Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa"

Transkriptio

1 Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa

2 YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN KOMPENSOINTI Yksityisen kopionnin haitan kompensointi eli Suomessa tuttavallisemmin hyvitysmaksu on tekijänoikeudellinen järjestely, joka on herättänyt voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan Tämän esityksen tarkoituksena on antaa asiantuntijan neutraali näkökulma hyvitysmaksun taustoihin sekä analyysi vaihtoehdoista yksityisen kopioinnin haitan kompensaatioksi

3 SELVITYKSEN TOTEUTUS Esityksen ja analyysin on laatinut Timo Argillander Digital Media Finlandista Elinkeinoelämän keskusliiton, Teknologiateollisuuden ja Elektroniikan Tukkukauppaiden toimeksiannosta Analyysi on laadittu helmi-maaliskuussa 2012 Selvitys perustuu 12 hyvitysmaksujärjestelyn eri osapuolia edustavan asiantuntijan haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin sekä asiantuntija-analyysiin

4 SELVITYKSEN RAKENNE 1. Johdanto: mitä on yksityisen kopioinnin haitan kompensointi ja hyvitysmaksu 2. Digitaalisen murroksen vaikutus toimintaympäristöön 3. Analyysi eri osapuolten odotuksista ja ideaalimallista 4. Vaihtoehtoisten mallien esittelyä

5 1. JOHDANTO: TEKIJÄNOIKEUDET JA HYVITYSMAKSU

6 JOHDANTO: TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeus on luovan työn tekijän oikeus työnsä tulokseen: sävellykseen, kirjoitukseen, esitykseen jne. Tekijä voi sopia teoksensa lisensoinnista suoraan lisenssin käyttäjän kanssa (ns. suoralisensointi) Tekijöitä ja käyttäjiä on kuitenkin valtavasti siksi on syntynyt suoralisensioinnille vaihtoehtoinen malli, jossa tekijät voivat antaa oikeutensa tekijöitä edustavien tekijänoikeusjärjestöjen hoidettavaksi (tätä mallia kutsutaan kollektiivilisensoinniksi ) Kollektiivilisensoinnissa tekijät luovuttavat oikeuksiaan tekijänoikeusjärjestöille hallinnoitavaksi Kollektiivilisensoinnissa sisältöjen käyttäjien tai välittäjien on maksettava korvaus tekijänoikeusjärjestöille, jotka edelleen tilittävät tekijöille heidän osuutensa korvauksista

7 YKSITYINEN KOPIOINTI JA HYVITYSMAKSU EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan kuluttajalla on oikeus tehdä kopioita ostamastaan tekijänoikeuden alaisesta sisällöstä yksityiseen käyttöönsä (itselle, perheenjäsenille, läheisille ystäville; kaikkiaan muutamia kappaleita) Säädäntö ei erottele ystävälle tehtyä kopiota tai itselle eri toistolaitteisiin tehtyä kopiota Tästä kopioinnista katsotaan syntyvän tulonmenetystä tekijöille, mistä syystä on sovittu menettelyistä tämän haitan korvaamiseksi Suomessa tämä korvaaminen tapahtuu ns. hyvitysmaksun kautta Hyvitysmaksu on merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin käytettäviin tallennevälineisiin ja -laitteisiin liittyvä maksu, jonka tällaisten välineiden tai laitteiden maahantuoja tilittää Hyvitysmaksun käytännön keräämisestä ja tilittämisestä vastaa tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Teosto Hyvitysmaksu tilitetään osittain tekijöille individuaalitilityksinä, osittain tekijöiden toimintaa välillisesti edistäviin tarkoituksiin

8 HYVITYSMAKSUN TAUSTAA C-kasettien ja VHS-nauhojen yleistyminen teki mahdolliseksi ja yleiseksi musiikkiäänitteiden kopioimisen Tämän kehityksen johdosta päädyttiin malliin, jossa yksityiseen käyttöön tehtävä kopiointi nimenomaisesti sallittiin, ja jossa tästä syntyväksi arvioitu haitta korvattiin määräämällä tyhjille kaseteille kasettimaksu Tallennustapojen kehittyessä kasettimaksu eli nykyinen hyvitysmaksu on ulotettu mm. CD-R-levyihin, tietokoneiden ulkoisiin kiintolevyihin (v alkaen) ja tallentaviin digivastaanottimiin

9 HYVITYSMAKSU: SÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS EU:n tekijänoikeusdirektiivi (2001/29/EC) määrittelee, että yksityisestä kopioinnista aiheutuu haittaa, joka tulee korvata (ei kuitenkaan korvausta, jos haitta on vähäinen ) Kansallisten lainsäädäntöjen tehtävänä on osoittaa tavat haitan korvaamiseen Suomessa säädös on tekijänoikeuslain (821/2005) 26 a :ssä Hyvitysmaksun piirissä olevista laitteista ja maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella Perustuu eri osapuolten kuulemisiin ja Teoston teettämiin tutkimuksiin yksityisestä kopioinnista Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain hyvitysmaksutuottojen jakamisesta Kopioinnin haitan arvosta ja sen laskemisesta ei ole yksikäsitteisiä ohjeita säädännössä vaan eri maissa on kansalliset käytännöt haitan arvioimiseksi

10 HYVITYSMAKSUTASOT 2012: ESIMERKKEJÄ Hyvitysmaksu, Hyvitysmaksu, sis. alv, Tuotteen tyypillinen kuluttajahinta, sis.alv, Hyvitysmaksun osuus kuluttajahinnasta Tallennettava CD-levy 0,20 0,25 1,00 25 % C-kasetti 60 min 0,30 0,37 2,00 18 % VHS-kasetti 180 min 1,37 1,69 5,00 34 % Kiintolevy 250 Gt - 1 Tt 12,00 14,76 110,00 13 % Musiikkitallennin 1-20 Gt 10,00 12,30 60,00 21 % Tallentava digiboksi Gt 30,00 36,90 300,00 12 % Maahantuoja tilittää Teostolle hyvitysmaksun 9 % alv:lla ja saa tästä alvvähennyksen. Maahantuoja edelleen veloittaa hyvitysmaksun osuudesta tukkureita/jälleenmyyjiä 23 % alv-kannan mukaan. Kuluttajan maksamassa hinnassa hyvitysmaksun osuuteen siis kohdistuu 23 %:n alv.

11 HYVITYSMAKSUN TUOTTO JA KÄYTTÖ SUOMESSA Hyvitysmaksutuoton kehitys , milj. Hyvitysmaksun tilitykset 2010 tuoton perusteella, Henkilökohtaiset tilitykset oikeudenomistajille: Kopiosto ry Gramex ry Teosto ry 968 Tuotos ry 186 Yhteensä: Tilitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK) Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK) 388 Luovan säveltaiteen edistämiskeskus (LUSES) 365 LUSES ja ESEK yhteisesti AV-varoja 256 Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 150 Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys 64,5 Kirjallisuuden edistämiskeskus E Kuvasto/Visuaalisen taiteen edistämiskeskus (VISEK) 17 Kuurojen Liitto 3,5 Yhteensä piikki johtuu digi-tv-siirtymän tuomasta kasvusta digiboksimyyntiin Opetusministeriö päättää myöhemmin 146 Kaikki yhteensä 6 100

12 HYVITYSMAKSUN HALLINNOLLISET MENETTELYT Maahantuojat raportoivat hyvitysmaksun alaiset toimituksensa kanavalle, joista kanava on suorittanut maksunsa maahantuojalle. Hyvitysmaksun osuus eritellään. Maahantuojat raportoivat Teostolle myydyt hyvitysmaksun alaiset tuotteet tukkuliikkeittäin ja tilittävät kerätyt hyvitysmaksut Teostolle. Poikkeuksena myös tukkukauppa voi suorittaa hyvitysmaksut Teostolle, tällöin maahantuoja raportoi tukkukauppakohtaiset toimitukset mutta ei suorita hyvitysmaksua. Maahantuoja ja jakelutie perivät hyvitysmaksun osuudesta normaalin 23 % alv:n; maahantuojan Teostolle tilittämissä suorituksessa alv on 9 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuluttajan maksamissa laitehinnoissa on hyvitysmaksun osuudessa 23 % alv. Maahantuoja ja jakelutie saavat alv:t normaalien alv-vähennystensä piiriin, joten heille ei synny hyvitysmaksun alv:sta ylimääräistä kulua. Tallennevälineitä tai laitteita ostavat yritykset voivat hakea vapautusta hyvitysmaksusta Hakeminen ennen tuotteen hankintaa: yritys hakee vapautusta nettilomakkeella, hyväksytystä hakemuksesta yritys saa tunnistenumeron, tunnistenumeron avulla yritys saa ostaa laitteen ilman hyvitysmaksua nimettyjen jälleenmyyjien kautta Hakeminen tuotteen hankinnan jälkeen: yritys hakee palautusta Teostolta verkkolomakkeella (kuitti liitetään mukaan), hyväksytyistä hakemuksista hyvitysmaksun osuus tilitetään yritykselle

13 TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA KULTTUURIN TUKI SUOMESSA Laskutavasta riippuen tekijänoikeusjärjestöjen kautta kulkevien tekijänoikeuskorvausten vuotuinen määrä on milj. Hyvitysmaksun tuotto vuonna 2010 oli 6,5 milj. Audion osuus 2,6 milj., videon 2,1 milj. ja DVD:n 1,8 milj. Vertailun vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kulkevia rahavirtoja: Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen 222,6 milj. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille 13,4 milj.

14 YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN KORVAAMINEN ERÄISSÄ MAISSA Yksityisen kopioinnin haitan kompensoinnin käsite on käytössä useilla markkinoilla Suurimmat hyvitysmaksujen kerääjät ovat Ranska, Saksa ja Italia; näissä maissa maksu kerätään Suomen tapaan sekä tallennemedioista että joistakin tallennuskapasiteetilla varustetuista laitteista Britanniassa ei ole toteutettu yksityisen kopionnin poikkeusta eikä hyvitysmaksua Espanja siirtyi 2012 alusta malliin, jossa kompensointi tehdään suoraan budjetista arvioidun aiheutuneen haitan perusteella USA:ssa ja Kanadassa on käytössä tallennettavista CD-/DVD-levyistä kannettava mediamaksu Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä hyvitysmaksu, Norjassa yksityisen kopionnin kompensointi tehdään valtion budjetista Aasian maista hyvitysmaksu on käytössä Japanissa

15 2. DIGITAALINEN MURROS MUUTTAA TOIMINTAYMPÄRISTÖN

16 DIGITAALINEN MURROS Digitaalisen murroksen lähtökohtia ovat sisältöjen siirtyminen digitaaliseen muotoon ja koko maailman verkottuminen internetin kautta Sisältöjen kuluttajalle syntyy koko ajan uusia tapoja sisältöjen hankkimiseen: kuluttaja voi saada haluamansa sisällöt haluamiensa laitteiden avulla haluamaansa aikaan Sisältöliiketoimintaan on syntynyt ja syntyy myös uudenlaisia liiketoimintamalleja: mainosrahoitteisen sisällön ja kappalehinnalla hinnoiteltujen fyysisten tallenteiden rinnalle nousee erilaisia digitaalisia jakelutapoja, joiden hinnoittelu on yhä useammin kuukausimaksuun perustuva Internetissä jaettuja resursseja hyödyntävä pilviteknologia tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia sisältöliiketoiminnalle, mutta samalla monimutkaistaa tekijänoikeuskysymyksiä

17 DIGITAALINEN MURROS JA KOPIOINTI Digitaalisen sisällön kopiointi poikkeaa analogisesta kopioinnista siinä, että sisällön tekninen laatu ei heikkene kopiotaessa Tämä on keskeinen tekijä myös piratismiongelmalle Kuluttajalle ei kuitenkaan ole enää niin suurta merkitystä, omistaako hän kopion sisällöstä, kunhan sisältö on hänen saatavillaan (esim. streaming-palvelun kautta; streamingissa ei synny kopiota sisällöstä) Tämän muutoksen seurauksena kuluttajan omaan tarpeeseen tehtävä kopiointi teknisenä toimenpiteenä muuttuu kuluttajalle epäoleelliseksi Tekijänoikeusmenettelyt ovat kuluttajille monimutkaisia; laillisen ja laittoman toiminnan ero on usein kuluttajan kannalta epäselvä

18 SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN KOPIOINTI: ENNEN Sisällön vastaanottaminen/hankinta tv/radio Yksityinen kopiointi kopio lähipiirille tallenne POTENTIAALINEN TULONMENETYS kopio omaan käyttöön (autoradio jne)

19 SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN KOPIOINTI: NYT Sisällön vastaanottaminen/hankinta Yksityinen kopiointi locker Internet / pilvi tv/radio stream download P2P tallenne kopio lähipiirille POTENTIAALINEN TULONMENETYS sisällön henkilökohtainen kulutus eri laitteilla

20 ESIMERKKI: TV-OHJELMAN ERI KATSELUTAVAT JA HYVITYSMAKSU Tv-ohjelman katselutapa Broadcast-lähetyksenä (terrestriaali, kaapeli) Aikasiirrettynä tai tallennettuna digiboksista Teleoperaattorin verkkodigiboksista Tallennettuna DVD-levylle Tv-kanavan internet-palvelusta streamattuna Teleoperaattorin on-demand-palvelusta Tallennettuna tietokoneen kovalevyltä Tallennettuna tietokoneen ulkoiselta kovalevyltä Tallennettuna pilvi-locker-palvelusta laitteella tai välineellä ei hyvitysmaksua x x x x x x laitteella tai välineellä hyvitysmaksu x x x

21 DIGITAALINEN MURROS JA LUOVAT ALAT Digitaalinen murros muuttaa monin tavoin myös luovien alojen toimintaympäristöä Luovien alojen synnyttämät aineettomat oikeudet ovat potentiaalinen kasvun lähde suomalaiselle kansantaloudelle Luovat alat tuovat lisäarvoa myös kaikille muille toimialoille Digitaaliset kanavat tarjoavat kilpailuedun lähteitä luoville aloille kaksisuuntainen viestintä muuttaa ja parantaa tuotekehitystä, viestintää ja asiakaspalvelua digitaalinen suoramyynti mahdollistaa IPR:ien säilyttämisen tekijällä, tapa yleistyy erityisesti pelialalla sisällön saatavuuden parantaminen lisää ansainnan mahdollisuuksia Luovat alat hyötyvät kasvuun kannustavasta, teknologia- ja kanavaneutraalista toimintaympäristöstä

22 3. ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT

23 KOMPENSAATIOMALLIN ANALYYSI Tässä luvussa esitetään analyysi, millainen ideaalin kompensaatiomallin tulisi olla Analyysi kattaa seuraavat vaiheet: a) tunnistetaan osapuolet, joita kompensaatiomalli koskettaa b) tunnistetaan eri osapuolten tarpeet ja tavoitteet kompensaatiomallin suhteen c) tunnistetaan, mitä ongelmia kompensaatiomalliin liittyy d) edellisten perusteella tunnistetaan visio ideaalista kompensaatiomallista sekä vaatimukset, jotka liittyvät ideaaliin malliin

24 A) OSAPUOLET Yksityisen kopioinnin haitan kompensaatio koskettaa kaikkia sisältöalalla toimiva tahoja, joita ovat: kuluttajat sisältöjen tekijät laitevalmistajat ja maahantuojat kanava eli sisältöjen ja laitteiden jälleenmyyjät tekijänoikeusjärjestöt

25 A) SISÄLTÖALAN ARVOVERKKO Sisällön tekijät Kanava (jälleenmyyjä, mediayhtiö, operaattori) Kuluttajat Tekijänoikeusjärjestöt Laitevalmistajat sisältö sisältömaksut hyvitysmaksu

26 B) ERI OSAPUOLTEN TARPEET JA TAVOITTEET Kuluttajat sisältöjen saatavuus ja käytön helppous kaikilla tavoilla, kaikilla laitteilla selkeät pelisäännöt, mitä saa kopioida uuden tekniikan kohtuulliset hinnat mahdollisuus jakaa omia sisältöjä Sisällön tekijät ansainta sisällöillä tuet ja avustukset digitaalisten mallien hyödyntäminen, vapaus päättää omien sisältöjen jakelusta ja lisensoinnista oikein kohdentuva tekijänoikeusjärjestelmä piratismin torjunta Jälleenmyyjä, mediayhtiö, operaattori mahdollisuus kehittää uusia digitaalisia palveluita ja myydä sisältöjä kuluttajien laitekannan kehittyminen hallintokulujen minimointi piratismin torjunta Laitevalmistajat sisältöjen ja palveluiden hyvinvoiva ja kehittyvä ekosysteemi kilpailun kannalta neutraali kompensaatiomalli hallintokulujen minimointi Yhteiskunta luovan talouden kasvu ja uudet työpaikat kulttuurin kehittyminen välittömien ja välillisten hallintokulujen minimointi digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehitys

27 C) KOMPENSAATIOON TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT KESKEISET ONGELMAT Kopiointi on muuttunut kuluttajan aktiivisesta toiminnasta tekniseksi toimenpiteeksi kuluttajan tarve liittyy sisältöjen saatavuuteen (access), ei tekniseen kopion valmistamiseen -> yksityisen kopioinnin tarkastelusta tulisi siirtyä yksityisen käytön tarkasteluun Tekninen kehitys kulkee edelleen suuntaan, joka tekee oikeudenmukaisen laitesidonnaisen maksun kohdentamisen yhä vaikeammaksi Haitan arviointi perustuu säädösten kirjaimen mukaisesti kopioiden valmistamiseen, kun faktisesti tulisi tutkia kuluttajan kannalta oleellisempaa asiaa, sisältöjen käyttöä Hyvitysmaksumalli aiheuttaa merkittävää hallinnollista kulua suhteessa järjestelmän kautta kulkevan rahan määrään kulu rasittaa erityisesti maahantuojia, valtiota ja tekijänoikeusjärjestöjä monimuotoistuva laiteympäristö lisää edelleen hallintotyötä Hyvitysmaksu ohjaa kuluttajien laitehankintoja ulkomaisiin verkkokauppoihin

28 C) KOMPENSAATION KESKEISET ONGELMAT SISÄLTÖALAN KEHITYKSEN KANNALTA Internetin ja digitaalisten kanavien kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia sisältöjen jakeluun, paketoimiseen sekä sisällöillä ansaintaan Lisäksi kehitys muuttaa arvoverkkoja ja tarjoaa tekijöille ja sisältöjä välittäville palveluille kokonaan uusia malleja sisältöjen jakeluun Hyvitysmaksumalli on vakiinnuttanut asemansa useiden tekijöiden kannalta tärkeiden apurahojen rahoittajana, monien tällaisten apurahojen jatkuvuus on tärkeää luovien alojen kannalta Yksityisen kopioinnin haitan arviointi vaikeuttaa lisäksi se, että kopiointi voi tuoda promootiotarkoituksessa myös hyötyä tekijälle

29 D) VISIO IDEAALISTA KOMPENSAATIOMALLISTA Kompensaatiomalli edistää digitaalisten sisältöjen ja palveluiden ekosysteemin kasvua ja kehitystä sekä suomalaisten tekijöiden ja yritysten menestymistä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti

30 D) IDEAALIN KOMPENSAATIOMALLIN VAATIMUKSET 1. tekijä saa ansaintaa 2. tukee ja uudistaa kulttuuria 3. ei riippuvainen teknologian ja laitteiden kehityksestä 4. mahdollistaa/edesauttaa uusien jakelu- ja liiketoimintamallien kehittämistä 5. edesauttaa kuluttajien laitekannan kehittymistä 6. ei vääristä markkinoita/kilpailua (sama menettely eri jakelutavoille; sama menettely kotimaisille ja ulkomaisille laitehankinnoille) 7. jatkuvuus 8. minimoi kaikkien osapuolien hallinnollisen työn/kulut 9. on linjassa EU:n digitaalisiin sisämarkkinoinihin ja tekijänoikeuksiin liittyvien linjausten kanssa 10. on linjassa piratismin vastaisten toimien kanssa

31 4. VAIHTOEHTOISIA MALLEJA

32 VAIHTOEHTOISIA MALLEJA Mm. seuraavia vaihtoehtoisia malleja on esitetty hyvitysmaksun tilalle: budjettirahoitus (Norjan ja Espanjan malli) tai Veikkausvoittovarojen allokointi yksityisen kopioinnin sisällyttäminen normaaleihin tekijänoikeuksien lisensiointimenettelyihin laajakaistavero kompensaation kattaminen Yle-maksusta kompensaation kattaminen radio- ja tv-rahaston kautta (ns. Wessbergin malli) Optimaalinen ratkaisu on todennäköisesti yhdistelmä eri malleista Voidaan myös pohtia, voisiko osana ratkaisua yksityisen kopioinnin poikkeuksen rajoittaa vain kotitalouden sisällä tapahtuvaan kopiointiin, mikä pienentäisi korvattavan kopioinnin määrää

33 MALLIEN VERTAILUA Hyvitysmaksu Kompensaati o lisensseihin Budjettirahoitus Laajakaistamaksu YLEmaksu tuottaa ansaintaa tekijöille tukee ja uudistaa kulttuuria ei riippuvainen teknologian ja laitteiden kehityksestä mahdollistaa/edesauttaa uusien jakelu- ja liiketoimintamallien kehittämistä edesauttaa kuluttajien laitekannan kehittymistä ei vääristä markkinoita jatkuvuus Radio- ja tv-rahasto minimoi kaikkien osapuolien hallinnollisen työn/kulut on linjassa EU:n DSM:n ja tekijänoikeuslinjausten kanssa on linjassa piratismin vastaisten toimien kanssa???????

34 HYVITYSMAKSUN TULEVAISUUS Valtioneuvosto on ilmaissut tavoitteekseen uudistaa hyvitysmaksun niin, että uudistettu malli olisi käytössä vuoden 2013 alusta Tämän selvityksen tilaajat ja toteuttaja toivovat selvityksen tuovan hyödyllisiä tietoja ja näkökulmia lähikuukausina vilkkaasti käytävään keskusteluun

35 SELVITYKSEN TOTEUTUSTIEDOT

36 HAASTATTELUT Bo Harald, Tieto Oyj Hertta Hartikainen, Kuluttajavirasto Minna Jokinen, Nokia Oyj Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto ry Lasse Kärkkäinen, Grey Brain Oy Matti Makkonen, Anvia Oyj Timo Poijärvi, Cognitive Maps Ltd Oy / Hitlantis Lauri Rechardt, Musiikkituottajat IFPI Finland ry Katri Sipilä, Teosto ry Reijo Svento, Ficom ry

37 SELVITYKSEN TILAAJAT JA TOTEUTTAJA Tilaajat Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Toteuttaja Digital Media Finland Oy Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Teknologiateollisuus ry Valokuvat Esityksen valokuvat Creative Commons lisenssien alaisia (kaupallinen käyttö sallittu) seuraavilta tekijöiltä: [JP] Corrêa Carvalho, Andres Rueda, Joost J. Bakker Ijmuiden, lrargerich, Grace Kat, AdmlCrunch

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN KUV/8427/48/2010 7.10.2010 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN Asia Kuluttajavirasto on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 Tutkimusraportti ja tiedotteet: TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto anna.vuopala@minedu.fi Tuotoksen lausunto koskien tekijänoikeusjärjestelmän arviointia ja lainsäädännön kehittämistä Lausuntopyyntönne 1.3.2007, Dnro 4/670/2007

Lisätiedot

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin

Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry Vuosikertomus 2006 Tuotos valmistautuu digiaikakauden haasteisiin Yleiskatsaus Nopea tekninen kehitys on av-tuottajille sekä haaste että mahdollisuus. Suomalaiset

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) Valtuuskunta

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) Valtuuskunta Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) Valtuuskunta Helsingissä 15.12..2009 TUTKIMUSTULOKSET JA TASAPUOLISUUS EDELLYTTÄVÄT HYVITYSMAKSUA MUSIIKKIPUHELINTEN KALTAISIIN MONITOIMILAITTEISIIN Arvoisat tekijänoikeuspoliittisen

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

Musiikin streaming-palvelut. Elvis-aamukahvitilaisuus 13.10.2015 Lumi Vesala /Teosto

Musiikin streaming-palvelut. Elvis-aamukahvitilaisuus 13.10.2015 Lumi Vesala /Teosto Musiikin streaming-palvelut Elvis-aamukahvitilaisuus 13.10.2015 Lumi Vesala /Teosto 2 3 Digitaalinen vallankumous: median kulutustottumukset muuttuvat, bisnesmallit seuraavat perässä Nousussa 1. Av-streaming-palvelut:

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010 Media Clever / Music Finland 2012 Tutkimuksen tausta Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen LAUSUNTO Helsinki 25.5.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi copyright@minedu.fi Kommenttipyyntö 10.5.2012, diaarinumero 28/040/2012 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomen digitaalinen tilannekuva 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomella ei mene hyvin Suomen talouskasvu on pysähtynyt, koska työn tuottavuus ei kasva 3 Tuottavuuden kasvu ei ole koskaan ennen pysähtynyt rauhan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Yhteenveto Kuluttajille on tarjolla runsaasti uusia digitaalisia sisältöpalveluita Laillisten palveluiden käyttö kasvaa Laittomat

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Äänitteet ja tallenteet

Äänitteet ja tallenteet Äänitteet ja tallenteet Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: video, elokuva, tekijänoikeus, YouTube, lähioikeudet, TV-ohjelma, kuvauslupa, Creative Commons, CC, avoimet aineistot,

Lisätiedot

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009

Kansallinen radio- ja televisioarkisto. Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Kansallinen radio- ja televisioarkisto Tietoisku Radioinsinööriseuran senioreille 14.1.2009 Lasse Vihonen 29.12.2008 Uusi kulttuuriaineistolaki Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Radio- ja televisioarkisto (RTVA) Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Radio- ja tv-arkisto

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX missio Favex edistää suomalaisen

Lisätiedot

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013

Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita. Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tekijänoikeuslain muutostarpeet seuraavan muutosvaiheen asioita Tekijänoikeusfoorumi 28.10.2013 Tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut Kysymys palveluiden lainmukaisuudesta ja sen varmistamisesta Keskeiset

Lisätiedot

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 Sari Walldén FL, KM Tampereen yliopisto Sari.Wallden@uta.fi http://www.uta.fi/~kasawa/ TELEVISION HISTORIAA Katodisädeputki 1897

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry Faktoja Teostosta säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry 2013 Tekijänoikeus lyhyesti Tekijä päättää teostensa käytöstä Teosto - yhdysside musiikin tekijöiden ja musiikin käyttäjien välillä. lakiin

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Yrityksen tekijänoikeusopas - -

Yrityksen tekijänoikeusopas - - Yrityksen tekijänoikeusopas - - 1 1. JOHDANTO OPPAASEEN... 3 2. TEKIJÄNOIKEUS, TYÖSUHDE JA TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN... 4 4 4 5 6 6 7 8 8 3. TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSTEITA SEKÄ KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

KUV/1277/48/2007. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto 1.6.2007

KUV/1277/48/2007. Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto 1.6.2007 Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto KUV/1277/48/2007 1.6.2007 Lausuntopyyntönne Dnro 4/670/2007, 1.3.2007 LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN JA TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ Pyysitte

Lisätiedot

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Lottaliina Lehtinen lakiasiainpäällikkö Suomen Muusikkojen Liitto ry Tekijäfoorumin työvaliokunnan jäsen Tekijäfoorumi Animaatioklinikka

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Julkinen Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Sisältö DNA:n televisioliiketoiminta Televisiokatselun muutosten vaikutukset Antenniverkko osana DNA:n televisiotarjontaa Yhteenveto Julkinen /

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

FiComin lausunto keskustelumuistiosta: tekijänoikeuspolitiikka 2012

FiComin lausunto keskustelumuistiosta: tekijänoikeuspolitiikka 2012 Lausunto 31.8.2012 ME Opetus- ja kulttuuriministeriö copyright@minedu.fi FiComin lausunto keskustelumuistiosta: tekijänoikeuspolitiikka 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Tietoliikenteen-

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja)

Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) OPETUSMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (Tekijänoikeuden suuntaviivoja) LAUSUNNON ANTAJA Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014 Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppimateriaalit muutoksessa Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010. Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010. Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio 15.11.2010 Esitys koskien vuoden 2012 hyvitysmaksun soveltamisalaa ja suuruutta 1. Säädösperusta - maksun soveltamisala ja suuruus säädetään valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex)

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö GRAMEX U P P H O V S R A T T S O R G A N I S A T I O N 1 (5) Sopimus 1. Osapuolet Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien

Lisätiedot

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä?

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Miten suojelen lastani ja tietokonettani haitalliselta ja laittomalta aineistolta? Mitä laittoman aineiston jakelemisesta seuraa? Mikä on internetissä

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Opetusministeriön lausuntopyyntö tekijänoikeusjärjestelmän arviointi ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen 1.3.2007 (Dnro 4/670/2007)

Opetusministeriön lausuntopyyntö tekijänoikeusjärjestelmän arviointi ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen 1.3.2007 (Dnro 4/670/2007) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N Opetusministeriö Hallitussihteeri Anna Vuopala PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Sähköposti: anna.vuopala@minedu.fi OPETUSMINISTERIÖLLE

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

http://creativecommons.fi/

http://creativecommons.fi/ Creative commons http://creativecommons.fi/ Taustaa Richard M. Stallman: Free software From Copy Rights to Copy Left Tavoitteena ohjelmistojen vapaus (Avoin koodi) General Public License, GPL Tekijänoikeus

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Esityksen kulku 1. LVM ja vihreä ICT 2. Toimintaohjelman valmistelu

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi www.sant.fi 1 Jäseninä: Satelliitti- ja antenniliitto SANT toimii n. 100 antennialan yrityksen edunvalvojana ja yhteenliittymänä Antenniurakointiliikkeitä Antennialan laitevalmistajia ja maahantuojia Antennitarvikkeiden

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Miten sähköinen julkaiseminen näkyy kustantajien maailmassa

Miten sähköinen julkaiseminen näkyy kustantajien maailmassa Miten sähköinen julkaiseminen näkyy kustantajien maailmassa FinnELib 27.9.2010 Sakari Laiho Suomen Kustannusyhdistys Sisällys 1. Ympäristön muutokset 2. Kirjallisen teoksen elinkaari 1. Ympäristön muutokset

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot