Ympäristö- ja energiaalan know-how. Keskipohjolassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja energiaalan know-how. Keskipohjolassa"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja energiaalan know-how Keskipohjolassa Ke s k i p o h j o l a - k o m i t e a n y m p ä r i s t ö t y ö r y h m ä 2 0 0

2 Kestävän kehityksen edelläkävijät Euroopassa Keskipohjolan - Pohjolan vihreän vyöhykkeen- ympäristö- ja energia-alan osaajista on koottu hakemisto Internetiin. Sivusto sisältää tiedot noin 00 yrityksestä, organisaatiosta, korkeakoulusta ja oppilaitoksesta ja niiden ympäristö-ja energia-alan osaamisesta. Energia-alalta mukana on pääosin vain energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistäviä tahoja. Tähän esitteeseen on koottu edustavin joukko osaajia. Suomesta Keskipohjola-yhteistyössä ovat mukana Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, ja Pohjanmaa, Ruotsista Västernorrlanti ja Jämtlanti ja Norjasta Etelä- ja Pohjois-Trøndelag. Maakunnat ovat ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä Euroopassa. Etelä-Savo on vuodesta 10 lähtien tunnettu ekomaakuntana. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ovat yhdessä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa asettaneet tavoitteekseen olla ympäristösuojelun ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä. KeskiSuomi on uudessa teknologiastrategiassaan asettanut tavoitteekseen olla maailman johtava bioenergian käyttäjä vuonna 20. Jämtlannin maakuntakäräjät on ensimmäisenä maakunnallisena organisaationa Euroopassa sertifioinut kaikki toimintansa ISO ja EMAS-ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Västernorrlanti on vahvasti profiloitumassa ympäristölääninä. Etelä- ja Pohjois-Trøndelag tuottavat jo nyt kaiken tarvitsemansa sähkön uusiutuvilla energialähteillä eli tuulella ja vesivoimalla. Toivomme, että tämä esite ja Internet-sivusto kannustaisivat yrityksiä ja organisaatioita tehostamaan yhteistyötään niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön kestävämmän Euroopan puolesta! KESKIPOHJOLA-KOMITEAN YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ Kuva: NTNU-Info Kuva: Åsa Grip

3 BK-Automation Oy (vedenjakeluverkoston seuranta, kaatopaikkojen valumavesien seuranta, UVvedenpuhdistus) Carbon Power Oy Energent Oy (lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtolaitteiden valmistus) EP Snetec Oy (veden ja jäteveden puhdistuslaitteet) Etelä-Pohjanmaan vesitutkijat Oy (vesi- ja jätevesitutkimukset) FinnSolar / Ralemik Oy (aurinkoenergiajärjestelmät) Kvaerner Power Oy Lakeuden Etappi Oy (13 kunnan jätehuoltoyhtiö) Livite Oy (lämpölaitosten suunnittelu ja valmistus) Pamac Power Oy Preseco Pomiltek Oy (vesi- ja jätevesiteknologia) Ramboll Finland Oy, Seinäjoen toimisto Salvor Oy (pilaantuneiden maiden kunnostus, kaatopaikkojen eristys, teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö) Seikone International Oy Ltd (ympäristötekniikka, jäteveden käsittely) Suomen Bio-Lämpö Oy Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy (Lämpöässä maalämpöjärjestelmät) Syspoint Oy (automaatiojärjestelmiä vesi- ja ympäristöhuoltoon sekä lämpölaitoksille) Terrapolar (ympäristötekniikka) TransLog (turvalavat akuille, kaatoalustat nesteille, hygienialavat) Veljekset Ala-Talkkari Oy Vesi-Metalli Oy (veden ja jäteveden käsittelylaitteet) Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Seinäjoella toimii viiden yliopiston muodostama yliopistokeskus. Tampereen teknillisen yliopiston Seinäjoen yksikön tutkimusalat ovat älytekniikka, virtuaaliteknologia, muovikomposiittitekniikka, metallirakentaminen ja terveydenhuollon tietotekniikka. Seinäjoen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalalla koulutetaan mm. agrologeja ja metsätalousinsinöörejä ja tekniikan alalla bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä. Thermopolis teknologiakeskus/ Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto on perustettu voimistamaan ja kehittämään energia-alan yrityksiä. Toimialoina ovat mm. aurinko-, tuuli- ja bioenergia, biokaasu, energian tuotanto ja jakelu sekä maalämpöja suurkattilalaitteiden valmistus. Yliopistotason ympäristöosaajia Mikkelissä ovat: Kuopion yliopiston soveltavan ympäristökemia laitos, Lappeenrannan teknillisen yliopiston bioenergiatekniikan ja materiaalitekniikan tutkimusyksiköt, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin luomututkimus ja EcoStudies-opinnot sekä Helsingin kauppakorkeakoulun EcoBusiness-opinto-ohjelma. Savonlinnassa toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston alainen kuitulaboratorio. Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa ympäristöterveydenhuollon lisäksi ympäristönsuojelun ja ympäristömittaustekniikan opintoja. Ammattikorkeakoulun alaisen YTI tutkimuskeskuksen tutkimusaloja ovat mm. ympäristö-, bioenergia-, materiaali-, puu- ja elintarviketeknologia. Etelä-Savon energiatoimisto edistää energian säästämistä sekä bioenergian käytön lisäämistä neuvonnan, tiedotuksen ja yhteistyön avulla. Mikkelin teknologiakeskus Oy:n (Miktech) osaamisen painopistealueet ovat: pinnoite-ja komposiittiteknologia, ympäristöanalytiikka ja ympäristöteknologia sekä IT-teknologia. Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti järjestää ympäristöalan leirikouluja sekä kursseja yrityksille ja organisaatioille. Lisäksi Rantasalmelle on perustettu Suomen ensimmmäinen ekoteollisuuspuisto. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Etelä-Savon ympäristökeskus. Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto Elintarvikealan osaamiskeskus tarjoaa alan yrityksille uusinta tutkimustietoa ja auttaa mm. tuotteiden, teknologian ja valmistusprosessien kehittämisessä sekä laadunohjauksessa ja ympäristöasioissa. Environics Oy valmistaa mm. kannettavia kaasunilmaisimia Kuva: Savonlinnan puukuitulaboratorio Länsi-Suomen ympäristökeskus on valtion aluehallintoviranomainen, joka johtaa ja hoitaa ympäristöasioita Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Mikkelin yksikkö vastaa ekologisen tuotannon tutkimuksesta. Atrian tehtaat Kuva: Environics Oy Andritz Savonlinna Works (sellu- ja paperiteollisuuden prosessit) Aquaflow Oy (veden-, jäteveden- ja lietteenkäsittelyteknologia sellu- ja paperiteollisuudelle) Dustec Oy (pölynpoistojärjestelmät) Environics Oy (kaasunilmaisimet) Etelä-Savon Energia Oy (Norppa-sähkön tuotanto) Fibrocom Oy (kevytmateriaalit - ontelokomposiittiteknologia) KPA Unicon Oy (siirrettävät, konttimalliset vesi- ja höyrykattilalaitokset, savukaasujen puhdistusjärjestelmät) Lifa Air Ltd Oy (sisäilman puhdistusteknologia) Mekateam Oy (kone- ja prosessisuunnittelu, laitevalmistus mm. paperiteollisuuden jätevesien käsittelyyn) Metsäenergia Meter Ky (puupolttoaineen hankinta ja kuljetus) Mipro Oy (vesi- ja energiahuollon automaatiojärjestelmät) Rejlers Oy (ympäristöalan ja energiansäästön RRS-yhtiöt Oy (vedenkäsittelyteknologia) Savcor Group Ltd (rakenteiden ja rakennusten korjausja ylläpitoteknologia, pinnoiteteknologia, elinkaarianalyysit) Savon Bioenergia Oy (pellettituotanto) Suur-Savon Sähkö Oy (vihreän -sähkön tuotanto) U-Cont Oy (U-Cont jakeluasemat, säiliöt) Wetend Technologies Oy (kemikaaleja ja vettä säästävää teknologiaa paperinvalmistukseen) Viljavuuspalvelu Oy/Savolab (ympäristö- ja mikrobiologiset analyysipalvelut, maaperäanalyysit). Energiapuun korjuuta Etelä-Savon metsistä Kuva: Itä-Suomen energiatoimisto

4 Aidon Oy (energianmittausjärjestelmät) Akilles Oy (ympäristö- ja laatujärjestelmien Alstom Power FlowSystems Oy (kaukolämpöputkistot) Ariterm Oy (pellettipolttimet ja -kattilat) Computec Oy (mm. vesihuoltolaitosten säätöja valvontajärjestelmät) Dustec Oy (pölynpoistolaitteet, pölymittarit) Ecocat Oy (pakokaasunpuhdistimet) Elomatic Oy (bioenergiakonsultointi, CHP- laitosja tehdassuunnittelu) Enermet Oy (energiamittausratkaisut) Enviengineers Oy (meluselvitykset, kosteusvauriotutkimukset, ilmanvaihtoselvitykset) Esko Rossi Oy (ympäristönsuojelu ja riskienhallinta) Esletech Oy (jäteveden käsittelylaitteet, imuautot) Ficote Oy (viemärinhuoltolaitteet ja jäteastianpesukoneet) Joint Environmental Strategie JES Oy Metener Oy (biokaasuteknologia) Metso Automation Oy (teollisuusprosessien ohjausjärjestelmät) Moventas (tuuliturbiinien pääkäyttövaihteet) Proventia Solutions Oy (kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun asiantuntijapalvelut ja sovellustyökalut) Pöyry Oyj (ympäristö- ja energia-alan Ramboll Finland (ympäristö- ja energia-alan Keski-Suomi Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella voi opiskella mm. ekologian ja ympäristönhoidon sekä vesien luonnonvarojen ja ympäristötieteiden aloilla. Taloustieteiden tiedekunnassa on mm. Yritysten ympäristöjohtamisen maisteriohjelma. Lisäksi tarjolla on Uusiutuvien energialähteiden koulutus- ja tutkimusohjelma. Yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen toimialoja ovat mm: vesistöt, ilman laatu ja melu, maaperä ja saastuneet maa-alueet sekä ympäristöteknologia. Jyväskylä Innovation Oy:n osaamisalueet ovat: Joka paikan tietotekniikka (informaatioteknologia ja päätelaitteet), Nano- ja mikrojärjestelmät (fysiikka, kemia ja biologia), Uudistuva kuituteknologia (kuituteknologiat, tuotantoprosessit ja koneenrakennus) sekä Tulevaisuuden energiateknologia. VTT toimii tutkimus- ja kehityskumppanina energia- ja metsäklustereilla. Tutkimusalueet ovat ydinenergia, energian tuotanto, energia ja ympäristö, metsäteollisuus sekä materiaalit ja kemia. BENET Bioenergiaverkosto koostuu kahdeksasta asiantuntijaorganisaatiosta maaja metsätalouden, biomassan käsittelyn, energiantuotantotekniikoiden, laitossuunnittelun, energiamarkkinoiden, liiketoiminnan kehittämisen ja kouluttamisen alalta. FINBIO (Suomen Bioenergiayhdistys ry) on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Keski-Suomen ympäristökeskus. Silenta Electronics Ltd (elektronisten kuulosuojainten valmistus) Suunnittelukeskus Oy Tana Oy (jätejyrät) Uponor Suomi kaivoyksikkö (jätevesijärjestelmät) Vapo Ympäristö (ympäristöturvetuotteet, jätteenkäsittelylaitokset ja -palvelut) Vapo Pelleti (pellettien valmistus ja myynti) WSP LT-Konsultit Oy Pohjanmaa Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta tarjoaa opetusta mm. sähkö- ja energiatekniikan alalla. T&K-toiminnan aloja ovat mm: hajautettu sähköenergian tuotanto, sähkön jakelu ja -käyttö, tuottavuus energia-alalla, energiayhtiöiden logistiikka, offshore-tuulivoimalan kilpailukyky, teknologiamarkkinaselvitykset ja -strategiat. Vaasassa sijaitseva Merinova Oy on erityisesti energiatekniikkaan keskittyvä teknologiakeskus. Kuva: Pekka Mäkynen Kuva: Vacon Oyj Levon-instituutin painopiste energia-asioissa on hajautettujen ja uusiutuvien energiamuotojen tutkimuksessa, kehittämisessä ja verkostojen organisoimisessa. Ympäristöteemassa painopiste on yritysten ja julkisten organisaatioiden ympäristökysymyksissä. Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolan perustama Vaasan energiainstituutti (VEI) tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Länsi-Suomen ympäristökeskus. Citec International Ltd (ympäristöalan konsultointi, biopolttoaineet) Ewapower Ab Oy (kierrätyspolttoaineen valmistus ja markkinointi) FANN Ympäristötekniikka (jätevesijärjestelmät) Green Fortune (erityisesti tuulivoiman tutkimus ja tuotekehitystyö ja Ideachip Oy (murskainten, seulojen ym. valmistus ympäristönhoidon, kierrätyksen ja materiaalien käsittelyn tarpeisiin) JTK Power Oy/Metalli-Jokela (meluneristysteknologia) KWH Pipe Oy (jätevedenpuhdistamot, kalliolämpöratkaisut) Metso Automation Oy (teollisuuden prosessinohjaus) Pellet Energy Ab (pellettipolttimet) Progensia Oy (kierrätysteknologia: paalaimet, puristimet, silppurit ym) Stena Metalliyhtymä Oy (metallin kierrätys) Säiliö Cistern PUTS Ab Oy (ongelmajätteiden keräys ja käsittely) Vacon Oyj (energiaa säästävät taajuusmuuttajat, joilla ohjataan sähkömoottoreita) WSP Environmental Oy Wärtsilä Oyj

5 Jämtlanti Asfaltteknik AB (vanhan asfaltin kierrätys) Borevind AB (tuulivoiman käytön edistäminen) Combi Absorb AB (pilaantuneen maaperän saneeraus ja -tuotteet) Emendo AB (jätevedenpuhdistamoiden valmistus) Ermator AB (pölynsuodatus- ja ilmanpuhdistuslaitteiden valmistus) Fors Industrier AB (kaapelijätteen hyötykäyttöä helpottavien tuotteiden kehittäminen) Invekta Green AB (ympäristöystävällisten puhdistustuotteiden valmistus) Härjelast AB (puhtaanapito ja kierrätys) JF Miljö AB (jätteiden lajittelu) Mecmaster Energi AB (lämpöpumppujen valmistus) Safe Recyling (jätteen jalostaminen mm. biokaasuksi) Stena Gotthard AB (metallijätteen kierrätys) STYREG (veden- ja jätevedenpuhdistuksen ohjauslaitteet) SWECO, Östersund (ympäristö- ja energia-alan Svensk Returprofil AB (kierrätysmuovituoteet) Vindgruppen Sverige AB, Vindkompaniet Jämtland och Borevind AB (tuulivoiman käytön edistäminen) Z-Lux AB (energiasäästävien valaistusuotteiden valmistus) Östersundissa toimivassa Mittuniversitetissä voi opiskella mm. biologiaa, ympäristötieteitä, ympäristötekniikkaa ja luonnonmaantiedettä. Tutkimustoiminnassa yksi kuudesta painopistealueesta on metsät resurssina. Jämtlannin energiatoimiston tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä energiatehokuutta ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Lääninhallitus (Länstyrelse) vastaa läänitason ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta; mm. ilman- ja vesiensuojelusta, ympäristön tilan seurannasta, luonnonsuojelusta, kulttuuriympäristön suojelusta sekä kalastus- ja metsästysasioista. Maakuntakäräjillä (Landstinget) on päävastuu mm. läänitason terveydenhuollossa ja keskiasteen koulutuksessa. Maakuntakäräjien kaikille yksiköille on rakennettu kansainvälisen ISO 1001-standardin sekä EU:n EMAS- asetuksen mukainen ympäristöjärjestelmä. Västernorrlanti Härnosandissa, Sundsvallissa ja Örnsköldsvikissä toimivassa Mittuniversitetissä voi opiskella mm. biologiaa, ympäristötieteitä, ympäristötekniikkaa ja luonnonmaantiedettä. Tutkimustoiminnassa yksi kuudesta painopistealueesta on metsät resurssina. Uumajan yliopiston Örnsköldsvikin yksikössä on kestävän kehityksen maisteriohjelma. Västernorrlannin energiatoimiston tavoitteena on edistää energian tehokasta käyttöä, vähentää energian kulutusta sekä lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Yksi Åkroken Science Parkin osaamisalueista on selluloosakuituteknologian tuotekehitys. Bio Fuel Regionin tavoitteena on edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä energiantuotannossa ja -käytössä. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä olla omavarainen liikennebiopolttoaineiden tuotannon suhteen sekä olla esikuva selluloosapohjaisten liikennebiopolttoaineiden kehittämisessä, tuotannossa ja käytössä. Processum teknologiapuisto on Örnsköldsvikissä toimiva kunnan, yritysten ja tutkimusyksiköiden muodostama yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää mm. puuperäisten biopolttoaineiden kehitystyötä. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Västernorrlannin lääninhallitus. Puupellettejä Luonnonhoitokulotusta Kuva: Västernorrlannin lääninhallitus Kuva: Västernorrlannin lääninhallitus AirStar AB (lämpöpumppujärjestelmät) Franssons recycling AB (jätteiden käsittely- ja kierrätysjärjestelmät) Grabitech solutions (ilmapuhdistusjärjestelmät teollisuudelle) IKP Nord Vattenvård AB (jätevedenpuhdistustuotteet) Järven plast och smide AB (jätevedenpuhdistustuotteet, akustiikka- ja saneeraustekniikka) Miljökompassen AB (ympäristö MoRe Research AB (metsäteollisuuden t&k-toiminta, mm. pilaantuneen maan puhdistusteknologia) Rotom Verkstäder AB (jätteiden käsittely- ja kierrätysjärjestelmät) Soilrem MB Envirotech (pilaantuneen maaperän puhdistus) SSG Teknik AB (prosessitekniikan standardisointi- ja kehitystyö; metsäteollisuuden prosessi, ympäristönsuojelu- ja energiaratkaisut) STT Emtech AB (ajoneuvojen pakokaasun puhdistusjärjestelmät) SuVe Energiprodukter AB (energiatuotteiden ja -järjestelmien tuotekehitys ja valmistus) Svensk Etanolkemi AB (liikenteen etanolituotanto) Wildland AB (Wildland Fire International AB) (luonnonhoitokulotukset) VOC Technology (hiilivetypäästöjen puhdistustekniikka). Kuva: Sekab Sweden

6 Pohjois-Trøndelag Arne Bergli AS (pelletti- ja puutulisijat) Bio-Elas AS (energian talteenottolaitteistot) Bioheat DA (puupolttoainelaitteet ja uunit) Ecopro (jätehuolto) Forforedling BA (pellettituotanto) Miljø-Service Trøndelag As (ympäristöanalyysit) Moan og Røstad Transport AS (puupolttoainelaitteet ja uunit) Nordisk Miljøteknologi AS (konsultointi, ekologinen viljely) Nord-Trøndelag elektrisitetsverk Fkf (sähköenergian tuotanto vesivoimalla) Salsnes Filter AS (suodattimien valmistus) Etelä-Trøndelag Pohjois-Trøndelagin ammattikorkeakoulu toimii seuraavilla paikkakunnilla: Namsos, Steinkjer, Levanger ja Stjørdal. Ympäristöalaa voi opiskella luonnonvarojen käytön ja hoidon opintokokonaisuudessa. Maakuntatason ympäristösuojelutyöstä vastaa Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kuva: NTNU-Info Sarepta Energi AS (tuulivoimatuotanto) Trøndelags Forskning och utvikling AS (yhteiskuntatieteellinen tutkimus) SINTEF - tutkimuslaitoksessa työskentelee 1300 tutkijaa Trondheimissä ja 30 Oslossa. Tutkimusaloja ovat mm. energia, kemia ja materiaalitekniikka. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) on Norjan johtava luonnontieteellisen ja ekologisen tutkimuksen yksikkö. Maakuntatason ympäristösuojelutyöstä vastaa Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tietoa luonnosta ja ympäristöstä löytyy myös Direktoratet for Naturforvaltningin sivuilta. Kuva: Ivar Guntvedt Kuva: NTNU-Info Nanoteknologia on yksi NTNU:n ja Sintefin tutkimusaloista Norjan tieteellis-teknisessä yliopistossa (NTNU) Trondheimissä voi opiskella mm. seuraavissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa: Urban ecological planning tai Industrial ecology. NTNU:ssa työskentelee kaikkiaan 100 tutkijaa; ympäristö- ja energiatutkimuksen kannalta keskeisimmät alat ovat luonnonvarat ja ympäristö sekä materiaalitekniikka. Stjørdalissa sijaitsee yksi Bioforskin tutkimusasemista. Bioforsk on maatalousja elintarvikeministeriön alainen maatalouden ja ympäristötutkimuksen instituutti, jonka tutkimusalat liittyvät elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen, maatalouteen ja maaseutukehitykseen sekä ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen käyttöön. Kuva: NTNU-Info Akre-Aas Miljøkemi AS (ympäristökemian Biosergen AS (luonnontieteen ja tekniikan T&K-toiminta) Canor Biotech AS (bioteknologian T&K-toiminta) Energos AS (energiantuotanto jätteistä) Enova SF (ympäristöystävällisen energiantuotannon edistäminen) Entro Energi AS (energia- ja ympäristöalan Enøk-Trondheim AS (energiansäästö Estra AS (kalajätteen kierrätys) Exocy AS (polttotekniikka, valvonta- ja seurantalaitteet) Fuell Cell Norway ANS (tiedonvälitys polttokennoteknologiasta) Miljødrift (konsultointi, ympäristöystävällinen kuljetus) Papir Og Fiberinstitutet As (paperin ja kuitujen tutkimuskeskus) Sensaqua AS (ympäristö Trondheim Energiverk AS (sähköenergian tuotanto vesivoimalla) NTNU:n päärakennus Kuva: NTNU-Info

7 POHJOLAN VIHREÄ VYÖHYKE Kannen iso kuva: Steinar Johansen, Namsos, Norja Suunnittelu ja taitto: Aalto Oy Painopaikka: Etelä-Savon Kirjapaino Oy Rahoitettu osittain Euroopan Unionin tuella.

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

Energia & innovaatiot

Energia & innovaatiot Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera täydentävä rahoittaja 2 Finnvera on valtion omistama

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet

Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet Tämä kysely koskee yrityksenne ympäristöliiketoimintaa vuonna 2012. Ympäristöliiketoiminnan tuotannoksi lasketaan valmistamanne ympäristöliiketoiminnan tuotteet

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö DM 427289 01-2009 Copyright Tekes Green ICT Tekesin näkökulmasta ICT-laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuus ja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jorma Niemi (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 Jorma Niemi

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot