Hakuopas Apurahat. Hakuopas 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014"

Transkriptio

1 Apurahat Hakuopas

2 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja ei myönnetä?...6 Keskusrahaston erityisapurahat...6 Eminentia...6 Katapultti...7 Tieteen työpajat...7 Maakuntarahastojen erityiskohteet...7 Kotiseututyö...8 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta...8 Juhlavuoden 2014 apurahat...8 Sosiaaliturva...8 Henkilövakuutus...9 Hakemusmenettely Apurahan hakeminen Lausunnon antaminen Hakemusten käsittely Päätöksistä tiedottaminen Hakuohjeet Hakija Apuraha Hakemuksen ala Hakemuksen aihe Haettavan apurahan määrä ja erittely Apurahalla tehtävän työn kesto Nimikkorahastot Työsuunnitelma Ansiot Muu rahoitus Liitteet Sitoumus Lähetys Yhteystiedot

3 Suomen Kulttuurirahaston apurahat Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka perustettiin Rahaston sääntömääräisenä tarkoituksena on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Nykyisin suomalaiskansallista kulttuuria tarkastellaan myös laajemmasta näkökulmasta. Se on kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien kulttuuria. Apurahat ovat Kulttuurirahaston näkyvin tapa toteuttaa tehtäväänsä. Apurahoja myönnetään taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Myös laajempia kulttuurihankkeita tuetaan merkittävillä summilla. Taiteellista ja tieteellistä työskentelyä sekä erilaisia kulttuurihankkeita tuetaan myös myöntämällä erityisapurahoja, joita ovat keskusrahaston Eminentia-apurahat, Katapultti-apurahat, apurahat Tieteen työpajoihin sekä maakuntarahastojen erityiskohteet, joita ovat mm. juhlavuoden 2014 apuraha ja apurahat kotiseututyöhön. Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahojen hakuaika on ja maakuntarahastojen Rahoitusta voi hakea erillisellä hakemuksella sekä keskusrahastosta että maakuntarahastosta. Mikäli apurahalla toteutettava työ tai hanke on luonteeltaan paikallinen, on suositeltavaa, että hakemus osoitetaan maakuntarahaston hakuun. Maakuntarahastot tukevat maakunnassa suoritettavaa ja maakuntaan kohdistuvaa työtä. Vuoden 2013 apurahoja haki keskusrahastosta n hakijaa, joista n sai apurahan. Apurahoja haettiin yhteensä n. 184,5 miljoonaa euroa ja niitä myönnettiin n. 21,3 miljoonaa euroa. Maakuntarahastoissa hakijoita oli kaikkiaan n ja apurahansaajia n Apurahoja haettiin yhteensä n. 109,8 miljoonaa euroa ja niitä myönnettiin n. 9,7 miljoonaa euroa. Edellisten lisäksi Kulttuurirahastosta voi hakea erillisen haun kautta työskentelyapurahaa Schloss Wiepersdorfin tai Hôtel Chevillonin taiteilijataloihin. Myös soitinlainoilla on oma hakuaikansa. Argumenta-hankkeen rahoitusta voivat hakea yliopistojen laitokset ja tieteelliset yhteisöt. Lisätietoja Kulttuurirahaston kotisivuilla Kulttuurirahasto rahoittaa myös post doc -tutkimusta ulkomailla (www.postdocpooli.fi) ja professorien tutkimusvapaita (www.professoripooli.fi) säätiöiden yhteisten apurahapoolien kautta. Niin ikään rahoitetaan stipendejä kansainvälisiin UWC-lukioihin (www.uwc.fi). Muita Suomessa apurahoja ja palkintoja jakavia tahoja verkossa löytyy osoitteella 3

4 Mihin apurahoja myönnetään? Suomen Kulttuurirahaston apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti. Apurahat pyritään myöntämään riittävän suurina esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi. Niitä myönnetään pääasiassa yksityishenkilöille ja työryhmille. Yhteisöt voivat hakea apurahoja lähinnä erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Apurahalla toteutettava työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Haettaessa apurahaa jatkoopintoihin opiskelupaikan on oltava selvillä hakuvaiheessa. Apurahansaajan on huolehdittava hankkeeseen mahdollisesti liittyvistä tekijänoikeudellisista luvista. Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä, siihen kohdistuvaa taiteellista ja tieteellistä työtä sekä merkittäviä kulttuuri- ja kehittämishankkeita. Maakuntarahastoilla on myös omia linjauksia, joihin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla. Esim. Uudenmaan rahastosta apurahoja myönnetään vain taiteen aloille ja kotiseututyöhön. Työskentely- ja kohdeapurahat Suomen Kulttuurirahasto tukee ensisijaisesti henkilökohtaista kokopäiväistä taiteellista tai tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Tietyin edellytyksin apurahat ovat verovapaita. Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen tietyllä ajanjaksolla. Se edellyttää vapautta ansiotyöstä, ja se on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn kotimaassa tai ulkomailla sekä ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa päätöksen valmistumisen jälkeen, ei takautuvasti. Vuosiapurahan määrä on euroa. Tohtoreiden osalta kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on euroa. Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekulut (n euroon asti). Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle ryhmän jäsenten työskentelyyn yhteisessä hankkeessa. Työryhmän tulee tällöin laatia yksi hakemus koko hankkeelle kuluineen, ei henkilökohtaisia hakemuksia samaan tarkoitukseen. Hakemus voi sisältää myös tuottajan työskentelyn apurahalla, jos tuottaja on osa hankkeen taiteellista työryhmää. Apurahat tieteelliseen tutkimukseen haetaan henkilökohtaisina. 4

5 Työskentelyapurahan lisäksi voi hakea kertaluonteista, tavanomaisesta poikkeavaa kuluosuutta. Tällaisia ovat esim. keramiikkauunin hankinta tai näyttelyn järjestämisestä aiheutuvat lisäkulut kuten taideteosten kuljetuskustannukset ulkomaille. Taiteilijaa, joka hakee apurahaa työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen pyydetäänkin laatimaan yksi hakemus ja merkitsemään erityiset näyttelykustannukset kuluihin. Kohdeapuraha on tarkoitettu tietyn rajatun kohteen rahoittamiseen. Tällaisena voi tulla kysymykseen esim. konsertin järjestäminen, laitehankinta tai tutkimukseen liittyvän aputyövoiman palkkaus. Kulttuurirahaston kohdeapuraha ei missään tilanteessa sisällä edellä mainittua henkilökohtaista työskentelyä. Yhteisöt voivat hakea vain kohdeapurahoja. Mikäli yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin. Keskusrahastosta myönnettävän apurahan alaraja on euroa lukuun ottamatta perusopintoja. Maakuntarahastoista voidaan myöntää myös pienempiä apurahoja. Kolmivuotiset apurahat Henkilökohtaista, kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettua apurahaa on mahdollista hakea myös kolmeksi vuodeksi. Sen hakeminen ei sulje pois mahdollisuutta saada yhden vuoden apuraha. Kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen tai kolmannen vuoden jatkorahoitusta ei haeta Keskusrahaston yleisen haun yhteydessä lokakuussa. Erilliset ohjeet jatkohakemuksen tekemisestä kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden saaneille ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla. Mikäli apuraha myönnetään kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan maakuntarahastojen yleisessä haussa Kolmivuotisia apurahoja myönnetään Keskusrahastosta vuosittain 1-2 kullekin hakualalle. Maakuntarahastoista kolmivuotisia apurahoja voidaan myöntää rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan. Perusopinnot Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityiskustannuksiin. Apurahat ovat suuruudeltaan euroa. Niitä ei myönnetä perusopintojen opiskelukuluihin (esim. ulkomaisten yliopistojen lukukausimaksuihin) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon (esim. Erasmus). 5

6 Mikäli taiteen opiskelija hakee apurahaa muuhun kuin lopputyöhön, myönnettävän apurahan edellytyksenä on yleinen menestyminen opinnoissa. Esim. säveltaiteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti mestarikursseille osallistumista, ulkomaisia opintoja, kilpailumatkoja, soittimen hankintaa ja konserttikulujen kattamista varten. Mihin apurahoja ei myönnetä? Apurahoja ei myönnetä - palkanlisänä tai kannusteapurahana - hakuajan päättymiseen mennessä valmistuneeseen työhön - pelkästään painatuskuluihin - äänitteiden monistamiseen - perusopintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon - työharjoitteluun - post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja (pidempikestoiset vierailut rahoitetaan säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta) - julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille - voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan - sosiaalisin perustein Keskusrahaston erityisapurahat Keskusrahastosta haettavia erityisapurahoja ovat Eminentia-, Katapultti- ja Tieteen työpaja -apurahat. Eminentia Vuosittain jaetaan hakemusten perusteella yksi tai useampi euron Eminentia-apuraha varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille käytettäväksi johonkin seuraavista tarkoituksista: - tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan kirjoittamiseen - tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen pyrkimyksenä hyödyntää oman alan asiantuntijuutta ja menetelmällistä osaamista jonkin toisen tieteen- tai taiteenalan edistämiseen - aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi. Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn. 6

7 Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa. Katapultti Kaikilla taiteen aloilla voi hakea Katapultti-apurahaa. Apurahat on tarkoitettu taiteilijaryhmille, yhteisöille ja yhdistyksille edistämään ja uudistamaan taiteenalansa tai sen osa-alueen asemaa kansallisesti tai kansainvälisesti. Tavoitteena on, että rahoitetut hankkeet johtaisivat alan tai sen toimintaedellytysten merkittävään vahvistumiseen tai vähemmälle huomiolle jääneen taidealan näkyvyyden ja aseman pysyvään paranemiseen. Katapultti-apurahoja voidaan vuonna 2014 myöntää 1-2. Yksittäisen hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla enintään euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Hankesuunnitelmassa hakijan tulee kuvata, millä tavoin Kulttuurirahaston apuraha mahdollistaisi alalla kaivatun merkittävän muutoksen ja harppauksen eteenpäin. Tieteen työpajat Tieteen työpajat -apuraha on tarkoitettu laajemmalle, mielellään kansainväliselle tutkijaryhmälle yhteistyöhön yli tieteenalarajojen. Kaksivuotisiin monitieteisiin työpajoihin myönnetään 1-2 apurahaa. Apurahan suuruus on euroa vuodessa. Rahoituksen avulla työpajan vetäjä tai vetäjät kokoavat tutkijan ryhmän. Työpajassa käsitellään ryhmän valitsemaa tutkimusaihetta, jonka katsotaan hyötyvän laajemmasta ja eri taitoja yhdistävästä yhteistyöstä. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimusongelma, selvittää yhteistyön hyödyllisyys ja osoittaa, miten ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin aiheen parissa. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa muutaman päivän ajaksi. Rahoitusta voidaan käyttää ainoastaan ryhmän kokoontumiskuluihin. Itse tutkimuksen rahoitus tulee saada muista lähteistä. Hakijana voi olla yksittäinen tutkija tai muutaman eri tutkimusaloja tai tutkimusryhmiä edustavan tutkijan joukko. Tieteen työpajat -hankkeita esitellään Kulttuurirahaston kotisivuilla Maakuntarahastojen erityiskohteet Maakuntarahastoista haettavia erityiskohteita ovat apurahat kotiseututyöhön ja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä juhlavuoden 2014 apuraha. Lisäksi maakuntarahastoilla voi olla omia painotuksia, joista on tietoa Kulttuurirahaston kotisivuilla 7

8 Kotiseututyö Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan mm. kotiseudun kulttuuriperinnön tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi. (Lisätietoja hakuohjeiden kohdasta Hakemuksen ala.) Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta Maakuntarahastoista myönnettäviä apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille tai yhteisöille. Apurahoilla voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide- ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Juhlavuoden 2014 apurahat Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin hankkeisiin myönnetään euroa yhtenä tai kahtena Kulttuurirahaston 75-vuotisjuhlavuoden apurahana. Maakuntarahastoilla voi olla tarkempia linjauksia, mitä hankkeilta odotetaan (esim. hankkeet liittyvät maakuntarahaston erityisiin painopistealueisiin, hankkeissa tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä tai hankkeet kokoavat laajasti kulttuurin harrastajia ja ammattilaisia yhteisiin tuotantoihin). Linjauksiin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla Osa maakuntarahastoista myöntää isoille hankkeille huomattavasti suurempaakin rahoitusta, ja rahoitusta voi käyttää myös monivuotisena. Sosiaaliturva Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetty apuraha kerryttää eläkettä. Apurahansaajan tulee itse huolehtia Melan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eläke- ja tapaturmavakuutuksen maksamisesta. Apuraha sisältää nämä sekä verottajan apurahansaajalta jälkikäteen perimän sairausvakuutuslain mukaisen maksun. Edeltävät maksut ovat yhteensä n. 15 % työskentelyapurahan määrästä. 8

9 Vakuutushakemuksen saatuaan Mela määrittelee apurahansaajalle vuosityötulon. Pääsääntöisesti perusteena on koko myönnetyn apurahan määrä. Mikäli apurahansaaja esittää vakuutushakemuksessaan kuluvähennyksen, on työskentelyn osuudeksi ilmoitettava kuitenkin vähintään euroa kuukaudessa. Tohtoreiden osalta vastaava summa tieteelliseen työskentelyyn myönnetystä apurahasta on alkaen euroa kuukaudessa. Nämä sisältävät lakisääteiset vakuutusmaksut, jotka eivät ole vakuutushakemuksessa vähennettävissä olevaa kulua. Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena. Kulttuurirahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista. Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh , vakuutus(at)mela.fi sekä verkkosivuilta Henkilövakuutus Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäapurahana n. 180 euroa vapaaehtoisen henkilövakuutuksen järjestämiseksi. Lisäapurahaan oikeutetuille alle 60-vuotiaille apurahansaajille toimitetaan ohjeet valmiiksi neuvotellun vakuutusturvan hakemiseksi. Sen maksamisesta huolehtii Kulttuurirahasto. Vapaaehtoinen vakuutusturva sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja on voimassa yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Henkilövakuutus on voimassa myös työajan ulkopuolella. Sen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. 9

10 Hakemusmenettely Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahojen hakuaika on ja maakuntarahastojen Apurahan hakeminen Apurahoja haetaan ensisijaisesti verkkopalvelussa Palvelussa on valittavana vain meneillään olevat haut ja se on avoinna hakuajan viimeisenä päivänä klo 24 asti Suomen aikaa. Apurahan hakemiseksi hakija: 1. kirjautuu verkkopalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai rekisteröityy palvelun käyttäjäksi 2. täyttää, tallentaa ja lähettää hakemuksen verkkopalvelussa 3. tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen liitteineen hakemuksessa olevaan osoitteeseen Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu ajoissa ko. rahastoon sekä verkossa että allekirjoitettuna paperitulosteena. Yhteishuoltajuustilanteissa alaikäisen hakijan hakemuksen allekirjoittavat molemmat huoltajat. Postitettavan hakemuksen tulee sisältää kaikki vaadittavat liitteet. Poikkeuksen muodostavat todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne tulee toimittaa ko. rahastoon mahdollisimman nopeasti. Hakemuksia arvioidaan sekä verkossa että paperilla. On hakijan edun mukaista, että tietosisällöt ovat yhdenmukaiset. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Hakijaa pyydetään ottamaan huomioon oman paikkakuntansa postin aukioloajat. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla ko. rahastossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Keskusrahastolle osoitetun hakemuksen voi myös toimittaa Kulttuurirahaston toimistoon, Bulevardi 5 A 13, viimeistään torstaina Toimisto on avoinna klo asti. Myös osa maakuntarahastoista ottaa rahastolleen osoitettuja hakemuksia vastaan toimistossaan viimeiseen hakupäivään asti. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia. Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos hakija kuitenkin tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakulomakkeeseen täytettävän apurahan aiheen olla suomen kielellä. Aihetta toivotaan suomeksi myös englanninkielisiltä hakijoilta. Keskusrahaston ja maakuntarahastojen yhteystiedot ovat nähtävillä verkkosivuilla sekä hakuoppaan kohdassa Yhteystiedot. 10

11 Lausunnon antaminen Hakija voi pyytää apurahahankkeeseen perehtyneeltä henkilöltä tai yhteisöltä hankettaan koskevan ajantasaisen lausunnon. Lausunnot eivät ole pakollisia, mutta niiden merkitys erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Perusopintovaiheessa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työsuunnitelmasta on pakollinen. Myös jatkorahoituksen hakijoilta edellytetään työnohjaajan lausuntoa työn edistymisestä. Hakijan tulee ajoissa ohjeistaa lausunnonantajaa antamaan lausunto ensisijaisesti osoitteessa Lausunnon antaminen edellyttää henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä tai rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityneen käyttäjän tulee myös tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa lausunto siihen rahastoon, josta apurahaa on haettu. Hakija saa verkkopalvelusta hakemukselleen tunnuksen, joka on hyvä antaa lausunnonantajalle. Sitä käyttämällä lausunnon ohjautuminen oikeaan hakemukseen tapahtuu automaattisesti. Sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä lausuntoja ei hyväksytä. Lausunnot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä palauteta. Keskusrahaston haussa lausunto tulee toimittaa viimeistään ja maakuntarahastojen haussa Verkkopalvelu on avoinna klo 24 asti Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Myös postitse toimitettavien lausuntojen tulee olla perillä ko. rahastossa edellä mainittuina päivinä. Hakemusten käsittely Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Keskusrahaston apurahoista päättää Suomen Kulttuurirahaston hallitus. Hallitus asettaa jakoa valmistelemaan noin 40 toimikuntaa, joiden puheenjohtajina toimivat Rahaston luottamuselimien jäsenet. Toimikuntien jäseniksi kutsutaan 2-3 ulkopuolista asiantuntijaa. Päätöksentekoon osallistuvien asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei ilmoiteta julkisuuteen. Asiantuntijat vaihtuvat vuosittain. Maakuntarahastojen apurahapäätökset tekee kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Kulttuurirahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Hyviä hakemuksia on joka vuosi enemmän kuin apurahoja voidaan myöntää. 11

12 Päätöksistä tiedottaminen Suomen Kulttuurirahaston apurahat julkistetaan kunkin rahaston vuosijuhlassa, minkä jälkeen ne ovat nähtävissä Kulttuurirahaston kotisivuilla Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään Kalevalan päivän aattona 27. päivänä helmikuuta. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät ovat nähtävillä verkkosivuilla Myönteiset ja kielteiset apurahapäätökset ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli apurahanhakija antaa siihen suostumuksensa hakijan verkkopalvelussa. Keskusrahaston sähköpostit lähetetään ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle kirjallisesti noin 2-3 viikkoa ennen vuosijuhlaa. 12

13 Hakuohjeet Asioidessasi verkkopalvelussa ensimmäistä kertaa rekisteröidy palvelun käyttäjäksi joko kirjautumalla palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai klikkaamalla kohtaa Luo uusi käyttäjätunnus. Mikäli et käytä verkkopankkitunnuksia, merkitse valitsemasi käyttäjätunnus ja salasana muistiin, jotta pääset myöhemmin takaisin hakemukseesi. Verkkopalvelussa oleva hakemus koostuu seuraavista sivuista: hakemus, hakija, apuraha, työsuunnitelma, ansiot, muu rahoitus, liitteet, sitoumus ja lähetys. Täytettyäsi hakijasivun voit täyttää muut sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle. Verkkopalvelu on avoinna koko hakuajan. Hakemusta ei siis tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Hakemus on aluksi luonnos ja siten täydennettävissä lähettämishetkeen asti. Tulosta lähetetty hakemus (ei luonnosta) ja postita se allekirjoitettuna liitteineen määräaikaan mennessä. Ilmoita hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta verkkopalvelun kautta. Hakemuksen hallinta -toiminto löytyy hakemus-sivulta. Toiminnon kautta voit myös muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen. Voit esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa. Esikatselussa ja tulostamisessa tarvittavan Acrobatreader -ohjelman voit ladata ja asentaa esim. verkkopalvelussa olevasta linkistä. Hakemusta koskeviin tiedusteluihin vastataan siinä rahastossa, josta apurahaa haetaan. Katso yhteystiedot Kulttuurirahaston kotisivuilta tai tämän oppaan lopusta. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse Hyvä hakemus on - suunniteltu ja perusteltu - selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu - tiiviisti esitetty Hakija Hakijana voi olla - yksityishenkilö - työryhmä - rekisteröity yhteisö Huomaathan, että verkkopalvelussa pyydettävät tiedot muuttuvat tämän valinnan mukaan. 13

14 Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakemus ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö allekirjoittaa hakemuksen ja vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastoon sekä tarvittaessa Melaan ja verottajaan päin. Ilmoita työryhmän kokoonpano hakemuksessa. Työryhmä voi jakaa myönnetyn apurahan jäsentensä kesken. Mikäli apuraha on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain yhdelle ryhmän jäsenelle, hänen tulee hakea apurahaa henkilökohtaisesti. Tutkimusryhmän johtaja ei voi hakea Kulttuurirahaston apurahaa ryhmässään työskentelevälle väitöskirjatyöntekijälle. Sen sijaan hän voi antaa suosituksensa väitöskirjatyöntekijän hakemuksen tueksi. Apurahaa ei voi hakea toisen henkilön puolesta. Henkilöiden ja työryhmien apurahojen maksatuksesta sopimista varten Kulttuurirahasto tarvitsee apurahansaajan henkilötunnuksen. Sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia huomattavasti. Apuraha Apuraha-sivulla pyydettäviä tietoja ovat mm. hakuala, hakemuksen aihe, haettavan apurahan määrä, apurahakauden pituus ja nimikkorahasto. Merkitse työn suorituspaikka, jos kyseessä on jonkin yliopiston tai korkeakoulun laitos tai muu vastaava. Merkitse myös työn suoritusmaa, jos työ tehdään pääosin muualla kuin Suomessa. Tieteellisen tutkimustyön tekijät ilmoittavat lisäksi mahdollisen tutkimusryhmän johtajan nimen. Luettele henkilöt (1-3), joilta pyydät lausunnon. Lisätietoja lausunnoista hakuoppaan kohdassa Lausunnon antaminen. Hakemuksen ala Merkitse hakemukseen yksi ala, jonka piiriin katsot hakemuksesi lähinnä kuuluvan. Valitsemalla alan valitset myös toimikunnan, jossa hakemuksesi käsitellään. Tarvittaessa voit merkitä vaihtoehtoisia hakualoja työsuunnitelman alkuun. Hakemuksen ala pyritään tarkistamaan käsittelyn yhteydessä. Perusopintoja suorittava opiskelija (esim. pro gradu -työn tekijä) merkitsee alaksi Tieteen ja taiteen perusopinnot. Taiteen opiskelija merkitsee kuitenkin alaksi oman taiteenalansa hakiessaan apurahaa muuhun kuin lopputyöhön. Tieteellisen kirjallisuuden kääntäminen sekä yleistajuisten tietokirjojen ja muiden julkaisujen kirjoittaminen merkitään hakemukseen vastaavalle taiteen tai tieteen alalle. 14

15 Maakuntarahastoista haettava apuraha kotiseututyöhön merkitään alaan, jonka piiriin se lähinnä kuuluu (esim. historia, perinnetiede tai jokin taiteen aloista). Kuvataiteen hakualoja on viisi. Hakiessasi apurahaa henkilökohtaiseen työskentelyyn, laitehankintaan tai työskentelyyn liittyviin kuluihin valitse alaksi Kuvanveisto, Grafiikka, Maalaustaide tai Muut kuvataiteen alueet. Valitse Näyttelyt ja tapahtumat -ala, mikäli hakemus koskee pelkästään näyttelyn tai tapahtuman järjestämistä tai jos hakijana on työryhmä tai yhteisö. Säveltaiteiden aloista Festivaalit, ooppera ja orkesteri on tarkoitettu ensisijaisesti yhteisöille. Pienimuotoisemmat konserttisarjat ja muut tapahtumat merkitään omalle taiteen alalleen, esim. jousikvartetin kolmen konsertin sarja merkitään alaan Solistit. Taiteen alalle sijoittuva hakemus saattaa sisältää sekä taiteellista että tutkimuksellista työtä (esim. taideyliopistossa suoritettava jatkotutkinto). Riippuen siitä, kumpi on ensisijainen, valitse joko oma taiteenalasi tai Taiteen tutkimuksen alta sopiva ala. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemus arvioidaan taiteiden tutkimuksen asiantuntijatoimikunnassa yhdessä tieteen hakemusten kanssa. Hakemuksen aihe Merkitse hakemuksen aihe suomenkielisenä niin lyhyesti ja yleistajuisesti, että sitä voidaan käyttää julkisessa tiedotuksessa. Viittaus työsuunnitelmaan ei riitä. Aiheesta tulee käydä ilmi mistä hakemuksessa on kysymys. Esim. soittimen hankintaan tai mestarikurssille osallistumiseen ei ole riittävä. Instrumentti tulee mainita. Esimerkkejä - maaseudun palveluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen - ilman epäpuhtauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa - keramiikkauunin hankintaan - kirjalliseen työskentelyyn - kamarimusiikkitapahtuman järjestämiseen - marjojen terveysvaikutusta käsittelevään pro gradu -työhön Haettavan apurahan määrä ja erittely Haettavan apurahan määrän on perustuttava työsuunnitelmaan sisältyvään kustannusarvioon ja rahoitussuunnitelmaan eli budjettiin. Mikäli apurahaa haetaan vain työskentelyyn, budjettia ei tarvitse laatia. Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan määrä on euroa, eli n euroa kuukaudessa. Tohtoreiden osalta kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on euroa. Vähintään 4 kuukauden työskentelyyn myönnettävä apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut sekä tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekustannukset. Apurahasta voi tarvittaessa myös maksaa 15

16 tutkimuslaitokselle ns. yleiskustannusosuuden. Vakuutusmaksuja (n. 15 %) ja tavanomaisia kuluja (n euroa) ei tarvitse eritellä hakemuksen kohdassa Apurahan määrä. Riittää, että merkitset koko summan kohtaan Henkilökohtainen seuraavan taulukon mukaisesti (suluissa tohtoreiden apuraha tieteelliseen työskentelyyn): kk kk (26.000) (13.000) (24.000) (11.000) (22.000) (9.000) (20.000) (7.000) (17.500) (5.000) (15.000) Apuraha voidaan myöntää korkeampana vain väitelleille tai väittelyluvan saaneille hakijoille (keskusrahaston haussa toimitettava kirjallisena tammikuun loppuun mennessä; maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta). Jos haet kohdeapurahaa tai työskentelyapurahan lisäksi apurahaa tavanomaista suurempiin kuluihin, erittele haettavan apurahan määrä seuraavasti: Henkilökohtaisella apurahalla tarkoitetaan edellä olevan taulukon mukaista taiteellisen tai tieteellisen työskentelyn osuutta apurahasta. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän yhteenlaskettu apurahatyöskentelyn osuus koko apurahasta. Matka-apurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Erillisiä kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti. Materiaali- ja laitekuluja ovat taiteen aloilla suurehkot hankinnat, esim. soittimet, ja tieteessä erityisesti nuorten, aloittavien tutkimusryhmien suuret laitehankinnat. Aputyövoimalla ja ostopalveluilla tarkoitetaan hankkeen toteuttamiseksi välttämätöntä työpanoksen hankintaa. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on otettava huomioon verotus sekä sosiaaliturvamaksut. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän tai yhteisön maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Muilla kuluilla tarkoitetaan esim. tilavuokria. Henkilökohtainen työskentelyapuraha myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kun haet työskentelyapurahaa kolmeksi vuodeksi, merkitse hakemuksen kohtaan Henkilökohtainen vain ensimmäisen vuoden osuus. Yhteisöille voidaan myöntää myös useampivuotisia apurahoja. Ilmoita vuosittaiset kustannukset hakemuksessa hankkeen koko kestoajalta. Merkittäviä kulttuurihankkeita voidaan tukea huomattavan suurilla apurahoilla. 16

17 Apurahalla tehtävän työn kesto Merkitse hakemukseen apurahalla tehtävään työhön käytettävä aika kuukausina. Kolmivuotisen apurahan hakijat merkitsevät kestoksi 12 kuukautta. Merkitse työryhmän yhteenlaskettu työskentelyaika kuukausina silloin, kun vähintään yksi ryhmän jäsen tekee työtä hankkeessa 4 kuukautta tai enemmän. Kestoa ei merkitä, jos hakijana on yhteisö tai apurahaa haetaan vain kuluihin. Nimikkorahastot Suomen Kulttuurirahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista, joista jaetaan apurahoja vuosittain tai harvemmin. Luettelo jakovuoroisista rahastoista ja niiden tarkoituksista on Kulttuurirahaston kotisivuilla Nimikkorahastot jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin, usein tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Joillakin nimikkorahastoilla on hoitokunta, joka käsittelee rahastolle osoitetut hakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä apurahoista. Tällaiset nimikkorahastot ja niiden tarkoitukset ovat lueteltuina kotisivujen lisäksi hakemuksessa olevan?-merkin takana. Maakuntarahastojen hakemuksessa on lueteltuina myös muut rahaston jakovuoroiset nimikkorahastot. Nimikkorahastoa ei ole syytä valita ellei hanke sovi erityisen hyvin hakemuksessa valittavana olevan rahaston tarkoitukseen. Vaikka sopivia nimikkorahastoja olisi useita, tee vain yksi hakemus. Nimikkorahaston valitseminen ei sulje pois mahdollisuutta saada apuraha muusta tai tarkoitukseltaan vapaasta rahastosta. Työsuunnitelma Esitä apurahan työsuunnitelman tiivistelmä hakemuksessa. Kerro tiivistelmässä lyhyesti tutkimuksen tai hankkeen pääsisältö, toteuttamissuunnitelma ja aikataulu. Hakemuksessa annettu tila on rajallinen (n. 2 sivua). Voit seurata tilan täyttymistä Esikatselutoiminnon avulla. Suosittelemme suunnitelman kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla ja valmiin tekstin kopioimista hakemuksessa olevaan tilaan. 17

18 Laajemman työsuunnitelman, korkeintaan 6 sivua (sivumäärä ei sisällä sisällys- ja lähdeluetteloa), voit esittää erillisessä liitteessä. Jos työskentelykielesi on englanti, voit liittää työsuunnitelman englanninkielisenä. Työsuunnitelmassa tulee kuvata - työn tausta, tavoite ja merkitys sekä hakijan edellytykset toteuttaa työsuunnitelma - suorituspaikka - tämänhetkinen vaihe - toteuttamissuunnitelma - kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - aikataulu Mikäli työsuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan hakemuksessa annettuun tilaan, sitä ei tarvitse oheistaa erillisenä liitteenä. Ansiot Valitse ansio- ja julkaisuluettelostasi 1-6 hankettasi tukevaa ansiota ja merkitse ne hakemukseen. Annettu tila on rajallinen ja edellyttää asian tiivistämistä. Työryhmän ansioiksi sopivat vain haettavalla apurahalla hankkeessa työskentelevien ryhmän jäsenten ansiot. Yhteisöltä pyydetään Ansiot-sivulla yhteisön aiemman toiminnan tiivistä esittelyä. Muu rahoitus Luettele hakemuksessa aiemmin saamasi tai työryhmän tai yhteisön aiemmin saamat enintään kuusi apurahaa kolmelta viime vuodelta. Työryhmä voi luetella hakemuksessaan joko työryhmän aiemmat apurahat tai ne yksittäisten työryhmän jäsenten apurahat, jotka tukevat hakemusta. Ilmoita hakemuksessa mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen. Ilmoita myös, jos olet tutkijakoulussa tai olet hakemassa tutkijakouluun. Kerro lisäksi onko tutkijakoulupaikka palkallinen vai omarahoitteinen ja mille ajalle se on tarkoitettu. Kokopäiväiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä (myös palkallinen tutkijakoulu katsotaan ansiotyöksi). Apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % kokopäiväisestä työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn). Jos 18

19 työskentely mahtuu annettuihin rajoihin, merkitse hakemukseen, että et ole palkallisessa työsuhteessa apurahakauden aikana. Muussa tapauksessa kirjoita lisäselvitys tilanteestasi työsuunnitelmaasi ja suhteuta hakemasi työskentelyapurahan määrä apurahatyöhön käytettävään työaikaan. Hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta (esim. toinen apuraha, palkka tai aikuiskoulutustuki) ja tutkijakoulupaikasta on ilmoitettava välittömästi ko. rahastolle hakijan verkkopalvelun kautta. Myös apurahan myöntämisen jälkeen saadusta vastaavasta rahoituksesta tulee ilmoittaa. Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen. Verkkopalvelun kautta voit myös tarvittaessa muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen. Yleensä Suomen Kulttuurirahasto ei myönnä apurahaa hakijalle, jos hänellä on jo olemassa rahoitus siihen työhön, johon apurahaa haetaan, koko päätösajankohdan jälkeiselle 12 kuukaudelle. Työskentelyapurahaa vastaavaa rahoitusta ei voi nostaa samanaikaisesti apurahan kanssa. Liitteet Toimita hakemuksen liitteet yhdessä hakemuksen kanssa ko. rahastoon hakuajan päättymiseen mennessä sekä hakemukseen ladattuina liitetiedostoina että allekirjoitetun paperitulosteen mukana. Hakemuksia arvioidaan verkossa ja paperilla, joten on tärkeää, että kaikki liitteet löytyvät molemmin tavoin. Kulttuurirahasto ei palauta liitteitä. Lausunnonantaja jättää lausunnot Lausunnonantajan verkkopalveluun erikseen omilla tunnuksillaan. Vapaamuotoisesti annettuja lausuntoja ei skannata verkkohakemusten liitteiksi Kulttuurirahaston toimesta. Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat liitteet (soveltuvin osin) - työsuunnitelma sekä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma eli budjetti (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan hakemuksessa annettuun tilaan) - ansioluettelo tai curriculum vitae (2-3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä tai hänen lisäkseen 1-2 keskeiseltä henkilöltä) - perusopintojen opinnäytetyön tekijöiltä kopio opintorekisteristä - jatko-opiskelijoilla opintosuoritusote (esim. WebOodista ymv. saatava) ja kopio tutkintotodistuksesta tai kopiot haettavan apurahan kannalta oleellisista todistuksista (kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja) - visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä paperikuvakopioina ja mahdollinen linkki sähköiseen portfolioon, ensisijaisesti ei paksuja esittelykansioita eikä digitaalisia tallenteita - yhteisöillä viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä tilintarkastuskertomus) 19

20 - jatkorahoituksen hakijoilta tarvitaan päivitetty työsuunnitelma ja selvitys hankkeen edistymisestä Älä nido/liitä papereita toisiinsa (hakemukset menevät siten pienempään tilaan). Liitteitä pyydetään ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Järjestelmä ottaa vastaan myös tiedostomuodot.txt.rtf.doc.docx.xls.xlsx.bmp.jpg.jpeg.gif.png.tif.tiff. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB. Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Sen jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä tai erikseen lähetettyjä liitteitä ei voida ottaa huomioon. Poikkeuksen muodostavat todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voidaan toimittaa kirjallisena keskusrahaston osalta tammikuun loppuun mennessä. Maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta. Sitoumus Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana ja apurahan myöntämisen jälkeen muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että sitoudut apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille ovat kotisivuilla Sitoumuksen lisäksi Kulttuurirahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Rahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajatahoille (säätiöt, taidetoimikunnat ymv.) ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi. Lähetys Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen kunnes puutteelliset tiedot on korjattu. Lähetettyäsi hakemuksen esikatsele, tulosta ja allekirjoita hakemus. Tulosta myös hakemukseen lataamasi liitteet. Jos vielä tässä vaiheessa huomaat hakemuksessasi korjattavaa, voit peruuttaa hakemuksen, muokata sitä ja lähettää sen uudestaan. Tulosta ja allekirjoita viimeisin versio hakemuksestasi ja toimita se ko. rahastoon. 20

Teemahaku Hakuopas 2015

Teemahaku Hakuopas 2015 Teemahaku Hakuopas 2015 Muuttuva Museo apurahaa haetaan Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston hakuaikana 10.1.-10.2.2015. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. (https://apurahat.skr.fi/haku/userlogin.aspx)

Lisätiedot

Hakuopas 2013. Apurahat. Hakuopas 2013

Hakuopas 2013. Apurahat. Hakuopas 2013 Apurahat Hakuopas 2013 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...3 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat... 3 Mihin apurahoja myönnetään?... 3 Työskentely- ja kohdeapurahat... 4 Kolmivuotiset apurahat... 5 Perusopinnot... 5 Mihin

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2016 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 Henkilötietolaki 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Kulttuurirahasto Y-tunnus 0116947-3 Yhteystiedot PL 203 (Bulevardi 5 A) 00121 Helsinki 09-612 810 Telefaksi 09-640

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Apurahat 2015 Hakuopas

Apurahat 2015 Hakuopas Apurahat 2015 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 21 21 22 23 24 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2017 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Apurahat 2016 Hakuopas

Apurahat 2016 Hakuopas Apurahat 2016 Hakuopas Sisällysluettelo 3 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 22 23 23 24 25 25 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio12.9.2013 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE hakijan valokuva HUOM! Liitteet lähetettävä suoraan asiamiehelle erillisenä pdf-tiedostona 1.Hakijan henkilötiedot Sukunimi: Etunimet ( puhuttelunimi lihavoituna)

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Apurahat 2017 Hakuopas

Apurahat 2017 Hakuopas Apurahat 2017 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 6 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 17 17 21 22 22 23 23 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan tietää

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 10.10.2017 Ohje 1 (7) Sisällys 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 2 2 Ilmoitusvelvollisuus käytännössä... 2 2.1 Miten

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 7.9.2017 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2017

Kulttuuriavustussääntö 2017 Kulttuuriavustussääntö 2017 www.nurmijarvi.fi NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 Sisältö 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 2. AVUSTUKSET... 4 2.1 Tuotantotuki... 4 2.2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Pirkanmaan rahasto Luovien alojen rahoitusseminaari 24.1.2017 Silja Minkkinen-Poikolainen, asiamies Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton,

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Apurahalähteet ja hakeminen. Pertti Kolari, FT, dos. Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö Varainhankinnan asiamies, LUT

Apurahalähteet ja hakeminen. Pertti Kolari, FT, dos. Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö Varainhankinnan asiamies, LUT Apurahalähteet ja hakeminen Pertti Kolari, FT, dos. Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö Varainhankinnan asiamies, LUT Apurahalähteet Millainen i on hyvä apurahahakemus h Lappeenrannan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija!

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Täytä hakemus huolella ja noudata ohjeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 3.4.2017 alkaen Kulttuurilautakunta 14.2.2017 Kulttuurilautakunnan myöntämillä

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2017 OP Ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP Ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä tutkimustoimintaa

Lisätiedot

www.skr.fi www.saatiopalvelu.fi T&K menot (www.research.fi) 2006 yht. 5761 milj. euroa yritykset 4108 milj. julk. sektori 574 milj. korkeakoulusektori (ml. AMK:t) 1079 milj. T&K menot valtion talousarviossa

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto APURAHAOHJESÄÄNTÖ. versio 4.7

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto APURAHAOHJESÄÄNTÖ. versio 4.7 Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto APURAHAOHJESÄÄNTÖ versio 4.7 Irma Kettunen päivitetty 28.8.2015 1 Sisällysluettelo 1. Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston tarkoitus...

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SYKSY 2017 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET SYKSY 2016 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus OKM 16.10.2017 Erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta Taike on OKM:n alainen taiteen edistämisen

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo

Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo Säveltaiteen tuottaja -läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimipiste Tapahtumaprojektin kulku" 1. Valtaisa innostus 2. Yleinen hämmennys

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS KEVÄT 2017 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2017-2018 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 42 Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen myöntäminen vuonna 2017 HEL 2016-014409 T 13 00 02 Päätös Päätöksen perustelut Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot