Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 Yhteistyötoimikunta 18.04.2007"

Transkriptio

1 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kokousaika kello 13:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, F 1/5.krs. kokoustila 2 OSALLISTUJAT Läsnä Heikkinen Mervi Luukkainen Suvi Ristolainen Sari Rosenberg Voitto Sankala Juhani Pärnänen Aila sihteeri Haverinen Helena puheenjohtaja Thure Veli Matti Turkulainen Erja vara Pirhonen Hemmo asiantuntija 17 Nykänen Tuija asiantuntija 17 Poissa Immonen Pekka Laukkanen Reetta Rusanen Maija Asiat Aila Pärnänen sihteeri Sisällysluettelo Pykälä 14 Edellisen kokouspöytäkirjan tarkastaminen 3 15 IS-LAB - hanke: henkilöstön siirto (AP) 4 16 Kulunvalvonnan järjestäminen (AP) 5 17 Ravintohuollon tuottamat kokoustarjoilut ja erilaiset juhlatilaisuudet 2007 Sosterissa (HP) Sivu 6

2 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Edellisen kokouspöytäkirjan tarkastaminen YTV 14 Lisätään kokousasian 5 kohtaan maininta: mukaanlukien työsuojeluvalvonta ja yhteistoimintalain 26 :n mukaiset asiat. Muutoin todettiin kokouksen kulun mukaiseksi. Yhteistyötoimikunta IS-LAB - hanke: henkilöstön siirto (AP) YTV 15 Itä-Suomen (Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Savonlinna) yhteinen laboratoriohanke etenee ja toiminta aloitetaan vuoden 2008 alusta alkaen. Henkilöstön siirtymistä valmistelee laboratorioiden lähiesimiehistä ja organisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat henkilöt. On sovittu, että henkilökuntaa tiedotetaan henkilötietojen luovutuksesta organisaation suunnittelu- ja siirtovaiheessa. Tästä laaditaan tiedote, jota julkaistaan organisaatioiden sisäisissä tiedotteissa huhtikuussa. Henkilöstön siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaan. YT-lain mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on ilmoitettava niiden työntekijöiden edustajille, joita luovutus koskee: luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet Neuvottelut ovat kaksivaiheisia: 1.Toteamisneuvottelut selvitetään, onko henkilöstövaikutuksia. 2.Henkilöstöjärjestelyneuvottelut jos tulossa irtisanomisia, osa-aikaistamista tai lomauttamista. Kun uuden organisaation johto on valittu, pidetään henkilöstön siirtoon liittyvä yhteistoimintaneuvottelu, johon osallistuvat johdon lisäksi henkilöstötyöryhmä sekä varsinaisten järjestöjen edustajat. Todettiin, että suunnittelu on edennyt hyvässä hengessä ja uuden organisaation on tarkoitus aloittaa vuoden 2006 alussa.

3 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Sovittiin, että yhteistyötoimikuntaa tiedotetaan asiasta suunnittelun edetessä.

4 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Kulunvalvonnan järjestäminen (AP) YTV Kulunvalvontaa varten on perustettu yhteistyöprojekti Projektiryhmän et ovat : Pekka Immonen, tekninen huolto, projektinvetäjä Aila Pärnänen, henkilöstöpäällikkö, henkilöstöpolitiikka Soili Pekkinen, kanslisti, työaika - ja palkanlaskenta Ari Pätsi, tietohallinto, tietohallinnon sovellutukset Viljo Alapuranen, kiinteistöhuolto, rakennuttaminen, sopimukset. Tarvittaessa mukaan kutsutaan asiantuntijoita ja eri osa-alueiden selvitysten tekijöitä. Suunnittelu toteutetaan kokonaissuunnitteluna ja se kilpailutetaan. Suunnittelutarjouspyynnöt on valmisteltu mennessä. Suunnittelija valitaan ja suunnittelusopimus tehdään viikolla 14. Suunnittelun kilpailutuksen aikana tehdään tarveselvityksiä. Suunnittelu toteutetaan huhti -toukokuun aikana. Kilpailuttaminen toteutetaan kesäelokuussa. Rakennuttamispäätökset tehdään syyskuussa. Toteutus jaetaan kahteen osaan. Ykkösvaiheessa toteutetaan työajanseuranta ja maksupäätteet ja liitännäisohjelmistot. Kakkosvaiheessa Turvaratkaisut ja oviympäristöt. Suunnitteluun sisällytetään kustannusarvion laadinta kaksivaiheisena. Keskustelussa ei löytynyt ratkaisua ylläpitovaiheen käytännön toteuttajista eikä vastuuhenkilöistä. Alustavat henkilöstöpoliittiset linjaukset kuvaavat henkilöstöryhmiä, jotka kuuluvat kulunvalvonnan piiriin, lukulaitteiden sijoituksia yksiköihin ja kertyvien työtuntien seurantaa. Todettiin kulunvalvonta turvallisuutta lisääväksi tekijäksi. Kuvallisen kortin mahdollisuutta toivottiin vielä selvitettävän. Edelleen todettiin, että kortin huolellinen säilyttäminen on tärkeää, koska se avaa myös väärinkäyttömahdollisuuksia. Sovittiin, että yhteistyötoimikuntaa tiedotetaan asiasta sen edetessä.

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tukipalvelujen johtoryhmä Keskushallinnon johtoryhmä Yhteistyötoimikunta Ravintohuollon tuottamat kokoustarjoilut ja erilaiset juhlatilaisuudet 2007 Sosterissa (HP) Sosterin aloittaessa toimintaansa on hyvä linjata joitakin ravintohuollon tuottamia kahvi- ja kokouspalveluita. Aiemmin ravintohuolto on sisäisellä laskutuksella veloittanut yksiköitä, mutta sisäisen laskutuksen poistuessa tuotetut kahvitarjoilut kirjautuvat vain kuluihin. Yhtäläinen linjaus on entistä tärkeämpää. Tästä johtuen alla esitetyt palvelut on syytä keskustella tukipalvelualueen johtoryhmässä. Keskushallinnon kokouksiin ja vierastarjoiluihin tilatut tarjottavat. Vieraanvaraisuus huomioidaan. Samoin, jos yksikössä on vieraita kohtuudella, huomioidaan vieraanvaraisuus. Keskussairaalan kokouksissa, joissa ravintokeskuksen järjestämää tarjoilua, hyödynnetään ruokasalin kabinettia mahdollisuuksien mukaan (laboratorion käytössä ). Henkilön jäädessä eläkkeelle tarjotaan yksikössä täytekakkukahvit. Kahvitilaisuuteen osallistuvat esimies ja vuorossa olevat yksikön työntekijät. Kahvituksen tilaa pääsääntöisesti yksikön esimies. Tarjottavat tilataan ravintokeskuksesta tai toimipisteessä ruokahuoltoa tuottavalta toimijalta. 50 ja 60-vuotismerkkipäivät, ei ravintohuollon tuottamia kakkukahvipalveluita yksiköissä. Käytäntö on osoittanut, että kysyntä on ollut hyvin kirjavaa ja tulisi linjata keskitetyllä ratkaisulla siirryttäessä suurempaan organisaatioon. Lisäksi olisi keskusteltava myös syntymäpäiväsankareille jaettavista lahjakorteista (35 kultasepänliike/urheiluliike). Henkilöstämäärän lisäntyessä on tästä myös syytä keskustella. Todettiin, että laajentuneen organisaation henkilöstömäärä tuplaantuu runsaaseen 1500 työntekijään ja tämä jo sinällään pakottaa miettimään otsikkoasian toteutusta tukipalvelujen tulosalueen kannalta mm. toteutuksen näkökulmasta (ravintohuolto, laitoshuollon palvelut) kuin myös talouden näkökulmasta. Tärkeää on myös tiedostaa, että ko muistamiset tulee koskettamaan monia eri työyksiköitä eri puolilla piirin aluetta ja sovittujen pelisääntöjen tulee koskettaa kaikkia samalla tavalla. Todettiin, että 50 ja 60 vuotispäiviä viettää kuluvana vuotena n. 120 henkilöä ja mikäli jatketaan entisellä ohjeistuksella, kasvava muitamisten määrä tuntuu suoraan tukipalvelujen tulosalueella.

6 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Todettiin tärkeäksi käsitellä asia niillä foorumeilla, joita asian käsittely edellyttää ja tulosalueen johtoryhmän kannanotto on avaus asian jatkokäsittelylle. Todettiin vielä, että syntymäpäivää viettävien työntekijöiden muistaminen olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa keskitetysti, jolloin mahdollisimman vähän rasitettaisiin em. yksiköjen työtä. Sovittiin, että asia viedään keskushallinnon JORYN: käsittelyyn, jossa asiaa linjataan edelleen ja mahdollisesti esitetään asian viemistä yhteistoimintamenettelykäsittelyyn. Keskushallinnon jory Otsikkoasiaa on käsitelty tukipalvelujen johtoryhmässä ylempänä kuvatulla tavalla. On tarpeen keskustella mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja koko Sosteria koskevista yhtenäisistä linjauksista em. muistamiskäytäntöjen suhteen. Todettiin, että tukipalvelujen JORY:ssä ensisijainen tarkastelunäkökulma on ollut "tuottajanäkökulma", jossa "keskistsemistä" on tarkasteltu ravintohuollon toiminnanjärjestämisen kannalta ja varsinkin nyt, kun toimipisteitä on paljon ja kaikkialla ei voida toimia läheskään samalla, tasapuolisen menettelytavan kannalta. Todettiin listalla edellä luetellut ja ehdotetut toimenpiteet tulevaksi toimintamalliksi kuin myös tukipalvelujen JORY:n kanta asian jatkovalmistelusta. Sovittiin, että asia viedään YTV:n käsittelyyn yhtenäistettävin ohjeiden hyväksymistä varten (joskin työnantajalla on tässä asiassa direktio-oikeus). Edelleen sovittiin, että jatkovalmistelussa ohjeistuksessa tulisi ottaa huomioon ohjeistus myös työpaikan vaihdoksen yhteydessä toteutettavaa muistamista varten. Tässä JORY viittasi vain em. ohjeistuksen erittäin pidättyvään muistamismenettelyyn. Sama koskee myös lahjakorttikäytäntöä. Vastuuhenkilö Hemmo Pirhonen/Tuija Nykänen YTV 17 Keskushallinnon jory on kokouksessaan sopinut, että asia viedään YT:n käsittelyyn yhtenäistettävin ohjeiden hyväksymistä varten (joskin työnantajalla on tässä asiassa direktio-oikeus). Edelleen sovittiin, että jatkovalmistelussa ohjeistuksessa tulisi ottaa huomioon ohjeistus myös työpaikan vaihdoksen yhteydessä toteutettavaa muistamista varten. Tässä JORY viittasi vain em.. ohjeistuksen erittäin pidättyvään muistamismenettelyyn. Sama koskee myös lahjakorttikäytäntöä. Vastuuhenkilö Hemmo

7 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Pirhonen/Tuija Nykänen. Edellä on kuvattu sekä tukipalvelujen että keskushallinnon JORY:ssä käsitelty menettelytapa ja kannanotto otsikkoasiassa. Todettakoon, että esityksessä ei ole otettu kantaa 20, 30 tai jopa 40 vuotta palveluksessa olleiden muistamiseen (kuntaliiton ansiomerkit/ lahjakortti). Voimassa oleva käytäntö tulee jatkumaan ellei muistamistapaa oteta erikseen tarkasteluun. Kuultiin asiantuntijoina sairaanhoitopiirinjohtaja Hemmo Pirhosta ja ravitsemispäällikkö Tuija Nykästä. Todettiin, että yhteistyötoimikunnan kanta myötäilee johtoryhmän ehdotusta tarjoiluissa ja muistamiskäytännöissä. Sovittiin, että henkilöstöpäällikkö valmistelee pitkään palveluksessa olleiden muistamiskäytännön muutokset seuraavaan yhteistyötoimikunnan kokoukseen.

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: Maakuntavaltuusto 73 15.06.2009 Maakuntahallitus I 230 14.09.2009 Maakuntavaltuusto 110 28.09.2009 Maakuntahallitus I 35 01.02.2010 Maakuntavaltuusto 9 15.02.2010 Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen henkilöstöryhmän raportti 17/2013 ICT-toiminta Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot