Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto AIKA klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN 161 MÄÄRÄÄMINEN / PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN 78 ETELÄ-SAVON ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN 164 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 79 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN 166 MUUTOS 80 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETEMAKSUJEN TARKISTAMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN 170 LISÄMÄÄRÄRAHAT OSMO ASIKAISEN VALTUUSTOALOITE 172 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISESTA 83 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN 175 YLÄKOULUN PIHAN KEHITTÄMISEKSI 84 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 85 MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI 183 KIIREELLISINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 86 VALTUUSTOALOITTEITA 184 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä klo 9:00-15:00 kunnanvirastossa. Puheenjohtaja AARNO HAPPONEN Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitus on julkaistu Heinäveden Lehdessä Ilmoitustaulunhoitaja Asta Salo

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Asikainen Osmo 17:00-19:40 valtuutettu Eteläinen Olavi 17:00-19:40 valtuutettu Happonen Aarno 17:00-19:40 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 17:00-19:40 valtuuston I vpj Hokka Mervi 17:00-19:40 valtuutettu Ihalainen Raija 17:00-19:40 valtuutettu Mäkelä Marianne 17:00-19:40 varavaltuutettu Kauhanen Elli 17:00-19:40 valtuutettu Keinonen Mikko 17:00-19:40 valtuutettu Kettunen Armi 17:00-19:40 valtuutettu Kukkonen Timo 17:00-19:40 valtuutettu Luostarinen Tiina 17:00-19:40 valtuutettu Mikkonen Osmo 17:00-19:40 valtuutettu Mikkonen Sirpa 17:00-19:40 valtuutettu Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:40 valtuutettu Pitkänen Otto 17:00-19:40 varavaltuutettu Piironen Outi 17:00-19:40 valtuuston II vpj Puustinen Osmo 17:00-19:40 valtuutettu Kinnunen Torsti 17:00-19:40 varavaltuutettu Räsänen Mauno 17:00-19:40 valtuutettu Suhonen Maija 17:00-19:40 valtuutettu Tirkkonen Olli 17:00-19:40 valtuutettu Vauhkonen Anna 17:00-19:40 valtuutettu Vänttinen Annikki 17:00-19:40 valtuutettu POISSA Jaakkila Esko valtuutettu Pakarinen Jari valtuutettu Piironen Eeva valtuutettu Puustinen Jani valtuutettu Räisänen Jonna valtuutettu MUU Koponen Pertti 17:00-19:40 khall jäsen Tilus Riitta A. 17:00-19:40 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-19:40 kunnansihteeri Jauhiainen Osmo 17:00-19:40 tekninen johtaja Kotilainen Seppo 17:00-19:40 yläkoulun ja lukion rehtori Lyytikäinen Marja 17:00-19:40 osastonhoitaja Pakarinen Riitta 17:00-19:40 sosiaalityöntekijä Räsänen Kristiina 17:00-19:40 taloussihteeri Rönkkö Mariitta 17:00-19:40 perusturvasihteeri ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Aarno Happonen Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Anna Vauhkonen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Mikko Keinonen :00

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 75 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2012 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan liitteenä nro 75 / 1 on nimenhuutolista.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 76 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Vauhkonen ja Mikko Keinonen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN / PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN KHALL Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2013 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85. Heinäveden kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2012 seuraavat: * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 * vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,35 * muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,95 * voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,75 * yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Vesi-ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kiinteistöveron tuotto on arvioitu vuoden 2013 talousarvioesitykseen esityslistan liitteenä nro 1A olevan kiinteistöverolaskelman, vaihtoehto 2:n mukaan euroa. Tämän korotuksen vaikutus nykyprosentteiden verrattuna vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaennusteeseen on n

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää Heinäveden kunnan vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 - muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,35 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,10 - yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 6 on kiinteistöverolaskelma. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. KHALL Edellä mainitussa päätöksessä tapahtui asiavirhe. Kun valtuusto vahvisti va ki tuis ten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 % ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,35 %, tuli vah vis tuk ses sa sellainen lainvastainen asiallinen virhe, että ko. prosenttien ero on 0,80 %, kun se lain mukaan saisi olla enintään 0,60 % eli "muiden asuin ra ken nus ten kiinteistöveroprosentti voidaan määritellä enintään 0,60 pro sent ti yk sik köä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käy tet tä vien rakennusten veroprosentti." Kun kiinteistöveroprosentit il moitet tiin verohallinnolle, tuli sieltä sähköpostilla tieto em. virheestä. Tällaisia vir hei tä oli tänä vuonna tapahtunut useammalle kunnalle tai oli ta pah tumas sa. Valtuuston puheenjohtajan kanssa sovittiin, että ko. asiavirhe pyritään korjaa maan siten, että soitetaan kaikille päätöksentekoon osallistuneille valtuu te tuil le, "voidaanko muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiin teis töve rok si vahvistaa ja ilmoittaa verohallinnolle ko. prosentiksi tuo lain sallima eli 0,60 % korkeampi prosentti kuin vakituisten asuntojen kiin teis tö ve ro prosent ti eli 1,15 %. Muussa tapauksessa kunnanhallitus ei olisi voinut panna täytäntöön valtuus ton päätöstä ja kiinteistöveroprosenteiksi olisivat jääneet vuoden 2012 ve ro pro sen tit. Kaikki valtuutetut ilmoittivat, että ko. asiavirhe voidaan näin korjata. Merkin tä vastauksista on erillisessä liitteessä nro 0, jonka mukaan valtuutetut il moit ti vat, että asiavirhe korjataan seuraavassa valtuuston kokouksessa, mutta pu he li mit se päätetty asiavirhe eli uusi veroprosentti ilmoitetaan ve rohal lin nol le mennessä. Kj: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että se ei ole pannut valtuuston tekemää päätöstä edellä olevan osalta täy tän töön, vaan on ilmoittanut verohallinnolle puhelimitse pää te tyn asiavirheenä korjatun veroprosentin 1,15 %.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus esittää, että valtuusto korjaa tämän pää töksen pöytäkirjan edellä selostetun mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 77 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 1 on merkintä päätöksentekoon osallistuneiden valtuutettujen vastauksista - nro 2 on kunnanhallituksen valtuuston päätösten täytäntöönpanopykälä tältä osin. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto ETELÄ-SAVON ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KHALL Etelä-Savon maakunnan kunnat ovat sopineet pelastustoimen alueiden muo dos ta mi ses ta annetun lain 1214/ ja 4.ssä tarkoitetun alu eel lisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Etelä-Sa von pelastustoimen alueella. Yhteistoimintasopimuksen muutoksista on voimassa, mitä kuntalain (81/2002) 79 :n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän pe rus so pi muksen muuttamisesta. Yhteistoimintasopimuksen 2 :ssä on todettu seuraavaa: 2 PELASTUSLAUTAKUNTA Pelastuslaitoksen hallintoa varten Mikkelin kaupunginvaltuusto asettaa toi mi kaudek seen toiminta-alueitten nimeämistä edustajista pelastuslautakunnan ja valitsee sil le puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kokoonpanosta sovitaan kun tien kesken Etelä-Savon pelastustoimen alueen poliittinen jakauma ja ta sa-arvo lain sää dän tö huomioiden. Jäsenkunnat valitsevat asti pelastuslautakuntaan edustajansa, yksi kus ta kin kunnasta ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vuoden 2005 alusta alkaen pelastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Edustajat va litaan toiminta-alueittain siten, että Mikkelin toiminta-alue saa viisi paikkaa, Sa von linnan toiminta-alue saa neljä paikkaa ja Pieksämäen toiminta-alue kaksi paikkaa. Pelastuslautakuntaan ei saa valita mistään kunnasta kahta jäsentä enempää. Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mik ke li, Mäntyharju, Pertunmaa ja Ristiina. Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Ke rimä ki, Punkaharju, Savonlinna, Savonranta, Sulkava ja Puumala. Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Joroinen, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Piek sä mä ki ja Virtasalmi Pelastuslautakunnan tehtävistä, toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä pe lastus lau ta kun nan kokouksissa määrätään tarkemmin johtosäännössä. Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muut tami nen on tullut ajankohtaiseksi aluella tapahtuneiden kuntaliitosten myötä. Etelä-Savon pelastuslautakunta on esittänyt kokouksessaan Etelä-Savon pelastustoimeen kuuluvien kuntien kunnanhallituksille, että Ete lä-sa von alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 muu te taan kuulumaan seuraavasti: 2 PELASTUSLAUTAKUNTA Pelastuslaitoksen hallintoa varten Mikkelin kaupunginvaltuusto asettaa toimi kau dek seen pelastuslautakunnan ja valitsee sille puheenjohtajan ja va-

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto ra pu heen joh ta jan. Lautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kokoonpanosta so vi taan kuntien kesken Etelä-Savon pelastustoimen alueen poliittinen jakau ma ja tasa-arvolainsäädäntö huomioiden. Etelä-Savon pelastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Edustajat valitaan alueit tain siten, että Mikkelin alue saa viisi paikkaa, Savonlinnan alue saa nel jä paikkaa ja Pieksämäen alue kaksi paikkaa. Pelastuslautakuntaan ei saa valita mistään kunnasta kahta jäsentä enempää. Mikkelin alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Män ty har ju, Pertunmaa ja Puumala. Savonlinnan alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sul ka va. Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Heinävesi, Joroinen ja Piek sämä ki. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy, että Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 muutetaan kuulumaan edellä esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus KHALL Yhteistoimintasopimuksen muutoksisista on voimassa, mitä kuntalain 79 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Pe rus so pi muk sen muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen päätök sil lä. Sen johdosta Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yh teis toi minta so pi muk sen muuttamisasia tulee käsitellä valtuustossa. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Sa von alueellisen pelastustoimen yh teis toi min ta so pi muksen 2 muuttamisen kuulumaan edellisessä kun nan hal li tuksen käsittelyssä esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 78 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Jakelu Etelä-Savon pelastustoimi

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 149/ /2012 KHALL Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kirjeellään jäsenkuntiaan käsittelemään perussopimuksen muutoksen. Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt esittää jäsenkunnilleen, että ne käsittelevät maakuntaliiton perussopimuksen muutoksen 1. luvun 5 :n osalta. Etelä-Savon maakuntaliiton voimassa olevan perussopimuksen 1. luvun 5 :ssä määritellään kuntayhtymän jäsenkunnat seuraavasti: "5 Jäsenkunnat Maakuntaliiton jäsenkuntia ovat: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna ja Sulkava." Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan esittänyt jäsenkunnille, että perussopimusta muutettaisiin kuntaliitosten takia seuraavasti: "5 Jäsenkunnat Maakuntaliiton jäsenkuntia ovat: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava." Maakuntahallitus hyväksyi esityksen, että muutos astuisi voimaan samaan aikaan kuntaliitosten kanssa. Muilta osin perussopimus säilyy ennallaan. Kuntalain 79 mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimus on kuntien välinen sopimus, jonka muuttaminen tapahtuu myös jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 1. luvun 5 :n muutoksen edellä esitetyn mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto VSTO 79 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Jakelu Etelä-Savon maakuntaliitto

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto SAKO- JA UMPIKAIVOLIETEMAKSUJEN TARKISTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai ja vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnanvaltuusto on kokouksessaan vahvistanut kunnan sako- ja umpikaivolietemaksut, jotka ovat tulleet voimaan alkaen seuraavasti veroton verollinen 0 % 23 % - sako- ja umpikaivolietemaksu 8,00 /m3 9,84 /m3 Jätehuoltoliikkeet suorittavat sako- ja umpikaivojen tyhjennykset yksityisiltä että kunnan kiinteistöiltä ja ajavat lietteen jätevedenpuhdistamolle. Jätehuoltoliikkeet perivät lietteenkäsittelymaksut ajolaskutuksen yhteydessä asiakkaalta ja kunta perii taas maksut jätehuoltoliikkeiltä kuukausittain ajolistojen perusteella. Jätevedenpuhdistamolle on asennettu lietteen mittausjärjestelmä, joka mittaa puhdistamolle tulevan liitteen määrän. Jokaisella jätehuoltoliikkeellä on mittauskeskuksessa oma avainlukko, jonka avulla raportointikone mittaa kunkin jätehuoltoliikkeen toimittaman lietemäärän ja tallentaa lietemäärät. Mittausjärjestelmä ei pysty enää erottelemaan erikseen sakoeikä umpikaivolietettä, näinollen sako- ja umpikaivolieteelle on määritelty yhtenäinen ja sama maksu. Lietteen käsittelyssä joudutaan käyttämään huomattavia määriä saostuskemikaaleja ja liete lisää oleellisesti kompostoitavan jätteen määrää, joten lietteen käsittelykustannusten (palkka-, kuljetus-, sähkö- ja kemikaalikulujen) peittämiseksi olisi tarpeen lisäksi myös sakokaivo- ja umpikaivolietemaksun tarkistaminen. - palkka- ja henkilösivukulujen osuus puhdistamon kustannuksista n.10 % 5.500,00 - sähkökustannukset n. 10 % 4.080,00 - kemikaalikustannukset 3.570,00 - Lietteen kuljetuskustannukset (Kiinteistö- ja Konepalvelu Hiltunen) 1/ ,00 Yleiskulut 10 % 3.100,00 Yhteensä ,00 Puhdistamolla käsitelty sako- ja umpikaivoliete n ,00 m3 Sako- ja umpikaivolietemaksuksi muodostuu 8,52 /m3 Rakennuskustannusindeksi nousu on n. 2 %. Edellä olevia kustannuksia on korotettu samassa suhteessa. Teknjoht: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että sako- ja umpikaivolietteen hinnaksi vahvistettaisiin 8,50 /m alkaena. Verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto muutokset ote taan huomioon ja siirretään hintoi hin välittömästi ilman tak san tarkistamispäätöstä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän käsittelyn aikana kello kokoukseen saapuivat kunnanjohtaja Riitta A Tilus, vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen, jäsen Anna-Liisa Mujunen ja varajäsen Kristiina Räsänen. KHALL Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa sako- ja umpikaivolietteen hinnaksi 8,50 /m alkaen. Verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ja siirretään hintoihin välittömästi ilman taksan tarkistamispäätöstä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 80 Valtuusto vahvisti yksimielisesti sako- ja umpikaivolietteen hinnaksi 8,50 /m2 (alv 0 %), verollinen hinta 10,54 /m2 (alv 24 %) alkaen. Verokannassa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvat muutoket otetaan huolioon ja siirretään hintoihin välittömästi ilman taksan tarkistamispäätöstä. Jakelu tekninen toimi

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN LISÄMÄÄRÄRAHAT 2012 TELA Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai sekä vs. kunnanrakennusmestari Markku Venäläinen, puh , Kermanrannantie 7, Heinävesi Talousarvion investointiosassa on varattu määräraha vuodelle 2012: / Helmikodin muutostöiden (kodinhoitajat) rakentamiseen :n määräraha. Toteutuneet kustannukset ,06. Hanke on ylittynyt Alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoitus säilyttää entisen kuntoutustilan (n. 60 m 2 ) lattian muovimatto, mutta suunnitelmista poiketen lattia laatoitettiin (maanvarainen lattia, paikoitellen kosteusvaurio). Entisen lattiapinnan poistaminen, jyrsintä, kapselointi, tasoitus, laatoitus, saumaus ja listoitus; työt 1,5 viikkoa / 1 rakennusmies sekä rakennustarvikkeet ja laatat; kustannukset yhteensä n Lisäksi suunnitelmista poiketen tiloihin rakennettiin ylimääräinen toimistotila käyttäjien esityksen mukaisesti kustannuksiltaan n / Kielotien asfaltointiin Toteutuneet kustannukset ,12. Hanke on ylittynyt 8.450,12. Asfaltin hinta on sidottuna suurelta osin öljyn hintaan. Ko. syystä Kielotien asfaltointöiden määräraha on ylittynyt. Lisämäärärahan tarve / Kaavateiden peruskorjaukseen ja / Koulukeskuksen liikennejärjestelyn rakentamiseen = Rakentamistöiden urakkatarjouksen mukainen hinta on ollut Toteutunut urakkahinta lisätöineen ,91. Toteutuneet kokonaiskustannukset ovat suunnittelu-, valvonta- yms. kustannuksineen ,64. Lisämäärärahan tarve Ylitys muodostuu suurelta osin rakennuttajan kustannuksista; mm. suunnittelu- ja valvontakuluista. Jo urakoitsijaa valittaessa urakkatarjous on ollut hinnaltaan suurempi, kuin investointiohjelmaan varatut määrärahat (kts. khall ). Varatoimialapääll.: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että talousarvion investointiosaan vuodelle 2012 myönnettäisiin lisämääräraha seuraavasti: 1. menokohdalle 94404/ Helmikodin muutostyöt

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto menokohdalle / Kielotien asfaltointiin menokohdalle / Kaavatieden peruskorjaukseen Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL VSTO 81 Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää talousarvion investointiosaan vuodelle 2012 lisämäärärahaa seuraavasti: 1. menokohdalle 94404/Helmikoti (1115) menokohdalle 94602/Kielotien peruskorjaus (1130) menokohdalle 94601/Kaavateiden peruskorjaus (1130) Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Jakelu kirjanpito tekninen toimi

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto OSMO ASIKAISEN VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISESTA 81/08.01/2012 KHALL Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Hei näve si, gsm , fax (017) , Osmo Asikainen uudisti valtuuston kokouksessa jo kaksi kertaa ai em min jättämänsä suullisen valtuustoaloitteen haja-asutusalueen osoi tejär jes tel män muuttamisesta 100-metrijärjestelmästä 10-metrijärjestelmään. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja ja päät tä nyt, ettei ole tarkoituksenmukaista muuttaa nykyistä järjestelmää raken nus tar kas ta jan lausunnossaan esittämin perusteluin. Kunnanhallitus on Osmo Asikaisen oikaisuvaatimukseen an ta mas saan päätöksessä todennut, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta enem piin toimenpiteisiin, koska järjestelmän muuttaminen ei ole tar koi tuksen mu kais ta, sekä on suuritöinen ja kallis. Esityslistan liitteenä nro 5 on kunnanhallituksen aikaisemmat käsittelyt. Kj: Kunnanhallitus siirtää aloitteen uudelleen ra ken nus tar kas tajan/tek ni sen lautakunnan valmisteltavaksi, jos lautakunnilla on jotakin uutta esitettävää asian suhteen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. TELA Valmistelija; rakennustarkastaja Jenny Ylikotila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Raktark: Yhdyn rakennustarkastaja Erkki Tuomaisen antamaan lausuntoon ja esitän Mikäli Heinäveden osoitejärjestelmä muutetaan nykyisestä 100-metrijärjestelmästä 10-metrijärjestelmään, koko osoiterekisterijärjestelmä olisi tehtävä uudelleen. - uusia osoitteita olisi annettava n kpl - osoitteiden korjaukset olisi ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle - uusista osoitteista olisi tehtävä kirjalliset ilmoitukset kiinteistöjen omistajille - kiinteistöjen omistajat joutuisivat ilmoittamaan osoitteensa muutoksesta edelleen ja uusimaan kiinteistökohtaiset numerokilpensä. Todennäköisesti tämä jäisi kunnan maksettavaksi. Käytännössä työ olisi järkevintä toteuttaa ulkopuolisella

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto teetettynä, koska työ veisi huomattavan paljon aikaa eikä sitä ole mahdollista hoitaa oman henkilökunnan voimin. Kokonaiskustannus karttoineen tulisi olemaan arvioni mukaan n euroa. Koska kiinteistöjen omistajilta ei ole tullut valituksia nykyisen järjestelmän suhteen, pidän järjestelmän muutosta tarpeettomana ja kustannuksiltaan kalliina. Tällä hetkellä tekninen toimi valmistelee uusien teiden nimeämistä. Uusia teitä on alustavasti nimetty 116 kpl. Kartat ja uusien teiden nimet tulevat nähtäville vielä tämän syksyn aikana. Uudet teiden nimet tulevat selkeyttämään huomattavasti osoitejärjestelmää. Tänä päivänä suurin osa ihmisistä turvautuu erilaisiin nettipohjaisiin navigointijärjestelmiin osoitteita tai rakennuspaikkoja etsiessään. Internetistä on kaikkien saatavissa ajan tasalla olevat kartat ja osoitteistot. Hätäkeskus myös ohjeistaa, että onnettomuuspaikalle löydetään helposti koordinaattien avulla. Koordinaatit ovat samat, olipa tien numerointi 100- tai 10-metrijärjestelmässä. Rakennusvalvonnasta olemme myös neuvoneet syrjässä asuvia ja loma-asukkaita tekemään kiinteistön seinälle näkyvään paikkaan ajo-ohjeet, joiden avulla myös paikkoja tuntematon voi tarvittaessa opastaa hälytysajoneuvot paikalle. Esityslistan liitteenä 53 /1 Valtuustoaloitteet Teknjoht: Lautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan antaman esityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL Osmo Asikainen on jättänyt myös valtuustoaloitteen osoi te tieto jen korjaamiseksi 10-järjestelmään ainakin niiden teiden osalta, joiden tie alu eet ovat kahden kunnan alueella. Kuntaliiton suositus osoitejärjestelmiin on seuraava: "Kunta voi käyttää koko kunnan alueella samaa osoi te nu me roin ti jär jes telmää tai erilaista järjestelmää eri asemakaava-alueilla ja ha ja-asu tus alu eella. Suositeltavaa kuitenkin on, että ainakin koko haja-asutusalueella käy tetään samaa osoitenumerojärjestelmää." Kj: Kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan lausuntoon ja kuntaliiton suositukseen perustuen, että Osmo Asikaisen aloitteet eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja saattaa

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto asian myös valtuuston tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. VSTO Kokouksessa käydyn keskustelun kuluessa Mikko Keinonen esitti Osmo Mikkosen kannattamana, että kunnan rajoilla olevat tiet määrätään 100- tai 10-järjestelmään sen mukaan, miten tien alkupää määräytyy. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Valtuusto hyväksyi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen niin, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Mikko Keinosen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 2 ääntä ja Mikko Keinosen esitys 22 ääntä. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Mikko Keinosen esityksen, jonka mukaan teknisen toimen tehtäväksi annetaan määrätä kunnan rajoilla olevat tiet 100- tai 10-järjestelmään sen mukaan, miten tien alkupää määräytyy ja näin koko tie määräytyy saman järjestelmän mukaan. Em. tieosuuksia on Heinäveden kunnan alueella n. 10 kilometriä. Pöytäkirjan liitteenä nro 82 / 1 on äänestysluettelo. Jakelu tekninen toimi rakennustarkastaja

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN YLÄKOULUN PIHAN KEHITTÄMISEKSI TELA / /2012 KHALL 170 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuutettu Mikko Keinonen on jättänyt aloitteen -Heinäveden yläkoulun pihan kehittämiseksi viihtyisämmäksi, - yläkoulun nykyisten vessojen korvaamiseksi yksittäisillä koppivessoilla valvonnan helpottamiseksi, sekä - yläkoulun ja monitoimitalon parkkipaikan kohentamiseksi. Aloite on esityslistan liitteenä nro 4. Kj: Kunnanhallitus siirtää aloitteen sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.valmisteluun tulee ottaa mukaan henkilöstö sekä oppilaat. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Tela 68 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 8, Heinävesi Sivistyslautakunta merkinnyt aloitteen tiedoksi ja antanut aloitteen yläkoulun rehtorin valmisteltavaksi yhdessä koulun kehittämisryhmän, opettajien ja oppilaiden kanssa. Kenttätien peruskorjaukseen on investointiosan talousarviossa vuodelle 2013 esitetty :n määräraha. Määräraha sisältää myöskin ko. parkkipaikan peruskorjauksen. Esityslistan liitteenä 68 /1 Keinosen aloite Varatoimialapääll.: Lautakunta merkitsee aloitteen ja sivistyslautakunnan toimenpiteet tietoonsaatetuksi ja peruskorjaustoimenpiteet suoritetaan määrärahojen puitteissa. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL Kj: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen käsittelyn tiedokseen ja

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot