Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline"

Transkriptio

1 Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Aikataulu Ulkoistuksen riskit Alihankkijan kyvykkyys Kumppanin valinta Riippuvuus Tulevaisuus Alihankkijan liiketoiminta Kulttuurierot ja ajattelumallit Alihankkijan valvonta ulkoistuksessa on uutta ja erikoista Ns. riskikartta on erityisesti lukulaiseen toimintaan sopiva riskianalyysin ja siinä riskien tunnistamisen väline, koska se tukee eri osapuolten dialogia ja siten mahdollistaa herkkyyden uusille ilmiöille. Tässä paketissa on lyhyen johdannon jälkeen kooste riskikarttoja joka lähtöön, kolmisenkymmentä erilaista. Matti Vuori, (13)

2 Sisällysluettelo Moderni riskianalyysi-istunto 3 Perinteisiä välineitä 4 Tarvitaan tehokasta dialogia 5 Riskikartta vastaa haasteisiin 6 Riskikartan etuja 7 Mitä asioita riskikartoissa on? 9 Sovitettava kontekstiin 10 Tyypillinen käyttösessio 11 Joskus on tingittävä 12 Esimerkkejä 13

3 Moderni riskianalyysi-istunto Tyypillisesti riskejä tunnistetaan ja analysoidaan riskianalyysisessioissa. Ne ovat muutaman tunnin mittaisia neuvotteluhuoneessa pidettäviä istuntoja, joilla on tietty käsikirjoitus. Ideana on tunnistaa riskejä ja arvioida niiden suuruutta ja miettiä, miten niiden suhteen toimitaan. Riskianalyysi on kypsää johtamista. Kriittinen vaihe siinä on riskien tunnistaminen, koska vain tunnistettuja riskejä osataan hallita ja välttää. 3(13)

4 Perinteisiä välineitä Sessiopohjaisessa riskinalyysissä on perinteisesti käytetty tunnistamisen tukena tarkistuslistoja, kohteen rakennetta ja toimintaa analysoivia erityisiä menetelmiä tai luovia esimerkiksi avainsanoihin pohjautuvia menetelmiä. Ideaalinen analyysi käyttää näitä kaikkia sopivassa järjestyksessä avoimesta tarkemmin määriteltyyn; aivoriihistä tarkistuslistoihin. Reaalimaailmassa tästä pitää usein tinkiä, koska analyyseihin ei ole käytettävissä kovin paljon aikaa. 4(13)

5 Tarvitaan tehokasta dialogia Riskianalyysi on hyvä paikka käydä erilaisten ihmisten dialogia, koska sillä luodaan yhteistä tahtoa, sitoutumista ja kyvykkyyttä. Muuttuvassa maailmassa jokainen heikkokin oire tulevista sudenkuopista on kullanarvoinen. Siksi tarvitaan tehokkaita välineitä, jotka: Antavat kaikkien ajatuksille ja kokemuksille psykologista tilaa. Tuottavat keskustelun herätteitä. Eivät ohjaa menneeseen, vaan tulevaisuuteen! 5(13)

6 Asiakastarpeet ja vaatimukset Tiimi Riskikartta vastaa haasteisiin Tuotevastuu loppukäyttäjät Osaaminen Tietoturva ja IPR:t Aikataulu Projektin Projektin riskit riskit Laatu Strategiset riskit Budjetti Tekniset riskit projektissa on uutta ja erikoista Visuaalinen, mindmap-tyylinen Merkityksellisten teemojen tarkistuslista Avaa riskien avaruutta, ei rajoita, vaan ohjaa Käydään läpi keskustellen jokainen laatikko, riskejä tunnistaen, kirjaten ja niistä keskustellen Tähän kuluu esim. projektien riskianalyyseissä tunnista kahteen Riskikarttoja voidaan käyttää useampaa kuin yhtä samassa analyysissä Sen jälkeen jatketaan esim. yksityiskohtaisemmalla tarkistuslistalla, jolla varmistetaan, että mitään ei jäänyt huomiotta 6(13)

7 Riskikartan etuja 1/2 Auttaa jäsentämään tarkastelun kohdetta Esittelee keskeiset toiminnan elementit ja haavoittuvuudet Avaa riskien maailmaa Tukee luovaa riskien tunnistamista Tukee osapuolten keskustelua Tarjoaa yhteisen objektin, jonka kautta riskejä tarkastellaan Sopiva abstraktiotaso, jota kaikki ammattiryhmät pystyvät käsittelemään ei liian tekninen tai teoreettinen 7(13)

8 Riskikartan etuja 2/2 Systemaattinen, mutta joustava: Käydään läpi laatikko kerrallaan, mutta voidaan poiketa toisellekin puolelle kaaviota Helppo laatia erilaisiin tarkoituksiin Sen avulla tunnistetaan relevantteja riskejä enemmän kuin tarkalla tarkistuslistalla, mutta osallistujille tulee lisäksi oman ja yhteisen oivaltamisen ilo MUTTA! Riskikarttakin edellyttää osaavaa riskianalyysin prosessia ja vetäjää. 8(13)

9 Mitä asioita riskikartoissa on? Riskikartoissa ei ole paljonkaan suoria riskejä, vaan alueita, joilta riskejä voidaan oivaltaa Tarkastelun kohteen konseptin elementit Tärkeimmät menestystekijät Asiakokonaisuudet, jotka koetaan tärkeiksi ja merkityksellisiksi Kriittiset asiat, kuten pakolliset vaatimukset ja asiakkaan näkökulma Kokemusperäisesti riskialttiit alueet Mutta myös yksittäisiä hyvin tärkeitä riskejä 9(13)

10 Sovitettava kontekstiin Riskikartan asiat ovat siis sellaisia, joita yleensä pitää suunnitella ja joista pitää keskustella Riskikartta jatkaa sitä prosessia, nyt riskien näkövinkkelistä Mutta asiat ovat kohtuullisesti kontekstista riippuvia, eli kartat kannattaa sovittaa kulloisenkiin tilanteeseen (ainakin, jos jotain karttaa käytetään säännöllisesti kuten projektikohtaisia riskikarttoja) 10(13)

11 Tyypillinen käyttösessio Esimerkiksi ohjelmistoprojektin riskianalyysi voi tapahtua suunnilleen seuraavasti pienellä porukalla 1. Session aloitus, tavoitteiden, agendan ja pelisääntöjen kuvaus 2. Riskien tunnistaminen projektien riskikarttaa läpikäyden Käydäänpä sitten riskikarttaa läpi kellon suuntaan kiertäen. Aloitetaan asiakastarpeista ja vaatimuksista. Onko projektisuunnitelmassa sellaista, mikä voisi vaarantaa sen, että asiakas ei saa sitä, mitä on hakemassa? Sana on vapaa. Löydökset kirjataan sitten riskilistaan, mutta niitä ei käsitellä vielä sen tarkemmin. Puhutaan syistä, mutta ei vielä pohdita sen tarkemmin 3. Optio: projektin keskeiseen teemaan liittyvän toisen riskikartan läpikäynti 4. Tarkistava kierros projektiriskien tarkistuslistan avulla tämä menee nopeasti, koska useimpia asioita on jo käsitelty! 5. Riskilistan läpikäynti, riskien suuruuden arviointi, toimenpiteiden alustava suunnittelu ja osoitus henkilöille 11(13)

12 Joskus on tingittävä Aina ei ole aikaa toimia kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, kun esimerkiksi aika ei riitä Silloin muistetaan, että on parempi tehdä jotain hyödyllistä kuin olla tekemättä mitään Riskikarttaa voi käyttää työkaluna niin lyhyissä sessioissa kuin huvittaa toisin kuin muita välineitä, joiden kanssa menee aina tietty minimiaika ja olla käyttämättä mitään muita välineitä 12(13)

13 Esimerkkejä Seuraavilla sivuilla on riskikarttoja moniin eri tarkoituksiin lähinnä ICT-organisaatioiden tarpeisiin Yritystason analyysistä käyttöliittymiin ja testaukseen Riskikartat ovat aakkosjärjestyksessä 1990-luvulla riskikarttoja tehtiin Pk-yrityksen riskienhallinta -hankkeessa, jonka välinesarjasta löytyy lisää riskikarttojen lisäksi paljon muutakin hyödyllistä, ks. 13(13)

14 Hajautetun projektin riskikartta Yhteinen visio Projektinhallinta Tiimien koordinointi Viestintä, tiedonkulku, keskustelu Valvonta Seuranta Ohjaus Integrointi Kulttuuri Ajattelutavat Historia Yhteistyövalmiudet Hajautetun projektin erityisriskit Läpinäkyvyys, näkymät tiimeihin Pelisäännöt ja prosessit Tietoverkot Robustius Suorituskyky Tuote- ja teknologiaosaaminen Yhteensopivat välineet Huom! Tässä on lähinnä hajautuksen kannalta oleellisia asioita. Mikä on erityistä tai uutta tässä projektissa?

15 Hallinnon riskikartta Kasvaminen ja uudistuminen Prosessit Johtaminen Tietoriskit Osaaminen, kehittyminen Henkilöstö Hallinnon riskit Roolit ja vastuut Sisäiset palvelut Palveluntoimittajat Infrastruktuuri (tilat, tietotekniikka...) Tietojärjestelmät Henkilöstöhallinto Yhteistyö liiketoiminnan kanssa toiminnassa on uutta ja erikoista

16 Johtamisen riskikartta Liiketoiminta Strategia Asioiden johtaminen Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet Suhde yritykseen Johtajuus Katalysointi Alaisten toiminta Arvojen toteuttaminen Johtamisen riskit Valvominen ja valmentaminen Etiikka ja eheys Valmiudet Välineet Organisaatio Johtajien oma kehittyminen Uudistaminen, kehittäminen, ketteryys Johtotiimi Johto mediassa ja yhteisössä Viestintä Laatujohtaminen johtamisessa erityistä? Mikä on uutta?

17 Henkilöstön riskikartta Johtajuus Laatukulttuuri Henkilövalinnat Roolit, työnjako Vastuu ja valta Tietovuodot Henkilöjohtaminen Ohjeet Työyhteisö Henkilöstön riskit Kehittäminen Tyytyväisyys Osallistumismahdollisuudet Motivaatio Kokemus Sitoutuminen Osaaminen Kokemuksista oppiminen Avainhenkilöriskit organisaatiossa on uutta ja erikoista

18 Kuuman ryhmän riskikartta Tarkoitus ja tavoite Tehtävän haasteet Kuumuuden ylläpito Rakenne ja toimintatyyli Kuuman ryhmän riskit Vapaus ja valta Rauhoitus organisaatiolta Ulkosuhteet ja ympäristön hallinta Sisäiset suhteet, ryhmädynamiikka Johdon suhtautuminen ryhmässä erityistä? Mikä on uutta?

19 Hostauksen riskikartta Kapasiteetti Hajautus SLA Muut sopimukset Odotettu palvelutaso Asiakastarpeet Tietoverkot Laitteisto Muutokset Palvelun päivitykset Alustan päivitykset Asiakkaan rajoitukset Varmuuskopiot Hostauksen riskit Tuotantoonsiirrot Osaaminen Laitteiston muutokset Tietoturva Hyökkäykset Ohjeet ja dokumentit Valvonta Hälytykset Tapahtumat Tiedonkulku Mikä tässä järjestelmässä / palvelussa on uutta ja erikoista

20 Internet-viestintäratkaisun riskikartta Viestintästrategia Konsepti Käyttäjät ja yhteisöt Kehittäminen ja uudistaminen Teknologia Tietosuoja Kehittämisprojekti Internetviestintäratkaisun riskit Tietoturva Valvonta Lanseeraus Virheet Hostaus Hyökkäykset ratkaisussa on uutta ja erikoista

21 Konsultoinnin ja koulutuksen riskikartta Profiili Palvelut Menetelmät Kehittyminen, uudistuminen Imago Liiketoiminta Markkinointi Kysyntä Hinnoittelu Substanssi Konsultointi Koulutus Osaaminen Koulutuksen ja konsultoinnin riskit Asiakastarpeet Muutokset Avainhenkilöt Johtaminen Asiakastyytyväisyys Koettu laatu Vaikuttavuus toiminnassa on uutta ja erikoista

22 Markkinoinnin ja myynnin riskikartta Palvelut ja tuotteet Markkinat ja kohderyhmät Strategia ja visio Positiointi Myyntikanavat Mediat ja tiedottaminen Markkinoinnin ja myynnin riskit Brändi Design management Resurssit Prosessit ja menetelmät Johtaminen toiminnassa on uutta ja erikoista

23 Muutoksen riskikartta Uuden ratkaisun / muutoksen toimivuus Muutoksen parannuskyky Vaikutus kohteen konseptin eheyteen, menestystekijöihin ja heikkouksiin Tulevaisuus, seuraavat askeleet Keskeytys ja palautus Muutoksen riskit Muutoksen toteutus Muutoksen välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset Sisäiset sidosryhmät Varautuminen ongelmiin Kumppanit ja yhteisöt muutoksessa on uutta ja erikoista

24 Ohjelmistohankinnan riskikartta Sidosryhmien tarpeet Muutokset Muutosprosessi Kustannukset Aikataulu Ohjelmistohankinnan riskit Yhteensopivuus Tietovarastot Tekniset riskit Ohjelmistotoimittaja Projektiyhteistyö Tietoturva Hyväksyminen Laatu projektissa on uutta ja erikoista

25 Ohjelmistoliiketoiminnan riskikartta Tuotevastuu loppukäyttäjät Laatu Tietoturva ja IPR:t Asiakastyytyväisyys Sopimukset Osaaminen Kehittäjät Vaatimustenmukaisuus Yhteensopivuus Ohjelmistoliiketoiminnan riskit Innovointi Strategiset riskit Käyttäjien teknologiat Palvelut Menekki Avainasiakkaat Markkinat Kilpailijat Tuoteperhe Tuoteteknologia liiketoiminnassa on uutta ja erikoista

26 Ohjelmiston inkrementin riskikartta Resurssien riittävyys Vision mukaisuus Tuotteen eheys Inkrementin riskit Konseptin muuttuminen Mitä muutokset rikkovat Muista myös projektin riskikartan asiat Aika Validointi ja verifiointi, testaus Tuotteen tilanne, stabiilius Arkkitehtuuri projektissa on uutta ja erikoista

27 Ohjelmistotuotannon riskikartta ITinfrastruktuuri Asiakastyytyväisyys Tuotevastuu loppukäyttäjät Henkilöstö Osaaminen Tietoturva ja IPR:t Toimitilat Projektit Ohjelmistotuot annon riskit Laatu Strategiset riskit Kustannukset Päämiehen alihankkijavaatimukset Tilauskanta Sopimukset Kapasiteetti Tuoteteknologia yksikössä on uutta ja erikoista

28 Open Source -integroinnin ja soveltamisen riskikartta Tuotehallinta Politiikat ja OStietoisuus Tuotekehitysprosessi Tulevaisuus Arkkitehtuuri ja korvattavuus Ylläpidettävyys Open Source -riskit Tietoturvallisuus Lisenssit Asiakkaat ja sopimukset Liiketoimintamallit Vaatimustenmukaisuus Yhteisö ja infrastruktuuri Laatu toiminnassa on uutta ja erikoista?

29 Organisaation tietoriskikartta Liiketoiminta Asiakkaat Viestintäjärjestelmät Tietoturvapolitiikka Tiedot Tietoriskit Tietovarastot Tietojärjestelmät Riskienhallinta Käyttäjät Tietotekninen infrastruktuuri Fyysinen ympäristö Kulttuuri ja asenteet yksikössä on uutta ja erikoista

30 Projektin riskikartta Asiakastarpeet ja vaatimukset Tuotevastuu loppukäyttäjät Aikataulu Projektin riskit Strategiset riskit Budjetti Tiimi Osaaminen Laatu Tekniset riskit projektissa on uutta ja erikoista

31 Prosessin riskikartta Tiedonkulku Yhteistyö Poikkeamat kulussa Poikkeamat Poikkeavat tilanteet ja olosuhteet Aika Ajan tarve Ajoitus Nopeus Inputit Prosessin riskit Osaaminen Välineet, tekniset resurssit Avainhenkilöt Omistajuus Valvonta Virheet toiminnassa on uutta ja erikoista

32 Säästötoimien riskikartta Eettiset periaatteet Vaikutus moraaliin Sitoutuminen yritykseen Suunnittelun yhteistyö Aikaperspektiivi Säästöjen merkityssisällöt Sitoutuminen säästöihin Yhteistyö Kehittyminen ja jatkuva parantaminen Ulkoiset vaatimukset Muutosten analysointi Säästötoimien riskit Osaaminen Tuotteiden laatu Prosessien laatu Palvelujen laatu Säästöviestintä Organisaatiodynamiikka Sitoutuminen säästöihin säästötilanteessa on uutta ja erikoista

33 Teknologiastrategian riskikartta Yrityksen muutokset Osaaminen Resurssit Lähtötietojen luotettavuus Teknologian muutokset Teknologiajohtaminen Organisoituminen Teknologiastrategian riskit Sitoutuminen ja yhteistyö Ulkoiset tekijät Uudistuminen Liiketoimintastrategia Tuotteet ja alustat Markkinointi Arvoverkko Asiakkaat Toimiala Kilpailijat yrityksessä on uutta ja erikoista

34 Testauspalvelutoiminnan riskikartta Avainasiakkaat Tietotekninen infrastruktuuri Tietoriskit Liiketoiminta ja markkinat Testauspalvelutoiminnan riskit Palvelut Kilpailuetujen ylläpito Tuoteymmärrys Menetelmät ja testausvälineet Osaaminen Kehittyminen ja uudistuminen Henkilöstö Teknologian hallinta toiminnassa on uutta ja erikoista

35 Testausprojektin riskikartta 1 Asiakastyytyväisyys Laatu Liiketoiminta Tietotekniikka, tietoliikenne Menetelmät Aikataulut Lähtötiedot Kohdealueen osaaminen Testausprojektin riskit Kehittyminen Resurssit Avainhenkilöt Testattava tuote Seuranta Johtaminen toiminnassa on uutta ja erikoista?

36 Tietojärjestelmähankinnan riskikartta Ylläpito Tietoturvallisuus ja muut uhat (Erillinen analyysi) Sitoutuminen Kustannukset Tulevaisuus Käyttöönotto Oma testaus ja hyväksyntä Luotettavuus Tekniikka Kehittämisen kohde Projektin riskit Suunnittelutavat Yhteentoimivuus Sidosryhmät, käyttäjät Sopimukset Alihankkija Projektin johtaminen ja hallinta Alihankkijan tekemä ohjelmistokehitys Vaikutukset toimintaan projektissa on uutta ja erikoista

37 Tietojen riskikartta Tarkoitus Omistus Käyttäjät Käyttö Saatavuus Näkyvyys Suojaus Valvonta Tietoriskit Oikeellisuus Eheys Tietosuoja Kiinnostavuus Väärinkäyttö, sabotaasi Vahingot Uhkaajat yksikössä on uutta ja erikoista

38 Tietoriskien riskikartta Kriittiset tiedot Tietojen hallinta ja käsittely Tietoturvapolitiikka ja ohjeet Tietoturvakulttuuri ja asenteet Osaaminen Liiketoiminta Päämiehet Tietoriskit Henkilöt ja työsuhteet Työprosessit Alihankkijat ja kumppanit Sopimukset Etätyö Toimitilat Toipuminen Tietojärjestelmät ja ohjelmistot Turvalliset ratkaisut Toiminta ja käyttö Suojaustekniikka Vahinkotilanteet Viestintäjärjestelmät Päätelaitteet yrityksessä on uutta ja erikoista

39 Tulevaisuuden riskikartta Strateginen ketteryys / kankeus Käsitykset ja uskomukset Sisäiset Ulkoiset Megatrendit Alueelliset muutokset Unohtamiskyky Toivo ja luottamus Ennakointikyky Sinisten merien etsiminen Voimavarat Rakenteet Kumppanit Tulevaisuuden riskit Markkinat ja kilpailu Kumppanit ja yhteisöt Toimialojen muutokset Teknologian tulevaisuus Asiakkaiden tulevaisuus kuviossa on uutta ja erikoista

40 Tuotekonseptin riskikartta Arvolupaus Hankittavuus asiakkaalle Käyttötarkoitus Luotettavuus Tietoturva Väärinkäyttö Tuotekonseptin riskit Turvallisuus Tuotekehitys Kilpailu Teknologia Siirtyminen vanhasta Houkuttelevuus Toiminnallisuus Yhteensopivuus Käyttäjätyytyväisyys Kulttuurinen sopivuus Olosuhteet Pitkä tähtäin tuotteessa on uutta ja erikoista

41 Ulkoistuksen riskikartta Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Aikataulu Ulkoistuksen riskit Kumppanin valinta Alihankkijan valvonta Riippuvuus Tulevaisuus Alihankkijan liiketoiminta Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Alihankkijan kyvykkyys Kulttuurierot ja ajattelumallit ulkoistuksessa on uutta ja erikoista

42 Yhteisön riskikartta Väistämätön kuolema, elinkaari Kilpailevat foorumit Jatkuva uudistuminen Verkottuminen ulos Mission kestävyys Identiteetti ja etiikka Yhteisön riskit Käyttäjäkunnan saaminen Päätöksenteko / demokratia Kaupallisuus Aktiivien palkinta Lisäarvo, motivaatio Yksilöiden tukeminen Häiriöt Moderointi Alusta, infrastruktuuri Vetäjän / omistajan panos Egot yhteisössä on uutta ja erikoista

43 Yhteistyön ja luottamuksen riskikartta Eri asiakkaiden arvottaminen Asiakkaan auttaminen Yhteinen kehittäminen ja kehittyminen Eettiset periaatteet Asiakkaan tarpeiden selvittäminen Yhteistyön ja luottamuksen riskit Lupausten realistisuus Poikkeamien korjaus Lupausten pitäminen Laatujärjestelmä ja turvallisuuden hallinta Asioiden vastaavuus asiakkaan vaatimuksiin Asiakasviestintä Luottamuksen symbolit Onnistumisen mittaus mittaus Kokemuksista oppiminen Virheiden korjaus yhteistyössä / asiakkaassa on uutta ja erikoista

44 Yrityksen riskikartta Kasvaminen ja uudistuminen Liikeidea, visio ja strategia Arvot ja politiikat Johtaminen Tuotteet ja palvelut Osaaminen, kehittyminen Talous ja pääomat Henkilöstö Yrityksen riskit Teknologia Asiakastyytyväisyys ja laatu Avainasiakkaat Infrastruktuuri (tilat, tietotekniikka...) Toimiala, yhteisö Markkinat ja kilpailu Markkinointi ja näkyvyys yrityksessä on uutta ja erikoista

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010 2 16.11.2010 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ susanna rantanen yrittäjä, kulttuuristrategisti heebo oy employee experience agency emine oy KESKEISET MUUTOSVOIMAT 1. TYÖELÄMÄN DEMOGRAAFISET

Lisätiedot

Eettiset periaatteet taustaa

Eettiset periaatteet taustaa Eettiset periaatteet taustaa Oikeiden asioiden tekeminen Etiikka Identiteetti Kaikki ammattilaiset ja yritykset noudattavat jonkinlaisia eettisiä periaatteita. Vastuuntuntoiset sellaiset dokumentoivat

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Päivi Huotari, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä

Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Koulussa kaikki hyvin? tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Tieken Vaikuta ja vaikutu seminaari 16.9.2010 jyrki.koskinen@fi.ibm.com Koulutoimen tietohallinto kuntoon, lyhyt oppimäärä Havaintoja ja ongelmia

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Liikevaihto 227 M - Uudisrakentaminen - Korjausrakentaminen - Asunnot -Toimitilat - Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liikevaihto 325 M Henkilöstö 1650 Liikevaihto

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1412-1

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

TU-C9280 Viestintä 1

TU-C9280 Viestintä 1 TU-C9280 Viestintä 1 Luento 2, 23.9.2016, Viestintä ja liiketoiminta Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon profilointiviestinnän

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysi Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Valtorin strategia. Päivitetty 16.10.2015

Valtorin strategia. Päivitetty 16.10.2015 Valtorin strategia Päivitetty 16.10.2015 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Nykytila Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot