Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan"

Transkriptio

1 REHTORIN TERVEHDYS Oppilaiden yhteistoimintaa tarvitaan Koulumme oppilaskunta toimii nyt neljättä vuotta. Oppilaskunnan ensisijaisena tarkoituksena on ollut suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja kouluviihtyvyyttä. Vuosien aikana oppilaskunta on järjestänyt erilaisia tempauksia, koordinoinut Nälkäpäivä -keräystä, suunnitellut välineiden ja oppimateriaalin hankkimista koululle, osallistunut koulun pihan suunnitteluun jne. Tämän tyyppinen yhteistoiminta on varmasti parantanut yhteishenkeä, mutta myös kehittänyt taitoja, joita oppilaat tarvitsevat myös tulevaisuudessa. Yhdessä tekeminen, omien näkökantojen perusteleminen ja omista näkökannoista joustaminen, yritteliäisyys sekä aloitteellisuus ovat mm. niitä asioita, joista varmasti on jokaiselle lapselle hyötyä myös tulevaisuudessa. Näkyvät toiminnan tulokset innostavat myös lapsia kehittämään omaa toimintaansa ja ottamaan vastuuta omasta opiskeluympäristöstä. Ensi syksynä otamme käyttöön uudet opetussuunnitelmat kaikilla vuosiluokilla. Uusissa opetussuunnitelmissa opetushallitus on määritellyt erilaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, aihekokonaisuuksia. Yksi näistä aihekokonaisuuksista on Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Tämän lehden teema liittyy keskeisesti tähän aihekokonaisuuteen. Teema näkyy myös opettajankoulutuksessa. Huomion kiinnittäminen koulun osallistumiskulttuurin kehittämiseen ja vuorovaikutuksellisiin opiskelumenetelmiin ovat osa kansalaisvaikuttamista myös opettajankoulutuksessa ja samalla luonnollisesti myös harjoittelukouluissa. Huhtikuun 3. päivä ( lauantai) on koulussamme työpäivä. Tervetuloa vanhemmat tutustumaan kouluumme, seuraamaan opetusta, osallistumaan ja keskustelemaan. Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen Sari Nissinen rehtori 1

2 ASIANTUNTIJAN PUHEENVUORO Oppilaskuntatoiminta opettaa vaikuttamaan Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa kouludemokratiaa. Se on oppilaiden foorumi, jolla esitetään mielipiteitä, neuvotellaan ja opetellaan yhteistyötä. Ja opitaan edustuksellisen demokratian perustaa. Suomen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma lähtee siitä, että kansalaisten osallisuutta ja demokratian toimivuutta parannetaan. Ohjelman tavoitteena on etsiä uusia keinoja erityisesti nuorten äänestyskäyttäytymisen aktivoimiseksi ja myönteisten asenteiden edistämiseksi. Demokratiakasvatuksen kehittäminen eri muodoissaan kouluissa ja harrastetoiminnassa on tärkeää. Samoin on huomioitava, että poliittisen toiminnan ja poliitikkojen esittely ja tutuksi tekeminen on tärkeää erityisesti jo peruskouluvaiheessa. Kaikki eivät kuitenkaan kiinnostu oppilaskuntatoiminnasta. Silti - niin uskallan väittää - näkyvä oppilaskunta ja tieto siitä, että on olemassa porukka, joka hoitaa yhteisiä asioitamme, luo turvallisuutta ja näkemystä niillekin, joita osallistuminen suoraan ei kiinnosta. Demokratia on tietyistä puutteistaankin huolimatta osoittautunut parhaaksi järjestelmäksi yhteisten asioiden hoitamiseksi. Sen säilyminen on kiinni siitä, että myös nuoret kasvavat ja tiedostavat roolinsa aktiivisina ja vaikuttavina kansalaisina. Esimerkiksi äänestysinnon ja mielenkiinnon lasku heikentää koko demokratian uskottavuutta ja pitkässä juoksussa myös sen toimivuutta. Demokratian puolustajana kannustan teitä nuoret ottamaan se paikka mikä teille kuuluu. Kantapään kautta olen oppinut, että valtaa ei anneta, vaan se on otettava osallistumiselle ja muulla aktiivisella toiminnalla - laillisin keinoin. Osallistukaa aktiivisesti yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, oppilaskuntatoimintaan ja erilaisten järjestöjen toimintaan. Muutetaan yhdessä maailmaa paremmaksi! Petri Neittaanmäki kansanedustaja (kesk.) Jyväskylä 2

3 VANHEMPIEN PUHEENVUORO Opastusta elämän polulle Oppilaskuntatoiminnasta tulee ensimmäisenä mieleen oman kouluajan teinikuntatoiminta Lyseossa. Teinikunnan hallitus valittiin yhteisessä vuosikokouksessa ja toiminnalla tavoiteltiin mm. opiskeluolojen parantamista. Hallitus teki aloitteita koulun rehtorille ja näin saatiin oppilaiden ääni kuuluville. Rahat oppilaskuntatoimintaan hankittiin erilaisilla tempauksilla ja teinitanssiaisten eli konvien järjestämisellä. Noissa tuon ajan (35 vuotta sitten) diskoissa esiintyivät kaupungin omat bändit kuten Silvery ja Tete Termites. Itse toimin teinikunnan lisäksi Lyseon urheilijoiden puheenjohtajana kolmen vuoden ajan. Kaikille mukanaolijoille oli itsestään selvää yhteisen toiminnan järjestäminen. Kokoustekniikan oppiminen oli välttämätöntä. Kuinka toimii puheenjohtajana, mikä on sihteerin tehtävä ja kuinka toimitaan, kun lopullisesta päätöksestä pitää äänestää? Näitä taitoja olen tarvinnut läpi elämän. Samat taitoja voidaan harjoitella ala asteellakin, mutta opettajien ohjausta tarvittaneen hieman enemmän kuin lukiolaisilla. Oppilaskuntatoiminnasta on hyviä kokemuksia mm. Lohikosken koululla, jolla on ollut oppilaskunta jo miltei 15 vuotta. Lohikoskella oppilaskunnan hallitus koostuu viidennen ja kuudennen luokan oppilaista ja jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla. Lohikosken koulun oppilaskunnan tehtäviä ovat mm. Lohikoski-tapahtuman järjestäminen ja koulun lehden, Lohikoskelaisen, toimittaminen. Lisäksi oppilaskunta päättää monista oppilaita koskevista asioista ja järjestää erilaisia tapahtumia esim. lukukausittaisen oppilaskunnan illan. On tärkeää, että oppilaat joutuvat ja pääsevät toimimaan itsenäisesti. Silloin opitaan kantamaan vastuu yhteisten asioiden hoidosta. Suomalaisen, demokraattisen toimintatavan oppiminen tulee luonnostaan tutuksi niin oppilaskunnassa toimiville kuin muillekin oppilaille. Oppilaille haluan sanoa: Osallistu oppilaskuntatoimintaan. Pääset vaikuttamaan ja opit elämän kannalta tärkeitä asioita. Samalla pidät huolta, että kaikkien oppilaiden ääni tulee kuulluksi koulussa ja tarvittaessa aina yliopiston hallituksessa asti. Markku Suortamo Opetustoimenjohtaja Jyväskylä 3

4 TEEMANA OPPILASKUNTATOIMINTA Kampuksen Norssin oppilaskuntatoiminnan säännöt 1) Koulun OPPILASKUNTAAN kuuluvat kaikki koulun oppilaat. 2) Oppilaskuntatoiminnan TAVOITTEENA on lasten osallistumisen edistäminen. Samalla harjoitellaan luontevasti yhteiskunnan toimintaa ja edustuksellisen demokratian perusteita. 3) Oppilaskunta valitsee luokilta edustajansa OPPILASKUNNAN HALLITUKSEEN (yksi varsinainen jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen jokaisesta luokasta). Vaalit pidetään joka lukuvuosi syyskuun ensimmäisellä viikolla. Ennen vaaleja pidetään jokaisessa luokassa oppilaskuntatunti, jossa perehdytään demokratian perusteisiin ja oppilaskuntatoimintaan ja sen tavoitteisiin ja sisältöihin. 4) Oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan oppilaskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muita mahdollisia yhdessä sovittavia tehtäviä. 5) Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti n. kerran kuukaudessa ja kokous pidetään keskellä koulupäivää 6) Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa noudatetaan kokoustekniikkaa (soveltaen, ohjaajien avustamana). 7) Kokousten asialistat valmistelevat oppilaskunnan ohjaajat ja hallituksen puheenjohtaja. 8) Oppilaskunnalla on oma tili / määräraha lukuvuoden pieniin hankintoihin / kokoustarjoiluihin ym. Isommista hankinnoista tehdään esitys asteenrehtorille / johtavalle rehtorille. Oppilaskuntatoiminnan sisältö, esim. Oman kouluympäristön kehittäminen Yhteisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Keräysten ym. tempausten toteuttaminen Oppilaskuntapäivän järjestäminen keväällä Oppilaskunnan ohjaajina toimivat lv Arja Sääkslahti ja Markus Leppiniemi. 4

5 Mitä on DEMOKRATIA? Monesti kuulee puhuttavan käsitteestä demokratia. Samassa yhteydessä puhutaan myös usein tasa-arvosta, kansanvallasta yms. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Demokraattisessa valtiossa kansalla on valta. Tämä tarkoittaa sitä, että kansa valitsee vaaleilla itse heidän asioistaan päättävät henkilöt eli edustajat. Demokraattisessa valtiossa vaaleihin saavat osallistua kaikki aikuiset kansalaiset sukupuolesta riippumatta. Demokratia syntyi antiikin Kreikassa noin 500 ekr. Tuolloin vaaleihin saivat osallistua kaikki vapaat miehet, mutta eivät orjat ja naiset. Demokratiaa käytettiin myös antiikin Roomassa hallintomuotona. Myös oppilaskunnan hallituksen toiminta perustuu demokratiaan aatteisiin, hallituksen jäsenet valitaan demokraattisilla vaaleilla, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus ehdokkuuteen ja äänioikeus. Lari Ala-Pöllänen 5 Hallitus esittäytyy Nelli Puukko, 6B, puheenjohtaja Kampuksen Norssin oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Nelli Puukko 6.b-luokalta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jakaa puheenvuorot ja edustaa oppilaita aina silloin tällöin. Hän on ollut oppilaskunnan hallituksessa jo 3. luokalta lähtien. - Pyrkisin sinne uudestaan jos voisin, yläasteelle ensi vuonna siirtyvä Nelli kertoo. Oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukava ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Mutta erityisesti pidän mehu- ja keksitarjoilusta, Nelli naurahtaa. Nelli pyrki oppilaskunnan hallitukseen ensimmäistä kertaa, koska halusi kokeilla millaista siellä on. - Sain hyviä kokemuksia ja halusin uudestaan. Nelli kertoo. Myös Nellin kaverit suhtautuvat edustustehtävään myönteisesti. Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää jostain kouluun liittyvistä asioista. - En haluaisi muuttaa mitään oppilaskunnassa, mielestäni siinä ei ole mitään muutettavaa. Aurelia Suvitie & Sampsa Ahtiainen

6 Atte Jantunen, 3A Atte ei vaikuta hermostuneelta istuessaan pehmeälle penkille luokan eteen. Hän vastaa kysymyksiimme rohkeasti ja kiertelemättä. - Kaverit eivät välitä tehtävästäni oppilaskunnan hallituksessa, tosin joskus sanovat haluavansa itsekin mukaan. Atella ei ole erityistehtäviä oppilaskunnan hallituksessa. - Haluaisin ehkä olla puheenjohtaja, Atte myöntää. Atte ei ole ollut ennen hallituksessa. - Yritän päästä ensi vuonna uudestaan, siellä on niin hauskaa, Atte kommentoi. Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa on Aten mukaan hauska ilmapiiri, joskus joku heittää jonkun vitsinkin. Oppilaskunta kokoontuu 3. kerroksen neuvotteluhuoneessa. Atelle tämä oli yllätys, sillä hän luuli oppilaskunnan kokoontuvan tavallisessa luokkahuoneessa. Atte ei tiennyt oppilaskunnan hallituksesta juuri mitään ennen siihen liittymistään. Kokouksissa on Aten mukaan kuitenkin hauskaa. - Kokouksissa on kivaa pehmeet penkit ja joskus keksi- ja mehutarjoilu, Atte kertoo hymyillen. Aten mielestä kokouksissa kaikki uskaltavat kertoa mielipiteensä. - Kaikki on kokouksissa tavallisesti, Atte pohtii. Työskentely on tehokasta eikä Atte haluaisi muuttaa sitä mitenkään. Joskus tosin jäädään pohtimaan jotain asiaa pitemmäksikin aikaa. - Oppilaskunta on hyvä asia, ettei rehtori saa päättää kaikkia asioita koulussa. Se toimii vähän niin kuin eduskunta (oppilaskunta) ja presidentti (rehtori), Atte vertailee. Oppilaskunta on tähän mennessä järjestänyt esim. nälkäpäiväkeräyksen. Tällä hetkellä hallitus pohtii toukokuussa järjestettävää oppilaskuntapäivää, jolloin oppilaat saavat tehdä asioita joita ei saisi tehdä normaalina koulupäivänä. Atte itse haluaisi että vastaavanlaisia päiviä olisi 3 päivää vuodessa; halloweenina, vappuna ja oppilaskuntapäivänä. Anna Haipola & Kaisa-Maaria Männikkö Eero Kuiri, 3B Eerolla ei ole erityistehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Hän on ensimmäistä kertaa hallituksessa. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. - Kokouksissa on kivaa ja tietää tulevaisuuteen, Eero selittää. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla puhua, hän jatkaa. Eeron mukaan kokouksissa on hyvä ilmapiiri. Ja kaikki on myös vastannut Eeron odotuksia. - Aion ehkä pyrkiä uudelleen, Eero kertoo. - Kaveritkin suhtautuvat ihan hyvin, hän jatkaa hieman rasittuneena. 6

7 Hänen mielestään oppilaskunta on hyvä asia, koska voi päättää kouluun liittyviä asioita. Tällä hetkellä oppilaskunnassa järjestetään kilpailuja, esim. piirustuskilpailu. Mikko Ilmoniemi & Den Hänninen Roosa Lattu, 3C Roosan hallitusura alkoi tänä vuonna, koska hän tuli kouluumme vasta viime syksynä. Hänet äänestettiin heti hallitukseen. Hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa (3. krs). Kokouksissa puhutaan, mutta kaikki eivät aina puhu, koska isommat tallovat pienet joskus jalkoihinsa. Siten että he eivät anna puheenvuoroa pienemmille. Siksi kokouksissa ei aina ole hyvä ilmapiiri. Roosa ei oikein tiennyt millaista hallituksessa olisi, joten hän päätti lähteä mukaan yrittämään. - Minusta on ollut mukavaa, kun saa päättää koulun asioista, Roosa iloitsee ja jatkaa: - Minua harmittaa se kun joutuu olemaan pois tunnilta. En lähtisi kuitenkaan oppilaskuntaan enää, koska siellä joutuu kirjoittamaan. Roosa ei muuttaisi mitään enää hallituksessa, koska hommat hoituvat hyvin. Ystävät eivät välitä oppilaskunnasta juurikaan, mutta he arvostavat hänen hommaansa ja he eivät ole kateellisia. Oppilaskunta järjestää mm. myyjäisiä, hupipäiviä ja muita erityisiä päiviä. Matilda Laakso & Ida Pasanen Eetu Vatanen, 4A 7 Eetu on sihteeri oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Hän merkkaa kaikki päätökset pöytäkirjaan. - Tämä on minun ensimmäinen vuoteni oppilaskunnassa, Eetu parahtaa. Hän menee uudestaan, jos häntä äänestetään. Hallitus kokoontuu 1-2 kk välein kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksissa on yleensä humoristinen ilmapiiri ja kaikki uskaltavat puhua. Eetu halusi oppilaskuntaan, jotta voisi edustaa omaa luokkaansa.

8 - Oppilaskunta on vastannut minun odotuksia, ehkä ylikin, Eetu sanoo. Eetun kaverit ovat suhtautuneet hyvin hänen oloonsa oppilaskunnassa. Hän ei haluaisi muuttaa oppilaskunnan toimintaa, koska se on hänen mielestään riittävän hyvä. Hänen mielestään oppilaskunnassa on hyvä puoli se, että oppilaatkin saavat vaikuttaa asioihin. - Oppilaskunta järjestää esimerkiksi keräyksiä, kilpailuja ynnä muuta, Eetu kommentoi. Iiro Saariaho & Karri Mikkonen Eero Tirkkonen, 4B Tämä on Eeron ensimmäinen vuosi oppilaskunnan hallituksessa. Hänet valittiin sinne äänestämällä. Eerolla ei ole mitään erityistä tehtävää oppilaskunnan hallituksessa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu neuvotteluhuoneessa, kolmannessa kerroksessa. Kokoontuminen on noin kerran kuukaudessa. Jos on tärkeämpiä tapahtumia, kokoonnutaan useammin. Kokouksissa päätetään koulun tapahtumia koskevia asioita. - Oppilaskunta on hyvä asia, koska siellä oppilaat saavat päättää asioista, Eero sanoo. - Oppilaskunta järjestää liikuntapäiviä ja muita rennompia koulupäiviä, Eero jatkaa. Eeron mielestä ilmapiiri on hyvä ja kaikki uskaltavat sanoa oman mielipiteensä. Eerolle jäi hyviä kokemuksia oppilaskunnan hallituksesta ja hän haluaisi uudelleen myös ensi vuonna. Noora Ekholm & Maria Kuokkala Aleksi Honka, 4C Aleksilla ei ole erikoistehtävää, eikä hän olisi halunnutkaan erityistehtähtäviin. -En ole ennen ollut oppilaskunnassa, hän sanoo hermostuneena. Oppilaskunta kokoontuu joka kuukausi kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Kokouksessa keskustellaan koulun asioista, kaikki uskaltavat puhua koska kokouksessa on hyvä ilmapiiri. Aleksin mielestä kokouksessa on kiva olla koska siellä ei ole ristiriitaisia mielipiteitä, melkein aina on yksimielistä Aleksi ei olisi erityisemmin halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkanasa edustajaksi. Hänen mielestään on kuitenkin kivaa olla oppilaskunnasta. Hallitus on vastannut hänen odotuksiaan. 8

9 - Yritän pyrkiä uudelleen hän tokaisee Kaverit eivät reagoi hänen hallitustehtäviinsä suuremmin. Aleksi ei muuttaisi oppilaskunnan tai hallituksen toimintaa. Oppilaskunta on hänen mielestä hyvä asia, koska oppilaat saavat päättää asioista. Antti Suortamo & Ilkka Urpi Lari Ala-Pöllänen, 5B Antti Heisto, 5A Antti on oppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja. - En ole ollut aikaisemmin hallituksessa, kertoo Antti. He kokoontuvat pitkän pöydän ääreen neuvotteluhuoneessa. - Kokouksissa on mukavaa koska siellä päätetään asioista, miettii Antti. - Ja kaikki uskaltaa puhua, koska siellä on hyvä ilmapiiri, jatkaa Antti. Hallitus kokoontuu epäsäännöllisesti, mutta silti joka kuukausi ja se kestää n. 45 minuuttia. Hän halusi hallitukseen koska hän ei ole ollut aikaisemmin siellä. - Hallitus on vastannut odotuksiani ja haluan sinne uudestaan, tuumaa Antti. Antin jäsenyyteen on suhtauduttu rauhallisesti. - Kukaan ei ole kommentoinut jäsenyyttäni, sanoo Antti. Antti ei haluaisi muuttaa toimintaa mitenkään. Ville Viitala & Touko Sokka 9 Larin tehtävä hallituksessa on tiedottaja. Tiedottajan tehtävä on jakaa esityspöytäkirjat noin viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjassa lukee kaikki mitä kokouksessa käsitellään. - Olin viime vuonna oppilaskunnan hallituksessa. Vanhassa koulussani olin hallituksessa ensimmäisen ja toisen luokan. Tosin opettajat valitsivat silloin edustajat, Lari kertoo. Hallitus kokoontuu yleensä kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa. - Puheenjohtajan avattua kokouksen pidetään nimenhuuto. Nimenhuudon jälkeen valitaan pöytäkirjan tarkistajat. Käsiteltävät aiheet luetaan jonka jälkeen ne käsitellään. Sen jälkeen voi myös esitellä luokan toiveita / ehdotuksia, Lari selvittää. Lari kertoo että kokouksissa on miellyttävä ilmapiiri, edustajat ovat aktiivisesti mukana. - Olen aina pitänyt poliittisista tehtävistä. Toiminta on vastannut odotuksia ja aion pyrkiä ehkä uudelleen, mutta taidan jättää tilaisuuden muillekin, Lari kertoo nauraen. - Kaverini suhtautuvat luottamustehtävääni mukavasti, eikä kateutta ole syntynyt.

10 - Tämä vuosi on ollut paras vuoteni hallituksessa, en muuttaisi toimintaa mitenkään. Larin mielestä oppilaskunta on hyvä asia koska sen kautta oppilaatkin pääsevät vaikuttamaan koulun asioihin. - Oppilaskunta järjestää kaikenlaista mukavaa toimintaa. Esim. nälkäpäiväkeräys oli oppilaskunnan idea, Lari selittää. Henriikka Neittaanmäki & Katri Saariaho Niko Kähkönen, 6A Valtteri Vallius, 5C Valtterin mukaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa suunnitellaan esim. koulun tapahtumapäiviä. Kokoukset pidetään kolmannen kerroksen kokoushuoneessa. -En itse puhu paljoa, eivätkä kaikki muutkaan puhu. Mun mielestä siellä ei tarvii puhua muuten kuin silloin, kun kysytään jotain, Valtteri selostaa. Valtterin mielestä kokouksissa on joskus tylsää. -Kun siellä ollaan vaan, eikä tehä mitään, hän tarkentaa. Valtterin mielestä tunnilta poissaolo on kyllä ihan kivaa. Ystävät eivät välitä siitä, että Valtteri on oppilaskunnan hallituksessa, sillä Valtterin mukaan juuri kukaan ei edes viitannut, kun kysyttiin, kuka haluaisi hallitukseen. Siksi Valtteri kokeilikin hallituksen jäsenyyttä. Hän ei aio mennä hallitukseen toista kertaa. -Oppilaskunnasta ei oo mitään haittaa, kun järjestetään kivoja ja vähän erilaisia päiviä, Valtteri selventää. Ida Pasanen & Anna Haipola Niko Kähkönen on ensimmäistä kertaa 6A-luokan edustajana oppilaskunnan hallituksessa. -Kokoukset pidetään neuvotteluhuoneessa opettajanhuonetta vastapäätä, Niko kertoi. Hänen mielestään kokouksissa on hauskaa, koska saa päättää koulun asioista. -Kaikki eivät uskalla puhua, vaikka ilmapiiri on rauhallinen. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot eikä kukaan puhu päällekkäin. Niko ei varsinaisesti halunnut oppilaskunnan hallitukseen, mutta koko luokka äänesti häntä. Oppilaskunnassa oleminen on silti vastannut hänen odotuksiaan. -En aio uudestaan oppilaskuntaan, koska menen seuraavana vuonna yläasteelle, hän sanoi. Hän ei tahdo muuttaa mitenkään oppilaskunnan toimintaa. Oppilaskunta on hänestä hyvä asia, koska se saa järjestykseen kaikki asiat. -Oppilaskunta järjestää kaikenlaista, esim. piirustuskilpailuja. Oppilaskunnan pitäisi jatkaa samaan malliin, toteaa Niko lopuksi. Kata Pänkäläinen, Anna Sarasoja & Joonas Kemiläinen 10

11 Maija Liljamo, 6C Maija ei ole ollut oppilaskunnassa aiemmin, eikä hänellä ole erityistehtävää. Maija kokoontuu muiden oppilaskunnan jäsenien kanssa neuvotteluhuoneessa puhumaan koulun asioista. Hänen mielestä on mukavaa keskustella asioista. Maijan mielestä kaikki uskaltavat puhua, ainakin joskus. Hän ei itse varsinaisesti halunnut oppilaskuntaan, mutta hänet äänestettiin luokkansa edustajaksi. Hänen mielestään siellä on hyvä ilmapiiri. - Minun kohdallani ei ollut odotuksia, koska olen ensimmäistä kertaa oppilaskunnassa, Maija toteaa. - En haluaisi muutoksia oppilaskuntaan, hän tokaisee. - Oppilaskunta järjestää esim. myyjäisiä ja kilpailuja, hän kertoo oppilaskunnan toiminnasta. Hänen mielestään oppilaskunta voisi järjestää kaikenlaisia tapahtumia. Miso Finne & Joel Kangas Oppilaskunnan tulevaa toimintaa... Huhtikuusssa ratkaistaan HILAVITKUTTIMIEN arvoitusta... Mitäs se sitten tarkoittaa? Emme paljasta enempää, säilyköön jännitys vielä hetki aikaa... Perjantaina toukokuun 21. päivänä vietetään Kampuksen Norssin oppilaskunnan päivää. Silloin koulussa tapahtuu kaikenlaista kivaa, jota oppilaat ovat toivoneet. Saa leikkiä ja pelata ihan keskellä koulupäivää. Tämä on ensimmäinen oppilaiden ikioma päivä, mutta jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, on jatkoa tiedossa ensi lukuvuonna. Johanna Lind 5C Pinja Vaasala 6A 11

12 KENTÄN REUNALTA Kevätpähkinöitä 1. Saari Välimeressä a) Odota b) Älä hätäile 2. Valtio Aasiassa a) Tmaksaa b) Tpernaa 3. Kaupunki Israelissa a) Kaisat b) Riitat 4. Pääkaupunki Euroopassa a) Poikiva b) Karitsoiva 5. Tuttu valtio a) Pieksä b) Mätki 6. Kaupunki Suomessa a) Pruuna b) Ptamma 9. Sotilasarvo a) Lihatnantti b) Läskitnantti 10. Australiasta pohjoiseen a) Hernettä b) Maissia 11. Kaupunki Suomessa a) Jackinsilmä b) Jamesinnenä 12. Iso vesi a) Katsoshetilampi b) Kappaskohtajärvi 13. Viljelyskasvi a) Chilena b) Brasiliana 14. Iso valtio a) Tipuja b) Kukkoyes 17. Polkupyörän osa a) Tarufa b) Loruso 18.Taruolento a) Jtorniopässi b) Jkemioinas LISÄKNOPPI: Missä maassa eivät kännykät toimi lainkaan? V: Sri Lankassa, siellä on käytössä vain Sri Lankapuhelimet. 7. Kunta Suomessa a) Loinmerkurius b) Loitvenus 15. Valtio Aasiassa a) Pohjois Nätti b) Länsi Soma 8. Merkittävä rakennus a) Lasiaa b) Muovibee 16. Osavaltio USA:ssa a) Useana b) Lukuisana Vastaukset: 1.Malta 2.Thaimaa 3.Eilat 4.Varsova 5.Suomi 6.Pori 7.Loimaa 8.Puucee 9. Luutnantti 10.Papua 11.Joensuu 12.Kaspianmeri 13.Peruna 14. Kanada 15.Etelä Korea 16.Montana 17.Satula 18.Joulupukki 12

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere

Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere Koulurauhan julistus Hyvät koululaiset ja arvoisat kuulijat! Tervetuloa seuraamaan lukuvuoden 2014-2015 Koulurauhan julistusta tänne Ratinan stadionille. Koulurauha

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lape Väestöliiton jäseneksi. Yhdistysvieraana Suomen Vanhempainliitto. Me velttoilijat. 01/2012 http://www.lape.

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lape Väestöliiton jäseneksi. Yhdistysvieraana Suomen Vanhempainliitto. Me velttoilijat. 01/2012 http://www.lape. LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - barnfamiljernas Intresseorganisation r.f. - JÄSENLEHTI 01/2012 Lapsiperheet Barnfamiljer 01/2012 http://www.lape.fi Lape Väestöliiton jäseneksi KOLUMNI: Me velttoilijat

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot