Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Aika , klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

2 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Saapuvilla olleet jäsenet Tero Puikkonen, puheenjohtaja Atte Ojanen Jaana Strandman, poistui 16:55 Markku Himanen Nina Nyyssönen Raimo Heinänen Muut saapuvilla olleet Poissa Aija Kuuppo, taloussuunnittelija, sihteeri Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 16:38 Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Raili Pöyry Jukka Siiriäinen, varajäsenet Markku Tissari, varajäsenet Olli Miettinen, varajäsenet Pia Nikulainen, varajäsenet Päivi Ylönen, varajäsenet Tapio Riepponen, varajäsenet Allekirjoitukset Tero Puikkonen Puheenjohtaja Aija Kuuppo Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raimo Heinänen Atte Ojanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä teknisen toimen asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, Mikkeli) Aija Kuuppo, taloussuunnittelija

3 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Atte Ojanen. Päätös Hyväksyttiin.

5 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Kiinteistöjohtaja 3/ Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennustöiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu tilataan Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy:ltä kokonaishintaan euroa (alv. 0 %) Ehdotus Esittelijä: Tero Puikkonen Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 MliDno Liitteet 1 Toimintakertomus.pdf Valmistelijat kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p ja vs. taloussuunnittelija Aija Kuuppo, p Keskushallinnon ohjeiden mukaan toimintakertomukset tilinpäätöstietoineen tulee toimittaa talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten mennessä. Mikkelin kaupungin tilakeskus on laatinut vuoden 2014 toiminnasta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen ja toimittanut sen talouspalveluille määräaikaan mennessä. Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Onneksi vuosi oli poikkeavan lämmin ja energiakuluista syntyi säästöä, jota pystyttiin kohdentamaan korjaustöihin. Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n euroa kertapoistoista (n. 1,0 M ) johtuen. Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,7% Investointimäärärahat (netto ) Vakituisen henkilöstön määrä (joista 3 oa.) Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/ myönnetyt lisämäärärahat :lla. Nettomenot olivat , saadut avustukset sekä rakennusten ja osakkeiden myyntitulot Avustuksiin sisältyy Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatu :n avustus. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n ). Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1,55 M, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 0,85 M, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisaareenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tehdyt määrärahamuutokset

7 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto ja kohdekohtainen toteuma ilmenevät toimintakertomuksen liitteenä olevasta investointien toteumataulukosta. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa Tulot/menot/toimintakate TA 2014 Toteutunut Toimintatuotot (sis. valmistus omaan käyttöön) Toimintakulut Toimintakate Toiminnan tuotot olivat n suuremmat kuin talousarviossa (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokorvaukset n ). Toiminnan kulut ylittyivät n :lla (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokulut n ) johtuen kunnossapitomäärärahoilla tehdyistä useista sisäilmakorjauksista ja koulujen sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrista. Sisäilmakorjauksia tehtiin vuoden aikana 9 koululla, 5 päiväkodilla ja kahdessa muussa kiinteistössä. Korjausvelan kasvua nykyisellä investointi- ja kunnossapitotasolla ei pystytä hallitsemaan. Koska kaupungin talous ei mahdollista lisäinvestointeja, palveluverkkoa tulee edelleen tiivistää ja tilatehokkuutta parantaa. Ylläpitokulujen alentamiseksi kannattamattomimpia vajaakäyttöisiä ja huonokuntoisimpia kiinteistöjä poistettiin/pitää jatkossakin poistaa käytöstä odottamaan purkua. Energiataloudellisten investointien tekeminen on kiinteistöpidon kannalta merkittävää, koska investoinnin yhteydessä pystytään usein uusimaan kiinteistön vanhentunutta talotekniikkaa. Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat uudistumassa; tilakeskukseen palkattiin kolme uutta henkilöä irtisanoutuneiden ja eläköityneiden tilalle. Toimintakertomus 2014 liitteineen jaetaan kokouskutsun mukana. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

8 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Tilakeskuksen toimintakertomuksen tilinpäätösasiakirjoineen. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tiedoksi Talouspalvelut/Tiina Viskari, tekninen toimi

9 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 MliDno Liitteet 1 Realisoitavat rakennukset 2015.pdf 2 Ristiinan ja Suomennimen kiinteistöjen realisointi.pdf 3 Käytöstä poistetut ja vajaakäyttöiset rakennukset.pdf Valmistelija kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p Vuonna 2014 realisoitiin seuraavat kiinteistöt/osakkeet: Myydyt asuinkiinteistöt: Anttolan entinen terveystalo Myydyt asunto-osakkeet: Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Myydyt muut osakkeet: Laaninkulma (Anttola) Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: rivitalo, Rantakylän koulun parakit Hietasen rivitalo, Kiinteistö Oy Kiinteistö Oy Virilä Porrassalmenkatu Esitys 2015 realisoitavista rakennuksista ja osakkeista Tilakeskus esittää hyväksyttäväksi seuraavat rakennusten ja osakkeiden realisoinnit Hyväksyntä käynnistää prosessin, jossa läpi käydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Vanha Mikkeli; liite 1. Ristiina ja Suomenniemi; liite 2. Ristiina: Kuomapirtti; purku (ei lämmönjakohuone), vuokrasopimus päättyy 5/2015. Huom. hyväksytty realisoitaviksi (kh 214 / ) Suomenniemi: rivitalo 2 ja työkeskus laitetaan kylmilleen kesä/2015 odottamaan purkua rivitalo 2; vapautuu vuokrauksesta kesä/2015, purku 2016 tai myöhemmin työkeskus + pihavarasto; vapautuu käytöstä kesä 2015, purku 2016 tai myöhemmin Taustatieto vajaakäyttöisistä kiinteistöistä; liite 3.

10 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Koska tilakeskuksella ei ole euroja purkaa kiinteistöjä, kun niiden käyttö loppuu, tilakeskus on joutunut/joutuu jatkossakin laittamaan niitä ns. kylmilleen odottamaan purkua. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2015 rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelman. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelma merkitään tiedoksi ja lähetetään aluejohtokunnille lausunnolle. Kiinteistöjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Jaana Strandman poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tiedoksi Aluejohtokunnat

11 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Muutoksenhakukielto 6, 7, 8, 9, 10 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

12 TILAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

13 Tilakeskus Yleistä Tilakeskus on taseyksikkö, joka organisatorisesti kuuluu tekniseen toimialaan. Vuoden 2013 alusta päättävänä toimielimenä on toiminut teknisen lautakunnan jaosto. Tilakeskus tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille. Se edistää omistamiensa toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tilakeskuksen perustehtävä on huolehtia ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista; vuokraamisesta ja hankkimisesta sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Tilakeskus toimii ns. kirjanpidollisena taseyksikkönä, jolla on oma tase, oma rahaliikenne (oma pankkitili) ja vastuu sille siirretystä rakennusomaisuudesta ja osakkeista sekä omista talonrakennusinvestoinneista. Tilakeskuksen sitovat tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinto ja talous Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan koulun ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun) sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tilakeskuksen liikevaihdon (vaikutus n euroa) ja muiden toiminnan tuottojen kasvun (vaikutus n euroa ilman Peitsarin koulun palokorvausta), energiakulusäästöjen (vaikutus n euroa) sekä jatkuvan talouden seurannan ja ohjauksen avulla käyttötalous pystyttiin pitämään hallinnassa. Tilikauden investointien rahoitukseen jouduttiin käyttämään n euroa edellisten vuosien ylijäämää. Likviditeetti oli hyvä, eikä limiittiluottoakaan tarvittu. Tilakeskuksen tilikausi tulee jäämään ylijäämäiseksi n euroa. Kertapoistoja purettavista ja käytöstä poistettavista kiinteistöistä tehtiin n eurolla. Kertapoistoista johtuen liikeylijäämä alittui n euroa marraskuussa irtisanoutuneen sähköasiantuntijan, 2014 kesäkuussa irtisanoutuneen energiainsinöörin ja syyskuussa eläkkeelle siirtyneen markkinoijan tilalle saatiin rekrytoitua uudet henkilöt. Joulukuussa eläköityneen kiinteistöpäällikön rekrytointi siirtyi helmikuun alkuun Vuokraustoiminta Tilakeskuksen liikevaihto euroa muodostui pääasiassa vuokratuotoista, joista ulkoisia vuokratuottoja oli n euroa ja sisäisiä n euroa. Pakollisten virkavapaiden ja eläköitymisen takia tehtäviä jouduttiin organisoimaan uudelleen ja priorisoimaan, jotta pakolliset tehtävät saatiin hoidettua. Kiinteistöjen vuokrausaste lähinnä talouslamasta johtuen laski n. 3 %-yksikköä (toteutuma n. 94 %). Vuokrausasteen laskiessa ja vajaakäyttöisten tilojen kunnon huonontuessa entistä tärkeämmäksi nousee kiinteistökohtainen kannattavuustarkastelu. Loppuvuodesta resurssit mahdollistivat käynnistää uuden tilojen markkinointisuunnitelman laadinnan ja kaupungintalon- ja virastotalon tilatehokkuusprojektin. Päämajakoululle jouduttiin vuokraamaan alkuvuodesta väistötilat koulun kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Anttolan yhtenäiskoululla oli koko vuoden joitakin parakkiluokkia väistötiloina sisäilmakorjauksista johtuen. Ulkoisia liike- sekä teollisuustilojen vuokria korotettiin 4 % ja sisäisiä vuokria 1,5 %. Vuokraustoiminnan henkilöstöä työllisti ja työllistää jatkossakin entistä enemmän kiinteistöjen realisointi, vaikka omaisuuden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysyritykselle. Etenkin isojen kohteiden purkutyöt osoittautuivat haasteellisiksi ja työllistäviksi kaikkine haitta-aineselvityksineen, tutkimuksineen ja valvontoineen. 1

14 Realisoitu omaisuus Myydyt asuinkiinteistöt: Myydyt asunto-osakkeet: Myydyt muut osakkeet: Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: Hietasen rivitalo, Anttolan entinen terveystalo Kiinteistö Oy Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Kiinteistö Oy Laaninkulma (Anttola) Virilä Porrassalmenkatu rivitalo, Rantakylän koulun parakit Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen Omana työnä tehtiin kunnossapidon arkkitehtisuunnittelu. Kaikki muu suunnittelu ostettiin ulkoa joko hankekohtaisella kilpailutuksella tai puitesopimuksilla. Tilakeskuksen talonrakennusinvestointien lisäksi rakennuttajia työllistivät kunnossapidon tilaustöiden rakennuttaminen ja niissä etenkin sisäilmakorjaukset. Rakennuttamispalveluja myytiin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle ja Mölnlycke Oy:lle. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnon ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investointimäärärahoja jouduttiin kohdentamaan poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia tehtiin 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheuttajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuotteiden kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimimattomuus/taso suhteessa tämän päivän vaatimuksiin, korjaustyöt ovat haasteellisia ja vaativia. Tilakeskuksen rooli ylläpitopalveluiden tilaajana on korostunut kumppanuusyhtiötoiminnan ja kaikkien ylläpitopalveluiden ulkoistamisen vuoksi, mikä on lisännyt myös tilaajan valvontatehtäviä ja henkilöstöresurssitarvetta. Anttolan yhteiskoulun liikuntasalin seinä Rakennusten kunnossapito Rakennusten kunnossapitoon ja tilaustöihin käytettiin yhteensä n euroa (ed. vuosi euroa) eli myös mm. energiakuluista säästyneet eurot. Kiinteistöjen kuntoarvioita teetettiin 14 käytössä olevaan kiinteistöön ja 4 myytävään kiinteistöön. Niiden perusteella arvioidaan kiinteistöjen peruskorjaustarve ja lähivuosien kunnossapitotarpeet. Kuntoarvioiden laadintaa jatketaan ja siihen on varattu myös kuluvalle vuodelle euron määräraha. 2

15 Rakennustekniset ja LVISA-tekniset kunnossapitotyöt toteutettiin ennalta laaditun ohjelman mukaan, samoin erikseen sovitut tilaus- ja investointityöt. Työt tilattiin laskutyönä tai minikilpailutuksella joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta. LVISA-teknisen kunnossapidon tavoitteeksi on otettu korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista. Rakennusautomaation toimintaan ja parempaan hyödyntämiseen etsittiin uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen hoito Kumppanuusyhtiön kanssa solmitun kiinteistöpalvelusopimuksen tehtävien ja toimintamallin mukaista kehittämistä jatkettiin edelleen, jotta sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuisivat paremmin. Laatutavoitteiden toteutumista seurattiin ja niistä raportoitiin urakoitsijalle kuukausikokouksissa. Haahtela-RES huolto-ohjelma on käytössä rakennusautomaatioon liitetyissä kiinteistöissä. Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojen hoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelut tuotti Punavaara Oy. Ko. palvelusopimuksen toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikokouksissa. Kiinteistöhoidon kustannusten alentamiseksi huonokuntoisten ja kannattamattomien kiinteistöjen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti tai ainakin laittaa ne ns. kylmilleen odottamaan purkua. Alueiden ylläpito Kiinteistöjen pihat lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen alue, kilpailutettu v. 2012, läntinen alue, kilpailutettu 2013, ja kaupungin keskusta-alue, jonka v laadittu sopimus on edelleen voimassa. Urakoitsijana kaikilla kolmella alueella jatkoi YIT Kuntatekniikka Oy. Ko. alueiden pihojen hoito kilpailutetaan yhtä aikaa kiinteistöjenhoidon kilpailutuksen kanssa v Ristiinan kiinteistöjen pihojen hoidon tuotti Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojen hoito ostettiin vesilaitokselta. Alueiden ylläpidon kesäajan valvonta tilattiin ulkoisena palveluna. Talvitöiden valvonta hankittiin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksiköltä. Laadun valvonnassa on panostettu urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen. Jätehuolto Jätehuollon kuljetus on kilpailutettu yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa ja sopimus on ollut voimassa alkaen. Kuljetuskustannusten nousua on kompensoitu kehittämällä jätekeräystä ja optimoimalla tyhjennysvälit. Energia ja vesihuolto Vuonna 2014 saatettiin loppuun usean vuoden suunnitelmallinen energiakatselmushanke, jolla kartoitettiin tilakeskuksen merkittävimpien kiinteistöjen energiankäyttö. Energiakatselmuksissa havaitut energiankäytön puutteet ja prosessivirheet korjattiin aktiivisesti siten, että järjestelmien toimintaan liittyneet ns. nolla-investoinnit korjattiin välittömästi. Investointeja vaatineet hankkeet arvioitiin kannattavuuden ja toteuduttavuuden perusteella, minkä jälkeen kustannustehokkaat, energiakatselmuksista havaitut korjausehdotukset, toteutettiin yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja investointiohjelma päättyi vuonna 2014, jossa parannettiin useiden kiinteistöjen energiantehokkuutta ja kehitettiin samalla kiinteistön sisäilman viihtyisyyttä. Suurimpina yksittäisinä taloudellisina satsauksina näistä oli Otavan päiväkodin ja asunnon lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön, Rantakeitaan liikuntasalin ja pukuhuoneiden ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja usean yleishyödyllisen kiinteistön ulkovalaistuksen saneeraus LED-tekniikalla. Usean vuoden määrätietoinen energiansäästöohjelma alkaa tuottaa haluttua tulosta tilakeskuksen kiinteistöissä. Vuoden 2014 kaukolämmön normitettu kulutus (vuosikulutus, jossa vuosivaihtelut otettu huomioon) laski 3,8 % ja sähkön kokonaiskulutus 3,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisten kiinteistöjen (kiinteistöt, joissa useammalta vuodelta luotettava kulutustieto) lukumäärää olemme saaneet kasvatettua vuosittain ja tältä osin luoneet edellytykset luotettavalle ja tehokkaalle energiansäästölle. Kulutusvertailua ja kulutusmuutoksiin reagointia on saatu helpotettua aktiivisella kulutuksen seurannalla, jota on kehitetty yhteistyössä Enerkeyn kanssa. Kestävään energiankäyttöön ja säästöön tähtäävässä yleiskoulutuksessa tilakeskus keskittyi tänä vuonna ala-aste ikäisiin koululaisiin. Ala-asteen opettajille jaettiin koulutusmateriaalia, joiden avulla energiansäästö näkökulmat voidaan helposti sulauttaa perusopetukseen. Valtakunnallisella energiasäästöviikolla järjestettiin yhteistyössä ESE:n, Mictechin ja Metsäsairila Oy:n kanssa toritapahtuma, jossa oppilaille opetettiin veden, lämmön, liikkumisen ja jätteidenkierrätyksen kestäviä energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Puhtaus Tilakeskuksen tilaamana hoidettiin vain virastojen puhtaus. Muiden tilojen puhtauspalvelujen tilaajana toimivat hallintokunnat. Puhtauspalvelut tuotti kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut-yksikkö. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n euroa kertapoistoista johtuen. 3

16 Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,7 % Investointimäärärahat lisämäärärahat (netto ) Vakituisen henkilöstön määrä (joista 3 oa.) Tilakeskuksen liikevaihto, muut tuotot, avustukset ja valmistus omaan käyttöön olivat yhteensä n euroa (ilman Peitsarin koulun palokorvausta) paremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ylittyivät n euroa. Ylitys johtui pääasiassa kiinteistöjen kunnossapitokorjauksista ja sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrakuluista. Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/myönnetyt lisämäärärahat eurolla. Investointien nettomenot huomioituna saadut valtionavut ( ) ja rakennusten ja osakkeiden myynneistä saadut tulot ( ) olivat euroa. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n ). Talouden tasapainottaminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tekniselle toimialalle asettamasta henkilöstömenosäästötavoitteesta, yhteensä , tilakeskus kattoi n Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalousvaikutustavoite toteutui. Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: talouden mahdollistava investointitaso -> ylitys n investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 %) -> toteutui Ristiinan investointihankkeissa ja Haukivuoren yhtenäiskouluhankkeessa energiatalouden hallinta ja energian säästö -> energiakulusäästöt yhteensä n euroa kunnossapitotason varmistaminen (tavoite nosto 5 %/v) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - > kunnossapitoon satsattiin ja käytettiin n euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja n euroa enemmän kuin TA realinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 %) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 %) - > vuokrausastetavoitteesta jäätiin, toteuma n. 94 % pihojen hoidon tason alentaminen - > toteutui c-salkun realisointi - > myyntitavoitteesta jäätiin (osa myymättömistä huonokuntoisimmista kiinteistöistä tullaan esittämään purettaviksi) Kiinteistöjen korjausvelka oli euroa/asukas, kasvua n. 1 % edellisestä vuodesta. Tasapainotusohjelman toimenpiteistä kunnossapidon määrärahojen lisäämiseen ja C-salkun realisointiin on panostettava jatkossa huomattavasti enemmän korjausvelan hallitsemiseksi ja kiinteistöjen käytettävyyden turvaamiseksi. Kiinteistöjen purkuun on oltava lähivuosina huomattavasti enemmän euroja kuin kuluneina vuosina. 4

17 TULOT/MENOT/TOIMINTAKATE 2014 Tilit TA 2014 TOT 2014 Käytetty % Myyntituotot ,2 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,5 TOIMINTATUOTOT +OMAVALM ,7 Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,6 Muut henkilöstösivukulut ,5 Henkilöstökorvaukset, muut henk.korjauserät HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Tilakeskuksen toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Tilakeskuksen toimintaa ohjataan 2013 hyväksytyn toimintasäännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti, ja Mikkelin kaupungin hankintasäännöllä. Tilakeskuksen investointien hyväksymisessä noudatetaan 2013 hyväksyttyjä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tilakeskusta johtaa kiinteistöjohtaja. Hän huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Seuranta ja raportointi tehtiin kuukausittain johdolle ja teknisen toimen johtoryhmälle. Lisäksi talouden ja toiminnan toteutumasta raportoitiin kaupunginhallitukselle 31.3., ja Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tullut tietoon. Hankintaprosessissa on huolehdittu siitä, että kaikki hankintoja tekevät ovat tietoisia hankintamenettelyn vaatimuksista ja että hankintalakia noudatetaan. Talonrakennusinvestoinnit ovat vastuutettu henkilöittäin ja jokainen on seuranta- ja selvitysvastuussa oman projektinsa rahojen käytöstä. Urakka- ja toimitussopimusten ehtoja ja laatumääräyksiä on noudatettu ja valvottu. Kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, joihin on voinut, on haettu avustusta. Kustannuksiltaan yli euron hankkeista esitetään erillinen jälkiseuranta teknisen lautakunnan jaostolle ja kaupunginhallitukselle. 5

18 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: Vuokrauspäällikkö Entisen Päämajakoulun muutos yhteiskäyttöiseksi tavoite: kirjaston käyttö/kävijät - yhteiskäytön koordinointi kansalaistaloksi tavoite: museot/kävijät - tilankäytön tehokkuuden parantaminen Kaupungintalon ja virastotalon tilatehokkuusprojekti tavoite: orkesteri/kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä - tilojen moninaiskäyttö. käynnistynyt. Lisäksi tilatehokkuus on tarkasteltu kaikkien peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointien yhteydessä. Edullisia bänditiloja vuokrattu useammasta kiinteistöstä. tapahtumissa tavoite: kävijämäärä tapahtumissa, Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: Kiinteistöjohtaja joihin myön- netty kohdeavustusta Hänninkentän huoltorakennuksen saneeraus ja laajennus tavoite: säännöllistä kulttuuriavustusta saavien - Naisvuoren uimahallin saneeraus kävijä-/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Yritysten nettolisäys: tavoite 140/vuosi Vuokrauspäällikkö Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta - markkinointisuunnitelman laadinta - asiakaspalvelun laadun kehittäminen - palveluresurssien varmistaminen. - Palvelujen kilpailutus palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. Kiinteistöpäällikkö, toimistorakennusmestari Vuokraustoiminnan tehtäviä jouduttu resurssivajeesta johtuen priorisoimaan - markkinointisuunnitelman laadinta käynnistynyt loppuvuodesta - asiakaspalvelun laadun kehittämiseen panostettu - resursseissa vielä vajetta Rakennus-, LVI-, sähkö- ja maalausurakat on kilpailutettu ja tehty puitejärjestelysopimukset. 6

19 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Ekologinen jalanjälki: Energiasäästöhankkeet: tavoite 5,5 energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi. Määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin (energiainvestointitoimenpideohjelma ) Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Vastuutus toimialalla Energiainsinööri Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Uusiutuvan energian käyttö: puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana, jolloin edistetään lämpöyrittäjyyttä. Lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Energiainsinööri Avustusten määrät maksimoitu, saatu energiainvestointiavustuksia yht Kets-tavoitteiden ja tulosten tehostamiseksi energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän pilottihanke Rejlers Oy:n kanssa valmistunut. Uusiutuvan energian kuntakatselmus päivitetty. Uusia uusiutuvan energian investointihankkeita kartoitettu. Siirtokelpoisten tilaratkaisut: 2014 uusi Siekkilän päiväkoti ja uusi Rantakylän päiväkoti. Energiatehokas rakentaminen: Uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen. Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja Siekkilän päiväkodin korvaaminen vuokrapäiväkodilla kilpailutettu loppuvuodesta Vuokraus osoittautui niin kalliiksi vaihtoehdoksi, että siitä luovuttiin. Valmisteltu Mikalo Oy:n kanssa uuden keskusta-alueen päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Energiatehokkuus huomioitu peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa mm: ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimuksessa rakenteiden ja rakennusosien U-arvovaatimuksissa, E- luvussa ja rakennuksen tiiveydessä. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toteutuma % Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ) ,2 Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm 2 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 64 2,1 63 1,8 61 2,3 96,8 127,8 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 18 1) 18 4) 18 Määräaikainen henkilökunta 3) 1 1 5) 2 1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) 2) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden ( m 3 ) 3) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 4) Vakituista henkilöstöä 18, joista 3 osa-aikaista 5) Energiainsinööri ja työllistetty 7

20 Investoinnit Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v olivat: Ristiinan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustyöt Ristiinan Vaarinsaaren muutos ja laajennus Ristiinan koulukeskuksen muutos- ja laajennus Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus Päämajakoulun kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaus Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjaus Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus/anttolan kirjaston ja Anttolan yhtenäiskoulun kotitaloustilojen rakentaminen Anttola-talolle Kalevankankaan päiväkoti Taitolaan Wisa-areenan IV-korjaus Pelastuslaitoksen katokset (alkanut 2013) Suomenniemen koulun tekniset käsityötilat (alkanut 2013) Otavan opiston ruokalan korjaus Energiataloudellisen Kets-sopimusten mukaiset investoinnit, useita kohteita Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä euroa, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), euroa, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatiin euron valtionavustus. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n euroa. Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa Talonrakennusinvestointien toteuma 2014 liitteenä, liite 1. 8

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot