Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Aika , klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

2 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Saapuvilla olleet jäsenet Tero Puikkonen, puheenjohtaja Atte Ojanen Jaana Strandman, poistui 16:55 Markku Himanen Nina Nyyssönen Raimo Heinänen Muut saapuvilla olleet Poissa Aija Kuuppo, taloussuunnittelija, sihteeri Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 16:38 Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Raili Pöyry Jukka Siiriäinen, varajäsenet Markku Tissari, varajäsenet Olli Miettinen, varajäsenet Pia Nikulainen, varajäsenet Päivi Ylönen, varajäsenet Tapio Riepponen, varajäsenet Allekirjoitukset Tero Puikkonen Puheenjohtaja Aija Kuuppo Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raimo Heinänen Atte Ojanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä teknisen toimen asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, Mikkeli) Aija Kuuppo, taloussuunnittelija

3 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Atte Ojanen. Päätös Hyväksyttiin.

5 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Kiinteistöjohtaja 3/ Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennustöiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu tilataan Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy:ltä kokonaishintaan euroa (alv. 0 %) Ehdotus Esittelijä: Tero Puikkonen Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 MliDno Liitteet 1 Toimintakertomus.pdf Valmistelijat kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p ja vs. taloussuunnittelija Aija Kuuppo, p Keskushallinnon ohjeiden mukaan toimintakertomukset tilinpäätöstietoineen tulee toimittaa talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten mennessä. Mikkelin kaupungin tilakeskus on laatinut vuoden 2014 toiminnasta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen ja toimittanut sen talouspalveluille määräaikaan mennessä. Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Onneksi vuosi oli poikkeavan lämmin ja energiakuluista syntyi säästöä, jota pystyttiin kohdentamaan korjaustöihin. Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n euroa kertapoistoista (n. 1,0 M ) johtuen. Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,7% Investointimäärärahat (netto ) Vakituisen henkilöstön määrä (joista 3 oa.) Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/ myönnetyt lisämäärärahat :lla. Nettomenot olivat , saadut avustukset sekä rakennusten ja osakkeiden myyntitulot Avustuksiin sisältyy Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatu :n avustus. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n ). Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1,55 M, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 0,85 M, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisaareenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tehdyt määrärahamuutokset

7 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto ja kohdekohtainen toteuma ilmenevät toimintakertomuksen liitteenä olevasta investointien toteumataulukosta. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa Tulot/menot/toimintakate TA 2014 Toteutunut Toimintatuotot (sis. valmistus omaan käyttöön) Toimintakulut Toimintakate Toiminnan tuotot olivat n suuremmat kuin talousarviossa (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokorvaukset n ). Toiminnan kulut ylittyivät n :lla (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokulut n ) johtuen kunnossapitomäärärahoilla tehdyistä useista sisäilmakorjauksista ja koulujen sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrista. Sisäilmakorjauksia tehtiin vuoden aikana 9 koululla, 5 päiväkodilla ja kahdessa muussa kiinteistössä. Korjausvelan kasvua nykyisellä investointi- ja kunnossapitotasolla ei pystytä hallitsemaan. Koska kaupungin talous ei mahdollista lisäinvestointeja, palveluverkkoa tulee edelleen tiivistää ja tilatehokkuutta parantaa. Ylläpitokulujen alentamiseksi kannattamattomimpia vajaakäyttöisiä ja huonokuntoisimpia kiinteistöjä poistettiin/pitää jatkossakin poistaa käytöstä odottamaan purkua. Energiataloudellisten investointien tekeminen on kiinteistöpidon kannalta merkittävää, koska investoinnin yhteydessä pystytään usein uusimaan kiinteistön vanhentunutta talotekniikkaa. Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat uudistumassa; tilakeskukseen palkattiin kolme uutta henkilöä irtisanoutuneiden ja eläköityneiden tilalle. Toimintakertomus 2014 liitteineen jaetaan kokouskutsun mukana. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

8 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Tilakeskuksen toimintakertomuksen tilinpäätösasiakirjoineen. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tiedoksi Talouspalvelut/Tiina Viskari, tekninen toimi

9 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 MliDno Liitteet 1 Realisoitavat rakennukset 2015.pdf 2 Ristiinan ja Suomennimen kiinteistöjen realisointi.pdf 3 Käytöstä poistetut ja vajaakäyttöiset rakennukset.pdf Valmistelija kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p Vuonna 2014 realisoitiin seuraavat kiinteistöt/osakkeet: Myydyt asuinkiinteistöt: Anttolan entinen terveystalo Myydyt asunto-osakkeet: Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Myydyt muut osakkeet: Laaninkulma (Anttola) Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: rivitalo, Rantakylän koulun parakit Hietasen rivitalo, Kiinteistö Oy Kiinteistö Oy Virilä Porrassalmenkatu Esitys 2015 realisoitavista rakennuksista ja osakkeista Tilakeskus esittää hyväksyttäväksi seuraavat rakennusten ja osakkeiden realisoinnit Hyväksyntä käynnistää prosessin, jossa läpi käydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Vanha Mikkeli; liite 1. Ristiina ja Suomenniemi; liite 2. Ristiina: Kuomapirtti; purku (ei lämmönjakohuone), vuokrasopimus päättyy 5/2015. Huom. hyväksytty realisoitaviksi (kh 214 / ) Suomenniemi: rivitalo 2 ja työkeskus laitetaan kylmilleen kesä/2015 odottamaan purkua rivitalo 2; vapautuu vuokrauksesta kesä/2015, purku 2016 tai myöhemmin työkeskus + pihavarasto; vapautuu käytöstä kesä 2015, purku 2016 tai myöhemmin Taustatieto vajaakäyttöisistä kiinteistöistä; liite 3.

10 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Koska tilakeskuksella ei ole euroja purkaa kiinteistöjä, kun niiden käyttö loppuu, tilakeskus on joutunut/joutuu jatkossakin laittamaan niitä ns. kylmilleen odottamaan purkua. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2015 rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelman. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelma merkitään tiedoksi ja lähetetään aluejohtokunnille lausunnolle. Kiinteistöjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Jaana Strandman poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tiedoksi Aluejohtokunnat

11 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Muutoksenhakukielto 6, 7, 8, 9, 10 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

12 TILAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

13 Tilakeskus Yleistä Tilakeskus on taseyksikkö, joka organisatorisesti kuuluu tekniseen toimialaan. Vuoden 2013 alusta päättävänä toimielimenä on toiminut teknisen lautakunnan jaosto. Tilakeskus tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille. Se edistää omistamiensa toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tilakeskuksen perustehtävä on huolehtia ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista; vuokraamisesta ja hankkimisesta sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Tilakeskus toimii ns. kirjanpidollisena taseyksikkönä, jolla on oma tase, oma rahaliikenne (oma pankkitili) ja vastuu sille siirretystä rakennusomaisuudesta ja osakkeista sekä omista talonrakennusinvestoinneista. Tilakeskuksen sitovat tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinto ja talous Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan koulun ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun) sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tilakeskuksen liikevaihdon (vaikutus n euroa) ja muiden toiminnan tuottojen kasvun (vaikutus n euroa ilman Peitsarin koulun palokorvausta), energiakulusäästöjen (vaikutus n euroa) sekä jatkuvan talouden seurannan ja ohjauksen avulla käyttötalous pystyttiin pitämään hallinnassa. Tilikauden investointien rahoitukseen jouduttiin käyttämään n euroa edellisten vuosien ylijäämää. Likviditeetti oli hyvä, eikä limiittiluottoakaan tarvittu. Tilakeskuksen tilikausi tulee jäämään ylijäämäiseksi n euroa. Kertapoistoja purettavista ja käytöstä poistettavista kiinteistöistä tehtiin n eurolla. Kertapoistoista johtuen liikeylijäämä alittui n euroa marraskuussa irtisanoutuneen sähköasiantuntijan, 2014 kesäkuussa irtisanoutuneen energiainsinöörin ja syyskuussa eläkkeelle siirtyneen markkinoijan tilalle saatiin rekrytoitua uudet henkilöt. Joulukuussa eläköityneen kiinteistöpäällikön rekrytointi siirtyi helmikuun alkuun Vuokraustoiminta Tilakeskuksen liikevaihto euroa muodostui pääasiassa vuokratuotoista, joista ulkoisia vuokratuottoja oli n euroa ja sisäisiä n euroa. Pakollisten virkavapaiden ja eläköitymisen takia tehtäviä jouduttiin organisoimaan uudelleen ja priorisoimaan, jotta pakolliset tehtävät saatiin hoidettua. Kiinteistöjen vuokrausaste lähinnä talouslamasta johtuen laski n. 3 %-yksikköä (toteutuma n. 94 %). Vuokrausasteen laskiessa ja vajaakäyttöisten tilojen kunnon huonontuessa entistä tärkeämmäksi nousee kiinteistökohtainen kannattavuustarkastelu. Loppuvuodesta resurssit mahdollistivat käynnistää uuden tilojen markkinointisuunnitelman laadinnan ja kaupungintalon- ja virastotalon tilatehokkuusprojektin. Päämajakoululle jouduttiin vuokraamaan alkuvuodesta väistötilat koulun kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Anttolan yhtenäiskoululla oli koko vuoden joitakin parakkiluokkia väistötiloina sisäilmakorjauksista johtuen. Ulkoisia liike- sekä teollisuustilojen vuokria korotettiin 4 % ja sisäisiä vuokria 1,5 %. Vuokraustoiminnan henkilöstöä työllisti ja työllistää jatkossakin entistä enemmän kiinteistöjen realisointi, vaikka omaisuuden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysyritykselle. Etenkin isojen kohteiden purkutyöt osoittautuivat haasteellisiksi ja työllistäviksi kaikkine haitta-aineselvityksineen, tutkimuksineen ja valvontoineen. 1

14 Realisoitu omaisuus Myydyt asuinkiinteistöt: Myydyt asunto-osakkeet: Myydyt muut osakkeet: Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: Hietasen rivitalo, Anttolan entinen terveystalo Kiinteistö Oy Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Kiinteistö Oy Laaninkulma (Anttola) Virilä Porrassalmenkatu rivitalo, Rantakylän koulun parakit Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen Omana työnä tehtiin kunnossapidon arkkitehtisuunnittelu. Kaikki muu suunnittelu ostettiin ulkoa joko hankekohtaisella kilpailutuksella tai puitesopimuksilla. Tilakeskuksen talonrakennusinvestointien lisäksi rakennuttajia työllistivät kunnossapidon tilaustöiden rakennuttaminen ja niissä etenkin sisäilmakorjaukset. Rakennuttamispalveluja myytiin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle ja Mölnlycke Oy:lle. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnon ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investointimäärärahoja jouduttiin kohdentamaan poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia tehtiin 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheuttajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuotteiden kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimimattomuus/taso suhteessa tämän päivän vaatimuksiin, korjaustyöt ovat haasteellisia ja vaativia. Tilakeskuksen rooli ylläpitopalveluiden tilaajana on korostunut kumppanuusyhtiötoiminnan ja kaikkien ylläpitopalveluiden ulkoistamisen vuoksi, mikä on lisännyt myös tilaajan valvontatehtäviä ja henkilöstöresurssitarvetta. Anttolan yhteiskoulun liikuntasalin seinä Rakennusten kunnossapito Rakennusten kunnossapitoon ja tilaustöihin käytettiin yhteensä n euroa (ed. vuosi euroa) eli myös mm. energiakuluista säästyneet eurot. Kiinteistöjen kuntoarvioita teetettiin 14 käytössä olevaan kiinteistöön ja 4 myytävään kiinteistöön. Niiden perusteella arvioidaan kiinteistöjen peruskorjaustarve ja lähivuosien kunnossapitotarpeet. Kuntoarvioiden laadintaa jatketaan ja siihen on varattu myös kuluvalle vuodelle euron määräraha. 2

15 Rakennustekniset ja LVISA-tekniset kunnossapitotyöt toteutettiin ennalta laaditun ohjelman mukaan, samoin erikseen sovitut tilaus- ja investointityöt. Työt tilattiin laskutyönä tai minikilpailutuksella joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta. LVISA-teknisen kunnossapidon tavoitteeksi on otettu korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista. Rakennusautomaation toimintaan ja parempaan hyödyntämiseen etsittiin uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen hoito Kumppanuusyhtiön kanssa solmitun kiinteistöpalvelusopimuksen tehtävien ja toimintamallin mukaista kehittämistä jatkettiin edelleen, jotta sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuisivat paremmin. Laatutavoitteiden toteutumista seurattiin ja niistä raportoitiin urakoitsijalle kuukausikokouksissa. Haahtela-RES huolto-ohjelma on käytössä rakennusautomaatioon liitetyissä kiinteistöissä. Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojen hoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelut tuotti Punavaara Oy. Ko. palvelusopimuksen toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikokouksissa. Kiinteistöhoidon kustannusten alentamiseksi huonokuntoisten ja kannattamattomien kiinteistöjen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti tai ainakin laittaa ne ns. kylmilleen odottamaan purkua. Alueiden ylläpito Kiinteistöjen pihat lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen alue, kilpailutettu v. 2012, läntinen alue, kilpailutettu 2013, ja kaupungin keskusta-alue, jonka v laadittu sopimus on edelleen voimassa. Urakoitsijana kaikilla kolmella alueella jatkoi YIT Kuntatekniikka Oy. Ko. alueiden pihojen hoito kilpailutetaan yhtä aikaa kiinteistöjenhoidon kilpailutuksen kanssa v Ristiinan kiinteistöjen pihojen hoidon tuotti Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojen hoito ostettiin vesilaitokselta. Alueiden ylläpidon kesäajan valvonta tilattiin ulkoisena palveluna. Talvitöiden valvonta hankittiin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksiköltä. Laadun valvonnassa on panostettu urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen. Jätehuolto Jätehuollon kuljetus on kilpailutettu yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa ja sopimus on ollut voimassa alkaen. Kuljetuskustannusten nousua on kompensoitu kehittämällä jätekeräystä ja optimoimalla tyhjennysvälit. Energia ja vesihuolto Vuonna 2014 saatettiin loppuun usean vuoden suunnitelmallinen energiakatselmushanke, jolla kartoitettiin tilakeskuksen merkittävimpien kiinteistöjen energiankäyttö. Energiakatselmuksissa havaitut energiankäytön puutteet ja prosessivirheet korjattiin aktiivisesti siten, että järjestelmien toimintaan liittyneet ns. nolla-investoinnit korjattiin välittömästi. Investointeja vaatineet hankkeet arvioitiin kannattavuuden ja toteuduttavuuden perusteella, minkä jälkeen kustannustehokkaat, energiakatselmuksista havaitut korjausehdotukset, toteutettiin yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja investointiohjelma päättyi vuonna 2014, jossa parannettiin useiden kiinteistöjen energiantehokkuutta ja kehitettiin samalla kiinteistön sisäilman viihtyisyyttä. Suurimpina yksittäisinä taloudellisina satsauksina näistä oli Otavan päiväkodin ja asunnon lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön, Rantakeitaan liikuntasalin ja pukuhuoneiden ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja usean yleishyödyllisen kiinteistön ulkovalaistuksen saneeraus LED-tekniikalla. Usean vuoden määrätietoinen energiansäästöohjelma alkaa tuottaa haluttua tulosta tilakeskuksen kiinteistöissä. Vuoden 2014 kaukolämmön normitettu kulutus (vuosikulutus, jossa vuosivaihtelut otettu huomioon) laski 3,8 % ja sähkön kokonaiskulutus 3,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisten kiinteistöjen (kiinteistöt, joissa useammalta vuodelta luotettava kulutustieto) lukumäärää olemme saaneet kasvatettua vuosittain ja tältä osin luoneet edellytykset luotettavalle ja tehokkaalle energiansäästölle. Kulutusvertailua ja kulutusmuutoksiin reagointia on saatu helpotettua aktiivisella kulutuksen seurannalla, jota on kehitetty yhteistyössä Enerkeyn kanssa. Kestävään energiankäyttöön ja säästöön tähtäävässä yleiskoulutuksessa tilakeskus keskittyi tänä vuonna ala-aste ikäisiin koululaisiin. Ala-asteen opettajille jaettiin koulutusmateriaalia, joiden avulla energiansäästö näkökulmat voidaan helposti sulauttaa perusopetukseen. Valtakunnallisella energiasäästöviikolla järjestettiin yhteistyössä ESE:n, Mictechin ja Metsäsairila Oy:n kanssa toritapahtuma, jossa oppilaille opetettiin veden, lämmön, liikkumisen ja jätteidenkierrätyksen kestäviä energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Puhtaus Tilakeskuksen tilaamana hoidettiin vain virastojen puhtaus. Muiden tilojen puhtauspalvelujen tilaajana toimivat hallintokunnat. Puhtauspalvelut tuotti kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut-yksikkö. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n euroa kertapoistoista johtuen. 3

16 Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,7 % Investointimäärärahat lisämäärärahat (netto ) Vakituisen henkilöstön määrä (joista 3 oa.) Tilakeskuksen liikevaihto, muut tuotot, avustukset ja valmistus omaan käyttöön olivat yhteensä n euroa (ilman Peitsarin koulun palokorvausta) paremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ylittyivät n euroa. Ylitys johtui pääasiassa kiinteistöjen kunnossapitokorjauksista ja sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrakuluista. Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/myönnetyt lisämäärärahat eurolla. Investointien nettomenot huomioituna saadut valtionavut ( ) ja rakennusten ja osakkeiden myynneistä saadut tulot ( ) olivat euroa. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n ). Talouden tasapainottaminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tekniselle toimialalle asettamasta henkilöstömenosäästötavoitteesta, yhteensä , tilakeskus kattoi n Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalousvaikutustavoite toteutui. Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: talouden mahdollistava investointitaso -> ylitys n investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 %) -> toteutui Ristiinan investointihankkeissa ja Haukivuoren yhtenäiskouluhankkeessa energiatalouden hallinta ja energian säästö -> energiakulusäästöt yhteensä n euroa kunnossapitotason varmistaminen (tavoite nosto 5 %/v) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - > kunnossapitoon satsattiin ja käytettiin n euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja n euroa enemmän kuin TA realinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 %) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 %) - > vuokrausastetavoitteesta jäätiin, toteuma n. 94 % pihojen hoidon tason alentaminen - > toteutui c-salkun realisointi - > myyntitavoitteesta jäätiin (osa myymättömistä huonokuntoisimmista kiinteistöistä tullaan esittämään purettaviksi) Kiinteistöjen korjausvelka oli euroa/asukas, kasvua n. 1 % edellisestä vuodesta. Tasapainotusohjelman toimenpiteistä kunnossapidon määrärahojen lisäämiseen ja C-salkun realisointiin on panostettava jatkossa huomattavasti enemmän korjausvelan hallitsemiseksi ja kiinteistöjen käytettävyyden turvaamiseksi. Kiinteistöjen purkuun on oltava lähivuosina huomattavasti enemmän euroja kuin kuluneina vuosina. 4

17 TULOT/MENOT/TOIMINTAKATE 2014 Tilit TA 2014 TOT 2014 Käytetty % Myyntituotot ,2 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,5 TOIMINTATUOTOT +OMAVALM ,7 Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,6 Muut henkilöstösivukulut ,5 Henkilöstökorvaukset, muut henk.korjauserät HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Tilakeskuksen toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Tilakeskuksen toimintaa ohjataan 2013 hyväksytyn toimintasäännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti, ja Mikkelin kaupungin hankintasäännöllä. Tilakeskuksen investointien hyväksymisessä noudatetaan 2013 hyväksyttyjä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tilakeskusta johtaa kiinteistöjohtaja. Hän huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Seuranta ja raportointi tehtiin kuukausittain johdolle ja teknisen toimen johtoryhmälle. Lisäksi talouden ja toiminnan toteutumasta raportoitiin kaupunginhallitukselle 31.3., ja Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tullut tietoon. Hankintaprosessissa on huolehdittu siitä, että kaikki hankintoja tekevät ovat tietoisia hankintamenettelyn vaatimuksista ja että hankintalakia noudatetaan. Talonrakennusinvestoinnit ovat vastuutettu henkilöittäin ja jokainen on seuranta- ja selvitysvastuussa oman projektinsa rahojen käytöstä. Urakka- ja toimitussopimusten ehtoja ja laatumääräyksiä on noudatettu ja valvottu. Kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, joihin on voinut, on haettu avustusta. Kustannuksiltaan yli euron hankkeista esitetään erillinen jälkiseuranta teknisen lautakunnan jaostolle ja kaupunginhallitukselle. 5

18 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: Vuokrauspäällikkö Entisen Päämajakoulun muutos yhteiskäyttöiseksi tavoite: kirjaston käyttö/kävijät - yhteiskäytön koordinointi kansalaistaloksi tavoite: museot/kävijät - tilankäytön tehokkuuden parantaminen Kaupungintalon ja virastotalon tilatehokkuusprojekti tavoite: orkesteri/kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä - tilojen moninaiskäyttö. käynnistynyt. Lisäksi tilatehokkuus on tarkasteltu kaikkien peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointien yhteydessä. Edullisia bänditiloja vuokrattu useammasta kiinteistöstä. tapahtumissa tavoite: kävijämäärä tapahtumissa, Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: Kiinteistöjohtaja joihin myön- netty kohdeavustusta Hänninkentän huoltorakennuksen saneeraus ja laajennus tavoite: säännöllistä kulttuuriavustusta saavien - Naisvuoren uimahallin saneeraus kävijä-/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Yritysten nettolisäys: tavoite 140/vuosi Vuokrauspäällikkö Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta - markkinointisuunnitelman laadinta - asiakaspalvelun laadun kehittäminen - palveluresurssien varmistaminen. - Palvelujen kilpailutus palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. Kiinteistöpäällikkö, toimistorakennusmestari Vuokraustoiminnan tehtäviä jouduttu resurssivajeesta johtuen priorisoimaan - markkinointisuunnitelman laadinta käynnistynyt loppuvuodesta - asiakaspalvelun laadun kehittämiseen panostettu - resursseissa vielä vajetta Rakennus-, LVI-, sähkö- ja maalausurakat on kilpailutettu ja tehty puitejärjestelysopimukset. 6

19 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Ekologinen jalanjälki: Energiasäästöhankkeet: tavoite 5,5 energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi. Määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin (energiainvestointitoimenpideohjelma ) Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Vastuutus toimialalla Energiainsinööri Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Uusiutuvan energian käyttö: puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana, jolloin edistetään lämpöyrittäjyyttä. Lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Energiainsinööri Avustusten määrät maksimoitu, saatu energiainvestointiavustuksia yht Kets-tavoitteiden ja tulosten tehostamiseksi energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän pilottihanke Rejlers Oy:n kanssa valmistunut. Uusiutuvan energian kuntakatselmus päivitetty. Uusia uusiutuvan energian investointihankkeita kartoitettu. Siirtokelpoisten tilaratkaisut: 2014 uusi Siekkilän päiväkoti ja uusi Rantakylän päiväkoti. Energiatehokas rakentaminen: Uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen. Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja Siekkilän päiväkodin korvaaminen vuokrapäiväkodilla kilpailutettu loppuvuodesta Vuokraus osoittautui niin kalliiksi vaihtoehdoksi, että siitä luovuttiin. Valmisteltu Mikalo Oy:n kanssa uuden keskusta-alueen päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Energiatehokkuus huomioitu peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa mm: ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimuksessa rakenteiden ja rakennusosien U-arvovaatimuksissa, E- luvussa ja rakennuksen tiiveydessä. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toteutuma % Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ) ,2 Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm 2 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 64 2,1 63 1,8 61 2,3 96,8 127,8 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 18 1) 18 4) 18 Määräaikainen henkilökunta 3) 1 1 5) 2 1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) 2) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden ( m 3 ) 3) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 4) Vakituista henkilöstöä 18, joista 3 osa-aikaista 5) Energiainsinööri ja työllistetty 7

20 Investoinnit Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v olivat: Ristiinan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustyöt Ristiinan Vaarinsaaren muutos ja laajennus Ristiinan koulukeskuksen muutos- ja laajennus Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus Päämajakoulun kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaus Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjaus Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus/anttolan kirjaston ja Anttolan yhtenäiskoulun kotitaloustilojen rakentaminen Anttola-talolle Kalevankankaan päiväkoti Taitolaan Wisa-areenan IV-korjaus Pelastuslaitoksen katokset (alkanut 2013) Suomenniemen koulun tekniset käsityötilat (alkanut 2013) Otavan opiston ruokalan korjaus Energiataloudellisen Kets-sopimusten mukaiset investoinnit, useita kohteita Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä euroa, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), euroa, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatiin euron valtionavustus. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n euroa. Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa Talonrakennusinvestointien toteuma 2014 liitteenä, liite 1. 8

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (13) Aika 15.04.2015, klo 18:00-19:20 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Pöytäkirja :07

Pöytäkirja :07 Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot