Kestävä kehitys luonnonvara-alalla ( KEKE)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä kehitys luonnonvara-alalla ( KEKE)"

Transkriptio

1 Kestävä kehitys luonnonvara-alalla ( KEKE) JÄTEHUOLLON UUDISTAMIS SUUNNITELMA Päärakennus Kaatopaikkajäte 660 l 2 kpl Metalli 240 l 1 kpl Keräyspaperi 660 l 1 kpl Keittiö Kaatopaikkajäte/energiajae 660 l 2+2 kpl Biojäte 240 l 2-3 kpl Metalli 660 l 1 kpl Keräyspaperi 660 l 1 kpl Pahvi 660 l/rullakko 1 kpl Koulutila Kaatopaikkajäte 660 l 3 kpl Energiajae siirtolava 1 kpl Luokkatilat, asuntolat ja työtilat tulossa uutena Keräyslaatikko tulostus/kopiopapereille 1 kpl/luokka/solu/työtila Sekajäteastiat jo olemassa Muita ehdotuksia tullut koulutilan puolelle Metalli 240 l 1 kpl Keräyspaperi ( jo olemassa) 660 l 1 kpl Kompostori/Lantala biojätteelle ja multasankojen tyhjäykseen luokista jne. Kaappi poistokemikaaleille Päärakennuksen ja keittiön asioita hoitaa kuntayhtymän tilapalvelu yhteistyössä Etapin ja oppilaitoksen kanssa Tilanpuolelle tulee suunnitella katokset ja ostaa/vuokrata astiat. Jarkko Vainionpää Keke vastaava

2 4. Muut asiat 8. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin Ilmajoella Janne Aho

3

4 Toimintakertomus ja rahan käyttö Olavi Lassila esitteli toimintakertomuksen syksyltä 2006 ja rahankäytön ajalta Koulutustoimintaa oli raportointijakson aikana varsin monipuolisesti, mutta osallistujamäärien suhteen ei päästy toivotulle tasolle. Maarit Noppa muistutti, että koulutuksiin osallistuminen edellyttää useimmillä nykytiloilla sijais ym. järjestelyitä kyseisen päivän ajaksi. Kimmo Nissinen totesi, että perinteisesti vahvasti pyörinyt meijeriosuuskuntien laatusopimuskoulutustoiminta oli syksyllä odotettua paljon hiljaisempaa. Tähän lienee syynä maidontuotannosta vuonna 2006 luopuneiden tai luopumista suunnittelevien tilojen varsin suuri määrä. Terho Mäkinen kysyi biokaasulaitoksien perustamisen tämän hetkistä tilannetta. Tarmo Vuorenmaan ja Olavi Lassila totesivat, että asia on erittäin ajankohtainen, mutta biokaasulaitoksien perustamisen yhteydessä on erittäin tärkeä huomioida laitoksen koko ja perustamisen mahdollisesti liittyvät epävarmuustekijät. Hankkeen kulut olivat ,39 (vrt. kustannusarvio ) ja tulot yksityisen rahoituksen osalta kokoushetken arvion mukaan (vrt. rahoitussuunnitelma ) sekä tulot kuntarahoituksen osalta kokoushetken arvion mukaan 8262,50 (vrt. rahoitussuunnitelma ). Hankkeen kokonaiskuluista siirretään vielä vuonna 2006 osa työaikakirjanpidon mukaisista palkkakustannuksista Janne Ahon ja Kimmo Nissisen osalta Sedu / Maatalous- ja metsäoppilaitokselle. Kimmo Nissinen totesi, että hankkeen hallinnoija uskoo hankkeeseen budjetoidun yksityisen rahan saamismahdollisuuksiin täysimääräisenä, mutta se edellyttää tammi-helmikuuksi 2007 suunniteltujen koulutuksien täyttä onnistumista. Nissinen ja Tarmo Vuorenmaa korostivat, että täysimääräisen kuntarahoituksen saaminen hankkeelle ei onnistu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toimimalla. Tämän asian ratkaisumahdollisuudet päätettiin kartoittaa tammi-helmikuussa 2007 tehtävän seutukunnittaisen nauvottelukierroksen aikana. Ainoastaan täysimääräiset yksityis- ja kuntarahaosuudet mahdollistavat hankkeen budjetin täysimääräisen toteutumisen. Hanna Mäkimantila muistutti, että tämänkin hankkeen osalta tulee muistaa tehdä muutosilmoitus vuodelta 2006 käyttämättä jäävästä rahoituksesta Etelä-Pohjanmaan TE-keskukseen vuoden 2006 loppuun mennessä. Hanna jatkoi, että ELMA - rahoitteisia hankkeita on mahdollisuus toteuttaa nykyisillä rahoituspäätöksillä saakka ja uuden ohjelmakauden hankehaku käynnistynee syksyllä Tarmo Vuorenmaa totesi, että uudella ohjelmakaudella samaa rahoituskokonaisuutta hankkeiden kanssa jakavat suorat tilatuet, mikä osaltansa varmasti vaikeuttaa / hidastaa uutta ohjelmakautta koskevia päätöksiä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio Seuraavaksi käytiin Kimmon esittelemänä ja Olavi Lassilan täydentämänä läpi kevään 2007 (nykyisen hankepäätöksen loppuajan) toimintasuunnitelma. Olavi totesi, että biodieselpäivien järjestäminen kotimaiset polttoaineet teemalla ja koneurakointiin liittyvien koulutustoimenpiteiden järjestäminen ovat työlistan kärkisijoilla. Nautatilojen terveydenhuollon seurantaan pohjautuvasta Naseva-koulutuksesta on sovittu järjestettäväksi neljä tilaisuutta yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa. Maatilojen työturvallisuuskoulutukset käynnistetään aluksi kolmella tilaisuudella tammi-helmikuussa 2007 ja toiminta laajennetaan kattamaan tarvittaessa koko Etelä-Pohjanmaan alue helmimaaliskuussa Sukupolvenvaihdoskoulutukseen liittyen järjestetään yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa viisi seutukunnittaista iltatilaisuutta tammikuussa 2007 ja yksi maakunnallinen päivätilaisuus helmikuussa Lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluva investoini- ja yhtiöittämispäivä järjestetään maaliskuussa Lisäksi hankkeessa järjetetään entiseen tapaan muuta lyhytkestoista koulutustoimintaa eri teemoihin (mm. atk, metsäverotus) liittyen. Kimmo totesi, että maitotilojen laatusopimuskoulutuksia järjestetään varmuudella yksi tilaisuus Tuurissa. Tämän yhden koulutuksen perusteella tehdään päätös mahdollisesti toisesta tarvittavasta laatusopimuskoulutuksesta maaliskuussa Olavi Koskimäki selvitti Osuuskunta Maitojalosteen osalta mennyttä laatukoulutustoimintaa ja esitteli vuoden 2006 aikana lopettaneiden tilojen (noin 150 kpl) ja spv-kaupan tehneiden maitotilojen (vain 9 kpl) pohjalta tulevan toiminnan viitekehystä. Laatusopimuskoulutuksen käyneille tiloille järjestetään yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa laatujärjestelmäkoulutusta tilan talouden ja toimintojen hallintaan liittyen. Jaakko Kohtala painotti, että tilan verotuksen ja talouden pitkän tähtäimen suunnitteluun ja hallintaan olisi tarvetta aivan omalle koulutuskokonaisuudelle. Laatujärjestelmäkoulutuksien markkinointityön todetiin olevan erittäin haasteellista. Marita Öhage kysyi mahdollisuutta toteuttaa vastaavaa laatujärjestelmäkoulutusta myös viljatiloille. Kimmo totesi, että jos viljateollisuus maksamaa hankkeelle saman yksityisen rahaosuuden meijereiden ja teurastamoiden kanssa, niin se on mahdollista. Tähän asti viljateollisuus ei ole maksanut hanketoimintaan yhtään yksityistärahaa. Hanna Mäkimantila totesi, että hankkeen toimesta syksyllä 2006 toteutettu kuntakierros ja ohjausryhmälle kuvatut koulutuksien markkinointitavat vaikuttava varsin hyviltä ja toimivilta. Yrjö Ojaniemi toi esiin maakunnassa toimivien elintarvikeyritysten kanssa tehtävän hyvän yhteistyön tärkeyden hanketoiminnassa. Lisäksi hän antoi moitteita Maa- ja metsätalousministeriön suuntaan liittyen alkutuotantoa koskevan lainsäädäntötyön tuomaan byrokratiaan osittan myös pakkokoulutuksien muodossa. Olavi Koskimäki korosti, että

5 elintarvikkeita vievien yrityksien ja myös kotimarkkinoille elintarvikkeita myytäessä, on pystyttävä todentamaan ostaville asiakkaille luvatutu asiat. Tämä edellytää tuottajilta mahdollisesti joidekin koulutuskokonaisuussisältöjen hallintaa, mutta on samalla myös vahva peruste esim. Valio Oy:n ulkomaankaupasta saamalle hyvälle hinnalle. Marita Öhage kertoi, että ProAgria Etelä-Pohjanmaan neuvojat ovat suorittaneet maa- ja metsätalousministerön järjestämät koulutukset tilatukeen liittyvän tilaneuvonnan tekemistä varten. Tilaneuvontaa tekevä neuvoja vastaa omalla allekirjoituksellaan siitä, että tilan asiat ovat siltäosin kunnossa mahdollisen EU-tarkastuksen yhteydessä. Terho Mäkinen tiedusteli mahdollisuutta kytkeä atk-ohjelmistojen hintoja ja käytyjä atk-koulutuksia toisiinsa ja lisätä tätä kautta atk-käyttövalmiksien kehittymistä maakunnassa. Tätä mahdollisuutta luvattin kartoittaa hanketyötekijöiden toimesta jatkossa. Hankkeen loppuajan osalta asti ei esitetty varsinaista talousarviota. Etelä-Pohjanmaan TE-keskukseen on tätä pöytäkirjaa kirjotettaessa jo tehty muutoshakemus vuodelta 2006 käyttämättä jäävän rahan osalta. Hankkeelle myönnetty kokonaisrahoitus pyitään käyttämään täysimääräisenä ja mahdollisuuksien mukaan hankkeelle haetaan jatkoaikaa. 6. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen Seuraava ohjausryhmän kokous päätettiiin pitää tiistaina Sedu / Maatalous- ja metsäoppilaitoksella Ilmajoella. 7. Muut asiat Olavi Koskimäki muistutti tulevasta meijeriosuuskuntien yhdistymisestä. Osuuskunta Maitojaloste ja Keski-Suomen Maitokunta fuusioituvat alkaen Osuuskunta Maitosuomeksi. Tämä asia huomioidaan jatkossa myös tämän hankkeen toiminnassa ja raportoinnissa. Puhenjohtaja päätti kokouksen klo Ilmajoella Kimmo Nissinen siht., projektipäällikkö

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot