Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja"

Transkriptio

1 1 (6) AS. OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Kutsuttu: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala Esa Metsälä Matti Frisk Markku Kuusjoki projektipäällikkö Ari Aaltonen isännöitsijä/sihteeri Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala Matti Frisk Markku Kuusjoki projektipäällikkö Ari Aaltonen isännöitsijä/sihteeri 1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja laillisuus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 2. Työjärjestys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2011. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja 7/ Markku Kuusjoen asiat - Innocatteen kattoraportti ja hankesuunnitelman jatkaminen - Päätykorjausten loppuraportti / selvitys. - Kattovuotojen kustannusselvitys - E10 kosteusvaurio Kattoraportti Keskusteltiin Innocatteen tekemästä kattojen uusinnan hankesuunnitelmasta, joka liitetään isännöitsijätodistuksen liitteeksi. Hankesuunnitelma jaetaan osakkaille yhtiökokouskutsun yhteydessä, isännöitsijä hoitaa jakelun. Hankesuunnitelma esitellään osakkaille v.2012 yhtiökokouksessa PTS:n (kunnossapidon periaateohjelma) yhteydessä.

2 2 (6) Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että seuraavalle hallitukselle annetaan valtuus kattojen uusinnan suunnittelun käynnistämisestä. Yhtiökokouksessa ei ole tarkoitus tehdä katemateriaali- ja investointipäätöksiä. Kattohanke jatkuu yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Päätykorjaukset Päätysokkelien korjaustyöt ovat valmiit ja projekti on päättynyt. Kuusjoki esitteli loppuraportin ja se liitetään taloyhtiön dokumentaatioon. Urakoitsija korjaa mm. asvalttiin, piha-alueille ja betonisiin vesikouruihin aiheutuneet vauriot kevään aikana. Kuusjoki esittää päätysokkelien korjausten yhteenvedon yhtiökokouksessa. Kattovuotojen kustannusselvitys Kuusjoki esitteli loppuraportin B3 ja G13 kattovuotojen korjauksista ja kustannuksista ja se liitetään taloyhtiön dokumentaatioon. Todettiin, että vakuutusyhtiöltä saatiin ainoastaan n.870 euroa korvauksia korjauskuluista. E10 kosteusvaurio Kuusjoki esitteli loppuraportin E10 kosteusvaurioiden korjauksista ja raportti liitetään taloyhtiön dokumentaatioon. 5. Vastikerästit Todetaan vastikesaatavat per Todettiin vastikesaatava 17 euroa per Rästi on nyt hoidettu, eikä vaadi toimenpiteitä. 6. Osakeomistuksessa tapahtuneiden muutosten hyväksyminen Todetaan toimintakertomuksen mukaiset osakerekisterimuutokset. Vuonna 2011 ei tapahtunut osakerekisterimuutoksia. 7. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Hyväksytään ja allekirjoitetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Päätetään kutsua tilintarkastajat tarkastamaan vuoden 2011 tilit ja hallinto. Käytiin läpi tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Allekirjoitetut asiakirjat päätettiin antaa tilintarkastajalle tarkastusta varten. 8. Remontti-ilmoitukset Todetaan ja käsitellään osakkaiden loppuvuoden 2010 ja vuoden 2011 aikana lähettämät remontti-ilmoitukset seuraavasti: - J 19, kylpyhuoneremontti - B 4, keittiöremontti - G 13, seinämuutos Päätetään liittää em. huoneistojen remontti-ilmoitukset pöytäkirjan liitteeksi sekä viedä tiedot tasekirjaan huoneistoittain.

3 3 (6) Remontti-ilmoitusmaksut Todetaan vuoden 2011 aikana tulleiden remontti-ilmoitusten määrä. Päätetään Matinkylän Huolto Oy:n perimän remontti-ilmoitusmaksun perusteeksi joko huoneistokohtainen remontti-ilmoitusmaksu 8.90 euroa/huoneisto/vuosi tai tapauskohtainen käsittelymaksu euroa/käsitelty ja hyväksytty ilmoitus (turhista, hylätyistä tai poistetuista ilmoituksista ei tule maksua). Todettiin, että remontti-ilmoituksia on tullut 3kpl: B4, G13 sekä J19. Näiden ilmoitusten tiedot viedään tasekirjaan huoneistoittain. Päätettiin valita veloitusperusteeksi huoneistokohtainen remonttiilmoitusmaksu 8.90 euroa/huoneisto/vuosi. Päätettiin, että se on voimassa toistaiseksi, kunnes hallitus toisin päättää. 9. Tariffit ja palvelumaksut Todetaan tariffikorotuksia alkaen seuraavasti mm: - lämmitys 8 % - lämmityksen perusmaksu noin 23 % - kiinteistövakuutus noin 11 % - jätehuolto noin 4.7 %. Todettiin, että taloyhtiön kustannukset ovat yleisesti nousseet, jonka vuoksi hoitovastiketta on tarve korottaa. Korotusesitys käsiteltiin kohdassa 11. Talousarvio vuodelle Kunnossapidon periaateohjelman (PTS) käsittely Käsitellään kunnossapidon periaateohjelma vuosille Päätetään teettää vuonna 2012 seuraavat hoitobudjettiin sisällytettävät toimenpiteet kustannusarvioltaan yhteensä euroa seuraavasti: Kattoremontin hankesuunnittelu Päätetään esittää kunnossapidon periaateohjelma varsinaiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. Todettiin, että tärkein yhtiökokouksessa 2012 käsiteltävä PTS-asia on kattoremontti. Hyväksyttiin PTS esitettäväksi yhtiökokoukselle ja se liitetään kokouskutsuun. 11. Talousarvio vuodelle 2012 Käsitellään talousarvio vuodelle Päätetään pyytää yhtiökokoukselta hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa enintään yhden tai kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike-erä yhtiön talouden niin vaatiessa tai jättää osa perimättä. Päätetään hyväksyä talousarvioehdotus tehtyjen päätösten ja muutosten jälkeen ja päätetään esittää se yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

4 4 (6) Käsiteltiin talousarvio ja muokattiin sitä mm. remontteihin varattavien summien osalta. Päätettiin pyytää yhtiökokoukselta hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike-erä yhtiön talouden niin vaatiessa tai jättää osa perimättä. Talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi yhtiökokoukselle seuraavasti: Hoitovastike 1.82 /osake/kk 1,92 /osake/kk Vesimaksu 17 /hlö/kk 17 /hlö/kk Käyttökorvaukset: Home Pna 8.00 /kk 8.00 /kk Autopaikkamaksu 5,00 /kk 5.00 /kk paikka Pääomavastikkeet: Rahoitusvastike 1, korjauslaina 0,38 /osake/kk 0,40 /osake/kk alkaen Rahoitusvastike 2, korjauslaina 0,23 /osake/kk 0,23 /osake/kk 12. Hallituksen esitys tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta Päätetään esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen esitys yhtiön tilintarkastajien valinnasta seuraavalle tilikaudelle: - varsinaisiksi tilintarkastajiksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Rimpinen, KHT - varatilintarkastajaksi BDO Oy ja heidän nimeämänsä henkilöt. Päätettiin esittää tilintarkastajien valinta yhtiökokoukselle ehdotuksen mukaisesti. 13. Hallituksen esitys hallituksen ten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruuden määräämisestä Merkitään tiedoksi ja varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäväksi hallituksen esitys hallituksen ten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruuden määräämisestä: - hallitus esittää puheenjohtajalle maksettavaksi 100 euroa kokoukselta hallitus esittää hallituksen ille maksettavaksi 80 euroa kokoukselta - hallitus esittää tilintarkastajien palkkioita maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaisesti. Päätettiin esittää yhtiökokoukselle palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

5 5 (6) 14. Varsinainen yhtiökokous 2012 ja käsiteltävät asiat Päätetään yhtiökokouksen ajankohta sekä paikka. Päätetään käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen määräämien asioiden lisäksi: - kunnossapidon periaateohjelman (PTS) hyväksyminen yhtiön kunnossapidon periaatelinjaukseksi ja liitettäväksi isännöitsijäntodistuksen liitteeksi - valtuudet hallitukselle periä tai jättää perimättä yhden kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä - lainanlyhennysrahaston kartuttaminen - valtuudet hallitukselle kattoremontin suunnittelun käynnistämiseksi. Päätös Päätettiin esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen määräämien asioiden lisäksi ehdotuksen mukaiset muut asiat. Varsinainen yhtiökokous pidetään klo alkaen, paikkana Olarin kirkon kerhosiiven pohjakerroksen kerhohuone, Espoo. Isännöitsijä hoitaa tilavarauksen, kutsun ja tarvittavien liitteiden toimittamisen asukkaille lain edellyttämällä tavalla. 15. Huoneistoremonttiopas Todetaan, että yhtiön hallituksen ille on elokuussa 2011 toimitettu Huoneistoremonttiopas saatekirjeen kera. Matinkylän Huolto Oy ehdottaa, että opas tilataan kaikille osakkaille. Hallitus totesi, että jo aiemmin on päätetty, ettei taloyhtiö tilaa opasta, vaan osakkaat voivat halutessaan tilata oppaan itse omalla kustannuksellaan. Remonteista on saatavissa opastusta myös Taloyhtiö.net-sivuilta: 16. Sähkön osto Helsingin Energialta alkaen Todetaan Matinkylän Huolto Oy:n kilpailuttaneen kiinteistösähkön koko asiakaskuntansa osalta joulukuussa Todetaan, että kilpailutuksen tuloksena koko asiakaskunnan sähkönosto siirtyi Helsingin Energialle alkaen. Todetaan Helsingin Energian kanssa solmitun sopimuksen olevan kiinteähintainen ja voimassa asti. Todetaan kilpailutuksen tuloksena saavutettu arvonlisäverollinen (alv 23 %) hintataso: perusmaksu 3.69 euroa/kk ja sähkö 6.24 c/kwh. Todetaan, että em. sopimus on tehty päästöttömästä vesisähköstä, jonka lisähinnan Matinkylän Huolto Oy maksoi asiakkaidensa puolesta. Todettiin sähkön oston sopimusmuutokset ja siihen liittyvät muut asiat. Todettiin myös, että Fortum on vaihtanut yhtiöön etäluettavat sähkömittarit.

6 6 (6) 17. Muut asiat Yhtiöjärjestyksen päivityksen aloittaminen. Pelastussuunnitelman päivitys. Päätettiin, että isännöitsijä tilaa yhtiöjärjestyksen päivityksen Matinkylän Huollon kilpailuttamaltaan lakitoimistolta. Päätettiin, että isännöitsijä ottaa pelastussuunnitelman päivityksen esille seuraavan hallituksen kanssa yhtiökokouksen jälkeen. Todettiin, että lainsäädäntö ei enää edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä taloyhtiöön. Aiemmin ilmoitetut nimet eivät siten ole enää voimassa ja mahdollisiin uusiin turvallisuushenkilöiden nimeämisiin palataan pelastussuunnitelman päivityksen yhteydessä. 18. Seuraava kokous Päätetään pitää seuraava hallituksen kokous uuden hallituksen järjestäytymiskokouksena yhtiökokouksen jälkeen. Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous uuden hallituksen järjestäytymiskokouksena yhtiökokouksen jälkeen. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja toteaa kokousasioiden tulleen käsitellyiksi ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi: Jouni Komulainen puheenjohtaja Ari Aaltonen sihteeri

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli

Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli Pöytäkirja asunto-osakeyhtiö Iirisrannan varsinaisesta yhtiökokouksesta Rank Xeroxin tiloissa 11.6.87 klo 18.00-22.00 Osanottajat: Jouko Talvitie (huoneisto l), Christina auren ja ars Barnö (2), Marja-iisa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame TILINPÄÄTÖS TUTUKSI LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame Raimo Kiljunen, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Päijät-Häme Hotelli Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 1 ESITYKSEN

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot