Ympäristö- ja energiaalan know-how. Keskipohjolassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja energiaalan know-how. Keskipohjolassa"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja energiaalan know-how Keskipohjolassa Ke s k i p o h j o l a - k o m i t e a n y m p ä r i s t ö t y ö r y h m ä 2 0 0

2 Kestävän kehityksen edelläkävijät Euroopassa Keskipohjolan - Pohjolan vihreän vyöhykkeen- ympäristö- ja energia-alan osaajista on koottu hakemisto Internetiin. Sivusto sisältää tiedot noin 00 yrityksestä, organisaatiosta, korkeakoulusta ja oppilaitoksesta ja niiden ympäristö-ja energia-alan osaamisesta. Energia-alalta mukana on pääosin vain energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistäviä tahoja. Tähän esitteeseen on koottu edustavin joukko osaajia. Suomesta Keskipohjola-yhteistyössä ovat mukana Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, ja Pohjanmaa, Ruotsista Västernorrlanti ja Jämtlanti ja Norjasta Etelä- ja Pohjois-Trøndelag. Maakunnat ovat ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä Euroopassa. Etelä-Savo on vuodesta 10 lähtien tunnettu ekomaakuntana. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ovat yhdessä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa asettaneet tavoitteekseen olla ympäristösuojelun ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä. KeskiSuomi on uudessa teknologiastrategiassaan asettanut tavoitteekseen olla maailman johtava bioenergian käyttäjä vuonna 20. Jämtlannin maakuntakäräjät on ensimmäisenä maakunnallisena organisaationa Euroopassa sertifioinut kaikki toimintansa ISO ja EMAS-ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Västernorrlanti on vahvasti profiloitumassa ympäristölääninä. Etelä- ja Pohjois-Trøndelag tuottavat jo nyt kaiken tarvitsemansa sähkön uusiutuvilla energialähteillä eli tuulella ja vesivoimalla. Toivomme, että tämä esite ja Internet-sivusto kannustaisivat yrityksiä ja organisaatioita tehostamaan yhteistyötään niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön kestävämmän Euroopan puolesta! KESKIPOHJOLA-KOMITEAN YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ Kuva: NTNU-Info Kuva: Åsa Grip

3 BK-Automation Oy (vedenjakeluverkoston seuranta, kaatopaikkojen valumavesien seuranta, UVvedenpuhdistus) Carbon Power Oy Energent Oy (lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtolaitteiden valmistus) EP Snetec Oy (veden ja jäteveden puhdistuslaitteet) Etelä-Pohjanmaan vesitutkijat Oy (vesi- ja jätevesitutkimukset) FinnSolar / Ralemik Oy (aurinkoenergiajärjestelmät) Kvaerner Power Oy Lakeuden Etappi Oy (13 kunnan jätehuoltoyhtiö) Livite Oy (lämpölaitosten suunnittelu ja valmistus) Pamac Power Oy Preseco Pomiltek Oy (vesi- ja jätevesiteknologia) Ramboll Finland Oy, Seinäjoen toimisto Salvor Oy (pilaantuneiden maiden kunnostus, kaatopaikkojen eristys, teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö) Seikone International Oy Ltd (ympäristötekniikka, jäteveden käsittely) Suomen Bio-Lämpö Oy Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy (Lämpöässä maalämpöjärjestelmät) Syspoint Oy (automaatiojärjestelmiä vesi- ja ympäristöhuoltoon sekä lämpölaitoksille) Terrapolar (ympäristötekniikka) TransLog (turvalavat akuille, kaatoalustat nesteille, hygienialavat) Veljekset Ala-Talkkari Oy Vesi-Metalli Oy (veden ja jäteveden käsittelylaitteet) Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Seinäjoella toimii viiden yliopiston muodostama yliopistokeskus. Tampereen teknillisen yliopiston Seinäjoen yksikön tutkimusalat ovat älytekniikka, virtuaaliteknologia, muovikomposiittitekniikka, metallirakentaminen ja terveydenhuollon tietotekniikka. Seinäjoen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalalla koulutetaan mm. agrologeja ja metsätalousinsinöörejä ja tekniikan alalla bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä. Thermopolis teknologiakeskus/ Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto on perustettu voimistamaan ja kehittämään energia-alan yrityksiä. Toimialoina ovat mm. aurinko-, tuuli- ja bioenergia, biokaasu, energian tuotanto ja jakelu sekä maalämpöja suurkattilalaitteiden valmistus. Yliopistotason ympäristöosaajia Mikkelissä ovat: Kuopion yliopiston soveltavan ympäristökemia laitos, Lappeenrannan teknillisen yliopiston bioenergiatekniikan ja materiaalitekniikan tutkimusyksiköt, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin luomututkimus ja EcoStudies-opinnot sekä Helsingin kauppakorkeakoulun EcoBusiness-opinto-ohjelma. Savonlinnassa toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston alainen kuitulaboratorio. Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa ympäristöterveydenhuollon lisäksi ympäristönsuojelun ja ympäristömittaustekniikan opintoja. Ammattikorkeakoulun alaisen YTI tutkimuskeskuksen tutkimusaloja ovat mm. ympäristö-, bioenergia-, materiaali-, puu- ja elintarviketeknologia. Etelä-Savon energiatoimisto edistää energian säästämistä sekä bioenergian käytön lisäämistä neuvonnan, tiedotuksen ja yhteistyön avulla. Mikkelin teknologiakeskus Oy:n (Miktech) osaamisen painopistealueet ovat: pinnoite-ja komposiittiteknologia, ympäristöanalytiikka ja ympäristöteknologia sekä IT-teknologia. Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti järjestää ympäristöalan leirikouluja sekä kursseja yrityksille ja organisaatioille. Lisäksi Rantasalmelle on perustettu Suomen ensimmmäinen ekoteollisuuspuisto. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Etelä-Savon ympäristökeskus. Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto Elintarvikealan osaamiskeskus tarjoaa alan yrityksille uusinta tutkimustietoa ja auttaa mm. tuotteiden, teknologian ja valmistusprosessien kehittämisessä sekä laadunohjauksessa ja ympäristöasioissa. Environics Oy valmistaa mm. kannettavia kaasunilmaisimia Kuva: Savonlinnan puukuitulaboratorio Länsi-Suomen ympäristökeskus on valtion aluehallintoviranomainen, joka johtaa ja hoitaa ympäristöasioita Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Mikkelin yksikkö vastaa ekologisen tuotannon tutkimuksesta. Atrian tehtaat Kuva: Environics Oy Andritz Savonlinna Works (sellu- ja paperiteollisuuden prosessit) Aquaflow Oy (veden-, jäteveden- ja lietteenkäsittelyteknologia sellu- ja paperiteollisuudelle) Dustec Oy (pölynpoistojärjestelmät) Environics Oy (kaasunilmaisimet) Etelä-Savon Energia Oy (Norppa-sähkön tuotanto) Fibrocom Oy (kevytmateriaalit - ontelokomposiittiteknologia) KPA Unicon Oy (siirrettävät, konttimalliset vesi- ja höyrykattilalaitokset, savukaasujen puhdistusjärjestelmät) Lifa Air Ltd Oy (sisäilman puhdistusteknologia) Mekateam Oy (kone- ja prosessisuunnittelu, laitevalmistus mm. paperiteollisuuden jätevesien käsittelyyn) Metsäenergia Meter Ky (puupolttoaineen hankinta ja kuljetus) Mipro Oy (vesi- ja energiahuollon automaatiojärjestelmät) Rejlers Oy (ympäristöalan ja energiansäästön RRS-yhtiöt Oy (vedenkäsittelyteknologia) Savcor Group Ltd (rakenteiden ja rakennusten korjausja ylläpitoteknologia, pinnoiteteknologia, elinkaarianalyysit) Savon Bioenergia Oy (pellettituotanto) Suur-Savon Sähkö Oy (vihreän -sähkön tuotanto) U-Cont Oy (U-Cont jakeluasemat, säiliöt) Wetend Technologies Oy (kemikaaleja ja vettä säästävää teknologiaa paperinvalmistukseen) Viljavuuspalvelu Oy/Savolab (ympäristö- ja mikrobiologiset analyysipalvelut, maaperäanalyysit). Energiapuun korjuuta Etelä-Savon metsistä Kuva: Itä-Suomen energiatoimisto

4 Aidon Oy (energianmittausjärjestelmät) Akilles Oy (ympäristö- ja laatujärjestelmien Alstom Power FlowSystems Oy (kaukolämpöputkistot) Ariterm Oy (pellettipolttimet ja -kattilat) Computec Oy (mm. vesihuoltolaitosten säätöja valvontajärjestelmät) Dustec Oy (pölynpoistolaitteet, pölymittarit) Ecocat Oy (pakokaasunpuhdistimet) Elomatic Oy (bioenergiakonsultointi, CHP- laitosja tehdassuunnittelu) Enermet Oy (energiamittausratkaisut) Enviengineers Oy (meluselvitykset, kosteusvauriotutkimukset, ilmanvaihtoselvitykset) Esko Rossi Oy (ympäristönsuojelu ja riskienhallinta) Esletech Oy (jäteveden käsittelylaitteet, imuautot) Ficote Oy (viemärinhuoltolaitteet ja jäteastianpesukoneet) Joint Environmental Strategie JES Oy Metener Oy (biokaasuteknologia) Metso Automation Oy (teollisuusprosessien ohjausjärjestelmät) Moventas (tuuliturbiinien pääkäyttövaihteet) Proventia Solutions Oy (kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun asiantuntijapalvelut ja sovellustyökalut) Pöyry Oyj (ympäristö- ja energia-alan Ramboll Finland (ympäristö- ja energia-alan Keski-Suomi Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella voi opiskella mm. ekologian ja ympäristönhoidon sekä vesien luonnonvarojen ja ympäristötieteiden aloilla. Taloustieteiden tiedekunnassa on mm. Yritysten ympäristöjohtamisen maisteriohjelma. Lisäksi tarjolla on Uusiutuvien energialähteiden koulutus- ja tutkimusohjelma. Yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen toimialoja ovat mm: vesistöt, ilman laatu ja melu, maaperä ja saastuneet maa-alueet sekä ympäristöteknologia. Jyväskylä Innovation Oy:n osaamisalueet ovat: Joka paikan tietotekniikka (informaatioteknologia ja päätelaitteet), Nano- ja mikrojärjestelmät (fysiikka, kemia ja biologia), Uudistuva kuituteknologia (kuituteknologiat, tuotantoprosessit ja koneenrakennus) sekä Tulevaisuuden energiateknologia. VTT toimii tutkimus- ja kehityskumppanina energia- ja metsäklustereilla. Tutkimusalueet ovat ydinenergia, energian tuotanto, energia ja ympäristö, metsäteollisuus sekä materiaalit ja kemia. BENET Bioenergiaverkosto koostuu kahdeksasta asiantuntijaorganisaatiosta maaja metsätalouden, biomassan käsittelyn, energiantuotantotekniikoiden, laitossuunnittelun, energiamarkkinoiden, liiketoiminnan kehittämisen ja kouluttamisen alalta. FINBIO (Suomen Bioenergiayhdistys ry) on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Keski-Suomen ympäristökeskus. Silenta Electronics Ltd (elektronisten kuulosuojainten valmistus) Suunnittelukeskus Oy Tana Oy (jätejyrät) Uponor Suomi kaivoyksikkö (jätevesijärjestelmät) Vapo Ympäristö (ympäristöturvetuotteet, jätteenkäsittelylaitokset ja -palvelut) Vapo Pelleti (pellettien valmistus ja myynti) WSP LT-Konsultit Oy Pohjanmaa Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta tarjoaa opetusta mm. sähkö- ja energiatekniikan alalla. T&K-toiminnan aloja ovat mm: hajautettu sähköenergian tuotanto, sähkön jakelu ja -käyttö, tuottavuus energia-alalla, energiayhtiöiden logistiikka, offshore-tuulivoimalan kilpailukyky, teknologiamarkkinaselvitykset ja -strategiat. Vaasassa sijaitseva Merinova Oy on erityisesti energiatekniikkaan keskittyvä teknologiakeskus. Kuva: Pekka Mäkynen Kuva: Vacon Oyj Levon-instituutin painopiste energia-asioissa on hajautettujen ja uusiutuvien energiamuotojen tutkimuksessa, kehittämisessä ja verkostojen organisoimisessa. Ympäristöteemassa painopiste on yritysten ja julkisten organisaatioiden ympäristökysymyksissä. Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolan perustama Vaasan energiainstituutti (VEI) tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Länsi-Suomen ympäristökeskus. Citec International Ltd (ympäristöalan konsultointi, biopolttoaineet) Ewapower Ab Oy (kierrätyspolttoaineen valmistus ja markkinointi) FANN Ympäristötekniikka (jätevesijärjestelmät) Green Fortune (erityisesti tuulivoiman tutkimus ja tuotekehitystyö ja Ideachip Oy (murskainten, seulojen ym. valmistus ympäristönhoidon, kierrätyksen ja materiaalien käsittelyn tarpeisiin) JTK Power Oy/Metalli-Jokela (meluneristysteknologia) KWH Pipe Oy (jätevedenpuhdistamot, kalliolämpöratkaisut) Metso Automation Oy (teollisuuden prosessinohjaus) Pellet Energy Ab (pellettipolttimet) Progensia Oy (kierrätysteknologia: paalaimet, puristimet, silppurit ym) Stena Metalliyhtymä Oy (metallin kierrätys) Säiliö Cistern PUTS Ab Oy (ongelmajätteiden keräys ja käsittely) Vacon Oyj (energiaa säästävät taajuusmuuttajat, joilla ohjataan sähkömoottoreita) WSP Environmental Oy Wärtsilä Oyj

5 Jämtlanti Asfaltteknik AB (vanhan asfaltin kierrätys) Borevind AB (tuulivoiman käytön edistäminen) Combi Absorb AB (pilaantuneen maaperän saneeraus ja -tuotteet) Emendo AB (jätevedenpuhdistamoiden valmistus) Ermator AB (pölynsuodatus- ja ilmanpuhdistuslaitteiden valmistus) Fors Industrier AB (kaapelijätteen hyötykäyttöä helpottavien tuotteiden kehittäminen) Invekta Green AB (ympäristöystävällisten puhdistustuotteiden valmistus) Härjelast AB (puhtaanapito ja kierrätys) JF Miljö AB (jätteiden lajittelu) Mecmaster Energi AB (lämpöpumppujen valmistus) Safe Recyling (jätteen jalostaminen mm. biokaasuksi) Stena Gotthard AB (metallijätteen kierrätys) STYREG (veden- ja jätevedenpuhdistuksen ohjauslaitteet) SWECO, Östersund (ympäristö- ja energia-alan Svensk Returprofil AB (kierrätysmuovituoteet) Vindgruppen Sverige AB, Vindkompaniet Jämtland och Borevind AB (tuulivoiman käytön edistäminen) Z-Lux AB (energiasäästävien valaistusuotteiden valmistus) Östersundissa toimivassa Mittuniversitetissä voi opiskella mm. biologiaa, ympäristötieteitä, ympäristötekniikkaa ja luonnonmaantiedettä. Tutkimustoiminnassa yksi kuudesta painopistealueesta on metsät resurssina. Jämtlannin energiatoimiston tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä energiatehokuutta ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Lääninhallitus (Länstyrelse) vastaa läänitason ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta; mm. ilman- ja vesiensuojelusta, ympäristön tilan seurannasta, luonnonsuojelusta, kulttuuriympäristön suojelusta sekä kalastus- ja metsästysasioista. Maakuntakäräjillä (Landstinget) on päävastuu mm. läänitason terveydenhuollossa ja keskiasteen koulutuksessa. Maakuntakäräjien kaikille yksiköille on rakennettu kansainvälisen ISO 1001-standardin sekä EU:n EMAS- asetuksen mukainen ympäristöjärjestelmä. Västernorrlanti Härnosandissa, Sundsvallissa ja Örnsköldsvikissä toimivassa Mittuniversitetissä voi opiskella mm. biologiaa, ympäristötieteitä, ympäristötekniikkaa ja luonnonmaantiedettä. Tutkimustoiminnassa yksi kuudesta painopistealueesta on metsät resurssina. Uumajan yliopiston Örnsköldsvikin yksikössä on kestävän kehityksen maisteriohjelma. Västernorrlannin energiatoimiston tavoitteena on edistää energian tehokasta käyttöä, vähentää energian kulutusta sekä lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Yksi Åkroken Science Parkin osaamisalueista on selluloosakuituteknologian tuotekehitys. Bio Fuel Regionin tavoitteena on edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä energiantuotannossa ja -käytössä. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä olla omavarainen liikennebiopolttoaineiden tuotannon suhteen sekä olla esikuva selluloosapohjaisten liikennebiopolttoaineiden kehittämisessä, tuotannossa ja käytössä. Processum teknologiapuisto on Örnsköldsvikissä toimiva kunnan, yritysten ja tutkimusyksiköiden muodostama yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää mm. puuperäisten biopolttoaineiden kehitystyötä. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Västernorrlannin lääninhallitus. Puupellettejä Luonnonhoitokulotusta Kuva: Västernorrlannin lääninhallitus Kuva: Västernorrlannin lääninhallitus AirStar AB (lämpöpumppujärjestelmät) Franssons recycling AB (jätteiden käsittely- ja kierrätysjärjestelmät) Grabitech solutions (ilmapuhdistusjärjestelmät teollisuudelle) IKP Nord Vattenvård AB (jätevedenpuhdistustuotteet) Järven plast och smide AB (jätevedenpuhdistustuotteet, akustiikka- ja saneeraustekniikka) Miljökompassen AB (ympäristö MoRe Research AB (metsäteollisuuden t&k-toiminta, mm. pilaantuneen maan puhdistusteknologia) Rotom Verkstäder AB (jätteiden käsittely- ja kierrätysjärjestelmät) Soilrem MB Envirotech (pilaantuneen maaperän puhdistus) SSG Teknik AB (prosessitekniikan standardisointi- ja kehitystyö; metsäteollisuuden prosessi, ympäristönsuojelu- ja energiaratkaisut) STT Emtech AB (ajoneuvojen pakokaasun puhdistusjärjestelmät) SuVe Energiprodukter AB (energiatuotteiden ja -järjestelmien tuotekehitys ja valmistus) Svensk Etanolkemi AB (liikenteen etanolituotanto) Wildland AB (Wildland Fire International AB) (luonnonhoitokulotukset) VOC Technology (hiilivetypäästöjen puhdistustekniikka). Kuva: Sekab Sweden

6 Pohjois-Trøndelag Arne Bergli AS (pelletti- ja puutulisijat) Bio-Elas AS (energian talteenottolaitteistot) Bioheat DA (puupolttoainelaitteet ja uunit) Ecopro (jätehuolto) Forforedling BA (pellettituotanto) Miljø-Service Trøndelag As (ympäristöanalyysit) Moan og Røstad Transport AS (puupolttoainelaitteet ja uunit) Nordisk Miljøteknologi AS (konsultointi, ekologinen viljely) Nord-Trøndelag elektrisitetsverk Fkf (sähköenergian tuotanto vesivoimalla) Salsnes Filter AS (suodattimien valmistus) Etelä-Trøndelag Pohjois-Trøndelagin ammattikorkeakoulu toimii seuraavilla paikkakunnilla: Namsos, Steinkjer, Levanger ja Stjørdal. Ympäristöalaa voi opiskella luonnonvarojen käytön ja hoidon opintokokonaisuudessa. Maakuntatason ympäristösuojelutyöstä vastaa Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kuva: NTNU-Info Sarepta Energi AS (tuulivoimatuotanto) Trøndelags Forskning och utvikling AS (yhteiskuntatieteellinen tutkimus) SINTEF - tutkimuslaitoksessa työskentelee 1300 tutkijaa Trondheimissä ja 30 Oslossa. Tutkimusaloja ovat mm. energia, kemia ja materiaalitekniikka. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) on Norjan johtava luonnontieteellisen ja ekologisen tutkimuksen yksikkö. Maakuntatason ympäristösuojelutyöstä vastaa Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tietoa luonnosta ja ympäristöstä löytyy myös Direktoratet for Naturforvaltningin sivuilta. Kuva: Ivar Guntvedt Kuva: NTNU-Info Nanoteknologia on yksi NTNU:n ja Sintefin tutkimusaloista Norjan tieteellis-teknisessä yliopistossa (NTNU) Trondheimissä voi opiskella mm. seuraavissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa: Urban ecological planning tai Industrial ecology. NTNU:ssa työskentelee kaikkiaan 100 tutkijaa; ympäristö- ja energiatutkimuksen kannalta keskeisimmät alat ovat luonnonvarat ja ympäristö sekä materiaalitekniikka. Stjørdalissa sijaitsee yksi Bioforskin tutkimusasemista. Bioforsk on maatalousja elintarvikeministeriön alainen maatalouden ja ympäristötutkimuksen instituutti, jonka tutkimusalat liittyvät elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen, maatalouteen ja maaseutukehitykseen sekä ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen käyttöön. Kuva: NTNU-Info Akre-Aas Miljøkemi AS (ympäristökemian Biosergen AS (luonnontieteen ja tekniikan T&K-toiminta) Canor Biotech AS (bioteknologian T&K-toiminta) Energos AS (energiantuotanto jätteistä) Enova SF (ympäristöystävällisen energiantuotannon edistäminen) Entro Energi AS (energia- ja ympäristöalan Enøk-Trondheim AS (energiansäästö Estra AS (kalajätteen kierrätys) Exocy AS (polttotekniikka, valvonta- ja seurantalaitteet) Fuell Cell Norway ANS (tiedonvälitys polttokennoteknologiasta) Miljødrift (konsultointi, ympäristöystävällinen kuljetus) Papir Og Fiberinstitutet As (paperin ja kuitujen tutkimuskeskus) Sensaqua AS (ympäristö Trondheim Energiverk AS (sähköenergian tuotanto vesivoimalla) NTNU:n päärakennus Kuva: NTNU-Info

7 POHJOLAN VIHREÄ VYÖHYKE Kannen iso kuva: Steinar Johansen, Namsos, Norja Suunnittelu ja taitto: Aalto Oy Painopaikka: Etelä-Savon Kirjapaino Oy Rahoitettu osittain Euroopan Unionin tuella.

Vaasan Energia Instituutti tulevaisuuden näkijä ja tekijä

Vaasan Energia Instituutti tulevaisuuden näkijä ja tekijä BIETRO 2007 2011 SITRA-VEI Vaasan yliopisto 03.09. 2010 Vaasan Energia Instituutti tulevaisuuden näkijä ja tekijä Erkki Hiltunen, FT, johtaja, Vaasan Energiainstituutti tutkimusjohtaja Fysiikka / Energiatekniikka,

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Pienpolton markkinanäkymät

Pienpolton markkinanäkymät Pienpolton markkinanäkymät Mikko Ahonen kehitysjohtaja puh: 040 5233 840 mikko.ahonen@jklinnovation.fi Jyväskylä Innovation Oy 1 Pienpolton markkinanäkymät SISÄLTÖ: Markkinanäkökulma Ilmastonäkökulma Visio

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi Ostrobothnia Österbotten Pohjanmaa Ostrobothnia Population ~179 000 GDP per capita 32 900 Native language Swedish 50,5 % Finnish 45,0 % Others 4,5 % Development 2011: Excess of births 384 Net migration

Lisätiedot

Dos., TkT. Eva Pongrácz Oulun yliopisto

Dos., TkT. Eva Pongrácz Oulun yliopisto Introduction Research Teaching Cooperation Faculties Ympäristöseminaari Rovaniemi, 9.2.2012 Dos., TkT. Eva Pongrácz Oulun yliopisto Thule-instituutti, NorTech Oulu Oulun yliopisto profiloituu kansainvälisesti

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Komitean hyväksymä 17.11.2011 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille. Keskipohjola-komitea

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa.

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa. Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa WP

Lisätiedot

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 EnergyVaasa Lähtökohta Pohjoismaiden suurin energiaklusteri Yksi puhtaamman maailman tekijöistä,

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT 2 Bioenergian nykykäyttö 2008 Uusiutuvaa energiaa 25 % kokonaisenergian

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon taloudellinen ja sosio-ekonominen toteutettavuus

Hajautetun energiatuotannon taloudellinen ja sosio-ekonominen toteutettavuus Hajautetun energiatuotannon taloudellinen ja sosio-ekonominen toteutettavuus Lounais-Hämeen agronomien Miniseminaari Sarka-maatalousmuseossa 12.6.2014 Juha Pirkkamaa Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5.

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5. ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5.2015 SISÄLTÖ Energia- ja ympäristöosaaminen Rambollissa

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Puheenjohtajiston hyväksymä 28.11.2008 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille.

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006 BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS VUOTEEN 2025 MENNESSÄ Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

Suomi on merkittävä metsäteollisuusmaa tulevaisuudessakin

Suomi on merkittävä metsäteollisuusmaa tulevaisuudessakin Metsäteollisuuden ja -klusterin tulevaisuuden osaajat Metsäalan koulutuksen tulevaisuusseminaari 5.5.2009 Helena Aatinen, Metsäteollisuus ry 2 Mistä metsäteollisuuden muutoksessa on kysymys? 3 Suomi on

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa METSÄSSÄ KASVAA BIO- POLTTOAINETTA Metsäenergia on uusiutuvaa Energiapuu on puuta, jota käytetään energiantuotantoon voimalaitoksissa

Lisätiedot

Biomassavoimalaitokset yleistyvät Euroopassa. Jouni Kinni ClimBus-ohjelman päätösseminaari Helsinki 10.6.2009

Biomassavoimalaitokset yleistyvät Euroopassa. Jouni Kinni ClimBus-ohjelman päätösseminaari Helsinki 10.6.2009 Biomassavoimalaitokset yleistyvät Euroopassa Jouni Kinni ClimBus-ohjelman päätösseminaari Helsinki 10.6.2009 Metso: kestävien teknologioiden ja palveluiden kansainvälinen toimittaja Metso - Noin 29 000

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp

Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijalausunto Mikael Hildén, Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskus Ympäristövaliokunta,

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Suomessa; Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Johtaja Jorma Tolonen Metsäkeskus Kainuu Projektipäällikkö Cemis-Oulu Sivu 1 9.12.2011 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma

Lisätiedot

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA 2008-2010 RAHOITUS Hanke kuuluu EU-rahoitteeseen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan TAUSTA Suomi on sitoutunut osaltaan toteuttamaan EU:n ilmasto ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011 Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena Metsäteollisuus on elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 50 sellu- ja paperitehdasta Yli 240 teollista

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS Elomatic Oy Kirsi Sivonen 1.10.2009 ELOMATIC ON LAAJA-ALAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Elomatic toimii kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuudessa

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK

Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK Satu Helynen Cleantech Finland workshop 11.9.2008 Helsingin Messukeskus Strategisten huippuosaamisen keskusten (SHOK) tavoite

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa!

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009 Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Energiateollisuudessa tarvitaan työntekijöitä! Talouden suhdanteista huolimatta tarvitsemme lämpöä ja sähköä!

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot

Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009

Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009 Aluetason energiaratkaisut Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009 Viitekehys paradigman muutokselle 2 Missä ja milloin innovaatiot syntyvät? Business (Kannattavuus) 3 Ekotehokkaan alueen suunnitteluperiaatteita

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke

Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke Ympäristöklusteri, PKS:n osaamiskeskusohjelma ja sen ympäristömonitoroinnin kärkihanke Monitorointialustan kautta viennin kasvattamiseen i Tilannekatsaus 29.1.2007 Green Net Finland ry - Ympäristöalan

Lisätiedot

Lunetti 2 - Työelämälähtöiset erikoistumistarpeet ympäristöalalla

Lunetti 2 - Työelämälähtöiset erikoistumistarpeet ympäristöalalla Lunetti 2 - Työelämälähtöiset erikoistumistarpeet ympäristöalalla 3.2.2011 1 Mukana hankkeessa Helsingin yliopisto / Palmenia Itä-Suomen yliopisto / Aducate Jyväskylän yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Vesa Sorasahi: Etelä-Savosta uutta liiketoimintaa kestävän kehityksen ehdoilla

Vesa Sorasahi: Etelä-Savosta uutta liiketoimintaa kestävän kehityksen ehdoilla Vesa Sorasahi: Etelä-Savosta uutta liiketoimintaa kestävän kehityksen ehdoilla Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n toimitusjohtaja Vesa Sorasahi näkee Suomella olevan mahdollisuus kehittyä kestävän

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista

Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista BIOENERGIA RY JÄSENISTÖMME Bioenergia ry:ssä on mukana valtaosa alan merki4ävistä toimijoista Tällä hetkellä yhteensä 130 toimijaa tai yritystä,

Lisätiedot

Keskipohjolan yhteistyö. strategia

Keskipohjolan yhteistyö. strategia Keskipohjolan yhteistyö strategia 2012-2014 komitean hyväksymä 13.5.2011 Tausta Rajat ylittävä yhteistyö Keskipohjolassa aloitettiin vuonna 1978 yhteistyöelimen muodossa. Komitea on yhteistyön ydin ja

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

METSÄALAN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYS

METSÄALAN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYS METSÄALAN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYS METSÄTALOUDEN KOULUTUSTOIMIKUNNALLE KUULUVAT TUTKINNOT 28.5.2012/EL 1.Käytetty aineisto 1.1 Metsäalan ennakointiaineisto 1.Käytetty aineisto 1.1 Muu käytetty

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät OPH 13.11.2012 Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Osaamistarpeisiin vaikuttavia muutosvoimia

Lisätiedot

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Tiivistelmä Lähtökohdat Eurooppa 2020 strategian keskeisenä tavoitteena on luoda innovaatioiden kautta taloudellista kasvua Eurooppaan. Osana tätä kokonaisuutta

Lisätiedot

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Luonnonvaraistituutin Bioenergian kehitysportaat Bioenergian osaamiskeskittymä v. 2005 JAMKin synergia Keski-Suomen Bioenergiastrategia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Energia, ilmasto ja ympäristö

Energia, ilmasto ja ympäristö Energia, ilmasto ja ympäristö Konsultit 2HPO 1 Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu ilmakehässä Lähde: IPCC ja VNK 2 Maailman kasvihuonepäästöt Lähde: Baumert, K. A. ja VNK 3 Maailman kasvihuonepäästöjen

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot