MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi Markus Nenonen Erikoistyö kurssiin S Mittaustekniikan erikoistyö Opintopisteet (ECTS): Arvosana (1 5): Ohjaajan allekirjoitus: DI Tuomas Poikonen

2 Sisältö 1 Johdanto Anturielementtien testaus Yleistä testaamisesta Kiekkotason testauslaitteisto Naapurustoon perustuva riskianalyysi Analyysikeinot Riskilukujen laskeminen Kiekon reuna-alueiden huomioiminen Toteutettu analyysiohjelma Yhteenveto...23 Viiteluettelo

3 1 Johdanto Mikroanturit ovat antureita, joiden yksittäiset rakenneosat ovat mikrometrin luokkaa. Antureiden toiminta perustuu tyypillisesti mekaanisen herätteen muuttamiseen sähköiseksi signaaliksi. Mikroelektroniikkateollisuuden kehityksen myötä MEMS (engl. Micro- Electro- Mechanical Systems) -antureita on pystytty valmistamaan jo muutaman vuosikymmenen ajan. MEMS-anturit valmistetaan piikiekolle, jonka halkaisija on tyypillisesti 100 tai 150 mm. Näin ollen kiekolle saadaan yhdellä kerralla valmistettua jopa useita tuhansia antureita. MEMS-antureiden etuja ovat niiden pieni koko, pieni massa, vähäinen tehonkulutus, herkkyys ja tarkkuus. Lisäksi antureihin pystytään jo valmistusvaiheessa integroimaan esimerkiksi signaalinkäsittelyelektroniikkaa. VTI Technologies (myöhemmin VTI) valmistaa kapasitiivisia MEMS kiihtyvyys- ja paineantureita. Suurin asiakas on autoteollisuus, mutta asiakkaita löytyy kasvavassa määrin myös muilta teollisuudenaloilta. Muita asiakkaita ovat muun muassa lääketeollisuus ja kasvussa oleva kuluttajaelektroniikka. Autoteollisuudessa VTI:n antureita käytetään muun muassa ajonvakaudenhallintajärjestelmissä (engl. ESC, Electronic Stability Control) ja lukkiutumattomissa jarrujärjestelmissä (engl. ABS, Anti-lock Braking System). VTI:n MEMS-anturit valmistetaan yksikiteisestä piistä ja lasista. Tällä rakenteella saadaan aikaan hyvä tarkkuus, pitkän ajan stabiilius ja luotettavuus. Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa ohjelma, joka suorittaa kiekkotason naapurustoanalyysiä. Naapurustoanalyysissä suoritetaan erilaisia analyysejä jokaiselle anturielementille, joka on testauksessa saanut hyväksytyn tuloksen. Näiden analyysien perusteella voidaan löytää mahdolliset riskielementit, joiden voidaan olettaa hajoavan ennenaikaisesti, vertailemalla jokaista hyväksyttyä elementtiä sen naapurustossa oleviin elementteihin. Löydetyt riskielementit hylättäisiin naapurustoanalyysin perusteella. Tällä menetelmällä voidaan saavuttaa rahallista hyötyä karsimalla mahdolliset ennen aikaisesti hajoavat elementit ennen niiden päätymistä asiakkaille. 3

4 2 Anturielementtien testaus 2.1 Yleistä testaamisesta Yritykset tekevät kovasti töitä saadakseen uudet tuotteensa ensimmäisenä markkinoille ja rakentaakseen itselleen mainetta tehokkaiden, toimivien ja luotettavien tuotteiden toimittajana. Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja maksimoidakseen tuoton on yrityksen saatava luotua positiivinen kuva itsestään asiakkaalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yritys myy huonosti toimivia tuotteita, jotka hajoavat nopeasti, niin se ei pysty tekemään tulosta kovin kauan. Tuotteet täytyy myös saada mahdollisimman nopeasti asiakkaiden saataville, säilyttäen laatunsa hyvänä. Varmistuakseen tuotteidensa toimivuudesta ja laadusta on yrityksen testattava jokainen tuotteensa. Testien täytyy olla kattavat, jottei asiakkaalle pääse viallisia tuotteita. [1, 3] Tyypillisesti jokaisen tuotteen testaus aloitetaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Testejä tehdään jo ennen kuin piikiekolle on valmistettu yhtään anturielementtiä. Tällaisia testejä ovat esimerkiksi erilaiset visuaaliset tarkastukset ja kerrospaksuuksien mittaukset. Kiekkotasontestaus, jossa valmiit anturielementit testataan piikiekolta, koostuu useimmiten Prober-testauslaitteesta ja siihen liittyvästä mittauselektroniikasta ja -laitteista. Testejä jatketaan lopputuotetestauksella, kun tuote on pakattu koteloonsa. Testaus tuottaa tärkeää tietoa jokaisesta elementistä ja kertoo onko tuote hyvä. Testeillä voidaan todeta toimivatko prosessit oikein ja tarvitseeko johonkin prosessivaiheeseen tehdä parannuksia. Testilaitteiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito ovat tärkeitä, jotta yritys pystyy jatkossakin myymään luotettavia tuotteita. Lopputuotetestauksessa paketoidut anturit testataan eri lämpötiloissa normaalia suuremmilla käyttöjännitteillä. Testin tarkoitus on ikäännyttää tuotetta, jotta nopeasti hajoavat tuotteet saadaan karsittua pois. Eri lämpötiloissa testauksen jälkeen viallisia tuotteita ei enää pitäisi päästä asiakkaalle. Jos näin kumminkin käy, niin vikaa on joko 4

5 tuotteessa tai prosessissa. Eri lämpötiloissa testaaminen on aikaa vievää ja kallista, joten kaikki puolijohdeyritykset haluaisivat vähentää sitä tai päästä siitä kokonaan eroon. Yleisestikin kaikkien testien vähentäminen ja testausaikojen lyhentäminen ovat korkeassa prioriteetissa jokaisessa puolijohdeyrityksessä. Jos testejä pystytään karsimaan tai aikoja lyhentämään, vaikuttaa tämä suoraan yrityksen kassavirtaan. Jos esimerkiksi lopputuotetestauksessa hajoavat tuotteet saataisiin karsittua pois hyvissä ajoin, säästyttäisiin turhalta testaamiselta ja testauskapasiteettia jäisi enemmän varmasti toimiville tuotteille. Yksi tapa saada selville mahdollisesti lopputestauksessa tai nopeasti hajoavat tuotteet on tässä työssä käsitelty riskianalyysi. Nykyiset kiekkotason käsittelymetodit sisältävät koko kiekon hylkäämisen perustuen koko kiekon Prober-mittausjärjestelmällä mitattuun saantoon. Saanto voidaan määritellä kaavalla nhyvät Saanto = 100%. (1) n kaikki Kiekon saanto on testauksen läpäisseiden elementtien lukumäärä jaettuna koko kiekon elementtien lukumäärällä ja kerrottuna sadalla. Jos saatava prosenttiluku on liian alhainen, voidaan koko kiekko hylätä, mukaan lukien hyvät elementit. Hyväsaantoisiakin kiekkoja saatetaan hylätä, mikäli niistä löytyy tarpeeksi jotakin tiettyä vikaa. Hylkäämisestä päättävät laitteista vastaavat henkilöt tai prosessiinsinöörit. Jos saanto on hyvä, kiekolta nypitään huonot elementit pois ja kiekko jatkaa eteenpäin prosessivuossa. Edellä kuvatun kaltaisessa toimintamallissa saatetaan hylätä hyvinkin toimivia elementtejä. Riskianalyysissä mennään elementtitasolle ja tarkastelussa voidaan hylätä 5

6 ainoastaan yksittäisiä elementtejä kokonaisen kiekon sijasta. Hylkäämisestä päätetään yksittäisten elementtien naapuruston perusteella. Tällä tavoin voitaisiin huonosaantoisiltakin kiekoilta saada talteen hyviä elementtejä ja vältyttäisiin turhilta hylkäämisiltä. 2.2 Kiekkotason testauslaitteisto Kiekkotason testauslaitteisto koostuu tyypillisesti Prober-testauslaitteesta ja siihen liittyvästä mittaus- ja kytkentäelektroniikasta ja koko järjestelmää ohjaavasta tietokoneesta. Testattavia parametreja ovat muun muassa elementin dynamiikka, irroitusjännite, bias-jännite, vuotovastus, taajuusvaste, nollakapasitanssi ja staattinen kapasitanssi. Prober-testauslaite on nähtävissä kuvassa 1. Kuva 1. Prober testauslaitteisto. 6

7 Testattavat elementit sijoitetaan Proberista löytyvälle xy-pöydälle. Operaattorit tekevät tarvittavat kohdistukset, jonka jälkeen testausohjelma osaa automaattisesti liikutella xypöytää oikeisiin paikkoihin. Oikeat liikkumismatriisit ja liikkeiden mitat ohjelma saa tuotespesifikaatiosta, joka haetaan tietokannasta. Tuotespesifikaatiosta löytyvät myös kaikki muu testaukseen tarvittava tieto, esimerkiksi mittausjännitteet ja -taajuudet. Kontaktoituminen elementteihin tapahtuu neulakortilla. Kun xy-pöytä on oikealla kohdalla, nostaa servomoottori sitä z-suunnassa sen verran, että neulat saavat kontaktit elementin kontaktimetallointeihin. Erilaisille tuotteille löytyy erilaiset neulakortit, sillä eri tuotteiden kontaktimetalloinnit saatavat erota toisistaan ja niitä saattaa olla eri määrä. Esimerkki neulakortista on nähtävissä kuvassa 2. Kuva 2. Esimerkki neulakortista [4]. Elementeistä mitataan monia eri parametreja, joten erilaisia mittalaitteita tarvitaan useita. Mittalaitteiden kytkeminen mittaaville neulakortin neuloille tapahtuu joko relematriisin tai elektroniikkakortin avulla. Relematriisia ohjataan tyypillisesti GPIB (engl. GPIB, General Purpose Interface Bus) -väylän avulla ja elektroniikkakortilla olevia releitä tietokoneeseen liitetyn DAQ (engl. DAQ, Data Acquisition) -kortin avulla. Relematriisi ja elektroniikkakortti ovat esitettyinä kuvissa 3 ja 4. 7

8 Kuva 3. Relematriisi. Kuva 4. Esimerkki elektroniikkakortista. Mittaustulokset voidaan lukea suoraan mittalaitteilta GPIB-väylän kautta. Jos mittauksen suorittaa elektroniikkakortti, niin tällöin mittaustulos voidaan lukea DAQkortin sisääntuloon. Kun kaikki kiekolta löytyvät elementit on saatu mitattua, tallennetaan mittaustulokset joko tietokantaan tai tekstitiedostoon. Tietokantaan tallennuksen yhteydessä tulokset kritisoidaan tuotespesifikaatiota vasten, jolloin saadaan selville testissä hylkääntyneet elementit. Tietokanta on myös parempi tallennuspaikka kuin tietokoneen kovalevy, koska tietokannasta otetaan varmuuskopio 8

9 tietyin aikavälein, jolloin mittaustulokset eivät pääse katoamaan ja tulokset ovat myös helposti haettavissa useidenkin vuosien päästä. Laitteiston lohkokaavio on esitetty kuvassa 5. Kuva 5. Prober testauslaitteiston lohkokaavio. 9

10 3 Naapurustoon perustuva riskianalyysi 3.1 Analyysikeinot Naapurustoanalyysissä elementtien hylkääminen tai hyväksyminen perustuu jokaisen elementin naapuruston saantoon. Elementtitason analyysissä vain yksittäisiä elementtejä voidaan hylätä toisin kuin kiekkotason analyysissä, jossa koko kiekko saatetaan hylätä huonon saannon takia. Kokonaisten kiekkojen hylkääminen on kallista, sillä myös hyvät elementit noilta kiekoilta hylätään. Elementtitason tarkastelu voi säästää rahaa, jos naapurustoanalyysin avulla hyviksi todetut elementit voidaan ottaa jatkoprosessointiin hylkäämisen sijasta. Naapurielementeiksi lasketaan kaikki ne elementit, jotka teoriassa vaikuttavat referenssielementtiin etäisyytensä puolesta. Etäisyyden perusteella naapureilla pitäisi olla samanlaiset parametriset ja sähköiset ominaisuudet kuin referenssielementillä. Tässä työssä käsiteltävät naapurielementit ovat 8 lähintä ympäröivää elementtiä, 24 lähintä ympäröivää elementtiä, radiaaliset naapurit ja sama xy-koordinaatti eri kiekoilla. Lähteenä analyysikeinoihin ja riskilukujen laskemiseen on käytetty Suzy M. Brownin diplomityötä [3], sekä Intelin tekemiä tutkimuksia [2]. Kahdeksan lähintä naapuria ovat ne elementit, jotka ovat referenssielementin ympärillä muodostaen neliön. Näitä kahdeksaa samaa elementtiä käytetään myös 24 lähimmän naapurin analyysissä. Lisäksi mukaan otetaan elementit, jotka ovat näiden 8 naapurin vieressä kauempana referenssielementistä. Radiaaliset naapurit ovat ne elementit, jotka ovat samansäteisen ympyrän kehällä kiekon keskipisteestä. Itse referenssielementtiä ei radiaalianalyysissä varsinaisesti ole, vaan riskilukua laskettaessa kaikki samalla kaarella olevat elementit saavat saman lukuarvon. Xy-koordinaattianalyysissä referenssielementti on jokin elementti joltakin erän kiekolta ja naapureiksi lasketaan kaikki ne elementit, joilla on sama xy-koordinaatti eri kiekoilla. Kiekkojen tulee olla samasta valmistuserästä. Yhdistämällä Xy-koordinaateilla saatu tulos ja jokin edellä 10

11 mainituista naapuruston tuloksista, voidaan määrittää ULPY (engl. Unit Level Predicted Yield) -arvo, joka muun muassa Intelin tekemissä analyyseissä on todettu parhaaksi tavaksi analysoida riskielementtejä [2]. Eri naapurustovaihtoehdot on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Erilaiset naapurustovaihtoehdot. Jotta hyvän elementin toimivuutta voitaisiin ennustaa, täytyy jokaiselle hyvälle elementille laskea riskiluku perustuen sen naapurustossa oleviin elementteihin. Suuremman prosenttiluvun saanut elementti on vähemmän riskielementti kuin pienemmän luvun saanut. 11

12 3.2 Riskilukujen laskeminen Kahdeksaan naapuriin perustuvassa riskiluvun laskennassa tulee käyttää hyväksi naapureiden etäisyyttä referenssielementistä. Mitä lähempänä naapurielementti on referenssielementtiä, sitä suurempi vaikutus sillä on referenssielementin riskilukuun. Etäisyys määritetään käyttäen hyväksi x- ja y-koordinaatteja. Etäisyyden laskennassa voidaan käyttää elementtien fyysisiä mittoja tai normitettua etäisyyttä, jolloin vierekkäisien x- ja y-koordinaattien etäisyys olisi 1. Kaikissa tulevissa esimerkeissä käytetään x- ja y-siirtymien arvona 1:stä. Jotta saadaan määritettyä etäisyys kulmista vierekkäin oleviin elementteihin, tulee käyttää hyväksi pythagoran lausetta. Kuvassa 7 on merkitty saman matkan päässä referenssielementistä olevat naapurit. Kuva 7. Eri matkan päässä olevat naapurielementit. X- ja Y-naapureiden etäisyys referenssielementistä on suoraan niiden keskipisteiden fyysinen välimatka, tai 1 jos käytetään välimatkana sitä kuinka monen elementin päässä ollaan referenssielementistä. Z-elementtien etäisyys saadaan pythagoran lauseella Etäisyys = X Y, (2) missä X on Z-elementin etäisyys x-suunnassa ja Y etäisyys y-suunnassa. 12

13 Kun kaikkien naapurielementtien etäisyydet ovat tiedossa, voidaan jokaiselle naapurielementille laskea sen painoarvo riskilukuun. Painoarvo saadaan laskettua kaavalla Saanton *100 Painoarvo n =, (3) 2 2 x + y 8 n 1 2 n= 1 xn + n y 2 n missä Saanto n on elementin Prober testaustuloksesta riippuen 1 tai 0. Jos elementti on hyväksytty, saa Saanto n arvon 1, muuten 0. Saantoluku jaetaan kyseisen naapurielementin etäisyydellä referenssielementistä. Etäisyys on annettu pythagoran lauseen muodossa. Mitä kauempana naapurielementti on referenssielementistä, sitä pienempi on sen painoarvo. Näistä saatu tulos jaetaan vielä kääntäen kaikkien kahdeksan elementin etäisyyksien summalla ja lopuksi saatu tulos kerrotaan sadalla, jolloin saadaan painoarvo prosentteina. Kun kaikki saadut painoarvot lasketaan yhteen, saadaan kyseisen referenssielementin riskiluku. Painoarvo naapurielementille x-suunnassa on Painoarvo X = 1* = = y-suunnassa Painoarvo Y = 1* = =

14 ja z-suunnassa Painoarvo Z = 1* = = Jos kaikki naapurielementit ovat hyviä, saadaan riskiluvuksi paras mahdollinen eli 100, mikä nähdään kaavoista 4 ja 5. [%] 2* Painoarvo + 2* Painoarvo + 4* Painoarvo Riskiluku (4) X Y Z = 2 * * * = 100 (5) Painoarvot x- ja y-suunnassa kerrotaan kahdella, koska naapurielementtejä on kyseisissä suunnissa kyseinen määrä ja z-elementtejä löytyy 4 kappaletta. Painoarvoista nähdään suoraan, kuinka paljon huono elementti kyseissä suunnassa huonontaa referenssielementin riskilukua. Esim. jos x-suunnassa on yksi huono elementti, pienentää se riskiluvun arvoksi 85,355 %. Mitä pienempi luku riskiluvuksi saadaan, sitä todennäköisemmin referenssielementtiä voidaan pitää riskielementtinä. Määritettäessä riskilukuja 24 naapurin tapauksessa lasketaan etäisyydet samalla tavalla käyttäen hyväksi pythagoran lausetta. Edellä laskettuja arvoja voi tässä tapauksessa käyttää hyväksi, sillä ne pätevät edelleen. Muutamia etäisyyksiä tulee laskea lisää. Uudet etäisyydet on nähtävissä kuvassa 8. Kuva 8. Eri etäisyydellä olevat naapurielementit 24 naapurin tapauksessa. 14

15 Etäisyydet kuvassa 8 näkyville uusille elementeille ovat A = 2X (6) B = 2Y (7) C = A B (8) D = Y A (9) E = Y X (10) Käyttäen hyväksi kaavaa 3, voidaan määrittää painoarvot kaikille 24 naapurielementille. Tässäkin tapauksessa kaikkien naapurielementtien ollessa hyviä, saa referenssielementti riskiluvuksi 100 %. Tämä on ilmaistu kaavassa 11. 2* painoarvo 2* painoarvo X B + 2* painoarvo + 4* painoarvo Y C + 4* painoarvo + 4* painoarvo Z D + 2* painoarvo + 4* painoarvo A E + = 100 (11) Laskettaessa riskilukuja xy-paikan mukaan, käytetään hyväksi aritmeettista summaa. Jos erässä on esimerkki yhteensä 24 kiekkoa, on tällöin jokaisen kiekon jokaisella elementillä 23 naapuria muilla kiekoilla. Jokaiselle hyvälle elementille annetaan arvo 100 ja jokaiselle huonolle arvo 0. Näin ollen riskiluku saadaan määritettyä kaavalla 23 Naapureiden _ arvoi = 1 Riskiluku = i. (12) 23 Radiaalisessa analyysissä täytyy ensiksi määrittää elementtien etäisyys kiekon keskipisteestä. Etäisyyden määrittämisessä voidaan käyttää hyväksi kaavan 2 mukaista 15

16 pythagoran lausetta. Kaikki elementit, jotka ovat samalla etäisyydellä kiekon keskipisteestä, ajatellaan toistensa naapureiksi. Erilaisia radiaalisia etäisyyksiä on nähtävissä kuvassa 9. Kuva 9. Radiaaliset naapurit. Riskiluku lasketaan kullekin ryhmälle erikseen. Kaikista ryhmään kuuluvista elementeistä lasketaan summa. Jos elementti on hyvä, saa se arvon 100 ja jos se on huono, niin arvon 0. Lopuksi summa jaetaan kaikkien ryhmään kuuluvien elementtien lukumäärällä X, mikä nähdään kaavasta X Saantoi i= Riskiluku = 0 X. (13) Elementeille voidaan myös laskea ULPY-arvo käyttäen hyväksi xy-paikan riskilukua ja jotain muuta edellä mainituista algoritmeista. ULPY-analyysissä käytetään hyväksi 16

17 geometristä keskiarvoa, aritmeettisen sijaan. ULPY antaa arvoksi luvun nollan ja sadan väliltä aivan kuten muutkin analyysitavat. ULPY = Paikallinen _ riskiluku* XY riskiluku (14) Kaavassa 14 paikallisella riskiluvulla tarkoitetaan riskilukua, joka on saatu määritettyä joko 8 tai 24 naapurin tai radiaalista menetelmää käyttäen. Intel on omissa tutkimuksissaan pystynyt osoittamaan, että parhaimmat arviot elementin kestävyydestä saadaan käyttämällä hyväksi ULPY-arvoa [2]. 3.3 Kiekon reuna-alueiden huomioiminen Yksi tärkeä osa naapurustoanalyysiä on kiekon reuna-alueiden huomioon ottaminen. Reuna-alueiden käsittelyyn on olemassa kaksi mahdollista lähestymistapaa. Ensimmäisessä ajattelutavassa reuna-alueilla naapurimatriisista puuttuvien elementtien ajatellaan huonontavan riskilukua, eli kaikille puutuville elementeille annettaisiin saantoarvoksi nolla sadan sijaan. Toinen tapa lähestyä asiaa on ajatella, että reunaalueilla naapurimatriisista puuttuvat elementit eivät vaikuta referenssielementtiin millään tavalla. Esimerkiksi jos matriisista puuttuisi 3 elementtiä, käytettäisiin riskiluvun laskennassa elementtien lukumääränä tällöin 5:tä. 17

18 4 Toteutettu analyysiohjelma Naapurustoanalyysiohjelma toteutettiin käyttäen hyväksi National Instrumentsin LabVIEW'ta. Ohjelman lohkokaavio on nähtävissä kuvassa 10. Ohjelman käynnistyttyä aukeaa käyttäjälle kuvan 11 kaltainen käyttöliittymä. Kuva 10. Toteutetun ohjelman lohkokaavio. Kuva 11. Pääohjelman käyttöliittymä. 18

19 Käyttäjä syöttää kenttiin niiden kiekkojen kiekkokoodit, joiden tuloksia haluaa analysoida. Jos halutaan suorittaa ULPY-analyysiä, on suositeltavaa syöttää maksimissaan 24 kiekon kiekkokoodit. Tästä suurempi määrä ei enää merkittävästi paranna analyysiä. Tämä on käynyt ilmi Intel:n tekemissä tutkimuksissa [2]. Seuraavaksi ohjelma hakee kaikki kiekkokoodeihin liittyvät parametrit tietokannasta. Tietokanta haun jälkeen käyttäjällä on mahdollisuus valita jokin testattava parametri, jonka mukaan analyysejä halutaan tehdä tai vaihtoehtoisesti kaikki parametrit. Käyttöliittymä on kuvan 12 kaltainen. Kuva 12. Analysoitavan parametrin valinta. 19

20 Parametrin valinnan jälkeen aukeaa ikkuna, jossa näytetään alkuperäinen kiekkokartta. Jos on valittu edellisestä listasta jokin tietty parametri, näkyy kartassa hyvät elementit ja ne, jotka ovat hylkääntyneet kyseisen parametrin takia. Jos valitaan kaikki parametrit, näkyvät hyvät elementit ja huonot, jotka ovat olleet huonoja jonkin parametrin suhteen. Molemmissa paikoissa on myös näkyvissä tyhjät paikat, joissa ei ole elementtiä ollenkaan. Näkymä voi olla esimerkiksi kuvan 13 kaltainen. Kuva 13. Analyysitavan valinta ja näkymä. Kuvassa 13 hyvät elementit on merkitty vihreällä, huonot punaisella ja tyhjät paikat valkoisella. Käyttöliittymästä voidaan valita, minkä tyyppistä analyysiä halutaan tehdä ja paljonko on raja, jota pienemmän arvon saavat elementit merkitään riskielementeiksi. Analyysivaihtoehtoina ovat kaikki vaihtoehdot, jotka on esitelty luvussa 3. Lisäksi on lisätty muutama lisävaihtoehto analyysien tekoon. Nämä ovat riville ja sarakkeelle tehtävät analyysit, joissa katsotaan kuinka monta prosenttia rivistä tai sarakkeesta on 20

21 hyviä. Jos prosentti on pienempi kuin mitä käyttöliittymään on määritetty, merkitään kyseinen rivin tai sarakkeen kaikki elementit riskielementeiksi. Kolmas lisäanalyysi on mediaaniin perustuva analyysi. Tätä analyysiä voidaan tehdä vain jonkin tietyn parametrin suhteen. Analyysissä käytetään hyväksi jokaisen hyvän elementin 24 naapuria. Jos referenssielementin testissä saatu parametri eroaa liian paljon sen naapuruston mediaanista, merkitään se riskielementiksi. Kaikissa ohjelmaan toteutetuissa analyyseissä reuna-alueet ja tyhjät paikat käsitellään siten, että ne eivät vaikuta referenssielementin riskilukuun. Kun haluttu analyysimalli on valittu ja riskielementin raja valittu voidaan suorittaa analyysi. Analyysin jälkeen kiekkokartta voi olla esimerkiksi kuvan 14 kaltainen. Kuva 14. Näkymä analyysin suorittamisen jälkeen. Kiekkokartalle on nyt merkitty lilalla ne elementit, jotka ovat riskielementtejä 24 naapurinanalyysissä ja kun riskiluku on pienempi kuin 30 %. Kiekkokarttaa on myös mahdollista napsutella hiirellä, jolloin oikeassa yläkulmassa näkyy kyseisen elementin 21

22 riskiluku. Kiekkokarttaa voi analysoida kyseissä tilassa niin paljon kuin haluaa. Kun analyysi lopetetaan palaa ohjelma kuvan 12 tilanteeseen, josta voidaan valita uusi parametri, jonka perusteella analyysiä halutaan tehdä. Jos käyttäjä syöttää useamman kuin yhden kiekkokoodin aloitusruutuun (ks. kuva 11), niin silloin kuvan 14 analyysin jälkeen suoritetaan kaikille valituille kiekoille ULPYanalyysi. Kaikkia valittuja kiekkoja voi selailla erikseen kuvan 14 käyttöliittymässä ja jokaiselle voi tehdä erilaisia analyysejä. Kuva ULPY-analyysin näkymästä on esitetty kuvassa 15. Kuva 15. Näkymä ULPY-analyysistä. Käyttäjä voi tässäkin analyysissä säätää prosenttiluvun, jota pienemmän arvon saaneet elementit merkitään riskielementeiksi. Riskielementit on merkitty violetilla värillä. Napsauttamalla hiirtä jonkin elementin päällä, tulee sen riskiluku näkymään oikeaan yläkulmaan. Käyttäjä pystyy selailemaan kaikkia syöttämiään kiekkoja ja tekemään analyysejä niin monta kertaa kuin haluaa. Käyttäjän lopettaessa analyysien teon palaa ohjelman takaisin kuvan 12 mukaiseen näkymään, josta voidaan vaihtaa analysoitavaa parametria. 22

23 5 Yhteenveto Työn tavoitteena oli toteuttaa ohjelma, joka suorittaisi piikiekolla oleville elementeille riskianalyysiä, perustuen elementtien naapurustoon. Riskianalyysin perusteella testeistä läpimenneitäkin antureita voitaisiin hylätä niiden huonon naapuruston perusteella. Tällaiselle menetelmälle oli tarvetta, koska sillä olisi mahdollista karsia pois elementtejä, jotka mahdollisesti tulisivat myöhemmin takaisin asiakaspalautuksina. Pienenevällä asiakaspalautusten määrällä olisi suoraan vaikutusta yrityksen tulokseen ja maineeseen. Työ aloitettiin tutustumalla erilaisiin jo valmiiksi kehitettyihin algoritmeihin, joita on käytössä muilla puolijohdeyrityksillä. Algoritmien selvityksen jälkeen aloitettiin analyysiohjelman ohjelmoiminen. Analyysiohjelma ohjelmointiin National Instruments:n LabVIEW'lla, joka on VTI:llä yleisesti tuettu ohjelmointikieli. Työn tuloksena syntyi ohjelma, jolla käyttäjän on mahdollista suorittaa erilaisia analyysejä haluamilleen kiekoille. Ohjelman käyttöliittymästä tehtiin sellainen, että käyttäjän on mahdollista muuttaa kaikkia olennaisia analyysiin tarvittavia parametreja. Ohjelmaa testattiin käytännössä ja todettiin sen toimivan asetettujen normien mukaisesti. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus integroida kyseiset algoritmit VTI:n testausjärjestelmä GETS:iin (engl. General Element Test System), jolloin testausohjelma suorittaisi automaattisesti analyysit ja tallentaisi tulokset tietokantaan. Se mitä analyysejä tehtäisiin, olisi määrätty tuotespesifikaatioissa. Tällöin saataisiin nopeasti paljon dataa, jonka perusteella voitaisiin ruveta miettimään kiinteitä arvoja riskiluvun hylkäysprosenteiksi eri tuotteille. Tällä hetkellä kyseinen ei ole mahdollista, sillä dataa ei ole vielä käsitelty niin paljon. 23

24 Viiteluettelo [1] Kelley Ann Black, "Die Level Sorting of an Integrated Circuit," Master's thesis, 2000, 74p. [2] Russel B. Miller and Walter C. Riordan: Unit Level Predicted Yield: a Method of Intentifying High Defect Density Die at Wafer Sort, Technology and Manufacturing Group, Intel Corporation, [3] Suzy M. Brown, "Prediction of Parametric Based Final Test Fallout Using Neighborhood Analysis," Master's thesis, 2004, 69p. [4] WWW-sivu, luettu

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Seuratiedote 2/09 LIITE 4

Seuratiedote 2/09 LIITE 4 CSA-järjestelmä Johdantoa USGAn Course Rating -järjestelmässä todetaan: USGAn Course Ratingin ja Slope Ratingin määritysten tulee vastata olosuhteita kauden aikana, jolloin suurin osa kierroksista pelataan.

Lisätiedot

Antureiden aika Elektroniikkainsinöörien seura EIS 80 vuotta 27.3.2006 Hannu Martola toimitusjohtaja VTI Technologies Oy

Antureiden aika Elektroniikkainsinöörien seura EIS 80 vuotta 27.3.2006 Hannu Martola toimitusjohtaja VTI Technologies Oy Antureiden aika Elektroniikkainsinöörien seura EIS 80 vuotta 27.3.2006 Hannu Martola toimitusjohtaja VTI Technologies Oy Sisältö Historia Jack Kilby ja integroitu piiri Richard Feynman ja miniatyrisointi

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

IR-lämpömittarityypit

IR-lämpömittarityypit IR-lämpömittarityypit Kokonaissäteilypyrometrit Laaja aallonpituusalue (esim. 1-100 µm) häiriöaltis Hidas (vaste 1-3 s) Osittaissäteilypyrometrit Kapea aallonpituusalue (esim. 0,5-1,1 µm) vähemmän häiriöaltis

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys

Projektisuunnitelma. Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys 1 Radio-ohjattavan pienoismallin mekatroniikan ja ohjelmiston kehitys Muutoshistoria Versionumero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 18.9.2012 Otso Saarentaus 2 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ... 3 1.1 TAUSTA......3

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 1. Algoritmeista 1.1 Algoritmin käsite Algoritmi keskeinen laskennassa Määrittelee prosessin, joka suorittaa annetun tehtävän Esimerkiksi Nimien järjestäminen aakkosjärjestykseen

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 30.4.2010 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan tiedonsiirtoformaatti Laboratoriot, jotka toimittavat tulokset suoraan VeRaan.

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22..204 Ratkaisuita. Laske 23 45. a) 4000 b) 4525 c) 4535 d) 5525 e) 5535 Ratkaisu. Lasketaan allekkain: 45 23 35 90 45 5535 2. Yhden maalipurkin sisällöllä

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Ratkaisuehdotukset LH 7 / vko 47

Ratkaisuehdotukset LH 7 / vko 47 MS-C34 Lineaarialgebra, II/7 Ratkaisuehdotukset LH 7 / vko 47 Tehtävä : Olkoot M R symmetrinen ja positiividefiniitti matriisi (i) Näytä, että m > ja m > (ii) Etsi Eliminaatiomatriisi E R siten, että [

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit 20.3.2006 Maija Ojanen, 57898F maija.ojanen@tkk.fi Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

Tiedonkeruu ja analysointi

Tiedonkeruu ja analysointi Tiedonkeruu ja analysointi ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Raine Viitala ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Mitataan dynaamista käyttäytymistä -> nopeuden funktiona Puhtaat laakerit,

Lisätiedot

IR-lämpömittarityypit

IR-lämpömittarityypit IR-lämpömittarityypit Kokonaissäteilypyrometrit Laaja aallonpituusalue (esim. 1-100 µm) häiriöaltis Hidas (vaste 1-3 s) Osittaissäteilypyrometrit Kapea aallonpituusalue (esim. 0,5-1,1 µm) vähemmän häiriöaltis

Lisätiedot

Luento 6: 3-D koordinaatit

Luento 6: 3-D koordinaatit Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 6: 3-D koordinaatit AIHEITA (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 16.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen 5.2.2004

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Funktion kuperuussuunnat Derivoituva funktio f (x) on pisteessä x aidosti konveksi, jos sen toinen derivaatta on positiivinen f (x) > 0. Vastaavasti f (x) on aidosti

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3 : http://users.metropolia.fi/~pasitr/2014-2015/ti00aa43-3004/kt/03/ratkaisut/ Tehtävä 1. (1 piste) Tee ohjelma K03T01.cpp, jossa ohjelmalle syötetään kokonaisluku. Jos kokonaisluku on positiivinen, niin

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä 3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä Lineaarinen m:n yhtälön yhtälöryhmä, jossa on n tuntematonta x 1,, x n on joukko yhtälöitä, jotka ovat muotoa a 11 x 1 + + a 1n x n = b 1 a 21

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin itse. Ideoita

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja NOKKA-AKSELIEN MITTAAMINEN 1. Tarkastuksen käyttö 2. Määritelmät 3. Välineet Kyseisen ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa moottorin nokka-akseli(e)n mittaaminen ja ominaisuuksien laskeminen. Ns. A-(perusympyrä)

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Ympyrä 1/6 Sisältö ESITIEDOT: käyrä, kulma, piste, suora

Ympyrä 1/6 Sisältö ESITIEDOT: käyrä, kulma, piste, suora Ympyrä 1/6 Sisältö Ympyrä ja sen yhtälö Tason pisteet, jotka ovat vakioetäisyydellä kiinteästä pisteestä, muodostavat ympyrän eli ympyräviivan. Kiinteä piste on ympyrän keskipiste ja vakioetäisyys sen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Tieteenpäivät 2015, Työohje Sami Varjo Johdanto Digitaalinen signaalienkäsittely on tullut osaksi arkipäiväämme niin, ettemme yleensä edes huomaa sen olemassa

Lisätiedot

E-ResultsLite ohjelman käyttö Ounasrasteilla

E-ResultsLite ohjelman käyttö Ounasrasteilla E-ResultsLite ohjelman käyttö Ounasrasteilla 1 Tutustu ohjeisiin Avaa ohjelma kaksoisklikkaamalla ohjelman pikakuvaketta. Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla: Ohje > Avustus.., ohjeet avautuvat

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus L9: Rayleigh testi Laskuharjoitus Data on tiedoston Rayleighdata.dat 1. sarake: t = t i Ajan hetket ovat t = t 1, t 2,..., t n, missä n = n = 528 Laske ja plottaa välillä f min = 1/P max ja f max = 1/P

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET

RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Rakennusten tiiviysmittaus MITTALAITTTEET 1/6 RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Kuva 1. Retrotec tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 2. Minneapolis tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 3. Wöhler tiiviysmittauslaitteisto.

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun

Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Sami Hokuni 12 Syyskuuta, 2012 1/ 54 Sami Hokuni Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Turun Yliopisto. Gradu tehty 2012 kevään

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä 1 3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä Lineaarinen m:n yhtälön yhtälöryhmä, jossa on n tuntematonta x 1,, x n on joukko yhtälöitä, jotka ovat muotoa a 11 x 1 + + a 1n x n = b 1 a

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 1 Newtonin menetelmä Oletetaan, että haluamme löytää funktion f(x) nollakohan. Usein tämä tehtävä on mahoton suorittaa täyellisellä tarkkuuella, koska tiettyjen

Lisätiedot

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013

Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Hans Laihia Mika Tuukkanen 1 LASKENNALLISET JA TILASTOLLISET MENETELMÄT Järvitesti Ympäristöteknologia T571SA 7.5.2013 Sarkola Eino JÄRVITESTI Johdanto Järvien kuntoa tutkitaan monenlaisilla eri menetelmillä.

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Yläilmakehän luotaukset Synoptiset säähavainnot antavat tietoa meteorologisista parametrestä vain maan pinnalla Ilmakehän

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 30.10.2012 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus L9: Rayleigh testi Laskuharjoitus Data on tiedoston H7binput.dat 1. sarake: t = t i Ajan hetket ovat t = t 1, t 2,..., t n, missä n n = 528 Laske ja plottaa välillä f min = 1/P max ja f max = 1/P min z(f

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0 100 c. 50 100 3.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi lyhyesti. a) a, c, e, g, b),,, 7,, Ratkaisut: a) i ja k - oikea perustelu ja oikeat kirjaimet, annetaan

Lisätiedot

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 7. huhtikuuta 2017 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille. Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

3.2 Kurssin varmuuskopioiminen

3.2 Kurssin varmuuskopioiminen 3.2 Kurssin varmuuskopioiminen Yleisiä asioita kurssien varmuuskopioimisesta Ensisijaisesti opettajien tulee huolehtia omien kurssiensa varmuuskopioinneista itse. Hätätilanteessa voit pyytää apua myös

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Ympyrän yhtälö

Ympyrän yhtälö Ympyrän yhtälö ANALYYTTINEN GEOMETRIA MAA4 On melko selvää, että origokeskisen ja r-säteisen ympyrän yhtälö voidaan esittää muodossa x 2 + y 2 = r 2. Vastaavalla tavalla muodostetaan ympyrän yhtälö, jonka

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille. Ongelmanratkaisu. Isto Jokinen 2017

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille. Ongelmanratkaisu. Isto Jokinen 2017 MATEMATIIKKA Matematiikkaa pintakäsittelijöille Ongelmanratkaisu Isto Jokinen 2017 SISÄLTÖ 1. Matemaattisten ongelmien ratkaisu laskukaavoilla 2. Tekijäyhtälöt 3. Laskukaavojen yhdistäminen 4. Yhtälöiden

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot