Pientalojen mikrobivauriot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalojen mikrobivauriot"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani Pirinen 1

2 2

3 Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Juhani Pirinen PIENTALOJEN MIKROBIVAURIOT Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi tehty väitöskirja, joka julkaistavaksi hyväksyttynä esitetään julkisesti tarkastettavaksi Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustalon salissa RG 202 lokakuun 20. päivänä 2006 klo Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Tampere

4 Ohjaaja ja kustos: Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto Esitarkastajat: Professori Olli Seppänen Teknillinen korkeakoulu LVI-tekniikan laboratorio Professori Karl Öiger Tallinnan teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto Vastaväittäjät: Professori Karl Öiger Tallinnan teknillinen yliopisto Rakennustekniikan osasto FT Marja Tuomainen Työterveyslaitos 4

5 Tiivistelmä Pirinen, Juhani: Pientalojen mikrobivauriot, lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat, Tampereen teknillinen yliopisto Avainsanat: mikrobivaurio, homevaurio, kosteusvaurio, kuntotarkastus, kuntotutkimus Tutkimuksessa esitellään erilaisia mikrobivaurioita ja arvioidaan niiden syntymiseen johtaneita syitä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös niitä toimenpiteitä, joilla mikrobivaurio löytyi ja verrataan niitä kuntotarkastuksissa yleisesti käytettyihin menetelmiin. Tutkimusaineistona käytettiin Hengitysliitto Helin korjausneuvontatoiminnan tarkastettavaksi tulleita pientaloja. Kuntotarkastusten lähtökohtana olivat asiakkaan sisäilmaan yhdistämät oireet. Tarkastuksissa pyrittiin samanlaatuisuuteen laatimalla yhteinen tarkastusmenetelmä ja harrastamalla tutkimusten vertailua ja ajoittaista yhteistyötä tutkimuskohteissa. Liiton tutkimustoiminta kattoi aluekeskusten kautta koko maan Kotkasta Inariin. Aineistona oli 429 omakotitaloa, jotka liiton korjausneuvojat tarkastivat vuosina Taloista 291:stä löydettiin mikrobivaurio, jonka tutkija uskoi aiheuttaneen asiakkaan kokemat terveyshaitat. Taloista löydettiin yhteensä 425 mikrobivauriota, sillä n. 1/3 vaurioituneista taloista oli useampi kuin yksi mikrobivaurio. Vaurioituneista 291 talosta löydettiin yhteensä 82 erilaista tapaa, joilla mikrobivaurio oli syntynyt. Mikrobivauriot olivat usein rakenteiden sisällä hankalasti löydettävissä siten, että niistä ei ollut näkyvissä silmin havaittavaa merkkiä. Vaurioista 2/3 selvisi Asuntokaupan kuntotarkastusten yhteisen toimintamallin mukaisilla rakennetta rikkomattomilla tarkastustoimenpiteillä. Viimeisen kolmanneksen selvittämiseen tarvittiin kuntotutkimustoimenpiteitä kuten kosteusmittauksia porarei istä, rakenteiden avaamista tai mikrobinäytteiden ottamista. 5

6 Pientalojen mikrobivauriot esiintyivät pääasiassa alapohjarakenteissa, pesutiloissa ja kellareissa. Taloissa oli vain muutama ilmanvaihdon puutteellisuudesta aiheutunut vaurio. Aineistossa ei ollut yhtään vauriota, joka olisi aiheutunut rakennusmuovin käytöstä höyrynsulkuna. Vaikka erilaisia kosteusfysikaalisia vaurioitumistapoja kohteissa ilmeni, selvästi suurin osa vaurioista aiheutui veden valumisesta rakenteisiin. Toiseksi suurin vaurioitumistapa oli kapillaarisuuden takia siirtyvä kosteus. Ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa mikrobivaurio oli useimmiten kellarin tai alapohjan rakenteessa, varsin usein kuitenkin myös yläpohjassa luvulla rakennetuissa taloissa mikrobivaurio oli joka toinen kerta alapohjarakenteessa, usein myös kellariseinässä tai pesutilojen rakenteissa luvun taloissa mikrobivaurio oli todennäköisimmin pesuhuoneessa. Myös alapohjarakenteissa oli paljon vaurioita luvun taloissa mikrobivaurio oli joka toinen kerta pesutilojen rakenteissa. 6

7 Abstract Pirinen, Juhani: Damages Caused by Microbes in Small Houses, Tampere University of Technology 2006 Keywords: damage caused by microbes, mould problem, moisture damage, building inspection, destructive testing This research introduces various kinds of microbe damages and estimates the causes of moisture accumulation that has led to these damages. Moreover, the methods used to find microbe damages are estimated and compared to the methods commonly used in building inspections in Finland. The database was collected by the repairing advisors of the Pulmonary Association Heli. The building inspections were carried out due to the health symptoms of the occupants, which they considered to be caused by mould. The inspectors aimed at uniform quality by composing a joint method, by comparing the results and at times by inspecting houses together. The database consisted of the reports of 429 one-family houses, which the Pulmonary Association s repairing advisors had investigated during around Finland. A total of 291 houses had one or more microbe damages that the inspectors thought were causing health effects to the occupants. Altogether, these 291 houses had 425 microbe damages because one third of the houses had more than one damage. A total of 82 different kinds of microbe damages were found in the inspected houses. Often, the microbe damages were hidden inside the structures so that no visible mark could be detected on the surface of the building materials. Two thirds of the damages were found by using the non-destructive joint method of building inspection when selling or buying a house (Asuntokaupan kuntotarkastus). One third of the damages could only be found by using destructive testing methods, for example moisture measurements from drilled holes, bulk samples from openings done in structures and microbe analyses of these samples. 7

8 Microbe damages occurred mainly in ground floors, bathrooms and cellars. Only a few microbe problems were caused by the lack of ventilation. The correct use of plastic as a vapour barrier had caused no microbe damages. Various kinds of moisture problems were located; some were caused by diffusion, condensation or capillarity force. However, most of the damages occurred due to water leaking into the structures. Capillarity in the ground was the next common problem. In the houses built before the 60s, the microbe damage was most often in the cellar or in the ground floor structure but quite often in the uppermost floor, too. In the houses of the 60s, every other microbe damage was located in the ground floor structure but also often in the cellar or the bathroom. In the houses of the 70s, the microbe damage was most often in the bathroom but many damages were located in the ground floor structures, too. In the houses of the 80s, half of the microbe damages occurred in the bathroom structures. 8

9 Alkusanat Rakennusten homevauriot on aihe, joka herättää tunteita monella yhteiskunnan tasolla. Keskustelua hometaloista käydään kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla, mutta myös ministeriöissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Lisäksi kansalaisjärjestöt, mm. Hengitysliitto Heli, ovat ottaneet aktiivisen roolin ongelman julkituomisessa ja ratkaisemisessa. Rahaautomaattiyhdistyksen tuella on Helissä tutkittu ja korjattu homevaurioita jo yli kymmenen vuotta. Paljon on saatu aikaan, mutta paljon on vielä tekemättä. Tämä kirja on vain pienen pieni sivuraide työssä, jonka varsinainen tavoite on ihmisten auttaminen heidän suuressa hädässään. Toivottavasti tulevat vuosikymmenet tuovat yhteiskuntaamme turvaverkon myös homeloukkuun pudonneille. Kiitän vastaväittäjiäni Professori Karl Öigeriä ja filosofian tohtori Marja Tuomaista heidän tekemistään väitöskirjaani koskevista huomautuksista ja arvioinneista. Professori Öigeriä ja Professori Olli Seppästä kiitän väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastusvaiheessa tekemistään huomautuksista ja antamastaan ohjauksesta työn parantamiseksi. Kustostani ja työni ohjaajaa Professori Ralf Lindbergiä kiitän paitsi tämän tutkimuksen parissa tekemästään työstä myös kaikista näistä 26 vuodesta, jotka hän on ollut opettajani ja tukeni. Suuret kiitokset ansaitsevat myös työtoverini Hengitysliitto Helin korjausneuvojat Heikki Öhman, Jussi Karjalainen, Jukka-Pekka Kärki ja Tommi Riippa. Unohtaa ei sovi myöskään entistä työtoveriani Kari Vartoa. He ovat pääasiassa keränneet sen aineiston, johon tämä tutkimus pohjaa ja myöskin auttaneet aineiston analysoimisessa vaivojaan säästelemättä. Kiitän myöskin työnantajaani Hengitysliitto Heli ry:tä mahdollisuudesta tämän tutkimuksen tekemiseen. Johtajamme Pertti, Vesa, Riitta ja Veikko ovat aina kannustaneet minua tutkimuksen teossa kunhan se ei häiritse töitä. Myös muut työtoverini ovat aina olleet hyvin kannustavia, kiitos siitä kaikille. Erityisesti Susanne Peuraa tahdon kiittää tutkimuksen taittoon ja painatukseen saamastani avusta, jota ilman kirja olisi saattanut jäänyt ilmestymättä. * Raha-automaattiyhdistystä kiitän taloudellisesta tuesta joka on mahdollistanut korjausneuvontatoiminnan ja siten myös tämän tutkimuksen aineiston syntymisen. * Kiitos myös äidinkielen tarkastaja Iina Suvisto ja englannin kielen tarkastaja Maiju Mutanen 9

10 Dosentti Aino Nevalaista tahdon kiittää siitä, että hän aikoinaan antoi minulle mahdollisuuden tutustua mikrobien ihmeelliseen maailmaan. Ainakin nyt tiedän miten vähän niistä tiedän. Vanhempiani Pekkaa ja Margareettaa ja sisaruksiani Leoa ja Maaritia on kiittäminen siitä, että olen saanut mahdollisuuden akateemisiin opintoihin ja kaiken mahdollisen tuen. Myös kiinnostus ympäröivään todellisuuteen ja halu tutkia ja rakentaa sitä on peräisin kotoa. Meillä vasaraan tartuttiin jo varhain. Suurimmat kiitokset ansaitsee tietysti vaimoni Katri, joka on hoitanut kaiken muun lisäksi myös isin työt kotona, kun aviomies on tehnyt tutkimusta perheen ajalla. Myös appivanhempani Matti ja Kaija ovat olleet korvaamattomaksi avuksi arjen järjestämisessä. Lahdessa 25. syyskuuta 2006 Juhani Pirinen Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii. Muista siellä rakentaa, missä koti maahan sortuu... Pave Maijanen Liidä kanssain, älä pelkää, nauti kunnes löydät parempaa. Vielä hetki, älä pelkää, elä päivä kerrallaan Rauno Pirinen 10

11 Sisällys Tiivistelmä... 5 Abstract... 7 Alkusanat... 9 Käsitteet Johdanto Mikrobivauriot ja rakennustekniikka Mikrobivaurio käsitteenä Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen rajaus Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen lähtökohta Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin Tutkimustehtävä Rakennuskanta eri vuosikymmeninä Ennen 1960-lukua rakennetut talot luvun talot luvun talot luvun talot luvun talot Eri kosteustekniset kartoitukset Asuntokaupan kuntotarkastus, yhteinen toimintamalli Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus, TTYO:n malli Kosteusvauriokuntoarvio Sisäilmaston kuntotutkimus Muita kuntotarkastuksia Hypoteesit Tutkimusmenetelmät Tutkimusaineisto ja sen hankinta Tutkimusaineiston käsittely

12 12 5. Tulokset Yleistä tutkimusaineistosta Tutkimusaineistossa havaittujen mikrobivaurioiden määrä ja vaurioitumistavat Mikrobivaurioiden ja vaurioitumistapojen määrä Rakennusten monivammaisuus Kellariseinien mikrobivauriot Kellariseinien vedeneristyksen ja salaojituksen puutteet Sisäpuolelta suljetut kellariseinät Pintavedet pääsivät kellariin Kosteuden tiivistyminen seinän sisäpintaan Alapohjavauriot Tuulettuvat alapohjat Maanvastaiset alapohjat Yläpohjavauriot Vuotovauriot Huonon tuulettuvuuden aiheuttamat vauriot Pesutilavauriot Pesutilan lattiavauriot Pesutilan seinävauriot Muut pesutilavauriot Pesutilavaurion vaikutus sisäilmaan Ulkoseinävauriot Kondenssivauriot Vuotovauriot Väliseinärakenteiden mikrobivauriot Ilmanvaihtoon suoraan liittyneen mikrobivauriot... 68

13 5.3. Mikrobivaurion havaitsemiseen käytetyt menetelmät Yleisimmät mikrobivauriot, jotka eivät paljastuneet aistinvaraisin menetelmin Tutkimusaineistossa havaittujen mikrobivaurioiden sijainti tai tyyppi Mikrobivaurion sijainti ja vuotoilma Vauriot eri ikäisissä rakennuksissa Ennen 1960-lukua rakennetut talot luvun talot luvun talot luvun talot luvun talot Johtopäätökset Tulosten tarkastelu Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen yleistettävyys Tutkimuksen luotettavuus Tutkimusaineiston hankinnan tausta Tutkimusaineiston luotettavuus Tutkijan luotettavuus Tutkimusmenetelmän luotettavuus Johtopäätökset tulosten luotettavuudesta Jatkotutkimustarpeita Lähdeluettelo Liitteet

14 Käsitteet Tässä esitellään ne tutkimuksessa esiintyneet käsitteet, joille kirjallisuudesta löytyy määritelmä. Kirjoittajan määrittelemät käsitteet on esitetty johdannossa. Aktinomykeetti Aktinomykeetit ovat gram-positiivisia bakteereita, joilla on kyky muodostaa rihmastoa ja itiöitä. Aktinomykeettejä kutsutaan myös sädesieniksi. Aktinomykeetit tuottavat maakellarimaisen hajun /3/. Bakteeri Bakteerit ovat yksisoluisia, alkeistumallisia pieneliöitä, jotka lisääntyvät jakautumalla. Useimmat bakteerit ovat halkaisijaltaan μm ja 1 2 μm pitkiä /3/. Kapillaarinen nousukorkeus, kapillaarisuus Se etäisyys pohjavedenpinnasta, johon vapaa vesi nousee maahiukkasten välisissä huokoskanavissa esiintyvien kapillaarivoimien vaikutuksesta. Kapillaarisuus on sitä suurempaa, mitä hienojakoisempaa maa-aines on. Myös huokoisissa rakennustarvikkeissa esiintyy kapillaarista vedennousua /13/. Kastepiste Kastepistelämpötila, lyhyemmin kastepiste, on lämpötila, johon ilman pitäisi jäähtyä, jotta kyllästystila saavutettaisiin /3/. Kosteusvauriokuntoarvio Rakennustekninen tarkastus, jossa selvitetään kiinteistön tai sen osan kunto mahdollisten kosteusvauroiden osalta aistinvaraisin, kokemusperäisin ja pintoja rikkomattomin menetelmin pintakosteuden osoittimia apuna käyttäen /3/. Kuntoarvio Rakennustekninen tarkastus, jossa selvitetään kiinteistön tai sen osan kunto aistinvaraisin, kokemusperäisin ja pintoja rikkomattomin menetelmin /3/. 14

15 Kuntotutkimus Rakennustekninen tutkimus, jossa selvitetään rakenteiden, rakennusosien ja koneteknisten järjestelmien kunto käyttämällä mittauksia, rakenteiden avaamista ja laboratoriotutkimuksia. Kuntotutkimus on luonteeltaan tarkempi kuin kuntoarvio /3/. Mikrobi Tässä yhteydessä mikrobeilla tarkoitetaan home- ja hiivasieniä sekä bakteereita /3/. Mikrobikasvusto Tässä yhteydessä rakennuksen sisäpinnoilla, pintojen alla tai rakenteiden sisällä kasvava home- ja hiiva- ja bakteerikasvusto, joka on silmin nähtävää tai varmennettu mikrobiologisten analyysien avulla /3/. Tässä tutkimuksessa mikrobivaurioksi on yleensä tulkittu Asumisterveysohjeen mukaisesti arvioitu mikrobikasvusto, jonka vaurioalue tai -pinta on ollut vähintään 1 m2 /3/. Mikäli tästä on poikettu, on poikkeama mainittu asiayhteydessä. Märkätila Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja omakotitaloissa ovat kylpyhuoneet ja saunat /20/. Tila, jossa lattiakaivo on tarpeen veden poistamiseksi tilan lattialta. Esimerkiksi suihkutilat ovat tyypillisiä märkätiloja /13/. Rakennusmateriaalinäyte Rakennusmateriaalinäyte on rakennusmateriaalin pinnalta tai rakenteesta otettu näytepala /2/. Rakenteiden kosteus Rakenteiden kosteudella tarkoitetaan sellaista ylimääräistä rakennuksen rakenteissa esiintyvää kosteutta, joka voi aiheuttaa rakenteen vaurioitumista tai johtaa terveyshaittaa aiheuttavan mikrobikasvuston kehittymiseen rakenteisiin (kosteusvaurio) /2/. 15

16 Riskiarvio Riskiarviolla selvitetään ne rakenteet, joihin kuntotutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta turhilta mittauksilta ja tutkimuksilta vältytään. Riskiarviolla selvitetään rakenteiden todennäköiset vaurioitumisriskit ja vaurioiden syyt. Samalla muodostuu käsitys kuntotutkimuksen laajuudesta /12/. Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus (% RH) on todellisen vesihöyrynpaineen ja kyllästyshöyrynpaineen välinen suhde (tavallisesti prosentteina) tietyssä lämpötilassa. Se kertoo, kuinka monta prosenttia absoluuttinen kosteus on vallitsevan lämpötilan kyllästyskosteudesta /3/. Sädesieni ks. aktinomykeetti Terveyshaitan toteaminen (mikrobiperäinen) Silmin havaittavaa mikrobikasvustoa asunnon sisäpinnoilla ja sisäpuolissa rakenteissa, ulkovaipan lämmöneristeen sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana /2/. Terveyshaitta Terveydensuojelulain 1 :n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteista aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista /2/. Vaurioalue, -pinta Tässä yhteydessä termiä käytetään sellaisesta rakennuksen sisäpinnan alueesta tai rakenteen osasta, jossa on havaittavissa tai voidaan epäillä olevan näkyvää mikrobikasvustoa tai alueella on selviä kosteusjälkiä. Kasvuston esiintyminen tulee varmentaa mikrobiologisin menetelmin /3/. 16

17 1. Johdanto 1.1. Mikrobivauriot ja rakennustekniikka Suomessa on tehty 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella suuri määrä rakennuksiin liittyvää mikrobiologista tutkimusta. Paljon on tehty myös tutkimusta, joka keskittyy sisäilmavälitteisten tekijöiden aiheuttamaan ihmisten terveydelliseen oireiluun rakennuksissa. Meillä on myös ollut merkittäviä tuotekehityshankkeita, jotka liittyvät uusien rakennusten kosteus- ja sisäilmaolosuhteisiin. Näistä laajin oli Teknologian edistämissäätiö Tekesin Terve talo -teknologiaohjelma, jossa rahoitettiin 123 tutkimus- tai tuotekehityshanketta vuosina /23/. Rakennusten kosteusongelmat liittyvät viime kädessä aina itse rakennukseen, sen arkkitehtuuriin, rakenneratkaisuihin, teknisiin järjestelmiin, huoltoon ja käyttöön ja varsinkin sen rakenteiden kosteusfysikaaliseen toimintaan. Hämmästyttävän vähän on tehty tutkimusta siitä, miksi rakennukset itse asiassa vaurioituvat. Missä rakenteissa on eniten mikrobivaurioita? Missä rakenteissa olevat mikrobivauriot aiheuttavat eniten oireita rakennusten käyttäjille? Miten kosteus on rakenteisiin joutunut? Kaikki nämä aika oleelliset kysymykset ovat vastaamatta. Meillä on ohjeita, joissa kerrotaan, miten uusia rakennuksia tehdään ja miten vanhoja korjataan. Näiden ohjeiden taustaksi ei kuitenkaan ole lainkaan tutkimuksia, jotka osoittaisivat kuinka paljon ko. ohjeille on tarvetta. Tällä hetkellä emme tiedä, montako vaurioitunutta maanvastaista tai tuulettuvaa alapohjaa maassamme on, moniko peltinen tai bituminen vesikatto vuotaa, tai kuinka monta kipsilevyrakenteista pesuhuoneen seinää on homeessa. On mahdollista, että meillä on tehty ohjeita, joille on hyvin vähän käyttöä ja toisaalta meiltä saattaa puuttua ohjeita hyvin yleisten vaurioiden korjaamiseksi. Meillä on lähdetty liikkeelle uusien ratkaisujen luomisesta vanhojen tilalle, juurikaan uhraamatta voimavaroja entisten ongelmien ymmärtämiseen. On olemassa hyvin vähän tietoa siitä, miten sisäongelmaisia taloja tulisi tutkia. Emme tiedä, mitkä tutkimustavat ovat tehokkaita ja mitkä enemmän tai vähemmän rahan ja ajan tuhlaamista. Tämä asettaa varsinkin tutkimusten ja korjausten tilaajat usein vaikeaan asemaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisen pientalokannan mikrobiperäisten sisäilmaongelmien lähteitä eli kansankielellä homevaurioita. Nykyisten ongelmien ymmärtäminen 17

18 auttaa varmasti sekä korjaamaan vanhaa rakennuskantaa että rakentamaan terveempiä uusia rakennuksia. Pientalolla käsitetään tässä tutkimuksessa yhden tai kahden perheen asunnoksi tarkoitettua rakennusta. Yhden perheen talot ja paritalot ovat rakenteiltaan samankaltaisia. Saman tyyppisiä rakenteita on käytetty paljon myös rivitaloissa. Kaikki tutkimuksessa käsitellyt talot olivat joko omakotitaloja tai osakeyhtiöön kuuluvia yhden perheen taloja Mikrobivaurio käsitteenä Mikrobeja on kaikkialla luonnossa ja myös ulkoilmassa suuren osan vuotta. Siksi niitä on myös aina rakennusten ulkovaipoissa ja usein myös ulkovaipan rakenteiden sisällä ilman, että on syytä puhua kosteus- ja homevauriosta tai mikrobivauriosta. Tästä syystä on erittäin vaikea määritellä rakennuksiin tai sisäilmaan liittyviä asioita mikrobien kautta. Tunnetaan kuitenkin joitakin mikrobilajeja, jotka ovat tyypillisiä kosteusvaurioituneille rakennuksille ja jotka eivät ole valtalajistoa luonnossa. Näitä kutsutaan kosteusvaurioindikaattorilajeiksi. On myös määritelty rajoja sille kuinka paljon ulkoilman valtalajistoja saa rakenteissa kasvaa ilmaan että kasvusto olisi tulkittava mikrobivaurioksi. Kosteusvaurioindikaattorit ja edellä mainitut rajat on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön v julkaisemassa Asumisterveysohjeessa /2/. Kosteus- ja homevaurioihin ja erilaisiin muihin sisäilmaongelmiin liittyvä käsitteistö on suhteellisen uutta ja osittain vielä vakiintumatonta. Tähän ongelmaan törmäävät jatkuvasti sekä erilaisten selvitysten tilaajat että myös alalla työskentelevät konsultit ja tutkijat. Kosteusvauriosta puhuttaessa tarkoitetaan usein itse asiassa sellaista rakennetta, jossa on homekasvustoa tai jotain muuta mikrobikasvustoa. Koti- ja ulkomaisissa englanninkielisissä tutkimuksissa kosteusvaurioituneista rakenteista käytetään esimerkiksi nimikettä moisture problem, mikä suoraan käännettynä tarkoittaa kosteusongelmaa /5/10/. Käsite on kuvaava. Kysymyksessä on kosteus, joka on aiheuttanut ongelman. Toisaalta monissa tutkimuksissa käytetään myös käsitettä moisture damage, jolla tarkoitetaan rakennetta, joka on mikrobien vaurioittama liiallisen kosteuden takia /5/8/11/. Kirjallisuudesta löytyy myös käsite mould problem, jonka suora käännös tarkoittaa suurin piirtein meillä epävirallisesti käytettyä käsitettä homeongelma /8/10/. Edellä mainittuja käsitteitä ovat tutkijat käyttäneet tarkoittamaan samaa asiaa eli kosteuden takia mikrobivaurioitunutta rakennuksen osaa. 18

19 Lisäksi kirjallisuudesta löytyvät mm. käsitteet mould growth eli homekasvu ja mould odor eli homeen haju /6/. Sisäilmaan liittyvistä ongelmista käytetään usein käsitettä indoor air problem, johon on sisällytetty kaikki sisäilmaan liittyvät ongelmat /5/11/. Asumisterveysohje jakaa sisäilmatekijät kolmeen ryhmään: fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät, joille kullekin on määritelty mitattavia raja- tai viitearvoja /2/. Terveysvaikutuksiin liittyviä kirjallisuudessa käytettyjä käsitteitä ovat mm. health effects eli terveysvaikutukset /10/ ja health symptoms eli terveysoireet /6/, joilla on tutkimuksissa tarkoitettu käytännössä samaa asiaa. Samaa asiaa tarkoittanee myös Asumisterveysohjeen käyttämä käsite terveyshaitta /2/. Englannin tai suomenkielisistä tutkimusjulkaisuista ei löydy kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyville käsitteille virallisia tai tiedeyhteisön yhteisesti hyväksymiä määritelmiä. Paljon kirjallisuudessa käytetty suomenkielinen ilmaisu on kosteus- ja homeongelmat. Asumisterveysohjeessa puhutaan home- ja kosteusvaurioista. Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen rakennusten mikrobivaurioiden tulkinnassa on nojauduttu Asumisterveysohjeeseen /2/ ja sitä tulkitsevaan Asumisterveysoppaaseen /3/, jossa lukee: Rakennuksen mikrobien aiheuttaman terveyshaitan määritelmä Rakennuksen mikrobikasvustolla tarkoitetaan pinnoilla/ rakenteissa home-, hiiva- tai bakteerikasvustoa, joka on silminnähtävää tai se on varmennettu mikrobiologisten analyysien avulla. Tällaista mikrobikasvustoa esimerkiksi asunnon sisäpinnoilla, sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana. Tämä perustuu siihen, että mikrobikasvustoista irtoaa itiöitä, muita hiukkasia, hajua aiheuttavia ja muita haihtuvia yhdisteitä huoneilmaan. Irtoamiseen vaikuttavat ilmavirtaukset, ihmisen toiminnat, esimerkiksi siivous, ja kosteuden vaihtelu. Pienen kokonsa vuoksi mikrobihiukkaset pysyvät ilmassa pitkiä aikoja, ja tilassa oleskelevat henkilöt altistuvat niille hengitysteiden ja ihon välityksellä. Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa rakenteissa saattaa esiintyä suuria mikrobipitoisuuksia ilman, että kysymyksessä on varsinainen mikrobikasvu. Pesuhuoneiden pinnoilla ja muissa kosteudelle alttiissa paikoissa saattaa esiintyä suurta pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan yleensä poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilman- 19

20 vaihtoa. Tällöin ei välttämättä ole kysymys lain tarkoittamasta terveyshaitasta /3/. Tässä tutkimuksessa on kosteusvaurioksi tulkittu tilanne, jossa rakenneosassa on enemmän kosteutta, kuin siinä pitäisi olla ympäröivien rakenteiden tai ilmatilan kosteuden vaikutuksesta, tai rakenneosassa on enemmän kosteutta, kuin se kestää ilman, että kyseisessä materiaalissa tai sen pinnalla aktivoituu mikrobikasvu. Kosteusvauriolla ei tässä tutkimuksessa tarkoiteta mikrobivauriota tai -ongelmaa. Koska rakennusmateriaaleissa voi homesienien lisäksi kasvaa mm. lahosieniä, leviä, bakteereja, ameboja ja homesienten tapaisia sädesienibakteereja, käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä mikrobivaurio. Tällä tarkoitetaan sitä, että rakennusmateriaalin liiallisen kostumisen takia, siihen on syntynyt pieneliökanta, joka joko vahingoittaa materiaalia tai itiöidensä ja aineenvaihduntatuotteidensa kautta aiheuttaa rakennuksissa oleskeleville ihmisille terveyteen liittyviä oireita. Mikrobivauriolla tarkoitetaan siis edellä esitettyä Asumisterveysoppaan määrittelemää rakennuksen mikrobikasvustoa. Mikrobivaurioihin liittyvän käsitteistön kehittämisestä on tekijän ehdotus liitteessä Tutkimuksen tausta Rakennusten mikrobivaurioiden tiedetään vaikuttavan rakennuksissa oleskelevien ihmisten terveyteen. Mikrobit tarvitsevat kasvaakseen ravinteita, lämpöä ja kosteutta. Osa mikrobeista pystyy elämään varsin matalissa lämpötiloissa, joten jokaisen rakennuksen vaipassa on ajoittain riittävästi lämpöä niiden kasvamista varten. Useimmat rakennusmateriaalit sisältävät myös mikrobeille sopivia ravinteita. Näin ollen kosteus on käytännössä ainoa tekijä, jota hallitsemalla mikrobikasvua voidaan hillitä /5/6/8/11/. Rakennuksen sisäpinnoilla tai rakenteiden sisällä oleva liian suuri kosteus aiheuttaa yleensä ennemmin tai myöhemmin sellaisen mikrobikasvuston, jonka itiöillä tai aineenvaihduntatuotteilla on ihmisten terveyttä heikentävä vaikutus. Tämä on kansainvälisesti tunnustettu tosiseikka, jota on selvitetty useissa tutkimuksissa ympäri maailman. Indoor Air -julkaisun numerossa 11/2001 olleessa katsauksessa havaittiin asiaa tutkitun ainakin 590 epidemiologisessa selvityksessä /5/. Mikrobivaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen mekanismit tunnetaan kuitenkin huonosti IgE-välitteistä allergiaa lukuun ottamatta, joka on harvinainen. Yksilötasolla tutkimusmenetelmät ovat tällä hetkellä puutteelliset. Pitäviä syy- 20

21 ja seurausyhteyksiä mikrobialtistuksen ja oireiden välillä on vaikea todistaa nykyisin käytössä olevilla diagnostisilla menetelmillä. Vielä ei tarkasti tiedetä, mikä kosteusvauriomikrobeissa aiheuttaa oireita ja millä mekanismilla /5/. Suomalaisissa pientaloissa tiedetään olevan paljon kosteusvaurioita. Jäljempänä esiteltävien eri tutkimusten pohjalta arvioiden kosteusvaurioita on joka toisessa pientalossa. Mikrobivaurioksi kosteusvaurio näyttäisi kehittyneen noin joka neljännessä pientalossa. Se, kuinka moni näistä mikrobivaurioista aiheuttaa asukkaille terveyshaittoja, ei ole tehdyistä tutkimuksista varmuudella selvinnyt. Mikrobien terveyteen vaikuttavia mekanismeja tunnetaan vielä huonosti, ja ihmisten vastustuskyvyssä mikrobeja vastaan vaikuttaa olevan paljon eroja. Asukkaiden oireilusta mikrobivauriokorjausten jälkeen ei ole toistaiseksi saatu juurikaan luotettavia seurantatietoja. Sisäilmaan liittyy myös monia muita fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa epäviihtyvyyttä ja terveyshaittoja asukkaille. Näiden ilmiöiden erottaminen mikrobilähtöisistä tekijöistä on välillä erittäin vaikeaa ja usein ne vaikuttavat sisäilmassa yhtä aikaa mikrobilähtöisten tekijöiden kanssa. Esimerkiksi kosteus saattaa mikrobiperäisten epäpuhtauksien lisäksi irrottaa rakennusmateriaaleista erilaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat oireilua /25/. Kirjallisuudesta selviää, että kosteusvauriotyyppejä on paljon ja ne kohdistuvat eri osiin rakennusta ja aiheutuvat myös eri kosteuslähteistä. Tyypillisiä kosteuslähteitä ovat vesi- ja lumisade, maakosteus ja ihmisten talojen sisällä tuottama kosteus. Sateet rasittavat tyypillisesti rakennuksen vesikatetta ja julkisivuja, mutta myös erilaisten valumien kautta perustusrakenteita. Maakosteus rasittaa yleensä rakennuksen alapohjaa ja kellariseiniä. Talon sisäpuolella tuotettu kosteus voi kertyä rakennuksen vaipan rakenteisiin haitallisessa määrin, jos rakennusosat ovat rakennusfysikaalisesti väärin suunniteltuja tai toteutettuja Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin sellaisista rakennuksista, joiden asukkaista joko osa tai kaikki saivat omasta mielestään kotinsa sisäilmasta terveyteen liittyviä oireita. Sekä asukkaat että rakennukset tarkastaneet asiantuntijat pitivät tarkastusta edeltäneessä keskustelussa oireita niin vakavana terveyshaittana, että talo oli syytä tutkia. Mikrobivaurioiden ja terveyden välisiä suhteita ei tässä tutkimuksessa muuten selvitetty eikä todistettu. 21

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

KORAMO JANNE. Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa

KORAMO JANNE. Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa KORAMO JANNE Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa OPINNÄYTETYÖT, RAKENNUSTERVEYS 2013 JANNE KORAMO Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset

Lukuisat epidemiologiset tutkimukset FM, tutkija Kaisa Jalkanen FT, dosentti, johtava tutkija Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys -yksikkö, Kuopio Mikrobiologiset menetelmät homevaurion toteamisessa Homekasvua

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 Fax. ( 03) 877 5450 Hannele Rämö 044 551 8542 ASUNNON HOME- JA KOSTEUSVAURIOT JA NIISTÄ SELVIÄMINEN Asuntokauppa on tavalliselle

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö Tausta: DI Hometalkoiden kuulumisia Katja Outinen Kosteus- ja hometalkoiden tausta Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 Kuntotutkija Pertti Heikkinen pera.heikkinen@savoraoy.com RTA, mikä on riskirakenne? Rakenne, joka kosteusvaurioituu tilojen ja rakenteiden normaalikäytössä tai

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä ALTISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Sisäilmastoseminaari 2015 Katja Tähtinen¹, Veli-Matti Pietarinen¹, Sanna Lappalainen¹, Anne Hyvärinen²,

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto LIITTYVÄ LAUSUNTO 9.4.2015 Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA LIITTYVÄ LAUSUNTO 1

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO)

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO) ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO), HELSINKI 1. jakso Tiistai 27.8.2013 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.10 Avaus, ohjelman esittely Koulutusjohtaja, DI, KM, emba Pertti Huhtanen

Lisätiedot