Pientalojen mikrobivauriot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalojen mikrobivauriot"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani Pirinen 1

2 2

3 Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Juhani Pirinen PIENTALOJEN MIKROBIVAURIOT Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi tehty väitöskirja, joka julkaistavaksi hyväksyttynä esitetään julkisesti tarkastettavaksi Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustalon salissa RG 202 lokakuun 20. päivänä 2006 klo Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Tampere

4 Ohjaaja ja kustos: Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto Esitarkastajat: Professori Olli Seppänen Teknillinen korkeakoulu LVI-tekniikan laboratorio Professori Karl Öiger Tallinnan teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto Vastaväittäjät: Professori Karl Öiger Tallinnan teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto FT Marja Tuomainen Työterveyslaitos 4

5 Tiivistelmä Pirinen, Juhani: Pientalojen mikrobivauriot, lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat, Tampereen teknillinen yliopisto Avainsanat: mikrobivaurio, homevaurio, kosteusvaurio, kuntotarkastus, kuntotutkimus Tutkimuksessa esitellään erilaisia mikrobivaurioita ja arvioidaan niiden syntymiseen johtaneita syitä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös niitä toimenpiteitä, joilla mikrobivaurio löytyi ja verrataan niitä kuntotarkastuksissa yleisesti käytettyihin menetelmiin. Tutkimusaineistona käytettiin Hengitysliitto Helin korjausneuvontatoiminnan tarkastettavaksi tulleita pientaloja. Kuntotarkastusten lähtökohtana olivat asiakkaan sisäilmaan yhdistämät oireet. Tarkastuksissa pyrittiin samanlaatuisuuteen laatimalla yhteinen tarkastusmenetelmä ja harrastamalla tutkimusten vertailua ja ajoittaista yhteistyötä tutkimuskohteissa. Liiton tutkimustoiminta kattoi aluekeskusten kautta koko maan Kotkasta Inariin. Aineistona oli 429 omakotitaloa, jotka liiton korjausneuvojat tarkastivat vuosina Taloista 291:stä löydettiin mikrobivaurio, jonka tutkija uskoi aiheuttaneen asiakkaan kokemat terveyshaitat. Taloista löydettiin yhteensä 425 mikrobivauriota, sillä n. 1/3 vaurioituneista taloista oli useampi kuin yksi mikrobivaurio. Vaurioituneista 291 talosta löydettiin yhteensä 82 erilaista tapaa, joilla mikrobivaurio oli syntynyt. Mikrobivauriot olivat usein rakenteiden sisällä hankalasti löydettävissä siten, että niistä ei ollut näkyvissä silmin havaittavaa merkkiä. Vaurioista 2/3 selvisi Asuntokaupan kuntotarkastusten yhteisen toimintamallin mukaisilla rakennetta rikkomattomilla tarkastustoimenpiteillä. Viimeisen kolmanneksen selvittämiseen tarvittiin kuntotutkimustoimenpiteitä kuten kosteusmittauksia porarei istä, rakenteiden avaamista tai mikrobinäytteiden ottamista. 5

6 Pientalojen mikrobivauriot esiintyivät pääasiassa alapohjarakenteissa, pesutiloissa ja kellareissa. Taloissa oli vain muutama ilmanvaihdon puutteellisuudesta aiheutunut vaurio. Aineistossa ei ollut yhtään vauriota, joka olisi aiheutunut rakennusmuovin käytöstä höyrynsulkuna. Vaikka erilaisia kosteusfysikaalisia vaurioitumistapoja kohteissa ilmeni, selvästi suurin osa vaurioista aiheutui veden valumisesta rakenteisiin. Toiseksi suurin vaurioitumistapa oli kapillaarisuuden takia siirtyvä kosteus. Ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa mikrobivaurio oli useimmiten kellarin tai alapohjan rakenteessa, varsin usein kuitenkin myös yläpohjassa luvulla rakennetuissa taloissa mikrobivaurio oli joka toinen kerta alapohjarakenteessa, usein myös kellariseinässä tai pesutilojen rakenteissa luvun taloissa mikrobivaurio oli todennäköisimmin pesuhuoneessa. Myös alapohjarakenteissa oli paljon vaurioita luvun taloissa mikrobivaurio oli joka toinen kerta pesutilojen rakenteissa. 6

7 Abstract Pirinen, Juhani: Damages Caused by Microbes in Small Houses, Tampere University of Technology 2006 Keywords: damage caused by microbes, mould problem, moisture damage, building inspection, destructive testing This research introduces various kinds of microbe damages and estimates the causes of moisture accumulation that has led to these damages. Moreover, the methods used to find microbe damages are estimated and compared to the methods commonly used in building inspections in Finland. The database was collected by the repairing advisors of the Pulmonary Association Heli. The building inspections were carried out due to the health symptoms of the occupants, which they considered to be caused by mould. The inspectors aimed at uniform quality by composing a joint method, by comparing the results and at times by inspecting houses together. The database consisted of the reports of 429 one-family houses, which the Pulmonary Association s repairing advisors had investigated during around Finland. A total of 291 houses had one or more microbe damages that the inspectors thought were causing health effects to the occupants. Altogether, these 291 houses had 425 microbe damages because one third of the houses had more than one damage. A total of 82 different kinds of microbe damages were found in the inspected houses. Often, the microbe damages were hidden inside the structures so that no visible mark could be detected on the surface of the building materials. Two thirds of the damages were found by using the non-destructive joint method of building inspection when selling or buying a house (Asuntokaupan kuntotarkastus). One third of the damages could only be found by using destructive testing methods, for example moisture measurements from drilled holes, bulk samples from openings done in structures and microbe analyses of these samples. 7

8 Microbe damages occurred mainly in ground floors, bathrooms and cellars. Only a few microbe problems were caused by the lack of ventilation. The correct use of plastic as a vapour barrier had caused no microbe damages. Various kinds of moisture problems were located; some were caused by diffusion, condensation or capillarity force. However, most of the damages occurred due to water leaking into the structures. Capillarity in the ground was the next common problem. In the houses built before the 60s, the microbe damage was most often in the cellar or in the ground floor structure but quite often in the uppermost floor, too. In the houses of the 60s, every other microbe damage was located in the ground floor structure but also often in the cellar or the bathroom. In the houses of the 70s, the microbe damage was most often in the bathroom but many damages were located in the ground floor structures, too. In the houses of the 80s, half of the microbe damages occurred in the bathroom structures. 8

9 Alkusanat Rakennusten homevauriot on aihe, joka herättää tunteita monella yhteiskunnan tasolla. Keskustelua hometaloista käydään kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla, mutta myös ministeriöissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Lisäksi kansalaisjärjestöt, mm. Hengitysliitto Heli, ovat ottaneet aktiivisen roolin ongelman julkituomisessa ja ratkaisemisessa. Rahaautomaattiyhdistyksen tuella on Helissä tutkittu ja korjattu homevaurioita jo yli kymmenen vuotta. Paljon on saatu aikaan, mutta paljon on vielä tekemättä. Tämä kirja on vain pienen pieni sivuraide työssä, jonka varsinainen tavoite on ihmisten auttaminen heidän suuressa hädässään. Toivottavasti tulevat vuosikymmenet tuovat yhteiskuntaamme turvaverkon myös homeloukkuun pudonneille. Kiitän vastaväittäjiäni Professori Karl Öigeriä ja filosofian tohtori Marja Tuomaista heidän tekemistään väitöskirjaani koskevista huomautuksista ja arvioinneista. Professori Öigeriä ja Professori Olli Seppästä kiitän väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastusvaiheessa tekemistään huomautuksista ja antamastaan ohjauksesta työn parantamiseksi. Kustostani ja työni ohjaajaa Professori Ralf Lindbergiä kiitän paitsi tämän tutkimuksen parissa tekemästään työstä myös kaikista näistä 26 vuodesta, jotka hän on ollut opettajani ja tukeni. Suuret kiitokset ansaitsevat myös työtoverini Hengitysliitto Helin korjausneuvojat Heikki Öhman, Jussi Karjalainen, Jukka-Pekka Kärki ja Tommi Riippa. Unohtaa ei sovi myöskään entistä työtoveriani Kari Vartoa. He ovat pääasiassa keränneet sen aineiston, johon tämä tutkimus pohjaa ja myöskin auttaneet aineiston analysoimisessa vaivojaan säästelemättä. Kiitän myöskin työnantajaani Hengitysliitto Heli ry:tä mahdollisuudesta tämän tutkimuksen tekemiseen. Johtajamme Pertti, Vesa, Riitta ja Veikko ovat aina kannustaneet minua tutkimuksen teossa kunhan se ei häiritse töitä. Myös muut työtoverini ovat aina olleet hyvin kannustavia, kiitos siitä kaikille. Erityisesti Susanne Peuraa tahdon kiittää tutkimuksen taittoon ja painatukseen saamastani avusta, jota ilman kirja olisi saattanut jäänyt ilmestymättä. * Raha-automaattiyhdistystä kiitän taloudellisesta tuesta joka on mahdollistanut korjausneuvontatoiminnan ja siten myös tämän tutkimuksen aineiston syntymisen. * Kiitos myös äidinkielen tarkastaja Iina Suvisto ja englannin kielen tarkastaja Maiju Mutanen 9

10 Dosentti Aino Nevalaista tahdon kiittää siitä, että hän aikoinaan antoi minulle mahdollisuuden tutustua mikrobien ihmeelliseen maailmaan. Ainakin nyt tiedän miten vähän niistä tiedän. Vanhempiani Pekkaa ja Margareettaa ja sisaruksiani Leoa ja Maaritia on kiittäminen siitä, että olen saanut mahdollisuuden akateemisiin opintoihin ja kaiken mahdollisen tuen. Myös kiinnostus ympäröivään todellisuuteen ja halu tutkia ja rakentaa sitä on peräisin kotoa. Meillä vasaraan tartuttiin jo varhain. Suurimmat kiitokset ansaitsee tietysti vaimoni Katri, joka on hoitanut kaiken muun lisäksi myös isin työt kotona, kun aviomies on tehnyt tutkimusta perheen ajalla. Myös appivanhempani Matti ja Kaija ovat olleet korvaamattomaksi avuksi arjen järjestämisessä. Lahdessa 25. syyskuuta 2006 Juhani Pirinen Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii. Muista siellä rakentaa, missä koti maahan sortuu... Pave Maijanen Liidä kanssain, älä pelkää, nauti kunnes löydät parempaa. Vielä hetki, älä pelkää, elä päivä kerrallaan Rauno Pirinen 10

11 Sisällys Tiivistelmä... 5 Abstract... 7 Alkusanat... 9 Käsitteet Johdanto Mikrobivauriot ja rakennustekniikka Mikrobivaurio käsitteenä Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen rajaus Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen lähtökohta Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin Tutkimustehtävä Rakennuskanta eri vuosikymmeninä Ennen 1960-lukua rakennetut talot luvun talot luvun talot luvun talot luvun talot Eri kosteustekniset kartoitukset Asuntokaupan kuntotarkastus, yhteinen toimintamalli Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus, TTYO:n malli Kosteusvauriokuntoarvio Sisäilmaston kuntotutkimus Muita kuntotarkastuksia Hypoteesit Tutkimusmenetelmät Tutkimusaineisto ja sen hankinta Tutkimusaineiston käsittely

12 12 5. Tulokset Yleistä tutkimusaineistosta Tutkimusaineistossa havaittujen mikrobivaurioiden määrä ja vaurioitumistavat Mikrobivaurioiden ja vaurioitumistapojen määrä Rakennusten monivammaisuus Kellariseinien mikrobivauriot Kellariseinien vedeneristyksen ja salaojituksen puutteet Sisäpuolelta suljetut kellariseinät Pintavedet pääsivät kellariin Kosteuden tiivistyminen seinän sisäpintaan Alapohjavauriot Tuulettuvat alapohjat Maanvastaiset alapohjat Yläpohjavauriot Vuotovauriot Huonon tuulettuvuuden aiheuttamat vauriot Pesutilavauriot Pesutilan lattiavauriot Pesutilan seinävauriot Muut pesutilavauriot Pesutilavaurion vaikutus sisäilmaan Ulkoseinävauriot Kondenssivauriot Vuotovauriot Väliseinärakenteiden mikrobivauriot Ilmanvaihtoon suoraan liittyneen mikrobivauriot... 68

13 5.3. Mikrobivaurion havaitsemiseen käytetyt menetelmät Yleisimmät mikrobivauriot, jotka eivät paljastuneet aistinvaraisin menetelmin Tutkimusaineistossa havaittujen mikrobivaurioiden sijainti tai tyyppi Mikrobivaurion sijainti ja vuotoilma Vauriot eri ikäisissä rakennuksissa Ennen 1960-lukua rakennetut talot luvun talot luvun talot luvun talot luvun talot Johtopäätökset Tulosten tarkastelu Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen yleistettävyys Tutkimuksen luotettavuus Tutkimusaineiston hankinnan tausta Tutkimusaineiston luotettavuus Tutkijan luotettavuus Tutkimusmenetelmän luotettavuus Johtopäätökset tulosten luotettavuudesta Jatkotutkimustarpeita Lähdeluettelo Liitteet

14 Käsitteet Tässä esitellään ne tutkimuksessa esiintyneet käsitteet, joille kirjallisuudesta löytyy määritelmä. Kirjoittajan määrittelemät käsitteet on esitetty johdannossa. Aktinomykeetti Aktinomykeetit ovat gram-positiivisia bakteereita, joilla on kyky muodostaa rihmastoa ja itiöitä. Aktinomykeettejä kutsutaan myös sädesieniksi. Aktinomykeetit tuottavat maakellarimaisen hajun /3/. Bakteeri Bakteerit ovat yksisoluisia, alkeistumallisia pieneliöitä, jotka lisääntyvät jakautumalla. Useimmat bakteerit ovat halkaisijaltaan μm ja 1 2 μm pitkiä /3/. Kapillaarinen nousukorkeus, kapillaarisuus Se etäisyys pohjavedenpinnasta, johon vapaa vesi nousee maahiukkasten välisissä huokoskanavissa esiintyvien kapillaarivoimien vaikutuksesta. Kapillaarisuus on sitä suurempaa, mitä hienojakoisempaa maa-aines on. Myös huokoisissa rakennustarvikkeissa esiintyy kapillaarista vedennousua /13/. Kastepiste Kastepistelämpötila, lyhyemmin kastepiste, on lämpötila, johon ilman pitäisi jäähtyä, jotta kyllästystila saavutettaisiin /3/. Kosteusvauriokuntoarvio Rakennustekninen tarkastus, jossa selvitetään kiinteistön tai sen osan kunto mahdollisten kosteusvauroiden osalta aistinvaraisin, kokemusperäisin ja pintoja rikkomattomin menetelmin pintakosteuden osoittimia apuna käyttäen /3/. Kuntoarvio Rakennustekninen tarkastus, jossa selvitetään kiinteistön tai sen osan kunto aistinvaraisin, kokemusperäisin ja pintoja rikkomattomin menetelmin /3/. 14

15 Kuntotutkimus Rakennustekninen tutkimus, jossa selvitetään rakenteiden, rakennusosien ja koneteknisten järjestelmien kunto käyttämällä mittauksia, rakenteiden avaamista ja laboratoriotutkimuksia. Kuntotutkimus on luonteeltaan tarkempi kuin kuntoarvio /3/. Mikrobi Tässä yhteydessä mikrobeilla tarkoitetaan home- ja hiivasieniä sekä bakteereita /3/. Mikrobikasvusto Tässä yhteydessä rakennuksen sisäpinnoilla, pintojen alla tai rakenteiden sisällä kasvava home- ja hiiva- ja bakteerikasvusto, joka on silmin nähtävää tai varmennettu mikrobiologisten analyysien avulla /3/. Tässä tutkimuksessa mikrobivaurioksi on yleensä tulkittu Asumisterveysohjeen mukaisesti arvioitu mikrobikasvusto, jonka vaurioalue tai -pinta on ollut vähintään 1 m2 /3/. Mikäli tästä on poikettu, on poikkeama mainittu asiayhteydessä. Märkätila Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja omakotitaloissa ovat kylpyhuoneet ja saunat /20/. Tila, jossa lattiakaivo on tarpeen veden poistamiseksi tilan lattialta. Esimerkiksi suihkutilat ovat tyypillisiä märkätiloja /13/. Rakennusmateriaalinäyte Rakennusmateriaalinäyte on rakennusmateriaalin pinnalta tai rakenteesta otettu näytepala /2/. Rakenteiden kosteus Rakenteiden kosteudella tarkoitetaan sellaista ylimääräistä rakennuksen rakenteissa esiintyvää kosteutta, joka voi aiheuttaa rakenteen vaurioitumista tai johtaa terveyshaittaa aiheuttavan mikrobikasvuston kehittymiseen rakenteisiin (kosteusvaurio) /2/. 15

16 Riskiarvio Riskiarviolla selvitetään ne rakenteet, joihin kuntotutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta turhilta mittauksilta ja tutkimuksilta vältytään. Riskiarviolla selvitetään rakenteiden todennäköiset vaurioitumisriskit ja vaurioiden syyt. Samalla muodostuu käsitys kuntotutkimuksen laajuudesta /12/. Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus (% RH) on todellisen vesihöyrynpaineen ja kyllästyshöyrynpaineen välinen suhde (tavallisesti prosentteina) tietyssä lämpötilassa. Se kertoo, kuinka monta prosenttia absoluuttinen kosteus on vallitsevan lämpötilan kyllästyskosteudesta /3/. Sädesieni ks. aktinomykeetti Terveyshaitan toteaminen (mikrobiperäinen) Silmin havaittavaa mikrobikasvustoa asunnon sisäpinnoilla ja sisäpuolissa rakenteissa, ulkovaipan lämmöneristeen sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana /2/. Terveyshaitta Terveydensuojelulain 1 :n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteista aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista /2/. Vaurioalue, -pinta Tässä yhteydessä termiä käytetään sellaisesta rakennuksen sisäpinnan alueesta tai rakenteen osasta, jossa on havaittavissa tai voidaan epäillä olevan näkyvää mikrobikasvustoa tai alueella on selviä kosteusjälkiä. Kasvuston esiintyminen tulee varmentaa mikrobiologisin menetelmin /3/. 16

17 1. Johdanto 1.1. Mikrobivauriot ja rakennustekniikka Suomessa on tehty 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella suuri määrä rakennuksiin liittyvää mikrobiologista tutkimusta. Paljon on tehty myös tutkimusta, joka keskittyy sisäilmavälitteisten tekijöiden aiheuttamaan ihmisten terveydelliseen oireiluun rakennuksissa. Meillä on myös ollut merkittäviä tuotekehityshankkeita, jotka liittyvät uusien rakennusten kosteus- ja sisäilmaolosuhteisiin. Näistä laajin oli Teknologian edistämissäätiö Tekesin Terve talo -teknologiaohjelma, jossa rahoitettiin 123 tutkimus- tai tuotekehityshanketta vuosina /23/. Rakennusten kosteusongelmat liittyvät viime kädessä aina itse rakennukseen, sen arkkitehtuuriin, rakenneratkaisuihin, teknisiin järjestelmiin, huoltoon ja käyttöön ja varsinkin sen rakenteiden kosteusfysikaaliseen toimintaan. Hämmästyttävän vähän on tehty tutkimusta siitä, miksi rakennukset itse asiassa vaurioituvat. Missä rakenteissa on eniten mikrobivaurioita? Missä rakenteissa olevat mikrobivauriot aiheuttavat eniten oireita rakennusten käyttäjille? Miten kosteus on rakenteisiin joutunut? Kaikki nämä aika oleelliset kysymykset ovat vastaamatta. Meillä on ohjeita, joissa kerrotaan, miten uusia rakennuksia tehdään ja miten vanhoja korjataan. Näiden ohjeiden taustaksi ei kuitenkaan ole lainkaan tutkimuksia, jotka osoittaisivat kuinka paljon ko. ohjeille on tarvetta. Tällä hetkellä emme tiedä, montako vaurioitunutta maanvastaista tai tuulettuvaa alapohjaa maassamme on, moniko peltinen tai bituminen vesikatto vuotaa, tai kuinka monta kipsilevyrakenteista pesuhuoneen seinää on homeessa. On mahdollista, että meillä on tehty ohjeita, joille on hyvin vähän käyttöä ja toisaalta meiltä saattaa puuttua ohjeita hyvin yleisten vaurioiden korjaamiseksi. Meillä on lähdetty liikkeelle uusien ratkaisujen luomisesta vanhojen tilalle, juurikaan uhraamatta voimavaroja entisten ongelmien ymmärtämiseen. On olemassa hyvin vähän tietoa siitä, miten sisäongelmaisia taloja tulisi tutkia. Emme tiedä, mitkä tutkimustavat ovat tehokkaita ja mitkä enemmän tai vähemmän rahan ja ajan tuhlaamista. Tämä asettaa varsinkin tutkimusten ja korjausten tilaajat usein vaikeaan asemaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisen pientalokannan mikrobiperäisten sisäilmaongelmien lähteitä eli kansankielellä homevaurioita. Nykyisten ongelmien ymmärtäminen 17

18 auttaa varmasti sekä korjaamaan vanhaa rakennuskantaa että rakentamaan terveempiä uusia rakennuksia. Pientalolla käsitetään tässä tutkimuksessa yhden tai kahden perheen asunnoksi tarkoitettua rakennusta. Yhden perheen talot ja paritalot ovat rakenteiltaan samankaltaisia. Saman tyyppisiä rakenteita on käytetty paljon myös rivitaloissa. Kaikki tutkimuksessa käsitellyt talot olivat joko omakotitaloja tai osakeyhtiöön kuuluvia yhden perheen taloja Mikrobivaurio käsitteenä Mikrobeja on kaikkialla luonnossa ja myös ulkoilmassa suuren osan vuotta. Siksi niitä on myös aina rakennusten ulkovaipoissa ja usein myös ulkovaipan rakenteiden sisällä ilman, että on syytä puhua kosteus- ja homevauriosta tai mikrobivauriosta. Tästä syystä on erittäin vaikea määritellä rakennuksiin tai sisäilmaan liittyviä asioita mikrobien kautta. Tunnetaan kuitenkin joitakin mikrobilajeja, jotka ovat tyypillisiä kosteusvaurioituneille rakennuksille ja jotka eivät ole valtalajistoa luonnossa. Näitä kutsutaan kosteusvaurioindikaattorilajeiksi. On myös määritelty rajoja sille kuinka paljon ulkoilman valtalajistoja saa rakenteissa kasvaa ilmaan että kasvusto olisi tulkittava mikrobivaurioksi. Kosteusvaurioindikaattorit ja edellä mainitut rajat on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön v julkaisemassa Asumisterveysohjeessa /2/. Kosteus- ja homevaurioihin ja erilaisiin muihin sisäilmaongelmiin liittyvä käsitteistö on suhteellisen uutta ja osittain vielä vakiintumatonta. Tähän ongelmaan törmäävät jatkuvasti sekä erilaisten selvitysten tilaajat että myös alalla työskentelevät konsultit ja tutkijat. Kosteusvauriosta puhuttaessa tarkoitetaan usein itse asiassa sellaista rakennetta, jossa on homekasvustoa tai jotain muuta mikrobikasvustoa. Koti- ja ulkomaisissa englanninkielisissä tutkimuksissa kosteusvaurioituneista rakenteista käytetään esimerkiksi nimikettä moisture problem, mikä suoraan käännettynä tarkoittaa kosteusongelmaa /5/10/. Käsite on kuvaava. Kysymyksessä on kosteus, joka on aiheuttanut ongelman. Toisaalta monissa tutkimuksissa käytetään myös käsitettä moisture damage, jolla tarkoitetaan rakennetta, joka on mikrobien vaurioittama liiallisen kosteuden takia /5/8/11/. Kirjallisuudesta löytyy myös käsite mould problem, jonka suora käännös tarkoittaa suurin piirtein meillä epävirallisesti käytettyä käsitettä homeongelma /8/10/. Edellä mainittuja käsitteitä ovat tutkijat käyttäneet tarkoittamaan samaa asiaa eli kosteuden takia mikrobivaurioitunutta rakennuksen osaa. 18

19 Lisäksi kirjallisuudesta löytyvät mm. käsitteet mould growth eli homekasvu ja mould odor eli homeen haju /6/. Sisäilmaan liittyvistä ongelmista käytetään usein käsitettä indoor air problem, johon on sisällytetty kaikki sisäilmaan liittyvät ongelmat /5/11/. Asumisterveysohje jakaa sisäilmatekijät kolmeen ryhmään: fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät, joille kullekin on määritelty mitattavia raja- tai viitearvoja /2/. Terveysvaikutuksiin liittyviä kirjallisuudessa käytettyjä käsitteitä ovat mm. health effects eli terveysvaikutukset /10/ ja health symptoms eli terveysoireet /6/, joilla on tutkimuksissa tarkoitettu käytännössä samaa asiaa. Samaa asiaa tarkoittanee myös Asumisterveysohjeen käyttämä käsite terveyshaitta /2/. Englannin tai suomenkielisistä tutkimusjulkaisuista ei löydy kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyville käsitteille virallisia tai tiedeyhteisön yhteisesti hyväksymiä määritelmiä. Paljon kirjallisuudessa käytetty suomenkielinen ilmaisu on kosteus- ja homeongelmat. Asumisterveysohjeessa puhutaan home- ja kosteusvaurioista. Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen rakennusten mikrobivaurioiden tulkinnassa on nojauduttu Asumisterveysohjeeseen /2/ ja sitä tulkitsevaan Asumisterveysoppaaseen /3/, jossa lukee: Rakennuksen mikrobien aiheuttaman terveyshaitan määritelmä Rakennuksen mikrobikasvustolla tarkoitetaan pinnoilla/ rakenteissa home-, hiiva- tai bakteerikasvustoa, joka on silminnähtävää tai se on varmennettu mikrobiologisten analyysien avulla. Tällaista mikrobikasvustoa esimerkiksi asunnon sisäpinnoilla, sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana. Tämä perustuu siihen, että mikrobikasvustoista irtoaa itiöitä, muita hiukkasia, hajua aiheuttavia ja muita haihtuvia yhdisteitä huoneilmaan. Irtoamiseen vaikuttavat ilmavirtaukset, ihmisen toiminnat, esimerkiksi siivous, ja kosteuden vaihtelu. Pienen kokonsa vuoksi mikrobihiukkaset pysyvät ilmassa pitkiä aikoja, ja tilassa oleskelevat henkilöt altistuvat niille hengitysteiden ja ihon välityksellä. Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa rakenteissa saattaa esiintyä suuria mikrobipitoisuuksia ilman, että kysymyksessä on varsinainen mikrobikasvu. Pesuhuoneiden pinnoilla ja muissa kosteudelle alttiissa paikoissa saattaa esiintyä suurta pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan yleensä poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilman- 19

20 vaihtoa. Tällöin ei välttämättä ole kysymys lain tarkoittamasta terveyshaitasta /3/. Tässä tutkimuksessa on kosteusvaurioksi tulkittu tilanne, jossa rakenneosassa on enemmän kosteutta, kuin siinä pitäisi olla ympäröivien rakenteiden tai ilmatilan kosteuden vaikutuksesta, tai rakenneosassa on enemmän kosteutta, kuin se kestää ilman, että kyseisessä materiaalissa tai sen pinnalla aktivoituu mikrobikasvu. Kosteusvauriolla ei tässä tutkimuksessa tarkoiteta mikrobivauriota tai -ongelmaa. Koska rakennusmateriaaleissa voi homesienien lisäksi kasvaa mm. lahosieniä, leviä, bakteereja, ameboja ja homesienten tapaisia sädesienibakteereja, käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä mikrobivaurio. Tällä tarkoitetaan sitä, että rakennusmateriaalin liiallisen kostumisen takia, siihen on syntynyt pieneliökanta, joka joko vahingoittaa materiaalia tai itiöidensä ja aineenvaihduntatuotteidensa kautta aiheuttaa rakennuksissa oleskeleville ihmisille terveyteen liittyviä oireita. Mikrobivauriolla tarkoitetaan siis edellä esitettyä Asumisterveysoppaan määrittelemää rakennuksen mikrobikasvustoa. Mikrobivaurioihin liittyvän käsitteistön kehittämisestä on tekijän ehdotus liitteessä Tutkimuksen tausta Rakennusten mikrobivaurioiden tiedetään vaikuttavan rakennuksissa oleskelevien ihmisten terveyteen. Mikrobit tarvitsevat kasvaakseen ravinteita, lämpöä ja kosteutta. Osa mikrobeista pystyy elämään varsin matalissa lämpötiloissa, joten jokaisen rakennuksen vaipassa on ajoittain riittävästi lämpöä niiden kasvamista varten. Useimmat rakennusmateriaalit sisältävät myös mikrobeille sopivia ravinteita. Näin ollen kosteus on käytännössä ainoa tekijä, jota hallitsemalla mikrobikasvua voidaan hillitä /5/6/8/11/. Rakennuksen sisäpinnoilla tai rakenteiden sisällä oleva liian suuri kosteus aiheuttaa yleensä ennemmin tai myöhemmin sellaisen mikrobikasvuston, jonka itiöillä tai aineenvaihduntatuotteilla on ihmisten terveyttä heikentävä vaikutus. Tämä on kansainvälisesti tunnustettu tosiseikka, jota on selvitetty useissa tutkimuksissa ympäri maailman. Indoor Air -julkaisun numerossa 11/2001 olleessa katsauksessa havaittiin asiaa tutkitun ainakin 590 epidemiologisessa selvityksessä /5/. Mikrobivaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen mekanismit tunnetaan kuitenkin huonosti IgE-välitteistä allergiaa lukuun ottamatta, joka on harvinainen. Yksilötasolla tutkimusmenetelmät ovat tällä hetkellä puutteelliset. Pitäviä syy- 20

21 ja seurausyhteyksiä mikrobialtistuksen ja oireiden välillä on vaikea todistaa nykyisin käytössä olevilla diagnostisilla menetelmillä. Vielä ei tarkasti tiedetä, mikä kosteusvauriomikrobeissa aiheuttaa oireita ja millä mekanismilla /5/. Suomalaisissa pientaloissa tiedetään olevan paljon kosteusvaurioita. Jäljempänä esiteltävien eri tutkimusten pohjalta arvioiden kosteusvaurioita on joka toisessa pientalossa. Mikrobivaurioksi kosteusvaurio näyttäisi kehittyneen noin joka neljännessä pientalossa. Se, kuinka moni näistä mikrobivaurioista aiheuttaa asukkaille terveyshaittoja, ei ole tehdyistä tutkimuksista varmuudella selvinnyt. Mikrobien terveyteen vaikuttavia mekanismeja tunnetaan vielä huonosti, ja ihmisten vastustuskyvyssä mikrobeja vastaan vaikuttaa olevan paljon eroja. Asukkaiden oireilusta mikrobivauriokorjausten jälkeen ei ole toistaiseksi saatu juurikaan luotettavia seurantatietoja. Sisäilmaan liittyy myös monia muita fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa epäviihtyvyyttä ja terveyshaittoja asukkaille. Näiden ilmiöiden erottaminen mikrobilähtöisistä tekijöistä on välillä erittäin vaikeaa ja usein ne vaikuttavat sisäilmassa yhtä aikaa mikrobilähtöisten tekijöiden kanssa. Esimerkiksi kosteus saattaa mikrobiperäisten epäpuhtauksien lisäksi irrottaa rakennusmateriaaleista erilaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat oireilua /25/. Kirjallisuudesta selviää, että kosteusvauriotyyppejä on paljon ja ne kohdistuvat eri osiin rakennusta ja aiheutuvat myös eri kosteuslähteistä. Tyypillisiä kosteuslähteitä ovat vesi- ja lumisade, maakosteus ja ihmisten talojen sisällä tuottama kosteus. Sateet rasittavat tyypillisesti rakennuksen vesikatetta ja julkisivuja, mutta myös erilaisten valumien kautta perustusrakenteita. Maakosteus rasittaa yleensä rakennuksen alapohjaa ja kellariseiniä. Talon sisäpuolella tuotettu kosteus voi kertyä rakennuksen vaipan rakenteisiin haitallisessa määrin, jos rakennusosat ovat rakennusfysikaalisesti väärin suunniteltuja tai toteutettuja Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin sellaisista rakennuksista, joiden asukkaista joko osa tai kaikki saivat omasta mielestään kotinsa sisäilmasta terveyteen liittyviä oireita. Sekä asukkaat että rakennukset tarkastaneet asiantuntijat pitivät tarkastusta edeltäneessä keskustelussa oireita niin vakavana terveyshaittana, että talo oli syytä tutkia. Mikrobivaurioiden ja terveyden välisiä suhteita ei tässä tutkimuksessa muuten selvitetty eikä todistettu. 21

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU TURUN YLIOPISTO JULKAISU 101 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Anna-Mari Pessi, Jommi Suonketo, Matti Pentti, Auli Rantio-Lehtimäki BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakentamisen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja DI Hannele Laine Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti, erikoistutkija Jukka Lahdensivu Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540. Sisäilman laadun hallinta

ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540. Sisäilman laadun hallinta ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten

Lisätiedot

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:9 Helena Kinnunen, Marja Kostiainen Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Selvityshenkilöiden raportti

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Ihminen, joka on käynyt itse sen läpi, ymmärtää. Se tietää mistä puhuu. Hengitysliiton julkaisuja 23/2014 Sari Mäki ja Katri Nokela

Lisätiedot