Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Aika , klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

2 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Saapuvilla olleet jäsenet Tero Puikkonen, puheenjohtaja Atte Ojanen Jaana Strandman, poistui 16:55 Markku Himanen Nina Nyyssönen Raimo Heinänen Muut saapuvilla olleet Poissa Aija Kuuppo, taloussuunnittelija, sihteeri Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 16:38 Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Raili Pöyry Jukka Siiriäinen, varajäsenet Markku Tissari, varajäsenet Olli Miettinen, varajäsenet Pia Nikulainen, varajäsenet Päivi Ylönen, varajäsenet Tapio Riepponen, varajäsenet Allekirjoitukset Tero Puikkonen Puheenjohtaja Aija Kuuppo Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raimo Heinänen Atte Ojanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä teknisen toimen asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, Mikkeli) Aija Kuuppo, taloussuunnittelija

3 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Atte Ojanen. Päätös Hyväksyttiin.

5 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Kiinteistöjohtaja 3/ Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennustöiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu tilataan Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy:ltä kokonaishintaan euroa (alv. 0 %) Ehdotus Esittelijä: Tero Puikkonen Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 MliDno Liitteet 1 Toimintakertomus.pdf Valmistelijat kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p ja vs. taloussuunnittelija Aija Kuuppo, p Keskushallinnon ohjeiden mukaan toimintakertomukset tilinpäätöstietoineen tulee toimittaa talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten mennessä. Mikkelin kaupungin tilakeskus on laatinut vuoden 2014 toiminnasta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen ja toimittanut sen talouspalveluille määräaikaan mennessä. Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Onneksi vuosi oli poikkeavan lämmin ja energiakuluista syntyi säästöä, jota pystyttiin kohdentamaan korjaustöihin. Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n euroa kertapoistoista (n. 1,0 M ) johtuen. Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,7% Investointimäärärahat (netto ) Vakituisen henkilöstön määrä (joista 3 oa.) Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/ myönnetyt lisämäärärahat :lla. Nettomenot olivat , saadut avustukset sekä rakennusten ja osakkeiden myyntitulot Avustuksiin sisältyy Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatu :n avustus. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n ). Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1,55 M, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 0,85 M, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisaareenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tehdyt määrärahamuutokset

7 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto ja kohdekohtainen toteuma ilmenevät toimintakertomuksen liitteenä olevasta investointien toteumataulukosta. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa Tulot/menot/toimintakate TA 2014 Toteutunut Toimintatuotot (sis. valmistus omaan käyttöön) Toimintakulut Toimintakate Toiminnan tuotot olivat n suuremmat kuin talousarviossa (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokorvaukset n ). Toiminnan kulut ylittyivät n :lla (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokulut n ) johtuen kunnossapitomäärärahoilla tehdyistä useista sisäilmakorjauksista ja koulujen sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrista. Sisäilmakorjauksia tehtiin vuoden aikana 9 koululla, 5 päiväkodilla ja kahdessa muussa kiinteistössä. Korjausvelan kasvua nykyisellä investointi- ja kunnossapitotasolla ei pystytä hallitsemaan. Koska kaupungin talous ei mahdollista lisäinvestointeja, palveluverkkoa tulee edelleen tiivistää ja tilatehokkuutta parantaa. Ylläpitokulujen alentamiseksi kannattamattomimpia vajaakäyttöisiä ja huonokuntoisimpia kiinteistöjä poistettiin/pitää jatkossakin poistaa käytöstä odottamaan purkua. Energiataloudellisten investointien tekeminen on kiinteistöpidon kannalta merkittävää, koska investoinnin yhteydessä pystytään usein uusimaan kiinteistön vanhentunutta talotekniikkaa. Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat uudistumassa; tilakeskukseen palkattiin kolme uutta henkilöä irtisanoutuneiden ja eläköityneiden tilalle. Toimintakertomus 2014 liitteineen jaetaan kokouskutsun mukana. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

8 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Tilakeskuksen toimintakertomuksen tilinpäätösasiakirjoineen. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tiedoksi Talouspalvelut/Tiina Viskari, tekninen toimi

9 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 MliDno Liitteet 1 Realisoitavat rakennukset 2015.pdf 2 Ristiinan ja Suomennimen kiinteistöjen realisointi.pdf 3 Käytöstä poistetut ja vajaakäyttöiset rakennukset.pdf Valmistelija kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p Vuonna 2014 realisoitiin seuraavat kiinteistöt/osakkeet: Myydyt asuinkiinteistöt: Anttolan entinen terveystalo Myydyt asunto-osakkeet: Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Myydyt muut osakkeet: Laaninkulma (Anttola) Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: rivitalo, Rantakylän koulun parakit Hietasen rivitalo, Kiinteistö Oy Kiinteistö Oy Virilä Porrassalmenkatu Esitys 2015 realisoitavista rakennuksista ja osakkeista Tilakeskus esittää hyväksyttäväksi seuraavat rakennusten ja osakkeiden realisoinnit Hyväksyntä käynnistää prosessin, jossa läpi käydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Vanha Mikkeli; liite 1. Ristiina ja Suomenniemi; liite 2. Ristiina: Kuomapirtti; purku (ei lämmönjakohuone), vuokrasopimus päättyy 5/2015. Huom. hyväksytty realisoitaviksi (kh 214 / ) Suomenniemi: rivitalo 2 ja työkeskus laitetaan kylmilleen kesä/2015 odottamaan purkua rivitalo 2; vapautuu vuokrauksesta kesä/2015, purku 2016 tai myöhemmin työkeskus + pihavarasto; vapautuu käytöstä kesä 2015, purku 2016 tai myöhemmin Taustatieto vajaakäyttöisistä kiinteistöistä; liite 3.

10 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Koska tilakeskuksella ei ole euroja purkaa kiinteistöjä, kun niiden käyttö loppuu, tilakeskus on joutunut/joutuu jatkossakin laittamaan niitä ns. kylmilleen odottamaan purkua. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2015 rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelman. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelma merkitään tiedoksi ja lähetetään aluejohtokunnille lausunnolle. Kiinteistöjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Jaana Strandman poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tiedoksi Aluejohtokunnat

11 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (11) Teknisen lautakunnan jaosto Muutoksenhakukielto 6, 7, 8, 9, 10 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

12 TILAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

13 Tilakeskus Yleistä Tilakeskus on taseyksikkö, joka organisatorisesti kuuluu tekniseen toimialaan. Vuoden 2013 alusta päättävänä toimielimenä on toiminut teknisen lautakunnan jaosto. Tilakeskus tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille. Se edistää omistamiensa toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tilakeskuksen perustehtävä on huolehtia ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista; vuokraamisesta ja hankkimisesta sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Tilakeskus toimii ns. kirjanpidollisena taseyksikkönä, jolla on oma tase, oma rahaliikenne (oma pankkitili) ja vastuu sille siirretystä rakennusomaisuudesta ja osakkeista sekä omista talonrakennusinvestoinneista. Tilakeskuksen sitovat tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinto ja talous Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan koulun ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun) sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tilakeskuksen liikevaihdon (vaikutus n euroa) ja muiden toiminnan tuottojen kasvun (vaikutus n euroa ilman Peitsarin koulun palokorvausta), energiakulusäästöjen (vaikutus n euroa) sekä jatkuvan talouden seurannan ja ohjauksen avulla käyttötalous pystyttiin pitämään hallinnassa. Tilikauden investointien rahoitukseen jouduttiin käyttämään n euroa edellisten vuosien ylijäämää. Likviditeetti oli hyvä, eikä limiittiluottoakaan tarvittu. Tilakeskuksen tilikausi tulee jäämään ylijäämäiseksi n euroa. Kertapoistoja purettavista ja käytöstä poistettavista kiinteistöistä tehtiin n eurolla. Kertapoistoista johtuen liikeylijäämä alittui n euroa marraskuussa irtisanoutuneen sähköasiantuntijan, 2014 kesäkuussa irtisanoutuneen energiainsinöörin ja syyskuussa eläkkeelle siirtyneen markkinoijan tilalle saatiin rekrytoitua uudet henkilöt. Joulukuussa eläköityneen kiinteistöpäällikön rekrytointi siirtyi helmikuun alkuun Vuokraustoiminta Tilakeskuksen liikevaihto euroa muodostui pääasiassa vuokratuotoista, joista ulkoisia vuokratuottoja oli n euroa ja sisäisiä n euroa. Pakollisten virkavapaiden ja eläköitymisen takia tehtäviä jouduttiin organisoimaan uudelleen ja priorisoimaan, jotta pakolliset tehtävät saatiin hoidettua. Kiinteistöjen vuokrausaste lähinnä talouslamasta johtuen laski n. 3 %-yksikköä (toteutuma n. 94 %). Vuokrausasteen laskiessa ja vajaakäyttöisten tilojen kunnon huonontuessa entistä tärkeämmäksi nousee kiinteistökohtainen kannattavuustarkastelu. Loppuvuodesta resurssit mahdollistivat käynnistää uuden tilojen markkinointisuunnitelman laadinnan ja kaupungintalon- ja virastotalon tilatehokkuusprojektin. Päämajakoululle jouduttiin vuokraamaan alkuvuodesta väistötilat koulun kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Anttolan yhtenäiskoululla oli koko vuoden joitakin parakkiluokkia väistötiloina sisäilmakorjauksista johtuen. Ulkoisia liike- sekä teollisuustilojen vuokria korotettiin 4 % ja sisäisiä vuokria 1,5 %. Vuokraustoiminnan henkilöstöä työllisti ja työllistää jatkossakin entistä enemmän kiinteistöjen realisointi, vaikka omaisuuden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysyritykselle. Etenkin isojen kohteiden purkutyöt osoittautuivat haasteellisiksi ja työllistäviksi kaikkine haitta-aineselvityksineen, tutkimuksineen ja valvontoineen. 1

14 Realisoitu omaisuus Myydyt asuinkiinteistöt: Myydyt asunto-osakkeet: Myydyt muut osakkeet: Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: Hietasen rivitalo, Anttolan entinen terveystalo Kiinteistö Oy Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Kiinteistö Oy Laaninkulma (Anttola) Virilä Porrassalmenkatu rivitalo, Rantakylän koulun parakit Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen Omana työnä tehtiin kunnossapidon arkkitehtisuunnittelu. Kaikki muu suunnittelu ostettiin ulkoa joko hankekohtaisella kilpailutuksella tai puitesopimuksilla. Tilakeskuksen talonrakennusinvestointien lisäksi rakennuttajia työllistivät kunnossapidon tilaustöiden rakennuttaminen ja niissä etenkin sisäilmakorjaukset. Rakennuttamispalveluja myytiin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle ja Mölnlycke Oy:lle. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnon ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investointimäärärahoja jouduttiin kohdentamaan poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia tehtiin 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheuttajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuotteiden kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimimattomuus/taso suhteessa tämän päivän vaatimuksiin, korjaustyöt ovat haasteellisia ja vaativia. Tilakeskuksen rooli ylläpitopalveluiden tilaajana on korostunut kumppanuusyhtiötoiminnan ja kaikkien ylläpitopalveluiden ulkoistamisen vuoksi, mikä on lisännyt myös tilaajan valvontatehtäviä ja henkilöstöresurssitarvetta. Anttolan yhteiskoulun liikuntasalin seinä Rakennusten kunnossapito Rakennusten kunnossapitoon ja tilaustöihin käytettiin yhteensä n euroa (ed. vuosi euroa) eli myös mm. energiakuluista säästyneet eurot. Kiinteistöjen kuntoarvioita teetettiin 14 käytössä olevaan kiinteistöön ja 4 myytävään kiinteistöön. Niiden perusteella arvioidaan kiinteistöjen peruskorjaustarve ja lähivuosien kunnossapitotarpeet. Kuntoarvioiden laadintaa jatketaan ja siihen on varattu myös kuluvalle vuodelle euron määräraha. 2

15 Rakennustekniset ja LVISA-tekniset kunnossapitotyöt toteutettiin ennalta laaditun ohjelman mukaan, samoin erikseen sovitut tilaus- ja investointityöt. Työt tilattiin laskutyönä tai minikilpailutuksella joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta. LVISA-teknisen kunnossapidon tavoitteeksi on otettu korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista. Rakennusautomaation toimintaan ja parempaan hyödyntämiseen etsittiin uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen hoito Kumppanuusyhtiön kanssa solmitun kiinteistöpalvelusopimuksen tehtävien ja toimintamallin mukaista kehittämistä jatkettiin edelleen, jotta sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuisivat paremmin. Laatutavoitteiden toteutumista seurattiin ja niistä raportoitiin urakoitsijalle kuukausikokouksissa. Haahtela-RES huolto-ohjelma on käytössä rakennusautomaatioon liitetyissä kiinteistöissä. Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojen hoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelut tuotti Punavaara Oy. Ko. palvelusopimuksen toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikokouksissa. Kiinteistöhoidon kustannusten alentamiseksi huonokuntoisten ja kannattamattomien kiinteistöjen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti tai ainakin laittaa ne ns. kylmilleen odottamaan purkua. Alueiden ylläpito Kiinteistöjen pihat lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen alue, kilpailutettu v. 2012, läntinen alue, kilpailutettu 2013, ja kaupungin keskusta-alue, jonka v laadittu sopimus on edelleen voimassa. Urakoitsijana kaikilla kolmella alueella jatkoi YIT Kuntatekniikka Oy. Ko. alueiden pihojen hoito kilpailutetaan yhtä aikaa kiinteistöjenhoidon kilpailutuksen kanssa v Ristiinan kiinteistöjen pihojen hoidon tuotti Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojen hoito ostettiin vesilaitokselta. Alueiden ylläpidon kesäajan valvonta tilattiin ulkoisena palveluna. Talvitöiden valvonta hankittiin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksiköltä. Laadun valvonnassa on panostettu urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen. Jätehuolto Jätehuollon kuljetus on kilpailutettu yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa ja sopimus on ollut voimassa alkaen. Kuljetuskustannusten nousua on kompensoitu kehittämällä jätekeräystä ja optimoimalla tyhjennysvälit. Energia ja vesihuolto Vuonna 2014 saatettiin loppuun usean vuoden suunnitelmallinen energiakatselmushanke, jolla kartoitettiin tilakeskuksen merkittävimpien kiinteistöjen energiankäyttö. Energiakatselmuksissa havaitut energiankäytön puutteet ja prosessivirheet korjattiin aktiivisesti siten, että järjestelmien toimintaan liittyneet ns. nolla-investoinnit korjattiin välittömästi. Investointeja vaatineet hankkeet arvioitiin kannattavuuden ja toteuduttavuuden perusteella, minkä jälkeen kustannustehokkaat, energiakatselmuksista havaitut korjausehdotukset, toteutettiin yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja investointiohjelma päättyi vuonna 2014, jossa parannettiin useiden kiinteistöjen energiantehokkuutta ja kehitettiin samalla kiinteistön sisäilman viihtyisyyttä. Suurimpina yksittäisinä taloudellisina satsauksina näistä oli Otavan päiväkodin ja asunnon lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön, Rantakeitaan liikuntasalin ja pukuhuoneiden ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja usean yleishyödyllisen kiinteistön ulkovalaistuksen saneeraus LED-tekniikalla. Usean vuoden määrätietoinen energiansäästöohjelma alkaa tuottaa haluttua tulosta tilakeskuksen kiinteistöissä. Vuoden 2014 kaukolämmön normitettu kulutus (vuosikulutus, jossa vuosivaihtelut otettu huomioon) laski 3,8 % ja sähkön kokonaiskulutus 3,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisten kiinteistöjen (kiinteistöt, joissa useammalta vuodelta luotettava kulutustieto) lukumäärää olemme saaneet kasvatettua vuosittain ja tältä osin luoneet edellytykset luotettavalle ja tehokkaalle energiansäästölle. Kulutusvertailua ja kulutusmuutoksiin reagointia on saatu helpotettua aktiivisella kulutuksen seurannalla, jota on kehitetty yhteistyössä Enerkeyn kanssa. Kestävään energiankäyttöön ja säästöön tähtäävässä yleiskoulutuksessa tilakeskus keskittyi tänä vuonna ala-aste ikäisiin koululaisiin. Ala-asteen opettajille jaettiin koulutusmateriaalia, joiden avulla energiansäästö näkökulmat voidaan helposti sulauttaa perusopetukseen. Valtakunnallisella energiasäästöviikolla järjestettiin yhteistyössä ESE:n, Mictechin ja Metsäsairila Oy:n kanssa toritapahtuma, jossa oppilaille opetettiin veden, lämmön, liikkumisen ja jätteidenkierrätyksen kestäviä energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Puhtaus Tilakeskuksen tilaamana hoidettiin vain virastojen puhtaus. Muiden tilojen puhtauspalvelujen tilaajana toimivat hallintokunnat. Puhtauspalvelut tuotti kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut-yksikkö. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n euroa kertapoistoista johtuen. 3

16 Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,7 % Investointimäärärahat lisämäärärahat (netto ) Vakituisen henkilöstön määrä (joista 3 oa.) Tilakeskuksen liikevaihto, muut tuotot, avustukset ja valmistus omaan käyttöön olivat yhteensä n euroa (ilman Peitsarin koulun palokorvausta) paremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ylittyivät n euroa. Ylitys johtui pääasiassa kiinteistöjen kunnossapitokorjauksista ja sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrakuluista. Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/myönnetyt lisämäärärahat eurolla. Investointien nettomenot huomioituna saadut valtionavut ( ) ja rakennusten ja osakkeiden myynneistä saadut tulot ( ) olivat euroa. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n ). Talouden tasapainottaminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tekniselle toimialalle asettamasta henkilöstömenosäästötavoitteesta, yhteensä , tilakeskus kattoi n Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalousvaikutustavoite toteutui. Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: talouden mahdollistava investointitaso -> ylitys n investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 %) -> toteutui Ristiinan investointihankkeissa ja Haukivuoren yhtenäiskouluhankkeessa energiatalouden hallinta ja energian säästö -> energiakulusäästöt yhteensä n euroa kunnossapitotason varmistaminen (tavoite nosto 5 %/v) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - > kunnossapitoon satsattiin ja käytettiin n euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja n euroa enemmän kuin TA realinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 %) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 %) - > vuokrausastetavoitteesta jäätiin, toteuma n. 94 % pihojen hoidon tason alentaminen - > toteutui c-salkun realisointi - > myyntitavoitteesta jäätiin (osa myymättömistä huonokuntoisimmista kiinteistöistä tullaan esittämään purettaviksi) Kiinteistöjen korjausvelka oli euroa/asukas, kasvua n. 1 % edellisestä vuodesta. Tasapainotusohjelman toimenpiteistä kunnossapidon määrärahojen lisäämiseen ja C-salkun realisointiin on panostettava jatkossa huomattavasti enemmän korjausvelan hallitsemiseksi ja kiinteistöjen käytettävyyden turvaamiseksi. Kiinteistöjen purkuun on oltava lähivuosina huomattavasti enemmän euroja kuin kuluneina vuosina. 4

17 TULOT/MENOT/TOIMINTAKATE 2014 Tilit TA 2014 TOT 2014 Käytetty % Myyntituotot ,2 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,5 TOIMINTATUOTOT +OMAVALM ,7 Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,6 Muut henkilöstösivukulut ,5 Henkilöstökorvaukset, muut henk.korjauserät HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Tilakeskuksen toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Tilakeskuksen toimintaa ohjataan 2013 hyväksytyn toimintasäännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti, ja Mikkelin kaupungin hankintasäännöllä. Tilakeskuksen investointien hyväksymisessä noudatetaan 2013 hyväksyttyjä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tilakeskusta johtaa kiinteistöjohtaja. Hän huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Seuranta ja raportointi tehtiin kuukausittain johdolle ja teknisen toimen johtoryhmälle. Lisäksi talouden ja toiminnan toteutumasta raportoitiin kaupunginhallitukselle 31.3., ja Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tullut tietoon. Hankintaprosessissa on huolehdittu siitä, että kaikki hankintoja tekevät ovat tietoisia hankintamenettelyn vaatimuksista ja että hankintalakia noudatetaan. Talonrakennusinvestoinnit ovat vastuutettu henkilöittäin ja jokainen on seuranta- ja selvitysvastuussa oman projektinsa rahojen käytöstä. Urakka- ja toimitussopimusten ehtoja ja laatumääräyksiä on noudatettu ja valvottu. Kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, joihin on voinut, on haettu avustusta. Kustannuksiltaan yli euron hankkeista esitetään erillinen jälkiseuranta teknisen lautakunnan jaostolle ja kaupunginhallitukselle. 5

18 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: Vuokrauspäällikkö Entisen Päämajakoulun muutos yhteiskäyttöiseksi tavoite: kirjaston käyttö/kävijät - yhteiskäytön koordinointi kansalaistaloksi tavoite: museot/kävijät - tilankäytön tehokkuuden parantaminen Kaupungintalon ja virastotalon tilatehokkuusprojekti tavoite: orkesteri/kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä - tilojen moninaiskäyttö. käynnistynyt. Lisäksi tilatehokkuus on tarkasteltu kaikkien peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointien yhteydessä. Edullisia bänditiloja vuokrattu useammasta kiinteistöstä. tapahtumissa tavoite: kävijämäärä tapahtumissa, Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: Kiinteistöjohtaja joihin myön- netty kohdeavustusta Hänninkentän huoltorakennuksen saneeraus ja laajennus tavoite: säännöllistä kulttuuriavustusta saavien - Naisvuoren uimahallin saneeraus kävijä-/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Yritysten nettolisäys: tavoite 140/vuosi Vuokrauspäällikkö Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta - markkinointisuunnitelman laadinta - asiakaspalvelun laadun kehittäminen - palveluresurssien varmistaminen. - Palvelujen kilpailutus palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. Kiinteistöpäällikkö, toimistorakennusmestari Vuokraustoiminnan tehtäviä jouduttu resurssivajeesta johtuen priorisoimaan - markkinointisuunnitelman laadinta käynnistynyt loppuvuodesta - asiakaspalvelun laadun kehittämiseen panostettu - resursseissa vielä vajetta Rakennus-, LVI-, sähkö- ja maalausurakat on kilpailutettu ja tehty puitejärjestelysopimukset. 6

19 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Ekologinen jalanjälki: Energiasäästöhankkeet: tavoite 5,5 energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi. Määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin (energiainvestointitoimenpideohjelma ) Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Vastuutus toimialalla Energiainsinööri Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Uusiutuvan energian käyttö: puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana, jolloin edistetään lämpöyrittäjyyttä. Lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Energiainsinööri Avustusten määrät maksimoitu, saatu energiainvestointiavustuksia yht Kets-tavoitteiden ja tulosten tehostamiseksi energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän pilottihanke Rejlers Oy:n kanssa valmistunut. Uusiutuvan energian kuntakatselmus päivitetty. Uusia uusiutuvan energian investointihankkeita kartoitettu. Siirtokelpoisten tilaratkaisut: 2014 uusi Siekkilän päiväkoti ja uusi Rantakylän päiväkoti. Energiatehokas rakentaminen: Uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen. Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja Siekkilän päiväkodin korvaaminen vuokrapäiväkodilla kilpailutettu loppuvuodesta Vuokraus osoittautui niin kalliiksi vaihtoehdoksi, että siitä luovuttiin. Valmisteltu Mikalo Oy:n kanssa uuden keskusta-alueen päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Energiatehokkuus huomioitu peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa mm: ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimuksessa rakenteiden ja rakennusosien U-arvovaatimuksissa, E- luvussa ja rakennuksen tiiveydessä. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toteutuma % Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ) ,2 Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm 2 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 64 2,1 63 1,8 61 2,3 96,8 127,8 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 18 1) 18 4) 18 Määräaikainen henkilökunta 3) 1 1 5) 2 1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) 2) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden ( m 3 ) 3) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 4) Vakituista henkilöstöä 18, joista 3 osa-aikaista 5) Energiainsinööri ja työllistetty 7

20 Investoinnit Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v olivat: Ristiinan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustyöt Ristiinan Vaarinsaaren muutos ja laajennus Ristiinan koulukeskuksen muutos- ja laajennus Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus Päämajakoulun kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaus Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjaus Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus/anttolan kirjaston ja Anttolan yhtenäiskoulun kotitaloustilojen rakentaminen Anttola-talolle Kalevankankaan päiväkoti Taitolaan Wisa-areenan IV-korjaus Pelastuslaitoksen katokset (alkanut 2013) Suomenniemen koulun tekniset käsityötilat (alkanut 2013) Otavan opiston ruokalan korjaus Energiataloudellisen Kets-sopimusten mukaiset investoinnit, useita kohteita Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä euroa, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), euroa, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatiin euron valtionavustus. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n euroa. Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa Talonrakennusinvestointien toteuma 2014 liitteenä, liite 1. 8

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (13) Aika 15.04.2015, klo 18:00-19:20 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot