Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutisia"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin Y.tunnus OVT/verkkolaskuosoite: Operaattori: Nordea Välittäjän tunnus:ndeafihh Mikäli ette vielä lähetä verkkolaskuja, paperilaskut voi lähettää osoitteella: Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asemapäällikönkatu HELSINKI Lisätietoja Suomen Vesilaitosyhdistys Merja Kolkka puh s-posti merja.kolkka(at)vvy.fi VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta tulee helmikuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa huhtikuussa Asiantuntijaryhmistä hallitus päättää toukokuun lopun kokouksessaan. Vuosikokouksen (1998) hyväksymien periaatteiden mukaan jäsenlaitokset jaetaan maksettavien jäsenmaksujen mukaan neljään kokoluokkaan ja kustakin pyritään valitsemaan kolme jäsentä hallitukseen. VVY:n sääntöjen mukaan vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen pyritään valitsemaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet siten, että heidät valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten piiristä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti eri kokoluokista ja eri organisaatiomuodoista eri puolilta maata. Periaatteiden mukaisesti hallituksen jäsenten yhtäjaksoisten toimikausien määrän tulisi olla enintään kolme toimikautta eli yhteensä enintään kuusi vuotta. Puheenjohtajan yhtäjaksoinen toimikausi hallituksen jäsenenä voi olla pidempi eli kahdeksan vuotta. Toiveena on, että jäsenlaitosten edustajat ottavat yhteyttä vaalitoimikunnan jäseniin hyvissä ajoin ennen helmikuussa pidettävää vaalitoimikunnan kokousta ehdottaakseen sopivia henkilöitä hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi erovuoroisten tilalle. VVY:n vaalitoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Paavo Salmela (pj.) , Pudasjärven Vesiosuuskunta Riitta Hänninen , Lahti Aqua Oy Tapani Eskola , Kymen Vesi Oy Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Kotisivulta löytyvät vaalitoimikunnan yhteystiedot pdf-tiedostona sekä linkit seuraaviin tiedostoihin. VVY:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroineen ja VVY:n hallitus ja asiantuntijaryhmät. Lisäksi Vesilaitosyhdistyksen säännöt löytyvät kotisivultamme Uusi yhteistoimintajäsen Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Uusi yhteistoimintajäsen on Amtel AB Kaikki yhteistoimintajäsenet näet kotisivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Valtion budjettiin lisärahaa vesihuoltoon Siirtoviemäri- ja vesihuoltohankkeisiin ollaan saamassa lisärahoitusta 1,6 milj. euroa, jos eduskunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan esityksen. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2014 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 34/2013 vp). Mietinnön mukaan ympäristöhankkeisiin lisättiin rahoitusta. Siirtoviemäri- ja vesihuoltohankkeisiin lisättiin yhteensä 1,6 milj. euroa ja lisäksi Itämeren tilan parantamiseen kohdennettiin 1,5 milj. euroa. Mietinnöstä tarkemmin: Eduskunnan täysistunnossa mietinnön käsittely alkoi maanantaina 16. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2014 lopullisesti perjantaina 20. joulukuuta. Vesihuollon kehittämissuunnitelman pakollisuus poistumassa? Hallitus päätti ns. rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Ohjelmalla pyritään kuromaan umpeen kestävyysvajetta ja löytämään säästökohteita myös kuntien tehtävistä ja kustannuksista. Eräänä toimenpiteenä on esitetty luopumista kuntien velvollisuudesta laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmia. Tästä aiheutuviksi säästöiksi on arvioitu yhteensä noin 2 milj. euroa. VVY ei pidä esitystä vesihuollon kannalta tarkoituksenmukaisena. Joutsenmerkki kieltää mikromuovit Joutsenmerkityssä kosmetiikassa Kielto astuu voimaan heti. Mikromuovi on pieni mikrohiukkanen, jonka halkaisija on alle 1 mm. Mikrohiukkasilla on puhdistava vaikutus ja niitä käytetään kosmetiikkatuotteissa, esimerkiksi saippuoissa, suihkusaippuoissa, kuorinta-aineissa ja hammastahnoissa.

3 3 Kun mikromuovit huuhtoutuvat viemäriin, ne kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoiden kautta järviin ja meriin. Lopulta ne voivat kertyä simpukoihin, kaloihin ja muihin eläimiin. Osa mikromuoveista hajoaa vähitellen auringonvalon vaikutuksesta pienemmiksi hiukkasiksi ja voivat siten vapauttaa erilaisia haitallisia kemikaaleja. Mikromuovien yleisyys kosmetiikassa ja niiden aiheuttamat ympäristöongelmat ovat olleet suuri mielenkiinnon kohde medioissa ympäri Eurooppaa viime aikoina. EU-ympäristömerkki tulee kieltämään mikromuovit saippuoissa ja shampoissa seuraavassa kriteeriversiossaan. Myös vesihuoltolaitosten eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio EUREAU suhtautuu mikromuovien käyttöön kuluttajatuotteissa kriittisesti. EUREAU on vastauksessaan muovijätetta koskevaan vihreään kirjaan vaatinut, että mikromuovien käyttöä kosmetiikkatuotteissa tulisi rajoittaa. Alkuperäinen uutinen löytyy linkin kautta kotisivulta. Uusi direktiivi talousveden radioaktiivisista aineista Direktiivin tarkoitus on suojella väestöä talousvedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta. Euroopan neuvoston direktiivi 2013/51/EURATOM on annettu ja se tulee olla implementoituna jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään Suomessa direktiivi implementoidaan omalla asetuksellaan ja radioaktiivisuutta koskevat parametrit poistetaan talousvesiasetuksesta (461/2000). Tällä hetkellä talousvesiasetuksessa annettuihin radioaktiivisten aineiden (tritium ja viitteellinen kokonaisannos) laatusuosituksiin nähden uusi direktiivi edellyttää myös radonille raja-arvoa talousvedessä. Direktiivin mukaan radonin raja-arvo voidaan asettaa kansallisesti välille Bq/l. Linkki direktiiviin: Tietoa mangaanista talousvedessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uutisoi elokuun lopulla, että mangaani on terveysriski juomavedessä. Veden käyttö on kuitenkin turvallista, mikäli talousveden mangaanipitoisuus on lainsäädännön asettaman laatusuosituksen mukaista. Juomaveden mangaanin aiheuttamista terveyshaitoista ei ole yksiselitteistä näyttöä. Suurina annoksina mangaani saattaa aiheuttaa neurotoksisia oireita. WHO:n esittämä mangaanin terveysperusteinen enimmäisarvo on 400 µg/l. Joidenkin uusien tutkimusten mukaan juomaveden mangaanin on esitettyolevan yhteydessä lasten oppimis-ja käyttäytymishäiriöihin, kun mangaanin pitoisuus juomavedessä on ylittänyt 100 µg/l. Liiallinen mangaani aiheuttaa veteen ja siitä valmistettuihin juomiin epämiellyttävää makua ja kerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin sekä tahraa pyykkiä. Jo hyvin pienetkin veden mangaanipitoisuudet (20 µg/l) voivat synnyttää kerrostumia vedenjakelulaitteisiin, ja ns. mangaanibakteerit edesauttavat näiden saostumien synnyssä. Ajoittain liikkeelle lähtevät saostumat voivat esiintyä nokimaisina hiutaleina tai rasvamaisina muodostumina, joiden tahraava vaikutus on hyvin voimakas. Vesilaitosten toimittaman veden mangaanipitoisuudelle on annettu laatusuositus STM:n ns. talousvesiasetuksessa 461/2000 (Sosiaali-ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista). Mangaanin laatusuosituksen raja-arvo 50 µg/l perustuu edellä kuvattuihin teknisiin ja esteettisiin haittoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valviran ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen tiedote mangaanista löytyy seuraavasta linkistä

4 4 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille on valmistumassa Ympäristökorvauksen perusteiden muutoksella on vaikutusta myös puhdistamolietteiden maatalouskäyttöön. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varat vuosille Uuden ohjelman lopullinen muoto alkaa olla selvillä. Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee maaseutuohjelman luonnoksen, jossa toimenpiteet ovat tarkentuneet toukokuisesta lausuntoversiosta. Maaseutuohjelmaan sisältyy myös ympäristökorvausjärjestelmä. Maaseudun kehittämisohjelma vaikuttaa puhdistamolietteiden maatalouskäyttöön Maaseudun kehittämisohjelmassa on linjattu, että jatkossa viljelijät voisivat saada korvausta myös orgaanisten lannoitevalmisteiden eli siis myös käsitellyn puhdistamolietteen levittämiseen. Ehtona olisi, että orgaanisen aineksen pitoisuus (kuiva-ainepitoisuus) on vähintään 20 %. Lisäksi edellytetään, että käytettävät materiaalit ovat lannoitevalmistelain mukaisia ja lisättävän määrän on oltava vähintään 15 kuutiota hehtaarille vuodessa. Myös ympäristökorvaukseen sisältyviä lannoitteiden käytön ehtoja on valmisteltu edelleen. Kasveille käyttökelpoisen fosforin laskennallista osuutta puhdistamolietettä sisältävissä lannoitevalmisteissa ollaan muuttamassa 40 %:sta 60 %:iin. Muutoksen seurauksena puhdistamolietteen levitysmäärät pienenisivät kolmanneksella eli lietteiden levitykseen käytettävä pinta-ala kasvaisi 50 % nykyiseen verrattuna. Vesilaitosyhdistys on toimittanut ympäristökorvauksia valmistelevalle työryhmälle kannanoton kasveille käyttökelpoisesta fosforista lietepohjaisissa lannoitevalmisteissa. Kannanotossa ehdotetaan, että kasveille käyttökelpoisen fosforin osuutta ei muuteta. Sen sijaan VVY ehdottaa, että: - Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden vaikutusta pellon fosforilukuun seurataan. - Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden kasveille käyttökelpoisen fosforin osuutta erilaisissa lietepohjaisissa lannoitevalmisteissa tutkitaan pitkän ajan kuluessa kasvi- ja kenttäkokein sekä jo tehtyjen tutkimusten tulokset kootaan ja analysoidaan. - Arvioidaan lietteiden maatalouskäytöstä aiheutuvia vesistöpäästöjä - Luodaan järjestelmä, jossa lietepohjaisten lannoitevalmisteiden kasveille. käyttökelpoinen fosfori vastaisi mahdollisimman hyvin todellista arvoa ja kannustaa kierrätykseen. Luonnonhaitta- ja ympäristökorvaukset edelleen suurimpia Maaseudun kehittämisohjelman kokonaisrahoitus on noin seitsemän miljardia euroa. Suurimpia tukikokonaisuuksia ovat edelleen luonnonhaittakorvaukset ja ympäristökorvaukset. Alkukesästä lausunnolla olleesta luonnoksesta rahoitusta on muutettu viljelijätukien osalta. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristökorvausten osuus on noussut. Vähemmän rahoitusta on puolestaan luomun ja eläinten hyvinvoinnin korvauksissa sekä investoinneissa ja nuorten viljelijöiden aloitustuissa. Valmistelun aikataulu Seuraavassa vaiheessa maaseutuohjelman strategiaryhmä keskustelee luonnoksesta, minkä jälkeen se etenee valtioneuvostoon. Ohjelman arvioidaan olevan helmi-maaliskuussa valtioneuvoston käsittelyssä ja pian sen jälkeen lähetettävissä komissioon. Ohjelmaluonnoksesta ei järjestetä uutta lausuntokierrosta, mutta ajatuksia voi edelleen toimittaa valmisteluryhmien puheenjohtajille ja sihteereille..lisätietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta kotisivulla olevasta linkistä.

5 5 Tapahtuu jäsenlaitoksilla Joulukorttirahat hyväntekeväisyyteen Tampereen Vesi haastaa perinteiseen tapaan vesihuoltolaitokset ja Vesilaitosyhdistyksen (VVY) yhteistoimintajäsenet lahjoittamaan joulukortteihin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Lahjoituskanavana on UNICEFin Joulun fiksuin yrityslahja -kampanja. Ostamalla lahjoittaja ei pelkästään hanki joululahjaa vaan hän rahoittaa samalla kehitysmaihin toimitettavien tuotteiden hankintaa ja mahdollistaa näin elintärkeiden tarvikkeiden toimituksen niitä tarvitseville lapsille ympäri maailman. Lahjavalikoima sisältää paljon erilaisia UNICEFin kenttätyössä käyttämiä tarvikkeita, kuten rokotteita ja koulutarvikkeita. Lahjavalikoimassa on myös vesipumppu (hinta 373 euroa). Unicef toimittaa lahjan perille kehitysmaiden lapsille. Ohjeita osallistumiseen: Haluamansa paketin voi käydä ostamassa osoitteesta Lahjoituksen tehnyt vesihuoltolaitos voi kertoa lahjoituksesta sähköisellä postikortilla ja toivottaa hyvää joulua esimerkiksi www-sivuillaan. Haasteen vastaanottaneet kerätään listaan VVY:n kotisivuille. Listaan voi ilmoittautua eeva.horkko(a)vvy.fi Myös yksityishenkilöt voivat osallistua UNICEF-lahja -kampanjaan. Mukavaa joulunaikaa ja hyvää tulevaa vuotta toimivien vesihuoltopalvelujen parissa! Tampereen Vesi Haasteen vastaanottaneet kotisivulla linkki listaan. Vesitehras - Tampereen Veden asiakaslehti Näyttävä lehti on mielenkiintoinen lukukokemus. Asiakaslehdestä jäsenlaitokset voivat poimia hyviä ideoita omaan viestintäänsä. Pääkirjoitus, toimitusjohtaja Pekka Pesonen Tampereen Vesi Taloyhtiön vesihuolto Asuntokohtaiset vesimittarit ovat yleistyneet taloyhtiöissä, ja oman vedenkulutuksen seuraaminen on helppoa. Mutta mihin otan yhteyttä, jos vettä ei tulekaan? Eko-opetusta seiskaluokkalaisille Ympäristöneuvoja Tiina Hakala kiertää kouluissa herättelemässä nuoria ympäristöystävällisiin valintoihin. Vettä kannattaa kuluttaa järkevästi. Minkälaista vettä akvaarioon? Akvaarioharrastajan kotona on 720 litran Amazon-teemainen akvaario. Kalat pitävät veden matalasta happamuudesta ja alhaisesta sähkönjohtavuudesta. Töissä Tampereen Vedessä Tampereen Veden talouspäällikkö Marjaana Kylliö Lyhyesti: Asiakkaat tyytyväisiä Tampereen Veteen Tampereen Vedestä seudullinen osakeyhtiö? Kaupinojan saneeraustyö alkoi Jo 100 vuotta sitten tutkittiin veden laatua Vesitehras ilmestyy seuraavan kerran keväällä Seuraavassa numerossa aiheina mm Kesän saneeraustöiden vaikutus liikenteeseen

6 6 Tampereen Veden hankkeiden edistyminen Veden taloudellinen käyttö Muita ajankohtaisia kevään asioita Voit lukea asiakaslehden Tampereen Veden sivuilta: Jätevedenpuhdistamon hukkalämmöllä lämmitetään pian koteja MTV kertoo uutisessaan, että Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon hukkalämmöllä aletaan lämmittää espoolaiskoteja. Jätevedenpuhdistamon hukkalämpö riittää noin omakotitalon lämmitykseen. Uuden lämpöpumpputekniikan avulla myös viileä hukkalämpö pystytään hyödyntämään. Suomenojan jätevedenpuhdistamon vedet ovat nyt kylmimmillään eli noin 11-asteisia. Alle 55-asteisen hukkalämmön hyödyntäminen on aiemmin ollut vaikeaa, mutta nyt lämpöpumpputekniikka parantaa tilannetta. - Se on suhteellisen yksinkertaista. Tietysti lämpöpumpputekniikka on monimutkaista, mutta lähtökohtaisesti jätevesi on ihan sellaista kuin se nytkin on. Eli se vain käy lämmön talteenoton kautta ennenkuin se menee merelle, kuvailee osastonjohtaja Tommi Fred Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY). Jätevedenpuhdistamon viereisellä voimala-alueella alkavat pian lämpöpumppulaitoksen rakennustyöt. - Tänne nousee 40 megawatin lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuossa vieressä olevaa jätevettä, sen lämpöä ja tuottaa sitten siitä korkealämpöisempää vettä kaukolämpöasiakkaillemme, kertoo Fortum Power and Heatin investointijohtaja Dan Blomster. Jätevesilämpö korvaa hiiltä Noin vuoden kuluttua espoolaista omakotitaloa lämpiää jäteveden tuottamalla lämmöllä. Suomenojan jäteveden hukkalämpö tuottaa energiaa 300 gigawattituntia vuodessa eli 15 prosenttia Espoon kaukolämmöstä. Jäteveden lämmöllä korvataan fossiilisia polttoaineita ja samalla vähenevät hiilidioksidipäästöt. Laskelmien mukaan hukkalämmön hyödyntäminen vähentää Espoon hiilidioksidipäästöjä tonnia vuodessa eli saman verran kuin jos jokainen espoolainen vähentäisi autoilua kilometriä vuodessa. - Me on lähdetty hakemaan korvaavia vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Ja ideariihessä vähitellen syntyy ideoita ja nyt tämä oli ajankohtainen ja tekniikkakin on olemassa, vastaa Dan Blomster kysymykseen, miksi jäteveden lämpöä aletaan hyödyntää vasta nyt. Tällä hetkellä jäteveden hukkalämpöä otetaan talteen Helsingissä ja Turussa, mutta se voisi olla kannattavaa muuallakin. - Varmaan kannattaa harkita. Tämmöisiä jätevedenpuhdistamoja on Suomessa monta sataa. Ja tekniikkaa voitaisiin kyllä hyödyntää näissäkin laitoksissa, arvioi energiansäästöä edistävän Motiva Oy:n yksikönpäällikkö Hille Hyytiä. Lue lisää MTV:n artikkelista:

7 7 Julkaisuja ja selvityksiä Uusi RIL-ohje vesitornien kunnonhallintaan Vesisäiliöiden kunnon säilyminen ja varma toiminta ovat yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toimivuuden kannalta kriittisiä kohtia. Niiden toimintaan liittyy paitsi ihmisten puhtaan veden saannin varmistamien myös tärkeitä turvallisuusnäkökohtia, kuten vesitornien rakenteellinen turvallisuus ja sammutusveden saanti. Vesisäiliöiden tärkeä rooli ja niiden pitkä elinkaari edellyttää järjestelmien ja rakenteiden jatkuvaa kunnossapitoa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) ovat yhteistyössä tuottaneet uuden julkaisun RIL Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta. Julkaisussa kuvataan vesisäiliön kunnonhallintaa lähtien systemaattisesta ylläpidosta, johon kuuluu mm. rakenne- ja LVIS-järjestelmien säännöllinen kuntoseuranta. Myös säiliöiden puhdistukseen ja hygienian varmistamiseen annetaan ohjeita. Julkaisun keskeisenä tavoitteena on opastaa LVIS-järjestelmien ja rakenteiden kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten toteuttamista sekä tarkastusten tuloksista tehtävien johtopäätösten laadintaa. Korjaushankkeen vaiheistus ja organisointi kuvataan erityisesti omistajan näkökulmasta. Kuvauksessa on mukana laajasti mm. korjaushankkeen hankintojen yleisiä periaatteita, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valintaa sekä hankkeessa laadittavat asiakirjat. Ohje on tärkeä työkalu vesitornien rakenteellisen turvallisuuden varmistamisessa. Julkaisussa annetaan ohjeita rakenteiden eri kunnossapito- ja korjaustavoille, sekä kantavien että täydentävien rakenteiden osalta. Kantavien rakenteiden ohjeistuksessa otetaan huomioon viimeaikaiset onnettomuustapaukset ja muita rakenteiden toiminnassa yleisesti tunnettuja puutteita. Myös LVIS-järjestelmien korjauksia on käsitelty. Korjaushankkeen työmaavaiheen kuvauksessa on erityisesti tuotu esille työturvallisuus ja hygieniavaatimuksia. Ohjeen on laatinut asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edustettuina omistajuuden ja tilaajan, käytön ja ylläpidon sekä korjaussuunnittelun ja -rakentamisen osapuolia. Linkki julkaisuun Esittelykappaleiden tilaukset: Ritva Solasaari, viestintäpäällikkö, RIL, , Lisätiedot: Gunnar Åström, RIL, tekninen johtaja, päätoimittaja, , Mika Rontu, VVY, apulaisjohtaja, , Rakenteet: Heikki Kapanen, Vahanen Oy, Myynti: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Töölönkatu 4, Helsinki, Kirjakauppa, puh /Pirkko Snellman.

8 8 Vuoden aikana ilmestyneet VVY:n julkaisut Lähes kaikki Vesilaitosyhdistyksen julkaisut jaetaan maksutta varsinaisille jäsenille. Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja muodostuu yhdistyksen antamista suosituksista ja julkaisuista, joissa on esitetty yhdistyksen kannanottoja viranomaispäätöksistä. Lisäksi julkaisusarja käsittää vuosittain vesi- ja viemärilaitosmaksuja koskevan kyselyn tulokset. Vuoden 2013 aikana ilmestyi julkaisusarjaan: Viemärikaivojen kuntotutkimusohje Jäsenhinta 15 (ei jäsenet 25 ). Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 25 (ei jäsenet 40 ). Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 Jäsenhinta on 10 (ei jäsenet 16 ). Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta on 15 (ei jäsenet 25 ). Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 Jäsenet 15 (ei jäsenet 25 ). Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta on 25 (ei jäsenet 40 ). Vesihuoltomaksut Jäsenhinta 8 (ei jäsenet 14 ) Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 15 (ei jäsenet 25 ). Vesihuoltomaksut , jäsenlaitokset -julkaisun taulukot (sivut 14-32) Excel-tiedostoina Excel-tiedostojen jäsenhinta on 35 (ei jäsenet 85 ). Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje, PDF Vuonna 2005 julkaistuun ohjeeseen ilmestyi pdf-versio. Jäsenhinta 25 (ei jäsenet 40 ). Vesilaitosyhdistyksen monistesarjassa julkaistaan neuvostojen ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneet erilliset selvitykset, jotka eivät sisällä yhdistyksen kannanottoja eivätkä suosituksia. Vuoden 2013 aikana ilmestyi monistesarjaan: Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2012 Jäsenet 15 / Muut 25. Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 30 / Muut 50. Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2011 Jäsenet 15 / Muut 25. Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2011 Jäsenet 15 / Muut 25. Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 30 / Muut 50.

9 9 Muut julkaisut - tietokirja Vuoden aikana Vesilaitosyhdistys kustansi Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys tietokirjan. Tapio S. Katkon teos jatkaa vuonna 1996 julkaistun VETTÄ! -kirjan kuvausta Suomen vesihuollon kehityksestä nykypäivään sekä osin tulevaisuuteen. Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys Tapio S. Katko Vesilaitosyhdistys. 501 s. Jäsenet 125 / Muut 125. Vesilaitosyhdistys kouluttaa Valtio tukee henkilöstön koulutusta vuonna 2014 Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset, joiden nojalla työnantajat voivat jatkossa saada taloudellista tukea henkilöstön kouluttamiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että koulutus perustuu vuosittain laadittavaan koulutussuunnitelmaan. Enimmillään tukea voi saada kolmelle koulutuspäivälle työntekijää kohden vuodessa. Työnantaja saa koulutustuen joko koulutusvähennyksenä verotuksessa (elinkeinoverolaki tai maatilatalouden tuloverolaki) tai koulutuskorvauksena (muut työnantajat). Laki koskee kaikkia työnantajia ja se tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Hallituksen esitys koostui kahdesta uudesta laista: laista taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja laista koulutuksen korvaamisesta. Ensin mainitun lain tavoitteena on lisätä työntekijöiden, virkamiesten ja viranhaltijoiden osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja tällä tavoin parantaa henkilöstön osaamisen tasoa vastaamaan työn muuttuvia vaatimuksia. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostavat työnantajat ovat oikeutettuja lisävähennykseen verotuksessa tai sitä vastaavaan koulutuskorvaukseen, joka maksetaan työttömyysvakuutusmaksun perinnän yhteydessä. Koulutussuunnitelmien sisällöstä säädetään yhteistoimintalaeissa, joita täsmennettiin ja yhdenmukaistettiin. Säännöksiä muutettiin siten, että niissä käsitellään aikaisempaa yksityiskohtaisemmin mm. työpaikan henkilöstön rakennetta ja määrää, mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä ja arvio niiden kehittymisestä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältöä kehitetään siten, että vuosittain laadittavissa suunnitelmissa ja niiden toteutumisen seurannassa voidaan ottaa huomioon sekä työnantajan tarpeet että koko henkilöstön pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet. Vuosittain tarjottavat koulutukset voidaan kohdentaa yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Koulutuskorvauksen keskeisenä tarkoituksena ja tavoitteena on laajentaa ammatillisen osaamisen kehittämiseen osallistuvien työntekijöiden piiriä siten, että kehittämistoimista pääsisivät tulevaisuudessa osallisiksi myös ne työntekijät, jotka nykyisin usein jäävät niiden ulkopuolelle. Verottaja on laatimassa asiasta omaa ohjettaan. Asiaan palataan ensi vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä. Tarkempaa tietoa hallituksen esityksestä ja asian käsittelystä löytyy seuraavien linkkien takaa: Vesihuoltopäivän kuulumiset Kaikki voivat tutustua Joensuussa pidetyn vesihuoltopäivän luentojen antiin ja lehdistötiivistelmiin. Aineisto on julkaistu Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla kohdassa Koulutus ja vesihuoltopäivät -> Esitelmäarkisto.

10 10 Joensuun alueellinen vesihuoltopäivä kokosi noin 140 vesihuoltoalan asiantuntijaa, johtavaa toimi- ja luottamushenkilöä sekä käytännön toteuttajaa. Päivien luennoilla käsiteltiin alueen ajankohtaisia asioita sekä valtakunnallisesti vesihuoltoon vaikuttavia teemoja. Päivän sisältöön voi tutustua kotisivuillamme, tässä suora linkki esitelmäarkistoon: Poimintoja päivän esityksistä: Projektipäällikkö Pekka Iivari Ramboll Finland Oy:stä kertoi, miten Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon energiatehokkuutta parannetaan käynnissä olevassa lämpöpumppu -hankkeessa. Lämpöpumput hyödyntävät puhdistetun jäteveden lämpöä, jonka avulla tuotetaan energiaa puhdistamon lämmitykseen. Lämpöpumppujen avulla pienennetään puhdistamolla lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn määrää. Suunnitteluinsinööri Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskuksesta kertoi maalämmön hyödyntämisestä ja vesihuollosta. Maalämmön hyödyntäminen sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä on lisääntynyt nopeasti, koska sekä rakentamistekniikka on nopeutunut että energiaa hyödyntävät laitteistot (lämpöpumput) ovat kehittyneet tehokkaiksi. Maalämmön suunnittelematon rakentaminen voi estää tai haitata muita rakentamistoimenpiteitä alueella. Vedenottamoiden tai eri selvityksissä hyviksi vedenottopaikoiksi todettujen alueiden lähialueille ei yleensä ole lupia myönnetty ja yhtenäinen suositeltava käytäntö on, että näille alueille ei rakenneta maalämpöjärjestelmiä. Johtava asiantuntija Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskuksesta kertoi yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden BAT-selvityksestä, joka on kattava katsaus suomalaiseen jätevesien käsittelyyn. Jyrki Laitinen valottaa myös mitä lyhenne BAT tarkoittaa. Mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitosta kertoi vesiosuuskuntien, kuntien vesihuoltolaitosten ja kuntien yhteistyön tukemisesta. Suomessa toimii noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista suurimman osan yksikkökoko on pieni. Käynnissä oleva vesihuollon toimintaympäristön muutos haastaa toimijoista erityisesti pienimmät esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvien lisääntyvien velvoitteiden kautta. Entistä laajemman toimijoiden välisen yhteistyön kautta on mahdollista parantaa vesihuollon toimintavarmuutta. Seuraavat valtakunnalliset vesihuoltopäivät ovat Helsingissä Finlandia-talolla Lisätietoja: Ryhmäilmoittautuminen koulutustilaisuuksiin Vesilaitosyhdistyksen koulutuksiin on syksyn ajan ilmoittauduttu uuden ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Olemme saaneet palautetta ryhmäilmoittautumisen puuttumisesta. Nyt tilanne on korjattu. Kevään koulutustilaisuuksiin voi ilmoittaa useamman henkilön samasta laitoksesta tai yrityksestä yhdellä kerralla. Ilmoittautumislomakkeelle syötetään ensimmäisellä sivulla osallistuja- ja yhteystiedot (Omat tiedot). Toisella sivulla (Lisäkysymykset) kysytään erikoisruokavalio ja mahdolliset muut lisätiedot. Viimeisellä sivulla (Hyväksyminen) ilmoittautuminen hyväksytään, jonka jälkeen ilmoittautumista voi vielä jatkaa lisäämällä uuden osallistujan. Ilmoittautuminen etenee yksi henkilö kerrallaan -periaatteella, mutta järjestelmä muistaa yritystiedot, joten niitä ei tarvitse jokaisen osallistujan kohdalla täyttää uudelleen. Tervetuloa kevään koulutuksiin!

11 11 Vesihuoltolaitokset ja haja-asutuksen vesihuolto -koulutus Koulutuspäivän aikana käsitellään mm. politiikkaa, jolla kunnat lähtevät tukemaan vesiosuuskuntia ja kuullaan vesihuoltolaitosten esimerkkejä haja-asutuksen vesihuollon järjestämisestä. Ohjelma täydentyy alkuvuoden aikana. Koulutus järjestetään Hämeenlinnassa , paikkana on Cumulus Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu Tervetuloa koulutukseen! Koulutusta talouden ja kehittämisen johtamisesta Talouden ja kehittämisen johtaminen koulutus järjestetään Helsingissä, Sokos Hotel Presidentissä. Päivän kuluessa käsitellään mm. toiminnanohjausjärjestelmiä. Ohjelma valmistuu joulun alla. Tervetuloa! Desinfiointipäivä Tampereella helmikuun alussa Päivitetyt desinfiointioppaat talousveden kloorauksesta ja desinfioinnista ultraviolettivalolla ilmestyvät ensi vuoden alussa. Niitä sekä keskeisiä desinfiointimenetelmiä käsitellään tiistaina Tampereella, Sokos Hotel Tammerissa. Päivän kuluessa keskustellaan myös desinfioinnin riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Desinfiointimenetelmistä käsitellään kloorausta, otsonointia ja UV-käsittelyä. Kloorauksen osalta käsitellään verkostokloorauksen ja tilapäisen kloorauksen käytännön toteutusta ja haasteita. Otsonoinnin osalta perehdytään käytettäviin laitteisiin sekä käytännön toteutukseen. UV-käsittelyn osalta paneudutaan laitteistojen mitoitukseen ja valintaan sekä käyttöön ja huoltoon. Osallistumismaksuun sisältyvät päivitetyt desinfiointioppaat. Koulutukseen voi ilmoittautua asti VVY:n kotisivujen kautta. Tervetuloa! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan

12 12 Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus tulee voimaan Verotusmenettelylakiin ja työturvallisuuslakiin lisättiin säännökset rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Taustalla ovat harmaan talouden torjuntaan liittyvät tavoitteet. Uusien säännösten johdosta tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tiedot rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Lisäksi yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan tulee ilmoittaa tiedot rakennustyömaan työntekijöistä. Myös vesihuoltolaitoksen tulee antaa tietoja, kun laitos toimii rakennustyömaalla jossain edellä sanotuista rooleista. Velvollisuus koskee tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tietoja. Verohallinto antoi ohjeen rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Lisäksi Verohallinnon sivulla on usein kysyttyihin kysymyksiin annettuja vastauksia. Ohje ja vastaukset löytyvät osoitteesta Verohallinto antanee lisää ohjeistusta asiasta ja järjestää sidosryhmätilaisuuksia ympäri Suomea. Tämä kirjoitus ei korvaa Verohallinnon ohjeita, joten lue ne, ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin. Ilmoitettavat tiedot ja ilmoitusvelvolliset Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja ja myös eräitä muita rakentamispalveluja. Urakkatietoina on ilmoitettava erilaisia urakkasopimukseen liittyviä tietoja. Kun on kyse urakkaa koskevista tiedoista, velvolliset antamaan tietoja ovat rakentamispalvelujen tilaajat. Tarkoitus on, että ilmoitusvelvollisuus kattaa koko urakkaketjun. Kukin tilaaja ilmoittaa Verohallinnolle omat urakkatietonsa. Tilaajana voi olla rakennuttaja, pää-, sivu- tai aliurakoitsija. Urakkatietoja ei tarvitse antaa, jos ei ole tilannut työtä keneltäkään oman organisaation ulkopuoliselta. Lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot (työntekijätiedot) riippumatta työsuhteen laadusta tai työnantajasta. Kun on kyse työntekijöitä koskevista tiedoista, tietojen antaminen Verohallinnolle on rakennustyömaan päätoteuttajan tehtävä. Päätoteuttaja antaa Verohallinnolle tiedot omista työntekijöistään ja yhteisellä työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot annetaan myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä. Jokaisen on ilmoitettava tiedot omista työntekijöistään työmaan päätoteuttajalle. Päätoteuttaja on yleensä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tällaisen puuttuessa rakennuttaja itse. Kotitalouden on rakennuttajana annettava tiedot, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Tiedot on annettava ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Rajoituksia Lain mukaan Verohallinto voi päätöksellään rajoittaa tietojen antamista tilanteissa, joiden merkitys on verovalvonnallisesti vähäinen. Verohallinnon ohjeen mukaan urakkatietojen ja työntekijätietojen antamista on rajoitettu alle euron hankkeissa (ilman arvonlisäveroa). Siitä, kuinka rajoitus määräytyy, sanotaan tarkemmin edellä mainitun ohjeen kohdissa ja Tiedonantovelvollisuuden alkaminen Tiedonantovelvollisuus koskee tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tietoja. Vaikka työmaa olisikin alkanut jo ennen , tiedot on annettava heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen tapahtuneesta työntekijän työskentelystä ja sen jälkeen tehdyistä työtehtävistä sekä maksetuista urakkasuorituksista. Tiedot annetaan Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot annetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivä. Menettely alkaa , joten heinäkuun 2014 tiedot on annettava viimeistään Toimitustapa Reaaliaikaisen valvonnan turvaamiseksi urakkaa ja työntekijöitä koskevat tiedot voidaan toimittaa Verohallinnolle vain sähköisesti. Se tarkoittaa, että tiedot voidaan toimittaa joko verkkolomakkeella Suomi.fi -palvelun kautta tai Ilmoitin.fi - palvelussa tiedostosiirtona tai ohjelmistorajapinnan kautta. Anneli Tiainen, lakiasiain päällikkö

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 49/11 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Ehdotettu

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot