Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa"

Transkriptio

1 Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa

2 YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN KOMPENSOINTI Yksityisen kopionnin haitan kompensointi eli Suomessa tuttavallisemmin hyvitysmaksu on tekijänoikeudellinen järjestely, joka on herättänyt voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan Tämän esityksen tarkoituksena on antaa asiantuntijan neutraali näkökulma hyvitysmaksun taustoihin sekä analyysi vaihtoehdoista yksityisen kopioinnin haitan kompensaatioksi

3 SELVITYKSEN TOTEUTUS Esityksen ja analyysin on laatinut Timo Argillander Digital Media Finlandista Elinkeinoelämän keskusliiton, Teknologiateollisuuden ja Elektroniikan Tukkukauppaiden toimeksiannosta Analyysi on laadittu helmi-maaliskuussa 2012 Selvitys perustuu 12 hyvitysmaksujärjestelyn eri osapuolia edustavan asiantuntijan haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin sekä asiantuntija-analyysiin

4 SELVITYKSEN RAKENNE 1. Johdanto: mitä on yksityisen kopioinnin haitan kompensointi ja hyvitysmaksu 2. Digitaalisen murroksen vaikutus toimintaympäristöön 3. Analyysi eri osapuolten odotuksista ja ideaalimallista 4. Vaihtoehtoisten mallien esittelyä

5 1. JOHDANTO: TEKIJÄNOIKEUDET JA HYVITYSMAKSU

6 JOHDANTO: TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeus on luovan työn tekijän oikeus työnsä tulokseen: sävellykseen, kirjoitukseen, esitykseen jne. Tekijä voi sopia teoksensa lisensoinnista suoraan lisenssin käyttäjän kanssa (ns. suoralisensointi) Tekijöitä ja käyttäjiä on kuitenkin valtavasti siksi on syntynyt suoralisensioinnille vaihtoehtoinen malli, jossa tekijät voivat antaa oikeutensa tekijöitä edustavien tekijänoikeusjärjestöjen hoidettavaksi (tätä mallia kutsutaan kollektiivilisensoinniksi ) Kollektiivilisensoinnissa tekijät luovuttavat oikeuksiaan tekijänoikeusjärjestöille hallinnoitavaksi Kollektiivilisensoinnissa sisältöjen käyttäjien tai välittäjien on maksettava korvaus tekijänoikeusjärjestöille, jotka edelleen tilittävät tekijöille heidän osuutensa korvauksista

7 YKSITYINEN KOPIOINTI JA HYVITYSMAKSU EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan kuluttajalla on oikeus tehdä kopioita ostamastaan tekijänoikeuden alaisesta sisällöstä yksityiseen käyttöönsä (itselle, perheenjäsenille, läheisille ystäville; kaikkiaan muutamia kappaleita) Säädäntö ei erottele ystävälle tehtyä kopiota tai itselle eri toistolaitteisiin tehtyä kopiota Tästä kopioinnista katsotaan syntyvän tulonmenetystä tekijöille, mistä syystä on sovittu menettelyistä tämän haitan korvaamiseksi Suomessa tämä korvaaminen tapahtuu ns. hyvitysmaksun kautta Hyvitysmaksu on merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin käytettäviin tallennevälineisiin ja -laitteisiin liittyvä maksu, jonka tällaisten välineiden tai laitteiden maahantuoja tilittää Hyvitysmaksun käytännön keräämisestä ja tilittämisestä vastaa tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Teosto Hyvitysmaksu tilitetään osittain tekijöille individuaalitilityksinä, osittain tekijöiden toimintaa välillisesti edistäviin tarkoituksiin

8 HYVITYSMAKSUN TAUSTAA C-kasettien ja VHS-nauhojen yleistyminen teki mahdolliseksi ja yleiseksi musiikkiäänitteiden kopioimisen Tämän kehityksen johdosta päädyttiin malliin, jossa yksityiseen käyttöön tehtävä kopiointi nimenomaisesti sallittiin, ja jossa tästä syntyväksi arvioitu haitta korvattiin määräämällä tyhjille kaseteille kasettimaksu Tallennustapojen kehittyessä kasettimaksu eli nykyinen hyvitysmaksu on ulotettu mm. CD-R-levyihin, tietokoneiden ulkoisiin kiintolevyihin (v alkaen) ja tallentaviin digivastaanottimiin

9 HYVITYSMAKSU: SÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS EU:n tekijänoikeusdirektiivi (2001/29/EC) määrittelee, että yksityisestä kopioinnista aiheutuu haittaa, joka tulee korvata (ei kuitenkaan korvausta, jos haitta on vähäinen ) Kansallisten lainsäädäntöjen tehtävänä on osoittaa tavat haitan korvaamiseen Suomessa säädös on tekijänoikeuslain (821/2005) 26 a :ssä Hyvitysmaksun piirissä olevista laitteista ja maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella Perustuu eri osapuolten kuulemisiin ja Teoston teettämiin tutkimuksiin yksityisestä kopioinnista Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain hyvitysmaksutuottojen jakamisesta Kopioinnin haitan arvosta ja sen laskemisesta ei ole yksikäsitteisiä ohjeita säädännössä vaan eri maissa on kansalliset käytännöt haitan arvioimiseksi

10 HYVITYSMAKSUTASOT 2012: ESIMERKKEJÄ Hyvitysmaksu, Hyvitysmaksu, sis. alv, Tuotteen tyypillinen kuluttajahinta, sis.alv, Hyvitysmaksun osuus kuluttajahinnasta Tallennettava CD-levy 0,20 0,25 1,00 25 % C-kasetti 60 min 0,30 0,37 2,00 18 % VHS-kasetti 180 min 1,37 1,69 5,00 34 % Kiintolevy 250 Gt - 1 Tt 12,00 14,76 110,00 13 % Musiikkitallennin 1-20 Gt 10,00 12,30 60,00 21 % Tallentava digiboksi Gt 30,00 36,90 300,00 12 % Maahantuoja tilittää Teostolle hyvitysmaksun 9 % alv:lla ja saa tästä alvvähennyksen. Maahantuoja edelleen veloittaa hyvitysmaksun osuudesta tukkureita/jälleenmyyjiä 23 % alv-kannan mukaan. Kuluttajan maksamassa hinnassa hyvitysmaksun osuuteen siis kohdistuu 23 %:n alv.

11 HYVITYSMAKSUN TUOTTO JA KÄYTTÖ SUOMESSA Hyvitysmaksutuoton kehitys , milj. Hyvitysmaksun tilitykset 2010 tuoton perusteella, Henkilökohtaiset tilitykset oikeudenomistajille: Kopiosto ry Gramex ry Teosto ry 968 Tuotos ry 186 Yhteensä: Tilitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK) Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK) 388 Luovan säveltaiteen edistämiskeskus (LUSES) 365 LUSES ja ESEK yhteisesti AV-varoja 256 Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 150 Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys 64,5 Kirjallisuuden edistämiskeskus E Kuvasto/Visuaalisen taiteen edistämiskeskus (VISEK) 17 Kuurojen Liitto 3,5 Yhteensä piikki johtuu digi-tv-siirtymän tuomasta kasvusta digiboksimyyntiin Opetusministeriö päättää myöhemmin 146 Kaikki yhteensä 6 100

12 HYVITYSMAKSUN HALLINNOLLISET MENETTELYT Maahantuojat raportoivat hyvitysmaksun alaiset toimituksensa kanavalle, joista kanava on suorittanut maksunsa maahantuojalle. Hyvitysmaksun osuus eritellään. Maahantuojat raportoivat Teostolle myydyt hyvitysmaksun alaiset tuotteet tukkuliikkeittäin ja tilittävät kerätyt hyvitysmaksut Teostolle. Poikkeuksena myös tukkukauppa voi suorittaa hyvitysmaksut Teostolle, tällöin maahantuoja raportoi tukkukauppakohtaiset toimitukset mutta ei suorita hyvitysmaksua. Maahantuoja ja jakelutie perivät hyvitysmaksun osuudesta normaalin 23 % alv:n; maahantuojan Teostolle tilittämissä suorituksessa alv on 9 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuluttajan maksamissa laitehinnoissa on hyvitysmaksun osuudessa 23 % alv. Maahantuoja ja jakelutie saavat alv:t normaalien alv-vähennystensä piiriin, joten heille ei synny hyvitysmaksun alv:sta ylimääräistä kulua. Tallennevälineitä tai laitteita ostavat yritykset voivat hakea vapautusta hyvitysmaksusta Hakeminen ennen tuotteen hankintaa: yritys hakee vapautusta nettilomakkeella, hyväksytystä hakemuksesta yritys saa tunnistenumeron, tunnistenumeron avulla yritys saa ostaa laitteen ilman hyvitysmaksua nimettyjen jälleenmyyjien kautta Hakeminen tuotteen hankinnan jälkeen: yritys hakee palautusta Teostolta verkkolomakkeella (kuitti liitetään mukaan), hyväksytyistä hakemuksista hyvitysmaksun osuus tilitetään yritykselle

13 TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA KULTTUURIN TUKI SUOMESSA Laskutavasta riippuen tekijänoikeusjärjestöjen kautta kulkevien tekijänoikeuskorvausten vuotuinen määrä on milj. Hyvitysmaksun tuotto vuonna 2010 oli 6,5 milj. Audion osuus 2,6 milj., videon 2,1 milj. ja DVD:n 1,8 milj. Vertailun vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kulkevia rahavirtoja: Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen 222,6 milj. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille 13,4 milj.

14 YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN KORVAAMINEN ERÄISSÄ MAISSA Yksityisen kopioinnin haitan kompensoinnin käsite on käytössä useilla markkinoilla Suurimmat hyvitysmaksujen kerääjät ovat Ranska, Saksa ja Italia; näissä maissa maksu kerätään Suomen tapaan sekä tallennemedioista että joistakin tallennuskapasiteetilla varustetuista laitteista Britanniassa ei ole toteutettu yksityisen kopionnin poikkeusta eikä hyvitysmaksua Espanja siirtyi 2012 alusta malliin, jossa kompensointi tehdään suoraan budjetista arvioidun aiheutuneen haitan perusteella USA:ssa ja Kanadassa on käytössä tallennettavista CD-/DVD-levyistä kannettava mediamaksu Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä hyvitysmaksu, Norjassa yksityisen kopionnin kompensointi tehdään valtion budjetista Aasian maista hyvitysmaksu on käytössä Japanissa

15 2. DIGITAALINEN MURROS MUUTTAA TOIMINTAYMPÄRISTÖN

16 DIGITAALINEN MURROS Digitaalisen murroksen lähtökohtia ovat sisältöjen siirtyminen digitaaliseen muotoon ja koko maailman verkottuminen internetin kautta Sisältöjen kuluttajalle syntyy koko ajan uusia tapoja sisältöjen hankkimiseen: kuluttaja voi saada haluamansa sisällöt haluamiensa laitteiden avulla haluamaansa aikaan Sisältöliiketoimintaan on syntynyt ja syntyy myös uudenlaisia liiketoimintamalleja: mainosrahoitteisen sisällön ja kappalehinnalla hinnoiteltujen fyysisten tallenteiden rinnalle nousee erilaisia digitaalisia jakelutapoja, joiden hinnoittelu on yhä useammin kuukausimaksuun perustuva Internetissä jaettuja resursseja hyödyntävä pilviteknologia tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia sisältöliiketoiminnalle, mutta samalla monimutkaistaa tekijänoikeuskysymyksiä

17 DIGITAALINEN MURROS JA KOPIOINTI Digitaalisen sisällön kopiointi poikkeaa analogisesta kopioinnista siinä, että sisällön tekninen laatu ei heikkene kopiotaessa Tämä on keskeinen tekijä myös piratismiongelmalle Kuluttajalle ei kuitenkaan ole enää niin suurta merkitystä, omistaako hän kopion sisällöstä, kunhan sisältö on hänen saatavillaan (esim. streaming-palvelun kautta; streamingissa ei synny kopiota sisällöstä) Tämän muutoksen seurauksena kuluttajan omaan tarpeeseen tehtävä kopiointi teknisenä toimenpiteenä muuttuu kuluttajalle epäoleelliseksi Tekijänoikeusmenettelyt ovat kuluttajille monimutkaisia; laillisen ja laittoman toiminnan ero on usein kuluttajan kannalta epäselvä

18 SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN KOPIOINTI: ENNEN Sisällön vastaanottaminen/hankinta tv/radio Yksityinen kopiointi kopio lähipiirille tallenne POTENTIAALINEN TULONMENETYS kopio omaan käyttöön (autoradio jne)

19 SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN KOPIOINTI: NYT Sisällön vastaanottaminen/hankinta Yksityinen kopiointi locker Internet / pilvi tv/radio stream download P2P tallenne kopio lähipiirille POTENTIAALINEN TULONMENETYS sisällön henkilökohtainen kulutus eri laitteilla

20 ESIMERKKI: TV-OHJELMAN ERI KATSELUTAVAT JA HYVITYSMAKSU Tv-ohjelman katselutapa Broadcast-lähetyksenä (terrestriaali, kaapeli) Aikasiirrettynä tai tallennettuna digiboksista Teleoperaattorin verkkodigiboksista Tallennettuna DVD-levylle Tv-kanavan internet-palvelusta streamattuna Teleoperaattorin on-demand-palvelusta Tallennettuna tietokoneen kovalevyltä Tallennettuna tietokoneen ulkoiselta kovalevyltä Tallennettuna pilvi-locker-palvelusta laitteella tai välineellä ei hyvitysmaksua x x x x x x laitteella tai välineellä hyvitysmaksu x x x

21 DIGITAALINEN MURROS JA LUOVAT ALAT Digitaalinen murros muuttaa monin tavoin myös luovien alojen toimintaympäristöä Luovien alojen synnyttämät aineettomat oikeudet ovat potentiaalinen kasvun lähde suomalaiselle kansantaloudelle Luovat alat tuovat lisäarvoa myös kaikille muille toimialoille Digitaaliset kanavat tarjoavat kilpailuedun lähteitä luoville aloille kaksisuuntainen viestintä muuttaa ja parantaa tuotekehitystä, viestintää ja asiakaspalvelua digitaalinen suoramyynti mahdollistaa IPR:ien säilyttämisen tekijällä, tapa yleistyy erityisesti pelialalla sisällön saatavuuden parantaminen lisää ansainnan mahdollisuuksia Luovat alat hyötyvät kasvuun kannustavasta, teknologia- ja kanavaneutraalista toimintaympäristöstä

22 3. ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT

23 KOMPENSAATIOMALLIN ANALYYSI Tässä luvussa esitetään analyysi, millainen ideaalin kompensaatiomallin tulisi olla Analyysi kattaa seuraavat vaiheet: a) tunnistetaan osapuolet, joita kompensaatiomalli koskettaa b) tunnistetaan eri osapuolten tarpeet ja tavoitteet kompensaatiomallin suhteen c) tunnistetaan, mitä ongelmia kompensaatiomalliin liittyy d) edellisten perusteella tunnistetaan visio ideaalista kompensaatiomallista sekä vaatimukset, jotka liittyvät ideaaliin malliin

24 A) OSAPUOLET Yksityisen kopioinnin haitan kompensaatio koskettaa kaikkia sisältöalalla toimiva tahoja, joita ovat: kuluttajat sisältöjen tekijät laitevalmistajat ja maahantuojat kanava eli sisältöjen ja laitteiden jälleenmyyjät tekijänoikeusjärjestöt

25 A) SISÄLTÖALAN ARVOVERKKO Sisällön tekijät Kanava (jälleenmyyjä, mediayhtiö, operaattori) Kuluttajat Tekijänoikeusjärjestöt Laitevalmistajat sisältö sisältömaksut hyvitysmaksu

26 B) ERI OSAPUOLTEN TARPEET JA TAVOITTEET Kuluttajat sisältöjen saatavuus ja käytön helppous kaikilla tavoilla, kaikilla laitteilla selkeät pelisäännöt, mitä saa kopioida uuden tekniikan kohtuulliset hinnat mahdollisuus jakaa omia sisältöjä Sisällön tekijät ansainta sisällöillä tuet ja avustukset digitaalisten mallien hyödyntäminen, vapaus päättää omien sisältöjen jakelusta ja lisensoinnista oikein kohdentuva tekijänoikeusjärjestelmä piratismin torjunta Jälleenmyyjä, mediayhtiö, operaattori mahdollisuus kehittää uusia digitaalisia palveluita ja myydä sisältöjä kuluttajien laitekannan kehittyminen hallintokulujen minimointi piratismin torjunta Laitevalmistajat sisältöjen ja palveluiden hyvinvoiva ja kehittyvä ekosysteemi kilpailun kannalta neutraali kompensaatiomalli hallintokulujen minimointi Yhteiskunta luovan talouden kasvu ja uudet työpaikat kulttuurin kehittyminen välittömien ja välillisten hallintokulujen minimointi digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehitys

27 C) KOMPENSAATIOON TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT KESKEISET ONGELMAT Kopiointi on muuttunut kuluttajan aktiivisesta toiminnasta tekniseksi toimenpiteeksi kuluttajan tarve liittyy sisältöjen saatavuuteen (access), ei tekniseen kopion valmistamiseen -> yksityisen kopioinnin tarkastelusta tulisi siirtyä yksityisen käytön tarkasteluun Tekninen kehitys kulkee edelleen suuntaan, joka tekee oikeudenmukaisen laitesidonnaisen maksun kohdentamisen yhä vaikeammaksi Haitan arviointi perustuu säädösten kirjaimen mukaisesti kopioiden valmistamiseen, kun faktisesti tulisi tutkia kuluttajan kannalta oleellisempaa asiaa, sisältöjen käyttöä Hyvitysmaksumalli aiheuttaa merkittävää hallinnollista kulua suhteessa järjestelmän kautta kulkevan rahan määrään kulu rasittaa erityisesti maahantuojia, valtiota ja tekijänoikeusjärjestöjä monimuotoistuva laiteympäristö lisää edelleen hallintotyötä Hyvitysmaksu ohjaa kuluttajien laitehankintoja ulkomaisiin verkkokauppoihin

28 C) KOMPENSAATION KESKEISET ONGELMAT SISÄLTÖALAN KEHITYKSEN KANNALTA Internetin ja digitaalisten kanavien kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia sisältöjen jakeluun, paketoimiseen sekä sisällöillä ansaintaan Lisäksi kehitys muuttaa arvoverkkoja ja tarjoaa tekijöille ja sisältöjä välittäville palveluille kokonaan uusia malleja sisältöjen jakeluun Hyvitysmaksumalli on vakiinnuttanut asemansa useiden tekijöiden kannalta tärkeiden apurahojen rahoittajana, monien tällaisten apurahojen jatkuvuus on tärkeää luovien alojen kannalta Yksityisen kopioinnin haitan arviointi vaikeuttaa lisäksi se, että kopiointi voi tuoda promootiotarkoituksessa myös hyötyä tekijälle

29 D) VISIO IDEAALISTA KOMPENSAATIOMALLISTA Kompensaatiomalli edistää digitaalisten sisältöjen ja palveluiden ekosysteemin kasvua ja kehitystä sekä suomalaisten tekijöiden ja yritysten menestymistä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti

30 D) IDEAALIN KOMPENSAATIOMALLIN VAATIMUKSET 1. tekijä saa ansaintaa 2. tukee ja uudistaa kulttuuria 3. ei riippuvainen teknologian ja laitteiden kehityksestä 4. mahdollistaa/edesauttaa uusien jakelu- ja liiketoimintamallien kehittämistä 5. edesauttaa kuluttajien laitekannan kehittymistä 6. ei vääristä markkinoita/kilpailua (sama menettely eri jakelutavoille; sama menettely kotimaisille ja ulkomaisille laitehankinnoille) 7. jatkuvuus 8. minimoi kaikkien osapuolien hallinnollisen työn/kulut 9. on linjassa EU:n digitaalisiin sisämarkkinoinihin ja tekijänoikeuksiin liittyvien linjausten kanssa 10. on linjassa piratismin vastaisten toimien kanssa

31 4. VAIHTOEHTOISIA MALLEJA

32 VAIHTOEHTOISIA MALLEJA Mm. seuraavia vaihtoehtoisia malleja on esitetty hyvitysmaksun tilalle: budjettirahoitus (Norjan ja Espanjan malli) tai Veikkausvoittovarojen allokointi yksityisen kopioinnin sisällyttäminen normaaleihin tekijänoikeuksien lisensiointimenettelyihin laajakaistavero kompensaation kattaminen Yle-maksusta kompensaation kattaminen radio- ja tv-rahaston kautta (ns. Wessbergin malli) Optimaalinen ratkaisu on todennäköisesti yhdistelmä eri malleista Voidaan myös pohtia, voisiko osana ratkaisua yksityisen kopioinnin poikkeuksen rajoittaa vain kotitalouden sisällä tapahtuvaan kopiointiin, mikä pienentäisi korvattavan kopioinnin määrää

33 MALLIEN VERTAILUA Hyvitysmaksu Kompensaati o lisensseihin Budjettirahoitus Laajakaistamaksu YLEmaksu tuottaa ansaintaa tekijöille tukee ja uudistaa kulttuuria ei riippuvainen teknologian ja laitteiden kehityksestä mahdollistaa/edesauttaa uusien jakelu- ja liiketoimintamallien kehittämistä edesauttaa kuluttajien laitekannan kehittymistä ei vääristä markkinoita jatkuvuus Radio- ja tv-rahasto minimoi kaikkien osapuolien hallinnollisen työn/kulut on linjassa EU:n DSM:n ja tekijänoikeuslinjausten kanssa on linjassa piratismin vastaisten toimien kanssa???????

34 HYVITYSMAKSUN TULEVAISUUS Valtioneuvosto on ilmaissut tavoitteekseen uudistaa hyvitysmaksun niin, että uudistettu malli olisi käytössä vuoden 2013 alusta Tämän selvityksen tilaajat ja toteuttaja toivovat selvityksen tuovan hyödyllisiä tietoja ja näkökulmia lähikuukausina vilkkaasti käytävään keskusteluun

35 SELVITYKSEN TOTEUTUSTIEDOT

36 HAASTATTELUT Bo Harald, Tieto Oyj Hertta Hartikainen, Kuluttajavirasto Minna Jokinen, Nokia Oyj Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto ry Lasse Kärkkäinen, Grey Brain Oy Matti Makkonen, Anvia Oyj Timo Poijärvi, Cognitive Maps Ltd Oy / Hitlantis Lauri Rechardt, Musiikkituottajat IFPI Finland ry Katri Sipilä, Teosto ry Reijo Svento, Ficom ry

37 SELVITYKSEN TILAAJAT JA TOTEUTTAJA Tilaajat Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Toteuttaja Digital Media Finland Oy Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Teknologiateollisuus ry Valokuvat Esityksen valokuvat Creative Commons lisenssien alaisia (kaupallinen käyttö sallittu) seuraavilta tekijöiltä: [JP] Corrêa Carvalho, Andres Rueda, Joost J. Bakker Ijmuiden, lrargerich, Grace Kat, AdmlCrunch

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS

SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS 1 SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS Minna Martikainen Kari Niilola Matti Pulkkinen Jenni Selosmaa Jussi Tiilikka Mika Vaihekoski 2001 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Neljännen kohdan jälkeen ( Tekijänoikeus hyödyttää koko arvoketjua... ) olisi lisättävä:

Neljännen kohdan jälkeen ( Tekijänoikeus hyödyttää koko arvoketjua... ) olisi lisättävä: 1 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO TEKIJÄNOIKEUDEN SUUNTAVIIVOJA - Opetusministeriön lausuntopyyntö 1.3.2007 Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry:n lausunto 30.5.2007 Yleistä Säveltäjät ja Sanoittajat

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Jokapiraatinoikeus AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS Pamfletti Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Ahto Apajalahti & Kaj Sotala & Pulitzer Oy ISBN 978-951-0-36468-0

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä

Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä 1 Suomen Musiikkikustantajat ry 4 Musiikin lähteellä 65 Kustantaminen on yhteispeliä 7 Resursseja luomiseen 8 Teokset vaativat

Lisätiedot

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriön julkaisuja 2006:12 Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 LOPPURAPORTTI PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka Teknillinen

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot