TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika Tekninen toimisto. Asiat :t Asialista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista"

Transkriptio

1 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika Paikka Tekninen toimisto Asiat :t Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON 1 JA NEUVOLAN VESIKATTO, KORJAUSTAPALAUSUNTO NEUVOLAN SANEERAUKSEN LUONNOSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUKSEN SIJOITTAMINEN SILJANKODIN ALAKERTAAN, HANKESUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO SISÄISET VUOKRAT VUONNA VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS; JÄTEVESIVERKOSTO KYRÖSPOHJAN SEKÄ MAHNALA SASI ALUEIDEN VIEMÄRÖINTI; VIEMÄRIVERKOSTON TÄYDENTÄMINEN KIINTEISTÖLIITTYMIEN OSALTA TALOUSARVIO 2014 INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TYÖOHJELMAN MUUTOKSET PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUS JA KÄSITTELY KORVAUSVAATIMUS; VIEMÄRIVAHINKO KUNNAN SISÄISET ATERIAHINNAT JA KEITTIÖTILOJEN TILAPÄISEN VUOKRAAMISEN TUNTIHINNAT VUONNA

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 106 5/2014 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen X vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski X vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja X vj Turo Antila j Mikko Mänty X vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto X vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja X Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja X VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä X Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä X Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Ihainen rakennuspäällikkö, asiantuntija X Jari Luoma rakennuspäällikkö, asiantuntija X LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Männyn ja Eija Koiviston. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Mikko Mänty Eija Koivisto PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

3 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE , 41 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Myllykulman yksityistien tiekunta päätti kokouksessaan asettaa tien molemmissa päissä oleviin nopeusrajoitusmerkkeihin lisäkilven hevosia tiellä. Myllykulmantie on 2,6 km pitkä läpikulkutie Takamaantieltä Kintustielle. Myllykulmantien tiekunta on tehnyt kunnan kanssa hoitosopimuksen. Perusteluna lisäkilpien asettamiselle on liikenneturvallisuuden parantaminen. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä (tässä tapauksessa tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei saa ilman pätevää syytä evätä. Maanrakennusmestari Antti Myllymaan lausunto: Liikenneviraston ohjeiden mukaan nopeusrajoitusmerkkiin ei saa asentaa muita kuin kyseistä merkkiä selventäviä lisäkilpiä. Lautakunta antaa luvan asettaa Myllykulmantielle pysyvät hevosliikenteestä varoittavat liikennemerkit nro 189 muu vaara tekstillisellä lisäkilvellä nro 871 hevosia tiellä. Myllykulman yksityistien tiekunta hankkii, asentaa ja kunnossapitää merkit kustannuksellaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

4 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON 1 JA NEUVOLAN VESIKATTO, KORJA- USTAPALAUSUNTO , 42 Rakennuspäällikkö Jari Ihainen: Terveyskeskuksen peruskorjauksen yhteydessä A-Insinöörien laatimassa vesikattokorjauslausunnossa todettiin vesikaton olevan kunnossa ja vaativan ainoastaan maalauskorjauksen. Keväällä 2014 tuli vesivuoto juuri saneeratun osasto 1:n potilashuoneeseen. Rakennuspäällikkö Jari Ihainen ja rakennusmestari Hannu Valkama kävivät selvittämässä vuodon syytä ja havaitsivat vesikatolla olevan vaakasauman olevan vuotokohta. Saman tarkastuksen yhteydessä havaittiin myös neuvolan katon vaativan korjaustoimia. Neuvolan katto on järkevää korjata neuvolan sisätilaremontin yhteydessä. Vesikatto vaati nopeita korjauksia, jotta vältyttiin enemmiltä vaurioilta. Katolle teetettiin kittauskorjaus. Rakennuspäällikkö tilasi Vahanen Oy:ltä korjaustapalausunnon terveyskeskuksen vesikattokorjauksista. Suositeltu korjausratkaisu ja kustannukset Lausunnon mukaan hätäkorjaus on suositeltavaa tehdä välittömästi, jotta veden tuloa voidaan ehkäistä ennen varsinaisen korjauksen alkamista. Rivipeltikatteen melko hyvä yleiskunto huomioiden, kevyttä korjaustapaa voitaisiin soveltaa vuodeosasto 1:n vesikaton osalla. Korjauskohtaan laitettavalla bitumikermialuskatteella päästään melko luotettavaan korjausratkaisuun. Neuvolan osalla rivipeltikate vaikuttaa jo valmiiksi melko iäkkäälle ja läpivienneissä oli havaittavissa puutteita. Näin ollen neuvolan katolle olisi suositeltavaa tehdä koko katon uusiminen siten, että uuteen vesikattoon asennettaisiin myös aluskate. Aluskatteen käyttöä suositellaan käytettäväksi pääsääntöisesti peltikatteiden alla. (Toimivat katot 2013, Kuntaliitto) Molempien rakennusten korjausten yhteydessä yläpohjan tiiveys ja ullakon tuulettuvuus voidaan varmistaa. Neuvolan ja vuodeosasto 1:n kevyt/kriittinen korjaus kustantaa noin euroa (alv 0 %) sisältäen räystäsalueiden korjaami-

5 109 sen, neuvolan uudet räystäskourut, kattosillat ja syöksyt. Neuvolan ja vuodeosasto 1:n vesikatteiden uusiminen eli laajempi korjaus kustantaa noin euroa riippuen korjaamisen tasosta; asennetaanko uusi kate suoraan vanhojen alusrakenteiden päälle vai tehdäänkö alusrakenteen parantaminen esimerkiksi levytyksellä ja aluskatteella. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta päättää, että: - neuvolan katto uusitaan neuvolan saneerauksen yhteydessä ja kustannusarvio tarkennetaan vuoden 2015 talousarvioon ja - vuodenosasto 1:n osalta katon korjaus suoritetaan kevyenä korjaustapana mahdollisimman nopeasti. hyväksyy rakennuspäällikön esityksen ja antaa vuodeosasto 1:n katon korjaukseen aloittamisluvan kiireellisenä. Terveyskeskuksen saneerauksen lisämäärärahaesitys tuodaan lautakunnan elokuun kokoukseen ja esityksessä huomioidaan myös osaston 1 katon korjaus. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 NEUVOLAN SANEERAUKSEN LUONNOSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSAR- VIO , 43 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Työterveyshuolto ja neuvola toimivat tällä hetkellä samassa siivessä terveyskeskuksessa. Työterveyshuollolle valmistuvat tilat syyskuun 2014 alussa entisen mielenterveystoimiston tiloihin, jolloin vapautuu neuvolasiipeen tiloja käyttöön neuvolatoimintaa varten. Tiloja on tarpeen muuttaa neuvolan käyttötarkoitusta paremmin palveleviksi. Lisäksi terveyskeskuksesta on vielä remontoimatta neuvolan osuus, kun muu rakennus on peruskorjattu uusien työterveyshuollon tilojen valmistumisen jälkeen. Tiloissa on tehtävä neuvolatoimintaa varten joitakin pieniä muutoksia, mutta pääosin rakenteet säilyvät ennallaan. Peruskorjauksen osalta on tarpeen mm. korjata olemassa olevat kosteusvauriot, parantaa ilmanvaihtoa, uusia vesijohdot ja uudistaa sähköistys ajan tasalle. Neuvolan tiloihin on laadittu luonnossuunnitelma ja kustannusarvio, laatijana arkkitehti Martti Karsikas. Suunnittelu on tehty yhteistyössä teknisen toimen ja käyttäjien kanssa. Kokonaiskustannusarvio on euroa, alv 0 %. Talousarvion mukainen hinta-arvio on euroa. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio ei sisällä irtokalusteita. Suunnitelmasta on tarpeen pyytää perusturvalautakunnan lausunto, jonka jälkeen luonnossuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Mikäli suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksytään, jatkuu suunnittelu niin, että rakentaminen voi käynnistyä vuonna Suunnitelma-asiakirjat on tallennettu Satamaan. hyväksyy suunnitelmat osaltaan ja esittää ne perusturvalautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

7 VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUKSEN SIJOITTAMINEN SILJANKODIN ALAKERTAAN, HANKESUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO , 44 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Siljankodin alakerran tyhjillään oleviin tiloihin on päätetty sijoittaa vanhusten päivätoimintakeskus. Tilat soveltuvat hyvin kyseiseen käyttöön, koska tilaa on riittävästi. Tilat ovat maanpinnan tasossa ja pihaalue on riittävän suuri ja helppokulkuinen. Tiloista on laadittu hankesuunnitelma ja kustannusarvio, laatijana arkkitehti Martti Karsikas. Tiloihin on tarpeen rakentaa tarvittavat LVIS-rakenteet ja -laitteet, lattiat ja tarvittavat väliseinät. Kantaviin rakenteisiin ei tule muutoksia ja ulkoseinät tulevat säilymään entisellään. Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä käyttäjien ja teknisen toimen kanssa. Kokonaiskustannusarvioksi on muodostunut euroa, alv 0 %. Talousarviossa alustava määrärahavaraus hankkeelle on euroa. Laadittu kustannusarvio ei sisällä irtokalusteita. Hankesuunnitelmasta on tarpeen pyytää perusturvalautakunnan lausunto, jonka jälkeen luonnossuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Mikäli suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksytään, jatkuu suunnittelu niin, että rakentaminen voi käynnistyä vuonna Hankesuunnitelma ja muu suunnittelumateriaali on tallennettu Satamaan. hyväksyy suunnitelmat osaltaan ja esittää ne perusturvalautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 SISÄISET VUOKRAT VUONNA , 45 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Toimistopäällikkö on valmistellut kunnan omistamien ja omassa käytössä olevien tilojen sisäiset vuokralaskelmat vuodelle 2015 teknisen lautakunnan päättämien laskentaperusteiden mukaisesti. Palvelualueiden kanssa on vuonna 2002 tehty toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokrat tarkistetaan vuosittain. Laskelmissa näkyy hoitovastikkeen muodostuminen menoeräkohtaisesti sekä vuoden 2014 vertailutietoja. Kunnanhallitus päätti , että pääomavuokra huomioidaan sisäisissä vuokrissa poistojen suuruisena. Vuokralaskelmiin on kirjattu pääomavuokran osuus. Hoitovastikkeita laskettaessa on noudatettu seuraavia periaatteita kunkin tilavuokran osalta: - hoitovastikkeeseen on otettu vuosien 2012 ja 2013 toteutuneiden kustannusten keskiarvo lämmön, sähkön, veden, jäteveden, jätehuollon ja ulkoalueiden hoidon osalta, - talonmies- ja siivouspalvelujen osalta arvio on tehty vuonna 2013 toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Siivouspäällikön palkkauskulut on jaettu kohteille kerrosalojen suhteessa, - hoitovastikkeeseen sisältyvä rakennusten kunnossapito (rakennustekninen, lvis-kunnossapito, erityislaitehuolto) on laskettu vuosien 2012 ja 2013 toteutumien keskiarvona, mahdollisuuksien mukaan rakennusryhmittäin, euroa/m². Tämä laskentatapa tasaa hoitovastikkeiden isoja vaihteluja vuodesta toiseen. Edellä kerrotulla tavalla laskettuihin hoitovastikkeisiin on lisätty kolmen prosentin kate. Toiminnallisia muutoksia verrattuna vuoden 2014 tilavuokralaskelmiin: - Jumesniemen ja Lavajärven kouluista ei ole tehty vuokralaskelmia - Valtakatu 5 (Tuulensuun päivätoiminta ja asunto) on yhdistetty Työpajaksi - Kirkonkylän päiväkodista ei ole tehty vuokralaskelmaa

9 113 - Ristamäentie 28 tukiasunnosta ei ole tehty vuokralaskelmaa - Kotihoitokeskukselle on tehty vuokralaskelma Palvelualueilla on ollut mahdollisuus kommentoida laskelmia asti. Vuokralaskelmia on käyty läpi palvelualueiden edustajien kanssa. Vuoden 2015 talousarvioon otettavat tilavuokrat ovat yhteensä euroa, josta hoitovastikkeiden osuus euroa. Vuonna 2014 hoitovastikkeet ovat euroa. Tilastokeskuksen julkaisun mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2,7 % vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavasta ajanjaksosta. Eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset 8,2 % ja käyttö- ja jätevesikustannukset 4,2 %. Satamaan on tallennettu yhteenveto sisäisistä vuokrista. Lautakunta hyväksyy tilavuokralaskelmat otettavaksi vuoden 2015 talousarvioon. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS; JÄTEVESIVERKOSTO , 46 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Nykyinen vesihuoltolaki ( /119) tuli voimaan Laki edellyttää, että kunta vahvistaa vesihuoltolaitosten ja suurimpien vedenjakelijoiden (osuuskunnat) hakemuksesta toiminta-alueet tarkoituksenmukaisiksi ja sellaisiksi, että vesihuoltolaitokset voivat vastata vesihuoltolain mukaisista velvoitteistaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus ja liittymisoikeus, jota valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Hän voi myös tietyin edellytyksin myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Kunnanhallitus on vahvistanut nykyisen vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston toiminta-alueen. Esitettävään jätevesiverkoston toiminta-alueeseen on lisätty vuoden 2010 jälkeen rakennetut alueet ja päivitetty entistä toiminta-aluetta nykyisen verkoston ja sen lähivuosina ( ) tapahtuvan laajentumisen mukaiseksi. Ennen kunnanhallituksen vahvistamispäätöstä on toiminta-alueesta pyydettävä valvontaviranomaisten lausunnot sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Esitys vesihuollon toiminta-alueeksi jätevesiverkoston osalta esitellään lautakunnalle kokouksessa ja se on tallennettu Satamaan. Kunnallistekniikan rakennuspäällikön esitys: tutustuu vesihuoltolaitosten toiminta-alueeseen sekä asettaa toiminta-aluekartat nähtäville tekniseen toimistoon ja kunnan kotisivuille väliseksi ajaksi. Lautakunta pyytää asiasta lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselta ja kunnan ympäristölautakunnalta. Lautakunta käsittelee saamansa lausunnot ja mielenilmaisut elokuun kokouksessaan ja esittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

11 115 Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

12 KYRÖSPOHJAN SEKÄ MAHNALA SASI ALUEIDEN VIEMÄRÖINTI; VIEMÄ- RIVERKOSTON TÄYDENTÄMINEN KIINTEISTÖLIITTYMIEN OSALTA , 47 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Runkoviemärisuunnitelmat ja rakentamisen vaiheistus linjoille Kyröspohja Yrjö-Koskisentie, Herttuala Maisematie ja Sasi - jätevedenpuhdistamo, on hyväksytty kunnanhallituksessa Kiinteistöjen liittämisen runkoviemäriin on toivottu tapahtuvan koko alueelle muodostettavan osuuskunnan toimesta. Osuuskuntaa ei kuitenkaan ole saatu perustettua. Kunnan ja ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa on päädytty osuuskunnan korvaavaan ratkaisuun, jossa kunta suunnittelee ja rakentaa kiinteistöjen liittymät rakennettavaan runkoviemäriin. Tällä tavalla liittymien rakentamisesta vastaa vain yksi toimija ja saavutetaan mm. seuraavia etuja: - liittymien rakentaminen voidaan suunnitella kokonaisuutena, - kiinteistöt voidaan liittää ryhminä, - liittymien rakentaminen ja tarvikkeet voidaan kilpailuttaa isompina kokonaisuuksina ja -kunnan on mahdollista hakea ELY-keskuksen avustusta. Kunta perisi liittymien suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuneet kustannukset kiinteistöiltä. Tämä edellyttää liittymismaksujen tarkistamista. Mikäli ELY-keskus myöntää hankkeelle avustusta se vähentää osaltaan kiinteistöjen kustannuksia. Liittymät ja kiinteistökohtaiset pumppaamot jäisivät kiinteistöjen omistukseen. Rakennuspäällikön esitys: päättää, että viemäriverkoston kiinteistöliittymien suunnittelu kilpailutetaan ja suunnitellaan vuonna 2014 ja rakentaminen kilpailutetaan ja aloitetaan vuonna Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 TALOUSARVIO 2014 INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOK- SET JA TYÖOHJELMAN MUUTOKSET , 48 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: on hyväksynyt investointiosan käyttösuunnitelman ja työohjelman 2. Nuijamiestentien 1. osan asfaltointiin on varattu euroa ja leikkikenttien parantamiseen euroa, joka on tarkoitettu Korkomäen Kallen puiston perusparantamiseen. Nuijamiestentien 2. osa rakennetaan vuonna 2014 ja päällystystyö on järkevä tehdä samanaikaisesti koko Nuijamiestentielle vuonna Satamaan on tallennettu leikkikenttien kunnostussuunnitelma, johon maanrakennusmestari on kirjannut vuosina 2014 ja 2015 toteutettavat työt. Viemäriverkoston saneeraukseen on käyttösuunnitelmassa varattu euroa. Kuluvana vuonna ehditään kilpailuttaa vielä kiinteistöjen liittymäsuunnitelma Kyröspohjan alueen ja Mahnala Sasi alueen viemärilinjoille. Tähän ei ole käyttösuunnitelmassa osoitettu määrärahaa. Lautakunta päättää käyttösuunnitelman ja työohjelman muutoksista seuraavasti: Nuijamiestentien asfaltointiin varattu euron määräraha siirretään leikkikenttien parantamiseen ja viemäriverkoston saneeraukseen varatusta euron määrärahasta siirretään euroa uudelle kohteelle: Viemäriverkoston rakentaminen, kiinteistöliittymät. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

14 PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUS JA KÄSITTELY , 49 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon liete kuljetetaan Läänin Kuljetus Oy:n toimesta Pirkanmaan jätehuolto Oy:n käsiteltäväksi Koukkujärven kaatopaikalle Nokialle. Lietettä muodostuu vuodessa noin t. Lietteen kuljetus maksaa 99 kerta eli noin 8 /t ja käsittely 55 /t eli yhteishinta 63 /t, alv 0%. Hämeenkyrön kunnalla ei ole sopimusta lietteen kuljetuksesta eikä käsittelystä. Biotehdas Oy on tarjonnut tammikuussa 2014 lietteen kuljetusta ja käsittelyä Huittisten biokaasulaitoksella yhteishintaan 60,50 /t, alv 0%. Hämeen hyötymateriaalit Oy on tarjonnut lietteen kuljetusta ja käsittelyä Sopensuon kompostointilaitoksella yhteishintaan 47 /t, alv 0%. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää sopimuksen laatimista, jonka pituus on viisi vuotta + kolme optiovuotta. Tarjoushinta on sidottu maanrakennuskustannusindeksiin. Sopimuksen aloitusajankohta on Rakennuspäällikön esitys: hyväksyy Hämeen hyötymateriaalit Oy:n tarjouksen. Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

15 KORVAUSVAATIMUS; VIEMÄRIVAHINKO , 50 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: XXXXXXXXXXXXXXXX on jättänyt päivätyn korvausvaatimuksen koskien kiinteistönsä kellariin tulvinutta jätevettä. XXXXXXXXXX huomasi , että heidän kiinteistönsä kellarissa on jätevettä. Jäteveden tulvimisen kellariin aiheutti kunnan runkoviemärissä ollut tukos, joka aukaistiin samana päivänä. Kunnan toimeksiannosta kellaria on raivattu, pesty, desinfioitu ja aloitettu tilan kuivaus. XXXXXXXXXXXXX vaatii korvausvaatimuksessaan kuntaa korvaamaan kellarissa olleen irtaimiston (yhteensä 470 ) ja kunnostamaan kaksi hyllyä, kaksinkertaisen oven karmeineen, kaatuneen tiiliseinän, seinän lämpöeristeet sekä korvaamaan kuivaamiseen käytetyn sähkön. Rakennuspäällikön esitys: päättää, että kunta korvaa irtaimiston ja kuivaamiseen käytetyn sähkön korvausvaatimuksen mukaisesti sekä hyllyistä, ovesta, tiiliseinästä ja eristeistä 200. Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

16 KUNNAN SISÄISET ATERIAHINNAT JA KEITTIÖTILOJEN TILAPÄISEN VUOK- RAAMISEN TUNTIHINNAT VUONNA , 51 Ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki: Ruokapalveluyksikön valmistuskeittiöt (5 kpl) tuottavat aterioita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja perusturvapalveluiden yksiköille. Toimintapäiviä koulujen yhteydessä toimivilla valmistuskeittiöillä on viisi (5) ja terveyskeskuksen keittiöllä seitsemän (7) viikossa. Valmistettavien aterioiden tulee olla ravitsemussuositusten (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014) mukaisia, maultaan ja ulkonäöltään houkuttelevia sekä tarjottaessa oikean lämpöisiä (elintarvikelaki 2006). Aterioiden tulee sisältää monipuolisesti ja vaihtelevasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja, täysjyvävilja- ja kasvirasvavalmisteita, vähärasvaista lihaa, lihavalmisteita ja kalaa sekä rasvattomia ja / tai vähärasvaisia maitovalmisteita. Lisäksi valmistetaan erityisruokavalioita, joihin pitää olla terveysviranomaisen hyväksymä todistus. Hintojen kustannuspohjana on käytetty vuoden 2013 ruokapalveluyksikön toteutuneita keittiökohtaisia menoja ja niissä on huomioitu odotettavissa oleva kustannusten nousu. Hintojen korotukset vuoteen 2014 nähden on kohdistettu ateriatyyppeihin kustannusten aiheutumisen perusteella. Ruokapalveluyksikölle kirjautuu kuukausittain kunnan muilta yksiköiltä (varhaiskasvatus, perusopetus, perusturvan yksiköt) talousarviossa asiakkaan arvioimien ateriamäärien mukainen tulo. päättää toimialansa maksut ja taksat (Teknisen lautakunnan johtosääntö 7, kohta 9). Vuoden 2014 hinnasto on tallennettu Satamaan. Ruokapalvelupäällikön esitys: hyväksyy vuodelle 2015 sisäiset ateriahinnat ja keittiötilojen tilapäisen vuokraamisen tuntihinnat seuraavasti: Koulut (alv 0%) Lounas 2,73 Välipala 1,11 Päiväkodit (alv 0 %) Aamiainen 1,88

17 121 Lounas 2,79 Välipala 2,67 Päivällinen 2,79 Henkilökuntaruokailu, ateriaetu Osalle kunnan henkilökunnasta kuuluu ateriaetu, jonka verotusarvon verottaja vahvistaa vuosittain. Aterian hinta on sama kuin verotusarvo (v verotusarvo on 3,66 e). Perusturvapalveluiden yksiköt (alv 0 %) Toimintakeskus, Työpaja ja Pähkinäpolku Aamiainen 1,11 Lounas 4,00 Välipala 1,11 Päivällinen 4,00 Kehitysvamm. tilapäishoito (1/2 annos) 2,00 Kotorinne, Jaakonkoti Lounas 4,00 Kotiateriapalvelu Lounas 6,23 Terveyskeskus, hoitopäivä hajautettu keskitetty Perusruokavalio 12,00 17,60 Erityisruokavalio 17,60 26,00 Hajautetussa toimintamallissa ruoka jaetaan annoksiksi osastoilla, keskitetyssä toimintamallissa valmistuskeittiössä. Sisäiset ateriat veloitetaan kuukausittain talousarviossa asiakkaan arvioimien tilausmäärien mukaisesti. Kahvitushinnat (ei tarjoilua, alv 0 %, ulkoisiin lisätään alv 14 %) Kahvi / tee 1,10 Pulla / kahvikakku 1,20 Pieni voileipä / täytetty sämpylä 1,40 Muut tilaisuudet / tilaukset, riippuen asiakkaan tilaamista tarjottavista, hinnoitellaan tilauskohtaisesti erikseen.

18 122 Keittiötilojen vuokra (sisältää työntekijän ja tilavuokran) Arki 19,00 / h (alv 0%) 23,56 (alv 24%) Viikonloppu 27,00 / h (alv 0%) 33,48 (alv 24%) Peruspalvelun ulkopuoliset tilaukset toteutetaan normaalin työnajan puitteissa eikä niistä saa aiheutua ruokapalveluyksikölle ylityötä. hyväksyy ruokapalvelupäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

19 123 ILMOITUKSET 1. Jätevedenpuhdistamon laajennus. Työmaakokous nro 1, , pöytäkirja. 2. Kunnanhallitus : 63 Mahnalan koulu; hankesuunnitelma. Hallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen. 64 Täyttölupa puhdistamonhoitaja. Hallitus myönsi täyttöluvan puhdistamonhoitajan vakinaiselle täyttämiselle lukien. 65 Vaatehuoltoyksikön siirto teknisiin palveluihin. Hallitus päätti, että vaatehuoltoyksikkö ja Kurjenmäkikodin laitoshuoltaja siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen alkaen. 3. Hämeenkyrön Vesi Oy; hallituksen ja varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjat Tampereen kaupunginhallitus Palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittävät maksut. 5. Ympäristölautakunnan vastaus yksityishenkilöiden esittämään kiireelliseen pyyntöön. 6. Ravitsemistyöntekijä Sanna Virkki on irtisanoutunut tehtävästään terveyskeskuksen keittiöllä alkaen ja ruokapalvelutyöntekijä Maria Lattunen on irtisanoutunut tehtävästään Kirkonkylän koulun keittiöllä alkaen. 7. ISS-Palvelut Oy on vuokrannut Tippavaaran varastolta toimistohuoneen alkaen. 8. Kunnanhallitus : 69 Lausunto; Pirkanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Hallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen. 72 Yksityisteiden avustusjärjestelmä. Hallitus ei käyttänyt ottooikeutta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen yksimielisesti. 9. Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi yhteistoimintaalueen yhteiset kunnalliset jätehuoltomääräykset. Päätös on nähtävillä mm Pirkanmaan Jätehuolto Oy; tilinpäätös ja toimintakertomus

20 Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös ELY-keskus myönsi euroa avustusta Hämeenkyrön haja-asutuksen runkoviemäreiden ja käytön edellyttämien pumppaamoiden rakentamishankkeeseen välille Kyröspohja Pappila ja jätevedenpuhdistamo - Ahrolantien pumppaamo. Avustuskohde on saatettava päätökseen ja maksatushakemus on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle viimeistään Tekniset palvelut, johtoryhmän muistiot ja PIRTEVAN tarkastuspöytäkirjat: Eteläntie 2, kehitysvammaisten työtoiminnan tilat, suunnitelmallinen tarkastus Kettupolun päiväkoti, suunnitelmallinen tarkastus Kirkonkylän päiväkoti ja Sammontien osastot, suunnitelmallinen tarkastus muistio, Kirkonkylän päiväkodin sulkeminen ja lasten sijoittaminen muualle Oikopolun asuntola, uusintatarkastus Kirkonkylän koulu, uusintatarkastus. 14. Leikkikentät; toimenpidesuunnitelma löytyy Satamasta. 15. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisselvitysmateriaali on tallennettu Satamaan. 16. Teknisen isännöitsijän päätökset: Sähköasennusten määräaikaistarkastukset. Tekninen isännöitsijä hyväksyi Dekra Industrial Oy:n tarjouksen. 17. Maanrakennusmestarin päätökset: Lupa tiealueella työskentelyyn ja valokaapelin asentamiseen tiealueelle, Pohjolan Werkonrakennus Oy (Turkimus, Tippavaara, Korkomäentie, Eljaalantie, Hiidenlahti) Lupa tiealueella työskentelyyn ja vesijohtojen uusimistöille, Kyröskosken Vesihuolto Oy (Torikatu, Hirvipolku, Turkimus, Lapintie). 18. Teknisen johtajan päätökset: Täyttölupapäätös 5. Neljän laitoshuoltajan palkkaaminen kesäksi ja yhden määräaikaisuuden jatkaminen asti. Täyttölupapäätös 5. Määräaikainen ympäristötarkastaja

21 125 Täyttölupapäätös 6. Tilapäinen työntekijä kiinteistötoimeen Rakennusmies ja esimiesharjoittelija. Täyttölupapäätös 7. Ruokapalvelutyöntekijä, määräaikainen työsuhde Jäähallin piha-alueen vuokraaminen Hämyfestareita varten , Mika ja Rami Pusa Jäähallin piha-alueen vuokraaminen anniskelualueella, Hämyfestarit , Pirkanmaan Ravintolatoimi Oy Kyröskosken torin vuokraaminen, Markkinatiimi ry, Investointiosan käyttösuunnitelman muutokset Ruokakuljetusten option käyttö Sähkönhankintapalvelun hankinta. Tekninen johtaja hyväksyi Skapat Oy:n tarjouksen. 19. Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Hämeenkyrön Vesi Oy, hallituksen kokouspöytäkirja Vartiointipalvelusopimus Turvatekijät Oy:n kanssa ja mahdollinen optio Sasin päiväkoti, KVR-urakkasopimus Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa on allekirjoitettu Pirteva; terveystarkastajan päätös kehitysvammaisten asuntolan, Oikopolku 3, hyväksymisestä terveydensuojelulain mukaiseksi sosiaalialan huoneistoksi. 24. Tiejaosto sopi katselmuksen pitämisestä metsätiellä.

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot