PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4262 PSK Standards Association

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4262 PSK Standards Association"

Transkriptio

1 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4262 PSK Standards Association 3. painos/3 rd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry (15) Korvaa standardin PSK 4262: 2010 Replaces the standard PSK 4262: 2010 PUTKILUOKKA PAINELAITEKÄYTTÖÖN. SEOSTAMATON TERÄS MATALIIN KÄYTTÖLÄMPÖTILOIHIN. SAUMATON TERÄSPUTKI Pipe class for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe with specified low temperature properties Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti In the case of a conflict the Finnish text shall prevail. Sisällys 1 Soveltamisala 2 Viittaukset 3 Materiaalit 4 Mitat 5 Putkiluokan sallitut käyttöpaineet ja lämpötilat Opastavia tietoja O.1 Laskentaperusteet O.2 Hitsausviisteet O.3 Nimikkeen muodostaminen O.4 Putkiluokan tunnus O.5 Muutokset standardin edelliseen painokseen Contents 1 Scope 2 References 3 Materials 4 Dimensions 5 The allowable operating pressures and temperatures Information for guidance O.1 Calculation criteria O.2 Bevelling O.3 Forming of designation O.4 Identification of the pipe class O.5 Amendments to the previous edition of the standard 1 SOVELTAMISALA 1 SCOPE Tässä standardissa esitetään putkiluokkaan kuuluvien painelaitekäyttöön tarkoitettujen putkien ja putkenosien materiaalit, mitat ja putkiluokan paineenkestävyys. Tämän putkiluokan suurin sallittu paine on 25 bar lämpötilassa -100 ºC ºC ja suurin sallittu lämpötila 150 ºC. Putkiluokkien määrittely on esitetty standardissa PSK 4201 ja lisäksi standardin SFS-EN osissa on määritelty muita putkiston suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia vaatimuksia. This standard specifies the materials and dimensions of the pipes and fittings belonging to the pipe class, as well as the pressure rating of the pipe class. In this pipe class the allowable pressure at temperature -100 ºC ºC is 25 bar and the maximum allowable temperature is 150 ºC. The definition of the pipe classes is introduced in standard PSK Additional requirements to be taken into account in piping design and manufacturing are defined in standard SFS-EN parts VIITTAUKSET 2 REFERENCES PSK 4201 Putkiluokat. Määrittely PSK 4201 Pipe classes. Definition SFS-EN A1 Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Teräksiset laipat SFS-EN Flanges and their joints. Dimensions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts SFS-EN A1 Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated. Part 1: Steel flanges SFS-EN Flanges and their joints. Dimensions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997

2 2 (15) SFS-EN Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot SFS-EN Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 3: Normalisoidut hitsattavat hienoraeteräkset SFS-EN Metallituotteiden ainestodistukset SFS-EN Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin SFS-EN Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 2: Kuumalujat ferriittiset ja martensiittiset teräkset SFS-EN Hot rolled products of structural steels. Part 2: Technical delivery conditions for nonalloy structural steels SFS-EN Flat products made of steels for pressure purposes. Part 3: Weldable fine grain steels, normalized SFS-EN Metallic products. Types of inspection documents SFS-EN Seamless steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties SFS-EN Steel forgings for pressure purposes. Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties SFS-EN Steel threaded pipe fittings. SFS-EN Steel threaded pipe fittings. SFS-EN Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 2: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat seostamattomat teräkset ja ferriittiset seosteräkset SFS-EN Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai matalissa lämpötiloissa käytettäviin kiinnittimiin SFS-EN Painelaiteteräkset. Kuumavalssatut hitsattavat kuumalujat terästangot SFS-EN A1 + A2 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit SFS-EN Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta SFS-EN A1/A2/A3 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus SFS-EN A1/A2 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus SFS-EN Butt-welding pipe fittings. Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements SFS-EN Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties SFS-EN Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties SFS-EN A1 + A2 Metallic industrial piping. Part 2: Materials SFS-EN Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation SFS-EN A1/A2/A3 Metallic industrial piping. Part 4: Fabrication and installation SFS-EN A1/A2 Metallic industrial piping. Part 5: Inspection and testing. 2017

3 3 (15) SFS-EN ISO Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners. Part 1: Bolts, screws and studs (ISO :2009) SFS-EN ISO Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners. Part 2: Nuts (ISO :2009) SFS-EN ISO 4014 Osakierteiset kuusioruuvit. Tarkkuusluokat A ja B SFS-EN ISO 4032 Kuusiomutterit, malli 1. Tarkkuusluokat A ja B SFS-EN ISO 7089 Pyöreät aluslaatat. Normaalikokoiset. Tarkkuusaste A SFS-EN ISO Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners. Part 1: Bolts, screws and studs (ISO :2009) SFS-EN ISO Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners. Part 2: Nuts (ISO :2009) SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B (ISO 4014: SFS-EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B (ISO 4032:2012) 2013 SFS-EN ISO 7089 Plain washers. Normal series. Product grade A (ISO 7089:2000) MATERIAALIT 3 MATERIALS Tähän putkiluokkaan kuuluvien DN DN 300 saumattomien putkien materiaali on seostamaton teräs P265NL, SFS-EN Käyrien, kartioiden, päätyjen ja T-putkien materiaali on seostamaton teräs P265NL, SFS-EN Muiden putkiluokkaan kuuluvien osien materiaalit on esitetty taulukossa 3. Standardin SFS-EN mukaan valmistettujen putkiston osien hitsaussaumat on tarkastettava 100 %:sti ainetta rikkomattomalla menetelmällä, jolloin hitsausliitoksen lujuuskerroin z on 1,0. Putkille, putkenosille ja laipoille vaaditaan standardin SFS-EN mukainen ainestodistus 3.1, josta tulee ilmetä, että materiaalin valmistajalla on Euroopan yhteisöön sijoittuneen toimivaltaisen elimen sertifioima laatujärjestelmä, joka kattaa kyseisen materiaalityypin valmistuksen. Muiden putkiluokkaan kuuluvien osien ainestodistusvaatimukset on esitetty taulukossa 3. Putkenosien mukana on lisäksi toimitettava valmistajan laatima todistus, josta ilmenevät standardin SFS-EN vaatimat valmistustiedot. The material of seamless pipes DN DN 300 belonging to this pipe class is non-alloy steel P265NL, SFS-EN The material of elbows, reducers, caps and tees is non-alloy steel P265NL, SFS-EN The materials of other components belonging to this pipe class are specified in Table 3. The welds of pipe fittings manufactured according to standard SFS-EN shall be inspected 100 % by a non-destructive method. Joint factor z of welded joint is 1,0. Material certificate 3.1 according to standard SFS- EN is required for pipes, fittings and flanges. The certificate shall demonstrate that the manufacturer of the material has a quality system certified by an authorized body in EU, which covers manufacturing of the material type in question. The requirements of material certificates for the other components belonging to this pipe class are specified in Table 3. Additionally, manufacturer's certificate specifying the manufacturing information according to standard SFS-EN shall be delivered with the pipe fittings.

4 4 (15) 4 MITAT 4 DIMENSIONS Putkiluokkaan kuuluvien putkien ja putkenosien mitat ja mittastandardit on esitetty taulukoissa 1, 2 ja 3. Kaikki putkenosat ovat standardin SFS-EN tyyppiä A, joilla seinämänpaksuus on sama liitospäissä ja osan keskellä. Seinämät voidaan joutua tarvittaessa viistämään hitsauspäissä vastaamaan liittyvää komponenttia. Taulukon 1 muotokappaleiden seinämänpaksuudet voivat poiketa standardissa SFS-EN esitetyistä mitoista. Taulukko 1 Putkien, käyrien, päätyjen, kartioiden ja T-putkien mitat (mm) The dimensions and standards of pipes and fittings belonging to the pipe class are shown in Tables 1, 2 and 3. All the pipe fittings are of type A according to standard SFS-EN Their wall thickness is the same in weld ends and in the middle of the fitting. It might be necessary to bevel the wall in weld ends to correspond the connected component. Wall thicknesses of fittings in the table 1 may deviate from those specified in SFS-EN Table 1 The dimensions of pipes, elbows, caps, reducers and tees (mm) Putki Pipe Käyrä Elbow Kartio Reducer T-putki Tee Pääty Cap SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Nominal size Outer diameter Putki Pipe Käyrä Elbow Pääty Cap Nominal size Nimelliskoko Ulkohalkaisija Nimelliskoko Ulkohalkaisija Outer diameter Kartio Reducer T-putki Tee DN D T T R T K DN1 D 1 T T 1 L T T 1 F G 15 21,3 2,0 2,0 38 2, ,3 2,0 2, ,9 2,3 2,3 38 2, ,9 2, ,3 2,3 2,0 38 2,3 2, ,7 2,6 2,6 38 2, ,7 2,6 2, ,9 2,6 2,3 51 2,6 2, ,3 2,6 2,0 51 2,6 2, ,4 2,6 2,6 48 2, ,4 2,6 2, ,7 2,6 2,6 51 2,6 2, ,9 2,6 2,3 51 2,6 2, ,3 2,6 2,0 51 2,6 2,

5 5 (15) Nominal size Outer diameter Putki Pipe Käyrä Elbow Pääty Cap Nominal size Nimelliskoko Ulkohalkaisija Nimelliskoko Ulkohalkaisija Outer diameter Kartio Reducer T-putki Tee DN D T T R T K DN1 D 1 T T 1 L T T 1 F G 40 48,3 2,6 2,6 57 2, ,3 2,6 2, ,4 2,6 2,6 64 2,6 2, ,7 2,6 2,6 64 2,6 2, ,9 2,6 2,3 64 2,6 2, , ,6 2, ,3 2,9 2,9 76 2, ,3 2,9 2, ,3 2,9 2,6 76 2,9 2, ,4 2,9 2,6 76 2,9 2, ,7 2,9 2,6 76 2,9 2, ,9 2,9 2,3 76 2,9 2, ,1 2,9 2,9 95 2, ,1 3,2 3, ,3 2,9 2,9 89 3,2 2, ,3 2,9 2,6 89 3,2 2, ,4 2,9 2,6 89 3,2 2, ,7 2,9 2,6 89 3,2 2, ,9 3,2 3, , ,9 3,6 3, ,1 3,2 2,9 89 3,6 3, ,3 3,2 2,9 89 3,6 2, ,3 3,2 2,6 89 3,6 2, ,4 3,2 2,6 89 3,6 2, ,3 3,6 3, , ,3 4,5 4, ,9 3,6 3, ,5 3, ,1 3,6 2, ,5 3, ,3 3,6 2, ,5 2, ,3 3,6 2, ,5 2,

6 6 (15) Nominal size Outer diameter Putki Pipe Käyrä Elbow Pääty Cap Nominal size Nimelliskoko Ulkohalkaisija Nimelliskoko Ulkohalkaisija Outer diameter Kartio Reducer T-putki Tee DN D T T R T K DN1 D 1 T T 1 L T T 1 F G ,7 4,0 4, , ,7 5,0 5, ,3 4,0 3, ,0 4, ,9 4,0 3, ,0 3, ,1 4,0 2, ,0 3, ,3 4,0 2, ,0 2, ,3 4,5 4, , ,3 6,3 6, ,7 4,5 4, ,3 5, ,3 4,5 3, ,3 4, ,9 4,5 3, ,3 3, ,1 4,5 2, ,3 3, ,1 6,3 6, , ,1 7,1 7, ,3 6,3 4, ,1 5, ,7 6,3 4, ,1 5, ,3 6,3 3, ,1 4, ,9 6,3 3, ,3 6, , ,8 8, ,1 6,3 6, ,8 7, ,3 6,3 4, ,8 5, ,7 6,3 4, ,8 5, ,3 6,3 3, ,8 4, ,9 7,1 7, , ,9 10,0 10, Mitat koskevat myös epäkeskeisiä kartioita. The dimensions apply also to eccentric reducers ,1 6, ,0 8, ,1 7,1 6, ,0 7, ,3 7,1 4, ,0 5, ,7 7,1 4,

7 7 (15) Taulukko 2 Laippojen mitat Table 2 The dimensions of flanges PN 25 SFS-EN Tyyppi 11 Type 11 DN D K Määrä Quantity Ruuvit Bolts Koko Size H 2 C 2 Sokeointilevy Spade d s M M M M M M M M M M M M M M Tiivisteen ulkohalkaisija Outside diameter of the gasket

8 8 (15) Taulukko 3 Laippojen, umpilaippojen, kierteellisten putkenosien, ruuvien, mutterien, aluslaattojen ja tiivisteiden mittastandardit ja materiaalit Table 3 The dimension standards and materials of flanges, blind flanges, threaded pipe fittings, bolts, nuts, washers and gasket Putkenosa Component Levylaippa PN 25 Plate flange PN 25 Mittastandardi Dimension standard SFS-EN , tyyppi 01-B1 SFS-EN , type 01-B1 Materiaali Material Nimike Designation Standardi Standard Todistus Certificate P275NL1 SFS-EN Umpilaippa PN 25 Blind flange PN 25 SFS-EN , tyyppi 05 SFS-EN , type 05 P275NL1 SFS-EN Sokeointilevy Spade - P275NL1 SFS-EN Kierteelliset putkenosat Threaded pipe fittings 3) 4) SFS-EN P235GH 5) SFS-EN SFS-EN Ruuvi 3) SFS-EN ISO CrMo4 (T > -60 ºC) 2) Bolt Mutteri 3) SFS-EN ISO CrMo4 (T > -60 ºC) 2) Nut A2 A2 SFS-EN SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO Aluslaatta 2) Washer SFS-EN ISO 7089 Grade A S235J2 tai vastaava S235J2 or equal SFS-EN Tiiviste PN 25 Gasket PN 25 SFS-EN , tyyppi IBC SFS-EN , type IBC - - Tiivisteen materiaali määritellään virtaavan aineen ja prosessiolosuhteiden perusteella. 2) Pintakäsittelynä on yleensä kuumasinkitys. Se alkaa kuitenkin hävitä yli 200 C lämpötilassa, mutta tällä ei ole vaikutusta mekaanisiin ominaisuuksiin. 3) Osissa tai niiden pakkauksissa tulee olla merkinnät, joiden perusteella osat voidaan yhdistää niitä koskeviin materiaalin valmistajan antamiin materiaalitodistuksiin. 4) Kierteellisten putkenosien suurin suositeltava nimelliskoko on enintään DN 50 ja alin käyttölämpötila -60 ºC. 5) Materiaalin kylmäsitkeys valitulle komponentille on tarkasteltava erikseen. The gasket material is determined acc. to fluid and process conditions. 2) Typical surface treatment is hot dip galvanization. However, it starts to dissipate in temperatures over 200 C but this has no effect on mechanical properties. 3) The fittings or their packages must have markings, by which the fittings can be connected to related material certificates given by the supplier. 4) The maximum recommended size for threaded fittings is DN 50 and the lowest operation temperature -60 ºC. 5) Material shall be checked against brittle fracture by particular study for the chosen component.

9 9 (15) 5 PUTKILUOKAN SALLITUT KÄYTTÖPAINEET JA LÄMPÖTILAT Putkiluokkaan kuuluvat osat on mitoitettu kestämään 25 bar ylipaine -100 ºC ºC lämpötilassa ja suurin sallittu lämpötila on 150 ºC. Alipaineen kesto on standardin PSK 4299 mukainen. Putkiluokan paineenkestävyys (poikkeuksena istutettu haaroitus) eri lämpötiloissa on esitetty kuvassa ºC arvoa voidaan käyttää 50 ºC asti. 50 ºC ja 100 ºC välillä olevat arvot interpoloidaan lineaarisesti 20 ºC ja 100 ºC arvojen avulla. Putkimateriaalin suunnittelujännitykset lämpötiloissa ºC on määritelty standardin SFS-EN kohdan mukaan. Lisävarmuuskerroin 1,2 sisältyy kuvan 1 käyrän arvoihin. Istutetun kohtisuoran haaroituksen paineenkestävyys eri lämpötiloissa saadaan kertomalla taulukon 4 arvo kuvasta 1 saatavan sallitun paineen ja putkiluokan nimellispaineen (PN 25) suhteella. 5 THE ALLOWABLE OPERATING PRESSURES AND TEMPERATURES OF THE PIPE CLASS The pipes and fittings belonging to this pipe class have been designed to resist 25 bar overpressure in -100 ºC ºC temperature. The vacuum resistance is according to standard PSK The pressure resistance of the pipe class (except branch connection) in different temperatures is given in Figure 1. Value of 20 ºC can be used up to 50 ºC. Values between 50 ºC and 100 ºC are linearly interpolated by values of 20 ºC and 100 ºC. At temperatures ºC design stress values of the pipe material are defined acc. to Clause of standard SFS-EN Additional safety factor 1,2 has been applied in Fig. 1. The pressure resistance of a perpendicular branch connection in different temperatures is calculated by multiplying the value from Table 4 with the ratio of the allowable pressure from Figure 1 and the nominal pressure (PN 25).

10 10 (15) bar 25 25,0 25, ,5 16, O C Kuva 1 Sallitut paineet (bar) lämpötilan funktiona Figure 1 The allowable pressures (bar) as a function of temperature Huomautus 1. Väliarvot interpoloidaan lineaarisesti. Huomautus 2. Käyrän arvot on saatu putken, putkenosien ja laipan materiaalistandardeissa kyseisessä lämpötilassa ilmoitetun myötörajan perusteella määritetyn suunnittelujännityksen ja vastaavasti huoneenlämpötilassa määritetyn suunnittelujännityksen suhdeluvuista, joista pienin arvo on kerrottu putkiluokan nimellispaineella (PN 25). Huomautus 3. Lämpötila-alueella C putkiluokan suurin sallittu paine on yhtä suuri kuin nimellispaine. Note 1. Intermediate values are linearly interpolated. Note 2. The values of the graph are calculated by the ratios of the design strength, based on the yield value in the reference temperature from the material standards of pipe, fittings and flange, and respectively the design strength in room temperature. The smallest value has been multiplied by the nominal pressure (PN 25). Note 3. In temperature range C the maximum allowable pressure of the pipe class is equal to nominal pressure.

11 11 (15) Taulukko 4 Istutetun haaroituksen (90 ) sallitut käyttöpaineet 20 C:ssa, bar Table 4 Allowable operating pressures for T-branch at 20 C, bar Runkoputki Header Haaraputken ulkohalkaisija, mm Outside diameter of the branch, mm Ulkohalkaisija Outside diameter Seinämänpaksuus Wall thickness 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219, ,9 D T Haaraputken seinämänpaksuus T, mm Wall thickness of the branch, mm mm mm 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 6,3 6,3 7,1 21,3 2,0 34,5 26,9 2,3 40,5 43,5 Harmaalla merkityt haaroitukset eivät kestä putkiluokan nimellispainetta 33,7 2,6 45,6 46,4 47,3 Branches with grey shadowing do not resist the nominal pressure of the pipe class 42,4 2,6 38,8 39,4 40,3 34,7 48,3 2,6 35,3 35,9 36,7 31,8 29,1 60,3 2,9 37,8 37,2 37,0 32,2 29,5 29,2 76,1 2,9 31,6 31,2 31,0 27,2 25,1 24,8 21,3 88,9 3,2 34,2 33,1 32,3 28,4 26,3 25,5 21,9 22,1 114,3 3,6 34,0 32,6 31,5 27,9 26,0 24,7 21,4 21,2 20,0 139,7 4,0 34,1 32,6 31,2 27,9 26,1 24,6 21,4 20,9 19,4 18,7 168,3 4,5 34,9 33,3 31,8 28,6 26,9 25,2 22,0 21,2 19,5 18,5 18,0 219,1 6,3 44,8 42,8 40,6 37,2 35,2 32,7 28,9 27,4 24,5 22,6 21,3 22, ,3 32,6 31,2 29,8 27,5 26,0 24,3 21,7 20,7 18,7 17,4 16,6 18,0 14,4 323,9 7,1 32,8 31,5 30,2 28,0 26,7 25,0 22,4 21,3 19,3 17,8 16,8 17,6 14,3 13,9 Haaroituksen kulma on 90º±5º. Haaroituksen molempien putkien on oltava tämän putkiluokan mukaisia. Haaraputken istutus voidaan tehdä runkoputken pintaan tai runkoputkessa olevaan aukkoon. The angle of the branch connection is 90º±5º. Both pipes of the branch must be according to this pipe class. The branch connection can be done as set-on or set-in.

12 12 (15) OPASTAVIA TIETOJA INFORMATION FOR GUIDANCE O.1 Laskentaperusteet O.1 Calculation criteria Yleiset laskentaperusteet putkiluokan osille: General calculation criteria for piping components of pipe class: mitoitus SFS-EN mukaan dimensioning in accordance with SFS-EN ylipaine 2,5 MPa overpressure 2,5 MPa lämpötila 20 ºC temperature 20 ºC suunnittelujännitys f = 140 MPa design stress f = 140 MPa korroosiovara c0 = 1,0 mm corrosion allowance c0 = 1,0 mm hitsausliitoksen lujuuskerroin z = 1,0 joint factor of weld seam z = 1,0 Eri osien seinämille on käytetty seuraavia valmistustoleransseja: The following manufacturing tolerances have been used for the wall thickness of various components: putket pipes 12,5 % tai - 0,4 mm, kun DN < ,5 % or - 0,4 mm, when DN < %, kun 200 < DN < %, when 200 < DN < 300 käyrät, kartiot, T-putket ja päädyt elbows, reducers, tees and caps 12,5 % 12,5 Kartioiden laskenta on tehty epäkeskeisille muovatuille kartioille. The calculation of reducers has been done for wrought eccentric reducers.

13 13 (15) O.2 Hitsausviisteet O.2 Bevelling T = b = Kuva 2a Figure2a 3 mm T mm I-railo Square bevel T = b = c = Kuva 2b Figure2b 3-12 mm 2-4 mm 2 mm V-railo Single V-bevel α = 60 t = b = c = Kuva 2c Figure2c 12 mm 2-4 mm 2 mm V-railo Single V-bevel α β T = b = c = Kuva 2d Figure2d > 12 mm ϑ = 2-4 mm φ = 2 mm Erikois V-railo Single V-bevel with V-root Kuva 2 Hitsauspäiden viistäminen Figure 2 Bevelling of welding ends T = b = R = Kuva 3a Figure 3a 3-12 mm ψ = T = 3-12 mm 2-4 mm b = 2-4 mm > 3 mm Pintaan istutettu Kuva 3b Upotettu istutus Set-on Figure 3b Set-in ψ = 35-60

14 14 (15) T = b = R = d = 3-12 mm 2-4 mm > 3 mm 3-5 mm ψ = Kuva 3c Figure 3c Pintaan istutettu, levyvahvistus Set-on with reinforcing pad Kuva 3 Istutusten viistäminen Figure 3 Bevelling of branches O.3 Nimikkeen muodostaminen O.3 Forming of designation Esimerkkejä nimikkeen muodostamisesta: Putki 114,3 x 3,6 - SFS-EN P265NL - TC 1 (- Optio xx) Käyrä 114,3 x 3,6 - SFS-EN tyyppi A - 3D - 90º - P265NL Kartio E 114,3 x 3,6-88,9 x 3,2 SFS-EN tyyppi A - P265NL T-putki 114,3 x 3,6-114,3 x 3,6 SFS-EN tyyppi A - P265NL Kauluslaippa DN SFS-EN PN B1-13MnNi6-3 Pääty 114,3 x 3,6 - SFS-EN tyyppi A - P265NL Tiiviste DN PN 25 - tyyppi IBC - 2 mm - SFS-EN PTFE 2) Examples of designations: Pipe 114,3 x 3,6 - SFS-EN P235GH - TC 1 (- Option xx) Elbow 114,3 x 3,6 - SFS-EN type A - 3D - 90º - P265NL Reducer E 114,3 x 3,6-88,9 x 3,2 SFS-EN type A - P265NL Tee 114,3 x 3,6-114,3 x 3,6 SFS-EN type A - P265NL Welding neck flange DN SFS-EN PN B1-13MnNi6-3 Cap 114,3 x 3,6 - SFS-EN type A - P265NL Gasket DN PN 25 - type IBC - 2 mm - SFS-EN PTFE 2) E = epäkeskeinen, K = keskeinen E = eccentric, K = concentric 2) Tiivistemateriaalin valinnassa on otettava 2) The selection of the gasket material shall be huomioon virtaavan aineen ominaisuudet ja determined by the fluid and process conditions prosessiolosuhteet

15 15 (15) O.4 Putkiluokan tunnus O.4 Identification of the pipe class Putkiluokan tunnuksen alussa oleva E-kirjain osoittaa, että putkiluokka noudattaa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja ja se on olennainen osa putkiluokkamerkintää. Putkiluokalle annetaan eri tunnus, jos sen sisältö poikkeaa tässä standardissa esitetystä. O.5 Muutokset standardin edelliseen painokseen Tekstiä on tarkennettu. The letter E in the beginning of the identification code of the pipe class shows, that the pipe class complies with the harmonized European standards and it is an integral part of the pipe class identification. A different identification code shall be given to the pipe class, if the contents deviate from this standard. O.5 Amendments to the previous edition of the standard The text has been clarified.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4246 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4246 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4246 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2017-01-31 1 (15) PUTKILUOKKA PAINELAITEKÄYTTÖÖN. AUSTENIITTINEN RUOSTUMATON CrNiMo-TERÄS. SAUMATON

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4280 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4280 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4280 PSK Standards Association 2. painos/2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2016-11-14 1 (17) PUTKILUOKKA PAINELAITEKÄYTTÖÖN. AUSTENIITTINEN RUOSTUMATON

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standards Association 2. painos/ 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (6) PUTKISTON KANNATUS. PUTKISANKA B. DN 10 500 supporting.

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2010-02-18 1(5) Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti. In case of interpretation the

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Standarditeräkset, vertailu, nimikkeet ja tunnukset www.ruukki.fi Raahen tehdas valmistaa eurooppalaisten EN-standardien ja muiden kansainvälisten standardien mukaisia

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät

Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät Suositus L7/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9307 Sky-kansio 2/2 Kaukolämpöjohdoissa käytettävät teräsputket ja teräskäyrät SUOMEN KAUKOLÄMPÖ

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7353

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7353 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7353 PSK Standards Association 2. painos / 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (9) PUTKISTON KANNATUS. RIPUSTUSJOUSI Pipe supporting. Hanger

Lisätiedot

Pyöröteräkset Round bars

Pyöröteräkset Round bars Pyöröteräkset Pyöröteräkset Round bars Kuorisorvattu Mitoitus Kg/m 1.4301 1.4404 1.4305 Mitoitus 1.4460 [mm] k12 k12 k12 [mm] h12 25,00 3,85 26,00 4,17 28,00 4,83 30,00 5,55 31,00 32,00 6,31 35,00 7,55

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50 KOLMIOSAINEN PALLOVENTTIILI Käsipalloventtiili Haponkestävää terästä CF8M DN 10-50 PN 64 DN 65-100 PN 40 THREE - PIECE Manually operated ball valve Stainless steel CF8M 3/8 to 2 1000* PSI 2 1/2 to 4 800*

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7340

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7340 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7340 PSK Standards Association 2. painos / 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (8) PUTKISTON KANNATUS. RIIPPUKANNAKKEET. RAKENTEET Pipe

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4917 PSK Standards Association 1 (6) + Liitteet 24 s.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4917 PSK Standards Association 1 (6) + Liitteet 24 s. PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4917 PSK Standards Association 1 (6) + Liitteet 24 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2007-11-22 + Appendices 24 p. TEOLLISUUDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT. PAINELAITTEET.

Lisätiedot

TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET

TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET TUOTELUETTELO SAUMATTOMAT PUTKET 16 AINESPUTKET / HOLLOW BARS EN 10294-1:2005 mukainen laatu E470, kuumavalssattuna tai kylmävedettynä EN 10294-1:2005 grade E470, hot rolled or cold drawn Ohjeanalyysi:

Lisätiedot

TUOTELUETTELO PUTKET JA PROFIILIT

TUOTELUETTELO PUTKET JA PROFIILIT TUOTELUETTELO PUTKET JA PROFIILIT 27 RAKENNEPUTKET / HOLLOW SECTIONS NELIÖNMUOTOISET RAKENNEPUTKET SQUARE HOLLOW SECTIONS S355J2H 25 x 25 x 3 1,89 6 m 1800120 30 x 30 x 3 2,36 6 m 1800130 40 x 40 x 2 2,31

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5803 PSK Standards Association 1 (9)

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5803 PSK Standards Association 1 (9) PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5803 PSK Standards Association 1 (9) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2003-12-04 3. painos, 3 rd edition Korvaa standardin PSK 5803: 2. painos PUTKISTOPIIRUSTUKSET.

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4201 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4201 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4201 PSK Standards Association 4. painos/4 th edition 1 (7) Liite 1 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2017-03-22 Appendix 1 p. Korvaa standardin PSK 4201:2013

Lisätiedot

TUOTELUETTELO RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

TUOTELUETTELO RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET TUOTELUETTELO RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 53 RUOSTUMATTOMAT TANGOT / STAINLESS STEEL BARS RST PYÖRÖTANGOT EN 1.4301/7 STAINLESS STEEL (AISI 304/L) ROUND BARS 6 0,22 3-3,1 m 3210110 8 0,39 3-3,1 m 3210120 10

Lisätiedot

Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat

Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat Putkenosat, laaja valikoima Neliö- ja suorakaideputket Myös kaideosat SISÄLLYSLUETTELO PUTKET Prosessiputket ISO-normi NS-normi Meijeriputket Kierteitettävät

Lisätiedot

FENNOSTEEL OY OHUTSEINÄISET TERÄSPUTKET HUIPPUPINNOITTEILLA THIN WALL STEEL TUBES WITH STATE OF THE ART METALLIC COATINGS

FENNOSTEEL OY OHUTSEINÄISET TERÄSPUTKET HUIPPUPINNOITTEILLA THIN WALL STEEL TUBES WITH STATE OF THE ART METALLIC COATINGS FENNOSTEEL OY OHUTSEINÄISET TERÄSPUTKET HUIPPUPINNOITTEILLA THIN WALL STEEL TUBES WITH STATE OF THE ART METALLIC COATINGS FI-EN C 01/2017 FENNOSTEELIN TARINA - FENNOSTEEL STORY 1 FennoSteel Oy on suomalainen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI Sarja SK DN BUTTERFLY VALVES Series SK DN

LÄPPÄVENTTIILI Sarja SK DN BUTTERFLY VALVES Series SK DN LÄPPÄVENTTIILI Sarja SK DN 50-350 BUTTERFLY VALVES Series SK DN 50-350 TYYPPIMERKINTÄ JA OSIEN MATERIAALIVAIHTOEHDOT TYPE MARKING AND MATERIALS Venttiilin sarjatunnus Laipaton runko SK Valve serial code

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7323

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7323 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7323 PSK Standards Association 2. painos / 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (10) PUTKISTON KANNATUS. LIUKUKANNATIN, KORKEA. DN 10 150

Lisätiedot

Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat

Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat Ruostumattomat ja haponkestävät putket ja putkenosat Putkenosat, laaja valikoima Neliö- ja suorakaideputket Myös kaideosat Putket PUTKET PROSESSIPUTKET ISO normi EN 1.4307 / EN 1.4301 / EN 1.4404 hitsattu,

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7321

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7321 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7321 PSK Standards Association 2. painos / 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (9) PUTKISTON KANNATUS. LIUKUKANNATIN, MATALA. DN 200 500

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT 2017-09-06 Sivu 1 / 5 NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi.

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association 1 (5) + liitteet 10 s + appendices 10 s COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2004-10-28 2. painos/2 nd edition Korvaa standardin PSK

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY I005/A12/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I005 Inspecta

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/A22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO CONTENTS. Page/Sivu

SISÄLLYSLUETTELO CONTENTS. Page/Sivu HINNASTO PRICE LIST Page/Sivu 1 CONTENTS Steel flanges and collars: Page Contents 1 Contacts 2 General export terms 3 General technical delivery terms 4 ISO Loose flanges PN 6 5 ISO Loose flanges PN 10

Lisätiedot

6-7 HPS III-SXE Ø 9 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

6-7 HPS III-SXE Ø 9 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan 230V Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-7 8-9 Locating ring 10 Asennusohje Assembly note Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

6-7 HPS III-SXE Ø 12 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

6-7 HPS III-SXE Ø 12 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan 230V Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-7 8-9 Locating ring 10 Asennusohje Assembly note Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI Sarja ST ja STL DN BUTTERFLY VALVES Series ST and STL DN

LÄPPÄVENTTIILI Sarja ST ja STL DN BUTTERFLY VALVES Series ST and STL DN Sarja ST ja STL DN 50-700 BUTTERFLY VALVES Series ST and STL DN 50-700 TYYPPIMERKINTÄ JA OSIEN MATERIAALIVAIHTOEHDOT TYPE MARKING AND MATERIALS Venttiilin sarjatunnus Laipaton runko Kierrekorvakkeellinen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY I005/M11/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot NDT-pätevyystutkinnoissa käytettävät standardit 1(5) Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN 473 2008 Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel. General principles

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/M21/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5964 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5964 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5964 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2005-01-26 1 (8) XML TIEDONSIIRTO. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN LUOKAT JA ALALUOKKIEN KUVAUKSET XML Data

Lisätiedot

6-7 HPS III-SXE Ø 6 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

6-7 HPS III-SXE Ø 6 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan 230V Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-7 8-9 Keskitysrengas Locating ring 10 Asennusohje Assembly note Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY S018/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI]

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: ESSVE ESSD (self-drilling) fastening screws ESSVE ESST (self-tapping) fastening screws Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): The fastening screws are intended

Lisätiedot

INDUSTRIAL VALVES LÄPPÄVENTTIILIT BUTTERFLY VALVES. Sarja SLT Series SLT

INDUSTRIAL VALVES LÄPPÄVENTTIILIT BUTTERFLY VALVES. Sarja SLT Series SLT INDUSTRIAL VALVES LÄPPÄVENTTIILIT BUTTERFLY VALVES Sarja SLT Series SLT LÄPPÄVENTTIILIT Sarja SLT DN 40-300 PN 16/10 BUTTERFLY VALVES Serie SLT DN 40-300 PN 16/10 TYYPPIMERKINTÄ JA OSIEN MATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lisätiedot

INDUSTRIAL VALVES PALLOVENTTIILIT BALL VALVES. Ecostar 77 Ballstar 50

INDUSTRIAL VALVES PALLOVENTTIILIT BALL VALVES. Ecostar 77 Ballstar 50 INDUSTRIAL VALVES PALLOVENTTIILIT S Ecostar Ballstar 50 Sarja Ecostar Series Ecostar KOLMIOSAINEN KORKEALUOKKAINEN PALLOVENTTIILI Käsi- ja toimilaitepalloventtiili Haponkestävää terästä CF8M Hiiliterästä

Lisätiedot

TUOTELUETTELO PYÖRÖTERÄKSET

TUOTELUETTELO PYÖRÖTERÄKSET TUOTELUETTELO PYÖRÖTERÄKSET 7 PYÖRÖT / ROUND BARS ROUND BARS S235JR +AR Ainesstandardi / Material Standard EN 10025 Mitta- ja muototoleranssi / Tolerance EN 10060 Ainestodistus / Material Certificate EN10204

Lisätiedot

PAKOPUTKET EXHAUST SYSTEMS

PAKOPUTKET EXHAUST SYSTEMS PAKOPUTKET EXHAUST SYSTEMS YEISOSAT UNIVERSA PARTS 38 65 101 101 52 80 120 x 78 P 2887 P 80 P 81 P 82 P 83 178 2 x x 80 2 2 x 200 68 110 1 P 84 1 P 85 210 P 86 230 P 87 152 P 88 115 2 2 x 52 84 x 54 52

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(10) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit PAINELAITE PED 97/23/EY Painelaitedirektiivi PÄTEVÖINTI NORDTEST DOC GEN 010 EN ISO 9712/NORDTEST

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILIT Sarja SL DN PN 16/10 BUTTERFLY VALVES Serie SL DN PN 16/10

LÄPPÄVENTTIILIT Sarja SL DN PN 16/10 BUTTERFLY VALVES Serie SL DN PN 16/10 Sarja SL DN 40-200 PN 6/0 Serie SL DN 40-200 PN 6/0 TYYPPIMERKINTÄ JA OSIEN MATERIAALIAIHTOEHDOT TYPE MARKING AND MATERIALS enttiilin sarjatunnus Laipaton runko SL alve serial code Wafer type SL 000 H

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7800 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7800 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7800 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2008-06-05 1 (29) PAINESÄILIÖIDEN JA PUTKILÄMMÖNSIIRTIMIEN SALLITUT YHDEKUORMAT. Allowable Nozzle

Lisätiedot

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN YLEISETOHJEETLÄMMINVESIVARAAJANASENNUKSEEN Moottorinjalämminvesivaraajanletkujenyleisetominaisuudet Käytälämmönjajäähdytysnesteenkestävääletkua. Käyttölämpötila 40 + 0 C LetkunsisämittaØmm Letkunsisäpinnanonoltavatasainen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0016 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer betoniruuvit FBS 5 ja FBS 6 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Metalliankkurit käytettäväksi betonissa

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Teräsrakenteet OHJEET 1996 LIITE 2

Teräsrakenteet OHJEET 1996 LIITE 2 B7 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto-ja rakennusosasto Teräsrakenteet OHJEET 1996 LIITE 2 Ympäristöministeriön asetus teräsrakenteista Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet C2 - C4 - BULLDOG. Bulldogpuunsitojalevyt

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet C2 - C4 - BULLDOG. Bulldogpuunsitojalevyt Bulldog-puunsitojalevyjen avulla vahvistetaan puurakenteiden pulttiliitoksia. Kaksipuolisia puunsitojalevyjä käytetään vain puu-puuliitoksissa, mutta yksipuolisia puunsitojalevyjä voidaan käyttää myös

Lisätiedot

Kierteelliset putkenosat Threaded pipe fittings

Kierteelliset putkenosat Threaded pipe fittings Haponkestäviä putkenosia Stainless Steel pipe fittings Kierteelliset putkenosat Threaded pipe fittings SERTIFIOIDUT TUOTTEET CERTIFIED PRODUCTS Lisätietoja sivulla 2 Information on page 2 PED 97/23/EC

Lisätiedot

INSPECTA TARKASTUS OY

INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.11 / Appendix 1.11 Sivu / Page 1(9) INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www I001,

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 10.2.2016 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59 TYHJIÖPUTKIKERÄIMET 1. EA-HP HEAT PIPE TYHJIÖPUTKIKERÄIMEN HINTA JA TEKNISET TIEDOT KUVA MALLI KERÄIN MENETELMÄ KEHYKSEN MATERIAAL I BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) MAX. LÄMMITETT ÄVÄ VESIMÄÄRÄ / KERÄIME N TILAVUU

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(11) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit ASME ASME SECTION V 2015 - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION PAINELAITE PED 2014/68/EU Painelaitedirektiivi

Lisätiedot

11.4.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/61

11.4.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/61 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/61 Jäsenvaltioiden painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t 1(8) ALUMIINIA, ALUMIINISEOKSIA JA ALUMIINITUOTTEITA KOSKEVIEN EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN VAHVISTAMIS- JA JULKAISUTAPA SUOMESSA Luettelossa on esitetty eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisen

Lisätiedot

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) 12.9.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 313/53 Jäsenvaltioiden painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 6152 PSK Standards Association 1 (5) + liite 2 s.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 6152 PSK Standards Association 1 (5) + liite 2 s. PSK Standardisointi STANDARDI PSK 6152 PSK Standards Association 1 (5) + liite 2 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2012-10-10 + appendix 2 p. TEOLLISUUDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT. KESKIPAKOPUMPPU.

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET EUROOPAN KOMISSIO 4.5.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 128/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET EUROOPAN KOMISSIO Painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

v INSTA-CERT Name and address of certificate holder Uponor Infra Oy Kouvolantie 365, PO Box 21 15561 Nastola Finland CERTIFICATE Date of valid edition No. 23-05-2017 2003 Date of first issue 16-06-2005

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät METSTA Rakennusten energiatehokkuusstandardit uudistuvat seminaari 26.4.2017 Lämmitysjärjestelmät Jarek Kurnitski HEAT GAINS BUILDING PROPERTIES CLIMATIC CONDITIONS INDOOR ENVIRONMENT REQUIREMENTS EN 16789-1

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5208 PSK Standards Association 2. painos

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5208 PSK Standards Association 2. painos PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5208 PSK Standards Association 2. painos COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2003-06-23 2 nd edition 1 (9) Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti. In

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK painos 2 nd edition Liitteet/appendices 8

PSK Standardisointi STANDARDI PSK painos 2 nd edition Liitteet/appendices 8 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5401 2. painos 2 nd edition Liitteet/appendices 8 COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 1 (2) TIIVISTENESTEJÄRJESTELMÄT. HANKINTA Sealing liquid systems. Procurement

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY S050/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite Address www www S050 PäteWin

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 7.2.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2401 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2401 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 241 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 29-6-4 1 (8) PUTKISTON VIRTAUSNOPEUDET Flow Velocities in Piping Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen

Lisätiedot

Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa

Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa 230V Yksittäissuuttimet Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-13 14-20 Asennusohjeita 21-22 Esikammioholkit Gate bushes Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

VARASTOTUOTTEET JA ESIKÄSITTELYPALVELUT STOCK PRODUCTS AND PREFABRICATION SERVICES

VARASTOTUOTTEET JA ESIKÄSITTELYPALVELUT STOCK PRODUCTS AND PREFABRICATION SERVICES www.ruukki.com VARASTOTUOTTEET JA ESIKÄSITTELYPALVELUT STOCK PRODUCTS AND PREFABRICATION SERVICES TERÄKSET, RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET, ALUMIINIT JA MUUT METALLIT STEELS, STAINLESS STEELS, ALUMINIUMS AND

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-CT 1 raudoitus_1343-cpr-m500-29-07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HIT-CT 1 raudoitusliitäntöjä varten 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset:

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

6-13 HPS III-S Ø 12 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa

6-13 HPS III-S Ø 12 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa 230V Yksittäissuuttimet Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-13 14-19 Asennusohjeita 20-22 Esikammioholkit Gate bushes Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5980 PSK Standards Association 1 (8) + Liite 7 s.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5980 PSK Standards Association 1 (8) + Liite 7 s. PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5980 PSK Standards Association 1 (8) + Liite 7 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2006-10-27 + Appendix 7 p. XML-TIEDONSIIRTO. TIETOELEMENTTILUETTELO XML Data

Lisätiedot

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille.

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille. 1(17) Carl-Gustaf Lindewald EUROOPPALAISTEN NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot