ARVIOINTIKERTOMUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 LEMIN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Viime vuoden ehkä vaikein ja vaikuttavin haaste oli tehdä jotain Kuukanniemen koulun sisäilma-ongelmalle. Rohkea siirto oli kuvan mukainen. Lemillä arvioidaan palveluja Sivu 1 / 19

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JA ARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA KUNNAN PALVELUIDEN TULOKSELLISUUDESTA JA SEN KEHITYKSESTÄ 1-TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY Tässä kerrotaan tarkastuslautakunnan arviointitehtävän sisäitö, lautakunnan kokoonpano sekä Iyhyesti lautakunnan työskentelymenetelmistä ja sovelletuista arviointitavoista. Tässä luvussa voidaan esittää arvio kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta. 2-EDELLISEN VUODEN KERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 3-ARVIO VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA 3.1. Strategian toimeenpano ja toteutuminen 3.2. Toimintakertomuksessa raportoitujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 3.3. Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 4-MUUT TOIMINNAN JA TALOUDEN ARVIOINNIT 5-ARVIO TALOUSARVION TASAPAINOTUKSEN TOTEUTUMISESTA TILIKAUDELLA SEKÄ VOIMASSA OLEVAN TALOUSSUUNNITELMAN JA TOIMENPIDEOHJELMAN RIITTÄVYYDESTÄ 6-ALLEKIRJOITUKSET TIIVISTELMÄ JA ARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA KUNNAN PALVELUIDEN TULOKSELLISUUDESTA JA SEN KEHITYKSESTÄ Kriisikuntakriteereistä täyttyi viime vuonna vuosikate- ja alijäämäkriteerit. Lemin kunnan talous ei ole täysin tasapainossa. Taseen jäämät ovat olleet viime vuosina negatiivisia, joskin arviointivuonna peruspääoman arvon alentaminen paransi tilannetta. Lemin tuloveroprosenttia nostettiin 21:een eli prosenttiyksiköllä vuodelle Lemillä talouteen kohdistuvat riskit ja paineet liittyvät erityisesti valtionosuusuudistukseen ja yleiseen kuntatalouteen. Vesihuolto aiheuttaa tappiota, joka rasittaa tulosta. Kiinteistöt aiheuttavat runsaasti työtä ja taloudellista huolta. Sivu 2 / 19

3 Kuntarakennelain mukainen kuntaliitosselvittely ei Etelä-Karjalassa tuottanut oleellista lisäarvoa kokoustamista kylläkin. Kotalahden remontin odotettua suurempi laajuus edellyttää kunnan aktiivisuutta. Kyläyhdistys on lähestynyt kunnanhallitusta neuvottelupyynnöin, mutta asia ei ole edennyt toivotulla tavalla. 1-TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY Varsinainen jäsen: Junnonen, Juha Pylkkö, Osmo Konttinen, Tuula Mikkonen, Pauli Huttunen, Matti Turku, Satu Henkilökohtainen varajäsen: puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen ( ) jäsen ( ) jäsen ( ) Hakala, Kai Olkkonen, Eila Husu-Tuuliainen, Tarja Huttunen, Matti ( ) Savolainen, Samu ( ) Laitinen, Jukka-Pekka Kuntalain 71 :n mukaisten tehtävien hoitamiseksi lautakunta kokoontui v kuusi kertaa ja alkuvuodesta 2015 neljä kertaa. Osallistumisaktiivisuustavoitteesta jäätiin. Lautakuntatyöskentelyyn osallistumattomuudesta/vaalikelvottomuudesta pitäisi viipymättä ilmoittaa luottamuselimille. Lautakunnan työskentely oli pääosin tutustumista eri hallintokuntien työskentelyyn, puitteisiin ja osallistumista henkilökunnan haastatteluihin. Lautakunnan työskentelyä voisi kuvailla mm. seuraavasti - Paha ei ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. - On hyvää rinnassa jokaisen, Vaikk aina ei esille loista. - Kas, hymy jo puoli on hyvettä, ja itkeä ei voi ilkeä: Miss ihmiset tuntevat tunteihin, liki liikkuvi luojakin. 2-EDELLISEN VUODEN KERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Vuoden 2013 kertomuksen johdosta ei ollut selvästi havaittavaa toiminnallista ja taloudellista ohjausvaikutusta. 3-ARVIO VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA 3.1. Kuntastrategian toimeenpano ja toteutuminen Sivu 3 / 19

4 Talouden tasapainotusohjelman hallituksen tekemän ohjelman mukaan kunnan talous kääntyi alijäämäiseksi v Tasapainoilua on harrastettu valtionosuuksien, omaisuuden myynnin ja verotulojen lievällä kasvulla. Eksoten alijäämien kattaminen rajoittaa kunnan omien toimintojen liikkumavaraa. Kuukanniemen koulun ratkaisu tavalla tai toisella vaikuttaa merkittävästi toimintoihin pitkälle tulevaisuuteen Toimintakertomuksessa raportoitujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Huomioita Lemin tasekirjasta Lemin kunnalla on käytössä kuntalaisaloite.fi järjestelmä, mihin kuntalaiset voivat tehdä aloitteita. Kuntalais rohkeutta aloitteiden tekoon, sillä yhtään aloitetta ei ole tehty sitä kautta. Merkittävä ja hyvä päätös vuonna 2014 oli kunnan itsenäisyydestä kiinnipitäminen ja kuntaliitosselvityksen loppuminen. Tasapainotusohjelma vuosille luo edellytykset pysyä itsenäisenä kuntana. Kriisiytyvää kuntaa arvioidaan neljän kohdan perusteella: 1. Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen 2. Tuloveroprosentti vähintään 1 % korkeampi kuin kunnissa keskimäärin 3. Kuntakonsernien lainakanta asukasta kohti ylittää vähintään 50 % kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainakannan 4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 %. Kriteereistä ei tällä hetkellä täyty mikään. Kuitenkin kertyneen konsernialijäämän takia ollaan lähempänä kriisirajaa. Palvelutalon rakentaminen lisää konsernin velkaantumista. Vuonna 2014 konsernin alijäämää oli ,63 euroa ja kassan riittävyys vain 9 päivää. Vuonna 2014 lisämausteen antoi kunnan etuosto-oikeuden käyttö kuolinpesän kaupassa, jossa kuolinpesä myi n. 20 ha määräalan. Kunta käytti etuosto-oikeutta ensimmäistä kertaa, kauppahinta oli euroa ja määräalasta yksi palsta rajautuu Tuomelanpellon valmisteilla olevaan asemakaavaan. Kunnan tarkoitus on kehittää määräalalla yhdyskuntarakentamista ja virkistystä. Kunta sai hienosti myytyä vuonna 2014 neljä metsätilaa/määräalaa sekä 4 omakotitonttia. Vuoden 2014 tilaston mukaan suurin osa kunnan vakituisista henkilöistä oli alle 5 vuotta palvelleita, 29,4 %. Kokonaistyöaika on lisääntynyt opetus- ja kulttuuritoimessa 9 % vuodesta Vapaaehtoisen säästövapaan otti kunnan 32 työntekijää, ja se teki 266 päivää. Kunnan työntekijöille tarjottiin pikkujoululahjana teatterikäyntiä ja 35 kunnan työntekijää kävi katsomassa Lemin nuorisoseuran näytelmän Pastori Jussilainen. Kunta palkkasi vuonna 2014 neljä vakituista henkilöä; nuoriso-ohjaajan, kaksi lastentarhaopettajaa sekä yhden erityislastentarhaopettajan. Henkilöriskejä kartoitetaan Lemillä hyvin työsuojelutoimikunnan toimesta. Kerran vuodessa tehdään lomake työyksiköittän työsuojelutoimikunnalle. Pitkäaikaisia lainoja lisättiin ja lyhennystä pitkäaikaisista lainoista tehtiin vain Rahavarat olit ja kassan riittävyys vuoden lopussa 7 päivää. Näitä lukuja tarkastellen työmaata riittää. Sivu 4 / 19

5 EKSOTE JA LEMI Joulukuussa 2014 käytiin tiukat neuvottelut Hyvinvointiaseman laboratoriopalveluiden puolesta. Eksote tarjosi vuoden lopussa Malla-autoa laboratorionäytteen ottoja varten kaksi kertaa viikossa puolen päivän ajan. Aktiivinen kuntalainen Ossi Poskiparta alkoi kerätä nimiä adressiin laboratoriopalveluiden pysymisen puolesta. Lemin vanhus- ja vammaisneuvosto vastusti myös laboratoriopalveluiden heikennystä. Pysyvät laboratoriopalvelut takaavat lääkäripalveluiden pysymisen Lemin Hyvinvointiasemalla. Kaunis Kiitos Ossi Poskiparralle ja kunnanhallitukselle upeasta työstä! Asukasmäärä Lemillä oli 3116 tilastokeskuksen tiedon mukaan. Naisia 1470 ja miehiä 1646, 14 henkilöä vähemmän kuin vuonna KUNNANHALLITUS Vanha kunnanvirasto ja elementtirakenteinen kunnanvirasto odottaa päätöksiä tulevaisuuden suunnitelmista. Parakin vuokra-aika on päättymässä. Sivu 5 / 19

6 Viihtyisän ja perinteisen kirkonkylän siisteyteen tulisi kiinnittää runsaasti huomiota. SIVITYSLAUTAKUNTA Katselmus Iitiän päiväkodissa , kuultavana päiväkodin johtaja Susanna Sorvali Iitiän päiväkoti valmistui v Tuomelanpellon ja Tuomelankankaan asuinalueelle. Päiväkodin hinnaksi kalusteineen ja muine tykötarpeineen tuli n. 2milj. euroa. Iitän päiväkodin johtajaksi valittiin Susanna Sorvali Lappeenrannasta. Hän on sosionomi, lastentarhanopettaja ja työnohjaaja. Iitiän sekä Pikku-Palolan päiväkodit muodostavat yhden hallinnollisen päiväkotiyksikön. Lapsien lukumäärä on yhteensä n. 100, kirjoilla on 92 ja heistä alle vuoden ikäisiä lapsia on 14. Subjektiivisessa päivähoidossa on yhteensä 130 lasta. Päivähoidon tilanne on Lemillä tällä hetkellä hyvä, sillä jonossa ei ole yhtään lasta. Iitiän päiväkoti on avoinna klo , myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Viikonloppuhoidoille ei laajennetun päivähoidon myötä ollutkaan paljoa tarvetta. Sivistyslautakunnassa tehtiin joulukuussa 2014 päätös siirtää 7 Iitiässä asuvaa esiopetusikäistä lasta kirkonkylän esiopetusryhmästä Iitiän päiväkotiin. Päätöstä perusteltiin koulukeskuksen neljännen luokan opetustilan ahtaudella. Neljäs luokka siirrettiin esiopetuksen tiloihin ja esiopetusryhmä koulun pienryhmätilaan vuoden 2015 alusta alkaen. Päätös aiheutti siirrettävien oppilaiden vanhemmissa paljon keskustelua. Haluttiin säilyttää esiopetuksen oppilaat yhtenäisenä ryhmänä. Esiopetusryhmän kooksi Susanna ilmoitti 9. Hyviksi asioiksi Susanna ilmoitti hyvän varhaiskasvatusosaamisen, uudet toimivat tilat, joihin on käyty mm. Lappeenrannasta tutustumassa. Parannettaviksi asioiksi Susanna Sorvali sanoi ei-toivotut määräaikaiset työsuhteet. Tietoliikenne- ja puhelinyhteyksiin toivottiin myös korjausta. Haasteissa korostui tulevaisuuden ennakointi ja koulupäätöksen odottelu. Sivu 6 / 19

7 Kannustettaviin asioihin Susanna listasi vuorottelu- ja koulutusvapaat. Sivistyslautakunta päätti myös laajentaa Iitiän päiväkodin aukioloaikoja ja päätöksessä huomioitiin myös lauantait ja sunnuntait. Hienolla päätöksellä huomioitiin viikonloppuisin työssäkäyvät vanhemmat. KUUKANNIEMEN KOULUN TARINA Kuukanniemen koulun rakennus luovutettiin käyttöön Lopputarkastuksesta jätettiin nelisivuinen puutepöytäkirja. Keväällä 2014 aloitettiin tekemään laajoja rakenteiden avauksia koululla. Syyt koulun huonoon kuntoon olivat moninaiset. Höyrysulkujen tiiveys oli jätetty huomioimatta, rakennuksen sokkelin korkeus olisi pitänyt olla korkeampi, räystäät olivat liian kapeat ja vedet valuivat pitkin seinää. Perustuksiin oli käytetty kosteutta imevää hiekkaa, joka oli kuin rantahiekkaa. Ulkoseinän läpi oli laitettu ensimmäiseen laajennusosaan kantava teräspilari, joka oli umpijäässä talvet. Tuulensuojalevyjä ei ollut laitettu toiselle puolen taloa. Yhdestä koolaus välistä villat oli jätetty pois. Ilmankiertoa ei ollut, sillä tuulensuojalevyt oli laitettu katonrajaan asti. Pääsyy kosteusvaurioihin oli painovoimaisen ilmavaihdon muuttaminen koneelliseksi. Vesikatteen vaihto decra-katteeksi kostautui, sillä kate jouduttiin uusimaan myöhemmin. Lemin kunnaninsinööri Markku Immonen kertoi toukokuun valtuuston kokouksessa kattovillojen olevan mustina eikä ehjätkään kohdat olleet säästyneet purkamiselta. Tilanne oli lohduton. Insinööritoimisto Pöyry teki alustavan kustannusarvion korjauksesta, korjauksen koko kustannusarvio oli n euroa. Lemin kunta haki opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahaa oppilaitoksen kosteusvaurioiden korjaamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä oli jaossa 35 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa tuli Etelä-Karjalaan. Lemi ei valitettavasti saanut rahojaan, koska riittäviä asiakirjoja ja tietoja ei toimitettu tarpeeksi ajoissa, sillä koulurakennus todettiin vasta toukokuussa 2014 pahoin homekasvustojen vaurioittamaksi eli liian myöhään. Perusteltu hakemus homekoulun korvaamisesta uudella koululla olisi pitänyt tehdä toukokuun loppuun mennessä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi viivästymisestä huolimatta ehdollisen puollon hakemukselle. Suunnitelmat ja päätökset rakennettavasta uudesta koulusta olisi pitänyt olla valmiina marraskuun puoleenväliin mennessä. Opetusministeriö totesi aikataulun olleen mahdoton. Opetusministeriön tukipäätöksen myötä koulun mitoitusta olisi ollut vaikea muuttaa myöhemmin. Koulun korjauksen myötä tulevia muita investointeja jouduttiin siirtämään eteenpäin, mm. sivistystoimi teki tarkastelua omistaan investoinneistaan. Lisärahoituksen tarve nousi yli euroa ja suunnitelmissa oli lainanotto. Kilpailutus tapahtui suunnitelmien valmistuttua Hilman kautta. Tekninen lautakunta valitsi ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneen Hannu Pyykkösen koulun homekorjauksen valvojaksi. Valtuusto hyväksyi toukokuun kokouksessaan Kymenlaakson Rakennus Oy:n koulun korjauksen urakoitsijaksi. Aloituslupa myönnettiin ennen päätöksen lainvoimaisuutta ja kustannusarvio oli hinnaltaan euroa, sisältäen koulun uuden kaluston euroa. Kuukanniemen koulua alettiin korjata kevätlukukauden päätyttyä. Rakennuksesta poistettiin ovia, ikkunoita ja mattoja. Purkutöiden edistyessä huomattiin liikuntatilojen seinissä kasvustoa sekä huomattiin rakennuksen perustusten olevan märkiä. Ajatuksena alussa oli, ettei kaikkea tarvitsisi purkaa. Purkutyön edistyessä huomattiin vaurioiden olevan niin laajoja ja purkutyö muuttui kannattomaksi. Keittiö, ruokala, liikuntasali ja käsityöluokkasiipi pyrittiin kuitenkin säilyttämään. Rakenteista otettiin lisäksi mikrobinäytteet viikolla 21. Päädyttiin väistötilojen hankkimiseen ja vielä oli epävarmaa riittääkö pelkkä korjaus. Kunnanhallitus sai luvan etsiä väistötiloja pikaisesti, sillä 118 oppilasta ja 6 opettajaa tarvitsi opetustiloja. Sivu 7 / 19

8 Kuukanniemeläiset alkoivat aktiivisena kerätä adressia uuden koulun ja liikuntatilojen rakentamisen puolesta 0-6 luokkalaisille. Adressiin tuli 863 nimeä viikossa. Kunnalle palkattiin rakennuskonsultti, joka alkoi kartoittaa eri rakentamisvaihtoehtoja. Tekninen lautakunta antoi Kuukanniemen koulun purkuluvan Koulun irtaimistoa alettiin kesällä myydä tarjousten perusteella, myyntiin liittyi maininta: ostaja osti omalla vastuulla tietäen homevauriosta. Koulun purkamisesta tuli kuluja Kesällä alkoi suunnitelmat kuukanniemeläisten koulukuljetuksista sekä mietinnät, miten uudet tulokkaat sijoitetaan Koulukeskukseen. Koulun rehtori Petri Vainikka ilmoitti siirtyvänsä Joroisten kunnan määräaikaiseksi sivistysjohtajaksi. Lemille/Savitaipaleelle saatiin uusi sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, joka aloitti työt elokuun alusta. Lemin Koulukeskuksen rehtoriksi Petri Vainikan tilalla aloitti Kuukanniemen koulun rehtori Risto Laine ja apulaisrehtorina ja Riston tuutorina syksystä alkaen oli Anne Rousku. Uusia luokkatiloja tarvittiin ja niinpä mm. auditorio muutettiin luokkatilaksi ja ala-asteen opettajien huone muuntautui myös luokkatilaksi. Muutoksia tuli lisäksi ruokailuvuoroihin, joita tuli syksystä alkaen kolme vuoroa ja samalla välitunteja porrastettiin. Koulukuljetukset lisääntyivät ja kuukanniemeläisten koulumatkat pitenivät. Sirpa Tielinen sai kuljetussuunnitelmat hienosti valmistumaan ajallaan omia lomia porrastamalla. Koulu lähti hienosti alkuun isommalla porukalla ja lapset totesivat; kivaa saada uusia kavereita. Opettajat olivat myös tyytyväisiä päästyään terveisiin koulutiloihin työskentelemään, ja uudet työkaverit olivat jo tuttuja keskenään. Opettajat ja oppilaat sopeutuivat uuteen ympäristöön hyvin ja yhteishenki koululla on hyvä muutoksista huolimatta. Esikoulu aloitti koulun pienluokassa ja luokkatilan pienuus 21 oppilaalla toi haastetta. Koulun pienryhmätilan puuttuminen ja tila, missä lapsi/nuori voi tarpeen vaatiessa rauhoittua uupuu Koulukeskuksen tiloista muuton myötä. Koulun tilat sekä luokkahuoneet ovat osoittautuneet käytön myötä ahtaaksi. KATSELMUS KOULUKESKUKSESSA Lappeenrannan seudun ympäristötoimi teki Lemin kunnan koulukeskuksessa terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Lisäksi tarkastettiin myös tupakkalain tarkoittamat tupakointikiellot ja -rajoitukset. Valvontatarkastuksen tavoite on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen. Määräyksiä ja ohjeita annetaan tarvittaessa haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet jaetaan kolmeen riskiluokkaan, joka määrää tarkastustiheyden. Tarkastustiheys määräytyy kolmeen riskiluokkaan. Peruskoulut kuuluvat riskiluokkaan 1-2 (matala/keskisuuririski) ja normaali tarkastustiheys on kerran vuodessa. Aikaisempi tarkastus koulukeskuksessa oli Terveystarkastajat Matti Routakorpi ja Riitta Lehtinen suorittivat terveystarkastuksen. Tarkastuskertomuksesta tuli 6-sivuinen. Tarkastukseen saatiin lisämateriaalia koulukeskuksen lattiamateriaalin tutkimusraportista. Insinööri Studio Oy oli tutkinut ala-asteen aulan lattiamateriaalin hajuhaittaa. Tutkimusraportista löydettiin 24 korjauskohdetta. Korjaukset kehoitettiin tekemään vuoden 2015 syyskuun alkuun mennessä. Tiedot tehdyistä korjauksista tulee lähettää Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. Lemin koulukeskuksessa on kohonnut tarkastustarve. Korjattavia kohteita oli runsaasti, joista esimerkkejä seuraavassa: - Esikoulun leikkihuoneeseen 444 on syytä asentaa melun torjuntaan pintasuojatut akustiikkalevyt sekä sisäkäynnin yhteyteen riittävät tilat ulkovaatteiden kuivatusta ja huuhtelua varten - Useiden opetustilojen kattojen akustiikkalevyt ovat suojaamatta ja saattavat aiheuttaa Sivu 8 / 19

9 kuitupäästöjä. Edellisen tarkastuksen yhteydessä sama asia todettu, mutta korjausta ei tehty - Liikuntasalin vaurioitunut lattiapinnoite ja liikuntasalin eteistilan 446 lattian vauriot on syytä korjata - Ilmanvaihdon toiminnasta aiheutuva melu torjuttava opetustiloissa 101, 103 ja 108 Etelä-Karjalan Työkunto oli hetken lautakunnan kuultavana koulukeskuksessa. Tuija Heimala, Matti Meuronen sekä Lemin työsuojelupäällikkö Mika Koukku kertoivat ahtauden vaikuttavan fyysiseen ja henkiseen toimintaan. Syksyyn saakka voisi näissä oloissa kestää. Toisaalta Koukku ilmaisi ihmisten osaavan asennoitua poikkeusoloihin. Terveysriskeistä ei ollut raportoitavaa. Ruokahuolto on tyytyväinen saamastaan diplomista hyvän kouluruoan johdosta. Myös oppilaiden kanssa pidetään työkokous ruokalistan kanssa. Koulu pyrkii saamaan raakaaineet läheltä, kuten leivät, vihannekset, omenat, vadelmat, mansikat, kurkut ym. 1 2 luokalla kerätään marjoja ruokalaan, jossa heille valmistetaan jotain herkkuruokaa palkkioksi Biojätteen määrä on Etelä-Karjalan pienin, johtuen opastamisesta ottamaan ruokaa sopiva määrä. Kaikki saavat riittävästi ruokaa. Keittiössä työskentelee 3 vakituista ja yksi työllistetty henkilö. Työvälineet ovat hyviä laitoskeittiöön sopivia kierrätettyjä uusia koneita. Tila-ahtautta on, varsinkin varastojen tarvetta. Jos koulua laajennetaan, niin keittiökin tarvitsee osansa. KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT Sivistyslautakunta teki upean päätöksen lisäämällä Lemin pääkirjaston aukioloaikoja alkaen. Päätöksellä huomioitiin työssäkäyvät lainaajat ja Kuukanniemen kirjaston puuttuminen VANHAN PAPPILAN TARINA Vanha Pappila valmistui 1921 ja talon on suunnitellut arkkitehti Calervo. Pappilan alakerta on tiilestä ja yläkerta puusta. Vanha Pappila on museoviraston suojelukohde, ja remontointi tuli suorittaa museoviraston ohjeiden mukaisesti. Tarjouksia saneerauksesta saatiin 11 kpl. LMK Lappeenrannan urakkatarjous hyväksyttiin helmikuussa kunnanhallituksessa. Saneeraukseen talousarviossa varauduttiin euron määrärahalla. Hyvin alussa selvisi määrärahojen riittämättömyys. Korjaustyön edistyessä tuli ilmi laajat lahovauriot yläpohjan päätyaumoissa. Yläkertaa ylläpitävä hirsinen kehikko joutui uusittavaksi. Näkyviä homepesiä ei korjausten edistyessä huomattu, mutta vaurioiden laajuus yllätti. Päädyttiin koko katon korjaukseen ja kireän aikataulun takia kunnanhallitus myönsi koko katon korjaukselle aloitusluvan ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan urakka olisi valmis joulukuun 2014 loppuun mennessä, mutta katon uusiminen siirsi valmistumista vuoden 2015 kevääseen. Remontissa yläkertaan laitettiin käsityönä tehdyt uudet ikkunat museoviraston ohjeiden mukaisesti. Ovet sekä valurautaiset lämpöpatterit kunnostettiin myös remontin myötä. Kaakeliuunit olivat hyvin säilyneet ja korjausta tarvitsi vain vino hormi sekä halkeamat. Alakerran näyttelytilat saivat valkoisen maalin ja yläkertaan museovirasto ohjeisti tapettien valinnan. Yläkerrassa mietintää aiheutti 50-luvun kirjavat tapetit sekä taulujen kiinnittämiset. Vanhan Pappilan keittiö uusittiin kokonaan. Tiskipesukone ja uudet kaapistot antoivat hyvän silauksen. Uusittu keittiö antaa mahdollisuuden kahvilan pitoon eri tilaisuuksien yhteydessä. Alakerran tilat ovat kauniin valoisat ja yläkerta on tuulahdus menneiltä ajoilta. Sivu 9 / 19

10 Ensimmäisessä näyttelyssä on esillä valokuvaaja Juha Metson, kirjailija Kauko Röyhkän ja näyttelijä Ville Haapasalon teoksia. Avajaisten päivämääräksi sovittiin Vanhan Pappilan remonttihinnaksi tuli alustavasti , josta kunnan maksettavaksi jäi remontin osalta. Valtiolta saatiin TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennustarkastaja Eero Hentun kuuleminen Ammattimaista virkamiestyötä -Työsuhde alkoi , ja työrupeamaa kestää reilu neljä vuotta. Rakennustarkastajan työtehtävissä reilu 30 vuotta. Asema ja tehtävät teknisen osaston organisaatiossa hallintosäännön ja kunnavaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukainen. Painopiste hoitaa maa- ja rakennuslaissa määrättyjä tehtäviä. Luonnehdintaa Lemillä olosta: Yllättävän mukavaa aikaa Lemin työyhteisössä. Uusia haasteita, erilainen ympäristö, erilaisia ihmisiä. Vapaa-aikatoimi kevyempi, pienempi maa-ala, ajettavia kilometrejä vähemmin. Rakennuslupia haettaessa yleisiä puutteita on asemapiirustusten puutteet. Toinen laiminlyöty asia on naapurien kuuleminen tai naapureille ilmoittaminen rakentamisen tai toimenpiteen yhteydessä. Kirkonkylä on kirkonkylämäinen miljö, ja sitä kannattaisi kyllä vaalia. Iitiäntien varsi on Lemin tulevan rakentamisen valtasuoni ja edullisiin kehittämiskohde. Tähän suuntaa linjaa myös kiinteistöstrategia. Sivu 10 / 19

11 Kunnan yleinen siisteys tämä päivänä kuuluu hallinnollisesti ympäristölautakunnalle. Lemin itsenäisyydestä: Näen tulevaisuuden hyvänä, jos on malttia talouspuolella. Kunnan kannatta miettiä, miten Lappeenrannan kaupunki ajattelee. Rakentamisen virheistä puretussa koulussa: Yllättäviä rakennusvirheitä Kuukanniemen koulun kohdalla ammattilaisista huolimatta, luonnehtii kokenut viranhaltija. Vanhan pappilan remontista: Toteutusta häiritsi se, ettei tiedetty mitä tarkoitusta varten ja kenelle korjausta tehdään ja kuka rakennusta tulee hallinnoimaan ja millä perusteella. Kotalahdesta: Toivottavasti säilyy lemiläisten/kyläläisten käytössä vuosikymmenien jälkeen. Toivottavasti jaksavaa vetäjää riittää. Teknisen toiminnan/rakennusvalvonnan yhdistämisestä: paikallistuntemus heikkenee ja ajamiseen kuluu liikaa aikaa. Kesken olevia asioita: teollisuusalueen kehittäminen ja markkinointi, taajama-alueiden ja tievarsien siistiminen ja kouluasia. Kaavoituksesta: aluearkkitehtimalli parempi kuin konsulttiapu. Kaavoituksen byrokratiaa kannattaisi mieluummin purkaa kuin antaa yleisemmän kaavan sanella liikaa paikallista järkevää harkintaa. Lemin rakennustarkastaja Eero Henttu tähyää jo tulevaan VESIHUOLTO Juomaveden toimitusvarmuus Lemin alueella on onnahdellut lähinnä Vuolteen vedenottamon ongelmien vuoksi. Värjäytynyt, mutta käyttökelpoinen juomavesi on aiheuttanut närää jakelussa. Välillä jouduttiin turvautumaan kaupungin kalliiseen veteen. Paineenkorotusaseman myötä päästiin tyydyttävään menetelmään käyttää Kuukanniemen vettä koko kaava-alueiden vesijohtoverkossa. Selittämättömät pumppujen pois kytkeytymiset Kuukanniemen vedenottamolla ovat kiusanneet toimitusvarmuutta. Toivottavasti saadaan varmuus Vuolteen veden laatuun, tai suodatusmahdollisuuksiin. Sivu 11 / 19

12 INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan 2014 investointeihin kuului mm. kunnan katuvalojen uusinnat elohopeahöyrylampuista led-valohin. Tosin kunnanvaltuusto joutuu asian käsittelemään taannehtivasti toukokuussa 2015 väärän päätöksentekojärjestyksen takia tilintarkastajan huomautuksen jälkeen. Hankinta tehtiin Etelä-Karjalan Hankintapalveluiden kautta ja urakoitsijaksi valittiin US-Asennus Oy. Urakka tuli maksamaan ja rahoituksena käytettiin leasing-rahoitusta. Kunnaninsinööri Markku Immonen piti hanketta hyvänä asiana. Välikankaan katuvalot unohtuivat hankinnassa. Kuukanrinteen kaava-alueen kunnallistekniikkaan käytettiin talousarviossa 2014 kohdennetut varat ja hintaa tuli Insinööriopiskelija Mikko Laaksonen teki vuotovesisuunnitelmien korjaukset v ja korjaukset ajoitettiin vuodelle Hyvä niin, sillä vuotovesien määrä laskutustietojen mukaan oli huimat m3. Vuotovesissä näkyi kesän runsaat sademäärät. Elokuussa korjattiin kirkonkylällä Papinkatu-Toukkalantie ja linja osoittautuikin suurimmaksi vuotavaksi linjaksi. Pituutta tuli 525m. Korjauksen suorittajaksi valittiin tarjouspyyntöjen perusteella Oy Uponor Infra Ab ja hintaa tuli Kirkonkylän kehittämiseksi ja tuleville uusille asukkaille Lemin kunta osti 4,5h maata huoltoaseman seudulta. Alueella on tontteja 15kpl. Upeaa, nyt saatiin tontteja läheltä kirkonkylän palveluita:) Kuukanrinteeseen tuli myös uusia omakotitontteja 8kpl ja tontit hinnoiteltiin valtuustossa Hyvällä tonttipolitiikalla saadaan itsenäiseen, palveluita tarjoavaan Lemin kuntaan myös uusia tyytyväisiä asukkaita. Kunta aktiivisena toimijana uusi kirkonkylän uimalaiturit Laakso Laiturit Oy:n toimesta, hintaa uusimiselle tuli noin arviointivuodelle. Suurin hanke oli palvelutalojen rakentamispäätös. Ara hyväksyi osapäätöksellään Lemin palvelutalon rakennussuunnitelmat hankinta-arvoltaan Erityisasuntoja tulee 30kpl ja palvelutiloja 196,5m2. Tekninen lautakunta myönsi rakennusluvan ja aloitusluvan ennen päätöksen lainvoimaisuutta rakennettavalle palvelutalolle. Kuntakonsernin velkaantuneisuus lisääntyy palvelutalon rakentamisen myötä sekä lisänä on epätietoisuus paljonko joudumme Eksotelle maksamaan alijäämiä. Ne yhdessä vaikuttavat kriisikuntakriteeristöön. Lemin maksoi Eksotelle erikoissairaanhoidosta ja muista palveluista TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT s Verotuloista yhteenvetoa (lähde: Sivu 12 / 19

13 3.3. Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kunnan omistaman asuntoyhtiön kohdalla tavoiteltiin asuntojen hyvää kuntoa ja vuokaratason mitoittamista niin, että toiminta on taloudellisesti kannattava. Näiden osalta ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Lisäksi asuntoyhtiö ilmoitti talousarvion mukaisesti seuraavat tunnusluvut: -keskimääräinen neliövuoka 8,82 /kk(8,65 /kk v. 2013), -vuokrarästien määrä 1,9% liikevaihdosta (tavoite <5% täyttyi) sekä -asuntojen käyttöaste(98%, sama kuin v. 2013) Sivu 13 / 19

14 4-MUUT TOIMINNAN JA TALOUDEN ARVIOINNIT KOKOVUOSIKATSAUKSET KUNNANJOHTAJA SIMO LUUKKANEN Kuntatyötä Lemillä 28 vuotta Hakeutuminen Lemille oli vuonna 1986 aivan sattuma. Selailin kesälomallani Kuntalehteä kiikkustuolissa ja tokaisin vaimolleni keittiön suuntaan, että jospa hakisin tuonne Lemille. Kun keittiöstä ei kuulunut mitään, niin laitoin hakemuksen. Mielenkiintoista oli käydä Lemillä haastattelussa pariinkin otteeseen. Viimeisellä kerralla valtuustosalissa oli runsaasti haastattelijoita. Minua tentattiin muun muassa asenteestani Lemin musiikkipäiviin, se tuntui silloin olevan päivänpolttava asia Lemillä. Kysäisin yliopistotuttavaltani kunnansihteeriltä hänen hakeutumisestaan kunnanjohtajaksi. Sain vastauksen, ettei ollut hakenut. Sittemmin hän oli kuitenkin antanut suostumuksen. Valtuusto äänesti ja minä tulin valituksi. Siirtyminen Juvalta Lemille ei ollut perheen mieleen. Kovan pakkasen (-40 C) kourissa kuitenkin tultiin Lemille vuodenvaihteessa Tuolloin Lemin kunnalliselämää linjasi muutama kokenut poliitikko. Yhteistoiminta oli sopuisaa ja lemihenkistä. Kuitenkin naapurikunnan Savitaipaleen kanssa yhteistyö hiersi perusterveydenhuollon osalta. Sain toimeksiannon käydä selvittämään mahdollisuuksia oman terveyskeskuksen perustamisesta, olihan minulla lähes 10 vuoden kokemus perusterveydenhuollosta. Oma toiminta ei näyttänyt mahdottomalta, turvaisihan se paremmat palvelut kuin mitä senhetkinen tilanne oli. Olin sopinut käytännön järjestelyt silloisen Savitaipaleelta eläkkeelle jäävän kunnanjohtajan kanssa. Uusi kunnanjohtaja tuli Savitaipaleelle ja silloin kaikki muuttui. Erimielisyydet johtivat 7 vuoden oikeudenkäyntiin, mutta oma terveyskeskustoiminta käynnistyi Valtaisa osa työajasta on mennyt hallintorutiinien hoitoon, kuten valtuuston ja hallituksen asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Kokouksia on kertynyt yhteensä noin 650. Kunnallistalouden hoito on kaiken A ja O. Osaavat osastopäälliköt ovat olleet työssä merkittävänä apuna. Rutiineihin on kuulunut myös lautakuntien toiminnan seuraaminen, henkilöstöhallintoon osallistuminen, elinkeinotoiminta, kuntalaisten tapaamiset ja eri tilaisuuksiin osallistuminen. Vähäisin ei ole myöskään kuntien välinen yhteistoiminta ja seutuyhteistyö, mikä viime vuosina on lisääntynyt merkittävästi. Tässä työssä vuorovaikutus kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa ja edelleen sitä kautta poliittiseen kenttään on ollut keskeinen asia. Merkille pantavaa Lemillä on ollut aktiivinen vapaaehtoistyö, jolla on ollut huomattava osa eri tilaisuuksien järjestämisessä. Osittain tämän toiminnan kehittymiseen on mielestäni vaikuttanut lautakuntien määrän supistuminen. Kun tulin Lemille lautakuntia oli 18, nyt 4. Ehkä työelämäni suurin menestystarina oli Lemin koulukeskuksen rakentaminen kaikkine lupaprosesseineen. Olin pakkastalvena 1987 tutustumassa kunnan toimitiloihin. Tapiolan tiloissa toimi kirkonkylän ala-aste. Sisätiloissa oli lämpöä 11 astetta, lapset ja opettaja luokassa ulkovaatteet päällä. Opettaja väänsi itkua ja sanoi minulle, nyt et lähde Lemiltä minnekään ennen kuin meillä on uusi koulu. Lemiläisten toivomus uudesta koulusta johti vastatuuleen lääninhallituksen sivistysosastolla. He katsoivat, että ensin pitää saada uusi koulu Taipalsaarelle. Kuitenkin useiden kuukausien neuvottelujen jälkeen maaherra Matti Jaatinen koki myötätuntoa lemiläisiä kohtaan ja lupasi uuden koulun. Sivistysosaston osastopäällikön oli toteltava maaherraa ja lääninhallituksen lausunto kääntyi myönteiseksi. Sitten alkoi vääntö Opetusministeriön kanssa. Pidin yhteyksiä asian tiimoilta etelä-karjalaiseen opetusministeriin, kunnes hän hermostui minulle sanoen, Sivu 14 / 19

15 "voi Simo, jos et enää soittelisi siitä kouluasiasta." Parin viikon päästä ministeriön kansliapäällikkö soitti minulle ja sanoi, ettei Lemi saa mitään koulun rakentamislupaa, ja että ministeri on jätettävä rauhaan. Kerroin tilanteesta nykyiselle Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Heikki Järvenpäälle ja ruotukaverilleni Parikkalan Kari Niiraselle. Kokoomuksella oli noin kuukauden päästä Hangossa sen vuoden viimeisen lisäbudjetin käsittelykokous. He ottivat Lemin kouluasian esille siellä. Ei mennyt aikaakaan kun Opetushallituksen kansliapäällikkö soitti lyhyen puhelun minulle ja sanoi: "Näyttää nyt siltä, että Lemi saa vielä kuluvan syksyn aikana koulun rakennusluvan ja määrärahat lisäbudjetista. Olen hyvin kiitollinen Heikille ja Karille siitä avusta ja tuesta. Koulun rakentaminen käynnistyi vauhdikkaasti. Rakennusaikana kaksi urakoitsijaa ajautui konkurssiin, mutta niistä vaikeuksista selvittiin. Meillä oli todellista onnea matkassa. Hankkeeseen saatiin neuvoteltua kaikki mahdollinen valtion rahoitus, jopa Työministeriön työllisyysperusteista rahaa, vaikka rakentaminen oli jo käynnissä. Kaksi kertaa paperit oli valmisteltu kielteisinä ministeri Ilkka Kanervan pöydälle ja kolmannella kerralla päätös myönteisenä. Siinäkin oli Heikki Järvenpään sormet pelissä. Loppujen lopuksi rakennushankkeesta kalustamisineen jäi kunnan maksettavaksi noin kolmannes ja valtion monelta eri menokohdalta valtaosa. Koulu pääsi aloittamaan toimintansa syksyllä Koulussa aloitti myös kunnan oma yläaste. Sivun mennen sanoen eräs tuttavani Tampereen yliopistosta halusi tehdä lisensiaattityön lobbauksesta esimerkkinä Lemin koulukeskuksen rakentaminen. Kunnallistekniikan rakentaminen oli voimallisesti esillä 1990-luvulla. Lemin vesihuolto liitettiin Lappeenrannan verkostoon. Lukuisat kerrat lähdettiin kaupungin virka-autolla kaupunkineuvos Jarmo Kölhin kanssa Helsinkiin neuvottelemaan valtion rahoituksesta hankkeeseen, olihan kyseessä varsin merkittävä vesihuoltohanke. Valtion rahoitusta onnistuttiin saamaan hankkeeseen kohtuullisesti. Paloasema tarvitsi myös laajennuksen. Rahoituksen järjestäminen siihen kohteeseen oli astetta helpompaa, koska hanketta käsitteli Lääninhallituksessa Lemin "oma" mies luvun loppupuoli on jäänyt mieleeni riitaisena ajanjaksona. Valtuutettujen välit olivat tulehtuneet ja kunnan asioiden hoito hankaloitui. Hallituksen puheenjohtajakin erotettiin varsin vähäpätöisestä syystä. Asian taustalla oli henkilövalinta, 65 opintoviikkoa ei todellakaan riittänyt yliopistotutkintoon. Samassa valtuuston kokouksessa päätettiin myydä Etelä-Karjalan sähkön osakkeet Lappeenrannan kaupungille. Hanke oli Etelä-Karjalassa minun vetämä ja valmistelema. Sain syyt niskoilleni ja lukuisat kantelut minun toiminnasta oikeuskanslerille alkoivat. Eräskin Lemin poliitikko sanoi kunnanjohtajan myyneen meille niin "rakkaan" sähköyhtiön. Ilmeisesti yhtiö tuli "rakkaaksi" toimitusjohtajan hyvästä huolenpidosta poliitikkopäättäjiä kohtaan. Voi kunpa lemiläiset olisivat tienneet, kuinka monta miljoonaa markkaa maksettiin niinä vuosina ylihintaisesta sähköstä. Ratkaisu olisi pitänyt tehdä jo lukuisia vuosia aikaisemmin luvun vaihteessa elimme useita vuosia velattomassa kunnassa, sitä oli osaltaan edistämässä sähköyhtiön osakkeiden myynnistä saadut tulot. Poliittinen kenttä oli jakautunut kahteen leiriin. Valtuuston kokouksissa oli runsaasti vääntöä ja äänestyksiä. Kunnan asioiden hoitaminen oli hankalaa luvun alkuvuosina alkoi kiinteistöjen kosteusvaurio-ongelmat. Ensimmäisenä oli terveysasema, sitten Palolakoti, koulukeskuksen luokkia ja kunnanvirastot I ja II. Noista kaikista kiinteistöistä jäi sellainen tuntuma, että niiden vuosittainen kunnossapito oli takavuosina pahasti laiminlyöty. Poliittisella taholla vähäteltiin kunnanviraston toimistohenkilöstön muuttotarvetta. Minä en olisi saanut edes selvittää väistötilojen vaihtoehtoja. Viimeisimmät vuodet toimistoväki on saanut työskennellä sisäilmaltaan puhtaassa Sivu 15 / 19

16 vuokratussa tilaelementtirakennuksessa. Tilat ovat toimivat ja ne ovat mahdollistaneet henkilöstön yhteistyön lisääntymisen. Kaiken kaikkiaan työasiat ovat sujuneet hyvin. Lemin kunnassa henkilökunnan vaihtuvuus on ollut vähäistä. Olen ilokseni saanut työskennellä nämä vuosikymmenet lähes saman ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Tänä päivänä poliittinen kenttä toimii sopuisasti ja rakentavasti. Lieneekö sillä omat vaikutuksensa, että on ollut aivan riittävästi muutakin miettimistä, kuten Eksoteasiat, kuntarakenneselvitykset ja kunnan käyttötalouden tasapainotusongelmat. Ongelmat eivät vaan tahdo loppua. Kuukanniemen koulun tilanne on seuraavana edessä. Kaiken kaikkiaan nämä Lemin vuodet ovat olleet minulle vaihtelevaa ja mielekästä aikaa, joskin osakseni on tullut 11 kantelua Oikeuskanslerille ja kolme irtisanomisyritystä, mutta kaikesta on selvitty. Harvana aamuna on keljuttanut lähteä töihin. Loma-asunto Savonlinnassa on ollut henkireikä arkiseen toimintaan. Myös vaimo työskenteli Lemin kunnassa vuodesta 1988 alkaen ja siirtyi sitten 2010 Eksoten palvelukseen. Lapset kävivät koulunsa Lemillä ja Lappeenrannassa ja muuttivat sittemmin opiskelun ja työn perässä muualle. He ovat tehneet meistä viiden lapsenlapsen isovanhemmat. Mm. sillä saralla riittänee puuhastelua eläkepäivinä. Kunnanjohtaja Simo Luukkanen KUNNANKAMREERI PENTTI PITKÄNEN Pääsääntöinen vaiva talouden pidossa on valtionapujen hiipuminen. Velvoitteisiin nähden pienet osuudet vaikuttavat tulokseen, jolloin kassa pienenee. Investointeihin joudutaan ottamaan lainaa. Kuukanniemen koulun kertapoisto heilautti tilinpäätöstä ratkaisevasti. Ilman Sivu 16 / 19

17 kouluruljanssia talous olisi osapuilleen tasapainossa. Lähes miljoonan peruspääoman poistolla ja omaisuuden myynnillä tulos olisikin ollut siedettävä. Kamreerin toimenpiteet koulutilojen rakentamiseen on luottamusmiesten päätösten toteuttamista. Kuukanniemessä tarvitaan koulua taajaman tarpeisiin enemmän kuin opetuspaikkana. Konserniluvut ei vaikuta huolestuttavalta. Alijäämään vaikuttaa isolta osalta 30 vuoden ikäiset vuokratalot. Palvelutalon rakentaminen on tarkoituksenmukaisesti käynnissä. KUNNANINSINÖÖRI MARKKU IMMONEN Koulukeskuksen korjauksiin paneudutaan tulevana kesälomakautena, kun siellä ei ole mitään toimintoja. Koulussahan on tehty kartoitus välittömistä korjaustarpeista, ja lisänä pitemmän suunnitelmakauden työt, mm. ilmastoinnin parantamiseen. Vesi aiheuttaa perus infrassa huolta, kun vuolteen vesi on alkanut värjäytyä. Normaali väriluku on n. 5, kun se nyt keikkuu 30 seutuvilla. Jossain vesilinjan päästä tulikin palautetta, että ei oikein ollut helppo havaita, onko vessa vedetty, vai ei. Suodattimen hinta olisi Teknisen toimen rahoitus meni muuten kohilleen, mutta Kuukanniemen koulun purku aiheutti murhetta, vaikka siinäkin käytettiin asiantuntijoita apuna. Taloudellinen loppuselvitys näyttää kahden vuoden osalta ,04. Investointipoikkeama noin Positiivisena voidaan kirjata viemärien vuotovesien korjaustyön edistyminen, vaikka työtä riittää vielä paljon. Kiinteistö Oy Lemin Palvelutalo pitäisi valmistua , jolloin päästään saneeraamaan Palolan tiloja Hyvinvointiaseman käyttöön. Sinne tulee myös mm. hammashoito, kuntoutustiloja ja Pikku-Palolan kupeeseen esiopetustiloja. Hyvinvointiaseman siirron jälkeen vanhaan terveystaloon ruvetaan tekemään kunnantaloa. Parakin vuokra on 7956 / kk, vuokra-aikaa jatkettaneen vuoden 2016 puoliväliin. Ympäristöön panostetaan, energiaa säästetään katuvaloissa, uusia kaava-alueita suunnitteluun sekä jo alkuun päässeen teollisuusalueen markkinointiin panostetaan. SIVISTYSJOHTAJA RAIJA LEIKOLA Kahden koulun yhdistäminen sulautui yllättävän hyvin yhteen. Esiopetuksen järjestäminen muuttuvassa tilanteessa aiheutti ongelmia, koska järjestelyt eivät olleet kaikilta osin vanhempia tyydyttäviä. Jatkossa esiopetusta viedään Pikku-Palolan yhteyteen. Päivähoidon lapsiluvut ovat lisääntymään päin. Hoitohinnat muodostuvat niin että päivähoito on 70 / 40 ja perhepäivähoito 85 / 47. Kokopäivä / osapäivä. Koulun suunnittelun siirtymävaiheessa kaikki lapset sulautetaan Koulukeskuksen luokkajakoon. Koulukyyditys on haasteellista, kun yksinkertaisesti sopivaa kalustoa ei ole tarjolla TILINTARKASTAJAN 2014 LOPPUTARKASTUKSEN YHTEENVETOA TULOSLASKELMA - toimintatuotot 2,216 milj. (edellisvuonna 2,602 milj. ) - toimintakulut 16,933 (16,334) toimintakate -14,716 (-13,735) Sivu 17 / 19

18 - verotulot 10,25 (9,133) - valtionosuudet 5,706 (5,567) - rahoituskulut ja -tuotot -0,077 (-0,051) vuosikate 1,168 (0,915) - poistot 2,313 (0,781), - satunnaiserät 0 (0) tilikauden tulos -1,145 (0,133) - tilinpaatossiirrot + 0,324 (+0,019) alijäämä 0,821 (ylijäämä 0,152) Tilinpaatokseen sisältyy myyntivoittoja yht ( ) Peruspääoman alentaminen on kirjattu edellisten tilikausien yli-/alijäämiin. Kuukanniemen koulun poistaminen kokonaan aiheutti 1,6 milj. ylimääräisen poiston. Tulosta rasittaa vesihuoltolaitoksen tappio, joka laskennallisesti eriytetyn tilinpaatoksen mukaan oli 0,184 milj. (0,166 milj. ). RAHOITUSLASKELMA Rahoitusasema on edellistä vuodenvaihdetta parempi ( ). TASE Kunnan korollinen lainamäärä ( ) on asukasta kohti laskettuna 1 301, asukaslukuna 3 118, edellisvuonna (3130 asukasta). KUNTAKONSERNI Konsernilla on velkaa 8,273 milj. (8,340 milj. ), joka on asukasta kohti laskettuna (2 664 ). KOy Lemin Palvelutaloja ei ole yhdistelty konsernitilinpaatokseen, eli sen lainamäärä ei ole mukana em. luvuissa. P-analyysi Kunnan tilinpaatoksesta tehty yritysanalyysi on LIITTEENÄ 1. 5-ARVIO TALOUSARVION TASAPAINOTUKSEN TOTEUTUMISESTA TILIKAUDELLA SEKÄ VOIMASSA OLEVAN TALOUSSUUNNITELMAN JA TOIMENPIDEOHJELMAN RIITTÄVYYDESTÄ voimaantullut kuntalain muutos on lisännyt tarkastuslautakunnan tehtäviä: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja Sivu 18 / 19

19 toimenpideohjelman riittävyyttä. (71 3 mom.) Edelleen saman muutoksen yhteydessä se edellyttää, että Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. (69 2. mom.) Lemin kunnalta jää seuraaville vuosille kattamatonta alijäämää ,30. Toimintavuotena syntynyt alijäämä ,79 ja edellisten kausien ylijäämä ,79 peruspääoman alentamisen jälkeenkään ei riittänyt nostamaan plussalle. Kuntalain mukaan Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). (65 3 mom.) 6-ALLEKIRJOITUKSET Lemillä Juha Junnonen Osmo Pylkkö Tuula Konttinen Matti Huttunen LIITE: Tilintarkastajan P-analyysi LUKUVINKKI: Sivu 19 / 19

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 LEMIN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Viime vuoden ehkä vaikein ja vaikuttavin haaste oli tehdä jotain Kuukanniemen koulun sisäilma-ongelmalle. Rohkea siirto oli kuvan mukainen. Lemillä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015... PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015 Käsiteltävät asiat 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...2 2. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 4/2014 Kokousaika: 18.8.2014 klo 13.00-15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot