Teiskon Museon museosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teiskon Museon museosuunnitelma"

Transkriptio

1 Teiskon Museon museosuunnitelma Yleistä: Museosuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet Teiskon Museo on erilaisten Teisko-Seura ry:n omistuksessa olevien rakennusten muodostama kotiseutuperinnettä esittelevä kokonaisuus, joka sijaitsee Teiskon Terälahdessa Koveron kylässä olevalla entisen Kauniston tilan alueella, Tampereen kaupungin omistamalla 3,3 ha:n tontilla. Alueella on rakennuksia neljätoista ja niistä museokäytössä on yhdeksän. Yleisölle avoimia ovat museon päärakennus, vuonna 1796 rakennettu ja 1974 Teiskoon siirretty karoliininen vieraspytinki sekä kaksi piha-aittaa, Kalliovaarin pirtti, Ruotusotamiehen pirtti, seppä Ilmarisen paja, savusauna ja veteraanien lahjoittama näköisrakennus sota-ajan korsusta. Toistaiseksi yleisölle avoinna eivät ole puimalato, sen sisällä oleva riihirakennus, sirkkelisaharakennus ja niittyladot (3 kpl). Varsinaisen museoalueen ulkopuolella Teisko-Seuran omistuksessa on Kalmakurjen mylly ja myllärin pirtti sekä Kirkkojärven rantaan rakennettu hirsinen nuottalato ja Tapulilahden rantaan, nuottaladon taakse sijoitettu vanha aitta.. Museosuunnitelma on tehty museoalueen kunnossapitoa ja kehittämistä varten. Suunnitelmassa käsitellään museoalueen ja kokoelmien hoitoa ja arvioidaan lisätilan tarvetta. Lisäksi esitetään ideoita, joilla museon toimintaa voidaan kehittää. Suunnitelma sisältää myös vuosittain keväällä päivittyvän osion alueen tilanteesta. Teiskon Museon toiminta-ajatus Museotoiminnan tehtävänä on tallentaa paikkakunnan aineellista ja henkistä kulttuuria. Samalla jaetaan tietoa myös kulttuuriympäristöstä: kotipaikan ympäristön ja historian tuntemus vahvistaa paikallisidentiteettiä, joka on erityisen tärkeää uusien teiskolaisten paikkakunnalle kotiutumisessa ja uusien sukupolvien kasvatuksessa. Museoalue muodostaa kokonaisuuden, jossa vierailijat pääsevät seuraamaan kotiseutu- ja yleishistoriallisia asuin- ja työympäristöjä luvuilta. Museoalue tarjoaa tilan myös teatteri-, kansantanssi- ja tanhuesityksille, markkinoille ja työnäytöksille. Näin museo palvelee monipuolisesti kunnan asukkaita, kesämökkiläisiä ja matkailijoita. Rakennusten ja piha-alueen hoito Tärkeintä rakennusten hoidossa on huolehtia kosteuden torjunnasta muun muassa pitämällä katot kunnossa ja raivaamalla kasvillisuutta rakennusten ympäriltä. Kattojen vuosihuoltoon kuuluu puhdistus lehdistä ja neulasista tarpeen mukaan. Useimmat museoalueen rakennusten katot on uusittu. Mikäli korjaustarvetta tulevaisuudessa ilmenee, katteena käytetään kolmiorimahuopaa.

2 Kasvillisuuden leviämistä rakennusten ympärillä on jatkuvasti tarkkailtava ja liika kasvusto poistetaan tarpeen mukaan. Museon piha-alueen nurmikenttä siistitään kesän aikana säännöllisesti ja kukkamaa pidetään kunnossa. Kosteuden torjunnan lisäksi rakennusten kunnosta huolehditaan säännöllisellä siivouksella. Samalla tarkkaillaan, ettei tuhohyönteisiä ole päässyt leviämään esineisiin tai rakenteisiin. Mikäli tarvitaan torjuntatoimenpiteitä, on ensin tehtävä tarkka lajinmääritys ja oltava yhteydessä maakuntamuseoon. Kokoelmat Museossa on yli 2000 luetteloitua esinettä ja jonkin verran luetteloimatonta esineistöä. Luetteloidut esineet on numeroitu punaisella maalilla. Luettelotietoja täydennetään ja pyritään siihen, että kaikki museoesineet tulevat luetteloiduiksi. Tiedot tallennetaan myös sähköisesti. Esineiden historiasta kertovat tiedot lisäävät esineen museaalista arvoa, joten niitä liitetään luettelotietoihin mahdollisuuksien mukaan. Museon perusesineistö sisältää maataloudessa käytettäviä työkaluja, keittiövälineistöä, huonekaluja, vaatteita sekä muita tekstiilejä. Myös kirjoja on runsaasti. Päärakennuksessa on esillä asumiseen liittyvää esineistöä ja piharakennuksissa rakennuksen luonteeseen liittyvä perusnäyttely. Ulkorakennuksissa on myös rekiä ja kärryjä ym. joiden kunto pitäisi tarkastaa. Käyttökelpoiset esineet tulisi kunnostaa näyttelykäyttöön. Museoesineistä ei ole tehty keruusuunnitelmaa, mutta mikäli luettelotiedoissa ilmenee aukkoja joidenkin esineiden osalta, keruusuunnitelma olisi tehtävä. Esineiden hoidon kannalta tärkeintä on puhtaus ja sopivien säilytysolosuhteiden takaaminen. Varasto- ja muut yleiset tilat Museoalueella ei ole varsinaista varastotilaa. Museoesineitä, jotka eivät ole näytteillä, säilytetään pääasiassa päärakennuksen ullakolla ja niissä rakennuksissa, jotka eivät ole yleisölle avoinna. Puutarhatyökaluja, kuten ruohonleikkuria ja kottikärryjä säilytetään pihavajassa, joka on pystytetty keväällä Ihanteellista olisi, jos museoalueelle tulevaisuudessa saataisiin isompi varastorakennus, jossa olisi lämmintä tilaa ensisijaisesti tekstiilien, paperin ja metallin säilytystä varten ja kylmää (5-10 C asteen talvilämpö) tilaa suuria esineitä varten. Resurssit huomioon ottaen tämä ei kuitenkaan liene mahdollista ainakaan lähivuosina, ainoastaan ullakolle pystytään rakentamaan tarpeellista hyllytilaa. Museoalueella ei ole varsinaista työ- tai toimistotilaa. Museorakennusten uudistuvat näyttelyt Museorakennukset on sisustettu niin, että ne kuvaavat aikakausiensa asukkaiden elämää. Lisäksi rakennuksiin voidaan rakentaa työmenetelmien ja muiden historiaan liittyvien osa-alueiden teemanäyttelyitä. Päärakennuksessa on pysyväksi näyttelyksi rakennettu kolme kamaria, jotka on nimetty asukkaiden mukaan vanhan emännän kamariksi, nuoren emännän kamariksi ja isännän huoneeksi. Kalliovaarin pirtti kuvaa oman ajankohtansa suurperheen asuinsijaa ja sepän paja on sisustettu ammatin harjoittajan

3 asunnoksi, jossa on mahdollista esitellä myös sepän työmenetelmiä, pikkuaitassa on kangaspuut ja kutomiseen liittyvää esineistöä, isossa aitassa leipomiseen liittyvää esineistöä. Museoalueella näytteillä oleva korsu on rekonstruointi sota-ajan korsusta, eikä ole tilana museotyyppinen, mutta sinne voi kerätä sotahistoriasta kertovaa esineistöä ja tietoa. Näyttelyiden yhteyteen voidaan sijoittaa toimintapisteitä, joissa voi tutustua esineisiin ja työmenetelmiin konkreettisesti kokeilemalla. Museon päärakennuksen salissa olevan flyygelin ympärille on rakennettu pienimuotoinen rikkaamman väen nurkka, koska flyygeliä ei ole mahdollista varastoida muualle. Alueen elävöittäminen Museota elävöitetään esimerkiksi työnäytöksin ja lisäksi alueella järjestetään teatteri- ja musiikkiesityksiä, markkinoita ja muita tapahtumia. Museon piha-alueelle on kolme pöytää penkkeineen ja vastakkain istuttava keinu. Hyötykasvipuutarha perustetaan ja hankitaan tarpeen mukaan marjapensaita takapihalla olevien lisäksi. Pihan koristekukkamaata hoidetaan ja laajennetaan. Istutuksissa käytetään perinnekasveja. Tulevaisuudessa ehkä myös lasten museo Mahdolliseen tulevaisuudessa perustettavaan lasten museon toimintaan kuuluisivat lasten teemapäivät, jolloin museolla on ohjattua toimintaa ja tarinakierroksia tms. lapsille. Tarinat olisivat kuvitteellisia, mutta ne pohjautuisivat Teiskon menneisyyteen. Lapsille varattaisiin myös omaa tilaa, jossa he voisivat leikin ja luovan toiminnan avulla miettiä kokemaansa. Sopivaan tilaan sisustettaisiin lasten leikkimuseo, jossa kaikkiin esineisiin saa koskea. Lapsille voitaisiin järjestää myös puuhatilaa, jossa askarrellaan, tunnistetaan esineitä tai kirjoitetaan ja piirretään. Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa kehitetään ja museon näyttelyistä laaditaan opetuspaketteja vanhempien oppilaiden materiaaliksi. Kulttuuriperinnön opetuksessa tehdään yhteistyöstä esimerkiksi paikallisten päiväkotien ja koulujen kanssa. Tiedotus ja markkinointi Markkinointi suunnataan sekä paikalliselle väestölle että kesäasukkaille ja vieraille paikallisten tiedotuskanavien avulla. Toiminnan mukaan tiedotusta voidaan laajentaa maakuntaan. Teisko-Seuralla ja museolla on internetsivut, joilla kerrotaan toiminnasta. Tiedotusta suunnataan eri tapahtumien kohdeyleisölle, ja myös kouluille ja päiväkodeille. Suhdetoimintaan kuuluu henkilökohtainen yhteydenpito päättäjiin, lahjoittajiin ja yhteistyökumppaneihin.

4 Työvoima Museon hoito tapahtuu pääosin vapaaehtoistyövoiman avulla. Museovastaava on hankkinut tarvittaessa talkootyövoimaa eri työkohteisiin. Kesäajaksi museolla on ollut palkattuna museo-opas. Rakennus- ja kunnostustöihin tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa. Aikataulu Museon kehittämisessä jatkuvasti ajankohtaisia ovat hoito- ja kunnostustyöt. Rakennusten ympäriltä raivataan kasvillisuutta ja tilannetta tarkkaillaan vuosittain. Katoilta ja räystäskouruista poistetaan sinne kerääntynyt roska. Korjaus- ja kunnostustarpeet rakennuksien ja esineistön osalta tarkistetaan myös vuosittain. Muut toimenpiteet: katso kohdat: Rakennusten ja piha-alueen hoito, Museoalueen elävöittäminen ja lasten museo. Luettelointia täydennetään ja tiedot tallennetaan sähköisesti. Tarvittaessa tehdään keruu- ja näyttelysuunnitelma jo olemassa olevia museorakennuksia varten. Kustannukset ja tulonlähteet Tilanne keväällä 2011: Museotoiminnan ensisijainen rahoittaja on kunta. Lisäksi voidaan saada avustusta Museovirastolta perusteltuihin hankkeisiin, jotka edistävät museotoimintaa. Lisätuloja voidaan saada pääsymaksuista, tilatuista opastuskierroksista ja myyntituloista. Mahdollisuuksien mukaan suhdetoiminnan avulla on mahdollista kehittää sponsori- ja lahjoitusrahoitusta. Eniten rahavaroja vaatii alueen ylläpito, uudisrakentaminen ja työvoiman palkkaaminen. museon jääkaappi tulisi uusia päärakennuksen maali hilseilee ja poikkilauta murenee, rakennuksen uudelleen maalaus/korjausmaalaus on ajankohtainen. päärakennuksen ikkunat on tarkastettava osasta puuttuvat saranat, joten mm. pesu saattaa aiheuttaa yllättäviä tilanteita. porakaivon kaivonrenkaan laitto sekä kaivon maisemointi olisi tehtävä ennen museokauden alkua päärakennuksen edessä olevia ruusupensaita on karsittava vuosittain, jotta talon seinustojen edustat säilyvät vapaina. piha-alueen ympärille kasvavia vesakoita on karsittava vuosittain. piha-alueen kukkamaata hoidetaan ja lisää perinnekasveja hankitaan tarpeen mukaan pihalle on suunniteltu hyötypuutarhaa, jota istutetaan ja kylvetään mahdollisuuksien mukaan laajan piha-alueen nurmikon leikkaamisesta neuvotellaan ulkopuolisen toimijan kanssa kuten viime kesänä riukuaidan korjaamiseksi järjestetään toimintapäivä

5 museon seinällä olevat museoesittelyn kieliversiot olisi uusittava ja esittelyä varten olisi tehtävä sanasto myös esineistä ja niiden käytöstä useammalla kielellä. Korsun kosteusvauriot ovat ennallaan: sekä vaaka- että pystysuorassa olevien ulkohirsien päät ovat kostuneet ja sisällä on kosteusvaurioita lattiassa kamiinan ympärillä ja reunoilla. Museolle johtavan tien alussa oleva tankoportti on uusittava tai sijoitettava eri tavalla. Portin läpimitta ei mahdollista kääntyvien linja-autojen pääsyä pihaalueelle. Puimalatoa, sen sisällä olevaa riihtä toivotaan näyttelykäyttöön. Ladossa on säilytyksessä mm. rekiä, rattaita ym. tavaraa, jotka olisi saatava näytteille. Lato on toiminut myös tarvikevarastona. piha-aittojen rakenteet pitää tutkia: hirsissä näkyy vajoamia ja niiden sisäportaat tuntuvat huterilta Kalmakurjen mylly ja myllärin pirtti ovat pääosin samassa kunnossa kuin Pirtin ikkuna on rikki ja myllyn kattoa ovat naapurit toivoneet maalattavaksi, koska se on liian kiiltävä eikä sovi maisemaan. Muutakin korjaustarvetta molemmissa kohteissa on, mutta seuralla ei toistaiseksi ole ollut resursseja töiden tekemiseen.

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Jyväskylän museoverkkoselvitys Liite 1 Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Museo Tilat m2 Vuokrat /vuosi /m2 Menot vuonna 2010 Tulot vuonna 2010 Henkilöstökulut Toimintamenot Menot yht

Lisätiedot

P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI

P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI Selvitys Tekijä: FT Vesa Määttä Tilaaja: P. E. Svinhufvudin Muistosäätiö 15.12.2010 1 P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma 1 Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma Marko Huttunen 050-530 6300 Arkkitehtitoimisto Livady Hämeentie 4 C 11 00530 HELSINKI puh 09-348 70501 fax 09-348 70502 huttunen@livady.fi Pien-Toijola vuonna

Lisätiedot

Fiskarsin Ruukkiasunnot

Fiskarsin Ruukkiasunnot Fiskarsin Ruukkiasunnot Koy Ruukkiasuntojen ostoa koskeva hankesuunnitelma niiden kiinteistöjen osalta, jotka siirtyvät esiostosopimuksilla Fiskarsin asukkaiden omistukseen 09.04.2012 Fiskars Tekijä: Fiskarin

Lisätiedot

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7 1 Marraskuu 2 2008 TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 9 Ilkivalta tulee kalliiksi sivu 8 Punakylä muistuttaa Tampereen historiasta sivu 7 2 Tampere 31.10.2008 Maksuhuomautusten

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013 Armijärven Suojeluyhdistys ry: Nihattula ennen ja nyt Hankkeessa toteutetaan netissä julkaistava Nihattulan historiikki ja uusille asukkaille jaettava tervetuliaispaketti Katoavaa muistitietoa kootaan

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2012 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Tässä lehdessä: Kreulankartano Halisissa 3 Perusparannusta aloitellaan 3 Paikan merkitystä ei voi ylikorostaa

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 4.12.2012 Työryhmä: Marjo Holma, Marja-Liisa Hänninen, Kaarina Mikonranta pj., Katariina Pakoma, Risto Raittila SISÄLTÖ 1.1. JOHDANTO 2 1.2. Alvar Aalto

Lisätiedot

valis! kotiin Kato isi: >s. 26 Väriä Kotitalon piha tarjoaa monta tilaisuutta tutustua lintuihin

valis! kotiin Kato isi: >s. 26 Väriä Kotitalon piha tarjoaa monta tilaisuutta tutustua lintuihin sukas asiakaslehti VVO:n asukkaille n u m e r o 1 m a a l i s k u u 2 0 0 8 valis! Kato isi: Kotitalon piha tarjoaa monta tilaisuutta tutustua lintuihin >s. 26 kotiin Väriä maalaamalla uutta ilmettä Ikääntyvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 1. KOKOELMIEN HISTORIA JA OMINAISPIIRTEET 2 2. ETIIKKA 3 3. OSAKOKOELMAT 4 Ikonit (OKM) 4 Esineet (OKM) 4 Tekstiilit (OKM) 5 Vanha kirjakokoelma (OKM K) 6 Asiakirjat, kartat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

MA A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Tuotantorakennusten uusiokäyttö maaseudulla 1

MA A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Tuotantorakennusten uusiokäyttö maaseudulla 1 MA A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Tuotantorakennusten uusiokäyttö maaseudulla 1 Valokuvat: Emilia Rönkkö, Antti Jaatinen, kohteiden omistajat sekä Maaseutuverkosto Taitto: Emilia Rönkkö Maaseudun

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2.

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. 1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. KUVAKOKOELMIEN HISTORIA 7 5.3. PIIRUSTUSKOKOELMA 7 5.4.

Lisätiedot