Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vapaa-aikajaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 KH 89 Talvisalon jäähallin jääaika ei riitä vastaamaan jääurheilua harrastavien seurojen jääaikatarpeeseen. Erityisesti junioreiden vuoroille kysyntää olisi huomattavasti enemmän kuin jääaikaa voidaan myydä. Esityslistaliitteenä A on Juniori-Sapko ry:n tekemä selvitys jääaikatarpeista, lisäksi hankkeen tarpeellisuutta on perusteltu esityslistaliitteenä B olevassa hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman on tehnyt Juniori-Sapko ry:n jäähallityöryhmä. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että perustetaan osakeyhtiö Savonlinnan jäähalli Oy, jossa osakkaina ovat Savonlinnan kaupunki, Sapko Oy ja Juniori-Sapko ry. Myös muille jääurheiluseuroille tarjotaan mahdollisuutta tulla pienomistajiksi 5000 euron sijoituksella. Jäähalliyhtiö hakee avustuksen harjoitushallin rakentamiseen. Hakemus jätetään perustettavan yhtiön nimiin. Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: - Savonlinnan kaupunki luovuttaa tasearvolla apporttina nykyisen kilpahallin Savonlinnan jäähalli Oy:lle, joka rakentaa harjoitusjäähallin ja ylläpitää jäähalleja. - Kaupunki myöntää yhtiölle takauksen, jonka suuruus on enintään 2,5 miljoonaa euroa ja sitoutuu maksamaan perustettavalle yhtiölle avustusta tai yhtiövastiketta vuositasolla tämänhetkisten nettomenojen verran (n euroa). - Jäähallin henkilökunta ei siirry perustettavaan yhtiöön vaan yhtiö ostaa tarvittavan työpanoksen kaupungilta. Tämä mahdollistaa työntekijöiden joustavan käytön eri liikuntapaikkojen hoidossa. - Harjoitusjäähallin rakentamista ei aloiteta ennen kuin OKM:n avustuksesta on päätös.

2 Lisäksi sovitaan, että jäähallien käyttövuorot arkisin klo 8-15 ovat kouluille (ml. normaalikoulu) ja päiväkodeille ilmaisia. Jäähallihankkeen alustavat talouslaskelmat ovat esityslistaliitteenä C ja alustava luonnos pohjakuvasta, josta selviää tilojen asettelu on esityslistaliitteenä D. Ennen lopullista päätöksen teko asiasta valmistellaan riskianalyysi. (Valmistelu: talousjohtaja Irmeli Haverinen, puh ) ja kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että jäähalliratkaisun selvitystyötä ja valmistelua jatketaan ja hyväksyy että avustusanomus voidaan jättää. Jatkotoimenpiteitä varten kaupunginhallitus päättää lähettää jäähalliasian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja pyytää asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. Kaupunginhallitus tekee lopullisen ratkaisun ja esityksen kaupunginvaltuustolle, kun kaikki selvitykset on tehty ja lautakunnat ovat antaneet omat esityksensä. Kaupunginvaltuusto käsittelee asian Kehitysjohtaja Hannu Kurki, talousjohtaja Irmeli Haverinen, tekninen johtaja Kari Tikkanen ja sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen selostivat asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Tekninen toimiala tekee selvityksen yhteistyössä sivistystoimen kanssa hankkeen toteuttamiseen sisältävistä riskeistä suhteessa talouslaskelmien tuloksiin ja toiminnan järjestäjien antamiin käyttösitoumuksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Toimenpiteet: Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta TL 85 Savonlinnan harjoitusjäähallia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö Savonlinnan Jäähalli Oy. Tekninen toimiala on yhdessä sivistystoimen kanssa käynyt alustavat talouslaskelmat läpi. Laskelmissa on esitetty nykyisen kilpahallin ylläpitokulut ja uuden harjoitushallin investointi- ja ylläpitokulut. Investointikuluksi uudelle harjoitusjäähallille on esitetty 2,5 M ja sen suuruusluokka saatavissa olevien luonnospiirustusten mukaan on oikeantasoinen.

3 Käyttötalousarviossa on esitetty nykyisen jäähallin ja uuden harjoitusjäähallin käyttökulut. Uuden harjoitusjäähallin käyttökululaskelmassa sähkön arvioitu kulutus on muista vertailukohteista saatuihin lukuihin verrattuna pienehkö, erotus on noin euroa vuodessa. Vertailussa nykyisen jäähallin kuluihin käyttökuluissa on kokonaiskuluissa yhteensä noin euron vuosittainen ero (erotus koostuu sähkö-, vesi- ja huoltokuluista) siten, että nykyiset käyttökulut ovat suuremmat kuin uudessa käyttötalouslaskelmassa, jossa on huomioitu vuosikorjauksia varten euroa. Vanhaan jäähalliin on tehty kuntoarvio, jossa on esitetty korjaustarpeita. Niiden arvioitu kustannus on noin euroa. Korjausvastuu siirtyisi uudelle yhtiölle. Laskelmien pohjalta on laadittu seuraavat vaihtoehdot: 0-vaihtoehto: Ei tehdä mitään, vaan jatketaan nykyhallilla. - Vaihtoehdon haitat ja hyödyt: Haitat/riskit: - Jääaika ei riitä kaikille harrastajille. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet lähivuosina. Hyödyt: - Ylläpitokulut eivät kasva. Nykyinen organisaatio voi ylläpitää vanhan jäähallin nykyisellä laatu- ja toiminnantasolla. 1-vaihtoehto: Perustettava yhtiö rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Yhtiön vastuulla on toiminnan, huoltojen ja korjausten hoitaminen. - Onko yhtiöllä riittävä rahoitusvalmius mm. yllättäville korjauskuluille? - Yhtiö palkkaa tarvittavan organisaation tai ostaa kyseiset palvelut. Tilojen käyttäjien tulee sitoutua ylläpito- ja korjauskuluihin (rakennustekniikka, lvis) - Kohteessa tulee pitää vähintään kerran vuodessa kiinteistökatselmus, jossa todetaan, että huolto ja vuosikorjaukset on yhtiön puolelta tehty suunnitelmien mukaisesti. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Kaupungin velka ei kasva. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet kuuluvat uuden yhtiön vastattavaksi, mutta miten ko.

4 rahoitus hoidetaan on yhtiön vastuulla. 2-vaihtoehto: Kaupunki rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Kaupungin velka kasvaa. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet lähivuosina. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Nykyinen organisaatio voi ylläpitää vanhan ja uuden jäähallin toimintaa nykyisellä laatu- ja toiminnantasolla. Käyttötalouslaskelmissa on esitetty jääajan myyntihinnaksi 41 euroa/tunti. Vertailutietona Vantaan kaupungin omistaman jäähalliyhtiön myyntihinnat jääajalle vaihtelevat euroa tunnissa. Alin hinta on se, millä yhtiö myy jääaikaa paikallisille harrastajille. Hinta on alle tuotantokustannusten, koska Vantaan kaupunki tukee halliyhtiötä kompensoimalla paikallisten seurojen jääajan hintaa. Jääajan myynti muodostaa käytännössä yhtiön tai kaupungin ainoan merkittävän tulolähteen, joilla jäähallin kustannuksia voidaan kattaa. Jos käyttökustannukset nousevat arvioidusta, on käyttäjien eli seurojen maksettava jääajasta korkeampaa hintaa, koska osakassopimuksessa kaupungin tuelle on asetettu katto. Seuroissa maksajina ovat jäsenet ja junioritasolla lasten vanhemmat. Yksi merkittävistä riskeistä käyttökustannusten kohotessa esimerkiksi yllättävien remonttien tai rakennus- ja turvallisuusmääräysten muuttumisen vuoksi on harrastajien maksukyky tai maksuhalukkuus. Savonlinnan seudun syntyvyys oli viime vuonna alin viiteen vuoteen. Ikäluokat ovat pienentyneet vuosikymmenen ajan sivistystoimen keräämän tilaston mukaan. Halli-investointi tehdään yli kolmeksikymmeneksi vuodeksi, joten ikäluokkien kehitys tulee vaikuttamaan harrastajamääriin. Seudun asukkaiden keskiansiot ovat alle valtakunnan keskiarvon ja työttömyys yli keskiarvon, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa pitkän aikavälin taloudellista riskianalyysiä. Kehitysjohtaja Hannu Kurki on kutsuttu selostamaan asiaa kokoukseen, jossa asiakirjat ovat nähtävänä. Valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, tekninen johtaja Kari Tikkanen Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää jäähalli hankkeen valmistelun

5 eteenpäin viemistä sivistyslautakunnan käsittelyyn 1-vaihtoehdon pohjalta. Jaro Koikkalainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta, eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kehitysjohtaja Hannu Kurjen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen asiaa selosti Juniori Sapko ry:n hallituksen jäsen Petri Laukkanen. Tekninen johtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Toimenpiteet: Vapaa-aikatoimi Tekninen johtaja Toimitilapalvelut VAPJ 5 Sivistystoimiala tarkasteli yhteistyössä teknisen toimialan kanssa Jäähalli Oy:n talouslaskelmia. Uuden harjoitusjäähallin investointikulun todettiin olevan luonnospiirustusten mukaan oikeantasoinen. Käyttökululaskelmassa todettiin vertailukohteiden ja nykyisen jäähallin kulutietoihin perustuen olevan noin euron vuosittainen ero. Jäähalli Oy:n tuloslaskelma on esityslistaliiteenä C. Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan käsitellyt harjoitusjäähallin rakentamista ja todennut käsittelyssään jääajan riittämättömyyden Savonlinnan kaupungin alueella. Juniori-Sapko ry teki tuolloin selvityksen jääaikatarpeista, joka osoittaa tuloslaskelmassa pohjalukuna käytetyn 3600 tuntia kahta jäähallia kohti olevan realistinen. Nykyisen jäähallin käyttötunnit ovat n tuntia vuodessa. Vertailutietona Imatran kaupungin kahdessa jäähallissa käyttöä on yhteensä noin 5400 tuntia vuodessa. Kahden jään sijoittaminen saman katon alle lisää hallin käyttöä, sekä tuo merkittäviä synergiaetuja niin käyttäjille kuin hallin ylläpitoonkin. Talvisalon alueelle on lisäksi mahdollisuus keskittää tulevaisuudessa liikuntapalveluja ja kävelymatkan päässä on useita kouluja ja n asukasta.

6 Tuloslaskelmassa jääajan myyntihinnaksi esitetty 41 /tunti on juniorihinta. Arvion mukaan todellisuudessa n. 20 % jääajasta tullaan myymään kuitenkin kalliimman myyntihinnan mukaan. Tuloslaskelmassa esitetty tuloarvio on näitä taustoja vastaan arvioituna varovainen. Lisäksi Juniori-Sapko ry:n hallitus on esityslistaliitteenä E olevan pöytäkirjaotteen mukaan sitoutoutunut siihen, että tulotavoite toteutuu. Esityslistaliitteenä F on perustettavan yhtiön yhtiöjärjestysluonnos ja liitteenä G yhtiön osakassopimusluonnos. Valmistellussa osakassopimuksessa on varmistettu, että Savonlinnan kaupungin maksama yhtiövastike ei kasva verrattuna nykyisen jäähallin nettappioon. Osakassopimusluonnoksessa on lisäksi kirjattu, että koulujen ja päiväkotien jäävuorot ovat käyttäjille ilmaisia. Valmistelu: vapaa-aikasuunnittelija Simo Räty, Vapaa-aikasuunnitelijan esitys: Vapaa-aikajaosto päättää esittää sivistyslautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti. Vapaa-aikajaoston jäsen Nina Kirmanen teki vapaa-aikasuunnittelijan esityksestä poikkaevan esityksen.nina Kirmanen esitti, että asiaa viedään eteenpäin teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 0 mukaisesti. Asiasta suoritettiin kädennostoäänestys. Vapaa-aikasuunnittelijan esityksen puolesta annettiin 4 ääntä ja Nina Kirmasen esityksen puolesta 1 ääni. Esitys hyväksyttiin. Tiedoksi: Sivistyslautakunta SL 49 Vapaa-aikajaosto on kokouksessaan :n 5 kohdalla käsitellyt harjoitusjäähallin rakentamista ja jäähallin yhtiöittämistä. Jaosto on 4 jaa ääntä vastaan 1 ei ääni hyväksynyt vapaa-aikasuunnittelijan esityksen (Valmistelu: stj. Markku Kankkunen ) Sivistystoimenjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

7 kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti. Sivistystoimenjohtajan poissa ollessa asian esitteli opetuspäällikkö. Asiaa kokouksessa selostaa vapaa-aikasuunnittelija Simo Räty. Tekninen lautakunta on kokouksessaan :n 98 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: "Savonlinnan harjoitusjäähallia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö Savonlinnan Jäähalli Oy. Tarkistettu yhtiöjärjestys, osakassopimus ja Juniori-Sapko ry:n hallituksen pöytäkirjaote on liitetty asiakirjoihin portaaliin. Lisäksi portaalissa on Tanhuvaaran Urheiluopiston toimitusjohtajan teknisen johtajan pyynnöstä antama lausunto "Muistio koskien Savonlinnan uuden harjoitusjäähallin rakentamista ja sen vaikutuksista ja esitykset yhteistoiminnasta liikuntapalveluiden tuottamisessa". Tekninen toimiala on yhdessä sivistystoimen kanssa käynyt alustavat talouslaskelmat läpi. Laskelmissa on esitetty nykyisen kilpahallin ylläpitokulut ja uuden harjoitushallin investointi- ja ylläpitokulut. Investointikuluksi uudelle harjoitusjäähallille on esitetty 2,5 M ja sen suuruusluokka saatavissa olevien luonnospiirustusten mukaan on oikeantasoinen. Käyttötalousarviossa on esitetty nykyisen jäähallin ja uuden harjoitusjäähallin käyttökulut. Osakassopimuksessa osakasyhdistykset ovat sitoutuneet ostamaan jääaikaa tuntia. Lisäksi Juniori-Sapko on tehnyt päätöksen ostaa tuntia jääaikaa ja lisäksi tehnyt päätöksen sitoutua ostamaan tarvittaessa lisätunteja sen määrän, jonka tulotavoitteen täyttymiseksi tarvitaan. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä tehtyjen laskelmien pohjalta vaihtoehto yksi, jossa halliyhtiö rakentaa hallin ja vastaa sen arvioiduista riskeistä ja mahdollisuuksista, on vaihtoehto, jonka pohjalta hanketta voitaisiin esittää sivistyslautakunnalle eteenpäin vietäväksi: "1-vaihtoehto: Perustettava yhtiö rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Yhtiön vastuulla on toiminnan, huoltojen ja korjausten hoitaminen. - Onko yhtiöllä riittävä rahoitusvalmius mm. yllättäville korjauskuluille? - Yhtiö palkkaa tarvittavan organisaation tai ostaa kyseiset palvelut. Tilojen käyttäjien tulee sitoutua ylläpito- ja korjauskuluihin (rakennustekniikka, lvis) - Kohteessa tulee pitää vähintään kerran vuodessa

8 kiinteistökatselmus, jossa todetaan, että huolto ja vuosikorjaukset on yhtiön puolelta tehty suunnitelmien mukaisesti. - yhteisöjen sitoumukset jääajan ostosta ovat voimassa vain niin kauan kuin yhteisöt ovat olemassa. Yhteisöt eivät ole osoittaneet reaalivakuutta sitoumusten katteeksi. Tanhuvaaran urheiluopisto on arvioinut mahdollisen uuden jäähallin yritysvaikutukset omalta kannaltaan negatiivisiksi. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Kaupungin velka ei kasva. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet kuuluvat uuden yhtiön vastattavaksi, mutta miten ko. rahoitus hoidetaan on yhtiön vastuulla." Kaupungin kannalta riskittömimmät vaihtoehdot ovat pitäytyminen nykyisissä jäähallijärjestelyissä tai seurojen suorat yhteistyösopimukset Tanhuvaaran urheiluopiston tai muun toimijan kanssa. Kaupungin liikuntapaikoista uimahalli, OKL-halli ja Kyrönniemen urheilukenttä ovat lähivuosina korjauksen tarpeessa. Liikuntapaikkojen keskittäminen voisi tuoda synergiaetuja niin käyttäjille kuin omistajillekin. Jos liikuntapaikkatarjonta aiotaan pitää kaupungissa saavutettavuudeltaan ja tarjonnaltaan nykytasolla se vaatii arviolta 10 milj. euron investoinnit. Kaupungin ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuudet ovat yksi vaihtoehto liikuntamahdollisuuksien tarjoamisessa savonlinnalaisille. Toinen jäähalli voi olla osa liikuntapaikkakokonaisuutta, mutta kokonaisvaltainen suunnitelma kustannuslaskelmineen puuttuu esimerkiksi Talvisaloon kaavaillulta liikuntakeskukselta. Kaupungilla on vaara ajautua tilanteeseen, missä synergiaedut jäävät saavuttamatta, jos osia liikuntapaikkakokonaisuudesta ratkaistaan yksi kerrallaan. Kaupungin mukanaolo eri liikuntapaikkarakentamisessa voidaan ratkaista esimerkiksi edullisuus- (avustukset, yksityinen raha tms.) tai kiireellisyysjärjestyksellä. Kaupungilla tulisi olla kuitenkin kokonaisnäkemys ja ohjausvastuu kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta eri harrastajaryhmien suhteen. Kaupungilla on lakisääteinen velvoite liikuntapaikkojen tarjoamiseen, mutta laki ei edellytä tietyntyyppisiä liikuntapaikkoja, vaan ratkaisut ovat kunnan harkittavissa. Liikunnan kansanterveyttä ja syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta ei kiistä kukaan. Nykyaikaisessa liikuntakulttuurissa suorituspaikalla on erityisesti nuorten keskuudessa suuri merkitys. Korkeatasoinen suorituspaikka lisää harrastajamääriä selvästi. Valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, tekninen johtaja Kari Tikkanen Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää sivistyslautakunnalle harjoitusjäähallihankkeesta pidättäytymistä. Perusteena on kaupungin talouden kasvava alijäämä ja takaus- sekä

9 käyttömenojen lisääntymisriski kestämättömälle tasolle. Tekninen toimiala on huolestunut myös nykyisten liikuntapaikkojen pikaisista investointitarpeista. Varajäsen Esko Mielikäinen esitti, että tekninen lautakunta yhtyy vapaa-aikajaoston :ssä 5 hyväksymään seuraavaan esitykseen: "Vapaa-aikajaosto päättää esittää sivistyslautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti." Puheenjohtaja totesi keskustelun asiasta päättyneeksi ja Mielikäisen esityksen kannattamattomana rauenneeksi. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimi Toimitilapalvelut" Opetuspäällikkö teki kokouksessa seuraavan muutetun esityksen: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Varajäsen Marko Kantaneva esitti, jäsen Eero Piirosen kannattamana, että sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimenjohtajan muutetun esityksen. Jäsen Stephen Condit esitti, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään 0-vaihtoehdon hyväksymistä, siihen saakka kunnes Savonlinnan kaupungin strateginen yleiskaava valmistuu. Lautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen kannatti Conditin esitystä harjoitusjäähallin rakentamisesta pidättäytymistä. Koska oli esitetty sivistystoimenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Kättennosto äänestyksessä sivistystoimenjohtajan esitys sai 6 jaaääntä (Kantaneva, Piironen, Laamanen, Nykänen, Hakulinen ja Turunen) ja Conditin esitys sai 5 ei-ääntä (Condit, Otranen-Silvennoinen, Kosonen, Mononen ja Paajanen).

10 Puheenjohtaja totesi sivistystoimenjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi äänin 6-5. Jäsen Stephen Condit jätti päätökseen seuraavan kirjallisen eriävän mielipiteen: "Harjoitusjäähallin rakentaminen on todennäköisesti ensimmäinen hanke liikuntapuiston toteuttamiseksi. Sen vaikutukset Talvisalon luontoon ovat arvioimatta, mutta ne olisivat laajat ja mahdollisesti hyvinkin haitalliset. Näin ollen ennen kuin päätetään käynnistää liikuntapuistohanke harjoitusjäähallin rakentamisella, pitää odottaa strategisen yleiskaavan valmistumista niin, että tiedetään, miten kaupunki aikoo kunnioittaa ja säilyttää Talvisalon luontoaluetta. Paras tapa kunnioittaa sitä olisi ennallistaa harjoitusjäähallille tarkoitetun alueen luonto, joka on tuhottu aikaisemmin epäonnistuneen hankkeen takia." Eriävä mielipide on pöytäkirjaliite H. Lautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jossa hän suullisesti ilmoitti, että harjoitusjäähallihankkeesta tulisi pidättäytyä teknisen johtajan esityksen mukaisin perustein. Jäsenet Katri Mononen, Eiju Paajanen ja varajäsen Marko Kosonen yhtyivät Anne Otranen-Silvennoisen eriävään mielipiteeseen. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus KH 142 Sivistyslautakunta on kokouksessaan :n 49 kohdalla päättänyt äänin 6-5 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. (Valmistelu: sivistystoimenjohtajan poissa ollessa opetuspäällikkö Tuija Kauppinen puh , tekninen johtaja Kari Tikkanen puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus puh , talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha puh ja vapaa- aikasuunnittelija Simo Räty puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Kaupunginhallitus kuuli asiassa Hannu Kurkea Juniori- Sapkon

11 edustajana. Lisäksi kaupunginhallitus kuuli asiassa tekninen johtaja Kari Tikkasta, talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpihaa sekä vapaa- aikasuunnittelija Simo Rätyä asiantuntijoina. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto KH 154 Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti vain omistamilleen tytäryhteisöille, ja pääsääntöisesti takauksille vaaditaan vastavakuus ja takausprovisio. Omavelkainen tai täytetakaus voidaan myöntää sellaiselle yhteisölle, jossa kaupunki ei ole osakkaana, mikäli yhteisö harjoittaa kunnille kuuluvaa peruspalvelutuotantoa, jonka kaupunki ostaa ostopalveluna tai jossa kaupunki esimerkiksi maksamallaan vuokralla kattaa toiminnan kustannukset. Kaupunginvaltuuston em. päätöksen mukaisesti takaus myönnetään vain rahalaitoksille seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1) rahoitettava hanke on hyväksytyn kaupungin strategian mukainen, 2) lainat on asianmukaisesti kilpailutettu ja lainan otosta on yhteisön hallituksen päätös, 3) taloudelliset laskelmat osoittavat yhtiön kyvyn hoitaa lainasta aiheutuvat velvoitteet, 4) lainan vakuutena käytettään ensisijaisesti yhtiön kiinnitysvakuudet täysimääräisesti, 5) täytetakaus vaihtoehto selvitetään aina, kun ensisijainen vakuus on olemassa 6) pääsääntöisesti takaukselle edellytetään vastavakuudet. Poikkeuksena voivat olla muut kuin rakentamislainan takaukset. 7) takauksesta peritään takausprovisio. Esityslistaliitteenä I on Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtajan lausunto Esityslistaliitteenä J on talous- ja strategiajohtajan laatima analyysi harjoitusjäähallin rakentamisesta ja jäähalliyhtiöstä kaupungille aiheutuvista taloudellisista riskeistä. Esityslistaliite K: Jäähallin kävijämäärät Esityslistaliite L: Perusopetuksen oppilasmäärien kokonaisennakointi

12 (Valmistelu: talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha, puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh , vapaa- aikasuunnittelija Simo Räty, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiölle myönnetään euron takaus. Valvonta- ja vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja strategiajohtaja ja hänet valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat. Talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha selosti asiaa kokouksessa. Juha Bilund esitti, että niin hyvä kuin hallihanke jääurheilun kannalta olisi, esittää hän kuitenkin, että hankkeesta luovutaan, koska kaupungilla ei tämänhetkisessä, eikä vaikeutuvassa talouden tilanteessa ole siihen varaa. Toisin kuin esitetään, ei perustettava yhtiö pystyisi suoriutumaan investointiin liittyvistä kustannuksista, joten kustannukset kaatuisivat veronmaksajille. Myös ylläpito- ja käyttökustannukset nousisivat. Esitetty hallihanke on myös ristiriidassa eri liikuntamuotojen tasapuolisen kohtelun kanssa. Sari Behm kannatti Juha Bilundin esitystä. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö sitoutuu mahdollistamaan myös harrastelija-luistelijoiden (jääkiekko ym. nuoret harrastajat) jäähallin käytön ja myös muiden ryhmien (curling) käytön ottaen huomioon Savonlinnan kaupungin vuosittaisen avustuksen. Lisäksi hankkeen toteutuksen ehtona on myös, että hanke saa avustusta euroa. Kaupunki ei vaadi vastavakuutta, koska tarkoituksena on, että yrityksen omaisuus käytetään vakuutena luottoa otettaessa. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin seitsemän jaa -ääntä (Matti- Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Raimo Laamanen, Anja Backman, Seija Puputti, Tuukka Suomalainen, Kirsi Torikka) ja Juha Bilundin esityksen puolesta kaksi ei -ääntä (Juha Bilund ja Sari Behm).

13 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Juha Bilund ja Sari Behm jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto KV 100 Pöytäkirjaliite A: jääaikatarpeet Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite B: hankesuunnitelma Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite C: talouslaskelmat Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite D: pohjakuva Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite E: pöytäkirjaote Räty Simo Pöytäkirjaliite F: Yhtiöjärjestys Räty Simo Pöytäkirjaliite G: Osakassopimus Pöytäkirjaliite I: Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtajan lausunto Pöytäkirjaliite J: talous- ja strategiajohtajan laatima analyysi harjoitusjäähallin rakentamisesta ja jäähalliyhtiöstä kaupungille aiheutuvista taloudellisista riskeistä. Pöytäkirjaliite K: Jäähallin kävijämäärät Pöytäkirjaliite L: Perusopetuksen oppilasmäärien kokonaisennakointi Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto hyväksyy jäähallin yhtiöittämisen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä harjoitusjäähallin rakentamisen teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, - että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiölle myönnetään euron takaus. Valvonta- ja vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja strategiajohtaja ja hänet valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat. - että, Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö sitoutuu mahdollistamaan myös harrastelijaluistelijoiden (jääkiekko ym. nuorten harrastajat) jäähallin käytön ja myös muiden ryhmien (curling) käytön ottaen huomioon Savonlinnan kaupungin vuosittaisen avustuksen. Lisäksi hankkeen toteutuksen ehtona on myös, että hanke saa avustusta euroa. Kaupunki ei vaadi vastavakuutta, koska tarkoituksena on, että yrityksen omaisuus käytetään vakuutena luottoa otettaessa. Valtuutettu Jarmo Linnamurto poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (KuntaL 52 1 mom). Kehitysjohtaja Hannu Kurki poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (HallL. 28, 1m, 5k). Karoliina Helander esitti, että käsittelyssä oleva pykälä palautetaan

14 uudelleen valmisteltavaksi niin, että osakas- ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät sopimukset käydään sana sanalta uudelleen läpi, yt-lain mukaiset neuvottelut käydään lain sanelemalla tavalla ja että talouslaskelmien osalta pyydetään riskianalyysi ulkopuoliselta taholta ja että valtuutetut saavat kaiken päätöksentekoon vaikuttavan materiaalin käytöönsä viimeistään viikkoa ennen käsittelypäivää ja että asiasta järjestetään valtuutetuille info tarvittaessa erikseen ennen kokouspäivää. Esityksen perustelut pöytäkirjaliitteenä M. Aila Makkonen, Stephen Condit, Juha Bilund, Erja Linnamurto ja Erkki Rakkolainen kannattivat Karoliina Helanderin esitystä. Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin seitemäntoista (17) jaa -ääntä ja Helanderin esityksen puolesta kolmekymmentä kaksi (32) ei-ääntä yhden (1) valtuutetun äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Karoliina Helanderin esityksen. TL 177 Kaupunginhallitus on käsitellessään kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten laillisuutta ja täytäntöönpanoa todennut 100 osalta seuraavaa: " 100 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen uudelleen valmisteltavaksi tekniselle toimialalle, sivistystoimeen ja talous- ja henkilöstöpalveluihin. Valmisteluvastuu annetaan tekniselle lautakunnalle, joka kuulee asian valmistelussa sivistyslautakuntaa." Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta selvityttää ulkopuolisella asiantuntijalla harjoitusjäähallin kannattavuuslaskelmat ja riskianalyysin. Teknisellä toimialalla ei ole käytettävissä tarvittavaa määrärahaa. Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Tarvittava määräraha, noin euroa, esitetään myönnettäväksi tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, kustannuspaikka 4600, kiinteistöt yhteiset tehtävät tilille 4340, asiantuntijapalvelut.

15 Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus KH 262 (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Juha Bilund esitti, että kaupunginhallitus hylkää teknisen lautakunnan esityksen. Puheenjohtaja totesi, että Juha Bilundin esitys raukesi kannattamattomana. Matti- Pekka Parkkinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Juha Kukkonen ja Anja Backman kannattivat Matti- Pekka Parkkisen esitystä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Matti- Pekka Parkkisen esityksen. KH 273 Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Määräraha euroa esitetään myönnettäväksi tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, kustannuspaikka Tiedoksi: Esitys hyväksyttiin. Tekninen lautakunta KV 176 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto myöntää tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, euron lisämäärärahan harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Kaj Turunen Erkki Rakkolaisen ja Juha Kukkosen kannattamana esitti seuraavan ponnen: "Ehdotan, että ennen kuin uuden jäähalliyhtiön yhtiösopimus ja

16 yhtiöjärjestys hyväksytään, pyydetään hankkeesta lausunto kilpailuja kuluttajavirastolta sen lainmukaisuudesta suhteessa kilpailuneutraliteettilakiin (HE 40/2013)." Onni Ronkanen Anne Otranen-Silvennoisen kannattamana esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesksi uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteltuaa totesi, että valtuusto ei ole yksimielinen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, joten asiasta suoritettiin äänestys. Suoritetussa konellisessa äänestyksessä annettiin asian palauttamisen puolesta 14 ei-ääntä ja asian käsittelyn jatkamisen puolesta 36 jaa-ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan. Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä annettiin Kaj Turusen ponsiesityksen hyväksymisen puolesta 31 ääntä ja sen hylkäämisen puolesta 19 ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja Kaj Turusen esittämän ponnen. KH 444 Tekninen toimiala on selvittänyt talouslaskelmien riskianalyysin teettämisen mahdollisuuksia valtuuston myöntämällä tuhannen euron määrärahalla. Halvin saatu tarjous oli n euroa. Jos valtuusto haluaa edelleen, että riskianalyysi teetetään ulkopuolisella taholla, on selvitystyölle saatava lisämääräraha, joka kattaa selvityksen kustannukset. (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen p Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että riskianalyysin teettämisestä luovutaan sen kalleuden tähden. Tiedoksi: Kaupunginjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ulkopuolisen riskianalyysin teettämisestä luovutaan sen kalleuden tähden ja koska talous- ja strategiajohtaja on tehnyt riskianalyysin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginvaltuusto

17 KV 199 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää, että ulkopuolisen riskianalyysin teettämi ses tä luo vu taan sen kal leuden tähden ja koska talous- ja strategia joh taja on tehnyt riski analyysin. Kaj Turunen esitti, että riskianalyysi tehdään. Matti Lundenius kannatti Kaj Turusen esitystä. Kun oli tehty kau punginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suori tettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kau pungin halli tuksen esityksen puo lesta annettiin 40 jaa -ääntä ja Kaj Turusen esityksen puolesta 7 ei-ääntä 4 valtuutetun äänes täessä tyhjää. Puheenjohtaja tote si kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03. Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015 Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.034/2014 KH 454 Selostus: Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien

Lisätiedot

Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen toiminta

Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen toiminta Kaupunginhallitus 312 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 71 15.06.2015 Punkaharjun ja Kerimäen lukioiden lakkauttaminen KH 312 Selostus: Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen toiminta Savonlinnan,

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 508 04.11.2015 Kaupunginvaltuusto 110 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 582/03/032/2015 KH 508 Selostus: Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 16 17.02.2014

Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 16 17.02.2014 Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 16 17.02.2014 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 TL 47 Selostus: Savonlinnan

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 519 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 111 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 362/02.02.02/2016 KH 519 Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8. Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen 435/41/410/2015 SL 147 Selostus: Sivistyslautakunta on käsitellyt talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisen yhteydessä

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen Sivistyslautakunta 132 01.09.2016 Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen 4.8.2016 11; Iiris Innanen 433/05/052/2016 SL 132 Selostus: Sivistyslautakunta on päätöksellään

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 38/40/400/2015 SL 11 Sivistystoimenjohtajan esitys: Kumpurannan koulussa on 18 oppilasta kevätlukukaudella 2015 luokilla 1-6. Lukuvuonna 2015-2016 oppilasmääräennuste

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Kaupunginhallitus 161 22.08.2016 Kaupunginhallitus 205 03.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 18.10.2016 Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/00.01.00.03/2015 Kaupunginhallitus 22.08.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta 75 31.8.2016 Asianro 754/01.00.01/2016 93 Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Päätöshistoria Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa Kaupunginhallitus 332 24.09.2012 Yhdistymishallitus 113 03.10.2012 Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa KH 332 Selostus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 90 31.3.2014 41 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014 TL 363 Kuntalain mukaisesti

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Valtuutettu Lulu Ranteen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite kaupunkikonsernin toimitusjohtajien valintaprosessien laadun selvittämisestä sekä laadukkaan rekrytointimallin laatimisesta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa

bruttosäästönä 1.835.300 euroa veromenetyksenä 441 600 euroa yhteensä 1.393.700 euroa Kaupunginhallitus 585 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 122 15.12.2014 Mahdollinen henkilökunnan lomautus ja sen vaikutuksia KH 585 Selostus: Kaupunginhallitus on 2.12.2014 :n 564 kohdalla päättänyt esittää,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat Vapaa-aikalautakunta Torstai 10.04.2014 klo 19.00 Kirjaston yläkerta, nuorisotilat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

41 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen

41 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen Ympäristölautakunta 4 3.0.04 Kaupunginhallitus 47 4.0.04 Kaupunginvaltuusto 3 03.03.04 Ympäristölautakunta 38 09.04.04 Kaupunginhallitus 0 8.04.04 Kaupunginvaltuusto 09.06.04 4 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Kh 14 18.1.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Aluejohtokunta Punkaharju

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Aluejohtokunta Punkaharju Sivistystoimen talouden tasapainottamisohjelmaan 2014-2017 liittyvä kouluverkkotarkastelu; sivistyslautakunnan esitys Kerimäen ja Punkaharjun aluejohtokunnille 776/02/021/2013 SL 187 Selostus: Sivistystoimen

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p )

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p ) SELVITYS KUNNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA Kunnanhallitus 27.6.2016 ( 120): Lopen kunnan valtuusto päätti kokouksessaan 6.6.2016 ( 34), että Lopen kunta eroaa jätelautakunta Kolmenkierrosta.

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti maankäyttöasioista KV 13.12.2010 109 Riihimäen maapoliittinen ohjelma 2010 Tekla 2.2.2010 37 Tausta Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäen maapoliittisen ohjelman 7.1.2003. Ohjelman periaatteita on noudatettu pääsääntöisesti

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8. Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4 Sivistyslautakunta 10 19.02.2014 Kaupunginhallitus 98 26.05.2014 Sivistyslautakunta 82 27.11.2014 Kaupunginhallitus 218 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 46 30.12.2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05.

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05. Maaseutulautakunta 11 18.02.2015 Maaseutulautakunta 18 15.04.2015 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/02.05.01/2015, 178/02.05.01/2015 MAALTK 18.02.2015 11 Hallintosäännön 9 :n 4. momentin 8. kohdan mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työplussan liiketoiminnan yhtiöittäminen

Työplussan liiketoiminnan yhtiöittäminen Johtokunta, Työplus 16 21.04.2016 Konserni- ja 46 23.05.2016 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 268 30.05.2016 Työplussan liiketoiminnan yhtiöittäminen 639/00.01.00/2010 JOHTTYÖP 16 Asian taustaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot