Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutisia"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin Y.tunnus OVT/verkkolaskuosoite: Operaattori: Nordea Välittäjän tunnus:ndeafihh Mikäli ette vielä lähetä verkkolaskuja, paperilaskut voi lähettää osoitteella: Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asemapäällikönkatu HELSINKI Lisätietoja Suomen Vesilaitosyhdistys Merja Kolkka puh s-posti merja.kolkka(at)vvy.fi VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta tulee helmikuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa huhtikuussa Asiantuntijaryhmistä hallitus päättää toukokuun lopun kokouksessaan. Vuosikokouksen (1998) hyväksymien periaatteiden mukaan jäsenlaitokset jaetaan maksettavien jäsenmaksujen mukaan neljään kokoluokkaan ja kustakin pyritään valitsemaan kolme jäsentä hallitukseen. VVY:n sääntöjen mukaan vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen pyritään valitsemaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet siten, että heidät valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten piiristä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti eri kokoluokista ja eri organisaatiomuodoista eri puolilta maata. Periaatteiden mukaisesti hallituksen jäsenten yhtäjaksoisten toimikausien määrän tulisi olla enintään kolme toimikautta eli yhteensä enintään kuusi vuotta. Puheenjohtajan yhtäjaksoinen toimikausi hallituksen jäsenenä voi olla pidempi eli kahdeksan vuotta. Toiveena on, että jäsenlaitosten edustajat ottavat yhteyttä vaalitoimikunnan jäseniin hyvissä ajoin ennen helmikuussa pidettävää vaalitoimikunnan kokousta ehdottaakseen sopivia henkilöitä hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi erovuoroisten tilalle. VVY:n vaalitoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Paavo Salmela (pj.) , Pudasjärven Vesiosuuskunta Riitta Hänninen , Lahti Aqua Oy Tapani Eskola , Kymen Vesi Oy Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Kotisivulta löytyvät vaalitoimikunnan yhteystiedot pdf-tiedostona sekä linkit seuraaviin tiedostoihin. VVY:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroineen ja VVY:n hallitus ja asiantuntijaryhmät. Lisäksi Vesilaitosyhdistyksen säännöt löytyvät kotisivultamme Uusi yhteistoimintajäsen Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Uusi yhteistoimintajäsen on Amtel AB Kaikki yhteistoimintajäsenet näet kotisivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Valtion budjettiin lisärahaa vesihuoltoon Siirtoviemäri- ja vesihuoltohankkeisiin ollaan saamassa lisärahoitusta 1,6 milj. euroa, jos eduskunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan esityksen. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2014 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 34/2013 vp). Mietinnön mukaan ympäristöhankkeisiin lisättiin rahoitusta. Siirtoviemäri- ja vesihuoltohankkeisiin lisättiin yhteensä 1,6 milj. euroa ja lisäksi Itämeren tilan parantamiseen kohdennettiin 1,5 milj. euroa. Mietinnöstä tarkemmin: Eduskunnan täysistunnossa mietinnön käsittely alkoi maanantaina 16. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2014 lopullisesti perjantaina 20. joulukuuta. Vesihuollon kehittämissuunnitelman pakollisuus poistumassa? Hallitus päätti ns. rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Ohjelmalla pyritään kuromaan umpeen kestävyysvajetta ja löytämään säästökohteita myös kuntien tehtävistä ja kustannuksista. Eräänä toimenpiteenä on esitetty luopumista kuntien velvollisuudesta laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmia. Tästä aiheutuviksi säästöiksi on arvioitu yhteensä noin 2 milj. euroa. VVY ei pidä esitystä vesihuollon kannalta tarkoituksenmukaisena. Joutsenmerkki kieltää mikromuovit Joutsenmerkityssä kosmetiikassa Kielto astuu voimaan heti. Mikromuovi on pieni mikrohiukkanen, jonka halkaisija on alle 1 mm. Mikrohiukkasilla on puhdistava vaikutus ja niitä käytetään kosmetiikkatuotteissa, esimerkiksi saippuoissa, suihkusaippuoissa, kuorinta-aineissa ja hammastahnoissa.

3 3 Kun mikromuovit huuhtoutuvat viemäriin, ne kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoiden kautta järviin ja meriin. Lopulta ne voivat kertyä simpukoihin, kaloihin ja muihin eläimiin. Osa mikromuoveista hajoaa vähitellen auringonvalon vaikutuksesta pienemmiksi hiukkasiksi ja voivat siten vapauttaa erilaisia haitallisia kemikaaleja. Mikromuovien yleisyys kosmetiikassa ja niiden aiheuttamat ympäristöongelmat ovat olleet suuri mielenkiinnon kohde medioissa ympäri Eurooppaa viime aikoina. EU-ympäristömerkki tulee kieltämään mikromuovit saippuoissa ja shampoissa seuraavassa kriteeriversiossaan. Myös vesihuoltolaitosten eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio EUREAU suhtautuu mikromuovien käyttöön kuluttajatuotteissa kriittisesti. EUREAU on vastauksessaan muovijätetta koskevaan vihreään kirjaan vaatinut, että mikromuovien käyttöä kosmetiikkatuotteissa tulisi rajoittaa. Alkuperäinen uutinen löytyy linkin kautta kotisivulta. Uusi direktiivi talousveden radioaktiivisista aineista Direktiivin tarkoitus on suojella väestöä talousvedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta. Euroopan neuvoston direktiivi 2013/51/EURATOM on annettu ja se tulee olla implementoituna jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään Suomessa direktiivi implementoidaan omalla asetuksellaan ja radioaktiivisuutta koskevat parametrit poistetaan talousvesiasetuksesta (461/2000). Tällä hetkellä talousvesiasetuksessa annettuihin radioaktiivisten aineiden (tritium ja viitteellinen kokonaisannos) laatusuosituksiin nähden uusi direktiivi edellyttää myös radonille raja-arvoa talousvedessä. Direktiivin mukaan radonin raja-arvo voidaan asettaa kansallisesti välille Bq/l. Linkki direktiiviin: Tietoa mangaanista talousvedessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uutisoi elokuun lopulla, että mangaani on terveysriski juomavedessä. Veden käyttö on kuitenkin turvallista, mikäli talousveden mangaanipitoisuus on lainsäädännön asettaman laatusuosituksen mukaista. Juomaveden mangaanin aiheuttamista terveyshaitoista ei ole yksiselitteistä näyttöä. Suurina annoksina mangaani saattaa aiheuttaa neurotoksisia oireita. WHO:n esittämä mangaanin terveysperusteinen enimmäisarvo on 400 µg/l. Joidenkin uusien tutkimusten mukaan juomaveden mangaanin on esitettyolevan yhteydessä lasten oppimis-ja käyttäytymishäiriöihin, kun mangaanin pitoisuus juomavedessä on ylittänyt 100 µg/l. Liiallinen mangaani aiheuttaa veteen ja siitä valmistettuihin juomiin epämiellyttävää makua ja kerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin sekä tahraa pyykkiä. Jo hyvin pienetkin veden mangaanipitoisuudet (20 µg/l) voivat synnyttää kerrostumia vedenjakelulaitteisiin, ja ns. mangaanibakteerit edesauttavat näiden saostumien synnyssä. Ajoittain liikkeelle lähtevät saostumat voivat esiintyä nokimaisina hiutaleina tai rasvamaisina muodostumina, joiden tahraava vaikutus on hyvin voimakas. Vesilaitosten toimittaman veden mangaanipitoisuudelle on annettu laatusuositus STM:n ns. talousvesiasetuksessa 461/2000 (Sosiaali-ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista). Mangaanin laatusuosituksen raja-arvo 50 µg/l perustuu edellä kuvattuihin teknisiin ja esteettisiin haittoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valviran ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen tiedote mangaanista löytyy seuraavasta linkistä

4 4 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille on valmistumassa Ympäristökorvauksen perusteiden muutoksella on vaikutusta myös puhdistamolietteiden maatalouskäyttöön. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varat vuosille Uuden ohjelman lopullinen muoto alkaa olla selvillä. Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee maaseutuohjelman luonnoksen, jossa toimenpiteet ovat tarkentuneet toukokuisesta lausuntoversiosta. Maaseutuohjelmaan sisältyy myös ympäristökorvausjärjestelmä. Maaseudun kehittämisohjelma vaikuttaa puhdistamolietteiden maatalouskäyttöön Maaseudun kehittämisohjelmassa on linjattu, että jatkossa viljelijät voisivat saada korvausta myös orgaanisten lannoitevalmisteiden eli siis myös käsitellyn puhdistamolietteen levittämiseen. Ehtona olisi, että orgaanisen aineksen pitoisuus (kuiva-ainepitoisuus) on vähintään 20 %. Lisäksi edellytetään, että käytettävät materiaalit ovat lannoitevalmistelain mukaisia ja lisättävän määrän on oltava vähintään 15 kuutiota hehtaarille vuodessa. Myös ympäristökorvaukseen sisältyviä lannoitteiden käytön ehtoja on valmisteltu edelleen. Kasveille käyttökelpoisen fosforin laskennallista osuutta puhdistamolietettä sisältävissä lannoitevalmisteissa ollaan muuttamassa 40 %:sta 60 %:iin. Muutoksen seurauksena puhdistamolietteen levitysmäärät pienenisivät kolmanneksella eli lietteiden levitykseen käytettävä pinta-ala kasvaisi 50 % nykyiseen verrattuna. Vesilaitosyhdistys on toimittanut ympäristökorvauksia valmistelevalle työryhmälle kannanoton kasveille käyttökelpoisesta fosforista lietepohjaisissa lannoitevalmisteissa. Kannanotossa ehdotetaan, että kasveille käyttökelpoisen fosforin osuutta ei muuteta. Sen sijaan VVY ehdottaa, että: - Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden vaikutusta pellon fosforilukuun seurataan. - Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden kasveille käyttökelpoisen fosforin osuutta erilaisissa lietepohjaisissa lannoitevalmisteissa tutkitaan pitkän ajan kuluessa kasvi- ja kenttäkokein sekä jo tehtyjen tutkimusten tulokset kootaan ja analysoidaan. - Arvioidaan lietteiden maatalouskäytöstä aiheutuvia vesistöpäästöjä - Luodaan järjestelmä, jossa lietepohjaisten lannoitevalmisteiden kasveille. käyttökelpoinen fosfori vastaisi mahdollisimman hyvin todellista arvoa ja kannustaa kierrätykseen. Luonnonhaitta- ja ympäristökorvaukset edelleen suurimpia Maaseudun kehittämisohjelman kokonaisrahoitus on noin seitsemän miljardia euroa. Suurimpia tukikokonaisuuksia ovat edelleen luonnonhaittakorvaukset ja ympäristökorvaukset. Alkukesästä lausunnolla olleesta luonnoksesta rahoitusta on muutettu viljelijätukien osalta. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristökorvausten osuus on noussut. Vähemmän rahoitusta on puolestaan luomun ja eläinten hyvinvoinnin korvauksissa sekä investoinneissa ja nuorten viljelijöiden aloitustuissa. Valmistelun aikataulu Seuraavassa vaiheessa maaseutuohjelman strategiaryhmä keskustelee luonnoksesta, minkä jälkeen se etenee valtioneuvostoon. Ohjelman arvioidaan olevan helmi-maaliskuussa valtioneuvoston käsittelyssä ja pian sen jälkeen lähetettävissä komissioon. Ohjelmaluonnoksesta ei järjestetä uutta lausuntokierrosta, mutta ajatuksia voi edelleen toimittaa valmisteluryhmien puheenjohtajille ja sihteereille..lisätietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta kotisivulla olevasta linkistä.

5 5 Tapahtuu jäsenlaitoksilla Joulukorttirahat hyväntekeväisyyteen Tampereen Vesi haastaa perinteiseen tapaan vesihuoltolaitokset ja Vesilaitosyhdistyksen (VVY) yhteistoimintajäsenet lahjoittamaan joulukortteihin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Lahjoituskanavana on UNICEFin Joulun fiksuin yrityslahja -kampanja. Ostamalla lahjoittaja ei pelkästään hanki joululahjaa vaan hän rahoittaa samalla kehitysmaihin toimitettavien tuotteiden hankintaa ja mahdollistaa näin elintärkeiden tarvikkeiden toimituksen niitä tarvitseville lapsille ympäri maailman. Lahjavalikoima sisältää paljon erilaisia UNICEFin kenttätyössä käyttämiä tarvikkeita, kuten rokotteita ja koulutarvikkeita. Lahjavalikoimassa on myös vesipumppu (hinta 373 euroa). Unicef toimittaa lahjan perille kehitysmaiden lapsille. Ohjeita osallistumiseen: Haluamansa paketin voi käydä ostamassa osoitteesta Lahjoituksen tehnyt vesihuoltolaitos voi kertoa lahjoituksesta sähköisellä postikortilla ja toivottaa hyvää joulua esimerkiksi www-sivuillaan. Haasteen vastaanottaneet kerätään listaan VVY:n kotisivuille. Listaan voi ilmoittautua eeva.horkko(a)vvy.fi Myös yksityishenkilöt voivat osallistua UNICEF-lahja -kampanjaan. Mukavaa joulunaikaa ja hyvää tulevaa vuotta toimivien vesihuoltopalvelujen parissa! Tampereen Vesi Haasteen vastaanottaneet kotisivulla linkki listaan. Vesitehras - Tampereen Veden asiakaslehti Näyttävä lehti on mielenkiintoinen lukukokemus. Asiakaslehdestä jäsenlaitokset voivat poimia hyviä ideoita omaan viestintäänsä. Pääkirjoitus, toimitusjohtaja Pekka Pesonen Tampereen Vesi Taloyhtiön vesihuolto Asuntokohtaiset vesimittarit ovat yleistyneet taloyhtiöissä, ja oman vedenkulutuksen seuraaminen on helppoa. Mutta mihin otan yhteyttä, jos vettä ei tulekaan? Eko-opetusta seiskaluokkalaisille Ympäristöneuvoja Tiina Hakala kiertää kouluissa herättelemässä nuoria ympäristöystävällisiin valintoihin. Vettä kannattaa kuluttaa järkevästi. Minkälaista vettä akvaarioon? Akvaarioharrastajan kotona on 720 litran Amazon-teemainen akvaario. Kalat pitävät veden matalasta happamuudesta ja alhaisesta sähkönjohtavuudesta. Töissä Tampereen Vedessä Tampereen Veden talouspäällikkö Marjaana Kylliö Lyhyesti: Asiakkaat tyytyväisiä Tampereen Veteen Tampereen Vedestä seudullinen osakeyhtiö? Kaupinojan saneeraustyö alkoi Jo 100 vuotta sitten tutkittiin veden laatua Vesitehras ilmestyy seuraavan kerran keväällä Seuraavassa numerossa aiheina mm Kesän saneeraustöiden vaikutus liikenteeseen

6 6 Tampereen Veden hankkeiden edistyminen Veden taloudellinen käyttö Muita ajankohtaisia kevään asioita Voit lukea asiakaslehden Tampereen Veden sivuilta: Jätevedenpuhdistamon hukkalämmöllä lämmitetään pian koteja MTV kertoo uutisessaan, että Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon hukkalämmöllä aletaan lämmittää espoolaiskoteja. Jätevedenpuhdistamon hukkalämpö riittää noin omakotitalon lämmitykseen. Uuden lämpöpumpputekniikan avulla myös viileä hukkalämpö pystytään hyödyntämään. Suomenojan jätevedenpuhdistamon vedet ovat nyt kylmimmillään eli noin 11-asteisia. Alle 55-asteisen hukkalämmön hyödyntäminen on aiemmin ollut vaikeaa, mutta nyt lämpöpumpputekniikka parantaa tilannetta. - Se on suhteellisen yksinkertaista. Tietysti lämpöpumpputekniikka on monimutkaista, mutta lähtökohtaisesti jätevesi on ihan sellaista kuin se nytkin on. Eli se vain käy lämmön talteenoton kautta ennenkuin se menee merelle, kuvailee osastonjohtaja Tommi Fred Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY). Jätevedenpuhdistamon viereisellä voimala-alueella alkavat pian lämpöpumppulaitoksen rakennustyöt. - Tänne nousee 40 megawatin lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää tuossa vieressä olevaa jätevettä, sen lämpöä ja tuottaa sitten siitä korkealämpöisempää vettä kaukolämpöasiakkaillemme, kertoo Fortum Power and Heatin investointijohtaja Dan Blomster. Jätevesilämpö korvaa hiiltä Noin vuoden kuluttua espoolaista omakotitaloa lämpiää jäteveden tuottamalla lämmöllä. Suomenojan jäteveden hukkalämpö tuottaa energiaa 300 gigawattituntia vuodessa eli 15 prosenttia Espoon kaukolämmöstä. Jäteveden lämmöllä korvataan fossiilisia polttoaineita ja samalla vähenevät hiilidioksidipäästöt. Laskelmien mukaan hukkalämmön hyödyntäminen vähentää Espoon hiilidioksidipäästöjä tonnia vuodessa eli saman verran kuin jos jokainen espoolainen vähentäisi autoilua kilometriä vuodessa. - Me on lähdetty hakemaan korvaavia vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Ja ideariihessä vähitellen syntyy ideoita ja nyt tämä oli ajankohtainen ja tekniikkakin on olemassa, vastaa Dan Blomster kysymykseen, miksi jäteveden lämpöä aletaan hyödyntää vasta nyt. Tällä hetkellä jäteveden hukkalämpöä otetaan talteen Helsingissä ja Turussa, mutta se voisi olla kannattavaa muuallakin. - Varmaan kannattaa harkita. Tämmöisiä jätevedenpuhdistamoja on Suomessa monta sataa. Ja tekniikkaa voitaisiin kyllä hyödyntää näissäkin laitoksissa, arvioi energiansäästöä edistävän Motiva Oy:n yksikönpäällikkö Hille Hyytiä. Lue lisää MTV:n artikkelista:

7 7 Julkaisuja ja selvityksiä Uusi RIL-ohje vesitornien kunnonhallintaan Vesisäiliöiden kunnon säilyminen ja varma toiminta ovat yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toimivuuden kannalta kriittisiä kohtia. Niiden toimintaan liittyy paitsi ihmisten puhtaan veden saannin varmistamien myös tärkeitä turvallisuusnäkökohtia, kuten vesitornien rakenteellinen turvallisuus ja sammutusveden saanti. Vesisäiliöiden tärkeä rooli ja niiden pitkä elinkaari edellyttää järjestelmien ja rakenteiden jatkuvaa kunnossapitoa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) ovat yhteistyössä tuottaneet uuden julkaisun RIL Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta. Julkaisussa kuvataan vesisäiliön kunnonhallintaa lähtien systemaattisesta ylläpidosta, johon kuuluu mm. rakenne- ja LVIS-järjestelmien säännöllinen kuntoseuranta. Myös säiliöiden puhdistukseen ja hygienian varmistamiseen annetaan ohjeita. Julkaisun keskeisenä tavoitteena on opastaa LVIS-järjestelmien ja rakenteiden kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten toteuttamista sekä tarkastusten tuloksista tehtävien johtopäätösten laadintaa. Korjaushankkeen vaiheistus ja organisointi kuvataan erityisesti omistajan näkökulmasta. Kuvauksessa on mukana laajasti mm. korjaushankkeen hankintojen yleisiä periaatteita, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valintaa sekä hankkeessa laadittavat asiakirjat. Ohje on tärkeä työkalu vesitornien rakenteellisen turvallisuuden varmistamisessa. Julkaisussa annetaan ohjeita rakenteiden eri kunnossapito- ja korjaustavoille, sekä kantavien että täydentävien rakenteiden osalta. Kantavien rakenteiden ohjeistuksessa otetaan huomioon viimeaikaiset onnettomuustapaukset ja muita rakenteiden toiminnassa yleisesti tunnettuja puutteita. Myös LVIS-järjestelmien korjauksia on käsitelty. Korjaushankkeen työmaavaiheen kuvauksessa on erityisesti tuotu esille työturvallisuus ja hygieniavaatimuksia. Ohjeen on laatinut asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edustettuina omistajuuden ja tilaajan, käytön ja ylläpidon sekä korjaussuunnittelun ja -rakentamisen osapuolia. Linkki julkaisuun Esittelykappaleiden tilaukset: Ritva Solasaari, viestintäpäällikkö, RIL, , Lisätiedot: Gunnar Åström, RIL, tekninen johtaja, päätoimittaja, , Mika Rontu, VVY, apulaisjohtaja, , Rakenteet: Heikki Kapanen, Vahanen Oy, Myynti: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Töölönkatu 4, Helsinki, Kirjakauppa, puh /Pirkko Snellman.

8 8 Vuoden aikana ilmestyneet VVY:n julkaisut Lähes kaikki Vesilaitosyhdistyksen julkaisut jaetaan maksutta varsinaisille jäsenille. Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja muodostuu yhdistyksen antamista suosituksista ja julkaisuista, joissa on esitetty yhdistyksen kannanottoja viranomaispäätöksistä. Lisäksi julkaisusarja käsittää vuosittain vesi- ja viemärilaitosmaksuja koskevan kyselyn tulokset. Vuoden 2013 aikana ilmestyi julkaisusarjaan: Viemärikaivojen kuntotutkimusohje Jäsenhinta 15 (ei jäsenet 25 ). Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 25 (ei jäsenet 40 ). Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 Jäsenhinta on 10 (ei jäsenet 16 ). Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta on 15 (ei jäsenet 25 ). Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 Jäsenet 15 (ei jäsenet 25 ). Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta on 25 (ei jäsenet 40 ). Vesihuoltomaksut Jäsenhinta 8 (ei jäsenet 14 ) Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 15 (ei jäsenet 25 ). Vesihuoltomaksut , jäsenlaitokset -julkaisun taulukot (sivut 14-32) Excel-tiedostoina Excel-tiedostojen jäsenhinta on 35 (ei jäsenet 85 ). Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje, PDF Vuonna 2005 julkaistuun ohjeeseen ilmestyi pdf-versio. Jäsenhinta 25 (ei jäsenet 40 ). Vesilaitosyhdistyksen monistesarjassa julkaistaan neuvostojen ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneet erilliset selvitykset, jotka eivät sisällä yhdistyksen kannanottoja eivätkä suosituksia. Vuoden 2013 aikana ilmestyi monistesarjaan: Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2012 Jäsenet 15 / Muut 25. Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 30 / Muut 50. Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2011 Jäsenet 15 / Muut 25. Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2011 Jäsenet 15 / Muut 25. Saatavilla myös pdf-versiona, jonka jäsenhinta 30 / Muut 50.

9 9 Muut julkaisut - tietokirja Vuoden aikana Vesilaitosyhdistys kustansi Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys tietokirjan. Tapio S. Katkon teos jatkaa vuonna 1996 julkaistun VETTÄ! -kirjan kuvausta Suomen vesihuollon kehityksestä nykypäivään sekä osin tulevaisuuteen. Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys Tapio S. Katko Vesilaitosyhdistys. 501 s. Jäsenet 125 / Muut 125. Vesilaitosyhdistys kouluttaa Valtio tukee henkilöstön koulutusta vuonna 2014 Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset, joiden nojalla työnantajat voivat jatkossa saada taloudellista tukea henkilöstön kouluttamiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on, että koulutus perustuu vuosittain laadittavaan koulutussuunnitelmaan. Enimmillään tukea voi saada kolmelle koulutuspäivälle työntekijää kohden vuodessa. Työnantaja saa koulutustuen joko koulutusvähennyksenä verotuksessa (elinkeinoverolaki tai maatilatalouden tuloverolaki) tai koulutuskorvauksena (muut työnantajat). Laki koskee kaikkia työnantajia ja se tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Hallituksen esitys koostui kahdesta uudesta laista: laista taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja laista koulutuksen korvaamisesta. Ensin mainitun lain tavoitteena on lisätä työntekijöiden, virkamiesten ja viranhaltijoiden osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja tällä tavoin parantaa henkilöstön osaamisen tasoa vastaamaan työn muuttuvia vaatimuksia. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostavat työnantajat ovat oikeutettuja lisävähennykseen verotuksessa tai sitä vastaavaan koulutuskorvaukseen, joka maksetaan työttömyysvakuutusmaksun perinnän yhteydessä. Koulutussuunnitelmien sisällöstä säädetään yhteistoimintalaeissa, joita täsmennettiin ja yhdenmukaistettiin. Säännöksiä muutettiin siten, että niissä käsitellään aikaisempaa yksityiskohtaisemmin mm. työpaikan henkilöstön rakennetta ja määrää, mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä ja arvio niiden kehittymisestä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältöä kehitetään siten, että vuosittain laadittavissa suunnitelmissa ja niiden toteutumisen seurannassa voidaan ottaa huomioon sekä työnantajan tarpeet että koko henkilöstön pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet. Vuosittain tarjottavat koulutukset voidaan kohdentaa yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Koulutuskorvauksen keskeisenä tarkoituksena ja tavoitteena on laajentaa ammatillisen osaamisen kehittämiseen osallistuvien työntekijöiden piiriä siten, että kehittämistoimista pääsisivät tulevaisuudessa osallisiksi myös ne työntekijät, jotka nykyisin usein jäävät niiden ulkopuolelle. Verottaja on laatimassa asiasta omaa ohjettaan. Asiaan palataan ensi vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä. Tarkempaa tietoa hallituksen esityksestä ja asian käsittelystä löytyy seuraavien linkkien takaa: Vesihuoltopäivän kuulumiset Kaikki voivat tutustua Joensuussa pidetyn vesihuoltopäivän luentojen antiin ja lehdistötiivistelmiin. Aineisto on julkaistu Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla kohdassa Koulutus ja vesihuoltopäivät -> Esitelmäarkisto.

10 10 Joensuun alueellinen vesihuoltopäivä kokosi noin 140 vesihuoltoalan asiantuntijaa, johtavaa toimi- ja luottamushenkilöä sekä käytännön toteuttajaa. Päivien luennoilla käsiteltiin alueen ajankohtaisia asioita sekä valtakunnallisesti vesihuoltoon vaikuttavia teemoja. Päivän sisältöön voi tutustua kotisivuillamme, tässä suora linkki esitelmäarkistoon: Poimintoja päivän esityksistä: Projektipäällikkö Pekka Iivari Ramboll Finland Oy:stä kertoi, miten Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon energiatehokkuutta parannetaan käynnissä olevassa lämpöpumppu -hankkeessa. Lämpöpumput hyödyntävät puhdistetun jäteveden lämpöä, jonka avulla tuotetaan energiaa puhdistamon lämmitykseen. Lämpöpumppujen avulla pienennetään puhdistamolla lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn määrää. Suunnitteluinsinööri Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskuksesta kertoi maalämmön hyödyntämisestä ja vesihuollosta. Maalämmön hyödyntäminen sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä on lisääntynyt nopeasti, koska sekä rakentamistekniikka on nopeutunut että energiaa hyödyntävät laitteistot (lämpöpumput) ovat kehittyneet tehokkaiksi. Maalämmön suunnittelematon rakentaminen voi estää tai haitata muita rakentamistoimenpiteitä alueella. Vedenottamoiden tai eri selvityksissä hyviksi vedenottopaikoiksi todettujen alueiden lähialueille ei yleensä ole lupia myönnetty ja yhtenäinen suositeltava käytäntö on, että näille alueille ei rakenneta maalämpöjärjestelmiä. Johtava asiantuntija Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskuksesta kertoi yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden BAT-selvityksestä, joka on kattava katsaus suomalaiseen jätevesien käsittelyyn. Jyrki Laitinen valottaa myös mitä lyhenne BAT tarkoittaa. Mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitosta kertoi vesiosuuskuntien, kuntien vesihuoltolaitosten ja kuntien yhteistyön tukemisesta. Suomessa toimii noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista suurimman osan yksikkökoko on pieni. Käynnissä oleva vesihuollon toimintaympäristön muutos haastaa toimijoista erityisesti pienimmät esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvien lisääntyvien velvoitteiden kautta. Entistä laajemman toimijoiden välisen yhteistyön kautta on mahdollista parantaa vesihuollon toimintavarmuutta. Seuraavat valtakunnalliset vesihuoltopäivät ovat Helsingissä Finlandia-talolla Lisätietoja: Ryhmäilmoittautuminen koulutustilaisuuksiin Vesilaitosyhdistyksen koulutuksiin on syksyn ajan ilmoittauduttu uuden ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Olemme saaneet palautetta ryhmäilmoittautumisen puuttumisesta. Nyt tilanne on korjattu. Kevään koulutustilaisuuksiin voi ilmoittaa useamman henkilön samasta laitoksesta tai yrityksestä yhdellä kerralla. Ilmoittautumislomakkeelle syötetään ensimmäisellä sivulla osallistuja- ja yhteystiedot (Omat tiedot). Toisella sivulla (Lisäkysymykset) kysytään erikoisruokavalio ja mahdolliset muut lisätiedot. Viimeisellä sivulla (Hyväksyminen) ilmoittautuminen hyväksytään, jonka jälkeen ilmoittautumista voi vielä jatkaa lisäämällä uuden osallistujan. Ilmoittautuminen etenee yksi henkilö kerrallaan -periaatteella, mutta järjestelmä muistaa yritystiedot, joten niitä ei tarvitse jokaisen osallistujan kohdalla täyttää uudelleen. Tervetuloa kevään koulutuksiin!

11 11 Vesihuoltolaitokset ja haja-asutuksen vesihuolto -koulutus Koulutuspäivän aikana käsitellään mm. politiikkaa, jolla kunnat lähtevät tukemaan vesiosuuskuntia ja kuullaan vesihuoltolaitosten esimerkkejä haja-asutuksen vesihuollon järjestämisestä. Ohjelma täydentyy alkuvuoden aikana. Koulutus järjestetään Hämeenlinnassa , paikkana on Cumulus Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu Tervetuloa koulutukseen! Koulutusta talouden ja kehittämisen johtamisesta Talouden ja kehittämisen johtaminen koulutus järjestetään Helsingissä, Sokos Hotel Presidentissä. Päivän kuluessa käsitellään mm. toiminnanohjausjärjestelmiä. Ohjelma valmistuu joulun alla. Tervetuloa! Desinfiointipäivä Tampereella helmikuun alussa Päivitetyt desinfiointioppaat talousveden kloorauksesta ja desinfioinnista ultraviolettivalolla ilmestyvät ensi vuoden alussa. Niitä sekä keskeisiä desinfiointimenetelmiä käsitellään tiistaina Tampereella, Sokos Hotel Tammerissa. Päivän kuluessa keskustellaan myös desinfioinnin riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Desinfiointimenetelmistä käsitellään kloorausta, otsonointia ja UV-käsittelyä. Kloorauksen osalta käsitellään verkostokloorauksen ja tilapäisen kloorauksen käytännön toteutusta ja haasteita. Otsonoinnin osalta perehdytään käytettäviin laitteisiin sekä käytännön toteutukseen. UV-käsittelyn osalta paneudutaan laitteistojen mitoitukseen ja valintaan sekä käyttöön ja huoltoon. Osallistumismaksuun sisältyvät päivitetyt desinfiointioppaat. Koulutukseen voi ilmoittautua asti VVY:n kotisivujen kautta. Tervetuloa! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan

12 12 Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus tulee voimaan Verotusmenettelylakiin ja työturvallisuuslakiin lisättiin säännökset rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Taustalla ovat harmaan talouden torjuntaan liittyvät tavoitteet. Uusien säännösten johdosta tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tiedot rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Lisäksi yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan tulee ilmoittaa tiedot rakennustyömaan työntekijöistä. Myös vesihuoltolaitoksen tulee antaa tietoja, kun laitos toimii rakennustyömaalla jossain edellä sanotuista rooleista. Velvollisuus koskee tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tietoja. Verohallinto antoi ohjeen rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Lisäksi Verohallinnon sivulla on usein kysyttyihin kysymyksiin annettuja vastauksia. Ohje ja vastaukset löytyvät osoitteesta Verohallinto antanee lisää ohjeistusta asiasta ja järjestää sidosryhmätilaisuuksia ympäri Suomea. Tämä kirjoitus ei korvaa Verohallinnon ohjeita, joten lue ne, ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin. Ilmoitettavat tiedot ja ilmoitusvelvolliset Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja ja myös eräitä muita rakentamispalveluja. Urakkatietoina on ilmoitettava erilaisia urakkasopimukseen liittyviä tietoja. Kun on kyse urakkaa koskevista tiedoista, velvolliset antamaan tietoja ovat rakentamispalvelujen tilaajat. Tarkoitus on, että ilmoitusvelvollisuus kattaa koko urakkaketjun. Kukin tilaaja ilmoittaa Verohallinnolle omat urakkatietonsa. Tilaajana voi olla rakennuttaja, pää-, sivu- tai aliurakoitsija. Urakkatietoja ei tarvitse antaa, jos ei ole tilannut työtä keneltäkään oman organisaation ulkopuoliselta. Lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot (työntekijätiedot) riippumatta työsuhteen laadusta tai työnantajasta. Kun on kyse työntekijöitä koskevista tiedoista, tietojen antaminen Verohallinnolle on rakennustyömaan päätoteuttajan tehtävä. Päätoteuttaja antaa Verohallinnolle tiedot omista työntekijöistään ja yhteisellä työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot annetaan myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä. Jokaisen on ilmoitettava tiedot omista työntekijöistään työmaan päätoteuttajalle. Päätoteuttaja on yleensä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tällaisen puuttuessa rakennuttaja itse. Kotitalouden on rakennuttajana annettava tiedot, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Tiedot on annettava ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Rajoituksia Lain mukaan Verohallinto voi päätöksellään rajoittaa tietojen antamista tilanteissa, joiden merkitys on verovalvonnallisesti vähäinen. Verohallinnon ohjeen mukaan urakkatietojen ja työntekijätietojen antamista on rajoitettu alle euron hankkeissa (ilman arvonlisäveroa). Siitä, kuinka rajoitus määräytyy, sanotaan tarkemmin edellä mainitun ohjeen kohdissa ja Tiedonantovelvollisuuden alkaminen Tiedonantovelvollisuus koskee tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tietoja. Vaikka työmaa olisikin alkanut jo ennen , tiedot on annettava heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen tapahtuneesta työntekijän työskentelystä ja sen jälkeen tehdyistä työtehtävistä sekä maksetuista urakkasuorituksista. Tiedot annetaan Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot annetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivä. Menettely alkaa , joten heinäkuun 2014 tiedot on annettava viimeistään Toimitustapa Reaaliaikaisen valvonnan turvaamiseksi urakkaa ja työntekijöitä koskevat tiedot voidaan toimittaa Verohallinnolle vain sähköisesti. Se tarkoittaa, että tiedot voidaan toimittaa joko verkkolomakkeella Suomi.fi -palvelun kautta tai Ilmoitin.fi - palvelussa tiedostosiirtona tai ohjelmistorajapinnan kautta. Anneli Tiainen, lakiasiain päällikkö

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Muutokset 1.7.2014 alkaen 4.6.2014 Raahe KETÄ MENETTELY KOSKEE JA MITÄ ILMOITETAAN? Suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

RIL 264-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta

RIL 264-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta RIL 264-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta 2 RIL 264-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Urakka- ja henkilöraportoinnit Päivitetty 07/2017 Movenium Oy www.movenium.com Rakentamisen tiedonantovelvollisuus veroviranomaiselle Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalalla

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS KUNTIEN TEKNISEN JOHDON PÄIVÄT 20.11.2015 TAMPERE 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta RIL 264-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta 2 RIL 264-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY

VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY Hanna Yli-Tolppa, Mäntsälän Vesi Suomen Vesiyhdistys ry:n jaostot: -Historia - Jätevesi - Kalatalous - Kehitysmaa -Pohjavesi - Vedenlaatu - VESIHUOLTO -Vesistö perustettu 3.12.2008.

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017,

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, 11.5.2017 Kuva: Toivo Lapinlampi Tarve 107 000 km vesijohtoa, 50 000 km jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa, arvo 6,5 mrd Rakennettu pääosin 1960-80

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Uusi talousvesiasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 (muutosasetus 442/2014) Ajankohtaista laboratoriorintamalla 2014 1 Muutoksia:

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014. Niko Hämäläinen Taitotekniikka Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä 1.7.2014 Niko Hämäläinen Taitotekniikka 1.7.2014 jälkeen raportoitava verottajalle: URAKKATIEDOT: Koskee kaikkia rakennustöiden tilaajia: Rakennuttajaa,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

vähentämissuunnitelma (NAP)

vähentämissuunnitelma (NAP) Kommentteja vesilaitosnäkökulmasta Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansalliseksi täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) Kansallinen tahattomasti tuotettujen POPyhdisteiden

Lisätiedot

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI VVY Maailman vesipäivän seminaari Säätytalo, Helsinki 22.3.2011 SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI Osmo Seppälä, toimitusjohtaja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Kansallisvarallisuus ja rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi.

Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. 12.5.2011 Kainuun ELY-keskus PL 115 87101 Kajaani Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. Ympäristöterveydenhuolto on arvioinut

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot