TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA"

Transkriptio

1 TMä Työsuojelupäivät Åbossa Kuva: Oulun Yliopisto ON SYK OY:N SYDÄMEN ASIA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA 1

2 36 % 20 % 20 % 28 % 16 % 16 % Työsuojelupäivät Åbossa assistentit kampusmanagerit asiantuntijat johtoryhmä Henkilöstön jakautuminen Omaisuuden tase-arvo 960 m Liik Liikevaihto iht n. 125, M (enn. ( 2011) n. 1 miljoona krs-m2, 374 rakennusta, 403 vuokrasopimusta, Opiskelijoita tiloissa Henkilökuntaa tiloissa Yrityksen oma henkilö-lkm TMä Yhtiön omistavat asiakasyliopistomme (10 kpl) 2/3 osuudella, Suomen valtion omistaessa 1/3. Yhtiö ei ole julkinen hankintayksikkö. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2

3 Yleistä sisäilmasta ja sisäilmasto-ongelmista l i t (1) Suomalaiset viettävät noin 90 % ajastaan sisätiloissa. Aikuinen ihminen hengittää vuorokauden aikana noin litraa sisäilmaa. Työpaikalla ihminen viettää ajastaan noin %. Sisäilmasto-ongelmista aiheutuvat työpaikoille merkittävät terveydelliset kulut ja kiinteistöliiketoimintaan merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Ihmisen reagointi huonoon sisäilmastoon on yksilöllistä, mikä tekee kohteessa vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta ja tutkimisesta vaikeaa. Lisäksi tunnetaan vain murto-osa sisäilmastoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden tutkimusmenetelmät ovat puutteellisia. Sisäilmastolla tarkoitetaan rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat t ihmisen i terveyteen t ja viihtyvyyteen. t Sisäilman terveellisyyteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin, biologisiin ja tuntemattomiin tekijöihin. Psykologisilla seikoilla on myös vaikutusta. Fysikaalisia tekijöitä ovat mm. lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, säteily ja valaistus. Kemiallisia tekijöitä ovat mm. orgaaniset haihtuvat yhdisteet (VOC). Biologisista tekijöistä mainittakoon erilaiset mikrobit (virukset, bakteerit, homesienet ym.), punkit ja siitepöly. 3

4 Yleistä sisäilmasta ja sisäilmasto-ongelmista (2) 4

5 Terveellinen ja turvallinen sisäilma on SYK Oy:n sydämen asia Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt. SYK Oy ottaa tunnistetut sisäilmaongelmat l asianmukaisella vakavuudella huomioon ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Pyrimme prosessin omaiseen toimintaan, tavoitteena ongelman mahdollisimman aikainen havaitseminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen viivytyksettä. Yhtiömme on sopinut ISS Proko Oy Käytönohjaus-yksikön yksikön kanssa yhteistyöstä sisäilmaongelmien tutkimiseen tai korjaamiseen liittyvissä selvityksissä, tutkimuksissa ja teknisessä tuessa. 5

6 Terveellinen ja turvallinen sisäilma on SYK Oy:n sydämen asia Nykyinen toimintamalli tiivistettynä (1): Pikainen peruskatselmus: tarkistetaan ilmanvaihdon toiminta, mahdolliset haju- sekä kosteusvauriot sekä tilojen siivouksen taso (suorittaa paikallinen ylläpitopalvelujen tuottajamme). Tarvittaessa sisäilma-asiantuntija i ij suorittaa alustavan arviointikäynnin, jonka tuloksena raportoidaan toimenpideehdotus jatkotoimenpiteistä (esim. tutkimus-suunnitelma). Asian jatkokäsittely tapahtuu sisäilmaryhmässä, jota johtaa SYK Oy:n kampusmanageri. Tavoitteena tunnistaa ongelman todellinen aiheuttaja (analysointiin käytetään moniammatillista asiantuntijaryhmää) ja kohdistaa korjaustoimenpiteet juuri oikeaan suuntaan! 6

7 Terveellinen ja turvallinen sisäilma on SYK Oy:n sydämen asia Nykyinen toimintamalli tiivistettynä (2): Selvitetään kokonaiskustannukset, jonka jälkeen tehdään päätökset korjausten toteuttamisesta sekä toteutusaikataulusta. Yliopistojen tilapalveluyksiköt yhdessä laitosten kanssa selvittävät / hankkivat tarvittavat väistötilat. Korjaustoimenpiteiden vaatimat tekniset ja taloudelliset selvitykset sekä niiden edellyttämät suunnittelutehtävät ostetaan konsulttipalveluna. Seuranta Korjaustöiden jälkeinen sisäilmaolosuhteiden seuranta määritellään suunnitelmassa ja seurantaa toteutetaan, jotta voidaan varmistua tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuudesta ja oikeellisuudesta ja varmistua tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Seurannan organisoi ja suorittaa sama toimija, joka on tehnyt alkumittaukset, analysoinnin ja tutkimukset (esim. ISS Proko Oy). 7

8 Sisäilmaongelmien käsittely ja kehitystyö SYK Oy:ssä (1) Kehityshankkeemme: Organisaation toimintatapojen kehittäminen sisäilmaongelmien l i ratkaisemisessa i ja ennaltaehkäisemisessä Tavoitteena a on luoda SYK Oy:n ja yliopistojen tilapalveluiden käyttöön toimintamalli sisäilmaongelmien systemaattiseen ennaltaehkäisyyn, käsittelyyn ja hallintaan sekä asiantuntijapalveluiden hankkimiseen prosessin eri vaiheissa. Hanke toteutetaan SYK Oy:n, ISS Proko Oy:n, Työterveyslaitoksen sekä yliopistojen tilapalveluiden yhteistyönä. Työsuojelurahasto tukee kehityshankettamme. Kehityshanke jakaantuu kuuteen vaiheeseen, joista: I-vaihe Lähtötilannekartoitukset (kysely-tutkimukset) on saatu päätökseen vuoden 2010 lopulla II-vaiheen osalta workshop-työskentely on pääosin valmistunut. 8

9 Sisäilmaongelmien käsittely ja kehitystyö SYK Oy:ssä (2) Kokemukset sisäilmastoasioiden käsittelyyn liittyvistä kehittämisen tarpeista Lähtötilannekartoitukseen k liittyvät kyselyt kohdistettiin SYK Oy:n kampusmanagereille ja yliopistojen sisäilmaryhmien jäsenille. Kyselytulosten y pohjalta voidaan kehittämistarpeet tiivistää muutamaksi laajemmaksi kokonaisuudeksi: Sisäilmaongelmien varhaisen tunnistamisen ja ripeän puuttumisen toimintatapojen kehittäminen. Konkreettisen, toimintaa ohjaavan moniammatillisen prosessimallin kehittäminen laajempien / hankalampien sisäilmasto-ongelmien ongelmien käsittelyyn ja ratkaisuun. Tilan käyttäjiä osallistavien toimintatapojen ja viestinnän kehittäminen. Sisäilmatoimijoiden tiedontarpeeseen vastaaminen syventävällä ja pitkäjänteisellä koulutusohjelmalla. 9

10 Sisäilmaongelmien käsittely ja kehitystyö SYK Oy:ssä (3) Kokemukset sisäilmastoasioiden käsittelyyn liittyvistä kehittämisen tarpeista (jatkuu:) Työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoille tulee tarjota koulutusta työympäristön tavoitetasojen asettamisesta sekä kiinteistön korjaustarpeiden arviointi- ja priorisointimenetelmistä. Työterveyshuollon roolia sisäilmatoiminnassa tulee selkeyttää. Sisäilmaryhmien i toimintaan i t tarvitaan aktiivisuutta i tt ja säännöllisyyttä. 10

11 Sisäilmaongelmien käsittely ja kehitystyö SYK Oy:ssä (4) Kehitysprojektin tilanne ja jatkotoimet: Workshop- työskentelyn tulokset on muokattu alustaviksi prosessikaavioiksi, joita kehitetään edelleen projektiryhmän toimesta alkusyksystä Projektiryhmässä tuotettava ja hyväksytty toimintamalliehdotus lähetetään laajalle lausuntokierrokselle yliopistojen sisäilmatoimintaan osallistuville tahoille syksyllä Lausuntojen pohjalta viimeisteltävä toimintamalli pyritään julkaisemaan ja jalkauttamaan yliopistojen i ja kiinteistöjen i töj ylläpidon käyttöön helmikuussa

12 Sisäilmaongelmien l i käsittely ja kehitystyö SYK Oy:ssä (5) Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmasto-asioissa (1) Käyttäjä Huolehtii siitä, että tiloja käytetään suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti ja tilat ovat henkilömäärältään oikein mitoitetut. Pitää tilat siivottavassa kunnossa ja huolehtii, ettei tilaan kerry liikaa tavaroita ja kalusteita, jotka estävät siivouksen toteutumista. On ilmoitusvelvollinen, mikäli tiloissa huomataan jotain normaalista poikkeavaa esim. hajua, näkyviä kosteusvauriojälkiä tms. SYK Oy Vastaa omistamiensa kiinteistöjen kunnosta ja kehittämisestä Kampusmanageri toimii sisäilmaryhmän puheenjohtajana. Yliopiston Tilapalvelu Vastaa hallinnoimiensa kiinteistöjen ylläpidosta, kunnossapidosta ja käytettävyydestä siihen käyttötarkoitukseen, johon tilat on tarkoitettu. 12

13 Sisäilmaongelmien l i käsittely ja kehitystyö SYK Oy:ssä (6) Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmasto-asioissa (2) SYK Oy:n sisäilma-asiantuntija asiantuntija (sisäinen ja/tai ulkoinen asiantuntija) Koordinoi sisäilmatutkimuksia sekä lisäselvitystarpeita Sisäilman laadun parantamiseen liittyvien i toimenpiteiden it id suuntaaminen. Vastaa osana sisäilmaryhmää viestintä-, seuranta- ja jälkihoitosuunnitelmien sisällöstä Toimii sihteerinä sisäilmaryhmän kokouksissa. Työterveyshuolto Toimii sisäilmasto-ongelmissa terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana. Työsuojeluorganisaatio Perehdyttää henkilöstöä huomioimaan työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita. Työsuojeluvaltuutetut toimivat linkkinä sisäilmaryhmän ja käyttäjien välillä. 13

14 Yhteistyö terveydenhuollon kanssa rakennusten mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi SYK Oy toivoo saavansa rakennusten käyttäjien terveydenhuollosta vastaavilta tiedon käyttäjien kokemista sisäilmaoireista suoraan myös yhtiölle itselleen. Opiskelijoiden osalta olemme jo sopineet sähköpostilla tapahtuvasta ilmoituskäytännöstä YTHS:n kanssa. Nyt toivomme saavamme saman käytännön toimimaan myös yliopistojen työterveyshuollon piirissä olevan henkilöstön osalta. Jos ihmiset oireilevat, olemme jo myöhässä! Etsimmekin jatkuvasti keinoja päästä ongelmiin käsiksi aina vain aikaisemmassa vaiheessa. Olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyömuodoille. 14

15 SISÄILMAONGELMAT VUOKRASUHTEEN NÄKÖKULMASTA (1) Osapuolet, roolit ja normit Yliopisto (työnantaja, t vuokralainen) Vuokrasopimus Laki liikehuoneiston vuokrauksesta SYK Oy (vuokranantaja, kiinteistön omistaja) Työsuojelunormit ja -viranomaiset Terveys- ja ympäristöterveydenhuollon säännökset Kuntien terveys- ja ympäristöviranomaiset Työntekijät Opiskelijat 15

16 SISÄILMAONGELMAT VUOKRASUHTEEN NÄKÖKULMASTA (2) Laki liikehuoneiston vuokrauksesta, olennaiset sisäilmaongelmiin liittyvät pykälät 18 Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Vuokranantajan on pidettävä ä huoneisto kunnossa. 21 Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokralaisella oikeus saada vapautus vuokranmaksusta. Vuokranantajalla ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta korvata mitään vuokralaisen kuluja. 16

17 SISÄILMAONGELMAT VUOKRASUHTEEN NÄKÖKULMASTA (3) Olennaiset sisäilmaongelmiin liittyvät pykälät (jatkuu) 50 Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Edellyttää vuokralaiselta purkuvaatimusta. 54 Vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen. Sopimus päättyy automaattisesti ja tilat on tyhjennettävä. 21 Vuokralaisella ei kuitenkaan ole tätä oikeutta (vapautus vuokran maksusta), jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta taikka korjaus- tai muutostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta. Vuokralaisen on omalta osaltaan huolehdittava tilojen kunnossapidosta ja ilmoitettava puutteista ajoissa vuokranantajalle. 17

18 TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA ON SYK OY:N SYDÄMEN ASIA Kiitos mielenkiinnostanne. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310, Tampere Käyntiosoite: Uimalankatu 1, 5. krs Vaihde: Timo Mälkönen, johtava talotekniikka-asiantuntija GSM: , s-posti: Jukka Hammar, vuokrasopimusasiantuntija GSM: , s-posti: 18

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot