Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan"

Transkriptio

1 REHTORIN TERVEHDYS Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan Koulumme oppilaskunta toimii nyt neljättä vuotta. Oppilaskunnan ensisijaisena tarkoituksena on ollut suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja kouluviihtyvyyttä. Vuosien aikana oppilaskunta on järjestänyt erilaisia tempauksia, koordinoinut Nälkäpäivä -keräystä, suunnitellut välineiden ja oppimateriaalin hankkimista koululle, osallistunut koulun pihan suunnitteluun jne. Tämän tyyppinen yhteistoiminta on varmasti parantanut yhteishenkeä, mutta myös kehittänyt taitoja, joita oppilaat tarvitsevat myös tulevaisuudessa. Yhdessä tekeminen, omien näkökantojen perusteleminen ja omista näkökannoista joustaminen, yritteliäisyys sekä aloitteellisuus ovat mm. niitä asioita, joista varmasti on jokaiselle lapselle hyötyä myös tulevaisuudessa. Näkyvät toiminnan tulokset innostavat myös lapsia kehittämään omaa toimintaansa ja ottamaan vastuuta omasta opiskeluympäristöstä. Ensi syksynä otamme käyttöön uudet opetussuunnitelmat kaikilla vuosiluokilla. Uusissa opetussuunnitelmissa opetushallitus on määritellyt erilaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, aihekokonaisuuksia. Yksi näistä aihekokonaisuuksista on Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Tämän lehden teema liittyy keskeisesti tähän aihekokonaisuuteen. Teema näkyy myös opettajankoulutuksessa. Huomion kiinnittäminen koulun osallistumiskulttuurin kehittämiseen ja vuorovaikutuksellisiin opiskelumenetelmiin ovat osa kansalaisvaikuttamista myös opettajankoulutuksessa ja samalla luonnollisesti myös harjoittelukouluissa. Huhtikuun 3. päivä ( lauantai) on koulussamme työpäivä. Tervetuloa vanhemmat tutustumaan kouluumme, seuraamaan opetusta, osallistumaan ja keskustelemaan. Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen Sari Nissinen rehtori 1

2 ASIANTUNTIJAN PUHEENVUORO Oppilaskuntatoiminta opettaa vaikuttamaan Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa kouludemokratiaa. Se on oppilaiden foorumi, jolla esitetään mielipiteitä, neuvotellaan ja opetellaan yhteistyötä. Ja opitaan edustuksellisen demokratian perustaa. Suomen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma lähtee siitä, että kansalaisten osallisuutta ja demokratian toimivuutta parannetaan. Ohjelman tavoitteena on etsiä uusia keinoja erityisesti nuorten äänestyskäyttäytymisen aktivoimiseksi ja myönteisten asenteiden edistämiseksi. Demokratiakasvatuksen kehittäminen eri muodoissaan kouluissa ja harrastetoiminnassa on tärkeää. Samoin on huomioitava, että poliittisen toiminnan ja poliitikkojen esittely ja tutuksi tekeminen on tärkeää erityisesti jo peruskouluvaiheessa. Kaikki eivät kuitenkaan kiinnostu oppilaskuntatoiminnasta. Silti - niin uskallan väittää - näkyvä oppilaskunta ja tieto siitä, että on olemassa porukka, joka hoitaa yhteisiä asioitamme, luo turvallisuutta ja näkemystä niillekin, joita osallistuminen suoraan ei kiinnosta. Demokratia on tietyistä puutteistaankin huolimatta osoittautunut parhaaksi järjestelmäksi yhteisten asioiden hoitamiseksi. Sen säilyminen on kiinni siitä, että myös nuoret kasvavat ja tiedostavat roolinsa aktiivisina ja vaikuttavina kansalaisina. Esimerkiksi äänestysinnon ja mielenkiinnon lasku heikentää koko demokratian uskottavuutta ja pitkässä juoksussa myös sen toimivuutta. Demokratian puolustajana kannustan teitä nuoret ottamaan se paikka mikä teille kuuluu. Kantapään kautta olen oppinut, että valtaa ei anneta, vaan se on otettava osallistumiselle ja muulla aktiivisella toiminnalla - laillisin keinoin. Osallistukaa aktiivisesti yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, oppilaskuntatoimintaan ja erilaisten järjestöjen toimintaan. Muutetaan yhdessä maailmaa paremmaksi! Petri Neittaanmäki kansanedustaja (kesk.) Jyväskylä 2

3 VANHEMPIEN PUHEENVUORO Opastusta elämän polulle Oppilaskuntatoiminnasta tulee ensimmäisenä mieleen oman kouluajan teinikuntatoiminta Lyseossa. Teinikunnan hallitus valittiin yhteisessä vuosikokouksessa ja toiminnalla tavoiteltiin mm. opiskeluolojen parantamista. Hallitus teki aloitteita koulun rehtorille ja näin saatiin oppilaiden ääni kuuluville. Rahat oppilaskuntatoimintaan hankittiin erilaisilla tempauksilla ja teinitanssiaisten eli konvien järjestämisellä. Noissa tuon ajan (35 vuotta sitten) diskoissa esiintyivät kaupungin omat bändit kuten Silvery ja Tete Termites. Itse toimin teinikunnan lisäksi Lyseon urheilijoiden puheenjohtajana kolmen vuoden ajan. Kaikille mukanaolijoille oli itsestään selvää yhteisen toiminnan järjestäminen. Kokoustekniikan oppiminen oli välttämätöntä. Kuinka toimii puheenjohtajana, mikä on sihteerin tehtävä ja kuinka toimitaan, kun lopullisesta päätöksestä pitää äänestää? Näitä taitoja olen tarvinnut läpi elämän. Samat taitoja voidaan harjoitella ala asteellakin, mutta opettajien ohjausta tarvittaneen hieman enemmän kuin lukiolaisilla. Oppilaskuntatoiminnasta on hyviä kokemuksia mm. Lohikosken koululla, jolla on ollut oppilaskunta jo miltei 15 vuotta. Lohikoskella oppilaskunnan hallitus koostuu viidennen ja kuudennen luokan oppilaista ja jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla. Lohikosken koulun oppilaskunnan tehtäviä ovat mm. Lohikoski-tapahtuman järjestäminen ja koulun lehden, Lohikoskelaisen, toimittaminen. Lisäksi oppilaskunta päättää monista oppilaita koskevista asioista ja järjestää erilaisia tapahtumia esim. lukukausittaisen oppilaskunnan illan. On tärkeää, että oppilaat joutuvat ja pääsevät toimimaan itsenäisesti. Silloin opitaan kantamaan vastuu yhteisten asioiden hoidosta. Suomalaisen, demokraattisen toimintatavan oppiminen tulee luonnostaan tutuksi niin oppilaskunnassa toimiville kuin muillekin oppilaille. Oppilaille haluan sanoa: Osallistu oppilaskuntatoimintaan. Pääset vaikuttamaan ja opit elämän kannalta tärkeitä asioita. Samalla pidät huolta, että kaikkien oppilaiden ääni tulee kuulluksi koulussa ja tarvittaessa aina yliopiston hallituksessa asti. Markku Suortamo Opetustoimenjohtaja Jyväskylä 3

4 TEEMANA OPPILASKUNTATOIMINTA Kampuksen Norssin oppilaskuntatoiminnan säännöt 1) Koulun OPPILASKUNTAAN kuuluvat kaikki koulun oppilaat. 2) Oppilaskuntatoiminnan TAVOITTEENA on lasten osallistumisen edistäminen. Samalla harjoitellaan luontevasti yhteiskunnan toimintaa ja edustuksellisen demokratian perusteita. 3) Oppilaskunta valitsee luokilta edustajansa OPPILASKUNNAN HALLITUKSEEN (yksi varsinainen jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen jokaisesta luokasta). Vaalit pidetään joka lukuvuosi syyskuun ensimmäisellä viikolla. Ennen vaaleja pidetään jokaisessa luokassa oppilaskuntatunti, jossa perehdytään demokratian perusteisiin ja oppilaskuntatoimintaan ja sen tavoitteisiin ja sisältöihin. 4) Oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan oppilaskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muita mahdollisia yhdessä sovittavia tehtäviä. 5) Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti n. kerran kuukaudessa ja kokous pidetään keskellä koulupäivää 6) Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa noudatetaan kokoustekniikkaa (soveltaen, ohjaajien avustamana). 7) Kokousten asialistat valmistelevat oppilaskunnan ohjaajat ja hallituksen puheenjohtaja. 8) Oppilaskunnalla on oma tili / määräraha lukuvuoden pieniin hankintoihin / kokoustarjoiluihin ym. Isommista hankinnoista tehdään esitys asteenrehtorille / johtavalle rehtorille. Oppilaskuntatoiminnan sisältö, esim. Oman kouluympäristön kehittäminen Yhteisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Keräysten ym. tempausten toteuttaminen Oppilaskuntapäivän järjestäminen keväällä Oppilaskunnan ohjaajina toimivat lv Arja Sääkslahti ja Markus Leppiniemi. 4

5 Mitä on DEMOKRATIA? Monesti kuulee puhuttavan käsitteestä demokratia. Samassa yhteydessä puhutaan myös usein tasa-arvosta, kansanvallasta yms. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Demokraattisessa valtiossa kansalla on valta. Tämä tarkoittaa sitä, että kansa valitsee vaaleilla itse heidän asioistaan päättävät henkilöt eli edustajat. Demokraattisessa valtiossa vaaleihin saavat osallistua kaikki aikuiset kansalaiset sukupuolesta riippumatta. Demokratia syntyi antiikin Kreikassa noin 500 ekr. Tuolloin vaaleihin saivat osallistua kaikki vapaat miehet, mutta eivät orjat ja naiset. Demokratiaa käytettiin myös antiikin Roomassa hallintomuotona. Myös oppilaskunnan hallituksen toiminta perustuu demokratiaan aatteisiin, hallituksen jäsenet valitaan demokraattisilla vaaleilla, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus ehdokkuuteen ja äänioikeus. Lari Ala-Pöllänen 5 Hallitus esittäytyy Nelli Puukko, 6B, puheenjohtaja Kampuksen Norssin oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Nelli Puukko 6.b-luokalta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jakaa puheenvuorot ja edustaa oppilaita aina silloin tällöin. Hän on ollut oppilaskunnan hallituksessa jo 3. luokalta lähtien. - Pyrkisin sinne uudestaan jos voisin, yläasteelle ensi vuonna siirtyvä Nelli kertoo. Oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukava ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Mutta erityisesti pidän mehu- ja keksitarjoilusta, Nelli naurahtaa. Nelli pyrki oppilaskunnan hallitukseen ensimmäistä kertaa, koska halusi kokeilla millaista siellä on. - Sain hyviä kokemuksia ja halusin uudestaan. Nelli kertoo. Myös Nellin kaverit suhtautuvat edustustehtävään myönteisesti. Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää jostain kouluun liittyvistä asioista. - En haluaisi muuttaa mitään oppilaskunnassa, mielestäni siinä ei ole mitään muutettavaa. Aurelia Suvitie & Sampsa Ahtiainen

6 Atte Jantunen, 3A Atte ei vaikuta hermostuneelta istuessaan pehmeälle penkille luokan eteen. Hän vastaa kysymyksiimme rohkeasti ja kiertelemättä. - Kaverit eivät välitä tehtävästäni oppilaskunnan hallituksessa, tosin joskus sanovat haluavansa itsekin mukaan. Atella ei ole erityistehtäviä oppilaskunnan hallituksessa. - Haluaisin ehkä olla puheenjohtaja, Atte myöntää. Atte ei ole ollut ennen hallituksessa. - Yritän päästä ensi vuonna uudestaan, siellä on niin hauskaa, Atte kommentoi. Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa on Aten mukaan hauska ilmapiiri, joskus joku heittää jonkun vitsinkin. Oppilaskunta kokoontuu 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. Atelle tämä oli yllätys, sillä hän luuli oppilaskunnan kokoontuvan tavallisessa luokkahuoneessa. Atte ei tiennyt oppilaskunnan hallituksesta juuri mitään ennen siihen liittymistään. Kokouksissa on Aten mukaan kuitenkin hauskaa. - Kokouksissa on kivaa pehmeet penkit ja joskus keksi- ja mehutarjoilu, Atte kertoo hymyillen. Aten mielestä kokouksissa kaikki uskaltavat kertoa mielipiteensä. - Kaikki on kokouksissa tavallisesti, Atte pohtii. Työskentely on tehokasta eikä Atte haluaisi muuttaa sitä mitenkään. Joskus tosin jäädään pohtimaan jotain asiaa pitemmäksikin aikaa. - Oppilaskunta on hyvä asia, ettei rehtori saa päättää kaikkia asioita koulussa. Se toimii vähän niin kuin eduskunta (oppilaskunta) ja presidentti (rehtori), Atte vertailee. Oppilaskunta on tähän mennessä järjestänyt esim. nälkäpäiväkeräyksen. Tällä hetkellä hallitus pohtii toukokuussa järjestettävää oppilaskuntapäivää, jolloin oppilaat saavat tehdä asioita joita ei saisi tehdä normaalina koulupäivänä. Atte itse haluaisi että vastaavanlaisia päiviä olisi 3 päivää vuodessa; halloweenina, vappuna ja oppilaskuntapäivänä. Anna Haipola & Kaisa-Maaria Männikkö Eero Kuiri, 3B Eerolla ei ole erityistehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Hän on ensimmäistä kertaa hallituksessa. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. - Kokouksissa on kivaa ja tietää tulevaisuuteen, Eero selittää. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla puhua, hän jatkaa. Eeron mukaan kokouksissa on hyvä ilmapiiri. Ja kaikki on myös vastannut Eeron odotuksia. - Aion ehkä pyrkiä uudelleen, Eero kertoo. - Kaveritkin suhtautuvat ihan hyvin, hän jatkaa hieman rasittuneena. 6

7 Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska voi päättää kouluun liittyviä asioita. Tällä hetkellä oppilaskunnassa järjestetään kilpailuja, esim. piirustuskilpailu. Mikko Ilmoniemi & Den Hänninen Roosa Lattu, 3C Roosan hallitusura alkoi tänä vuonna, koska hän tuli kouluumme vasta viime syksynä. Hänet äänestettiin heti hallitukseen. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa (3. krs). Kokouksissa puhutaan, mutta kaikki eivät aina puhu, koska isommat tallovat pienet joskus jalkoihinsa. Siten että he eivät anna puheenvuoroa pienemmille. Siksi kokouksissa ei aina ole hyvä ilmapiiri. Roosa ei oikein tiennyt millaista hallituksessa olisi, joten hän päätti lähteä mukaan yrittämään. - Minusta on ollut mukavaa, kun saa päättää koulun asioista, Roosa iloitsee ja jatkaa: - Minua harmittaa se kun joutuu olemaan pois tunnilta. En lähtisi kuitenkaan oppilaskuntaan enää, koska siellä joutuu kirjoittamaan. Roosa ei muuttaisi mitään enää hallituksessa, koska hommat hoituvat hyvin. Ystävät eivät välitä oppilaskunnasta juurikaan, mutta he arvostavat hänen hommaansa ja he eivät ole kateellisia. Oppilaskunta järjestää mm. myyjäisiä, hupipäiviä ja muita erityisiä päiviä. Matilda Laakso & Ida Pasanen Eetu Vatanen, 4A 7 Eetu on sihteeri oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Hän merkkaa kaikki päätökset pöytäkirjaan. - Tämä on minun ensimmäinen vuoteni oppilaskunnassa, Eetu parahtaa. Hän menee uudestaan, jos häntä äänestetään. Hallitus kokoontuu 1-2 kk välein kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksissa on yleensä humoristinen ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Eetu halusi oppilaskuntaan, jotta voisi edustaa omaa luokkaansa.

8 - Oppilaskunta on vastannut minun odotuksia, ehkä ylikin, Eetu sanoo. Eetun kaverit ovat suhtautuneet hyvin hänen oloonsa oppilaskunnassa. Hän ei haluaisi muuttaa oppilaskunnan toimintaa, koska se on hänen mielestään riittävän hyvä. Hänen mielestään oppilaskunnassa on hyvä puoli se, että oppilaatkin saavat vaikuttaa asioihin. - Oppilaskunta järjestää esimerkiksi keräyksiä, kilpailuja ynnä muuta, Eetu kommentoi. Iiro Saariaho & Karri Mikkonen Eero Tirkkonen, 4B Tämä on Eeron ensimmäinen vuosi oppilaskunnan hallituksessa. Hänet valittiin sinne äänestämällä. Eerolla ei ole mitään erityistä tehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. Kokoontuminen on noin kerran kuukaudessa. Jos on tärkeämpiä tapahtumia, kokoonnutaan useammin. Kokouksissa päätetään koulun tapahtumia koskevia asioita. - Oppilaskunta on hyvä asia, koska siellä oppilaat saavat päättää asioista, Eero sanoo. - Oppilaskunta järjestää liikuntapäiviä ja muita rennompia koulupäiviä, Eero jatkaa. Eeron mielestä ilmapiiri on hyvä ja kaikki uskaltavat sanoa oman mielipiteensä. Eerolle jäi hyviä kokemuksia oppilaskunnan hallituksesta ja hän haluaisi uudelleen myös ensi vuonna. Noora Ekholm & Maria Kuokkala Aleksi Honka, 4C Aleksilla ei ole erikoistehtävää, eikä hän olisi halunnutkaan erityistehtähtäviin. -En ole ennen ollut oppilaskunnassa, hän sanoo hermostuneena. Oppilaskunta kokoontuu joka kuukausi kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksessa keskustellaan koulun asioista, kaikki uskaltavat puhua koska kokouksessa on hyvä ilmapiiri. Aleksin mielestä kokouksessa on kiva olla koska siellä ei ole ristiriitaisia mielipiteitä, melkein aina on yksimielistä Aleksi ei olisi erityisemmin halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkanasa edustajaksi. Hänen mielestään on kuitenkin kivaa olla oppilaskunnasta. Hallitus on vastannut hänen odotuksiaan. 8

9 - Yritän pyrkiä uudelleen hän tokaisee Kaverit eivät reagoi hänen hallitustehtäviinsä suuremmin. Aleksi ei muuttaisi oppilaskunnan tai hallituksen toimintaa. Oppilaskunta on hänen mielestä hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää asioista. Antti Suortamo & Ilkka Urpi Lari Ala-Pöllänen, 5B Antti Heisto, 5A Antti on oppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja. - En ole ollut aikaisemmin hallituksessa, kertoo Antti. He kokoontuvat pitkän pöydän ääreen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukavaa koska siellä päätetään asioista, miettii Antti. - Ja kaikki uskaltaa puhua, koska siellä on hyvä ilmapiiri, jatkaa Antti. Hallitus kokoontuu epäsäännöllisesti, mutta silti joka kuukausi ja se kestää n. 45 minuuttia. Hän halusi hallitukseen koska hän ei ole ollut aikaisemmin siellä. - Hallitus on vastannut odotuksiani ja haluan sinne uudestaan, tuumaa Antti. Antin jäsenyyteen on suhtauduttu rauhallisesti. - Kukaan ei ole kommentoinut jäsenyyttäni, sanoo Antti. Antti ei haluaisi muuttaa toimintaa mitenkään. Ville Viitala & Touko Sokka 9 Larin tehtävä hallituksessa on tiedottaja. Tiedottajan tehtävä on jakaa esityspöytäkirjat noin viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjassa lukee kaikki mitä kokouksessa käsitellään. - Olin viime vuonna oppilaskunnan hallituksessa. Vanhassa koulussani olin hallituksessa ensimmäisen ja toisen luokan. Tosin opettajat valitsivat silloin edustajat, Lari kertoo. Hallitus kokoontuu yleensä kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Puheenjohtajan avattua kokouksen pidetään nimenhuuto. Nimenhuudon jälkeen valitaan pöytäkirjan tarkistajat. Käsiteltävät aiheet luetaan jonka jälkeen ne käsitellään. Sen jälkeen voi myös esitellä luokan toiveita / ehdotuksia, Lari selvittää. Lari kertoo että kokouksissa on miellyttävä ilmapiiri, edustajat ovat aktiivisesti mukana. - Olen aina pitänyt poliittisista tehtävistä. Toiminta on vastannut odotuksia ja aion pyrkiä ehkä uudelleen, mutta taidan jättää tilaisuuden muillekin, Lari kertoo nauraen. - Kaverini suhtautuvat luottamustehtävääni mukavasti, eikä kateutta ole syntynyt.

10 - Tämä vuosi on ollut paras vuoteni hallituksessa, en muuttaisi toimintaa mitenkään. Larin mielestä oppilaskunta on hyvä asia koska sen kautta oppilaatkin pääsevät vaikuttamaan koulun asioihin. - Oppilaskunta järjestää kaikenlaista mukavaa toimintaa. Esim. nälkäpäiväkeräys oli oppilaskunnan idea, Lari selittää. Henriikka Neittaanmäki & Katri Saariaho Niko Kähkönen, 6A Valtteri Vallius, 5C Valtterin mukaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa suunnitellaan esim. koulun tapahtumapäiviä. Kokoukset pidetään kolmannen kerroksen kokoushuoneessa. -En itse puhu paljoa, eivätkä kaikki muutkaan puhu. Mun mielestä siellä ei tarvii puhua muuten kuin silloin, kun kysytään jotain, Valtteri selostaa. Valtterin mielestä kokouksissa on joskus tylsää. -Kun siellä ollaan vaan, eikä tehä mitään, hän tarkentaa. Valtterin mielestä tunnilta poissaolo on kyllä ihan kivaa. Ystävät eivät välitä siitä, että Valtteri on oppilaskunnan hallituksessa, sillä Valtterin mukaan juuri kukaan ei edes viitannut, kun kysyttiin, kuka haluaisi hallitukseen. Siksi Valtteri kokeilikin hallituksen jäsenyyttä. Hän ei aio mennä hallitukseen toista kertaa. -Oppilaskunnasta ei oo mitään haittaa, kun järjestetään kivoja ja vähän erilaisia päiviä, Valtteri selventää. Ida Pasanen & Anna Haipola Niko Kähkönen on ensimmäistä kertaa 6A-luokan edustajana oppilaskunnan hallituksessa. -Kokoukset pidetään neuvotteluhuoneessa opettajanhuonetta vastapäätä, Niko kertoi. Hänen mielestään kokouksissa on hauskaa, koska saa päättää koulun asioista. -Kaikki eivät uskalla puhua, vaikka ilmapiiri on rauhallinen. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot eikä kukaan puhu päällekkäin. Niko ei varsinaisesti halunnut oppilaskunnan hallitukseen, mutta koko luokka äänesti häntä. Oppilaskunnassa oleminen on silti vastannut hänen odotuksiaan. -En aio uudestaan oppilaskuntaan, koska menen seuraavana vuonna yläasteelle, hän sanoi. Hän ei tahdo muuttaa mitenkään oppilaskunnan toimintaa. Oppilaskunta on hänestä hyvä asia, koska se saa järjestykseen kaikki asiat. -Oppilaskunta järjestää kaikenlaista, esim. piirustuskilpailuja. Oppilaskunnan pitäisi jatkaa samaan malliin, toteaa Niko lopuksi. Kata Pänkäläinen, Anna Sarasoja & Joonas Kemiläinen 10

11 Maija Liljamo, 6C Maija ei ole ollut oppilaskunnassa aiemmin, eikä hänellä ole erityistehtävää. Maija kokoontuu muiden oppilaskunnan jäsenien kanssa neuvotteluhuoneessa puhumaan koulun asioista. Hänen mielestä on mukavaa keskustella asioista. Maijan mielestä kaikki uskaltavat puhua, ainakin joskus. Hän ei itse varsinaisesti halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkansa edustajaksi. Hänen mielestään siellä on hyvä ilmapiiri. - Minun kohdallani ei ollut odotuksia, koska olen ensimmäistä kertaa oppilaskunnassa, Maija toteaa. - En haluaisi muutoksia oppilaskuntaan, hän tokaisee. - Oppilaskunta järjestää esim. myyjäisiä ja kilpailuja, hän kertoo oppilaskunnan toiminnasta. Hänen mielestään oppilaskunta voisi järjestää kaikenlaisia tapahtumia. Miso Finne & Joel Kangas Oppilaskunnan tulevaa toimintaa... Huhtikuusssa ratkaistaan HILAVITKUTTIMIEN arvoitusta... Mitäs se sitten tarkoittaa? Emme paljasta enempää, säilyköön jännitys vielä hetki aikaa... Perjantaina toukokuun 21. päivänä vietetään Kampuksen Norssin oppilaskunnan päivää. Silloin koulussa tapahtuu kaikenlaista kivaa, jota oppilaat ovat toivoneet. Saa leikkiä ja pelata ihan keskellä koulupäivää. Tämä on ensimmäinen oppilaiden ikioma päivä, mutta jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, on jatkoa tiedossa ensi lukuvuonna. Johanna Lind 5C Pinja Vaasala 6A 11

12 KENTÄN REUNALTA Kevätpähkinöitä 1. Saari Välimeressä a) Odota b) Älä hätäile 2. Valtio Aasiassa a) Tmaksaa b) Tpernaa 3. Kaupunki Israelissa a) Kaisat b) Riitat 4. Pääkaupunki Euroopassa a) Poikiva b) Karitsoiva 5. Tuttu valtio a) Pieksä b) Mätki 6. Kaupunki Suomessa a) Pruuna b) Ptamma 9. Sotilasarvo a) Lihatnantti b) Läskitnantti 10. Australiasta pohjoiseen a) Hernettä b) Maissia 11. Kaupunki Suomessa a) Jackinsilmä b) Jamesinnenä 12. Iso vesi a) Katsoshetilampi b) Kappaskohtajärvi 13. Viljelyskasvi a) Chilena b) Brasiliana 14. Iso valtio a) Tipuja b) Kukkoyes 17. Polkupyörän osa a) Tarufa b) Loruso 18.Taruolento a) Jtorniopässi b) Jkemioinas LISÄKNOPPI: Missä maassa eivät kännykät toimi lainkaan? V: Sri Lankassa, siellä on käytössä vain Sri Lankapuhelimet. 7. Kunta Suomessa a) Loinmerkurius b) Loitvenus 15. Valtio Aasiassa a) Pohjois Nätti b) Länsi Soma 8. Merkittävä rakennus a) Lasiaa b) Muovibee 16. Osavaltio USA:ssa a) Useana b) Lukuisana Vastaukset: 1.Malta 2.Thaimaa 3.Eilat 4.Varsova 5.Suomi 6.Pori 7.Loimaa 8.Puucee 9. Luutnantti 10.Papua 11.Joensuu 12.Kaspianmeri 13.Peruna 14. Kanada 15.Etelä Korea 16.Montana 17.Satula 18.Joulupukki 12

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maaniitun koulun johtokunta 21.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Maaniitun koulun lukuvuosikohtainen työsuunnitelma 2015-2016 3 11 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Osallisuus yhdessä vaikuttamista Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Toimintakulttuurin kehittämistä OPS2014 / 4.2 ohjaavat periaatteet Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista,

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Heke-tiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Edellisen kokouksen muistio 3 9 Työnohjaus 4 10 Opettajien työssäjaksaminen 5 11 Savuton työyhteisö -toimenpideohjelma 6 12 Rekrytoinnin kehittämisen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

OpKu I Vaikuttajana alakoulussa

OpKu I Vaikuttajana alakoulussa OpKu I Vaikuttajana alakoulussa Turvan talo 22.3.2007 Nuorisotyöntekijä Anne Haavisto Aineisto on rakennettu useista yleisesti oppilaskunnan tehtäviä ja yksittäisten oppilaskuntien tehtäviä käsittelevistä

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 17.12.2015 Aika 15.12.2015, 16:00-17:45 Paikka Savonlinnan normaalikoulu, opettajainhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 17.06.2016 Joensuun normaalikoulun johtokunta Aika 06.06.2016, 16:00-16:53 Paikka Tulliportin koulun neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Korpela,

Lisätiedot

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys Itsearviointi 1.lk Nimi 1. Uskallan kysyä. 2. Osaan noudattaa ohjeita. 3. Osallistun luokan yhteiseen keskusteluun. 4. Tulen toimeen luokkatovereitteni kanssa. 5. Huolehdin läksyistäni ja tavaroistani.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo

Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu 13.4.2012 Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo Mikä oppilaskunta? Oppilaskunta = kaikki koulun oppilaat

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

LAUSTEEN KOULUN PIHAPROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI

LAUSTEEN KOULUN PIHAPROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI Tehdään yhdessä Lausteen koulupihasta viihtyisä paikka kaikille! LAUSTEEN KOULUN PIHAPROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI Vuoden 2009 alusta Lausteen koululla on alkanut koulupiha-hanke. Hankkeen tarkoituksena on tehdä

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino. Väärinkohtelu

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Opintielle pienluokan kautta

Opintielle pienluokan kautta Opintielle pienluokan kautta Pienluokkatoiminnan arviointitutkimus Katja Jokinen Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Tutkimuksen lähtökohdat Omat kokemukset erityisluokanopettajana

Lisätiedot

Asukastoiminta kannattaa

Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminnan edelläkävijä Asukastoiminta on asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa. Se tukee hyvää naapuruutta ja on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä. On tutkittua tietoa, että

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kainuun liitto, Kokoushuone Kanerva 2. kerros, Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kainuun liitto, Kokoushuone Kanerva 2. kerros, Kauppakatu 1, Kajaani AIKA 19.5.2014 klo 10:00 PAIKKA Kainuun liitto, Kokoushuone Kanerva 2. kerros, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Läsnäolijoiden toteaminen 4 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

Esityslista 01/15 1 (9)

Esityslista 01/15 1 (9) Esityslista 01/15 1 (9) Nuorisovaltuuston esityslista Aika klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, Valtuustosali 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit LEMPÄÄLÄN KUNTA 2013 Sivistyslautakunta 17.9.2013 Opetusministeriön laatimia, syksyllä 2009 valmistuneita perusopetuksen laatukriteereitä täydennettiin

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminta Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi Osallistumista Olet asumisesi paras asiantuntija - voit vaikuttaa

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Laitinen Eerika. Nissilä Eerika Lundberg Pipsa Kuoppakankaan koulu Paasonen Justiina Henttinen Milla. Rajaniemi Vanessa

Laitinen Eerika. Nissilä Eerika Lundberg Pipsa Kuoppakankaan koulu Paasonen Justiina Henttinen Milla. Rajaniemi Vanessa PÖYTÄKIRJA 1/2013 VARPASET Aika: Torstai 21.3.2013 klo 11.30-12.58 Paikka: Varkauden kaupungintalo, valtuustosali Läsnä: Kainulainen Kimmo puheenjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Heikkinen Anneli

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit Tervetuloa ehdolle ISYY:n edustajistovaaleihin! Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus osallistua opiskeluaikasi tärkeimpiin vaaleihin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä Aika: Tiistaina 17.5.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Viivi Setälä avasi kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot