Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline"

Transkriptio

1 Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Aikataulu Ulkoistuksen riskit Alihankkijan kyvykkyys Kumppanin valinta Riippuvuus Tulevaisuus Alihankkijan liiketoiminta Kulttuurierot ja ajattelumallit Alihankkijan valvonta ulkoistuksessa on uutta ja erikoista Ns. riskikartta on erityisesti lukulaiseen toimintaan sopiva riskianalyysin ja siinä riskien tunnistamisen väline, koska se tukee eri osapuolten dialogia ja siten mahdollistaa herkkyyden uusille ilmiöille. Tässä paketissa on lyhyen johdannon jälkeen kooste riskikarttoja joka lähtöön, kolmisenkymmentä erilaista. Matti Vuori, (13)

2 Sisällysluettelo Moderni riskianalyysi-istunto 3 Perinteisiä välineitä 4 Tarvitaan tehokasta dialogia 5 Riskikartta vastaa haasteisiin 6 Riskikartan etuja 7 Mitä asioita riskikartoissa on? 9 Sovitettava kontekstiin 10 Tyypillinen käyttösessio 11 Joskus on tingittävä 12 Esimerkkejä 13

3 Moderni riskianalyysi-istunto Tyypillisesti riskejä tunnistetaan ja analysoidaan riskianalyysisessioissa. Ne ovat muutaman tunnin mittaisia neuvotteluhuoneessa pidettäviä istuntoja, joilla on tietty käsikirjoitus. Ideana on tunnistaa riskejä ja arvioida niiden suuruutta ja miettiä, miten niiden suhteen toimitaan. Riskianalyysi on kypsää johtamista. Kriittinen vaihe siinä on riskien tunnistaminen, koska vain tunnistettuja riskejä osataan hallita ja välttää. 3(13)

4 Perinteisiä välineitä Sessiopohjaisessa riskinalyysissä on perinteisesti käytetty tunnistamisen tukena tarkistuslistoja, kohteen rakennetta ja toimintaa analysoivia erityisiä menetelmiä tai luovia esimerkiksi avainsanoihin pohjautuvia menetelmiä. Ideaalinen analyysi käyttää näitä kaikkia sopivassa järjestyksessä avoimesta tarkemmin määriteltyyn; aivoriihistä tarkistuslistoihin. Reaalimaailmassa tästä pitää usein tinkiä, koska analyyseihin ei ole käytettävissä kovin paljon aikaa. 4(13)

5 Tarvitaan tehokasta dialogia Riskianalyysi on hyvä paikka käydä erilaisten ihmisten dialogia, koska sillä luodaan yhteistä tahtoa, sitoutumista ja kyvykkyyttä. Muuttuvassa maailmassa jokainen heikkokin oire tulevista sudenkuopista on kullanarvoinen. Siksi tarvitaan tehokkaita välineitä, jotka: Antavat kaikkien ajatuksille ja kokemuksille psykologista tilaa. Tuottavat keskustelun herätteitä. Eivät ohjaa menneeseen, vaan tulevaisuuteen! 5(13)

6 Asiakastarpeet ja vaatimukset Tiimi Riskikartta vastaa haasteisiin Tuotevastuu loppukäyttäjät Osaaminen Tietoturva ja IPR:t Aikataulu Projektin Projektin riskit riskit Laatu Strategiset riskit Budjetti Tekniset riskit projektissa on uutta ja erikoista Visuaalinen, mindmap-tyylinen Merkityksellisten teemojen tarkistuslista Avaa riskien avaruutta, ei rajoita, vaan ohjaa Käydään läpi keskustellen jokainen laatikko, riskejä tunnistaen, kirjaten ja niistä keskustellen Tähän kuluu esim. projektien riskianalyyseissä tunnista kahteen Riskikarttoja voidaan käyttää useampaa kuin yhtä samassa analyysissä Sen jälkeen jatketaan esim. yksityiskohtaisemmalla tarkistuslistalla, jolla varmistetaan, että mitään ei jäänyt huomiotta 6(13)

7 Riskikartan etuja 1/2 Auttaa jäsentämään tarkastelun kohdetta Esittelee keskeiset toiminnan elementit ja haavoittuvuudet Avaa riskien maailmaa Tukee luovaa riskien tunnistamista Tukee osapuolten keskustelua Tarjoaa yhteisen objektin, jonka kautta riskejä tarkastellaan Sopiva abstraktiotaso, jota kaikki ammattiryhmät pystyvät käsittelemään ei liian tekninen tai teoreettinen 7(13)

8 Riskikartan etuja 2/2 Systemaattinen, mutta joustava: Käydään läpi laatikko kerrallaan, mutta voidaan poiketa toisellekin puolelle kaaviota Helppo laatia erilaisiin tarkoituksiin Sen avulla tunnistetaan relevantteja riskejä enemmän kuin tarkalla tarkistuslistalla, mutta osallistujille tulee lisäksi oman ja yhteisen oivaltamisen ilo MUTTA! Riskikarttakin edellyttää osaavaa riskianalyysin prosessia ja vetäjää. 8(13)

9 Mitä asioita riskikartoissa on? Riskikartoissa ei ole paljonkaan suoria riskejä, vaan alueita, joilta riskejä voidaan oivaltaa Tarkastelun kohteen konseptin elementit Tärkeimmät menestystekijät Asiakokonaisuudet, jotka koetaan tärkeiksi ja merkityksellisiksi Kriittiset asiat, kuten pakolliset vaatimukset ja asiakkaan näkökulma Kokemusperäisesti riskialttiit alueet Mutta myös yksittäisiä hyvin tärkeitä riskejä 9(13)

10 Sovitettava kontekstiin Riskikartan asiat ovat siis sellaisia, joita yleensä pitää suunnitella ja joista pitää keskustella Riskikartta jatkaa sitä prosessia, nyt riskien näkövinkkelistä Mutta asiat ovat kohtuullisesti kontekstista riippuvia, eli kartat kannattaa sovittaa kulloisenkiin tilanteeseen (ainakin, jos jotain karttaa käytetään säännöllisesti kuten projektikohtaisia riskikarttoja) 10(13)

11 Tyypillinen käyttösessio Esimerkiksi ohjelmistoprojektin riskianalyysi voi tapahtua suunnilleen seuraavasti pienellä porukalla 1. Session aloitus, tavoitteiden, agendan ja pelisääntöjen kuvaus 2. Riskien tunnistaminen projektien riskikarttaa läpikäyden Käydäänpä sitten riskikarttaa läpi kellon suuntaan kiertäen. Aloitetaan asiakastarpeista ja vaatimuksista. Onko projektisuunnitelmassa sellaista, mikä voisi vaarantaa sen, että asiakas ei saa sitä, mitä on hakemassa? Sana on vapaa. Löydökset kirjataan sitten riskilistaan, mutta niitä ei käsitellä vielä sen tarkemmin. Puhutaan syistä, mutta ei vielä pohdita sen tarkemmin 3. Optio: projektin keskeiseen teemaan liittyvän toisen riskikartan läpikäynti 4. Tarkistava kierros projektiriskien tarkistuslistan avulla tämä menee nopeasti, koska useimpia asioita on jo käsitelty! 5. Riskilistan läpikäynti, riskien suuruuden arviointi, toimenpiteiden alustava suunnittelu ja osoitus henkilöille 11(13)

12 Joskus on tingittävä Aina ei ole aikaa toimia kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, kun esimerkiksi aika ei riitä Silloin muistetaan, että on parempi tehdä jotain hyödyllistä kuin olla tekemättä mitään Riskikarttaa voi käyttää työkaluna niin lyhyissä sessioissa kuin huvittaa toisin kuin muita välineitä, joiden kanssa menee aina tietty minimiaika ja olla käyttämättä mitään muita välineitä 12(13)

13 Esimerkkejä Seuraavilla sivuilla on riskikarttoja moniin eri tarkoituksiin lähinnä ICT-organisaatioiden tarpeisiin Yritystason analyysistä käyttöliittymiin ja testaukseen Riskikartat ovat aakkosjärjestyksessä 1990-luvulla riskikarttoja tehtiin Pk-yrityksen riskienhallinta -hankkeessa, jonka välinesarjasta löytyy lisää riskikarttojen lisäksi paljon muutakin hyödyllistä, ks. 13(13)

14 Hajautetun projektin riskikartta Yhteinen visio Projektinhallinta Tiimien koordinointi Viestintä, tiedonkulku, keskustelu Valvonta Seuranta Ohjaus Integrointi Kulttuuri Ajattelutavat Historia Yhteistyövalmiudet Hajautetun projektin erityisriskit Läpinäkyvyys, näkymät tiimeihin Pelisäännöt ja prosessit Tietoverkot Robustius Suorituskyky Tuote- ja teknologiaosaaminen Yhteensopivat välineet Huom! Tässä on lähinnä hajautuksen kannalta oleellisia asioita. Mikä on erityistä tai uutta tässä projektissa?

15 Hallinnon riskikartta Kasvaminen ja uudistuminen Prosessit Johtaminen Tietoriskit Osaaminen, kehittyminen Henkilöstö Hallinnon riskit Roolit ja vastuut Sisäiset palvelut Palveluntoimittajat Infrastruktuuri (tilat, tietotekniikka...) Tietojärjestelmät Henkilöstöhallinto Yhteistyö liiketoiminnan kanssa toiminnassa on uutta ja erikoista

16 Johtamisen riskikartta Liiketoiminta Strategia Asioiden johtaminen Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet Suhde yritykseen Johtajuus Katalysointi Alaisten toiminta Arvojen toteuttaminen Johtamisen riskit Valvominen ja valmentaminen Etiikka ja eheys Valmiudet Välineet Organisaatio Johtajien oma kehittyminen Uudistaminen, kehittäminen, ketteryys Johtotiimi Johto mediassa ja yhteisössä Viestintä Laatujohtaminen johtamisessa erityistä? Mikä on uutta?

17 Henkilöstön riskikartta Johtajuus Laatukulttuuri Henkilövalinnat Roolit, työnjako Vastuu ja valta Tietovuodot Henkilöjohtaminen Ohjeet Työyhteisö Henkilöstön riskit Kehittäminen Tyytyväisyys Osallistumismahdollisuudet Motivaatio Kokemus Sitoutuminen Osaaminen Kokemuksista oppiminen Avainhenkilöriskit organisaatiossa on uutta ja erikoista

18 Kuuman ryhmän riskikartta Tarkoitus ja tavoite Tehtävän haasteet Kuumuuden ylläpito Rakenne ja toimintatyyli Kuuman ryhmän riskit Vapaus ja valta Rauhoitus organisaatiolta Ulkosuhteet ja ympäristön hallinta Sisäiset suhteet, ryhmädynamiikka Johdon suhtautuminen ryhmässä erityistä? Mikä on uutta?

19 Hostauksen riskikartta Kapasiteetti Hajautus SLA Muut sopimukset Odotettu palvelutaso Asiakastarpeet Tietoverkot Laitteisto Muutokset Palvelun päivitykset Alustan päivitykset Asiakkaan rajoitukset Varmuuskopiot Hostauksen riskit Tuotantoonsiirrot Osaaminen Laitteiston muutokset Tietoturva Hyökkäykset Ohjeet ja dokumentit Valvonta Hälytykset Tapahtumat Tiedonkulku Mikä tässä järjestelmässä / palvelussa on uutta ja erikoista

20 Internet-viestintäratkaisun riskikartta Viestintästrategia Konsepti Käyttäjät ja yhteisöt Kehittäminen ja uudistaminen Teknologia Tietosuoja Kehittämisprojekti Internetviestintäratkaisun riskit Tietoturva Valvonta Lanseeraus Virheet Hostaus Hyökkäykset ratkaisussa on uutta ja erikoista

21 Konsultoinnin ja koulutuksen riskikartta Profiili Palvelut Menetelmät Kehittyminen, uudistuminen Imago Liiketoiminta Markkinointi Kysyntä Hinnoittelu Substanssi Konsultointi Koulutus Osaaminen Koulutuksen ja konsultoinnin riskit Asiakastarpeet Muutokset Avainhenkilöt Johtaminen Asiakastyytyväisyys Koettu laatu Vaikuttavuus toiminnassa on uutta ja erikoista

22 Markkinoinnin ja myynnin riskikartta Palvelut ja tuotteet Markkinat ja kohderyhmät Strategia ja visio Positiointi Myyntikanavat Mediat ja tiedottaminen Markkinoinnin ja myynnin riskit Brändi Design management Resurssit Prosessit ja menetelmät Johtaminen toiminnassa on uutta ja erikoista

23 Muutoksen riskikartta Uuden ratkaisun / muutoksen toimivuus Muutoksen parannuskyky Vaikutus kohteen konseptin eheyteen, menestystekijöihin ja heikkouksiin Tulevaisuus, seuraavat askeleet Keskeytys ja palautus Muutoksen riskit Muutoksen toteutus Muutoksen välittömät vaikutukset Välilliset vaikutukset Sisäiset sidosryhmät Varautuminen ongelmiin Kumppanit ja yhteisöt muutoksessa on uutta ja erikoista

24 Ohjelmistohankinnan riskikartta Sidosryhmien tarpeet Muutokset Muutosprosessi Kustannukset Aikataulu Ohjelmistohankinnan riskit Yhteensopivuus Tietovarastot Tekniset riskit Ohjelmistotoimittaja Projektiyhteistyö Tietoturva Hyväksyminen Laatu projektissa on uutta ja erikoista

25 Ohjelmistoliiketoiminnan riskikartta Tuotevastuu loppukäyttäjät Laatu Tietoturva ja IPR:t Asiakastyytyväisyys Sopimukset Osaaminen Kehittäjät Vaatimustenmukaisuus Yhteensopivuus Ohjelmistoliiketoiminnan riskit Innovointi Strategiset riskit Käyttäjien teknologiat Palvelut Menekki Avainasiakkaat Markkinat Kilpailijat Tuoteperhe Tuoteteknologia liiketoiminnassa on uutta ja erikoista

26 Ohjelmiston inkrementin riskikartta Resurssien riittävyys Vision mukaisuus Tuotteen eheys Inkrementin riskit Konseptin muuttuminen Mitä muutokset rikkovat Muista myös projektin riskikartan asiat Aika Validointi ja verifiointi, testaus Tuotteen tilanne, stabiilius Arkkitehtuuri projektissa on uutta ja erikoista

27 Ohjelmistotuotannon riskikartta ITinfrastruktuuri Asiakastyytyväisyys Tuotevastuu loppukäyttäjät Henkilöstö Osaaminen Tietoturva ja IPR:t Toimitilat Projektit Ohjelmistotuot annon riskit Laatu Strategiset riskit Kustannukset Päämiehen alihankkijavaatimukset Tilauskanta Sopimukset Kapasiteetti Tuoteteknologia yksikössä on uutta ja erikoista

28 Open Source -integroinnin ja soveltamisen riskikartta Tuotehallinta Politiikat ja OStietoisuus Tuotekehitysprosessi Tulevaisuus Arkkitehtuuri ja korvattavuus Ylläpidettävyys Open Source -riskit Tietoturvallisuus Lisenssit Asiakkaat ja sopimukset Liiketoimintamallit Vaatimustenmukaisuus Yhteisö ja infrastruktuuri Laatu toiminnassa on uutta ja erikoista?

29 Organisaation tietoriskikartta Liiketoiminta Asiakkaat Viestintäjärjestelmät Tietoturvapolitiikka Tiedot Tietoriskit Tietovarastot Tietojärjestelmät Riskienhallinta Käyttäjät Tietotekninen infrastruktuuri Fyysinen ympäristö Kulttuuri ja asenteet yksikössä on uutta ja erikoista

30 Projektin riskikartta Asiakastarpeet ja vaatimukset Tuotevastuu loppukäyttäjät Aikataulu Projektin riskit Strategiset riskit Budjetti Tiimi Osaaminen Laatu Tekniset riskit projektissa on uutta ja erikoista

31 Prosessin riskikartta Tiedonkulku Yhteistyö Poikkeamat kulussa Poikkeamat Poikkeavat tilanteet ja olosuhteet Aika Ajan tarve Ajoitus Nopeus Inputit Prosessin riskit Osaaminen Välineet, tekniset resurssit Avainhenkilöt Omistajuus Valvonta Virheet toiminnassa on uutta ja erikoista

32 Säästötoimien riskikartta Eettiset periaatteet Vaikutus moraaliin Sitoutuminen yritykseen Suunnittelun yhteistyö Aikaperspektiivi Säästöjen merkityssisällöt Sitoutuminen säästöihin Yhteistyö Kehittyminen ja jatkuva parantaminen Ulkoiset vaatimukset Muutosten analysointi Säästötoimien riskit Osaaminen Tuotteiden laatu Prosessien laatu Palvelujen laatu Säästöviestintä Organisaatiodynamiikka Sitoutuminen säästöihin säästötilanteessa on uutta ja erikoista

33 Teknologiastrategian riskikartta Yrityksen muutokset Osaaminen Resurssit Lähtötietojen luotettavuus Teknologian muutokset Teknologiajohtaminen Organisoituminen Teknologiastrategian riskit Sitoutuminen ja yhteistyö Ulkoiset tekijät Uudistuminen Liiketoimintastrategia Tuotteet ja alustat Markkinointi Arvoverkko Asiakkaat Toimiala Kilpailijat yrityksessä on uutta ja erikoista

34 Testauspalvelutoiminnan riskikartta Avainasiakkaat Tietotekninen infrastruktuuri Tietoriskit Liiketoiminta ja markkinat Testauspalvelutoiminnan riskit Palvelut Kilpailuetujen ylläpito Tuoteymmärrys Menetelmät ja testausvälineet Osaaminen Kehittyminen ja uudistuminen Henkilöstö Teknologian hallinta toiminnassa on uutta ja erikoista

35 Testausprojektin riskikartta 1 Asiakastyytyväisyys Laatu Liiketoiminta Tietotekniikka, tietoliikenne Menetelmät Aikataulut Lähtötiedot Kohdealueen osaaminen Testausprojektin riskit Kehittyminen Resurssit Avainhenkilöt Testattava tuote Seuranta Johtaminen toiminnassa on uutta ja erikoista?

36 Tietojärjestelmähankinnan riskikartta Ylläpito Tietoturvallisuus ja muut uhat (Erillinen analyysi) Sitoutuminen Kustannukset Tulevaisuus Käyttöönotto Oma testaus ja hyväksyntä Luotettavuus Tekniikka Kehittämisen kohde Projektin riskit Suunnittelutavat Yhteentoimivuus Sidosryhmät, käyttäjät Sopimukset Alihankkija Projektin johtaminen ja hallinta Alihankkijan tekemä ohjelmistokehitys Vaikutukset toimintaan projektissa on uutta ja erikoista

37 Tietojen riskikartta Tarkoitus Omistus Käyttäjät Käyttö Saatavuus Näkyvyys Suojaus Valvonta Tietoriskit Oikeellisuus Eheys Tietosuoja Kiinnostavuus Väärinkäyttö, sabotaasi Vahingot Uhkaajat yksikössä on uutta ja erikoista

38 Tietoriskien riskikartta Kriittiset tiedot Tietojen hallinta ja käsittely Tietoturvapolitiikka ja ohjeet Tietoturvakulttuuri ja asenteet Osaaminen Liiketoiminta Päämiehet Tietoriskit Henkilöt ja työsuhteet Työprosessit Alihankkijat ja kumppanit Sopimukset Etätyö Toimitilat Toipuminen Tietojärjestelmät ja ohjelmistot Turvalliset ratkaisut Toiminta ja käyttö Suojaustekniikka Vahinkotilanteet Viestintäjärjestelmät Päätelaitteet yrityksessä on uutta ja erikoista

39 Tulevaisuuden riskikartta Strateginen ketteryys / kankeus Käsitykset ja uskomukset Sisäiset Ulkoiset Megatrendit Alueelliset muutokset Unohtamiskyky Toivo ja luottamus Ennakointikyky Sinisten merien etsiminen Voimavarat Rakenteet Kumppanit Tulevaisuuden riskit Markkinat ja kilpailu Kumppanit ja yhteisöt Toimialojen muutokset Teknologian tulevaisuus Asiakkaiden tulevaisuus kuviossa on uutta ja erikoista

40 Tuotekonseptin riskikartta Arvolupaus Hankittavuus asiakkaalle Käyttötarkoitus Luotettavuus Tietoturva Väärinkäyttö Tuotekonseptin riskit Turvallisuus Tuotekehitys Kilpailu Teknologia Siirtyminen vanhasta Houkuttelevuus Toiminnallisuus Yhteensopivuus Käyttäjätyytyväisyys Kulttuurinen sopivuus Olosuhteet Pitkä tähtäin tuotteessa on uutta ja erikoista

41 Ulkoistuksen riskikartta Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Aikataulu Ulkoistuksen riskit Kumppanin valinta Alihankkijan valvonta Riippuvuus Tulevaisuus Alihankkijan liiketoiminta Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Alihankkijan kyvykkyys Kulttuurierot ja ajattelumallit ulkoistuksessa on uutta ja erikoista

42 Yhteisön riskikartta Väistämätön kuolema, elinkaari Kilpailevat foorumit Jatkuva uudistuminen Verkottuminen ulos Mission kestävyys Identiteetti ja etiikka Yhteisön riskit Käyttäjäkunnan saaminen Päätöksenteko / demokratia Kaupallisuus Aktiivien palkinta Lisäarvo, motivaatio Yksilöiden tukeminen Häiriöt Moderointi Alusta, infrastruktuuri Vetäjän / omistajan panos Egot yhteisössä on uutta ja erikoista

43 Yhteistyön ja luottamuksen riskikartta Eri asiakkaiden arvottaminen Asiakkaan auttaminen Yhteinen kehittäminen ja kehittyminen Eettiset periaatteet Asiakkaan tarpeiden selvittäminen Yhteistyön ja luottamuksen riskit Lupausten realistisuus Poikkeamien korjaus Lupausten pitäminen Laatujärjestelmä ja turvallisuuden hallinta Asioiden vastaavuus asiakkaan vaatimuksiin Asiakasviestintä Luottamuksen symbolit Onnistumisen mittaus mittaus Kokemuksista oppiminen Virheiden korjaus yhteistyössä / asiakkaassa on uutta ja erikoista

44 Yrityksen riskikartta Kasvaminen ja uudistuminen Liikeidea, visio ja strategia Arvot ja politiikat Johtaminen Tuotteet ja palvelut Osaaminen, kehittyminen Talous ja pääomat Henkilöstö Yrityksen riskit Teknologia Asiakastyytyväisyys ja laatu Avainasiakkaat Infrastruktuuri (tilat, tietotekniikka...) Toimiala, yhteisö Markkinat ja kilpailu Markkinointi ja näkyvyys yrityksessä on uutta ja erikoista

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Riskienhallinta hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa

Riskienhallinta hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa Riskienhallinta hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa Näkökulmia hajautettujen projektien riskienhallintaan ja riskianalyyseihin. Huom! Useimmat projektit ovat jossain määrin hajautettuja. Matti Vuori,

Lisätiedot

Työ intohimona caseina testaus, käytettävyys ja riskienhallinta

Työ intohimona caseina testaus, käytettävyys ja riskienhallinta Työ intohimona caseina testaus, käytettävyys ja riskienhallinta Mistä kumpuaa intohimo työhön? Kolme tiivistä casea: testaus, käytettävyys ja riskienhallinta. Matti Vuori, www.mattivuori.net 16.9.2010

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

IT-palvelutoiminnan ja jatkuvien palvelujen riskienhallinta

IT-palvelutoiminnan ja jatkuvien palvelujen riskienhallinta IT-palvelutoiminnan ja jatkuvien palvelujen riskienhallinta Miten riskienhallintaa toteutetaan jatkuvassa palvelutoiminnassa? Esityksen skouppi on lähinnä sähköisissä palveluissa ja niihin liittyvässä

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Koulutuksen suhdannevaihtelut. Zeppeliinistä suihkukoneaikaan

Koulutuksen suhdannevaihtelut. Zeppeliinistä suihkukoneaikaan Koulutuksen suhdannevaihtelut Zeppeliinistä suihkukoneaikaan Suhdannevaihtelut People 1970-1990 Perusasiat kestävät ratkaisut 1990-1995 Teknologiat nopean ohjelmistokehityksen ratkaisut 1995 2000 Menetelmät

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Harri Hamberg Country Security Manager Schneider Electric Finland Oy Tähän voit laittaa yrityksen/organisaation logon ja halutessasi oman kuvasi Kiinteistönhallinnan

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

HAVAINTOJA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ. Harri Vilander, Nixu Oy

HAVAINTOJA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ. Harri Vilander, Nixu Oy HAVAINTOJA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ Harri Vilander, Nixu Oy SISÄLTÖ Tietosuoja-analyysi Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (PIA) Kokemuksia matkan varrelta TIETOSUOJA-ANALYYSI Tietosuojan nykytilanteen

Lisätiedot

- Toiminnalliset oppimisympäristöt ja simulaatiot

- Toiminnalliset oppimisympäristöt ja simulaatiot Miten liiketoimintaa kehitetään havainnollisin menetelmin - Toiminnalliset oppimisympäristöt ja simulaatiot POHTO Oy:n liiketoimintasimulaatioihin i i t i l ti ihi on osallistunut t jo yli 10 000 henkeä.

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Ohjelmistojen ja palvelujen brandille antama tuki ja sen analysointi

Ohjelmistojen ja palvelujen brandille antama tuki ja sen analysointi Ohjelmistojen ja palvelujen brandille antama tuki ja sen analysointi Tuotteiden ja järjestelmien on aina tuettava niiden valmistajan tai tuottajan brandia brandi syntyy käyttäjäkunnan kokemusten myötä.

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Omavalvonta on riskienhallintaa -seminaari 22.11.2017 Jaana Keränen, VTT

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1 Sub Criterion Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Sub Criterion A2 ing Scheme Lock 02-04-2014 08:41:11 Entry Lock 08-04-2014 18:18:36

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Palvelemme asiakkaitamme liiketoimintojen uudistamisessa suoraviivaisesta konsultoinnista osin ulkoistettuihin kehitysvastuisiin asti.

Palvelemme asiakkaitamme liiketoimintojen uudistamisessa suoraviivaisesta konsultoinnista osin ulkoistettuihin kehitysvastuisiin asti. Palvelemme asiakkaitamme liiketoimintojen uudistamisessa suoraviivaisesta konsultoinnista osin ulkoistettuihin kehitysvastuisiin asti. Kattavimmillaan tuemme asiakastamme jatkuvasti markkinanäkemyksen,

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset IPT 2 Syventävä työpaja (24.8.2017): Ryhmätöiden tulokset Aamupäivän keskustelu Miksi jatkuva parantaminen ja ennakkokyselyssä havaitut asiat haastavat? Luottamus Luo merkitys Sitouttaminen Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, JulkICT-osasto Esitykseni - viisi

Lisätiedot

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010 2 16.11.2010 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT

Lisätiedot

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus Anthony Gyursanszky CEO Endero 2 ICT- PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN ICT-palveluntarjoajan toimintaympäristö ja vaatimukset

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ susanna rantanen yrittäjä, kulttuuristrategisti heebo oy employee experience agency emine oy KESKEISET MUUTOSVOIMAT 1. TYÖELÄMÄN DEMOGRAAFISET

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 Projektisuunnitelma 1. Projektitiimi 2. Projektin tausta 3. Projektin tavoitteet 4. Tiimin roolit 5. Sisäinen viestintä 6. Riskianalyysi 7. Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Eettiset periaatteet taustaa

Eettiset periaatteet taustaa Eettiset periaatteet taustaa Oikeiden asioiden tekeminen Etiikka Identiteetti Kaikki ammattilaiset ja yritykset noudattavat jonkinlaisia eettisiä periaatteita. Vastuuntuntoiset sellaiset dokumentoivat

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin

Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Matti Vuori Yhteisöjen periaatteista vertailua järjestöihin Sisällysluettelo Johdanto... 2 Järjestöt vs. yhteisöt... 2 Mutta mitä ne ovat?... 2 Ja sitten piirteiden vertailua... 3 Aikaansaavien yhteisöjen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti B-kori 11.4.2017 Innovatiivinen kuljetin B-korissa pyritään löytämään: uusi tai paranneltu tuotekonsepti kappaletavaroiden tai materiaalien käsittelyyn, siirtelyyn tai kuljetukseen.

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta - Sivistystoimen ammattilaisen työkalut

Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta - Sivistystoimen ammattilaisen työkalut Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta - Sivistystoimen ammattilaisen työkalut Varhaiskasvatus CGI:n tavoitetila sivistystoimen kokonaisuudeksi: HALLITTU JA YHDENMUKAINEN KETJU Perusaste Toinen aste SaaS

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot