Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä"

Transkriptio

1 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki sellaiset, jotka koskivat turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämistä. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Vapautettava pienet yritykset joissa omistajat vastaavat henkilökohtaisella omaisuudella myöskin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kaikille koulutus (tiedostava) säännöllisesti, pakko ilmoittaa nimi viranomaisille. Koulutusmateriaalin parantaminen. Yhteistyön lisääminen toisten turvallisuusneuvonantajien kanssa. Lisää yhteistyötä jäsenyritysten neuvonantajien välillä. Kuinka tarpeellinen yrityksessä, jossa on isäntä ja pari renkiä. Lisäkoulutusta. Lisää koulutusta. Lisää vinkkejä mistä saa tietoa vaarallisista aineista esim. Netistä. Oma ADR-neuvonantaja voisi pitää täydennyskoulutus kokeet. Pienessä, esim. meillä, 1 auton yrityksessä tuottaa pelkästään pyrokratiaa. Kuljettajien ADR paljon tärkeämpi nehän siinä tilanteessa ovat toimijoita. Päivittää sääntöjen tietoa. Koulutusta ja keskustelua. Typerän, rahaa maksavan systeemin poistaminen on ainoa järkevä teko. Sopii ainoastaan suuriin yrityksiin, meidän yhden säiliöauton firmassamme ollut lähinnä turha. Valmiiksi säädeltyä. Yhden auton yrityksessä ei mitään merkitystä koko asialla (kun yrittäjä itse osallistuu ajamiseen). Yrityskoko 4-10 henkilöä: Kysymysten kynnys alennettava. Pieni yritys hakee vasta uomiaan myös tällä alueella. Edustamassani yrityksessä suoritetaan hyvin vähän ADR-kuljetuksia. Määräykset unohtuu kun tietoa ei tarvita jokapäiväisesti. Jokin tapa saada tietoa uusista määräyksistä. En osaa sanoa. henkilöstön koulutus (lisääminen). Jatketaan näin. Koulutuksen ja seurannan lisääminen. Koulutuksen lisääminen, oman ammattitaidon kohottaminen. Koulutus, työtapojen seuraaminen ja mahd. parantaminen. Koulutusseurannan kehittäminen. Kuukausiraporttien teko helpommaksi käyttäen hyväksi ATK:ta. Vuosisuoritteet pitäisi saada suoraan kuljetusten antajilta tuotteittain. Laatujärjestelmät ja turvallisuusneuvonantajajärjestelmä tiiviimmäksi. Poistetaan päällekkäiset toiminnot. Liiketoiminta jo myyty, missä tarvittaisiin turvallisuusneuvonantajaa, mutta halutaan pitää edelleen yllä asiaa muun liiketoiminnan osalta, koska myös muussa toiminnassa tapahtuu vaaratilanteita joskin erilaisia. Haluan nitoa sitä edelleen yhteen muuhun laatu- sekä ympäristöasioihin eikä yhdeksi erilliseksi osa-alueeksi. Nykyinen hyvä. Ok. Omat lomakkeet. Paljon turhaa paperityötä jokaisessa pienessä firmassa. Pienessä yrityksessä helppo pitää langat käsissä.

2 2 Pitkään alalla olleille autoilijaisännille oikeus toimia turvallisuusneuvonantajina yrityksissään. Suora tiedostus turvallisuusneuvonantajille. sähköposti, omat www-sivut tms. Tarpeeton näin pienissä yrityksissä. Turvallisuusasioista keskustelua työntekijöiden kanssa, sekä ajatusten vaihtoa Turvallisuusneuvonantajan ei tulisi keskittyä muuhun kuin säädöksissä mainittuihin tehtäviin päätoimisesti. Turvallisuusneuvonantajille tulisi automaattisesti postittaa/lähettää tiedotteet muutoksista. Valmiiden tarkastusraporttien kehittäminen, asiakirjat, kalusto, varusteet, toiminnat ja ohjeiden noudattaminen. Yksinkertaistaa säädöksiä. Yrityksemme VAK-tuotteiden osuus on marginaalinen ja volyymiltaan pieni. Neuvonantajajärje s- telmän koe ehkä turhan laaja pienimuotoiseen toimintaamme. Yrityskoko henkilöä: Toimen hoitaminen tulisi näkyä myös palkkauksessa, sillä kyseinen toimi aiheuttaa Paljon lisätyötä sekä asiaan perinpohjaista perehtymistä. Asioiden tehostettu käsittely sekä "auditointi" että erityisesti Case tapauksissa. Hyvän infomateriaalin laatiminen heti casea varten. Tehokas vuoropuhelu (kyselyihin riittävät palautteet). Avoin suhtautuminen asioihin sekä kiinnostuksen osoittaminen henkilöstön kyselyihin. Aikaa lisää, jotta voisi hoitaa työn kunnolla. Aikaa paneutua tehtävään voisi olla enemmänkin, jotta sen pystyisi hoitamaan paremmin. En enkel och lättläst intruktion med bilder och text som inte "skrämmmer" läsaren med paragrafer och som i sin tur hänvisar till tyngre facklitteratur. Enemmän aikaa k.o. asioiden hoitamiseksi. Johdon tuettava, annettava ohjeita mitä halutaan saavuttaa (tai vain tehtävä mahd. vähän mitä laissa vaaditaan). Joku tekisi edes jotain. Kaksi lisäkaveria koulutettava heti, koska toimin yrityksessä IT-vastaavana. Oma työni ei liippaa VAK-kuljetuksia yhtään. Kehitettävä ennakoivaa ajattelutapaa. Kehitetään koko ajan Lisää koulutusta ja vastuuhenkilöitä omille tulosyksiköille. Olisi hyvä jos jokin ATK-ohjelma löytyisi. Olisi hyvä saada enemmän työajasta tähän osa-alueeseen. Pienessä yrityksessä, joissa vaarallisten aineiden osuus on pieni, toiminta turv. neuvonantajana on lähinnä turhauttavaa. Tuntuu, että kallis koulutus menee hukkaan, koska tietoja ei käytännössä tarvita. Selkeät ohjeet. Tarkempi toimenkuva. Tarve: Enemmän aikaa paneutua asioiden hoitoon ja selvittää eri osa-alueiden turv. riskit. Samoin muiden työntekijöiden koulutukseen enemmän aikaa. Täytyisi tosiaan luoda kaavakkeet sisäisiä tarkistuksia varten ja pitää niitä säännöllisesti. Vähenee entisestään. Yrityksemme keskittyy Elintarvike- ja Metsäteollisuuden tuotteiden kulje t- tamiseen. Yrittää runnoa ajatus kaiken automatisoimisesta läpi. Yrityksen johto pitäisi kiinnittyä enemmän huomiota siihen. Yrityskoko henkilöä: Arvostusta enemmän. Lisää asennekasvatusta kaikilla tasoilla. Tehtävien tarkentaminen jatkossa. Aikaa tehtäviin paneutumiseen liian vähän. Asiasta pitäisi informoida paremmin tehtaassa eli saattaa asiaa yleisempään tietoisuuteen.

3 3 Asiat keskitetty niin kaikki tietävät keneltä kysyä jos epätietoisuutta. Enemmän aikaa ko. tehtäviin. Enemmän aikaa tehdä ja vähän tunnustusta. Ilmeisesti on kohtuullisen hallitussa tilassa, mutta seurataan muutosten vaikutuksia. Pitäisikö neuvonantaja nimittää. Johdon sitoutuminen yhtä tehokkaasti kun laatu ja ympäristö järjestelmiin. Järjestelmän tulisi olla niin helppo, että "tavallinen työntekijä" pääsisi juonesta kiinni. Internetistä saatava tarkastuslomake on jotenkin niin yks inkertainen, että sen avulla ei löydy kehityskohteita. Kertauskursseja syytä käydä. Lisäaikaa nipistettävä tarkastusten tekemiseksi ja toiminnan seuraamiseksi. Lisää actionia. Onnistuminen antaa arvostusta/asemaa/valtaa. Määrät suhteellisen pieniä, joten nykykäytäntö riittävä. Neuvonantajaa voisi käyttää enemmän. Oma aktiivisuus paras kehittämisen tae, mutta aikaa ei ole. Töiden rationalisointia... Oman yritykseni osalta turvallisuusneuvonantajatoiminta on melko vähäistä, koska yrityksemme ei varsinaisesti työskentele vaarallisten aineiden kanssa. Yhteys asiaan löytyy pikemminkin siitä, että yrityksen (tiehallinto) hallinnoimalla tieverkolla kuljetetaan huomattavia määriä vaarallisia aineita. Näiden kuljetusten reittejä ja kuljetusmääriä kyllä seurataan kohtuullisen tarkasti. Reittien, ainetyyppien ja kuljetusmäärien perusteella voidaan arvioida mahdollisia riskejä ja myötävaikuttaa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuden parantamiseen niin kuljetusten kuin ympäristönkin kannalta. Toiminnan tehostamiseksi tulee toiminta-alueen sisällä tiivistää ko. asioiden kanssa toimivien tahojen yhteistoimintaa (tiehallinto...ympäristökeskus...lääninhallitus...kuntien pelastusla i- tokset...merkittävät kuljetusten suorittajat jne.). Palvelua pitäisi pystyä myymään tuotteita lähettäville asiakkaille. Nykyisin järjestelmä aiheuttaa vain kuluja yrityksessä, koska asiakkaat eivät ole selvillä järjestelmän tarpeellisuudesta, eivätkä kilpailutilanteen vuoksi suostu maksamaan ylimääräisiä kuluja. Pitäis olla enemmän tietoa ja alkaa perehtyä asiaan! Selkeämpi rooli, vastuu ja resurssit. Sisäistä koulutusta. Tiedon kulku lähettäjiltä on ontuu jatkuvasti. Tiedottaminen pakolliseksi. Tähän asti ei ole huomioitu työnkuvassa, palkassa vain minimaalisesti, ja joutunut tarjoamaan palvelua asiakkaalle saamatta henkilökohtaisesti mitään palkanlisää tai tehtäväkuvan muutosta. Heikentää motivaatiota. Ei halukkuutta tarjota enää lisää palvelua asiakkaille. Uusi asia pienessä yrityksessä vaatii etenemistä pienin askelin. Vaihteleva käytäntö, sisäänajo vaatii lisää efforttia ja tiedotusta. Yrityskoko henkilöä: Enemmän aikaa työn tekemiseen, parantaa omaa tiedottamista, tehdä tarkastuksia enemmän. Pidetään yhteyttä tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeen samoissa tehtävissä toimiviin enemmän. Varataan VAK-asioiden hoitoon enemmän aikaa delegoimalla rutiinitehtäviä muille. Valittu "tie" vaikuttaa lupaavalta. Yrityksen johtoasemassa olevien olisi hyvä kiinnostua enemmän myös näistä asioista. Se parantaisi yhteistyötä ja antaisi potkua ja motivaatiota neuvonantajille, kun heidän työtään arvostetaan ja ollaan kiinnostuneita. Konsernin eri toimipaikkojen välisellä vuorovaikutuksella ja neuvonantaja tapaamisilla voidaan oppia toisiltamme ja saada myönteistä kehitystä aikaan. Enemmän tiedotusta yleensäkin vaarallisten aineiden käsittelystä ja mahd. seuraamuksista jos ohjeita ei noudateta. Turv. neuvonantajaa ei uskota. Pitäisi kouluttaa tehtävään myös varamies. Tietotaidon lisääminen esimiehille, jotta he voivat hoitaa vielä enemmän tarkastuksia, korjauksia, yms. Hakee varmaan vielä toimintamallia, koska asia loppujen lopuksi vielä uutta.

4 4 Avoimen keskustelun lisääminen entisestään, ideat 'kentältä' tervetulleita + niiden kehittäminen. Ei oikein hyvin onnistu muun työn ohella, ainakaan meidän tasolla. Enemmän aikaa hoitaa turvallisuusneuvonantajan tehtävien hoitoon. Tulisi olla aikaa sisäisten tarkastusten tekemiseen. Vaarallisten aineiden kuljetusketjuun osallistuvien henkilöiden koulutusta tulisi lisätä/ jatkaa. Enemmän koulutusta ja asioista tiedottamista. Enemmän yhteistyötä sidosryhmien kanssa (kuljetusliikkeet, pakkausten valmistajat, asiakkaat). Erikseen kiitos koulutusohjelmasta "VAK- koulutus yrityksissä". Johdon tuki. Kontakteja voisi olla enemmän, vaikka ei mitään olisi sattunutkaan. Ennaltaehkäisy on hyvää hoitoa! Saamme vuosiraportin pois viedyistä aineista, muuta vuosikertomusta emme turv. neuvonantajalta saa. Koska toiminta tapahtuu otona, niin kaikenlainen oma panostus tapahtuu myös omalla ajalla, josta ei tietenkään makseta. Arvostusta tulisi nostaa jollakin tavalla. Vaikea asia yrityksessä, jossa asiat on hyvällä mallilla. Koulutuksen lisääminen. Kuljetuksien ja varastoinnin lähentäminen. Kuljetusturvallisuusteamit, jossa jäsenet eri tuotantolaitoksistamme. Käytettyjen tyhjien ja va jaiden astioiden merkitseminen ja aineiden luotettava tunnistaminen. Esim. rakennustyömaat. Lienee kunkin yrityksen oma asia, resurssi- ja toiminnan laajuuskysymys. Mahdollinen neuvonantajatoiminnan ulkoistaminen jotta voidaan vapauttaa resursseja olennais iin tehtäviin ja toisaalta saada puolueeton arvioija toiminnalle. Ulkoistamista ei kuitenkaan suorittaisi siten, ettei yrityksellä itsellään olisi neuvoantajatutkinnon suorittanutta henkilöä/henkilöitä. Mielestäni järjestelmä on hyvä ja valmis. Toiminnan tehokkuus riippuu täysin toteuttajista. Muutakin koulutusta on saatava kuin turvallisuusneuvonantajatutkinto. Asia on vireillä. Olemme koulutusorganisaatio, joka pyrkii seuraamaan aikaansa. Tarvitsisimme tietoa vaarallisten aineiden käsittelystä ilman tutkintopainotteista koulutusta. Oma asenteeni positiivinen, mutta pitäisi saada aikaa, jotta voisi järjestää koulutuksen sekä muut em. tehtävät asiaankuuluvalla tavalla. Saisi näkyä paremmin vastikkeessa ;) palkassa. Säännölliset raportit johdolle. Tarkennuksia vastuualueissa = kuka kenenkin vastuulla. Tarvitsisi saada aikaa hoitaa tehtäviä, sekä valtuuksia korjata puutteet. Tiedotettava paremmin keneltä voi kysyä jos on epäselvää. Tiedotusta lisättävä. Hajautettava töitä useammalle ihmiselle. Tarvittaisiin toinen turvallisuusneuvonantaja, joka vastaisi esim. luokista 1-9, kun itse olen vain yhteen luokkaan pätevä. Toimii hyvin nykymuodossaan. Tuotannon johdon aktiivisuus hyödyntää turvallisuusneuvonantajan tietotaitoa. Turvallisuusneuvonantajalla pitäisi olla enemmän aikaa hoitaa kyseistä tehtävää oman toimen ohella. Täytys olla aikaa lisää. Vakanssi sellutehtaalla pakollinen! Ei tärkeä asia, koska kuljetustoiminta n myyty kokonaan ulkopuolisille. Varuskunnassa pitäisi olla oma koulutuksen saanut turvallisuusneuvonantaja. Toimipaikkana kuljetuskeskus. Yrityksen pitäisi järjestää aikaa turvallisuusneuvonantajana toimimiseen, jos se todella haluaa siihen oman työntekijänsä. Ylityöt eivät kuitenkaan tule kysymykseen. Muut työtehtävät ovat oikeastaan lisääntyneet tänä aikana.

5 5 Yrityskoko yli 1000 henkilöä: Enemmän aikaa asioiden hoitoon(oto hommia) Jollakin tavalla on itseään turvallisuusneuvonantajana mainostettava, jotta epäselvissä tapauksissa osataan ottaa yhteyttä. Jätemäärien ja raportoinnin reaaliaikainen toteutus kustannusten kurissa pitämiseksi. Keinoja etsitään, kuin voitaisiin helposti täyttää lain mukanaan tuomat velvollisuudet. Linjaorganisaation vastuualueella on ns. jätevastaavat. Näille vuosittain suunnattu koulutuspäivä (1/2 -päivää) mitä uutta? Kertausta. Neuv. antajille silloin tällöin perehdyttäminen uudelleen aiheeseen. Tutustuminen hyvin oman yrityksen VAK:een. Tiedotus laajemmin, koulutus ja aktivointi. Toimintajärjestelmän vastuutuksiin mukaan. Tulee liittää osaksi yksikön toimintajärjestelmää. Uudelleen organisointi paikallisesti. Yrityksen johto ei ole luonut edellytyksiä toimia neuvonantajana. Tämä asia eriytetty muusta turvallisuusorganisaatiosta toimintaa jonka päivittäiset tehtävät ovat liiketoiminnan hoitamisessa/linjavastuussa. Ei ehdi/ja ksa paneutua toisten vastuulla olevien alueiden kehittämiseen, kun ei ehdi toteuttaa kaikkia kehitystoimenpiteitä edes omalla vastuualueella. Aikaa sen vaatimalla tavalla olisi annettava. Ei ainakaan toistaiseksi. Neuvonantajien keskinäistä yhteydenpitoa on parannettava. Lisäksi neuvonantajalle olisi perusteltua delegoida enemmän päätösvaltaa; nyt se perustuu henkilön muuhun kuin neuvonantaja - asemaan. Näkyvyyttä lisättävä roimasti. Sitkeyttä tehtävien hoitoon vaaditaan. Ajatuksena luoda konsepti, jonka mukaan toimitaan joka paikassa yrityksen sisällä. Asiakkaille pakko antaa tietoa, lyhyitä koulutustilaisuuksia, jotta ymmärtävät omat vastuunsa ja oppivat hakemaan tietoa yms. -> oma neuvonantaja noin esimerkiksi.

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset.

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi ei muita kommentteja -tyyliset vastaukset. 1 Muita kommentteja Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Homma on mennyt liian hienohipiäiseksi.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ALUEKUMPPANUUDEN HALLINNON VAIHTOEHDOT

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ALUEKUMPPANUUDEN HALLINNON VAIHTOEHDOT Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ALUEKUMPPANUUDEN HALLINNON VAIHTOEHDOT Elviira Hakkarainen, Mikko Pirttilä (toim.) Turun ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma 2004 Lukijalle

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot