Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan"

Transkriptio

1 REHTORIN TERVEHDYS Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan Koulumme oppilaskunta toimii nyt neljättä vuotta. Oppilaskunnan ensisijaisena tarkoituksena on ollut suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja kouluviihtyvyyttä. Vuosien aikana oppilaskunta on järjestänyt erilaisia tempauksia, koordinoinut Nälkäpäivä -keräystä, suunnitellut välineiden ja oppimateriaalin hankkimista koululle, osallistunut koulun pihan suunnitteluun jne. Tämän tyyppinen yhteistoiminta on varmasti parantanut yhteishenkeä, mutta myös kehittänyt taitoja, joita oppilaat tarvitsevat myös tulevaisuudessa. Yhdessä tekeminen, omien näkökantojen perusteleminen ja omista näkökannoista joustaminen, yritteliäisyys sekä aloitteellisuus ovat mm. niitä asioita, joista varmasti on jokaiselle lapselle hyötyä myös tulevaisuudessa. Näkyvät toiminnan tulokset innostavat myös lapsia kehittämään omaa toimintaansa ja ottamaan vastuuta omasta opiskeluympäristöstä. Ensi syksynä otamme käyttöön uudet opetussuunnitelmat kaikilla vuosiluokilla. Uusissa opetussuunnitelmissa opetushallitus on määritellyt erilaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, aihekokonaisuuksia. Yksi näistä aihekokonaisuuksista on Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Tämän lehden teema liittyy keskeisesti tähän aihekokonaisuuteen. Teema näkyy myös opettajankoulutuksessa. Huomion kiinnittäminen koulun osallistumiskulttuurin kehittämiseen ja vuorovaikutuksellisiin opiskelumenetelmiin ovat osa kansalaisvaikuttamista myös opettajankoulutuksessa ja samalla luonnollisesti myös harjoittelukouluissa. Huhtikuun 3. päivä ( lauantai) on koulussamme työpäivä. Tervetuloa vanhemmat tutustumaan kouluumme, seuraamaan opetusta, osallistumaan ja keskustelemaan. Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen Sari Nissinen rehtori 1

2 ASIANTUNTIJAN PUHEENVUORO Oppilaskuntatoiminta opettaa vaikuttamaan Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa kouludemokratiaa. Se on oppilaiden foorumi, jolla esitetään mielipiteitä, neuvotellaan ja opetellaan yhteistyötä. Ja opitaan edustuksellisen demokratian perustaa. Suomen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma lähtee siitä, että kansalaisten osallisuutta ja demokratian toimivuutta parannetaan. Ohjelman tavoitteena on etsiä uusia keinoja erityisesti nuorten äänestyskäyttäytymisen aktivoimiseksi ja myönteisten asenteiden edistämiseksi. Demokratiakasvatuksen kehittäminen eri muodoissaan kouluissa ja harrastetoiminnassa on tärkeää. Samoin on huomioitava, että poliittisen toiminnan ja poliitikkojen esittely ja tutuksi tekeminen on tärkeää erityisesti jo peruskouluvaiheessa. Kaikki eivät kuitenkaan kiinnostu oppilaskuntatoiminnasta. Silti - niin uskallan väittää - näkyvä oppilaskunta ja tieto siitä, että on olemassa porukka, joka hoitaa yhteisiä asioitamme, luo turvallisuutta ja näkemystä niillekin, joita osallistuminen suoraan ei kiinnosta. Demokratia on tietyistä puutteistaankin huolimatta osoittautunut parhaaksi järjestelmäksi yhteisten asioiden hoitamiseksi. Sen säilyminen on kiinni siitä, että myös nuoret kasvavat ja tiedostavat roolinsa aktiivisina ja vaikuttavina kansalaisina. Esimerkiksi äänestysinnon ja mielenkiinnon lasku heikentää koko demokratian uskottavuutta ja pitkässä juoksussa myös sen toimivuutta. Demokratian puolustajana kannustan teitä nuoret ottamaan se paikka mikä teille kuuluu. Kantapään kautta olen oppinut, että valtaa ei anneta, vaan se on otettava osallistumiselle ja muulla aktiivisella toiminnalla - laillisin keinoin. Osallistukaa aktiivisesti yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, oppilaskuntatoimintaan ja erilaisten järjestöjen toimintaan. Muutetaan yhdessä maailmaa paremmaksi! Petri Neittaanmäki kansanedustaja (kesk.) Jyväskylä 2

3 VANHEMPIEN PUHEENVUORO Opastusta elämän polulle Oppilaskuntatoiminnasta tulee ensimmäisenä mieleen oman kouluajan teinikuntatoiminta Lyseossa. Teinikunnan hallitus valittiin yhteisessä vuosikokouksessa ja toiminnalla tavoiteltiin mm. opiskeluolojen parantamista. Hallitus teki aloitteita koulun rehtorille ja näin saatiin oppilaiden ääni kuuluville. Rahat oppilaskuntatoimintaan hankittiin erilaisilla tempauksilla ja teinitanssiaisten eli konvien järjestämisellä. Noissa tuon ajan (35 vuotta sitten) diskoissa esiintyivät kaupungin omat bändit kuten Silvery ja Tete Termites. Itse toimin teinikunnan lisäksi Lyseon urheilijoiden puheenjohtajana kolmen vuoden ajan. Kaikille mukanaolijoille oli itsestään selvää yhteisen toiminnan järjestäminen. Kokoustekniikan oppiminen oli välttämätöntä. Kuinka toimii puheenjohtajana, mikä on sihteerin tehtävä ja kuinka toimitaan, kun lopullisesta päätöksestä pitää äänestää? Näitä taitoja olen tarvinnut läpi elämän. Samat taitoja voidaan harjoitella ala asteellakin, mutta opettajien ohjausta tarvittaneen hieman enemmän kuin lukiolaisilla. Oppilaskuntatoiminnasta on hyviä kokemuksia mm. Lohikosken koululla, jolla on ollut oppilaskunta jo miltei 15 vuotta. Lohikoskella oppilaskunnan hallitus koostuu viidennen ja kuudennen luokan oppilaista ja jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla. Lohikosken koulun oppilaskunnan tehtäviä ovat mm. Lohikoski-tapahtuman järjestäminen ja koulun lehden, Lohikoskelaisen, toimittaminen. Lisäksi oppilaskunta päättää monista oppilaita koskevista asioista ja järjestää erilaisia tapahtumia esim. lukukausittaisen oppilaskunnan illan. On tärkeää, että oppilaat joutuvat ja pääsevät toimimaan itsenäisesti. Silloin opitaan kantamaan vastuu yhteisten asioiden hoidosta. Suomalaisen, demokraattisen toimintatavan oppiminen tulee luonnostaan tutuksi niin oppilaskunnassa toimiville kuin muillekin oppilaille. Oppilaille haluan sanoa: Osallistu oppilaskuntatoimintaan. Pääset vaikuttamaan ja opit elämän kannalta tärkeitä asioita. Samalla pidät huolta, että kaikkien oppilaiden ääni tulee kuulluksi koulussa ja tarvittaessa aina yliopiston hallituksessa asti. Markku Suortamo Opetustoimenjohtaja Jyväskylä 3

4 TEEMANA OPPILASKUNTATOIMINTA Kampuksen Norssin oppilaskuntatoiminnan säännöt 1) Koulun OPPILASKUNTAAN kuuluvat kaikki koulun oppilaat. 2) Oppilaskuntatoiminnan TAVOITTEENA on lasten osallistumisen edistäminen. Samalla harjoitellaan luontevasti yhteiskunnan toimintaa ja edustuksellisen demokratian perusteita. 3) Oppilaskunta valitsee luokilta edustajansa OPPILASKUNNAN HALLITUKSEEN (yksi varsinainen jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen jokaisesta luokasta). Vaalit pidetään joka lukuvuosi syyskuun ensimmäisellä viikolla. Ennen vaaleja pidetään jokaisessa luokassa oppilaskuntatunti, jossa perehdytään demokratian perusteisiin ja oppilaskuntatoimintaan ja sen tavoitteisiin ja sisältöihin. 4) Oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan oppilaskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muita mahdollisia yhdessä sovittavia tehtäviä. 5) Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti n. kerran kuukaudessa ja kokous pidetään keskellä koulupäivää 6) Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa noudatetaan kokoustekniikkaa (soveltaen, ohjaajien avustamana). 7) Kokousten asialistat valmistelevat oppilaskunnan ohjaajat ja hallituksen puheenjohtaja. 8) Oppilaskunnalla on oma tili / määräraha lukuvuoden pieniin hankintoihin / kokoustarjoiluihin ym. Isommista hankinnoista tehdään esitys asteenrehtorille / johtavalle rehtorille. Oppilaskuntatoiminnan sisältö, esim. Oman kouluympäristön kehittäminen Yhteisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Keräysten ym. tempausten toteuttaminen Oppilaskuntapäivän järjestäminen keväällä Oppilaskunnan ohjaajina toimivat lv Arja Sääkslahti ja Markus Leppiniemi. 4

5 Mitä on DEMOKRATIA? Monesti kuulee puhuttavan käsitteestä demokratia. Samassa yhteydessä puhutaan myös usein tasa-arvosta, kansanvallasta yms. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Demokraattisessa valtiossa kansalla on valta. Tämä tarkoittaa sitä, että kansa valitsee vaaleilla itse heidän asioistaan päättävät henkilöt eli edustajat. Demokraattisessa valtiossa vaaleihin saavat osallistua kaikki aikuiset kansalaiset sukupuolesta riippumatta. Demokratia syntyi antiikin Kreikassa noin 500 ekr. Tuolloin vaaleihin saivat osallistua kaikki vapaat miehet, mutta eivät orjat ja naiset. Demokratiaa käytettiin myös antiikin Roomassa hallintomuotona. Myös oppilaskunnan hallituksen toiminta perustuu demokratiaan aatteisiin, hallituksen jäsenet valitaan demokraattisilla vaaleilla, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus ehdokkuuteen ja äänioikeus. Lari Ala-Pöllänen 5 Hallitus esittäytyy Nelli Puukko, 6B, puheenjohtaja Kampuksen Norssin oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Nelli Puukko 6.b-luokalta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jakaa puheenvuorot ja edustaa oppilaita aina silloin tällöin. Hän on ollut oppilaskunnan hallituksessa jo 3. luokalta lähtien. - Pyrkisin sinne uudestaan jos voisin, yläasteelle ensi vuonna siirtyvä Nelli kertoo. Oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukava ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Mutta erityisesti pidän mehu- ja keksitarjoilusta, Nelli naurahtaa. Nelli pyrki oppilaskunnan hallitukseen ensimmäistä kertaa, koska halusi kokeilla millaista siellä on. - Sain hyviä kokemuksia ja halusin uudestaan. Nelli kertoo. Myös Nellin kaverit suhtautuvat edustustehtävään myönteisesti. Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää jostain kouluun liittyvistä asioista. - En haluaisi muuttaa mitään oppilaskunnassa, mielestäni siinä ei ole mitään muutettavaa. Aurelia Suvitie & Sampsa Ahtiainen

6 Atte Jantunen, 3A Atte ei vaikuta hermostuneelta istuessaan pehmeälle penkille luokan eteen. Hän vastaa kysymyksiimme rohkeasti ja kiertelemättä. - Kaverit eivät välitä tehtävästäni oppilaskunnan hallituksessa, tosin joskus sanovat haluavansa itsekin mukaan. Atella ei ole erityistehtäviä oppilaskunnan hallituksessa. - Haluaisin ehkä olla puheenjohtaja, Atte myöntää. Atte ei ole ollut ennen hallituksessa. - Yritän päästä ensi vuonna uudestaan, siellä on niin hauskaa, Atte kommentoi. Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa on Aten mukaan hauska ilmapiiri, joskus joku heittää jonkun vitsinkin. Oppilaskunta kokoontuu 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. Atelle tämä oli yllätys, sillä hän luuli oppilaskunnan kokoontuvan tavallisessa luokkahuoneessa. Atte ei tiennyt oppilaskunnan hallituksesta juuri mitään ennen siihen liittymistään. Kokouksissa on Aten mukaan kuitenkin hauskaa. - Kokouksissa on kivaa pehmeet penkit ja joskus keksi- ja mehutarjoilu, Atte kertoo hymyillen. Aten mielestä kokouksissa kaikki uskaltavat kertoa mielipiteensä. - Kaikki on kokouksissa tavallisesti, Atte pohtii. Työskentely on tehokasta eikä Atte haluaisi muuttaa sitä mitenkään. Joskus tosin jäädään pohtimaan jotain asiaa pitemmäksikin aikaa. - Oppilaskunta on hyvä asia, ettei rehtori saa päättää kaikkia asioita koulussa. Se toimii vähän niin kuin eduskunta (oppilaskunta) ja presidentti (rehtori), Atte vertailee. Oppilaskunta on tähän mennessä järjestänyt esim. nälkäpäiväkeräyksen. Tällä hetkellä hallitus pohtii toukokuussa järjestettävää oppilaskuntapäivää, jolloin oppilaat saavat tehdä asioita joita ei saisi tehdä normaalina koulupäivänä. Atte itse haluaisi että vastaavanlaisia päiviä olisi 3 päivää vuodessa; halloweenina, vappuna ja oppilaskuntapäivänä. Anna Haipola & Kaisa-Maaria Männikkö Eero Kuiri, 3B Eerolla ei ole erityistehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Hän on ensimmäistä kertaa hallituksessa. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. - Kokouksissa on kivaa ja tietää tulevaisuuteen, Eero selittää. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla puhua, hän jatkaa. Eeron mukaan kokouksissa on hyvä ilmapiiri. Ja kaikki on myös vastannut Eeron odotuksia. - Aion ehkä pyrkiä uudelleen, Eero kertoo. - Kaveritkin suhtautuvat ihan hyvin, hän jatkaa hieman rasittuneena. 6

7 Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska voi päättää kouluun liittyviä asioita. Tällä hetkellä oppilaskunnassa järjestetään kilpailuja, esim. piirustuskilpailu. Mikko Ilmoniemi & Den Hänninen Roosa Lattu, 3C Roosan hallitusura alkoi tänä vuonna, koska hän tuli kouluumme vasta viime syksynä. Hänet äänestettiin heti hallitukseen. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa (3. krs). Kokouksissa puhutaan, mutta kaikki eivät aina puhu, koska isommat tallovat pienet joskus jalkoihinsa. Siten että he eivät anna puheenvuoroa pienemmille. Siksi kokouksissa ei aina ole hyvä ilmapiiri. Roosa ei oikein tiennyt millaista hallituksessa olisi, joten hän päätti lähteä mukaan yrittämään. - Minusta on ollut mukavaa, kun saa päättää koulun asioista, Roosa iloitsee ja jatkaa: - Minua harmittaa se kun joutuu olemaan pois tunnilta. En lähtisi kuitenkaan oppilaskuntaan enää, koska siellä joutuu kirjoittamaan. Roosa ei muuttaisi mitään enää hallituksessa, koska hommat hoituvat hyvin. Ystävät eivät välitä oppilaskunnasta juurikaan, mutta he arvostavat hänen hommaansa ja he eivät ole kateellisia. Oppilaskunta järjestää mm. myyjäisiä, hupipäiviä ja muita erityisiä päiviä. Matilda Laakso & Ida Pasanen Eetu Vatanen, 4A 7 Eetu on sihteeri oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Hän merkkaa kaikki päätökset pöytäkirjaan. - Tämä on minun ensimmäinen vuoteni oppilaskunnassa, Eetu parahtaa. Hän menee uudestaan, jos häntä äänestetään. Hallitus kokoontuu 1-2 kk välein kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksissa on yleensä humoristinen ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Eetu halusi oppilaskuntaan, jotta voisi edustaa omaa luokkaansa.

8 - Oppilaskunta on vastannut minun odotuksia, ehkä ylikin, Eetu sanoo. Eetun kaverit ovat suhtautuneet hyvin hänen oloonsa oppilaskunnassa. Hän ei haluaisi muuttaa oppilaskunnan toimintaa, koska se on hänen mielestään riittävän hyvä. Hänen mielestään oppilaskunnassa on hyvä puoli se, että oppilaatkin saavat vaikuttaa asioihin. - Oppilaskunta järjestää esimerkiksi keräyksiä, kilpailuja ynnä muuta, Eetu kommentoi. Iiro Saariaho & Karri Mikkonen Eero Tirkkonen, 4B Tämä on Eeron ensimmäinen vuosi oppilaskunnan hallituksessa. Hänet valittiin sinne äänestämällä. Eerolla ei ole mitään erityistä tehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. Kokoontuminen on noin kerran kuukaudessa. Jos on tärkeämpiä tapahtumia, kokoonnutaan useammin. Kokouksissa päätetään koulun tapahtumia koskevia asioita. - Oppilaskunta on hyvä asia, koska siellä oppilaat saavat päättää asioista, Eero sanoo. - Oppilaskunta järjestää liikuntapäiviä ja muita rennompia koulupäiviä, Eero jatkaa. Eeron mielestä ilmapiiri on hyvä ja kaikki uskaltavat sanoa oman mielipiteensä. Eerolle jäi hyviä kokemuksia oppilaskunnan hallituksesta ja hän haluaisi uudelleen myös ensi vuonna. Noora Ekholm & Maria Kuokkala Aleksi Honka, 4C Aleksilla ei ole erikoistehtävää, eikä hän olisi halunnutkaan erityistehtähtäviin. -En ole ennen ollut oppilaskunnassa, hän sanoo hermostuneena. Oppilaskunta kokoontuu joka kuukausi kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksessa keskustellaan koulun asioista, kaikki uskaltavat puhua koska kokouksessa on hyvä ilmapiiri. Aleksin mielestä kokouksessa on kiva olla koska siellä ei ole ristiriitaisia mielipiteitä, melkein aina on yksimielistä Aleksi ei olisi erityisemmin halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkanasa edustajaksi. Hänen mielestään on kuitenkin kivaa olla oppilaskunnasta. Hallitus on vastannut hänen odotuksiaan. 8

9 - Yritän pyrkiä uudelleen hän tokaisee Kaverit eivät reagoi hänen hallitustehtäviinsä suuremmin. Aleksi ei muuttaisi oppilaskunnan tai hallituksen toimintaa. Oppilaskunta on hänen mielestä hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää asioista. Antti Suortamo & Ilkka Urpi Lari Ala-Pöllänen, 5B Antti Heisto, 5A Antti on oppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja. - En ole ollut aikaisemmin hallituksessa, kertoo Antti. He kokoontuvat pitkän pöydän ääreen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukavaa koska siellä päätetään asioista, miettii Antti. - Ja kaikki uskaltaa puhua, koska siellä on hyvä ilmapiiri, jatkaa Antti. Hallitus kokoontuu epäsäännöllisesti, mutta silti joka kuukausi ja se kestää n. 45 minuuttia. Hän halusi hallitukseen koska hän ei ole ollut aikaisemmin siellä. - Hallitus on vastannut odotuksiani ja haluan sinne uudestaan, tuumaa Antti. Antin jäsenyyteen on suhtauduttu rauhallisesti. - Kukaan ei ole kommentoinut jäsenyyttäni, sanoo Antti. Antti ei haluaisi muuttaa toimintaa mitenkään. Ville Viitala & Touko Sokka 9 Larin tehtävä hallituksessa on tiedottaja. Tiedottajan tehtävä on jakaa esityspöytäkirjat noin viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjassa lukee kaikki mitä kokouksessa käsitellään. - Olin viime vuonna oppilaskunnan hallituksessa. Vanhassa koulussani olin hallituksessa ensimmäisen ja toisen luokan. Tosin opettajat valitsivat silloin edustajat, Lari kertoo. Hallitus kokoontuu yleensä kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Puheenjohtajan avattua kokouksen pidetään nimenhuuto. Nimenhuudon jälkeen valitaan pöytäkirjan tarkistajat. Käsiteltävät aiheet luetaan jonka jälkeen ne käsitellään. Sen jälkeen voi myös esitellä luokan toiveita / ehdotuksia, Lari selvittää. Lari kertoo että kokouksissa on miellyttävä ilmapiiri, edustajat ovat aktiivisesti mukana. - Olen aina pitänyt poliittisista tehtävistä. Toiminta on vastannut odotuksia ja aion pyrkiä ehkä uudelleen, mutta taidan jättää tilaisuuden muillekin, Lari kertoo nauraen. - Kaverini suhtautuvat luottamustehtävääni mukavasti, eikä kateutta ole syntynyt.

10 - Tämä vuosi on ollut paras vuoteni hallituksessa, en muuttaisi toimintaa mitenkään. Larin mielestä oppilaskunta on hyvä asia koska sen kautta oppilaatkin pääsevät vaikuttamaan koulun asioihin. - Oppilaskunta järjestää kaikenlaista mukavaa toimintaa. Esim. nälkäpäiväkeräys oli oppilaskunnan idea, Lari selittää. Henriikka Neittaanmäki & Katri Saariaho Niko Kähkönen, 6A Valtteri Vallius, 5C Valtterin mukaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa suunnitellaan esim. koulun tapahtumapäiviä. Kokoukset pidetään kolmannen kerroksen kokoushuoneessa. -En itse puhu paljoa, eivätkä kaikki muutkaan puhu. Mun mielestä siellä ei tarvii puhua muuten kuin silloin, kun kysytään jotain, Valtteri selostaa. Valtterin mielestä kokouksissa on joskus tylsää. -Kun siellä ollaan vaan, eikä tehä mitään, hän tarkentaa. Valtterin mielestä tunnilta poissaolo on kyllä ihan kivaa. Ystävät eivät välitä siitä, että Valtteri on oppilaskunnan hallituksessa, sillä Valtterin mukaan juuri kukaan ei edes viitannut, kun kysyttiin, kuka haluaisi hallitukseen. Siksi Valtteri kokeilikin hallituksen jäsenyyttä. Hän ei aio mennä hallitukseen toista kertaa. -Oppilaskunnasta ei oo mitään haittaa, kun järjestetään kivoja ja vähän erilaisia päiviä, Valtteri selventää. Ida Pasanen & Anna Haipola Niko Kähkönen on ensimmäistä kertaa 6A-luokan edustajana oppilaskunnan hallituksessa. -Kokoukset pidetään neuvotteluhuoneessa opettajanhuonetta vastapäätä, Niko kertoi. Hänen mielestään kokouksissa on hauskaa, koska saa päättää koulun asioista. -Kaikki eivät uskalla puhua, vaikka ilmapiiri on rauhallinen. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot eikä kukaan puhu päällekkäin. Niko ei varsinaisesti halunnut oppilaskunnan hallitukseen, mutta koko luokka äänesti häntä. Oppilaskunnassa oleminen on silti vastannut hänen odotuksiaan. -En aio uudestaan oppilaskuntaan, koska menen seuraavana vuonna yläasteelle, hän sanoi. Hän ei tahdo muuttaa mitenkään oppilaskunnan toimintaa. Oppilaskunta on hänestä hyvä asia, koska se saa järjestykseen kaikki asiat. -Oppilaskunta järjestää kaikenlaista, esim. piirustuskilpailuja. Oppilaskunnan pitäisi jatkaa samaan malliin, toteaa Niko lopuksi. Kata Pänkäläinen, Anna Sarasoja & Joonas Kemiläinen 10

11 Maija Liljamo, 6C Maija ei ole ollut oppilaskunnassa aiemmin, eikä hänellä ole erityistehtävää. Maija kokoontuu muiden oppilaskunnan jäsenien kanssa neuvotteluhuoneessa puhumaan koulun asioista. Hänen mielestä on mukavaa keskustella asioista. Maijan mielestä kaikki uskaltavat puhua, ainakin joskus. Hän ei itse varsinaisesti halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkansa edustajaksi. Hänen mielestään siellä on hyvä ilmapiiri. - Minun kohdallani ei ollut odotuksia, koska olen ensimmäistä kertaa oppilaskunnassa, Maija toteaa. - En haluaisi muutoksia oppilaskuntaan, hän tokaisee. - Oppilaskunta järjestää esim. myyjäisiä ja kilpailuja, hän kertoo oppilaskunnan toiminnasta. Hänen mielestään oppilaskunta voisi järjestää kaikenlaisia tapahtumia. Miso Finne & Joel Kangas Oppilaskunnan tulevaa toimintaa... Huhtikuusssa ratkaistaan HILAVITKUTTIMIEN arvoitusta... Mitäs se sitten tarkoittaa? Emme paljasta enempää, säilyköön jännitys vielä hetki aikaa... Perjantaina toukokuun 21. päivänä vietetään Kampuksen Norssin oppilaskunnan päivää. Silloin koulussa tapahtuu kaikenlaista kivaa, jota oppilaat ovat toivoneet. Saa leikkiä ja pelata ihan keskellä koulupäivää. Tämä on ensimmäinen oppilaiden ikioma päivä, mutta jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, on jatkoa tiedossa ensi lukuvuonna. Johanna Lind 5C Pinja Vaasala 6A 11

12 KENTÄN REUNALTA Kevätpähkinöitä 1. Saari Välimeressä a) Odota b) Älä hätäile 2. Valtio Aasiassa a) Tmaksaa b) Tpernaa 3. Kaupunki Israelissa a) Kaisat b) Riitat 4. Pääkaupunki Euroopassa a) Poikiva b) Karitsoiva 5. Tuttu valtio a) Pieksä b) Mätki 6. Kaupunki Suomessa a) Pruuna b) Ptamma 9. Sotilasarvo a) Lihatnantti b) Läskitnantti 10. Australiasta pohjoiseen a) Hernettä b) Maissia 11. Kaupunki Suomessa a) Jackinsilmä b) Jamesinnenä 12. Iso vesi a) Katsoshetilampi b) Kappaskohtajärvi 13. Viljelyskasvi a) Chilena b) Brasiliana 14. Iso valtio a) Tipuja b) Kukkoyes 17. Polkupyörän osa a) Tarufa b) Loruso 18.Taruolento a) Jtorniopässi b) Jkemioinas LISÄKNOPPI: Missä maassa eivät kännykät toimi lainkaan? V: Sri Lankassa, siellä on käytössä vain Sri Lankapuhelimet. 7. Kunta Suomessa a) Loinmerkurius b) Loitvenus 15. Valtio Aasiassa a) Pohjois Nätti b) Länsi Soma 8. Merkittävä rakennus a) Lasiaa b) Muovibee 16. Osavaltio USA:ssa a) Useana b) Lukuisana Vastaukset: 1.Malta 2.Thaimaa 3.Eilat 4.Varsova 5.Suomi 6.Pori 7.Loimaa 8.Puucee 9. Luutnantti 10.Papua 11.Joensuu 12.Kaspianmeri 13.Peruna 14. Kanada 15.Etelä Korea 16.Montana 17.Satula 18.Joulupukki 12

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Lapset Luotu :25

Lapset Luotu :25 Lapset 2017 Luotu 22.02.2017 14:25 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä lapset 54 54 53 Yhteensä 54 54 53 Vastausprosentti 100% Lopettaneet 98.1% Kesken jättäneet 1.9% Eivät

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maaniitun koulun johtokunta 21.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Maaniitun koulun lukuvuosikohtainen työsuunnitelma 2015-2016 3 11 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA 20.1.2014 klo 17.30 19.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Savolainen Eetu (ja merkintä siitä, kuka Viljanen Topi toimii puheenjohtajana) Eskola Linda Säilä

Lisätiedot

Ulla Lauttamus edustaja. Tarja Tähkänen alakoulu

Ulla Lauttamus edustaja. Tarja Tähkänen alakoulu JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU PÖYTÄKIRJA 3/2010 Johtokunta Yläkoulu ja lukio, Luokka 1038, I krs Yliopistonkatu 1 klo 18.00 20.14 tiistai 30.11.2010 Päätöksentekijät Sami Kalaja Marianne Aho *Anne Kilpeläinen,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS

Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Oppilaskunnan toiminnan arviointia / TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi Ilpoisten koulu OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN RAKENNE JA TOIMINTA Hallitusvaalit Miten koulunne oppilaskunnan hallitusvaalit toteutettiin ja

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan

Osallisuus yhdessä vaikuttamista. Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Osallisuus yhdessä vaikuttamista Tervetuloa mukaan Pedagogiseen kahvilaan Toimintakulttuurin kehittämistä OPS2014 / 4.2 ohjaavat periaatteet Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista,

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ KYSYMYKSET KOULULAISILLE 1. Millaisissa ympäristöissä on helppo ja kiva oppia? (Koulu, luokka, piha, lähiympäristö, retket) 2. Millaisissa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN NUORISOFOORUMI. CYGNAEUSTALOLLA klo 9-16

MAAKUNNALLINEN NUORISOFOORUMI. CYGNAEUSTALOLLA klo 9-16 MAAKUNNALLINEN NUORISOFOORUMI CYGNAEUSTALOLLA 30.10. klo 9-16 AIKATAULU 09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09:30 Tervetuloa! 09:45 Yhteiskuntasimulaattori -peli alkaa 10:30 Maakuntauudistus -mitä, missä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Minna Saikkonen edustaja. Muut läsnäolijat *Sari Keinonen alakoulun rehtori

Minna Saikkonen edustaja. Muut läsnäolijat *Sari Keinonen alakoulun rehtori JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU PÖYTÄKIRJA 1/2010 Johtokunta Alakoulu, opettajainhuone, III krs Pitkäkatu 8 klo 18.00-20.38 torstai 18.3.2010 Päätöksentekijät *Tapani Lehto Sirkku Laurila Sami Kalaja * Eero Tolvanen

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvenoinen, kaupungin koulutoimi,

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvenoinen, kaupungin koulutoimi, Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 01.06.2017 Aika 01.06.2017, 16:00-18:00 Paikka Savonlinnan normaalikoulu, opettajainhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvenoinen, kaupungin koulutoimi,

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

OpKu I Vaikuttajana alakoulussa

OpKu I Vaikuttajana alakoulussa OpKu I Vaikuttajana alakoulussa Turvan talo 22.3.2007 Nuorisotyöntekijä Anne Haavisto Aineisto on rakennettu useista yleisesti oppilaskunnan tehtäviä ja yksittäisten oppilaskuntien tehtäviä käsittelevistä

Lisätiedot

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä Aika: Tiistaina 17.5.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Viivi Setälä avasi kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Heke-tiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Edellisen kokouksen muistio 3 9 Työnohjaus 4 10 Opettajien työssäjaksaminen 5 11 Savuton työyhteisö -toimenpideohjelma 6 12 Rekrytoinnin kehittämisen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys Koulun kysytyin kysymys "Miksi koulua käydään?". Otimme tehtäväksemme ottaa siitä selvää. Wanted Taiteen taito Tölön taidetta Kohti hyvää elämää Hyvään elämään on monta tietä ja neuvoa. Tässä muutama.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Nuorisovaltuusto 18.01.2017 Aika 18.01.2017 klo 16:15-17:06 Paikka Uimahallin kokoustila (2. krs), Koulupolku 5 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4 Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / 170112 / TiK Kuva 4 MEILLÄ LAPSIA KUULLAAN JA HE SAAVAT IKÄTASONSA MUKAISESTI OLLA OSALLISIA ITSEÄÄN KOSKEVISSA ASIOISSA. 1 Lapsi osallistuu oman esiopetussuunnitelmansa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

Paikka Nöykkiön koulun neuvotteluhuone 202, Nöykkiönlaaksontie 3, Espoo. 6 Johtokunnan oppilasjäsenten läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Paikka Nöykkiön koulun neuvotteluhuone 202, Nöykkiönlaaksontie 3, Espoo. 6 Johtokunnan oppilasjäsenten läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Nöykkiön koulun johtokunnan kokous 2-2017 Pöytäkirja 26.9.2017 NÖYKKIÖN KOULU Johtokunnan kokous Aika 26.9.2017 kello 18.04-21.50 Paikka Nöykkiön koulun neuvotteluhuone 202, Nöykkiönlaaksontie 3, Espoo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Esityslista 01/15 1 (9)

Esityslista 01/15 1 (9) Esityslista 01/15 1 (9) Nuorisovaltuuston esityslista Aika klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, Valtuustosali 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö

PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö Pöytyän nuorisovaltuuston johtosääntö Pöytyän nuorisovaltuusto Pöytyän kunta Vapaa-aikapalvelut 10/2015 Pöytyän nuorisovaltuuston johtosääntö 12.10.2015 Eerika Karjalainen,

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Opintielle pienluokan kautta

Opintielle pienluokan kautta Opintielle pienluokan kautta Pienluokkatoiminnan arviointitutkimus Katja Jokinen Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Tutkimuksen lähtökohdat Omat kokemukset erityisluokanopettajana

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Oppiaineen tehtävä

YHTEISKUNTAOPPI. Oppiaineen tehtävä 14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo

Palautteen antajat oppilaitoksittain. Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo Rajattoman koululaiskonsertin palautteet 23.3.2009 2(47) Palautteen antajat oppilaitoksittain 134 136 68 Pohjanlinna PSAI Yhteislyseo yhteensä 338 oppilasta 8,2 % 10,3 % Rajattoman koululaiskonsertin palautteet

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot