Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten Kankaanpää. Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa."

Transkriptio

1 Satakunnan ympäristökoulu. Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa. Kankaanpääläisten nuorten kaupunkitilan käyttö, paikkakokemukset ja tulevaisuuden visiot Nuorten Kankaanpää kuva: Jyri Halme

2

3 Nuorten Kankaanpää teksti Sanna Lahdensalo-Mäki kartat Laura Puolamäki Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 2009

4

5 osallistaminen 5 taustaa projektille 6 projektin kohderyhmä 6 osallistamisen tavoite 7 pajatyöskentelyn osallmistamisemenetelmä ja toteutus 7 tulokset 8 tulkinnasta 9 miellyttävät ja tuvalliset paikat 9 pelottavat paikat 9 harraste- ja norkoilupaikat 10 koulumatkan vaaranpaikat ja kouluun kulkemisen tavat 10 nuorten tulevaisuuden odotukset 10 lumiveistoksia - toiminnallinen osio 11 käytännön ongelmia ja kehitettävää osallistamissessa 12 kirjalisuus 13 kartat 14 miellyttävä kaupunki 15 turvallinen kaupunki 16 pelottava kaupunki 17 harrastuskaupunki 18 kaverit ja kaupunki 19 tulevaisuuden kaupunki 20 koulumatkalla 21

6 osallistaminen monttua voisi siivota useammin

7 Taustoja prtaojektille TAUSTAA PROJEKTILLE Kuntien velvoite vuorovaikutuksen toteuttamiseen ja asianosaisten osallistamiseen kaupunkisuunnittelua pohdittaessa, astui voimaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä vuonna Ensisijaisesti osallistamista on toteutettu järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja nettikeskusteluja. Tavallisesti keskusteluun osallistuvien ikä on ollut korkea, eikä nuoria ole saatu tilaisuuksiin houkuteltua. Myöskään nuorten osallistaminen ja kuuleminen omana ryhmänään, ei ole ollut kovin yleistä. Käytännön tasolla lähinnä Helsingissä ja Turussa on huomioitu nuoret kaupunkilaiset. Lisäksi Tampereella ja Porissa on pohdittu menetelmiä nuorten tavoittamiseksi. Merkittävin perustelu nuorten osallistamiselle on yleensä ollut nuorten todelliseen liikkumiseen liittyvien turvallisuustekijöiden selvittäminen. 2 Myös Kankaanpäässä haluttiin kuulua kehityksen edelläkävijöihin ja kuulla nuoria kaupungin yleiskaavauudistustyön yhteydessä. Osa osallistamistyöstä päätettiin suorittaa koulussa. Siis siellä, missä nuoret muutoinkin ovat. Tämä nyt valmistunut Nuorten Kankaanpää raportti toteutettiin Satakunnan ympäristökoulu Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa -hankkeen toimesta. Yhteistyökumppaneina projektiin osallistuivat Kankaanpään kaupungin kaavoitustoimi, Pohjanlinnan yläaste ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikkö. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin osallistujina toimivat Kankaanpään kaupungin Pohjanlinnan koulun 7. luokan oppilaat. Kohderyhmän valinta tehtiin syksyllä 2008, eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Merkittävin valintaperustelu oli tavoitettavuus ja oppiaineen soveltuvuus. Yläasteikäisistä kaikki 7. luokkalaiset kuuluvat kuvataiteen opetuksen piiriin. Projektin yhteydessä osallistettiinkin periaatteessa jokainen Kankaanpäässä asuva (13 14) -vuotias nuori. Todellisena osallistujamääränä projektiin osallistui 118 oppilasta. Osallistujamäärää alensi pajatyöskentelypäivänä koulusta poissa olleet oppilaat. Kaikkiaan Kankaanpään kaupungin asukkaista 19,74 % on (0 17) -vuotiaita 3. 1 Maankäyttö ja rakennuslaki perusteluineen 2005, Häyrynen, Lahdensalo-Mäki, Nagy

8 OSALLISTAMISEN TAVOITE Projektin tavoitteena oli kartoittaa nuorten kaupunkitilan käyttöä, paikkakokemuksia ja tulevaisuuden visioita. Samalla pyrittiin myös lisäämään kouluopetuksen kiinnostusta rakennettua ympäristöä kohtaan. Nuorten paikkakokemuksia ja ajatuksia haluttiin selvittää pohja-aineistoksi kaupungin osayleiskaavan uudistustyötä varten. Toimintatavan perusajatuksena oli kokemusperäisen tiedon hankinta suoraan nuorilta. Ideana oli kuulla nuorten ajatuksia kotikaupungistaan ja antaa näin nuorille mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa parempaa Kankaanpään kaupunkia. Lisäksi projektin pyrkimyksenä oli ohjata nuoria omien kokemusten ilmaisemiseen taiteen keinoin, sillä projektin toiminnallisen osion tavoitteena oli lumiveistoksen rakentaminen Kankaanpään torille. PAJATYÖSKENTELYN OSALLISTAMISMENETELMÄ JA TOTEUTUS Nuorten osallistaminen toteutettiin pajatyöskentelynä kahtena päivänä Kankaanpään yläasteella tammikuussa Lisäksi kuvaamataidon opettaja Ari Huttunen-Carvalho keräsi yhdeltä luokalta kyselyn vastaukset ilman keskusteluosuutta. Pajatyöskentelyssä sovellettiin vuorovaikutteisia ympäristön suunnittelu- ja tutkimusmenetelmiä 4. Osallistamista suunniteltaessa sovittiin, että oppilaille tiedotetaan kaupungin kaavoitustoimenpiteestä ympäristökasvatus luento-osuudella ja kerätään tutkimustietoa soveltavan tarrakarttamenetelmän avulla. Tarrakarttamenetelmää käyttäen nuorilta pyrittiin selvittämään, mitkä ovat ne paikat ja reitit joita nuoret kaupungin keskusta-alueella käyttävät. Karttana toimi kopioitu karttapohja, johon oppilaat merkitsivät erilaisia paikkoihin liittyviä asioita erivärisin pallukoin. Tarkasteltavia asioita olivat miellyttävät paikat punaisella, turvalliset paikat vihreällä, pelon paikat mustalla, harrastepaikat sinisellä ja norkoilupaikat keltaisella värillä. Karttamerkintöjen lisäksi vastauksia täydennettiin kirjallisin perusteluin, johon kirjattiin myös kouluun kulkemisen tavat ja matkalla ilmenevät vaaran paikat, sekä nuorten tulevaisuuden odotuksia Kankaanpään kaupungilta. Pajatyöskentelyosuuden lopuksi oppilaat jaettiin kyselyssä esitettyjen värien mukaan ryhmiin. Ryhmien tehtävänä oli yhdessä pohtia Kankaanpään kaupunkikeskustaa kyselyssä esitettyjen teemojen mukaan. Lopuksi teemoista käytiin vielä avointa keskustelua koko luokan kesken. Keskustelun tarkoituksena oli tarkentaa oppilaiden paperille merkitsemiä vastauksia. 4 Kyttä & Kaaja 2001,

9 TULOKSET uimahalli, jäähalli, pesäpallostadion ja harjoittelupaikat ovat turvallisia, koska siellä on yleensä tuttuja ihmisiä. Koti!

10 TULKINNASTA Paperille merkittyjä vastauksia tulkittaessa tuloksiksi on huomioitu vain selkeästi ja asianmukaisesti tehdyt vastaukset. Menettelytapa vähentää jossain määrin vastausten ja valittujen kohteiden määrää. Lisäksi tuloksia luettaessa on huomioitava, että oppilailla oli mahdollisuus valita useita kohteita samoin perusteluin esim. mielipaikoikseen. Kaikki kyselyn vastaustulokset esitetään yhteenvetona raportin lopussa karttamerkintöinä ja kirjallisena luettelona. MIELLYTTÄVÄT JA TURVALLISET PAIKAT Kyselyaineiston perusteella kaupungin miellyttävimmäksi paikaksi nousi ylivoimaisesti liikuntakeskus. Liikuntakeskuksen alueella erikseen nimettynä jäähalli sai eniten mainintoja. Se miellytti nuoria harrastepaikkana ja paikkana, jonne voi vain mennä hengailemaan, katselemaan pelejä ja tapaamaan kavereita. Seuraavaksi miellyttävämpänä paikkana koettiin uimahalli. Myös sinne voi mennä harrastamaan ja kuluttamaan vapaa-aikaa. Uimahallissa nuoret eivät siis välttämättä käy uimassa, vaan tapaavat kavereita hallin kahviossa. Pajatyöskentelyn keskusteluissa ilmeni, että Kankaanpään liikuntakeskus ei ole nuorisolle vain paikka jossa voi harrastaa urheilua, vaan se voidaan käsittää myös laajemmin koko kaupungin nuorisoa yhteen kokoavana vapaa-ajantilana. Kankaanpäässä liikuntakeskus onkin onnistuneesti rakennettu tiiviiksi kokonaisuudeksi sinne, mistä sen helposti tavoittaa. Näin liikuntakeskuksen kynnys on matala ja kaupungin liikuntayhteisöstä on kasvanut laaja. Turvallisinta Kankaanpäässä oman kodin jälkeen on koulussa. Keskusteluissa koulu mainittiin myös vaarallisena paikkana. Varsinaisesta kyselyaineistosta koulu kuitenkin nousi esiin julkisista tiloista turvallisimpana. Yleisesti nuorten vastauksista ilmeni, että usein miellyttäväksi koettu paikka on myös turvallinen, mm. jäähalli mainittiin sekä miellyttävänä että turvallisena. Merkillepantavaa oli myös se että aikuisten valvomat kohteet koettiin turvallisina ja miellyttävinä. PELOTTAVAT PAIKAT Kaupungin pelottavimmaksi paikaksi mainittiin uimaranta. Seuraavaksi pelottavinta nuorten mukaan on kirkon ympäristössä. Uimarannalla pelkoa aiheuttavat juopot ja lasinsirut. Kirkonympäristössä pelkoa herättävät hautausmaa, kirkko ja hautausmaan läheinen alue. Myös Hotelli Kantrin ja Ravintola Oivan ympäristö sekä koulu ilmoitettiin pelottaviksi. Kantrin ja Oivan ympäristö ovat pelottavia kadulla kulkevien juopuneiden johdosta. Koulu näyttäytyi nuoria pelottavana paikkana lähinnä median myötävaikutuksesta. Myös koulun läheisyydessä sijaitsevat vanhempien oppilaiden tupakkapaikat herättivät pelkoa, sillä 7. luokkalaisia ei hyväksytä vanhempien oppilaiden tupakkapaikoille. Kaikkiaan 46,6 % projektiin osallistuneista nuorista oli sitä mieltä, ettei Kankaanpäässä ole mitään pelottavaa.

11 HARRASTE- JA NORKOILUPAIKAT Kaupungin nuorista enemmistö harrastaa ohjatusti. Monilla on useita harrastuksia ja harrastuskertoja viikossa. Suurin osa käy harrastuksissa 1-5 kertaa viikossa. Noin 19,5 % vastaajista ilmoitti, ettei harrasta mitään ohjattua. Kuitenkin myös näistä nuorista monet harrastavat oma-aloitteisesti jotain valvonnan alaista, kuten uintia, keilaamista ja kirjastossa lukemista. Kankaanpäässä nuorison harrastepaikat keskittyvät pääsääntöisesti liikuntakeskukseen, kaupungin eri kouluille, Musiikkiopistolle, Kamarille, Kuntoutuskeskukselle ja Seurakuntakeskukseen. Harrastuksiin kulkemisen tavat vaihtelevat harrastuksen ja asuinpaikan mukaan. Yleisesti ottaen Kankaanpäässä kuljetaan harrastuksiin omatoimisesti. Harrastukset joihin vanhemmat kuljettavat, sijaitsevat Kankaanpään ulkopuolella, kuten ratsastustallit. Harrastus voi myös muutoin vaatia kuljettamista, esim. jääkiekko. Myös keskustasta etäällä olevilta kyliltä kuljetaan vanhempien kyyditsemänä. Silloin kuin nuoret eivät ole koulussa tai harrastuksissa, ilmoitti enemmistö viettävänsä aikaansa kotona tai keskustan- ja torin alueella yleensä. Myös liikuntakeskuksessa oleskellaan ilman erityisiä tavoitteita. Ns. norkoilua nuoriso ei ollut erityisen halukas tunnustamaan. Perinteisinä pidetyt norkoilupaikat, puistot ja kauppojen piha-alueet, saivatkin vain yksittäisiä mainintoja. Ja jotkut jopa vastasivat, etteivät norkoile ollenkaan. KOULUMATKAN VAARANPAIKAT JA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Kyselyyn osallistuneista Kankaanpäässä asuvista nuorista peräti 79,7 % oli itse sitä mieltä, ettei omalla koulumatkalla ole vaaranpaikkoja. Lähinnä yksittäisiä risteyspaikkoja mainittiin vaarallisiksi, ja niistäkin monet sattuivat saman oppilaan koulureitille. Enimpänä kolme vaarallisuusmainintaa sai keskustan liikenneympyrä sekä Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään opiston edessä. Suomelankatu mainittiin useamman kerran vaaralliseksi myös pajakeskusteluissa, samoin Keskuskatu. Noin 33 % kankaanpääläisnuorista kulkee koulumatkansa pyörällä. Bussilla kulkee 25,4 %, omalla autolla 22 % ja taksilla 6,8 %. Kävelijöitä on 18,6 %. Myös automatkoihin liittyy aina jonkinlainen kävelyosuus. NUORTEN TULEVAISUUDEN ODOTUKSET Vastaajista 13,6 % on tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähän. Tulevaisuudessa kaupungin taholta odotetaan lähinnä nuorille uusia sisäoleskelutiloja. Sellaisia vapaa-ajantiloja jossa nuoret voivat oleskella ilman uloshäätöä. Tilalta toivotaan palveluja ja aikuisten valvontaa, muttei tekemisen suhteen tavoitteita ja vaatimuksia. Monet nuorista toivoivat myös lisää kauppoja Kankaanpäähän. Ei kuitenkaan mitään halpaketjuja, vaan laadukkaan statuksen omaavia myymälöitä.

12 LUMIVEISTOKSIA - TOIMINNALLINEN OSIO Projektin toiminnallisena osiona rakennettiin lumiveistoksia. Tehtävä toteutettiin helmikuussa Lumiveistospäivän ohjasivat lumenveistokurssin opettajat Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksiköstä. Lumiveistosten rakentamiseen osallistuivat samat oppilaat, jotka osallistuivat myös pajatyöskentelyosioon. Alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa yksi suuri lumiveistos kaupungin torille oppilaiden vastausaineistosta nouseviin teemoihin perustuen. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin ja oppilaat toteuttivat useampia pieniä lumiveistoksia Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikön pihalle. Toteutettaessa kukin ryhmä sai vapaasti toteuttaa luovuuttaan. Lumiveistostapahtumaa häiritsi kova pakkanen, jonka johdosta oppilaat joutuivat välillä lämmittelemään oppilaitoksen sisälle. Jälkikäteen voidaan todeta että toiminnallinen osio oli melko irrallinen muusta kokonaisuudesta, mutta pakkasta lukuun ottamatta, oppilaista ehkäpä mielekkäin. kuva: Jyri Halme

13 KÄYTÄNNÖN ONGELMIA JA KEHITETTÄVÄÄ OSALLISTAMISESSA Projektin toteutuksessa suurin ongelma oli aihepiirin vaikeus. Oli erittäin haasteellista kertoa 7. luokkalasille kaavoittamisesta ja kaavoitusprosessiin osallistumisesta, koska lähtökohtaisesti nuoret eivät tiedä aiheesta mitään. Työpajatyöskentelyyn varattu aika (yksi tapaamiskerta/luokka) oli aivan liian lyhyt. Siksi kaavoittamisesta kertova osio jäi käytännössä hyvin vähäiseksi. Molemminpuolisen vuorovaikutuksen ja parhaan tuloksen saavuttamiseksi luento-osuudeksi ajateltua aihepiiriä olisi pitänyt lähestyä osissa muutamalla tapaamiskerralla. Näin nuorille olisi jäänyt selvempi käsitys siitä, mihin heidän mielipiteitään tiedusteltiin. Onkin suotavaa, että valmiin raportin tuloksista tiedotetaan myös oppilaille. Pajatyöskentelyn karttakysely-aineisto oli oppilaille selkeä ja sen työstäminen helppoa. Oppilaat olivat myös hyvin sitoutuneita kyselyn täyttämiseen. Ainoastaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oppilaat täyttivät vastauslomakkeet huolellisesti. Kyselyosion heikkous oli lähinnä sen laaja-alaisuus, sillä kysely sisälsi kolme eri osiota, paikat, koulumatkan ja tulevaisuudenodotukset. Erityisesti koulumatkaosuus jäi näin toteutettuna hyvin pintapuoliseksi. Oppilaiden koulumatkaan pitäisi pystyä pureutumaan koko matkan osuudelta, jotta kaikki vaaranpaikat saataisiin kohdennettua oikaisureitteineen. Nyt toteutetulla aikataululla se ei ollut mahdollista. Koulumatkoista tulisikin keskustella ihan omana tapahtumanaan. Osallistamisen tuloksena voidaan kuitenkin todeta, että pääsääntöisesti oppilaat kokivat koulumatkansa hyvin turvallisena. Kankaanpäässä 7. luokkalaisten nuorten keskuudessa pelkoa herättäväksi tekijäksi nousivat lähinnä juopot. Olisikin ollut mielenkiintoista haastatella myös yläasteen viimeisen luokan oppilailta, ja selvittää miten nuorten suhtautuminen ympäristön alkoholinkäyttöön muuttuu yläasteen aikana. Nyt osallistetussa ikäluokassa positiivisena ilmiönä selvisi, että nuoret suhtautuvat hyvin negatiivisesti paikkoihin joissa käytetään alkoholia. Positiivista oli myös kankaanpääläisnuorten urheilullisuus, johon varmasti syynsä on liikuntakeskuksen sopivalla sijainnilla, lähellä käyttäjiään. Muutoinkin Kankaanpään liikuntakeskuksen merkitys nuorison keskuudessa on huomattava. Lopuksi vielä mainittakoon, että käytännön pajatyöskentelyä häiritsi jossain määrin oman opettajan läsnäolo, sillä oppilaat eivät oikein olleet tietoisia siitä kuka työskentelyä ohjasi. Luokkatyöskentelyn ohjaus olisikin etukäteen pitänyt selvemmin sopia osallistamisen toteuttajille.

14 KIRJALLISUUS Bäcklund, Pia, Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Tampere, Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.): Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77 & Opetushallitus, Nuorten osallisuushanke & Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja A 3, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvityksiä 2005:1: Lasten ja nuorten vuoro vaikuttaa. Helsingin lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman mukainen teemavuosi 2004 kaupunkisuunnittelussa. Häyrynen, Maunu, Lahdensalo-Mäki Sanna & Nagy Daniel: Nuoret kaupungissa. Nuorisotutkimus ja nuorten osallistaminen. Porin kaupunkisuunnittelu, Pori, Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen. Lakikokoelma 2005: Edita Prima Oy, Helsinki, Horelli, Liisa & Vepsä, Kirsti: Ympäristön lapsipuolet. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö, Helsinki, Kalenoja, Hanna: Omin jaloin kouluun Kangasalan koulumatkatutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 52, Tampere, Puustinen, Sari: Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suurten kaupunkien näkökulmasta. Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, Syrjänen, Olavi: Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa. Rakennustieto Oy, Tampere, Rautiainen, Jenni & Pöllänen, Markus & Kalenoja Hanna: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos, Tutkimusraportti 60, Tampere, INTERNET: Kankaanpään kaupunki info/ Kyttä, Marketta & Kaaja Mirkka (toim.) Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK YTK/koulutus/metodikortti/Metodit.html,

15 KARTAT Liikuntakeskus. Siellä viihtyy hyvin, se on lämmin paikka, siellä on kioski.

16 MIELLYTTÄVÄ KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 2 Ege-Kebab 4 Hesburger 7 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Pikkuässä 1 Rolls 2 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 19 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 16 Palloiluhalli 6 Pesäpallostadion /harjoituskentät 13 Uimaranta 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 13 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 5 Ketunkolo 4 Musiikkiopisto 1 Seurakuntakeskus (partio) 1 Yksityiset paikat Koti 32 Kaverin koti 6 Sukulaisen koti 6 Julkiset tilat Kirjasto 7 Koulu 3 Kansanpuisto 1 Keskustan alue yleensä 7 Keskuskatu 1 Puisto Honkakadun lähellä 1 Kirnukallionpuisto 1 Leijonapuisto 1 Linja-autoasema 3 Terveyskeskus 2 Tori 14 Puistot 2 Muut Vaatekauppa Antter 1

17 Kahvilat ja ravintolat Annmarii 1 Hesburger 2 Naula 1 Nuorisokahvila 1 Vapaaseurakunnan kahvio 1 Ei nimetty paikka 1 Liikuntapaikat Jäähalli 13 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 9 Kankaanpään Kuntoutuskeskus 3 Uimahalli 9 Palloiluhalli 5 Pesäpallostadion/urheilukenttä 5 Skeittiparkki 1 Myllymäen kaukalo 1 Muut toiminnalliset paikat Kamari 3 Ketunkolo 1 Musiikkiopisto 1 Yksityiset paikat Koti 47 Kaverin koti 2 Sukulaisen koti 4 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 1 Kirjasto 6 Kirkon ympäristö 1 Koulu 21 Poliisiasema 8 Terveyskeskus 4 Keskuskatu 1 Tori 3 Valkilan puisto 1 Muut puistot 1 Muut Kankaanpäässä ei ole turvallista paikkaa 1 Kirkko 1 Vaatekauppa Antter 1 Vanhempien työpaikat 1 TURVALLINEN KAUPUNKI

18 Kankaanpäässä ei ole mitään pelottavaa 55 Liikuntapaikat PELOTTAVA KAUPUNKI Uimaranta (lasinsirut ja juopot pelottavia) 12 Jäähalli 1 Jäähallin takana sijaitseva alue 1 Julkiset tilat Keskustan alue yleensä 2 Kirkon ympäristö 9 Koulu 6 Liikenneympyrä 2 Terveyskeskus/hammaslääkäri 4 Tienylityspaikat 4 Pimeät kujat (ei tarkempaa mainintaa missä) 2 Muut Järvi 1 Juusteri 2 Hotelli Kantrin ympäristö 6 Oiva Pubin ympäristö 1 Nuorten tupakointipaikat 1 Myllymäki 3

19 Vastaajista ei harrasta mitään ohjattua 23 Liikuntapaikat Jäähalli 17 Kankaanpään Kuntoutuskeskus (keilailu) 5 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 14 Palloiluhalli 10 Pesäpallostadion/harjoituskentät 16 Skeittiparkki 3 Uimahalli 17 Muut harrastepaikat Ammattikoulu 9 Air Soft (Kuntoutuskeskuksen lähellä) 5 Kamari 14 Järvi 1 Kankaanpään Galleria 1 Keskustan Koulu 6 Kuvataidekoulu 9 Lukio 2 Musiikkiopisto 11 Myllymäki 2 Piirivintti (käsityöt) 2 Seurakuntakeskus (partio) 4 HARRASTUSKAUPUNKI

20 KAVERIT JA KAUPUNKI Kahvilat ja ravintolat Annmarii 4 Ege-Kebab 3 Hesburger 10 Pikkuässä 1 Rolls 2 Liikuntapaikat Jäähalli 10 Liikuntakeskus (ei tarkemmin nimettyä paikkaa) 17 Palloiluhalli 3 Pesäpallostadion/ urheilukenttä 8 Skeittiparkki 2 Uimahalli 5 Uimaranta 3 Julkiset tilat Linja-autoasema 4 Kirjasto 5 Koulukeskus 1 Tori 14 Keskustan alue yleensä 15 Kansanpuisto 1 Kelankaari 1 Kirnukallio 1 Leijonapuisto 2 Lohikon puisto 1 Myllymäen kenttä 2 Oksakadun puisto 1 Muut puistot 1 Yksityiset paikat Koti 17 Kaverin koti 11 Muut Kamari 4 Ketunkolo 3 Siwan etupiha 1 Reiman alue 1

21 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Liikunnallinen ja toiminnallinen Kankaanpää Lisää yleisesti sisäoleskelupaikkoja nuorille 15 Jäähallille uudet pukukopit/remontti 2 Lisää hiihtolatuja 1 Lisää liikunta/ulkoilupaikkoja 5 Lisää luistinratoja 1 Lisää nuorisotoimintaa 7 Lisää tanssiryhmiä 1 Skeittailumahdollisuudet paremmiksi 3 Uusi Airsoftpaikka 1 Uusi Jäähalli 2 Mc Donald s 1 Ostoskeskus Kankaanpäähän 7 Julkinen Kankaanpää Helppokulkuinen ja turvallinen Kankaanpää 7 Kaupunkia pitäisi siistiä 6 Uimaranta pitäisi siistiä 2 Koirapuisto 1 Lisää penkkejä keskustaan 2 Lisää valaistusta 1 Linja-auto Venesjärven Mikkolaan asti 1 Puistot ovat tärkeitä/lisää puistoja/ 5 TULEVAISUUDEN KAUPUNKI Uusi pesis/jalkapallohalli 2 puistoja tulisi säilyttää Motocrossrata 1 Pohjanlinnan koulu pitää remontoida 2 Suojellaan nykyisiä nuorten liikunta- ja oleskelupaikkoja 7 Kaupallinen Kankaanpää Ege-Kebab säilytettävä 1 Elokuvateatteri 3 Lisää kahviloita 2 Lisää kauppoja 12 Lisää kauppoja erityisesti nuorille 2 Lisää ruokapaikkoja 1 Rahaa ei saa tuhlata taiteeseen 1 Rahaa liikuntaan ja toimintaan 2 Raitis Kankaanpää 1 Suojellaan enemmän luontoa 6 Torille pinnoitemuutos/asfaltti 2 Työpaikkoja lisää Kankaanpäähän 1 Valot Keitaankadulle jalankulkijoiden puolelle 1 Tyytyväisiä nykyiseen Kankaanpäähään 16

22 KOULUMATKALLA VAARANPAIKAT KOULUMATKALLA KOULUUN KULKEMISEN TAVAT Keskuskadun ylitys Musiikkiopiston kohdalla 1 Liikenneympyrä 3 Harjukatu (ei tarkempaa mainintaa miksi) 1 Kelankaari- ja Valssi (teillä ajetaan kovaa) 2 Laviantie (tarvitaan kävelytie) 2 Myllärinkatu 1 Bussilla 30 Omalla autolla 26 Kävellen 22 Pyörällä 39 Taksi 8 Vaarallinen tienylitys (ei tarkennettua paikkaa) 3 Poliisilaitoksen takana (pimeällä) 1 Reiman tehdasalue 1 Risteykset Leijonapuiston päissä 1 Risteys Halpahallin edessä 1 Risteys Lidl n edessä 1 Risteys S-Marketin kohdalla 1 Vaarallinen matka bussipysäkille 1 (raskasliikenne, vastaajan asuinpaikka Venesjärvi) Suomelankadun ja Opistonkadun risteys Kankaanpään Opiston edessä 3 Tehtaankatu 1 Ei vaaranpaikkoja koulumatkalla 94

23

24 Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos Satakunnan ympäristökoulu PL 241, Pori

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011

Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Arviointikysely vanhemmille, kevät 2011 Kiitokset vanhemmille, jotka jaksoitte vastata kyselyymme! Peräti 72 % perheistä palautti lomakkeen. Opetusvälineitä kehuttiin ja myös tiloja pidettiin asianmukaisina,

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Lapsia liikuttava kaupunki

Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Anna Broberg, tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset Liisi Ylönen Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.3.2017 Millainen Maltsu? kysely Linkki kyselyyn Kysely toteutettiin syksyllä 2016 399 vastaajaa, 2146

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Joustava koulupäivä Suomessa 19.5.2017 Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Maailma on muuttunut Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on muuttunut Oppijoiden tarpeet ovat muuttuneet Olemme

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

TULOKSET: KYSELY KAUPUNKILAISILLE lauantaitorilla 23.8.2008 klo 9.00 13.00. Kiitos kaikille 146:lle vastaajalle ja onnea 12 voittajalle!

TULOKSET: KYSELY KAUPUNKILAISILLE lauantaitorilla 23.8.2008 klo 9.00 13.00. Kiitos kaikille 146:lle vastaajalle ja onnea 12 voittajalle! TULOKSET: KYSELY KAUPUNKILAISILLE lauantaitorilla 23.8.2008 klo 9.00 13.00 Kiitos kaikille 146:lle vastaajalle ja onnea 12 voittajalle! Yhteenveto: Mariitta Vuorenpää, kartat: Marjo Lahtinen, tietojenkäsittely:

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI (OPETTAJAT) SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TUKI (OPETTAJAT JA OPPILAAT) Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

KANSALAISMIELIPIDE Turvapaikkapolitiikka ja turvapaikanhakijat. Tiedotustilaisuus Alisa Puustinen, Harri Raisio, Esa Kokki & Joona Luhta

KANSALAISMIELIPIDE Turvapaikkapolitiikka ja turvapaikanhakijat. Tiedotustilaisuus Alisa Puustinen, Harri Raisio, Esa Kokki & Joona Luhta KANSALAISMIELIPIDE Turvapaikkapolitiikka ja turvapaikanhakijat Tiedotustilaisuus 21.3.2017 Alisa Puustinen, Harri Raisio, Esa Kokki & Joona Luhta TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE Kytkeytyy osaksi sisäisen

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät Lasten Parlamentti Tesoma-kävely 13.11.2012 PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät MITÄ MUUTTAISIT, MITÄ UUTTA? paikkoja, reittejä,

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Uimataitotutkimus 2011 Tutkimus laadittiin yhteistyössä LIKESin ja Opetushallituksen kanssa. Kysely lähetettiin sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman

Meidän koulu.»isojoen koulukolmio«milja Forsman Meidän koulu»isojoen koulukolmio«milja Forsman 31.5.2016 Sisällysluettelo Meidän koulu...1 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli?...4 2.2 Luokka?...4 2.3 Silmien väri?...5 2.4 Koulumatkan pituus?...5

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Meri Malmari Turun kauppakorkeakoulu HARAVA Karttapohjainen kyselytyökalu Osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma) tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely 9.-31.12.2016 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 28.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot