Kuvastojen muuttuva maailma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvastojen muuttuva maailma"

Transkriptio

1 Kuvaston tekijä.

2 Kuvasto, katalooki, tuoteluettelo rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ne ovat tärkeitä markkinoinnin ja myynnin tukimateriaaleja monelle teollisuuden ja kaupan yritykselle niin kuluttaja- kuin B2Bmarkkinoinnissa. Kuvastojen muuttuva maailma Maailma on toki muuttunut ja sen myötä kuvastojen tuotantoprosessi huimasti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Yhä useammin kuvastot julkaistaan myös netissä tai ainoastaan verkkosivuilla. Silti painetun kuvaston asema on edelleen vahva. Itse tuotantoprosessiin julkaisu virtuaalisena tai paperisena ei juurikaan vaikuta. Luonteenomaista tämän päivän kuvastoprojekteille: Tekniikka ja toimintaympäristö muuttuvat kaiken aikaa ja siten myös toimintatavat. Kuvastoprojektit sitovat paljon aikaa ja resursseja. Aikataulut ovat usein tiukkoja. Sähköiset kuvastot lisääntyvät. Asiakkaiden oma organisaatio on yhä useammin ohut ja tällaiset projektit tehdään oman työn ohella, jolloin aikaa yhä vähemmän olla mukana projektissa. Kehitämme prosessia jatkuvasti, jotta asiakas saisi juuri sitä mitä tarvitsee: helpon, sujuvan ja kustannustehokkaan projektin ja kuvaston, joka toimii tehtävässään niin kuin pitääkin.

3 Suurimmat haasteet kuvastosi tuotannossa? Aikapula Ruuhkautuvatko muut työsi projektin takia? Pettävätkö aikataulu ja budjetti? Projektin hallinta Koetko kuvaston teon stressaavaksi? Pysyykö projekti hyvin hanskassa? Onko kuvaston tai tuoteluettelon tekeminen työlästä??? ) Kuvaston ilme Kaipaatko uusia ajatuksia? Oletko tyytyväinen kuvastosi visuaaliseen ilmeeseen? Kohtaavatko katalogisi graafinen ilme, tuotteesi ja asiakkaasi arvomaailma toisensa? Toimivuus Kaipaatko näkemystä kuvaston kehittämiseen? Arvostavatko asiakkaasi kuvaston käytettävyyttä? Seuraatko tuoteluettelosi toimivuutta? Pystytkö kehittämään kuvastoa tavoitteiden seurannan avulla?

4 Helppo ja vaivaton kuvastoprojekti Olemme haastatelleet monia yrityksiä saadaksemme selville, mitä asiakkaat todella kuvastoprojekteissa arvostavat. Haastattelut ja palaute mielessämme virittelimme omaa prosessiamme vielä hitusen pitemmälle, jotta asiakkaamme todella saa mahdollisimman helpon kuvastoprojektin. Useimmiten esiin nostetut asiat olivat: toiminnallinen, kaupallinen ja visuaalinen näkemys, kokemus vastaavista projekteista ja työn tilaajalle mahdollisimman vaivaton projekti. Itse tuotantoprosessi on nyt tarkkaan konseptoitu mutta joustava, joten asiakas saa aina sellaisen projektin kuin haluaa. Voimme ottaa koko projektin haltuumme tai vain tarvittavat osat - tarpeen mukaan. Kuvaston suunnittelun ja toteutuksen lisäksi voimme hoitaa myös tuotekuvaukset ja tarvittaessa rakentaa prosessiin liittyvän tietokannan.

5 Mikä tekee projektista helpon? Voit luovuttaa projektin johdon meille Jos haluat, voit antaa vaikka koko projektin johdon meille, jolloin voit keskittyä muihin töihisi. Tämä säästää aikaasi ja siten rahaasi. Luultavasti vähentää myös stressiä. Tämä on erityisen kätevää, jos kuvastoprojekti on ns. oman työn ohella toteutettava projekti. Voit ulkoistaa ennen itse tekemiäsi työvaiheita Voimme ottaa hoitaaksemme sellaisia työvaiheita, joita olette aiemmin tehneet itse, esimerkkinä yhteydet tavarantoimittajiin tai jälleenmyyjiin, kuvausten järjestäminen, jälkilaskutus ja tavoitteiden seuranta. Projekti sitoo vähemmän omaa aikaasi Saat selkeän ja sujuvan kuvastoprojektin, joka ei sido ylen määrin sinun ja kollegoittesi aikaa. Ajankäytöstä tulee hallittavampaa ja ennakoitavampaa selkeiden ohjeiden, henkilökohtaisten aikataulujen ja vastuumäärittelyjen ansiosta. Projektinkulku aikataulutetaan työvaiheittain ja tarpeellisin osin myös henkilöittäin. Projekti etenee läpinäkyvästi Yhteyshenkilönä saat linkin aikatauluun, josta voit kaiken aikaa seurata miten projekti etenee. Huolellisella aikataulutuksella vältämme kuvastoprojekteissa usein tapahtuvaa työn ruuhkautumista loppuun, jolloin virheiden määrä helposti kasvaa. Riskianalyysi auttaa varautumaan yllättäviin tilanteisiin. Aikataulut pitävät Koska prosessin kulku on vakioitu ja sen tueksi rakennettu erilaisia työkaluja, saadaan projektin läpimenoaikaa usein lyhennettyä ja turhaa työtä vältettyä. Kun aikataulut eivät lipsu ja tuplatyö poistuu, pienenee myös virheiden todennäköisyys. Kustannukset pysyvät aisoissa Työn alkaessa määritellään budjetti ja lasketaan kustannukset sen tiedon varassa, joka projektin alussa on saatavissa. Riskianalyysi paljastaa mahdolliset kustannusten lisäykset jo etukäteen. Luotettava tuotantoprosessi Meillä on kokemusta kymmenistä kuvastoista, joten monimutkaisetkin tilanteet ovat tuttuja. Kehitämme sisäistä prosessiamme jatkuvasti. Uusia teknisiä työkaluja ja ohjelmia valjastetaan käyttöön aina tarvittaessa.

6 Toimintamalli Alkukartoitus Perussuunnittelu projektiin kuuluvat asiat rakenne, toimivuus, käytettävyys, 1. lähtötilanne ja tavoitteet kohderyhmät visuaalinen ja verbaalinen tyyli 3. kaupallisuus luova suunnittelu, ideointi, visuaalinen ilme, layout asiakkaan toiveet ja mielikuvat tavoitteiden ja seurannan määrittely toimintatapa ja työnjako asiakas/wunjo kuvaston sisältösuunnittelu budjetti ja kustannukset tuotannon suunnittelu tarvittavat taustatiedot ja niiden hankinta linkitys muihin toimenpiteisiin Lopuksi painatus, jakelu yms. alihankinnat 2. Projektisuunnitelma projektin vaiheet ja kokonaisaikataulu työnjako, vastuut ja aikataulut henkilötasolla tarvittaessa riskianalyysi ohjeistukset vastuuhenkilöille 4. Tuotanto sivusuunnittelu materiaali ja sisällön tuotanto: tekstit, kuvat ynnä muu tarvittava taitto, vedoskierrokset paino- tai muu aineisto muut projektiin liittyvät työt seuranta 5.

7 Kohderyhmäanalyysi, tuotteiden painoarvot, visuaalinen ilme ja verbaalinen ote, kuvaston käyttötilanne sekä painotekniset seikat. Tärkeää on asiakkaan näkökulma, erottuminen muista ja halutun viestin johdonmukainen rakentaminen. Toimiva kuvasto Käytettävyyteen kannattaa panostaa Kuvasto ei ole vain kokoelma tuotteita sivu sivun jälkeen. Sen tulee toimia hyvin siinä tehtävässä, jota varten se on suunniteltu. Onko sen päätehtävä myydä tuotteita loppuasiakkaalle, esitteleekö se tuotevalikoimaa jälleenmyyjälle vai onko se lähinnä myyjän työkalu? Ehkä sen tarkoitus onkin rakentaa haluttua yrityskuvaa tai palveluimagoa? Lisätä yrityksen tai brändin tunnettuutta? Käytettävyys tarkoittaa käyttökelpoisuutta Kun kuvastolle on annettu tehtävä ja määritelty tavoitteet, on helpompaa arvioida, miten se tehtävänsä täyttää. Eri kohderyhmät käyttävät kuvastoa hieman eri tavalla ja eri tarkoituksiin, joten se mikä kuhunkin ryhmään vetoaa, vaihtelee jonkin verran. Käyttäjän tulee löytää siitä juuri ne asiat, joita hän tarvitsee tehdäkseen sellaisen päätöksen kuin toivomme hänen tekevän. Mitä helpommin ja sujuvammin kuvaston lukija asiansa löytää, sitä parempi. Tätä asiaa voi avittaa monin tavoin. Taiton selkeys ja johdonmukaisuus, värien järkevä käyttö ja tuttujen brändielementtien käyttö luovat hyvän pohjan. Lukija etsii kuvastosta ratkaisua ongelmaansa, jolloin myös täydentävät tuotteet saattavat kiinnostaa häntä. Kannattaa siis viitata niihin ja ehdottaa muitakin tuotteita. Vastaavasti kuvaston tulee viitata nettiin ja netin kuvastoon. Käytettävyyttä lisää myös hyvä hakemisto, etenkin jos kuvasto on laaja. Huomaa Tuotteiden ristiinviittaukset lisäävät tutkimusten mukaan myyntiä 5-15 %.

8 Jotta kuvasto olisi kohderyhmäsi mielestä kiinnostava, sen pitää auttaa heitä tyydyttämään jokin tarve tai löytämään ratkaisu ongelmaansa. Asiakas haluaa tietoa, tuotteen, ratkaisun tai palvelun. Mutta hän haluaa muutakin. Kohderyhmät ja ostajapersoonat Yritysten ostopäätösten tekijät ovat samalla tavalla inhimillisiä ihmisiä kuin kaat haluavat saavuttaa. Kuvaston kaikki elementit pitää Kuvaston tulee vedota juuri niihin asioihin, joita asiak- kulutustuotteiden ostajatkin ja haluavat valjastaa tämän tehtävän palvelukseen. Jokaisen tuotetekstin pitää kertoa tuotetietojen lisäksi, miten se aut- tehdä turvallisia päätöksiä ja vaikuttaa ammattilaisilta. On järkevää tehdä kunnon pohjatyö ja tutustua kohderyhmiin taa ostajaa saavuttamaan haluttu mielikuva tai lifestyle. paremmin. On tunnettua, että kuluttajat ostavat tarpeen lisäksi myös siksi, että uskovat tuotteen tai palvelun avulla pääsevänsä osalliseksi tietynlaisesta elämäntyylistä. Myös B2B:ssä pelataan lifestyle-elementeillä. Yrityksessä ostaja valitsee tuotteen, joka sopii yrityksen omaan tavoiteimagoon ja arvoihin. Huomaa Kohderyhmiesi tarpeet ja ostokäyttäytyminen voivat olla hyvin erilaisia. Vetoa siihen mikä saa ihmiset ostamaan!

9 Kuvastonkin tulisi olla kaupallisesti järkevä ja tuottava investointi, joka tuo reippaasti enemmän kuin sen kustannukset ovat. Aseta kuvastolle tavoitteet Kun kuvastolle on määritelty mitattavat seuraavassa kuvastossa enemmän tilaa ja vastaavasti vähiten myyville vähemmän. tavoitteet ja niille seurantamenetelmät, voidaan toimimattomia elementtejä ja huonosti myyviä tuotteita tunnistaa helpommin. Jos mahdollista, analyysi kannattaa tehdä kohderyhmittäin, Tavoitteet ovat useimmiten tuote-, tuoteryhmä- tai kokonaismyyntitavoitteita, mutta muun- kutakin kohderyhmää. jotta päästään selville siitä, kuinka hyvin kuvasto palvelee kinlaisia tavoitteita voidaan kuvastolle asettaa. Anna suosikkituotteelle tilaa Jos on mahdollista asettaa tuotekohtaiset tavoitteet, on helpompi tehdä muutoksia tuotteiden painoarvoissa. Seurantamenetelmäksi sopii esimerkiksi tuotteelle kuvastossa käytetyn tilan kustannuksen vertaaminen tuotteen tuomaan katteeseen. Anna parhaiten myyville tuotteille Huomaa Parhaiten myyvä 20 % tarvitsee enemmän tilaa, huonoiten myyvälle viidennekselle riittää pieni tila.

10 Vanha mainonnan nyrkkisääntö tai vitsi sanoo, että kun itse olet jo läpeensä kyllästynyt kuvastosi ilmeeseen, asiakas alkaa vasta tunnistaa sen, joten älä hoppuile. Vanhankin layoutin voi raikastaa, vaikkei koko ilmettä uudistaisikaan, ja tällä tavoin ilmettä voi vaihtaa vähitellen. On toki perusteltua silloin tällöin uudistaa koko ilme kerralla. Etenkin jos ilme on jäänyt kovin pahasti jälkeen ja näyttää vanhanaikaiselta tai ei istu muuhun yritysilmeeseen. Tai jos kuvastosi graafinen ilme, tuotteesi ja asiakkaasi maailma eivät oikein kohtaa. Tai kun kuvaston rakenne ei kerta kaikkiaan oikein toimi ja palvele asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Tai et erotu riittävästi kilpailijoistasi. Kun kuvasto on pysynyt vuosia lähes samanlaisena, alkaa taitto usein näyttää värimaailmaltaan tunkkaiselta, vaikka onkin aikanaan ollut trendikäs. Ensivaikutelma on tässäkin tärkeä. Kuvasto kohderyhmällesi Pitäisikö kuvastosi ilmettä uudistaa? Kuluttajille suunnattu kuvasto näyttää aivan erilaiselta kuin B2B-kuvasto, nuorille suunnattu erilaiselta kuin ikääntyneemmälle väestölle. Tehtaan tuotantoväki lukee mieluummin erinäköistä opusta kuin sisustamisen ammattilaiset. Kuvaston tyylin tulee myötäillä kohderyhmän maailmaa, jotta se saisi aikaan sen mitä varten kuvasto on tehty: myyntiä. Mieluiten aloitamme suunnittelun kohderyhmäanalyysillä, jossa rakennamme jokaisesta kohderyhmästä oman persoonan. Näin pääsemme lähemmäs asiakkaasi maailmaa ja ymmärrämme paremmin, mikä häntä motivoi ja millä perustein hän valitsee tuotteen tai palvelun. Huomaa On todennäköistä, että jokainen kohderyhmäsi tarvitsee hieman erilaista tietoa tai lähestymiskulmaa.

11 Taittotyylien kirjo on loputon Lorem ipsum color 1 Väljää ja lähes taiteellista taittotapaa käytetään usein design- ja high tech -tuotteiden yhteydessä. Se viestii korkeaa laatua ja hintaluokkaa tai yksinkertaisesti kalliita tuotteita. Väljää taittoa käytetään myös, kun tuotteiden esittäminen sitä vaatii esimerkiksi talo- tai keittiökuvastot. Huomaa Koska kuva on useimmiten sivun tai aukeaman kiintopiste, sen laatu on tärkeä. Monta huonoa kuvaa ei koskaan korvaa yhtä hyvää. 2 Kun halutaan antaa vaikutelma laadukkaista mutta ei huippuhintaisista tuotteista, käytetään tilaa hieman toisin. Myytäviä tuotteita on sivulla enemmän, tuotetieto kompaktimmassa muodossa ja sivuilta saattaa löytyä monenlaisia muitakin elementtejä. Suuremmasta tuotemäärästä huolimatta kokonaisuus on silti tyylikäs ja hallittu. Kuvasto voi myös olla eri taittotyylien kombinaatio ja jakautua esimerkiksi tuote-esittelyosioon ja teknisen tiedon osioon. 3 Muun muassa tarjouslehtien tyypillinen piirre on tehokas, melko kaavamainen tilankäyttö, jolloin yhdelle sivulle saadaan suuri määrä tietoa. Tekniset kuvastot noudattavat samaa ideaa. Kun tuotteita on sivulla paljon, on tuotekuvien selkeyteen ja esille tulemiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuvan koolla voidaan tässäkin taittotavassa ohjata ostokäyttäytymistä: mitä suurempi kuva tuotteesta suhteessa sivun muihin tuotteisiin, sitä parempi myynti.

12 Laita meille viestiä tai pyydä käymään - jutellaan lisää. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Pirjo Rapati Puhelin tai Analyysipalvelumme on helpoin tapa aloittaa kuvaston uudistaminen. Lue lisää tai pyydä esite Analyysipalvelu antaa ulkopuolisen näkökulman Yksi helppo tapa edetä on tilata meiltä ensin analyysi nykyisestä kuvastosta. Analyysi ei ole koko totuus tilanteesta, mutta antaa kuitenkin toisen, ulkopuolisen näkökulman. Analyysipalvelusta on valittavissa kaksi eri tasoa, joista voit valita itsellesi sopivimman. Esitteestä löydät tarkemmat tiedot ja hinnat.

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot