TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/"

Transkriptio

1 Aika: Torstai klo 13:00-15:05 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1 B, kokoushuone Roine Osallistujat: Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampereen Infra liikelaitos, pj. Piiparinen Pauli elinvoimajohtaja Ylöjärvi, vpj. Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Korhonen Ismo kehitysjohtaja Vesilahti Korhonen Jouni yhdyskuntajohtaja Pirkkala Levonmaa Tiia vs. tekninen johtaja Lempäälä Saranpää Jouni yhdyskuntatekniikan päällikkö Nokia Asula-Myllynen Ritva kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, siht. Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere Auvinen Kari talousjohtaja Lempäälä Jäntti Aleksi apulaispormestari Tampere Kahila Arto tietohallintojohtaja Ylöjärvi Kolisoja Pauli professori/rakennustekn. TTY Lindberg Janne tietohallintokoordinaattori Tampere Mattila Tero henkilöstön edustaja Tampere Mölsä Petri toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus liikelaitos Suominen Sakari johtaja Tampereen Infra liikelaitos Kutsutut: 29 klo 13 Lammintaus Arto liiketoimintakonsultti expertos Joki Matti satamapäällikkö Tampere Malkamäki Mikael harjoittelija/digitalisaatio TKS Jakelu: Helminen-Savonjousi Tiina, tiedottaja, Ylöjärvi 1/13

2 Käsiteltävät asiat: 28 KOKOUKSEN AVAUS 3 29 SATAMATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN VESISTÖJEN VIRKISTYSKÄYTÖN JA VESILIIKENTEEN TARPEISIIN, LOPPURAPORTTI 4 30 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO JA TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN ETENEMINEN 7 31 KAUPUNKISEUDUN ILMASTO -JA ENERGIATAVOITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN 8 32 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT MUUT ASIAT SEURAAVA KOKOUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 13 2/13

3 28 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 3/13

4 29 SATAMATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN VESISTÖJEN VIRKISTYSKÄYTÖN JA VESILIIKENTEEN TARPEISIIN, LOPPURAPORTTI Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia sisältää otsikon Hyvinvoiva yhteisö -alla toimenpiteitä vuosille Yksi toimenpide kuuluu: Lisätään kuntien vapaa-aikapalvelujen - liikunta, vesistöt ja reitistöt, kulttuuri, kansalaisopisto ja kirjasto - seudullista käyttöä ja yhteiskehittämistä. Kuntayhtymän vuoden 2017 yhtenä talousarviotavoitteena on, että Satamatoiminnot kehittyvät vesistöjen virkistyskäytön ja vesiliikenteen tarpeisiin. Tavoitteen toteuttamiseksi käynnistettiin Seutusatamat- hanke ja hanke on nyt päättynyt. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan kehittämissuunnitelma, millä lisätään tietoisuutta satamatoimintojen tilasta ja merkityksestä seudun elinvoimalle, sekä tarkistaa kuntien satamapalvelujen nykytila ja esittää toimenpiteitä satamien kehittämiseksi perustuen satamien nykytilan kartoitukseen laatuluokin I-V. Luokka perustuu neljän arvioitavan palvelukokonaisuuden muodostamaan keskiarvoon ja tiettyihin vaatimuksiin venepaikkojen määristä. Ensimmäisen luokan satamalta edellytetään vähintään 100 kausipaikkaa ja 10 vieraspaikkaa. Toisen luokan satamalta vaatimus on vähintään 50 kausipaikkaa ja 5 vieraspaikkaa. Kolmannessa luokassa vähimmäisvaatimus on 25 venepaikkaa. Luokissa IV ja V ei ole paikkamäärävaatimusta. Kriteerit tässä alla: Satamaluokka I II III IV V Luokan edellyttämät palvelut Vähintään 100 kausipaikkaa ja 10 vierasvenepaikkaa. Enemmän kuin 15 palvelua, esim. aallonmurtaja, käveltävät aisat, lokkikarkotin, kahvila, sauna, wc (edellisen luokan lisäksi). Vähintään 50 kausipaikkaa ja 5 vierasvenepaikkaa palvelua, kuten vierasvenelaituri, hyvä sijainti, pysäköintialue, veneluiska (edellisen luokan lisäksi). Vähintään 25 venepaikkaa palvelua, esim. nousutikkaat, valopollarit, liikennöintiyhteydet, esteettömyys (edellisen luokan lisäksi). Laituri, jossa venepaikkoja, 4-6 palvelua, kuten pelastusrengas, aita, jätepiste ja pysäköinti. Laituri, jossa venepaikkoja. Vähäinen määrä muita palveluita. Kehittämissuunnitelma on valmistunut ja se oli esityslistan liitteenä extranetissä. Kommentteja ja muutosehdotuksia raporttiin voi toimittaa 8.9. mennessä. Hankkeessa tehtiin satamakatselmuksia, haastateltiin kuntien teknistä johtoa ja valokuvattiin satamat. Lisäksi toteutettiin internet-kyselytutkimus veneilijöille ja kyselyyn vastasi noin 300 veneilijää. Hankkeen tuloksena nykytila on mm. seuraava: Kaupungistuneissa kunnissa venepaikkoja on liian vähän Satamista puuttuu oleellisia perusvarusteita Veneilyä ei nähdä mahdollisuutena lisätä hyvinvointia ja matkailua Yhteistyö eri toimijoiden välillä on olematonta 4/13

5 Satamat nähdään usein vain ylläpitokysymyksenä Veneily on pääsääntöisesti häviäjä budjettineuvotteluissa Satamien kehittäminen on usein reaktiivista Halua veneilyn kehittämiseen on, mutta ei resursseja Jatkotoimenpiteinä raportissa ehdotetaan, että jatketaan työtä seudun ja kuntien yhteistyönä siten, että 1. Priorisoidaan kehittämistoimenpiteet ja tehdään esitys toimenpiteistä, jotka viedään kuntien talousarvioihin 2018 (luokituksen nostamistoimenpiteet), esim. varataan tarvittavat resurssit satamien laatuluokkien ylläpitämiseen ja nostamiseen lisätään venepaikkoja ja vierasvenelaitureita lisätään satamien perusvarustusta (vesi, sähkö, jätehuolto, wc) osallistutaan satamapalvelujen digitalisoinnin yhteistyöhön panostamalla järjestelmäkehittämiseen lisätään satamien turvallisuutta ja viihtyisyyttä (valaistus, viherympäristö, pysäköinti) osallistutaan kuntakumppanina ja seutuna satamien kehittämisen verkostoon laaditaan seudulliset periaatteet saunalauttojen lupa- ja laiturikäytäntöihin 2. Huolehditaan, että uuden seutustrategian tavoitteet ja kehittämishankkeen tulokset satamapalveluiden kehittämiseksi osana kuntien hyvinvointipalveluita, elin- ja vetovoimaa huomioidaan kuntien uusissa strategioissa ja yhdyskuntasuunnittelussa sekä matkailussa huomioidaan satamapalveluihin liittyvä digitalisaatiotarve osana kaupunkiseudun ja kuntien tavoitteita (satamaportaali, varausjärjestelmä, avoin data) ja kansallista verkostoyhteistyötä (Hml, Hki) 3. Selvitetään seudullinen toimintamalli (toimija), millä kehittämisohjelman tavoitteita saadaan johdettua ja toteutettua liiketoimintasuunnitelma seudullinen varausjärjestelmä ja venepaikkojen hinnoittelun perusteet kumppanuusmalli kehittämisen tueksi: veneilijät, laivayhtiöt, maanomistajat, yrittäjät, seurat jne. palveluiden ja tuotteiden paketoiminen (yhteydet satamista, retkeily, kulttuuri jne.) karttapalvelun ylläpito ja kehittäminen markkinoinnin, näkyvyyden ja tapahtumien yhteistyö hankintayhteistyö asiantuntijayhteistyö rahoitusmahdollisuudet säännölliset tyytyväisyyskyselyt yhteistyö suurten vesistöjen varrella olevien muiden kuntien kanssa 5/13

6 vesistöjen talvikäytön potentiaalin selvittäminen ja lisääminen Jatkotoimenpide-ehdotukset ovat linjassa seutustrategian tavoitteiden kanssa. Alla olevassa kuvassa poimintoja seutustrategiasta: Tampereen satamamestari Matti Joki saapuu kokoukseen ja konsultti Arto Lammintaus esittelee hankkeen loppuraportin. Päätösehdotus Infrapalvelujen työryhmä Kehittämispäällikkö Asula-Myllynen: Työryhmä hyväksyy loppuraportin ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös Päätettiin esittää, että kukin kunta käsittelisi loppuraportin lautakunnassaan tai muutoin ja päätettiin käynnistää satamapalvelujen seudullisen toimintamallivaihtoehtojen selvitystyö. 6/13

7 30 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO JA TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN ETENEMINEN Muistio liitteenä extranetissä. Talousarviotavoitteiden eteneminen: Tavoite 2017 Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitys käynnistetään Satamatoiminnot kehittyvät vesistöjen virkistyskäytön ja vesiliikenteen tarpeisiin Sähköinen palvelutarjonta lisääntyy ja viranomaispalvelu sujuvoituu rakennusvalvonnassa Vireyttä vapaa-ajasta -yhteistyö käynnistyy kuntien välillä ja 2017 painopisteenä on liikunnan edistäminen (sisältää mm. ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistaminen) Kunnat kehittävät kiinteistöomaisuuden hallintaa, mm. sisäisiä vuokraperusteita ja korjausvelan laskentaa, seudullisessa yhteistyössä Toimenpiteiden eteneminen Valmistelu on käynnissä, tarjouspyyntö asiantuntijapalvelun käytöstä on saatu ja jatkotoimenpiteet päätetään tässä kokouksessa 31. Hanke on valmistunut, loppuraportti käsitellään tässä kokouksessa 29 ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Rakennusvalvontatyöryhmän on tarkoitus käynnistää vuoden loppuun mennessä rakennuslupaprosessin kuvaaminen sähköisen Lupapiste.fi:n pohjalta ja tuki/seuranta seudullisen rakennusjärjestysasiakirjanmallin käyttöönottamiseksi. Edellinen rakennusvalvontatyöryhmän kokous oli Uutta kokousaikaa ei ole vielä sovittu. Yhdyskuntatekniikan työryhmän edellinen kokous oli ja muistio on tämän esityslistan liitteenä extranetissä. Tuotteistamishanke2 on käynnissä, tuotekortteja viimeistellään ja sidosryhmille tarkoitettu tilaisuus pidetään lokakuussa. Seuraava ohjausryhmän kokous on Tilapalvelujen työryhmän on tarkoitus kokoontua syys/lokakuulla, jolloin jatketaan ylläpitovuokran laskentaperiaatteiden yhtenäistämistä niin, että otetaan tarkastelun pohjaksi kuntien koko kiinteistömassan kulut 1-6/2017 Kuntaliiton jaottelun mukaisesti. Myös korjausvelan laskentamallien tarkastelu ja käyttöönotto on tarkoitus käynnistää seuraavassa kokouksessa. Pääomavuokran yhtenäistämistä ei jatketa. Päätösehdotus Infrapalvelujen työryhmä Kehittämispäällikkö Asula-Myllynen: Työryhmä päättää hyväksyä edellisen kokouksen muistion ja merkitä tavoitteiden eteneminen tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 7/13

8 31 KAUPUNKISEUDUN ILMASTO -JA ENERGIATAVOITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN Kuntajohtajakokouksesta 22.6.: Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen: Nykytila Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiassa, toteutusohjelmassa sekä kuntayhtymän talousarviossa 2017 on tavoitteena päivittää kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteet. Voimassa olevat tavoitteet ovat vuodelta 2010, jolloin valtuustot hyväksyivät seudullisen ilmastostrategian osana kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta. Seudullisen ilmastostrategian tavoitteena on ollut edelläkävijyys päästöjen hillinnässä. Strategiassa konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin vähentää asukasta kohti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä ajassa vähintään 40 % kaupunkiseudulla. Kokonaispäästöissä tavoiteltiin 30 %:n vähennystä. Ilmastostrategiassa tavoitteet asetettiin maankäytölle ja yhdyskuntarakenteelle, liikenteelle, rakennuksille ja rakentamiselle, energiatehokkuudelle, energiatuotannolle, jätehuollolle, hankinnoille ja koulutukselle sekä elinkeinopolitiikalle ja osaamiselle. Ilmastostrategian toteutumista on seurattu ja vuosittain on laadittu yhteenvetoraportti, joka on käsitelty kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Vuonna 2016 tehtiin ilmastostrategian vaikuttavuusarviointi. Sen perusteella seutu on yltämässä asetettuihin tavoitteisiin johtuen sekä seudulla tehdyistä toimenpiteistä että lainsäädännön, teknologian ja yleisen asennemuutoksen aiheuttamista vaikutuksista. Asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan seudulla pienenevän 58 % ajassa Kokonaispäästöt vähenevät 44 %. Suurimmat päästövähennykset ovat energiatuotannossa (76%), maankäytön (10%), liikenteen (6%) sekä jätteiden ja jätevesien sektorilla (5%). Arvioinnissa todetaan myös, että seudullinen ilmastostrategia on jäänyt kunnissa osittain irralliseksi, tuntemattomaksi ja jalkauttamatta. Hankintojen ja kulutuksen toimenpiteet on todettu suhteellisen vaatimattomiksi. Sopeutumiseen ja varautumisen liittyvä tarkastelu on ollut vähäistä. Arvioinnissa suositellaan seudullisten ilmastotavoitteiden päivittämistä niin, että ne tukevat entistä paremmin seudullista rakennesuunnitelmaa ja MAL-työtä. Lisäksi tulisi huomioida, että yhdessä tehtävä työ antaisi riittävän tuen kuntatason toiminnalle, tavoitteille ja toimenpiteille kasvavalla kaupunkiseudulla. 8/13

9 Ilmastotavoitteet EU on Eurooppa-neuvoston päätöksellä sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 % ajassa Pariisin kansainvälinen ilmastosopimus hyväksyttiin Sen mukaan maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa selvästi alle kahteen asteeseen ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Sopimuksen myötä lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmastosopimuksen mukaan maapallon päästöjen ja hiilinielujen tulee olla tasapainossa kuluvan vuosisadan jälkipuoliskolla. EU ratifioi sopimuksen vuonna 2016 lokakuussa ja Suomi marraskuussa. Suomen hallitus hyväksyi 2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä % ajassa Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Se tarkoittaa, että tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. Tällä hetkellä noin 75 % kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energiantuotannosta ja kulutuksesta, kun siihen lasketaan mukaan liikenteen käyttämä energia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla toimialoilla. Ilmastotyökaluja Kaupunkiseudun kunnilla on erilaisia välineitä toteuttaa ilmastotavoitteita. Seudun kunnista Tampere, Lempäälä ja Ylöjärvi ovat jo allekirjoittaneet uudet energiatehokkuussopimukset kaudelle Kuntien sopimuskumppaneita energiatehokkuussopimuksissa ovat TEM, Energiavirasto ja Kuntaliitto. Liittyessään kunta asettaa ohjeellisen energiamääräisen tehostamistavoitteen kaudelle ja välitavoitteen vuodelle Tavoite vuodelle 2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä ja tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä. TEM tukee energiatehokkuustyötä investointituilla sekä energiakatselmustuilla. Ilmastotavoitteiden edistämisen yksi keino on liittyä hiilineutraalien kuntien verkostoon, ns. Hinku-foorumiin, joka on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden kansallinen verkosto. Koordinaatiosta vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE ja verkostossa ovat mukana Kuntaliitto, Motiva, Tekes, Sitra ja ympäristöministeriö. Vuoden 2016 lopussa mukana oli 34 kuntaa. Foorumi kokoaa yhteen 9/13

10 kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-kunnan kriteerit on määritellyt SYKE ja mukaan pääsee, kun kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % ajassa Foorumi tarjoaa jäsenilleen tiedonvaihtoa, tukea yhteis- ja erillishankkeiden valmisteluun, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja sekä viestintäyhteistyötä ja näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille. Covenant of Mayors-sitoumus on Euroopan komission kaupunginjohtajien/julkishallinnon ilmasto- ja energiasitoumus paikallistason toimijoille. Tampereen kaupunki on mukana sitoumuksessa. Sitoumuksen tarkoituksena on korostaa kaupunkien mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, sillä kaupungit tuottavat 80 % kaikista Euroopan kasvihuonepäästöistä. Kaupungit sitoutuvat vähintään 40 % päästövähennyksiin ajassa Tavoitteiden saavuttamisessa energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvillä ratkaisuilla on tärkeä rooli. Allekirjoittamalla sitoumuksen kaupungit sitoutuvat myös lisäämään kaupunkien selviytymiskykyä sopeutumalla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. EU-tasoinen toiminta on vuosien saatossa laajentunut ja kattaa tällä hetkellä lähes 60 maata ja yli toimijaa. Toiminta on lanseerattu 2017 alusta Global Covenant of Mayors-sitoumukseksi. Ilmastotyövälineisiin liittyy myös sopeutumisen ja varautumisen näkökulma. Se on kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa tärkeä osa ilmastopolitiikan kokonaisuutta. Kaupunkiseudulla toteutetun ilmastoriskien - ja varautumisen työpajan johtopäätöksenä oli, että kunnat ovat varautuneet sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistymiseen epäyhtenäisesti ja riittämättömästi. Kuntien riskinhallintasuunnitelmia tulisi päivittää ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Näkökulmat ja jatkotoimenpiteet Ilmasto- ja energiakysymyksissä tavoitteet asetetaan usein päästöjen hillinnän näkökulmasta. Tämä on globaali missio, jonka vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä sisältäen mm. terveysvaikutuksia ihmisille ja luonnonympäristölle. Ilmasto- ja energiatavoitteita voidaan tarkastella myös paikallisemmin elinkeinoelämän ja uusien toimialojen ja teknologioiden kehittymisen näkökulmasta lyhyemmällä aikavälillä. Kunnianhimoiset tavoitteet voivat edistää uusien korkean osaamisen työpaikkojen syntymistä. Tästä hyvä esimerkki on cleantehc- ja kiertotaloustoimialan kehittyminen esim. Eco3-alueella. Ilmasto- ja energiakysymyksiä voidaan tarkastella myös kunnan talouden näkökulmasta, jolloin painotetaan energiatehokkuutta taloudellisesti järkevänä toimenpiteenä mm. kuntien tilojen ja muun infrastruk- 10/13

11 tuurin ylläpitokustannusten hallinnassa. Lopuksi ilmasto- ja energiakysymyksiä voidaan tarkastella koko kaupunkiseudun kansallisena ja kansainvälisenä profiili- ja imagokysymyksenä. Se tukee samalla kaupunkiseudun pyrkimyksiä kestävän kehityksen edistämisessä yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen suunnittelussa sekä hyvinvointiympäristön edistämisessä. Seudullisuus on edelleen poikkeuksellista ilmastotyön mittakaavana. Kaupunkiseudun ilmastoverkoston (ympäristöjohtaja ja -päälliköt) näkemys on, että seutu jatkaa edelläkävijyyden tiellä. Päästötavoitteiksi esitetään vähintään kansallista tasoa mutta edelläkävijyyden tekisi valtakunnallista tavoitetaikaa 2050 nopeampi vauhti, joka on myös Tampereen uudessa pormestariohjelmassa eli hiilineutraalisuus jo vuonna Verkosto esittää, että kaupunkiseudun kunnat allekirjoittavat kukin energiatehokkuussopimuksen ja että kunnat lähtevät seutuna mukaan Hinku-foorumiin. Työn otsikkona ja visiona voisi olla Hiilineutraali Tampereen kaupunkiseutu Myös Covenant of Global Mayors-sitoumukseen lähtemistä suositellaan seutuna kansainvälisen ilmastoyhteistyön vahvistamiseksi sekä tiedon, työkalujen ja kontaktien saamiseksi ilmasto- ja energiakysymyksissä. Osalliset ja aikataulu Ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitysprosessia valmistelusta vastaa seudullinen Infra-työryhmä, joka huolehtii työn riittävästä poikkihallinnollisuudesta. Infra-työryhmä asettaa päivitystyön valmisteluun pienryhmän, joka tekee esityksen työn tarkemmista tavoitteista, aikataulusta ja osallisista. Alustava aikataulukehikko on seuraava: - kesäkuu 2017: KJK, lähetekeskustelu valmistelun painopisteistä ja tavoitteista - elokuu-syyskuu 2017: SH, lähetekeskustelu - elokuu 2017: INFRA, suunnitelma päivitystyön toteuttamiseksi - elo-lokakuu 2017: Työryhmät, tavoitteiden päivitystyö - marraskuu 2017: KJK ja SH, luonnos päivitetyiksi tavoitteiksi (kuntalausunnot) - Tammikuu 2018: Seudullisten tavoitteiden viimeistely työryhmissä - Helmikuu 2018: KJK ja SH, päivitetyt tavoitteet, hyväksyminen Kuntajohtajakokous kävi omalta osaltaan lähetekeskustelun seudullisten ilmasto- ja energiatavoitteiden näkökulmista ja painotuksista sekä työvälineistä ja kytkennästä seudullisiin ja kuntien omiin suunnitelmiin. Asia käsitellään seutuhallituksessa. 11/13

12 Infrapalvelujen työryhmä 31.8.: Ritvan tekemä kooste päivitysprosessista on liitteenä extranetissä. Marko Nurminen/Tietotakomo toteutti ilmastostrategian arvioinnin vuonna 2016 ja häneltä on pyydetty tarjousta asiantuntijatuesta päivitysprosessin loppuun saattamiseen. Tietotakomo on antanut tarjouksensa, joka on esityslistan liitteenä extranetissä. Tähän asti ilmastotyötä on koordinoinut ja tukenut ympäristöpäälliköistä koostunut seudullinen ilmastoverkosto. Päivitysprosessiin ja tavoitteiden konkreettiseksi jalkauttamiseksi on tarve uudistaa kokoonpanoa ja perustaa poikkihallinnollinen teemaryhmä. Ryhmän tulee yhdistää eri sektoreilla tehtävää ilmastotyötä ja integroida sen tiiviimmin osaksi sekä seutustrategian toteuttamista että antaa tukensa kuntien strategiapäivityksiin tästä näkökulmasta. Teemaryhmän kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavaa: Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen (pj.) ja energia-asiantuntija Elina Seppänen Ritva Asula-Myllynen, seudun infrapalvelut (siht.) jäseniksi seudun muiden päätyöryhmien asiantuntijasihteerit: Kaisu Kuusela/masto, Satu Kankkonen/hypa ja tuleva liikennejärjestelmäinsinööri sekä MAL-verkoston suunnittelija Kati-Jasmin Kosonen energia-asiantuntijoiksi Kangasalan energia-asiantuntija Kirsti Raulo, ja Ekokumppaneiden toimitusjohtaja Suvi Holm ELY-keskuksesta ylitarkastaja Soili Ingelin Teemaryhmä voisi kutsua kokouksiin tarvittaessa myös muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä esimerkiksi Kuntaliitto, YM, TEM, SYKE, HSY jne. Päätösehdotus Päätös Työryhmä käsittelee tarjouksen, asettaa pientyöryhmän jatkamaan päivitystyötä ja jalkauttamaan tavoitteita sekä päättää muista jatkotoimenpiteistä. Päätettiin perustaa em. pientyöryhmä ja että Marko Nurmisen tarjous viimeistellään siten, että seutujohtaja tekee hankintapäätöksen. Markon avulla valmistellaan ensin kuntiin ja sitten seudullisesti tarvittavat päätökset kohti hiilineutraalia seutua. 12/13

13 32 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kunnat Seutuyksikkö Päätösehdotus Infrapalvelujen työryhmä Kehittämispäällikkö Asula-Myllynen: Työryhmä merkitsee asiat tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. 33 MUUT ASIAT Ei ollut. 34 SEURAAVA KOKOUS Päätösehdotus Infrapalvelujen työryhmä Kehittämispäällikkö Asula-Myllynen: Infratyöryhmän vuoden 2017 seuraavat kokousajat ja -paikat ovat: ti infra-hypa -kehittämisohjelman työpaja Vapriikki to kehittämispäivä klo 12-16, paikka auki - mm. infrapalvelujen kehittämisohjelma to klo 13 kokoustila Valimo Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05. 13/13

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOVERKOSTO MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOVERKOSTO MUISTIO 3/ Aika: Torstai 10.8.2017 klo 14:00-15:30 Paikka: Tampella, kokouskeskus Pellava, kokoustila Roine Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Seppänen Elina ilmasto-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/ Aika: Tiistai 16.5.2017 klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Tampella/kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere, pj. Piiparinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/ Aika: Tiistai 17.1.2017 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Tampella/kokoushuone Valimo, käynti osoitteesta Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Maanantai 29.5.2017 klo 14:00-15:30 Paikka: Tampella, kokouskeskus Pellava, kokoustila Roine Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 4/ MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 24.8.2017 klo 13-15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Torstai 24.11.2016 klo 13:00-15:05 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoushuone Tammerkoski, käynti osoitteesta Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/ Aika: Perjantai 11.12.2015 klo 11:30-14:15 Paikka: Ravintola Henriks, iso kabinetti, Satamakatu 7, Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva Simo kaupungininsinööri

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/ Aika: Torstai 23.11.2017 klo 13:00-15:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1 B, kokoushuone Roine Osallistujat: Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 6/ Aika: Tiistai 20.9.2016 klo 9:00-11:00 Paikka: Moreenia ympäristötietokeskus, Valssipadonraitti 3, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia ilmasto- ja energia-asiantuntija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Seutusatamat-hanke Arto Lammintaus

Seutusatamat-hanke Arto Lammintaus Seutusatamat-hanke 08.09.2017 Arto Lammintaus Mustalahti, Tampere, I lk 83 aisapaikkaa 28 kylkipaikkaa 16 laivapaikkaa ravintola, kahvila, sauna, suihku, wc polttoaineen tankkaus, kameravalvonta Särkänniemi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun uudet ilmasto- ja energiatavoitteet

Tampereen kaupunkiseudun uudet ilmasto- ja energiatavoitteet Tampereen kaupunkiseudun uudet ilmasto- ja energiatavoitteet Pirkanmaan seminaari 26.9.2017 itva Asula-Myllynen ehittämispäällikkö/infrapalvelut 50 4630 732 itva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi ww.tampereenseutu.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/ Aika: Tiistai 21.6.2016 klo 13:00-15:55 Paikka: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Hatanpään valtatie 26, I krs., Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Piiparinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2013 17.9.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2013 17.9.2013 Aika: Perjantai 13.9.2013 klo 11:00-13:00 Paikka: Tulli Business Park, kokoustila Saavutus, 7. kerros Åkerlundinkatu 11 A-D Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

KAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ INFRAPALVELUISSA

KAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ INFRAPALVELUISSA KAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ INFRAPALVELUISSA Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki milko.tietavainen@tampere.fi 040 5068 600 Kaupunkiseutu kasvaa rapautuuko infra? seminaari 4.6.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian koordinaatio muistio 2/2011 2.12.2011 Aika: Torstai 10.11.2011 klo 13:00-14:55 Paikka: Tampereen kaupungintalo, Aleksis Kiven katu 14-16 c, ryhmähuone 2, V krs Osallistujat Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TYÖOHJELMA, infra 2017-

TYÖOHJELMA, infra 2017- TYÖOHJELMA, infra 2017- PÄÄTTÄJÄ- JA SIDOSRYHMÄKYSELY KUNNALLISHALLITUSTEN TYÖPAJA ASIANTUNTIJATYÖPAJA TYÖRYHMÄT INFRATYÖRYHMÄN KEHITTÄMISPÄIVÄ 29.9. infra 24.11. Seutuhallituksen pj. Anna-Kaisa Ikonen:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/ Aika: Perjantai 31.3.2017 klo 13:00-14:45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Tampella/kokoushuone Roine, käynti osoitteesta Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta

Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta Tietoisku Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiasta Pirkanmaan ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012 Ritva Asula-Myllynen Seutukoordinaattori Tampereen kaupunkiseutu Maankäytön rakennesuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TYÖOHJELMA 2015- INFRAPALVELUT Konkreettista yhteistyötä

TYÖOHJELMA 2015- INFRAPALVELUT Konkreettista yhteistyötä TYÖOHJELMA 2015- INFRAPALVELUT Konkreettista yhteistyötä Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen 050 4630 732 ritva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi www.tampereenseutu.fi VERKOSTO: RAKENNUS- VALVONTA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 1/ Aika: Perjantai 24.3.2017 klo 12:00-13:30 Paikka: Frenckell, kokoustila Rotvalli, Frenckellinaukio 2H, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia ilmasto- ja energia-asiantuntija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 7/ Aika: 30.8.2017 klo 9.00-16.00 Paikka: Ahlmanin kartano, Selinin sali, Hallilantien 24, Tampere Kokouksen yhteydessä on perehdytys seutuyhteistyöhön, jonka ohjelma on jaettu erikseen liitteenä. Osallistujat:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto Kestävä yhdyskunta seminaari 3.12.2008 Oulu OULU, KEMPELE, KIIMINKI, OULUNSALO,MUHOS, LIMINKA, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI, LUMIJOKI,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 13.4.2016 klo 13-14:55 Paikka: Ylöjärven kaupunginhallituksen kokoushuone, Kuruntie 14, Ylöjärvi Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Piiparinen Pauli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Tiistai 20.6.2017 klo 13:15-15:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/ Aika: Paikka: Torstai 29.9.2016 kehittämispäivän yhteydessä noin klo 14:15 alkaen Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tampere, kokoustila Unto Kanerva Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/ Aika: Keskiviikko 17.6.2015 klo 10:00-11:55 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015 Aika: Torstai 12.11.2015 klo 10:00-12:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva

Lisätiedot

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI Tampereen ECO 2 hanke Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Strategia/Sitoumus Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: klo 12 Paikka: Tampella, Kokoustila Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SATAMAPALVELUJEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SATAMAPALVELUJEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2017 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SATAMAPALVELUJEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Hankkeen taustaa Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö perustuu seudun strategiaan, rakennesuunnitelmaan sekä kuntien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen BaltCICA työpaja 18.10.2011 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta-yksikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I Rautalankamalli:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2014 21.8.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2014 21.8.2014 Aika: Keskiviikko 20.8.2014 klo 13:00-14:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 18.03.2016

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 10.2.2015 16 Lausunto valtuustoaloitteesta ja kuntalaisaloitteesta, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteen asettamista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 8/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 8/2017 27.9.2017 Aika: 27.9.2017 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Kokouslounas tarjoillaan ravintola Tampellassa

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050.

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Jari Viinanen jari.viinanen@hel.fi 1 Ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden visualisointi Kaupungilla useita lukumääräisiä tavoitteita

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 13.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs. vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.3.2014 Aika: 28.4.2014 klo 13.11- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen opetuspäällikkö

Lisätiedot

TYÖOHJELMA 2015-2016

TYÖOHJELMA 2015-2016 TYÖOHJELMA 2015-2016 Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen 050 4630 732 ritva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi www.tampereenseutu.fi www.tampereenseutu2040.fi Sisältö 1. työryhmät 2. tavoitteet 3. toiminta

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013 Aika: 1.11.2013 klo 13.00-15.00 Paikka: Kuntayhtymän väliaikainen kokoustila, Satakunnankatu 18 A 1. krs. (Kartta liitteenä extranetissä) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj

Lisätiedot

Ympäristötavoitteet kaupunkistrategiassa. Esa Nikunen, ympäristöjohtaja

Ympäristötavoitteet kaupunkistrategiassa. Esa Nikunen, ympäristöjohtaja Ympäristötavoitteet kaupunkistrategiassa Esa Nikunen, ympäristöjohtaja 30.8.2017 Esityksen sisältö Ympäristö- ja ilmastotavoitteet teemoittain: Liikenne Ilmasto Luonto ja virkistys Osallisuus Vihreä talous

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 209 Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: 3.11.2017 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän asettaminen HEL 2013-007804 T 00 00 02 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön

Lisätiedot