Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2."

Transkriptio

1 Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen,

2 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia? Sisäilma- ja materiaalinäytteet (mikrobit, toksisuus, kuidut, hiukkaset, voc-yhdisteet, radon, hiilidioksidi ) Kosteusmittaukset Paine-eromittaukset Vuotoselvitykset merkkiainekokeella Ilmatiiviysmittaukset Ilmamäärien mittaukset Lämpökuvaukset Haitallisten aineiden tutkimukset Laskennalliset tarkastelut Käyttäjäkyselyt... Olipa tutkimusten sisältö mitä tahansa, niin konkreettisiin korjaustoimenpiteisiin pitää päästä käsiksi Käyttäjien kokemat oireet mikrobinäytetulokset kosteusmittaustulokset riskirakenteet veden- ja kosteudeneristys lämmöneristys ilmatiiviys kantavien rakenteiden kunto haitalliset aineet rakennuksen ikä ja kuluneisuus taloudelliset rajoitteet käyttäjien odotukset jne TEKISINKÖ KORJAUSSUUNNITELMAN VAI EHDOTTAISINKO LISÄÄ JATKOTUTKIMUKSIA?

3 Sisäilmaongelmien tutkimisen vaiheet Lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008 Sisäilmaongelmien tutkimisen vaiheet ei kannata sännätä suoraan materiaali- tai sisäilmanäytteenottoon TÄMÄ ON TÄRKEIN VAIHE MIKSI KUITENKIN USEIMMITEN SIVUUTETAAN LÄHES KOKONAAN? Lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008

4 Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt 1. Riittämätön tai huonosti toimiva ilmanvaihto 2. Rakenteiden ja niiden liittymäkohtien huono ilmatiiviys, minkä seurauksena sisätiloihin päin suuntautuvien vuotoilmavirtausten mukana rakenteista ja maaperästä kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan 20% Riittämätön ilmanvaihto ja / tai hallitsemattomat ilmavuodot 80% Kosteus- ja homevauriot, tavanomaisuudesta poikkeavat materiaalipäästöt ja muut syyt Lähde: Dokumentoimaton Mutu-tieto

5 Uudet ja tehokkaat ilmanvaihtolaitteetkaan eivät auta, mikäli ne eivät ole päällä tai toimivat vajaateholla Hiilidioksidipitoisuuteen perustuva tehonsäätö on energiansäästön kannalta hyvä ratkaisu, mutta käytännössä se reagoi hieman viiveellä eikä varmista sitä, että myös varsinaisen käytön ulkopuolisena ajankohtana materiaalipäästöjen ja muiden epäpuhtauksien pitoisuudet sisäilmassa pysyisivät mahdollisimman pienenä.

6 Myös nykyisten ilmanvaihtomääräyksien ohjearvot johtavat ongelmakohteissa usein riittämättömään ilmanvaihtuvuuteen Sisäilmakorjauksen jälkeen ilmanlaadun tulee olla rakennuksen kaikissa tiloissa jatkuvasti korostetun hyvä, jotta myös käyttäjät kokevat selvän muutoksen tapahtuneen verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Energiansäästönäkökulmat ovat toisarvoisia arvioitaessa lopputuloksen onnistumista Vanhainkodin käytävä onko yhteensä 40 l/s (0,5 l/s,m 2 ) riittävä ilmamäärä? Ilmavuotojen mukana rakenteista kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan

7 Tunnista riskirakenteet! niiden kautta kulkeutuva vuotoilma sisältää epäpuhtauksia todennäköisimmin luvulle asti kosteusteknisellä suunnittelulla varmistettiin, ettei rauta ruostu eikä puu lahoa homehtumisen estäminen edellyttää selvästi kuivempia olosuhteita Tunnista vauriot ja riskit!

8 Tunnista vauriot ja riskit! Kosteusmittaustulosten tulkinta kumpi rakenteista on ongelmallisempi? +10,6 C RH 59 % +19,9 C RH 61 % Sisäilma: +22,5 C, RH 33 % Ulkoilma: +10,1 C, RH 62 %

9 Kosteusmittaustulosten tulkinta tarkastele huokosilman vesihöyrypitoisuutta! +10,6 C RH 59 % 5,8 g/m 3 +19,9 C RH 61 % 10,4 g/m3 Sisäilma: +22,5 C, RH 33 %, 6,6 g/m 3 Ulkoilma: +10,1 C, RH 62 %, 5,9 g/m 3 Maanvastaisissa betonilattioissa luvuilla käytetyt lastuvillalevyeristeet ja mineraalivillat ovat vähintäänkin sisäilmariski

10 Vanhat ilman betonilaatan alapuolista lämmöneristystä olevat puukoolatut lattiat ovat riskirakenteita Puualapohjat ovat vaurioherkkiä ryömintätilaan valuvat pintavedet aiheuttavat aina merkittävän vaurioriskin

11 Ryömintätilojen purkamattomat muottilaudoitukset ovat sisäilmariski Maaperässä ja alapohjan täyttökerroksissa on aina mikrobikasvustoja myös uusissa karkearakeissa sepelitäytöissä

12 Tunnista riskirakenteet! Kuvan lähde: Kerrostalot Vanhojen täytemateriaalien mikrobikasvustoja ei ole käytännössä mahdollista paikantaa näytteenotolla

13 Ainoastaan kokonaan purettu, puuttuva rakenne on täysin steriili Tunnista riskirakenteet! Pöly- ja mikrobipäästöt verhomuurauksen taustan ilmavälistä ja eristeistä huonetiloihin Kuvan lähde: Kerrostalot

14 Maanvastaisen seinän huokoiset lämmöneristeet ovat aina enemmän tai vähemmän homeessa Tunnista riskirakenteet! Kuvan lähde: Kerrostalot

15 Kaksoislaattavälipohjien muottilaudat ovat lähes aina mikrobivaurioituneita Tunnista riskirakenteet! Kuvan lähde: Kerrostalot

16 Lämmöneristekerrosten kautta tapahtuvat ilmavuodot ovat sisäilmariski - myös uudessa rakennuksessa Ohut tiiliverhous ei pidä sadevettä yhtään - muurauksen minipaksuus vähintään 130 mm

17 Eristevillakuitujen ja lasikuitujen terveysvaikutukset Eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveysvaikutuksia (IARC: luokka 3) Iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä Saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille Eristevillakuiduissa sideaineena käytetty fenoliformaldehydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja Lähde: Heidi Salonen, TTL

18 Tunnista riskirakenteet! niiden kautta kulkeutuva vuotoilma sisältää epäpuhtauksia todennäköisimmin XX? Muuttuvatko rakenneratkaisut ja lämmöneristeet tulevaisuudessa paremmin ilmaa pitäviksi? Ilmaa läpäisevien huokoisten lämmöneristeiden kautta virtaava ilma on epäpuhdasta viimeistään eristeen ulko-osien homehduttua muutamien vuosikymmenten kuluessa. Harkkojen, hirsien, solumuovieristeiden ja muiden vastaavien rakenteiden tapauksessa vuotoilma on pääsääntöisesti peräisin suoraan ulkoilmasta ja siten puhtaampaa. Ilmaa läpäisevien huokoisten lämmöneristeiden kautta virtaava ilma on epäpuhdasta viimeistään eristeen ulko-osien homehduttua muutamien vuosikymmenten kuluessa. Harkkojen, hirsien, solumuovieristeiden ja muiden vastaavien rakenteiden tapauksessa vuotoilma on pääsääntöisesti peräisin suoraan Vielä ulkoilmasta kun vältettäisiin ja siten puhtaampaa. vettä keräävät urat

19 Mikrobiperäisiä epäpuhtauksia löytyy aivan varmasti kaikista rakennuksista Ryömintätilat, maanvaraiset alapohjarakenteet, maaperä, huokoisten lämmöneristekerrosten (esim. mineraalivilla) ulko-osat, tuulensuojalevyt ja tuuletusrakojen pinnat ovat aina mikrobiepäpuhtauksien lähteitä eikä niiden esiintymistä kannata lähtökohtaisesti edes tutkia Mikrobiperäisiä epäpuhtauksia löytyy myös vanhojen rakennusten orgaanisista rakennusmateriaaleista (turve, olki, sammal, sahanpuru ja muut täytteet) Lisäksi mikrobiperäisiä epäpuhtauksia esiintyy tietysti myös varsinaisissa kosteusvaurioituneissa materiaaleissa Käytännön ohjeita mikrobinäytetulosten tulkintaan ja tutkimustarpeen arviointiin Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008

20 Käytännön ohjeita mikrobinäytetulosten tulkintaan ja tutkimustarpeen arviointiin Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008 Materiaalinäytteiden tulosten merkityksen ja korjaustarpeen arviointi sisäilman laadun kannalta 1. Kuinka lähellä huonetilan sisäpintaa tutkittava materiaali sijaitsee? 2. Tuottaako mikrobikasvusto hajua? 3. Onko rakenteissa poikkeavaa kosteutta? 4. Tuleeko tutkitun rakenteen kautta ilmavuotoja sisäilmaan päin? Lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008 Kosteusvaurioita tuulensuojalevyn ulkopinnalla Kosteusvaurioita ulkoseinän sisäpinnalla

21 Rakenteiden on aina oltava ilmatiiviitä ilmanvaihtojärjestelmästä tai sen säädöistä riippumatta Rakennuksen painesuhteet vaihtelevat jatkuvasti sääolosuhteiden mukaan Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero (Pa), positiivinen lukema tarkoittaa sisäpuolista ylipainetta 50,00 Pa 45,00 Pa 40,00 Pa 35,00 Pa 30,00 Pa 25,00 Pa 20,00 Pa 15,00 Pa 10,00 Pa 5,00 Pa 0,00 Pa -5,00 Pa -10,00 Pa -15,00 Pa -20,00 Pa -25,00 Pa -30,00 Pa -35,00 Pa -40,00 Pa -45,00 Pa -50,00 Pa : : : : : : : : : : : : : :00 Huone 06B2, itäjulkisivu (paine-eroanturi nro 1) Huone 17B2, länsijulkisivu (paine-eroanturi nro 3) Huone 08A3, pohjoisjulkisivu (paine-eroanturi nro 5) Huone 22A3, eteläjulkisivu (paine-eroanturi nro 7) : : : : : : : : : : : : : : :00

22 Lvis-läpiviennit ja muut yksityiskohdat ovat tyypillisiä ilmavuotokohtia Lvis-läpiviennit ja muut yksityiskohdat ovat tyypillisiä ilmavuotokohtia

23 Esimerkkejä vanhojen rakennusten ilmavuotokohdista Esimerkkejä vanhojen rakennusten ilmavuotokohdista

24 Alapohjan läpivientien kautta ryömintätilasta virtaa epäpuhdasta ilmaa sisätiloihin Ilmatiiviyden vaikutus vuotoilmanvaihtoon paine-eron kasvaessa vuotoilmamäärä kasvaa merkittävästi

25 Ilmavuodot heikentävät energiataloutta ja lämpöviihtyvyyttä sekä lisäävät kosteusvaurioiden riskiä Ilmavuodot ja sisäilman radon

26 Lattiapintojen ilmatiivistäminen onnistuu varsin helposti millä tahansa ilmaa pitävällä kerroksella

27 Lattianurkkien ilmatiivistäminen Älykkäät höyrynsulkukalvot varmistavat kuivumiskykyä ja toimivat samalla myös kapselointikerroksena

28 Esimerkki puurunkoisen rakennuksen tiivistämisestä polyamidikalvolla Kattonurkkien ilmatiivistäminen

29 Kattonurkkien ilmatiivistäminen Yläpohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen

30 Välipohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen Välipohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen

31 Välipohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen Yläpohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen

32 Läpivientien ja yksityiskohtien ilmatiivistäminen Läpivientien ilmatiivistämiseen on saatavilla valmiita tuotteitta

33 Läpivientien ja yksityiskohtien ilmatiivistäminen Läpivientien ja yksityiskohtien ilmatiivistäminen

34 Ikkunaliittymien tiivistäminen Maanvastaisissa lattioissa on ongelmia kaikenikäisissä rakennuksissa

35 Maanvaraisen betonilaatan rakennuskosteuden kuivuminen Betonilaatan ja lämmöneristeen välissä eikä myöskään suoraan lämmöneristeen alapuolella saa olla muovikalvoa, jotta rakennuskosteuden kuivuminen myös alaspäin on mahdollista Kuvien lähde: Maanvastaiset alapohjarakenteet kosteustekninen mitoittaminen ja korjaaminen, TTY 2002 Maanvaraisen betonilaatan rakennuskosteuden kuivuttua kosteusvirran suunta on ylöspäin Lattianpäällysteen vaikutus lämmöneristämättömän betonilaatan kosteusjakaumaan Tässä tilanteessa laatan tai lämmöneristeen alla oleva muovikalvo toimisi tehokkaana kosteussulkuna varmistaen rakenteen kosteusteknistä toimivuutta Vesihöyryä läpäisevä lattianpäällyste Tiivis lattianpäällyste Kuvien lähde: Maanvastaiset alapohjarakenteet kosteustekninen mitoittaminen ja korjaaminen, TTY 2002

36 Onko salaoja pelkkä reikä maassa? Diffuusion vaikutuksesta siirtyvä vesihöyry Kapillaarivoimien vaikutuksesta siirtyvä vesi Painovoiman vaikutuksesta valuva vesi Onko salaoja pelkkä reikä maassa? Virtaako putkissa koskaan vettä?

37 Salaojituksen tärkein tehtävä on yleensä johtaa peruskaivantoon kerääntyvät sadeja sulamisvedet pois Maanvastaisten rakenteiden korjausperiaatteet onko pelkkä salaojitus riittävä toimenpide?

38 Sisäpuoliset korjausmenetelmät kapillaarikatkon rakentaminen Sisäpuoliset korjausmenetelmät hengittävä suolankeräyslaastirappaus

39 Maanvastaisten rakenteiden ilmatiivistäminen Lattianurkkien ilmatiivistäminen

40 Korjauskohteissa yksityiskohtien tiivistäminen voidaan tehdä esimerkiksi vedeneristysmassalla ja tiivistysnauhoilla Epoksipohjusteet toimivat kosteussulkuna ja kapselointikerroksena

41 Kapselointi- ja tiivistyskorjausten riskejä Rakenteiden kuivumiskyky heikkenee hallitsemattomien ilmavuotojen poistumisen sekä uusien vesihöyrynvastusta kasvattavien ainekerrosten lisäämisen seurauksena (vrt. esimerkiksi vesivahinkotilanteet sekä ulkoseinärakenteeseen upotettujen puupalkkien lahovauriot ja valesokkelirakenteet) Tiivistyksessä käytettävien materiaalien pitkäaikaiskestävyydestä ei ole kattavaa tietoa (vrt. esim. elastisten vedeneristys- ja saumamassojen kovettuminen pitkän ajan kuluessa) Lattiapinnan ja lattianurkkien tiivistäminen kasvattaa yleensä seinärakenteiden kosteusrasitusta, mikä edellyttää rakenteiden ja niiden kosteustilan huolellista selvittämistä sekä tapauskohtaista harkintaa muuten voidaan olla menossa ojasta allikkoon. Kapselointi- ja tiivistyskorjausten riskejä Tiivistyksessä ja kapseloinnissa käytettävien materiaalien diffuusiotiiviydestä ei ole tietoa tai se ei välttämättä ole riittävä kaikkien kaasumaisten epäpuhtauksien torjumiseksi (esim. öljyja PAH-yhdisteet) Kapseloinneissa käytettävät epoksihartsit ovat tekijöilleen haitallisia ja mahdollisesti tulevaisuuden haitta-aineita vaikeuttaen myöhempiä korjaustöitä

42 Rakenteita tiivistämällä ei voi korjata vesivahingon tai muun syyn aiheuttamaa aktiivista kosteusvaurioita!

43 Sisäpintojen ja sisäverhousten home- ja mikrobivaurioituneet materiaalit on aina poistettava Siivousvesien aiheuttamat kosteusvauriot ovat mahdollisia kaikenikäisissä rakennuksissa

44 Aika moni rakennus on vaurioitunut ensimmäisen kerran jo rakennusvaiheessa puutteellisen sääsuojauksen seurauksena Vanhoissa teollisuusrakennuksissa haitallisia aineita on imeytynyt rakenteisiin ja voivat aiheuttaa esteitä rakennuksen käytölle

45 Asbesti Mineraaliöljyt Raskasmetallit PAH-yhdisteet PCB Korjausten toteutus ja tiedonhallinta Usein tämä ratkaisee onnistumisen Alkuperäisen kuvan lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008

46 Ilmatiiviiden rakenteiden toteuttaminen edellyttää valvontaa ja laadunvarmistusta

47 Ilmavuotoluvun mittaus, merkkiainekokeet ja lämpökuvaus osana laadunvarmistusta

48 Ilmavuotoluvun mittaus, merkkiainekokeet ja lämpökuvaus osana laadunvarmistusta Vanhojen ongelmien korjaamisen lisäksi on vältettävä myös uudet ongelmat - Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen Mikä kosteus sallittu? Parketti Laminaatti Muovimatto Linoleum Kumimatto Keraaminen laatta jne Maali Epoksi Akryyli Polyuretaani jne Päällystetty betonilattia Pinnoitettu betonilattia

49 Suomessa on tällä hetkellä maailman parhaimmat ja yksityiskohtaisimmat ohjeet päällystettävyyden arviointiin ja siitä huolimatta erityisesti tiiviiden julkisten tilojen muovimattojen asennus epäonnistuu lähes poikkeuksetta

50 Tasoitus ja liimaus nostavat pintakerrosten kosteuspitoisuutta merkittävästi Tilanne tasoituksen jälkeen Päällystyskelpoinen kuiva lattia ennen tasoitusta Tilanne lattianpäällysteen liimauksen jälkeen Kuvan lähde: Sami Niemi Muovi-, linoleum-, tekstiili- sekä kumimatot ja laatat Lattiapäällysteen vesihöyrynvastus Z vaikuttaa siihen, miten hyvin betonin kosteus pääsee poistumaan rakenteesta aiheuttamatta vahinkoa. Kosteus välittömästi lattiapäällysteen alla ei saa nousta yli 85 % RH Lattiapäällyste Liima Tasoite Betoni Rakenteen pintaosissa betonin ja tasoitteen RH tulee olla päällystyshetkellä 75 %, jotta osa liiman kosteudesta pystyy imeytymään betoniin Kosteusmittaus eli ns. arvostelusyvyys, missä raja-arvo alitettava ennen päällystämistä Kuvan lähde: Sami Niemi

51 Betonin kosteuden mittaaminen, uusi RT-kortti helmikuussa 2010 Päällystettävyyden arviointi edellyttää aina betonin suhteellisen kosteuden mittausta eri syvyyksiltä pintakosteusmittaria tarvitaan ainoastaan sopivien mittauskohtien paikantamisessa Mattopäällysteiden alustan kosteustilanne on helppo tarkastaa viiltomittauksella

52 Pöly heikentää valmiin rakennuksen sisäilman laatua erityisen vaarallista se on rakennustyön aikana! Lähde: A. Seppälä Total Quality Oy Pölyn ja hiukkasten vaikutus terveyteen Lähde: Hengitysliitto Heli Ry

53 Pöly sisältää rakennukseen sen historian aikana kertyneitä epäpuhtauksia Puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtotöiden lähtökohdat

54 Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät!!!! Mittaus BM Dustdetector mittalaitteella vähintään 2 tuntia siivouksen jälkeen Rakennustyömaan keskuspölynimuri on tehokkain apuväline pölynhallinnassa

55 Korjausten onnistumisen jälkiseuranta Sisäilmastokysely Harkinnan mukaan sisäilman laadun seurantamittaukset talviaikana (esim. pölykertymän mittaukset, laskeutuneen pölyn mikrobianalyysit, mineraalivillakuidut, voc-analyysit) Ilmanvaihdon toiminnan tehostettu seuranta (ilmanvaihtuvuus ja rakennuksen painesuhteet) havaittava pöly tai lika veto 80 liian korkea huonelämpötila heikko v alaistus tai häikäisy 40 vaihteleva huonelämpötila melu 0 liian matala huonelämpötila muiden tupakointi tunkkainen ilma Rakennus a Rakennus b käsien ärsytys väsymys 40 sähköisyys epämiellyttävä haju pää: raskas kuiva ilma pää ja korvat: ärsytys 20 päänsärky kasvot: ihoärsytys 0 pahoinvointi tai huimaus yskä keskittymisvaikeudet kurkun ärsytys silmien ärsytys Rakennus a Rakennus b* nenän ärsytys Viestintä ja tiedottaminen Tutkimustulosten ja ongelmien avoin ja mahdollisimman pikainen tiedottaminen Lisätieto ja riskin ymmärtäminen lisäävät yleensä sen hyväksyttävyyttä Viestinnällä ei voi paikata huonoa rakentamisen laatua tai peitellä kepulikonsteja. Sen sijaa huonolla viestinnällä voidaan pahimmillaan pilata paljon. "Saastuneen rakennuksen" tai "hometalon" maineessa olevan kohteen peruskorjauksessa tarvitaan teknisen osaamisen rinnalla myös vankkaa vuorovaikutus- ja riskiviestinnän osaamista Korjausmenetelmät ja niihin liittyvät mahdolliset riskit Jälkiseurantatutkimuksista ja niiden tuloksista tiedottaminen

56 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä viestinnästä ja tiedotuksesta Lähtötilanteesta korjauksen valmistumiseen voi kulua useita vuosia. Kiinteistön käyttäjät voivat kokea venyvän aikataulun kiinteistön omistajan ja kiinteistönhuollon välinpitämättömyytenä Asioihin on luonnollista reagoida tunteella, kun koetaan oman tai läheisen henkilön terveyden olevan vaarassa tai kun koetaan, että omiin ongelmiin suhtaudutaan vähättelevästi Negatiiviset asiat ja ohimennen todetut lausahdukset muistetaan parhaiten (esim. Tämä talohan on ihan homeessa! ) Tutkimukset, korjausratkaisut ja vaikutelma huolellisesti tehdystä korjaustyöstä on myytävä käyttäjille. Erityisesti, jos tilojen aikaisemmat käyttäjät ovat muuttamassa tiloihin takaisin. Kiinteistön omistajan, kiinteistönhuollon, korjaustyöntekijöiden ja käyttäjän välinen luottamus on säilytettävä Viestinnän on oltava avointa ja kansantajuista. Lisäksi viestinnän tulee jatkua koko hankkeen ajan.

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Tiivistämiskorjausten käyttö. Tero Marttila, TTY Mari Turunen, THL

AVATER-loppuseminaari : Tiivistämiskorjausten käyttö. Tero Marttila, TTY Mari Turunen, THL AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Tiivistämiskorjausten käyttö Tero Marttila, TTY Mari Turunen, THL Esityksen sisältö Mari Turusen (THL) kalvot kirjallisuuskatsauksesta Käsitteet Keskeisimpiä tuloksia

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Puhalla märän betonilattian aiheuttamat sisäilmaongelmat historiaan

Puhalla märän betonilattian aiheuttamat sisäilmaongelmat historiaan Puhalla märän betonilattian aiheuttamat sisäilmaongelmat historiaan 2 RTV:n lattiarakenteen tuuletusjärjestelmä 3 Annoimme betonille tilaa hengittää RTV on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa lattiarakenteen

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo 6.5.2015 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Korjausten tilanne Sisäilma- ja kosteusteknisissä ja ilmanvaihdon kuntotutkimuksia on

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy

Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot. Betonipäivät Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Muovimattopinnoitteisen betonilattian emissiot Betonipäivät 3.11.2016 Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Emissioselvitykset osana sisäilmatutkimusta Emissiomittaukset laboratoriossa

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua 5.3.2015 Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Radonkorjauksen suunnittelu

Radonkorjauksen suunnittelu Tampere 11.2.2016 Radonkorjauksen suunnittelu Olli Holmgren 1 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK-A252 (2012) - Sähk. versio www.stuk.fi, ilmainen - Painettu versio, STUK:sta, 19 eur 2 Vuotoreitit

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen Sivu 1/5 Mittausraportti: Päivämäärä: 1.9.2015 Kartoittaja: Santeri Väre 040 149 2006 santeri.vare@wdkuivaus.fi Tilaaja: Laskutus: Kohde: Osoite: Yhteyshenkilö: NCC Anton Ylkänen 050 590 3425 anton.ylkanen@ncc.fi

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

ALUSTAVA RAPORTTI. Korjausrakentaminen

ALUSTAVA RAPORTTI. Korjausrakentaminen ALUSTAVA RAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Hakavuoren kirkko, Maanvastaisten rakenteiden ja salaojien kuntotutkimus TILAAJA Helsingin seurakuntayhtymä KOHDE, Helsinki 2(19) SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SUOJELTU RAKENNUS JA SISÄILMAONGELMA. Selja Flink

SUOJELTU RAKENNUS JA SISÄILMAONGELMA. Selja Flink SUOJELTU RAKENNUS JA SISÄILMAONGELMA Selja Flink 20.10.2016 SUOJELLUT RAKENNUKSET Senaatilla rakennuksia n. 11 000 kpl Niistä suojeltuja n. 500 kpl (Kaavasuojelu, Laki rakennusperinnön suojelemisesta,

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja 6.6.2016 Esityksen sisältö Tutkimuksen ja teknisen artikkelin tausta

Lisätiedot

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.10.2014 Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Lisätiedot

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 Kuntotutkija Pertti Heikkinen pera.heikkinen@savoraoy.com RTA, mikä on riskirakenne? Rakenne, joka kosteusvaurioituu tilojen ja rakenteiden normaalikäytössä tai

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

Korjausneuvojan/rakennusterveysasiantuntijan haasteet korjausvaihtoehtojen vertailussa ja korjausneuvonnassa

Korjausneuvojan/rakennusterveysasiantuntijan haasteet korjausvaihtoehtojen vertailussa ja korjausneuvonnassa Korjausneuvojan/rakennusterveysasiantuntijan haasteet korjausvaihtoehtojen vertailussa ja korjausneuvonnassa 26.02.2015 Tapio Rokkonen puh. 040-5775 386 Korjausneuvoja, rkm Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TERVEELLISYYS

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TERVEELLISYYS RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TERVEELLISYYS Vahanen 2012 3 Vahanen 2010Vahanen 2010 28.10.2016 4 Vahanen 2012 5 Vahanen 2012 Sick Building Syndrome People generally have less control over the

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET

SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET TUOMO KOLLANEN SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET Opinnäytetyö Rakennusterveysasiantuntijakoulutus RTA1 RATEKO Mineraalivillakuidut Teolliset mineraalikuidut ovat epäorgaanisia kuituja, joita valmistetaan useista

Lisätiedot

Turvallinen ja tiivis puurakenne koulutukset Oulussa

Turvallinen ja tiivis puurakenne koulutukset Oulussa Turvallinen ja tiivis puurakenne koulutukset Oulussa Koulutus on osa TTS Työtehoseuran koordinoimaa EU-rahoitteista PuuNet-hanketta. Tämä on ainutkertainen mahdollisuus osallistua näihin hankkeen aikana

Lisätiedot