Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään."

Transkriptio

1 Yritysvastuu Kepan taustamuistio lokakuu 2010 Metsäyhtiö siirtää tehtaan Etelä-Amerikkaan, ja työttömyys suomalaisessa tehdaskaupungissa pomppaa 20 prosenttiin. Vaateyritys ei valitsekaan tavarantoimittajaksi halvinta aasialaisista hikipajaa, vaan työntekijöilleen elämiseen riittävän palkan maksavan tehtaan. Sopimuksen ansiosta tehdas voi palkata lisää työntekijöitä, joiden perheet voivat tuloilla lähettää tyttären kouluun. Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään. Yritysvastuu tarkoittaa sitä, että yritykset eivät liiketoimintaa harjoittaessaan aiheuta vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. Samasta asiasta puhutaan muun muassa termeillä yhteiskuntavastuu ja vastuullinen yritystoiminta. Myös englannin sanoihin corporate social responsibility viittaava lyhenne CSR on yleistynyt. Tässä taustamuistiossa kerrotaan, kuinka Suomi voi edistää vastuullista yritystoimintaa ja sitä kautta muun muassa omaa turvallisuuttaan ja työllisyyttään. Tässä taustamuistiossa Ovatko vastuukysymykset yritysten oma asia? Miksi panostaa yritysvastuupolitiikkaan? Mitä valtio voi tehdä? Yhteiskuntavastuuraportointi Julkisten hankintojen eettisyys Vastuullisuuden arviointi Järjestöjen yritysvastuutyön tukeminen Strategia yritysvastuusta Mitä yritysvastuusta on säädetty? OECD:n säännöt YK:n yritysvastuutyö TAUSTAA: Miksi vastuullisuutta tarvitaan Työllisyys Ympäristö Turvallisuus Ovatko vastuukysymykset yritysten oma asia? Suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminta on viime vuosina lisääntynyt vauhdilla. Sadasta suurimmasta suomalaisyrityksestä 41 prosenttia julkaisi yhteiskuntavastuuraportin vuonna 2008 (KPMG 2008). Useat suuryritykset ovat myös perustaneet yhteiskuntavastuuyksikön. Yritysten yhtenä tavoitteena on yrityskuvan parantaminen aikana, jolloin yhä useampi ihminen huomioi eettiset kysymykset kulutusvalinnoissaan. Esimerkiksi AccountAbility -ajatushautomon laajat 108 maata kattavat tutkimukset ovat vahvistaneet, että yritysten vastuullisuudella ja valtioiden kilpailukyvyllä on selkeä yhteys (AccountAbility, 2007). Myös Euroopan komissio pitää vastuullisuutta yhtenä avaintekijänä kilpailukyvylle ja kestävälle kasvulle.

2 Yritysten yhteiskuntavastuutyön motiivina voi myös olla halu välttää sellaiset kalliit ja aikaa vievät konfliktit, joihin esimerkiksi suomalaiset metsäyhtiöt ovat törmänneen Etelä-Amerikassa. Muun muassa Stora Enson ja brasilialaisen Aracruzin yhteisyhtiö on joutunut oikeuden eteen Brasiliassa vastaamaan syytöksiin luonnonmetsien tuhoamisesta (Taloussanomat 2009). Edelläkävijäyritysten aktiivisuudesta huolimatta, tuotannon ja kaupankäynnin vaikutukset työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja toimintaalueen talouteen ovat usein pienet tai jopa kielteiset. Hikipajat, terveydelle haitalliset työolot, saastuttaminen, veronkierto ja lahjusten antaminen ovat edelleen arkipäivää. sesta sitoviin lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Miksi panostaa yritysvastuupolitiikkaan? Keskipitkällä aikavälillä myös Suomen työllisyyteen vaikuttaa se, millaisilla normeilla työtä voidaan teettää Suomen ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on tärkeää, että yritykset ryhtyvät vastuullisesti ja viivyttämättä kehittämään ilmastoystävällisempiä tuotteita ja tuotantotapoja. Siksi julkista sektoria tarvitaan paitsi tukemaan yritysten vastuullisuutta, myös asettamaan sitovat miniminormit työ-, ihmisoikeus-, ympäristö- ja talouskysymyksissä. Ympäristökysymyksissä Euroopan ja Suomen lainsäädäntöä onkin viime vuosina vahvistettu. Esimerkiksi monille Suomessa toteutettaville teollisuus- ja maataloushankkeille pakollista Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) on kehitetty. Myös ihmisoikeuskysymyksissä yritystoiminnan reunaehtojen asettaminen on valtioiden tehtävä. Valtiot ovat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sitoutuneet turvaamaan ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeudet. Yritysten vastuita ei ole määritelty. On siis valtioiden tehtävä pyrkiä varmistamaan, etteivät vastuuttomimmatkaan yritykset tee tai edistä ihmisoikeusloukkauksia. Vapaaehtoisuuden varaan ei ihmisoikeuskysymyksiä voida jättää. Osakeyhtiöiden toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, joten yritykset ottavat ihmisoikeusnäkökulmat omaehtoisesti huomion vain silloin, kun siitä on niille taloudellista hyötyä. Ihmisoikeuksien toteutumiseksi valtioiden tulee hyödyntää niiden turvaamisessa kaikki käytössään olevat työkalut tuesta ja tiedotuk- Myös vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukyky kärsii yritysvastuusääntöjen aukoista. Niiden täytyy valita kilpailijoita korkeampien kustannusten tai vastuullisuuden periaatteiden rikkomisen välillä. Harva suomalainen hyväksyy muutaman sentin tuntipalkat tai lapsityövoiman. Esimerkiksi Reilun kaupan vauhdikas kasvu kertoo myös ihmisten kasvavasta kiinnostuksesta tuotteiden alkuperää ja tuotantotapaa kohtaan. Reilun kaupan myynti on kasvanut Suomessa tasaisesti prosentilla vuosittain viime vuosien talouslamasta huolimatta. Myös Elinkeinoelämän Valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksessa vuonna 2009 valtaosa suomalaisista katsoi, että suomalaisyritysten yhteiskuntavastuu on liian vähäistä. Ihmisiltä kysyttiin onko Suomen nykyisessä markkinatalousjärjestelmässä sopivasti yritysten yhteiskuntavastuuta. Vastaajista 69 prosenttia katsoi yhteiskuntavastuuta olevan hieman tai aivan liian vähän, 19 prosentti piti yhteiskuntavastuun määrää sopivana, ja 3 prosenttia katsoi yhteiskuntavastuuta olevan hieman tai aivan liian paljon.

3 Mitä valtio voi tehdä? Valtio vaikuttaa yritysten toimintatapoihin tuen ja tiedotuksen, palkintojen, ohjeistusten, lakien, kansainvälisten sopimusten ja julkisten hankintojen kautta. Muiden talous-, ympäristö-, ihmisoikeus- ja työelämän toimien rinnalla oma roolinsa on myös yleisellä yritysvastuupolitiikalla. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti vuoden 2010 alussa selvityksen Suomen ja useiden muiden Euroopan maiden yritysvastuupolitiikasta. Julkisen vallan CSR-järjestelmä eri maissa -selvitys toteaa, että Suomen yritysvastuupolitiikka on hajanaista. Euroopan maiden yritysvastuupolitiikassa hyödynnetään useanlaisia työkaluja: Ruotsi: Yhteiskuntavastuuraportointi on valtionyhtiöille pakollista ja siinä tulee noudattaa kansainvälisen Global Reportin Initiative GRI:n indikaattoreita. Ruotsi: Eettinen neuvosto analysoi valtion eläkerahastosijoitusten eettisyyttä ja pyrkii vuosittain vuoropuheluun noin 10 kansainvälisten ympäristö-, ihmisoikeus- tai työoikeussopimusten rikkomuksiin liitetyn yrityksen kanssa. Ruotsi: Ulkoministeriön kauppapoliittisessa yksikössä toimii kolmen hengen yhteiskuntavastuuosasto. Ruotsi: järjesti EU puheenjohtajuuskaudellaan vuonna 2009 huippukokouksen rohkaistakseen Euroopan unionia toimimaan yritysvastuukysymyksissä aktiivisemmin. Norja: Hallituksen nimittämä eettinen neuvosto arvioi eläkerahastojen sijoitusten eettisyyttä ja epäeettisiksi todetut yritykset poistetaan eläkerahastosalkusta. Norja: Hallitus julkaisi vuonna 2009 valkoisen kirjan yritysvastuusta globaalissa taloudessa. Alankomaat: Julkisrahoitteinen riippumaton 26 työntekijän keskus edistää keskustelua ja toimintaa yritysvastuukysymyksissä. Britannia nia: Hallitus laati yritysvastuustrategian jo vuonna Britannia: Yhteiskuntavastuuraportointi on pörssiyrityksille pakollista. Britannia: Parlamentaarinen ihmisoikeuskomitea käsittelee yritysvastuukysymyksiä. Ranska: Yhteiskuntavastuuraportointi on pörssiyrityksille pakollista. Lisäksi asetuksella on määritelty, että raporttien tulee sisältää tiedot muun muassa palkkatasosta, työterveydestä ja -turvallisuudesta, raaka-aineiden käytöstä, energiatehokkuudesta, vaikutuksista paikalliskehitykseen. Ranska: Rikoslaki laajensi yritysten rikosvastuuta vuonna 2004 koskemaan myös ulkomailla tehdyt rikoksen ihmiskuntaa vastaan. Tanska: käynnisti yritysvastuukampanjan Our Common Concern jo vuonna Tanska: hallituksen CSR-keskuksen 16 työntekijää koordinoivat valtion yritysvastuupolitiikkaa, kehittävät työkaluja ja tekevät tiedotusta. Nk. OECD yhteyselimet, jotka seuraavat yritysten vastuullisuutta koti- j a ulkomailla, erilaisia eri maissa. Esimerkiksi Britanniassa yhteyselimellä on kolmen hengen toimisto. Julkisten hankintojen eettisyyden edistämiseksi on laadittu paitsi lakeja ja toimintasuunnitelmia, myös käytännön soveltamisohjeita ja oppaita mm Norjassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Belgiassa. Yhteiskuntavastuuraportointi Suomi voisi edistää yritysten vastuullisuutta esimerkiksi edellyttämällä pörssiyrityksiltä vuosittaista raporttia niiden yhteiskuntavastuusta. Tällä hetkellä Suomen lait velvoittavat yrityksiä raportoimaan tilinpäätöksessään ainoastaan taloudelliset tunnusluvut, kuten tuloslaskelman ja taseen. Esimerkiksi Ranska ja Britannia edellyttävät pörssiyrityksiä raportoimaan myös toimintansa muista

4 yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ruotsikin velvoittaa yhteiskuntavastuuraportointia valtionyhtiöiltä ja myös Norja on lisäämässä yritysten raportointivelvollisuutta (Simola et al. 2010). Samalla kannattaisi määritellä, mitä yhteiskuntavastuuraportin tulee sisältää. Tällä hetkellä raporttien vapaaehtoisuus ja kirjavuus syö niiden hyödyllisyyttä ja uskottavuutta. On ymmärrettävää, etteivät edes vastuullisimmat yritykset aina raportoi toimintansa haasteista läpinäkyvästi: Olisi hölmöä kertoa omista ongelmistaan, kun kilpailijat eivät raportoi ollenkaan. Ranskassa onkin asetuksella määritelty, että yhteiskuntavastuuraportin tulee sisältää tiedot muun muassa palkkatasosta ja työviikon pituudesta työterveydestä ja -turvallisuudesta työehtosopimuksista vammaisten työntekijöiden osuudesta vaikutuksista paikallisyhteisöihin raaka-aineiden käytöstä energiatehokkuudesta Koska monet pörssiyrityksistä ovat monikansallisia, raporttien tulisi sisältää myös tietoa tuotantopaikoista ja tytäryhtiöistä tuontimaista ja alihankintaketjuista veromaksuista, -eduista ja tuista Julkisten hankintojen eettisyys Suomessa tehdään julkisia hankintoja 27 miljardilla eurolla vuosittain. Ei ole merkityksetöntä, millaisia tuotteita ja palveluita näillä miljardeilla hankitaan. Suomen hankintalaki mahdollistaakin sosiaalistenja ympäristökriteerien asettamisen tarjouspyyntöihin. Suosimalla ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä tuotteita julkiset hankinnat toimivat esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muille hankkijoille ja vähentävät globaalia köyhyyttä. Kun hankinnoissa painavat muutkin kriteerit kuin hinta, yrityksillä on selvä kannustin panostaa vastuullisuuteen. Yli kahdeksan kymmenestä (84%) suomalaisesta odottaa, että verovaroin ei osteta lapsityövoimalla tai työtekijöiden oikeuksia rikkoen tuotettuja tuotteita (Taloustutkimus 2008). Mahdollisten liiketoiminnasta irrallisten yhteiskuntavastuuhankkeiden lisäksi raporttien pitäisi sisältää tietoa yhtiön ydintoiminnan vaikutuksista työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja tuotantoalueen talouteen. Ekologisten ja eettisten näkökohtien painoarvo julkisissa hankintapäätöksissä on kuitenkin edelleen minimaalinen. Painoarvoa voitaisiin lisätä muun muassa antamalla hankkijoille ohjeita eettisten kriteerien hyödyntämisestä. Esimerkiksi Norjassa kaikkein maakuntien on pitänyt perustaa keskus, joka neuvoo julkisissa hankinnoissa. Ruotsissa järjestetään kunnille kursseja eettisiä hankintojen tekemisestä ja eettisten kriteerien valvomisesta. Maan 21 maakunnasta ainakin 14 asettaakin eettisiä vaatimuksia julkisille hankinnoille (Simola et al. 2010). Alankomaissa talousministeriön alainen keskus tarjoaa verkkosivullaan tarkkoja malleja sosiaalisten ja ympäristökriteerien muotoilusta yli 50 tuotteelle ja palvelulle. Vastuullisuuden arviointi Jokaiseen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n jäsenmaahan on perustettu niin kutsuttu yhteyselin. Elinten tehtävä on seurata noudattavatko maahan rekisteröityneet yritykset OECD:n ohjeistusta yritysten yhteiskuntavastuusta (ks alla). Sanktiovaltaa yhteyselimillä ei ole, mutta niillä on mandaatti valmistaa ja julkistaa lausuntoja tapauksista, joissa yrityksen toimintatavoissa on parantamisen varaa.

5 Moni näistä kansallisista yhteyselimistä on tehnyt merkittävää työtä yritysvastuun edistämiseksi. Esimerkiksi Britanniassa G4S, turvallisuuspalveluita tuottava suuryritys, solmi puitesopimuksen ay-liikkeen kanssa yhteyselimen välityksellä joulukuussa Alankomaiden yhteyselin laati vuonna 2009 huomautuksen Shellin turvallisuuslaiminlyönneistä öljynporausasemilla Filippiineillä (OECD De Gues, A. 2009, pp 3). Keskuskauppakamari koordinoi vastuullisen tuontikaupan verkostoa EK ylläpitää Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä -verkkosivuja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osasto osallistuu ICC:n yritysvastuutyöhön. Yritysten keskinäistä verkostoitumista ja keskustelua tukee myös vuonna 2002 perustettu Finnish Business & Society -verkosto. Vuoden 2000 jälkeen kansalliset yhteyselimet ovat käsitelleet yhteensä 150 yksittäistä yritystä koskevaa tapausta 1. Suomessa OECD:n ohjeistuksen seurannasta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriön alainen yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta. Sen työ on ollut hyvin vaatimatonta muun muassa niukkojen resurssien takia. Neuvottelukunnassa on vain yksi työntekijä. Sen budjetti kattaa työntekijän palkan lisäksi lähinnä kokoustarjoilut. Nykyresursseilla on vaikea nostaa neuvottelukunnan profiilia elimenä, johon yksityishenkilöt ja kansalaisjärjestöt voivat ilmoittaa epäilemistään yritysvastuun laiminlyönneistä. Esimerkiksi Hollannin yhteistyöelimen budjetti kolmelle vuodelle on euroa (Simola et al. 2010, pp 23). Suomessa yhteiskuntavastuun edistämiseen varatut julkiset resurssit ovat muutenkin Eurooppalaisia edelläkävijämaita niukemmat, toteaa myös TEM:n teettämä selvitys vuodelta 2008 (Jutila 2008). Järjestöjen yritysvastuutyön tukeminen Julkinen sektori voi edistää yritysvastuuta myös tukemalla elinkeinoelämän järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja tukijoiden yritysvastuutyötä. Elinkeinoelämän järjestöt välittävät jäsenilleen ja sidosryhmilleen yritysvastuutietoutta ja työkaluja: 1 OECD (2009) Julkiseen yritysvastuukeskusteluun osallistuvat myös ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestöt, yksittäiset liitot ja erityisesti Suomen Ammattiliiton solidaarisuuskeskus SASK. Kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä yritysten kanssa ja herättelevät julkista keskustelua. Esimerkiksi Niken, Adidaksen tai Nestlén toimintatapojen muutokset voidaan pitkälti katsoa kansalaisjärjestökampanjoinnin ansioiksi. Suomessa yritysvastuukysymyksiä seuraavat esimerkiksi Finnwatch, Reilun kaupan edistämisyhdistys, Reilun kaupan puolesta Repu, Attac, Changemaker, Greenpeace, Kirkon ulkomaanapu, Luonto- Liitto, Maan ystävät, Maattomien ystävät, Plan Suomi, Suomen Kuluttajaliitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja WWF. Suurimpia kampanjoita tällä hetkellä on Puhtaat Vaatteet -kampanja. Tutkimusta yritysvastuusta tehdään muun muassa Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella ja Erik Castrén -instituutissa, Hankenilla sekä Turussa yliopistolla, kauppakorkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa. Aalto yliopistossa toimii Yritysvastuun politiikan tutkimusverkosto. Strategia yritysvastuusta Suomen yritysvastuupolitiikkaa voitaisiin selkiyttää ja yhtenäistää laatimalla siitä strategia ja toimintaohjelma, kuten useissa muissa Euroopan maissa on jo tehty.

6 Yritysvastuu liittyy usean ministeriön toimintakenttään. Kansainvälistä vastuullisuutta tukevat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö. Suomen sisäisissä yritysvastuukysymyksissä toimivat myös muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö. TEMin alainen Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta on valmistellut yritysvastuustrategiaa, mutta on epävarmaa, valmistuuko se tämän hallituskauden aikana. Valmistelutyö on ollut hankalaa, koska neuvottelukuntaan kuuluu niin yritysten kuin kansalaisjärjestöjen edustajia, ja se toimii konsensusperiaatteella. Tulisikin harkita, onko neuvottelukunta yritysedustajineen oikea taho kirjoittamaan hallituksen näkemys yritysvastuusta. Mitä yritysvastuusta on säädetty? Ohjeistus on sisällöltään kattava ja käsittelee työ- ja ihmisoikeuksia, ympäristöä, tiedonkulkua, korruptiota, kuluttajansuojaa, innovaatio- ja tutkimustoimintaa, kilpailua ja verotusta. Toimintaohjeita on kuitenkin kritisoitu liian yleisluontoisiksi 3. Esimerkiksi OECD:n toimintaohje: Yritysten tulisi sovellettavien säädösten, vallitsevien työmarkkinasuhteiden ja työsuhdekäytäntöjen puitteissa pyrkiä lapsityövoiman käytön tehokkaaseen lopettamiseen 4 on tärkeä, mutta ei määrittele milloin yrityksen pyrkimyksiä voidaan pitää riittävinä. Myönteistä on, että OECD:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään ja seuraamaan toimintaohjeiden noudattamista. Työ on kansallisten yhteyselinten vastuulla (ks Vastuullisuuden arviointi yllä). YK:n yritysvastuutyö Myös YK valmistelee minimistandardeja yritysvastuusta. Niistä odotetaan vahvempia kuin OECD:n tämänhetkiset säännöt ovat. Yritysvastuusta on olemassa kansainvälisiä sääntöjä ja työ entistä selkeämpien ja sitovampien sääntöjen kehittämiseksi jatkuu. Vastuiden selkiyttäminen on myös yritysten etu. Vastuulliset yritykset hyötyvät, jos kilpailijatkaan eivät voi räikeästi polkea kaikkia normeja. OECD:N ohjeistus monikansallisille yrityksille Vaikutusvaltaisin kansainvälinen ohjeistus yritysvastuusta on säädetty Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:ssa. Ohjeet velvoittavat kaikkia järjestön jäsenmaita, eli myös Suomea sekä näissä maissa rekisteröityneitä ja toimivia kansallisia ja monikansallisia yrityksiä 2. 2 OECD:n 33 jäsenmaan lisäksi ohjeiden noudattamiseen ovat sitoutuneet Argentiina, Brasilia, Egypti, Viro, Latvia, Liettua, Morokko, Peru ja Romania. YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien erityisedustaja John Ruggie julkaisi vuonna 2009 raportin yritysten ihmisoikeusvastuuta, joka sai laajaa kiitosta niin elinkeinoelämältä kuin kansalaisjärjestöiltä. Raportti esittelee uuden lähestymistavan, joka nojaa kolmeen pilariin: valtion tehtävään suojella ihmisoikeuksia, yritysten tehtävään kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä tarpeeseen luoda oikeussuojakeinoja ihmisoikeusloukkauksiin puuttumiseksi. Yritysten velvollisuus siis olisi varmistaa, etteivät niiden toimintatavat tai tuotteet aiheuta tai edesauta ihmisoikeusloukkauksia. Käytännössä yritysten pitäisi esimerkiksi arvioida toimintansa ihmis- 3 Ulkoasiainministeriö, contentid= TEM, OECD:n toimintaohje monikansallisille yrityksille, f

7 oikeusvaikutuksia säännöllisesti. Muun muassa Kansainvälinen työnantajajärjestö IOE ja Kansainvälinen kauppakamari ICC ovat kiittäneet raportteja objektiivisuudesta ja käytännönläheisyydestä 5. Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen European Coalition for Corporate Justice ECCJ on myös teettänyt lakiasiantuntijoilla selvityksen siitä, miten Ruggien viimeisen raportin linjauksia voitaisiin jalostaa juridisesti sitoviksi säännöiksi 6. Suomen valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa vuodelta 2009 on linjattu myös Suomen suhtautuvan myönteisesti YK:n erityisedustajan työhön. Vuonna 2011 Ruggien työryhmä pyrkii esittämään vielä konkreettisemman lausunnon yritysten velvollisuuksista ja velvoitteiden toteutumisen seurannasta. Yksi avoimista kysymyksistä on, missä mahdollisista sääntörikkomuksista voitaisiin rangaista. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty YK:n ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan lisäämistä. Toistaiseksi siellä on voitu tuomita vain ihmisiä, mutta sen tuomiovalta voitaisiin ulottaa myös yrityksiin. TAUSTAA: Miksi vastuullisuutta tarvitaan? Työllisyys Arviolta 12,3 miljoonaa ihmistä tekee pakkotyötä ja 126 miljoonaa 5-17 vuotiasta lasta työskentelee vaarallisissa olosuhteissa 7. Työpaikkoja karkaa muihin maihin pienten palkkojen ja lepsujen ympäristönormien perässä. Niiden tiukentuminen voisi auttaa myös Suomen työllisyystilannetta. Sitä mukaa kun veroja, työntekijöitä ja ympäristöä koskevat lait tiukentuvat muualla, yrityksillä on vähemmän kannustimia siirtää työtä halpojen tuotanto-olosuhteiden perässä pois Suomesta. Kannattaa myös huomata, että neljä viidestä kuluttajasta asuu jossakin kehitysmaassa. Kun näiden ihmisten taloudellinen asema paranee, he voisivat kuluttaa myös suomalaisia tuotteita. Vaatteita Idän hikipajoista Muun muassa suomalaiset vaate- ja urheilutarvikeyritykset Stockmann, Seppälä, Lindex, Halonen, Moda, Top-Sport ja Halti tuovat tai valmistavat valtaosan myymistään vaatteista maissa, joissa poljetaan työntekijöiden oikeuksia Yleisiä tuotantomaita ovat Kiina ja Bangladesh, missä palkat ovat hyvin matalat eikä työntekijöillä ole oikeutta lepoon tai järjestäytymiseen. Esimerkiksi Bangladeshin vaatetehtaissa maksetun minimipalkan arvioidaan vastaavaan vain kolmannesta elämiseen riittävästä palkasta. Ympäristö Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, että yritykset kehittävät ilmastoystävällisempiä tuotteita ja tuotantotapoja. Tavoitteet päästöjen hillitsemisestä Suomessa eivät auta, jos yritysten on kannattavaa siirtää päästöt kehitysmaihin niiden lepsua ympäristölainsäädäntöä hyödyntäen. Äärimmilleen kiristynyt kansainvälinen kilpailu vaikeuttaa työllisyystilannetta myös Suomessa. 5 Ruggie, 11session/A.HRC pdf 6 ECCJ, aw.pdf 7 ILO 2005 ja 2007 Kasvihuonepäästöjen lisäksi vaarana on, että kehitysmaissa yritysten toiminnan takia luonnonvaroja tuhoutuu. Esimerkiksi juoma- ja kalastusvesien tai viljelykelpoisen maaperän saastuminen käyttökelvottomaksi pitäisi estää. Brittitutkimuksen mukaan 3000 maailman suurin-

8 ta yhtiötä aiheuttivat vuonna 2008 yhteensä 2,2 biljoonan dollarin ympäristövahingot. Summa on huomattava - vain seitsemän valtion kansantalous oli samana vuonna suurempi. (Jowit, J ) Luonnonvaroja olisikin pyrittävä käyttämään aiempaa säästeliäämmin ja siten, että niiden hyödyntäminen on mahdollista myös tulevaisuudessa. Jatkuva luonnonvarojen tuhlaileva käyttö voi tulla lopulta sekä yrityksille että kansantalouksille kalliimmaksi kuin uudenlaisten tuotantotapojen kehittäminen. Turvallisuus Kongon konflikti ja pakolaisuus Jotta kännykkäsi piirilevyn osat pysyisivät kiinni toisissaan, sen valmistuksessa on käytetty tinaa. Jos kännykän tina on peräisin Kongon demokraattisesta tasavallasta, sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua verimetalliksi. Tina lapioidaan itäkongolaisissa kaivoksissa 200 metrin syvyydestä, konfliktialueelta. Keskenään taistelevat aseelliset ryhmät rahoittavat toimintaansa kaivostoiminnalla. Ryhmät ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin alueella (Global Witness 2010, Pp 6). Raaka tina päätyy valmiiseen puhelimeen noin kuuden välikäden kautta (Kemppi, R. 2009, pp 8). Monimutkaisen alihankintaketjun takia on hankala osoittaa, että kongolaista tinaa olisi juuri tietyn valmistajan puhelimissa. Koska maailman suurimmat sulatot ostavat kongolaista tinaa, sitä on kuitenkin voinut päätyä lähes minkä tahansa elektroniikkavalmistajan tuotteisiin (Taloussanomat 2010). Siten yritykset osallistuvat välikäsien kautta Kongon konfliktin rahoittamiseen. Sama konflikti on pakottanut miljoonat ihmiset pois kotoaan. Kongolaisia pakolaisia on tullut YK:n pakolaisleirien kautta myös Suomeen. Lukuisat konfliktit Kongosta Burmaan ovat pitkittyneet ja raaistuneet, koska yksityiset investoinnit tuovat tuloja konfliktien osapuolille. Kaukaisillakin konflikteilla on vaikutus myös Suomen turvallisuuteen, sillä sodat ja väkivalta ovat kasvualusta terrorismille. Pakolaisuuttakin voitaisiin vähentää puuttumalla sen syihin hädässä olevien kotimaissa Lähdeviitteet: AccountAbility (2007) The state of responsible competitiveness ons/the%20state%20of%20responsible %20Competitiveness.pdf De Gues, A. (2009) 2009 EU Conference on Corporate Social Responsibility. Presentation by OECD Deputy Secretary-General Aart de Geus. OECD. ( ) Euroopan komissio (2006) Kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen: Euroopasta esikuva yritysten yhteiskuntavastuun alalla 2006, tiedoksianto Global Witness Limited (2010) A Guide for Companies. Do No Harm. Global Witness Limited: London. Pp 6. ILO (2005) A global alliance against forced labout ILO (2007) IPEC action against chilt labout highlights Jowit, J. (2010) World's top firms cause $2.2tn of environmental damage, report estimates. Guardian. orlds-top-firms-environmental-damage ( ) Jutila, M. (2008) Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä. Työ- ja elinkeinoministeriö. yys.pdf ( ) Kemppi, R Eettistä elektroniikkaa? Luonto-Liitto:

9 Helsinki. Sivu 8. KPMG (2008) KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting KPMG. Pp 16. iclespublications/documents/international-corporateresponsibility-survey-2008.pdf ( ) Moilala, O. (2009) Ostoja etelästä ja hikipajoista. Kotimaisten vaate- ja urheiluyritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu. Finnwatch: Helsinki. Pp 20; 32. OECD (2009) OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Specific Instances Considered by National Contact Points. Organisation for Economic Co-operation and Development. ( ) OECD (2008) OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Organisation for Economic Co-operation and development: Paris. Pp 17. aa-epaillaan-verimetallien-kaytosta/ /12 ( ) Taloussanomat (2009) Professori: Stora Enso lobbasi Brasilian hallitusta. Taloussanomat. (http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2009/08/13/pro fessori-stora-enso-lobbasi-brasilianhallitusta/ /12) ( ) Taloustutkimus (2008). Kepan teettämä gallup. Ladattavissa osoitteesta df/ ( ) United Nations (2009) United Nations Huoman Rights Council, Eleventh session, Agenda item Report of the Special Representative of the Secretary-Generalon the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. session/a.hrc pdf ( ) Osakeyhtiölaki /624, 5 Simola, E. et al. (2010) Julkisen vallan CSR-järjestelmä eri maissa. Työ- ja elinkeinoministeriö. Pp 64. ( ) Yle (2010) Foxconnin jättitehtaan itsemurhat jatkuvat. Yle. htaan_itsemurhat_jatkuvat_ html ( ) Simola, E. & Ewing, J. (2009) Kaukomailta kotikatuun. Valurautaisten kansistojen valmistus, ostot ja eettisyys. Finnwatch: Helsinki. Pp 4. Suomen Pakolaisapu. 10 väitettä ja faktaa. ta_ja_faktaa/ ( ) Taloussanomat Nokiaa epäillään "verimetallien" käytöstä. Taloussanomat.

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017 Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämä- ja markkinaosasto PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001 www.tem.fi

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Ethical Leadership and Management Symposium Laurea Tikkurila Timo Ryynänen www.laurea.fi Workshopin tavoitteina ovat Perehtyä eettisen johtamisen keskeiseen pilariin,

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja 29.-30.1.2013 Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma Kestävän kaivostoiminnan kehittäminen Kaivostoiminnan kansainvälisyys ja kotimaisen tuotannon

Lisätiedot

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry Globalisaation monet kasvot Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry 1 Mitä globalisaatio on? Maailmanlaajuistuminen, "maailmankylä" Maiden rajat

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi Professori Eija Vinnari, Johtamiskorkeakoulu eija.vinnari@uta.fi Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2.6.2017 EU-direktiivi muun

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Kuva: Nathalie Bertrams

Kuva: Nathalie Bertrams Kuva: Nathalie Bertrams Sisällysluettelo 3 4 5 Kuva: Georg Schnellnberger 1 2 1 Euroopan komissio, http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/, haettu 17.7.2014 2 https://www.vm.fi/vm/fi/09_valtiontalous/06_valtionhallinnon_hankintatoimi/index.jsp,

Lisätiedot

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010

JHL tukee Reilua kauppaa. JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 JHL tukee Reilua kauppaa JHL paikallisyhdistyksen vuosikokous 2010 AIHEITA: - Miksi Reilua kauppaa? - Reilu kauppa kunnissa ja työpaikoilla - JHL ja Reilu kauppa - Toimintaa! MIKSI REILUA KAUPPAA? Miksi

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2097(INI) ulkoasiainvaliokunnalta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2097(INI) ulkoasiainvaliokunnalta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 27.9.2012 2012/2097(INI) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle yritysten yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen?

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Suomen lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen. Tavoitteena on että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä. Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa

Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä. Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa Valtion maat ja vedet suomalaisten elämässä Yhteiskuntavastuu Metsähallituksessa 1 Anju Asunta, Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle yksittäisistä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritys Mahdollistava ohjelmapolitiikka ja innovatiiviset käytännöt - Ison-Britannian kokemukset 13.5.2011 Oulu Anne Bland Social Business International Oy 1 Globaali liike 2 Britannian

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1 Vastuullisuuden Advisory Group 12.2.2015 Advisory Group 1 Mikael Fogelholm Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorina vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Lausunto asiakirjasta Yhteiskuntavastuun työsuunnitelma: Kasvua kestävällä liiketoiminnalla

Lausunto asiakirjasta Yhteiskuntavastuun työsuunnitelma: Kasvua kestävällä liiketoiminnalla Finnwatch ry Lausunto asiakirjasta Yhteiskuntavastuun työsuunnitelma: Kasvua kestävällä liiketoiminnalla Finnwatch kiittää mahdollisuudesta kommentoida työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltua yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Hansel Oy 1 Sosiaalisesti vastuullinen hankinta Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintatoimia,

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA 9.5.2017 Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset ESITYS Työeläkeyhtiön vastuullisuus Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat Yhteenveto 2 TYÖELÄKEYHTIÖN

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

HALLITUKSEN KEHITYSPOLITIIKASTA

HALLITUKSEN KEHITYSPOLITIIKASTA KEHITYSPOLITIIKASTA Naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen on entistä arvokkaampaa tilanteessa, jossa muun muassa Yhdysvallat on leikannut tasa-arvotyöstä. Hallitus ymmärtää kehitysmaiden verotuskyvyn

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva 1

Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva 1 Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 22.3.2017 Motiva 1 Mitä Motiva tekee? Valtionyhtiö Yhteiskunnallisesti vaikuttavat resurssitehokkuushankkeet julkishallinnolle, ministeriöille ja

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu ja pk-sektori raportoinnin näkökulmasta

Yhteiskuntavastuu ja pk-sektori raportoinnin näkökulmasta Yhteiskuntavastuu ja pk-sektori raportoinnin näkökulmasta Yritysten Yhteiskuntavastuu kilpailu 2015 Etelä-Savon kauppakamari Mikkeli 17.6.2015 Marja Hanski VASTUULLISUUS? Yhteiskuntavastuu tarkoittaa eri

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot