Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille"

Transkriptio

1 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

2 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Romahtaneita pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Vastuutonta lainaamista. Kestämätöntä elintarviketuotantoa. Ylös syöksyviä energian hintoja. Haavoittuviin kuluttajiin kohdistettuja huijauksia. Taloudellinen lama. Seuraavat eurovaalit käydään kahden Eurooppaa kohdanneen vakavan kriisin varjossa. Taloudessa jo tällä hetkellä monessa maassa lama vaikuttaa suoraan kuluttajiin, joita kalvaa vakava huoli työpaikkojen, ostovoiman, henkilökohtaisten säästöjen, lainojen ja eläkkeiden tulevasta kohtalosta. Ilmastonmuutoksella voi olla vakavia, pitkään kestäviä ja peruuntumattomia vaikutuksia kaikkien elämään tulevina vuosina. Onko asioita, joita voisit Euroopan parlamentin jäsenenä tehdä auttaaksesi lopettamaan nämä kriisit ja voittamaan (takaisin) kuluttajien luottamuksen? Viidellesadallemiljoonalle eurooppalaiselle kuluttajalle Euroopan parlamentti ja Bryssel tuntuvat olevan kaukana heidän arkisesta elämästään ja huolistaan. Tuoreen Euroopan kansalaisille tehdyn kyselyn 1 mukaan vähän yli puolet vastanneista ilmoitti, etteivät he ole kiinnostuneita eurovaaleista monet ovat sitä mieltä, että heidän äänensä ei muuta mitään. Tämä on kaukana totuudesta. Kun suunnilleen 85 prosentista eurooppalaisesta kuluttajalainsäädännöstä päätetään EU:n tasolla, sillä miten europarlamentaarikot äänestävät, on todellista merkitystä kuluttajille ja sillä voi olla suuri vaikutus meihin kaikkiin. Tämän lyhyen oppaan tarkoituksena on solmia sopimus parlamentin ja kuluttajien välille. Oppaassa osoitetaan alueita, joilla MEPit voivat toimia ja muuttaa todella asioita opas on toimintaohjelma, jota toivomme kaikkien ehdokkaiden ja puolueiden voivan tukea. Kuluttajasopimuksella on suora yhteys eurooppalaisten arkielämään; painopisteessä ovat ympäri Eurooppaa toimivien jäsenjärjestöjemme kanssa käytyjen keskustelujen kautta tietoomme tulleet ongelmat, joita kuluttajat ovat kohdanneet tosielämässä. Se kerää yhteen eurooppalaisten kuluttajien keskeiset ongelmat ja suurimmat sinua europarlamentaarikkona odottavat haasteet. Aikana, jolloin kaikkien päätöksentekijöiden on otettava huomioon niiden vaikutukset tuleville sukupolville, kestävän kehityksen käsite on esityksemme kantava teema, joka ei koske pelkästään ympäristöasioita vaan myös haavoittuvien kuluttajien esimerkiksi lasten, vanhusten ja vähäosaisten ihmisten oikeuksia. Ei ole yhtenäisiä eurooppalaisia kuluttajamarkkinoita; odotukset ja huolenaiheet vaihtelevat laajasti EU:n 27 jäsenmaassa. Kuitenkin on olemassa joitakin todellisia EU-tason ongelmia, joihin pitää puuttua välittömästi. Sisämarkkinoiden pitää toimia entistä enemmän kuluttajien edun mukaisesti, sillä kuluttajien tarpeet ovat markkinoiden liikkeelle paneva voima. Nykyisessä rahoitusmarkkinoiden ja talouden tilanteessa on keskeistä, että kuluttajat voivat luottaa ostamiinsa tavaroihin ja palveluihin sekä kansallisella että rajat ylittävällä tasolla. Kuluttajille ystävällisempi Eurooppa on sellainen, jossa kilpailukykyiset markkinat voimistavat kuluttajia oli kyse sitten kotimarkkinoista tai rajat ylittävästä kaupankäynnistä siten että he luottavat ja uskovat hyödykkeiden saatavuuteen, laatuun, turvallisuuteen ja mahdollisuuteen saada hyvitystä vahingoista. Sinun jäljempänä olevia asioita koskevat päätöksesi tarjoavat mahdollisuuden luoda, vahvistaa ja pitää yllä kuluttajien luottamusta Euroopan parlamenttiin ja Euroopan unioniin. Toiveemme on, että noudatat tätä sopimusta, kun olet tullut valituksi. BEUC:in toimiston asiantuntijat ja jäsenemme kautta Euroopan ovat valmiit tukemaan työtäsi toimittamalla yhteenvetoja ja tietoja EU:n politiikoista ja ehdotuksista sekä niiden vaikutuksista aina kun se on mahdollista. Luettelo jäsenistämme ja niiden yhteystiedoista löytyy nettisivuiltamme osoitteesta: 1 Euroopan parlamentin vaalit Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008.

3 ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS Sitoumus Taata, että kaikilla EU:n kuluttajilla on mahdollisuus saada haluamansa energiapalvelut uhraamatta nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeita. Varmistaa, että kulutustavarat ja -palvelut ovat kestävän kehityksen mukaisia ja kaikkien saatavilla. Mahdollistaa kuluttajille helppo tapa toimia kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Suomessa on käytössä kaksi virallista yleistä ympäristömerkkiä: pohjoismainen joutsenmerkki ja EU:n kukkamerkki, lisäksi on käytössä laitteen energiankulutuksesta kertova EU:n energiamerkki. Näiden virallisten merkkien lisäksi on käytössä useita epävirallisia ympäristö-, luomu- ym. merkkejä. Energiaa jokaiselle Mahdollisuus saada kohtuuhintaista energiaa on todellinen huolenaihe kuluttajille, erityisesti monille ikäihmisille ja pienituloisille perheille. Markkinoiden avautumisesta huolimatta kilpailu on pysynyt rajallisena, mikä rajoittaa kuluttajien valinnanvapautta. Tutkimusten mukaan Euroopan energiamarkkinat eivät ole kuluttajien kannalta toimivat; laskut ovat monimutkaisia ja epäselviä, palveluntarjoajia ei ole riittävästi, palveluntarjoajien vaihtamiseksi tarvittavaa tietoa on vaikea saada, hallitusten käytännön toimet kohtuuhintaisen energiansaannin turvaamiseksi eivät käytännössä toimi. Oikaise markkinoiden rakennetta; anna valvontaviranomaisille oikeus tutkia ja säädellä markkinoita. Salli valvontaviranomaisten asettaa tarpeen vaatiessa hintakattoja ja panna kuluttajien oikeudet täytäntöön. Varmista, että kuluttajille annetaan kustannusten ja kulutuksen hallinnan kannalta tarpeellinen tieto selvissä, täsmällisissä ja ajallaan saapuvissa laskuissa ja energiankulutusta koskevissa tiedotteissa (kehyksenä toimii digitaalisia sähkö- ja kaasumittareita koskeva keskustelu). Anna kuluttajille mahdollisuus suorittaa osuutensa tekemällä energiantoimittajien vaihtaminen sekä kuluttajien ja energiantoimittajien välisten riitojen ratkaiseminen helpommaksi. Lisää myös kilpailua markkinoilla. Suojele kuluttajia, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.

4 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kestävän kehityksen mukaiset valinnat helpoiksi Kuluttajat ovat lisääntyvässä määrin halukkaita ostamaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, erityisesti energiaa säästäviä tuotteita vähentääkseen omaa ympäristökuormitustaan. Liian usein hämmentävä tieto ja teollisuuden väitteiden suuri vaihtelevuus tekevät tämän vaikeaksi. Vielä monimutkaisemmaksi tilanteen tekee kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden puute EU:n kaupoissa. Toistaiseksi EU:n aloitteet ovat olleet rajallisia. Kestävä kehitys ei ole vain energiatehokkuutta! Se merkitsee myös vaarallisten kemikaalien vähentämistä, voimavarojen käytön vähentämistä, jätteiden vähentämistä, uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämistä, samoin kuin sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten ottamista huomioon. Tue EU:n strategiaa kuluttajien auttamiseksi tekemään oikeita, kestäviä valintoja tasapainottamalla sääntelyn tavoitteita, positiivisia aloitteita ja tarpeen vaatiessa vapaaehtoisia toimia todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Varmista kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden saatavuus markkinoilla: on tarpeen asettaa tiukat ja kunnianhimoiset tuotestandardit teollisuudelle. Tuotteista pitää tehdä nykyistä kestävämmän kehityksen tuotteita. Erityisesti on varmistettava, että tuotteiden kaikki vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tarjoa kuluttajille menettelytapoja, jotka helpottavat heitä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti, erityisesti säästämään energiaa joko tarjoamalla tietoa ja neuvontaa, taloudellisia kannustimia ja tukea tai parantamalla kestävän kehityksen tuotteiden saatavuutta. Varmista, että kuluttajat saavat parempaa tietoa, joka auttaa heitä valitsemaan nykyistä kestävämmän kehityksen ja energiatehokkaampia tuotteita yksinkertaisten mutta nykyistä kunnianhimoisempien ja dynaamisempien EU:n energiamerkkien ja sekä vahvempien ja paremmin markkinoitujen EU:n ympäristömerkkien avulla. Pyydämme sinua myös hylkäämään teollisuuden omat aloitteet merkintäjärjestelmiksi, koska ne ovat vain omiaan hämmentämään kuluttajia. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

5 RAHOITUSPALVELUT Sitoumus Taata turvallisten, kohtuuhintaisten, avoimien, oikeudenmukaisten ja tehokkaiden rahoituspalvelujen saatavuus. Monet kuluttajat eri puolilla Eurooppaa ovat vakavasti huolissaan henkilökohtaisten talletustensa ja säästöjensä, lainojensa ja eläkkeidensä tulevaisuudesta. Yhä globaalimmaksi käyvässä maailmassa on akuutti tarve sääntelylle, joka suojaa kuluttajaa kaikkialla ja varmistaa rahamarkkinoiden toimivan kaikkien eduksi. Rahoituksen valvonta ja sääntely Tämänhetkinen taloudellinen kriisi on osittanut, etteivät rahoitusvalvontaviranomaiset ole kyenneet havaitsemaan riskejä asianmukaisesti ja asettamaan riskien välttämiseksi tarpeellisia pakotteita. Epävakaassa markkinatilanteessa yksi kuluttajien suurimmista huolista on heidän pankkitalletustensa turvallisuus pankin mennessä mahdollisesti konkurssiin. Vaikka useat jäsenmaat ovatkin jo ryhtyneet toimiin talletusten turvaamiseksi, on selkeä tarve suojella kaikkia eurooppalaisia kuluttajia sekä kansallisella että rajat ylittävällä tasolla. varmista itsenäisten valvontaviranomaisten perustaminen sekä kansallisella että EU:n tasolla suojelemaan kuluttajia kaikilla rahoituspalvelujen alueilla (vakuutus-, sijoitus- ja pankkitoiminta). varmista, että talletussuojan taso nostetaan euroon ja maksuaika lyhennetään kolmeen päivään. Kuluttajan tallettaessa rahaa ulkomaisen pankin paikallisessa sivukonttorissa tulee varmistaa, että raha palautetaan maassa, jossa se talletettiin. Informaatio Tällä hetkellä kuluttajille on tarjolla paljon informaatiota ennen sopimuksen tekoa. Se on monimutkaista eikä siitä ole apua tuotteiden vertailussa eikä oikeiden valintojen teossa. Varmista, että kuluttajille tarjotaan tarvittavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä lyhyessä, ymmärrettävässä, jäsennellyssä ja vertailukelpoisessa muodossa. Kannata yksittäisen, tuotteen riskitasosta kertovan indikaattorin kehittämistä. Neuvonta Rahoitusmarkkinoiden muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi riippumattomasta neuvonnasta on ollut selkeää puutetta. Yleisesti ottaen rahoitusneuvontaa tarjoavat ainoastaan rahoituspalvelujen tuottajat ja usein sitä ei ole sovitettu kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin. Varmista kaikille kuluttajille tarkoitettujen riippumattomien neuvontapalvelujen kehittyminen.

6 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Varmista, että todistustaakka on palveluntarjoajalla (tämä helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia saada korvausta vahingoistaan). Varmista, että riippumaton neuvota on rahoitettu osittain julkisin varoin. Rahoitusvälittäjät Useat rahoitusvälittäjät myyvät monimutkaisia tuotteita ilman mitään muodollista pätevyyttä eivätkä ole vastuussa tuotteidensa virheistä. varmista rahoitusvälittäjien rekisteröintiä, pätevyysvaatimuksia, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja vakuutusturvaa koskevien säännösten harmonisointi. Peruspalvelut kaikille kuluttajille Liian monet EU-kuluttajat syrjäytyvät rahoituksellisesti, koska heitä estetään saamasta peruspalveluja kuten käyttötiliä, säästötuotteita tai vakuutuksia. Erityisesti tämä on ongelmana uusissa jäsenmaissa. Usein kuluttajia pakotetaan tai ohjataan voimakkaasti ostamaan joku rahoituspalvelu, jotta hän saisi toisen, saman pankin tarjoaman rahoituspalvelun (asuntolaina sidotaan koti- tai henkivakuutukseen). Usein myös toisessa maassa asuvalle kuluttajalle ei tarjota rahoituspalveluja ollenkaan. varmista perusrahoituspalvelujen saatavuus kohtuulliseen hintaan ja ryhdy toimiin rahoituksellisen syrjäytymisen poistamiseksi. Kiellä rahoituspalvelujen kytkykauppa, joka käy usein kuluttajille kalliiksi ja estää kilpailua sekä syrjii kuluttajia asuinpaikan tai kansallisuuden perusteella. Maksupalveluiden helpottaminen Me kaikki olemme ainakin kerran kohdanneet maksupalvelujen tarjoajan kanssa ongelmia, jotka ovat liittyneet puutteelliseen informaatioon tai pankkeihin, jotka yrittävät välttää vastuutaan korttivarkauksien yhteydessä tai kohtuuttomiin maksuihin rajat ylittävien rahansiirtojen yhteydessä. Lisäksi pankkikortteja tai automaattimaksuja ei voi käyttää koko Euroopassa samalla tavalla kuin kotimaassa. varmista että kuluttajat voivat helposti maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja Euroopassa, sekä kotimaansa rajojen sisä- että ulkopuolella. varmista, että suoraveloituksesta peritään sama korvaus niin rajat ylittävissä kuin kotimaisissakin maksuissa. Asuntolainat Useimmille eurooppalaisille kuluttajille asuntolainan ottaminen on heidän elämänsä tärkein taloudellinen päätös. Kuitenkin kuluttajaa suojataan paremmin pesukonetta ostettaessa kuin asuntolainaa otettaessa. Tämänhetkinen subprime-kriisi muistuttaa meitä siitä, että asiaan on paneuduttava äärimmäisen huolellisesti. Kuluttajilla ei tosiasiallisesti ole mahdollisuutta ottaa asuntolainaa kotimaansa ulkopuolelta. Käsillä oleva rahoituskriisi on osoittanut, että kuluttajien maksukyvyn huolelliseen arviointiin ja asianmukaiseen riskien arviointiin perustuva lainaaminen on erittäin tärkeää. suojele asuntolainan ottajia. Jos esitetään EU:n lainsäädäntöä, haluamme sitovaa sääntelyä keskeisille alueille kuten ennenaikaiseen takaisinmaksuun, oikeuteen perääntyä sopimuksesta ja kuluttajille annettavaan informaatioon. varmista, että vastuullinen luotonanto, joka keskittyy kuluttajien maksukyvyn realistiseen arviointiin, otetaan osaksi asuntolainoitusta koskevaa lainsäädäntöä. ota kohtuulliset korkokatot käyttöön. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

7 KULUTTAJASOPIMUKSET Sitoumus Vahvistaa kuluttajan oikeuksia ostettaessa tavaroita ja palveluja niin verkossa kuin sen ulkopuolella ja varmistaa nämä oikeudet tulevaisuudessakin. EU:n kuluttajadirektiiviehdotus uhkaa heikentää huomattavasti suomalaisen kuluttajansuojan tasoa. Merkittävämpiä heikennyksiä ovat seuraavat: - tavaran myyjän virhevastuulle suunniteltu kahden vuoden enimmäiskesto heikentää kuluttajan asemaa kestokulutushyödykkeitä (esim. autot, kodinkoneet) ostettaessa. - nykyisen lain mukaan myös aikaisempi myyntiporras (valmistaja, maahantuoja, tukkuliike) on myyjän ohella vastuussa tavaran virheestä. Tämän vastuun poisto heikentää kuluttajan asemaa esim. myyjän konkurssissa. - etämyynnissä (esim. postimyynti, verkkokauppa) myyjä vastaa nykyisin tavaran palautuskuluista, direktiiviehdotuksen mukaan vastuussa on ostaja. Kuvittele ostavasi suosikkikaupastasi tuote, joka rikkoutuu kahden kuukauden kuluttua. Tai tilaat jotain puhelimitse tai verkossa eikä se saavu koskaan tai saapuu vasta kolmen kuukauden kuluttua... Mitä on tehtävissä? Tässä kuluttajan sopimukseen perustuvat oikeudet astuvat mukaan kuvaan. EU:n kuluttajalainsäädäntö on tuonut tärkeitä oikeuksia. Mutta siitä huolimatta on liian monta aukkoa. Lisäksi eräät kohdat pitää sovittaa markkinoiden uuteen kehitykseen. Euroopan talouden ollessa vaikeuksissa on entistä tärkeämpää, että kuluttajia suojataan asianmukaisesti, esimerkiksi oikeudella perääntyä kaupasta, jonka tekoon on käytetty painostusta. Samoin kohtuuttomat sopimusehdot on kiellettävä. Uuden kuluttajadirektiivin oletettiin päivittävän ja luvuilla hyväksyttyä kuluttajansuojalainsäädäntöä siten, että sääntely olisi johdonmukaisempaa ja pysyisi teknisen kehityksen, kuten verkkokaupan ja digitaalisen ympäristön tahdissa. Mutta direktiiviehdotus ei täyttänyt näitä odotuksia, vaan uhkaa johtaa tämänhetkisen EU:n kuluttajansuojalainsäädännön dramaattiseen romahtamiseen, koska kansallisilla hallituksilla ei olisi enää mahdollista pitää yllä tai säätää kuluttajia paremmin suojaavaa lainsäädäntöä. Jotta kuluttajansuojan heikentyminen vältettäisiin EU:ssa, tarvitaan merkittäviä muutoksia ja parannuksia sen varmistamiseksi, että lopullinen laki on kuluttajien etujen mukainen. Paranna ehdotettua kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaa sääntelyä. Muuten joidenkin hallitusten kohtuuttomiksi tai laittomiksi säätämät käytännöt sallitaan uudelleen, jos niitä ei ole mainittu EU:n luettelossa. Anna kuluttajille oikeus valita korjaamisen, korvaavan tuotteen tai hyvityksen välillä tavaran ollessa virheellinen, kuten tilanne on jo joissakin jäsenmaissa. Ota käyttöön valmistajan suora vastuu; ongelmien ilmaantuessa valmistajalla pitäisi olla saman tasoinen vastuu kuin myyjällä. Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus ostaa tuote ulkomailla ja saada se korjatuksi tai huolletuksi paikallisesti valmistajan paikallisella edustajalla. Varmista, että suojelu koskee myös digitaalisia tuotteita. Yhä useammat kuluttajat ostavat tietokoneohjelmia tai musiikkia verkosta, mutta ehdotetussa direktiivissä ei ole sääntöä, jolla varmistettaisiin että kyseiset tuotteet vaihdettaisiin uuteen, korjattaisiin tai hyvitettäisiin niiden ollessa virheellisiä.

8 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Varmista, että autonvuokrausta ja majoitusta koskevat sopimukset otetaan sääntelyn piiriin. Näitä sopimuksia eivät koske tiedonantovelvoitteet eikä oikeus perääntyä sopimuksesta, vaikka kuluttajajärjestöt saavat runsaasti näihin liittyviä valituksia. Ota messuilla ja markkinoilla tehdyt sopimukset sääntelyn piiriin sen varmistamiseksi, että kuluttajat voisivat hyötyä tiedonantovelvollisuudesta ja oikeudesta perua kauppa, koska näissä paikoissa kuluttajat joutuvat usein aggressiivisten myyntimenetelmien kohteeksi. Hyödynnä parempaa kansallista lainsäädäntöä; monissa jäsenmaissa lainsäädäntö tarjoaa kuluttajille parempaa suojelua kuin ehdotettu direktiivi, jonka tulisi saada innoitusta noista parhaista käytännöistä. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

9 ELINTARVIKKEET Sitoumus Auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja helposti, parantaa turvallisen ja terveellisen ruoan saatavuutta ja edistää kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta. Euroopan unioni on tehnyt ruoastamme paljon turvallisempaa. Nyt EU:ta pitää auttaa tekemään ruoasta huomattavasti terveellisempää. Joissakin EU-maissa yli puolet aikuisista on ylipainoisia ja joka viides lapsi on sairaalloisen lihava. Lähes puolet kaikista kuolemantapauksista johtuu sydän- ja verisuonitaudeista ja lähes kolmannekseen näistä syyllinen on ruokavalio. Nämä suuntaukset muodostavat terveydellisen aikapommin. Ruokavaliomme ei ole ainoa tekijä, mutta sillä on merkittävä osuus. Helpotetaan terveellistä valintaa Kuluttajat ovat tulossa entistä tietoisemmiksi ruokavalionsa ja terveytensä välisestä yhteydestä, mutta epäselvä ja ristiriitainen tieto hämmentää heitä usein. Kuluttajien riittävälle tiedolle perustuvaa päätöksentekoa pitää helpottaa. Ja kun entistä useammat kuluttajat ostavat terveellisiä tuotteita, teollisuus rohkaistuu vastaamaan kysyntään. Panosta terveellisten ja kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden saatavuuden parantamiseen ja niiden tuomiseen kaikkien kuluttajien saataville, erityisesti vähäosaisten perheiden. Varmista, että kuluttajille on tarjolla selkeää ja johdonmukaista tietoa pakollisissa, yksinkertaistetuissa ja värikoodatuissa merkinnöissä pakkauksen etupuolella olevissa merkinnöissä, jotka korostetusti tuovat esiin neljän terveyden kannalta keskeisen ravintoaineen määrän (rasva, tyydyttynyt rasva, sokerit ja suola) sekä pakkauksen takapuolella sijoitetuissa ravitsemusmerkinnöissä, joissa on edellä mainittujen tietojen lisäksi elintarvikkeen sisältämästä energiasta, proteiineista, hiilihydraateista, kuiduista ja transrasvahapoista. Ravitsemusmerkintöjen pitää olla helppolukuisia, tekstin pitää olla riittävän suurta ja kontrastin riittävän voimakas.

10 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Suojellaan lapsia Koska Euroopassa noin 14 miljoonaa lasta on joko ylipainoisia tai sairaalloisen lihavia, meidän tulee vähentää lapsiin ja heidän vanhempiinsa kohdistettua painetta ostaa tuotteita, joiden rasva-, sokeri- tai suolapitoisuus on korkea. Kyse ei ole pelkästään televisio- tai aikakauslehtimainonnasta, vaan myös muista myynninedistämisen muodoista kuten verkkomainonnasta, sponsoroinnista, kilpailuista, tekstiviestimainonnasta ja jopa epäterveellisen ruoan menekkiä edistämään pyrkivästä tuotesijoittelusta elokuvissa. Vaadi rajoituksia lapsille suunnattuun korkean rasva-, sokeri- tai suolapitoisuuden sisältävien ruokien ja juomien markkinointiin. Näiden rajoitusten piiriin tulisi kuulua kaikki kello 6:n ja 21:n välillä tapahtuva televisiomainonta ja muu televisiossa tapahtuva myynnin edistäminen ja kaikki ohjelmat, joiden katsojista yli puolet on lapsia. Rajoitukset tulee laajentaa koskemaan kaikkia markkinoinnin muotoja. Eurooppalaisten lasten terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi teollisuuden vapaaehtoisen itsesääntelyn varaan. Pidetään ruoka terveellisenä Eurooppaa ja 1990-luvuilla järisyttäneiden elintarvikeskandaalien jälkeen Euroopan unioni ja Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto ovat tehneet hyvää työtä. Mutta voimaansaatetut säännökset ovat tätä nykyä hyökkäyksen kohteena. Säännökset pitää panna asianmukaisesti täytäntöön eikä niitä saa heikentää missään olosuhteissa. Ota kuluttajien turvallisuus ja hyväksyntä täysimääräisesti huomioon kehitettäessä EU:n uusia elintarviketeknologioita koskevia politiikkoja mukaan lukien eläinten kloonaus ja nanoteknologiat (valmistusaineiden pienentäminen nanomittakaavaan). Estä EU:n elintarvikehygieniasääntöjen heikentäminen. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

11 DIGITAALINEN MAAILMA Sitoumus Voimistaa kuluttajia esittämään keskeistä roolia turvallisilla, oikeudenmukaisilla ja kilpailukykyisillä digitaalisilla markkinoilla. Uudet viestintäteknologiat ja uudet tavat hankkia tietoa ovat muuttaneet elämämme. Mutta yhtä hyvin kuin ne ovat hyödyksi, ne aiheuttavat lisääntyvässä määrin huolta turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Ne joilla ei ole varaa hankkia pääsyä tietoyhteiskuntaan, huomaavat joutuneensa syrjäytetyksi. Heidän pääsynsä markkinoille, työpaikkoihin, kulttuuri- ja opetustarjontaan on rajoitettua. Europarlamentaarikkona sinulla on runsaasti tilaisuuksia tehdä todellisia parannuksia digitaalisten kuluttajien arkielämään. Suomessa suurimmat julkisuuteen tulleet laskut verkkovierailusta siirrettäessä dataa ulkomailla ovat olleet euron suuruisia. Yksityisyyden suoja Tiesitkö, että kaupalliset toimijat ja hakukoneet ovat selvillä siitä, mitä sinä katsot internetissä ja mistä tuotteista olet kiinnostunut? Tai että radiotaajuinen etätunnistustekniikka (RFID) mahdollistaa kauppojen seurata etäältä yksittäisten asiakkaidensa ostotottumuksia kaupassa? Monilla meillä on profiili niin sanotuissa sosiaalisissa verkostoissa; voimme pitää yhteyttä ystäviin verkossa, mutta mihin hintaan? suojaa kuluttajan yksityisyyttä velvoittamalla internetoperaattorit ja verkossa toimivat yritykset, kuten pankit ja hakukoneiden tai sosiaalisten palveluiden kaltaiset toimijat, noudattamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, tarjoamaan turvallisempia ja luotettavampia verkkoja ja tiedottamaan kuluttajille kaikista tietoturvan loukkauksista. tarjoa kuluttajille paremmat mahdollisuudet saada heidän henkilötietojensa keräämistä ja säilyttämistä koskevaa tietoa sekä mahdollisuus toteuttaa oikeutensa ja tehdä todellisia, tietoon perustuvia valintoja siitä luovuttaako henkilötietojaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että RFID-teknologian käytön tulisi olla kuluttajille täysin avointa.

12 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Oikeudenmukainen tasapaino aineettomien oikeuksien haltijoiden ja kuluttajien oikeuksien välillä Samalla kun teosten tekijöille ja esittäjille pitää luonnollisestikin turvata oikeus saada työstään korvaus, kuluttajien pitää sallia käyttää digitaalisia aineistoja kohtuullisella tavalla selkein ehdoin. auta varmistamaan, että uudenlaiset lisenssit sekä yhteensopivat ja avoimet tekniset toimenpiteet otetaan käyttöön siten, että kuluttajilla on riittävästi hyviä mahdollisuuksia laillisiin valintoihin. vastusta kaikkia askeleita, joilla internet-operaattoreista pyritään tekemään verkkopoliiseja aineettomien oikeuksien valvomiseksi, esimerkiksi niin sanottua kolmesta virheestä ulos -mallia. Tällaiset toimenpiteet ovat suhteettoman voimakkaita, loukkaavat yksityisyyttä, ovat sattumanvaraisia ja epäoikeudenmukaisia. Sähköisen viestinnän puitteiden asettaminen Luettelo ongelmista, joita kuluttajat kohtaavat arkipäivässään on pitkä: vaikeus vertailla eri operaattorien hintoja, puute kilpailevista tarjouksista, monimutkaiset, palveluntarjoajan vaihtamista vaikeuttavat menettelytavat, yksipuoliset sopimukset tai valtavat verkkovierailuun perustuvat yllätyslaskut kuun lopussa, kun on siirretty dataa ulkomailla. vahvista kuluttajille uudelleen oikeus saada hyöty teknologian kehittymisestä. Varmista, että innovaatiot eivät heikennä markkinoiden rehellistä kilpailua eivätkä kuluttajaa suojaavaa lainsäädäntöä. Paranna markkinoilla saatavilla olevien tarjousten ja hintojen selkeyttä ja salli kuluttajien vaihtaa operaattoria vaivatta, ilman että heidät blokataan käytännön vaikeuksilla, kuten puhelinnumeron siirron pitkällä odotusajalla. varmista, että tietoliikenneverkko- ja palveluoperaattorit takaavat kuluttajille oikeuden päästä kaikkiin sisältöihin sekä lähettää ja vastaanottaa kaikkia sisältöjä sekä käyttää kaikkia palveluja tai sovelluksia. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

13 TERVEYS Sitoumus Asettaa kuluttajien terveys etusijalle: edistää korkealaatuista terveystietoa ja terveydenhuoltoa kaikille. Terveyspalvelujen tarjoaminen on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta on paljon asioita, joita EU tekee ja vielä enemmän asioita, joita se voisi tehdä suojellakseen ja edistääkseen kansalaistensa terveyttä. Jotta varmistettaisiin, että lääkkeitä koskevat politiikat heijastavat käyttäjien, eivätkä pelkästään teollisuuden etuja, ratkaiseva ensimmäinen askel on siirtää vastuu lääkkeistä Euroopan komission sisällä yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolta terveys- ja kuluttaja-asiain pääosastolle. Parempaa potilasinformaatiota Potilaalla on oikeus puolueettomaan, vertailukelpoiseen ja korkealaatuiseen tauteja, hoitoja ja lääkkeitä koskevaan tietoon, jotta hän voisi tehdä tietoon perustuvia valintoja. Tämä oikeus on kyseenalaistettu. Varmista, että lääkeyritysten ei sallita markkinoida reseptilääkkeitä suoraan kuluttajille niiden tavoitteena on ainoastaan lisätä myyntiä. Suojele kuluttajia harhaanjohtavalta terveystiedolta. Turvalliset ja innovatiiviset lääkkeet Lääkkeet pelastavat ihmishenkiä, mutta niillä voi olla myös vakavia sivuvaikutuksia. Lääketeollisuudessa on myös puutetta innovaatioista, sillä yritykset käyttävät markkinointiin enemmän rahaa kuin tutkimukseen. tee kuluttajille helpommaksi ilmoittaa sivuvaikutuksista suoraan kansallisille viranomaisille ennakoivien ja helppojen järjestelmien välityksellä. Vaadi lisätoimia internetissä markkinoituja väärennettyjä lääkkeitä vastaan, sillä ne voivat olla vaarallisia. Paranna lainsäädäntöä innovaatioiden rohkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että uusilla lääkkeillä on entistä enemmän hoitovaikutusta.

14 Kuluttajien luottamuksen voittaminen Selkeät potilaan oikeudet Eurooppalaiset potilaat liikkuvat yhä enemmän, mutta he eivät aina tiedä, mitkä ovat heidän oikeutensa terveyspalveluihin asuinmaassa tai ulkomailla. varmista, että kaikissa jäsenmaissa kuluttajilla on saatavilla korkealaatuiset terveydenhuoltopalvelut ja että he ovat tietoisia oikeuksistaan ja keinoista toteuttaa ne. Kehitä selkeä oikeudellinen kehys potilaan oikeuksille rajat ylittävässä terveydenhuollossa, erityisesti hyvitysten, tiedonantovelvollisuuden, valitusten käsittelyn ja hoidon jatkuvuuden osalta. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

15 TURVALLISUUS Sitoumus Varmistaa entistä turvallisemmat tuotteet sekä vähentää kuluttajien ja ympäristön altistumista vaarallisille kemikaaleille. Terveellinen ympäristö ja turvalliset tuotteet ovat kuluttajille elintärkeitä, erityisesti kaikkein haavoittuvaisimmille kuluttajille, kuten lapsille. Turvallinen kosmetiikka Yllättävää kyllä, kosmetiikka ja terveydenhoitotuotteet kuten saippuat, hammastahnat ja shampoot saavat sisältää aineita, jotka voidaan yhdistää allergioihin, hormonaalisiin häiriöihin ja jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. EU:n uusien kosmetiikkaa koskevien säännösten ollessa juuri nyt käsiteltävinä EU:n toimielimissä on juuri nyt oikea aika asettaa kuluttajien terveys ja turvallisuus etusijalle. tue asianmukaista ja riittävää kosmetiikkatuotteissa käytettyjen kemiallisten aineiden turvallisuusarviointia ennen tuotteiden tuomista markkinoille. Rohkaise ilmoitettujen epäsuotuisten vaikutusten parempaa seurantaa. varmista, että nanopartikkelit alistetaan tiukkaan turvallisuusarviointiin ennen kuin niitä voidaan käyttää kosmetiikkavalmisteissa ja varmista, että ne ilmoitetaan tuotteiden valmistusaineluettelossa. esitä tiukkoja sääntöjä monien tällä hetkellä kosmetiikkavalmisteista löytyvien epäilyttävien väitteiden paremmaksi sääntelemiseksi. Vaarallisille kemikaaleille altistuminen mahdollisimman vähäiseksi Ihmiset viettävät keskimäärin 80 prosenttia ajastaan sisätiloissa, missä ilma saattaa ajoittain olla viisi kertaa saastuneempaa kuin ulkona, mikä johtuu esimerkiksi tietokoneista, televisioista, huonekaluista tai verhoista erittyvistä kemikaaleista. Huolimatta viimeaikaisista EU:n kemikaaleja koskevista toimista huolenaiheita on yhä olemassa, erityisesti niiden aineiden kasautuvista vaikutuksista, joille me kaikki altistumme. vähennä vaarallisten kemiallisten aineiden kuluttajille ja ympäristölle aiheuttamaa riskiä kieltämällä vaarallisimpien aineiden käyttö kulutustavaroissa kuten leluissa, lastenhoitotuotteissa, tekstiileissä tai kosmetiikassa tai vähennä niiden käyttöä mahdollisimman paljon. Kehittele strategia kemikaalien aiheuttamien riskien vähentämiseksi komission sisäilman laadun parantamiseen tähtäävän työskentelyn yhteydessä. varmista, että sääntelyn aukot tukitaan ja että nanoteknologioiden ympäristölle ja kuluttajille aiheuttamiin riskeihin puututaan asianmukaisesti.

16 Kuluttajien luottamuksen voittaminen varmista että meneillään olevassa EU:n ympäristömerkintäjärjestelmän ja EuP-direktiivin uudistamistyössä puututaan kemiallisiin riskeihin ja että työssä otetaan huomioon varovaisuusperiaate. Vaikuta toimessasi europarlamentaarikkona

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja Eurooppa-neuvoston kokous 22.5.2013 Uusia realiteetteja globaaleilla energiamarkkinoilla Finanssikriisin vaikutus

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda Osa Eurooppa 2020 strategiaa, sis: Digitaaliset sisämarkkinat Yhteistoimintakyvyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201500311 LAVO Leinonen Antti 24.08.2015 Asia Komission julkinen kuuleminen digitaalisen sisällön ja tavaroiden sähköisen kaupan sopimussäännöistä Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Seinäjoki 20.9.2017 Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, @GrekinSatu Suomen Yrittäjät #yrittäjät #hankintaneuvonta Hankintalain tarkoitus on saada

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen 1 Hanselin hankintapalvelut Puitejärjestelyt Kilpailutukset hankintayksikön puolesta Tulossa: Sähköiset työkalut omien kilpailutusten tekemiseen ja puitejärjestelyjen

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201700248 LAVO Kummoinen Katri 01.09.2017 JULKINEN Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Kokous U/E/UTPtunnus E 77/2016 vp Käsittelyvaihe

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Hämeenlinna 3.10.2017 hankinta-asiamies Timo Ilomäki Hämeen Yrittäjät Yritysrakenne Suomessa on mikroyritysvaltainen 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

T E R H O N E V A S A L O

T E R H O N E V A S A L O K Ä Y T T Ä J Ä T I E T O J E N H A L L I N N O I N T I H U O M I S E N P A L V E L U I S S A K O K O N A I S U U D I S T U S E U : N T I E T O S U O J A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö S S Ä T E R H O N E V A

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot