Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vapaa-aikajaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 KH 89 Talvisalon jäähallin jääaika ei riitä vastaamaan jääurheilua harrastavien seurojen jääaikatarpeeseen. Erityisesti junioreiden vuoroille kysyntää olisi huomattavasti enemmän kuin jääaikaa voidaan myydä. Esityslistaliitteenä A on Juniori-Sapko ry:n tekemä selvitys jääaikatarpeista, lisäksi hankkeen tarpeellisuutta on perusteltu esityslistaliitteenä B olevassa hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman on tehnyt Juniori-Sapko ry:n jäähallityöryhmä. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että perustetaan osakeyhtiö Savonlinnan jäähalli Oy, jossa osakkaina ovat Savonlinnan kaupunki, Sapko Oy ja Juniori-Sapko ry. Myös muille jääurheiluseuroille tarjotaan mahdollisuutta tulla pienomistajiksi 5000 euron sijoituksella. Jäähalliyhtiö hakee avustuksen harjoitushallin rakentamiseen. Hakemus jätetään perustettavan yhtiön nimiin. Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: - Savonlinnan kaupunki luovuttaa tasearvolla apporttina nykyisen kilpahallin Savonlinnan jäähalli Oy:lle, joka rakentaa harjoitusjäähallin ja ylläpitää jäähalleja. - Kaupunki myöntää yhtiölle takauksen, jonka suuruus on enintään 2,5 miljoonaa euroa ja sitoutuu maksamaan perustettavalle yhtiölle avustusta tai yhtiövastiketta vuositasolla tämänhetkisten nettomenojen verran (n euroa). - Jäähallin henkilökunta ei siirry perustettavaan yhtiöön vaan yhtiö ostaa tarvittavan työpanoksen kaupungilta. Tämä mahdollistaa työntekijöiden joustavan käytön eri liikuntapaikkojen hoidossa. - Harjoitusjäähallin rakentamista ei aloiteta ennen kuin OKM:n avustuksesta on päätös.

2 Lisäksi sovitaan, että jäähallien käyttövuorot arkisin klo 8-15 ovat kouluille (ml. normaalikoulu) ja päiväkodeille ilmaisia. Jäähallihankkeen alustavat talouslaskelmat ovat esityslistaliitteenä C ja alustava luonnos pohjakuvasta, josta selviää tilojen asettelu on esityslistaliitteenä D. Ennen lopullista päätöksen teko asiasta valmistellaan riskianalyysi. (Valmistelu: talousjohtaja Irmeli Haverinen, puh ) ja kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että jäähalliratkaisun selvitystyötä ja valmistelua jatketaan ja hyväksyy että avustusanomus voidaan jättää. Jatkotoimenpiteitä varten kaupunginhallitus päättää lähettää jäähalliasian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja pyytää asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. Kaupunginhallitus tekee lopullisen ratkaisun ja esityksen kaupunginvaltuustolle, kun kaikki selvitykset on tehty ja lautakunnat ovat antaneet omat esityksensä. Kaupunginvaltuusto käsittelee asian Kehitysjohtaja Hannu Kurki, talousjohtaja Irmeli Haverinen, tekninen johtaja Kari Tikkanen ja sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen selostivat asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Tekninen toimiala tekee selvityksen yhteistyössä sivistystoimen kanssa hankkeen toteuttamiseen sisältävistä riskeistä suhteessa talouslaskelmien tuloksiin ja toiminnan järjestäjien antamiin käyttösitoumuksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Toimenpiteet: Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta TL 85 Savonlinnan harjoitusjäähallia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö Savonlinnan Jäähalli Oy. Tekninen toimiala on yhdessä sivistystoimen kanssa käynyt alustavat talouslaskelmat läpi. Laskelmissa on esitetty nykyisen kilpahallin ylläpitokulut ja uuden harjoitushallin investointi- ja ylläpitokulut. Investointikuluksi uudelle harjoitusjäähallille on esitetty 2,5 M ja sen suuruusluokka saatavissa olevien luonnospiirustusten mukaan on oikeantasoinen.

3 Käyttötalousarviossa on esitetty nykyisen jäähallin ja uuden harjoitusjäähallin käyttökulut. Uuden harjoitusjäähallin käyttökululaskelmassa sähkön arvioitu kulutus on muista vertailukohteista saatuihin lukuihin verrattuna pienehkö, erotus on noin euroa vuodessa. Vertailussa nykyisen jäähallin kuluihin käyttökuluissa on kokonaiskuluissa yhteensä noin euron vuosittainen ero (erotus koostuu sähkö-, vesi- ja huoltokuluista) siten, että nykyiset käyttökulut ovat suuremmat kuin uudessa käyttötalouslaskelmassa, jossa on huomioitu vuosikorjauksia varten euroa. Vanhaan jäähalliin on tehty kuntoarvio, jossa on esitetty korjaustarpeita. Niiden arvioitu kustannus on noin euroa. Korjausvastuu siirtyisi uudelle yhtiölle. Laskelmien pohjalta on laadittu seuraavat vaihtoehdot: 0-vaihtoehto: Ei tehdä mitään, vaan jatketaan nykyhallilla. - Vaihtoehdon haitat ja hyödyt: Haitat/riskit: - Jääaika ei riitä kaikille harrastajille. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet lähivuosina. Hyödyt: - Ylläpitokulut eivät kasva. Nykyinen organisaatio voi ylläpitää vanhan jäähallin nykyisellä laatu- ja toiminnantasolla. 1-vaihtoehto: Perustettava yhtiö rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Yhtiön vastuulla on toiminnan, huoltojen ja korjausten hoitaminen. - Onko yhtiöllä riittävä rahoitusvalmius mm. yllättäville korjauskuluille? - Yhtiö palkkaa tarvittavan organisaation tai ostaa kyseiset palvelut. Tilojen käyttäjien tulee sitoutua ylläpito- ja korjauskuluihin (rakennustekniikka, lvis) - Kohteessa tulee pitää vähintään kerran vuodessa kiinteistökatselmus, jossa todetaan, että huolto ja vuosikorjaukset on yhtiön puolelta tehty suunnitelmien mukaisesti. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Kaupungin velka ei kasva. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet kuuluvat uuden yhtiön vastattavaksi, mutta miten ko.

4 rahoitus hoidetaan on yhtiön vastuulla. 2-vaihtoehto: Kaupunki rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Kaupungin velka kasvaa. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet lähivuosina. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Nykyinen organisaatio voi ylläpitää vanhan ja uuden jäähallin toimintaa nykyisellä laatu- ja toiminnantasolla. Käyttötalouslaskelmissa on esitetty jääajan myyntihinnaksi 41 euroa/tunti. Vertailutietona Vantaan kaupungin omistaman jäähalliyhtiön myyntihinnat jääajalle vaihtelevat euroa tunnissa. Alin hinta on se, millä yhtiö myy jääaikaa paikallisille harrastajille. Hinta on alle tuotantokustannusten, koska Vantaan kaupunki tukee halliyhtiötä kompensoimalla paikallisten seurojen jääajan hintaa. Jääajan myynti muodostaa käytännössä yhtiön tai kaupungin ainoan merkittävän tulolähteen, joilla jäähallin kustannuksia voidaan kattaa. Jos käyttökustannukset nousevat arvioidusta, on käyttäjien eli seurojen maksettava jääajasta korkeampaa hintaa, koska osakassopimuksessa kaupungin tuelle on asetettu katto. Seuroissa maksajina ovat jäsenet ja junioritasolla lasten vanhemmat. Yksi merkittävistä riskeistä käyttökustannusten kohotessa esimerkiksi yllättävien remonttien tai rakennus- ja turvallisuusmääräysten muuttumisen vuoksi on harrastajien maksukyky tai maksuhalukkuus. Savonlinnan seudun syntyvyys oli viime vuonna alin viiteen vuoteen. Ikäluokat ovat pienentyneet vuosikymmenen ajan sivistystoimen keräämän tilaston mukaan. Halli-investointi tehdään yli kolmeksikymmeneksi vuodeksi, joten ikäluokkien kehitys tulee vaikuttamaan harrastajamääriin. Seudun asukkaiden keskiansiot ovat alle valtakunnan keskiarvon ja työttömyys yli keskiarvon, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa pitkän aikavälin taloudellista riskianalyysiä. Kehitysjohtaja Hannu Kurki on kutsuttu selostamaan asiaa kokoukseen, jossa asiakirjat ovat nähtävänä. Valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, tekninen johtaja Kari Tikkanen Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää jäähalli hankkeen valmistelun

5 eteenpäin viemistä sivistyslautakunnan käsittelyyn 1-vaihtoehdon pohjalta. Jaro Koikkalainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta, eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kehitysjohtaja Hannu Kurjen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen asiaa selosti Juniori Sapko ry:n hallituksen jäsen Petri Laukkanen. Tekninen johtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Toimenpiteet: Vapaa-aikatoimi Tekninen johtaja Toimitilapalvelut VAPJ 5 Sivistystoimiala tarkasteli yhteistyössä teknisen toimialan kanssa Jäähalli Oy:n talouslaskelmia. Uuden harjoitusjäähallin investointikulun todettiin olevan luonnospiirustusten mukaan oikeantasoinen. Käyttökululaskelmassa todettiin vertailukohteiden ja nykyisen jäähallin kulutietoihin perustuen olevan noin euron vuosittainen ero. Jäähalli Oy:n tuloslaskelma on esityslistaliiteenä C. Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan käsitellyt harjoitusjäähallin rakentamista ja todennut käsittelyssään jääajan riittämättömyyden Savonlinnan kaupungin alueella. Juniori-Sapko ry teki tuolloin selvityksen jääaikatarpeista, joka osoittaa tuloslaskelmassa pohjalukuna käytetyn 3600 tuntia kahta jäähallia kohti olevan realistinen. Nykyisen jäähallin käyttötunnit ovat n tuntia vuodessa. Vertailutietona Imatran kaupungin kahdessa jäähallissa käyttöä on yhteensä noin 5400 tuntia vuodessa. Kahden jään sijoittaminen saman katon alle lisää hallin käyttöä, sekä tuo merkittäviä synergiaetuja niin käyttäjille kuin hallin ylläpitoonkin. Talvisalon alueelle on lisäksi mahdollisuus keskittää tulevaisuudessa liikuntapalveluja ja kävelymatkan päässä on useita kouluja ja n asukasta.

6 Tuloslaskelmassa jääajan myyntihinnaksi esitetty 41 /tunti on juniorihinta. Arvion mukaan todellisuudessa n. 20 % jääajasta tullaan myymään kuitenkin kalliimman myyntihinnan mukaan. Tuloslaskelmassa esitetty tuloarvio on näitä taustoja vastaan arvioituna varovainen. Lisäksi Juniori-Sapko ry:n hallitus on esityslistaliitteenä E olevan pöytäkirjaotteen mukaan sitoutoutunut siihen, että tulotavoite toteutuu. Esityslistaliitteenä F on perustettavan yhtiön yhtiöjärjestysluonnos ja liitteenä G yhtiön osakassopimusluonnos. Valmistellussa osakassopimuksessa on varmistettu, että Savonlinnan kaupungin maksama yhtiövastike ei kasva verrattuna nykyisen jäähallin nettappioon. Osakassopimusluonnoksessa on lisäksi kirjattu, että koulujen ja päiväkotien jäävuorot ovat käyttäjille ilmaisia. Valmistelu: vapaa-aikasuunnittelija Simo Räty, Vapaa-aikasuunnitelijan esitys: Vapaa-aikajaosto päättää esittää sivistyslautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti. Vapaa-aikajaoston jäsen Nina Kirmanen teki vapaa-aikasuunnittelijan esityksestä poikkaevan esityksen.nina Kirmanen esitti, että asiaa viedään eteenpäin teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 0 mukaisesti. Asiasta suoritettiin kädennostoäänestys. Vapaa-aikasuunnittelijan esityksen puolesta annettiin 4 ääntä ja Nina Kirmasen esityksen puolesta 1 ääni. Esitys hyväksyttiin. Tiedoksi: Sivistyslautakunta SL 49 Vapaa-aikajaosto on kokouksessaan :n 5 kohdalla käsitellyt harjoitusjäähallin rakentamista ja jäähallin yhtiöittämistä. Jaosto on 4 jaa ääntä vastaan 1 ei ääni hyväksynyt vapaa-aikasuunnittelijan esityksen (Valmistelu: stj. Markku Kankkunen ) Sivistystoimenjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

7 kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti. Sivistystoimenjohtajan poissa ollessa asian esitteli opetuspäällikkö. Asiaa kokouksessa selostaa vapaa-aikasuunnittelija Simo Räty. Tekninen lautakunta on kokouksessaan :n 98 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: "Savonlinnan harjoitusjäähallia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö Savonlinnan Jäähalli Oy. Tarkistettu yhtiöjärjestys, osakassopimus ja Juniori-Sapko ry:n hallituksen pöytäkirjaote on liitetty asiakirjoihin portaaliin. Lisäksi portaalissa on Tanhuvaaran Urheiluopiston toimitusjohtajan teknisen johtajan pyynnöstä antama lausunto "Muistio koskien Savonlinnan uuden harjoitusjäähallin rakentamista ja sen vaikutuksista ja esitykset yhteistoiminnasta liikuntapalveluiden tuottamisessa". Tekninen toimiala on yhdessä sivistystoimen kanssa käynyt alustavat talouslaskelmat läpi. Laskelmissa on esitetty nykyisen kilpahallin ylläpitokulut ja uuden harjoitushallin investointi- ja ylläpitokulut. Investointikuluksi uudelle harjoitusjäähallille on esitetty 2,5 M ja sen suuruusluokka saatavissa olevien luonnospiirustusten mukaan on oikeantasoinen. Käyttötalousarviossa on esitetty nykyisen jäähallin ja uuden harjoitusjäähallin käyttökulut. Osakassopimuksessa osakasyhdistykset ovat sitoutuneet ostamaan jääaikaa tuntia. Lisäksi Juniori-Sapko on tehnyt päätöksen ostaa tuntia jääaikaa ja lisäksi tehnyt päätöksen sitoutua ostamaan tarvittaessa lisätunteja sen määrän, jonka tulotavoitteen täyttymiseksi tarvitaan. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä tehtyjen laskelmien pohjalta vaihtoehto yksi, jossa halliyhtiö rakentaa hallin ja vastaa sen arvioiduista riskeistä ja mahdollisuuksista, on vaihtoehto, jonka pohjalta hanketta voitaisiin esittää sivistyslautakunnalle eteenpäin vietäväksi: "1-vaihtoehto: Perustettava yhtiö rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Yhtiön vastuulla on toiminnan, huoltojen ja korjausten hoitaminen. - Onko yhtiöllä riittävä rahoitusvalmius mm. yllättäville korjauskuluille? - Yhtiö palkkaa tarvittavan organisaation tai ostaa kyseiset palvelut. Tilojen käyttäjien tulee sitoutua ylläpito- ja korjauskuluihin (rakennustekniikka, lvis) - Kohteessa tulee pitää vähintään kerran vuodessa

8 kiinteistökatselmus, jossa todetaan, että huolto ja vuosikorjaukset on yhtiön puolelta tehty suunnitelmien mukaisesti. - yhteisöjen sitoumukset jääajan ostosta ovat voimassa vain niin kauan kuin yhteisöt ovat olemassa. Yhteisöt eivät ole osoittaneet reaalivakuutta sitoumusten katteeksi. Tanhuvaaran urheiluopisto on arvioinut mahdollisen uuden jäähallin yritysvaikutukset omalta kannaltaan negatiivisiksi. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Kaupungin velka ei kasva. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet kuuluvat uuden yhtiön vastattavaksi, mutta miten ko. rahoitus hoidetaan on yhtiön vastuulla." Kaupungin kannalta riskittömimmät vaihtoehdot ovat pitäytyminen nykyisissä jäähallijärjestelyissä tai seurojen suorat yhteistyösopimukset Tanhuvaaran urheiluopiston tai muun toimijan kanssa. Kaupungin liikuntapaikoista uimahalli, OKL-halli ja Kyrönniemen urheilukenttä ovat lähivuosina korjauksen tarpeessa. Liikuntapaikkojen keskittäminen voisi tuoda synergiaetuja niin käyttäjille kuin omistajillekin. Jos liikuntapaikkatarjonta aiotaan pitää kaupungissa saavutettavuudeltaan ja tarjonnaltaan nykytasolla se vaatii arviolta 10 milj. euron investoinnit. Kaupungin ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuudet ovat yksi vaihtoehto liikuntamahdollisuuksien tarjoamisessa savonlinnalaisille. Toinen jäähalli voi olla osa liikuntapaikkakokonaisuutta, mutta kokonaisvaltainen suunnitelma kustannuslaskelmineen puuttuu esimerkiksi Talvisaloon kaavaillulta liikuntakeskukselta. Kaupungilla on vaara ajautua tilanteeseen, missä synergiaedut jäävät saavuttamatta, jos osia liikuntapaikkakokonaisuudesta ratkaistaan yksi kerrallaan. Kaupungin mukanaolo eri liikuntapaikkarakentamisessa voidaan ratkaista esimerkiksi edullisuus- (avustukset, yksityinen raha tms.) tai kiireellisyysjärjestyksellä. Kaupungilla tulisi olla kuitenkin kokonaisnäkemys ja ohjausvastuu kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta eri harrastajaryhmien suhteen. Kaupungilla on lakisääteinen velvoite liikuntapaikkojen tarjoamiseen, mutta laki ei edellytä tietyntyyppisiä liikuntapaikkoja, vaan ratkaisut ovat kunnan harkittavissa. Liikunnan kansanterveyttä ja syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta ei kiistä kukaan. Nykyaikaisessa liikuntakulttuurissa suorituspaikalla on erityisesti nuorten keskuudessa suuri merkitys. Korkeatasoinen suorituspaikka lisää harrastajamääriä selvästi. Valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, tekninen johtaja Kari Tikkanen Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää sivistyslautakunnalle harjoitusjäähallihankkeesta pidättäytymistä. Perusteena on kaupungin talouden kasvava alijäämä ja takaus- sekä

9 käyttömenojen lisääntymisriski kestämättömälle tasolle. Tekninen toimiala on huolestunut myös nykyisten liikuntapaikkojen pikaisista investointitarpeista. Varajäsen Esko Mielikäinen esitti, että tekninen lautakunta yhtyy vapaa-aikajaoston :ssä 5 hyväksymään seuraavaan esitykseen: "Vapaa-aikajaosto päättää esittää sivistyslautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti." Puheenjohtaja totesi keskustelun asiasta päättyneeksi ja Mielikäisen esityksen kannattamattomana rauenneeksi. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimi Toimitilapalvelut" Opetuspäällikkö teki kokouksessa seuraavan muutetun esityksen: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Varajäsen Marko Kantaneva esitti, jäsen Eero Piirosen kannattamana, että sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimenjohtajan muutetun esityksen. Jäsen Stephen Condit esitti, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään 0-vaihtoehdon hyväksymistä, siihen saakka kunnes Savonlinnan kaupungin strateginen yleiskaava valmistuu. Lautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen kannatti Conditin esitystä harjoitusjäähallin rakentamisesta pidättäytymistä. Koska oli esitetty sivistystoimenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Kättennosto äänestyksessä sivistystoimenjohtajan esitys sai 6 jaaääntä (Kantaneva, Piironen, Laamanen, Nykänen, Hakulinen ja Turunen) ja Conditin esitys sai 5 ei-ääntä (Condit, Otranen-Silvennoinen, Kosonen, Mononen ja Paajanen).

10 Puheenjohtaja totesi sivistystoimenjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi äänin 6-5. Jäsen Stephen Condit jätti päätökseen seuraavan kirjallisen eriävän mielipiteen: "Harjoitusjäähallin rakentaminen on todennäköisesti ensimmäinen hanke liikuntapuiston toteuttamiseksi. Sen vaikutukset Talvisalon luontoon ovat arvioimatta, mutta ne olisivat laajat ja mahdollisesti hyvinkin haitalliset. Näin ollen ennen kuin päätetään käynnistää liikuntapuistohanke harjoitusjäähallin rakentamisella, pitää odottaa strategisen yleiskaavan valmistumista niin, että tiedetään, miten kaupunki aikoo kunnioittaa ja säilyttää Talvisalon luontoaluetta. Paras tapa kunnioittaa sitä olisi ennallistaa harjoitusjäähallille tarkoitetun alueen luonto, joka on tuhottu aikaisemmin epäonnistuneen hankkeen takia." Eriävä mielipide on pöytäkirjaliite H. Lautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jossa hän suullisesti ilmoitti, että harjoitusjäähallihankkeesta tulisi pidättäytyä teknisen johtajan esityksen mukaisin perustein. Jäsenet Katri Mononen, Eiju Paajanen ja varajäsen Marko Kosonen yhtyivät Anne Otranen-Silvennoisen eriävään mielipiteeseen. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus KH 142 Sivistyslautakunta on kokouksessaan :n 49 kohdalla päättänyt äänin 6-5 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. (Valmistelu: sivistystoimenjohtajan poissa ollessa opetuspäällikkö Tuija Kauppinen puh , tekninen johtaja Kari Tikkanen puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus puh , talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha puh ja vapaa- aikasuunnittelija Simo Räty puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Kaupunginhallitus kuuli asiassa Hannu Kurkea Juniori- Sapkon

11 edustajana. Lisäksi kaupunginhallitus kuuli asiassa tekninen johtaja Kari Tikkasta, talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpihaa sekä vapaa- aikasuunnittelija Simo Rätyä asiantuntijoina. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto KH 154 Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti vain omistamilleen tytäryhteisöille, ja pääsääntöisesti takauksille vaaditaan vastavakuus ja takausprovisio. Omavelkainen tai täytetakaus voidaan myöntää sellaiselle yhteisölle, jossa kaupunki ei ole osakkaana, mikäli yhteisö harjoittaa kunnille kuuluvaa peruspalvelutuotantoa, jonka kaupunki ostaa ostopalveluna tai jossa kaupunki esimerkiksi maksamallaan vuokralla kattaa toiminnan kustannukset. Kaupunginvaltuuston em. päätöksen mukaisesti takaus myönnetään vain rahalaitoksille seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1) rahoitettava hanke on hyväksytyn kaupungin strategian mukainen, 2) lainat on asianmukaisesti kilpailutettu ja lainan otosta on yhteisön hallituksen päätös, 3) taloudelliset laskelmat osoittavat yhtiön kyvyn hoitaa lainasta aiheutuvat velvoitteet, 4) lainan vakuutena käytettään ensisijaisesti yhtiön kiinnitysvakuudet täysimääräisesti, 5) täytetakaus vaihtoehto selvitetään aina, kun ensisijainen vakuus on olemassa 6) pääsääntöisesti takaukselle edellytetään vastavakuudet. Poikkeuksena voivat olla muut kuin rakentamislainan takaukset. 7) takauksesta peritään takausprovisio. Esityslistaliitteenä I on Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtajan lausunto Esityslistaliitteenä J on talous- ja strategiajohtajan laatima analyysi harjoitusjäähallin rakentamisesta ja jäähalliyhtiöstä kaupungille aiheutuvista taloudellisista riskeistä. Esityslistaliite K: Jäähallin kävijämäärät Esityslistaliite L: Perusopetuksen oppilasmäärien kokonaisennakointi

12 (Valmistelu: talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha, puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh , vapaa- aikasuunnittelija Simo Räty, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiölle myönnetään euron takaus. Valvonta- ja vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja strategiajohtaja ja hänet valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat. Talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha selosti asiaa kokouksessa. Juha Bilund esitti, että niin hyvä kuin hallihanke jääurheilun kannalta olisi, esittää hän kuitenkin, että hankkeesta luovutaan, koska kaupungilla ei tämänhetkisessä, eikä vaikeutuvassa talouden tilanteessa ole siihen varaa. Toisin kuin esitetään, ei perustettava yhtiö pystyisi suoriutumaan investointiin liittyvistä kustannuksista, joten kustannukset kaatuisivat veronmaksajille. Myös ylläpito- ja käyttökustannukset nousisivat. Esitetty hallihanke on myös ristiriidassa eri liikuntamuotojen tasapuolisen kohtelun kanssa. Sari Behm kannatti Juha Bilundin esitystä. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö sitoutuu mahdollistamaan myös harrastelija-luistelijoiden (jääkiekko ym. nuoret harrastajat) jäähallin käytön ja myös muiden ryhmien (curling) käytön ottaen huomioon Savonlinnan kaupungin vuosittaisen avustuksen. Lisäksi hankkeen toteutuksen ehtona on myös, että hanke saa avustusta euroa. Kaupunki ei vaadi vastavakuutta, koska tarkoituksena on, että yrityksen omaisuus käytetään vakuutena luottoa otettaessa. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin seitsemän jaa -ääntä (Matti- Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Raimo Laamanen, Anja Backman, Seija Puputti, Tuukka Suomalainen, Kirsi Torikka) ja Juha Bilundin esityksen puolesta kaksi ei -ääntä (Juha Bilund ja Sari Behm).

13 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Juha Bilund ja Sari Behm jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto KV 100 Pöytäkirjaliite A: jääaikatarpeet Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite B: hankesuunnitelma Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite C: talouslaskelmat Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite D: pohjakuva Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite E: pöytäkirjaote Räty Simo Pöytäkirjaliite F: Yhtiöjärjestys Räty Simo Pöytäkirjaliite G: Osakassopimus Pöytäkirjaliite I: Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtajan lausunto Pöytäkirjaliite J: talous- ja strategiajohtajan laatima analyysi harjoitusjäähallin rakentamisesta ja jäähalliyhtiöstä kaupungille aiheutuvista taloudellisista riskeistä. Pöytäkirjaliite K: Jäähallin kävijämäärät Pöytäkirjaliite L: Perusopetuksen oppilasmäärien kokonaisennakointi Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto hyväksyy jäähallin yhtiöittämisen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä harjoitusjäähallin rakentamisen teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, - että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiölle myönnetään euron takaus. Valvonta- ja vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja strategiajohtaja ja hänet valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat. - että, Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö sitoutuu mahdollistamaan myös harrastelijaluistelijoiden (jääkiekko ym. nuorten harrastajat) jäähallin käytön ja myös muiden ryhmien (curling) käytön ottaen huomioon Savonlinnan kaupungin vuosittaisen avustuksen. Lisäksi hankkeen toteutuksen ehtona on myös, että hanke saa avustusta euroa. Kaupunki ei vaadi vastavakuutta, koska tarkoituksena on, että yrityksen omaisuus käytetään vakuutena luottoa otettaessa. Valtuutettu Jarmo Linnamurto poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (KuntaL 52 1 mom). Kehitysjohtaja Hannu Kurki poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (HallL. 28, 1m, 5k). Karoliina Helander esitti, että käsittelyssä oleva pykälä palautetaan

14 uudelleen valmisteltavaksi niin, että osakas- ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät sopimukset käydään sana sanalta uudelleen läpi, yt-lain mukaiset neuvottelut käydään lain sanelemalla tavalla ja että talouslaskelmien osalta pyydetään riskianalyysi ulkopuoliselta taholta ja että valtuutetut saavat kaiken päätöksentekoon vaikuttavan materiaalin käytöönsä viimeistään viikkoa ennen käsittelypäivää ja että asiasta järjestetään valtuutetuille info tarvittaessa erikseen ennen kokouspäivää. Esityksen perustelut pöytäkirjaliitteenä M. Aila Makkonen, Stephen Condit, Juha Bilund, Erja Linnamurto ja Erkki Rakkolainen kannattivat Karoliina Helanderin esitystä. Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin seitemäntoista (17) jaa -ääntä ja Helanderin esityksen puolesta kolmekymmentä kaksi (32) ei-ääntä yhden (1) valtuutetun äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Karoliina Helanderin esityksen. TL 177 Kaupunginhallitus on käsitellessään kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten laillisuutta ja täytäntöönpanoa todennut 100 osalta seuraavaa: " 100 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen uudelleen valmisteltavaksi tekniselle toimialalle, sivistystoimeen ja talous- ja henkilöstöpalveluihin. Valmisteluvastuu annetaan tekniselle lautakunnalle, joka kuulee asian valmistelussa sivistyslautakuntaa." Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta selvityttää ulkopuolisella asiantuntijalla harjoitusjäähallin kannattavuuslaskelmat ja riskianalyysin. Teknisellä toimialalla ei ole käytettävissä tarvittavaa määrärahaa. Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Tarvittava määräraha, noin euroa, esitetään myönnettäväksi tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, kustannuspaikka 4600, kiinteistöt yhteiset tehtävät tilille 4340, asiantuntijapalvelut.

15 Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus KH 262 (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Juha Bilund esitti, että kaupunginhallitus hylkää teknisen lautakunnan esityksen. Puheenjohtaja totesi, että Juha Bilundin esitys raukesi kannattamattomana. Matti- Pekka Parkkinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Juha Kukkonen ja Anja Backman kannattivat Matti- Pekka Parkkisen esitystä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Matti- Pekka Parkkisen esityksen. KH 273 Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Määräraha euroa esitetään myönnettäväksi tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, kustannuspaikka Tiedoksi: Esitys hyväksyttiin. Tekninen lautakunta KV 176 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto myöntää tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, euron lisämäärärahan harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Kaj Turunen Erkki Rakkolaisen ja Juha Kukkosen kannattamana esitti seuraavan ponnen: "Ehdotan, että ennen kuin uuden jäähalliyhtiön yhtiösopimus ja

16 yhtiöjärjestys hyväksytään, pyydetään hankkeesta lausunto kilpailuja kuluttajavirastolta sen lainmukaisuudesta suhteessa kilpailuneutraliteettilakiin (HE 40/2013)." Onni Ronkanen Anne Otranen-Silvennoisen kannattamana esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesksi uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteltuaa totesi, että valtuusto ei ole yksimielinen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, joten asiasta suoritettiin äänestys. Suoritetussa konellisessa äänestyksessä annettiin asian palauttamisen puolesta 14 ei-ääntä ja asian käsittelyn jatkamisen puolesta 36 jaa-ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan. Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä annettiin Kaj Turusen ponsiesityksen hyväksymisen puolesta 31 ääntä ja sen hylkäämisen puolesta 19 ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja Kaj Turusen esittämän ponnen. KH 444 Tekninen toimiala on selvittänyt talouslaskelmien riskianalyysin teettämisen mahdollisuuksia valtuuston myöntämällä tuhannen euron määrärahalla. Halvin saatu tarjous oli n euroa. Jos valtuusto haluaa edelleen, että riskianalyysi teetetään ulkopuolisella taholla, on selvitystyölle saatava lisämääräraha, joka kattaa selvityksen kustannukset. (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen p Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että riskianalyysin teettämisestä luovutaan sen kalleuden tähden. Tiedoksi: Kaupunginjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ulkopuolisen riskianalyysin teettämisestä luovutaan sen kalleuden tähden ja koska talous- ja strategiajohtaja on tehnyt riskianalyysin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginvaltuusto

17 KV 199 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää, että ulkopuolisen riskianalyysin teettämi ses tä luo vu taan sen kal leuden tähden ja koska talous- ja strategia joh taja on tehnyt riski analyysin. Kaj Turunen esitti, että riskianalyysi tehdään. Matti Lundenius kannatti Kaj Turusen esitystä. Kun oli tehty kau punginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suori tettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kau pungin halli tuksen esityksen puo lesta annettiin 40 jaa -ääntä ja Kaj Turusen esityksen puolesta 7 ei-ääntä 4 valtuutetun äänes täessä tyhjää. Puheenjohtaja tote si kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ Päivitetty kaupunginjohtajan esityksen pohjalta 10.2.2014 10.2.2014 Lähtökohta eli suunniteltu

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot