JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA :00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVIO MUUTOKSET, TEKNINEN TOIMI JA INVESTOINNIT KOLMAN KOULUN PERUSKORJAUS VIRASTOTALON SISÄILMAONGELMA VESIHUOLTOAVUSTUKSEN HAKEMINEN ELY-KESKUKSELTA, KUVANSIN SIIRTOVIEMÄRI SEKÄ KANAVAN ALUEEN VESIHUOLTO 69 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tekninen lautakunta LÄSNÄ Viljakainen Pekka varapuheejohtaja Kuitunen Niilo jäsen Kuivalainen Jaana jäsen Taskinen Sabine jäsen Jaakkola Antero kunnanhallituksen edustaja Miettinen Petri esittelijä-pöytäkirjanpitäjä Hänninen Joonas kunnanjohtaja Lisätiedot POISSA Räisänen Pauli puheejohtaja Kuronen Jaakko Kunnanhallituksen pj Hotarinen Tenho evp.kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Pekka Viljakainen Puheenjohtaja Petri Miettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Niilo Kuitunen Jaana Kuivalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirasto, tekninen toimi :00

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekninen lautakunta 63 Kokous todettaneen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta 64 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niilo Kuitunen ja Jaana Kuivalainen. Päätös: Hyväksyttiin.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta TALOUSARVIO MUUTOKSET, TEKNINEN TOIMI JA INVESTOINNIT 291/02.02/2013 Tekninen lautakunta 65 (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Käyttötalouden talousarvio on sitova valtuustoon nähden osastotasolla Tasot ovat määritelty talousarviossa. Talousarviomuutokset on käsiteltävä mahdollisimman pian niiden tultua tietoon. Teknisessä toimessa talousarvion ylityksiä on aiheutunut seuraavista seikoista: - Kerisalon koulun vuokratulot (sisäiset) oli arvioitu liian suuriksi - Kolman koulun oppilaiden siirron vuoksi Kolman koulun vuokratulot (sisäiset) jäivät alle talousarvioon varatun summan - Maaveden koulun myynnistä aiheutunut tasearvon alaskirjaus aiheutti ko. kustannuspaikalle myyntitappiota - As Oy Tuomaalanhovin korjauksia jouduttiin tekemään paljon ennakoitua enemmän, kuten mm. vesivahingon korjaus sekä öljysäiliöiden vaihtaminen - ns. Peltihallin vuokratulot (sisäiset) nousivat ennakoidusta, koska Kolman koululaiset siirrettiin rakennukseen. - Metsätilojen hakkuutulot olivat ennakoitua suuremmat - haja-asutusalueen vesihuollon avustusmäärärahaa jäi käyttämättä, koska kaikki ajatellut hankkeet eivät toteutuneet - Joroisselän poistokalastushanke käynnistyi kesken vuotta eikä asia ollut tiedossa vielä talousarvion laadintavaiheessa. Menojen kasvu oli yhteensä , tulojen vähennys , vuokratulojen kasvu ja säästö avustuksissa joten talousarvion yhteisvaikutus jäi siten 7496 euroa positiiviseksi. Investointiosan talousarviomuutokset käsitellään myöskin ensin teknisessä lautakunnassa. Muutoksia on aiheutunut seuraavista seikoista: - tonttimyynti ei ole toteutunut ja myyntitulo jää ajateltua alemmas - Maaveden koulun myynnistä aiheutunut tasearvon alaskirjaus näkyy ko. kustannuspaikalla lisätuloksena (ja menona vastaavissa kiinteistön kuluissa) - As Oy Joronhelmen osakkeita ei saatu myytyä ja niille budjetoitu tulo jää saamatta - Opintie 7:n korjaukset siirrettiin tulevalle vuodelle - terveyskeskukselle suunnitellut remontit jätettiin pääosin tekemättä, koska Joroisten kunnan ikäpoliittisen ohjelman laadinta oli kesken ja asiaan liittyi keskustelu terveyskeskuksen kiinteistön tulevaisuudesta - Kuvansin Kuvansinin päiväkodin peruskorjauksen kustannusarvio

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ylittyi vuodelle 2014 budjetoidun määrärahan osalta - Kuvansin päiväkoti Punaisen Talon peruskorjauksen määrärahatarve vuodelle 2014 alittuu - kirjaston uutta ATK-järjestelmää ei hankittu kuluvana vuonna - Kuvansin koulun liikuntasalin korjauksia siirrettiin vuodelle ns. Metsuritalon peruskorjaus päätettiin toteuttaa suppeampana - teollisuushalleihin kohdistui investointeja, vaikka näihin remontteihin ei oltu varauduttu talousarviota laadittaessa - Tuohilahdentien peruskorjaukseen vuodelle 2014 varattu määräraha ylittyi - Liikenneturvahankkeita toteutui ennakoitua vähemmän ja osin ELY-keskuksen rahoituksella - osuuskuntien vesimittarikaivojen asennus toteutuu ennakoitua vähäisempänä - vesihuollon etävalvonta- ja ohjausjärjestelmien korjausta jouduttiin tekemään ylimääräisenä investointina kiireellisenä työnä Investointiosan talousarvion myyntitavoitteet alittuivat ja ylittyivät , rakennusinvestointien määrärahat ylittyivät ja alittuivat Talousarvion kokonaisvaikutus yhteensä positiivinen Liite nro 1; tekninen lautakunta ja investointiosa, talousarvio muutokset Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset talousarviomuutokset lautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttötalous- sekä investointiosiin ja saattaa muutokset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäviksi. Päätös: Hyväksyttiin.

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KOLMAN KOULUN PERUSKORJAUS 152/10.03/2014 Tekninen lautakunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Kolman koulun oppilaat siirrettiin helmikuussa väistötiloihin koululla esiintyneen voimakkaan hajun vuoksi. Terveystarkastaja antoi asiasta lausunnon jossa todetaan ettei rakennus sovellu käytettäväksi TsL:n 13 :n mukaiseen toimintaan ennen korjaustoimenpiteiden suorittamista. Koululla suoritettiin maaliskuussa viemäreiden kuvaus, missä paljastui valurautaisten viemäreiden heikko kunto sekä lisäksi viemärissä ja sen tuuletusputkessa ollut tukos. Tukokset puhdistettiin samassa yhteydessä. Osan hajusta voidaan selkeästi katsoa johtuneen juuri viemärin ja sen tuuletusputken tukoksesta. Kuvauksen perusteella voidaan sanoa, että viemäreiden korjaaminen on tehtävä pikaisesti tai viimeistään lähivuosina. Tekninen toimi katsoi tässä tilanteessa tarpeelliseksi selvittää koulun kunto kauttaaltaan. Koulusta teetätettiin kuntoarvio RMK-palvelu ky:llä (Liite 2, kuntoarvio). Raportissa kiinteistön rakennustekniset rakennusosat on jaettu neljään kuntoluokkaan siten, että 1 on hyväkuntoinen tai uutta vastaava, 2 on tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta, 3 on välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta ja 4 on huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut ja heti korjattava tai uusittava. Koulun rakennusosat sijoittuivat lähes kokonaan kuntoluokkiin 3 tai 4. Korjausten kustannusarvio on yhteensä (ALV 0 %) joista 3-4 kuntoluokkien kustannuksia Teknisten järjestelmien kuntoa on arvioitu alan urakoitsijoiden toimesta ja he ovat antaneet hinta-arvion oman alansa töistä. Viemäreiden korjaaminen pinnoittamalla maksaa n Jätevesijärjestelmän uusiminen maksaa lisäksi n Rakennuksen vesijohdot ovat pääosin alkuperäiset. Osa putkista on eristetty asbestiputkilla. Vesijohtojen iän johdosta vesivahingon riski on suuri ja vesijohdot tulisi uusia pikaisesti. Kustannusarvio vesijohtojen uusimiselle ja asbestipurulle on Rakennuksen lämmitysmuotona on öljylämmitys ja vesikiertoiset lämmityspatterit. Järjestelmä on pääosin alkuperäinen. Öljypoltin on asennettu entiseen öljykattilaan v Järjestelmä on teknisesti

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta vanhentunut. Järjestelmän uusiminen maalämpöön maksaisi n Rakennuksen sähköjärjestelmää on myös uusittu osittain. Sähköistyksen uusiminen ilman valaistuksen ja ATK-yhteyksien uusimista maksaisi n Kolmea luokkahuonetta palveleva ilmanvaihtojärjestelmä rakennettiin koululle v Tätä aiemmin ilmanvaihto on rakennettu 2. kerroksen ryhmäpäiväkodin tiloihin. Muualla kiinteistössä on painovoimainen poistoilmanvaihto. Koulun keittiö toimi ruoan valmistuskeittiönä. Puhtaus- ja siivouspalvelupäällikön mukaan ruoan valmistus voitaisiin lopettaa ja tuoda ruoka kirkonkylältä koulukeskuksen keittiöltä. Keittiö vaatii silti korjaus- ja muutostöitä, arvoltaan n Yllä luetellut korjaukset vaativat lisäksi tarkempia suunnitelmia ja työn valvontaa. Kustannusarviossa näihin on varauduttu :lla. Korjaustöiden kokonaisumma on (Liite 3, kustannusarvio). Kustannusarviota tarkennetaan vielä muutamien lisäselvitysten perusteella. On huomattava ettei summassa ole varauduttu mahdollisiin korjaustöiden edetessä paljastuviin piileviin vikoihin eikä tilojen toiminnallisiin parantamisiin. Erityisinä ongelmina voidaan myös pitää lattiamateriaalin sisältämää asbestia sekä sitä, miten etenkin purueristeeseen ja Haltex-levyihin imeytynyt haju saadaan poistettua. Uuden n. 60 oppilaan (300 m2:n) kyläkoulun rakentaminen maksaisi n Lisäksi vanhin koulurakennus olisi saneerattava ja nykyinen koulurakennus purettava. Rakennuksen sisäilmasta ja rakenteista otettiin mikrobinäytteitä. Analyysivastauksen mukaan ilmanäytteessä on hieman enemmän mikrobeja kuin ulkoilmassa ja vähäinen määrä kosteusvaurioon viittaavaa mikrobilajia. Ulkoseinästä otetusta materiaalinäytteestä löytyi myös vähäinen määrä kosteusvaurioon viittaavaa mikrobilajia. Varsinaista kosteusvaurioon viittaavaa mikrobimäärää ei näytteenottopaikoista kuitenkaan löytynyt. Kolmalla on tällä hetkellä 43 oppilasta. Oppilasennusteen mukaan määrä nousee lukukaudelle mennessä 60:een. Samaan aikaan Kolman oppilasmäärän noustessa (+17), kirkonkylän ala-asteen oppilasmäärä nousee (+18), yläasteen oppilasmäärä laskee (-3) ja Kuvansin oppilasmäärä laskee (-28). Lukion oppilasmäärästä ei ole tarkempaa ennustetta, mutta määrä pysynee kutakuinkin ennallaan.

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Koulun oppilaat ovat tällä hetkellä sijoitettuna kirkonkylän koulukeskuksen läheisyydessä olevaan ns. Peltihalliin, missä heidän käytössään on kolme luokkahuonetta. Rakennus oli aiemmin koulun käytön loputtua suurimmalta osin tyhjillään tai varastokäytössä. Kolman koulun lämmityskulut ovat n /vuosi ja kaikki toimintakulut yhteensä n Vanhassa koulurakennuksessa sijaitsevat liikuntasali, teknisen työn luokka sekä ryhmäpäiväkodin/ip-toiminnan tilat. Molempia rakennuksia lämmitetään samalla öljylämpökeskuksella. Vanhan koulun lämmityskulut ovat n /v. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää edellä olevan selvityksen perusteella esittää kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon asiasta. Kolman koulun kiinteistön laaja peruskorjaustarve on selkeästi havaittavissa, eikä ole enää kustannustehokasta suorittaa korjaustöitä yksi rakennusosa kerrallaan. Em. välttämättömien korjaustöiden avulla rakennus voidaan rakenteiltaan ja varustukseltaan kunnostaa tyydyttävään kuntoon, mutta toiminnalliset muutokset, joita rakennuksessa voidaan katsoa esiintyvän, vaatisivat vielä huomattavasti lisää rahaa. Epävarmuutta peruskorjauksen tarvittavaan laajuuteen tuovat lisäksi vanhoissa rakennuksissa usein ilmenevät vasta korjaustöiden yhteydessä paljastuvat piilevät viat. Verrattaessa peruskorjauksen kustannuksia, toiminnallisuutta ja energiatehokkuutta uudisrakentamiseen, voidaan peruskorjausvaihtoehdon pidemmällä tarkasteluvälillä todeta olevan heikompi. Teknisen toimen säästöohjelmassa esitetään kunnan rahoitusvajeen kiinni kuromiseksi yhtenä parhaiten säästöä tuottavana toimenpiteenä useiden kiinteistöjen alasajoa eli käytännössä niiden toimintojen siirtämistä muualle ja myymistä (mikäli toiminnoille löytyy korvaavia muita tiloja). Kolman koulun kohdalla päättämisaika tämän säästömahdollisuuden käyttämisestä on nyt. Mikäli Kolman koulun oppilaille voidaan järjestää pysyvät tilat Peltihalliin sekä koulukeskuksen tiloihin, ei Kolman koulun peruskorjaamista tai uuden koulun rakentamista voida pitää välttämättömyytenä. Pelkästään kunnan ja teknisen toimen säästötavoitteiden kannalta ajatellen, olisi perusteltua sulkea Kolman koulu ja sijoittaa oppilaat pysyvästi kirkonkylän ja Kuvansin kouluihin.

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 66 Päätös: Aluksi tekninen lautakunta kävi tutustumassa kohteeseen. Lautakunan jäsenille jaettiin kyläyhdistysten jättämä vetoomus koulun säilyttämisestä ja siitä käytiin keskustelu. Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä; Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle neuvottelujen käymistä jatkotoimenpiteistä kylällä toimivien yhdistysten kanssa. Kolman koulun tilanteesta järjestettiin neuvottelu Kolman kyläläisten sekä kunnan edustajien kesken Neuvottelun perusteella päätettiin selvittää vielä tarkemmin koululla esiintyvän hajun lähdettä sekä sitä, mitkä olisivat koululla välttämättömästi tehtävät korjaustoimet. Koulun käyttöikätavoitteena pidettäisiin tällöin 10 vuotta. Lisäksi päätettiin selvittää avustusmahdollisuudet sekä mahdollisesti talkoilla tehtävien korjaustöiden osuus. Kolman koulun tutkimukset jatkuivat kesän ja syksyn aikana. Kuntotutkija Kari Lyyran toimesta otettiin materiaalinäytteet luokkapäädyn maanvaraisesta alapohjarakenteesta. Tulosten perusteella todettiin, että lattiassa käytetty ns. Toja-levy on homehtunut ja sen alla betonilaatan päällä käytetty vedeneriste sisältää terveydelle haitallista kreosoottia. Koululla esiintyvän pistävän hajun todettiinkin aiheutuvan juuri tästä lattiarakenteesta. Terveystarkastajalta pyydettiin lausunto koulurakennuksen käytöstä muuhun kuin koulutoimintaan. Lausunnon mukaan 2.kerroksen tiloja voidaan käyttää lyhytkestoiseen toimintaan kun ilman pääsy muista tiloista sinne on estetty. Tiloja ei kuitenkaan voida käyttää lasten ja nuorten toimintaan. Samalla käynnillä tarkastaja kiinnitti huomiota vanhassa koulurakennuksessa sijaitseviin liikunta- ja puukäsityötiloihin todeten, että ne eivät täytä tämän päivän vaatimuksia. Tekninen toimi on laatinut Kolman koulukiinteistön tulevaisuudesta kolme kustannusarviota eri vaihtoehdoille: 1. Koulua ei korjata, Kolman koulu lakkautetaan ja oppilaat sijoitetaan muihin kouluihin. 2. Koulu korjataan tehden vain välttämättömimmät korjaukset pitäen koulun käyttöikätavoitteena enintään 10 vuotta. 3. Koulu peruskorjataan täydellisesti tai rakennetaan kokonaan uusi koulu pitäen käyttöikätavoitteena vähintään 25 vuotta. Vaihtoehtojen kustannuslaskelmat ovat liitteenä 2.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Opetus- ja kulttuuriministeriöllä oli edellisessä vuodenvaihteessa haettavissa avustusta oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. Tämä avustus kuitenkin perustui eduskunnan lisätalousarvioon ja oli kertaluonteinen. Tällä hetkellä vastaavan avustuksen toistumisesta ei ole tietoa. Talkootyömahdollisuudet koulun peruskorjauksessa ovat rajalliset. Talkootöinä voitaisiin tehdä ennenkaikkea kuntoarviossa esitettyjä pieniä välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Näiden töiden kustannusarvio tarvikkeineen on n euroa ja tästä talkootyön osuus voisi olla n euroa. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan molempien rakennusten myynnistä aiheutuisi kunnalle tasearvon kirjauksesta n euron tappio. Uudemman koulurakennuksen purku maksaisi myös n euroa. Jos vanha koulu jäisi kunnalle, pitäisi se peruskorjata minimissään n eurolla. Kirkonkylän ja Kuvansin kouluilla ei tarvittaisi tehdä muutostöitä Kolman oppilaiden sijoittamiseksi. Toisessa vaihtoehdossa peruskorjataan ennenkaikkea vaurioitunut alapohjarakenne, viemäröinti ja jätevesijärjestelmä sekä tehdään kuntotutkimuksessa esitetyt välttämättömät pienet korjaustyöt. Lisäksi WC-tilat rakennetaan luokkahuoneiden kerrokseen ja vanhan koulurakennuksen puukäsityöluokka ja liikuntasali korjataan kevyesti. Kustannusarvio näille töille on n euroa. Tässä vaihtoehdossa jäävät korjaamatta mm. vesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja ulkoverhous. Lisäksi kustannusarvio sisältää epävarmuutta siitä, mitä muita vaurioita koululta mahdollisesti löytyy korjaustöiden edetessä. Toiseen vaihtoehtoon voitaisiin myös lukea vuokrakoulun mahdollisuus. Vuokrakoulu maksaisi n euroa kuukaudessa. Lisäksi tulisi maksettavaksi vuokrakoulun perustustyöt sekä siirtokulut ja vanhimman koulurakennuksen puukäsityöluokan ja liikuntasalin korjaukset sekä mahdollisesti jakelukeittiön kustannukset. Vuokrakoulu maksaisi viiden vuoden ajalle n euroa. Tässä vaihtoehdossa olisi myös mietittävä entisen koulurakennuksen kohtalo, myynti vai purku. Muutoin entisen koulurakennuksen ylläpitokustannuksilta ei vältytä. Kolmannessa vaihtoehdossa nykyisten rakennusten peruskorjaus maksaisi n. 1,2 M. Kustannusarvio sisältää epävarmuutta siitä, mitä muita vaurioita koululta mahdollisesti löytyy korjaustöiden edetessä. Arvio ei myöskään sisällä mahdollisia tilojen käyttötarkoitusten muuttamisen kustannuksia. Tämän vuoksi tulisi peruskorjauksen tarkempaan suunnitteluun edetä koulun tilantarpeen tarveharkinnan kautta.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Jos päädyttäisiin rakentamaan uusi koulu, tulisi nykyinen uudempi koulu purkaa ja peruskorjata vanhempi koulurakennus. Kustannusarvio näille töille on myös n. 1,2 M. Myös tässä vaihtoehdossa tulisi uudisrakentamisen tarkempaan suunnitteluun edetä koulun tilantarpeen tarveharkinnan kautta. Epävarmuutta aiheuttaa etenkin se, onko liikunta- ja puukäsityöluokat mahdollista peruskorjata opetussuunnitelmien mukaiselle tasolla vanhaan koulurakennukseen. Korjausvaihtoehdoista ja niiden kustannusarvioista on tiedotettu sivistystoimea. Ehdotus: Lautakunta keskustelee korjausvaihtoehdoista ja esittää niitä kunnanhallitukselle päätöksen tekoa varten. Päätös: Tekninen lautakunta keskusteli eri korjausvaihdotehdoista ja päätti ehdottaa kunnanhallitukselle toimimista VE1 mukaisesti, missä Kolman koulu suljetaan ja oppilaat sijoitetaan Kuvansin ja kirkonkylän kouluihin. Lisäksi tekninen lautakunta päätti edellä olevan ehdotuksen johdosta ehdottaa kunnanhallitukselle neuvottelujen käymistä jatkotoimenpiteistä Kolman kyläläisten kanssa vanhimman koulurakennuksen jatkokäytöstä.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VIRASTOTALON SISÄILMAONGELMA 267/10.03/2014 Tekninen lautakunta 67 (Valmistelija Petri Miettinen, p ) Joroisten kunnan virastotalossa on havaittu sisäilmaongelmia useiden vuosien ajan. Ongelman syytä on etsitty vuodesta 2006 saakka useiden eri tutkijoiden toimesta. Rakennukseen on tehty tuona aikana lukuisia korjauksia, joilla sisäilmaa on pystytty parantamaan, mutta sisäilmaoireista kärsiviä työntekijöitä on edelleen esiintynyt. Rakennusta hallinnoi kiinteistö Oy Kunnantalo, jonka omistajia ovat KELA, Joroisten seurakunta ja Joroisten kunta. Joroisten kunnan omistusosuus on suurin n. 70 %. Seurakunnan työntekijät ovat siirtyneet sisäilmaoireiden vuoksi tiloistaan muualle ja myös osa kunnan työntekijöistä on siirtymässä väistötiloihin. Kuluneen vuoden aikana sisäilmatutkimuksissa keskityttiin uuden sisäilmatutkijan, Kari Lyyran toimesta alapohja- ja ulkoseinärakenteisiin. Rakennuksesta otetuista uusista näytteistä ei löytynyt yksittäistä sisäilmaongelmat aiheuttavaa vauriokohtaa. Virastolta on kuitenkin jo aiemmin vuosien saatossa otettu lukuisia sisäilma- sekä materiaalinäytteitä. Vertailemalla uusia sekä vanhoja tuloksia keskenään, on pystytty luomaan kokonaiskuva ongelmasta ja tekemään johtopäätös siitä, että sisäilmaongelman pääsyy on ulkoseinärakenteessa kokonaisuutena eikä missään erityisessä yksittäisessä vauriokohdassa. Ulkoseinän Sandwich-elementtirakenteen ulkokuoren läpi tihkuva sadevesi kostuttaa lämmöneristekerrosta, mutta seinän ulospäin kuivuminen aurinkoisilla ilmoilla on hidasta. Lämmöneristekerroksen ulkopinnalla ei ole rakennepiirustusten mukaista uritusta varmistamassa seinärakenteen tuulettumista. Seinän eristekerroksesta onkin löytynyt kosteusvaurioon viittaavia mibrobeja. Mibrobien määrä sisäilmassa on ylittänyt haitallisena pidetyn raja-arvon yhdessä työhuoneessa. Mikrobeja ei kuitenkaan ole kaikkialla seinärakenteissa vaan vain paikoitellen. Materiaalinäytteiden mukaan mikrobeja on kohdissa, missä esim. vesikatto on vuotanut seinärakenteen sisään, takasivun tasakaton ja ulkoseinän liittymäkohdassa sekä paikoissa missä elementti on sijoitettu siten, että sen alareuna on maanpintaa alempana. Kellarikerroksen alapohjarakenteen kosteusarvot eivät tällä hetkellä ylitä normaaleja arvoja, mutta betonilaatan alla oleva hienojakoinen täyttösora mahdollistaa kosteuden kapillaarisen nousun alapohjarakenteeseen.

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Nopea ja edullisempi korjaustapa on estää korvausilman pääsy elementin eristekerroksesta huoneilmaan ns. sulkukäsittelyllä. Siinä mm. ikkunoiden sekä ala- ja yläpohjien liitos ulkoseinärakenteeseen tiivistetään ilma- ja mibrobitiiviiksi. Mahdollisen laajemman ja kalliimman korjauksen yhteydessä tulisi tarkastella rakennuksen peruskorjaustarvetta myös muista kuin sisäilmaongelman näkökohdista. Yli 30 v. vanha rakennus alkaa olla esim. IV-tekniikaltaan vanha. Myös ikkunoiden ja ulkoseinien lämmöneristyskyky nykymääräyksiin nähden on heikko. Lisäksi vesikaton rakenne, lähinnä räystäiden lyhyys ja sadevesikourun sijainti, aiheuttavat jatkuvan kosteusvaurio- ja vuotoriskin. Kunnan eri kiinteistöjen, myös viraston, sisäilma-asioita on käsitelty sisäilmatyöryhmässä, missä ovat edustettuina mm. kiinteistön omistajatahot, työterveyshuolto, kunnan edustajat, kunnan työsuojeluvaltuutettu sekä sisäilma-asiantuntija. Ryhmä on kokoontunut noin kaksi kertaa vuodessa käsittelemään ajankohtaisia sisäilma-asioita. Koska virastotalon omistus jakautuu usealle osakkaalle, tulisi sisäilmakorjaushanke käynnistää tarvesuunnittelusta, missä selvitetään eri omistajatahojen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä arvioidaan eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Tarvesuunnittelun tuloksena laadittaisiin tarveselvitys ja sen johtaessa hankepäätökseen voitaisiin aloittaa varsinainen hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa lähestytään tarveselvityksen perusteella valittua korjaustapaa ja korjausten laajuutta tarkemmalla tasolla. Hankesuunnitelman perusteella voidaan laatia kustannusarvio ja tehdä lopullinen investointipäätös. Joroisten kunnan investointiohjelmaan ehdotetaan euron määrärahaa vuodelle 2015 peruskorjaussuunnitteluun, mahdollisiin lisätutkimuksiin sekä korjaustöiden aloittamiseen. Investointiohjelman mukainen hankesuunnitelman valmistumisaika on Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa virastotalon sisäilmakorjausten hankesuunnitteluryhmän perustamista välittömästi. Tekninen lautakunta ehdottaa ryhmään pyydettävän jäseniä seuraavista tahoista: - Kiinteistö Oy kunnantalo; toimitusjohtaja sekä omistajien edustajat - Joroisten kunta; kunnanjohtaja, hallintojohtaja (henkilöstöpäällikkö), tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä luottamusmies edustus - työterveyshuolto - terveystarkastaja - rakennussuunnittelija

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta sisäilma-asiantuntija - lisäksi ryhmään voidaan tarvittaessa pyytää eri alojen asiantuntija jäseniä sekä rakennuksen muiden omistajatahojen ehdottamia jäseniä Ryhmän koollekutsujana toimii tekninen johtaja Petri Miettinen. Ryhmän puheenjohtaja päätetään ensimmäisessä kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin ja päätettiin esittää teknisen lautakunnan edustajiksi Pauli Räisästä ja varalle Pekka Viljakaista.

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VESIHUOLTOAVUSTUKSEN HAKEMINEN ELY-KESKUKSELTA, KUVANSIN SIIRTOVIEMÄRI SEKÄ KANAVAN ALUEEN VESIHUOLTO 269/11.03/2014 Tekninen lautakunta 68 (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Ely-keskukselta on haettavissa vesihuoltoavustuksia vuoden 2015 hankkeisiin. Avustushakemus on oltava ELY-keskuksessa viimeistään Vesihuoltoavustuksen enimmäismäärä on 30 % hyväksyttävistä kustannuksista, mutta erityisistä syistä kuitenkin enintään 50 %. Investointiesityksissä vesihuoltohankkeita vuodelle 2015 ovat Varkaus-Joroinen yhdysvesijohdon paineenkorotusaseman rakentaminen, , sekä Kanavan alueen vesihuolto Lisäksi investointiesitysten laatimisen jälkeen on esim. kuntarakennetyöryhmän keskusteluissa noussut esiin Kuvansin siirtoviemärin rakentaminen Akonniemen jäteveden puhdistamolle Varkauteen, Haja-asutusalueiden vesihuoltohankelistalla tulisi lisäksi pitää Valvatuksen itärannan viemäröinti. Hankkeen kustannusarvio on n Paineenkorotusaseman ja Kanavan alueen hankkeiden toteuttamisesta tehdään eri päätös sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvioesitykset. Kuvansin siirtoviemärihankkeen osalta odotetaan ELY:n päätös ennen hankkeen esittämistä valtuustolle talousarviomuutosta varten.valvatuksen itärannan viemäröintihanke ei toteutuisi kunnan toimesta vaan jonkun olemassaolevan vesiosuuskunnan työnä, mutta avustuksen hakijana voi alkuvaiheessa toimia Joroisten kunta. Kunnan avustusosuus hankkeesta olisi kunnanvaltuuston hyväksymien vesihuoltoavustusperusteiden mukaisesti 20 %. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että ELY-keskukselta haetaan vesihuoltoavustusta 30% kustannusarvioiden mukaisista kustannuksista Varkaus-Joroinen yhdysvesijohdon, Kanavan alueen vesi- ja viemäriverkoston, Kuvansin siirtoviemärin sekä Valvatuksen itärannan rakentamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekninen lautakunta 69 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan teknisen johtajan te ke mät viranhaltijapäätökset edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päät tää, ettei tekninen lautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista ot to-oikeuttaan ko. päätöksiin. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekninen lautakunta 70 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: - Kari Lyyran tarkastusraportti ; Kunnanviraston sisäilmaongelma - Koskenvarren vesiosuuskunta ; Vesiosuuskunnan lakkauttaminen ja liittäminen Joroisten kunnan vesihuoltolaitokseen (liittyjien laskutus) Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 65-67, 70 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 63-64, HallintolainkäyttöL 5 /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta va lit tamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Joroisten kunta, Tekninen lautakunta Mutalantie 2, JOROINEN Pykälät: 65-67, 70 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO PL 1744, KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus PL HELSINKI Pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaava-asioiden valitusaika alkaa päätöksen nähtävillä olosta. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos valittajan puheval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot