Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan"

Transkriptio

1 REHTORIN TERVEHDYS Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan Koulumme oppilaskunta toimii nyt neljättä vuotta. Oppilaskunnan ensisijaisena tarkoituksena on ollut suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja kouluviihtyvyyttä. Vuosien aikana oppilaskunta on järjestänyt erilaisia tempauksia, koordinoinut Nälkäpäivä -keräystä, suunnitellut välineiden ja oppimateriaalin hankkimista koululle, osallistunut koulun pihan suunnitteluun jne. Tämän tyyppinen yhteistoiminta on varmasti parantanut yhteishenkeä, mutta myös kehittänyt taitoja, joita oppilaat tarvitsevat myös tulevaisuudessa. Yhdessä tekeminen, omien näkökantojen perusteleminen ja omista näkökannoista joustaminen, yritteliäisyys sekä aloitteellisuus ovat mm. niitä asioita, joista varmasti on jokaiselle lapselle hyötyä myös tulevaisuudessa. Näkyvät toiminnan tulokset innostavat myös lapsia kehittämään omaa toimintaansa ja ottamaan vastuuta omasta opiskeluympäristöstä. Ensi syksynä otamme käyttöön uudet opetussuunnitelmat kaikilla vuosiluokilla. Uusissa opetussuunnitelmissa opetushallitus on määritellyt erilaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, aihekokonaisuuksia. Yksi näistä aihekokonaisuuksista on Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Tämän lehden teema liittyy keskeisesti tähän aihekokonaisuuteen. Teema näkyy myös opettajankoulutuksessa. Huomion kiinnittäminen koulun osallistumiskulttuurin kehittämiseen ja vuorovaikutuksellisiin opiskelumenetelmiin ovat osa kansalaisvaikuttamista myös opettajankoulutuksessa ja samalla luonnollisesti myös harjoittelukouluissa. Huhtikuun 3. päivä ( lauantai) on koulussamme työpäivä. Tervetuloa vanhemmat tutustumaan kouluumme, seuraamaan opetusta, osallistumaan ja keskustelemaan. Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen Sari Nissinen rehtori 1

2 ASIANTUNTIJAN PUHEENVUORO Oppilaskuntatoiminta opettaa vaikuttamaan Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa kouludemokratiaa. Se on oppilaiden foorumi, jolla esitetään mielipiteitä, neuvotellaan ja opetellaan yhteistyötä. Ja opitaan edustuksellisen demokratian perustaa. Suomen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma lähtee siitä, että kansalaisten osallisuutta ja demokratian toimivuutta parannetaan. Ohjelman tavoitteena on etsiä uusia keinoja erityisesti nuorten äänestyskäyttäytymisen aktivoimiseksi ja myönteisten asenteiden edistämiseksi. Demokratiakasvatuksen kehittäminen eri muodoissaan kouluissa ja harrastetoiminnassa on tärkeää. Samoin on huomioitava, että poliittisen toiminnan ja poliitikkojen esittely ja tutuksi tekeminen on tärkeää erityisesti jo peruskouluvaiheessa. Kaikki eivät kuitenkaan kiinnostu oppilaskuntatoiminnasta. Silti - niin uskallan väittää - näkyvä oppilaskunta ja tieto siitä, että on olemassa porukka, joka hoitaa yhteisiä asioitamme, luo turvallisuutta ja näkemystä niillekin, joita osallistuminen suoraan ei kiinnosta. Demokratia on tietyistä puutteistaankin huolimatta osoittautunut parhaaksi järjestelmäksi yhteisten asioiden hoitamiseksi. Sen säilyminen on kiinni siitä, että myös nuoret kasvavat ja tiedostavat roolinsa aktiivisina ja vaikuttavina kansalaisina. Esimerkiksi äänestysinnon ja mielenkiinnon lasku heikentää koko demokratian uskottavuutta ja pitkässä juoksussa myös sen toimivuutta. Demokratian puolustajana kannustan teitä nuoret ottamaan se paikka mikä teille kuuluu. Kantapään kautta olen oppinut, että valtaa ei anneta, vaan se on otettava osallistumiselle ja muulla aktiivisella toiminnalla - laillisin keinoin. Osallistukaa aktiivisesti yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, oppilaskuntatoimintaan ja erilaisten järjestöjen toimintaan. Muutetaan yhdessä maailmaa paremmaksi! Petri Neittaanmäki kansanedustaja (kesk.) Jyväskylä 2

3 VANHEMPIEN PUHEENVUORO Opastusta elämän polulle Oppilaskuntatoiminnasta tulee ensimmäisenä mieleen oman kouluajan teinikuntatoiminta Lyseossa. Teinikunnan hallitus valittiin yhteisessä vuosikokouksessa ja toiminnalla tavoiteltiin mm. opiskeluolojen parantamista. Hallitus teki aloitteita koulun rehtorille ja näin saatiin oppilaiden ääni kuuluville. Rahat oppilaskuntatoimintaan hankittiin erilaisilla tempauksilla ja teinitanssiaisten eli konvien järjestämisellä. Noissa tuon ajan (35 vuotta sitten) diskoissa esiintyivät kaupungin omat bändit kuten Silvery ja Tete Termites. Itse toimin teinikunnan lisäksi Lyseon urheilijoiden puheenjohtajana kolmen vuoden ajan. Kaikille mukanaolijoille oli itsestään selvää yhteisen toiminnan järjestäminen. Kokoustekniikan oppiminen oli välttämätöntä. Kuinka toimii puheenjohtajana, mikä on sihteerin tehtävä ja kuinka toimitaan, kun lopullisesta päätöksestä pitää äänestää? Näitä taitoja olen tarvinnut läpi elämän. Samat taitoja voidaan harjoitella ala asteellakin, mutta opettajien ohjausta tarvittaneen hieman enemmän kuin lukiolaisilla. Oppilaskuntatoiminnasta on hyviä kokemuksia mm. Lohikosken koululla, jolla on ollut oppilaskunta jo miltei 15 vuotta. Lohikoskella oppilaskunnan hallitus koostuu viidennen ja kuudennen luokan oppilaista ja jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla. Lohikosken koulun oppilaskunnan tehtäviä ovat mm. Lohikoski-tapahtuman järjestäminen ja koulun lehden, Lohikoskelaisen, toimittaminen. Lisäksi oppilaskunta päättää monista oppilaita koskevista asioista ja järjestää erilaisia tapahtumia esim. lukukausittaisen oppilaskunnan illan. On tärkeää, että oppilaat joutuvat ja pääsevät toimimaan itsenäisesti. Silloin opitaan kantamaan vastuu yhteisten asioiden hoidosta. Suomalaisen, demokraattisen toimintatavan oppiminen tulee luonnostaan tutuksi niin oppilaskunnassa toimiville kuin muillekin oppilaille. Oppilaille haluan sanoa: Osallistu oppilaskuntatoimintaan. Pääset vaikuttamaan ja opit elämän kannalta tärkeitä asioita. Samalla pidät huolta, että kaikkien oppilaiden ääni tulee kuulluksi koulussa ja tarvittaessa aina yliopiston hallituksessa asti. Markku Suortamo Opetustoimenjohtaja Jyväskylä 3

4 TEEMANA OPPILASKUNTATOIMINTA Kampuksen Norssin oppilaskuntatoiminnan säännöt 1) Koulun OPPILASKUNTAAN kuuluvat kaikki koulun oppilaat. 2) Oppilaskuntatoiminnan TAVOITTEENA on lasten osallistumisen edistäminen. Samalla harjoitellaan luontevasti yhteiskunnan toimintaa ja edustuksellisen demokratian perusteita. 3) Oppilaskunta valitsee luokilta edustajansa OPPILASKUNNAN HALLITUKSEEN (yksi varsinainen jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen jokaisesta luokasta). Vaalit pidetään joka lukuvuosi syyskuun ensimmäisellä viikolla. Ennen vaaleja pidetään jokaisessa luokassa oppilaskuntatunti, jossa perehdytään demokratian perusteisiin ja oppilaskuntatoimintaan ja sen tavoitteisiin ja sisältöihin. 4) Oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan oppilaskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muita mahdollisia yhdessä sovittavia tehtäviä. 5) Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti n. kerran kuukaudessa ja kokous pidetään keskellä koulupäivää 6) Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa noudatetaan kokoustekniikkaa (soveltaen, ohjaajien avustamana). 7) Kokousten asialistat valmistelevat oppilaskunnan ohjaajat ja hallituksen puheenjohtaja. 8) Oppilaskunnalla on oma tili / määräraha lukuvuoden pieniin hankintoihin / kokoustarjoiluihin ym. Isommista hankinnoista tehdään esitys asteenrehtorille / johtavalle rehtorille. Oppilaskuntatoiminnan sisältö, esim. Oman kouluympäristön kehittäminen Yhteisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Keräysten ym. tempausten toteuttaminen Oppilaskuntapäivän järjestäminen keväällä Oppilaskunnan ohjaajina toimivat lv Arja Sääkslahti ja Markus Leppiniemi. 4

5 Mitä on DEMOKRATIA? Monesti kuulee puhuttavan käsitteestä demokratia. Samassa yhteydessä puhutaan myös usein tasa-arvosta, kansanvallasta yms. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Demokraattisessa valtiossa kansalla on valta. Tämä tarkoittaa sitä, että kansa valitsee vaaleilla itse heidän asioistaan päättävät henkilöt eli edustajat. Demokraattisessa valtiossa vaaleihin saavat osallistua kaikki aikuiset kansalaiset sukupuolesta riippumatta. Demokratia syntyi antiikin Kreikassa noin 500 ekr. Tuolloin vaaleihin saivat osallistua kaikki vapaat miehet, mutta eivät orjat ja naiset. Demokratiaa käytettiin myös antiikin Roomassa hallintomuotona. Myös oppilaskunnan hallituksen toiminta perustuu demokratiaan aatteisiin, hallituksen jäsenet valitaan demokraattisilla vaaleilla, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus ehdokkuuteen ja äänioikeus. Lari Ala-Pöllänen 5 Hallitus esittäytyy Nelli Puukko, 6B, puheenjohtaja Kampuksen Norssin oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Nelli Puukko 6.b-luokalta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jakaa puheenvuorot ja edustaa oppilaita aina silloin tällöin. Hän on ollut oppilaskunnan hallituksessa jo 3. luokalta lähtien. - Pyrkisin sinne uudestaan jos voisin, yläasteelle ensi vuonna siirtyvä Nelli kertoo. Oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukava ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Mutta erityisesti pidän mehu- ja keksitarjoilusta, Nelli naurahtaa. Nelli pyrki oppilaskunnan hallitukseen ensimmäistä kertaa, koska halusi kokeilla millaista siellä on. - Sain hyviä kokemuksia ja halusin uudestaan. Nelli kertoo. Myös Nellin kaverit suhtautuvat edustustehtävään myönteisesti. Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää jostain kouluun liittyvistä asioista. - En haluaisi muuttaa mitään oppilaskunnassa, mielestäni siinä ei ole mitään muutettavaa. Aurelia Suvitie & Sampsa Ahtiainen

6 Atte Jantunen, 3A Atte ei vaikuta hermostuneelta istuessaan pehmeälle penkille luokan eteen. Hän vastaa kysymyksiimme rohkeasti ja kiertelemättä. - Kaverit eivät välitä tehtävästäni oppilaskunnan hallituksessa, tosin joskus sanovat haluavansa itsekin mukaan. Atella ei ole erityistehtäviä oppilaskunnan hallituksessa. - Haluaisin ehkä olla puheenjohtaja, Atte myöntää. Atte ei ole ollut ennen hallituksessa. - Yritän päästä ensi vuonna uudestaan, siellä on niin hauskaa, Atte kommentoi. Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa on Aten mukaan hauska ilmapiiri, joskus joku heittää jonkun vitsinkin. Oppilaskunta kokoontuu 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. Atelle tämä oli yllätys, sillä hän luuli oppilaskunnan kokoontuvan tavallisessa luokkahuoneessa. Atte ei tiennyt oppilaskunnan hallituksesta juuri mitään ennen siihen liittymistään. Kokouksissa on Aten mukaan kuitenkin hauskaa. - Kokouksissa on kivaa pehmeet penkit ja joskus keksi- ja mehutarjoilu, Atte kertoo hymyillen. Aten mielestä kokouksissa kaikki uskaltavat kertoa mielipiteensä. - Kaikki on kokouksissa tavallisesti, Atte pohtii. Työskentely on tehokasta eikä Atte haluaisi muuttaa sitä mitenkään. Joskus tosin jäädään pohtimaan jotain asiaa pitemmäksikin aikaa. - Oppilaskunta on hyvä asia, ettei rehtori saa päättää kaikkia asioita koulussa. Se toimii vähän niin kuin eduskunta (oppilaskunta) ja presidentti (rehtori), Atte vertailee. Oppilaskunta on tähän mennessä järjestänyt esim. nälkäpäiväkeräyksen. Tällä hetkellä hallitus pohtii toukokuussa järjestettävää oppilaskuntapäivää, jolloin oppilaat saavat tehdä asioita joita ei saisi tehdä normaalina koulupäivänä. Atte itse haluaisi että vastaavanlaisia päiviä olisi 3 päivää vuodessa; halloweenina, vappuna ja oppilaskuntapäivänä. Anna Haipola & Kaisa-Maaria Männikkö Eero Kuiri, 3B Eerolla ei ole erityistehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Hän on ensimmäistä kertaa hallituksessa. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. - Kokouksissa on kivaa ja tietää tulevaisuuteen, Eero selittää. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla puhua, hän jatkaa. Eeron mukaan kokouksissa on hyvä ilmapiiri. Ja kaikki on myös vastannut Eeron odotuksia. - Aion ehkä pyrkiä uudelleen, Eero kertoo. - Kaveritkin suhtautuvat ihan hyvin, hän jatkaa hieman rasittuneena. 6

7 Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska voi päättää kouluun liittyviä asioita. Tällä hetkellä oppilaskunnassa järjestetään kilpailuja, esim. piirustuskilpailu. Mikko Ilmoniemi & Den Hänninen Roosa Lattu, 3C Roosan hallitusura alkoi tänä vuonna, koska hän tuli kouluumme vasta viime syksynä. Hänet äänestettiin heti hallitukseen. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa (3. krs). Kokouksissa puhutaan, mutta kaikki eivät aina puhu, koska isommat tallovat pienet joskus jalkoihinsa. Siten että he eivät anna puheenvuoroa pienemmille. Siksi kokouksissa ei aina ole hyvä ilmapiiri. Roosa ei oikein tiennyt millaista hallituksessa olisi, joten hän päätti lähteä mukaan yrittämään. - Minusta on ollut mukavaa, kun saa päättää koulun asioista, Roosa iloitsee ja jatkaa: - Minua harmittaa se kun joutuu olemaan pois tunnilta. En lähtisi kuitenkaan oppilaskuntaan enää, koska siellä joutuu kirjoittamaan. Roosa ei muuttaisi mitään enää hallituksessa, koska hommat hoituvat hyvin. Ystävät eivät välitä oppilaskunnasta juurikaan, mutta he arvostavat hänen hommaansa ja he eivät ole kateellisia. Oppilaskunta järjestää mm. myyjäisiä, hupipäiviä ja muita erityisiä päiviä. Matilda Laakso & Ida Pasanen Eetu Vatanen, 4A 7 Eetu on sihteeri oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Hän merkkaa kaikki päätökset pöytäkirjaan. - Tämä on minun ensimmäinen vuoteni oppilaskunnassa, Eetu parahtaa. Hän menee uudestaan, jos häntä äänestetään. Hallitus kokoontuu 1-2 kk välein kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksissa on yleensä humoristinen ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Eetu halusi oppilaskuntaan, jotta voisi edustaa omaa luokkaansa.

8 - Oppilaskunta on vastannut minun odotuksia, ehkä ylikin, Eetu sanoo. Eetun kaverit ovat suhtautuneet hyvin hänen oloonsa oppilaskunnassa. Hän ei haluaisi muuttaa oppilaskunnan toimintaa, koska se on hänen mielestään riittävän hyvä. Hänen mielestään oppilaskunnassa on hyvä puoli se, että oppilaatkin saavat vaikuttaa asioihin. - Oppilaskunta järjestää esimerkiksi keräyksiä, kilpailuja ynnä muuta, Eetu kommentoi. Iiro Saariaho & Karri Mikkonen Eero Tirkkonen, 4B Tämä on Eeron ensimmäinen vuosi oppilaskunnan hallituksessa. Hänet valittiin sinne äänestämällä. Eerolla ei ole mitään erityistä tehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. Kokoontuminen on noin kerran kuukaudessa. Jos on tärkeämpiä tapahtumia, kokoonnutaan useammin. Kokouksissa päätetään koulun tapahtumia koskevia asioita. - Oppilaskunta on hyvä asia, koska siellä oppilaat saavat päättää asioista, Eero sanoo. - Oppilaskunta järjestää liikuntapäiviä ja muita rennompia koulupäiviä, Eero jatkaa. Eeron mielestä ilmapiiri on hyvä ja kaikki uskaltavat sanoa oman mielipiteensä. Eerolle jäi hyviä kokemuksia oppilaskunnan hallituksesta ja hän haluaisi uudelleen myös ensi vuonna. Noora Ekholm & Maria Kuokkala Aleksi Honka, 4C Aleksilla ei ole erikoistehtävää, eikä hän olisi halunnutkaan erityistehtähtäviin. -En ole ennen ollut oppilaskunnassa, hän sanoo hermostuneena. Oppilaskunta kokoontuu joka kuukausi kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksessa keskustellaan koulun asioista, kaikki uskaltavat puhua koska kokouksessa on hyvä ilmapiiri. Aleksin mielestä kokouksessa on kiva olla koska siellä ei ole ristiriitaisia mielipiteitä, melkein aina on yksimielistä Aleksi ei olisi erityisemmin halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkanasa edustajaksi. Hänen mielestään on kuitenkin kivaa olla oppilaskunnasta. Hallitus on vastannut hänen odotuksiaan. 8

9 - Yritän pyrkiä uudelleen hän tokaisee Kaverit eivät reagoi hänen hallitustehtäviinsä suuremmin. Aleksi ei muuttaisi oppilaskunnan tai hallituksen toimintaa. Oppilaskunta on hänen mielestä hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää asioista. Antti Suortamo & Ilkka Urpi Lari Ala-Pöllänen, 5B Antti Heisto, 5A Antti on oppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja. - En ole ollut aikaisemmin hallituksessa, kertoo Antti. He kokoontuvat pitkän pöydän ääreen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukavaa koska siellä päätetään asioista, miettii Antti. - Ja kaikki uskaltaa puhua, koska siellä on hyvä ilmapiiri, jatkaa Antti. Hallitus kokoontuu epäsäännöllisesti, mutta silti joka kuukausi ja se kestää n. 45 minuuttia. Hän halusi hallitukseen koska hän ei ole ollut aikaisemmin siellä. - Hallitus on vastannut odotuksiani ja haluan sinne uudestaan, tuumaa Antti. Antin jäsenyyteen on suhtauduttu rauhallisesti. - Kukaan ei ole kommentoinut jäsenyyttäni, sanoo Antti. Antti ei haluaisi muuttaa toimintaa mitenkään. Ville Viitala & Touko Sokka 9 Larin tehtävä hallituksessa on tiedottaja. Tiedottajan tehtävä on jakaa esityspöytäkirjat noin viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjassa lukee kaikki mitä kokouksessa käsitellään. - Olin viime vuonna oppilaskunnan hallituksessa. Vanhassa koulussani olin hallituksessa ensimmäisen ja toisen luokan. Tosin opettajat valitsivat silloin edustajat, Lari kertoo. Hallitus kokoontuu yleensä kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Puheenjohtajan avattua kokouksen pidetään nimenhuuto. Nimenhuudon jälkeen valitaan pöytäkirjan tarkistajat. Käsiteltävät aiheet luetaan jonka jälkeen ne käsitellään. Sen jälkeen voi myös esitellä luokan toiveita / ehdotuksia, Lari selvittää. Lari kertoo että kokouksissa on miellyttävä ilmapiiri, edustajat ovat aktiivisesti mukana. - Olen aina pitänyt poliittisista tehtävistä. Toiminta on vastannut odotuksia ja aion pyrkiä ehkä uudelleen, mutta taidan jättää tilaisuuden muillekin, Lari kertoo nauraen. - Kaverini suhtautuvat luottamustehtävääni mukavasti, eikä kateutta ole syntynyt.

10 - Tämä vuosi on ollut paras vuoteni hallituksessa, en muuttaisi toimintaa mitenkään. Larin mielestä oppilaskunta on hyvä asia koska sen kautta oppilaatkin pääsevät vaikuttamaan koulun asioihin. - Oppilaskunta järjestää kaikenlaista mukavaa toimintaa. Esim. nälkäpäiväkeräys oli oppilaskunnan idea, Lari selittää. Henriikka Neittaanmäki & Katri Saariaho Niko Kähkönen, 6A Valtteri Vallius, 5C Valtterin mukaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa suunnitellaan esim. koulun tapahtumapäiviä. Kokoukset pidetään kolmannen kerroksen kokoushuoneessa. -En itse puhu paljoa, eivätkä kaikki muutkaan puhu. Mun mielestä siellä ei tarvii puhua muuten kuin silloin, kun kysytään jotain, Valtteri selostaa. Valtterin mielestä kokouksissa on joskus tylsää. -Kun siellä ollaan vaan, eikä tehä mitään, hän tarkentaa. Valtterin mielestä tunnilta poissaolo on kyllä ihan kivaa. Ystävät eivät välitä siitä, että Valtteri on oppilaskunnan hallituksessa, sillä Valtterin mukaan juuri kukaan ei edes viitannut, kun kysyttiin, kuka haluaisi hallitukseen. Siksi Valtteri kokeilikin hallituksen jäsenyyttä. Hän ei aio mennä hallitukseen toista kertaa. -Oppilaskunnasta ei oo mitään haittaa, kun järjestetään kivoja ja vähän erilaisia päiviä, Valtteri selventää. Ida Pasanen & Anna Haipola Niko Kähkönen on ensimmäistä kertaa 6A-luokan edustajana oppilaskunnan hallituksessa. -Kokoukset pidetään neuvotteluhuoneessa opettajanhuonetta vastapäätä, Niko kertoi. Hänen mielestään kokouksissa on hauskaa, koska saa päättää koulun asioista. -Kaikki eivät uskalla puhua, vaikka ilmapiiri on rauhallinen. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot eikä kukaan puhu päällekkäin. Niko ei varsinaisesti halunnut oppilaskunnan hallitukseen, mutta koko luokka äänesti häntä. Oppilaskunnassa oleminen on silti vastannut hänen odotuksiaan. -En aio uudestaan oppilaskuntaan, koska menen seuraavana vuonna yläasteelle, hän sanoi. Hän ei tahdo muuttaa mitenkään oppilaskunnan toimintaa. Oppilaskunta on hänestä hyvä asia, koska se saa järjestykseen kaikki asiat. -Oppilaskunta järjestää kaikenlaista, esim. piirustuskilpailuja. Oppilaskunnan pitäisi jatkaa samaan malliin, toteaa Niko lopuksi. Kata Pänkäläinen, Anna Sarasoja & Joonas Kemiläinen 10

11 Maija Liljamo, 6C Maija ei ole ollut oppilaskunnassa aiemmin, eikä hänellä ole erityistehtävää. Maija kokoontuu muiden oppilaskunnan jäsenien kanssa neuvotteluhuoneessa puhumaan koulun asioista. Hänen mielestä on mukavaa keskustella asioista. Maijan mielestä kaikki uskaltavat puhua, ainakin joskus. Hän ei itse varsinaisesti halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkansa edustajaksi. Hänen mielestään siellä on hyvä ilmapiiri. - Minun kohdallani ei ollut odotuksia, koska olen ensimmäistä kertaa oppilaskunnassa, Maija toteaa. - En haluaisi muutoksia oppilaskuntaan, hän tokaisee. - Oppilaskunta järjestää esim. myyjäisiä ja kilpailuja, hän kertoo oppilaskunnan toiminnasta. Hänen mielestään oppilaskunta voisi järjestää kaikenlaisia tapahtumia. Miso Finne & Joel Kangas Oppilaskunnan tulevaa toimintaa... Huhtikuusssa ratkaistaan HILAVITKUTTIMIEN arvoitusta... Mitäs se sitten tarkoittaa? Emme paljasta enempää, säilyköön jännitys vielä hetki aikaa... Perjantaina toukokuun 21. päivänä vietetään Kampuksen Norssin oppilaskunnan päivää. Silloin koulussa tapahtuu kaikenlaista kivaa, jota oppilaat ovat toivoneet. Saa leikkiä ja pelata ihan keskellä koulupäivää. Tämä on ensimmäinen oppilaiden ikioma päivä, mutta jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, on jatkoa tiedossa ensi lukuvuonna. Johanna Lind 5C Pinja Vaasala 6A 11

12 KENTÄN REUNALTA Kevätpähkinöitä 1. Saari Välimeressä a) Odota b) Älä hätäile 2. Valtio Aasiassa a) Tmaksaa b) Tpernaa 3. Kaupunki Israelissa a) Kaisat b) Riitat 4. Pääkaupunki Euroopassa a) Poikiva b) Karitsoiva 5. Tuttu valtio a) Pieksä b) Mätki 6. Kaupunki Suomessa a) Pruuna b) Ptamma 9. Sotilasarvo a) Lihatnantti b) Läskitnantti 10. Australiasta pohjoiseen a) Hernettä b) Maissia 11. Kaupunki Suomessa a) Jackinsilmä b) Jamesinnenä 12. Iso vesi a) Katsoshetilampi b) Kappaskohtajärvi 13. Viljelyskasvi a) Chilena b) Brasiliana 14. Iso valtio a) Tipuja b) Kukkoyes 17. Polkupyörän osa a) Tarufa b) Loruso 18.Taruolento a) Jtorniopässi b) Jkemioinas LISÄKNOPPI: Missä maassa eivät kännykät toimi lainkaan? V: Sri Lankassa, siellä on käytössä vain Sri Lankapuhelimet. 7. Kunta Suomessa a) Loinmerkurius b) Loitvenus 15. Valtio Aasiassa a) Pohjois Nätti b) Länsi Soma 8. Merkittävä rakennus a) Lasiaa b) Muovibee 16. Osavaltio USA:ssa a) Useana b) Lukuisana Vastaukset: 1.Malta 2.Thaimaa 3.Eilat 4.Varsova 5.Suomi 6.Pori 7.Loimaa 8.Puucee 9. Luutnantti 10.Papua 11.Joensuu 12.Kaspianmeri 13.Peruna 14. Kanada 15.Etelä Korea 16.Montana 17.Satula 18.Joulupukki 12

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Osallisuus yhdessä vaikuttamista Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Toimintakulttuurin kehittämistä OPS2014 / 4.2 ohjaavat periaatteet Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista,

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen kokouskutsu Aika 5.3.2013 klo 16.30 Paikka Monitoimitalo 13 Läsnäolijat Heini Nurminen puheenjohtaja Jesse Kosonen 1.varapuheenjohtaja Sofia Julin 2.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

OpKu I Vaikuttajana alakoulussa

OpKu I Vaikuttajana alakoulussa OpKu I Vaikuttajana alakoulussa Turvan talo 22.3.2007 Nuorisotyöntekijä Anne Haavisto Aineisto on rakennettu useista yleisesti oppilaskunnan tehtäviä ja yksittäisten oppilaskuntien tehtäviä käsittelevistä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta

Opasvihko. Oppilaskunnan hallituksen toiminta Opasvihko Oppilaskunnan hallituksen toiminta SISÄLLYS 1. Oppilaskunnan hallituksen toiminta 2 2. Oppilaskunnan tulevan lukuvuoden tapahtumat 4 3. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten toiminta, vastuut ja

Lisätiedot

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys Itsearviointi 1.lk Nimi 1. Uskallan kysyä. 2. Osaan noudattaa ohjeita. 3. Osallistun luokan yhteiseen keskusteluun. 4. Tulen toimeen luokkatovereitteni kanssa. 5. Huolehdin läksyistäni ja tavaroistani.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Esityslista 01/15 1 (9)

Esityslista 01/15 1 (9) Esityslista 01/15 1 (9) Nuorisovaltuuston esityslista Aika klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, Valtuustosali 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 17.12.2015 Aika 15.12.2015, 16:00-17:45 Paikka Savonlinnan normaalikoulu, opettajainhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Oppiaineen tehtävä

YHTEISKUNTAOPPI. Oppiaineen tehtävä 14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5.

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. Opettajainfo klo 8-9 Viertokadun juhlasalissa Pajapäivät omissa kotiluokissa (5-9 lk) Työskentelyryhmien koko porukan mukaan klo 9.00 omaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 17.06.2016 Joensuun normaalikoulun johtokunta Aika 06.06.2016, 16:00-16:53 Paikka Tulliportin koulun neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Korpela,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 28.11.2016 AIKA 28.11.2016 klo 14:02-14:36 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen avaaminen 3 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus Georg Boldt, VTM georgmboldt@gmail.com Tausta Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus käynnisti osallistuvan budjetoinnin kokeilun keväällä 2013 Eroaa merkittävästi

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 117 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 19.5.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 119 2 KOKOUKSEN AVAUS... 119 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 7/2015. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302

KOKOUSKUTSU 7/2015. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika: Maanantai 26.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 Saapuvilla olevat jäsenet: Varajäsenet: Käsiteltävät asiat: Metsämäki Ilari Saastamoinen

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 07.11.2016 AIKA 07.11.2016 klo 14:00 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen avaaminen 3 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kainuun liitto, Kokoushuone Kanerva 2. kerros, Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kainuun liitto, Kokoushuone Kanerva 2. kerros, Kauppakatu 1, Kajaani AIKA 19.5.2014 klo 10:00 PAIKKA Kainuun liitto, Kokoushuone Kanerva 2. kerros, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Läsnäolijoiden toteaminen 4 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukas toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi OSALLISTUMISTA Olet asumisesi paras asiantuntija

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo

Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo Mikä ihmeen oppilaskunta? SLL:n ja Allianssin oppilaskuntakoulutu 13.4.2012 Tampere Emma- SAna Vehmanen Varapuheenjohtaja Suomen Lukiolaisten LiiCo Mikä oppilaskunta? Oppilaskunta = kaikki koulun oppilaat

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot