Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto AIKA klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN 161 MÄÄRÄÄMINEN / PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN 78 ETELÄ-SAVON ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN 164 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 79 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN 166 MUUTOS 80 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETEMAKSUJEN TARKISTAMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN 170 LISÄMÄÄRÄRAHAT OSMO ASIKAISEN VALTUUSTOALOITE 172 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISESTA 83 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN 175 YLÄKOULUN PIHAN KEHITTÄMISEKSI 84 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 85 MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI 183 KIIREELLISINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 86 VALTUUSTOALOITTEITA 184 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä klo 9:00-15:00 kunnanvirastossa. Puheenjohtaja AARNO HAPPONEN Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitus on julkaistu Heinäveden Lehdessä Ilmoitustaulunhoitaja Asta Salo

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Asikainen Osmo 17:00-19:40 valtuutettu Eteläinen Olavi 17:00-19:40 valtuutettu Happonen Aarno 17:00-19:40 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 17:00-19:40 valtuuston I vpj Hokka Mervi 17:00-19:40 valtuutettu Ihalainen Raija 17:00-19:40 valtuutettu Mäkelä Marianne 17:00-19:40 varavaltuutettu Kauhanen Elli 17:00-19:40 valtuutettu Keinonen Mikko 17:00-19:40 valtuutettu Kettunen Armi 17:00-19:40 valtuutettu Kukkonen Timo 17:00-19:40 valtuutettu Luostarinen Tiina 17:00-19:40 valtuutettu Mikkonen Osmo 17:00-19:40 valtuutettu Mikkonen Sirpa 17:00-19:40 valtuutettu Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:40 valtuutettu Pitkänen Otto 17:00-19:40 varavaltuutettu Piironen Outi 17:00-19:40 valtuuston II vpj Puustinen Osmo 17:00-19:40 valtuutettu Kinnunen Torsti 17:00-19:40 varavaltuutettu Räsänen Mauno 17:00-19:40 valtuutettu Suhonen Maija 17:00-19:40 valtuutettu Tirkkonen Olli 17:00-19:40 valtuutettu Vauhkonen Anna 17:00-19:40 valtuutettu Vänttinen Annikki 17:00-19:40 valtuutettu POISSA Jaakkila Esko valtuutettu Pakarinen Jari valtuutettu Piironen Eeva valtuutettu Puustinen Jani valtuutettu Räisänen Jonna valtuutettu MUU Koponen Pertti 17:00-19:40 khall jäsen Tilus Riitta A. 17:00-19:40 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-19:40 kunnansihteeri Jauhiainen Osmo 17:00-19:40 tekninen johtaja Kotilainen Seppo 17:00-19:40 yläkoulun ja lukion rehtori Lyytikäinen Marja 17:00-19:40 osastonhoitaja Pakarinen Riitta 17:00-19:40 sosiaalityöntekijä Räsänen Kristiina 17:00-19:40 taloussihteeri Rönkkö Mariitta 17:00-19:40 perusturvasihteeri ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Aarno Happonen Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Anna Vauhkonen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Mikko Keinonen :00

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 75 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2012 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan liitteenä nro 75 / 1 on nimenhuutolista.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 76 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Vauhkonen ja Mikko Keinonen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN / PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN KHALL Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2013 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85. Heinäveden kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2012 seuraavat: * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 * vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,35 * muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,95 * voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,75 * yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Vesi-ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kiinteistöveron tuotto on arvioitu vuoden 2013 talousarvioesitykseen esityslistan liitteenä nro 1A olevan kiinteistöverolaskelman, vaihtoehto 2:n mukaan euroa. Tämän korotuksen vaikutus nykyprosentteiden verrattuna vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaennusteeseen on n

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää Heinäveden kunnan vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 - muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,35 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,10 - yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 6 on kiinteistöverolaskelma. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. KHALL Edellä mainitussa päätöksessä tapahtui asiavirhe. Kun valtuusto vahvisti va ki tuis ten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 % ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,35 %, tuli vah vis tuk ses sa sellainen lainvastainen asiallinen virhe, että ko. prosenttien ero on 0,80 %, kun se lain mukaan saisi olla enintään 0,60 % eli "muiden asuin ra ken nus ten kiinteistöveroprosentti voidaan määritellä enintään 0,60 pro sent ti yk sik köä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käy tet tä vien rakennusten veroprosentti." Kun kiinteistöveroprosentit il moitet tiin verohallinnolle, tuli sieltä sähköpostilla tieto em. virheestä. Tällaisia vir hei tä oli tänä vuonna tapahtunut useammalle kunnalle tai oli ta pah tumas sa. Valtuuston puheenjohtajan kanssa sovittiin, että ko. asiavirhe pyritään korjaa maan siten, että soitetaan kaikille päätöksentekoon osallistuneille valtuu te tuil le, "voidaanko muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiin teis töve rok si vahvistaa ja ilmoittaa verohallinnolle ko. prosentiksi tuo lain sallima eli 0,60 % korkeampi prosentti kuin vakituisten asuntojen kiin teis tö ve ro prosent ti eli 1,15 %. Muussa tapauksessa kunnanhallitus ei olisi voinut panna täytäntöön valtuus ton päätöstä ja kiinteistöveroprosenteiksi olisivat jääneet vuoden 2012 ve ro pro sen tit. Kaikki valtuutetut ilmoittivat, että ko. asiavirhe voidaan näin korjata. Merkin tä vastauksista on erillisessä liitteessä nro 0, jonka mukaan valtuutetut il moit ti vat, että asiavirhe korjataan seuraavassa valtuuston kokouksessa, mutta pu he li mit se päätetty asiavirhe eli uusi veroprosentti ilmoitetaan ve rohal lin nol le mennessä. Kj: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että se ei ole pannut valtuuston tekemää päätöstä edellä olevan osalta täy tän töön, vaan on ilmoittanut verohallinnolle puhelimitse pää te tyn asiavirheenä korjatun veroprosentin 1,15 %.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus esittää, että valtuusto korjaa tämän pää töksen pöytäkirjan edellä selostetun mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 77 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 1 on merkintä päätöksentekoon osallistuneiden valtuutettujen vastauksista - nro 2 on kunnanhallituksen valtuuston päätösten täytäntöönpanopykälä tältä osin. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto ETELÄ-SAVON ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KHALL Etelä-Savon maakunnan kunnat ovat sopineet pelastustoimen alueiden muo dos ta mi ses ta annetun lain 1214/ ja 4.ssä tarkoitetun alu eel lisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Etelä-Sa von pelastustoimen alueella. Yhteistoimintasopimuksen muutoksista on voimassa, mitä kuntalain (81/2002) 79 :n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän pe rus so pi muksen muuttamisesta. Yhteistoimintasopimuksen 2 :ssä on todettu seuraavaa: 2 PELASTUSLAUTAKUNTA Pelastuslaitoksen hallintoa varten Mikkelin kaupunginvaltuusto asettaa toi mi kaudek seen toiminta-alueitten nimeämistä edustajista pelastuslautakunnan ja valitsee sil le puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kokoonpanosta sovitaan kun tien kesken Etelä-Savon pelastustoimen alueen poliittinen jakauma ja ta sa-arvo lain sää dän tö huomioiden. Jäsenkunnat valitsevat asti pelastuslautakuntaan edustajansa, yksi kus ta kin kunnasta ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vuoden 2005 alusta alkaen pelastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Edustajat va litaan toiminta-alueittain siten, että Mikkelin toiminta-alue saa viisi paikkaa, Sa von linnan toiminta-alue saa neljä paikkaa ja Pieksämäen toiminta-alue kaksi paikkaa. Pelastuslautakuntaan ei saa valita mistään kunnasta kahta jäsentä enempää. Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mik ke li, Mäntyharju, Pertunmaa ja Ristiina. Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Ke rimä ki, Punkaharju, Savonlinna, Savonranta, Sulkava ja Puumala. Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Joroinen, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Piek sä mä ki ja Virtasalmi Pelastuslautakunnan tehtävistä, toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä pe lastus lau ta kun nan kokouksissa määrätään tarkemmin johtosäännössä. Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muut tami nen on tullut ajankohtaiseksi aluella tapahtuneiden kuntaliitosten myötä. Etelä-Savon pelastuslautakunta on esittänyt kokouksessaan Etelä-Savon pelastustoimeen kuuluvien kuntien kunnanhallituksille, että Ete lä-sa von alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 muu te taan kuulumaan seuraavasti: 2 PELASTUSLAUTAKUNTA Pelastuslaitoksen hallintoa varten Mikkelin kaupunginvaltuusto asettaa toimi kau dek seen pelastuslautakunnan ja valitsee sille puheenjohtajan ja va-

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto ra pu heen joh ta jan. Lautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kokoonpanosta so vi taan kuntien kesken Etelä-Savon pelastustoimen alueen poliittinen jakau ma ja tasa-arvolainsäädäntö huomioiden. Etelä-Savon pelastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Edustajat valitaan alueit tain siten, että Mikkelin alue saa viisi paikkaa, Savonlinnan alue saa nel jä paikkaa ja Pieksämäen alue kaksi paikkaa. Pelastuslautakuntaan ei saa valita mistään kunnasta kahta jäsentä enempää. Mikkelin alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Män ty har ju, Pertunmaa ja Puumala. Savonlinnan alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sul ka va. Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Heinävesi, Joroinen ja Piek sämä ki. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy, että Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 muutetaan kuulumaan edellä esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus KHALL Yhteistoimintasopimuksen muutoksisista on voimassa, mitä kuntalain 79 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Pe rus so pi muk sen muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen päätök sil lä. Sen johdosta Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yh teis toi minta so pi muk sen muuttamisasia tulee käsitellä valtuustossa. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Sa von alueellisen pelastustoimen yh teis toi min ta so pi muksen 2 muuttamisen kuulumaan edellisessä kun nan hal li tuksen käsittelyssä esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 78 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Jakelu Etelä-Savon pelastustoimi

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 149/ /2012 KHALL Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kirjeellään jäsenkuntiaan käsittelemään perussopimuksen muutoksen. Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt esittää jäsenkunnilleen, että ne käsittelevät maakuntaliiton perussopimuksen muutoksen 1. luvun 5 :n osalta. Etelä-Savon maakuntaliiton voimassa olevan perussopimuksen 1. luvun 5 :ssä määritellään kuntayhtymän jäsenkunnat seuraavasti: "5 Jäsenkunnat Maakuntaliiton jäsenkuntia ovat: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna ja Sulkava." Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan esittänyt jäsenkunnille, että perussopimusta muutettaisiin kuntaliitosten takia seuraavasti: "5 Jäsenkunnat Maakuntaliiton jäsenkuntia ovat: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava." Maakuntahallitus hyväksyi esityksen, että muutos astuisi voimaan samaan aikaan kuntaliitosten kanssa. Muilta osin perussopimus säilyy ennallaan. Kuntalain 79 mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimus on kuntien välinen sopimus, jonka muuttaminen tapahtuu myös jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 1. luvun 5 :n muutoksen edellä esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto VSTO 79 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Jakelu Etelä-Savon maakuntaliitto

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto SAKO- JA UMPIKAIVOLIETEMAKSUJEN TARKISTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai ja vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnanvaltuusto on kokouksessaan vahvistanut kunnan sako- ja umpikaivolietemaksut, jotka ovat tulleet voimaan alkaen seuraavasti veroton verollinen 0 % 23 % - sako- ja umpikaivolietemaksu 8,00 /m3 9,84 /m3 Jätehuoltoliikkeet suorittavat sako- ja umpikaivojen tyhjennykset yksityisiltä että kunnan kiinteistöiltä ja ajavat lietteen jätevedenpuhdistamolle. Jätehuoltoliikkeet perivät lietteenkäsittelymaksut ajolaskutuksen yhteydessä asiakkaalta ja kunta perii taas maksut jätehuoltoliikkeiltä kuukausittain ajolistojen perusteella. Jätevedenpuhdistamolle on asennettu lietteen mittausjärjestelmä, joka mittaa puhdistamolle tulevan liitteen määrän. Jokaisella jätehuoltoliikkeellä on mittauskeskuksessa oma avainlukko, jonka avulla raportointikone mittaa kunkin jätehuoltoliikkeen toimittaman lietemäärän ja tallentaa lietemäärät. Mittausjärjestelmä ei pysty enää erottelemaan erikseen sakoeikä umpikaivolietettä, näinollen sako- ja umpikaivolieteelle on määritelty yhtenäinen ja sama maksu. Lietteen käsittelyssä joudutaan käyttämään huomattavia määriä saostuskemikaaleja ja liete lisää oleellisesti kompostoitavan jätteen määrää, joten lietteen käsittelykustannusten (palkka-, kuljetus-, sähkö- ja kemikaalikulujen) peittämiseksi olisi tarpeen lisäksi myös sakokaivo- ja umpikaivolietemaksun tarkistaminen. - palkka- ja henkilösivukulujen osuus puhdistamon kustannuksista n.10 % 5.500,00 - sähkökustannukset n. 10 % 4.080,00 - kemikaalikustannukset 3.570,00 - Lietteen kuljetuskustannukset (Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen) 1/ ,00 Yleiskulut 10 % 3.100,00 Yhteensä ,00 Puhdistamolla käsitelty sako- ja umpikaivoliete n ,00 m3 Sako- ja umpikaivolietemaksuksi muodostuu 8,52 /m3 Rakennuskustannusindeksi nousu on n. 2 %. Edellä olevia kustannuksia on korotettu samassa suhteessa. Teknjoht: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että sako- ja umpikaivolietteen hinnaksi vahvistettaisiin 8,50 /m alkaena. Verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto muutokset ote taan huomioon ja siirretään hintoi hin välittömästi ilman tak san tarkistamispäätöstä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän käsittelyn aikana kello kokoukseen saapuivat kunnanjohtaja Riitta A Tilus, vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen, jäsen Anna-Liisa Mujunen ja varajäsen Kristiina Räsänen. KHALL Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa sako- ja umpikaivolietteen hinnaksi 8,50 /m alkaen. Verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ja siirretään hintoihin välittömästi ilman taksan tarkistamispäätöstä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 80 Valtuusto vahvisti yksimielisesti sako- ja umpikaivolietteen hinnaksi 8,50 /m2 (alv 0 %), verollinen hinta 10,54 /m2 (alv 24 %) alkaen. Verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat muutoket otetaan huolioon ja siirretään hintoihin välittömästi ilman taksan tarkistamispäätöstä. Jakelu tekninen toimi

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN LISÄMÄÄRÄRAHAT 2012 TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai sekä vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Talousarvion investointiosassa on varattu määräraha vuodelle 2012: / Helmikodin muutostöiden (kodinhoitajat) rakentamiseen :n määräraha. Toteutuneet kustannukset ,06. Hanke on ylittynyt Alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoitus säilyttää entisen kuntoutustilan (n. 60 m 2 ) lattian muovimatto, mutta suunnitelmista poiketen lattia laatoitettiin (maanvarainen lattia, paikoitellen kosteusvaurio). Entisen lattiapinnan poistaminen, jyrsintä, kapselointi, tasoitus, laatoitus, saumaus ja listoitus; työt 1,5 viikkoa / 1 rakennusmies sekä rakennustarvikkeet ja laatat; kustannukset yhteensä n Lisäksi suunnitelmista poiketen tiloihin rakennettiin ylimääräinen toimistotila käyttäjien esityksen mukaisesti kustannuksiltaan n / Kielotien asfaltointiin Toteutuneet kustannukset ,12. Hanke on ylittynyt 8.450,12. Asfaltin hinta on sidottuna suurelta osin öljyn hintaan. Ko. syystä Kielotien asfaltointöiden määräraha on ylittynyt. Lisämäärärahan tarve / Kaavateiden peruskorjaukseen ja / Koulukeskuksen liikennejärjestelyn rakentamiseen = Rakentamistöiden urakkatarjouksen mukainen hinta on ollut Toteutunut urakkahinta lisätöineen ,91. Toteutuneet kokonaiskustannukset ovat suunnittelu-, valvonta- yms. kustannuksineen ,64. Lisämäärärahan tarve Ylitys muodostuu suurelta osin rakennuttajan kustannuksista; mm. suunnittelu- ja valvontakuluista. Jo urakoitsijaa valittaessa urakkatarjous on ollut hinnaltaan suurempi, kuin investointiohjelmaan varatut määrärahat (kts. khall ). Varatoimialapääll.: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että talousarvion investointiosaan vuodelle 2012 myönnettäisiin lisämääräraha seuraavasti: 1. menokohdalle 94404/ Helmikodin muutostyöt

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto menokohdalle / Kielotien asfaltointiin menokohdalle / Kaavatieden peruskorjaukseen Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL VSTO 81 Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää talousarvion investointiosaan vuodelle 2012 lisämäärärahaa seuraavasti: 1. menokohdalle 94404/Helmikoti (1115) menokohdalle 94602/Kielotien peruskorjaus (1130) menokohdalle 94601/Kaavateiden peruskorjaus (1130) Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Jakelu kirjanpito tekninen toimi

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto OSMO ASIKAISEN VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISESTA 81/08.01/2012 KHALL Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Hei näve si, gsm , fax (017) , Osmo Asikainen uudisti valtuuston kokouksessa jo kaksi kertaa ai em min jättämänsä suullisen valtuustoaloitteen haja-asutusalueen osoi tejär jes tel män muuttamisesta 100-metrijärjestelmästä 10-metrijärjestelmään. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja ja päät tä nyt, ettei ole tarkoituksenmukaista muuttaa nykyistä järjestelmää raken nus tar kas ta jan lausunnossaan esittämin perusteluin. Kunnanhallitus on Osmo Asikaisen oikaisuvaatimukseen an ta mas saan päätöksessä todennut, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta enem piin toimenpiteisiin, koska järjestelmän muuttaminen ei ole tar koi tuksen mu kais ta, sekä on suuritöinen ja kallis. Esityslistan liitteenä nro 5 on kunnanhallituksen aikaisemmat käsittelyt. Kj: Kunnanhallitus siirtää aloitteen uudelleen ra ken nus tar kas tajan/tek ni sen lautakunnan valmisteltavaksi, jos lautakunnilla on jotakin uutta esitettävää asian suhteen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. TELA Valmistelija; rakennustarkastaja Jenny Ylikotila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Raktark: Yhdyn rakennustarkastaja Erkki Tuomaisen antamaan lausuntoon ja esitän Mikäli Heinäveden osoitejärjestelmä muutetaan nykyisestä 100-metrijärjestelmästä 10-metrijärjestelmään, koko osoiterekisterijärjestelmä olisi tehtävä uudelleen. - uusia osoitteita olisi annettava n kpl - osoitteiden korjaukset olisi ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle - uusista osoitteista olisi tehtävä kirjalliset ilmoitukset kiinteistöjen omistajille - kiinteistöjen omistajat joutuisivat ilmoittamaan osoitteensa muutoksesta edelleen ja uusimaan kiinteistökohtaiset numerokilpensä. Todennäköisesti tämä jäisi kunnan maksettavaksi. Käytännössä työ olisi järkevintä toteuttaa ulkopuolisella

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto teetettynä, koska työ veisi huomattavan paljon aikaa eikä sitä ole mahdollista hoitaa oman henkilökunnan voimin. Kokonaiskustannus karttoineen tulisi olemaan arvioni mukaan n euroa. Koska kiinteistöjen omistajilta ei ole tullut valituksia nykyisen järjestelmän suhteen, pidän järjestelmän muutosta tarpeettomana ja kustannuksiltaan kalliina. Tällä hetkellä tekninen toimi valmistelee uusien teiden nimeämistä. Uusia teitä on alustavasti nimetty 116 kpl. Kartat ja uusien teiden nimet tulevat nähtäville vielä tämän syksyn aikana. Uudet teiden nimet tulevat selkeyttämään huomattavasti osoitejärjestelmää. Tänä päivänä suurin osa ihmisistä turvautuu erilaisiin nettipohjaisiin navigointijärjestelmiin osoitteita tai rakennuspaikkoja etsiessään. Internetistä on kaikkien saatavissa ajan tasalla olevat kartat ja osoitteistot. Hätäkeskus myös ohjeistaa, että onnettomuuspaikalle löydetään helposti koordinaattien avulla. Koordinaatit ovat samat, olipa tien numerointi 100- tai 10-metrijärjestelmässä. Rakennusvalvonnasta olemme myös neuvoneet syrjässä asuvia ja loma-asukkaita tekemään kiinteistön seinälle näkyvään paikkaan ajo-ohjeet, joiden avulla myös paikkoja tuntematon voi tarvittaessa opastaa hälytysajoneuvot paikalle. Esityslistan liitteenä 53 /1 Valtuustoaloitteet Teknjoht: Lautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan antaman esityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL Osmo Asikainen on jättänyt myös valtuustoaloitteen osoi te tieto jen korjaamiseksi 10-järjestelmään ainakin niiden teiden osalta, joiden tie alu eet ovat kahden kunnan alueella. Kuntaliiton suositus osoitejärjestelmiin on seuraava: "Kunta voi käyttää koko kunnan alueella samaa osoi te nu me roin ti jär jes telmää tai erilaista järjestelmää eri asemakaava-alueilla ja ha ja-asu tus alu eella. Suositeltavaa kuitenkin on, että ainakin koko haja-asutusalueella käy tetään samaa osoitenumerojärjestelmää." Kj: Kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan lausuntoon ja kuntaliiton suositukseen perustuen, että Osmo Asikaisen aloitteet eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja saattaa

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto asian myös valtuuston tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. VSTO Kokouksessa käydyn keskustelun kuluessa Mikko Keinonen esitti Osmo Mikkosen kannattamana, että kunnan rajoilla olevat tiet määrätään 100- tai 10-järjestelmään sen mukaan, miten tien alkupää määräytyy. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Valtuusto hyväksyi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen niin, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Mikko Keinosen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 2 ääntä ja Mikko Keinosen esitys 22 ääntä. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Mikko Keinosen esityksen, jonka mukaan teknisen toimen tehtäväksi annetaan määrätä kunnan rajoilla olevat tiet 100- tai 10-järjestelmään sen mukaan, miten tien alkupää määräytyy ja näin koko tie määräytyy saman järjestelmän mukaan. Em. tieosuuksia on Heinäveden kunnan alueella n. 10 kilometriä. Pöytäkirjan liitteenä nro 82 / 1 on äänestysluettelo. Jakelu tekninen toimi rakennustarkastaja

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN YLÄKOULUN PIHAN KEHITTÄMISEKSI TELA / /2012 KHALL 170 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuutettu Mikko Keinonen on jättänyt aloitteen -Heinäveden yläkoulun pihan kehittämiseksi viihtyisämmäksi, - yläkoulun nykyisten vessojen korvaamiseksi yksittäisillä koppivessoilla valvonnan helpottamiseksi, sekä - yläkoulun ja monitoimitalon parkkipaikan kohentamiseksi. Aloite on esityslistan liitteenä nro 4. Kj: Kunnanhallitus siirtää aloitteen sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.valmisteluun tulee ottaa mukaan henkilöstö sekä oppilaat. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Tela 68 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 8, Heinävesi Sivistyslautakunta merkinnyt aloitteen tiedoksi ja antanut aloitteen yläkoulun rehtorin valmisteltavaksi yhdessä koulun kehittämisryhmän, opettajien ja oppilaiden kanssa. Kenttätien peruskorjaukseen on investointiosan talousarviossa vuodelle 2013 esitetty :n määräraha. Määräraha sisältää myöskin ko. parkkipaikan peruskorjauksen. Esityslistan liitteenä 68 /1 Keinosen aloite Varatoimialapääll.: Lautakunta merkitsee aloitteen ja sivistyslautakunnan toimenpiteet tietoonsaatetuksi ja peruskorjaustoimenpiteet suoritetaan määrärahojen puitteissa. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL Kj: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen käsittelyn tiedokseen ja

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 28 Valtuusto 11.11.2014 AIKA 11.11.2014 klo 18:00-18:22 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Otsikko Sivu 7 VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3 8 VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 4 9 ILMOITUSASIAT 5

Otsikko Sivu 7 VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3 8 VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 4 9 ILMOITUSASIAT 5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Tiejaosto 04.04.2011 AIKA 04.04.2011 klo 16:30-17:10 PAIKKA Neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3 8 VUODEN 2011

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot