RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623)"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Maakuntajohtaja RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto olivat hakeneet rahoitusta hankkeelle Palvelurakenneuudistus Päijät-Hämeessä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallisen Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen aluevaiheen tuloksena esitetyt toimenpide-ehdotukset. Tavoitteena on peruskuntaan tukeutuvien palveluiden rationaalisuuden ja kattavuuden varmistaminen palveluiden uudistamisessa. Alueellinen suunnitelma laaditaan osakokonaisuuksittain kuntajohtajatyöryhmiä käyttäen. Tarkasteltavana ovat Kuntatalous ja valtionosuudet, päätöksentekorakenteet ja demokratia, kuntien omistajaohjaus ja omistajapolitiikka sekä hallinto-organisaatioiden kokonaistarkastelu. Teemakohtaiseen tarkasteluun tulevat esim. sivistystoimi, yhdyskuntatekniikka, henkilöstöhallinto ja toiminnan tukipalvelut. Maakuntahallitus päätti myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Palvelurakenneuudistus Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto Valtakunnallisen kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen alueellisen suunnitelman laatiminen osakokonaisuuksittain Peruskuntaan tukeutuvien palveluiden rationaalisuuden ja kattavuuden varmistaminen Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimenpidettä Kuntien ja muiden julkisen hallinnon toimijoiden välisen yhteistyön parantaminen Hyväksyttävä kustannusarvio Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 20,54% max Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa Päijät-Hämeen liiton kunnallista rahoitusta ja euroa Seutuhallinnon rahoitusta. Lisäksi kustannusarvio sisältää euroa Lahden alueen aluekeskusohjelman kuntalinjan rahoitusosuutta.

2 Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset euroa Ostopalvelut muut menot Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto ovat esittäneet kustannusrakenteen muuttamista siten, että aluekeskusohjelman kuntalinjan rahoituksella rahoitettava toiminta irrotetaan omaksi hankkeekseen. Hankkeen rahoitussuunnitelmaan esitetään kuntarahoituksen muutosta siten, että hakijoiden oma rahoitus on yhteensä Olen tänään päättänyt, että Palvelurakenneuudistus Päijät-Hämeessä hankkeen kustannus- ja rahoitusrakennetta muutetaan seuraavasti: Hyväksyttävä kustannusarvio Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 41,45% max Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Projektihenkilöstön palkkauskustannukset euroa Ostopalvelut muut menot Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa hakijoiden kunnallista rahoitusta.

3 Maakuntajohtaja KUSTANNUSRAKENTEEN MUUTOS LAHDEN SEUDUN MARKKINOINTIVIESTINTÄ HANKKEESSA (NRO 472) Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES on hakenut muutosta Lahden seudun markkinointiviestintä hankkeen kululajeihin. Pääasiassa palkkoihin budjetoiduista määrärahoista halutaan siirtää euroa ostopalveluihin. Siirtoa perustellaan projektihenkilön siirtymisellä toisiin tehtäviin sekä markkinointikampanjan lisärahoitustarpeella. Olen tänään päättänyt muuttaa tekemäni päätöksen ehtoja siten, että hyväksytyn euron kustannusarvion puitteissa ostopalveluihin siirretään euroa palkoista.

4 Maakuntajohtaja MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN KA- LAMIESPIIRI RY:LLE Maakuntahallituksen tekemän päätöksen perusteella olen myöntänyt seuraavan maakuntatunnuksen käyttöoikeuden: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on myöntänyt SM-veteraanipilkin 2007 ja varsinaisen SM-pilkin 2008 järjestämisoikeudet Päijät-Hämeen Kalamiespiirille. Veteraanipilkki järjestetään ja SM-pilkki Vesijärvellä Vääksyssä. Kisojen käsiohjelmaan, kilpailualueen karttaan, hihamerkkeihin ym. julkaistavaan materiaaliin laaditaan kisatunnus / kisalogo, jossa käytetään maakuntatunnusta, Vellamoa. Eija Säynätmäki johdon sihteeri

5 Maakuntajohtaja YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATTI KAROLIINA TIKAN PALKKAAMINEN HAR- JOITTELIJAKSI BRYSSELIN TOIMISTOON Olen palkannut yhteiskuntatieteiden kandidaatti Karoliina Tikan harjoittelijaksi Etelä- Suomen EU-toimistoon Brysseliin väliseksi ajaksi 900 euron kuukausipalkalla. Karoliina Tikan toimenkuvaan kuuluvat tiedottaminen maakuntien toimijoille EU:n ajankohtaisista asioista ja Tuula Loikkasen osoittamat muut tehtävät. Helena Masanti tarkastaja

6 Maakuntajohtaja LAHDEN SEUDUN MAAKUNTATALO OY NIMISEN YHTIÖN OSAKKEIDEN OSTAMINEN Maakuntahallitus on kokouksessaan siirtänyt edelleen saamaansa toimivaltaa lle tehdä Etelä-Suomen EAKR-ohjelman hallinnoinnin edellyttämiä toimitilajärjestelyjä koskevat päätökset. Olen tänään päättänyt ostaa Palvelualojen ammattiliitto ry:ltä euron kauppahinnalla Lahden Seudun Maakuntatalo Oy nimisen yhtiön osakkeet n:ot , jotka oikeuttavat 69 m2:n suuruisen toimistohuoneiston hallintaan. Tilat liittyvät suoraan liiton käytössä oleviin toisen kerroksen tiloihin. Tilat on vuokrattu ja ne vapautuvat Kauppakirja on allekirjoitettu tänään. Riitta Nyqvist hallintojohtaja

7 Maakuntajohtaja HAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMISEKSI HANKKEELLE PIE- TARI-LAHTI IDBMPRO-OHJELMA, ESISELVITYS (FIMOS ) Lahden tiede- ja yrityspuisto on hakenut rahoitusta hankkeelle Pietari-Lahti IDBMPro-ohjelma, esiselvitys. Hankkeessa toteutettaisiin esiselvitys, jossa selvitetään mahdollisuudet käynnistää Lahden ja Pietarin alueiden yhteinen IDBMPro koulutus. Koulutukseen osallistuisi sekä pietarilaisia että päijäthämäläisiä opiskelijoita ja koulutus järjestettäisiin osittain Lahdessa ja osittain Pietarissa. Selvityksessä kartoitetaan mm. mahdollisuudet opiskelun järjestämiseen, koulutuksen kysyntä ja rahoitus. Kansainvälisen IDBMPro koulutuksen kautta voitaisiin luoda suoria liikeyhteyksiä Lahden ja Pietarin alueen yritysten henkilöstön välille. Selvitys toteutetaan ulkoisena palveluna. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella kansainvälinen IDBM- Pro-koulutus voidaan joko käynnistää tai lopettaa koulutuksen valmistelu. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus Yhteensä Olen tänään päättänyt, että en myönnä maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Pietari-Lahti IDBMPro-ohjelman esiselvitys. Suhteessa muihin hakemuksiin esiselvityksen näin korkea avustusosuus ei ole tarkoituksenmukainen.

8 Maakuntajohtaja HAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMISEKSI HANKKEELLE UUSIA TAPAHTUMIA PÄIJÄT-HÄMEESEEN (FIMOS ) Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on hakenut rahoitusta hankkeelle Uusia tapahtumia Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry oli kehittämässä uusia tapahtumia, joista oli tavoitteena tulla jatkossa vuosittain toistuvaa, yhdistyksen normaalia toimintaa ja samalla uutta liikuntapalvelua Päijät-Hämeen maakuntaan. Uusia tapahtumia ovat koululaisten hiihtolomalla pidettävä lasten Spurtti-leiri, koululaisten syysloman Pomppis-leiri, loka-marraskuussa pidettävä Kunnon Ilta yritysten henkilökunnalle ja lasten ja isien yhteinen Liikkuva Isänpäivä -tapahtuma. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Maakunnan kehittämisraha Yksityinen rahoitus Yhteensä Olen tänään päättänyt, että en myönnä maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Uusia tapahtumia Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen maakuntahallitus myönsi Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle Liikunnan ja Urheilun kumppanuushankkeelle yhteensä euroa Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta. Uusi hanke oli laaja-alaisempi ja vastasi paremmin maakunnan kehittämistavoitteita.

9 Maakuntajohtaja HAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMISEKSI HANKKEELLE KAR- JALA LAHDESSA ARTIKKELIKOKOELMAA VARTEN Helsingin yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia/Palmenia-kustannus on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Karjala Lahdessa - artikkelikokoelma. Hankkeessa on tarkoitus toimittaa artikkelikokoelma Lahti Karjalassa eli miten karjalaisuus alkoi siirtoväen myötä vaikuttaa Lahdessa sotien aikana ja erityisesti sotien jälkeen. Hankkeen rahoitussuunnitelma Maakunnan kehittämisraha Yksityinen rahoitus Yhteensä Olen tänään päättänyt, että en myönnä maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Karjala Lahdessa -artikkelikokoelma. Hakemukseen ei saatu kaikkia pyydettyjä täydennyksiä.

10 Maakuntajohtaja HAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMISEKSI HANKKEELLE LAH- DEN YRITTÄJÄNAISET RY:N HISTORIIKKI (FIMOS ) Lahden Yrittäjänaiset ry on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Lahden yrittäjänaiset ry:n historiikki. Lahden Yrittäjänaiset ry täytti vuonna vuotta. Järjestön on tarkoitus koota historiikki, joka on yhdistyksen ensimmäinen. Hankkeen kokonaisrahoitus on euroa, jota kokonaisuudessaan haetaan maakunnan kehittämisrahasta. Lisäksi hanke sisältää talkootyötä. Olen tänään päättänyt, että en myönnä rahoitusta hankkeelle Lahden yrittäjänaiset ry:n historiikki. Hankkeen rahoitussuunnitelma ei täytä maakunnan kehittämisrahahankkeelle asetettuja ehtoja (Alueiden kehititämislaki 602/2002, Asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta 1225/2002).

11 Maakuntajohtaja HAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMISEKSI HANKKEELLE HEIA 2005 (FIMOS ) Heinolan Ampujat ry on hakenut rahoitusta hankkeelle HeiA Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ampumarata -alue ajanmukaiseen kuntoon ja saavuttaa kansallisiin/kansainvälisiin kilpailuihin soveltuva ampumarata. Hankkeen nettomenot ovat euroa. Olen tänään päättänyt, että en myönnä rahoitusta hankkeelle HeiA Hankkeen kustannus- ja rahoitusrakenne eivät täytä maakunnan kehittämisrahahankkeelle asetettuja säädösten mukaisia ehtoja (Alueiden kehititämislaki 602/2002, Asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta 1225/2002).

12 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN OSAAMISKESKUSOH- JELMAN HANKKEELLE: OSKE INVEST (KORKOHANKE) (HANKENRO 658) Maakunnan liitolle tehtävistä varojen irrotuksista voi syntyä korkotuloja. Sisäasiainministeriön ohjeen (SM /Ha-6, ) mukaan varojen tallettamisesta maakunnan liitoille syntyvät korkotulot on käytettävä samaan tarkoitukseen kuin ne on irrotuspäätöksellä osoitettu. Sisäasiainministeriön Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelmalle irrotetut varat ovat tuottaneet korkoa yhteensä ,94 euroa. Maakuntajohtajan päätöksellä kertyneet korkotulot on myönnetty osaamiskeskusohjelman käyttöön hyväksytyn toimintasuunnitelman toteuttamista varten, yhteensä ,94 euroa. Korkohankkeita käsitellään uusina hankkeina. Osaamiskeskusohjelman on tästä rahasta käytettäväksi tarkoitettuihin hankkeisiin haettava rahoitusta erikseen maakunnan liitolta. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy on saapuneella hakemuksella anonut rahoitusta hankkeelle Oske Invest. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Valtion rahoitus Muu kansallinen rahoitus Kunnat Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää sisäasiainministeriön Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelmalle irrottamien varojen korkotuloista momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Tavoitteet: Oske Invest Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelman toimintasuunnitelman toteuttamien Hankkeen tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen valmiuksia houkutella alueellensa osaamisintensiivisiä yrityksiä. Toiminnan pääpaino on ympäristöteknologian ja asumisen yrityksissä. Hankkeen kesto:

13 Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelman toimintasuunnitelmaa Hyväksyttävä kustannusarvio: Myönnetään valtion rahoitusta avustusprosentti 50 Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin Projektihenkilöstön palkkauskustannukset, ostopalvelut sekä muut hyväksytyt hakemuksessa eritellyt välttämättömät kustannukset. kustannukset: Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton valvoja on erityisasiantuntija Jaana Simola.

14 Maakuntajohtaja HAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMISEKSI HANKKEELLE UUDEN HARTOLALAI- SEN OOPPERAN TUOTTAMINEN JA ESITYSKUNTOON SAATTAMINEN (HANKENRO 529, FIMOS ) Hartolan oopperayhdistys ry on hakenut rahoitusta hankkeelle Uuden hartolalaisen oopperan tuottaminen ja esityskuntoon saattaminen. Päijät-Hämeen liitto pyysi täydennyksiä hakemukseen Hakemuksesta puuttuneet liitteet on toimitettu. Tavoitteena oli kehittää ja vakiinnuttaa oopperatapahtuma korkeatasoiseksi vuosittaiseksi tapahtumaksi. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitukset eivät varmistuneet. Olen tänään päättänyt. että en myönnä Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Uuden hartolalaisen oopperan tuottaminen ja esityskuntoon saattaminen Hartolan oopperayhdistys ry Oopperan tilaaminen, lavastus, puvustus, harjoittaminen, säestys Maakunnan pohjoisten osien vetovoiman lisääminen Maakunnan kehittämisrahaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää päärahoituslähteenä tuotantoproduktiossa. Hankkeeseen ei löytynyt riittävästi muuta rahoitusta.

15 Maakuntajohtaja JATKOAJAN MYÖNTÄMINEN TERVEYSLIIKUNNAN PROFESSUURI HANKKEELLE (FIMOS ) Suomen Urheiluopisto on hakenut Terveysliikunnan professuurin perustaminen hankkeelle jatkoaikaa asti. Jatkoajan perusteluna on professuurin perustamisen viivästyminen urheiluopistosta riippumattomista syistä 11 kuukaudella. Olen tänään päättänyt myöntää jatkoaikaa Suomen Urheiluopiston hankkeelle Terveysliikunnan professuuri saakka. Maakuntahallituksen tekemän päätöksen muut ehdot pysyvät ennallaan.

16 Maakuntajohtaja HAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMISEKSI HANKKEELLE VASTAANOTTOTOIMI- KUNNASTA ATTASEOIKSI LAHTELAISEN ATTASEATYÖN HISTORIA (HANKENRO 533, FI- MOS ) Lahden Attaseakerho ry on hakenut rahoitusta hankkeelle Vastaanottotoimikunnasta attaseoiksi Lahtelaisen attaseatyön historia Päijät- Hämeen liitto pyysi täydennyksiä hakemukseen erityisesti kuntarahoituksen osalta. Hakijalta saadun tiedon mukaan kaupungilta ei saatu tarvittavaa rahoitusosuutta. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Hankkeen osarahoitukset eivät varmistuneet. Olen tänään päättänyt, että en myönnä Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Vastaanottotoimikunnasta attaseoiksi Lahtelaisen attaseatyön historia Lahden Attaseakerho ry Historiateoksen tuottaminen Salpausselän kisojen järjestämisen vaiheista Tuoda esille kansainvälisten urheilutapahtumien vaikutus lahtelaisuuteen Hankkeeseen ei löytynyt riittävästi muuta rahoitusta.

17 Maakuntajohtaja LAUSUNTO VT 12 KUKONKOIVUN LIITTYMÄN TIESUUNNITELMASTA Tiehallinnon Hämeen tiepiiri on pyytänyt kirjeellään maantielain 27 :n mukaisesti lausuntoa VT 12 Kukonkoivun liittymän tiesuunnitelmasta. Suunnitelma koskee olevan liittymän täydentämistä Tampereen suunnan rampeilla. Suunnitelman mukaan nykyinen Kukonkoivun teollisuusalueen yhteys valtatielle 12 katkeaa. Liittymä on vahvistettavana olevan maakuntasuunnitelman mukainen ja parantaa Kukonkoivuun muodostuneen logistiikka-alueen toimivuutta eikä liitolla ole huomauttamista tiesuunnitelmasta. Asiakirjat palautetaan lausunnon mukana. Erkki Rope maakuntainsinööri

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot