Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille"

Transkriptio

1 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

2 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Romahtaneita pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Vastuutonta lainaamista. Kestämätöntä elintarviketuotantoa. Ylös syöksyviä energian hintoja. Haavoittuviin kuluttajiin kohdistettuja huijauksia. Taloudellinen lama. Seuraavat eurovaalit käydään kahden Eurooppaa kohdanneen vakavan kriisin varjossa. Taloudessa jo tällä hetkellä monessa maassa lama vaikuttaa suoraan kuluttajiin, joita kalvaa vakava huoli työpaikkojen, ostovoiman, henkilökohtaisten säästöjen, lainojen ja eläkkeiden tulevasta kohtalosta. Ilmastonmuutoksella voi olla vakavia, pitkään kestäviä ja peruuntumattomia vaikutuksia kaikkien elämään tulevina vuosina. Onko asioita, joita voisit Euroopan parlamentin jäsenenä tehdä auttaaksesi lopettamaan nämä kriisit ja voittamaan (takaisin) kuluttajien luottamuksen? Viidellesadallemiljoonalle eurooppalaiselle kuluttajalle Euroopan parlamentti ja Bryssel tuntuvat olevan kaukana heidän arkisesta elämästään ja huolistaan. Tuoreen Euroopan kansalaisille tehdyn kyselyn 1 mukaan vähän yli puolet vastanneista ilmoitti, etteivät he ole kiinnostuneita eurovaaleista monet ovat sitä mieltä, että heidän äänensä ei muuta mitään. Tämä on kaukana totuudesta. Kun suunnilleen 85 prosentista eurooppalaisesta kuluttajalainsäädännöstä päätetään EU:n tasolla, sillä miten europarlamentaarikot äänestävät, on todellista merkitystä kuluttajille ja sillä voi olla suuri vaikutus meihin kaikkiin. Tämän lyhyen oppaan tarkoituksena on solmia sopimus parlamentin ja kuluttajien välille. Oppaassa osoitetaan alueita, joilla MEPit voivat toimia ja muuttaa todella asioita opas on toimintaohjelma, jota toivomme kaikkien ehdokkaiden ja puolueiden voivan tukea. Kuluttajasopimuksella on suora yhteys eurooppalaisten arkielämään; painopisteessä ovat ympäri Eurooppaa toimivien jäsenjärjestöjemme kanssa käytyjen keskustelujen kautta tietoomme tulleet ongelmat, joita kuluttajat ovat kohdanneet tosielämässä. Se kerää yhteen eurooppalaisten kuluttajien keskeiset ongelmat ja suurimmat sinua europarlamentaarikkona odottavat haasteet. Aikana, jolloin kaikkien päätöksentekijöiden on otettava huomioon niiden vaikutukset tuleville sukupolville, kestävän kehityksen käsite on esityksemme kantava teema, joka ei koske pelkästään ympäristöasioita vaan myös haavoittuvien kuluttajien esimerkiksi lasten, vanhusten ja vähäosaisten ihmisten oikeuksia. Ei ole yhtenäisiä eurooppalaisia kuluttajamarkkinoita; odotukset ja huolenaiheet vaihtelevat laajasti EU:n 27 jäsenmaassa. Kuitenkin on olemassa joitakin todellisia EU-tason ongelmia, joihin pitää puuttua välittömästi. Sisämarkkinoiden pitää toimia entistä enemmän kuluttajien edun mukaisesti, sillä kuluttajien tarpeet ovat markkinoiden liikkeelle paneva voima. Nykyisessä rahoitusmarkkinoiden ja talouden tilanteessa on keskeistä, että kuluttajat voivat luottaa ostamiinsa tavaroihin ja palveluihin sekä kansallisella että rajat ylittävällä tasolla. Kuluttajille ystävällisempi Eurooppa on sellainen, jossa kilpailukykyiset markkinat voimistavat kuluttajia oli kyse sitten kotimarkkinoista tai rajat ylittävästä kaupankäynnistä siten että he luottavat ja uskovat hyödykkeiden saatavuuteen, laatuun, turvallisuuteen ja mahdollisuuteen saada hyvitystä vahingoista. Sinun jäljempänä olevia asioita koskevat päätöksesi tarjoavat mahdollisuuden luoda, vahvistaa ja pitää yllä kuluttajien luottamusta Euroopan parlamenttiin ja Euroopan unioniin. Toiveemme on, että noudatat tätä sopimusta, kun olet tullut valituksi. BEUC:in toimiston asiantuntijat ja jäsenemme kautta Euroopan ovat valmiit tukemaan työtäsi toimittamalla yhteenvetoja ja tietoja EU:n politiikoista ja ehdotuksista sekä niiden vaikutuksista aina kun se on mahdollista. Luettelo jäsenistämme ja niiden yhteystiedoista löytyy nettisivuiltamme osoitteesta: 1 Euroopan parlamentin vaalit Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008.

3 ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS Sitoumus Taata, että kaikilla EU:n kuluttajilla on mahdollisuus saada haluamansa energiapalvelut uhraamatta nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeita. Varmistaa, että kulutustavarat ja -palvelut ovat kestävän kehityksen mukaisia ja kaikkien saatavilla. Mahdollistaa kuluttajille helppo tapa toimia kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Suomessa on käytössä kaksi virallista yleistä ympäristömerkkiä: pohjoismainen joutsenmerkki ja EU:n kukkamerkki, lisäksi on käytössä laitteen energiankulutuksesta kertova EU:n energiamerkki. Näiden virallisten merkkien lisäksi on käytössä useita epävirallisia ympäristö-, luomu- ym. merkkejä. Energiaa jokaiselle Mahdollisuus saada kohtuuhintaista energiaa on todellinen huolenaihe kuluttajille, erityisesti monille ikäihmisille ja pienituloisille perheille. Markkinoiden avautumisesta huolimatta kilpailu on pysynyt rajallisena, mikä rajoittaa kuluttajien valinnanvapautta. Tutkimusten mukaan Euroopan energiamarkkinat eivät ole kuluttajien kannalta toimivat; laskut ovat monimutkaisia ja epäselviä, palveluntarjoajia ei ole riittävästi, palveluntarjoajien vaihtamiseksi tarvittavaa tietoa on vaikea saada, hallitusten käytännön toimet kohtuuhintaisen energiansaannin turvaamiseksi eivät käytännössä toimi. Oikaise markkinoiden rakennetta; anna valvontaviranomaisille oikeus tutkia ja säädellä markkinoita. Salli valvontaviranomaisten asettaa tarpeen vaatiessa hintakattoja ja panna kuluttajien oikeudet täytäntöön. Varmista, että kuluttajille annetaan kustannusten ja kulutuksen hallinnan kannalta tarpeellinen tieto selvissä, täsmällisissä ja ajallaan saapuvissa laskuissa ja energiankulutusta koskevissa tiedotteissa (kehyksenä toimii digitaalisia sähkö- ja kaasumittareita koskeva keskustelu). Anna kuluttajille mahdollisuus suorittaa osuutensa tekemällä energiantoimittajien vaihtaminen sekä kuluttajien ja energiantoimittajien välisten riitojen ratkaiseminen helpommaksi. Lisää myös kilpailua markkinoilla. Suojele kuluttajia, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.

4 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kestävän kehityksen mukaiset valinnat helpoiksi Kuluttajat ovat lisääntyvässä määrin halukkaita ostamaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, erityisesti energiaa säästäviä tuotteita vähentääkseen omaa ympäristökuormitustaan. Liian usein hämmentävä tieto ja teollisuuden väitteiden suuri vaihtelevuus tekevät tämän vaikeaksi. Vielä monimutkaisemmaksi tilanteen tekee kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden puute EU:n kaupoissa. Toistaiseksi EU:n aloitteet ovat olleet rajallisia. Kestävä kehitys ei ole vain energiatehokkuutta! Se merkitsee myös vaarallisten kemikaalien vähentämistä, voimavarojen käytön vähentämistä, jätteiden vähentämistä, uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämistä, samoin kuin sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten ottamista huomioon. Tue EU:n strategiaa kuluttajien auttamiseksi tekemään oikeita, kestäviä valintoja tasapainottamalla sääntelyn tavoitteita, positiivisia aloitteita ja tarpeen vaatiessa vapaaehtoisia toimia todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Varmista kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden saatavuus markkinoilla: on tarpeen asettaa tiukat ja kunnianhimoiset tuotestandardit teollisuudelle. Tuotteista pitää tehdä nykyistä kestävämmän kehityksen tuotteita. Erityisesti on varmistettava, että tuotteiden kaikki vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tarjoa kuluttajille menettelytapoja, jotka helpottavat heitä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti, erityisesti säästämään energiaa joko tarjoamalla tietoa ja neuvontaa, taloudellisia kannustimia ja tukea tai parantamalla kestävän kehityksen tuotteiden saatavuutta. Varmista, että kuluttajat saavat parempaa tietoa, joka auttaa heitä valitsemaan nykyistä kestävämmän kehityksen ja energiatehokkaampia tuotteita yksinkertaisten mutta nykyistä kunnianhimoisempien ja dynaamisempien EU:n energiamerkkien ja sekä vahvempien ja paremmin markkinoitujen EU:n ympäristömerkkien avulla. Pyydämme sinua myös hylkäämään teollisuuden omat aloitteet merkintäjärjestelmiksi, koska ne ovat vain omiaan hämmentämään kuluttajia. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

5 RAHOITUSPALVELUT Sitoumus Taata turvallisten, kohtuuhintaisten, avoimien, oikeudenmukaisten ja tehokkaiden rahoituspalvelujen saatavuus. Monet kuluttajat eri puolilla Eurooppaa ovat vakavasti huolissaan henkilökohtaisten talletustensa ja säästöjensä, lainojensa ja eläkkeidensä tulevaisuudesta. Yhä globaalimmaksi käyvässä maailmassa on akuutti tarve sääntelylle, joka suojaa kuluttajaa kaikkialla ja varmistaa rahamarkkinoiden toimivan kaikkien eduksi. Rahoituksen valvonta ja sääntely Tämänhetkinen taloudellinen kriisi on osittanut, etteivät rahoitusvalvontaviranomaiset ole kyenneet havaitsemaan riskejä asianmukaisesti ja asettamaan riskien välttämiseksi tarpeellisia pakotteita. Epävakaassa markkinatilanteessa yksi kuluttajien suurimmista huolista on heidän pankkitalletustensa turvallisuus pankin mennessä mahdollisesti konkurssiin. Vaikka useat jäsenmaat ovatkin jo ryhtyneet toimiin talletusten turvaamiseksi, on selkeä tarve suojella kaikkia eurooppalaisia kuluttajia sekä kansallisella että rajat ylittävällä tasolla. varmista itsenäisten valvontaviranomaisten perustaminen sekä kansallisella että EU:n tasolla suojelemaan kuluttajia kaikilla rahoituspalvelujen alueilla (vakuutus-, sijoitus- ja pankkitoiminta). varmista, että talletussuojan taso nostetaan euroon ja maksuaika lyhennetään kolmeen päivään. Kuluttajan tallettaessa rahaa ulkomaisen pankin paikallisessa sivukonttorissa tulee varmistaa, että raha palautetaan maassa, jossa se talletettiin. Informaatio Tällä hetkellä kuluttajille on tarjolla paljon informaatiota ennen sopimuksen tekoa. Se on monimutkaista eikä siitä ole apua tuotteiden vertailussa eikä oikeiden valintojen teossa. Varmista, että kuluttajille tarjotaan tarvittavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä lyhyessä, ymmärrettävässä, jäsennellyssä ja vertailukelpoisessa muodossa. Kannata yksittäisen, tuotteen riskitasosta kertovan indikaattorin kehittämistä. Neuvonta Rahoitusmarkkinoiden muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi riippumattomasta neuvonnasta on ollut selkeää puutetta. Yleisesti ottaen rahoitusneuvontaa tarjoavat ainoastaan rahoituspalvelujen tuottajat ja usein sitä ei ole sovitettu kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin. Varmista kaikille kuluttajille tarkoitettujen riippumattomien neuvontapalvelujen kehittyminen.

6 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Varmista, että todistustaakka on palveluntarjoajalla (tämä helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia saada korvausta vahingoistaan). Varmista, että riippumaton neuvota on rahoitettu osittain julkisin varoin. Rahoitusvälittäjät Useat rahoitusvälittäjät myyvät monimutkaisia tuotteita ilman mitään muodollista pätevyyttä eivätkä ole vastuussa tuotteidensa virheistä. varmista rahoitusvälittäjien rekisteröintiä, pätevyysvaatimuksia, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja vakuutusturvaa koskevien säännösten harmonisointi. Peruspalvelut kaikille kuluttajille Liian monet EU-kuluttajat syrjäytyvät rahoituksellisesti, koska heitä estetään saamasta peruspalveluja kuten käyttötiliä, säästötuotteita tai vakuutuksia. Erityisesti tämä on ongelmana uusissa jäsenmaissa. Usein kuluttajia pakotetaan tai ohjataan voimakkaasti ostamaan joku rahoituspalvelu, jotta hän saisi toisen, saman pankin tarjoaman rahoituspalvelun (asuntolaina sidotaan koti- tai henkivakuutukseen). Usein myös toisessa maassa asuvalle kuluttajalle ei tarjota rahoituspalveluja ollenkaan. varmista perusrahoituspalvelujen saatavuus kohtuulliseen hintaan ja ryhdy toimiin rahoituksellisen syrjäytymisen poistamiseksi. Kiellä rahoituspalvelujen kytkykauppa, joka käy usein kuluttajille kalliiksi ja estää kilpailua sekä syrjii kuluttajia asuinpaikan tai kansallisuuden perusteella. Maksupalveluiden helpottaminen Me kaikki olemme ainakin kerran kohdanneet maksupalvelujen tarjoajan kanssa ongelmia, jotka ovat liittyneet puutteelliseen informaatioon tai pankkeihin, jotka yrittävät välttää vastuutaan korttivarkauksien yhteydessä tai kohtuuttomiin maksuihin rajat ylittävien rahansiirtojen yhteydessä. Lisäksi pankkikortteja tai automaattimaksuja ei voi käyttää koko Euroopassa samalla tavalla kuin kotimaassa. varmista että kuluttajat voivat helposti maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja Euroopassa, sekä kotimaansa rajojen sisä- että ulkopuolella. varmista, että suoraveloituksesta peritään sama korvaus niin rajat ylittävissä kuin kotimaisissakin maksuissa. Asuntolainat Useimmille eurooppalaisille kuluttajille asuntolainan ottaminen on heidän elämänsä tärkein taloudellinen päätös. Kuitenkin kuluttajaa suojataan paremmin pesukonetta ostettaessa kuin asuntolainaa otettaessa. Tämänhetkinen subprime-kriisi muistuttaa meitä siitä, että asiaan on paneuduttava äärimmäisen huolellisesti. Kuluttajilla ei tosiasiallisesti ole mahdollisuutta ottaa asuntolainaa kotimaansa ulkopuolelta. Käsillä oleva rahoituskriisi on osoittanut, että kuluttajien maksukyvyn huolelliseen arviointiin ja asianmukaiseen riskien arviointiin perustuva lainaaminen on erittäin tärkeää. suojele asuntolainan ottajia. Jos esitetään EU:n lainsäädäntöä, haluamme sitovaa sääntelyä keskeisille alueille kuten ennenaikaiseen takaisinmaksuun, oikeuteen perääntyä sopimuksesta ja kuluttajille annettavaan informaatioon. varmista, että vastuullinen luotonanto, joka keskittyy kuluttajien maksukyvyn realistiseen arviointiin, otetaan osaksi asuntolainoitusta koskevaa lainsäädäntöä. ota kohtuulliset korkokatot käyttöön. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

7 KULUTTAJASOPIMUKSET Sitoumus Vahvistaa kuluttajan oikeuksia ostettaessa tavaroita ja palveluja niin verkossa kuin sen ulkopuolella ja varmistaa nämä oikeudet tulevaisuudessakin. EU:n kuluttajadirektiiviehdotus uhkaa heikentää huomattavasti suomalaisen kuluttajansuojan tasoa. Merkittävämpiä heikennyksiä ovat seuraavat: - tavaran myyjän virhevastuulle suunniteltu kahden vuoden enimmäiskesto heikentää kuluttajan asemaa kestokulutushyödykkeitä (esim. autot, kodinkoneet) ostettaessa. - nykyisen lain mukaan myös aikaisempi myyntiporras (valmistaja, maahantuoja, tukkuliike) on myyjän ohella vastuussa tavaran virheestä. Tämän vastuun poisto heikentää kuluttajan asemaa esim. myyjän konkurssissa. - etämyynnissä (esim. postimyynti, verkkokauppa) myyjä vastaa nykyisin tavaran palautuskuluista, direktiiviehdotuksen mukaan vastuussa on ostaja. Kuvittele ostavasi suosikkikaupastasi tuote, joka rikkoutuu kahden kuukauden kuluttua. Tai tilaat jotain puhelimitse tai verkossa eikä se saavu koskaan tai saapuu vasta kolmen kuukauden kuluttua... Mitä on tehtävissä? Tässä kuluttajan sopimukseen perustuvat oikeudet astuvat mukaan kuvaan. EU:n kuluttajalainsäädäntö on tuonut tärkeitä oikeuksia. Mutta siitä huolimatta on liian monta aukkoa. Lisäksi eräät kohdat pitää sovittaa markkinoiden uuteen kehitykseen. Euroopan talouden ollessa vaikeuksissa on entistä tärkeämpää, että kuluttajia suojataan asianmukaisesti, esimerkiksi oikeudella perääntyä kaupasta, jonka tekoon on käytetty painostusta. Samoin kohtuuttomat sopimusehdot on kiellettävä. Uuden kuluttajadirektiivin oletettiin päivittävän ja luvuilla hyväksyttyä kuluttajansuojalainsäädäntöä siten, että sääntely olisi johdonmukaisempaa ja pysyisi teknisen kehityksen, kuten verkkokaupan ja digitaalisen ympäristön tahdissa. Mutta direktiiviehdotus ei täyttänyt näitä odotuksia, vaan uhkaa johtaa tämänhetkisen EU:n kuluttajansuojalainsäädännön dramaattiseen romahtamiseen, koska kansallisilla hallituksilla ei olisi enää mahdollista pitää yllä tai säätää kuluttajia paremmin suojaavaa lainsäädäntöä. Jotta kuluttajansuojan heikentyminen vältettäisiin EU:ssa, tarvitaan merkittäviä muutoksia ja parannuksia sen varmistamiseksi, että lopullinen laki on kuluttajien etujen mukainen. Paranna ehdotettua kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaa sääntelyä. Muuten joidenkin hallitusten kohtuuttomiksi tai laittomiksi säätämät käytännöt sallitaan uudelleen, jos niitä ei ole mainittu EU:n luettelossa. Anna kuluttajille oikeus valita korjaamisen, korvaavan tuotteen tai hyvityksen välillä tavaran ollessa virheellinen, kuten tilanne on jo joissakin jäsenmaissa. Ota käyttöön valmistajan suora vastuu; ongelmien ilmaantuessa valmistajalla pitäisi olla saman tasoinen vastuu kuin myyjällä. Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus ostaa tuote ulkomailla ja saada se korjatuksi tai huolletuksi paikallisesti valmistajan paikallisella edustajalla. Varmista, että suojelu koskee myös digitaalisia tuotteita. Yhä useammat kuluttajat ostavat tietokoneohjelmia tai musiikkia verkosta, mutta ehdotetussa direktiivissä ei ole sääntöä, jolla varmistettaisiin että kyseiset tuotteet vaihdettaisiin uuteen, korjattaisiin tai hyvitettäisiin niiden ollessa virheellisiä.

8 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Varmista, että autonvuokrausta ja majoitusta koskevat sopimukset otetaan sääntelyn piiriin. Näitä sopimuksia eivät koske tiedonantovelvoitteet eikä oikeus perääntyä sopimuksesta, vaikka kuluttajajärjestöt saavat runsaasti näihin liittyviä valituksia. Ota messuilla ja markkinoilla tehdyt sopimukset sääntelyn piiriin sen varmistamiseksi, että kuluttajat voisivat hyötyä tiedonantovelvollisuudesta ja oikeudesta perua kauppa, koska näissä paikoissa kuluttajat joutuvat usein aggressiivisten myyntimenetelmien kohteeksi. Hyödynnä parempaa kansallista lainsäädäntöä; monissa jäsenmaissa lainsäädäntö tarjoaa kuluttajille parempaa suojelua kuin ehdotettu direktiivi, jonka tulisi saada innoitusta noista parhaista käytännöistä. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

9 ELINTARVIKKEET Sitoumus Auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja helposti, parantaa turvallisen ja terveellisen ruoan saatavuutta ja edistää kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta. Euroopan unioni on tehnyt ruoastamme paljon turvallisempaa. Nyt EU:ta pitää auttaa tekemään ruoasta huomattavasti terveellisempää. Joissakin EU-maissa yli puolet aikuisista on ylipainoisia ja joka viides lapsi on sairaalloisen lihava. Lähes puolet kaikista kuolemantapauksista johtuu sydän- ja verisuonitaudeista ja lähes kolmannekseen näistä syyllinen on ruokavalio. Nämä suuntaukset muodostavat terveydellisen aikapommin. Ruokavaliomme ei ole ainoa tekijä, mutta sillä on merkittävä osuus. Helpotetaan terveellistä valintaa Kuluttajat ovat tulossa entistä tietoisemmiksi ruokavalionsa ja terveytensä välisestä yhteydestä, mutta epäselvä ja ristiriitainen tieto hämmentää heitä usein. Kuluttajien riittävälle tiedolle perustuvaa päätöksentekoa pitää helpottaa. Ja kun entistä useammat kuluttajat ostavat terveellisiä tuotteita, teollisuus rohkaistuu vastaamaan kysyntään. Panosta terveellisten ja kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden saatavuuden parantamiseen ja niiden tuomiseen kaikkien kuluttajien saataville, erityisesti vähäosaisten perheiden. Varmista, että kuluttajille on tarjolla selkeää ja johdonmukaista tietoa pakollisissa, yksinkertaistetuissa ja värikoodatuissa merkinnöissä pakkauksen etupuolella olevissa merkinnöissä, jotka korostetusti tuovat esiin neljän terveyden kannalta keskeisen ravintoaineen määrän (rasva, tyydyttynyt rasva, sokerit ja suola) sekä pakkauksen takapuolella sijoitetuissa ravitsemusmerkinnöissä, joissa on edellä mainittujen tietojen lisäksi elintarvikkeen sisältämästä energiasta, proteiineista, hiilihydraateista, kuiduista ja transrasvahapoista. Ravitsemusmerkintöjen pitää olla helppolukuisia, tekstin pitää olla riittävän suurta ja kontrastin riittävän voimakas.

10 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Suojellaan lapsia Koska Euroopassa noin 14 miljoonaa lasta on joko ylipainoisia tai sairaalloisen lihavia, meidän tulee vähentää lapsiin ja heidän vanhempiinsa kohdistettua painetta ostaa tuotteita, joiden rasva-, sokeri- tai suolapitoisuus on korkea. Kyse ei ole pelkästään televisio- tai aikakauslehtimainonnasta, vaan myös muista myynninedistämisen muodoista kuten verkkomainonnasta, sponsoroinnista, kilpailuista, tekstiviestimainonnasta ja jopa epäterveellisen ruoan menekkiä edistämään pyrkivästä tuotesijoittelusta elokuvissa. Vaadi rajoituksia lapsille suunnattuun korkean rasva-, sokeri- tai suolapitoisuuden sisältävien ruokien ja juomien markkinointiin. Näiden rajoitusten piiriin tulisi kuulua kaikki kello 6:n ja 21:n välillä tapahtuva televisiomainonta ja muu televisiossa tapahtuva myynnin edistäminen ja kaikki ohjelmat, joiden katsojista yli puolet on lapsia. Rajoitukset tulee laajentaa koskemaan kaikkia markkinoinnin muotoja. Eurooppalaisten lasten terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi teollisuuden vapaaehtoisen itsesääntelyn varaan. Pidetään ruoka terveellisenä Eurooppaa ja 1990-luvuilla järisyttäneiden elintarvikeskandaalien jälkeen Euroopan unioni ja Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto ovat tehneet hyvää työtä. Mutta voimaansaatetut säännökset ovat tätä nykyä hyökkäyksen kohteena. Säännökset pitää panna asianmukaisesti täytäntöön eikä niitä saa heikentää missään olosuhteissa. Ota kuluttajien turvallisuus ja hyväksyntä täysimääräisesti huomioon kehitettäessä EU:n uusia elintarviketeknologioita koskevia politiikkoja mukaan lukien eläinten kloonaus ja nanoteknologiat (valmistusaineiden pienentäminen nanomittakaavaan). Estä EU:n elintarvikehygieniasääntöjen heikentäminen. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

11 DIGITAALINEN MAAILMA Sitoumus Voimistaa kuluttajia esittämään keskeistä roolia turvallisilla, oikeudenmukaisilla ja kilpailukykyisillä digitaalisilla markkinoilla. Uudet viestintäteknologiat ja uudet tavat hankkia tietoa ovat muuttaneet elämämme. Mutta yhtä hyvin kuin ne ovat hyödyksi, ne aiheuttavat lisääntyvässä määrin huolta turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Ne joilla ei ole varaa hankkia pääsyä tietoyhteiskuntaan, huomaavat joutuneensa syrjäytetyksi. Heidän pääsynsä markkinoille, työpaikkoihin, kulttuuri- ja opetustarjontaan on rajoitettua. Europarlamentaarikkona sinulla on runsaasti tilaisuuksia tehdä todellisia parannuksia digitaalisten kuluttajien arkielämään. Suomessa suurimmat julkisuuteen tulleet laskut verkkovierailusta siirrettäessä dataa ulkomailla ovat olleet euron suuruisia. Yksityisyyden suoja Tiesitkö, että kaupalliset toimijat ja hakukoneet ovat selvillä siitä, mitä sinä katsot internetissä ja mistä tuotteista olet kiinnostunut? Tai että radiotaajuinen etätunnistustekniikka (RFID) mahdollistaa kauppojen seurata etäältä yksittäisten asiakkaidensa ostotottumuksia kaupassa? Monilla meillä on profiili niin sanotuissa sosiaalisissa verkostoissa; voimme pitää yhteyttä ystäviin verkossa, mutta mihin hintaan? suojaa kuluttajan yksityisyyttä velvoittamalla internetoperaattorit ja verkossa toimivat yritykset, kuten pankit ja hakukoneiden tai sosiaalisten palveluiden kaltaiset toimijat, noudattamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, tarjoamaan turvallisempia ja luotettavampia verkkoja ja tiedottamaan kuluttajille kaikista tietoturvan loukkauksista. tarjoa kuluttajille paremmat mahdollisuudet saada heidän henkilötietojensa keräämistä ja säilyttämistä koskevaa tietoa sekä mahdollisuus toteuttaa oikeutensa ja tehdä todellisia, tietoon perustuvia valintoja siitä luovuttaako henkilötietojaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että RFID-teknologian käytön tulisi olla kuluttajille täysin avointa.

12 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Oikeudenmukainen tasapaino aineettomien oikeuksien haltijoiden ja kuluttajien oikeuksien välillä Samalla kun teosten tekijöille ja esittäjille pitää luonnollisestikin turvata oikeus saada työstään korvaus, kuluttajien pitää sallia käyttää digitaalisia aineistoja kohtuullisella tavalla selkein ehdoin. auta varmistamaan, että uudenlaiset lisenssit sekä yhteensopivat ja avoimet tekniset toimenpiteet otetaan käyttöön siten, että kuluttajilla on riittävästi hyviä mahdollisuuksia laillisiin valintoihin. vastusta kaikkia askeleita, joilla internet-operaattoreista pyritään tekemään verkkopoliiseja aineettomien oikeuksien valvomiseksi, esimerkiksi niin sanottua kolmesta virheestä ulos -mallia. Tällaiset toimenpiteet ovat suhteettoman voimakkaita, loukkaavat yksityisyyttä, ovat sattumanvaraisia ja epäoikeudenmukaisia. Sähköisen viestinnän puitteiden asettaminen Luettelo ongelmista, joita kuluttajat kohtaavat arkipäivässään on pitkä: vaikeus vertailla eri operaattorien hintoja, puute kilpailevista tarjouksista, monimutkaiset, palveluntarjoajan vaihtamista vaikeuttavat menettelytavat, yksipuoliset sopimukset tai valtavat verkkovierailuun perustuvat yllätyslaskut kuun lopussa, kun on siirretty dataa ulkomailla. vahvista kuluttajille uudelleen oikeus saada hyöty teknologian kehittymisestä. Varmista, että innovaatiot eivät heikennä markkinoiden rehellistä kilpailua eivätkä kuluttajaa suojaavaa lainsäädäntöä. Paranna markkinoilla saatavilla olevien tarjousten ja hintojen selkeyttä ja salli kuluttajien vaihtaa operaattoria vaivatta, ilman että heidät blokataan käytännön vaikeuksilla, kuten puhelinnumeron siirron pitkällä odotusajalla. varmista, että tietoliikenneverkko- ja palveluoperaattorit takaavat kuluttajille oikeuden päästä kaikkiin sisältöihin sekä lähettää ja vastaanottaa kaikkia sisältöjä sekä käyttää kaikkia palveluja tai sovelluksia. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

13 TERVEYS Sitoumus Asettaa kuluttajien terveys etusijalle: edistää korkealaatuista terveystietoa ja terveydenhuoltoa kaikille. Terveyspalvelujen tarjoaminen on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta on paljon asioita, joita EU tekee ja vielä enemmän asioita, joita se voisi tehdä suojellakseen ja edistääkseen kansalaistensa terveyttä. Jotta varmistettaisiin, että lääkkeitä koskevat politiikat heijastavat käyttäjien, eivätkä pelkästään teollisuuden etuja, ratkaiseva ensimmäinen askel on siirtää vastuu lääkkeistä Euroopan komission sisällä yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolta terveys- ja kuluttaja-asiain pääosastolle. Parempaa potilasinformaatiota Potilaalla on oikeus puolueettomaan, vertailukelpoiseen ja korkealaatuiseen tauteja, hoitoja ja lääkkeitä koskevaan tietoon, jotta hän voisi tehdä tietoon perustuvia valintoja. Tämä oikeus on kyseenalaistettu. Varmista, että lääkeyritysten ei sallita markkinoida reseptilääkkeitä suoraan kuluttajille niiden tavoitteena on ainoastaan lisätä myyntiä. Suojele kuluttajia harhaanjohtavalta terveystiedolta. Turvalliset ja innovatiiviset lääkkeet Lääkkeet pelastavat ihmishenkiä, mutta niillä voi olla myös vakavia sivuvaikutuksia. Lääketeollisuudessa on myös puutetta innovaatioista, sillä yritykset käyttävät markkinointiin enemmän rahaa kuin tutkimukseen. tee kuluttajille helpommaksi ilmoittaa sivuvaikutuksista suoraan kansallisille viranomaisille ennakoivien ja helppojen järjestelmien välityksellä. Vaadi lisätoimia internetissä markkinoituja väärennettyjä lääkkeitä vastaan, sillä ne voivat olla vaarallisia. Paranna lainsäädäntöä innovaatioiden rohkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että uusilla lääkkeillä on entistä enemmän hoitovaikutusta.

14 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Selkeät potilaan oikeudet Eurooppalaiset potilaat liikkuvat yhä enemmän, mutta he eivät aina tiedä, mitkä ovat heidän oikeutensa terveyspalveluihin asuinmaassa tai ulkomailla. varmista, että kaikissa jäsenmaissa kuluttajilla on saatavilla korkealaatuiset terveydenhuoltopalvelut ja että he ovat tietoisia oikeuksistaan ja keinoista toteuttaa ne. Kehitä selkeä oikeudellinen kehys potilaan oikeuksille rajat ylittävässä terveydenhuollossa, erityisesti hyvitysten, tiedonantovelvollisuuden, valitusten käsittelyn ja hoidon jatkuvuuden osalta. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

15 TURVALLISUUS Sitoumus Varmistaa entistä turvallisemmat tuotteet sekä vähentää kuluttajien ja ympäristön altistumista vaarallisille kemikaaleille. Terveellinen ympäristö ja turvalliset tuotteet ovat kuluttajille elintärkeitä, erityisesti kaikkein haavoittuvaisimmille kuluttajille, kuten lapsille. Turvallinen kosmetiikka Yllättävää kyllä, kosmetiikka ja terveydenhoitotuotteet kuten saippuat, hammastahnat ja shampoot saavat sisältää aineita, jotka voidaan yhdistää allergioihin, hormonaalisiin häiriöihin ja jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. EU:n uusien kosmetiikkaa koskevien säännösten ollessa juuri nyt käsiteltävinä EU:n toimielimissä on juuri nyt oikea aika asettaa kuluttajien terveys ja turvallisuus etusijalle. tue asianmukaista ja riittävää kosmetiikkatuotteissa käytettyjen kemiallisten aineiden turvallisuusarviointia ennen tuotteiden tuomista markkinoille. Rohkaise ilmoitettujen epäsuotuisten vaikutusten parempaa seurantaa. varmista, että nanopartikkelit alistetaan tiukkaan turvallisuusarviointiin ennen kuin niitä voidaan käyttää kosmetiikkavalmisteissa ja varmista, että ne ilmoitetaan tuotteiden valmistusaineluettelossa. esitä tiukkoja sääntöjä monien tällä hetkellä kosmetiikkavalmisteista löytyvien epäilyttävien väitteiden paremmaksi sääntelemiseksi. Vaarallisille kemikaaleille altistuminen mahdollisimman vähäiseksi Ihmiset viettävät keskimäärin 80 prosenttia ajastaan sisätiloissa, missä ilma saattaa ajoittain olla viisi kertaa saastuneempaa kuin ulkona, mikä johtuu esimerkiksi tietokoneista, televisioista, huonekaluista tai verhoista erittyvistä kemikaaleista. Huolimatta viimeaikaisista EU:n kemikaaleja koskevista toimista huolenaiheita on yhä olemassa, erityisesti niiden aineiden kasautuvista vaikutuksista, joille me kaikki altistumme. vähennä vaarallisten kemiallisten aineiden kuluttajille ja ympäristölle aiheuttamaa riskiä kieltämällä vaarallisimpien aineiden käyttö kulutustavaroissa kuten leluissa, lastenhoitotuotteissa, tekstiileissä tai kosmetiikassa tai vähennä niiden käyttöä mahdollisimman paljon. Kehittele strategia kemikaalien aiheuttamien riskien vähentämiseksi komission sisäilman laadun parantamiseen tähtäävän työskentelyn yhteydessä. varmista, että sääntelyn aukot tukitaan ja että nanoteknologioiden ympäristölle ja kuluttajille aiheuttamiin riskeihin puututaan asianmukaisesti.

16 Kuluttajien luottamuksen voittaminen varmista että meneillään olevassa EU:n ympäristömerkintäjärjestelmän ja EuP-direktiivin uudistamistyössä puututaan kemiallisiin riskeihin ja että työssä otetaan huomioon varovaisuusperiaate. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ

OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ OECD:N NEUVOSTON SUOSITUS OHJEIKSI KULUTTAJANSUOJASTA SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Kuluttajalainsäädäntö, kuluttajapolitiikka sekä säädetyt ja sovitut toimintatavat rajoittavat vilpillistä, harhaanjohtavaa

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot