Ympäristö- ja energiaalan know-how. Keskipohjolassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja energiaalan know-how. Keskipohjolassa"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja energiaalan know-how Keskipohjolassa Ke s k i p o h j o l a - k o m i t e a n y m p ä r i s t ö t y ö r y h m ä 2 0 0

2 Kestävän kehityksen edelläkävijät Euroopassa Keskipohjolan - Pohjolan vihreän vyöhykkeen- ympäristö- ja energia-alan osaajista on koottu hakemisto Internetiin. Sivusto sisältää tiedot noin 00 yrityksestä, organisaatiosta, korkeakoulusta ja oppilaitoksesta ja niiden ympäristö-ja energia-alan osaamisesta. Energia-alalta mukana on pääosin vain energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistäviä tahoja. Tähän esitteeseen on koottu edustavin joukko osaajia. Suomesta Keskipohjola-yhteistyössä ovat mukana Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, ja Pohjanmaa, Ruotsista Västernorrlanti ja Jämtlanti ja Norjasta Etelä- ja Pohjois-Trøndelag. Maakunnat ovat ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä Euroopassa. Etelä-Savo on vuodesta 10 lähtien tunnettu ekomaakuntana. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ovat yhdessä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa asettaneet tavoitteekseen olla ympäristösuojelun ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä. KeskiSuomi on uudessa teknologiastrategiassaan asettanut tavoitteekseen olla maailman johtava bioenergian käyttäjä vuonna 20. Jämtlannin maakuntakäräjät on ensimmäisenä maakunnallisena organisaationa Euroopassa sertifioinut kaikki toimintansa ISO ja EMAS-ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Västernorrlanti on vahvasti profiloitumassa ympäristölääninä. Etelä- ja Pohjois-Trøndelag tuottavat jo nyt kaiken tarvitsemansa sähkön uusiutuvilla energialähteillä eli tuulella ja vesivoimalla. Toivomme, että tämä esite ja Internet-sivusto kannustaisivat yrityksiä ja organisaatioita tehostamaan yhteistyötään niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön kestävämmän Euroopan puolesta! KESKIPOHJOLA-KOMITEAN YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ Kuva: NTNU-Info Kuva: Åsa Grip

3 BK-Automation Oy (vedenjakeluverkoston seuranta, kaatopaikkojen valumavesien seuranta, UVvedenpuhdistus) Carbon Power Oy Energent Oy (lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtolaitteiden valmistus) EP Snetec Oy (veden ja jäteveden puhdistuslaitteet) Etelä-Pohjanmaan vesitutkijat Oy (vesi- ja jätevesitutkimukset) FinnSolar / Ralemik Oy (aurinkoenergiajärjestelmät) Kvaerner Power Oy Lakeuden Etappi Oy (13 kunnan jätehuoltoyhtiö) Livite Oy (lämpölaitosten suunnittelu ja valmistus) Pamac Power Oy Preseco Pomiltek Oy (vesi- ja jätevesiteknologia) Ramboll Finland Oy, Seinäjoen toimisto Salvor Oy (pilaantuneiden maiden kunnostus, kaatopaikkojen eristys, teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö) Seikone International Oy Ltd (ympäristötekniikka, jäteveden käsittely) Suomen Bio-Lämpö Oy Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy (Lämpöässä maalämpöjärjestelmät) Syspoint Oy (automaatiojärjestelmiä vesi- ja ympäristöhuoltoon sekä lämpölaitoksille) Terrapolar (ympäristötekniikka) TransLog (turvalavat akuille, kaatoalustat nesteille, hygienialavat) Veljekset Ala-Talkkari Oy Vesi-Metalli Oy (veden ja jäteveden käsittelylaitteet) Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Seinäjoella toimii viiden yliopiston muodostama yliopistokeskus. Tampereen teknillisen yliopiston Seinäjoen yksikön tutkimusalat ovat älytekniikka, virtuaaliteknologia, muovikomposiittitekniikka, metallirakentaminen ja terveydenhuollon tietotekniikka. Seinäjoen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalalla koulutetaan mm. agrologeja ja metsätalousinsinöörejä ja tekniikan alalla bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä. Thermopolis teknologiakeskus/ Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto on perustettu voimistamaan ja kehittämään energia-alan yrityksiä. Toimialoina ovat mm. aurinko-, tuuli- ja bioenergia, biokaasu, energian tuotanto ja jakelu sekä maalämpöja suurkattilalaitteiden valmistus. Yliopistotason ympäristöosaajia Mikkelissä ovat: Kuopion yliopiston soveltavan ympäristökemia laitos, Lappeenrannan teknillisen yliopiston bioenergiatekniikan ja materiaalitekniikan tutkimusyksiköt, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin luomututkimus ja EcoStudies-opinnot sekä Helsingin kauppakorkeakoulun EcoBusiness-opinto-ohjelma. Savonlinnassa toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston alainen kuitulaboratorio. Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa ympäristöterveydenhuollon lisäksi ympäristönsuojelun ja ympäristömittaustekniikan opintoja. Ammattikorkeakoulun alaisen YTI tutkimuskeskuksen tutkimusaloja ovat mm. ympäristö-, bioenergia-, materiaali-, puu- ja elintarviketeknologia. Etelä-Savon energiatoimisto edistää energian säästämistä sekä bioenergian käytön lisäämistä neuvonnan, tiedotuksen ja yhteistyön avulla. Mikkelin teknologiakeskus Oy:n (Miktech) osaamisen painopistealueet ovat: pinnoite-ja komposiittiteknologia, ympäristöanalytiikka ja ympäristöteknologia sekä IT-teknologia. Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti järjestää ympäristöalan leirikouluja sekä kursseja yrityksille ja organisaatioille. Lisäksi Rantasalmelle on perustettu Suomen ensimmmäinen ekoteollisuuspuisto. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Etelä-Savon ympäristökeskus. Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto Elintarvikealan osaamiskeskus tarjoaa alan yrityksille uusinta tutkimustietoa ja auttaa mm. tuotteiden, teknologian ja valmistusprosessien kehittämisessä sekä laadunohjauksessa ja ympäristöasioissa. Environics Oy valmistaa mm. kannettavia kaasunilmaisimia Kuva: Savonlinnan puukuitulaboratorio Länsi-Suomen ympäristökeskus on valtion aluehallintoviranomainen, joka johtaa ja hoitaa ympäristöasioita Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Mikkelin yksikkö vastaa ekologisen tuotannon tutkimuksesta. Atrian tehtaat Kuva: Environics Oy Andritz Savonlinna Works (sellu- ja paperiteollisuuden prosessit) Aquaflow Oy (veden-, jäteveden- ja lietteenkäsittelyteknologia sellu- ja paperiteollisuudelle) Dustec Oy (pölynpoistojärjestelmät) Environics Oy (kaasunilmaisimet) Etelä-Savon Energia Oy (Norppa-sähkön tuotanto) Fibrocom Oy (kevytmateriaalit - ontelokomposiittiteknologia) KPA Unicon Oy (siirrettävät, konttimalliset vesi- ja höyrykattilalaitokset, savukaasujen puhdistusjärjestelmät) Lifa Air Ltd Oy (sisäilman puhdistusteknologia) Mekateam Oy (kone- ja prosessisuunnittelu, laitevalmistus mm. paperiteollisuuden jätevesien käsittelyyn) Metsäenergia Meter Ky (puupolttoaineen hankinta ja kuljetus) Mipro Oy (vesi- ja energiahuollon automaatiojärjestelmät) Rejlers Oy (ympäristöalan ja energiansäästön RRS-yhtiöt Oy (vedenkäsittelyteknologia) Savcor Group Ltd (rakenteiden ja rakennusten korjausja ylläpitoteknologia, pinnoiteteknologia, elinkaarianalyysit) Savon Bioenergia Oy (pellettituotanto) Suur-Savon Sähkö Oy (vihreän -sähkön tuotanto) U-Cont Oy (U-Cont jakeluasemat, säiliöt) Wetend Technologies Oy (kemikaaleja ja vettä säästävää teknologiaa paperinvalmistukseen) Viljavuuspalvelu Oy/Savolab (ympäristö- ja mikrobiologiset analyysipalvelut, maaperäanalyysit). Energiapuun korjuuta Etelä-Savon metsistä Kuva: Itä-Suomen energiatoimisto

4 Aidon Oy (energianmittausjärjestelmät) Akilles Oy (ympäristö- ja laatujärjestelmien Alstom Power FlowSystems Oy (kaukolämpöputkistot) Ariterm Oy (pellettipolttimet ja -kattilat) Computec Oy (mm. vesihuoltolaitosten säätöja valvontajärjestelmät) Dustec Oy (pölynpoistolaitteet, pölymittarit) Ecocat Oy (pakokaasunpuhdistimet) Elomatic Oy (bioenergiakonsultointi, CHP- laitosja tehdassuunnittelu) Enermet Oy (energiamittausratkaisut) Enviengineers Oy (meluselvitykset, kosteusvauriotutkimukset, ilmanvaihtoselvitykset) Esko Rossi Oy (ympäristönsuojelu ja riskienhallinta) Esletech Oy (jäteveden käsittelylaitteet, imuautot) Ficote Oy (viemärinhuoltolaitteet ja jäteastianpesukoneet) Joint Environmental Strategie JES Oy Metener Oy (biokaasuteknologia) Metso Automation Oy (teollisuusprosessien ohjausjärjestelmät) Moventas (tuuliturbiinien pääkäyttövaihteet) Proventia Solutions Oy (kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun asiantuntijapalvelut ja sovellustyökalut) Pöyry Oyj (ympäristö- ja energia-alan Ramboll Finland (ympäristö- ja energia-alan Keski-Suomi Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella voi opiskella mm. ekologian ja ympäristönhoidon sekä vesien luonnonvarojen ja ympäristötieteiden aloilla. Taloustieteiden tiedekunnassa on mm. Yritysten ympäristöjohtamisen maisteriohjelma. Lisäksi tarjolla on Uusiutuvien energialähteiden koulutus- ja tutkimusohjelma. Yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen toimialoja ovat mm: vesistöt, ilman laatu ja melu, maaperä ja saastuneet maa-alueet sekä ympäristöteknologia. Jyväskylä Innovation Oy:n osaamisalueet ovat: Joka paikan tietotekniikka (informaatioteknologia ja päätelaitteet), Nano- ja mikrojärjestelmät (fysiikka, kemia ja biologia), Uudistuva kuituteknologia (kuituteknologiat, tuotantoprosessit ja koneenrakennus) sekä Tulevaisuuden energiateknologia. VTT toimii tutkimus- ja kehityskumppanina energia- ja metsäklustereilla. Tutkimusalueet ovat ydinenergia, energian tuotanto, energia ja ympäristö, metsäteollisuus sekä materiaalit ja kemia. BENET Bioenergiaverkosto koostuu kahdeksasta asiantuntijaorganisaatiosta maaja metsätalouden, biomassan käsittelyn, energiantuotantotekniikoiden, laitossuunnittelun, energiamarkkinoiden, liiketoiminnan kehittämisen ja kouluttamisen alalta. FINBIO (Suomen Bioenergiayhdistys ry) on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Keski-Suomen ympäristökeskus. Silenta Electronics Ltd (elektronisten kuulosuojainten valmistus) Suunnittelukeskus Oy Tana Oy (jätejyrät) Uponor Suomi kaivoyksikkö (jätevesijärjestelmät) Vapo Ympäristö (ympäristöturvetuotteet, jätteenkäsittelylaitokset ja -palvelut) Vapo Pelleti (pellettien valmistus ja myynti) WSP LT-Konsultit Oy Pohjanmaa Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta tarjoaa opetusta mm. sähkö- ja energiatekniikan alalla. T&K-toiminnan aloja ovat mm: hajautettu sähköenergian tuotanto, sähkön jakelu ja -käyttö, tuottavuus energia-alalla, energiayhtiöiden logistiikka, offshore-tuulivoimalan kilpailukyky, teknologiamarkkinaselvitykset ja -strategiat. Vaasassa sijaitseva Merinova Oy on erityisesti energiatekniikkaan keskittyvä teknologiakeskus. Kuva: Pekka Mäkynen Kuva: Vacon Oyj Levon-instituutin painopiste energia-asioissa on hajautettujen ja uusiutuvien energiamuotojen tutkimuksessa, kehittämisessä ja verkostojen organisoimisessa. Ympäristöteemassa painopiste on yritysten ja julkisten organisaatioiden ympäristökysymyksissä. Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolan perustama Vaasan energiainstituutti (VEI) tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Länsi-Suomen ympäristökeskus. Citec International Ltd (ympäristöalan konsultointi, biopolttoaineet) Ewapower Ab Oy (kierrätyspolttoaineen valmistus ja markkinointi) FANN Ympäristötekniikka (jätevesijärjestelmät) Green Fortune (erityisesti tuulivoiman tutkimus ja tuotekehitystyö ja Ideachip Oy (murskainten, seulojen ym. valmistus ympäristönhoidon, kierrätyksen ja materiaalien käsittelyn tarpeisiin) JTK Power Oy/Metalli-Jokela (meluneristysteknologia) KWH Pipe Oy (jätevedenpuhdistamot, kalliolämpöratkaisut) Metso Automation Oy (teollisuuden prosessinohjaus) Pellet Energy Ab (pellettipolttimet) Progensia Oy (kierrätysteknologia: paalaimet, puristimet, silppurit ym) Stena Metalliyhtymä Oy (metallin kierrätys) Säiliö Cistern PUTS Ab Oy (ongelmajätteiden keräys ja käsittely) Vacon Oyj (energiaa säästävät taajuusmuuttajat, joilla ohjataan sähkömoottoreita) WSP Environmental Oy Wärtsilä Oyj

5 Jämtlanti Asfaltteknik AB (vanhan asfaltin kierrätys) Borevind AB (tuulivoiman käytön edistäminen) Combi Absorb AB (pilaantuneen maaperän saneeraus ja -tuotteet) Emendo AB (jätevedenpuhdistamoiden valmistus) Ermator AB (pölynsuodatus- ja ilmanpuhdistuslaitteiden valmistus) Fors Industrier AB (kaapelijätteen hyötykäyttöä helpottavien tuotteiden kehittäminen) Invekta Green AB (ympäristöystävällisten puhdistustuotteiden valmistus) Härjelast AB (puhtaanapito ja kierrätys) JF Miljö AB (jätteiden lajittelu) Mecmaster Energi AB (lämpöpumppujen valmistus) Safe Recyling (jätteen jalostaminen mm. biokaasuksi) Stena Gotthard AB (metallijätteen kierrätys) STYREG (veden- ja jätevedenpuhdistuksen ohjauslaitteet) SWECO, Östersund (ympäristö- ja energia-alan Svensk Returprofil AB (kierrätysmuovituoteet) Vindgruppen Sverige AB, Vindkompaniet Jämtland och Borevind AB (tuulivoiman käytön edistäminen) Z-Lux AB (energiasäästävien valaistusuotteiden valmistus) Östersundissa toimivassa Mittuniversitetissä voi opiskella mm. biologiaa, ympäristötieteitä, ympäristötekniikkaa ja luonnonmaantiedettä. Tutkimustoiminnassa yksi kuudesta painopistealueesta on metsät resurssina. Jämtlannin energiatoimiston tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä energiatehokuutta ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Lääninhallitus (Länstyrelse) vastaa läänitason ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta; mm. ilman- ja vesiensuojelusta, ympäristön tilan seurannasta, luonnonsuojelusta, kulttuuriympäristön suojelusta sekä kalastus- ja metsästysasioista. Maakuntakäräjillä (Landstinget) on päävastuu mm. läänitason terveydenhuollossa ja keskiasteen koulutuksessa. Maakuntakäräjien kaikille yksiköille on rakennettu kansainvälisen ISO 1001-standardin sekä EU:n EMAS- asetuksen mukainen ympäristöjärjestelmä. Västernorrlanti Härnosandissa, Sundsvallissa ja Örnsköldsvikissä toimivassa Mittuniversitetissä voi opiskella mm. biologiaa, ympäristötieteitä, ympäristötekniikkaa ja luonnonmaantiedettä. Tutkimustoiminnassa yksi kuudesta painopistealueesta on metsät resurssina. Uumajan yliopiston Örnsköldsvikin yksikössä on kestävän kehityksen maisteriohjelma. Västernorrlannin energiatoimiston tavoitteena on edistää energian tehokasta käyttöä, vähentää energian kulutusta sekä lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Yksi Åkroken Science Parkin osaamisalueista on selluloosakuituteknologian tuotekehitys. Bio Fuel Regionin tavoitteena on edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä energiantuotannossa ja -käytössä. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä olla omavarainen liikennebiopolttoaineiden tuotannon suhteen sekä olla esikuva selluloosapohjaisten liikennebiopolttoaineiden kehittämisessä, tuotannossa ja käytössä. Processum teknologiapuisto on Örnsköldsvikissä toimiva kunnan, yritysten ja tutkimusyksiköiden muodostama yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää mm. puuperäisten biopolttoaineiden kehitystyötä. Maakuntatason ympäristönsuojelutyöstä vastaa Västernorrlannin lääninhallitus. Puupellettejä Luonnonhoitokulotusta Kuva: Västernorrlannin lääninhallitus Kuva: Västernorrlannin lääninhallitus AirStar AB (lämpöpumppujärjestelmät) Franssons recycling AB (jätteiden käsittely- ja kierrätysjärjestelmät) Grabitech solutions (ilmapuhdistusjärjestelmät teollisuudelle) IKP Nord Vattenvård AB (jätevedenpuhdistustuotteet) Järven plast och smide AB (jätevedenpuhdistustuotteet, akustiikka- ja saneeraustekniikka) Miljökompassen AB (ympäristö MoRe Research AB (metsäteollisuuden t&k-toiminta, mm. pilaantuneen maan puhdistusteknologia) Rotom Verkstäder AB (jätteiden käsittely- ja kierrätysjärjestelmät) Soilrem MB Envirotech (pilaantuneen maaperän puhdistus) SSG Teknik AB (prosessitekniikan standardisointi- ja kehitystyö; metsäteollisuuden prosessi, ympäristönsuojelu- ja energiaratkaisut) STT Emtech AB (ajoneuvojen pakokaasun puhdistusjärjestelmät) SuVe Energiprodukter AB (energiatuotteiden ja -järjestelmien tuotekehitys ja valmistus) Svensk Etanolkemi AB (liikenteen etanolituotanto) Wildland AB (Wildland Fire International AB) (luonnonhoitokulotukset) VOC Technology (hiilivetypäästöjen puhdistustekniikka). Kuva: Sekab Sweden

6 Pohjois-Trøndelag Arne Bergli AS (pelletti- ja puutulisijat) Bio-Elas AS (energian talteenottolaitteistot) Bioheat DA (puupolttoainelaitteet ja uunit) Ecopro (jätehuolto) Forforedling BA (pellettituotanto) Miljø-Service Trøndelag As (ympäristöanalyysit) Moan og Røstad Transport AS (puupolttoainelaitteet ja uunit) Nordisk Miljøteknologi AS (konsultointi, ekologinen viljely) Nord-Trøndelag elektrisitetsverk Fkf (sähköenergian tuotanto vesivoimalla) Salsnes Filter AS (suodattimien valmistus) Etelä-Trøndelag Pohjois-Trøndelagin ammattikorkeakoulu toimii seuraavilla paikkakunnilla: Namsos, Steinkjer, Levanger ja Stjørdal. Ympäristöalaa voi opiskella luonnonvarojen käytön ja hoidon opintokokonaisuudessa. Maakuntatason ympäristösuojelutyöstä vastaa Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kuva: NTNU-Info Sarepta Energi AS (tuulivoimatuotanto) Trøndelags Forskning och utvikling AS (yhteiskuntatieteellinen tutkimus) SINTEF - tutkimuslaitoksessa työskentelee 1300 tutkijaa Trondheimissä ja 30 Oslossa. Tutkimusaloja ovat mm. energia, kemia ja materiaalitekniikka. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) on Norjan johtava luonnontieteellisen ja ekologisen tutkimuksen yksikkö. Maakuntatason ympäristösuojelutyöstä vastaa Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tietoa luonnosta ja ympäristöstä löytyy myös Direktoratet for Naturforvaltningin sivuilta. Kuva: Ivar Guntvedt Kuva: NTNU-Info Nanoteknologia on yksi NTNU:n ja Sintefin tutkimusaloista Norjan tieteellis-teknisessä yliopistossa (NTNU) Trondheimissä voi opiskella mm. seuraavissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa: Urban ecological planning tai Industrial ecology. NTNU:ssa työskentelee kaikkiaan 100 tutkijaa; ympäristö- ja energiatutkimuksen kannalta keskeisimmät alat ovat luonnonvarat ja ympäristö sekä materiaalitekniikka. Stjørdalissa sijaitsee yksi Bioforskin tutkimusasemista. Bioforsk on maatalousja elintarvikeministeriön alainen maatalouden ja ympäristötutkimuksen instituutti, jonka tutkimusalat liittyvät elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen, maatalouteen ja maaseutukehitykseen sekä ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen käyttöön. Kuva: NTNU-Info Akre-Aas Miljøkemi AS (ympäristökemian Biosergen AS (luonnontieteen ja tekniikan T&K-toiminta) Canor Biotech AS (bioteknologian T&K-toiminta) Energos AS (energiantuotanto jätteistä) Enova SF (ympäristöystävällisen energiantuotannon edistäminen) Entro Energi AS (energia- ja ympäristöalan Enøk-Trondheim AS (energiansäästö Estra AS (kalajätteen kierrätys) Exocy AS (polttotekniikka, valvonta- ja seurantalaitteet) Fuell Cell Norway ANS (tiedonvälitys polttokennoteknologiasta) Miljødrift (konsultointi, ympäristöystävällinen kuljetus) Papir Og Fiberinstitutet As (paperin ja kuitujen tutkimuskeskus) Sensaqua AS (ympäristö Trondheim Energiverk AS (sähköenergian tuotanto vesivoimalla) NTNU:n päärakennus Kuva: NTNU-Info

7 POHJOLAN VIHREÄ VYÖHYKE Kannen iso kuva: Steinar Johansen, Namsos, Norja Suunnittelu ja taitto: Aalto Oy Painopaikka: Etelä-Savon Kirjapaino Oy Rahoitettu osittain Euroopan Unionin tuella.

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Komitean hyväksymä 17.11.2011 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille. Keskipohjola-komitea

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 EnergyVaasa Lähtökohta Pohjoismaiden suurin energiaklusteri Yksi puhtaamman maailman tekijöistä,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa.

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa. Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa WP

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Tiivistelmä Lähtökohdat Eurooppa 2020 strategian keskeisenä tavoitteena on luoda innovaatioiden kautta taloudellista kasvua Eurooppaan. Osana tätä kokonaisuutta

Lisätiedot

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Luonnonvaraistituutin Bioenergian kehitysportaat Bioenergian osaamiskeskittymä v. 2005 JAMKin synergia Keski-Suomen Bioenergiastrategia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Keskipohjolan yhteistyö. strategia

Keskipohjolan yhteistyö. strategia Keskipohjolan yhteistyö strategia 2012-2014 komitean hyväksymä 13.5.2011 Tausta Rajat ylittävä yhteistyö Keskipohjolassa aloitettiin vuonna 1978 yhteistyöelimen muodossa. Komitea on yhteistyön ydin ja

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 Asiantuntijaryhmille järjestettyjä energia- ja ympäristöaiheisia opintomatkoja n ja Suomen välillä (sis. ohjelma, matkajärjestelyt, briiffaus sekä opastusta ja tulkkausta.

Lisätiedot

Maakuntajohtaja Anita Mikkonen

Maakuntajohtaja Anita Mikkonen KESKI-SUOMEN ENERGIAPÄIVÄ 28.1.2010 ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS KESKI-SUOMESSA 10-20 VUODEN KULUTTUA Maakuntajohtaja Anita Mikkonen SISÄLTÖ 1. Energialähteet nyt ja 2015 2. Energianhuolto 2010 3. 10-20

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Puu paperiksi ja energiaksi?

Puu paperiksi ja energiaksi? Puu paperiksi ja energiaksi? Lauri Hetemäki FINBIO Kevätpäivä 2009 Helsinki Congress Paasitorni, 22.4.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Ryhmä 5 Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Perustiedot Ajankohta: kevätlukukausi, muiden moduulien jälkeen Korvaa: YMPP123 YMPP105 (biologia, avoin yliopisto) Koordinoi: YMP Keskeisin oppiaines.ideointia.

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuntakoulutus 5.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli 1 Maapallon ilmasto muuttuu - nopeus? 2

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA 2011-2015 FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry www.finbioenergy.fi ja www.finbio.fi FINBIO on yli 100 jäsenorganisaation energia-alan valtakunnallinen kattojärjestö, joka

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen työhygieeniset asiantuntijapalvelut

Työterveyslaitoksen työhygieeniset asiantuntijapalvelut LIITU päivä 4.5.2006 Työterveyslaitoksen työhygieeniset asiantuntijapalvelut Markku Linnainmaa, FT, dos., laboratoriopäällikkö Työterveyslaitos, työhygienian ja toksikologian laboratorio Työterveyslaitos

Lisätiedot

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Etelä-Savo Mikkeli 03.12.2015 Dnro ESAELY/1237/2014 Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä KUULUTUS Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 Energiahaaste St1 yhtiönä Polttoaineista Biopolttoaineista Taudeista ja hoidoista Energiayhtiö St1 Johtava CO 2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä Tavoitteemme

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Neljä strategista tavoitetta vuoteen 2030 Toimenpiteet asetettu vuosille 2011-2016 Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Strategiset

Lisätiedot

Älykäs ja ekologinen

Älykäs ja ekologinen Älykäs ja ekologinen Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin uudenlainen yrityspuisto. ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi-

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Uudet energiatekniikat

Uudet energiatekniikat Uudet energiatekniikat Professori Esa Vakkilainen 1 Energian käytön tulevaisuus? Lisää ihmisiä -> lisää energiaa Parempi elintaso -> lisää energiaa Uusia tarpeita -> lisää energiaa Ilmaston muutoksen hillintä

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

OSKE ENERGIATEKNOLOGIA. Uusiutuvan energian mahdollisuuksia

OSKE ENERGIATEKNOLOGIA. Uusiutuvan energian mahdollisuuksia OSKE ENERGIATEKNOLOGIA Uusiutuvan energian mahdollisuuksia Kehitysjohtaja Mikko Ahonen p: 040 5233 840 mikko.ahonen@jklinnovation.fi 28. 1. 2010 Energiateknologian klusteriohjelma Hajautettu energiantuotanto

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Biotalous Itä Suomen yliopiston tutkimuksessa

Biotalous Itä Suomen yliopiston tutkimuksessa Biotalous Itä Suomen yliopiston tutkimuksessa Janne Jänis Kemian laitos Joensuun kampus Biotalouden määritelmä Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA Pen& Riipi, Lapin amma&opisto BIOENERGIAN LAPPI - SEMINAARI Rovaniemi 11.5.2010 1 KOULUTUS JA NEUVONTA OHJELMAN 3. PAINOPISTEENÄ 2 VASTUU ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLÄ

Lisätiedot

Puunpolton merkitys Suomen energiataloudessa. Armi Temmes, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Puulämmityspäivä

Puunpolton merkitys Suomen energiataloudessa. Armi Temmes, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Puulämmityspäivä Puunpolton merkitys Suomen energiataloudessa Armi Temmes, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu 8.2.2017 Puulämmityspäivä 1 Kokonaisenergian kulutus Suomessa: Fossiiliset ja uusiutuvat energianlähteet 1970-2015

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

Bastu-työpaja Virastotalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Bastu-työpaja Virastotalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Bastu-työpaja Virastotalo, 21.6.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden

Lisätiedot

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma 29.8.2015 Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI opinnoista Arvostettu ja vaativa koulutus Avaa mahdollisuuden moniin eri tehtäviin Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot