Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline"

Transkriptio

1 Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Aikataulu Ulkoistuksen riskit Alihankkijan kyvykkyys Kumppanin valinta Riippuvuus Tulevaisuus Alihankkijan liiketoiminta Kulttuurierot ja ajattelumallit Alihankkijan valvonta ulkoistuksessa on uutta ja erikoista Ns. riskikartta on erityisesti lukulaiseen toimintaan sopiva riskianalyysin ja siinä riskien tunnistamisen väline, koska se tukee eri osapuolten dialogia ja siten mahdollistaa herkkyyden uusille ilmiöille. Tässä paketissa on lyhyen johdannon jälkeen kooste riskikarttoja joka lähtöön, kolmisenkymmentä erilaista. Matti Vuori, (13)

2 Sisällysluettelo Moderni riskianalyysi-istunto 3 Perinteisiä välineitä 4 Tarvitaan tehokasta dialogia 5 Riskikartta vastaa haasteisiin 6 Riskikartan etuja 7 Mitä asioita riskikartoissa on? 9 Sovitettava kontekstiin 10 Tyypillinen käyttösessio 11 Joskus on tingittävä 12 Esimerkkejä 13

3 Moderni riskianalyysi-istunto Tyypillisesti riskejä tunnistetaan ja analysoidaan riskianalyysisessioissa. Ne ovat muutaman tunnin mittaisia neuvotteluhuoneessa pidettäviä istuntoja, joilla on tietty käsikirjoitus. Ideana on tunnistaa riskejä ja arvioida niiden suuruutta ja miettiä, miten niiden suhteen toimitaan. Riskianalyysi on kypsää johtamista. Kriittinen vaihe siinä on riskien tunnistaminen, koska vain tunnistettuja riskejä osataan hallita ja välttää. 3(13)

4 Perinteisiä välineitä Sessiopohjaisessa riskinalyysissä on perinteisesti käytetty tunnistamisen tukena tarkistuslistoja, kohteen rakennetta ja toimintaa analysoivia erityisiä menetelmiä tai luovia esimerkiksi avainsanoihin pohjautuvia menetelmiä. Ideaalinen analyysi käyttää näitä kaikkia sopivassa järjestyksessä avoimesta tarkemmin määriteltyyn; aivoriihistä tarkistuslistoihin. Reaalimaailmassa tästä pitää usein tinkiä, koska analyyseihin ei ole käytettävissä kovin paljon aikaa. 4(13)

5 Tarvitaan tehokasta dialogia Riskianalyysi on hyvä paikka käydä erilaisten ihmisten dialogia, koska sillä luodaan yhteistä tahtoa, sitoutumista ja kyvykkyyttä. Muuttuvassa maailmassa jokainen heikkokin oire tulevista sudenkuopista on kullanarvoinen. Siksi tarvitaan tehokkaita välineitä, jotka: Antavat kaikkien ajatuksille ja kokemuksille psykologista tilaa. Tuottavat keskustelun herätteitä. Eivät ohjaa menneeseen, vaan tulevaisuuteen! 5(13)

6 Asiakastarpeet ja vaatimukset Tiimi Riskikartta vastaa haasteisiin Tuotevastuu loppukäyttäjät Osaaminen Tietoturva ja IPR:t Aikataulu Projektin Projektin riskit riskit Laatu Strategiset riskit Budjetti Tekniset riskit projektissa on uutta ja erikoista Visuaalinen, mindmap-tyylinen Merkityksellisten teemojen tarkistuslista Avaa riskien avaruutta, ei rajoita, vaan ohjaa Käydään läpi keskustellen jokainen laatikko, riskejä tunnistaen, kirjaten ja niistä keskustellen Tähän kuluu esim. projektien riskianalyyseissä tunnista kahteen Riskikarttoja voidaan käyttää useampaa kuin yhtä samassa analyysissä Sen jälkeen jatketaan esim. yksityiskohtaisemmalla tarkistuslistalla, jolla varmistetaan, että mitään ei jäänyt huomiotta 6(13)

7 Riskikartan etuja 1/2 Auttaa jäsentämään tarkastelun kohdetta Esittelee keskeiset toiminnan elementit ja haavoittuvuudet Avaa riskien maailmaa Tukee luovaa riskien tunnistamista Tukee osapuolten keskustelua Tarjoaa yhteisen objektin, jonka kautta riskejä tarkastellaan Sopiva abstraktiotaso, jota kaikki ammattiryhmät pystyvät käsittelemään ei liian tekninen tai teoreettinen 7(13)

8 Riskikartan etuja 2/2 Systemaattinen, mutta joustava: Käydään läpi laatikko kerrallaan, mutta voidaan poiketa toisellekin puolelle kaaviota Helppo laatia erilaisiin tarkoituksiin Sen avulla tunnistetaan relevantteja riskejä enemmän kuin tarkalla tarkistuslistalla, mutta osallistujille tulee lisäksi oman ja yhteisen oivaltamisen ilo MUTTA! Riskikarttakin edellyttää osaavaa riskianalyysin prosessia ja vetäjää. 8(13)

9 Mitä asioita riskikartoissa on? Riskikartoissa ei ole paljonkaan suoria riskejä, vaan alueita, joilta riskejä voidaan oivaltaa Tarkastelun kohteen konseptin elementit Tärkeimmät menestystekijät Asiakokonaisuudet, jotka koetaan tärkeiksi ja merkityksellisiksi Kriittiset asiat, kuten pakolliset vaatimukset ja asiakkaan näkökulma Kokemusperäisesti riskialttiit alueet Mutta myös yksittäisiä hyvin tärkeitä riskejä 9(13)

10 Sovitettava kontekstiin Riskikartan asiat ovat siis sellaisia, joita yleensä pitää suunnitella ja joista pitää keskustella Riskikartta jatkaa sitä prosessia, nyt riskien näkövinkkelistä Mutta asiat ovat kohtuullisesti kontekstista riippuvia, eli kartat kannattaa sovittaa kulloisenkiin tilanteeseen (ainakin, jos jotain karttaa käytetään säännöllisesti kuten projektikohtaisia riskikarttoja) 10(13)

11 Tyypillinen käyttösessio Esimerkiksi ohjelmistoprojektin riskianalyysi voi tapahtua suunnilleen seuraavasti pienellä porukalla 1. Session aloitus, tavoitteiden, agendan ja pelisääntöjen kuvaus 2. Riskien tunnistaminen projektien riskikarttaa läpikäyden Käydäänpä sitten riskikarttaa läpi kellon suuntaan kiertäen. Aloitetaan asiakastarpeista ja vaatimuksista. Onko projektisuunnitelmassa sellaista, mikä voisi vaarantaa sen, että asiakas ei saa sitä, mitä on hakemassa? Sana on vapaa. Löydökset kirjataan sitten riskilistaan, mutta niitä ei käsitellä vielä sen tarkemmin. Puhutaan syistä, mutta ei vielä pohdita sen tarkemmin 3. Optio: projektin keskeiseen teemaan liittyvän toisen riskikartan läpikäynti 4. Tarkistava kierros projektiriskien tarkistuslistan avulla tämä menee nopeasti, koska useimpia asioita on jo käsitelty! 5. Riskilistan läpikäynti, riskien suuruuden arviointi, toimenpiteiden alustava suunnittelu ja osoitus henkilöille 11(13)

12 Joskus on tingittävä Aina ei ole aikaa toimia kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, kun esimerkiksi aika ei riitä Silloin muistetaan, että on parempi tehdä jotain hyödyllistä kuin olla tekemättä mitään Riskikarttaa voi käyttää työkaluna niin lyhyissä sessioissa kuin huvittaa toisin kuin muita välineitä, joiden kanssa menee aina tietty minimiaika ja olla käyttämättä mitään muita välineitä 12(13)

13 Esimerkkejä Seuraavilla sivuilla on riskikarttoja moniin eri tarkoituksiin lähinnä ICT-organisaatioiden tarpeisiin Yritystason analyysistä käyttöliittymiin ja testaukseen Riskikartat ovat aakkosjärjestyksessä 1990-luvulla riskikarttoja tehtiin Pk-yrityksen riskienhallinta -hankkeessa, jonka välinesarjasta löytyy lisää riskikarttojen lisäksi paljon muutakin hyödyllistä, ks. 13(13)

14 Hajautetun projektin riskikartta Yhteinen visio Projektinhallinta Tiimien koordinointi Viestintä, tiedonkulku, keskustelu Valvonta Seuranta Ohjaus Integrointi Kulttuuri Ajattelutavat Historia Yhteistyövalmiudet Hajautetun projektin erityisriskit Läpinäkyvyys, näkymät tiimeihin Pelisäännöt ja prosessit Tietoverkot Robustius Suorituskyky Tuote- ja teknologiaosaaminen Yhteensopivat välineet Huom! Tässä on lähinnä hajautuksen kannalta oleellisia asioita. Mikä on erityistä tai uutta tässä projektissa?

15 Hallinnon riskikartta Kasvaminen ja uudistuminen Prosessit Johtaminen Tietoriskit Osaaminen, kehittyminen Henkilöstö Hallinnon riskit Roolit ja vastuut Sisäiset palvelut Palveluntoimittajat Infrastruktuuri (tilat, tietotekniikka...) Tietojärjestelmät Henkilöstöhallinto Yhteistyö liiketoiminnan kanssa toiminnassa on uutta ja erikoista

16 Johtamisen riskikartta Liiketoiminta Strategia Asioiden johtaminen Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet Suhde yritykseen Johtajuus Katalysointi Alaisten toiminta Arvojen toteuttaminen Johtamisen riskit Valvominen ja valmentaminen Etiikka ja eheys Valmiudet Välineet Organisaatio Johtajien oma kehittyminen Uudistaminen, kehittäminen, ketteryys Johtotiimi Johto mediassa ja yhteisössä Viestintä Laatujohtaminen johtamisessa erityistä? Mikä on uutta?

17 Henkilöstön riskikartta Johtajuus Laatukulttuuri Henkilövalinnat Roolit, työnjako Vastuu ja valta Tietovuodot Henkilöjohtaminen Ohjeet Työyhteisö Henkilöstön riskit Kehittäminen Tyytyväisyys Osallistumismahdollisuudet Motivaatio Kokemus Sitoutuminen Osaaminen Kokemuksista oppiminen Avainhenkilöriskit organisaatiossa on uutta ja erikoista

18 Kuuman ryhmän riskikartta Tarkoitus ja tavoite Tehtävän haasteet Kuumuuden ylläpito Rakenne ja toimintatyyli Kuuman ryhmän riskit Vapaus ja valta Rauhoitus organisaatiolta Ulkosuhteet ja ympäristön hallinta Sisäiset suhteet, ryhmädynamiikka Johdon suhtautuminen ryhmässä erityistä? Mikä on uutta?

19 Hostauksen riskikartta Kapasiteetti Hajautus SLA Muut sopimukset Odotettu palvelutaso Asiakastarpeet Tietoverkot Laitteisto Muutokset Palvelun päivitykset Alustan päivitykset Asiakkaan rajoitukset Varmuuskopiot Hostauksen riskit Tuotantoonsiirrot Osaaminen Laitteiston muutokset Tietoturva Hyökkäykset Ohjeet ja dokumentit Valvonta Hälytykset Tapahtumat Tiedonkulku Mikä tässä järjestelmässä / palvelussa on uutta ja erikoista

20 Internet-viestintäratkaisun riskikartta Viestintästrategia Konsepti Käyttäjät ja yhteisöt Kehittäminen ja uudistaminen Teknologia Tietosuoja Kehittämisprojekti Internetviestintäratkaisun riskit Tietoturva Valvonta Lanseeraus Virheet Hostaus Hyökkäykset ratkaisussa on uutta ja erikoista

21 Konsultoinnin ja koulutuksen riskikartta Profiili Palvelut Menetelmät Kehittyminen, uudistuminen Imago Liiketoiminta Markkinointi Kysyntä Hinnoittelu Substanssi Konsultointi Koulutus Osaaminen Koulutuksen ja konsultoinnin riskit Asiakastarpeet Muutokset Avainhenkilöt Johtaminen Asiakastyytyväisyys Koettu laatu Vaikuttavuus toiminnassa on uutta ja erikoista

22 Markkinoinnin ja myynnin riskikartta Palvelut ja tuotteet Markkinat ja kohderyhmät Strategia ja visio Positiointi Myyntikanavat Mediat ja tiedottaminen Markkinoinnin ja myynnin riskit Brändi Design management Resurssit Prosessit ja menetelmät Johtaminen toiminnassa on uutta ja erikoista

23 Muutoksen riskikartta Uuden ratkaisun / muutoksen toimivuus Muutoksen parannuskyky Vaikutus kohteen konseptin eheyteen, menestystekijöihin ja heikkouksiin Tulevaisuus, seuraavat askeleet Keskeytys ja palautus Muutoksen riskit Muutoksen toteutus Muutoksen välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset Sisäiset sidosryhmät Varautuminen ongelmiin Kumppanit ja yhteisöt muutoksessa on uutta ja erikoista

24 Ohjelmistohankinnan riskikartta Sidosryhmien tarpeet Muutokset Muutosprosessi Kustannukset Aikataulu Ohjelmistohankinnan riskit Yhteensopivuus Tietovarastot Tekniset riskit Ohjelmistotoimittaja Projektiyhteistyö Tietoturva Hyväksyminen Laatu projektissa on uutta ja erikoista

25 Ohjelmistoliiketoiminnan riskikartta Tuotevastuu loppukäyttäjät Laatu Tietoturva ja IPR:t Asiakastyytyväisyys Sopimukset Osaaminen Kehittäjät Vaatimustenmukaisuus Yhteensopivuus Ohjelmistoliiketoiminnan riskit Innovointi Strategiset riskit Käyttäjien teknologiat Palvelut Menekki Avainasiakkaat Markkinat Kilpailijat Tuoteperhe Tuoteteknologia liiketoiminnassa on uutta ja erikoista

26 Ohjelmiston inkrementin riskikartta Resurssien riittävyys Vision mukaisuus Tuotteen eheys Inkrementin riskit Konseptin muuttuminen Mitä muutokset rikkovat Muista myös projektin riskikartan asiat Aika Validointi ja verifiointi, testaus Tuotteen tilanne, stabiilius Arkkitehtuuri projektissa on uutta ja erikoista

27 Ohjelmistotuotannon riskikartta ITinfrastruktuuri Asiakastyytyväisyys Tuotevastuu loppukäyttäjät Henkilöstö Osaaminen Tietoturva ja IPR:t Toimitilat Projektit Ohjelmistotuot annon riskit Laatu Strategiset riskit Kustannukset Päämiehen alihankkijavaatimukset Tilauskanta Sopimukset Kapasiteetti Tuoteteknologia yksikössä on uutta ja erikoista

28 Open Source -integroinnin ja soveltamisen riskikartta Tuotehallinta Politiikat ja OStietoisuus Tuotekehitysprosessi Tulevaisuus Arkkitehtuuri ja korvattavuus Ylläpidettävyys Open Source -riskit Tietoturvallisuus Lisenssit Asiakkaat ja sopimukset Liiketoimintamallit Vaatimustenmukaisuus Yhteisö ja infrastruktuuri Laatu toiminnassa on uutta ja erikoista?

29 Organisaation tietoriskikartta Liiketoiminta Asiakkaat Viestintäjärjestelmät Tietoturvapolitiikka Tiedot Tietoriskit Tietovarastot Tietojärjestelmät Riskienhallinta Käyttäjät Tietotekninen infrastruktuuri Fyysinen ympäristö Kulttuuri ja asenteet yksikössä on uutta ja erikoista

30 Projektin riskikartta Asiakastarpeet ja vaatimukset Tuotevastuu loppukäyttäjät Aikataulu Projektin riskit Strategiset riskit Budjetti Tiimi Osaaminen Laatu Tekniset riskit projektissa on uutta ja erikoista

31 Prosessin riskikartta Tiedonkulku Yhteistyö Poikkeamat kulussa Poikkeamat Poikkeavat tilanteet ja olosuhteet Aika Ajan tarve Ajoitus Nopeus Inputit Prosessin riskit Osaaminen Välineet, tekniset resurssit Avainhenkilöt Omistajuus Valvonta Virheet toiminnassa on uutta ja erikoista

32 Säästötoimien riskikartta Eettiset periaatteet Vaikutus moraaliin Sitoutuminen yritykseen Suunnittelun yhteistyö Aikaperspektiivi Säästöjen merkityssisällöt Sitoutuminen säästöihin Yhteistyö Kehittyminen ja jatkuva parantaminen Ulkoiset vaatimukset Muutosten analysointi Säästötoimien riskit Osaaminen Tuotteiden laatu Prosessien laatu Palvelujen laatu Säästöviestintä Organisaatiodynamiikka Sitoutuminen säästöihin säästötilanteessa on uutta ja erikoista

33 Teknologiastrategian riskikartta Yrityksen muutokset Osaaminen Resurssit Lähtötietojen luotettavuus Teknologian muutokset Teknologiajohtaminen Organisoituminen Teknologiastrategian riskit Sitoutuminen ja yhteistyö Ulkoiset tekijät Uudistuminen Liiketoimintastrategia Tuotteet ja alustat Markkinointi Arvoverkko Asiakkaat Toimiala Kilpailijat yrityksessä on uutta ja erikoista

34 Testauspalvelutoiminnan riskikartta Avainasiakkaat Tietotekninen infrastruktuuri Tietoriskit Liiketoiminta ja markkinat Testauspalvelutoiminnan riskit Palvelut Kilpailuetujen ylläpito Tuoteymmärrys Menetelmät ja testausvälineet Osaaminen Kehittyminen ja uudistuminen Henkilöstö Teknologian hallinta toiminnassa on uutta ja erikoista

35 Testausprojektin riskikartta 1 Asiakastyytyväisyys Laatu Liiketoiminta Tietotekniikka, tietoliikenne Menetelmät Aikataulut Lähtötiedot Kohdealueen osaaminen Testausprojektin riskit Kehittyminen Resurssit Avainhenkilöt Testattava tuote Seuranta Johtaminen toiminnassa on uutta ja erikoista?

36 Tietojärjestelmähankinnan riskikartta Ylläpito Tietoturvallisuus ja muut uhat (Erillinen analyysi) Sitoutuminen Kustannukset Tulevaisuus Käyttöönotto Oma testaus ja hyväksyntä Luotettavuus Tekniikka Kehittämisen kohde Projektin riskit Suunnittelutavat Yhteentoimivuus Sidosryhmät, käyttäjät Sopimukset Alihankkija Projektin johtaminen ja hallinta Alihankkijan tekemä ohjelmistokehitys Vaikutukset toimintaan projektissa on uutta ja erikoista

37 Tietojen riskikartta Tarkoitus Omistus Käyttäjät Käyttö Saatavuus Näkyvyys Suojaus Valvonta Tietoriskit Oikeellisuus Eheys Tietosuoja Kiinnostavuus Väärinkäyttö, sabotaasi Vahingot Uhkaajat yksikössä on uutta ja erikoista

38 Tietoriskien riskikartta Kriittiset tiedot Tietojen hallinta ja käsittely Tietoturvapolitiikka ja ohjeet Tietoturvakulttuuri ja asenteet Osaaminen Liiketoiminta Päämiehet Tietoriskit Henkilöt ja työsuhteet Työprosessit Alihankkijat ja kumppanit Sopimukset Etätyö Toimitilat Toipuminen Tietojärjestelmät ja ohjelmistot Turvalliset ratkaisut Toiminta ja käyttö Suojaustekniikka Vahinkotilanteet Viestintäjärjestelmät Päätelaitteet yrityksessä on uutta ja erikoista

39 Tulevaisuuden riskikartta Strateginen ketteryys / kankeus Käsitykset ja uskomukset Sisäiset Ulkoiset Megatrendit Alueelliset muutokset Unohtamiskyky Toivo ja luottamus Ennakointikyky Sinisten merien etsiminen Voimavarat Rakenteet Kumppanit Tulevaisuuden riskit Markkinat ja kilpailu Kumppanit ja yhteisöt Toimialojen muutokset Teknologian tulevaisuus Asiakkaiden tulevaisuus kuviossa on uutta ja erikoista

40 Tuotekonseptin riskikartta Arvolupaus Hankittavuus asiakkaalle Käyttötarkoitus Luotettavuus Tietoturva Väärinkäyttö Tuotekonseptin riskit Turvallisuus Tuotekehitys Kilpailu Teknologia Siirtyminen vanhasta Houkuttelevuus Toiminnallisuus Yhteensopivuus Käyttäjätyytyväisyys Kulttuurinen sopivuus Olosuhteet Pitkä tähtäin tuotteessa on uutta ja erikoista

41 Ulkoistuksen riskikartta Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Aikataulu Ulkoistuksen riskit Kumppanin valinta Alihankkijan valvonta Riippuvuus Tulevaisuus Alihankkijan liiketoiminta Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Alihankkijan kyvykkyys Kulttuurierot ja ajattelumallit ulkoistuksessa on uutta ja erikoista

42 Yhteisön riskikartta Väistämätön kuolema, elinkaari Kilpailevat foorumit Jatkuva uudistuminen Verkottuminen ulos Mission kestävyys Identiteetti ja etiikka Yhteisön riskit Käyttäjäkunnan saaminen Päätöksenteko / demokratia Kaupallisuus Aktiivien palkinta Lisäarvo, motivaatio Yksilöiden tukeminen Häiriöt Moderointi Alusta, infrastruktuuri Vetäjän / omistajan panos Egot yhteisössä on uutta ja erikoista

43 Yhteistyön ja luottamuksen riskikartta Eri asiakkaiden arvottaminen Asiakkaan auttaminen Yhteinen kehittäminen ja kehittyminen Eettiset periaatteet Asiakkaan tarpeiden selvittäminen Yhteistyön ja luottamuksen riskit Lupausten realistisuus Poikkeamien korjaus Lupausten pitäminen Laatujärjestelmä ja turvallisuuden hallinta Asioiden vastaavuus asiakkaan vaatimuksiin Asiakasviestintä Luottamuksen symbolit Onnistumisen mittaus mittaus Kokemuksista oppiminen Virheiden korjaus yhteistyössä / asiakkaassa on uutta ja erikoista

44 Yrityksen riskikartta Kasvaminen ja uudistuminen Liikeidea, visio ja strategia Arvot ja politiikat Johtaminen Tuotteet ja palvelut Osaaminen, kehittyminen Talous ja pääomat Henkilöstö Yrityksen riskit Teknologia Asiakastyytyväisyys ja laatu Avainasiakkaat Infrastruktuuri (tilat, tietotekniikka...) Toimiala, yhteisö Markkinat ja kilpailu Markkinointi ja näkyvyys yrityksessä on uutta ja erikoista

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Click to edit Master title style Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Kulttuuri on se, missä me toimimme. Voidakseen kehittää toimintaa, varmistaa sen laatu tai muuten edistää

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot