Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vapaa-aikajaosto Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 KH 89 Talvisalon jäähallin jääaika ei riitä vastaamaan jääurheilua harrastavien seurojen jääaikatarpeeseen. Erityisesti junioreiden vuoroille kysyntää olisi huomattavasti enemmän kuin jääaikaa voidaan myydä. Esityslistaliitteenä A on Juniori-Sapko ry:n tekemä selvitys jääaikatarpeista, lisäksi hankkeen tarpeellisuutta on perusteltu esityslistaliitteenä B olevassa hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman on tehnyt Juniori-Sapko ry:n jäähallityöryhmä. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että perustetaan osakeyhtiö Savonlinnan jäähalli Oy, jossa osakkaina ovat Savonlinnan kaupunki, Sapko Oy ja Juniori-Sapko ry. Myös muille jääurheiluseuroille tarjotaan mahdollisuutta tulla pienomistajiksi 5000 euron sijoituksella. Jäähalliyhtiö hakee avustuksen harjoitushallin rakentamiseen. Hakemus jätetään perustettavan yhtiön nimiin. Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: - Savonlinnan kaupunki luovuttaa tasearvolla apporttina nykyisen kilpahallin Savonlinnan jäähalli Oy:lle, joka rakentaa harjoitusjäähallin ja ylläpitää jäähalleja. - Kaupunki myöntää yhtiölle takauksen, jonka suuruus on enintään 2,5 miljoonaa euroa ja sitoutuu maksamaan perustettavalle yhtiölle avustusta tai yhtiövastiketta vuositasolla tämänhetkisten nettomenojen verran (n euroa). - Jäähallin henkilökunta ei siirry perustettavaan yhtiöön vaan yhtiö ostaa tarvittavan työpanoksen kaupungilta. Tämä mahdollistaa työntekijöiden joustavan käytön eri liikuntapaikkojen hoidossa. - Harjoitusjäähallin rakentamista ei aloiteta ennen kuin OKM:n avustuksesta on päätös.

2 Lisäksi sovitaan, että jäähallien käyttövuorot arkisin klo 8-15 ovat kouluille (ml. normaalikoulu) ja päiväkodeille ilmaisia. Jäähallihankkeen alustavat talouslaskelmat ovat esityslistaliitteenä C ja alustava luonnos pohjakuvasta, josta selviää tilojen asettelu on esityslistaliitteenä D. Ennen lopullista päätöksen teko asiasta valmistellaan riskianalyysi. (Valmistelu: talousjohtaja Irmeli Haverinen, puh ) ja kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että jäähalliratkaisun selvitystyötä ja valmistelua jatketaan ja hyväksyy että avustusanomus voidaan jättää. Jatkotoimenpiteitä varten kaupunginhallitus päättää lähettää jäähalliasian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja pyytää asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. Kaupunginhallitus tekee lopullisen ratkaisun ja esityksen kaupunginvaltuustolle, kun kaikki selvitykset on tehty ja lautakunnat ovat antaneet omat esityksensä. Kaupunginvaltuusto käsittelee asian Kehitysjohtaja Hannu Kurki, talousjohtaja Irmeli Haverinen, tekninen johtaja Kari Tikkanen ja sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen selostivat asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Tekninen toimiala tekee selvityksen yhteistyössä sivistystoimen kanssa hankkeen toteuttamiseen sisältävistä riskeistä suhteessa talouslaskelmien tuloksiin ja toiminnan järjestäjien antamiin käyttösitoumuksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Toimenpiteet: Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta TL 85 Savonlinnan harjoitusjäähallia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö Savonlinnan Jäähalli Oy. Tekninen toimiala on yhdessä sivistystoimen kanssa käynyt alustavat talouslaskelmat läpi. Laskelmissa on esitetty nykyisen kilpahallin ylläpitokulut ja uuden harjoitushallin investointi- ja ylläpitokulut. Investointikuluksi uudelle harjoitusjäähallille on esitetty 2,5 M ja sen suuruusluokka saatavissa olevien luonnospiirustusten mukaan on oikeantasoinen.

3 Käyttötalousarviossa on esitetty nykyisen jäähallin ja uuden harjoitusjäähallin käyttökulut. Uuden harjoitusjäähallin käyttökululaskelmassa sähkön arvioitu kulutus on muista vertailukohteista saatuihin lukuihin verrattuna pienehkö, erotus on noin euroa vuodessa. Vertailussa nykyisen jäähallin kuluihin käyttökuluissa on kokonaiskuluissa yhteensä noin euron vuosittainen ero (erotus koostuu sähkö-, vesi- ja huoltokuluista) siten, että nykyiset käyttökulut ovat suuremmat kuin uudessa käyttötalouslaskelmassa, jossa on huomioitu vuosikorjauksia varten euroa. Vanhaan jäähalliin on tehty kuntoarvio, jossa on esitetty korjaustarpeita. Niiden arvioitu kustannus on noin euroa. Korjausvastuu siirtyisi uudelle yhtiölle. Laskelmien pohjalta on laadittu seuraavat vaihtoehdot: 0-vaihtoehto: Ei tehdä mitään, vaan jatketaan nykyhallilla. - Vaihtoehdon haitat ja hyödyt: Haitat/riskit: - Jääaika ei riitä kaikille harrastajille. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet lähivuosina. Hyödyt: - Ylläpitokulut eivät kasva. Nykyinen organisaatio voi ylläpitää vanhan jäähallin nykyisellä laatu- ja toiminnantasolla. 1-vaihtoehto: Perustettava yhtiö rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Yhtiön vastuulla on toiminnan, huoltojen ja korjausten hoitaminen. - Onko yhtiöllä riittävä rahoitusvalmius mm. yllättäville korjauskuluille? - Yhtiö palkkaa tarvittavan organisaation tai ostaa kyseiset palvelut. Tilojen käyttäjien tulee sitoutua ylläpito- ja korjauskuluihin (rakennustekniikka, lvis) - Kohteessa tulee pitää vähintään kerran vuodessa kiinteistökatselmus, jossa todetaan, että huolto ja vuosikorjaukset on yhtiön puolelta tehty suunnitelmien mukaisesti. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Kaupungin velka ei kasva. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet kuuluvat uuden yhtiön vastattavaksi, mutta miten ko.

4 rahoitus hoidetaan on yhtiön vastuulla. 2-vaihtoehto: Kaupunki rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Kaupungin velka kasvaa. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet lähivuosina. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Nykyinen organisaatio voi ylläpitää vanhan ja uuden jäähallin toimintaa nykyisellä laatu- ja toiminnantasolla. Käyttötalouslaskelmissa on esitetty jääajan myyntihinnaksi 41 euroa/tunti. Vertailutietona Vantaan kaupungin omistaman jäähalliyhtiön myyntihinnat jääajalle vaihtelevat euroa tunnissa. Alin hinta on se, millä yhtiö myy jääaikaa paikallisille harrastajille. Hinta on alle tuotantokustannusten, koska Vantaan kaupunki tukee halliyhtiötä kompensoimalla paikallisten seurojen jääajan hintaa. Jääajan myynti muodostaa käytännössä yhtiön tai kaupungin ainoan merkittävän tulolähteen, joilla jäähallin kustannuksia voidaan kattaa. Jos käyttökustannukset nousevat arvioidusta, on käyttäjien eli seurojen maksettava jääajasta korkeampaa hintaa, koska osakassopimuksessa kaupungin tuelle on asetettu katto. Seuroissa maksajina ovat jäsenet ja junioritasolla lasten vanhemmat. Yksi merkittävistä riskeistä käyttökustannusten kohotessa esimerkiksi yllättävien remonttien tai rakennus- ja turvallisuusmääräysten muuttumisen vuoksi on harrastajien maksukyky tai maksuhalukkuus. Savonlinnan seudun syntyvyys oli viime vuonna alin viiteen vuoteen. Ikäluokat ovat pienentyneet vuosikymmenen ajan sivistystoimen keräämän tilaston mukaan. Halli-investointi tehdään yli kolmeksikymmeneksi vuodeksi, joten ikäluokkien kehitys tulee vaikuttamaan harrastajamääriin. Seudun asukkaiden keskiansiot ovat alle valtakunnan keskiarvon ja työttömyys yli keskiarvon, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa pitkän aikavälin taloudellista riskianalyysiä. Kehitysjohtaja Hannu Kurki on kutsuttu selostamaan asiaa kokoukseen, jossa asiakirjat ovat nähtävänä. Valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, tekninen johtaja Kari Tikkanen Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää jäähalli hankkeen valmistelun

5 eteenpäin viemistä sivistyslautakunnan käsittelyyn 1-vaihtoehdon pohjalta. Jaro Koikkalainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta, eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kehitysjohtaja Hannu Kurjen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen asiaa selosti Juniori Sapko ry:n hallituksen jäsen Petri Laukkanen. Tekninen johtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Toimenpiteet: Vapaa-aikatoimi Tekninen johtaja Toimitilapalvelut VAPJ 5 Sivistystoimiala tarkasteli yhteistyössä teknisen toimialan kanssa Jäähalli Oy:n talouslaskelmia. Uuden harjoitusjäähallin investointikulun todettiin olevan luonnospiirustusten mukaan oikeantasoinen. Käyttökululaskelmassa todettiin vertailukohteiden ja nykyisen jäähallin kulutietoihin perustuen olevan noin euron vuosittainen ero. Jäähalli Oy:n tuloslaskelma on esityslistaliiteenä C. Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan käsitellyt harjoitusjäähallin rakentamista ja todennut käsittelyssään jääajan riittämättömyyden Savonlinnan kaupungin alueella. Juniori-Sapko ry teki tuolloin selvityksen jääaikatarpeista, joka osoittaa tuloslaskelmassa pohjalukuna käytetyn 3600 tuntia kahta jäähallia kohti olevan realistinen. Nykyisen jäähallin käyttötunnit ovat n tuntia vuodessa. Vertailutietona Imatran kaupungin kahdessa jäähallissa käyttöä on yhteensä noin 5400 tuntia vuodessa. Kahden jään sijoittaminen saman katon alle lisää hallin käyttöä, sekä tuo merkittäviä synergiaetuja niin käyttäjille kuin hallin ylläpitoonkin. Talvisalon alueelle on lisäksi mahdollisuus keskittää tulevaisuudessa liikuntapalveluja ja kävelymatkan päässä on useita kouluja ja n asukasta.

6 Tuloslaskelmassa jääajan myyntihinnaksi esitetty 41 /tunti on juniorihinta. Arvion mukaan todellisuudessa n. 20 % jääajasta tullaan myymään kuitenkin kalliimman myyntihinnan mukaan. Tuloslaskelmassa esitetty tuloarvio on näitä taustoja vastaan arvioituna varovainen. Lisäksi Juniori-Sapko ry:n hallitus on esityslistaliitteenä E olevan pöytäkirjaotteen mukaan sitoutoutunut siihen, että tulotavoite toteutuu. Esityslistaliitteenä F on perustettavan yhtiön yhtiöjärjestysluonnos ja liitteenä G yhtiön osakassopimusluonnos. Valmistellussa osakassopimuksessa on varmistettu, että Savonlinnan kaupungin maksama yhtiövastike ei kasva verrattuna nykyisen jäähallin nettappioon. Osakassopimusluonnoksessa on lisäksi kirjattu, että koulujen ja päiväkotien jäävuorot ovat käyttäjille ilmaisia. Valmistelu: vapaa-aikasuunnittelija Simo Räty, Vapaa-aikasuunnitelijan esitys: Vapaa-aikajaosto päättää esittää sivistyslautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti. Vapaa-aikajaoston jäsen Nina Kirmanen teki vapaa-aikasuunnittelijan esityksestä poikkaevan esityksen.nina Kirmanen esitti, että asiaa viedään eteenpäin teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 0 mukaisesti. Asiasta suoritettiin kädennostoäänestys. Vapaa-aikasuunnittelijan esityksen puolesta annettiin 4 ääntä ja Nina Kirmasen esityksen puolesta 1 ääni. Esitys hyväksyttiin. Tiedoksi: Sivistyslautakunta SL 49 Vapaa-aikajaosto on kokouksessaan :n 5 kohdalla käsitellyt harjoitusjäähallin rakentamista ja jäähallin yhtiöittämistä. Jaosto on 4 jaa ääntä vastaan 1 ei ääni hyväksynyt vapaa-aikasuunnittelijan esityksen (Valmistelu: stj. Markku Kankkunen ) Sivistystoimenjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

7 kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti. Sivistystoimenjohtajan poissa ollessa asian esitteli opetuspäällikkö. Asiaa kokouksessa selostaa vapaa-aikasuunnittelija Simo Räty. Tekninen lautakunta on kokouksessaan :n 98 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: "Savonlinnan harjoitusjäähallia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö Savonlinnan Jäähalli Oy. Tarkistettu yhtiöjärjestys, osakassopimus ja Juniori-Sapko ry:n hallituksen pöytäkirjaote on liitetty asiakirjoihin portaaliin. Lisäksi portaalissa on Tanhuvaaran Urheiluopiston toimitusjohtajan teknisen johtajan pyynnöstä antama lausunto "Muistio koskien Savonlinnan uuden harjoitusjäähallin rakentamista ja sen vaikutuksista ja esitykset yhteistoiminnasta liikuntapalveluiden tuottamisessa". Tekninen toimiala on yhdessä sivistystoimen kanssa käynyt alustavat talouslaskelmat läpi. Laskelmissa on esitetty nykyisen kilpahallin ylläpitokulut ja uuden harjoitushallin investointi- ja ylläpitokulut. Investointikuluksi uudelle harjoitusjäähallille on esitetty 2,5 M ja sen suuruusluokka saatavissa olevien luonnospiirustusten mukaan on oikeantasoinen. Käyttötalousarviossa on esitetty nykyisen jäähallin ja uuden harjoitusjäähallin käyttökulut. Osakassopimuksessa osakasyhdistykset ovat sitoutuneet ostamaan jääaikaa tuntia. Lisäksi Juniori-Sapko on tehnyt päätöksen ostaa tuntia jääaikaa ja lisäksi tehnyt päätöksen sitoutua ostamaan tarvittaessa lisätunteja sen määrän, jonka tulotavoitteen täyttymiseksi tarvitaan. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä tehtyjen laskelmien pohjalta vaihtoehto yksi, jossa halliyhtiö rakentaa hallin ja vastaa sen arvioiduista riskeistä ja mahdollisuuksista, on vaihtoehto, jonka pohjalta hanketta voitaisiin esittää sivistyslautakunnalle eteenpäin vietäväksi: "1-vaihtoehto: Perustettava yhtiö rakentaa hallin. Vaihtoehdon riskit ja mahdollisuudet: - Yhtiön vastuulla on toiminnan, huoltojen ja korjausten hoitaminen. - Onko yhtiöllä riittävä rahoitusvalmius mm. yllättäville korjauskuluille? - Yhtiö palkkaa tarvittavan organisaation tai ostaa kyseiset palvelut. Tilojen käyttäjien tulee sitoutua ylläpito- ja korjauskuluihin (rakennustekniikka, lvis) - Kohteessa tulee pitää vähintään kerran vuodessa

8 kiinteistökatselmus, jossa todetaan, että huolto ja vuosikorjaukset on yhtiön puolelta tehty suunnitelmien mukaisesti. - yhteisöjen sitoumukset jääajan ostosta ovat voimassa vain niin kauan kuin yhteisöt ovat olemassa. Yhteisöt eivät ole osoittaneet reaalivakuutta sitoumusten katteeksi. Tanhuvaaran urheiluopisto on arvioinut mahdollisen uuden jäähallin yritysvaikutukset omalta kannaltaan negatiivisiksi. Mahdollisuudet: - Jääaika riittää kaikille harrastajille paremmin. - Kaupungin velka ei kasva. - Vanhan jäähallin kuntoarvion mukaiset arviolta euron korjaustarpeet kuuluvat uuden yhtiön vastattavaksi, mutta miten ko. rahoitus hoidetaan on yhtiön vastuulla." Kaupungin kannalta riskittömimmät vaihtoehdot ovat pitäytyminen nykyisissä jäähallijärjestelyissä tai seurojen suorat yhteistyösopimukset Tanhuvaaran urheiluopiston tai muun toimijan kanssa. Kaupungin liikuntapaikoista uimahalli, OKL-halli ja Kyrönniemen urheilukenttä ovat lähivuosina korjauksen tarpeessa. Liikuntapaikkojen keskittäminen voisi tuoda synergiaetuja niin käyttäjille kuin omistajillekin. Jos liikuntapaikkatarjonta aiotaan pitää kaupungissa saavutettavuudeltaan ja tarjonnaltaan nykytasolla se vaatii arviolta 10 milj. euron investoinnit. Kaupungin ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuudet ovat yksi vaihtoehto liikuntamahdollisuuksien tarjoamisessa savonlinnalaisille. Toinen jäähalli voi olla osa liikuntapaikkakokonaisuutta, mutta kokonaisvaltainen suunnitelma kustannuslaskelmineen puuttuu esimerkiksi Talvisaloon kaavaillulta liikuntakeskukselta. Kaupungilla on vaara ajautua tilanteeseen, missä synergiaedut jäävät saavuttamatta, jos osia liikuntapaikkakokonaisuudesta ratkaistaan yksi kerrallaan. Kaupungin mukanaolo eri liikuntapaikkarakentamisessa voidaan ratkaista esimerkiksi edullisuus- (avustukset, yksityinen raha tms.) tai kiireellisyysjärjestyksellä. Kaupungilla tulisi olla kuitenkin kokonaisnäkemys ja ohjausvastuu kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta eri harrastajaryhmien suhteen. Kaupungilla on lakisääteinen velvoite liikuntapaikkojen tarjoamiseen, mutta laki ei edellytä tietyntyyppisiä liikuntapaikkoja, vaan ratkaisut ovat kunnan harkittavissa. Liikunnan kansanterveyttä ja syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta ei kiistä kukaan. Nykyaikaisessa liikuntakulttuurissa suorituspaikalla on erityisesti nuorten keskuudessa suuri merkitys. Korkeatasoinen suorituspaikka lisää harrastajamääriä selvästi. Valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, tekninen johtaja Kari Tikkanen Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää sivistyslautakunnalle harjoitusjäähallihankkeesta pidättäytymistä. Perusteena on kaupungin talouden kasvava alijäämä ja takaus- sekä

9 käyttömenojen lisääntymisriski kestämättömälle tasolle. Tekninen toimiala on huolestunut myös nykyisten liikuntapaikkojen pikaisista investointitarpeista. Varajäsen Esko Mielikäinen esitti, että tekninen lautakunta yhtyy vapaa-aikajaoston :ssä 5 hyväksymään seuraavaan esitykseen: "Vapaa-aikajaosto päättää esittää sivistyslautakunnalle, että se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen vaihtoehdon 1 mukaisesti." Puheenjohtaja totesi keskustelun asiasta päättyneeksi ja Mielikäisen esityksen kannattamattomana rauenneeksi. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimi Toimitilapalvelut" Opetuspäällikkö teki kokouksessa seuraavan muutetun esityksen: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Varajäsen Marko Kantaneva esitti, jäsen Eero Piirosen kannattamana, että sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimenjohtajan muutetun esityksen. Jäsen Stephen Condit esitti, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään 0-vaihtoehdon hyväksymistä, siihen saakka kunnes Savonlinnan kaupungin strateginen yleiskaava valmistuu. Lautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen kannatti Conditin esitystä harjoitusjäähallin rakentamisesta pidättäytymistä. Koska oli esitetty sivistystoimenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Kättennosto äänestyksessä sivistystoimenjohtajan esitys sai 6 jaaääntä (Kantaneva, Piironen, Laamanen, Nykänen, Hakulinen ja Turunen) ja Conditin esitys sai 5 ei-ääntä (Condit, Otranen-Silvennoinen, Kosonen, Mononen ja Paajanen).

10 Puheenjohtaja totesi sivistystoimenjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi äänin 6-5. Jäsen Stephen Condit jätti päätökseen seuraavan kirjallisen eriävän mielipiteen: "Harjoitusjäähallin rakentaminen on todennäköisesti ensimmäinen hanke liikuntapuiston toteuttamiseksi. Sen vaikutukset Talvisalon luontoon ovat arvioimatta, mutta ne olisivat laajat ja mahdollisesti hyvinkin haitalliset. Näin ollen ennen kuin päätetään käynnistää liikuntapuistohanke harjoitusjäähallin rakentamisella, pitää odottaa strategisen yleiskaavan valmistumista niin, että tiedetään, miten kaupunki aikoo kunnioittaa ja säilyttää Talvisalon luontoaluetta. Paras tapa kunnioittaa sitä olisi ennallistaa harjoitusjäähallille tarkoitetun alueen luonto, joka on tuhottu aikaisemmin epäonnistuneen hankkeen takia." Eriävä mielipide on pöytäkirjaliite H. Lautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jossa hän suullisesti ilmoitti, että harjoitusjäähallihankkeesta tulisi pidättäytyä teknisen johtajan esityksen mukaisin perustein. Jäsenet Katri Mononen, Eiju Paajanen ja varajäsen Marko Kosonen yhtyivät Anne Otranen-Silvennoisen eriävään mielipiteeseen. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus KH 142 Sivistyslautakunta on kokouksessaan :n 49 kohdalla päättänyt äänin 6-5 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. (Valmistelu: sivistystoimenjohtajan poissa ollessa opetuspäällikkö Tuija Kauppinen puh , tekninen johtaja Kari Tikkanen puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus puh , talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha puh ja vapaa- aikasuunnittelija Simo Räty puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Kaupunginhallitus kuuli asiassa Hannu Kurkea Juniori- Sapkon

11 edustajana. Lisäksi kaupunginhallitus kuuli asiassa tekninen johtaja Kari Tikkasta, talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpihaa sekä vapaa- aikasuunnittelija Simo Rätyä asiantuntijoina. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto KH 154 Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti vain omistamilleen tytäryhteisöille, ja pääsääntöisesti takauksille vaaditaan vastavakuus ja takausprovisio. Omavelkainen tai täytetakaus voidaan myöntää sellaiselle yhteisölle, jossa kaupunki ei ole osakkaana, mikäli yhteisö harjoittaa kunnille kuuluvaa peruspalvelutuotantoa, jonka kaupunki ostaa ostopalveluna tai jossa kaupunki esimerkiksi maksamallaan vuokralla kattaa toiminnan kustannukset. Kaupunginvaltuuston em. päätöksen mukaisesti takaus myönnetään vain rahalaitoksille seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1) rahoitettava hanke on hyväksytyn kaupungin strategian mukainen, 2) lainat on asianmukaisesti kilpailutettu ja lainan otosta on yhteisön hallituksen päätös, 3) taloudelliset laskelmat osoittavat yhtiön kyvyn hoitaa lainasta aiheutuvat velvoitteet, 4) lainan vakuutena käytettään ensisijaisesti yhtiön kiinnitysvakuudet täysimääräisesti, 5) täytetakaus vaihtoehto selvitetään aina, kun ensisijainen vakuus on olemassa 6) pääsääntöisesti takaukselle edellytetään vastavakuudet. Poikkeuksena voivat olla muut kuin rakentamislainan takaukset. 7) takauksesta peritään takausprovisio. Esityslistaliitteenä I on Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtajan lausunto Esityslistaliitteenä J on talous- ja strategiajohtajan laatima analyysi harjoitusjäähallin rakentamisesta ja jäähalliyhtiöstä kaupungille aiheutuvista taloudellisista riskeistä. Esityslistaliite K: Jäähallin kävijämäärät Esityslistaliite L: Perusopetuksen oppilasmäärien kokonaisennakointi

12 (Valmistelu: talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha, puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh , vapaa- aikasuunnittelija Simo Räty, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle jäähallin yhtiöittämistä, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymistä sekä harjoitusjäähallin rakentamista teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiölle myönnetään euron takaus. Valvonta- ja vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja strategiajohtaja ja hänet valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat. Talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha selosti asiaa kokouksessa. Juha Bilund esitti, että niin hyvä kuin hallihanke jääurheilun kannalta olisi, esittää hän kuitenkin, että hankkeesta luovutaan, koska kaupungilla ei tämänhetkisessä, eikä vaikeutuvassa talouden tilanteessa ole siihen varaa. Toisin kuin esitetään, ei perustettava yhtiö pystyisi suoriutumaan investointiin liittyvistä kustannuksista, joten kustannukset kaatuisivat veronmaksajille. Myös ylläpito- ja käyttökustannukset nousisivat. Esitetty hallihanke on myös ristiriidassa eri liikuntamuotojen tasapuolisen kohtelun kanssa. Sari Behm kannatti Juha Bilundin esitystä. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö sitoutuu mahdollistamaan myös harrastelija-luistelijoiden (jääkiekko ym. nuoret harrastajat) jäähallin käytön ja myös muiden ryhmien (curling) käytön ottaen huomioon Savonlinnan kaupungin vuosittaisen avustuksen. Lisäksi hankkeen toteutuksen ehtona on myös, että hanke saa avustusta euroa. Kaupunki ei vaadi vastavakuutta, koska tarkoituksena on, että yrityksen omaisuus käytetään vakuutena luottoa otettaessa. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin seitsemän jaa -ääntä (Matti- Pekka Parkkinen, Teemu Hirvonen, Raimo Laamanen, Anja Backman, Seija Puputti, Tuukka Suomalainen, Kirsi Torikka) ja Juha Bilundin esityksen puolesta kaksi ei -ääntä (Juha Bilund ja Sari Behm).

13 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Juha Bilund ja Sari Behm jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto KV 100 Pöytäkirjaliite A: jääaikatarpeet Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite B: hankesuunnitelma Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite C: talouslaskelmat Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite D: pohjakuva Jylhä Sanna Pöytäkirjaliite E: pöytäkirjaote Räty Simo Pöytäkirjaliite F: Yhtiöjärjestys Räty Simo Pöytäkirjaliite G: Osakassopimus Pöytäkirjaliite I: Tanhuvaaran urheiluopiston toimitusjohtajan lausunto Pöytäkirjaliite J: talous- ja strategiajohtajan laatima analyysi harjoitusjäähallin rakentamisesta ja jäähalliyhtiöstä kaupungille aiheutuvista taloudellisista riskeistä. Pöytäkirjaliite K: Jäähallin kävijämäärät Pöytäkirjaliite L: Perusopetuksen oppilasmäärien kokonaisennakointi Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto hyväksyy jäähallin yhtiöittämisen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä harjoitusjäähallin rakentamisen teknisen lautakunnan päätöksen selostusosan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, - että Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiölle myönnetään euron takaus. Valvonta- ja vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja strategiajohtaja ja hänet valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat. - että, Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö sitoutuu mahdollistamaan myös harrastelijaluistelijoiden (jääkiekko ym. nuorten harrastajat) jäähallin käytön ja myös muiden ryhmien (curling) käytön ottaen huomioon Savonlinnan kaupungin vuosittaisen avustuksen. Lisäksi hankkeen toteutuksen ehtona on myös, että hanke saa avustusta euroa. Kaupunki ei vaadi vastavakuutta, koska tarkoituksena on, että yrityksen omaisuus käytetään vakuutena luottoa otettaessa. Valtuutettu Jarmo Linnamurto poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (KuntaL 52 1 mom). Kehitysjohtaja Hannu Kurki poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (HallL. 28, 1m, 5k). Karoliina Helander esitti, että käsittelyssä oleva pykälä palautetaan

14 uudelleen valmisteltavaksi niin, että osakas- ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät sopimukset käydään sana sanalta uudelleen läpi, yt-lain mukaiset neuvottelut käydään lain sanelemalla tavalla ja että talouslaskelmien osalta pyydetään riskianalyysi ulkopuoliselta taholta ja että valtuutetut saavat kaiken päätöksentekoon vaikuttavan materiaalin käytöönsä viimeistään viikkoa ennen käsittelypäivää ja että asiasta järjestetään valtuutetuille info tarvittaessa erikseen ennen kokouspäivää. Esityksen perustelut pöytäkirjaliitteenä M. Aila Makkonen, Stephen Condit, Juha Bilund, Erja Linnamurto ja Erkki Rakkolainen kannattivat Karoliina Helanderin esitystä. Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin seitemäntoista (17) jaa -ääntä ja Helanderin esityksen puolesta kolmekymmentä kaksi (32) ei-ääntä yhden (1) valtuutetun äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Karoliina Helanderin esityksen. TL 177 Kaupunginhallitus on käsitellessään kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten laillisuutta ja täytäntöönpanoa todennut 100 osalta seuraavaa: " 100 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen uudelleen valmisteltavaksi tekniselle toimialalle, sivistystoimeen ja talous- ja henkilöstöpalveluihin. Valmisteluvastuu annetaan tekniselle lautakunnalle, joka kuulee asian valmistelussa sivistyslautakuntaa." Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta selvityttää ulkopuolisella asiantuntijalla harjoitusjäähallin kannattavuuslaskelmat ja riskianalyysin. Teknisellä toimialalla ei ole käytettävissä tarvittavaa määrärahaa. Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Tarvittava määräraha, noin euroa, esitetään myönnettäväksi tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, kustannuspaikka 4600, kiinteistöt yhteiset tehtävät tilille 4340, asiantuntijapalvelut.

15 Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus KH 262 (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Juha Bilund esitti, että kaupunginhallitus hylkää teknisen lautakunnan esityksen. Puheenjohtaja totesi, että Juha Bilundin esitys raukesi kannattamattomana. Matti- Pekka Parkkinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Juha Kukkonen ja Anja Backman kannattivat Matti- Pekka Parkkisen esitystä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Matti- Pekka Parkkisen esityksen. KH 273 Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä. (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Määräraha euroa esitetään myönnettäväksi tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, kustannuspaikka Tiedoksi: Esitys hyväksyttiin. Tekninen lautakunta KV 176 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto myöntää tulosalueelle 430, toimitilapalvelut, euron lisämäärärahan harjoitusjäähallin riskianalyysin teettämiseen. Kaj Turunen Erkki Rakkolaisen ja Juha Kukkosen kannattamana esitti seuraavan ponnen: "Ehdotan, että ennen kuin uuden jäähalliyhtiön yhtiösopimus ja

16 yhtiöjärjestys hyväksytään, pyydetään hankkeesta lausunto kilpailuja kuluttajavirastolta sen lainmukaisuudesta suhteessa kilpailuneutraliteettilakiin (HE 40/2013)." Onni Ronkanen Anne Otranen-Silvennoisen kannattamana esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesksi uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteltuaa totesi, että valtuusto ei ole yksimielinen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, joten asiasta suoritettiin äänestys. Suoritetussa konellisessa äänestyksessä annettiin asian palauttamisen puolesta 14 ei-ääntä ja asian käsittelyn jatkamisen puolesta 36 jaa-ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan. Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä annettiin Kaj Turusen ponsiesityksen hyväksymisen puolesta 31 ääntä ja sen hylkäämisen puolesta 19 ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja Kaj Turusen esittämän ponnen. KH 444 Tekninen toimiala on selvittänyt talouslaskelmien riskianalyysin teettämisen mahdollisuuksia valtuuston myöntämällä tuhannen euron määrärahalla. Halvin saatu tarjous oli n euroa. Jos valtuusto haluaa edelleen, että riskianalyysi teetetään ulkopuolisella taholla, on selvitystyölle saatava lisämääräraha, joka kattaa selvityksen kustannukset. (Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen p Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että riskianalyysin teettämisestä luovutaan sen kalleuden tähden. Tiedoksi: Kaupunginjohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ulkopuolisen riskianalyysin teettämisestä luovutaan sen kalleuden tähden ja koska talous- ja strategiajohtaja on tehnyt riskianalyysin. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginvaltuusto

17 KV 199 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää, että ulkopuolisen riskianalyysin teettämi ses tä luo vu taan sen kal leuden tähden ja koska talous- ja strategia joh taja on tehnyt riski analyysin. Kaj Turunen esitti, että riskianalyysi tehdään. Matti Lundenius kannatti Kaj Turusen esitystä. Kun oli tehty kau punginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suori tettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kau pungin halli tuksen esityksen puo lesta annettiin 40 jaa -ääntä ja Kaj Turusen esityksen puolesta 7 ei-ääntä 4 valtuutetun äänes täessä tyhjää. Puheenjohtaja tote si kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 KH 89 Selostus: Talvisalon jäähallin

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03. Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015 Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.034/2014 KH 454 Selostus: Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2.6.2015, 195. "Savonrannan aluejohtokunta on 28.5.2015 68 tehnyt seuraavan päätöksen:

Tekninen lautakunta 2.6.2015, 195. Savonrannan aluejohtokunta on 28.5.2015 68 tehnyt seuraavan päätöksen: Kaupunginhallitus 315 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 70 15.06.2015 Savonrannan terveysaseman sisäilmaongelmat, väistötilat 325/61/613/2015 KH 315 Selostus: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on (päätös

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uimahallipalvelujen järjestäminen ostopalveluna

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uimahallipalvelujen järjestäminen ostopalveluna Sivistyslautakunta 69 26.05.2016 Kaupunginhallitus 237 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 61 06.06.2016 Uimahallipalvelujen järjestäminen ostopalveluna 494/48/486/2014 SL 69 Selostus: Savonlinnan kaupungin

Lisätiedot

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa.

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa. Kaupunginhallitus 49 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 20.03.2017 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Khall 13.03.2017 49 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen tilanteen

Lisätiedot

Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen toiminta

Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen toiminta Kaupunginhallitus 312 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 71 15.06.2015 Punkaharjun ja Kerimäen lukioiden lakkauttaminen KH 312 Selostus: Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen toiminta Savonlinnan,

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta Kaupunginhallitus 299 02.06.2014 44 09.06.2014 Kaupunginhallitus 574 08.12.2014 127 15.12.2014 Kaupunginhallitus 151 25.03.2015 Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä

Lisätiedot

Lausunto koskien Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistämistä

Lausunto koskien Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistämistä Kulttuurijaosto 21 15.05.2014 Sivistyslautakunta 71 21.05.2014 Kaupunginhallitus 296 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 45 09.06.2014 Lausunto koskien Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistämistä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 508 04.11.2015 Kaupunginvaltuusto 110 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 582/03/032/2015 KH 508 Selostus: Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa Kaupunginhallitus 133 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 74 17.05.2017 Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa 509/10.03.02/2017 KH 08.05.2017 133 Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkoryhmä

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 16 17.02.2014

Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 16 17.02.2014 Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 16 17.02.2014 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 TL 47 Selostus: Savonlinnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunta 167 19.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393 Kaupunginhallitus 393 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 93 13.10.2014 Kaupunginhallitus 58 23.02.2015 Kaupunginhallitus 178 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 60 15.06.2015 Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014. Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 TL 47

Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014. Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 TL 47 Tekninen lautakunta 47 05.02.2014 Kaupunginhallitus 47 10.02.2014 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja jäähallin yhtiöittäminen 755/48/485/2012 TL 47 Selostus: Savonlinnan jäähallissa jääaika ei riitä vastaamaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 448 31.10.2016 Kaupunginhallitus 455 02.11.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelma 362/02/021/2016 KH 448 Selostus: Uuden kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Kaupunginhallitus 595 21.12.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

1 (7) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN OSAKASSOPIMUS. Sopijapuolet

1 (7) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN OSAKASSOPIMUS. Sopijapuolet 1 (7) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, jäljempänä Kaupunki, 2) Juniori-Sapko ry, jäljempänä JunioriSapko, 3) Savonlinnan Pallokerho Oy, jäljempänä Sapko

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kaupunginvaltuusto 02.07.2013 1

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kaupunginvaltuusto 02.07.2013 1 Kaupunginvaltuusto 02.07.2013 1 Aika 02.07.2013 kello 18:00-02:20 Paikka Valtuustosali Läsnä Mikkonen Anna-Kristiina puheenjohtaja Kupiainen Aune I varapuheenjohtaja Rouvinen Juhani II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1526/10.03.02/2015 Kaupunginhallitus 141 20.4.2015 Kaupunginhallitus 163 27.4.2015 75 Valtuustokysymys Matinkylän jäähallin sisäilmasta Valmistelijat / lisätiedot: Julia

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014.

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014. Kaupunginhallitus 522 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 111 10.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 KH 522 Selostus: Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12. Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014

Lisätiedot

Helsinki-Savonlinna lentoliikenteen väliaikaissopimuksen hyväksyminen

Helsinki-Savonlinna lentoliikenteen väliaikaissopimuksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 93 03.03.2014 Kaupunginhallitus 127 10.03.2014 Helsinki-Savonlinna lentoliikenteen väliaikaissopimuksen hyväksyminen 352/53/536/2013 KH 93 Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 519 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 111 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 362/02.02.02/2016 KH 519 Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Kunnanhallitus 262 03.11.2014 Kunnanvaltuusto 44 11.11.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia) 15.02.2016 Sivu 1 / 1 485/2016 02.05.05 14 Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen Sivistyslautakunta 132 01.09.2016 Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen 4.8.2016 11; Iiris Innanen 433/05/052/2016 SL 132 Selostus: Sivistyslautakunta on päätöksellään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 167 Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8. Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen 435/41/410/2015 SL 147 Selostus: Sivistyslautakunta on käsitellyt talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisen yhteydessä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET

KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET Perustiedot Kauniaisten kaupungin omistaman jäähallin käyttö käyttöaste on 100 % ja halli on avoinna lähes 11 kk vuodessa klo 7.00 23.00,

Lisätiedot

kukin erikseen jäljempänä myös Osakas ja yhdessä Osakkaat.

kukin erikseen jäljempänä myös Osakas ja yhdessä Osakkaat. 1 (7) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, jäljempänä Kaupunki, 2) Juniori-Sapko ry, jäljempänä JunioriSapko, 3) Savonlinnan Pallokerho Oy, jäljempänä Sapko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 38/40/400/2015 SL 11 Sivistystoimenjohtajan esitys: Kumpurannan koulussa on 18 oppilasta kevätlukukaudella 2015 luokilla 1-6. Lukuvuonna 2015-2016 oppilasmääräennuste

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot:

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot: Kaupunginhallitus 188 17.05.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 20 04.10.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 30 11.10.2010 Laajennettu kaupunginvaltuusto 14 15.11.2010 EKO-MAKSUJEN PERINTÄ KH 188 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 682/14.05.01/2013 287 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Turun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 817/2017 00.01.01.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 9 27.2.2017 Kaupunginhallitus 106 10.4.2017 47 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä Valmistelijat

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen

Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Kaupunginhallitus 44 09.02.2015 Kaupunginhallitus 55 23.02.2015 Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen TEKL 29.01.2015 7

Lisätiedot

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta 17 16.03.2016 Tekninen lautakunta 26 11.05.2016 Kaupunginhallitus 209 30.05.2016 Tekninen lautakunta 72 02.11.2016 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämistavan valinta 455/00.01.02.02/2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.05.2014 576 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa.

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa. Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginhallitus 15 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto 1 29.01.2017 Kunnallisvalitus / Outi McDonald, Olli Mustonen 1635/33/2012, 553/10/2010 KH 16.01.2017 6 Helsingin hallinto-oikeus

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014 TL 363 Kuntalain mukaisesti

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 682/14.05.01/2013 87 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiösopimuksen hyväksyminen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 10.10.2016

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 83 Kouvolan Veden johtokunta 17.06.2014 Aika 17.06.2014 klo 16:30-17:37 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 51-57 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 414 19.12.2016 20 Asianro 8773/14.05.00/2016 Vesihuollon yhteistyöselvitys Kuopion ja Siilinjärven välillä Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.12.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 90 31.3.2014 41 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot