Kunnanhallitus 10/ (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 10/ (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Eronen Sinikka Isoniemi Veikko Kaituri Harri Kuikka Jyrki Kuronen Riitta Lavikainen Seppo Mustonen Tiina Tanskanen Raili MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Huttunen Jorma, poistui kokouksesta 178 aikana klo Valtuuston 1. varapj. Hyvärinen Anja Valtuuston 2. varapj. Routa-Mutanen Heli Va. kunnanjohtaja/esittelijä Rakennuspäällikkö Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Ahonen Annu Hakkarainen Jarmo klo :ien luonnospiirustusten jne. esittelyjen ajan Kaasinen Helena Asiat :t Allekirjoitukset Asko Mustonen puheenjohtaja Helena Kaasinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maanantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Riitta Kuronen Pöytäkirjantarkastaja Seppo Lavikainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tiistaina klo kunnanvirastolla Helena Kaasinen hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus / Kokousaika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 169 liite liite liite liite liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimintakeskus Turvalan peruskorjaus/muutostyö Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennus/mitoitus/suunnitteluohje/ luonnospiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen Kaukolämpölaitoksen käytönvalvoja Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeuteen koskien valitusta Polvijärven valtuuston tekemästä päätöksestä, jolla valtuusto päätti lakkauttaa Ruvaslahden koulun Sivistysjohtajan viran julistaminen haettavaksi Matti Kettusen esitys katuvalojen sammuttamisesta ajalla ja tästä kertyvillä varoilla voitaisiin hoitaa Kuorevaaran ja Ruvaslahden hiihtolatujen hoitokustannukset Koulunkäyntiavustaja Riitta Hirvosen työsopimusasia Hakemus kuolinpesän omaisuuden luovuttamisesta kunnalle Koululaitoksessa eri tehtävien täyttäminen Lausunto malminetsintälupahakemuksesta Ilmoitusasiat Koulutyöntekijöiden lomautus v Puheenjohtaja Asko Mustonen

3 Kunnanhallitus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall. 166 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall. 167 Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Riitta Kurosen ja Seppo Lavikaisen. hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Toimintakeskus Turvalan peruskorjaus/muutostyö Sos. ja terv.ltk. 58 Vuoden 2012 talousarviossa sosiaali-terveystoimen tulosalueella oli määräraha hoiva-asumisen hankesuunnitelman laatimiseksi. Sosiaali-terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämistä. Esittelijä esitti vuodeosaston tilojen peruskorjauksen suunnittelun aloittamista yhdessä teknisen toimen kanssa. Illansini-tiimi muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jossa asukasmäärä on 24. Kehräkodin peruskorjaussuunnitelma laaditaan ja muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, asukasmäärä on Sosiaalitoimiston tilojen käyttösuunnitelma laaditaan. Lautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian kunnanhallituksen käsittelyyn (kopio päätöksestä esityslistan mukana). Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan lautakunnan esityksen ja päätti nimetä asiaa valmistelevan työryhmän, johon kuuluu kunnanjohtaja, johtava lääkäri, laitoshoidon esimies ja rakennuspäällikkö. Työryhmän ohjauksessa hanketta valmisteltiin v Vuoden 2013 talousarviossa teknisen toimen tulosalueella on määräraha toimintakeskus Turvalan muutos/peruskorjaustyölle. Talousarvion perusteluissa on todettu, että määrärahalla muutetaan vuodenosaston tiloja osittain hoiva-asumista varten. Hankkeen valmistelua on jatkettu sos.terveystoimen kanssa. Toimintakeskus Turvalaa on pyritty tarkastelemaan kokonaisuutena, ei ainoastaan vuodeosaston tilojen muuttamista. Koska kyseessä on olemassa olevien tilojen muutostyö, on tilaohjelma laadittu tarveselvityksen pohjalta alustavien luonnospiirustusten muotoon. Luonnospiirustuksiin on koottu sos.terveystoimen toiveet tilojen muuttamiseksi. Vuodeosastolla potilashuoneiden muuttaminen asunnoiksi, riittävän pienien toiminnallisten yksiköiden luominen, tarvittavine oleskelu-, kanslia- ja aputiloineen vaatii mittavat muutostyöt.

5 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Erityisesti Illansini-tiimin osalla rakennustekniset ja LVIS-muutokset ovat laajoja. Kehräkodin I-kerroksessa huoneet ovat jo yhden hengen huoneita ja muutostyöt ovat vähäisempiä. Suurimmat rakennustekniset muutokset ovat uuden kanslian rakentaminen sekä luiskan rakentaminen takapihan nurmialueelle. Seinä- ja lattiapinnat uusitaan, ovet, kalusteet ja varusteet kunnostetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Märkätiloihin tehdään tarvittavat korjaus- ja muutostyöt. IV-järjestelmään tehdään tarvittavat muutostyöt, sekä rakennetaan jäähdytys yhteisiin oleskelutiloihin. Kehräkodin II-kerroksessa isommat asunnot muutetaan pienemmiksi yksiköiksi. Pienemmistä asunnoista puretaan keittiökalusteet pois, seinä- ja lattiapinnat uusitaan tarvittavilta osin, märkätiloissa tehdään tarvittavat korjaus- ja muutostyöt, IV-järjestelmään tehdään tarvittavat muutostyöt, rakennetaan jäähdytys yhteisiin oleskelutiloihin. Peruskorjaus- ja muutostyön yhteydessä lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö-, ATK-, hälytys-, kulunvalvonta-, lukitus-, kiinteistöautomaatio- ja sprinklausjärjestelmiin tehdään tarvittavat uusimis-, korjaus- ja muutostyöt. Muutostyön jälkeen toimintakeskus Turvalassa on paikkoja seuraavasti: Illansini-tiimi Hoku-tiimi Kehräkoti I-kerros Kehräkoti II-kerros 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa 9 lyhytaikaista laitospaikkaa 10 pitkäaikaista laitospaikkaa, joka myöhemmin muutetaan tehostetun palvelun asiakaspaikoiksi 22 tehostetun palveluasumisen paikkaa 21 tehostetun palveluasumisen paikkaa Peruskorjaus- ja muutostyö on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vuodeosaston peruskorjaus- ja muutostyö, toisessa vaiheessa kehräkodin laajennusosan ja kolmannessa vaiheessa kehräkodin vanhan osan peruskorjaus- ja muutostyöt. Alustavan tilatarveselvityksen perusteella on laadittu alustava kustannusarvio. I-vaiheen kustannusarvio 1,5 milj. euroa II-vaiheen kustannusarvio 1,1 milj. euroa III-vaiheen kustannusarvio 0,8 milj. euroa yhteensä 3,4 milj. euroa (alv. 0 %)

6 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Sosiaali- ja terveystoimen kanssa on sovittu, että tekninen lautakunta valmistelee peruskorjauksen ja muutostyön tekniset ja tekniseen toteutukseen liittyvät asiat sekä kustannusarvion. Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valmistellaan toiminnalliset ja taloudelliset asiat ja hanketta esitellään yhteistilaisuudessa teknisen lautakunnan ja sosiaali-terveyslautakunnan kanssa klo valtuustosalissa. Liitteet: Turvalan alustavat luonnospiirustukset liite 1/ 58 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys laitospaikkojen vähentämiseksi ja kunnanhallituksen päätös liite 2/ 58 Toiminnallinen ja taloudellinen suunnitelma pitkäaikaisen laitoshoidon muuttamisesta palveluasumiseksi liite 3/ 58. Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen ja johtava lääkäri Raili Mönttinen esittelivät kokouksen alussa asiaa tekniselle lautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Laitoshoidon hoitopaikat vähenevät nykyisestä 69:stä hoitopaikasta 12 hoitopaikalla. Hoitopaikoista 10 on varattu akuuttisairaanhoidolle ja loput 47 on tehostettua palveluasumista. _ Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toiminnallisen ja taloudellisen suunnitelma pitkäaikaisen laitoshoidon muuttamisesta palveluasumiseksi. Lisäksi lautakunta merkitsee toimintakeskus Turvalan peruskorjaus- ja muutostyön tilaohjelman pohjalta laaditut alustavat luonnospiirustukset ARK , ARK , ARK ja kustannusarvion tiedokseen ja esittää ne kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston käsiteltäviksi yhdessä pitkäaikaisen laitoshoidon muuttamisesta palveluasumiseksi suunnitelman kanssa. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 156 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

7 Kunnanhallitus / Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Valt. 52 Käydyn keskustelun aikana Veijo Hirvonen esitti Veikko Isoniemen kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Riitta Kuronen kannatti kunnanhallituksen esityksen hyväksymistä ja asian käsittelyä tässä kokouksessa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pöydällepanoehdotus joten on äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tässä kokouksessa. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat asia käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veijo Hirvosen pöydällepanoehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA ääntä ja 15 EI ääntä. Liite nro 2. Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Liite nro 3. Valt. 65 Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen ja johtava lääkäri Raili Mönttinen selostavat asiaa valtuustolle kokouksessa. Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen ja johtava lääkäri Raili Mönttinen selostivat asiaa valtuustolle kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen valtuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 2.

8 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Khall 121 Valtuuston tekemällä päätöksellä on linjattu Polvijärven vanhustenhuollon tulevaisuuden suuntaviivoja ja hyväksytty toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön alustava suunnitelma. Turvalan muutos- ja peruskorjaustyöhön on varattu kunnan vuoden 2014 talousarviossa euroa ja lisäksi talousuunnitelmassa on varattu vuosille 2015 ja 2016 yhteensä euroa eli kokonaisvaraus on yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Turvalassa on meneillään rakennuksen kuntotutkimus, mikä valmistuu kevään aikana ja tämän jälkeen on käynnistymässä yksityiskohtainen suunnittelutyö. Asiaa valmisteltaessa kunnan viranhaltijajohdon keskuudessa on noussut esille, että ennen Turvalan peruskorjaussuunnittelua on paikallaan vielä tarkastella Polvijärven vanhustenhuollon tulevaa palvelujärjestelmää. Asiasta on neuvoteltu kunta-alan asiantuntijana toimivan FCG Konsultointi Oy:n konsultti Pirjo Haukkapää-Haaran kanssa. Neuvottelun pohjalta mainittu konsulttiyhtiö on tehnyt Polvijärven kunnalle tarjouksen Polvijärven vanhustenhuollon nykyhetken ja tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelusta. Kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville toimitetaan esityslistan liitteenä kopio Polvijärven kunnalle tehdystä tarjouksesta. Tarjottavassa työssä selvitetään kattavasti Polvijärven kunnan vanhustenhuollon palvelujen nykytila ja tulevaisuuden palvelutarpeet sekä palvelujen järjestämisen vaihtoehdot ja mahdollisuudet tarkastelun kohdistuessa vanhusten asumispalveluihin, laitoshoitoon sekä kotihoidon järjestämiseen. Tarjouksen hinta on euroa + alv ja liiteaineistossa on yksityiskohtainen työsuunnitelma työlle. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Polvijärven vanhustenhuoltoa koskevan FCG Konsultointi Oy:n tarjouksen liitteen mukaisesti ja tarkoitukseen käytetään Turvalan peruskorjaukseen varattua määrärahaa. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

9 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Khall 193 Kunnan tilaama vanhustenhuollon tulevaisuuden suuntaviivoja käsittelevä konsulttiselvitys on valmistunut ja selvitystä on esitelty vanhustenhuollon henkilöstölle, kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille järjestetyissä tilaisuuksissa. Esityslistan liitteenä toimitetaan selvitys niille kunnanhallituksen jäsenille, jotka eivät olleet paikalla esittelytilaisuudessa. Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa merkitä tiedoksi konsulttiselvityksen ja jättää asian vaatimat jatkotoimet viranhaltijavalmisteluun. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 216 Toimintakeskus Turvalan perusparannuksen yksityiskohtaisen suunnittelun eteenpäin viemistä varten valtuuston on vielä linjattava toimintakeskus Turvalan hoitopaikkojen sisältö. : Kunnanhallitus päättää pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan kannantoton toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnitelmasta siten, että erityisesti lautakunnan kannanottoa pyydetään: - paikkamääristä, - tehostetusta palveluasumisesta ja palveluasumisesta, - tilajärjestelyistä huomioiden toimintakykyä ylläpitävä toiminta. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Konsulttiselvityksessä esiintulleita asiakkuus- ja henkilöstöasioita sekä toimintatapoja lähdetään läpikäymään ja läpikäyntiä tarkennetaan paikkamäärien jne. määrittelyn jälkeen tavoitteena, että vanhustenhuollon henkilöstöresurssit suunnataan keskeisiin palvelutehtäviin. Kunnanhallitus tässä vaiheessa saattaa vanhustenhuollon suuntaviivoja käsittelevän kunnan tilaaman konsulttiselvityksen tiedoksi valtuustolle. Paikkamäärien jne määrittelyn yhteydessä toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnittelu viedään valtuustolle päätettäväksi marraskuun kokoukseen.

10 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Käydyn laajan keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Sos. ja terv.ltk 96 Kunnanhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnitelmasta mennessä. Konsulttiselvityksen ja vanhuspalvelulain mukaan on Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnitelmaa tarkasteltu uudelleen. Nykyinen paikkaluku säilytetään Palvelutalolla ja Kehräkodilla, joissa toteutetaan tavallista palveluasumista. Nykyisen vuodeosaston paikkaluku muuttuu eniten. Hokutiimin paikkaluku on 9-10, jossa toteutetaan lyhytaikaista hoitoa. Nykyiset kahden hengen huoneet muutetaan yhden hengen huoneiksi ja tehostetuksi palveluasumiseksi, joten paikkaluku on (kaksi huonetta varataan kahden hengen huoneiksi). Hokutiimi siirtyy nykyisen Illansini-tiimin paikalle terveyskeskuksen läheisyyteen. Päiväkeskustoimintaa ei tällä hetkellä ole kunnan järjestämänä, koska tilat ovat muussa käytössä. Toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ei tässä muodossa ole ollut. Muutostyön jälkeen toimintakeskus Turvalassa on paikkoja seuraavasti: Illansini-tiimi Hoku-tiimi Kehräkoti I-kerros Kehräkoti II-kerros (palvelutalo) tehostetun palveluasumisen paikkaa 9 10 lyhytaikaista laitospaikkaa 22 tavallisen palveluasumisen paikkaa 20 tavallisen palveluasumisen paikkaa Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallituksen kannanottona toimintakeskus Turvalan peruskorjaus ja muutostyön suunnitelmasta edellä olevan mukaisesti. Lautakunta pyytää kunnanhallitusta suunnittelemaan korvaavat tilat nykyisen päivätoiminnan tiloissa työskenteleville tai päiväkeskustoiminnalle. hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Khall 237 FCG Konsultointi Oy:stä johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara tulee valtuuston kokoukseen esittelemään tehtyä konsulttiselvitystä Polvijärven vanhustenhuollon tulevaisuuden suuntaviivoista. Kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle ja sosiaali- ja terveys-lautakunnan jäsenille tarkoitettu vastaavanlainen esittelytilaisuus pidettiin Polvijärven koulukeskuksen auditoriossa. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle järjestettiin myös erillinen konsulttiselvityksen esittelytilaisuus. Konsulttiselvityksessä esiin tulleiden asiakkuus- ja henkilöstöasioiden sekä toimintatapojen läpikäyntiä jatketaan tavoitteena, että vanhustenhuollon henkilöstöresurssit suunnataan keskeisiin palvelutehtäviin. Toimintakeskus Turvalassa on jonkin verran tilojen järjestelymahdollisuuksia, jotka on hyödynnettävissä päiväkeskustoimintaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa varten. : Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy yksityiskohtaisen suunnittelun pohjaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät muutokset asiassa valtuuston tekemään päätökseen. hyväksyttiin yksimielisesti. Valt. 47 Asian käsittelyn aluksi johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara FCG Konsultointi Oy:stä esitteli tehtyä konsulttiselvitystä. Kokouksessa olivat läsnä myös johtava lääkäri Raili Mönttinen ja rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen. Merkittiin, että valtuutettu Jyrki Kuikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Anja Hyvärisen esityksestä valtuuston tahdon olevan, että kunnanhallituksen esityksen esittelytekstissä ennen ehdotusta oleva viimeinen kappale tulisi olla muodossa: Toimintakeskus Turvalassa on tilat, jotka on hyödynnettävissä päiväkeskustoimintaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa varten.

12 Kunnanhallitus / Valtuusto Tekninen lautakunta Käydyn keskustelun kuluessa esitti Riitta Kuronen, että valtuusto toteaa, että Kehräkodin I-kerroksessa on 22 palveluasumisen paikkaa ja Kehräkodin II-kerroksessa 20 palveluasumisen paikkaa, eli sanat tavallisen jäisivät pois. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Riitta Kurosen esitystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Valtuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen esityksen Anja Hyvärisen esittämällä tekstimuutoksella tarkennettuna. Tekn.ltk. 21 Turvalan luonnossuunnittelua on jatkettu valtuuston päättämän paikkamäärän pohjalta. Liitteessä 7 on vertailu valtuuston päätöksen ja mukaisista paikkamääristä sekä jakautumisesta laitos/palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen. Kevään aikana on laadittu luonnoksia sos.terveystoimen viranhaltijoiden toiveiden mukaisesti. Esityslistan liitteenä olevat luonnokset on sos.terveystoimen virkamiesjohdon hyväksymiä ja he ovat käyneet luonnokset läpi myös henkilöstön kanssa. Suurimmat muutokset valtuuston hyväksymiin luonnoksiin verrattuna ovat seuraavat: Hoku-tiimi: kahden potilashuoneen yhteiset wc/s-tilat muutettu erilliseksi molemmille huoneille Illansini-tiimi: pitkäaikaishoidon osasto muutettu 6 palveluasunnoksi kahden huoneen yhteiset wc/s-tilat muutettu erilliseksi molemmille huoneille kanslia/taukotila poistettu kylpyhuone poistettu ja palautettu yhden hengen huoneeksi kahden hengen tehostetun palveluasumisen huoneet muutettu yhden hengen huoneiksi monitoimitila muutettu henkilökunnan taukotilaksi ulkoilualue suurennettu Kehräkoti, 3A, 3B, 1.kerros kanslia/taukotila poistettu osasta 3A ulkoilualueelle johtava luiska korvattu hissillä

13 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Kehräkoti, 3A, 3B, 2. kerros uudet wc/s-tilat poistettu ja huoneistojakoja muutettu hissi lisätty osaan 3B piha-alueelle käyntiä varten Muutossuunnitteluun lisätty osa 2B, mihin on suunniteltu tarvittavat muutokset päivätoimintatiloille sekä toimistotilat vanhuspalvelun esimiehelle, vanhuspalvelun fysioterapeutille, vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajalle, terveystoimen toimistonhoitajalle sekä yksi ylimääräinen toimistohuone. Keittiö- ja pesulatiloihin ei ole suunnitelmassa muutoksia eikä peruskorjaustoimenpiteitä. Rakennuksen ja talotekniikan kuntotutkimuksissa on esitetty havaitut riskikohteet ja korjausehdotukset. Suurimmat rakennustekniset korjaustarpeet ovat wc/suihkutilojen puuttuvat vesieristykset sekä kellarin lattian kapillaarisesta kosteudesta aiheutuvat muovipinnoiterakenteiden kosteusvauriot, jotka aiheuttavat sisäilmaan VOC-päästöjä. Lisäksi 2B-osastolla lattiarakenteessa on osalla alueella lastuvillaeristys, joka joudutaan poistamaan. Talotekniikan kuntoselvityksessä todetaan ilmamäärien olevan liian pieniä nykymääräyksiin verrattuna. Selvityksessä esitetään IV-järjestelmän täydellistä uusimista. Perusteena on järjestelmän ikä sekä ilmamäärien riittämättömyys nykyisiin ohjeisiin verrattuna. Keskitettyä jäähdytysjärjestelmää ei voida toteuttaa alakattotilan mataluuden vuoksi. Jäähdytys on suunniteltu tehtäväksi päivähuone- ja oleskelutiloissa tilakohtaisella jäähdytyslaitteella. Käyttövesiverkosto on esitetty uusittavaksi tilamuutosten ja verkoston iän perusteella. Lämmitys- ja viemärijärjestelmään sekä sähköjärjestelmään ei ole esitetty peruskorjaustoimenpiteitä, ainoastaan tilamuutoksista johtuvat muutokset tehdään. Hälytys-, valvonta-, kutsu- ja lukitusjärjestelmä uusitaan koko rakennuksen osalta. Sprinklaus- ja paloilmoitusjärjestelmään joudutaan tekemään muutostöitä tila- ja käyttötarkoitusmuutosten johdosta. Yhteenvetona voidaan todeta, että talotekniikan järjestelmillä on vielä teknistä käyttöikää jäljellä, mutta näin laajan peruskorjaus- ja muutostyön yhteydessä järjestelmää ei kannata jättää uusimatta.

14 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Rakennustapaselostuksessa on esitetty tehtävät rakennustyöt rakennusvaiheittain. Muutostöiden ja pintamateriaalien uusimisen laajuutta määriteltäessä on sama ongelma kuin talotekniikassakin. Muutostöiden ja yhtenäisen kokonaisuuden vuoksi joudutaan uusimaan sellaisia rakennusosia, joilla on vielä käyttöaikaa jäljellä. Huonetilaohjelmat, rakennustapaselostukset ja kustannusarviot on tehty vaiheittain. Sos.terveystoimen toiveen mukaisesti vaiheistus on seuraava: I-vaihe II-vaihe III-vaihe 3A-osa 3B ja 2B, 2A kellarikerros 1A, 1B I ja III-vaiheen toteutusjärjestys on vaihdettu alkuperäiseen toteutusjärjestykseen verrattuna. Esityslistan mukana toimitetaan huonetilaohjelmat, rakennustapaselostukset ja kustannusarviot vaiheittain sekä luonnospiirustukset. Mittakaavassa 1:100 tulostetut piirustukset on nähtävissä teknisessä toimistossa sekä kokouksessa. Lautakunta hyväksyy toimintakeskus Turvalan peruskorjaus- ja muutostyön L2 piirustukset ; 3A ja 3B kellarikerros, 1.kerros, 2.kerros, 2A ja 2B 1.kerros, 1A ja 1B 1.kerros, huonetilaohjelmat , rakennustapaselostukset sekä alustavat kustannusarviot vaiheittain. I-vaihe 3A-osa II-vaihe 3B, 2B ja 2A kellarikerros III-vaihe 1A, 1B yhteensä ja esittää ne kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Luonnospiirustusten, huonetilaohjelman, rakennustapaselostuksen ja kustannusarvion esittelyn jälkeen asiasta käytiin laaja ja perusteellinen keskustelu. Keskustelun jälkeen puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnan kantaa esittelijän esitykseen lautakunta päätti yksimielisesti seuraavaa: 1. Selvitetään uuden Y-kortteliin käytöstä poistettujen virastorakennusten tilalle rakennettavan palvelutalon kustannukset.

15 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Khall Laaditaan kustannusarvio toimintakeskus Turvalassa vaadittavista välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä. Päätöksen perusteluna on peruskorjaus- ja muutostyön liian korkeat kustannukset suhteutettuna saavutettavaan tilojen tasoon ja toiminnallisuuteen. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. selvitetään uuden Y-korttelin käytöstä poistettujen virastorakennusten tilalle rakennettavan palvelutalon kustannukset 2. laaditaan kustannusarvio toimintakeskus Turvalassa vaadittavista välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä. Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen oli kokouksessa esittelemässä ko. hankkeen asiakirjoja. Käydyn keskustelun aikana Veikko Isoniemi esitti, että Turvalan rakennussuunnitelma toteutetaan teknisen lautakunnan viranhaltijaesityksen mukaan, sillä näyttää siltä, että selvittelyä halutaan jatkaa ja päätöksiä lykätä tarkoituksella niin pitkälle, että Polvijärven kunta menettää itsenäisen sote-investointeja koskevan päätösvallan ja peruskorjaus jäisi kokonaan tekemättä. Sinikka Eronen kannatti Veikko Isoniemen esitystä ja korosti hankkeen mahdollisimman nopeaa eteenpäin viemistä. Käydyn keskustelun aikana Seppo Lavikainen esitti asian jättämistä pöydälle. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Seppo Lavikaisen esitystä asian pöydälle jättämisestä ei ole kannatettu, joten esitys raukeaa. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus / Puheenjohtaja esitti, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat päätösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin. Ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat Veikko Isoniemen tekemän esityksen kannalla äänestävät EI ja nostavat kätensä sitten. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 2 EI -ääntä. JAA äänestivät Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Jyrki Kuikka, Harri Kaituri, Seppo Lavikainen, Riitta Kuronen ja Tiina Mustonen EI äänestivät Veikko Isoniemi ja Sinikka Eronen. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Liite nro 1.

17 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennus/mitoitus/suunnitteluohje/luonnospiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen Tekn.ltk. 7 Sivistyslautakunta esitti v talousarvioon Sotkuman koulun ja päiväkodin laajentamista. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Margaretha Kähäri perusteli esitystään seuraavasti: Sotkuman alueen nopea kehitys on koulun ja päiväkodin osalta aiheuttanut tilojen riittämättömyyden. Sotkuman koulu on suunniteltu 65 oppilaan kouluksi, jo tällä hetkellä koulussa on 80 oppilasta. Kaikki mahdolliset tilat on käytössä ja oppilasmäärä kasvaa tasaisesti jo näillä ennusteilla. Päiväkoti on 33-paikkainen, mutta joudumme ylläpitämään Outilan 12-paikkaista ryhmäperhepäiväkotia tilojen riittämättömyyden vuoksi. Sotkuman alueen osayleiskaavamuutos tuo alueelle lisää kunnan ja yksityisten tontteja, joten kunnan tulee taata palvelut alueelle laajentamalla kyseiset rakennukset. Sotkuman alueen kehitys on ollut positiivista ja haluamme varmasti jatkossakin kehittää kuntaamme varteenotettavaksi asuinpaikaksi Joensuun lähialueena. Meidän on saatava väestörakenteemme pohjaa muutettua, jotta pärjäämme tulevaisuudessakin pienenevillä valtionosuuksilla ja verotuloilla. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu määräraha suunnitteluun ja v taloussuunnitelmassa on määräraha rakentamiseen. Koulua suunniteltaessa v sivistystoimen laatiman oppilasennusteen mukaan Sotkuman oppilasmäärä v on oppilasta. Viimeisimmän oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä v on oppilasta. Oppilasmääräennusteet perustuvat ennusteen laatimishetken lapsimäärään, ennusteessa ei huomioida muuttoliikkeen vaikutusta. Päiväkodin mitoitus paikkaa on ollut päiväkodin valmistumisesta lähtien liian pieni ja käytössä on ollut 12 paikan ryhmäperhepäivähoitokoti Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n omistaman teollisuushallin yhteydessä olevassa asunnossa. Sotkuman alueella asuvien lapsien lisäksi Sotkuman päiväkotiin tulee Joensuun suunnalla työssäkäyvien perheiden lapsia, joiden työmatkan varrelle Sotkuman päiväkoti sijoittuu. Muuttoliikkeen lisäksi tämä lisää mitoitukseen kohdistuvaa haastetta.

18 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Koulun ja päiväkodin laajennus ja henkilöstön ja lapsimäärän lisäys aiheuttaa myös keittiö-, ruokailu-, sosiaali- ja teknisiin tiloihin muutostarpeita. Myös piha- ja leikkialueiden sekä sisäänkäytävien järjestelyitä joudutaan suunnittelussa tarkastelemaan. Laajennukset vaikuttavat myös talotekniikan mitoitukseen ja tilatarpeisiin. Laajennuksen tilatarpeita ja mitoitusta on käsitelty sivistystoimen johdon, koulun johtajaopettajan ja varhaiskasvatusjohtajan kanssa käydyissä neuvotteluissa. Neuvotteluissa on päädytty esittämään suunnittelun lähtötiedoiksi liitteen 1 mukaista mitoitus/suunnitteluohjetta. Koska kyseessä on laajennushanke, ohje on alustava ja lopulliset tilat ja tilojen mitoitus tarkentuvat luonnossuunnittelussa. Sivistyslautakunta käsittelee Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennushanketta helmikuun lopulla. Lautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen mitoitus/suunnitteluohjeen Sotkuman koulun ja päiväkodin suunnittelun lähtötiedoiksi ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 67 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Tekn.ltk. 29 Koulun ja päiväkodin henkilöstön kanssa on luonnosteltu eri vaihtoehtoja laajennuksen toteuttamiseksi. Esityslistan liitteenä on päiväkodin ja koulun henkilöstön hyväksymät luonnokset. Luonnoksessa nykyisin päiväkodin käytössä olleet tilat muutetaan koulutiloiksi ja päiväkodille rakennetaan uudet tilat päiväkodin puoleiseen päätyyn.

19 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Koulun käyttöön tulee 391 brm 2 lisätilaa ja päiväkodille rakennettavat uudet tilat ovat yhteensä 644 brm 2. Alustava kustannusarvio on Esityslistan mukana postitetaan luonnospiirustukset sekä kustannusarvio ja niitä esitellään kokouksessa. Lautakunta hyväksyy Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennuksen luonnospiirustukset ARK 01/ , ARK 101/ sekä hankkeen alustavan kustannusarvion ja esittää ne kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 169 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen esitteli kokouksessa ko. hankkeen luonnospiirustuksia. Käydyn keskustelun aikana Veikko Isoniemi esitti, että tehdään parakkikoulu, johon osa oppilaista saadaan siirrettyä nopeasti eikä tämä maksa niin paljon kuin esitetty laajennus. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Veikko Isoniemen esitystä ei ole kannatettu, joten se on rauennut. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Liite nro 2.

20 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Kaukolämpölaitoksen käytönvalvoja Tekn.ltk. 25 Laitosmies Timo Hyttinen on toiminut kaukolämpölaitoksen käytönvalvojana v lähtien, kun laitoksen käytönvalvojana toiminut LVI-teknikko irtisanoutui kunnan palveluksesta ja LVI-teknikon virkaa ei saatu täyttää. Hyttinen on jäämässä eläkkeelle , sitä ennen hän pitää vuosilomia niin, että hänen viimeinen työpäivänsä Polvijärven kunnan palveluksessa on toukokuussa. Laitoksella on tehty lautakunnan kokouksen mukaiset tehtäväjärjestelyt. Laitosmiesten kanssa on neuvoteltu tehtävien hoidosta ja sovittu, että laitosmies Pasi Karvinen jatkaa varakäytönvalvojana, laitosmies Jukka Veikkolainen on valmis ottamaan käytönvalvojan tehtävät vastattavakseen. Laitosmies Jukka Veikkolainen on toiminut vesihuoltolaitoksen hoitajana sekä kaukolämpölaitoksen varakäytönvalvojana. Lisäksi hän on vastannut kunnan omana työnä tehtävistä sähkö- ja automaatioasennuksista. Veikkolaisen nykyinen tehtäväkohtainen palkka on 1 909,78, ammattitaitolisä (8 %) 152,78, erillislisä 100, yhteensä 2 162,56 /kk. Laitoksen käytönvalvojana toimivan laitosmies Hyttisen kokonaispalkka on 2 419,96 /kk. Lautakunta päättää nimetä kaukolämpölaitoksen käytönvalvojaksi laitosmies Jukka Veikkolaisen alkaen. Hän jatkaa myös vesihuoltolaitoksen hoitajana. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että laitosmies Jukka Veikkolaisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään tehtävien kokonaisarvioinnin perusteella /kk, lisäksi hänelle maksetaan 8 % ammattitaitolisä 179,28, joten kokonaispalkka on 2 420,28 /kk. hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot