Petri Bono, johtaja, HYKS Syöpäkeskus (vas. kuvassa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petri Bono, johtaja, HYKS Syöpäkeskus (vas. kuvassa)"

Transkriptio

1 Novartis Kitchen Forum klo , Espoo Novartis Kitchen Forum on epämuodollinen terveysalan vaikuttajille suunnattu keskustelu- ja verkottumistilaisuuksien sarja. Sarjassaan kolmas Kitchen Forum kutsui osallistujat keskustelemaan siitä, miten yksilöllisen lääketieteen keinoin voitaisiin antaa potilaalle parasta mahdollista hoitoa julkisen terveydenhuollon rajallisilla resursseilla. Tiivistelmä puheenvuorojen ja paneelikeskustelun sisällöstä Petri Bono, johtaja, HYKS Syöpäkeskus (vas. kuvassa) Yksilöllinen lääketiede on globaali trendi. Äskettäin muun muassa Barack Obama linjasi, että USA vie terveydenhuoltoaan yksilöllistyvään suuntaan. Kysymys kuuluu, mitä annettavaa Suomella on. Vahvuutemme pienenä maana on ketteryys ja se, että voimme tehdä tiettyjä asioita hyvin. Esimerkiksi biopankit ja rekisterit nousevat tällä hetkellä selvästi esiin Syöpäkeskukseen, yliopistoon ja Molekyylilääketieteen insituuttiin tulevissa yhteydenotoissa.

2 Konkreettisena esimerkkinä meillä on yli 50 vuoden kokemus syöpärekisteistä, joihin viedään käytännössä kaikkien Suomen syöpäpotilaiden tiedot. Rekistereitä tulee kehittää edelleen ja yhdistää biopankkeihin. Näin voimme tarjota kansainvälisesti jotain, mitä muualla ei ole. Vanhan, valtakunnallisen lakisääteisen syöpärekisterin lisäksi meillä on myös uudempia hoitotietoja yksilöllisesti hoidetuista potilaista. Esimerkiksi Kimmo Porkan pystyttämä kansallinen hematologinen rekisteri on yksi maailman suurimmista, ja hän saakin jatkuvasti ulkomailta yhteydenottoja. Kuvailemani työ liittyy sekä tutkimusinfraan että syövän alan tuotekehitykseen ja se tuo potilaille parempaa hoitoa. Kun rekisteri on kiinnostava, lääkeyritykset tarjoavat meille uusia lääkkeitä ja sitä kautta myös parhaita hoitoja potilaille. Parhaimmillaan toiminnan ympärille voi myös kehittyä start-up-yrityksiä. Sanoisin, että tulevaisuudessa tarvittaisiin rahoitusta valtiolta niin, ettei kehitys ole riippuvainen siitä, mitä kuntien poliitikot paikallisesti ajattelevat rahoituksesta. Sari Sarkomaa, kansanedustaja (oik. kuvassa) Ajatus yksilöllisen lääketieteen mahdollisuuksista on tajunnan räjäyttävä näkökulma. Kuten Petri jo mainitsi, Suomen etuna on pienuus ja ketteryys. Sanoisin, että meidän tulisi ottaa terveydenhuollon kasvustrategia ja panostaa siihen: huolehtia, että hyvät ohjelmat tukevat tutkimusrahoitusta ja luoda yrityksille ja yliopistoille mahdollisuudet tehdä yhteistyötä. Lisäksi tulisi luoda kansallinen syöpäkeskus, jota eduskunnassa jo olemme edistäneet. Näin saamme kokonaisuuden, jonka kautta voimme saada parempaa hoitoa suomalaisille ja samalla luoda vientituotteita, kasvua ja työpaikkoja. Jos yhdistämme voimavaroja valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoksessa ja eri puolueista, voimme viedä tätä kehitystä eteenpäin. Kysymys Bonolle: Mitä eri toimijat esim. Meilahden kampuksella tekevät, jotta potilas saa yksilöllistä hoitoa? Yksilöllistyvää hoitoa voidaan jo toteuttaa tutkimuksen puitteissa, mutta se ei ole kliinisessä työssä vielä rutiinia. Keskuksiin pitäisi saada niin laaja ja hyvä yhteistyö ja niin monia käynnissä olevia tutkimuksia, että potilaan tiettyyn molekylääriseen muutokseen löytyisi lääkehoito tutkimuksen kautta. On ymmärrettävää, että KELA ei anna korvattavuutta näille hoidoille potilaskohtaisesti. Esimerkiksi geenianalyysissa potilaalta voi löytyä 100 poikkeavuutta, joiden merkittävyyttä ei kyetä arvioimaan. Kalleinta yhteiskunnalle on kuitenkin se, jos tutkimustoiminta ei vedä ja kaikki potilaat hoidetaan rutiinihoidolla. Kustannustehokkaampaa on se, että meillä on 2

3 tutkimusinfraa, joka tekee perustutkimusta ja translatiivista tutkimusta, jolloin lääke on ilmainen sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Suomessa edelläkävijä on Auria Biopankki Turussa, josta muiden alueiden tulisi ottaa mallia. Arvelen, että Hyksin biopankki tulee löytämään sekä yhteyden Turkuun että sen kanssa yhteiset tietovarannot ja ohjelmat. Toivottavasti pääsemme vielä siihen, että kaikkien yliopistosairaaloiden lääkkeiden hallintaohjelmat olisivat samanlaisia. Kysymys Sarkomaalle: Miten saisimme lisää tietoa vaikuttavuudesta tukemaan päätöksentekoa palveluista ja uusimmista hoidoista? Tällä hetkellä emme Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa tiedä, mitä palveluiden tuotanto maksaa tai mitä laatu varsinaisesti on. Olemme julkisissa läpinäkyvissä laaturekistereissä muista Pohjoismaita jäljessä. Meidän täytyy muuttaa muun muassa tietosuojalakia, jotta saamme käyttöömme julkiset, läpinäkyvät laaturekisterit. Tällä tarkoitan potilaiden ja kuntapäättäjien käytössä olevia rekisterejä. Palveluiden tuotantohinnat tulisi laskea, jotta voimme valita kustannustehokkaimmat tavat tuottaa ja käyttää terveyspalveluita. Olen vakuuttunut siitä, että jos parhaat hoitokäytännöt ja tavat mm. käyttää lääkkeitä saadaan heti valtakunnallisesti käyttöön, rahaa säästyy muualle. Ydinkysymys on, millä tavalla asioita mitataan: Miten saamme tietoa yksilöllistyvän lääketieteen kustannustehokkuudesta? Tässä pätee se, että meillä täytyy olla käyttöä, jotta saadaan näyttöä. On hienoa, jos Suomi voi olla osa kansainvälistä verkostoa ja mm. syöpähoidossa edelläkävijä. Päättäjien tehtävä on luoda edellytykset riittävälle rahoitukselle osallistua tutkimushankkeisiin. Bono: Tarvitsisimme selkeät palvelukorit, joista käyvät ilmi kustannukset esimerkiksi lonkkaleikkaukselle, pallolaajennusleikkaukselle tai rintasyövän sädehoidolle. Nyt hinnastot eri sairaanhoitopiireissä eivät ole vertailukelpoisia. Seuraava askel on, että julkaisisimme hoitotulokset. Tällöin täytyy kuitenkin huomioida, että väestöpohja ja seulontoihin osallistuminen ovat eri alueilla erilaisia. Tiedot tulisi silti saada selkeämmin julki, jotta potilaat voisivat paremmin valita hoitopaikkaansa. Sarkomaa: Tietoa ei nyt ole riittävästi ja on kaikkien etu, että tieto tulee näkyväksi. Uskon potilaiden valinnanmahdollisuuteen, jolla voidaan parantaa palveluita. Lähipalvelut pitää järjestää lähellä, mutta erityisosaamista vaativia palveluja pitää keskittää. Bono: Sairaanhoitoa voisi niputtaa. Esimerkkinä viiden yliopistosairaalan keskukset voisivat huolehtia seulonnoista ja rokotuksista, kun tyttojä rokotetaan papilloomavirusta vastaan. 3

4 Kommentti yleistöstä: Viime viikolla tulivat julki keuhkosyövän elossaololuvut erva-alueittain. Tällaista tietoa tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää eroja ja kehittää hoitoa. Tulevaisuudessa myös syöpärekisteri on loistava apu tähän. Kommentti yleistöstä: Saksassa opetus- ja tiedeministeri on käynnistänyt 365 miljoonan euron Individualized medicine -hankkeen, Englannissa pääministeri käynnisti 300 miljoonan punnan genomitutkimuksen hankkeen ja USA:ssa Obama käynnisti 1,25 miljardin dollarin genomilääketieteen ohjelman. Meillä genomistrategian ovat käynnistäneet ministeriön virkamiehet ja Sitra yhdessä. Sen tavoitteet ovat samat kuin muualla maailmassa, mutta puuttuu rahoitusta ja ylimmän poliittisen johdon näkemystä sekä tukea projektien edistämiseen. Sarkomaa: Suomessa pienimuotoisia panostuksia ovat edustaneet Tekesin SHOK:t ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitus. Näkisin, että koko hallituksen strategiana tulisi olla se, että kehittäisimme parempia terveyspalveluja kansalaisille ja samalla tukisimme tutkimusta, työtä ja vientiä. Toivon, että Suomessa tuleva pääministeri tekisi sen, minkä Obama on tehnyt. Kommentti yleisöstä: Suomessa katsotaan lääkealaa kieroon. Mediassa mm. Tuomo Pietiläinen Helsingin Sanomista kirjoittaa, että lääketutkimus ja bioala ovat epäonnistuneet ja rahat, jotka laitetaan tutkimustoimintaan, eivät tule takaisin. Etlalta valmistuu tutkimus, joka tulee tuomaan päättäjille uutta tietoa siitä, mitä valtion biolääketieteen ja lääketieteen tutkimukseen investoimilla rahoilla on saatu aikaan. Huomauttaisin, että suuri osa suomalaisista verotuloista syntyy biolääketieteen ja terveysteknologian aloilta. Maan suurimpia veronmaksajia ovat nykyään Bayer, Orion ja lukuisat muut lääke- ja terveysteknologiayritykset. Toivon, että uudet tutkimusluvut vakuuttavat päättäjät siitä, että kannattaa rahoittaa Tekesin ja Suomen Akatemian kautta mm. biopankkeihin. Näen bioalalla kasvun mahdollisuuksia. Sarkomaa: Meillä täytyy olla rohkeutta tehdä strategisia valintoja kohteista, joihin suunnata rahoitusta. Raportti varmasti tuo perusteita ja vahvistusta tälle työlle. 4

5 Kommentti yleistöstä: Yksilöllinen lääketiede tulee myös muille aloille kuin syöpähoitoon ja myös kliiniseen toimintaan. Hoitotulokset eivät ehkä ole niin dramaattisia kuin syövässä, ja kehitys tulee siksi näille alueille hitaammin. Vaatimukset kaiken yhteensovittamiselle ovat tässä taloudellisessa tilanteessa kovat ja tulisi muistaa, että lääketieteen kenttä on hyvin laaja. Bono: Viime vuonna esimerkiksi HUS allokoi 5 miljoonaa euroa tutkimusrahaa kaikille erikoisaloille koon mukaan. Valinnassa ei suosittu tiettyjä aloja. Kommentti yleistöstä: Onko Suomessa jonkinasteinen järjestelmäongelma, eräänlainen innovaatioeste, kun pitäisi pilotoida uusia asioita vientikelpoisiksi palveluiksi? Meillä on erilaisia lääketieteen innovaatioita, teknologisia ja palveluinnovaatioita, mutta haasteena on saada näistä komponenteista jotain järkevää kehitettyä. Olemmeko luoneet julkiseen terveydenhuoltoon rahoitusmalleja, joilla esimerkiksi julkiset toimijat osaltaan estävät uusien palveluinnovaatioiden ja tutkimustiedon yhdistämisen? Esim. 5

6 silmätautien poliklinikat pyörittävät rutiininomaista glaukooman seurantaa, joka olisi 50 % halvempaa tehdä yksityisellä puolella, vain helpon rahoituksen vuoksi. Bono: Ymmärtääkseni DRG-järjestelmä taipuu huonosti nykyiseen, entistä avohoitopainotteisempaan potilashoitoon. Tarvitsemme selkeästi uusia toimintamalleja. Sarkomaa: Meidän tulisi löytää rahoitusmalli, joka kannustaa tekemään asioita paremmin. Tavoitteena tulisi olla, että otamme uudet innovaatiot ja kustannustehokkaat tavat käyttöön. Kommentti yleisöstä Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry: Suomalaisen terveydenhuollon alan kasvun kannalta olisi tärkeää, että Suomeen saataisiin kansainvälisiä investointeja tutkimukseen, tuotekehityksen ja innovaatiotoimintaan. Euroopan tasolla investointeihin on olemassa noin 30 miljardia euroa, joka etsii kohdemaata. Suomessa puhutaan vientituotteiden merkityksestä ja unohdetaan herkästi tämä investointien merkitys, joka on lääketeollisuuden alalla mittava. Tällaiset investoinnit eivät kilpaile muusta suomalaisesta toiminnasta, vaan tuovat jotain aivan uutta tilalle. Terveysalan kasvustrategian keskeisenä osana pitäisi olla investointien houkutteleminen Suomeen. Muita kasvustrategian hyviä elementtejä ovat: 1) Suomalainen osaaminen, tehdään se näkyväksi 2) Suomalainen innovaatioekosysteemi, koko struktuuri toimii hyvin korjaamista on EVO-rahoituksessa ja siinä, että yliopistosairaaloissa ja muissa yksilöissä olisi kliinisen työn rinnalla mahdollista tehdä tutkimusta 3) Jos luodaan innovaatioita, järjestelmien täytyy ottaa niitä käyttöön, lisäksi tulee luoda innovaatiomyönteistä mielikuvaa. Vaivaako palvelujärjestelmäämme konservatiivisuus? Levitämmekö vain olemassaolevia käytäntöjä vai kehitämmekö uusia? Sarkomaa: Meidän pitäisi päästä ottamaan uusia asioita käytäntöön terveydenhuollon arjessa. Rakenteiden tulisi mahdollistaa tämä, kyseessä on myös ideologinen muutos. Yliopistollisen terveydenhuollon EVO-tutkimusrahojen asema budjeteissa on eduskunnan isoimpia kysymyksiä muiden rahoituskanavien ohella. Meillä on Suomessa iso määrä rahaa käytössä, joten täytyy tarkistaa sen kohdentamista. Bono: Euroopassa on tarjolla rahoitusta, jonka mukana pitäisi mennä rajojen yli. Suominäkökulman sijaan meidän tulisi olla kansainvälisempiä. 6

7 Kommentti yleisöstä Antti Viitanen, Novartis: Tämäniltainen kommentti siitä, ettemme ole valmiita rakentamaan yksilöllistä hoitoa ilman tutkimusympäristöä, oli huolestuttava. Nämä ratkaisut pitäisi saada jossain vaiheessa normaaliin kliiniseen käyttöön. Perinteinen toimintatapa lääketieteessä, terveydenhuollon rahoitusjärjestelmässä ja korvausjärjestelmässä on ollut, että etenemme ensi linjan lääkkeistä ja diagnostiikasta toisen linjan diagnostiikkaan ja lääkkeisiin ja edelleen kolmannen linjan vaihtoehtoihin. Yksilöllinen lääketiede kääntää asetelman päälaelleen: Auria biopankin tulos tuo tiedon siitä, mikä hoito potilaalle pitäisi ottaa heti käyttöön. Tämä säästää rahaa. Mistä löytyisi rohkeus, jotta koko lääketieteen kokonaisuus ja korvausjärjestelmä saataisiin linjaan tämän kehityksen kanssa? Bono: Esimerkiksi kirurgisissa toimenpiteissä ja kuvantamisessa voidaan olla nopeitakin sopeuttamaan toimintaa. Totuus on, että kahdesta luukusta rahoitettava järjestelmä ei toimi. Jos pitää olla korvattavuuspäätöksiä tehtynä, jotta voi ottaa ratkaisuja käyttöön, se johtaa kikkailuun ja osaoptimointiin. Sarkomaa: Yksilöllinen lääketiede haastaa katsomaan korvattavuusjärjestelmää koko EU:n alueella. Kokemukseni on, että kansalla on huoli siitä, ovatko tietyt uudet lääkkeet tasavertaisesti kaikkien kansalaisten saatavilla. Vielä näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Kommentti yleisöstä Suomalainen pääomasijoituskenttä on tärkeässä roolissa ulkomaalaisten sijoittajien houkuttelemisessa Suomeen. Onko Suomessa sellaisia lead-sijoittajia, joita ulkomaalaiset hakevat kumppaneikseen, jotta voivat tulla tänne? Tatu Laurila: Sitra on toiminut lead investorina, mutta Life science -alalla ei Suomessa ole varsinaisia isoja rahastoja. 7

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Tulevaisuuden hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät systeemistä laaja-alaista ja syvällistä muutosta.

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä 1 MUISTIO 25.11.2014/HV Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi yksityissektorin ja ministeriöiden kanssa Aika: 11.11.2014 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot