KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus"

Transkriptio

1 KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Märkätilojen korjaus

2 Märkätilojen korjaus Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen 2 (12)

3 Sisällysluettelo 1. Märkätila Märkätilojen korjaus Saneerauksen syyt Korjaustavat Korjaustavan valinta Viralliset vaatimukset Energiatekniset näkökohdat Yhteenveto...9 Kirjallisuutta (12)

4 1. Märkätila Suomen rakentamismääräysten mukaan märkätila on huonetila, jonka lattiapinta joutuu käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja, jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). Määritelmän mukaisesti suunnittelijan tulee määritellä eri tilojen käyttötarkoitukset ja sen pohjalta arvioida, onko jokin tila joko kokonaan tai osittain märkätilaa. Esimerkiksi keittiötilat voidaan joissakin tapauksissa katsoa märkätiloiksi vaikka yleisesti asuntojen keittiöitä ei katsota märkätiloiksi. Keittiöissä on kuitenkin usein laitteita, jotka on kytketty käyttövesijärjestelmään, ja näiden osalta rakentamismääräykset sisältävät omat vaatimuksensa. Märkätiloissa kuten muissakin tiloissa puurakenteisten seinien liittymät betonisiin lattialaattoihin tulee tehdä siten, ettei puurakennetta jää betonirakenteen sisään. Seinärakenne tulee eristää lattiarakenteesta kosteuden siirtymisen katkaisevalla kerroksella. Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä, tai lattiaan ja seiniin on tehtävä erillinen vedeneristys pinnoitteen taakse. Suihkutiloissa suositellaan käytettäväksi veden roiskumista seinille ja lattialle rajoittavaa suihkukaappia tai seinämää. Mikäli märkätilojen seinissä tai katoissa käytetään puuverhousta, on verhouksen taakse tehtävä sisäilmaan avoin tuuletusväli. Märkätilojen lattioihin suositellaan tehtäväksi lattialämmitys. Märkätilan lattian vedeneristeenä toimiva pinnoite tai erillinen vedeneriste on nostettava seinille ylösnostoissa vähintään 100 mm:n korkeuteen lattiapinnasta ja vedeneristeen saumoja tulee välttää eniten kastuvilla alueilla. Seinien vedeneristeet liitetään lattian vedeneristeen päälle tai vedeneristyksen tulee muodostaa saumaton rakenne siten, ettei seinää pitkin valuva vesi pääse lattian vedeneristyksen taakse. Märkätilan lattian vähimmäiskaltevuus lattiakaivoon on 1:100 ja lattiakaivon liittymän vedeneristykseen tulee olla sellainen, ettei vettä pääse rakenteisiin silloinkaan kun lattiakaivo tulvii. Lattiaan ei saa tehdä muita kuin viemäröinnin edellyttämiä läpivientejä. Myös seinien läpivientejä tulee välttää roiskeveden vaikutusalueella. Lattiakaivot ja vesilaitteet on sijoitettava siten, ettei vesi pääse märkätiloista valumaan muihin tiloihin. 2. Märkätilojen korjaus 2.1. Saneerauksen syyt 1960-luvulla ja sitä ennen rakennettujen kerrostalojen kylpyhuoneiden rakenteisiin tehtiin hyvin harvoin vedeneristystä. Tilat olivat kuitenkin toimivia. Tämä johtunee erilaisesta veden käyttämisen tottumuksista ja toisaalta siitä, että kylpyhuoneissa oli yleensä kylpyammeet. Vanhojen kerrostaloasuntojen kylpyhuonekorjaukset liittyivät aiemmin joko vesi- ja viemärijärjestelmän korjaukseen tai tilojen modernisointiin. Modernisoinnin yhteydessä on usein luovuttu kylpyammeista ja korvattu se suihkulla. Muutos on aiheuttanut rakenteille lisäkosteusrasitusta, mikäli ratkaisuissa ei ole käytetty suihkukaappeja. Muutoksista on aiheutunut kosteusvaurioita rakenteisiin. 4 (12)

5 Yksittäisten kylpy- ja WC-tilojen korjauksiin on nykyäänkin yleisimpinä syinä kosteusvauriot tai tarve modernisoida tiloja. Systemaattiset kokonaisia kerrostaloja käsittävät märkätilakorjaukset aiheutuvat useimmiten linjasakorjaustarpeista. Vesi- ja viemäriputkien uusimisen yhteydessä ainakin märkätilojen lattiarakenteita joudutaan purkamaan. Nämä purkutoimet johtavat yleensä märkätilojen uudelleenrakentamiseen Korjaustavat Korjaustavan valinta riippuu korjaustarpeesta, kuva 1. Mikäli syynä on modernisointi, voivat toimenpiteet olla vähimmillään kalusteiden uusimista. Vesi- ja viemäriputkien uusiminen sekä kosteusvaurio aiheuttavat yleensä rakenteiden purkamistoimenpiteitä ja näin ollen rakennustekniset työt muodostuvat merkittäväksi osaksi korjausta. Kuva 1. Märkätilan modernisointi. Märkätila purettuna ja korjattuna Märkätilakorjauksen rakennustekniset valinnat voidaan jakaa kahteen päämenetelmään. Olemassa olevat pintarakenteet voidaan purkaa ja rakentaa tilat kokonaan uudelleen pohjarakenteista lähtien. Toisessa vaihtoehdossa olemassa olevat pintarakenteet voidaan jättää paikalleen ja rakentaa vanhan päälle uudet pintarakenteet. Viimeiseksi mainitun vaihtoehdon edellytyksenä on kuitenkin, että olemassa olevat pintarakenteet ovat hyvin alustoissaan kiinni ja kuivat ja, että mahdolliset pintavauriot korjataan ennen uusien rakennekerrosten tekoa. Vanhojen pintojen päälle rakentaminen pienentää tilaa uusien rakennekerrosten verran ja kohottaa lattiapintaa, mikä tulee ottaa huomioon esimerkiksi ovien kohdilla. Vanhojen laatoitusten päälle rakennettaessa uusien kerrosten tartunta laattoihin edellyttää yleensä vanhojen laattojen pintojen karhentamista ja varmistumista siitä, että laatan pintaan tuleva ainekerros on yhteensopiva kyseiselle alustalle. Korjausmenetelmä voi olla myös edellä mainittujen menetelmien välimuoto. Märkätilojen modernisoinnin ja linjakorjausten yhteydessä vesijohdot voidaan reitittää uudelleen esimerkiksi märkätilan alaslaskettuun kattoon, kuva 2. 5 (12)

6 Kuva 2. Uudet vesijärjestelmät on asennettu märkätilan alaslaskettuun kattoon. Vesi- ja viemäriputkikorjauksissa perinteisen putkien uusimisen rinnalle on tullut vaihtoehtoisia menetelmiä. Viemäriputkia voidaan korjata myös pinnoittamalla tai sukittamalla, mikä edellyttää viemärin puhdistusta, kuvat 3 ja 4. Vesiputkia voidaan pinnoittaa epoksipinnoitteella, kuva 5. Vaihtoehtoiset menetelmät tekevät mahdolliseksi myös hybridimenetelmien soveltamisen. Toisin sanoen rakenteisiin valetut putket voidaan pinnoittaa tai sukittaa ja helposti vaihdettavat putket uusia. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että märkätilojen pintarakenteita ei välttämättä tarvitse purkaa putkiremontin takia. Kuva 3. Viemäriputken puhdistustyökalu pinnoitusta varten 6 (12)

7 Kuva 4. Lattiakaivon harjattu pinnoitus kuva 5. Epoksipinnoitettu vesiputki. Pinnoitus- ja sukitustoimenpiteiden osalta vakuutusyhtiöillä on erilaisia käytäntöjä, joissa on viime aikoina tapahtunut muutoksia. Toiset yhtiöt eivät ota huomioon mitenkään pinnoitus- tai sukitusmenetelmiä vakuutuskäytännöissään. Toiset yhtiöt arvioivat pinnoitus- tai sukituskorjauksen pidentävän käyttöikää rajoitetusti Korjaustavan valinta Korjaustavan valintaan vaikuttaa useita eri tekijöitä. Merkittävimpiä syitä ovat mm. korjaustarpeeseen johtaneet syyt, muut rakennuksen vaatimat korjaustoimet, korjauksille asetetut 7 (12)

8 tavoitteet, taloudelliset rajoitukset yms. Mikäli esimerkiksi rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmä on uusittava tai korjattava, ja rakennuksen märät tilat ovat huonossa kunnossa, voi putkistojen uusiminen ja täydellinen remontti märkätiloissa olla perusteltu, kuva 6. Mikäli märkätilat ovat pääsääntöisesti korjattu lähivuosina, ja rakennuksen putkien kunto edellyttää korjausta, voi putkistojen hybridikorjaus olla taloudellisesti perusteltu. Vedeneristeiden puuttuminen rakenteista tai huono kunto on kuitenkin peruste märkätilojen perusteelliselle korjaukselle. Korjauksen suunnittelussa pitäisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan nykymääräysten ja ohjeiden mukaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi käyttövesiputkien tuominen yläkautta märkätiloihin on merkittävä parannus. Myös märkätilakohtaiset käyttövesiputkien sulut ovat suositeltavia. Kuva 6. Kylpyhuonekorjauksessa kokonaan uusittu kylpyhuone Viralliset vaatimukset Kun korjaus kohdistuu taloyhtiön omistamaan kiinteistöön, tulee toimenpiteille hankkia taloyhtiön hallituksen suostumus. Mikäli korjaus on sellainen, että vedeneristeisiin ei puututa, ei taloyhtiö yleensä vaadi erityisiä tarkastuksia korjauksen toteutuksen aikana. Jos korjaus koskee vedeneristeitä edes osittain, vaatii yhtiö yleensä vedeneristeen tarkastuksen ennen pintarakenteiden tekoa. Tarkastuksen suorittaa joko yhtiön isännöitsijä tai riippumaton konsultti. Tarkastuksessa tarkastetaan ainakin käytetyt tuotteet ja niille suositeltujen kalvopaksuuksien toteutuminen kohteessa. Jos korjaus ulottuu vesi- tai viemäriputkiin, vaaditaan yleensä suuremmilla paikkakunnilla rakennus- tai toimenpidelupa. Rakennusvalvonta harkitsee tehtyjen korjaussuunnitelmien perusteella mahdollisen rakennusluvan tarpeen tai myöntää hankkeelle toimenpideluvan Energiatekniset näkökohdat Märkätiloissa energiaa käyttävät kohteet ovat lattialämmitys ja / tai tilojen lämmitys, vaatteiden kuivatusteline (rättipatteri) sekä tiloissa käytettävän käyttöveden lämmitys sekä valaistus. Vanhemmissa kerrostaloissa märkätilojen mahdollisissa lattialämmitysjärjestelmissä käytettiin 8 (12)

9 käyttövesijärjestelmän kuumaa käyttövettä lämmityksen väliaineena. Tämä järjestelmä ei enää ole nykymääräysten mukainen. Nykyisin voimassa olevat määräykset edellyttävät, että kuuman käyttöveden järjestelmässä veden lämpötila ei saa laskea missään järjestelmän kohdassa alle 45 o C. Lattialämmitysputkistossa lämpötila laskee liian alhaiseksi. Edellä esitetystä syystä vesikiertoinen lattialämmitys vaatisi erillisen lämmityskierron tekemistä rakennukseen, koska normaali patterilämmitysjärjestelmä ei ole kesäkausina käytössä, tai sen lämpötilataso on hyvin alhainen. Erillinen kierto yksittäisenä toimenpiteenä on varsin merkittävä investointi, mutta perinteisen linjakorjausten yhteydessäkuitenkin kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Lattialämmityksiä muutetaan erityisesti yksittäisissä märkätilakorjauksissa sähköllä toimiviksi lattialämmityksiksi. Primäärienergian kulutuksen kannalta ratkaisu on huono, koska sähkön primäärienergiakerroin on tarkastelutavasta riippumatta suuri. Edellä esitetty pätee myös vaatteenkuivatustelineisiin (rättipatteri). Mainituilla järjestelmämuutoksilla osa asuinhuoneiston lämmityksestä siirtyy huoneiston haltijan maksettavaksi sähkölaskussa. Taloyhtiön tuottama tai käyttämä keskuslämmityksen kautta tulevan lämmitysenergian määrä pienenee vastaavasti, jota ei kuitenkaan maksuperusteista johtuen hyvitetä huoneiston haltijalle. Märkätilojen suurin energian kulutus tapahtuu kuitenkin yleensä lämpimän käyttöveden lämmityksessä. Lämmitysenergian tarvetta samoin kuin valaistuksen yleensä vähäistä energian tarvetta voidaan vähentää valitsemalla energiaa säästävät vesikalusteet ja valaisimet. Energiaa säästävät vesikalusteet tarkoittavat myös vettä säästäviä kalusteita. 3. Yhteenveto Märkätilasaneerauksen yleisimmät syyt ovat: putkiremontti kosteusvaurio modernisointi Putkiremontissa rakenteita puretaan, ja siten jonkin asteinen märkätilan kotjaus on välttämätöntä. Vesi- ja viemäriputkien korjauksiin on olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä kuten pinnoitus ja sukitus, jotka tekevät mahdolliseksi putkisaneerauksen märkätilan rakenteita purkamatta. Potentiaalinen vaihtoehto on myös hybridikorjaus, jossa rakenteiden sisällä olevat putket käsitellään vaihtoehtoisin menetelmin ja helposti vaihdettavat uusitaan. Kosteusvauriotapauksessa rakenteita joudutaan yleensä purkamaan, kun vaurion aiheuttaja korjataan. Vaurion laajuudesta riippuen määräytyy märkätilasaneerauksen laajuus. Modernisoinnissa korjausten laajuus määräytyy lähes yksinomaan asetettujen tavoitteiden pohjalta. Valitut remonttimenetelmät ja laajuus ovat tavallisesti yhdistelmä teknisestä korjaustarpeesta, taloyhtiön asukkaiden asettamasta korjaustavoitteesta ja arvioiduista kustannuksista. Etenkin yksittäisten märkätilojen korjauksissa tulee muistaa hankkia kiinteistön omistajan lupa toimenpiteille ja mahdollisesti tarvittavat toimenpide- tai rakennusluvat rakennusvalvontaviranomaisilta. 9 (12)

10 Energiakysymykset ovat harvoin merkittäviä märkätilakorjauksia suunniteltaessa, mutta suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus energiankulutukseen ja etenkin tuleviin sähkölaskuihin on syytä tiedostaa. 10 (12)

11 Kirjallisuutta Anttilainen, A Putkistosaneerausprosessin kehittäminen asuinkerrostalossa. Teknillisen korkeakoulu, Rakentamistalouden laboratorio. Diplomityö. Hekkanen, M Korjausrakennushankkeen ketjutus. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus ry. 100 s. ISBN Hekkanen, M Kuntotutkimuksen tilaaminen. Helsinki: Kiinteistöalan Kustannus Oy-Rep Ltd. 103 s. ISBN Helenius, T., Seppänen, O. & Jokiranta, K Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohje. Helsinki: Suomen LVI-liitto ry. 100 s. (SuLVI, julkaisu 7) ISBN Kekki, T. K., Keinänen-Toivola M. M., Kaunisto, T. & Luntamo, M Talousveden kanssa kosketuksissa olevat verkostomateriaalit Suomessa. Pori: Vesi-Instituutti/Prizztech Oy. 101 s. (Vesi-Instituutin julkaisuja 1). ISBN (PDF) Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. LVI ja KH Rakennuskirja Oy s. Kiviniemi, M. Korjaushankkeen laatusuunnitelmat. VTT Tiedotteita s. ISBN Laksola, J. & Palsala, A Onnistunut putkistoremontti. Helsinki: Kiinteistöalan Kustannus Oy-Rep Ltd. 86 s. ISBN Laksola, J Onnistunut putkistoremontti 2 - tekniset vaihtoehdot. Helsinki: Kiinteistöalan Kustannus Oy-Rep Ltd. 140 s. ISBN Lvi-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja asennustilat korjausrakentamisessa. RT Rakennustieto Oy s. Manninen, M Uusien linjasaneerausmenetelmien hyödyntäminen. Espoo: EVTEKammattikorkeakoulu, Talotekniikan koulutusohjelma. 45 s. (Insinöörityö ) Pulakka, S., Heimonen, I., Junnonen, J.-M. & Vuolle, M Talotekniikan elinkaarikustannukset. Espoo: VTT. 58 s. + liitt. 3 s. (VTT Tiedotteita 2409). Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto Talotekniikan reititysohje. Modulaarinen installaatiotekniikka Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 141 s. (RIL ). ISBN (12)

12 Toivonen, A Putkiremontin käynnistäminen. Case Asunto Oy Mallitalo. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan koulutusohjelma, Kiinteistönpitotekniikka. 43 s. + liitt. (Tutkintotyö). Työkalu putkiremonttiin - Opas taloyhtiöille. Rakennusteollisuuden kustannus RTK Oy. Helsinki Virkamäki, M. & Kykkänen, P Esiselvitys Maunulan putkikorjausten alueellisesta yhteistoimintamallista. MAP-loppuraportti. 21 s. Virtanen, K., Rahtola, R., Vahanen, R., Korhonen, P., Levamo, H., Salmi, J. & Taskinen, J Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitysperusteet. IKE-esitutkimus. Helsinki: Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. 80 s. (Suomen ympäristö 768). ISBN Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 2003, RT Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle. (2004) RT Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitysperusteet. IKE-esitutkimus. (2006) KH Linjasaneeraus, tilaajan ohje. Ratu G s Valvontasopimuksen laatiminen LVI , RT , (vastaavia RT ja RT 80283) - LVI Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. (2001) - RT Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. (2001) - RT Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. (2001) TATE 95 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo RT lisälehti Rakentamismääräysten Muistilista lvi-suunnittelijalle LVI rakmk Linjasaneeraus, toteutusohje. Ratu G s Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset kunnossapitojaksot. Asuintalon huoltokirja. (1998) RT Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. (2001) RT Talousveden laatu ja verkostomateriaalit. (2008) LVI /KH (12)

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä 2 METRIUK Toimitusjohtaja Veikko imunaniemi: Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä Viime vuosikymmenien aikana valtion lainoittaman vuokra-asuntorakentamisen huonetilaohjelmien pääpaino on kohdistunut

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot