Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään."

Transkriptio

1 Yritysvastuu Kepan taustamuistio lokakuu 2010 Metsäyhtiö siirtää tehtaan Etelä-Amerikkaan, ja työttömyys suomalaisessa tehdaskaupungissa pomppaa 20 prosenttiin. Vaateyritys ei valitsekaan tavarantoimittajaksi halvinta aasialaisista hikipajaa, vaan työntekijöilleen elämiseen riittävän palkan maksavan tehtaan. Sopimuksen ansiosta tehdas voi palkata lisää työntekijöitä, joiden perheet voivat tuloilla lähettää tyttären kouluun. Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään. Yritysvastuu tarkoittaa sitä, että yritykset eivät liiketoimintaa harjoittaessaan aiheuta vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. Samasta asiasta puhutaan muun muassa termeillä yhteiskuntavastuu ja vastuullinen yritystoiminta. Myös englannin sanoihin corporate social responsibility viittaava lyhenne CSR on yleistynyt. Tässä taustamuistiossa kerrotaan, kuinka Suomi voi edistää vastuullista yritystoimintaa ja sitä kautta muun muassa omaa turvallisuuttaan ja työllisyyttään. Tässä taustamuistiossa Ovatko vastuukysymykset yritysten oma asia? Miksi panostaa yritysvastuupolitiikkaan? Mitä valtio voi tehdä? Yhteiskuntavastuuraportointi Julkisten hankintojen eettisyys Vastuullisuuden arviointi Järjestöjen yritysvastuutyön tukeminen Strategia yritysvastuusta Mitä yritysvastuusta on säädetty? OECD:n säännöt YK:n yritysvastuutyö TAUSTAA: Miksi vastuullisuutta tarvitaan Työllisyys Ympäristö Turvallisuus Ovatko vastuukysymykset yritysten oma asia? Suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminta on viime vuosina lisääntynyt vauhdilla. Sadasta suurimmasta suomalaisyrityksestä 41 prosenttia julkaisi yhteiskuntavastuuraportin vuonna 2008 (KPMG 2008). Useat suuryritykset ovat myös perustaneet yhteiskuntavastuuyksikön. Yritysten yhtenä tavoitteena on yrityskuvan parantaminen aikana, jolloin yhä useampi ihminen huomioi eettiset kysymykset kulutusvalinnoissaan. Esimerkiksi AccountAbility -ajatushautomon laajat 108 maata kattavat tutkimukset ovat vahvistaneet, että yritysten vastuullisuudella ja valtioiden kilpailukyvyllä on selkeä yhteys (AccountAbility, 2007). Myös Euroopan komissio pitää vastuullisuutta yhtenä avaintekijänä kilpailukyvylle ja kestävälle kasvulle.

2 Yritysten yhteiskuntavastuutyön motiivina voi myös olla halu välttää sellaiset kalliit ja aikaa vievät konfliktit, joihin esimerkiksi suomalaiset metsäyhtiöt ovat törmänneen Etelä-Amerikassa. Muun muassa Stora Enson ja brasilialaisen Aracruzin yhteisyhtiö on joutunut oikeuden eteen Brasiliassa vastaamaan syytöksiin luonnonmetsien tuhoamisesta (Taloussanomat 2009). Edelläkävijäyritysten aktiivisuudesta huolimatta, tuotannon ja kaupankäynnin vaikutukset työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja toimintaalueen talouteen ovat usein pienet tai jopa kielteiset. Hikipajat, terveydelle haitalliset työolot, saastuttaminen, veronkierto ja lahjusten antaminen ovat edelleen arkipäivää. sesta sitoviin lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Miksi panostaa yritysvastuupolitiikkaan? Keskipitkällä aikavälillä myös Suomen työllisyyteen vaikuttaa se, millaisilla normeilla työtä voidaan teettää Suomen ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on tärkeää, että yritykset ryhtyvät vastuullisesti ja viivyttämättä kehittämään ilmastoystävällisempiä tuotteita ja tuotantotapoja. Siksi julkista sektoria tarvitaan paitsi tukemaan yritysten vastuullisuutta, myös asettamaan sitovat miniminormit työ-, ihmisoikeus-, ympäristö- ja talouskysymyksissä. Ympäristökysymyksissä Euroopan ja Suomen lainsäädäntöä onkin viime vuosina vahvistettu. Esimerkiksi monille Suomessa toteutettaville teollisuus- ja maataloushankkeille pakollista Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) on kehitetty. Myös ihmisoikeuskysymyksissä yritystoiminnan reunaehtojen asettaminen on valtioiden tehtävä. Valtiot ovat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sitoutuneet turvaamaan ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeudet. Yritysten vastuita ei ole määritelty. On siis valtioiden tehtävä pyrkiä varmistamaan, etteivät vastuuttomimmatkaan yritykset tee tai edistä ihmisoikeusloukkauksia. Vapaaehtoisuuden varaan ei ihmisoikeuskysymyksiä voida jättää. Osakeyhtiöiden toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, joten yritykset ottavat ihmisoikeusnäkökulmat omaehtoisesti huomion vain silloin, kun siitä on niille taloudellista hyötyä. Ihmisoikeuksien toteutumiseksi valtioiden tulee hyödyntää niiden turvaamisessa kaikki käytössään olevat työkalut tuesta ja tiedotuk- Myös vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukyky kärsii yritysvastuusääntöjen aukoista. Niiden täytyy valita kilpailijoita korkeampien kustannusten tai vastuullisuuden periaatteiden rikkomisen välillä. Harva suomalainen hyväksyy muutaman sentin tuntipalkat tai lapsityövoiman. Esimerkiksi Reilun kaupan vauhdikas kasvu kertoo myös ihmisten kasvavasta kiinnostuksesta tuotteiden alkuperää ja tuotantotapaa kohtaan. Reilun kaupan myynti on kasvanut Suomessa tasaisesti prosentilla vuosittain viime vuosien talouslamasta huolimatta. Myös Elinkeinoelämän Valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksessa vuonna 2009 valtaosa suomalaisista katsoi, että suomalaisyritysten yhteiskuntavastuu on liian vähäistä. Ihmisiltä kysyttiin onko Suomen nykyisessä markkinatalousjärjestelmässä sopivasti yritysten yhteiskuntavastuuta. Vastaajista 69 prosenttia katsoi yhteiskuntavastuuta olevan hieman tai aivan liian vähän, 19 prosentti piti yhteiskuntavastuun määrää sopivana, ja 3 prosenttia katsoi yhteiskuntavastuuta olevan hieman tai aivan liian paljon.

3 Mitä valtio voi tehdä? Valtio vaikuttaa yritysten toimintatapoihin tuen ja tiedotuksen, palkintojen, ohjeistusten, lakien, kansainvälisten sopimusten ja julkisten hankintojen kautta. Muiden talous-, ympäristö-, ihmisoikeus- ja työelämän toimien rinnalla oma roolinsa on myös yleisellä yritysvastuupolitiikalla. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti vuoden 2010 alussa selvityksen Suomen ja useiden muiden Euroopan maiden yritysvastuupolitiikasta. Julkisen vallan CSR-järjestelmä eri maissa -selvitys toteaa, että Suomen yritysvastuupolitiikka on hajanaista. Euroopan maiden yritysvastuupolitiikassa hyödynnetään useanlaisia työkaluja: Ruotsi: Yhteiskuntavastuuraportointi on valtionyhtiöille pakollista ja siinä tulee noudattaa kansainvälisen Global Reportin Initiative GRI:n indikaattoreita. Ruotsi: Eettinen neuvosto analysoi valtion eläkerahastosijoitusten eettisyyttä ja pyrkii vuosittain vuoropuheluun noin 10 kansainvälisten ympäristö-, ihmisoikeus- tai työoikeussopimusten rikkomuksiin liitetyn yrityksen kanssa. Ruotsi: Ulkoministeriön kauppapoliittisessa yksikössä toimii kolmen hengen yhteiskuntavastuuosasto. Ruotsi: järjesti EU puheenjohtajuuskaudellaan vuonna 2009 huippukokouksen rohkaistakseen Euroopan unionia toimimaan yritysvastuukysymyksissä aktiivisemmin. Norja: Hallituksen nimittämä eettinen neuvosto arvioi eläkerahastojen sijoitusten eettisyyttä ja epäeettisiksi todetut yritykset poistetaan eläkerahastosalkusta. Norja: Hallitus julkaisi vuonna 2009 valkoisen kirjan yritysvastuusta globaalissa taloudessa. Alankomaat: Julkisrahoitteinen riippumaton 26 työntekijän keskus edistää keskustelua ja toimintaa yritysvastuukysymyksissä. Britannia nia: Hallitus laati yritysvastuustrategian jo vuonna Britannia: Yhteiskuntavastuuraportointi on pörssiyrityksille pakollista. Britannia: Parlamentaarinen ihmisoikeuskomitea käsittelee yritysvastuukysymyksiä. Ranska: Yhteiskuntavastuuraportointi on pörssiyrityksille pakollista. Lisäksi asetuksella on määritelty, että raporttien tulee sisältää tiedot muun muassa palkkatasosta, työterveydestä ja -turvallisuudesta, raaka-aineiden käytöstä, energiatehokkuudesta, vaikutuksista paikalliskehitykseen. Ranska: Rikoslaki laajensi yritysten rikosvastuuta vuonna 2004 koskemaan myös ulkomailla tehdyt rikoksen ihmiskuntaa vastaan. Tanska: käynnisti yritysvastuukampanjan Our Common Concern jo vuonna Tanska: hallituksen CSR-keskuksen 16 työntekijää koordinoivat valtion yritysvastuupolitiikkaa, kehittävät työkaluja ja tekevät tiedotusta. Nk. OECD yhteyselimet, jotka seuraavat yritysten vastuullisuutta koti- j a ulkomailla, erilaisia eri maissa. Esimerkiksi Britanniassa yhteyselimellä on kolmen hengen toimisto. Julkisten hankintojen eettisyyden edistämiseksi on laadittu paitsi lakeja ja toimintasuunnitelmia, myös käytännön soveltamisohjeita ja oppaita mm Norjassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Belgiassa. Yhteiskuntavastuuraportointi Suomi voisi edistää yritysten vastuullisuutta esimerkiksi edellyttämällä pörssiyrityksiltä vuosittaista raporttia niiden yhteiskuntavastuusta. Tällä hetkellä Suomen lait velvoittavat yrityksiä raportoimaan tilinpäätöksessään ainoastaan taloudelliset tunnusluvut, kuten tuloslaskelman ja taseen. Esimerkiksi Ranska ja Britannia edellyttävät pörssiyrityksiä raportoimaan myös toimintansa muista

4 yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ruotsikin velvoittaa yhteiskuntavastuuraportointia valtionyhtiöiltä ja myös Norja on lisäämässä yritysten raportointivelvollisuutta (Simola et al. 2010). Samalla kannattaisi määritellä, mitä yhteiskuntavastuuraportin tulee sisältää. Tällä hetkellä raporttien vapaaehtoisuus ja kirjavuus syö niiden hyödyllisyyttä ja uskottavuutta. On ymmärrettävää, etteivät edes vastuullisimmat yritykset aina raportoi toimintansa haasteista läpinäkyvästi: Olisi hölmöä kertoa omista ongelmistaan, kun kilpailijat eivät raportoi ollenkaan. Ranskassa onkin asetuksella määritelty, että yhteiskuntavastuuraportin tulee sisältää tiedot muun muassa palkkatasosta ja työviikon pituudesta työterveydestä ja -turvallisuudesta työehtosopimuksista vammaisten työntekijöiden osuudesta vaikutuksista paikallisyhteisöihin raaka-aineiden käytöstä energiatehokkuudesta Koska monet pörssiyrityksistä ovat monikansallisia, raporttien tulisi sisältää myös tietoa tuotantopaikoista ja tytäryhtiöistä tuontimaista ja alihankintaketjuista veromaksuista, -eduista ja tuista Julkisten hankintojen eettisyys Suomessa tehdään julkisia hankintoja 27 miljardilla eurolla vuosittain. Ei ole merkityksetöntä, millaisia tuotteita ja palveluita näillä miljardeilla hankitaan. Suomen hankintalaki mahdollistaakin sosiaalistenja ympäristökriteerien asettamisen tarjouspyyntöihin. Suosimalla ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä tuotteita julkiset hankinnat toimivat esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muille hankkijoille ja vähentävät globaalia köyhyyttä. Kun hankinnoissa painavat muutkin kriteerit kuin hinta, yrityksillä on selvä kannustin panostaa vastuullisuuteen. Yli kahdeksan kymmenestä (84%) suomalaisesta odottaa, että verovaroin ei osteta lapsityövoimalla tai työtekijöiden oikeuksia rikkoen tuotettuja tuotteita (Taloustutkimus 2008). Mahdollisten liiketoiminnasta irrallisten yhteiskuntavastuuhankkeiden lisäksi raporttien pitäisi sisältää tietoa yhtiön ydintoiminnan vaikutuksista työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja tuotantoalueen talouteen. Ekologisten ja eettisten näkökohtien painoarvo julkisissa hankintapäätöksissä on kuitenkin edelleen minimaalinen. Painoarvoa voitaisiin lisätä muun muassa antamalla hankkijoille ohjeita eettisten kriteerien hyödyntämisestä. Esimerkiksi Norjassa kaikkein maakuntien on pitänyt perustaa keskus, joka neuvoo julkisissa hankinnoissa. Ruotsissa järjestetään kunnille kursseja eettisiä hankintojen tekemisestä ja eettisten kriteerien valvomisesta. Maan 21 maakunnasta ainakin 14 asettaakin eettisiä vaatimuksia julkisille hankinnoille (Simola et al. 2010). Alankomaissa talousministeriön alainen keskus tarjoaa verkkosivullaan tarkkoja malleja sosiaalisten ja ympäristökriteerien muotoilusta yli 50 tuotteelle ja palvelulle. Vastuullisuuden arviointi Jokaiseen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n jäsenmaahan on perustettu niin kutsuttu yhteyselin. Elinten tehtävä on seurata noudattavatko maahan rekisteröityneet yritykset OECD:n ohjeistusta yritysten yhteiskuntavastuusta (ks alla). Sanktiovaltaa yhteyselimillä ei ole, mutta niillä on mandaatti valmistaa ja julkistaa lausuntoja tapauksista, joissa yrityksen toimintatavoissa on parantamisen varaa.

5 Moni näistä kansallisista yhteyselimistä on tehnyt merkittävää työtä yritysvastuun edistämiseksi. Esimerkiksi Britanniassa G4S, turvallisuuspalveluita tuottava suuryritys, solmi puitesopimuksen ay-liikkeen kanssa yhteyselimen välityksellä joulukuussa Alankomaiden yhteyselin laati vuonna 2009 huomautuksen Shellin turvallisuuslaiminlyönneistä öljynporausasemilla Filippiineillä (OECD De Gues, A. 2009, pp 3). Keskuskauppakamari koordinoi vastuullisen tuontikaupan verkostoa EK ylläpitää Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä -verkkosivuja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osasto osallistuu ICC:n yritysvastuutyöhön. Yritysten keskinäistä verkostoitumista ja keskustelua tukee myös vuonna 2002 perustettu Finnish Business & Society -verkosto. Vuoden 2000 jälkeen kansalliset yhteyselimet ovat käsitelleet yhteensä 150 yksittäistä yritystä koskevaa tapausta 1. Suomessa OECD:n ohjeistuksen seurannasta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriön alainen yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta. Sen työ on ollut hyvin vaatimatonta muun muassa niukkojen resurssien takia. Neuvottelukunnassa on vain yksi työntekijä. Sen budjetti kattaa työntekijän palkan lisäksi lähinnä kokoustarjoilut. Nykyresursseilla on vaikea nostaa neuvottelukunnan profiilia elimenä, johon yksityishenkilöt ja kansalaisjärjestöt voivat ilmoittaa epäilemistään yritysvastuun laiminlyönneistä. Esimerkiksi Hollannin yhteistyöelimen budjetti kolmelle vuodelle on euroa (Simola et al. 2010, pp 23). Suomessa yhteiskuntavastuun edistämiseen varatut julkiset resurssit ovat muutenkin Eurooppalaisia edelläkävijämaita niukemmat, toteaa myös TEM:n teettämä selvitys vuodelta 2008 (Jutila 2008). Järjestöjen yritysvastuutyön tukeminen Julkinen sektori voi edistää yritysvastuuta myös tukemalla elinkeinoelämän järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja tukijoiden yritysvastuutyötä. Elinkeinoelämän järjestöt välittävät jäsenilleen ja sidosryhmilleen yritysvastuutietoutta ja työkaluja: 1 OECD (2009) Julkiseen yritysvastuukeskusteluun osallistuvat myös ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestöt, yksittäiset liitot ja erityisesti Suomen Ammattiliiton solidaarisuuskeskus SASK. Kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä yritysten kanssa ja herättelevät julkista keskustelua. Esimerkiksi Niken, Adidaksen tai Nestlén toimintatapojen muutokset voidaan pitkälti katsoa kansalaisjärjestökampanjoinnin ansioiksi. Suomessa yritysvastuukysymyksiä seuraavat esimerkiksi Finnwatch, Reilun kaupan edistämisyhdistys, Reilun kaupan puolesta Repu, Attac, Changemaker, Greenpeace, Kirkon ulkomaanapu, Luonto- Liitto, Maan ystävät, Maattomien ystävät, Plan Suomi, Suomen Kuluttajaliitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja WWF. Suurimpia kampanjoita tällä hetkellä on Puhtaat Vaatteet -kampanja. Tutkimusta yritysvastuusta tehdään muun muassa Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella ja Erik Castrén -instituutissa, Hankenilla sekä Turussa yliopistolla, kauppakorkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa. Aalto yliopistossa toimii Yritysvastuun politiikan tutkimusverkosto. Strategia yritysvastuusta Suomen yritysvastuupolitiikkaa voitaisiin selkiyttää ja yhtenäistää laatimalla siitä strategia ja toimintaohjelma, kuten useissa muissa Euroopan maissa on jo tehty.

6 Yritysvastuu liittyy usean ministeriön toimintakenttään. Kansainvälistä vastuullisuutta tukevat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö. Suomen sisäisissä yritysvastuukysymyksissä toimivat myös muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö. TEMin alainen Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta on valmistellut yritysvastuustrategiaa, mutta on epävarmaa, valmistuuko se tämän hallituskauden aikana. Valmistelutyö on ollut hankalaa, koska neuvottelukuntaan kuuluu niin yritysten kuin kansalaisjärjestöjen edustajia, ja se toimii konsensusperiaatteella. Tulisikin harkita, onko neuvottelukunta yritysedustajineen oikea taho kirjoittamaan hallituksen näkemys yritysvastuusta. Mitä yritysvastuusta on säädetty? Ohjeistus on sisällöltään kattava ja käsittelee työ- ja ihmisoikeuksia, ympäristöä, tiedonkulkua, korruptiota, kuluttajansuojaa, innovaatio- ja tutkimustoimintaa, kilpailua ja verotusta. Toimintaohjeita on kuitenkin kritisoitu liian yleisluontoisiksi 3. Esimerkiksi OECD:n toimintaohje: Yritysten tulisi sovellettavien säädösten, vallitsevien työmarkkinasuhteiden ja työsuhdekäytäntöjen puitteissa pyrkiä lapsityövoiman käytön tehokkaaseen lopettamiseen 4 on tärkeä, mutta ei määrittele milloin yrityksen pyrkimyksiä voidaan pitää riittävinä. Myönteistä on, että OECD:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään ja seuraamaan toimintaohjeiden noudattamista. Työ on kansallisten yhteyselinten vastuulla (ks Vastuullisuuden arviointi yllä). YK:n yritysvastuutyö Myös YK valmistelee minimistandardeja yritysvastuusta. Niistä odotetaan vahvempia kuin OECD:n tämänhetkiset säännöt ovat. Yritysvastuusta on olemassa kansainvälisiä sääntöjä ja työ entistä selkeämpien ja sitovampien sääntöjen kehittämiseksi jatkuu. Vastuiden selkiyttäminen on myös yritysten etu. Vastuulliset yritykset hyötyvät, jos kilpailijatkaan eivät voi räikeästi polkea kaikkia normeja. OECD:N ohjeistus monikansallisille yrityksille Vaikutusvaltaisin kansainvälinen ohjeistus yritysvastuusta on säädetty Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:ssa. Ohjeet velvoittavat kaikkia järjestön jäsenmaita, eli myös Suomea sekä näissä maissa rekisteröityneitä ja toimivia kansallisia ja monikansallisia yrityksiä 2. 2 OECD:n 33 jäsenmaan lisäksi ohjeiden noudattamiseen ovat sitoutuneet Argentiina, Brasilia, Egypti, Viro, Latvia, Liettua, Morokko, Peru ja Romania. YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien erityisedustaja John Ruggie julkaisi vuonna 2009 raportin yritysten ihmisoikeusvastuuta, joka sai laajaa kiitosta niin elinkeinoelämältä kuin kansalaisjärjestöiltä. Raportti esittelee uuden lähestymistavan, joka nojaa kolmeen pilariin: valtion tehtävään suojella ihmisoikeuksia, yritysten tehtävään kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä tarpeeseen luoda oikeussuojakeinoja ihmisoikeusloukkauksiin puuttumiseksi. Yritysten velvollisuus siis olisi varmistaa, etteivät niiden toimintatavat tai tuotteet aiheuta tai edesauta ihmisoikeusloukkauksia. Käytännössä yritysten pitäisi esimerkiksi arvioida toimintansa ihmis- 3 Ulkoasiainministeriö, contentid= TEM, OECD:n toimintaohje monikansallisille yrityksille, f

7 oikeusvaikutuksia säännöllisesti. Muun muassa Kansainvälinen työnantajajärjestö IOE ja Kansainvälinen kauppakamari ICC ovat kiittäneet raportteja objektiivisuudesta ja käytännönläheisyydestä 5. Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen European Coalition for Corporate Justice ECCJ on myös teettänyt lakiasiantuntijoilla selvityksen siitä, miten Ruggien viimeisen raportin linjauksia voitaisiin jalostaa juridisesti sitoviksi säännöiksi 6. Suomen valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa vuodelta 2009 on linjattu myös Suomen suhtautuvan myönteisesti YK:n erityisedustajan työhön. Vuonna 2011 Ruggien työryhmä pyrkii esittämään vielä konkreettisemman lausunnon yritysten velvollisuuksista ja velvoitteiden toteutumisen seurannasta. Yksi avoimista kysymyksistä on, missä mahdollisista sääntörikkomuksista voitaisiin rangaista. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty YK:n ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan lisäämistä. Toistaiseksi siellä on voitu tuomita vain ihmisiä, mutta sen tuomiovalta voitaisiin ulottaa myös yrityksiin. TAUSTAA: Miksi vastuullisuutta tarvitaan? Työllisyys Arviolta 12,3 miljoonaa ihmistä tekee pakkotyötä ja 126 miljoonaa 5-17 vuotiasta lasta työskentelee vaarallisissa olosuhteissa 7. Työpaikkoja karkaa muihin maihin pienten palkkojen ja lepsujen ympäristönormien perässä. Niiden tiukentuminen voisi auttaa myös Suomen työllisyystilannetta. Sitä mukaa kun veroja, työntekijöitä ja ympäristöä koskevat lait tiukentuvat muualla, yrityksillä on vähemmän kannustimia siirtää työtä halpojen tuotanto-olosuhteiden perässä pois Suomesta. Kannattaa myös huomata, että neljä viidestä kuluttajasta asuu jossakin kehitysmaassa. Kun näiden ihmisten taloudellinen asema paranee, he voisivat kuluttaa myös suomalaisia tuotteita. Vaatteita Idän hikipajoista Muun muassa suomalaiset vaate- ja urheilutarvikeyritykset Stockmann, Seppälä, Lindex, Halonen, Moda, Top-Sport ja Halti tuovat tai valmistavat valtaosan myymistään vaatteista maissa, joissa poljetaan työntekijöiden oikeuksia Yleisiä tuotantomaita ovat Kiina ja Bangladesh, missä palkat ovat hyvin matalat eikä työntekijöillä ole oikeutta lepoon tai järjestäytymiseen. Esimerkiksi Bangladeshin vaatetehtaissa maksetun minimipalkan arvioidaan vastaavaan vain kolmannesta elämiseen riittävästä palkasta. Ympäristö Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, että yritykset kehittävät ilmastoystävällisempiä tuotteita ja tuotantotapoja. Tavoitteet päästöjen hillitsemisestä Suomessa eivät auta, jos yritysten on kannattavaa siirtää päästöt kehitysmaihin niiden lepsua ympäristölainsäädäntöä hyödyntäen. Äärimmilleen kiristynyt kansainvälinen kilpailu vaikeuttaa työllisyystilannetta myös Suomessa. 5 Ruggie, 11session/A.HRC pdf 6 ECCJ, aw.pdf 7 ILO 2005 ja 2007 Kasvihuonepäästöjen lisäksi vaarana on, että kehitysmaissa yritysten toiminnan takia luonnonvaroja tuhoutuu. Esimerkiksi juoma- ja kalastusvesien tai viljelykelpoisen maaperän saastuminen käyttökelvottomaksi pitäisi estää. Brittitutkimuksen mukaan 3000 maailman suurin-

8 ta yhtiötä aiheuttivat vuonna 2008 yhteensä 2,2 biljoonan dollarin ympäristövahingot. Summa on huomattava - vain seitsemän valtion kansantalous oli samana vuonna suurempi. (Jowit, J ) Luonnonvaroja olisikin pyrittävä käyttämään aiempaa säästeliäämmin ja siten, että niiden hyödyntäminen on mahdollista myös tulevaisuudessa. Jatkuva luonnonvarojen tuhlaileva käyttö voi tulla lopulta sekä yrityksille että kansantalouksille kalliimmaksi kuin uudenlaisten tuotantotapojen kehittäminen. Turvallisuus Kongon konflikti ja pakolaisuus Jotta kännykkäsi piirilevyn osat pysyisivät kiinni toisissaan, sen valmistuksessa on käytetty tinaa. Jos kännykän tina on peräisin Kongon demokraattisesta tasavallasta, sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua verimetalliksi. Tina lapioidaan itäkongolaisissa kaivoksissa 200 metrin syvyydestä, konfliktialueelta. Keskenään taistelevat aseelliset ryhmät rahoittavat toimintaansa kaivostoiminnalla. Ryhmät ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin alueella (Global Witness 2010, Pp 6). Raaka tina päätyy valmiiseen puhelimeen noin kuuden välikäden kautta (Kemppi, R. 2009, pp 8). Monimutkaisen alihankintaketjun takia on hankala osoittaa, että kongolaista tinaa olisi juuri tietyn valmistajan puhelimissa. Koska maailman suurimmat sulatot ostavat kongolaista tinaa, sitä on kuitenkin voinut päätyä lähes minkä tahansa elektroniikkavalmistajan tuotteisiin (Taloussanomat 2010). Siten yritykset osallistuvat välikäsien kautta Kongon konfliktin rahoittamiseen. Sama konflikti on pakottanut miljoonat ihmiset pois kotoaan. Kongolaisia pakolaisia on tullut YK:n pakolaisleirien kautta myös Suomeen. Lukuisat konfliktit Kongosta Burmaan ovat pitkittyneet ja raaistuneet, koska yksityiset investoinnit tuovat tuloja konfliktien osapuolille. Kaukaisillakin konflikteilla on vaikutus myös Suomen turvallisuuteen, sillä sodat ja väkivalta ovat kasvualusta terrorismille. Pakolaisuuttakin voitaisiin vähentää puuttumalla sen syihin hädässä olevien kotimaissa Lähdeviitteet: AccountAbility (2007) The state of responsible competitiveness ons/the%20state%20of%20responsible %20Competitiveness.pdf De Gues, A. (2009) 2009 EU Conference on Corporate Social Responsibility. Presentation by OECD Deputy Secretary-General Aart de Geus. OECD. ( ) Euroopan komissio (2006) Kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen: Euroopasta esikuva yritysten yhteiskuntavastuun alalla 2006, tiedoksianto Global Witness Limited (2010) A Guide for Companies. Do No Harm. Global Witness Limited: London. Pp 6. ILO (2005) A global alliance against forced labout ILO (2007) IPEC action against chilt labout highlights Jowit, J. (2010) World's top firms cause $2.2tn of environmental damage, report estimates. Guardian. orlds-top-firms-environmental-damage ( ) Jutila, M. (2008) Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä. Työ- ja elinkeinoministeriö. yys.pdf ( ) Kemppi, R Eettistä elektroniikkaa? Luonto-Liitto:

9 Helsinki. Sivu 8. KPMG (2008) KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting KPMG. Pp 16. iclespublications/documents/international-corporateresponsibility-survey-2008.pdf ( ) Moilala, O. (2009) Ostoja etelästä ja hikipajoista. Kotimaisten vaate- ja urheiluyritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu. Finnwatch: Helsinki. Pp 20; 32. OECD (2009) OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Specific Instances Considered by National Contact Points. Organisation for Economic Co-operation and Development. ( ) OECD (2008) OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Organisation for Economic Co-operation and development: Paris. Pp 17. aa-epaillaan-verimetallien-kaytosta/ /12 ( ) Taloussanomat (2009) Professori: Stora Enso lobbasi Brasilian hallitusta. Taloussanomat. (http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2009/08/13/pro fessori-stora-enso-lobbasi-brasilianhallitusta/ /12) ( ) Taloustutkimus (2008). Kepan teettämä gallup. Ladattavissa osoitteesta df/ ( ) United Nations (2009) United Nations Huoman Rights Council, Eleventh session, Agenda item Report of the Special Representative of the Secretary-Generalon the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. session/a.hrc pdf ( ) Osakeyhtiölaki /624, 5 Simola, E. et al. (2010) Julkisen vallan CSR-järjestelmä eri maissa. Työ- ja elinkeinoministeriö. Pp 64. ( ) Yle (2010) Foxconnin jättitehtaan itsemurhat jatkuvat. Yle. htaan_itsemurhat_jatkuvat_ html ( ) Simola, E. & Ewing, J. (2009) Kaukomailta kotikatuun. Valurautaisten kansistojen valmistus, ostot ja eettisyys. Finnwatch: Helsinki. Pp 4. Suomen Pakolaisapu. 10 väitettä ja faktaa. ta_ja_faktaa/ ( ) Taloussanomat Nokiaa epäillään "verimetallien" käytöstä. Taloussanomat.

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 JHL tukee Reilua kauppaa JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 AIHEITA: - Miksi Reilua kauppaa? - Reilu kauppa kunnissa ja työpaikoilla - JHL ja Reilu kauppa - Toimintaa! MIKSI REILUA KAUPPAA? Miksi

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Annika Lindblom Pääsihteeri Suomen kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom Pääsihteeri Suomen kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom Pääsihteeri Suomen kestävän kehityksen toimikunta Uusi globaali kestävän kehityksen aikakausi käynnistyi syyskuussa 2015 Agenda2030:n ytimen muodostavat 17 maailmanlaajuista ja toisiinsa

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa. Vammaisneuvostopäivä Tampere

Ihmisoikeuskeskus. YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa. Vammaisneuvostopäivä Tampere Ihmisoikeuskeskus YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa Vammaisneuvostopäivä 1.12.2016 Tampere 1 Kenellä on oikeus, kenellä velvollisuus? Rights holders - Duty bearers Perus-

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM 14.4.2016 Julkiset hankinnat hallitusohjelmassa Kannustetaan julkista sektoria hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin.

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa?

Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa? Kuka johtaa? elinkeinoelämä ja tasa arvo Tasa arvoasiain neuvottelukunta 19.3.2010 Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa? Minna Canth Akatemiaprofessori Anne Kovalainen Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä Rehtori Iso kuva Talouden tasapainotuksessa onnistutaan Markkinavaihtoehto Suurkunnat tilaajina; isot ulkomaisen pääoman

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN K-RYHMÄSSÄ. Johanna Kinnunen K-kauppiasliitto 17.3.2016

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN K-RYHMÄSSÄ. Johanna Kinnunen K-kauppiasliitto 17.3.2016 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN K-RYHMÄSSÄ Johanna Kinnunen K-kauppiasliitto 17.3.2016 1 K-RYHMÄ K-KAUPPIAAT 1 100 itsenäistä K-kauppiasyrittäjää Ruokakaupassa sekä rauta- ja erikoiskaupassa K-kauppiaat ovat paikkakuntansa

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot