ARVIOINTIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 LEMIN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Viime vuoden ehkä vaikein ja vaikuttavin haaste oli tehdä jotain Kuukanniemen koulun sisäilma-ongelmalle. Rohkea siirto oli kuvan mukainen. Lemillä arvioidaan palveluja Sivu 1 / 19

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JA ARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA KUNNAN PALVELUIDEN TULOKSELLISUUDESTA JA SEN KEHITYKSESTÄ 1-TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY Tässä kerrotaan tarkastuslautakunnan arviointitehtävän sisäitö, lautakunnan kokoonpano sekä Iyhyesti lautakunnan työskentelymenetelmistä ja sovelletuista arviointitavoista. Tässä luvussa voidaan esittää arvio kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta. 2-EDELLISEN VUODEN KERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 3-ARVIO VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA 3.1. Strategian toimeenpano ja toteutuminen 3.2. Toimintakertomuksessa raportoitujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 3.3. Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 4-MUUT TOIMINNAN JA TALOUDEN ARVIOINNIT 5-ARVIO TALOUSARVION TASAPAINOTUKSEN TOTEUTUMISESTA TILIKAUDELLA SEKÄ VOIMASSA OLEVAN TALOUSSUUNNITELMAN JA TOIMENPIDEOHJELMAN RIITTÄVYYDESTÄ 6-ALLEKIRJOITUKSET TIIVISTELMÄ JA ARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA KUNNAN PALVELUIDEN TULOKSELLISUUDESTA JA SEN KEHITYKSESTÄ Kriisikuntakriteereistä täyttyi viime vuonna vuosikate- ja alijäämäkriteerit. Lemin kunnan talous ei ole täysin tasapainossa. Taseen jäämät ovat olleet viime vuosina negatiivisia, joskin arviointivuonna peruspääoman arvon alentaminen paransi tilannetta. Lemin tuloveroprosenttia nostettiin 21:een eli prosenttiyksiköllä vuodelle Lemillä talouteen kohdistuvat riskit ja paineet liittyvät erityisesti valtionosuusuudistukseen ja yleiseen kuntatalouteen. Vesihuolto aiheuttaa tappiota, joka rasittaa tulosta. Kiinteistöt aiheuttavat runsaasti työtä ja taloudellista huolta. Sivu 2 / 19

3 Kuntarakennelain mukainen kuntaliitosselvittely ei Etelä-Karjalassa tuottanut oleellista lisäarvoa kokoustamista kylläkin. Kotalahden remontin odotettua suurempi laajuus edellyttää kunnan aktiivisuutta. Kyläyhdistys on lähestynyt kunnanhallitusta neuvottelupyynnöin, mutta asia ei ole edennyt toivotulla tavalla. 1-TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY Varsinainen jäsen: Junnonen, Juha Pylkkö, Osmo Konttinen, Tuula Mikkonen, Pauli Huttunen, Matti Turku, Satu Henkilökohtainen varajäsen: puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen ( ) jäsen ( ) jäsen ( ) Hakala, Kai Olkkonen, Eila Husu-Tuuliainen, Tarja Huttunen, Matti ( ) Savolainen, Samu ( ) Laitinen, Jukka-Pekka Kuntalain 71 :n mukaisten tehtävien hoitamiseksi lautakunta kokoontui v kuusi kertaa ja alkuvuodesta 2015 neljä kertaa. Osallistumisaktiivisuustavoitteesta jäätiin. Lautakuntatyöskentelyyn osallistumattomuudesta/vaalikelvottomuudesta pitäisi viipymättä ilmoittaa luottamuselimille. Lautakunnan työskentely oli pääosin tutustumista eri hallintokuntien työskentelyyn, puitteisiin ja osallistumista henkilökunnan haastatteluihin. Lautakunnan työskentelyä voisi kuvailla mm. seuraavasti - Paha ei ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. - On hyvää rinnassa jokaisen, Vaikk aina ei esille loista. - Kas, hymy jo puoli on hyvettä, ja itkeä ei voi ilkeä: Miss ihmiset tuntevat tunteihin, liki liikkuvi luojakin. 2-EDELLISEN VUODEN KERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Vuoden 2013 kertomuksen johdosta ei ollut selvästi havaittavaa toiminnallista ja taloudellista ohjausvaikutusta. 3-ARVIO VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA 3.1. Kuntastrategian toimeenpano ja toteutuminen Sivu 3 / 19

4 Talouden tasapainotusohjelman hallituksen tekemän ohjelman mukaan kunnan talous kääntyi alijäämäiseksi v Tasapainoilua on harrastettu valtionosuuksien, omaisuuden myynnin ja verotulojen lievällä kasvulla. Eksoten alijäämien kattaminen rajoittaa kunnan omien toimintojen liikkumavaraa. Kuukanniemen koulun ratkaisu tavalla tai toisella vaikuttaa merkittävästi toimintoihin pitkälle tulevaisuuteen Toimintakertomuksessa raportoitujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Huomioita Lemin tasekirjasta Lemin kunnalla on käytössä kuntalaisaloite.fi järjestelmä, mihin kuntalaiset voivat tehdä aloitteita. Kuntalais rohkeutta aloitteiden tekoon, sillä yhtään aloitetta ei ole tehty sitä kautta. Merkittävä ja hyvä päätös vuonna 2014 oli kunnan itsenäisyydestä kiinnipitäminen ja kuntaliitosselvityksen loppuminen. Tasapainotusohjelma vuosille luo edellytykset pysyä itsenäisenä kuntana. Kriisiytyvää kuntaa arvioidaan neljän kohdan perusteella: 1. Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen 2. Tuloveroprosentti vähintään 1 % korkeampi kuin kunnissa keskimäärin 3. Kuntakonsernien lainakanta asukasta kohti ylittää vähintään 50 % kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainakannan 4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 %. Kriteereistä ei tällä hetkellä täyty mikään. Kuitenkin kertyneen konsernialijäämän takia ollaan lähempänä kriisirajaa. Palvelutalon rakentaminen lisää konsernin velkaantumista. Vuonna 2014 konsernin alijäämää oli ,63 euroa ja kassan riittävyys vain 9 päivää. Vuonna 2014 lisämausteen antoi kunnan etuosto-oikeuden käyttö kuolinpesän kaupassa, jossa kuolinpesä myi n. 20 ha määräalan. Kunta käytti etuosto-oikeutta ensimmäistä kertaa, kauppahinta oli euroa ja määräalasta yksi palsta rajautuu Tuomelanpellon valmisteilla olevaan asemakaavaan. Kunnan tarkoitus on kehittää määräalalla yhdyskuntarakentamista ja virkistystä. Kunta sai hienosti myytyä vuonna 2014 neljä metsätilaa/määräalaa sekä 4 omakotitonttia. Vuoden 2014 tilaston mukaan suurin osa kunnan vakituisista henkilöistä oli alle 5 vuotta palvelleita, 29,4 %. Kokonaistyöaika on lisääntynyt opetus- ja kulttuuritoimessa 9 % vuodesta Vapaaehtoisen säästövapaan otti kunnan 32 työntekijää, ja se teki 266 päivää. Kunnan työntekijöille tarjottiin pikkujoululahjana teatterikäyntiä ja 35 kunnan työntekijää kävi katsomassa Lemin nuorisoseuran näytelmän Pastori Jussilainen. Kunta palkkasi vuonna 2014 neljä vakituista henkilöä; nuoriso-ohjaajan, kaksi lastentarhaopettajaa sekä yhden erityislastentarhaopettajan. Henkilöriskejä kartoitetaan Lemillä hyvin työsuojelutoimikunnan toimesta. Kerran vuodessa tehdään lomake työyksiköittän työsuojelutoimikunnalle. Pitkäaikaisia lainoja lisättiin ja lyhennystä pitkäaikaisista lainoista tehtiin vain Rahavarat olit ja kassan riittävyys vuoden lopussa 7 päivää. Näitä lukuja tarkastellen työmaata riittää. Sivu 4 / 19

5 EKSOTE JA LEMI Joulukuussa 2014 käytiin tiukat neuvottelut Hyvinvointiaseman laboratoriopalveluiden puolesta. Eksote tarjosi vuoden lopussa Malla-autoa laboratorionäytteen ottoja varten kaksi kertaa viikossa puolen päivän ajan. Aktiivinen kuntalainen Ossi Poskiparta alkoi kerätä nimiä adressiin laboratoriopalveluiden pysymisen puolesta. Lemin vanhus- ja vammaisneuvosto vastusti myös laboratoriopalveluiden heikennystä. Pysyvät laboratoriopalvelut takaavat lääkäripalveluiden pysymisen Lemin Hyvinvointiasemalla. Kaunis Kiitos Ossi Poskiparralle ja kunnanhallitukselle upeasta työstä! Asukasmäärä Lemillä oli 3116 tilastokeskuksen tiedon mukaan. Naisia 1470 ja miehiä 1646, 14 henkilöä vähemmän kuin vuonna KUNNANHALLITUS Vanha kunnanvirasto ja elementtirakenteinen kunnanvirasto odottaa päätöksiä tulevaisuuden suunnitelmista. Parakin vuokra-aika on päättymässä. Sivu 5 / 19

6 Viihtyisän ja perinteisen kirkonkylän siisteyteen tulisi kiinnittää runsaasti huomiota. SIVITYSLAUTAKUNTA Katselmus Iitiän päiväkodissa , kuultavana päiväkodin johtaja Susanna Sorvali Iitiän päiväkoti valmistui v Tuomelanpellon ja Tuomelankankaan asuinalueelle. Päiväkodin hinnaksi kalusteineen ja muine tykötarpeineen tuli n. 2milj. euroa. Iitän päiväkodin johtajaksi valittiin Susanna Sorvali Lappeenrannasta. Hän on sosionomi, lastentarhanopettaja ja työnohjaaja. Iitiän sekä Pikku-Palolan päiväkodit muodostavat yhden hallinnollisen päiväkotiyksikön. Lapsien lukumäärä on yhteensä n. 100, kirjoilla on 92 ja heistä alle vuoden ikäisiä lapsia on 14. Subjektiivisessa päivähoidossa on yhteensä 130 lasta. Päivähoidon tilanne on Lemillä tällä hetkellä hyvä, sillä jonossa ei ole yhtään lasta. Iitiän päiväkoti on avoinna klo , myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Viikonloppuhoidoille ei laajennetun päivähoidon myötä ollutkaan paljoa tarvetta. Sivistyslautakunnassa tehtiin joulukuussa 2014 päätös siirtää 7 Iitiässä asuvaa esiopetusikäistä lasta kirkonkylän esiopetusryhmästä Iitiän päiväkotiin. Päätöstä perusteltiin koulukeskuksen neljännen luokan opetustilan ahtaudella. Neljäs luokka siirrettiin esiopetuksen tiloihin ja esiopetusryhmä koulun pienryhmätilaan vuoden 2015 alusta alkaen. Päätös aiheutti siirrettävien oppilaiden vanhemmissa paljon keskustelua. Haluttiin säilyttää esiopetuksen oppilaat yhtenäisenä ryhmänä. Esiopetusryhmän kooksi Susanna ilmoitti 9. Hyviksi asioiksi Susanna ilmoitti hyvän varhaiskasvatusosaamisen, uudet toimivat tilat, joihin on käyty mm. Lappeenrannasta tutustumassa. Parannettaviksi asioiksi Susanna Sorvali sanoi ei-toivotut määräaikaiset työsuhteet. Tietoliikenne- ja puhelinyhteyksiin toivottiin myös korjausta. Haasteissa korostui tulevaisuuden ennakointi ja koulupäätöksen odottelu. Sivu 6 / 19

7 Kannustettaviin asioihin Susanna listasi vuorottelu- ja koulutusvapaat. Sivistyslautakunta päätti myös laajentaa Iitiän päiväkodin aukioloaikoja ja päätöksessä huomioitiin myös lauantait ja sunnuntait. Hienolla päätöksellä huomioitiin viikonloppuisin työssäkäyvät vanhemmat. KUUKANNIEMEN KOULUN TARINA Kuukanniemen koulun rakennus luovutettiin käyttöön Lopputarkastuksesta jätettiin nelisivuinen puutepöytäkirja. Keväällä 2014 aloitettiin tekemään laajoja rakenteiden avauksia koululla. Syyt koulun huonoon kuntoon olivat moninaiset. Höyrysulkujen tiiveys oli jätetty huomioimatta, rakennuksen sokkelin korkeus olisi pitänyt olla korkeampi, räystäät olivat liian kapeat ja vedet valuivat pitkin seinää. Perustuksiin oli käytetty kosteutta imevää hiekkaa, joka oli kuin rantahiekkaa. Ulkoseinän läpi oli laitettu ensimmäiseen laajennusosaan kantava teräspilari, joka oli umpijäässä talvet. Tuulensuojalevyjä ei ollut laitettu toiselle puolen taloa. Yhdestä koolaus välistä villat oli jätetty pois. Ilmankiertoa ei ollut, sillä tuulensuojalevyt oli laitettu katonrajaan asti. Pääsyy kosteusvaurioihin oli painovoimaisen ilmavaihdon muuttaminen koneelliseksi. Vesikatteen vaihto decra-katteeksi kostautui, sillä kate jouduttiin uusimaan myöhemmin. Lemin kunnaninsinööri Markku Immonen kertoi toukokuun valtuuston kokouksessa kattovillojen olevan mustina eikä ehjätkään kohdat olleet säästyneet purkamiselta. Tilanne oli lohduton. Insinööritoimisto Pöyry teki alustavan kustannusarvion korjauksesta, korjauksen koko kustannusarvio oli n euroa. Lemin kunta haki opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahaa oppilaitoksen kosteusvaurioiden korjaamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä oli jaossa 35 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa tuli Etelä-Karjalaan. Lemi ei valitettavasti saanut rahojaan, koska riittäviä asiakirjoja ja tietoja ei toimitettu tarpeeksi ajoissa, sillä koulurakennus todettiin vasta toukokuussa 2014 pahoin homekasvustojen vaurioittamaksi eli liian myöhään. Perusteltu hakemus homekoulun korvaamisesta uudella koululla olisi pitänyt tehdä toukokuun loppuun mennessä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi viivästymisestä huolimatta ehdollisen puollon hakemukselle. Suunnitelmat ja päätökset rakennettavasta uudesta koulusta olisi pitänyt olla valmiina marraskuun puoleenväliin mennessä. Opetusministeriö totesi aikataulun olleen mahdoton. Opetusministeriön tukipäätöksen myötä koulun mitoitusta olisi ollut vaikea muuttaa myöhemmin. Koulun korjauksen myötä tulevia muita investointeja jouduttiin siirtämään eteenpäin, mm. sivistystoimi teki tarkastelua omistaan investoinneistaan. Lisärahoituksen tarve nousi yli euroa ja suunnitelmissa oli lainanotto. Kilpailutus tapahtui suunnitelmien valmistuttua Hilman kautta. Tekninen lautakunta valitsi ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneen Hannu Pyykkösen koulun homekorjauksen valvojaksi. Valtuusto hyväksyi toukokuun kokouksessaan Kymenlaakson Rakennus Oy:n koulun korjauksen urakoitsijaksi. Aloituslupa myönnettiin ennen päätöksen lainvoimaisuutta ja kustannusarvio oli hinnaltaan euroa, sisältäen koulun uuden kaluston euroa. Kuukanniemen koulua alettiin korjata kevätlukukauden päätyttyä. Rakennuksesta poistettiin ovia, ikkunoita ja mattoja. Purkutöiden edistyessä huomattiin liikuntatilojen seinissä kasvustoa sekä huomattiin rakennuksen perustusten olevan märkiä. Ajatuksena alussa oli, ettei kaikkea tarvitsisi purkaa. Purkutyön edistyessä huomattiin vaurioiden olevan niin laajoja ja purkutyö muuttui kannattomaksi. Keittiö, ruokala, liikuntasali ja käsityöluokkasiipi pyrittiin kuitenkin säilyttämään. Rakenteista otettiin lisäksi mikrobinäytteet viikolla 21. Päädyttiin väistötilojen hankkimiseen ja vielä oli epävarmaa riittääkö pelkkä korjaus. Kunnanhallitus sai luvan etsiä väistötiloja pikaisesti, sillä 118 oppilasta ja 6 opettajaa tarvitsi opetustiloja. Sivu 7 / 19

8 Kuukanniemeläiset alkoivat aktiivisena kerätä adressia uuden koulun ja liikuntatilojen rakentamisen puolesta 0-6 luokkalaisille. Adressiin tuli 863 nimeä viikossa. Kunnalle palkattiin rakennuskonsultti, joka alkoi kartoittaa eri rakentamisvaihtoehtoja. Tekninen lautakunta antoi Kuukanniemen koulun purkuluvan Koulun irtaimistoa alettiin kesällä myydä tarjousten perusteella, myyntiin liittyi maininta: ostaja osti omalla vastuulla tietäen homevauriosta. Koulun purkamisesta tuli kuluja Kesällä alkoi suunnitelmat kuukanniemeläisten koulukuljetuksista sekä mietinnät, miten uudet tulokkaat sijoitetaan Koulukeskukseen. Koulun rehtori Petri Vainikka ilmoitti siirtyvänsä Joroisten kunnan määräaikaiseksi sivistysjohtajaksi. Lemille/Savitaipaleelle saatiin uusi sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, joka aloitti työt elokuun alusta. Lemin Koulukeskuksen rehtoriksi Petri Vainikan tilalla aloitti Kuukanniemen koulun rehtori Risto Laine ja apulaisrehtorina ja Riston tuutorina syksystä alkaen oli Anne Rousku. Uusia luokkatiloja tarvittiin ja niinpä mm. auditorio muutettiin luokkatilaksi ja ala-asteen opettajien huone muuntautui myös luokkatilaksi. Muutoksia tuli lisäksi ruokailuvuoroihin, joita tuli syksystä alkaen kolme vuoroa ja samalla välitunteja porrastettiin. Koulukuljetukset lisääntyivät ja kuukanniemeläisten koulumatkat pitenivät. Sirpa Tielinen sai kuljetussuunnitelmat hienosti valmistumaan ajallaan omia lomia porrastamalla. Koulu lähti hienosti alkuun isommalla porukalla ja lapset totesivat; kivaa saada uusia kavereita. Opettajat olivat myös tyytyväisiä päästyään terveisiin koulutiloihin työskentelemään, ja uudet työkaverit olivat jo tuttuja keskenään. Opettajat ja oppilaat sopeutuivat uuteen ympäristöön hyvin ja yhteishenki koululla on hyvä muutoksista huolimatta. Esikoulu aloitti koulun pienluokassa ja luokkatilan pienuus 21 oppilaalla toi haastetta. Koulun pienryhmätilan puuttuminen ja tila, missä lapsi/nuori voi tarpeen vaatiessa rauhoittua uupuu Koulukeskuksen tiloista muuton myötä. Koulun tilat sekä luokkahuoneet ovat osoittautuneet käytön myötä ahtaaksi. KATSELMUS KOULUKESKUKSESSA Lappeenrannan seudun ympäristötoimi teki Lemin kunnan koulukeskuksessa terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Lisäksi tarkastettiin myös tupakkalain tarkoittamat tupakointikiellot ja -rajoitukset. Valvontatarkastuksen tavoite on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen. Määräyksiä ja ohjeita annetaan tarvittaessa haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet jaetaan kolmeen riskiluokkaan, joka määrää tarkastustiheyden. Tarkastustiheys määräytyy kolmeen riskiluokkaan. Peruskoulut kuuluvat riskiluokkaan 1-2 (matala/keskisuuririski) ja normaali tarkastustiheys on kerran vuodessa. Aikaisempi tarkastus koulukeskuksessa oli Terveystarkastajat Matti Routakorpi ja Riitta Lehtinen suorittivat terveystarkastuksen. Tarkastuskertomuksesta tuli 6-sivuinen. Tarkastukseen saatiin lisämateriaalia koulukeskuksen lattiamateriaalin tutkimusraportista. Insinööri Studio Oy oli tutkinut ala-asteen aulan lattiamateriaalin hajuhaittaa. Tutkimusraportista löydettiin 24 korjauskohdetta. Korjaukset kehoitettiin tekemään vuoden 2015 syyskuun alkuun mennessä. Tiedot tehdyistä korjauksista tulee lähettää Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. Lemin koulukeskuksessa on kohonnut tarkastustarve. Korjattavia kohteita oli runsaasti, joista esimerkkejä seuraavassa: - Esikoulun leikkihuoneeseen 444 on syytä asentaa melun torjuntaan pintasuojatut akustiikkalevyt sekä sisäkäynnin yhteyteen riittävät tilat ulkovaatteiden kuivatusta ja huuhtelua varten - Useiden opetustilojen kattojen akustiikkalevyt ovat suojaamatta ja saattavat aiheuttaa Sivu 8 / 19

9 kuitupäästöjä. Edellisen tarkastuksen yhteydessä sama asia todettu, mutta korjausta ei tehty - Liikuntasalin vaurioitunut lattiapinnoite ja liikuntasalin eteistilan 446 lattian vauriot on syytä korjata - Ilmanvaihdon toiminnasta aiheutuva melu torjuttava opetustiloissa 101, 103 ja 108 Etelä-Karjalan Työkunto oli hetken lautakunnan kuultavana koulukeskuksessa. Tuija Heimala, Matti Meuronen sekä Lemin työsuojelupäällikkö Mika Koukku kertoivat ahtauden vaikuttavan fyysiseen ja henkiseen toimintaan. Syksyyn saakka voisi näissä oloissa kestää. Toisaalta Koukku ilmaisi ihmisten osaavan asennoitua poikkeusoloihin. Terveysriskeistä ei ollut raportoitavaa. Ruokahuolto on tyytyväinen saamastaan diplomista hyvän kouluruoan johdosta. Myös oppilaiden kanssa pidetään työkokous ruokalistan kanssa. Koulu pyrkii saamaan raakaaineet läheltä, kuten leivät, vihannekset, omenat, vadelmat, mansikat, kurkut ym. 1 2 luokalla kerätään marjoja ruokalaan, jossa heille valmistetaan jotain herkkuruokaa palkkioksi Biojätteen määrä on Etelä-Karjalan pienin, johtuen opastamisesta ottamaan ruokaa sopiva määrä. Kaikki saavat riittävästi ruokaa. Keittiössä työskentelee 3 vakituista ja yksi työllistetty henkilö. Työvälineet ovat hyviä laitoskeittiöön sopivia kierrätettyjä uusia koneita. Tila-ahtautta on, varsinkin varastojen tarvetta. Jos koulua laajennetaan, niin keittiökin tarvitsee osansa. KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT Sivistyslautakunta teki upean päätöksen lisäämällä Lemin pääkirjaston aukioloaikoja alkaen. Päätöksellä huomioitiin työssäkäyvät lainaajat ja Kuukanniemen kirjaston puuttuminen VANHAN PAPPILAN TARINA Vanha Pappila valmistui 1921 ja talon on suunnitellut arkkitehti Calervo. Pappilan alakerta on tiilestä ja yläkerta puusta. Vanha Pappila on museoviraston suojelukohde, ja remontointi tuli suorittaa museoviraston ohjeiden mukaisesti. Tarjouksia saneerauksesta saatiin 11 kpl. LMK Lappeenrannan urakkatarjous hyväksyttiin helmikuussa kunnanhallituksessa. Saneeraukseen talousarviossa varauduttiin euron määrärahalla. Hyvin alussa selvisi määrärahojen riittämättömyys. Korjaustyön edistyessä tuli ilmi laajat lahovauriot yläpohjan päätyaumoissa. Yläkertaa ylläpitävä hirsinen kehikko joutui uusittavaksi. Näkyviä homepesiä ei korjausten edistyessä huomattu, mutta vaurioiden laajuus yllätti. Päädyttiin koko katon korjaukseen ja kireän aikataulun takia kunnanhallitus myönsi koko katon korjaukselle aloitusluvan ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan urakka olisi valmis joulukuun 2014 loppuun mennessä, mutta katon uusiminen siirsi valmistumista vuoden 2015 kevääseen. Remontissa yläkertaan laitettiin käsityönä tehdyt uudet ikkunat museoviraston ohjeiden mukaisesti. Ovet sekä valurautaiset lämpöpatterit kunnostettiin myös remontin myötä. Kaakeliuunit olivat hyvin säilyneet ja korjausta tarvitsi vain vino hormi sekä halkeamat. Alakerran näyttelytilat saivat valkoisen maalin ja yläkertaan museovirasto ohjeisti tapettien valinnan. Yläkerrassa mietintää aiheutti 50-luvun kirjavat tapetit sekä taulujen kiinnittämiset. Vanhan Pappilan keittiö uusittiin kokonaan. Tiskipesukone ja uudet kaapistot antoivat hyvän silauksen. Uusittu keittiö antaa mahdollisuuden kahvilan pitoon eri tilaisuuksien yhteydessä. Alakerran tilat ovat kauniin valoisat ja yläkerta on tuulahdus menneiltä ajoilta. Sivu 9 / 19

10 Ensimmäisessä näyttelyssä on esillä valokuvaaja Juha Metson, kirjailija Kauko Röyhkän ja näyttelijä Ville Haapasalon teoksia. Avajaisten päivämääräksi sovittiin Vanhan Pappilan remonttihinnaksi tuli alustavasti , josta kunnan maksettavaksi jäi remontin osalta. Valtiolta saatiin TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennustarkastaja Eero Hentun kuuleminen Ammattimaista virkamiestyötä -Työsuhde alkoi , ja työrupeamaa kestää reilu neljä vuotta. Rakennustarkastajan työtehtävissä reilu 30 vuotta. Asema ja tehtävät teknisen osaston organisaatiossa hallintosäännön ja kunnavaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukainen. Painopiste hoitaa maa- ja rakennuslaissa määrättyjä tehtäviä. Luonnehdintaa Lemillä olosta: Yllättävän mukavaa aikaa Lemin työyhteisössä. Uusia haasteita, erilainen ympäristö, erilaisia ihmisiä. Vapaa-aikatoimi kevyempi, pienempi maa-ala, ajettavia kilometrejä vähemmin. Rakennuslupia haettaessa yleisiä puutteita on asemapiirustusten puutteet. Toinen laiminlyöty asia on naapurien kuuleminen tai naapureille ilmoittaminen rakentamisen tai toimenpiteen yhteydessä. Kirkonkylä on kirkonkylämäinen miljö, ja sitä kannattaisi kyllä vaalia. Iitiäntien varsi on Lemin tulevan rakentamisen valtasuoni ja edullisiin kehittämiskohde. Tähän suuntaa linjaa myös kiinteistöstrategia. Sivu 10 / 19

11 Kunnan yleinen siisteys tämä päivänä kuuluu hallinnollisesti ympäristölautakunnalle. Lemin itsenäisyydestä: Näen tulevaisuuden hyvänä, jos on malttia talouspuolella. Kunnan kannatta miettiä, miten Lappeenrannan kaupunki ajattelee. Rakentamisen virheistä puretussa koulussa: Yllättäviä rakennusvirheitä Kuukanniemen koulun kohdalla ammattilaisista huolimatta, luonnehtii kokenut viranhaltija. Vanhan pappilan remontista: Toteutusta häiritsi se, ettei tiedetty mitä tarkoitusta varten ja kenelle korjausta tehdään ja kuka rakennusta tulee hallinnoimaan ja millä perusteella. Kotalahdesta: Toivottavasti säilyy lemiläisten/kyläläisten käytössä vuosikymmenien jälkeen. Toivottavasti jaksavaa vetäjää riittää. Teknisen toiminnan/rakennusvalvonnan yhdistämisestä: paikallistuntemus heikkenee ja ajamiseen kuluu liikaa aikaa. Kesken olevia asioita: teollisuusalueen kehittäminen ja markkinointi, taajama-alueiden ja tievarsien siistiminen ja kouluasia. Kaavoituksesta: aluearkkitehtimalli parempi kuin konsulttiapu. Kaavoituksen byrokratiaa kannattaisi mieluummin purkaa kuin antaa yleisemmän kaavan sanella liikaa paikallista järkevää harkintaa. Lemin rakennustarkastaja Eero Henttu tähyää jo tulevaan VESIHUOLTO Juomaveden toimitusvarmuus Lemin alueella on onnahdellut lähinnä Vuolteen vedenottamon ongelmien vuoksi. Värjäytynyt, mutta käyttökelpoinen juomavesi on aiheuttanut närää jakelussa. Välillä jouduttiin turvautumaan kaupungin kalliiseen veteen. Paineenkorotusaseman myötä päästiin tyydyttävään menetelmään käyttää Kuukanniemen vettä koko kaava-alueiden vesijohtoverkossa. Selittämättömät pumppujen pois kytkeytymiset Kuukanniemen vedenottamolla ovat kiusanneet toimitusvarmuutta. Toivottavasti saadaan varmuus Vuolteen veden laatuun, tai suodatusmahdollisuuksiin. Sivu 11 / 19

12 INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan 2014 investointeihin kuului mm. kunnan katuvalojen uusinnat elohopeahöyrylampuista led-valohin. Tosin kunnanvaltuusto joutuu asian käsittelemään taannehtivasti toukokuussa 2015 väärän päätöksentekojärjestyksen takia tilintarkastajan huomautuksen jälkeen. Hankinta tehtiin Etelä-Karjalan Hankintapalveluiden kautta ja urakoitsijaksi valittiin US-Asennus Oy. Urakka tuli maksamaan ja rahoituksena käytettiin leasing-rahoitusta. Kunnaninsinööri Markku Immonen piti hanketta hyvänä asiana. Välikankaan katuvalot unohtuivat hankinnassa. Kuukanrinteen kaava-alueen kunnallistekniikkaan käytettiin talousarviossa 2014 kohdennetut varat ja hintaa tuli Insinööriopiskelija Mikko Laaksonen teki vuotovesisuunnitelmien korjaukset v ja korjaukset ajoitettiin vuodelle Hyvä niin, sillä vuotovesien määrä laskutustietojen mukaan oli huimat m3. Vuotovesissä näkyi kesän runsaat sademäärät. Elokuussa korjattiin kirkonkylällä Papinkatu-Toukkalantie ja linja osoittautuikin suurimmaksi vuotavaksi linjaksi. Pituutta tuli 525m. Korjauksen suorittajaksi valittiin tarjouspyyntöjen perusteella Oy Uponor Infra Ab ja hintaa tuli Kirkonkylän kehittämiseksi ja tuleville uusille asukkaille Lemin kunta osti 4,5h maata huoltoaseman seudulta. Alueella on tontteja 15kpl. Upeaa, nyt saatiin tontteja läheltä kirkonkylän palveluita:) Kuukanrinteeseen tuli myös uusia omakotitontteja 8kpl ja tontit hinnoiteltiin valtuustossa Hyvällä tonttipolitiikalla saadaan itsenäiseen, palveluita tarjoavaan Lemin kuntaan myös uusia tyytyväisiä asukkaita. Kunta aktiivisena toimijana uusi kirkonkylän uimalaiturit Laakso Laiturit Oy:n toimesta, hintaa uusimiselle tuli noin arviointivuodelle. Suurin hanke oli palvelutalojen rakentamispäätös. Ara hyväksyi osapäätöksellään Lemin palvelutalon rakennussuunnitelmat hankinta-arvoltaan Erityisasuntoja tulee 30kpl ja palvelutiloja 196,5m2. Tekninen lautakunta myönsi rakennusluvan ja aloitusluvan ennen päätöksen lainvoimaisuutta rakennettavalle palvelutalolle. Kuntakonsernin velkaantuneisuus lisääntyy palvelutalon rakentamisen myötä sekä lisänä on epätietoisuus paljonko joudumme Eksotelle maksamaan alijäämiä. Ne yhdessä vaikuttavat kriisikuntakriteeristöön. Lemin maksoi Eksotelle erikoissairaanhoidosta ja muista palveluista TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT s Verotuloista yhteenvetoa (lähde: Sivu 12 / 19

13 3.3. Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kunnan omistaman asuntoyhtiön kohdalla tavoiteltiin asuntojen hyvää kuntoa ja vuokaratason mitoittamista niin, että toiminta on taloudellisesti kannattava. Näiden osalta ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Lisäksi asuntoyhtiö ilmoitti talousarvion mukaisesti seuraavat tunnusluvut: -keskimääräinen neliövuoka 8,82 /kk(8,65 /kk v. 2013), -vuokrarästien määrä 1,9% liikevaihdosta (tavoite <5% täyttyi) sekä -asuntojen käyttöaste(98%, sama kuin v. 2013) Sivu 13 / 19

14 4-MUUT TOIMINNAN JA TALOUDEN ARVIOINNIT KOKOVUOSIKATSAUKSET KUNNANJOHTAJA SIMO LUUKKANEN Kuntatyötä Lemillä 28 vuotta Hakeutuminen Lemille oli vuonna 1986 aivan sattuma. Selailin kesälomallani Kuntalehteä kiikkustuolissa ja tokaisin vaimolleni keittiön suuntaan, että jospa hakisin tuonne Lemille. Kun keittiöstä ei kuulunut mitään, niin laitoin hakemuksen. Mielenkiintoista oli käydä Lemillä haastattelussa pariinkin otteeseen. Viimeisellä kerralla valtuustosalissa oli runsaasti haastattelijoita. Minua tentattiin muun muassa asenteestani Lemin musiikkipäiviin, se tuntui silloin olevan päivänpolttava asia Lemillä. Kysäisin yliopistotuttavaltani kunnansihteeriltä hänen hakeutumisestaan kunnanjohtajaksi. Sain vastauksen, ettei ollut hakenut. Sittemmin hän oli kuitenkin antanut suostumuksen. Valtuusto äänesti ja minä tulin valituksi. Siirtyminen Juvalta Lemille ei ollut perheen mieleen. Kovan pakkasen (-40 C) kourissa kuitenkin tultiin Lemille vuodenvaihteessa Tuolloin Lemin kunnalliselämää linjasi muutama kokenut poliitikko. Yhteistoiminta oli sopuisaa ja lemihenkistä. Kuitenkin naapurikunnan Savitaipaleen kanssa yhteistyö hiersi perusterveydenhuollon osalta. Sain toimeksiannon käydä selvittämään mahdollisuuksia oman terveyskeskuksen perustamisesta, olihan minulla lähes 10 vuoden kokemus perusterveydenhuollosta. Oma toiminta ei näyttänyt mahdottomalta, turvaisihan se paremmat palvelut kuin mitä senhetkinen tilanne oli. Olin sopinut käytännön järjestelyt silloisen Savitaipaleelta eläkkeelle jäävän kunnanjohtajan kanssa. Uusi kunnanjohtaja tuli Savitaipaleelle ja silloin kaikki muuttui. Erimielisyydet johtivat 7 vuoden oikeudenkäyntiin, mutta oma terveyskeskustoiminta käynnistyi Valtaisa osa työajasta on mennyt hallintorutiinien hoitoon, kuten valtuuston ja hallituksen asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Kokouksia on kertynyt yhteensä noin 650. Kunnallistalouden hoito on kaiken A ja O. Osaavat osastopäälliköt ovat olleet työssä merkittävänä apuna. Rutiineihin on kuulunut myös lautakuntien toiminnan seuraaminen, henkilöstöhallintoon osallistuminen, elinkeinotoiminta, kuntalaisten tapaamiset ja eri tilaisuuksiin osallistuminen. Vähäisin ei ole myöskään kuntien välinen yhteistoiminta ja seutuyhteistyö, mikä viime vuosina on lisääntynyt merkittävästi. Tässä työssä vuorovaikutus kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa ja edelleen sitä kautta poliittiseen kenttään on ollut keskeinen asia. Merkille pantavaa Lemillä on ollut aktiivinen vapaaehtoistyö, jolla on ollut huomattava osa eri tilaisuuksien järjestämisessä. Osittain tämän toiminnan kehittymiseen on mielestäni vaikuttanut lautakuntien määrän supistuminen. Kun tulin Lemille lautakuntia oli 18, nyt 4. Ehkä työelämäni suurin menestystarina oli Lemin koulukeskuksen rakentaminen kaikkine lupaprosesseineen. Olin pakkastalvena 1987 tutustumassa kunnan toimitiloihin. Tapiolan tiloissa toimi kirkonkylän ala-aste. Sisätiloissa oli lämpöä 11 astetta, lapset ja opettaja luokassa ulkovaatteet päällä. Opettaja väänsi itkua ja sanoi minulle, nyt et lähde Lemiltä minnekään ennen kuin meillä on uusi koulu. Lemiläisten toivomus uudesta koulusta johti vastatuuleen lääninhallituksen sivistysosastolla. He katsoivat, että ensin pitää saada uusi koulu Taipalsaarelle. Kuitenkin useiden kuukausien neuvottelujen jälkeen maaherra Matti Jaatinen koki myötätuntoa lemiläisiä kohtaan ja lupasi uuden koulun. Sivistysosaston osastopäällikön oli toteltava maaherraa ja lääninhallituksen lausunto kääntyi myönteiseksi. Sitten alkoi vääntö Opetusministeriön kanssa. Pidin yhteyksiä asian tiimoilta etelä-karjalaiseen opetusministeriin, kunnes hän hermostui minulle sanoen, Sivu 14 / 19

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA Tilintarkastajan versio 02.04.2014 Valtuustoseminaari 26.05.2014 Valtuusto 25.06.2014 1. KUNNAN HALLINTO... 6 1.1 Kunnanvaltuusto... 6 1.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot