Hakuopas Apurahat. Hakuopas 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014"

Transkriptio

1 Apurahat Hakuopas

2 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja ei myönnetä?...6 Keskusrahaston erityisapurahat...6 Eminentia...6 Katapultti...7 Tieteen työpajat...7 Maakuntarahastojen erityiskohteet...7 Kotiseututyö...8 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta...8 Juhlavuoden 2014 apurahat...8 Sosiaaliturva...8 Henkilövakuutus...9 Hakemusmenettely Apurahan hakeminen Lausunnon antaminen Hakemusten käsittely Päätöksistä tiedottaminen Hakuohjeet Hakija Apuraha Hakemuksen ala Hakemuksen aihe Haettavan apurahan määrä ja erittely Apurahalla tehtävän työn kesto Nimikkorahastot Työsuunnitelma Ansiot Muu rahoitus Liitteet Sitoumus Lähetys Yhteystiedot

3 Suomen Kulttuurirahaston apurahat Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka perustettiin Rahaston sääntömääräisenä tarkoituksena on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Nykyisin suomalaiskansallista kulttuuria tarkastellaan myös laajemmasta näkökulmasta. Se on kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien kulttuuria. Apurahat ovat Kulttuurirahaston näkyvin tapa toteuttaa tehtäväänsä. Apurahoja myönnetään taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Myös laajempia kulttuurihankkeita tuetaan merkittävillä summilla. Taiteellista ja tieteellistä työskentelyä sekä erilaisia kulttuurihankkeita tuetaan myös myöntämällä erityisapurahoja, joita ovat keskusrahaston Eminentia-apurahat, Katapultti-apurahat, apurahat Tieteen työpajoihin sekä maakuntarahastojen erityiskohteet, joita ovat mm. juhlavuoden 2014 apuraha ja apurahat kotiseututyöhön. Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahojen hakuaika on ja maakuntarahastojen Rahoitusta voi hakea erillisellä hakemuksella sekä keskusrahastosta että maakuntarahastosta. Mikäli apurahalla toteutettava työ tai hanke on luonteeltaan paikallinen, on suositeltavaa, että hakemus osoitetaan maakuntarahaston hakuun. Maakuntarahastot tukevat maakunnassa suoritettavaa ja maakuntaan kohdistuvaa työtä. Vuoden 2013 apurahoja haki keskusrahastosta n hakijaa, joista n sai apurahan. Apurahoja haettiin yhteensä n. 184,5 miljoonaa euroa ja niitä myönnettiin n. 21,3 miljoonaa euroa. Maakuntarahastoissa hakijoita oli kaikkiaan n ja apurahansaajia n Apurahoja haettiin yhteensä n. 109,8 miljoonaa euroa ja niitä myönnettiin n. 9,7 miljoonaa euroa. Edellisten lisäksi Kulttuurirahastosta voi hakea erillisen haun kautta työskentelyapurahaa Schloss Wiepersdorfin tai Hôtel Chevillonin taiteilijataloihin. Myös soitinlainoilla on oma hakuaikansa. Argumenta-hankkeen rahoitusta voivat hakea yliopistojen laitokset ja tieteelliset yhteisöt. Lisätietoja Kulttuurirahaston kotisivuilla Kulttuurirahasto rahoittaa myös post doc -tutkimusta ulkomailla (www.postdocpooli.fi) ja professorien tutkimusvapaita (www.professoripooli.fi) säätiöiden yhteisten apurahapoolien kautta. Niin ikään rahoitetaan stipendejä kansainvälisiin UWC-lukioihin (www.uwc.fi). Muita Suomessa apurahoja ja palkintoja jakavia tahoja verkossa löytyy osoitteella 3

4 Mihin apurahoja myönnetään? Suomen Kulttuurirahaston apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti. Apurahat pyritään myöntämään riittävän suurina esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi. Niitä myönnetään pääasiassa yksityishenkilöille ja työryhmille. Yhteisöt voivat hakea apurahoja lähinnä erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Apurahalla toteutettava työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Haettaessa apurahaa jatkoopintoihin opiskelupaikan on oltava selvillä hakuvaiheessa. Apurahansaajan on huolehdittava hankkeeseen mahdollisesti liittyvistä tekijänoikeudellisista luvista. Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä, siihen kohdistuvaa taiteellista ja tieteellistä työtä sekä merkittäviä kulttuuri- ja kehittämishankkeita. Maakuntarahastoilla on myös omia linjauksia, joihin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla. Esim. Uudenmaan rahastosta apurahoja myönnetään vain taiteen aloille ja kotiseututyöhön. Työskentely- ja kohdeapurahat Suomen Kulttuurirahasto tukee ensisijaisesti henkilökohtaista kokopäiväistä taiteellista tai tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Tietyin edellytyksin apurahat ovat verovapaita. Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen tietyllä ajanjaksolla. Se edellyttää vapautta ansiotyöstä, ja se on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn kotimaassa tai ulkomailla sekä ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa päätöksen valmistumisen jälkeen, ei takautuvasti. Vuosiapurahan määrä on euroa. Tohtoreiden osalta kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on euroa. Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekulut (n euroon asti). Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle ryhmän jäsenten työskentelyyn yhteisessä hankkeessa. Työryhmän tulee tällöin laatia yksi hakemus koko hankkeelle kuluineen, ei henkilökohtaisia hakemuksia samaan tarkoitukseen. Hakemus voi sisältää myös tuottajan työskentelyn apurahalla, jos tuottaja on osa hankkeen taiteellista työryhmää. Apurahat tieteelliseen tutkimukseen haetaan henkilökohtaisina. 4

5 Työskentelyapurahan lisäksi voi hakea kertaluonteista, tavanomaisesta poikkeavaa kuluosuutta. Tällaisia ovat esim. keramiikkauunin hankinta tai näyttelyn järjestämisestä aiheutuvat lisäkulut kuten taideteosten kuljetuskustannukset ulkomaille. Taiteilijaa, joka hakee apurahaa työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen pyydetäänkin laatimaan yksi hakemus ja merkitsemään erityiset näyttelykustannukset kuluihin. Kohdeapuraha on tarkoitettu tietyn rajatun kohteen rahoittamiseen. Tällaisena voi tulla kysymykseen esim. konsertin järjestäminen, laitehankinta tai tutkimukseen liittyvän aputyövoiman palkkaus. Kulttuurirahaston kohdeapuraha ei missään tilanteessa sisällä edellä mainittua henkilökohtaista työskentelyä. Yhteisöt voivat hakea vain kohdeapurahoja. Mikäli yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin. Keskusrahastosta myönnettävän apurahan alaraja on euroa lukuun ottamatta perusopintoja. Maakuntarahastoista voidaan myöntää myös pienempiä apurahoja. Kolmivuotiset apurahat Henkilökohtaista, kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettua apurahaa on mahdollista hakea myös kolmeksi vuodeksi. Sen hakeminen ei sulje pois mahdollisuutta saada yhden vuoden apuraha. Kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen tai kolmannen vuoden jatkorahoitusta ei haeta Keskusrahaston yleisen haun yhteydessä lokakuussa. Erilliset ohjeet jatkohakemuksen tekemisestä kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden saaneille ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla. Mikäli apuraha myönnetään kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan maakuntarahastojen yleisessä haussa Kolmivuotisia apurahoja myönnetään Keskusrahastosta vuosittain 1-2 kullekin hakualalle. Maakuntarahastoista kolmivuotisia apurahoja voidaan myöntää rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan. Perusopinnot Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityiskustannuksiin. Apurahat ovat suuruudeltaan euroa. Niitä ei myönnetä perusopintojen opiskelukuluihin (esim. ulkomaisten yliopistojen lukukausimaksuihin) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon (esim. Erasmus). 5

6 Mikäli taiteen opiskelija hakee apurahaa muuhun kuin lopputyöhön, myönnettävän apurahan edellytyksenä on yleinen menestyminen opinnoissa. Esim. säveltaiteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti mestarikursseille osallistumista, ulkomaisia opintoja, kilpailumatkoja, soittimen hankintaa ja konserttikulujen kattamista varten. Mihin apurahoja ei myönnetä? Apurahoja ei myönnetä - palkanlisänä tai kannusteapurahana - hakuajan päättymiseen mennessä valmistuneeseen työhön - pelkästään painatuskuluihin - äänitteiden monistamiseen - perusopintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon - työharjoitteluun - post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja (pidempikestoiset vierailut rahoitetaan säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta) - julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille - voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan - sosiaalisin perustein Keskusrahaston erityisapurahat Keskusrahastosta haettavia erityisapurahoja ovat Eminentia-, Katapultti- ja Tieteen työpaja -apurahat. Eminentia Vuosittain jaetaan hakemusten perusteella yksi tai useampi euron Eminentia-apuraha varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille käytettäväksi johonkin seuraavista tarkoituksista: - tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan kirjoittamiseen - tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen pyrkimyksenä hyödyntää oman alan asiantuntijuutta ja menetelmällistä osaamista jonkin toisen tieteen- tai taiteenalan edistämiseen - aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi. Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn. 6

7 Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa. Katapultti Kaikilla taiteen aloilla voi hakea Katapultti-apurahaa. Apurahat on tarkoitettu taiteilijaryhmille, yhteisöille ja yhdistyksille edistämään ja uudistamaan taiteenalansa tai sen osa-alueen asemaa kansallisesti tai kansainvälisesti. Tavoitteena on, että rahoitetut hankkeet johtaisivat alan tai sen toimintaedellytysten merkittävään vahvistumiseen tai vähemmälle huomiolle jääneen taidealan näkyvyyden ja aseman pysyvään paranemiseen. Katapultti-apurahoja voidaan vuonna 2014 myöntää 1-2. Yksittäisen hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla enintään euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Hankesuunnitelmassa hakijan tulee kuvata, millä tavoin Kulttuurirahaston apuraha mahdollistaisi alalla kaivatun merkittävän muutoksen ja harppauksen eteenpäin. Tieteen työpajat Tieteen työpajat -apuraha on tarkoitettu laajemmalle, mielellään kansainväliselle tutkijaryhmälle yhteistyöhön yli tieteenalarajojen. Kaksivuotisiin monitieteisiin työpajoihin myönnetään 1-2 apurahaa. Apurahan suuruus on euroa vuodessa. Rahoituksen avulla työpajan vetäjä tai vetäjät kokoavat tutkijan ryhmän. Työpajassa käsitellään ryhmän valitsemaa tutkimusaihetta, jonka katsotaan hyötyvän laajemmasta ja eri taitoja yhdistävästä yhteistyöstä. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimusongelma, selvittää yhteistyön hyödyllisyys ja osoittaa, miten ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin aiheen parissa. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa muutaman päivän ajaksi. Rahoitusta voidaan käyttää ainoastaan ryhmän kokoontumiskuluihin. Itse tutkimuksen rahoitus tulee saada muista lähteistä. Hakijana voi olla yksittäinen tutkija tai muutaman eri tutkimusaloja tai tutkimusryhmiä edustavan tutkijan joukko. Tieteen työpajat -hankkeita esitellään Kulttuurirahaston kotisivuilla Maakuntarahastojen erityiskohteet Maakuntarahastoista haettavia erityiskohteita ovat apurahat kotiseututyöhön ja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä juhlavuoden 2014 apuraha. Lisäksi maakuntarahastoilla voi olla omia painotuksia, joista on tietoa Kulttuurirahaston kotisivuilla 7

8 Kotiseututyö Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan mm. kotiseudun kulttuuriperinnön tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi. (Lisätietoja hakuohjeiden kohdasta Hakemuksen ala.) Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta Maakuntarahastoista myönnettäviä apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille tai yhteisöille. Apurahoilla voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide- ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Juhlavuoden 2014 apurahat Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin hankkeisiin myönnetään euroa yhtenä tai kahtena Kulttuurirahaston 75-vuotisjuhlavuoden apurahana. Maakuntarahastoilla voi olla tarkempia linjauksia, mitä hankkeilta odotetaan (esim. hankkeet liittyvät maakuntarahaston erityisiin painopistealueisiin, hankkeissa tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä tai hankkeet kokoavat laajasti kulttuurin harrastajia ja ammattilaisia yhteisiin tuotantoihin). Linjauksiin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla Osa maakuntarahastoista myöntää isoille hankkeille huomattavasti suurempaakin rahoitusta, ja rahoitusta voi käyttää myös monivuotisena. Sosiaaliturva Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetty apuraha kerryttää eläkettä. Apurahansaajan tulee itse huolehtia Melan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eläke- ja tapaturmavakuutuksen maksamisesta. Apuraha sisältää nämä sekä verottajan apurahansaajalta jälkikäteen perimän sairausvakuutuslain mukaisen maksun. Edeltävät maksut ovat yhteensä n. 15 % työskentelyapurahan määrästä. 8

9 Vakuutushakemuksen saatuaan Mela määrittelee apurahansaajalle vuosityötulon. Pääsääntöisesti perusteena on koko myönnetyn apurahan määrä. Mikäli apurahansaaja esittää vakuutushakemuksessaan kuluvähennyksen, on työskentelyn osuudeksi ilmoitettava kuitenkin vähintään euroa kuukaudessa. Tohtoreiden osalta vastaava summa tieteelliseen työskentelyyn myönnetystä apurahasta on alkaen euroa kuukaudessa. Nämä sisältävät lakisääteiset vakuutusmaksut, jotka eivät ole vakuutushakemuksessa vähennettävissä olevaa kulua. Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena. Kulttuurirahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista. Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh , vakuutus(at)mela.fi sekä verkkosivuilta Henkilövakuutus Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäapurahana n. 180 euroa vapaaehtoisen henkilövakuutuksen järjestämiseksi. Lisäapurahaan oikeutetuille alle 60-vuotiaille apurahansaajille toimitetaan ohjeet valmiiksi neuvotellun vakuutusturvan hakemiseksi. Sen maksamisesta huolehtii Kulttuurirahasto. Vapaaehtoinen vakuutusturva sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Henkilövakuutus on voimassa myös työajan ulkopuolella. Sen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. 9

10 Hakemusmenettely Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahojen hakuaika on ja maakuntarahastojen Apurahan hakeminen Apurahoja haetaan ensisijaisesti verkkopalvelussa Palvelussa on valittavana vain meneillään olevat haut ja se on avoinna hakuajan viimeisenä päivänä klo 24 asti Suomen aikaa. Apurahan hakemiseksi hakija: 1. kirjautuu verkkopalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai rekisteröityy palvelun käyttäjäksi 2. täyttää, tallentaa ja lähettää hakemuksen verkkopalvelussa 3. tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen liitteineen hakemuksessa olevaan osoitteeseen Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu ajoissa ko. rahastoon sekä verkossa että allekirjoitettuna paperitulosteena. Yhteishuoltajuustilanteissa alaikäisen hakijan hakemuksen allekirjoittavat molemmat huoltajat. Postitettavan hakemuksen tulee sisältää kaikki vaadittavat liitteet. Poikkeuksen muodostavat todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne tulee toimittaa ko. rahastoon mahdollisimman nopeasti. Hakemuksia arvioidaan sekä verkossa että paperilla. On hakijan edun mukaista, että tietosisällöt ovat yhdenmukaiset. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Hakijaa pyydetään ottamaan huomioon oman paikkakuntansa postin aukioloajat. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla ko. rahastossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Keskusrahastolle osoitetun hakemuksen voi myös toimittaa Kulttuurirahaston toimistoon, Bulevardi 5 A 13, viimeistään torstaina Toimisto on avoinna klo asti. Myös osa maakuntarahastoista ottaa rahastolleen osoitettuja hakemuksia vastaan toimistossaan viimeiseen hakupäivään asti. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia. Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos hakija kuitenkin tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakulomakkeeseen täytettävän apurahan aiheen olla suomen kielellä. Aihetta toivotaan suomeksi myös englanninkielisiltä hakijoilta. Keskusrahaston ja maakuntarahastojen yhteystiedot ovat nähtävillä verkkosivuilla sekä hakuoppaan kohdassa Yhteystiedot. 10

11 Lausunnon antaminen Hakija voi pyytää apurahahankkeeseen perehtyneeltä henkilöltä tai yhteisöltä hankettaan koskevan ajantasaisen lausunnon. Lausunnot eivät ole pakollisia, mutta niiden merkitys erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Perusopintovaiheessa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työsuunnitelmasta on pakollinen. Myös jatkorahoituksen hakijoilta edellytetään työnohjaajan lausuntoa työn edistymisestä. Hakijan tulee ajoissa ohjeistaa lausunnonantajaa antamaan lausunto ensisijaisesti osoitteessa Lausunnon antaminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä tai rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityneen käyttäjän tulee myös tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa lausunto siihen rahastoon, josta apurahaa on haettu. Hakija saa verkkopalvelusta hakemukselleen tunnuksen, joka on hyvä antaa lausunnonantajalle. Sitä käyttämällä lausunnon ohjautuminen oikeaan hakemukseen tapahtuu automaattisesti. Sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä lausuntoja ei hyväksytä. Lausunnot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä palauteta. Keskusrahaston haussa lausunto tulee toimittaa viimeistään ja maakuntarahastojen haussa Verkkopalvelu on avoinna klo 24 asti Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Myös postitse toimitettavien lausuntojen tulee olla perillä ko. rahastossa edellä mainittuina päivinä. Hakemusten käsittely Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Keskusrahaston apurahoista päättää Suomen Kulttuurirahaston hallitus. Hallitus asettaa jakoa valmistelemaan noin 40 toimikuntaa, joiden puheenjohtajina toimivat Rahaston luottamuselimien jäsenet. Toimikuntien jäseniksi kutsutaan 2-3 ulkopuolista asiantuntijaa. Päätöksentekoon osallistuvien asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei ilmoiteta julkisuuteen. Asiantuntijat vaihtuvat vuosittain. Maakuntarahastojen apurahapäätökset tekee kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Kulttuurirahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Hyviä hakemuksia on joka vuosi enemmän kuin apurahoja voidaan myöntää. 11

12 Päätöksistä tiedottaminen Suomen Kulttuurirahaston apurahat julkistetaan kunkin rahaston vuosijuhlassa, minkä jälkeen ne ovat nähtävissä Kulttuurirahaston kotisivuilla Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään Kalevalan päivän aattona 27. päivänä helmikuuta. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät ovat nähtävillä verkkosivuilla Myönteiset ja kielteiset apurahapäätökset ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli apurahanhakija antaa siihen suostumuksensa hakijan verkkopalvelussa. Keskusrahaston sähköpostit lähetetään ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle kirjallisesti noin 2-3 viikkoa ennen vuosijuhlaa. 12

13 Hakuohjeet Asioidessasi verkkopalvelussa ensimmäistä kertaa rekisteröidy palvelun käyttäjäksi joko kirjautumalla palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai klikkaamalla kohtaa Luo uusi käyttäjätunnus. Mikäli et käytä verkkopankkitunnuksia, merkitse valitsemasi käyttäjätunnus ja salasana muistiin, jotta pääset myöhemmin takaisin hakemukseesi. Verkkopalvelussa oleva hakemus koostuu seuraavista sivuista: hakemus, hakija, apuraha, työsuunnitelma, ansiot, muu rahoitus, liitteet, sitoumus ja lähetys. Täytettyäsi hakijasivun voit täyttää muut sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle. Verkkopalvelu on avoinna koko hakuajan. Hakemusta ei siis tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Hakemus on aluksi luonnos ja siten täydennettävissä lähettämishetkeen asti. Tulosta lähetetty hakemus (ei luonnosta) ja postita se allekirjoitettuna liitteineen määräaikaan mennessä. Ilmoita hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta verkkopalvelun kautta. Hakemuksen hallinta -toiminto löytyy hakemus-sivulta. Toiminnon kautta voit myös muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen. Voit esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa. Esikatselussa ja tulostamisessa tarvittavan Acrobatreader -ohjelman voit ladata ja asentaa esim. verkkopalvelussa olevasta linkistä. Hakemusta koskeviin tiedusteluihin vastataan siinä rahastossa, josta apurahaa haetaan. Katso yhteystiedot Kulttuurirahaston kotisivuilta tai tämän oppaan lopusta. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse Hyvä hakemus on - suunniteltu ja perusteltu - selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu - tiiviisti esitetty Hakija Hakijana voi olla - yksityishenkilö - työryhmä - rekisteröity yhteisö Huomaathan, että verkkopalvelussa pyydettävät tiedot muuttuvat tämän valinnan mukaan. 13

14 Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakemus ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö allekirjoittaa hakemuksen ja vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastoon sekä tarvittaessa Melaan ja verottajaan päin. Ilmoita työryhmän kokoonpano hakemuksessa. Työryhmä voi jakaa myönnetyn apurahan jäsentensä kesken. Mikäli apuraha on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain yhdelle ryhmän jäsenelle, hänen tulee hakea apurahaa henkilökohtaisesti. Tutkimusryhmän johtaja ei voi hakea Kulttuurirahaston apurahaa ryhmässään työskentelevälle väitöskirjatyöntekijälle. Sen sijaan hän voi antaa suosituksensa väitöskirjatyöntekijän hakemuksen tueksi. Apurahaa ei voi hakea toisen henkilön puolesta. Henkilöiden ja työryhmien apurahojen maksatuksesta sopimista varten Kulttuurirahasto tarvitsee apurahansaajan henkilötunnuksen. Sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia huomattavasti. Apuraha Apuraha-sivulla pyydettäviä tietoja ovat mm. hakuala, hakemuksen aihe, haettavan apurahan määrä, apurahakauden pituus ja nimikkorahasto. Merkitse työn suorituspaikka, jos kyseessä on jonkin yliopiston tai korkeakoulun laitos tai muu vastaava. Merkitse myös työn suoritusmaa, jos työ tehdään pääosin muualla kuin Suomessa. Tieteellisen tutkimustyön tekijät ilmoittavat lisäksi mahdollisen tutkimusryhmän johtajan nimen. Luettele henkilöt (1-3), joilta pyydät lausunnon. Lisätietoja lausunnoista hakuoppaan kohdassa Lausunnon antaminen. Hakemuksen ala Merkitse hakemukseen yksi ala, jonka piiriin katsot hakemuksesi lähinnä kuuluvan. Valitsemalla alan valitset myös toimikunnan, jossa hakemuksesi käsitellään. Tarvittaessa voit merkitä vaihtoehtoisia hakualoja työsuunnitelman alkuun. Hakemuksen ala pyritään tarkistamaan käsittelyn yhteydessä. Perusopintoja suorittava opiskelija (esim. pro gradu -työn tekijä) merkitsee alaksi Tieteen ja taiteen perusopinnot. Taiteen opiskelija merkitsee kuitenkin alaksi oman taiteenalansa hakiessaan apurahaa muuhun kuin lopputyöhön. Tieteellisen kirjallisuuden kääntäminen sekä yleistajuisten tietokirjojen ja muiden julkaisujen kirjoittaminen merkitään hakemukseen vastaavalle taiteen tai tieteen alalle. 14

15 Maakuntarahastoista haettava apuraha kotiseututyöhön merkitään alaan, jonka piiriin se lähinnä kuuluu (esim. historia, perinnetiede tai jokin taiteen aloista). Kuvataiteen hakualoja on viisi. Hakiessasi apurahaa henkilökohtaiseen työskentelyyn, laitehankintaan tai työskentelyyn liittyviin kuluihin valitse alaksi Kuvanveisto, Grafiikka, Maalaustaide tai Muut kuvataiteen alueet. Valitse Näyttelyt ja tapahtumat -ala, mikäli hakemus koskee pelkästään näyttelyn tai tapahtuman järjestämistä tai jos hakijana on työryhmä tai yhteisö. Säveltaiteiden aloista Festivaalit, ooppera ja orkesteri on tarkoitettu ensisijaisesti yhteisöille. Pienimuotoisemmat konserttisarjat ja muut tapahtumat merkitään omalle taiteen alalleen, esim. jousikvartetin kolmen konsertin sarja merkitään alaan Solistit. Taiteen alalle sijoittuva hakemus saattaa sisältää sekä taiteellista että tutkimuksellista työtä (esim. taideyliopistossa suoritettava jatkotutkinto). Riippuen siitä, kumpi on ensisijainen, valitse joko oma taiteenalasi tai Taiteen tutkimuksen alta sopiva ala. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemus arvioidaan taiteiden tutkimuksen asiantuntijatoimikunnassa yhdessä tieteen hakemusten kanssa. Hakemuksen aihe Merkitse hakemuksen aihe suomenkielisenä niin lyhyesti ja yleistajuisesti, että sitä voidaan käyttää julkisessa tiedotuksessa. Viittaus työsuunnitelmaan ei riitä. Aiheesta tulee käydä ilmi mistä hakemuksessa on kysymys. Esim. soittimen hankintaan tai mestarikurssille osallistumiseen ei ole riittävä. Instrumentti tulee mainita. Esimerkkejä - maaseudun palveluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen - ilman epäpuhtauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa - keramiikkauunin hankintaan - kirjalliseen työskentelyyn - kamarimusiikkitapahtuman järjestämiseen - marjojen terveysvaikutusta käsittelevään pro gradu -työhön Haettavan apurahan määrä ja erittely Haettavan apurahan määrän on perustuttava työsuunnitelmaan sisältyvään kustannusarvioon ja rahoitussuunnitelmaan eli budjettiin. Mikäli apurahaa haetaan vain työskentelyyn, budjettia ei tarvitse laatia. Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan määrä on euroa, eli n euroa kuukaudessa. Tohtoreiden osalta kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on euroa. Vähintään 4 kuukauden työskentelyyn myönnettävä apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut sekä tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekustannukset. Apurahasta voi tarvittaessa myös maksaa 15

16 tutkimuslaitokselle ns. yleiskustannusosuuden. Vakuutusmaksuja (n. 15 %) ja tavanomaisia kuluja (n euroa) ei tarvitse eritellä hakemuksen kohdassa Apurahan määrä. Riittää, että merkitset koko summan kohtaan Henkilökohtainen seuraavan taulukon mukaisesti (suluissa tohtoreiden apuraha tieteelliseen työskentelyyn): kk kk (26.000) (13.000) (24.000) (11.000) (22.000) (9.000) (20.000) (7.000) (17.500) (5.000) (15.000) Apuraha voidaan myöntää korkeampana vain väitelleille tai väittelyluvan saaneille hakijoille (keskusrahaston haussa toimitettava kirjallisena tammikuun loppuun mennessä; maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta). Jos haet kohdeapurahaa tai työskentelyapurahan lisäksi apurahaa tavanomaista suurempiin kuluihin, erittele haettavan apurahan määrä seuraavasti: Henkilökohtaisella apurahalla tarkoitetaan edellä olevan taulukon mukaista taiteellisen tai tieteellisen työskentelyn osuutta apurahasta. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän yhteenlaskettu apurahatyöskentelyn osuus koko apurahasta. Matka-apurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Erillisiä kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti. Materiaali- ja laitekuluja ovat taiteen aloilla suurehkot hankinnat, esim. soittimet, ja tieteessä erityisesti nuorten, aloittavien tutkimusryhmien suuret laitehankinnat. Aputyövoimalla ja ostopalveluilla tarkoitetaan hankkeen toteuttamiseksi välttämätöntä työpanoksen hankintaa. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on otettava huomioon verotus sekä sosiaaliturvamaksut. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän tai yhteisön maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Muilla kuluilla tarkoitetaan esim. tilavuokria. Henkilökohtainen työskentelyapuraha myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kun haet työskentelyapurahaa kolmeksi vuodeksi, merkitse hakemuksen kohtaan Henkilökohtainen vain ensimmäisen vuoden osuus. Yhteisöille voidaan myöntää myös useampivuotisia apurahoja. Ilmoita vuosittaiset kustannukset hakemuksessa hankkeen koko kestoajalta. Merkittäviä kulttuurihankkeita voidaan tukea huomattavan suurilla apurahoilla. 16

17 Apurahalla tehtävän työn kesto Merkitse hakemukseen apurahalla tehtävään työhön käytettävä aika kuukausina. Kolmivuotisen apurahan hakijat merkitsevät kestoksi 12 kuukautta. Merkitse työryhmän yhteenlaskettu työskentelyaika kuukausina silloin, kun vähintään yksi ryhmän jäsen tekee työtä hankkeessa 4 kuukautta tai enemmän. Kestoa ei merkitä, jos hakijana on yhteisö tai apurahaa haetaan vain kuluihin. Nimikkorahastot Suomen Kulttuurirahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista, joista jaetaan apurahoja vuosittain tai harvemmin. Luettelo jakovuoroisista rahastoista ja niiden tarkoituksista on Kulttuurirahaston kotisivuilla Nimikkorahastot jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin, usein tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Joillakin nimikkorahastoilla on hoitokunta, joka käsittelee rahastolle osoitetut hakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä apurahoista. Tällaiset nimikkorahastot ja niiden tarkoitukset ovat lueteltuina kotisivujen lisäksi hakemuksessa olevan?-merkin takana. Maakuntarahastojen hakemuksessa on lueteltuina myös muut rahaston jakovuoroiset nimikkorahastot. Nimikkorahastoa ei ole syytä valita ellei hanke sovi erityisen hyvin hakemuksessa valittavana olevan rahaston tarkoitukseen. Vaikka sopivia nimikkorahastoja olisi useita, tee vain yksi hakemus. Nimikkorahaston valitseminen ei sulje pois mahdollisuutta saada apuraha muusta tai tarkoitukseltaan vapaasta rahastosta. Työsuunnitelma Esitä apurahan työsuunnitelman tiivistelmä hakemuksessa. Kerro tiivistelmässä lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö, toteuttamissuunnitelma ja aikataulu. Hakemuksessa annettu tila on rajallinen (n. 2 sivua). Voit seurata tilan täyttymistä Esikatselutoiminnon avulla. Suosittelemme suunnitelman kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla ja valmiin tekstin kopioimista hakemuksessa olevaan tilaan. 17

18 Laajemman työsuunnitelman, korkeintaan 6 sivua (sivumäärä ei sisällä sisällys- ja lähdeluetteloa), voit esittää erillisessä liitteessä. Jos työskentelykielesi on englanti, voit liittää työsuunnitelman englanninkielisenä. Työsuunnitelmassa tulee kuvata - työn tausta, tavoite ja merkitys sekä hakijan edellytykset toteuttaa työsuunnitelma - suorituspaikka - tämänhetkinen vaihe - toteuttamissuunnitelma - kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - aikataulu Mikäli työsuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan hakemuksessa annettuun tilaan, sitä ei tarvitse oheistaa erillisenä liitteenä. Ansiot Valitse ansio- ja julkaisuluettelostasi 1-6 hankettasi tukevaa ansiota ja merkitse ne hakemukseen. Annettu tila on rajallinen ja edellyttää asian tiivistämistä. Työryhmän ansioiksi sopivat vain haettavalla apurahalla hankkeessa työskentelevien ryhmän jäsenten ansiot. Yhteisöltä pyydetään Ansiot-sivulla yhteisön aiemman toiminnan tiivistä esittelyä. Muu rahoitus Luettele hakemuksessa aiemmin saamasi tai työryhmän tai yhteisön aiemmin saamat enintään kuusi apurahaa kolmelta viime vuodelta. Työryhmä voi luetella hakemuksessaan joko työryhmän aiemmat apurahat tai ne yksittäisten työryhmän jäsenten apurahat, jotka tukevat hakemusta. Ilmoita hakemuksessa mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen. Ilmoita myös, jos olet tutkijakoulussa tai olet hakemassa tutkijakouluun. Kerro lisäksi onko tutkijakoulupaikka palkallinen vai omarahoitteinen ja mille ajalle se on tarkoitettu. Kokopäiväiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä (myös palkallinen tutkijakoulu katsotaan ansiotyöksi). Apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % kokopäiväisestä työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn). Jos 18

19 työskentely mahtuu annettuihin rajoihin, merkitse hakemukseen, että et ole palkallisessa työsuhteessa apurahakauden aikana. Muussa tapauksessa kirjoita lisäselvitys tilanteestasi työsuunnitelmaasi ja suhteuta hakemasi työskentelyapurahan määrä apurahatyöhön käytettävään työaikaan. Hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta (esim. toinen apuraha, palkka tai aikuiskoulutustuki) ja tutkijakoulupaikasta on ilmoitettava välittömästi ko. rahastolle hakijan verkkopalvelun kautta. Myös apurahan myöntämisen jälkeen saadusta vastaavasta rahoituksesta tulee ilmoittaa. Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen. Verkkopalvelun kautta voit myös tarvittaessa muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen. Yleensä Suomen Kulttuurirahasto ei myönnä apurahaa hakijalle, jos hänellä on jo olemassa rahoitus siihen työhön, johon apurahaa haetaan, koko päätösajankohdan jälkeiselle 12 kuukaudelle. Työskentelyapurahaa vastaavaa rahoitusta ei voi nostaa samanaikaisesti apurahan kanssa. Liitteet Toimita hakemuksen liitteet yhdessä hakemuksen kanssa ko. rahastoon hakuajan päättymiseen mennessä sekä hakemukseen ladattuina liitetiedostoina että allekirjoitetun paperitulosteen mukana. Hakemuksia arvioidaan verkossa ja paperilla, joten on tärkeää, että kaikki liitteet löytyvät molemmin tavoin. Kulttuurirahasto ei palauta liitteitä. Lausunnonantaja jättää lausunnot Lausunnonantajan verkkopalveluun erikseen omilla tunnuksillaan. Vapaamuotoisesti annettuja lausuntoja ei skannata verkkohakemusten liitteiksi Kulttuurirahaston toimesta. Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat liitteet (soveltuvin osin) - työsuunnitelma sekä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma eli budjetti (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuksessa annettuun tilaan) - ansioluettelo tai curriculum vitae (2-3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä tai hänen lisäkseen 1-2 keskeiseltä henkilöltä) - perusopintojen opinnäytetyön tekijöiltä kopio opintorekisteristä - jatko-opiskelijoilla opintosuoritusote (esim. WebOodista ymv. saatava) ja kopio tutkintotodistuksesta tai kopiot haettavan apurahan kannalta oleellisista todistuksista (kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja) - visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä paperikuvakopioina ja mahdollinen linkki sähköiseen portfolioon, ensisijaisesti ei paksuja esittelykansioita eikä digitaalisia tallenteita - yhteisöillä viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä tilintarkastuskertomus) 19

20 - jatkorahoituksen hakijoilta tarvitaan päivitetty työsuunnitelma ja selvitys hankkeen edistymisestä Älä nido/liitä papereita toisiinsa (hakemukset menevät siten pienempään tilaan). Liitteitä pyydetään ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Järjestelmä ottaa vastaan myös tiedostomuodot.txt.rtf.doc.docx.xls.xlsx.bmp.jpg.jpeg.gif.png.tif.tiff. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB. Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Sen jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä tai erikseen lähetettyjä liitteitä ei voida ottaa huomioon. Poikkeuksen muodostavat todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voidaan toimittaa kirjallisena keskusrahaston osalta tammikuun loppuun mennessä. Maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta. Sitoumus Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana ja apurahan myöntämisen jälkeen muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että sitoudut apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille ovat kotisivuilla Sitoumuksen lisäksi Kulttuurirahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Rahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajatahoille (säätiöt, taidetoimikunnat ymv.) ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi. Lähetys Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen kunnes puutteelliset tiedot on korjattu. Lähetettyäsi hakemuksen esikatsele, tulosta ja allekirjoita hakemus. Tulosta myös hakemukseen lataamasi liitteet. Jos vielä tässä vaiheessa huomaat hakemuksessasi korjattavaa, voit peruuttaa hakemuksen, muokata sitä ja lähettää sen uudestaan. Tulosta ja allekirjoita viimeisin versio hakemuksestasi ja toimita se ko. rahastoon. 20

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009 SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT ry Pieni Roobertinkatu 10, 00120 Helsinki, puh. 09 700 285 02, info@taidegraafikot.fi, www.taidegraafikot.fi Puheenjohtaja Teija Immonen, puh. 045 113 8077, teija.immonen@taidegraafikot.fi

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2015 Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Brita Stenius-Aarniala ja Krister Höckerstedt Etkö saanut rahaa viime kerralla? Tunnetko itsesi syrjityksi ja väärinymmärretyksi? Syy hakemuksen

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot