK-näppäintä uudestaan yli 2 sekuntia. Kun näppäimet on lukittu, näytössä vilkkuu hetken Hold -sana, jos painat jotain näppäintä. Fi-14

15 Soittimen kytkeminen televisioon/projektoriin HDMI-liitännän ansiosta pääset nauttimaan huippulaadukkaasta digitaalisesta kuvasta ja äänestä. (Voit kytkeä tämän soittimen vain sellaiseen televisioon/projektoriin, jossa on HDMI-liitäntä). Käytä vain laadukasta ja hyväksyttyä HDMI-kaapelia. 1. Katkaise soittimen ja television/projektorin virta ennenkuin kytket mitään johtoja. 2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kunnolla soittimen HDMI OUT -lähtöön ( ) ja toinen pää television/ projektorin HDMI IN -tuloon ( ). (HDMI-kaapeli on lisävaruste). HDMI-kaapeli (hanki sopivan pituinen kaapeli erikseen) Projektori Televisio Normaalisti HDMI Video Out -kohdan asetuksena on Auto (sivu 40). Tämä on samalla tehdasasetus. Jos kuva näyttää epävakaalta, kun HDMI Video Out -asetuksena on Auto, muuta lähtevän videosignaalin tarkkuusasetus sellaiseksi, joka sopii järjestelmän muidenkin laitteiden ominaisuuksiin. 3D-ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää, etä televisio/projektori on 3D-yhteensopiva. Noudata kytkemisessä myös television/projektorin omia käyttöohjeita. Peruskytkennän jälkeiset toimenpiteet Voit halutessasi kytkeä soittimen myös audiovahvistimeen. (Sivu 17) Tee tarvittavat audio- ja video-asetukset. (Sivu 40) Laita soittimeen levy tai USB-muisti ja käynnistä toisto. (Sivu 22) FI-15

16 Soittimen kytkeminen vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen Voit kytkeä tämän soittimen vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen, jolloin pääset nauttimaan myös digitaalisesta surround-äänentoistosta. Soitin mahdollistaa kaksi kytkentätapaa, joista voit valita vahvistimen/av-viritinvahvistimen ominaisuuksiin sopivan. Kytkeminen HDMI-liitäntää käyttäen. Kytkeminen optista digitaaliliitäntää käyttäen. Katkaise virta tästä soittimesta ja muista laitteista ennenkuin kytket mitään johtoja. Lue audiolähdön syöttämän signaalin formaatista tarkempia tietoja sivulta 49. Kytkeminen HDMI-kaapelilla HDMI-kaapeli* Televisio HDMI-kaapeli* Vahvistin/ AV-viritinvahvistin * Lisävaruste HDMI-lähdön käyttäminen mahdollistaa 7.1-kanavaisen digitaalisen äänentoiston. DTS-HD High Resolution Audio- ja DTS-HD Master Audio -formaatit syötetään HDMI-lähdöstä bittivirtana. Kytke järjestelmään vahvistin, jossa on oma dekooderi näitä formaatteja varten, jotta voit nautia niiden hienosta äänenlaadusta. Jos kytket soittimen televisioon/projektoriin vahvistimen/av-viritinvahvistimen kautta ja haluat katsella 3D-ohjelmaa, myös vahvistimen/projektorin pitää olla 3D-yhteensopiva. Jos näin ei ole, kytke HDMI-kaapeli suoraan 3D-yhteensopivaan televisioon/projektoriin ja kytke sen lisäksi optinen digitaaliaudiolähtö suoraan vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen. Fi-16

17 Optinen digitaaliaudiolähtö Voit kytkeä tämän soittimen vahvistimeen/av-viritinvahvistimeen käyttämällä optista digitaaliaudiokaapelia (lisävaruste). Optinen digitaaliaudiokaapeli* * Lisävaruste Vahvistin/AV-viritinvahvistin Optinen digitaaliaudiolähtö mahdollistaa 5.1-kanavaisen äänentoiston. (7.1-kanavainen äänentoisto ei sen kautta onnistu). Peruskytkennän jälkeiset toimenpiteet Tee tarvittavat audio- ja video-asetukset. (Sivu 40) Laita soittimeen levy tai USB-muisti ja käynnistä toisto. (Sivu 22) FI-17

18 Laajakaistayhteys Internetiin Kun kytket tämän soittimen Internetiin, saat televisioosi BD-LIVE-toiminnon mahdollistamia lisäsisältöjä, voit hyödyntää kotiverkkoa ja tehdä ohjelmistopäivityksiä. Tee Internet-kytkentä seuraavia ohjeita noudattaen. Katkaise virta tästä soittimesta ja muista laitteista ennenkuin kytket mitään johtoja. Varoitus Internet-yhteyden käyttö edellyttää, että sinulla on laajakaistayhteys jo valmiina. Pyydä lisätietoja lähimmältä Internet-palveluntarjoajaltasi. Lue järjestelmän kaikkien laitteiden omat käyttöohjeet, sillä tarkka kytkemistapa riippuu laitteiden ominaisuuksista. Kiinteän Internet-yhteyden kytkeminen (LAN-kaapeli) Kytke LAN-kaapelin (LAN, Local Area Network eli lähiverkko) toinen pää tämän soittimen ETHERNET-lähtöön ( ) ja toinen pää laajakaistareitittimen LAN-liitäntään ( ). (LAN-kaapeli on lisävaruste). LAN-kaapeli* PC-tietokone * Lisävaruste Internet Modeemi Laajakaistareititin LAN-kaapelin/reitittimen pitää olla 10BASE-T/100BASE-TX-yhteensopiva. Peruskytkennän jälkeiset toimenpiteet Tee yhteyden edellyttämät asetukset. (Sivu 43) Lue BD-LIVE-toiminnosta lisää sivuilta 25 ja 42. Lue kotiverkon kautta tehtävästä toistosta lisää sivulta 31. Lue Internetin kautta tehtävästä ohjelmistopäivityksestä lisää sivulta 45. Fi-18

19 RC-826DV Alkuvalmistelut Paristojen laittaminen kauko-ohjaimeen 1 Paina paristokotelon kannen avauskielekettä ja nosta kansi auki kuvassa näkyvän nuolen suuntaan. Kauko-ohjaimen sopiva käyttöalue Kauko-ohjausanturi 30º 15º 30º Noin 5 m 15º 2 Laita paristokoteloon kaksi AA-paristoa (R-06, UM/SUM-3). Laita paristot oikein päin huomioimalla kotelossa olevat napaisuusmerkinnät (+ ja ). Kauko-ohjain Virtajohdon kytkeminen 3 Kohdista kannen takaosan pieni kieleke paristokoteloon kuvan mukaisesti ( ) ja paina kansi kiinni ( ). Tunnet pienen naksahduksen, kun kansi lukittuu oikein paikoilleen. Kytke ensin pakkaukseen kuuluvan virtajohdon toinen pää soittimen takalevyssä olevaan AC INLET -virtaliittimeen ( ). Kytke sitten virtajohdon toinen pää pistorasiaan ( ). Varoitus Älä käytä tai säilytä paristoja suorassa auringonpaisteessa tai muuten kuumassa paikassa, kuten kuumassa autossa tai aivan lämmittimen vieressä. Epäsopivat olosuhteet voivat aiheuttaa paristojen vuotamisen, ylikuumenemisen, räjähtämisen tai syttymisen. Lisäksi paristojen käyttöikä voi merkittävästi lyhentyä. Älä altista kauko-ohjainta kolhuille, vedelle tai kostealle ilmalle. Kauko-ohjaus ei välttämättä toimi, jos soittimen kauko-ohjausanturiin osuu suora auringonvalo tai muu kirkas valo. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa paristojen vuotamisen tai rikkoutumisen. Huomioi paristoissa olevat varoitusmerkinnät ja käytä paristoja oikein. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja yhdessä. Poista paristot, jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan. Sijoita soitin riittävän lähelle pistorasiaa. Estä virtajohdon joutuminen liian kireälle. Estä sähköiskun vaara. Älä kosketa minkään kaapelin eristämättömään kohtaan, kun virtajohto on kytkettynä. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käytää laitetta pitkään aikaan. FI-19

20 Virran kytkeminen päälle Kytke ensin kaikki tarvittavat kaapelit. Kun se on tehty, kytke television virta päälle ja valitse tämä soitin sen AV-ohjelmalähteeksi (Tutustu television omiin käyttöohjeisiin). (Kytke tämä soitin television liitäntään, jossa on esimerkiksi seuraavanlainen merkintä: HDMI/EXT/AUX). Home Screen -päävalikko ON/STANDBY Virran kytkeminen päälle Kytke virta päälle painamalla kauko-ohjaimen tai soittimen etulevyn -näppäintä. Päävalikko Kuvake osoittaa, että soittimessa on levy Kuvake osoittaa, että USB-muisti on kytkettynä Kuvake osoittaa, että laite on kytketty LAN-lähiverkkoon Painikeopas Kieliasetus Näyttöön avautuu ensimmäisenä kielivalikko, kun kytket virran ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen (sivu 42). Valitse haluamasi kieli. RC-826DV Laitteen asettaminen valmiustilaan Laita soitin käyttötilasta valmiustilaan painamalla kauko-ohjaimen tai soittimen etulevyn -näppäintä. 1 Siirry / -näppäimillä kohtaan Settings (asetukset) ja paina sitten näppäintä tai ENTER. RC-826DV 2 Siirry / -näppäimillä kohtaan On Screen Language (valikkokieli) ja paina sitten näppäintä tai ENTER. Jos painat -näppäintä liian nopeasti uudestaan, laite ei ehkä asetu takaisin käyttötilaan. Odota yli 10 sekuntia ja paina näppäintä vasta sitten, jos haluat laitteen takaisin käyttötilaan. Tietoa Home Screen -päävalikosta Kun kytket virran päälle, Home Screen -päävalikko avautuu automaattisesti. 3 Siirry / -näppäimillä haluamasi kielen kohdalle ja paina sitten ENTER-näppäintä. English Nederlands Cesky Deutsch Svenska Magyar Français Dansk Slovensky Italiano Norsk Slovenšina Español Suomi Português Polski Fi-20

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP BD-HP90S http://fi.yourpdfguides.com/dref/3285037

Käyttöoppaasi. SHARP BD-HP90S http://fi.yourpdfguides.com/dref/3285037 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP BD-HP90S. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP BD-HP90S käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation 2-581-895-33(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS30 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Multimedia Käyttöopas

Multimedia Käyttöopas Multimedia Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA.

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE KUIN SE MENEE. Kolmion sisällä oleva salama varoittaa

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation 4-115-668-34(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-SR100 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot