Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2."

Transkriptio

1 Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen,

2 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia? Sisäilma- ja materiaalinäytteet (mikrobit, toksisuus, kuidut, hiukkaset, voc-yhdisteet, radon, hiilidioksidi ) Kosteusmittaukset Paine-eromittaukset Vuotoselvitykset merkkiainekokeella Ilmatiiviysmittaukset Ilmamäärien mittaukset Lämpökuvaukset Haitallisten aineiden tutkimukset Laskennalliset tarkastelut Käyttäjäkyselyt... Olipa tutkimusten sisältö mitä tahansa, niin konkreettisiin korjaustoimenpiteisiin pitää päästä käsiksi Käyttäjien kokemat oireet mikrobinäytetulokset kosteusmittaustulokset riskirakenteet veden- ja kosteudeneristys lämmöneristys ilmatiiviys kantavien rakenteiden kunto haitalliset aineet rakennuksen ikä ja kuluneisuus taloudelliset rajoitteet käyttäjien odotukset jne TEKISINKÖ KORJAUSSUUNNITELMAN VAI EHDOTTAISINKO LISÄÄ JATKOTUTKIMUKSIA?

3 Sisäilmaongelmien tutkimisen vaiheet Lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008 Sisäilmaongelmien tutkimisen vaiheet ei kannata sännätä suoraan materiaali- tai sisäilmanäytteenottoon TÄMÄ ON TÄRKEIN VAIHE MIKSI KUITENKIN USEIMMITEN SIVUUTETAAN LÄHES KOKONAAN? Lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008

4 Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt 1. Riittämätön tai huonosti toimiva ilmanvaihto 2. Rakenteiden ja niiden liittymäkohtien huono ilmatiiviys, minkä seurauksena sisätiloihin päin suuntautuvien vuotoilmavirtausten mukana rakenteista ja maaperästä kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan 20% Riittämätön ilmanvaihto ja / tai hallitsemattomat ilmavuodot 80% Kosteus- ja homevauriot, tavanomaisuudesta poikkeavat materiaalipäästöt ja muut syyt Lähde: Dokumentoimaton Mutu-tieto

5 Uudet ja tehokkaat ilmanvaihtolaitteetkaan eivät auta, mikäli ne eivät ole päällä tai toimivat vajaateholla Hiilidioksidipitoisuuteen perustuva tehonsäätö on energiansäästön kannalta hyvä ratkaisu, mutta käytännössä se reagoi hieman viiveellä eikä varmista sitä, että myös varsinaisen käytön ulkopuolisena ajankohtana materiaalipäästöjen ja muiden epäpuhtauksien pitoisuudet sisäilmassa pysyisivät mahdollisimman pienenä.

6 Myös nykyisten ilmanvaihtomääräyksien ohjearvot johtavat ongelmakohteissa usein riittämättömään ilmanvaihtuvuuteen Sisäilmakorjauksen jälkeen ilmanlaadun tulee olla rakennuksen kaikissa tiloissa jatkuvasti korostetun hyvä, jotta myös käyttäjät kokevat selvän muutoksen tapahtuneen verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Energiansäästönäkökulmat ovat toisarvoisia arvioitaessa lopputuloksen onnistumista Vanhainkodin käytävä onko yhteensä 40 l/s (0,5 l/s,m 2 ) riittävä ilmamäärä? Ilmavuotojen mukana rakenteista kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan

7 Tunnista riskirakenteet! niiden kautta kulkeutuva vuotoilma sisältää epäpuhtauksia todennäköisimmin luvulle asti kosteusteknisellä suunnittelulla varmistettiin, ettei rauta ruostu eikä puu lahoa homehtumisen estäminen edellyttää selvästi kuivempia olosuhteita Tunnista vauriot ja riskit!

8 Tunnista vauriot ja riskit! Kosteusmittaustulosten tulkinta kumpi rakenteista on ongelmallisempi? +10,6 C RH 59 % +19,9 C RH 61 % Sisäilma: +22,5 C, RH 33 % Ulkoilma: +10,1 C, RH 62 %

9 Kosteusmittaustulosten tulkinta tarkastele huokosilman vesihöyrypitoisuutta! +10,6 C RH 59 % 5,8 g/m 3 +19,9 C RH 61 % 10,4 g/m3 Sisäilma: +22,5 C, RH 33 %, 6,6 g/m 3 Ulkoilma: +10,1 C, RH 62 %, 5,9 g/m 3 Maanvastaisissa betonilattioissa luvuilla käytetyt lastuvillalevyeristeet ja mineraalivillat ovat vähintäänkin sisäilmariski

10 Vanhat ilman betonilaatan alapuolista lämmöneristystä olevat puukoolatut lattiat ovat riskirakenteita Puualapohjat ovat vaurioherkkiä ryömintätilaan valuvat pintavedet aiheuttavat aina merkittävän vaurioriskin

11 Ryömintätilojen purkamattomat muottilaudoitukset ovat sisäilmariski Maaperässä ja alapohjan täyttökerroksissa on aina mikrobikasvustoja myös uusissa karkearakeissa sepelitäytöissä

12 Tunnista riskirakenteet! Kuvan lähde: Kerrostalot Vanhojen täytemateriaalien mikrobikasvustoja ei ole käytännössä mahdollista paikantaa näytteenotolla

13 Ainoastaan kokonaan purettu, puuttuva rakenne on täysin steriili Tunnista riskirakenteet! Pöly- ja mikrobipäästöt verhomuurauksen taustan ilmavälistä ja eristeistä huonetiloihin Kuvan lähde: Kerrostalot

14 Maanvastaisen seinän huokoiset lämmöneristeet ovat aina enemmän tai vähemmän homeessa Tunnista riskirakenteet! Kuvan lähde: Kerrostalot

15 Kaksoislaattavälipohjien muottilaudat ovat lähes aina mikrobivaurioituneita Tunnista riskirakenteet! Kuvan lähde: Kerrostalot

16 Lämmöneristekerrosten kautta tapahtuvat ilmavuodot ovat sisäilmariski - myös uudessa rakennuksessa Ohut tiiliverhous ei pidä sadevettä yhtään - muurauksen minipaksuus vähintään 130 mm

17 Eristevillakuitujen ja lasikuitujen terveysvaikutukset Eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveysvaikutuksia (IARC: luokka 3) Iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä Saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille Eristevillakuiduissa sideaineena käytetty fenoliformaldehydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja Lähde: Heidi Salonen, TTL

18 Tunnista riskirakenteet! niiden kautta kulkeutuva vuotoilma sisältää epäpuhtauksia todennäköisimmin XX? Muuttuvatko rakenneratkaisut ja lämmöneristeet tulevaisuudessa paremmin ilmaa pitäviksi? Ilmaa läpäisevien huokoisten lämmöneristeiden kautta virtaava ilma on epäpuhdasta viimeistään eristeen ulko-osien homehduttua muutamien vuosikymmenten kuluessa. Harkkojen, hirsien, solumuovieristeiden ja muiden vastaavien rakenteiden tapauksessa vuotoilma on pääsääntöisesti peräisin suoraan ulkoilmasta ja siten puhtaampaa. Ilmaa läpäisevien huokoisten lämmöneristeiden kautta virtaava ilma on epäpuhdasta viimeistään eristeen ulko-osien homehduttua muutamien vuosikymmenten kuluessa. Harkkojen, hirsien, solumuovieristeiden ja muiden vastaavien rakenteiden tapauksessa vuotoilma on pääsääntöisesti peräisin suoraan Vielä ulkoilmasta kun vältettäisiin ja siten puhtaampaa. vettä keräävät urat

19 Mikrobiperäisiä epäpuhtauksia löytyy aivan varmasti kaikista rakennuksista Ryömintätilat, maanvaraiset alapohjarakenteet, maaperä, huokoisten lämmöneristekerrosten (esim. mineraalivilla) ulko-osat, tuulensuojalevyt ja tuuletusrakojen pinnat ovat aina mikrobiepäpuhtauksien lähteitä eikä niiden esiintymistä kannata lähtökohtaisesti edes tutkia Mikrobiperäisiä epäpuhtauksia löytyy myös vanhojen rakennusten orgaanisista rakennusmateriaaleista (turve, olki, sammal, sahanpuru ja muut täytteet) Lisäksi mikrobiperäisiä epäpuhtauksia esiintyy tietysti myös varsinaisissa kosteusvaurioituneissa materiaaleissa Käytännön ohjeita mikrobinäytetulosten tulkintaan ja tutkimustarpeen arviointiin Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008

20 Käytännön ohjeita mikrobinäytetulosten tulkintaan ja tutkimustarpeen arviointiin Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008 Materiaalinäytteiden tulosten merkityksen ja korjaustarpeen arviointi sisäilman laadun kannalta 1. Kuinka lähellä huonetilan sisäpintaa tutkittava materiaali sijaitsee? 2. Tuottaako mikrobikasvusto hajua? 3. Onko rakenteissa poikkeavaa kosteutta? 4. Tuleeko tutkitun rakenteen kautta ilmavuotoja sisäilmaan päin? Lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008 Kosteusvaurioita tuulensuojalevyn ulkopinnalla Kosteusvaurioita ulkoseinän sisäpinnalla

21 Rakenteiden on aina oltava ilmatiiviitä ilmanvaihtojärjestelmästä tai sen säädöistä riippumatta Rakennuksen painesuhteet vaihtelevat jatkuvasti sääolosuhteiden mukaan Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero (Pa), positiivinen lukema tarkoittaa sisäpuolista ylipainetta 50,00 Pa 45,00 Pa 40,00 Pa 35,00 Pa 30,00 Pa 25,00 Pa 20,00 Pa 15,00 Pa 10,00 Pa 5,00 Pa 0,00 Pa -5,00 Pa -10,00 Pa -15,00 Pa -20,00 Pa -25,00 Pa -30,00 Pa -35,00 Pa -40,00 Pa -45,00 Pa -50,00 Pa : : : : : : : : : : : : : :00 Huone 06B2, itäjulkisivu (paine-eroanturi nro 1) Huone 17B2, länsijulkisivu (paine-eroanturi nro 3) Huone 08A3, pohjoisjulkisivu (paine-eroanturi nro 5) Huone 22A3, eteläjulkisivu (paine-eroanturi nro 7) : : : : : : : : : : : : : : :00

22 Lvis-läpiviennit ja muut yksityiskohdat ovat tyypillisiä ilmavuotokohtia Lvis-läpiviennit ja muut yksityiskohdat ovat tyypillisiä ilmavuotokohtia

23 Esimerkkejä vanhojen rakennusten ilmavuotokohdista Esimerkkejä vanhojen rakennusten ilmavuotokohdista

24 Alapohjan läpivientien kautta ryömintätilasta virtaa epäpuhdasta ilmaa sisätiloihin Ilmatiiviyden vaikutus vuotoilmanvaihtoon paine-eron kasvaessa vuotoilmamäärä kasvaa merkittävästi

25 Ilmavuodot heikentävät energiataloutta ja lämpöviihtyvyyttä sekä lisäävät kosteusvaurioiden riskiä Ilmavuodot ja sisäilman radon

26 Lattiapintojen ilmatiivistäminen onnistuu varsin helposti millä tahansa ilmaa pitävällä kerroksella

27 Lattianurkkien ilmatiivistäminen Älykkäät höyrynsulkukalvot varmistavat kuivumiskykyä ja toimivat samalla myös kapselointikerroksena

28 Esimerkki puurunkoisen rakennuksen tiivistämisestä polyamidikalvolla Kattonurkkien ilmatiivistäminen

29 Kattonurkkien ilmatiivistäminen Yläpohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen

30 Välipohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen Välipohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen

31 Välipohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen Yläpohjarakenteiden läpivientien ja kuiluaukkojen tiivistäminen

32 Läpivientien ja yksityiskohtien ilmatiivistäminen Läpivientien ilmatiivistämiseen on saatavilla valmiita tuotteitta

33 Läpivientien ja yksityiskohtien ilmatiivistäminen Läpivientien ja yksityiskohtien ilmatiivistäminen

34 Ikkunaliittymien tiivistäminen Maanvastaisissa lattioissa on ongelmia kaikenikäisissä rakennuksissa

35 Maanvaraisen betonilaatan rakennuskosteuden kuivuminen Betonilaatan ja lämmöneristeen välissä eikä myöskään suoraan lämmöneristeen alapuolella saa olla muovikalvoa, jotta rakennuskosteuden kuivuminen myös alaspäin on mahdollista Kuvien lähde: Maanvastaiset alapohjarakenteet kosteustekninen mitoittaminen ja korjaaminen, TTY 2002 Maanvaraisen betonilaatan rakennuskosteuden kuivuttua kosteusvirran suunta on ylöspäin Lattianpäällysteen vaikutus lämmöneristämättömän betonilaatan kosteusjakaumaan Tässä tilanteessa laatan tai lämmöneristeen alla oleva muovikalvo toimisi tehokkaana kosteussulkuna varmistaen rakenteen kosteusteknistä toimivuutta Vesihöyryä läpäisevä lattianpäällyste Tiivis lattianpäällyste Kuvien lähde: Maanvastaiset alapohjarakenteet kosteustekninen mitoittaminen ja korjaaminen, TTY 2002

36 Onko salaoja pelkkä reikä maassa? Diffuusion vaikutuksesta siirtyvä vesihöyry Kapillaarivoimien vaikutuksesta siirtyvä vesi Painovoiman vaikutuksesta valuva vesi Onko salaoja pelkkä reikä maassa? Virtaako putkissa koskaan vettä?

37 Salaojituksen tärkein tehtävä on yleensä johtaa peruskaivantoon kerääntyvät sadeja sulamisvedet pois Maanvastaisten rakenteiden korjausperiaatteet onko pelkkä salaojitus riittävä toimenpide?

38 Sisäpuoliset korjausmenetelmät kapillaarikatkon rakentaminen Sisäpuoliset korjausmenetelmät hengittävä suolankeräyslaastirappaus

39 Maanvastaisten rakenteiden ilmatiivistäminen Lattianurkkien ilmatiivistäminen

40 Korjauskohteissa yksityiskohtien tiivistäminen voidaan tehdä esimerkiksi vedeneristysmassalla ja tiivistysnauhoilla Epoksipohjusteet toimivat kosteussulkuna ja kapselointikerroksena

41 Kapselointi- ja tiivistyskorjausten riskejä Rakenteiden kuivumiskyky heikkenee hallitsemattomien ilmavuotojen poistumisen sekä uusien vesihöyrynvastusta kasvattavien ainekerrosten lisäämisen seurauksena (vrt. esimerkiksi vesivahinkotilanteet sekä ulkoseinärakenteeseen upotettujen puupalkkien lahovauriot ja valesokkelirakenteet) Tiivistyksessä käytettävien materiaalien pitkäaikaiskestävyydestä ei ole kattavaa tietoa (vrt. esim. elastisten vedeneristys- ja saumamassojen kovettuminen pitkän ajan kuluessa) Lattiapinnan ja lattianurkkien tiivistäminen kasvattaa yleensä seinärakenteiden kosteusrasitusta, mikä edellyttää rakenteiden ja niiden kosteustilan huolellista selvittämistä sekä tapauskohtaista harkintaa muuten voidaan olla menossa ojasta allikkoon. Kapselointi- ja tiivistyskorjausten riskejä Tiivistyksessä ja kapseloinnissa käytettävien materiaalien diffuusiotiiviydestä ei ole tietoa tai se ei välttämättä ole riittävä kaikkien kaasumaisten epäpuhtauksien torjumiseksi (esim. öljyja PAH-yhdisteet) Kapseloinneissa käytettävät epoksihartsit ovat tekijöilleen haitallisia ja mahdollisesti tulevaisuuden haitta-aineita vaikeuttaen myöhempiä korjaustöitä

42 Rakenteita tiivistämällä ei voi korjata vesivahingon tai muun syyn aiheuttamaa aktiivista kosteusvaurioita!

43 Sisäpintojen ja sisäverhousten home- ja mikrobivaurioituneet materiaalit on aina poistettava Siivousvesien aiheuttamat kosteusvauriot ovat mahdollisia kaikenikäisissä rakennuksissa

44 Aika moni rakennus on vaurioitunut ensimmäisen kerran jo rakennusvaiheessa puutteellisen sääsuojauksen seurauksena Vanhoissa teollisuusrakennuksissa haitallisia aineita on imeytynyt rakenteisiin ja voivat aiheuttaa esteitä rakennuksen käytölle

45 Asbesti Mineraaliöljyt Raskasmetallit PAH-yhdisteet PCB Korjausten toteutus ja tiedonhallinta Usein tämä ratkaisee onnistumisen Alkuperäisen kuvan lähde: Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus, 2008

46 Ilmatiiviiden rakenteiden toteuttaminen edellyttää valvontaa ja laadunvarmistusta

47 Ilmavuotoluvun mittaus, merkkiainekokeet ja lämpökuvaus osana laadunvarmistusta

48 Ilmavuotoluvun mittaus, merkkiainekokeet ja lämpökuvaus osana laadunvarmistusta Vanhojen ongelmien korjaamisen lisäksi on vältettävä myös uudet ongelmat - Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen Mikä kosteus sallittu? Parketti Laminaatti Muovimatto Linoleum Kumimatto Keraaminen laatta jne Maali Epoksi Akryyli Polyuretaani jne Päällystetty betonilattia Pinnoitettu betonilattia

49 Suomessa on tällä hetkellä maailman parhaimmat ja yksityiskohtaisimmat ohjeet päällystettävyyden arviointiin ja siitä huolimatta erityisesti tiiviiden julkisten tilojen muovimattojen asennus epäonnistuu lähes poikkeuksetta

50 Tasoitus ja liimaus nostavat pintakerrosten kosteuspitoisuutta merkittävästi Tilanne tasoituksen jälkeen Päällystyskelpoinen kuiva lattia ennen tasoitusta Tilanne lattianpäällysteen liimauksen jälkeen Kuvan lähde: Sami Niemi Muovi-, linoleum-, tekstiili- sekä kumimatot ja laatat Lattiapäällysteen vesihöyrynvastus Z vaikuttaa siihen, miten hyvin betonin kosteus pääsee poistumaan rakenteesta aiheuttamatta vahinkoa. Kosteus välittömästi lattiapäällysteen alla ei saa nousta yli 85 % RH Lattiapäällyste Liima Tasoite Betoni Rakenteen pintaosissa betonin ja tasoitteen RH tulee olla päällystyshetkellä 75 %, jotta osa liiman kosteudesta pystyy imeytymään betoniin Kosteusmittaus eli ns. arvostelusyvyys, missä raja-arvo alitettava ennen päällystämistä Kuvan lähde: Sami Niemi

51 Betonin kosteuden mittaaminen, uusi RT-kortti helmikuussa 2010 Päällystettävyyden arviointi edellyttää aina betonin suhteellisen kosteuden mittausta eri syvyyksiltä pintakosteusmittaria tarvitaan ainoastaan sopivien mittauskohtien paikantamisessa Mattopäällysteiden alustan kosteustilanne on helppo tarkastaa viiltomittauksella

52 Pöly heikentää valmiin rakennuksen sisäilman laatua erityisen vaarallista se on rakennustyön aikana! Lähde: A. Seppälä Total Quality Oy Pölyn ja hiukkasten vaikutus terveyteen Lähde: Hengitysliitto Heli Ry

53 Pöly sisältää rakennukseen sen historian aikana kertyneitä epäpuhtauksia Puhtausluokan P1 rakennus- ja ilmanvaihtotöiden lähtökohdat

54 Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät!!!! Mittaus BM Dustdetector mittalaitteella vähintään 2 tuntia siivouksen jälkeen Rakennustyömaan keskuspölynimuri on tehokkain apuväline pölynhallinnassa

55 Korjausten onnistumisen jälkiseuranta Sisäilmastokysely Harkinnan mukaan sisäilman laadun seurantamittaukset talviaikana (esim. pölykertymän mittaukset, laskeutuneen pölyn mikrobianalyysit, mineraalivillakuidut, voc-analyysit) Ilmanvaihdon toiminnan tehostettu seuranta (ilmanvaihtuvuus ja rakennuksen painesuhteet) havaittava pöly tai lika veto 80 liian korkea huonelämpötila heikko v alaistus tai häikäisy 40 vaihteleva huonelämpötila melu 0 liian matala huonelämpötila muiden tupakointi tunkkainen ilma Rakennus a Rakennus b käsien ärsytys väsymys 40 sähköisyys epämiellyttävä haju pää: raskas kuiva ilma pää ja korvat: ärsytys 20 päänsärky kasvot: ihoärsytys 0 pahoinvointi tai huimaus yskä keskittymisvaikeudet kurkun ärsytys silmien ärsytys Rakennus a Rakennus b* nenän ärsytys Viestintä ja tiedottaminen Tutkimustulosten ja ongelmien avoin ja mahdollisimman pikainen tiedottaminen Lisätieto ja riskin ymmärtäminen lisäävät yleensä sen hyväksyttävyyttä Viestinnällä ei voi paikata huonoa rakentamisen laatua tai peitellä kepulikonsteja. Sen sijaa huonolla viestinnällä voidaan pahimmillaan pilata paljon. "Saastuneen rakennuksen" tai "hometalon" maineessa olevan kohteen peruskorjauksessa tarvitaan teknisen osaamisen rinnalla myös vankkaa vuorovaikutus- ja riskiviestinnän osaamista Korjausmenetelmät ja niihin liittyvät mahdolliset riskit Jälkiseurantatutkimuksista ja niiden tuloksista tiedottaminen

56 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä viestinnästä ja tiedotuksesta Lähtötilanteesta korjauksen valmistumiseen voi kulua useita vuosia. Kiinteistön käyttäjät voivat kokea venyvän aikataulun kiinteistön omistajan ja kiinteistönhuollon välinpitämättömyytenä Asioihin on luonnollista reagoida tunteella, kun koetaan oman tai läheisen henkilön terveyden olevan vaarassa tai kun koetaan, että omiin ongelmiin suhtaudutaan vähättelevästi Negatiiviset asiat ja ohimennen todetut lausahdukset muistetaan parhaiten (esim. Tämä talohan on ihan homeessa! ) Tutkimukset, korjausratkaisut ja vaikutelma huolellisesti tehdystä korjaustyöstä on myytävä käyttäjille. Erityisesti, jos tilojen aikaisemmat käyttäjät ovat muuttamassa tiloihin takaisin. Kiinteistön omistajan, kiinteistönhuollon, korjaustyöntekijöiden ja käyttäjän välinen luottamus on säilytettävä Viestinnän on oltava avointa ja kansantajuista. Lisäksi viestinnän tulee jatkua koko hankkeen ajan.

RIL MITEN HOIDETAAN. Korjausrakentaminen Vilho Pekkala. Skansenin ulkoilmamuseo

RIL MITEN HOIDETAAN. Korjausrakentaminen Vilho Pekkala. Skansenin ulkoilmamuseo RIL KOSTEUDENHALLINTA JA HOMEVAURION ESTÄMINEN MITEN HOIDETAAN KOSTEUDENHALLINTA JA RIL-OHJEET Korjausrakentaminen Vilho Pekkala Rakennusfysiikan taustoja aikansa keinoja aikansa tarpeisiin Skansenin ulkoilmamuseo

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell Rakennusten sisäilmaongelmat Ulla Lignell Kysymykset Millä perusteella ja kuinka usein sisäilmakartoituksia/sisäilmaselvityksiä Vantaan omistamissa kiinteistössä tehdään?- onko esimerkiksi tehty kartoitussuunnitelma

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen? Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta 7.2.2012 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

MIKSI LATTIAPINNOITEONGELMAT OVAT EDELLEEN AJANKOHTAISIA, VAIKKA TYÖMAIDEN KOSTEUDENHALLINTA ON PARANTUNUT JA MATERIAALIEMISSIOT PIENENTYNEET?

MIKSI LATTIAPINNOITEONGELMAT OVAT EDELLEEN AJANKOHTAISIA, VAIKKA TYÖMAIDEN KOSTEUDENHALLINTA ON PARANTUNUT JA MATERIAALIEMISSIOT PIENENTYNEET? MIKSI LATTIAPINNOITEONGELMAT OVAT EDELLEEN AJANKOHTAISIA, VAIKKA TYÖMAIDEN KOSTEUDENHALLINTA ON PARANTUNUT JA MATERIAALIEMISSIOT PIENENTYNEET? Sami Niemi Vahanen Rakennusfysiikka Oy Helena Järnström VTT

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman laadun parantamiseksi

Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman laadun parantamiseksi Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman Johdanto Kaksoislaattapalkistolla tarkoitetaan 1920-1950-luvulla väli-, ylä- ja alapohjarakenteena käytettyä betonirakennetta. Rakenne koostuu betonirakenteisesta

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sairaalaremonteissa säästäminen on epäterveellistä Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA 23.11.2012 Eero Palomäki Vastuu sairaalatilojen terveellisyydestä Työnantajalla

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Yhteenveto 28.6.2017 Pekka Wallenius Viimeisimmät tutkimukset Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco Oy, 2.2.2017 Kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

Suositus nopeista jatkotoimenpiteistä

Suositus nopeista jatkotoimenpiteistä nopeista jatkotoimenpiteistä Yhteenveto, kesä 2015 Jokivarren koulu, Käkeläntie 24 Tietävälän koulu, Kangasvuokontie 15 Yhteiskoulu, Erkontie 9 2 (6) 1. Yleistä Kohteet Jokivarren koulu, D-osa Käkeläntie

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Kimmo Ilonen ympäristöterveyssuunnittelija, FM Risto Karnaattu terveystarkastaja, RTA Tyypillisiä sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014 T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus...

Lisätiedot

Radonkorjauksen suunnittelu

Radonkorjauksen suunnittelu Radonkorjauskoulutus Helsinki 20.3.2014 Radonkorjauksen suunnittelu Olli Holmgren 1 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK-A252 (2012) - Sähk. versio www.stuk.fi, ilmainen - Painettu versio,

Lisätiedot

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen FRAME YLEISÖSEMINAARI 8.. Sakari Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 8.. Haasteita Massiivirakenteiset seinät (hirsi-, kevytbetoni-

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset

Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset Sisäilmastoseminaari 2013 03 13 Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset havainnot korjauskohteissa. Kennolevyn vaikutus rakenteiden

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön

Lisätiedot

M U I S T I O. TIKKURILAN VANHA KIRKKO JA SEURAKUNTAKESKUS Peruskorjaus PERUSKORJAUKSEN RISKIARVIO Asematie VANTAA

M U I S T I O. TIKKURILAN VANHA KIRKKO JA SEURAKUNTAKESKUS Peruskorjaus PERUSKORJAUKSEN RISKIARVIO Asematie VANTAA M U I S T I O TIKKURILAN VANHA KIRKKO JA SEURAKUNTAKESKUS Peruskorjaus Asematie 12 01300 VANTAA PERUSKORJAUKSEN RISKIARVIO 6.9.2012 Riskiarvio 2 (5) RAKENNUSKOHDE: Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Tiivistämiskorjausten käyttö. Tero Marttila, TTY Mari Turunen, THL

AVATER-loppuseminaari : Tiivistämiskorjausten käyttö. Tero Marttila, TTY Mari Turunen, THL AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Tiivistämiskorjausten käyttö Tero Marttila, TTY Mari Turunen, THL Esityksen sisältö Mari Turusen (THL) kalvot kirjallisuuskatsauksesta Käsitteet Keskeisimpiä tuloksia

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Puhalla märän betonilattian aiheuttamat sisäilmaongelmat historiaan

Puhalla märän betonilattian aiheuttamat sisäilmaongelmat historiaan Puhalla märän betonilattian aiheuttamat sisäilmaongelmat historiaan 2 RTV:n lattiarakenteen tuuletusjärjestelmä 3 Annoimme betonille tilaa hengittää RTV on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa lattiarakenteen

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet anssi nousiainen & pertto heikkinen PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Kuntotutkimusmenetelmät Kosteusmittaukset Suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013 Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen

Lisätiedot

HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN

HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET RAKENNUSFYSIIKAN NÄKÖKULMASTA 6.9.2011 Tutk. joht. Juha Vinha Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Rakennusfoorumi, Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus,

Lisätiedot