Pientalojen mikrobivauriot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalojen mikrobivauriot"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani Pirinen 1

2 2

3 Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Juhani Pirinen PIENTALOJEN MIKROBIVAURIOT Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi tehty väitöskirja, joka julkaistavaksi hyväksyttynä esitetään julkisesti tarkastettavaksi Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustalon salissa RG 202 lokakuun 20. päivänä 2006 klo Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Tampere

4 Ohjaaja ja kustos: Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto Esitarkastajat: Professori Olli Seppänen Teknillinen korkeakoulu LVI-tekniikan laboratorio Professori Karl Öiger Tallinnan teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto Vastaväittäjät: Professori Karl Öiger Tallinnan teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto FT Marja Tuomainen Työterveyslaitos 4

5 Tiivistelmä Pirinen, Juhani: Pientalojen mikrobivauriot, lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat, Tampereen teknillinen yliopisto Avainsanat: mikrobivaurio, homevaurio, kosteusvaurio, kuntotarkastus, kuntotutkimus Tutkimuksessa esitellään erilaisia mikrobivaurioita ja arvioidaan niiden syntymiseen johtaneita syitä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös niitä toimenpiteitä, joilla mikrobivaurio löytyi ja verrataan niitä kuntotarkastuksissa yleisesti käytettyihin menetelmiin. Tutkimusaineistona käytettiin Hengitysliitto Helin korjausneuvontatoiminnan tarkastettavaksi tulleita pientaloja. Kuntotarkastusten lähtökohtana olivat asiakkaan sisäilmaan yhdistämät oireet. Tarkastuksissa pyrittiin samanlaatuisuuteen laatimalla yhteinen tarkastusmenetelmä ja harrastamalla tutkimusten vertailua ja ajoittaista yhteistyötä tutkimuskohteissa. Liiton tutkimustoiminta kattoi aluekeskusten kautta koko maan Kotkasta Inariin. Aineistona oli 429 omakotitaloa, jotka liiton korjausneuvojat tarkastivat vuosina Taloista 291:stä löydettiin mikrobivaurio, jonka tutkija uskoi aiheuttaneen asiakkaan kokemat terveyshaitat. Taloista löydettiin yhteensä 425 mikrobivauriota, sillä n. 1/3 vaurioituneista taloista oli useampi kuin yksi mikrobivaurio. Vaurioituneista 291 talosta löydettiin yhteensä 82 erilaista tapaa, joilla mikrobivaurio oli syntynyt. Mikrobivauriot olivat usein rakenteiden sisällä hankalasti löydettävissä siten, että niistä ei ollut näkyvissä silmin havaittavaa merkkiä. Vaurioista 2/3 selvisi Asuntokaupan kuntotarkastusten yhteisen toimintamallin mukaisilla rakennetta rikkomattomilla tarkastustoimenpiteillä. Viimeisen kolmanneksen selvittämiseen tarvittiin kuntotutkimustoimenpiteitä kuten kosteusmittauksia porarei istä, rakenteiden avaamista tai mikrobinäytteiden ottamista. 5

6 Pientalojen mikrobivauriot esiintyivät pääasiassa alapohjarakenteissa, pesutiloissa ja kellareissa. Taloissa oli vain muutama ilmanvaihdon puutteellisuudesta aiheutunut vaurio. Aineistossa ei ollut yhtään vauriota, joka olisi aiheutunut rakennusmuovin käytöstä höyrynsulkuna. Vaikka erilaisia kosteusfysikaalisia vaurioitumistapoja kohteissa ilmeni, selvästi suurin osa vaurioista aiheutui veden valumisesta rakenteisiin. Toiseksi suurin vaurioitumistapa oli kapillaarisuuden takia siirtyvä kosteus. Ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa mikrobivaurio oli useimmiten kellarin tai alapohjan rakenteessa, varsin usein kuitenkin myös yläpohjassa luvulla rakennetuissa taloissa mikrobivaurio oli joka toinen kerta alapohjarakenteessa, usein myös kellariseinässä tai pesutilojen rakenteissa luvun taloissa mikrobivaurio oli todennäköisimmin pesuhuoneessa. Myös alapohjarakenteissa oli paljon vaurioita luvun taloissa mikrobivaurio oli joka toinen kerta pesutilojen rakenteissa. 6

7 Abstract Pirinen, Juhani: Damages Caused by Microbes in Small Houses, Tampere University of Technology 2006 Keywords: damage caused by microbes, mould problem, moisture damage, building inspection, destructive testing This research introduces various kinds of microbe damages and estimates the causes of moisture accumulation that has led to these damages. Moreover, the methods used to find microbe damages are estimated and compared to the methods commonly used in building inspections in Finland. The database was collected by the repairing advisors of the Pulmonary Association Heli. The building inspections were carried out due to the health symptoms of the occupants, which they considered to be caused by mould. The inspectors aimed at uniform quality by composing a joint method, by comparing the results and at times by inspecting houses together. The database consisted of the reports of 429 one-family houses, which the Pulmonary Association s repairing advisors had investigated during around Finland. A total of 291 houses had one or more microbe damages that the inspectors thought were causing health effects to the occupants. Altogether, these 291 houses had 425 microbe damages because one third of the houses had more than one damage. A total of 82 different kinds of microbe damages were found in the inspected houses. Often, the microbe damages were hidden inside the structures so that no visible mark could be detected on the surface of the building materials. Two thirds of the damages were found by using the non-destructive joint method of building inspection when selling or buying a house (Asuntokaupan kuntotarkastus). One third of the damages could only be found by using destructive testing methods, for example moisture measurements from drilled holes, bulk samples from openings done in structures and microbe analyses of these samples. 7

8 Microbe damages occurred mainly in ground floors, bathrooms and cellars. Only a few microbe problems were caused by the lack of ventilation. The correct use of plastic as a vapour barrier had caused no microbe damages. Various kinds of moisture problems were located; some were caused by diffusion, condensation or capillarity force. However, most of the damages occurred due to water leaking into the structures. Capillarity in the ground was the next common problem. In the houses built before the 60s, the microbe damage was most often in the cellar or in the ground floor structure but quite often in the uppermost floor, too. In the houses of the 60s, every other microbe damage was located in the ground floor structure but also often in the cellar or the bathroom. In the houses of the 70s, the microbe damage was most often in the bathroom but many damages were located in the ground floor structures, too. In the houses of the 80s, half of the microbe damages occurred in the bathroom structures. 8

9 Alkusanat Rakennusten homevauriot on aihe, joka herättää tunteita monella yhteiskunnan tasolla. Keskustelua hometaloista käydään kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla, mutta myös ministeriöissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Lisäksi kansalaisjärjestöt, mm. Hengitysliitto Heli, ovat ottaneet aktiivisen roolin ongelman julkituomisessa ja ratkaisemisessa. Rahaautomaattiyhdistyksen tuella on Helissä tutkittu ja korjattu homevaurioita jo yli kymmenen vuotta. Paljon on saatu aikaan, mutta paljon on vielä tekemättä. Tämä kirja on vain pienen pieni sivuraide työssä, jonka varsinainen tavoite on ihmisten auttaminen heidän suuressa hädässään. Toivottavasti tulevat vuosikymmenet tuovat yhteiskuntaamme turvaverkon myös homeloukkuun pudonneille. Kiitän vastaväittäjiäni Professori Karl Öigeriä ja filosofian tohtori Marja Tuomaista heidän tekemistään väitöskirjaani koskevista huomautuksista ja arvioinneista. Professori Öigeriä ja Professori Olli Seppästä kiitän väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastusvaiheessa tekemistään huomautuksista ja antamastaan ohjauksesta työn parantamiseksi. Kustostani ja työni ohjaajaa Professori Ralf Lindbergiä kiitän paitsi tämän tutkimuksen parissa tekemästään työstä myös kaikista näistä 26 vuodesta, jotka hän on ollut opettajani ja tukeni. Suuret kiitokset ansaitsevat myös työtoverini Hengitysliitto Helin korjausneuvojat Heikki Öhman, Jussi Karjalainen, Jukka-Pekka Kärki ja Tommi Riippa. Unohtaa ei sovi myöskään entistä työtoveriani Kari Vartoa. He ovat pääasiassa keränneet sen aineiston, johon tämä tutkimus pohjaa ja myöskin auttaneet aineiston analysoimisessa vaivojaan säästelemättä. Kiitän myöskin työnantajaani Hengitysliitto Heli ry:tä mahdollisuudesta tämän tutkimuksen tekemiseen. Johtajamme Pertti, Vesa, Riitta ja Veikko ovat aina kannustaneet minua tutkimuksen teossa kunhan se ei häiritse töitä. Myös muut työtoverini ovat aina olleet hyvin kannustavia, kiitos siitä kaikille. Erityisesti Susanne Peuraa tahdon kiittää tutkimuksen taittoon ja painatukseen saamastani avusta, jota ilman kirja olisi saattanut jäänyt ilmestymättä. * Raha-automaattiyhdistystä kiitän taloudellisesta tuesta joka on mahdollistanut korjausneuvontatoiminnan ja siten myös tämän tutkimuksen aineiston syntymisen. * Kiitos myös äidinkielen tarkastaja Iina Suvisto ja englannin kielen tarkastaja Maiju Mutanen 9

10 Dosentti Aino Nevalaista tahdon kiittää siitä, että hän aikoinaan antoi minulle mahdollisuuden tutustua mikrobien ihmeelliseen maailmaan. Ainakin nyt tiedän miten vähän niistä tiedän. Vanhempiani Pekkaa ja Margareettaa ja sisaruksiani Leoa ja Maaritia on kiittäminen siitä, että olen saanut mahdollisuuden akateemisiin opintoihin ja kaiken mahdollisen tuen. Myös kiinnostus ympäröivään todellisuuteen ja halu tutkia ja rakentaa sitä on peräisin kotoa. Meillä vasaraan tartuttiin jo varhain. Suurimmat kiitokset ansaitsee tietysti vaimoni Katri, joka on hoitanut kaiken muun lisäksi myös isin työt kotona, kun aviomies on tehnyt tutkimusta perheen ajalla. Myös appivanhempani Matti ja Kaija ovat olleet korvaamattomaksi avuksi arjen järjestämisessä. Lahdessa 25. syyskuuta 2006 Juhani Pirinen Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii. Muista siellä rakentaa, missä koti maahan sortuu... Pave Maijanen Liidä kanssain, älä pelkää, nauti kunnes löydät parempaa. Vielä hetki, älä pelkää, elä päivä kerrallaan Rauno Pirinen 10

11 Sisällys Tiivistelmä... 5 Abstract... 7 Alkusanat... 9 Käsitteet Johdanto Mikrobivauriot ja rakennustekniikka Mikrobivaurio käsitteenä Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen rajaus Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen lähtökohta Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin Tutkimustehtävä Rakennuskanta eri vuosikymmeninä Ennen 1960-lukua rakennetut talot luvun talot luvun talot luvun talot luvun talot Eri kosteustekniset kartoitukset Asuntokaupan kuntotarkastus, yhteinen toimintamalli Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus, TTYO:n malli Kosteusvauriokuntoarvio Sisäilmaston kuntotutkimus Muita kuntotarkastuksia Hypoteesit Tutkimusmenetelmät Tutkimusaineisto ja sen hankinta Tutkimusaineiston käsittely

12 12 5. Tulokset Yleistä tutkimusaineistosta Tutkimusaineistossa havaittujen mikrobivaurioiden määrä ja vaurioitumistavat Mikrobivaurioiden ja vaurioitumistapojen määrä Rakennusten monivammaisuus Kellariseinien mikrobivauriot Kellariseinien vedeneristyksen ja salaojituksen puutteet Sisäpuolelta suljetut kellariseinät Pintavedet pääsivät kellariin Kosteuden tiivistyminen seinän sisäpintaan Alapohjavauriot Tuulettuvat alapohjat Maanvastaiset alapohjat Yläpohjavauriot Vuotovauriot Huonon tuulettuvuuden aiheuttamat vauriot Pesutilavauriot Pesutilan lattiavauriot Pesutilan seinävauriot Muut pesutilavauriot Pesutilavaurion vaikutus sisäilmaan Ulkoseinävauriot Kondenssivauriot Vuotovauriot Väliseinärakenteiden mikrobivauriot Ilmanvaihtoon suoraan liittyneen mikrobivauriot... 68

13 5.3. Mikrobivaurion havaitsemiseen käytetyt menetelmät Yleisimmät mikrobivauriot, jotka eivät paljastuneet aistinvaraisin menetelmin Tutkimusaineistossa havaittujen mikrobivaurioiden sijainti tai tyyppi Mikrobivaurion sijainti ja vuotoilma Vauriot eri ikäisissä rakennuksissa Ennen 1960-lukua rakennetut talot luvun talot luvun talot luvun talot luvun talot Johtopäätökset Tulosten tarkastelu Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen yleistettävyys Tutkimuksen luotettavuus Tutkimusaineiston hankinnan tausta Tutkimusaineiston luotettavuus Tutkijan luotettavuus Tutkimusmenetelmän luotettavuus Johtopäätökset tulosten luotettavuudesta Jatkotutkimustarpeita Lähdeluettelo Liitteet

14 Käsitteet Tässä esitellään ne tutkimuksessa esiintyneet käsitteet, joille kirjallisuudesta löytyy määritelmä. Kirjoittajan määrittelemät käsitteet on esitetty johdannossa. Aktinomykeetti Aktinomykeetit ovat gram-positiivisia bakteereita, joilla on kyky muodostaa rihmastoa ja itiöitä. Aktinomykeettejä kutsutaan myös sädesieniksi. Aktinomykeetit tuottavat maakellarimaisen hajun /3/. Bakteeri Bakteerit ovat yksisoluisia, alkeistumallisia pieneliöitä, jotka lisääntyvät jakautumalla. Useimmat bakteerit ovat halkaisijaltaan μm ja 1 2 μm pitkiä /3/. Kapillaarinen nousukorkeus, kapillaarisuus Se etäisyys pohjavedenpinnasta, johon vapaa vesi nousee maahiukkasten välisissä huokoskanavissa esiintyvien kapillaarivoimien vaikutuksesta. Kapillaarisuus on sitä suurempaa, mitä hienojakoisempaa maa-aines on. Myös huokoisissa rakennustarvikkeissa esiintyy kapillaarista vedennousua /13/. Kastepiste Kastepistelämpötila, lyhyemmin kastepiste, on lämpötila, johon ilman pitäisi jäähtyä, jotta kyllästystila saavutettaisiin /3/. Kosteusvauriokuntoarvio Rakennustekninen tarkastus, jossa selvitetään kiinteistön tai sen osan kunto mahdollisten kosteusvauroiden osalta aistinvaraisin, kokemusperäisin ja pintoja rikkomattomin menetelmin pintakosteuden osoittimia apuna käyttäen /3/. Kuntoarvio Rakennustekninen tarkastus, jossa selvitetään kiinteistön tai sen osan kunto aistinvaraisin, kokemusperäisin ja pintoja rikkomattomin menetelmin /3/. 14

15 Kuntotutkimus Rakennustekninen tutkimus, jossa selvitetään rakenteiden, rakennusosien ja koneteknisten järjestelmien kunto käyttämällä mittauksia, rakenteiden avaamista ja laboratoriotutkimuksia. Kuntotutkimus on luonteeltaan tarkempi kuin kuntoarvio /3/. Mikrobi Tässä yhteydessä mikrobeilla tarkoitetaan home- ja hiivasieniä sekä bakteereita /3/. Mikrobikasvusto Tässä yhteydessä rakennuksen sisäpinnoilla, pintojen alla tai rakenteiden sisällä kasvava home- ja hiiva- ja bakteerikasvusto, joka on silmin nähtävää tai varmennettu mikrobiologisten analyysien avulla /3/. Tässä tutkimuksessa mikrobivaurioksi on yleensä tulkittu Asumisterveysohjeen mukaisesti arvioitu mikrobikasvusto, jonka vaurioalue tai -pinta on ollut vähintään 1 m2 /3/. Mikäli tästä on poikettu, on poikkeama mainittu asiayhteydessä. Märkätila Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja omakotitaloissa ovat kylpyhuoneet ja saunat /20/. Tila, jossa lattiakaivo on tarpeen veden poistamiseksi tilan lattialta. Esimerkiksi suihkutilat ovat tyypillisiä märkätiloja /13/. Rakennusmateriaalinäyte Rakennusmateriaalinäyte on rakennusmateriaalin pinnalta tai rakenteesta otettu näytepala /2/. Rakenteiden kosteus Rakenteiden kosteudella tarkoitetaan sellaista ylimääräistä rakennuksen rakenteissa esiintyvää kosteutta, joka voi aiheuttaa rakenteen vaurioitumista tai johtaa terveyshaittaa aiheuttavan mikrobikasvuston kehittymiseen rakenteisiin (kosteusvaurio) /2/. 15

16 Riskiarvio Riskiarviolla selvitetään ne rakenteet, joihin kuntotutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta turhilta mittauksilta ja tutkimuksilta vältytään. Riskiarviolla selvitetään rakenteiden todennäköiset vaurioitumisriskit ja vaurioiden syyt. Samalla muodostuu käsitys kuntotutkimuksen laajuudesta /12/. Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus (% RH) on todellisen vesihöyrynpaineen ja kyllästyshöyrynpaineen välinen suhde (tavallisesti prosentteina) tietyssä lämpötilassa. Se kertoo, kuinka monta prosenttia absoluuttinen kosteus on vallitsevan lämpötilan kyllästyskosteudesta /3/. Sädesieni ks. aktinomykeetti Terveyshaitan toteaminen (mikrobiperäinen) Silmin havaittavaa mikrobikasvustoa asunnon sisäpinnoilla ja sisäpuolissa rakenteissa, ulkovaipan lämmöneristeen sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana /2/. Terveyshaitta Terveydensuojelulain 1 :n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteista aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista /2/. Vaurioalue, -pinta Tässä yhteydessä termiä käytetään sellaisesta rakennuksen sisäpinnan alueesta tai rakenteen osasta, jossa on havaittavissa tai voidaan epäillä olevan näkyvää mikrobikasvustoa tai alueella on selviä kosteusjälkiä. Kasvuston esiintyminen tulee varmentaa mikrobiologisin menetelmin /3/. 16

17 1. Johdanto 1.1. Mikrobivauriot ja rakennustekniikka Suomessa on tehty 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella suuri määrä rakennuksiin liittyvää mikrobiologista tutkimusta. Paljon on tehty myös tutkimusta, joka keskittyy sisäilmavälitteisten tekijöiden aiheuttamaan ihmisten terveydelliseen oireiluun rakennuksissa. Meillä on myös ollut merkittäviä tuotekehityshankkeita, jotka liittyvät uusien rakennusten kosteus- ja sisäilmaolosuhteisiin. Näistä laajin oli Teknologian edistämissäätiö Tekesin Terve talo -teknologiaohjelma, jossa rahoitettiin 123 tutkimus- tai tuotekehityshanketta vuosina /23/. Rakennusten kosteusongelmat liittyvät viime kädessä aina itse rakennukseen, sen arkkitehtuuriin, rakenneratkaisuihin, teknisiin järjestelmiin, huoltoon ja käyttöön ja varsinkin sen rakenteiden kosteusfysikaaliseen toimintaan. Hämmästyttävän vähän on tehty tutkimusta siitä, miksi rakennukset itse asiassa vaurioituvat. Missä rakenteissa on eniten mikrobivaurioita? Missä rakenteissa olevat mikrobivauriot aiheuttavat eniten oireita rakennusten käyttäjille? Miten kosteus on rakenteisiin joutunut? Kaikki nämä aika oleelliset kysymykset ovat vastaamatta. Meillä on ohjeita, joissa kerrotaan, miten uusia rakennuksia tehdään ja miten vanhoja korjataan. Näiden ohjeiden taustaksi ei kuitenkaan ole lainkaan tutkimuksia, jotka osoittaisivat kuinka paljon ko. ohjeille on tarvetta. Tällä hetkellä emme tiedä, montako vaurioitunutta maanvastaista tai tuulettuvaa alapohjaa maassamme on, moniko peltinen tai bituminen vesikatto vuotaa, tai kuinka monta kipsilevyrakenteista pesuhuoneen seinää on homeessa. On mahdollista, että meillä on tehty ohjeita, joille on hyvin vähän käyttöä ja toisaalta meiltä saattaa puuttua ohjeita hyvin yleisten vaurioiden korjaamiseksi. Meillä on lähdetty liikkeelle uusien ratkaisujen luomisesta vanhojen tilalle, juurikaan uhraamatta voimavaroja entisten ongelmien ymmärtämiseen. On olemassa hyvin vähän tietoa siitä, miten sisäongelmaisia taloja tulisi tutkia. Emme tiedä, mitkä tutkimustavat ovat tehokkaita ja mitkä enemmän tai vähemmän rahan ja ajan tuhlaamista. Tämä asettaa varsinkin tutkimusten ja korjausten tilaajat usein vaikeaan asemaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisen pientalokannan mikrobiperäisten sisäilmaongelmien lähteitä eli kansankielellä homevaurioita. Nykyisten ongelmien ymmärtäminen 17

18 auttaa varmasti sekä korjaamaan vanhaa rakennuskantaa että rakentamaan terveempiä uusia rakennuksia. Pientalolla käsitetään tässä tutkimuksessa yhden tai kahden perheen asunnoksi tarkoitettua rakennusta. Yhden perheen talot ja paritalot ovat rakenteiltaan samankaltaisia. Saman tyyppisiä rakenteita on käytetty paljon myös rivitaloissa. Kaikki tutkimuksessa käsitellyt talot olivat joko omakotitaloja tai osakeyhtiöön kuuluvia yhden perheen taloja Mikrobivaurio käsitteenä Mikrobeja on kaikkialla luonnossa ja myös ulkoilmassa suuren osan vuotta. Siksi niitä on myös aina rakennusten ulkovaipoissa ja usein myös ulkovaipan rakenteiden sisällä ilman, että on syytä puhua kosteus- ja homevauriosta tai mikrobivauriosta. Tästä syystä on erittäin vaikea määritellä rakennuksiin tai sisäilmaan liittyviä asioita mikrobien kautta. Tunnetaan kuitenkin joitakin mikrobilajeja, jotka ovat tyypillisiä kosteusvaurioituneille rakennuksille ja jotka eivät ole valtalajistoa luonnossa. Näitä kutsutaan kosteusvaurioindikaattorilajeiksi. On myös määritelty rajoja sille kuinka paljon ulkoilman valtalajistoja saa rakenteissa kasvaa ilmaan että kasvusto olisi tulkittava mikrobivaurioksi. Kosteusvaurioindikaattorit ja edellä mainitut rajat on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön v julkaisemassa Asumisterveysohjeessa /2/. Kosteus- ja homevaurioihin ja erilaisiin muihin sisäilmaongelmiin liittyvä käsitteistö on suhteellisen uutta ja osittain vielä vakiintumatonta. Tähän ongelmaan törmäävät jatkuvasti sekä erilaisten selvitysten tilaajat että myös alalla työskentelevät konsultit ja tutkijat. Kosteusvauriosta puhuttaessa tarkoitetaan usein itse asiassa sellaista rakennetta, jossa on homekasvustoa tai jotain muuta mikrobikasvustoa. Koti- ja ulkomaisissa englanninkielisissä tutkimuksissa kosteusvaurioituneista rakenteista käytetään esimerkiksi nimikettä moisture problem, mikä suoraan käännettynä tarkoittaa kosteusongelmaa /5/10/. Käsite on kuvaava. Kysymyksessä on kosteus, joka on aiheuttanut ongelman. Toisaalta monissa tutkimuksissa käytetään myös käsitettä moisture damage, jolla tarkoitetaan rakennetta, joka on mikrobien vaurioittama liiallisen kosteuden takia /5/8/11/. Kirjallisuudesta löytyy myös käsite mould problem, jonka suora käännös tarkoittaa suurin piirtein meillä epävirallisesti käytettyä käsitettä homeongelma /8/10/. Edellä mainittuja käsitteitä ovat tutkijat käyttäneet tarkoittamaan samaa asiaa eli kosteuden takia mikrobivaurioitunutta rakennuksen osaa. 18

19 Lisäksi kirjallisuudesta löytyvät mm. käsitteet mould growth eli homekasvu ja mould odor eli homeen haju /6/. Sisäilmaan liittyvistä ongelmista käytetään usein käsitettä indoor air problem, johon on sisällytetty kaikki sisäilmaan liittyvät ongelmat /5/11/. Asumisterveysohje jakaa sisäilmatekijät kolmeen ryhmään: fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät, joille kullekin on määritelty mitattavia raja- tai viitearvoja /2/. Terveysvaikutuksiin liittyviä kirjallisuudessa käytettyjä käsitteitä ovat mm. health effects eli terveysvaikutukset /10/ ja health symptoms eli terveysoireet /6/, joilla on tutkimuksissa tarkoitettu käytännössä samaa asiaa. Samaa asiaa tarkoittanee myös Asumisterveysohjeen käyttämä käsite terveyshaitta /2/. Englannin tai suomenkielisistä tutkimusjulkaisuista ei löydy kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyville käsitteille virallisia tai tiedeyhteisön yhteisesti hyväksymiä määritelmiä. Paljon kirjallisuudessa käytetty suomenkielinen ilmaisu on kosteus- ja homeongelmat. Asumisterveysohjeessa puhutaan home- ja kosteusvaurioista. Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen rakennusten mikrobivaurioiden tulkinnassa on nojauduttu Asumisterveysohjeeseen /2/ ja sitä tulkitsevaan Asumisterveysoppaaseen /3/, jossa lukee: Rakennuksen mikrobien aiheuttaman terveyshaitan määritelmä Rakennuksen mikrobikasvustolla tarkoitetaan pinnoilla/ rakenteissa home-, hiiva- tai bakteerikasvustoa, joka on silminnähtävää tai se on varmennettu mikrobiologisten analyysien avulla. Tällaista mikrobikasvustoa esimerkiksi asunnon sisäpinnoilla, sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana. Tämä perustuu siihen, että mikrobikasvustoista irtoaa itiöitä, muita hiukkasia, hajua aiheuttavia ja muita haihtuvia yhdisteitä huoneilmaan. Irtoamiseen vaikuttavat ilmavirtaukset, ihmisen toiminnat, esimerkiksi siivous, ja kosteuden vaihtelu. Pienen kokonsa vuoksi mikrobihiukkaset pysyvät ilmassa pitkiä aikoja, ja tilassa oleskelevat henkilöt altistuvat niille hengitysteiden ja ihon välityksellä. Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa rakenteissa saattaa esiintyä suuria mikrobipitoisuuksia ilman, että kysymyksessä on varsinainen mikrobikasvu. Pesuhuoneiden pinnoilla ja muissa kosteudelle alttiissa paikoissa saattaa esiintyä suurta pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan yleensä poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilman- 19

20 vaihtoa. Tällöin ei välttämättä ole kysymys lain tarkoittamasta terveyshaitasta /3/. Tässä tutkimuksessa on kosteusvaurioksi tulkittu tilanne, jossa rakenneosassa on enemmän kosteutta, kuin siinä pitäisi olla ympäröivien rakenteiden tai ilmatilan kosteuden vaikutuksesta, tai rakenneosassa on enemmän kosteutta, kuin se kestää ilman, että kyseisessä materiaalissa tai sen pinnalla aktivoituu mikrobikasvu. Kosteusvauriolla ei tässä tutkimuksessa tarkoiteta mikrobivauriota tai -ongelmaa. Koska rakennusmateriaaleissa voi homesienien lisäksi kasvaa mm. lahosieniä, leviä, bakteereja, ameboja ja homesienten tapaisia sädesienibakteereja, käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä mikrobivaurio. Tällä tarkoitetaan sitä, että rakennusmateriaalin liiallisen kostumisen takia, siihen on syntynyt pieneliökanta, joka joko vahingoittaa materiaalia tai itiöidensä ja aineenvaihduntatuotteidensa kautta aiheuttaa rakennuksissa oleskeleville ihmisille terveyteen liittyviä oireita. Mikrobivauriolla tarkoitetaan siis edellä esitettyä Asumisterveysoppaan määrittelemää rakennuksen mikrobikasvustoa. Mikrobivaurioihin liittyvän käsitteistön kehittämisestä on tekijän ehdotus liitteessä Tutkimuksen tausta Rakennusten mikrobivaurioiden tiedetään vaikuttavan rakennuksissa oleskelevien ihmisten terveyteen. Mikrobit tarvitsevat kasvaakseen ravinteita, lämpöä ja kosteutta. Osa mikrobeista pystyy elämään varsin matalissa lämpötiloissa, joten jokaisen rakennuksen vaipassa on ajoittain riittävästi lämpöä niiden kasvamista varten. Useimmat rakennusmateriaalit sisältävät myös mikrobeille sopivia ravinteita. Näin ollen kosteus on käytännössä ainoa tekijä, jota hallitsemalla mikrobikasvua voidaan hillitä /5/6/8/11/. Rakennuksen sisäpinnoilla tai rakenteiden sisällä oleva liian suuri kosteus aiheuttaa yleensä ennemmin tai myöhemmin sellaisen mikrobikasvuston, jonka itiöillä tai aineenvaihduntatuotteilla on ihmisten terveyttä heikentävä vaikutus. Tämä on kansainvälisesti tunnustettu tosiseikka, jota on selvitetty useissa tutkimuksissa ympäri maailman. Indoor Air -julkaisun numerossa 11/2001 olleessa katsauksessa havaittiin asiaa tutkitun ainakin 590 epidemiologisessa selvityksessä /5/. Mikrobivaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen mekanismit tunnetaan kuitenkin huonosti IgE-välitteistä allergiaa lukuun ottamatta, joka on harvinainen. Yksilötasolla tutkimusmenetelmät ovat tällä hetkellä puutteelliset. Pitäviä syy- 20

21 ja seurausyhteyksiä mikrobialtistuksen ja oireiden välillä on vaikea todistaa nykyisin käytössä olevilla diagnostisilla menetelmillä. Vielä ei tarkasti tiedetä, mikä kosteusvauriomikrobeissa aiheuttaa oireita ja millä mekanismilla /5/. Suomalaisissa pientaloissa tiedetään olevan paljon kosteusvaurioita. Jäljempänä esiteltävien eri tutkimusten pohjalta arvioiden kosteusvaurioita on joka toisessa pientalossa. Mikrobivaurioksi kosteusvaurio näyttäisi kehittyneen noin joka neljännessä pientalossa. Se, kuinka moni näistä mikrobivaurioista aiheuttaa asukkaille terveyshaittoja, ei ole tehdyistä tutkimuksista varmuudella selvinnyt. Mikrobien terveyteen vaikuttavia mekanismeja tunnetaan vielä huonosti, ja ihmisten vastustuskyvyssä mikrobeja vastaan vaikuttaa olevan paljon eroja. Asukkaiden oireilusta mikrobivauriokorjausten jälkeen ei ole toistaiseksi saatu juurikaan luotettavia seurantatietoja. Sisäilmaan liittyy myös monia muita fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa epäviihtyvyyttä ja terveyshaittoja asukkaille. Näiden ilmiöiden erottaminen mikrobilähtöisistä tekijöistä on välillä erittäin vaikeaa ja usein ne vaikuttavat sisäilmassa yhtä aikaa mikrobilähtöisten tekijöiden kanssa. Esimerkiksi kosteus saattaa mikrobiperäisten epäpuhtauksien lisäksi irrottaa rakennusmateriaaleista erilaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat oireilua /25/. Kirjallisuudesta selviää, että kosteusvauriotyyppejä on paljon ja ne kohdistuvat eri osiin rakennusta ja aiheutuvat myös eri kosteuslähteistä. Tyypillisiä kosteuslähteitä ovat vesi- ja lumisade, maakosteus ja ihmisten talojen sisällä tuottama kosteus. Sateet rasittavat tyypillisesti rakennuksen vesikatetta ja julkisivuja, mutta myös erilaisten valumien kautta perustusrakenteita. Maakosteus rasittaa yleensä rakennuksen alapohjaa ja kellariseiniä. Talon sisäpuolella tuotettu kosteus voi kertyä rakennuksen vaipan rakenteisiin haitallisessa määrin, jos rakennusosat ovat rakennusfysikaalisesti väärin suunniteltuja tai toteutettuja Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin sellaisista rakennuksista, joiden asukkaista joko osa tai kaikki saivat omasta mielestään kotinsa sisäilmasta terveyteen liittyviä oireita. Sekä asukkaat että rakennukset tarkastaneet asiantuntijat pitivät tarkastusta edeltäneessä keskustelussa oireita niin vakavana terveyshaittana, että talo oli syytä tutkia. Mikrobivaurioiden ja terveyden välisiä suhteita ei tässä tutkimuksessa muuten selvitetty eikä todistettu. 21

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 Miksi kodistaan kannattaa pitää huolta? Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 KOULURAKENNUKSET VETO-ONGELMIA 42 %:SSA RIITTÄMÄTÖN ILMANVAIHTO 40 %:SSA TUNKKAINEN ILMA

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Pakkahuoneenkatu 17 B 9 90100 Oulu 11.04.2017 Paavo Havaksentie 5 F 90570 Oulu p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Kiinteiden kalusteiden ja laitteiden

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Kun koulun sisäilma sairastuttaa

Kun koulun sisäilma sairastuttaa Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti/

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN

SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN SISÄILMAONGELMIEN HAVAITSEMINEN JA TODENTAMINEN Matti Moilanen Lapin AMK 24.11.2015 Kuva: Tapani Kalsi, LL Aistinvaraiset havainnot - Hajut (home, viemäri, VOC, kreosootti, savu, tupakka ) - Vauriojäljet

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

KORAMO JANNE. Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa

KORAMO JANNE. Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa KORAMO JANNE Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa OPINNÄYTETYÖT, RAKENNUSTERVEYS 2013 JANNE KORAMO Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15 Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Fredrik Karlsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Mattilantie 119, Karkkila Tutkimus pvm: 20.8.15 Raportointi pvm: 30.8.15 Läsnä olleet: Omistajat, Fredrik Karlsson ja Crista

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta

Kokonaisuuden hallinta Kokonaisuuden hallinta Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 Otsikoita 3.10.2017 Page 2 Otsikoita 3.10.2017 Page 3 Otsikoita 3.10.2017 Page 4 Otsikoita

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen

Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus),

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 01510 Vantaa

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 01510 Vantaa KODOG 1 (8) HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 01510 Vantaa 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen kohde ja tilaaja Tarkastuksen kohde oli Vantaalla sijaitseva

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa

HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA. Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa KODOG 1 (8) HOMETUTKIMUS HOMEENETSINTÄKOIRAN AVULLA Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen kohde ja tilaaja Tarkastuksen kohde oli Vantaalla sijaitseva

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55 1 MITTAUSRAPORTTI Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I 55 23.04.2015 2 Vastaanottaja: Länsi-Pohjan ulosottovirasto Valtakatu 28 94100 Kemi Tutkimusraportti Kohde: Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6. Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Lehdokkikuja 5, Siuntio Tutkimus pvm: 9.5.17 Raportointi pvm: 1.6.17 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Lisätietoa:

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 Fax. ( 03) 877 5450 Hannele Rämö 044 551 8542 ASUNNON HOME- JA KOSTEUSVAURIOT JA NIISTÄ SELVIÄMINEN Asuntokauppa on tavalliselle

Lisätiedot

Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op HUOM! Muutokset voivat olla mahdollisia!

Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op HUOM! Muutokset voivat olla mahdollisia! Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op 22.1.2018-31.5.2019 1. Talonrakennus ja korjausrakentaminen 20 op Kouvola 22.1.-31.7.2018 22.1.2018 klo 10.00 16.00: Orientaatio moduuliin ja kk-diplomiin

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio B- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio B- rakennus Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 62, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio B- rakennus Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot