TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 13 TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy Komiat Hetket Oy Nordea

2 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 2 / SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA 3 3. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT 4 4. OHJELMIIN OSALLISTUVAT ASIAKKAAT JA RYHMÄT 5 5. OHJELMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET 6 6. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN 6 7. ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE 7 8. ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI TILANTEIDEN KIRJAAMINEN 8 9. VAKUUTUKSET TIEDOTTAMINEN ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA; POLTTARIT ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ; JOUPPILANVUORI 13 Komiat Hetket Oy Nordea

3 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 3 / JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA Komiat Hetket Oy on Etelä-Pohjanmaalla toimiva luonto- ja elämyspalveluyritys, joka toteuttaa monipuolisia, pääosin luontoon ja erämaisiin ympäristöihin sijoittuvia ohjelmapalveluita sekä kuluttaja-, yhteisö että yritysasiakkaille. Toimintaympäristönä on koko maa. Ohjelmaa toteutetaan asiakkaan toivomassa paikassa, kaikkina vuodenaikoina. Omia kiinteitä toimipaikkoja tai tukikohtaa yrityksellä ei ole. Ohjelmapalveluita Komiat Hetket Oy:n palveluksessa toteuttavat aina lajiin koulutetut oppaat. Aktiviteeteissa, jotka vaativat erityistä turvallisuutta, kuten Köysilaskeutuminen ja melonta asiakkaita palvelevat ammattiinsa koulutetut ja tarvittavat lajiliittojen auktorisoinnit omaavat oppaat, esimerkiksi köysitoiminnonohjaaja tai melontaohjaaja. Yrityksen toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteelle, ja kannamme myös yhteiskunnallisen vastuumme noudattamalla kaikessa toiminnassamme lakeja ja viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Kuluttajaviraston antamaan ohjeeseen ohjelmapalvelujen turvallisuudesta. Seinäjoella Komiat Hetket Oy Nordea

4 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 4 / TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT Komiat Hetket Oy:n järjestämien tilaisuuksien turvallisuudesta vastaa päävastuullisesti yrityksen omistaja, yrittäjä Vesa Mäyry, puhelin ja sähköposti Vastuualueet: päävastuu turvallisuusasioista turvallisuusasioiden suunnittelu, toteutus ja valvonta henkilökunnan koulutus ja perehdytys henkilösuojaus-, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi, seuranta ja tiedottaminen pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta tapahtumapaikoilla tämän turvallisuusasiakirjan sisällöstä ja päivittämisestä vastaaminen Lisäksi tapahtumakohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa mainitaan erikseen muut tapahtuman turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Jokainen työntekijä tuntee tämän turvallisuusasiakirjan sisällön. Komiat Hetket Oy edellyttää alihankkijoiltaan samoja turvallisuus- ja pätevyysvaatimuksia kuin omilta työntekijöiltäänkin. Yrityksen käyttäessä ohjelmapalvelutapahtuman toteuttamiseen toista yritystä alihankkijana, vastaa tämä henkilökuntansa pätevyydestä ja sopivuudesta kyseiseen toimintaan. Työntekijöiden ammattitaito: yritys käyttää kulloiseenkin ohjelmapalvelutapahtumaan vaadittavan koulutuksen omaavia ohjaajia yrittäjän oma pätevyys: Erä- ja luonto-opas (AT) UTK ja UTT (Survival Kilta) EA 2 Hygieniapassi Vuokraveneenkuljettaja (Merenkulkuhallitus) henkilökunnan ammattitaito ja pätevyys varmistetaan perehdyttämällä työntekijät tehtäviinsä ja vaatimalla todistukset suoritetuista ohjaajatutkinnoista. yrityksen käyttämät alihankkijat ovat sitoutuneet vastaamaan omien työntekijöidensä osalta samoista pätevyys- ja ammattitaitovaatimuksista Työntekijöiden toimenkuvat selviävät tapahtumakohtaisesta turvallisuussuunnitelmasta, joka on nähtävissä toimintapaikalla sekä pyynnöstä myös tilausvahvistuksen yhteydessä. Komiat Hetket Oy Nordea

5 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 5 / OHJELMIIN OSALLISTUVAT ASIAKKAAT JA RYHMÄT Osa ohjelmapalvelutapahtumista vaatii osanottajamäärän per ohjaaja rajoittamista turvallisuussyistä. Näitä ovat mm. tiimiseikkailu sotilasesteradalla (1 ryhmää / ohjaaja) ja yön yli survival retket (enintään 12 henkilöä / ohjaaja). Muissakin aktiviteeteissa rajoitetaan yhden ohjaajan maksimiasiakasmäärää tarpeen vaatiessa, esimerkiksi lasten, nuorten tai erityisryhmien kanssa toimittaessa. Tarvittaessa käytetään lisäohjaajia, mikä käy ilmi tarjouksesta ja tilausvahvistuksesta. Niistä selviävät myös erilaiset ohjelmatyypin asettamat erityisvaatimukset osallistujien iän, fyysisen kunnon, terveydentilan, varustuksen tms. osalta. Toiminnan luonteesta sekä mahdollisten henkilösuojainten ja turvallisuusvälineiden käyttötarpeesta kerrotaan myös esitiedoissa. Joihinkin vaarallisiksi luokiteltuihin ohjelmapalvelutoimintoihin osallistuvilta vaaditaan nollatoleranssia päihdyttävien aineiden käytön osalta. Ohjaajilla on oikeus olla päästämättä alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena tilaisuuteen tulevaa asiakasta mukaan toimintaan. Tosin tälle voidaan järjestää muuta, vaarattomampaa vaihtoehto-ohjelmaa. Näin tapahtuu myös, jos asiakas ei noudata annettuja turvallisuusohjeita. Asiakas on vastuussa kaikista itselleen, muille asiakkaille tai yrityksen henkilökunnalle tai kalustolle aiheuttamistaan vahingoista mikäli hän ei noudata annettuja turvallisuusohjeita. Ohjaajalla/oppaalla on oikeus muuttaa suunniteltua toimintaa olosuhteiden estäessä sen toteuttamisen, esimerkiksi vesistön ylitys ukkosenilmalla on liian suuri riski. Myös reittitai aikataulumuutoksia voidaan joutua olosuhteista johtuen tekemään. Komiat Hetket Oy Nordea

6 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 6 / TAPAHTUMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET Ohjelmapalvelutapahtumissa käytettävien välineiden ja suojavarusteiden kunnosta ja turvallisuudesta vastaavat yrittäjän lisäksi kaikki toimintaa ohjaavat henkilöt. Kaikki välineet tarkastetaan säännöllisesti ja huolletaan asianmukaisesti. Toiminnassa käytetään vain varusteita, jotka ovat asianmukaisesti hyväksyttyjä tai sertifioituja, mikäli niitä edellytetään. Esimerkiksi kelluntavälineet ovat CE -hyväksyttyjä. 6. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN Elämys- ja luonto-ohjelmapalvelutoimintaan liittyy eritasoisia riskejä. Toiminnan laadusta riippuen ne ovat joko lähinnä varusteisiin tai omaisuuteen kohdistuvia tai lieviä henkilöriskejä. Vaarallisiksi luokitelluissa lajeissa ja esimerkiksi vaelluksilla erämaa-alueilla on kuitenkin mahdollisuus vakaviinkin terveyteen kohdistuviin tapaturmiin. Komiat Hetket Oy:n tuottamien tapahtumien sisältämät mahdolliset riskit on analysoitu, ja vaadittavat toimenpiteet riskien minimoimiseksi suoritetaan viipymättä ja huolellisesti. Ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta, hyväkuntoinen kalusto sekä selkeä asiakkaiden ohjeistaminen mahdollistavat turvallisen ja elämyksellisen toiminnan. Henkilökunnan ohjeita noudattava asiakas voi luottaa olevansa turvallisissa käsissä koko tapahtuman ajan. Tuotekohtainen riskianalyysi tehdään jokaiselle ohjelmapalvelutuotteelle. Samoin jokaiselle tapahtumalle laaditaan oma turvallisuussuunnitelmansa. Komiat Hetket Oy Nordea

7 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 7 / ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE Jokaiselle Komiat Hetket Oy:n asiakastapahtumalle tehdään oma turvallisuussuunnitelma, joka löytyy oppaan/ohjaajan varusteista yhdessä ensiapuvälineiden kanssa. Suunnitelmasta käy ilmi tapahtumapaikan osoite ja karttakoordinaatit WGS-84 -muodossa avun hälyttämistä varten. Samoin lähin terveyskeskus ja sairaala sekä alueesta vastaava pelastuslaitoksen yksikkö mainitaan suunnitelmassa. Onnettomuustilanteessa, ennen pelastusviranomaisten saapumista, toimintaa paikalla johtaa tapahtuman vastuuohjaaja. Mikäli asiakasryhmään kuuluu lääkintä- tai pelastusalan ammattilaisia, voidaan johtovastuu siirtää heille. Yrityksen työntekijät ovat kaikki suorittaneet vähintään EA 1 tasoisen ensiapukoulutuksen, useimmat myös EA 2:n. Yrityksen omistaja, jollei itse ole tapahtumassa paikalla, on joka hetki tavoitettavissa puhelimitse: Vesa Mäyry Toimintajärjestys onnettomuustilanteessa on seuraava: Pelasta ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat Ilmoita onnettomuudesta hätänumeroon 112 vasta turvallisesta paikasta Estä lisävahinkojen syntyminen Opasta pelastajat paikalle Hätäpuhelua soittaessasi muista nämä: Kerro, mitä on tapahtunut: tulipalo vai muu onnettomuus Missä on tapahtunut: Kerro osoite tarkasti: paikkakunta, koordinaatit, kylä, talon nimi, sovi opastuksesta Kerro, onko joku vaarassa tai loukkaantunut Vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan. Pelastuslaitos Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa etkä SIM -korttia. Kolikko- ja korttipuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa. Komiat Hetket Oy Nordea

8 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 8 / ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN Komiat Hetket Oy:n toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle, joka elämyspalveluiden kyseessä ollessa on kunnan terveystarkastaja. 9. VAKUUTUKSET Komiat Hetket Luonto-ohjelmapalvelun järjestämissä asiakastapahtumissa on voimassa yrittäjän toiminnanvastuuvakuutus, joka kattaa yrittäjän tuottamuksesta johtuvat henkilöja esinevahingot euron edestä. Vakuutussopimuksen numero: Lähivakuutus 3 Yrityksen käyttämät alihankkijat vastaavat omasta osuudestaan toiminnassa omin vastuuvakuutuksin. Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly edellä mainittuun vakuutukseen. Toimintaan osallistuvalla asiakkaalla tuleekin olla oma tai mahdollisesti työnantajan ottama tapaturmavakuutus. Komiat Hetket voi pyydettäessä myös hoitaa tapaturmavakuutuksen tilaisuuden ajaksi. Tästä täytyy sopia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 10. TIEDOTTAMINEN Mahdollisissa turvallisuusasioihin liittyvissä asioissa ja onnettomuustilanteissa Komiat Hetket Oy:n puolesta tiedotuksesta vastaa yksin Vesa Mäyry puhelin , Komiat Hetket Oy Nordea

9 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 9 / ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalvelutilaisuuteen osallistuvalle: Ohjelmapalveluiden (esim. seikkailu- ja elämyspalvelun) tarjoaja on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen. Ilmoita etukäteen (lomakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdollisista liikkumisrajoitteista ja sairauksista. Näin järjestäjä voi varautua asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivaksi. Älä osallistu temppuun johon et tunne pystyväsi. On järkevää osata kieltäytyä. Sosiaalinen paine saattaa ajaa jotkut tekemään jotakin sellaista, mistä he eivät selviä. Pidä huolta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nuorista! Kysy järjestäjältä, voiko lapsesi osallistua. Noudata järjestäjän asettamia ikä- ja kokorajoja! Käytä suojavarusteita! Järjestäjä ei jaa niitä jännityksen lisäämiseksi, vaan suojaamaan sinua ja muita osallistujia. Älä osallistu alkoholin vaikutuksen alaisena! Humalassa yliarvioit kykysi ja tarkkaavaisuutesi on herpaantunut. Toimi järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. On parempi kysyä, kuin hosua ja katua! Muista huolehtia elämysseikkailunkin aikana perusturvallisuusasioista, joita ovat muun muassa liikenteessä turvavyön käyttäminen, ajoneuvojen oikea kuormaaminen ja liikennesääntöjen noudattaminen. Älä hyppää suinpäin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä pelastusliivejä! Osallistuminen elämysreissulle ei tee kenestäkään kuolematonta! Jos epäilet, voit kysyä palvelun tarjoajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, vetäjien ammatillisesta osaamisesta (miten hän on hankkinut osaamisensa, mitä kursseja on suorittanut, työkokemus jne.) ja hätätilanteisiin varautumisesta. Ohjaajan välinpitämätön tai ylimielinen suhtautuminen turvallisuuskysymyksiin on vaaran merkki. Ammattitaitoinen ja asiaan vakavasti suhtautuva ohjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasioista. Älä toteuta ominpäin temppua, jonka olet nähnyt televisiossa tai ammattilaisen tekemänä. Ammattilaisilla on tempun vaatimat erikoisvälineet ja he huolehtivat Komiat Hetket Oy Nordea

10 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 10 / 13 turvallisuusjärjestelyistä, vaikka turvallisuustoimet eivät päällepäin näkyisikään tai niistä ei mainittaisi. Kuluttajavirasto Palvelun turvallisuudesta on vastuussa palvelun järjestäjä. Epäillessäsi palvelun turvallisuutta voit ilmoittaa asiasta kunnan terveystarkastajalle. Komiat Hetket Oy Nordea

11 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 11 / ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TURVALLISUUSSUUNNITELMA TILAISUUS: TOIMINNAN LUONNE: POLTTARIT SUOPUNGINHEITTO, TULENTEKO TILAPÄISVÄLINEIN, VEDENKEITTO NUOTIOLLA, TILAPÄISMAJOITTEEN PYSTYTYS, TIIMISEIKKAILU SOTILASESTERADALLA TAPAHTUMA-AIKA: LAUANTAI OSALLISTUJAT: KELLO TAPAHTUMAN TILAAJA/YHTEISHENKILÖ: ASIAKAS A, PAIKKA: OSOITE: KOORDINAATIT: 16 HENKILÖÄ, AIKUISIA P. 044 xxxxxxx JOUPPILANVUOREN ESTEETÖN ELÄMYSREITTI JOUPPILANVUORENTIE 85 (JOUPPILANVUOREN YLÄPARKKIPAIKKA), JOSTA OPASTEET ESTEETTÖMÄLLE ELÄMYSREITILLE; KORSU 200M, SOTILASESTERATA 400M WGS85 KORSU N ` E ` SOTILASESTERATA N ` E ` KULKUREITTI PAIKALLE: TYONTEKIJÄT: *ALASEINÄJOENKADULTA KÄÄNNYTÄÄN ENNEN WALL SPORT AREENAA OIKEALLE PIILOSENKAARELLE *PIILOSENKAARRELTA KÄÄNNYTÄÄN HETI WALL SPORT AREENAN JÄLKEEN VASEMMALLE FINSKANKAARELLE *FINSKANKAARELTA KÄÄNNYTÄÄN ENSIMMÄISESTÄ RISTEYKSESTÄ VASEMMALLE JOUPPILANVUORENTIELLE *JOUPPILANVUORENTIETÄ AJETAAN LÄHES JOUPPILANVUOREN YLÄPARKKI- PAIKALLE ASTI *JUURI ENNEN PARKKIPAIKKAA KÄÄNNYTÄÄN VASEMMALLE KULKUSUUNTAAN NÄHDEN KELLO 11 KUNTOPOLULLE *EDESSÄ TULEE VASTAAN ESTEETTÖMÄN ELÄMYSREITIN OPASTAULU *ELÄMYSREITTIÄ AJETAAN KORSULLE 200M TAI SOTILASESTERADALLE 400M KOMIAT HETKET OY VESA MÄYRY P Komiat Hetket Oy Nordea

12 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 12 / 13 TURVALLISUUDESTA, TURVALLISUUS- SUUNNITELMASTA JA TIEDOTTAMISESTA VASTAAVA HENKILÖ: ENSIAPUVARUSTEET JA NIIDEN SIJAINTI: ENSIAPUVASTAAVA: HÄLYYTYSNUMERO: 112 LÄHIN SAIRAALA: LÄHIN PALOASEMA: PAIKKA JA AIKA: VESA MÄYRY P ENSIAPULAUKKU JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA OHJAAJAN ISTUINREPUSSA TOIMINTAPAIKALLA VESA MÄYRY, EA2 SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA SEINÄJOEN PALOASEMA SEINÄJOELLA VESA MÄYRY, KOMIAT HETKET OY Komiat Hetket Oy Nordea

13 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 13 / ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ; JOUPPILANVUORI RISKIANALYYSI JOUPPILANVUORI; POLTTARIT RISKIANALYYSI VAARA ESIINTYMISEN SEURAUS TOIMENPITEET SUORIT- TODENNÄKÖISYYS VAARAN POISTAMISEKSI TAJA Päihtyneen asiakkaan aiheuttama mahdollinen vähäinen, ennakko-ohjeistus, ohjaaja vaaratilanne haitallinen, ohjeistus ja valvonta vakava toimintapaikalla, päihtynen poistaminen Haava teräaseen käsittelystä mahdollinen vähäinen, ohjeistus ja valvonta ohjaaja haitallinen, toimintapaikalla vakava Putoaminen esteradalla epätodennäköinen, vähäinen, ennakko-ohjeistus, ohjaaja mahdollinen haitallinen, ohjeistus ja valvonta vakava toimintapaikalla Palovamma tulta tehdessä, mahdollinen vähäinen, ennakko-ohjeistus, ohjaaja nuotiosta tai kiehuvasta vedestä haitallinen, ohjeistus ja valvonta vakava toimintapaikalla, suojakäsine Tulipalo tuolta tehdessä tai epätodennäköinen, vähäinen, sammutuspeite, ohjaaja nuotiosta mahdollinen haitallinen, sammutusvesi, rautalapio, vakava metallisanko tuhkalle, jälkisammutus, ohjeistus ja valvonta toimintapaikalla Silmävamma tulta tehdessä epätodennäköinen, vähäinen, suojalasit, ohjaaja mahdollinen haitallinen, ohjeistus ja valvonta vakava toimintapaikalla Revähdykset ohjelmapalvelun epätodennäköinen, vähäinen, ennakko-ohjeistus, ohjaaja aikana mahdollinen haitallinen, ohjeistus ja valvonta toimintapaikalla Kipinävauriot vaateissa epätodennäköinen, vähäinen, ennakko-ohjeistus, ohjaaja mahdollinen haitallinen, ohjeistus ja valvonta toimintapaikalla ja suojavaatteet Sairaskohtaus epätodennäköinen, vähäinen, ennakko-ohjeistus, ohjaaja mahdollinen haitallinen, ohjeistus ja valvonta vakava toimintapaikalla Komiat Hetket Oy Nordea

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA RAUMAN RATSASTUSKESKUS 1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ Pia Marila! puh. 040 588 1251 Sini Marila! puh. 041 430 4675 Tehtävien määrittely Yleinen turvallisuuden

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 TALONOHJE Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 1.1 Tilan kunto...2 1.2 Loppusiivous...2 1.3 Järjestyksen noudattaminen...3 1.4 Vuokralaisen vastuu ja vakuutukset...3

Lisätiedot

1. Tervetuloa töihin. Liitteestä 1 löydät Cetus Espoon säännöt.

1. Tervetuloa töihin. Liitteestä 1 löydät Cetus Espoon säännöt. 3 SISÄLTÖ 1. Tervetuloa töihin. 4 2. Cetuksen organisaatiokaavio. 5 3. Yhtenäiset pelisäännöt... 4. Sairaudet.. 5. Poissaolot.. 6. Koululaisten uimaopettajat... 7. Valvojat... 8. Vesiliikunnan ohjaajat...

Lisätiedot

kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä

kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä 1 NÄIN JÄRJESTÄT ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JOENSUUSSA! Joensuu on viriili tapahtumien kaupunki, jossa riittää tapahtumia ympäri vuoden. Ilosaarirock, Hippa, Rokumentti-rockelokuvafestivaali, Viscult-elokuvafestivaali

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot