Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta"

Transkriptio

1 nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä koskevassa asiassa (AVE/100179, AVE/100177) SALAINEN Päätös hallintokanteluasiassa STU 423A SALAINEN Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä koskevassa asiassa (AVE/100412) SALAINEN Tilaselvitys opetuslautakunnan hallinnoimista tiloista OPLTK 108 Opetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2011 OPLTK 109 Opetuslautakunnan investointiesitys vuodelle 2011 OPLTK 110 OPLTK 111 OPLTK 112 OPLTK 113 OPLTK 114 Sisäilmatutkimus ja siihen liittyvät toimenpiteet Aleksis Kiven koulussa Opetustilojen kunto / Päivärinteen koulu Sisäilmatutkimus Toukolassa Sjundeå svenska skolanin lisärakennuksen suunnitelmat Svenska Förskolanin toiminnan siirtäminen väliaikaistiloihin OPLTK 115 Opetuslautakunnan talouden toteutuma 8/2010 OPLTK 116 Lausunnon antaminen Slussenin alueen asemakaavasta

2 Sivu 2 Nro 7/2010 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo tauko klo Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Halonen Pekka, puheenjohtaja Andersson Christina, varapuheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen Havukainen Sari, varajäsen Hintikka Merike, varajäsen Paasikivi Anna, jäsen Tiilikainen Markku, jäsen Rahkola-Toivanen Merja, jäsen Ryynänen Tarja, jäsen Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Vesiluoma Anu, varhaiskasvatuspäällikkö (poistui kello 21.16) Moisala Jarno, hallinnon erityissuunnittelija (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Pekka Halonen puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä Carl-Johan Gottberg pöytäkirjantarkastaja Sari Havukainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 OPLTK 102 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Carl-Johan Gottbergin ja Sari Havukaisen.

4 Sivu 4 OPLTK 103 JAOSTOJEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Liite 1 Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia opetuslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo Rehtori Carina Moision päätösluettelo Päätösluettelot ovat liitteenä. Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 OPLTK:272 /2010 OPLTK 104 OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASSA ASIASSA (AVE/100179, AVE/100177) SALAINEN

6 Sivu 6 OPLTK:271 /2010 OPLTK 105 PÄÄTÖS HALLINTOKANTELUASIASSA STU 423A SALAINEN

7 Sivu 7 OPLTK:270 /2010 OPLTK 106 OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASSA ASIASSA (AVE/100412) SALAINEN

8 Sivu 8 OPLTK 107 Liite 2 TILASELVITYS OPETUSLAUTAKUNNAN HALLINNOIMISTA TILOISTA Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytössä olevista päiväkoti- ja koulutiloista on tehty selvitys (Arkkitehtitoimisto Kyyrö / Vesiluoma), joka antaa tietoa lasten ja oppilaiden määrästä sekä tällä hetkellä käytössä olevista hyötyneliöistä, perusopetuksen osalta enimmäisoppilasmäärästä ja varhaiskasvatuksessa rakenteellisesta paikkaluvusta. Selvityksen lisäarvona on laadittu nk. yksikkökohtaiset tilakortit, jotka antavat olennaista tietoa kunkin päiväkoti- ja koulukiinteistön soveltuvuudesta, kunnosta, peruskorjaus- ja laajennustarpeista ja käyttökustannuksista. Tilakortteihin tullaan keräämään ajankohtaiset tiedot mm. tehdyistä rakennusten kuntokartoituksista ja sisäilmamittauksista. Yksikkökohtaiset tilakortit antavat tietoa myös rakenteellisesta paikkaluvusta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilaselvitys tulee toimimaan investointisuunnittelun työvälineenä ja siten ohjaa yhdessä lapsi- ja oppilasennusteiden kanssa rakennushankkeiden oikea-aikaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä tilaselvityksen tiedoksi. Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen kuudentena asiakohtana. Ehdotuksen mukaan.

9 Sivu 9 OPLTK 108 OPETUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 Liite 3 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnan voimaan tulleen sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien tulee hyväksyä lautakuntakohtainen talousarvioehdotus ja lähettää se edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaisensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2011 mm. seuraavasti 1. Asiantuntijarahojen vähentäminen / euroa (koko kunta) 2. Vähentää tilattavien lehtien määrää (myös kirjasto) / euroa (koko kunta) 3. Arkistoinnin kehittäminen 4. Lautakuntien vähentäminen (myös sivistystoimessa) / euroa (koko kunta) 5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 6. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen / euroa 7. Päivähoidon maksujärjestelmän muuttaminen / euroa Kattava listaus koko kunnan ja muiden osastojen säästövelvoitteista on oheismateriaalina olevassa tasapainottamissopimuksessa. Lautakunnan tulee antaa talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle mennessä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan talousarvioesitykset voidaan palauttaa lautakunnille uudelleen käsiteltäviksi, mikäli talousarvion tasapainotus sitä edellyttää. Kunnanhallituksen antama talousarviokehys on yhteinen sivistys- ja opetuslautakunnille. Kehys on seuraava (euroa) Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Talousarviokehys 2011 Toimintatuotot Toimintakulut

10 Sivu 10 Talousarviokehys edellyttää opetus- ja sivistyslautakunnilta vuonna 2011 yhteensä 20 prosentin toimintatuottojen kasvua talousarvioon 2010 nähden. Toimintamenoihin kehys sallii korkeintaan 4 prosentin kasvun talousarvioon 2010 nähden. Koska kehys on lautakuntien yhteinen, on sivistysosaston hallinnossa rakennettu talousarvioehdotusta niin, että molempien lautakuntien hallinnoima toiminta voitaisiin järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Valmistelua on tehty huomioiden valmistelussa oleva lautakuntarakenneuudistus niin, että opetus- ja sivistyslautakunnat jatkavat lähtökohtaisesti yhtenä lautakuntana alkaen. Sivistysosaston hallinnon henkilökunnan (sivistystoimenjohtaja ja 2 toimistosihteeriä) palkkakulut ovat mukana opetuslautakunnan talousarvioesityksessä. Lautakunnan talousarvioesityksessä suurimpana rakenteellisena muutoksena näkyy sisäisten menojen ja tulojen vähittäinen siirtyminen menot/tulot aiheuttavalle kustannuspaikalle. Ensi vaiheessa tämä näkyy lautakunnan hallinnoimien kiinteistöjen kulujen (sähkö, lämpö, vesi, jätehuolto) osittaisena vyöryttämisenä lautakunnan kustannuspaikoille. Seuraava vaiheena on ottaa käyttöön sisäinen vuokra, jolloin kunkin rakennuksen todelliset kulut (ed. lisäksi mm. kiinteistönhoito, pääomakulut jne.) on helpompi vyöryttää kunkin käyttäjän maksettavaksi. Sisäisen vuokran käyttöönottoa valmistelee tekninen osasto ja siihen palattaneen myöhemmin. Toisena teknisenä muutoksena on koulujen oppilaiden ja päiväkotien lasten ruokailukulujen sisäinen laskuttaminen, jota ollaan vähitellen käynnistämässä ja johon on talousarvioehdotuksen sisäisissä erissä jo varauduttu. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Opetuslautakunnan alainen toiminta on jaettu kolmeen tulosalueeseen; kunnan koulutoimeen, yhteisiin kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Kunnan koulutoimen tulosalue Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Talousarvioesitys 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Kunnan koulutoimen tulosalue käsittää kustannuspaikat 310 Hallinto opetuslautakunta 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto

11 Sivu 11 Kunnan koulutoimi pystyy antamaan oppilailleen turvallista ja laadukasta opetusta joka noudattaa valtakunnallisia normeja. Syksystä 2011 lähtien tuntijako palautetaan n kunnan opetussuunnitelman mukaiseksi. Perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaille annettavaa muuta tukea koskevat säännökset muuttuvat ja uusi laki astuu voimaan Lain tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen ja riittävän varhaiseen oppimisen tehostettuun tukeen. Oppilashuollon määrärahat takaavat oppilaille koulunkäyntiavustajien tukitoimia. Opetushenkilöstön koulutusmäärärahojen korotus mahdollistaa koulutuksen järjestämisen koulutussuunnitelmien perusteella ja henkilökunnan kehityskeskusteluissa esille nousseet tarpeet huomioiden. Koulujen kalustomäärärahojen siirtäminen opetuslautakunnan hallinnon kustannuspaikalle 310 mahdollistaa hankintojen keskittämisen, jolloin syntyy säästöjä ja koulut saavat mahdollisimman tasavertaisen kalustotason. Henkilöstömuutokset Perustetaan seuraava koulutoimen virka ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus Erityisluokanopettaja 1 Sjundeå Svenska skola ,00 Yhteisten koulujen tulosalue Yhteisten koulujen tulosalue käsittää kustannuspaikan 320 Yhteiset koulut. Tulosalue sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Ruotsinkieliset yläkoulupalvelut kunta ostaa Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Lohjan kaupungilta, Helsingin kaupungilta, Espoon kaupungilta ja Raaseporin kaupungilta kunta ostaa vammaisten ostopalveluita. Oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät kustannuksiin. Varhaiskasvatuksen tulosalue Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Talousarvioesitys 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat

12 Sivu Varhaiskasvatus, hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska förskolan esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) 366 Kunnallinen palveluseteli Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallinnon kustannuspaikalle 340 mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen. Tunnusluvut TP 2008 TP2009 TA TAE vuotiaiden määrä Lapsia kunnan päiväkodeissa Lapsia kunnan perhepäivähoidossa Lapsia yksityisissä päiväkodeissa Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja

13 Sivu 13 ryhmäperhepäiväkodeissa Päivähoidossa olevat lapset % 61,8 % 61,12 60,75 59,58 ikäluokasta 0-6 vuotiaat Lapsia kotihoidontuen piirissä Lapsia kuntalisän piirissä Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteessä olevien kustannuspaikkojen 310, , , käyttösuunnitelmaehdotukset; - että taloussuunnitelmakaudella lautakunnan menojen arvioidaan kasvavan 2 prosenttia vuodessa ja tulojen kasvavan 2 prosenttia vuodessa ja - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle opetuslautakunnan ensi vuoden ulkoisiksi toimintatuloiksi euroa, ulkoisiksi toimintamenoiksi euroa, sisäisiksi toimintatuloiksi 0 euroa ja sisäisiksi toimintamenoiksi euroa. Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen seitsemäntenä asiakohtana. Keskustelun aikana jäsen Paasikivi esitti, että lautakunta päättää esittelijän ehdotuksesta poiketen, että kustannuspaikan 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) käyttösuunnitelmaehdotuksesta vähennetään euroa. Paasikivi perusteli esitystään sillä, että kunnanvaltuusto on päättänyt kuntalisän maksamisesta määräaikaisesti saakka, eikä kuntalisän maksamisesta johtuviin kustannuksiin tarvitse tämän vuoksi varautua koko kalenterivuoden ajalta. Puheenjohtaja Halonen kannatti jäsen Paasikiven esitystä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että oli syntynyt esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, jonka vuoksi oli suoritettava nimenhuutoäänestys. Esittelijän pohjaehdotusta kannattaneiden tuli äänestää JAA ja jäsen Paasikiven esittämää ja puheenjohtaja Halosen kannattamaa esitystä kannattaneiden tuli äänestää EI. Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: 3 JAAääntä, 6 EI-ääntä. JAA-äänen antoivat varapuheenjohtaja Andersson, jäsen Gottberg ja jäsen Backman. EI-äänen antoivat puheenjohtaja Halonen, jäsen Alho, varajäsen Havukainen, varajäsen Hintikka, jäsen Paasikivi ja jäsen Tiilikainen.

14 Sivu 14 Puheenjohtaja totesi jäsen Paasikiven esityksen kustannuspaikan 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) käyttösuunnitelmaehdotuksesta vähennetään euroa tulleen kokouksen päätökseksi. Tämän jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kustannuspaikan 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) käyttösuunnitelmaehdotuksesta vähennetty euroa siirretään kustannuspaikalle 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut käytettäväksi avustajien palkkoihin. Esittelijän tämän asiakohdan selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Lautakunta päätti - hyväksyä liitteenä olevien kustannuspaikkojen 310, , , käyttösuunnitelmaehdotukset sillä muutoksella, että kustannuspaikan 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) käyttösuunnitelmaehdotuksesta vähennetään euroa, joka siirretään kustannuspaikalle 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut käytettäväksi avustajien palkkoihin. - että taloussuunnitelmakaudella lautakunnan menojen arvioidaan kasvavan 2 prosenttia vuodessa ja tulojen kasvavan 2 prosenttia vuodessa ja - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle opetuslautakunnan ensi vuoden ulkoisiksi toimintatuloiksi euroa, ulkoisiksi toimintamenoiksi euroa, sisäisiksi toimintatuloiksi 0 euroa ja sisäisiksi toimintamenoiksi euroa.

15 Sivu 15 OPLTK 109 OPETUSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIESITYS VUODELLE 2011 Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeen mukaan vähintään euron hankintamenot otetaan mukaan investointeihin ja niihin sovelletaan suunnitelman mukaista poistoa. Hankkeet ja kohteet käsitellään osana investointeja, mikäli ne ylittävät euron rajan kokonaisuudessaan. Investointihankkeet käsitellään ja perustellaan käyttötalousesityksen ulkopuolella. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan lautakuntien tulee käsitellä talousarvionsa investointihanke-esitykset mennessä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuodelle 2011 on opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden irtaimistoinvestointeihin varattu euroa. Kunnan koulutoimen tulosalueella esitetään varattavaksi euroa Sjundeå svenska skolanin laajennuksen yhteydessä toteutettavaan luokkien ensikertaiseen kalustamiseen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään varattavaksi euroa pohjoisen alueen uuden päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen. Ehdotus: Lautakunta päättää - esittää tekniselle osastolle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että talousarvion 2011 investointiosaan varataan kunnan koulutoimen tulosalueella euroa Sjundeå svenska skolanin luokkien ensikertaiseen kalustamiseen ja - varhaiskasvatuksen tulosalueella euroa pohjoisen alueen uuden päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen. Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen kahdeksantena asiakohtana. Varhaiskasvatuspäällikkö poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello Ehdotuksen mukaan.

16 Sivu 16 OPLTK 110 Liite 4 SISÄILMATUTKIMUS JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET ALEKSIS KIVEN KOULUSSA Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy on suorittanut Aleksis Kiven koululla sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja tulokset ovat valmistuneet kesällä Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää koulurakennuksen yhden siiven (Jukola) sisäilman laatua, laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä rakenteiden kuntoa henkilöstöltä saadun käyttäjäpalautteen perusteella. Selvitysten perusteella rakennuksessa todettiin ilman sekoittumista ulkoseinien eristetiloista sisäilmaan päin. Ulkoseinän eristetilassa todettiin yhdessä luokkatilassa pienellä alueella hajua tuottavaa eristemateriaalia, joka on jäänyt rakenteeseen aiemman korjaamisen yhteydessä. Seinärakenteessa on ollut aiemmin kosteusvaurio, joka on korjattu. Lisäksi todettiin alimman kerroksen yhden luokkatilan kohdalla poikkeavaa kosteutta noin kahden neliömetrin alueella lattiarakenteessa ja seinärakenteen alaosassa. Kosteuden arvioitiin pääsevän rakenteeseen rakennuksen ulkopuolelta. Tiloissa tutkittiin myös sisäilman laatua. Sisäilman laatumittauksissa todettiin yhdellä näytteenottokerralla kahdessa luokkatilassa vähäisesti poikkeava mikrobien määrä. Muutoin sisäilman laatumittauksissa ei todettu poikkeavaa. Tutkimustulosten perusteella vanhemmassa rakennuksen osassa tehtiin koulun kesäloman aikana korjaustoimenpiteitä. Ulkoseinän eristetiloista poistettiin hajua tuottavat rakenneosat. Rakenteet tiivistettiin. Alimman kerroksen ulkoseinärakenteen vuotokohta korjattiin rakennuksen ulkopuolelta ja salaojitus uusittiin. Kaikkien korjaustoimenpiteiden vaikutuksia seurataan syyslukukauden alusta lähtien. Tekninen toimisto tekee rakenneteknisten toimenpiteiden jälkiseurantaa. Koulun opettajat raportoivat mahdollisista poikkeavista havainnoista tekniselle toimistolle. Aleksis Kiven koulun henkilöstölle pidettiin tiedotustilaisuus Vanhemmille on kirjallisesti tiedotettu tilanteesta Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen yhdeksäntenä asiakohtana. Ehdotuksen mukaan.

17 Sivu 17 OPLTK:76 /2010 OPLTK 111 OPETUSTILOJEN KUNTO / PÄIVÄRINTEEN KOULU OPLTKSUOJ Keskiviikkona n kunnan teknisen toimen rakennustarkastajat ilmoittivat, että kaksi Kivikoulun opetustilaa joudutaan poistamaan välittömästi opetuskäytöstä rakenteisiin tulleen kosteusvaurion vuoksi. Kosteusongelma on todennäköisesti syntynyt pidemmän ajanjakson aikana. Rehtori Erna Huhtala laati yhteistyössä opettajien kanssa suunnitelman korvaavien opetustilojen käyttöön ottamisesta, muuton organisoimisesta sekä opetuksen poikkeusjärjestelyiden toteuttamisesta. Oppilaiden huoltajia tiedotettiin asiasta torstaina Wilman sivuilla sähköisesti sekä oppilaiden reppupostina jaetun tiedotteen välityksellä. Rakennustarkastaja Magnus Malmberg on arvioinut korjaustöiden kestävän elokuulle 2010 saakka. Kustannusarvio on euron suuruusluokkaa. Myös Puukoulun alakerran toisessa luokkatilassa on havaittu hajuhaitta. Rehtori on saattanut huolenaiheen tiedoksi tekniselle toimelle. Puukoulussa on tarkoitus tehdä kosteusmittaukset sekä tutkimus mahdollisesta rakenteissa piilevästä kosteusvauriosta kevään 2010 aikana. Ehdotus (EH): Suomenkielinen jaosto merkitsee tiedoksi. Muutettu päätösehdotus: Suomenkielinen jaosto merkitsee tiedoksi ja siirtää pykälän kiireellisenä opetuslautakunnalle toimenpiteitä varten. OPLTK Muutetun päätösehdotuksen mukaan. Vs. tekninen johtaja Magnus Malmberg on ilmoittanut, että Päivärinteen puukoulussa on Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelut Oy:n toimesta suoritettu tutkimuksia, joissa rakenteiden on todettu olevan tällä hetkellä kuivat. Rakenteiden pettämisen on todettu johtuneen lahoamisesta. Tiloja korjataan parhaillaan ja ne valmistuvat elokuuhun 2010 mennessä. Samanaikaisesti tehdään parannustöitä mm. veistotilan ilmastoinnin osalta. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä n e. Korjaus- ja parannustoimenpiteitä suorittaa Rakennusyhtiö Teuvo Hautala. Puukoulun alakerran toisessa luokkatilassa havaittua hajuhaittaa on tutkittu kosteusmittauksin. Tuloksia ei ole vielä saatavilla.

18 Sivu 18 Ehdotus: Käsittely: OPLTK Ehdotus: Käsittely: OPLTK 111 Liite 5 merkitsee vs. teknisen johtajan ilmoituksen tiedoksi Vs. sivistystoimenjohtaja tiedottaa opetuslautakuntaa koulun korjaus- ja parannustöiden edistymisestä touko- ja kesäkuun kokouksissa. Merja Rahkola-Toivanen ehdotti Pekka Halosen kannattamana asian lähettämistä kunnanhallitukselle tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. Asia lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi. Vs. tekninen johtaja on ilmoittanut korjaus- ja parannustöiden edistymisestä. Työt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. merkitsee tiedoksi. Merja Rahkola-Toivanen ehdotti Tarja Ryynäsen kannattamana pykälän jättämistä pöydälle. Pykälä jätettiin pöydälle. ===== Päivärinteen kivikoulussa on kaikki tarvittavat korjaus- ja parannustyöt suoritettu ja koulun alkaessa elokuussa tilat olivat valmiit otettavaksi käyttöön. Ainoastaan muutama venttiili puuttuu ja ne asennetaan syyskuussa. Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy on suorittanut Päivärinteen puukoulussa sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja tulokset ovat valmistuneet Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ensimmäisen kerroksen luokkatilojen sisäilman laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Selvitysten perusteella rakennuksessa todettiin ilman sekoittumista maanvaraisesta alustilasta yhteen ensimmäisen kerroksen luokkatilaan. Ilman sekoittuminen on aiheuttanut luokkatilassa ajoittain hajuhaittaa. Luokkatilojen sisäilmassa ei todettu poikkeavia epäpuhtauksia. Tekninen toimisto on aloittanut toimenpiteet hajuhaitan poistamiseksi. Rakennuksen alapuolinen maanvarainen tila tyhjennetään, maan pintaosa puhdistetaan, tilasta luokkatilaan johtavat epätiiveydet tiivistetään ja tilan ilmanvaihtoa lisätään. Lisäksi ensimmäisen kerroksen luokkatilojen ilmanvaihtoa parannetaan asentamalla ulkoseiniin erilliset korvausilmaventtiilit. Toimenpiteiden jälkeen seurataan käyttäjäkokemuksia ja tarvittaessa ryhdytään jatkotoimenpiteisiin. Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.

19 Sivu 19 Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen kymmenentenä asiakohtana. Ehdotuksen mukaan.

20 Sivu 20 OPLTK 112 SISÄILMATUTKIMUS TOUKOLASSA Liite 6 Toukolan henkilökunnalle on tehty työterveyshuollon toimesta sisäilmastokysely toukokuussa ja sen antamien tulosten perusteella päiväkodin tiloissa on aloitettu sisäilma- ja rakenneselvitykset Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy:n toimesta. Selvityksessä tutkitaan rakenteiden kunto ja kosteus, ilmanvaihtolaitteiden toiminta ja puhtaus sekä tilojen sisäilman laatu. Selvitysten aikana avataan pienimuotoisesti joissakin huonetiloissa rakenteita. Rakenneavauksia varten valittu tila tyhjennetään. Avatut rakenteet suljetaan tiiviisti ja huonetila puhdistetaan huolellisesti työn jälkeen ennen tilan käyttöönottoa. Selvitykset kestävät laboratoriotöineen lokakuun loppuun saakka. Vanhemmille on lähetetty kirjallinen tiedote Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen yhdentenätoista asiakohtana. Ehdotuksen mukaan.

21 Sivu 21 OPLTK:69 /2010 OPLTK 113 SJUNDEÅ SVENSKA SKOLANIN LISÄRAKENNUKSEN SUUNNITELMAT UNDNSVES Sjundeå svenska skolanin tarve saada lisätiloja on huomattava. Koulun oppilasmäärä on nousussa ja luokkakoot ovat suuret. Syksyllä 2010 oppilasmäärä nousee ainakin + 15 oppilaalla ja vielä yhden luokan jakaminen kaksisarjaiseksi on välttämättömyys. Nykytilanteessa koulussa ei ole ylimääräistä opetustilaa. Koulu on pyrkinyt ratkaisemaan tilaongelmaa sisäisillä muutoksilla ja syksyllä 2009 koulun atk- luokka muutettiin luokkahuoneeksi erityisluokan tarvitessa isomman opetustilan. Tietokoneet on siirretty luokkiin niin että joka luokassa on kaksi tietokonetta. Nämä järjestelyt vaikeuttavat huomauttavasti tietokoneen käyttöä opetuksessa ja n kunnan oppilaitosten TVT-strategiaa ei voida täysin noudattaa. Syksyllä 2010 koululla tulisi olla käytössään moduli jossa on kolme luokkahuonetta. Joulukuussa 2009 opetuslautakunta päätti että perusteellinen sisäilman kartoitus kaikissa koulun tiloissa tulisi suorittaa. Taustana oli henkilöstön silmä- ja ilmatieoireilu, toistuva päänsärky jne. Työterveyslääkäri Merja Sarjasen aloitteesta tehtiin kartoitus henkilöstön oireilusta ja lopputulos osoitti että perusteellinen kartoitus kaikissa koulun tiloissa tulisi suorittaa. Koko koulun henkilöstö osallistui kartoitukseen. Ruotsinkielinen jaosto kehottaa opetuslautakuntaa ryhtymään pikaisiin toimiin jotta koulu voi ottaa käyttöön modulin jossa on kolme luokkahuonetta elokuussa Sitä paitsi ehdotetaan että moduli sisältää kaksi huonetta ruotsinkielisen esiopetuksen käyttöön. Ruotsinkielinen jaosto edellyttää myös että opetuslautakunta ryhtyy pikaisiin toimiin koulun laajennuksen koskevien suunnitelmien laatimiseksi. Ruotsinkielinen jaosto odottaa myös tuloksia jo aikaisemmin ehdotettuun sisäilmakartoitukseen. Pöytäkirjaote tästä pykälästä lähetetään opetuslautakunnalle ja opetuslautakuntaa kehotetaan ryhtymään lisätoimiin. Tämän lisäksi pöytäkirjaote tästä pykälästä lähetetään tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle tiedoksi. ==== KH Kunnanhallitus on päättänyt käyttää otto-oikeutta opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokouksen 7. Ruotsinkielinen jaosto on päättänyt ilmaista opetuslautakunnalle huolensa Svenska Skolanin tilatarpeesta tulevalle syksyllä 2010 ja edellyttänyt, että opetuslautakunta

22 Sivu 22 ryhtyy toimenpiteisiin rakentamisen osalta. Sivistysosaston tilatarpeet Svenska Skolanin tilatarve kasvaa entisestään oppilasmäärien kasvusta johtuen. Opetuksen järjestämiseksi nykyisissä tiloissa mm. erikoisluokkatiloista on jouduttu luopumaan. Lisäksi varhaiskasvatuksen esiopetuksen kasvaneen tilatarpeen vuoksi koulun tiloihin on sijoittunut yksi esiopetusryhmä. Rehtori Nordman on ilmoittanut lisätilatarpeeksi toimintavuodesta alkaen kolme luokkahuonetta. Ruotsinkielistä esiopetusta toimintavuonna on järjestetty entisen Huvikummun ja Svenska Skolanin tiloissa kolmessa eri opetusryhmässä. Huvikummun tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi 13 lapsen suuruista esiopetusryhmää ja Svenska Skolanin tiloissa yksi 13 lapsen opetusryhmä. Huvikummun tiloissa rakenteellinen paikkaluku on 21, joten maksimipaikkaluku em. tilassa on ylitetty. Tilanahtauden lisäksi puutteellisen väliseinäeristyksen vuoksi opetusryhmien toiminta rinnakkain on haasteellista. Tulevana toimintavuonna ruotsinkielisten esioppilaiden ennakoitu määrä on 26, mikä edellyttää vähintään kahden esiopetusryhmän perustamista. Varhaiskasvatuksen tilasuunnittelussa ja lapsiryhmien perustamisessa huomioidaan lapsimäärät sekä henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku, lasten ikä, erityisen tuen tarpeet ja lasten äidinkieli. Varhaiskasvatuksen tilasuunnittelu on haasteellista, sillä arviot päivähoitopaikkaa tarvitsevien osuudesta ikäluokittain vaihtelevat vuosittain monestakin muuttuvasta tekijästä johtuen. Parhaillaan varhaiskasvatuksessa muodostetaan yksikkökohtaisia lapsiryhmiä seuraavaksi toimintavuodeksi Päivähoitopaikkapäätökset annetaan asiakasperheille tiedoksi Jotta päivähoitopaikkaa hakeneille pystytään osoittamaan päivähoitopaikka (subjektiivinen oikeus), tulee lapsiryhmillä olla toimintaan tarkoitetut asianmukaiset tilat. On mahdollista, että alle 3-vuotiaiden lasten osuuden kasvaessa Jukolassa, tullaan osa Jukolan päiväkodin varhaiskasvatuksen lapsista sijoittamaan ent. Huvikummun tiloihin ja ruotsinkielinen esiopetus silloin tarvitsisi tilaa uudesta koulun yhteyteen perustettavasta rakennuksesta. Valtakunnallisten varhaiskasvatuksen tilasuositusten mukaan alle 3- vuotiaat tarvitsevat enemmän tilaneliöitä kuin yli 3-vuotiaat. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tilasuunnittelun tulisi tapahtua kokonaisvaltaisesti: mm. esi- ja alkuopetuksen keskittämisellä saavutetaan synenergiaetuja niin tarvittavan henkilöstöresurssin, pedagogiikan kuin myös erityisen tuenkin järjestämisen osalta (ajatus lapsen yhtenäisestä oppimispolusta ja joustavasta opetuksen järjestämisestä). Tarvittavan moduu-

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot