Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä Nro 2 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys sisäilmatyöryhmän perustamisesta Rautalammin kuntaan Kesäasuntotonttien myynti Esitys Kerkonjoen koulun saneerauksen suunnittelutoimikunnan nimeämisestä Kerkonkoski-Rautalammin kirkonkylä siirtoviemärin sekä siihen liittyvän vesihuoltoalueen suunnittelutarjouksen hyväksyminen Turvapuhelimen päivystyssopimuksen hyväksyminen 17 Esitys Kerkonjoen k Esit PUHEENJOHTAJA Juho Pahajoki

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA s. 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinainen jäsen Varajäsen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja x) läsnä -) poissa Pahajoki Juho x Pispala Jouko x Puranen Eeva-Liisa x Hänninen Raija x Kaipainen Annikki x Kuikka Joni-Matti x Räsänen Sami x saap. klo 17:32. Jukka Varis Raatikainen Pasi Jäntti Reino Herranen Jussi Louhikallio Tiina Huuskonen Matti Lehmonen Juhani Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Savolainen Tuure x Ari Weide x Hannu Jyrkkänen - Anneli Jalkanen - Antti Tuppura - Risto Niemelä - tekninen johtaja/esittelijä kunnanhallituksen edustaja, tekn.ltk tielautakunnan sihteeri kunnanhallituksen puheenjohtaja rakennustarkastajakunnanrakennusmestari kunnanjohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Juho Pahajoki, puheenjohtaja Rautalampi Tuure Savolainen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja nähtävänä Annikki Kaipainen tekninen toimisto Joni-Matti Kuikka Kanslisti Sirkka Tossavainen

3 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tltk 10 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Tltk 11 Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen päätyttyä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annikki Kaipainen ja Joni-Matti Kuikka. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annikki Kaipainen ja Joni-Matti Kuikka.

4 Tekninen lautakunta Esitys sisäilmatyöryhmän perustamisesta Rautalammin kuntaan Tltk 12 Sisäilmasto-ongelmat ovat monitahoisia asioita ja tekniseltä kannalta usein vaikeita tutkia ja ratkoa. Asiantuntijat joutuvat toimimaan ympäristössä, jossa on olemassa olevasta laajasta tutkimustiedosta huolimatta yhä paljon epävarmuustekijöitä. Pitkään jatkuneissa sisäilmasto-ongelmissa ei ole kysymys pelkästään teknisestä ongelmasta ja sen korjaamisesta. On tavallista, että sisäilmastoon liittyvät ongelmat herättävät työpaikalla huolta terveydestä, ahdistuneisuutta ja pelkoakin. Ongelmien moniulotteisuutta lisää myös se, että kuormittava työ ja mahdolliset työyhteisölliset ongelmat voivat pahentaa tilannetta. Sisäilmasto-ongelmien ratkaisussa on kysymys moniammatillisesta yhteistyöstä. Yhteistyö edellyttää eri intressien ja ammattiryhmäkohtaisten työskentelykäytäntöjen yhteen nivomista, eri toimijoiden roolien selkiyttämistä ja yhteisen tavoitteen löytämistä. Työterveyslaitos on laatinut toimintamallin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Siinä sisäilmaongelmaa käsitellään moniammatillisessa ns.sisäilmatyöryhmässä, jossa ovat edustettuina työsuojelupäällikkö ja - valtuutettu, työterveyshuollon edustaja, ympäristöterveyshuollon edustaja, kiinteistöhallinnon edustaja, kohdetyöpaikan esimies ja työntekijöiden edustaja sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Kuntaliitto on kannustanut kuntia perustamaan sisäilmatyöryhmiä ratkaisemaan sisäilmasto-ongelmia kuntien palvelukäytössä olevien kiinteistöjen osalta. Myös Rautalammin kunnan palvelukäytössä olevissa kiinteistöissä on epäilyjä sisäilmasto-ongelmista. Muun muassa terveyskeskuksen vuodeosastolla on käynnissä sisäilmaongelmien takia korjaustyöt. Näiden seikkojen perusteella on perusteltua perustaa sisäilmatyöryhmä. Perustettavan sisäilmatyöryhmän tehtävät: - ottaa käsiteltäväkseen pitkäkestoiset kosteusvauriot tai tapaukset, joissa on epäily sisäilmasta johtuvasta terveysongelmasta, - pyrkiä ehkäisemään sisäilmaongelmia myös ennalta, - selvittää sisäilmaongelmien aiheuttajat sekä löytää niille korjausmenetelmät, - esittää näkemystensä perusteella muodostuneet vaihtoehdot asiasta päättävälle vastuualueelle/taholle. Sisäilmatyöryhmän kokousten muistiot toimitetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle; 1. että kunnanhallitus perustaa sisäilmatyöryhmän, jonka tehtävänä on - ottaa käsiteltäväkseen pitkäkestoiset kosteusvauriot tai tapaukset, joissa on epäily sisäilmasta johtuvasta terveysongelmasta, - pyrkiä ehkäisemään sisäilmaongelmia myös ennalta, - selvittää sisäilmaongelmien aiheuttajat sekä löytää niille korjausmenetelmät, - esittää näkemystensä perusteella muodostuneet vaihtoehdot asiasta päättävälle vastuualueelle/taholle. 2. että kunnanhallitus päättää sisäilmatyöryhmän kokoonpanoksi: - työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja - pääluottamusmies/ työsuojeluvaltuutettu - työterveyslääkäri - terveystarkastaja - kiinteistömestari tai mikäli hän on työsuojelupäällikkö niin kiinteistömestarin sijainen - tekninen johtaja -rakennustarkastaja 3. että sisäilmatyöryhmän kokoukseen kutsutaan aina kohdetyöpaikan esimies ja työpaikan työntekijöiden edustaja. Hyväksyttiin yksimielisesti. Sami Räsänen saapui asian käsittelyn alussa kokoukseen.

6 Tekninen lautakunta Kesäasuntotonttien myynti Tltk 13 Liitteet 1-4 Kunnalla on omistuksessaan kolme kesäasuntotonttia Hankaveden ja yksi Niiniveden rantayleiskaava-alueella. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi saada myytyä ainakin 1-2 kesäasuntotonttia vuonna Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta laittaa myyntiin Hankaveden yleiskaava-alueelta kolme kesäasuntotonttia sekä Niiniveden rantayleiskaava-alueelta yhden tontin. Tontit annetaan myyntiin neljän kuukauden ajaksi Rautalammin Kiinteistökeskus Oy:lle liitteenä nro 1 olevan kiinteistön myyntisopimuksen perusteella. Tontit ovat esitetty karttaliitteissä nrot 2-4. Tekninen lautakunta esittää että metsäjaosto ja kiinteistövälittäjä saavat määritellä tonteille myyntihinnat ja -ehdot. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Tekninen lautakunta Esitys Kerkonjoen koulun saneerauksen suunnittelutoimikunnan nimeämisestä Tltk 14 Kouluhankkeiden saneerauksen suunnitteluun on kunnanhallitus nimennyt aina suunnittelutoimikunna, jonka tehtävänä on yhdessä suunnittelijoiden kanssa valmistella suunnitelmat hankkeen kilpailutusta varten. Mm. lukion suunnittelutoimikunta koostui seuraavista jäsenistä: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja, koulutusjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja, sivistyslautakunnan edustaja, kunnanhallituksen edustajan ja opettajakunnan ja oppilaskunnan edustajat. Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään Kerkonjoen koulun suunnittelutoimikuntaan edustajat. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta Kerkonkoski-Rautalammin kirkonkylä siirtoviemärin sekä siihen liittyvän vesihuoltoalueen suunnittelutarjouksen hyväksyminen Tltk 15 Liite 5 Kunnanvaltuusto lisäsi talousarviokokouksessaan kunnan vesihuoltoinvestoinniksi vuodelle 2014 siirtoviemäri- ja vesihuoltohankkeen Kerkonkosken- ja Rautalammin kirkonkylän väliselle osuudelle. Alun perin hanke oli suunniteltu toteutettavaksi kuntasuunnitelmassa vuosille Siirtoviemärin rakentaminen on hankkeessa ensisijainen, koska Kerkonkosken puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Kunta on saanut Pohjois-Savon ELY-keskukselta tiedon, että siirtoviemäri voidaan toteuttaa valtion vesihuoltotyönä. Tekninen osasto on kilpailuttanut siirtoviemärin ja Kerkonkoski- Rautalammin kirkonkylän välisen siirtoviemärin ja niiden välisen vesihuoltoalueen vesihuoltoverkoston suunnittelun siten, että tarjouspyyntö on ollut HILMA:ssa ja tarjousten viimeinen jättöaika on ollut Suunnitteluun on saatu viisi tarjousta, joista on yhteenveto liitteenä nro 5. Tarjouspyynnön mukaisen tarjousvertailun mukaan Ramboll Oy:n tekemä tarjous on kokonaisedullisin. Ramboll Oy:n kanssa on pidetty tarjouksen selonottoneuvottelu, jossa on todettu tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi ja neuvoteltu siirtoviemärin ympärillä olevan vesihuoltoverkoston suunnitteluun mahdollisesti liittyvistä aikataulu- ja hyvitysasioista yksityiskohtaisemmin. Siirtoviemärin ulkopuolella oleva vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa vasta siirtoviemärin valmistuttua. Siirtoviemärin suunnittelu vie tarjouksen hyväksymisestä 4 kuukautta ja kilpailutusmenettely vähintään kolme kuukautta. Tiukimmillaan siirtoviemärin valmistuminen on mahdollista siten vuoden 2014 loppuun mennessä. Siirtoviemärin vesihuoltoverkoston valmistuminen tulee siirtymään siksi vuoden 2015 puolelle. Tiukka aikataulu ja siirto-viemärin ulkopuolisen vesihuoltoverkoston muutokset otetaan huomioon suunnittelusopimusta tehtäessä. Suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon myös Kerkonkosken ja kirkonkylän välisen laajakaistan rakentaminen. Tekninen lautakunta hyväksyy Ramboll Oy:n tekemän tarjouksen Kerkonkoski-Rautalammin kirkonkylä siirtoviemärin suunnittelusta hintaan (alv, 0%) sekä muun vesihuoltoalueen linjasuunnittelun (48,65 km) hintaan (alv. 0%). Hintoihin lisätään 24% arvonlisävero. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta Turvapuhelimen päivystyssopimuksen hyväksyminen Tltk 16 Liite 6 Tekninen osasto ja perusturvaosasto ovat yhdessä laatineet turvapuhelinpäivystyksen väliaikaiseen hoitamiseen kiinteistökeskuksen kautta sopimuksen, joka on liitteenä nro 6. Sopimuksessa tekninen osasto laskuttaa talonmiespäivystyksen kulut perusturvaosastolta. Turvapuhelinpäivystyksen työtehtäviä hoitaessaan on päivystävä kiinteistönhoitaja perusturvaosaston alainen. Perusturvaosasto vastaa myös turvapuhelinpäivystykseen liittyvästä opastuksesta ja koulutuksesta. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä nro 1 mukaisen turvapuhelinpäivystykseen liittyvän sopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot