MIKÄ AVUKSI, KUN SISÄILMAONGELMA PAINAA PÄÄLLE? Työkalupakki-seminaari Antti Souto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKÄ AVUKSI, KUN SISÄILMAONGELMA PAINAA PÄÄLLE? Työkalupakki-seminaari Antti Souto"

Transkriptio

1

2 MIKÄ AVUKSI, KUN SISÄILMAONGELMA PAINAA PÄÄLLE? Työkalupakki-seminaari Antti Souto

3 Mikä avuksi, kun sisäilmaongelma painaa päälle? Lähtötilanne Käyttäjiltä tulevat havainnot Ongelmia tiloissa Tunkkaisuus Veto Lämpötilat; kylmä/kuuma Oireilua Sairastumisepäilyjä

4 Mikä avuksi, kun sisäilmaongelma painaa päälle? Lähtötilanne Tilojen ylläpidon havainnot Rakenneongelmia Vesivuotoja Pintamateriaalien ongelmia Teknisten laitteiden toimintahäiriöitä

5 Sisäilma- ja kosteusongelmien ratkaisu Sisäilma- ja kosteusongelmia ratkotaan kokonaisvaltaisesti edeten vaiheittain lähtötilanteen selvitykset

6 Sisäilma- ja kosteusongelmien ratkaisu Sisäilmaongelman ratkaisuprosessin organisointi Ongelman ratkaisu eri osapuolten kanssa yhteistyössä Käyttäjät ja heidän terveydenhuolto Tilojen omistaja ja kiinteistöhuolto Korjausprosessin organisaatio Suunnittelu Urakoitsijat Valvonta Tiedottamisen järjestäminen

7 Sisäilma- ja kosteusongelmien ratkaisu Sisäilmaongelmien aiheuttajien ja riskipaikkojen kartoitus Perustarkastukset ja kartoitukset

8 Painesuhteiden seurantamittaus sisätilan ja ulkoilman välillä Rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden, kun paine-ero on positiivinen Yö Yö Yö päivä Rakennus on alipaineinen ulkoilmaan nähden, kun paine-ero on negatiivinen Johtopäätökset: Rakennus on päiväaikaan alipaineisempi ulkoilmaan nähden kuin yöaikaan tutkimusten jälkeen havaittiin, että yksi tuloilmakone ja huippuimurit (6 kpl) kokonaan pois toiminnasta

9 Painesuhteiden seurantamittaus autohallin ja toimistotilojen välillä Toimistohuone on autohalliin nähden ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen Johtopäätökset: Toimistotilat ovat autohalliin nähden alipaineisia autohallin ilman epäpuhtaudet kulkeutuvat toimistotilojen sisäilmaan. Toimistohuone on autohalliin nähden alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen Viikonloppu Viikonloppu

10 Hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus Ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla, jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää tason 1500 ppm. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena pidetään pitoisuutta alle ppm.

11 Sisäilma- ja kosteusongelmien ratkaisu Sisäilmaongelmien aiheuttajien selvitys tutkimuksilla sisäilma-, kosteus- ja rakennetutkimukset, LVIA-tutkimukset

12 Ulkopuolinen vedenohjaus Syöksytorvet johtavat sade- ja lumen sulamisvedet avointen elementtisaumojen viereen. Seinän alaosan ja lattian lämmöneristeistä voidaan puristaa irtovettä.

13 Riskirakenteiden rakenneavaukset Välipohjan kotelolaattapalkistot

14 Riskirakenteiden rakenneavaukset Puutteellisesti tuulettuvat yläpohjarakenteet

15 Riskirakenteiden rakenneavaukset Ikkunan liittyminen alapuoliseen rakenteeseen (vesikatto)

16 Riskirakenteiden rakenneavaukset Välipohjan kotelolaattapalkistot

17 Rakenneliittymien tiiveyden tarkastukset Epätiiviit rakenneliittymät toimivat hallitsemattomina korvausilman ja poikkeavien hajujen kulkeutumisreitteinä. Alapohja- ja seinäliittymät Ikkuna- ja ulkoseinäliittymät Alapohja- ja seinäliittymät Rakenteiden liikuntasaumat

18 Ilmastointijärjestelmien tutkimukset Järjestelmien silmämääräinen ja kokemusperäinen arviointi Pääilmanvaihtokoneiden sekä niitä palvelevien poistoilmakoneiden ja kammioiden tekninen tarkastus LVI-järjestelmään liittyvän rakennusautomaatiojärjestelmän selvitys Mitattujen huonetilojen ilman liikkuvuuden selvittäminen merkkisavukokein (pistokoeluontoisesti) Tyyppitilojen pääte-elimien sijoittelun tarkastus ja pääte-elimien soveltuvuuden arviointi

19 Ilmastointijärjestelmien tutkimukset Mineraalivillalähteiden ja muiden epäpuhtauslähteiden kartoittaminen IV-järjestelmästä (kammiot, kanavat, yms.) Kanavien tarkastus nuohoustarpeen selvittämiseksi ja nuohousmahdollisuuden kartoitus Korjausehdotusten laatiminen Vaurio- ja tutkimuskartan laadinta

20 Ilmanvaihtokanavien puhtauden määritykset

21 Sisäilma- ja kosteusongelmien ratkaisu Tutkimustulosten raportointi Toimenpide-ehdotukset Mahdolliset vaihtoehtoiset korjaustavat ja korjauslaajuus Toimivuus Kestävyys Kustannukset

22 Sisäilma- ja kosteusongelmien ratkaisu Sisäilmaongelmien aiheuttajien poistaminen Rakennustekniset korjaukset Korjaussuunnittelu Korjausten valvonta Talotekniikan korjaukset Korjaustyön pölynhallinta ja siivous Korjausten jälkeinen tilanneseuranta ja lopputuloksen varmistaminen Käyttäjäkyselyt Tutkimuksessa havaittujen ongelmien aiheuttajien seurantamittaukset Korjauskohtien seurantamittaukset

23 Kiitos! Antti Souto

24 Koulut ja päiväkodit, joissa merkittäviä kosteusvaurioita % 15 % Julkiset hoitotilat, jotka kiireellisessä korjaustarpeessa. Merkittävien kosteusvaurioiden korjauksien osuus koko talonrakentamisen arvosta. 5,6 7,5 % % Osuus astmoista, jotka jäisivät syntymättä, jos kosteus- ja homevaurioita ei olisi. Sairastuvien osuus hometaloissa työskentelevistä. 10 %

25 Suuri osa opetus- ja hoitorakennuksista elinkaarensa päässä opetusrakennuksen kerrosalasta on rakennettu 21 % vuosina % vuosina hoitoalan rakennuksesta valmistunut 49 % aikavälillä Vajaa puolet on tätä vanhempia

26 1. Kosteus- ja homevaurio on merkittävä, kun haitallinen altistuminen vaurioituneista rakenteista peräisin oleville kemiallisille, fysikaalisille tai biologisille epäpuhtauksille on todennäköistä. Riski hengitystieoireisin ja astmaan on 1,5-kertainen. 2. Sisäilman terveyshaitat ovat 375 euroa vuodessa jokaista suomalaista työikäistä kohden. 3. Joka vuosi tuhat suomalaista hakee työkyvyttömyyseläkkeelle homeen vuoksi.

27 Haluatko estää kosteus- ja homeongelmat jo suunnitteluvaiheessa? Kaipaatko keinoja, joilla vastuutat ja viestit sisäilman laatuvaatimuksesi rakentamisen ja saneerauksen osapuolille? Tiedätkö jo miten vältät ikävät kosteusyllätykset käytön aikana?

28

29 1. Viestit ja vastuutat sisäilman laatuvaatimuksesi 2. Ehkäiset ja ennakoit homeongelmia, niin rakentamisen kuin käytön aikana 3. Säästät 5 % rakennuksen elinkaarikustannuksista, kun estät merkittävät kosteusvauriot 4. Investoit rahasi toimivaan ja tuottavaan, et jatkuviin homeongelmiin

30 Esimerkki euron säästöstä uuden koulun kosteudenhallinnassa* Kosteusturvan ja kosteusongelman korjauskustannusten vertailu.** Ennakoiva Kosteusturva Kosteusongelman korjaaminen Tavoitteet sisäilmalle ja suunnitteluohje Rakentamisen aikainen koulutus ja mittaus Ylläpidon aikainen ennakoiva seuranta (3 vuotta) Märkänä pinnoitettu betoni aiheuttaa ongelmia Kosteuden eristäminen ja uudelleen pinnoitus m 2 * 100 /m Väistötilojen kustannukset Vuokrakustannukset / kk * 2 kk Ylimääräisten sairauspoissaolojen hinta 20 opettajaa/henkilöstöä * huonon sisäilman aiheuttamat sairauspoissaolot 3,6 päivää/vuosi * poissaolon kustannus sijaisineen 320 /päivä * 3 vuotta Kustannukset yhteensä * Vertailuajanjaksona kolme ensimmäistä vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen. ** Lähde: Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012.

31 Miksi ennakoiva kosteudenhallinta kannattaa? Vastaat viranomaisten uusiin sisäilmastovaatimuksiin Estät ongelmia, et vain korjaa seurauksia Kosteus ja sisäilma seurannassa koko elinkaaren ajan Rakentamisen aikainen viestintä ja osaaminen kunnossa Suunnittelumenetelmä täyttää Terve Talo -kriteerit Urakoitsija ja rakennustyön tarkastaja hoitakoon keskenään Säästämme mittauskustannuksissa Kuivuminen perustuu arvaukseen, mutta se riittää Kosteusturva Ei suunnitelmaa

32 Tilaaja ja suunnittelija Suunnittelu Rakennuttajakonsultti ja valvoja Rakentaminen Kiinteistön ylläpito Käyttö 1. Sisäilman laatutavoitteet 2. Kosteudenhallinnan, akustiikan ja hyvälaatuisen sisäilman vaatimukset täyttävä suunnitteluohje 3. Kustannusvaikutukset 1. Kosteusmittaukset työmaalla ja raportointi 2. Urakoitsijan kouluttaminen ja konsultointi 1. Saneerausten ennakointi ja aikatauluttaminen 2. Ongelmien ehkäisy jatkuvalla ja automaattisella mittauksella Tavoite- ja kustannustyöpajat tilaajan kanssa Suunnittelijan ohjeistaminen Suunnitteluohje Viikoittaiset mittaustulokset Rakennustöiden valvojan tarkistuslista Korjaus- ja aikataulusuositukset Kiinteistön sisäilman seurantaohjelma Tallentaminen tietomalliin Veroton hinta Kesto 2-6 viikkoa kohteen laajuuden mukaan Hinnoittelu projektin mukaan: 1. Kesto 2. Laajuus 3. Mittausten määrä Vuosihinta, joka perustuu kiinteistön kokoon

33

34 Kiitos! Mikko Tarri

35 A-INSINÖÖRIT ÄÄNIHARAVA Akustinen kuntoarvio korjaushankkeisiin Mikko Kylliäinen, akustiikkasuunnittelun suunnittelujohtaja

36 Esityksen sisältö Akustiikkasuunnittelun osa-alueet Akustiikkasuunnittelu ja korjausrakentaminen Akustiikkasuunnittelun toimintatapa Akustiikan vaikutuksia Ääniharava

37 Akustiikkasuunnittelun osa-alueet Huoneakustiikka Ääneneristys Meluntorjunta Tärinäneristys

38 Akustiikkasuunnittelu ja korjausrakentaminen Kulttuurirakennusten peruskorjaukset Julkisten rakennusten peruskorjaukset Rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset Asuinrakennusten peruskorjaukset Konserttisalit Teatterit Kulttuurikeskukset Monitoimitalot Kirjastot Museot Arvorakennukset Virastotalot Oppilaitokset Liikuntakeskukset ja uimahallit Tehdasrakennus, liikerakennus tai virastotalo muutetaan asuinrakennukseksi tai kulttuurikäyttöön Ullakkorakentaminen Mittaukset ja ongelmien ratkonta Julkisivuremontit Ikkunaremontit Laatutason nosto parantamalla ääneneristävyyttä

39 Akustiikkasuunnittelun toimintatapa laajoissa hankkeissa Akustiikkasuunnittelu on rakennushankkeissa oma suunnittelualansa Suunnittelun lopputuloksena akustiikkaselostus ja piirustukset Työohjeet Ääntä eristävien rakenteiden liitosdetaljit Rakenteiden tiivistysohjeet ja detaljit LVIS-järjestelmien läpivientidetaljit IV-kanavien ääneneristys/äänenvaimentimet

40 Akustiikan vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elinympäristöön Ääneneristysvaatimukset täyttävien asuntojen osuus Aika Ilmaääneneristävyys Askelääneneristävyys Tyytyväisiä asukkaita % 86 % 74 % % 65 % 60 % % 46 % Ei tuloksia % 85 % 67 % % 93 % 93 % Lähde: Jesse Lietzén & Mikko Kylliäinen Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella. Helsinki, ympäristöhallinnon ohjeita 1/

41 Tutkimustietoa melun vaikutuksista Aamulehti Meluntorjunta päiväkodeissa on tärkeää, ei pelkästään kuulonhuoltosyistä, vaan myös äänihäiriöiden ehkäisyn takia. Melu aiheuttaa äänenkäytön haitan lisäksi myös psyykkisen stressin lisääntymistä ja yleisen terveydentilan heikkenemistä. Melusta kärsivät päiväkodissa aikuisten lisäksi myös lapset. Melun on todettu vaikuttavan lasten kognitiiviseen prosessointiin ja sitä kautta kielen ja lukemisen oppimiseen. Lähde: Elina Kankare, Elektroglottografia (EGG) äänen laadun tutkimuksessa funktionaalisesti terveäänisillä puhujilla - Vertaileva tutkimus EGG:n sekä akustisen, perkeptuaalisen ja laryngoskopiatutkimuksen välillä lastentarhanopettajilla. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 2014.

42 Koulujen ääniympäristö Melu ja kaiku haittaavat koulutyötä 5% 16% 19% Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan 60% Lähde: Matti Rimpelä et al Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa. Helsinki, opetushallitus ja Stakes. Opettajista 51 % kärsii lääketieteellisesti todennettavista äänenmuodostuksen ongelmista. Lähde: Irma Ilomäki, Opettajien ääneen liittyvä työhyvinvointi ja äänikoulutuksen vaikutukset. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, 2008.

43 Ääniolosuhteiden kustannusvaikutuksia Toimistorakennus, jossa kaksikerroksinen avotila Alemmassa kerroksessa kahvi- ja taukotila Ylemmässä kerroksessa avointa työtilaa Käyttäjän työmäärä ongelman ratkaisemiseksi Asiaa käsitelty työpaikan yhteisessä kokouksessa, jossa oli läsnä 60 henkeä: 15 min x 60 hlö = 15 h Asiaa käsitelty kahdessa käyttäjän kokouksessa, joissa oli läsnä 10 henkeä: 2 kokousta á 2 h x 10 hlö = 4o h Puhelut, muut kokoukset, oma asiantuntijatyö 20 h Ennen korjausta Kokousajan kustannukset käyttäjälle ainakin 7500 Lisäksi kustannuksia syntyy Asiantuntijatyöstä ongelmien ratkaisemiseksi Rakentamisesta kahdesti Väistötiloista Työajan menetyksestä ennen korjauksia (Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan puutteelliset ääniolosuhteet heikentävät työtehoa 10 %) Korjauksen jälkeen

44 Korjausrakennushankkeissa hankesuunnittelu korostuu

45 A-Insinöörien Ääniharava Korjausrakentamisessa akustiikan merkitys korostuu Rakennusajankohtana ei ole ollut määräyksiä Alkuperäinen toiminta ei ole asettanut vaatimuksia akustiikalle Suuret huonekorkeudet Hankesuunnittelun merkitys suurempi kuin uudisrakentamisessa Kustannusarvioon sisältyy enemmän riskejä kuin uudisrakentamisessa A-Insinöörien Ääniharava on akustinen kuntotutkimus työkaluksi hankesuunnitteluvaiheeseen korjaushankkeissa

46 Ääniharavan sisältämät tehtävät Tilojen inventointi ja tutustuminen aikaisempiin suunnitelmiin. Ääniharavan hinnasto Sisältö/hinta Ääniolosuhteiden havainnointi kohteessa. Toimenpidesuositukset Käyttäjäkysely ongelmien kartoittamiseksi. Käyttäjäkysely Tarvittaessa melu- tai ääneneristysmittaukset. Mittaukset 6 kpl Toimenpidesuositusten kokoaminen raportiksi, jota voidaan käyttää sellaisenaan osana hankesuunnitelmaa. Vertailu vastaaviin kohteisiin

47 Esimerkki kustannushyödyistä: koulun peruskorjaus Toimenpide Säästö 1. Ääniharava paljastaa ajoissa, että opetustilojen välinen ääneneristys on riittämätön, koska ilmanvaihtokanavista puuttuvat äänenvaimentimet. Alakattoja ei tarvitse purkaa jälkikäteen korjauksia varten vaimenninten lisäämiseksi. Säästö 15 luokkahuonetta x korjauskulut /luokka 2. Käyttäjältä säästyy kokousaikaa sekä tilaajalta ja suunnittelijalta työaikaa, joka muutoin kuluisi ongelmien selvittelyyn. Työtunnin arvo 60 /h x 75 tuntia 3. Ovia ei tarvitse vaihtaa uusiin, kun ilmanvaihtokanaviin lisätään äänenvaimentimet. Säästö 20 ovea x 520 /ovi 4. Melu ja siitä johtuva opettajien äänenrasitus ja sairauspoissaolot vähenevät. 15 opettajaa x päivän sairauspoissaolon hinta Ennakoiva 1. vuoden säästö yhteensä Ääniharavapalvelu Ääniharavan ehdottamat lisäinvestoinnit (ilmastoinnin äänenvaimentimet) Hyöty Ääniharavasta yhteensä

48 Ääniharavoinnin hyödyt Hankesuunnitelman kustannusarvio tarkentuu Korjausrakentamisen riskit vähenevät Jälkeenpäin tehtävien korjausten tarve pienenee Käyttäjätyytyväisyys, työteho ja motivaatio paranevat Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee Suunnittelun harmaat alueet tulevat vastuutetuiksi

49 Taitava ja turvallinen kumppani: 11 hengen akustiikkasuunnitteluyksikkö Mikko Kylliäinen Petteri Laine Timo Huhtala Antti Mikkilä Jussi Rauhala Suunnittelujohtaja Tampere Projektipäällikkö Espoo Projektipäällikkö Rauma/Espoo Projektipäällikkö Tampere Projektipäällikkö Tampere Kulttuurirakennukset Arvorakennusten peruskorjaus Julkisten rakennusten peruskorjaus Käyttötarkoituksen muutokset Oppilaitokset Sairaalat Julkisten rakennusten peruskorjaus Käyttötarkoituksen muutokset Oppilaitokset Toimistorakennukset Raide- ja tieliikennemeluselvitykset Tärinä- ja runkomeluselvitykset Raide- ja tieliikennemeluselvitykset Vaativa tärinäneristyssuunnittelu Oppilaitokset Toimistorakennukset Uimahallit Sairaalat Oppilaitokset Toimistorakennukset Käyttötarkoituksen muutokset Raide- ja tieliikennemeluselvitykset Kulttuurirakennukset Arvorakennusten peruskorjaus Julkisten rakennusten peruskorjaus Käyttötarkoitusten muutokset Vaativa ilmanvaihtolaitosten suunnittelu

50 Kiitos! Mikko Kylliäinen

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut Koulurakennusten akustiset ratkaisut Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma, C1-1998 osa Ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava niin, että toimintaa

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Erikoisalana rakennushankkeen hallinta kokonaisuutena akustiikan

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot