Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille"

Transkriptio

1 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

2 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Romahtaneita pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Vastuutonta lainaamista. Kestämätöntä elintarviketuotantoa. Ylös syöksyviä energian hintoja. Haavoittuviin kuluttajiin kohdistettuja huijauksia. Taloudellinen lama. Seuraavat eurovaalit käydään kahden Eurooppaa kohdanneen vakavan kriisin varjossa. Taloudessa jo tällä hetkellä monessa maassa lama vaikuttaa suoraan kuluttajiin, joita kalvaa vakava huoli työpaikkojen, ostovoiman, henkilökohtaisten säästöjen, lainojen ja eläkkeiden tulevasta kohtalosta. Ilmastonmuutoksella voi olla vakavia, pitkään kestäviä ja peruuntumattomia vaikutuksia kaikkien elämään tulevina vuosina. Onko asioita, joita voisit Euroopan parlamentin jäsenenä tehdä auttaaksesi lopettamaan nämä kriisit ja voittamaan (takaisin) kuluttajien luottamuksen? Viidellesadallemiljoonalle eurooppalaiselle kuluttajalle Euroopan parlamentti ja Bryssel tuntuvat olevan kaukana heidän arkisesta elämästään ja huolistaan. Tuoreen Euroopan kansalaisille tehdyn kyselyn 1 mukaan vähän yli puolet vastanneista ilmoitti, etteivät he ole kiinnostuneita eurovaaleista monet ovat sitä mieltä, että heidän äänensä ei muuta mitään. Tämä on kaukana totuudesta. Kun suunnilleen 85 prosentista eurooppalaisesta kuluttajalainsäädännöstä päätetään EU:n tasolla, sillä miten europarlamentaarikot äänestävät, on todellista merkitystä kuluttajille ja sillä voi olla suuri vaikutus meihin kaikkiin. Tämän lyhyen oppaan tarkoituksena on solmia sopimus parlamentin ja kuluttajien välille. Oppaassa osoitetaan alueita, joilla MEPit voivat toimia ja muuttaa todella asioita opas on toimintaohjelma, jota toivomme kaikkien ehdokkaiden ja puolueiden voivan tukea. Kuluttajasopimuksella on suora yhteys eurooppalaisten arkielämään; painopisteessä ovat ympäri Eurooppaa toimivien jäsenjärjestöjemme kanssa käytyjen keskustelujen kautta tietoomme tulleet ongelmat, joita kuluttajat ovat kohdanneet tosielämässä. Se kerää yhteen eurooppalaisten kuluttajien keskeiset ongelmat ja suurimmat sinua europarlamentaarikkona odottavat haasteet. Aikana, jolloin kaikkien päätöksentekijöiden on otettava huomioon niiden vaikutukset tuleville sukupolville, kestävän kehityksen käsite on esityksemme kantava teema, joka ei koske pelkästään ympäristöasioita vaan myös haavoittuvien kuluttajien esimerkiksi lasten, vanhusten ja vähäosaisten ihmisten oikeuksia. Ei ole yhtenäisiä eurooppalaisia kuluttajamarkkinoita; odotukset ja huolenaiheet vaihtelevat laajasti EU:n 27 jäsenmaassa. Kuitenkin on olemassa joitakin todellisia EU-tason ongelmia, joihin pitää puuttua välittömästi. Sisämarkkinoiden pitää toimia entistä enemmän kuluttajien edun mukaisesti, sillä kuluttajien tarpeet ovat markkinoiden liikkeelle paneva voima. Nykyisessä rahoitusmarkkinoiden ja talouden tilanteessa on keskeistä, että kuluttajat voivat luottaa ostamiinsa tavaroihin ja palveluihin sekä kansallisella että rajat ylittävällä tasolla. Kuluttajille ystävällisempi Eurooppa on sellainen, jossa kilpailukykyiset markkinat voimistavat kuluttajia oli kyse sitten kotimarkkinoista tai rajat ylittävästä kaupankäynnistä siten että he luottavat ja uskovat hyödykkeiden saatavuuteen, laatuun, turvallisuuteen ja mahdollisuuteen saada hyvitystä vahingoista. Sinun jäljempänä olevia asioita koskevat päätöksesi tarjoavat mahdollisuuden luoda, vahvistaa ja pitää yllä kuluttajien luottamusta Euroopan parlamenttiin ja Euroopan unioniin. Toiveemme on, että noudatat tätä sopimusta, kun olet tullut valituksi. BEUC:in toimiston asiantuntijat ja jäsenemme kautta Euroopan ovat valmiit tukemaan työtäsi toimittamalla yhteenvetoja ja tietoja EU:n politiikoista ja ehdotuksista sekä niiden vaikutuksista aina kun se on mahdollista. Luettelo jäsenistämme ja niiden yhteystiedoista löytyy nettisivuiltamme osoitteesta: 1 Euroopan parlamentin vaalit Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008.

3 ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS Sitoumus Taata, että kaikilla EU:n kuluttajilla on mahdollisuus saada haluamansa energiapalvelut uhraamatta nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeita. Varmistaa, että kulutustavarat ja -palvelut ovat kestävän kehityksen mukaisia ja kaikkien saatavilla. Mahdollistaa kuluttajille helppo tapa toimia kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Suomessa on käytössä kaksi virallista yleistä ympäristömerkkiä: pohjoismainen joutsenmerkki ja EU:n kukkamerkki, lisäksi on käytössä laitteen energiankulutuksesta kertova EU:n energiamerkki. Näiden virallisten merkkien lisäksi on käytössä useita epävirallisia ympäristö-, luomu- ym. merkkejä. Energiaa jokaiselle Mahdollisuus saada kohtuuhintaista energiaa on todellinen huolenaihe kuluttajille, erityisesti monille ikäihmisille ja pienituloisille perheille. Markkinoiden avautumisesta huolimatta kilpailu on pysynyt rajallisena, mikä rajoittaa kuluttajien valinnanvapautta. Tutkimusten mukaan Euroopan energiamarkkinat eivät ole kuluttajien kannalta toimivat; laskut ovat monimutkaisia ja epäselviä, palveluntarjoajia ei ole riittävästi, palveluntarjoajien vaihtamiseksi tarvittavaa tietoa on vaikea saada, hallitusten käytännön toimet kohtuuhintaisen energiansaannin turvaamiseksi eivät käytännössä toimi. Oikaise markkinoiden rakennetta; anna valvontaviranomaisille oikeus tutkia ja säädellä markkinoita. Salli valvontaviranomaisten asettaa tarpeen vaatiessa hintakattoja ja panna kuluttajien oikeudet täytäntöön. Varmista, että kuluttajille annetaan kustannusten ja kulutuksen hallinnan kannalta tarpeellinen tieto selvissä, täsmällisissä ja ajallaan saapuvissa laskuissa ja energiankulutusta koskevissa tiedotteissa (kehyksenä toimii digitaalisia sähkö- ja kaasumittareita koskeva keskustelu). Anna kuluttajille mahdollisuus suorittaa osuutensa tekemällä energiantoimittajien vaihtaminen sekä kuluttajien ja energiantoimittajien välisten riitojen ratkaiseminen helpommaksi. Lisää myös kilpailua markkinoilla. Suojele kuluttajia, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.

4 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kestävän kehityksen mukaiset valinnat helpoiksi Kuluttajat ovat lisääntyvässä määrin halukkaita ostamaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, erityisesti energiaa säästäviä tuotteita vähentääkseen omaa ympäristökuormitustaan. Liian usein hämmentävä tieto ja teollisuuden väitteiden suuri vaihtelevuus tekevät tämän vaikeaksi. Vielä monimutkaisemmaksi tilanteen tekee kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden puute EU:n kaupoissa. Toistaiseksi EU:n aloitteet ovat olleet rajallisia. Kestävä kehitys ei ole vain energiatehokkuutta! Se merkitsee myös vaarallisten kemikaalien vähentämistä, voimavarojen käytön vähentämistä, jätteiden vähentämistä, uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämistä, samoin kuin sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten ottamista huomioon. Tue EU:n strategiaa kuluttajien auttamiseksi tekemään oikeita, kestäviä valintoja tasapainottamalla sääntelyn tavoitteita, positiivisia aloitteita ja tarpeen vaatiessa vapaaehtoisia toimia todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Varmista kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden saatavuus markkinoilla: on tarpeen asettaa tiukat ja kunnianhimoiset tuotestandardit teollisuudelle. Tuotteista pitää tehdä nykyistä kestävämmän kehityksen tuotteita. Erityisesti on varmistettava, että tuotteiden kaikki vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tarjoa kuluttajille menettelytapoja, jotka helpottavat heitä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti, erityisesti säästämään energiaa joko tarjoamalla tietoa ja neuvontaa, taloudellisia kannustimia ja tukea tai parantamalla kestävän kehityksen tuotteiden saatavuutta. Varmista, että kuluttajat saavat parempaa tietoa, joka auttaa heitä valitsemaan nykyistä kestävämmän kehityksen ja energiatehokkaampia tuotteita yksinkertaisten mutta nykyistä kunnianhimoisempien ja dynaamisempien EU:n energiamerkkien ja sekä vahvempien ja paremmin markkinoitujen EU:n ympäristömerkkien avulla. Pyydämme sinua myös hylkäämään teollisuuden omat aloitteet merkintäjärjestelmiksi, koska ne ovat vain omiaan hämmentämään kuluttajia. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

5 RAHOITUSPALVELUT Sitoumus Taata turvallisten, kohtuuhintaisten, avoimien, oikeudenmukaisten ja tehokkaiden rahoituspalvelujen saatavuus. Monet kuluttajat eri puolilla Eurooppaa ovat vakavasti huolissaan henkilökohtaisten talletustensa ja säästöjensä, lainojensa ja eläkkeidensä tulevaisuudesta. Yhä globaalimmaksi käyvässä maailmassa on akuutti tarve sääntelylle, joka suojaa kuluttajaa kaikkialla ja varmistaa rahamarkkinoiden toimivan kaikkien eduksi. Rahoituksen valvonta ja sääntely Tämänhetkinen taloudellinen kriisi on osittanut, etteivät rahoitusvalvontaviranomaiset ole kyenneet havaitsemaan riskejä asianmukaisesti ja asettamaan riskien välttämiseksi tarpeellisia pakotteita. Epävakaassa markkinatilanteessa yksi kuluttajien suurimmista huolista on heidän pankkitalletustensa turvallisuus pankin mennessä mahdollisesti konkurssiin. Vaikka useat jäsenmaat ovatkin jo ryhtyneet toimiin talletusten turvaamiseksi, on selkeä tarve suojella kaikkia eurooppalaisia kuluttajia sekä kansallisella että rajat ylittävällä tasolla. varmista itsenäisten valvontaviranomaisten perustaminen sekä kansallisella että EU:n tasolla suojelemaan kuluttajia kaikilla rahoituspalvelujen alueilla (vakuutus-, sijoitus- ja pankkitoiminta). varmista, että talletussuojan taso nostetaan euroon ja maksuaika lyhennetään kolmeen päivään. Kuluttajan tallettaessa rahaa ulkomaisen pankin paikallisessa sivukonttorissa tulee varmistaa, että raha palautetaan maassa, jossa se talletettiin. Informaatio Tällä hetkellä kuluttajille on tarjolla paljon informaatiota ennen sopimuksen tekoa. Se on monimutkaista eikä siitä ole apua tuotteiden vertailussa eikä oikeiden valintojen teossa. Varmista, että kuluttajille tarjotaan tarvittavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä lyhyessä, ymmärrettävässä, jäsennellyssä ja vertailukelpoisessa muodossa. Kannata yksittäisen, tuotteen riskitasosta kertovan indikaattorin kehittämistä. Neuvonta Rahoitusmarkkinoiden muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi riippumattomasta neuvonnasta on ollut selkeää puutetta. Yleisesti ottaen rahoitusneuvontaa tarjoavat ainoastaan rahoituspalvelujen tuottajat ja usein sitä ei ole sovitettu kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin. Varmista kaikille kuluttajille tarkoitettujen riippumattomien neuvontapalvelujen kehittyminen.

6 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Varmista, että todistustaakka on palveluntarjoajalla (tämä helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia saada korvausta vahingoistaan). Varmista, että riippumaton neuvota on rahoitettu osittain julkisin varoin. Rahoitusvälittäjät Useat rahoitusvälittäjät myyvät monimutkaisia tuotteita ilman mitään muodollista pätevyyttä eivätkä ole vastuussa tuotteidensa virheistä. varmista rahoitusvälittäjien rekisteröintiä, pätevyysvaatimuksia, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja vakuutusturvaa koskevien säännösten harmonisointi. Peruspalvelut kaikille kuluttajille Liian monet EU-kuluttajat syrjäytyvät rahoituksellisesti, koska heitä estetään saamasta peruspalveluja kuten käyttötiliä, säästötuotteita tai vakuutuksia. Erityisesti tämä on ongelmana uusissa jäsenmaissa. Usein kuluttajia pakotetaan tai ohjataan voimakkaasti ostamaan joku rahoituspalvelu, jotta hän saisi toisen, saman pankin tarjoaman rahoituspalvelun (asuntolaina sidotaan koti- tai henkivakuutukseen). Usein myös toisessa maassa asuvalle kuluttajalle ei tarjota rahoituspalveluja ollenkaan. varmista perusrahoituspalvelujen saatavuus kohtuulliseen hintaan ja ryhdy toimiin rahoituksellisen syrjäytymisen poistamiseksi. Kiellä rahoituspalvelujen kytkykauppa, joka käy usein kuluttajille kalliiksi ja estää kilpailua sekä syrjii kuluttajia asuinpaikan tai kansallisuuden perusteella. Maksupalveluiden helpottaminen Me kaikki olemme ainakin kerran kohdanneet maksupalvelujen tarjoajan kanssa ongelmia, jotka ovat liittyneet puutteelliseen informaatioon tai pankkeihin, jotka yrittävät välttää vastuutaan korttivarkauksien yhteydessä tai kohtuuttomiin maksuihin rajat ylittävien rahansiirtojen yhteydessä. Lisäksi pankkikortteja tai automaattimaksuja ei voi käyttää koko Euroopassa samalla tavalla kuin kotimaassa. varmista että kuluttajat voivat helposti maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja Euroopassa, sekä kotimaansa rajojen sisä- että ulkopuolella. varmista, että suoraveloituksesta peritään sama korvaus niin rajat ylittävissä kuin kotimaisissakin maksuissa. Asuntolainat Useimmille eurooppalaisille kuluttajille asuntolainan ottaminen on heidän elämänsä tärkein taloudellinen päätös. Kuitenkin kuluttajaa suojataan paremmin pesukonetta ostettaessa kuin asuntolainaa otettaessa. Tämänhetkinen subprime-kriisi muistuttaa meitä siitä, että asiaan on paneuduttava äärimmäisen huolellisesti. Kuluttajilla ei tosiasiallisesti ole mahdollisuutta ottaa asuntolainaa kotimaansa ulkopuolelta. Käsillä oleva rahoituskriisi on osoittanut, että kuluttajien maksukyvyn huolelliseen arviointiin ja asianmukaiseen riskien arviointiin perustuva lainaaminen on erittäin tärkeää. suojele asuntolainan ottajia. Jos esitetään EU:n lainsäädäntöä, haluamme sitovaa sääntelyä keskeisille alueille kuten ennenaikaiseen takaisinmaksuun, oikeuteen perääntyä sopimuksesta ja kuluttajille annettavaan informaatioon. varmista, että vastuullinen luotonanto, joka keskittyy kuluttajien maksukyvyn realistiseen arviointiin, otetaan osaksi asuntolainoitusta koskevaa lainsäädäntöä. ota kohtuulliset korkokatot käyttöön. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

7 KULUTTAJASOPIMUKSET Sitoumus Vahvistaa kuluttajan oikeuksia ostettaessa tavaroita ja palveluja niin verkossa kuin sen ulkopuolella ja varmistaa nämä oikeudet tulevaisuudessakin. EU:n kuluttajadirektiiviehdotus uhkaa heikentää huomattavasti suomalaisen kuluttajansuojan tasoa. Merkittävämpiä heikennyksiä ovat seuraavat: - tavaran myyjän virhevastuulle suunniteltu kahden vuoden enimmäiskesto heikentää kuluttajan asemaa kestokulutushyödykkeitä (esim. autot, kodinkoneet) ostettaessa. - nykyisen lain mukaan myös aikaisempi myyntiporras (valmistaja, maahantuoja, tukkuliike) on myyjän ohella vastuussa tavaran virheestä. Tämän vastuun poisto heikentää kuluttajan asemaa esim. myyjän konkurssissa. - etämyynnissä (esim. postimyynti, verkkokauppa) myyjä vastaa nykyisin tavaran palautuskuluista, direktiiviehdotuksen mukaan vastuussa on ostaja. Kuvittele ostavasi suosikkikaupastasi tuote, joka rikkoutuu kahden kuukauden kuluttua. Tai tilaat jotain puhelimitse tai verkossa eikä se saavu koskaan tai saapuu vasta kolmen kuukauden kuluttua... Mitä on tehtävissä? Tässä kuluttajan sopimukseen perustuvat oikeudet astuvat mukaan kuvaan. EU:n kuluttajalainsäädäntö on tuonut tärkeitä oikeuksia. Mutta siitä huolimatta on liian monta aukkoa. Lisäksi eräät kohdat pitää sovittaa markkinoiden uuteen kehitykseen. Euroopan talouden ollessa vaikeuksissa on entistä tärkeämpää, että kuluttajia suojataan asianmukaisesti, esimerkiksi oikeudella perääntyä kaupasta, jonka tekoon on käytetty painostusta. Samoin kohtuuttomat sopimusehdot on kiellettävä. Uuden kuluttajadirektiivin oletettiin päivittävän ja luvuilla hyväksyttyä kuluttajansuojalainsäädäntöä siten, että sääntely olisi johdonmukaisempaa ja pysyisi teknisen kehityksen, kuten verkkokaupan ja digitaalisen ympäristön tahdissa. Mutta direktiiviehdotus ei täyttänyt näitä odotuksia, vaan uhkaa johtaa tämänhetkisen EU:n kuluttajansuojalainsäädännön dramaattiseen romahtamiseen, koska kansallisilla hallituksilla ei olisi enää mahdollista pitää yllä tai säätää kuluttajia paremmin suojaavaa lainsäädäntöä. Jotta kuluttajansuojan heikentyminen vältettäisiin EU:ssa, tarvitaan merkittäviä muutoksia ja parannuksia sen varmistamiseksi, että lopullinen laki on kuluttajien etujen mukainen. Paranna ehdotettua kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaa sääntelyä. Muuten joidenkin hallitusten kohtuuttomiksi tai laittomiksi säätämät käytännöt sallitaan uudelleen, jos niitä ei ole mainittu EU:n luettelossa. Anna kuluttajille oikeus valita korjaamisen, korvaavan tuotteen tai hyvityksen välillä tavaran ollessa virheellinen, kuten tilanne on jo joissakin jäsenmaissa. Ota käyttöön valmistajan suora vastuu; ongelmien ilmaantuessa valmistajalla pitäisi olla saman tasoinen vastuu kuin myyjällä. Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus ostaa tuote ulkomailla ja saada se korjatuksi tai huolletuksi paikallisesti valmistajan paikallisella edustajalla. Varmista, että suojelu koskee myös digitaalisia tuotteita. Yhä useammat kuluttajat ostavat tietokoneohjelmia tai musiikkia verkosta, mutta ehdotetussa direktiivissä ei ole sääntöä, jolla varmistettaisiin että kyseiset tuotteet vaihdettaisiin uuteen, korjattaisiin tai hyvitettäisiin niiden ollessa virheellisiä.

8 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Varmista, että autonvuokrausta ja majoitusta koskevat sopimukset otetaan sääntelyn piiriin. Näitä sopimuksia eivät koske tiedonantovelvoitteet eikä oikeus perääntyä sopimuksesta, vaikka kuluttajajärjestöt saavat runsaasti näihin liittyviä valituksia. Ota messuilla ja markkinoilla tehdyt sopimukset sääntelyn piiriin sen varmistamiseksi, että kuluttajat voisivat hyötyä tiedonantovelvollisuudesta ja oikeudesta perua kauppa, koska näissä paikoissa kuluttajat joutuvat usein aggressiivisten myyntimenetelmien kohteeksi. Hyödynnä parempaa kansallista lainsäädäntöä; monissa jäsenmaissa lainsäädäntö tarjoaa kuluttajille parempaa suojelua kuin ehdotettu direktiivi, jonka tulisi saada innoitusta noista parhaista käytännöistä. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

9 ELINTARVIKKEET Sitoumus Auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja helposti, parantaa turvallisen ja terveellisen ruoan saatavuutta ja edistää kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta. Euroopan unioni on tehnyt ruoastamme paljon turvallisempaa. Nyt EU:ta pitää auttaa tekemään ruoasta huomattavasti terveellisempää. Joissakin EU-maissa yli puolet aikuisista on ylipainoisia ja joka viides lapsi on sairaalloisen lihava. Lähes puolet kaikista kuolemantapauksista johtuu sydän- ja verisuonitaudeista ja lähes kolmannekseen näistä syyllinen on ruokavalio. Nämä suuntaukset muodostavat terveydellisen aikapommin. Ruokavaliomme ei ole ainoa tekijä, mutta sillä on merkittävä osuus. Helpotetaan terveellistä valintaa Kuluttajat ovat tulossa entistä tietoisemmiksi ruokavalionsa ja terveytensä välisestä yhteydestä, mutta epäselvä ja ristiriitainen tieto hämmentää heitä usein. Kuluttajien riittävälle tiedolle perustuvaa päätöksentekoa pitää helpottaa. Ja kun entistä useammat kuluttajat ostavat terveellisiä tuotteita, teollisuus rohkaistuu vastaamaan kysyntään. Panosta terveellisten ja kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden saatavuuden parantamiseen ja niiden tuomiseen kaikkien kuluttajien saataville, erityisesti vähäosaisten perheiden. Varmista, että kuluttajille on tarjolla selkeää ja johdonmukaista tietoa pakollisissa, yksinkertaistetuissa ja värikoodatuissa merkinnöissä pakkauksen etupuolella olevissa merkinnöissä, jotka korostetusti tuovat esiin neljän terveyden kannalta keskeisen ravintoaineen määrän (rasva, tyydyttynyt rasva, sokerit ja suola) sekä pakkauksen takapuolella sijoitetuissa ravitsemusmerkinnöissä, joissa on edellä mainittujen tietojen lisäksi elintarvikkeen sisältämästä energiasta, proteiineista, hiilihydraateista, kuiduista ja transrasvahapoista. Ravitsemusmerkintöjen pitää olla helppolukuisia, tekstin pitää olla riittävän suurta ja kontrastin riittävän voimakas.

10 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Suojellaan lapsia Koska Euroopassa noin 14 miljoonaa lasta on joko ylipainoisia tai sairaalloisen lihavia, meidän tulee vähentää lapsiin ja heidän vanhempiinsa kohdistettua painetta ostaa tuotteita, joiden rasva-, sokeri- tai suolapitoisuus on korkea. Kyse ei ole pelkästään televisio- tai aikakauslehtimainonnasta, vaan myös muista myynninedistämisen muodoista kuten verkkomainonnasta, sponsoroinnista, kilpailuista, tekstiviestimainonnasta ja jopa epäterveellisen ruoan menekkiä edistämään pyrkivästä tuotesijoittelusta elokuvissa. Vaadi rajoituksia lapsille suunnattuun korkean rasva-, sokeri- tai suolapitoisuuden sisältävien ruokien ja juomien markkinointiin. Näiden rajoitusten piiriin tulisi kuulua kaikki kello 6:n ja 21:n välillä tapahtuva televisiomainonta ja muu televisiossa tapahtuva myynnin edistäminen ja kaikki ohjelmat, joiden katsojista yli puolet on lapsia. Rajoitukset tulee laajentaa koskemaan kaikkia markkinoinnin muotoja. Eurooppalaisten lasten terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi teollisuuden vapaaehtoisen itsesääntelyn varaan. Pidetään ruoka terveellisenä Eurooppaa ja 1990-luvuilla järisyttäneiden elintarvikeskandaalien jälkeen Euroopan unioni ja Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto ovat tehneet hyvää työtä. Mutta voimaansaatetut säännökset ovat tätä nykyä hyökkäyksen kohteena. Säännökset pitää panna asianmukaisesti täytäntöön eikä niitä saa heikentää missään olosuhteissa. Ota kuluttajien turvallisuus ja hyväksyntä täysimääräisesti huomioon kehitettäessä EU:n uusia elintarviketeknologioita koskevia politiikkoja mukaan lukien eläinten kloonaus ja nanoteknologiat (valmistusaineiden pienentäminen nanomittakaavaan). Estä EU:n elintarvikehygieniasääntöjen heikentäminen. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

11 DIGITAALINEN MAAILMA Sitoumus Voimistaa kuluttajia esittämään keskeistä roolia turvallisilla, oikeudenmukaisilla ja kilpailukykyisillä digitaalisilla markkinoilla. Uudet viestintäteknologiat ja uudet tavat hankkia tietoa ovat muuttaneet elämämme. Mutta yhtä hyvin kuin ne ovat hyödyksi, ne aiheuttavat lisääntyvässä määrin huolta turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Ne joilla ei ole varaa hankkia pääsyä tietoyhteiskuntaan, huomaavat joutuneensa syrjäytetyksi. Heidän pääsynsä markkinoille, työpaikkoihin, kulttuuri- ja opetustarjontaan on rajoitettua. Europarlamentaarikkona sinulla on runsaasti tilaisuuksia tehdä todellisia parannuksia digitaalisten kuluttajien arkielämään. Suomessa suurimmat julkisuuteen tulleet laskut verkkovierailusta siirrettäessä dataa ulkomailla ovat olleet euron suuruisia. Yksityisyyden suoja Tiesitkö, että kaupalliset toimijat ja hakukoneet ovat selvillä siitä, mitä sinä katsot internetissä ja mistä tuotteista olet kiinnostunut? Tai että radiotaajuinen etätunnistustekniikka (RFID) mahdollistaa kauppojen seurata etäältä yksittäisten asiakkaidensa ostotottumuksia kaupassa? Monilla meillä on profiili niin sanotuissa sosiaalisissa verkostoissa; voimme pitää yhteyttä ystäviin verkossa, mutta mihin hintaan? suojaa kuluttajan yksityisyyttä velvoittamalla internetoperaattorit ja verkossa toimivat yritykset, kuten pankit ja hakukoneiden tai sosiaalisten palveluiden kaltaiset toimijat, noudattamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, tarjoamaan turvallisempia ja luotettavampia verkkoja ja tiedottamaan kuluttajille kaikista tietoturvan loukkauksista. tarjoa kuluttajille paremmat mahdollisuudet saada heidän henkilötietojensa keräämistä ja säilyttämistä koskevaa tietoa sekä mahdollisuus toteuttaa oikeutensa ja tehdä todellisia, tietoon perustuvia valintoja siitä luovuttaako henkilötietojaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että RFID-teknologian käytön tulisi olla kuluttajille täysin avointa.

12 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Oikeudenmukainen tasapaino aineettomien oikeuksien haltijoiden ja kuluttajien oikeuksien välillä Samalla kun teosten tekijöille ja esittäjille pitää luonnollisestikin turvata oikeus saada työstään korvaus, kuluttajien pitää sallia käyttää digitaalisia aineistoja kohtuullisella tavalla selkein ehdoin. auta varmistamaan, että uudenlaiset lisenssit sekä yhteensopivat ja avoimet tekniset toimenpiteet otetaan käyttöön siten, että kuluttajilla on riittävästi hyviä mahdollisuuksia laillisiin valintoihin. vastusta kaikkia askeleita, joilla internet-operaattoreista pyritään tekemään verkkopoliiseja aineettomien oikeuksien valvomiseksi, esimerkiksi niin sanottua kolmesta virheestä ulos -mallia. Tällaiset toimenpiteet ovat suhteettoman voimakkaita, loukkaavat yksityisyyttä, ovat sattumanvaraisia ja epäoikeudenmukaisia. Sähköisen viestinnän puitteiden asettaminen Luettelo ongelmista, joita kuluttajat kohtaavat arkipäivässään on pitkä: vaikeus vertailla eri operaattorien hintoja, puute kilpailevista tarjouksista, monimutkaiset, palveluntarjoajan vaihtamista vaikeuttavat menettelytavat, yksipuoliset sopimukset tai valtavat verkkovierailuun perustuvat yllätyslaskut kuun lopussa, kun on siirretty dataa ulkomailla. vahvista kuluttajille uudelleen oikeus saada hyöty teknologian kehittymisestä. Varmista, että innovaatiot eivät heikennä markkinoiden rehellistä kilpailua eivätkä kuluttajaa suojaavaa lainsäädäntöä. Paranna markkinoilla saatavilla olevien tarjousten ja hintojen selkeyttä ja salli kuluttajien vaihtaa operaattoria vaivatta, ilman että heidät blokataan käytännön vaikeuksilla, kuten puhelinnumeron siirron pitkällä odotusajalla. varmista, että tietoliikenneverkko- ja palveluoperaattorit takaavat kuluttajille oikeuden päästä kaikkiin sisältöihin sekä lähettää ja vastaanottaa kaikkia sisältöjä sekä käyttää kaikkia palveluja tai sovelluksia. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

13 TERVEYS Sitoumus Asettaa kuluttajien terveys etusijalle: edistää korkealaatuista terveystietoa ja terveydenhuoltoa kaikille. Terveyspalvelujen tarjoaminen on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta on paljon asioita, joita EU tekee ja vielä enemmän asioita, joita se voisi tehdä suojellakseen ja edistääkseen kansalaistensa terveyttä. Jotta varmistettaisiin, että lääkkeitä koskevat politiikat heijastavat käyttäjien, eivätkä pelkästään teollisuuden etuja, ratkaiseva ensimmäinen askel on siirtää vastuu lääkkeistä Euroopan komission sisällä yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolta terveys- ja kuluttaja-asiain pääosastolle. Parempaa potilasinformaatiota Potilaalla on oikeus puolueettomaan, vertailukelpoiseen ja korkealaatuiseen tauteja, hoitoja ja lääkkeitä koskevaan tietoon, jotta hän voisi tehdä tietoon perustuvia valintoja. Tämä oikeus on kyseenalaistettu. Varmista, että lääkeyritysten ei sallita markkinoida reseptilääkkeitä suoraan kuluttajille niiden tavoitteena on ainoastaan lisätä myyntiä. Suojele kuluttajia harhaanjohtavalta terveystiedolta. Turvalliset ja innovatiiviset lääkkeet Lääkkeet pelastavat ihmishenkiä, mutta niillä voi olla myös vakavia sivuvaikutuksia. Lääketeollisuudessa on myös puutetta innovaatioista, sillä yritykset käyttävät markkinointiin enemmän rahaa kuin tutkimukseen. tee kuluttajille helpommaksi ilmoittaa sivuvaikutuksista suoraan kansallisille viranomaisille ennakoivien ja helppojen järjestelmien välityksellä. Vaadi lisätoimia internetissä markkinoituja väärennettyjä lääkkeitä vastaan, sillä ne voivat olla vaarallisia. Paranna lainsäädäntöä innovaatioiden rohkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että uusilla lääkkeillä on entistä enemmän hoitovaikutusta.

14 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Selkeät potilaan oikeudet Eurooppalaiset potilaat liikkuvat yhä enemmän, mutta he eivät aina tiedä, mitkä ovat heidän oikeutensa terveyspalveluihin asuinmaassa tai ulkomailla. varmista, että kaikissa jäsenmaissa kuluttajilla on saatavilla korkealaatuiset terveydenhuoltopalvelut ja että he ovat tietoisia oikeuksistaan ja keinoista toteuttaa ne. Kehitä selkeä oikeudellinen kehys potilaan oikeuksille rajat ylittävässä terveydenhuollossa, erityisesti hyvitysten, tiedonantovelvollisuuden, valitusten käsittelyn ja hoidon jatkuvuuden osalta. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

15 TURVALLISUUS Sitoumus Varmistaa entistä turvallisemmat tuotteet sekä vähentää kuluttajien ja ympäristön altistumista vaarallisille kemikaaleille. Terveellinen ympäristö ja turvalliset tuotteet ovat kuluttajille elintärkeitä, erityisesti kaikkein haavoittuvaisimmille kuluttajille, kuten lapsille. Turvallinen kosmetiikka Yllättävää kyllä, kosmetiikka ja terveydenhoitotuotteet kuten saippuat, hammastahnat ja shampoot saavat sisältää aineita, jotka voidaan yhdistää allergioihin, hormonaalisiin häiriöihin ja jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. EU:n uusien kosmetiikkaa koskevien säännösten ollessa juuri nyt käsiteltävinä EU:n toimielimissä on juuri nyt oikea aika asettaa kuluttajien terveys ja turvallisuus etusijalle. tue asianmukaista ja riittävää kosmetiikkatuotteissa käytettyjen kemiallisten aineiden turvallisuusarviointia ennen tuotteiden tuomista markkinoille. Rohkaise ilmoitettujen epäsuotuisten vaikutusten parempaa seurantaa. varmista, että nanopartikkelit alistetaan tiukkaan turvallisuusarviointiin ennen kuin niitä voidaan käyttää kosmetiikkavalmisteissa ja varmista, että ne ilmoitetaan tuotteiden valmistusaineluettelossa. esitä tiukkoja sääntöjä monien tällä hetkellä kosmetiikkavalmisteista löytyvien epäilyttävien väitteiden paremmaksi sääntelemiseksi. Vaarallisille kemikaaleille altistuminen mahdollisimman vähäiseksi Ihmiset viettävät keskimäärin 80 prosenttia ajastaan sisätiloissa, missä ilma saattaa ajoittain olla viisi kertaa saastuneempaa kuin ulkona, mikä johtuu esimerkiksi tietokoneista, televisioista, huonekaluista tai verhoista erittyvistä kemikaaleista. Huolimatta viimeaikaisista EU:n kemikaaleja koskevista toimista huolenaiheita on yhä olemassa, erityisesti niiden aineiden kasautuvista vaikutuksista, joille me kaikki altistumme. vähennä vaarallisten kemiallisten aineiden kuluttajille ja ympäristölle aiheuttamaa riskiä kieltämällä vaarallisimpien aineiden käyttö kulutustavaroissa kuten leluissa, lastenhoitotuotteissa, tekstiileissä tai kosmetiikassa tai vähennä niiden käyttöä mahdollisimman paljon. Kehittele strategia kemikaalien aiheuttamien riskien vähentämiseksi komission sisäilman laadun parantamiseen tähtäävän työskentelyn yhteydessä. varmista, että sääntelyn aukot tukitaan ja että nanoteknologioiden ympäristölle ja kuluttajille aiheuttamiin riskeihin puututaan asianmukaisesti.

16 Kuluttajien luottamuksen voittaminen varmista että meneillään olevassa EU:n ympäristömerkintäjärjestelmän ja EuP-direktiivin uudistamistyössä puututaan kemiallisiin riskeihin ja että työssä otetaan huomioon varovaisuusperiaate. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11.1.2008 PE400.384v01-00 TARKISTUKSET 1 28 Lausuntoluonnos Cristobal Montoro Romero EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 10.5.2010 2009/2237(INI) TARKISTUKSET 1-18 Esther Herranz García (PE440.189v01-00) Oikeudenmukaiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.7.2016 COM(2016) 438 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE valmispakkauksia koskevan oikeudellisen kehyksen

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot