Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjousta uuden kunnantalon ravintolapalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Ravintolapalvelut tarkoittavat lounasravintola- ja kahvilapalvelujen tarjoamista sekä kokouksiin ym. tilaisuuksiin mahdollisesti tilattavia tarjoiluja. 2 Tarjouspyynnön kohde Uusi kunnantalo valmistuu joulukuussa 2011 Kirkkonummen ydinkeskustaan, jossa sijaitsevat myös Kirkkonummen keskeiset palvelut. Uuteen kunnantaloon, osoitteeseen Ervastintie 2, on muuttamassa joulukuussa konsernihallinto, perusturva ja sivistystoimi. Viereisen Aseman Ostarin 2. kerroksessa on yhdyskuntatekniikan toimialan tilat, jotka ovat yhteydessä kunnantaloon. Yhteensä näissä kunnan tiloissa työskentelee n. 200 henkilöä. Lisäksi kunnantalossa on mm. valtuustosali (auditorio) ja kokoustiloja. Auditoriota ja muita tiloja on tarkoitus vuokrata myös yrityksille, yhdistyksille ym. Ravintolan tilat ovat talon 1. kerroksessa ja sen sisäänkäynti on Ervastintieltä, kunnantalon pääoven ja eteisen kautta. Ravintolatilat laitteineen ja varusteineen soveltuvat ruokaravintolaksi tai kahvilaravintolaksi. Ravintola on kalustettu ja siinä on noin 113 asiakaspaikkaa (sali 89 + kabinetti 24). Rakennusluvan mukaan ravintolassa on 156 asiakaspaikkaa. Kunnantalon 1. kerroksessa toimii kunnan palvelupiste, jossa käy noin 500 asiakasta kuukaudessa. Kunnantalon ravintola on avoin kaikille se ei ole tarkoitettu vain kunnantalon työntekijöille. Tarjouspyynnön kohde koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat: 1. lounas- ja kahvilapalvelujen tarjoaminen kunnantalon ravintolassa 2. kunnantalon kokouksiin ym. tilaisuuksiin mahdollisesti tilattavat tarjoilut Tarjouskilpailussa valitaan yksi palveluntuottaja, jonka vastuulla on molempien osaalueiden toteuttaminen. Tilaaja ei takaa ravintolalle asiakkaiden vähimmäismäärää eikä kokous- ja muiden tarjoilujen vähimmäismyyntiä. Valitulla palveluntuottajalla on lisäksi oikeus halutessaan myydä ravintolasta ruokaannoksia, leivonnaisia ja esimerkiksi sesongin mukaisia ruokia (vappusima, joulutortut, laatikot jne.) kotiin vietäväksi. Myynti tulee järjestää siten, ettei varsinainen palvelun tuottaminen häiriinny.

2 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 2 (14) 3 Hankinnan sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen Sopimuskausi alkaa viimeistään Ravintolapalvelujen tuottamisen tulee alkaa viimeistään , jolloin myös vuokranmaksu alkaa. Sopimuskausi on 3-vuotinen ja päättyy Sopimusta voidaan tämän jälkeen jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella siten, että ensimmäinen optiokausi on ja toinen optiokausi Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle mahdollisesta optiokauden käytöstä neljä (4) kuukautta ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä. Palveluntuottajalla ja tilaajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus aikaisintaan ensimmäisen sopimusvuoden (12 kk) kuluttua. Irtisanomisaika on neljä (4 kk). Lisäksi sopimuksessa noudatetaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja 17 (Hinnanalennus ja sopimuksen purku) sekä 18 (Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa). 4 Ilmoitus- ja hankintamenettely Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ( / 348). Kyseessä on liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta, joka toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain 24 :n tarkoittamaa avointa kansallista menettelyä käyttäen. Hankinnasta tehdään hankintailmoitus HILMA-palveluun Internetosoitteessa Tarjouspyyntö julkaistaan myös Kirkkonummen kunnan Internet-sivulla osoitteessa 5 Tarjoajan kelpoisuutta ja soveltuvuutta koskevat vaatimukset 5.1 Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on täytettävä tarjoajan kelpoisuutta koskevat vaatimukset, jotka liittyvät seuraaviin asioihin 1. Hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet 2. Muut hankintalain mukaiset poissulkemisperusteet 3. Rekisteritiedot 4. Lakisääteisten verojen ja maksujen maksaminen 5. Lakisääteisten eläkevakuutusten ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen 6. Työehtosopimus ja keskeiset työehdot 7. Taloudellinen tilanne ja luottotiedot Vaatimukset on selostettu liitteessä 1 Tarjoajan kelpoisuus. Tarjoajan on vastattava vaatimusten (1-7) täyttymiseen palauttamalla liite 1 sen ohjeen mukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna sekä liitettävä tarjoukseensa liitteessä 1 edellytetyt selvitykset ja todistukset. 5.2 Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajalla on oltava riittävä alan kokemus tarjouspyynnön mukaisten ravintolapalvelujen tuottamiseen. Riittävänä alan kokemuksena pidetään sitä, että tarjoajalla on kokemusta vastaavien ravintolapalvelujen eli henkilöstö- ja/tai lounasravintolapalvelujen tuottamisesta vähintään kahden vuoden ajalta ravintolassa, jossa käy vähintään 80 lounasasiakasta päivässä

3 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 3 (14) Todistuksena em. vaatimuksen täyttymisestä on tarjoajan esitettävä selvitys, jossa on seuraavat tiedot 1 ravintolan nimi ja sijaintipaikkakunta 2 mistä alkaen ravintola on toiminut tarjoajan hoitamana 3 ravintolan keskimääräinen lounasasiakkaiden määrä / päivä (Luottamuksellinen tieto) 4 ravintolan liikevaihto edellisellä 12 kk:n tilikaudella 5 tarjotun ravintolapalvelun sisältö, esim. viimeisin 6 viikon ruokalista (Luottamuksellinen tieto) 6 Ravintolan hoitamiseen liittyvät käytännöt 6.1 Maksukäytäntö Ravintolan lounas- ja kahvila-asiakkaiden tulee saada maksaa lounasruokailu ja kahvilapalvelut yleisimmillä maksutavoilla eli ainakin käteisellä, pankkikortilla tai yleisimmillä luottokorteilla. Kunnan tilaamat tarjoilut toimittaja voi laskuttaa Tilaajalta toimialakohtaisilla koontilaskuilla kaksi kertaa kuukaudessa. 6.2 Aukioloajat ja ravintolapalvelujen tarjoaminen Ravintolan tulee olla avoin maanantaista perjantaihin vähintään seuraavina aikoina Aukioloaika klo Lounasaika klo Palveluntuottaja ja Tilaaja voivat sopia myös pidemmistä aukioloajoista ja lounasajoista. Maanantai-iltaisin (keskimäärin kolme maanantaita per kuukausi), jolloin kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto pitää kokouksiaan kunnantalossa, valitulta palveluntuottajalta edellytetään valmiutta hoitaa kokoustarjoiluna kevyt ateria (esim. keitto + kahvitarjoilu) noin klo tai klo ravintolasalissa. Kunnantalossa järjestetään iltaisin pääsääntöisesti maanantaista torstaihin lautakuntien ym. kunnan toimielimien kokouksia. Valitulta palveluntuottajalta edellytetään valmiutta hoitaa mahdollinen kahvi- tai muu kokoustarjoilu, jos kokouksen järjestäjä niin haluaa. Tarjoilun voi toimittaa etukäteen valmiiksi kokoustilaan (1-5 krs). Tilaajan on tarkoitus vuokrata kunnantalon 1. kerroksen valtuustosalia (auditoriota) ym. tiloja esim. yhdistysten ja yritysten käyttöön. Vastaavasti Tilaaja voi vuokrata myös pelkkää ravintolasalia ja kabinettia harkintansa mukaan ravintolan aukioloajan jälkeen. Valitulta palveluntuottajalta toivotaan valmiutta järjestää tarvittaessa tarjoiluja em. tiloissa pidettäviä tilaisuuksia varten, mikäli tilaisuuden järjestäjä haluaa tarjoilun. Palveluntuottaja voi halutessaan pitää ravintolan suljettuna neljä viikkoa heinäkuun aikana. 6.3 Vastuuhenkilö Palveluntuottajan tulee nimetä tilaajalle vastuuhenkilö sekä hänelle varahenkilö, joiden kautta tilaaja voi pitää yhteyttä palveluntuottajaan. Nimetyn vastuuhenkilön tai hänen

4 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 4 (14) varahenkilönsä tulee olla tavoitettavissa normaalina virka-aikana ( ). Tilaaja nimeää omasta organisaatiostaan yhteyshenkilön ja hänelle varahenkilön. 7 Ravintolapalvelun tuottamiselle asetetut ehdottomat vaatimukset 7.1 Toimintaa koskevat yleiset vaatimukset Tavoitteena on, että ravintolassa on tasalaatuinen, terveellinen, maukas ja riittävästi vaihtoehtoja tarjoava lounasruokailu. Käytettävien raaka-aineiden tulee olla tuoreita, oikein varastoituja ja niissä tulee suosia kauden tuotteita sekä mahdollisuuksien mukaan luomuraaka-aineita. Aterioiden tuottamisessa on noudatettava uusimpia yleisiä ravitsemussuosituksia. Näiden vaatimusten toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin (katso alla) sekä tilaajan ja palveluntuottajan kokouksissa, joita pidetään vähintään kerran vuodessa tilaajan kokoon kutsumana. Palveluntuottajan toiminnan on täytettävä ravintolatoiminnalle asetetut viranomaismääräykset. Palveluntuottajan edellytetään toiminnassaan huolehtivan alaa koskevien elintarvike- ja työturvallisuussäännösten noudattamisesta ja voimassaolevan työehtosopimuksen määräysten huomioon ottamisesta sekä niiden asianmukaisesta valvonnasta. 7.2 Omavalvonta Valitulla palveluntuottajalla on oltava palvelutuotannon omavalvontasuunnitelma. Palveluntuottajan on esitettävä toiminnastaan elintarvikelainsäädännön mukainen omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä siivoussuunnitelma ennen sopimuksen allekirjoittamista. Palveluntuottaja vastaa suunnitelman toteutumisesta ja elintarviketutkimuksista aiheutuvista kuluista. 7.3 Asiakastyytyväisyys Valitun palveluntuottajan on laadittava vuosittain asiakaspalautekysely, jonka sisällön ja toteutustavan hyväksyy tilaaja. Palautejärjestelmä voidaan laatia sähköiseen muotoon tai se voi olla paperilla ja sen on oltava kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Lisäksi palveluntuottaja voi kerätä päivittäistä palautetta erilaisin menetelmin. Valitun palveluntuottajan on lisäksi toimitettava tilaajalle vuosittain arviointiraportti asiakastyytyväisyydestä. 7.4 Alihankinta Tarjoajan tulee sitoutua varsinaiseksi ja vastuulliseksi palvelun tuottajaksi. Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Palveluntuottaja ei voi siirtää toimittajan vastuuta alihankkijoille.

5 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 5 (14) 8 Ravintolapalvelun tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset 8.1 Lounasruokailun tuotteet Asiakkaat ottavat ruoka-annokset, salaatin ja leivän itse linjastosta. Ruokailijat palauttavat käytetyt astiat astioiden palautuspisteeseen. Päivittäisessä lounasruokailussa tulee olla tarjolla vähintään seuraavat tuotteet: Salaattipöytä raikkaista ja pääosin tuoreista aineksista Leipävalikoima ja levitteet Ruokajuomat (vesi, maidot, piimä) Keitto Lämmin lounasruoka, vähintään kaksi vaihtoehtoa Jälkiruoka Kahvi tai tee Ruokalistassa on huomioitava erilaiset ruokailijat tarjoamalla päivittäin lämmin liha-, kala- ja kasvislounas. Liha-, kala ja kasvislounaaksi lasketaan keitto ja lounasruuat (esim. lihakeitto sekä kaksi vaihtoehtoista lounasruokaa, joista toinen on kalaruoka ja toinen on kasvisruoka). Listassa on huomioitava myös erikoisruokavaliot (laktoositon, gluteeniton). Vähintään yhden lämpimän lounasvaihtoehdon ja juoman on oltava laktoositon ja yhden lounasvaihtoehdon tulee olla gluteeniton. Ruokien laktoosi- ja gluteenipitoisuuksista tulee olla maininta ruokalistassa (L)/(VL)/(G). Lounasruokailun tuotteet on hinnoiteltava tarjouspyynnön kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksessa tulee esittää esimerkki tarjottavasta kuuden (6) viikon ruokalistasta sekä selvitys salaattipöydän aineksista ja tyypillisestä koostumuksesta. 8.2 Kahvilapalvelut Ravintolassa tulee olla tarjolla ainakin tavallisimpia kahvilatuotteita kuten kahvia/teetä/kaakaota, kylmiä virvokkeita ja leivonnaisia. 8.3 Kokoustarjoilun tuotteet Kokoustarjoilulla tarkoitetaan erikseen tilattavia tarjoiluja kunnantalossa sijaitseviin kokoushuoneisiin (1-5 krs) toimitettuina. Erikseen tilattavia kokoustarjoiluja voidaan järjestää tarvittaessa myös ravintolasalissa ja kabinetissa. Kokoustarjoilun tuotteisiin tulee kuulua vähintään seuraavat tuotteet: kokouskahvi/tee (2 kkp/h) makea kahvileipä suolainen (voileipä, sämpylä, suolainen piirakka) hedelmätarjotin (vähintään 3 erilaista hedelmää) Kevyt ateria esim. keitto tai ruokaisa salaatti + leipä ja levite + ruokajuoma (vesi ja maidot)

6 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 6 (14) Kokoustarjoilun tuotteet on hinnoiteltava tarjouspyynnön kohdan 10 mukaisesti. 8.4 Muut tarjoilut Lisäksi tilaaja voi tilata ravintolalta muita tarjoiluja mahdollisiin erityistilaisuuksiin. Niistä sovitaan erikseen. 9 Toimitilojen vuokraaminen 9.1 Toimitilat Ravintolan toimitilat sijaitsevat osoitteessa Ervastinkatu 2, Kirkkonummi. Ravintolan käyttöön on varattu tilaa seuraavasti: Ravintola + kabinetti (yhteiskäytössä) - ravintola (huone 143 A) 149,5 m2 - kabinetti (143 B) 36,0 m2 - ruoanjakelu (145) 27,0 m2 Keittiö aputiloineen - keittiö (141) 65,0 m2 - emännän huone (142) 5,0 m2 - kuiva-ainevarasto (173) 2,0 m2 - astiat (144) 8,5 m2 - tuulikaappi (136) 7,0 m2 - biojätetila (135) 4,0 m2 Sosiaalitilat - sosiaalitilat naisille ( ) 11,0 m2 - sosiaalitilat miehille ( ) 7,5 m2 Eteistilat (yhteiskäytössä) - naulakot (147) 29,5 m2 - naisten wc (148) 4,0 m2 - miesten wc (149) 4,0 m2 - inva-wc (150) 6,0 m2 Ravintolatilojen pohjapiirustus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä Toimitilojen käyttöoikeudet Palveluntuottajan käyttöoikeuden piiriin kuuluvia tiloja on yhteensä noin 366 m 2. Edellä mainituista tiloista ravintolasali + kabinetti (212,5 m 2) sekä ravintolan eteistilat (43,5 m 2) ovat yhteiskäytössä alla selostetulla tavalla. Edellä mainitut yhteiskäytössä olevat tilat vuokrataan palveluntuottajalle ravintolan aukioloajoiksi (katso kohta 6.2). Tilaaja voi tarvittaessa pitää ravintolasalissa ja kabinetissa kokouksia myös iltapäivisin ja iltaisin ravintolan aukioloajan jälkeen. Tilaaja voi myös vuokrata esim. yrityksille ja yhdistyksille yhteiskäytössä olevia tiloja (ravintolasali + kabinetti + eteistilat) harkintansa mukaan joko auditorion ja muiden kokoustilojen vuokraamisen yhteydessä tai erikseen. Tilaisuuksiin mahdollisesti tilattavat tarjoilut on tilattava tällöin palveluntuottajalta, mikäli sillä on mahdollisuus hoitaa ne. Tilaaja ohjaa tällöin tilaisuuden järjestäjän ottamaan yhteyttä kunnantalon ravintolan palveluntuottajaan, joka veloittaa tarjoilut tilaisuuden järjestäjältä. Tilaaja veloittaa vuokran tilojen käytöstä tilaisuuden järjestäjältä.

7 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 7 (14) Tilaajalla ei ole käyttöoikeutta keittiöön aputiloineen ja sosiaalitiloineen eikä tilaaja vuokraa niitä muille ravintolan aukioloaikojen jälkeen. 9.3 Vuokra Kirkkonummen kunta vuokraa palveluntuottajalle kunnantalon ravintolan tilat (osin yhteiskäyttöisinä kuten yllä selostettu). Vuokraan sisältyy lämmitys, huolto ja jätehuolto. Sähkö ja vesi eivät sisälly vuokraan. Sähkön ja veden kulutukset laskutetaan erillisen mittauksen mukaan. Alustava vastuunjakotaulukko on liitteenä 3. Tiloista pyritään saamaan käypä markkinavuokra. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan tarjoamansa vuokra/kk ilman arvonlisäveroa. Tarjottu kuukausivuokra (alv 0 %) pisteytetään tarjousten vertailussa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (elinkustannusindeksin pisteluku ). Vuokraa tarkistetaan vuosittain 1. helmikuuta elinkustannusindeksin muutoksia vastaavasti. Tarkistusindeksi on tarkistusajankohtana tiedossa oleva viimeksi julkaistu pisteluku. 9.4 Palveluntuottajan käyttöön annettava laitteisto Ravintolan toimitiloissa on valmistuskeittiö, jonka laitteet esitellään tilojen esittelytilaisuuden yhteydessä. Tarjouspyynnön liitteessä 4 on esitetty keittiön ja ruoanjakelun laitteiden asennuspiirustus ja liitteessä 5 on laiteluettelo. Liitteissä esitetyt laitteet ovat Kirkkonummen kunnan omaisuutta. Tilaaja vastaa omistamiensa laitteiden vuosihuollosta ja mahdollisista korjauskustannuksista. Mikäli laitteen rikkoutuminen johtuu palveluntuottajasta, kustannusten jakautumisesta neuvotellaan erikseen. Katso alustava vastuunjakotaulukko, liite Siivous ja jätehuolto Palveluntuottaja vastaa keittiön (aputiloineen) ja sosiaalitilojen puhtaanapidosta. Palveluntuottaja huolehtii myös ravintolasalin, ruoanjakelun ja kabinetin siivouksesta ja hankkii kustannuksellaan siivousvälineet ja puhdistusaineet. Siivous on suoritettava tilojen materiaalien vaatimilla välineillä ja aineilla, joista palveluntuottaja saa tilaajalta erillisen ohjeistuksen. Tilaaja huolehtii ravintolasalin ja kabinetin parkettilattian säännöllisestä huollosta tarpeen mukaan sekä eteistilojen siivouksesta. 9.6 Kalustus ja astiat Ravintolan kalusteet ja verhot ovat Kirkkonummen kunnan omaisuutta. Ravintolasaliin ja kabinettiin tulee rakennuksen arkkitehdin suunnitelman mukaiset valkoiset pikkutuolit ja tammiviilutetut pöydät. Ravintolasalin ja kabinetin kalustusta ja sisustusta ei saa muuttaa ilman tilaajan suostumusta. Palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan ruokailu- ja tarjoiluastiat ja -välineet sekä ruoanvalmistus- ja työvälineet ja vastaa niiden täydentämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

8 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 8 (14) 10 Hinnat ja hinnoitteluperusteet 11 Hintojen sitovuus Tarjouksen hintatiedot tulee esittää liitteenä 6 olevalla Hinnoittelulomakkeella. Kaikki hinnat ilmoitetaan euromääräisinä sisältäen arvonlisäveron. 1) Lounasruokailun tuotteiden hinnoittelu: 1. Keittobuffet: keitto + salaattipöytä + leipävalikoima ja levitteet + ruokajuomat, hinta 2. Lounasbuffet: lounasruoka (liha, kala, kasvis) + salaattipöytä + keitto + leipävalikoima ja levitteet + ruokajuomat + kahvi /tee, hinta 3. Jälkiruoka lounaan yhteydessä, hinta 4. Kahvi tai tee lounaan yhteydessä, hinta Kunnan järjestämän kokous- tai koulutustilaisuuden lounashinnoittelu on sama kuin edellä ellei Tilaaja tilaa erityistarjoilua tai -palvelua. Palveluntuottaja voi hinnoitella vapaasti kunnan henkilökuntaan kuulumattomien lounasateriat. 2) Kokoustarjoilun tuotteiden hinnoittelu: 1. Kahvi/tee annos (2 kkp/hlö) ja hedelmätarjotin (3 erilaista hedelmää): hinta / henkilö 2. Kahvi/tee annos (2 kkp/hlö) ja makea kahvileipä, esimerkiksi korvapuusti hinta / henkilö 3. Kahvi/tee annos (2 kkp/hlö) ja voileipä (kinkku- tai lohivoileipä), hinta / henkilö 4. Kevyt ateria esim. keitto tai ruokaisa salaatti + leipä ja levite + ruokajuomana vesi ja maito + kahvi/tee annos (2 kkp/hlö), hinta / henkilö Hinnat sisältävät toimituksen kunnantalossa sijaitseviin kokoustiloihin (1-5 krs). Palveluntuottajan vastuulla on myös astioiden noutaminen kokoushuoneista. Kevyen aterian (yllä tuote 4) hintaan sisältyy itsepalvelutarjoilusta huolehtiminen ennen kunnanhallituksen tai -valtuuston tms. kokousta, joka alkaa yleensä klo 17 tai klo 18. Tarjouksessa tulee lisäksi esittää hinnasto vaihtoehtoisille kokoustarjoilun tuotteille. Muihin kuin tilaajan järjestämiin kokouksiin pätee sama kokoustarjoiluhinnasto edellyttäen, että kokousta ei pidetä viikonloppuna eikä tarjoilu edellytä henkilökunnan paikallaoloa klo 17 jälkeen tai muita eritysjärjestelyjä. Hintojen on oltava kiinteinä voimassa asti. Palveluntuottajalla on oikeus neuvotella hintojen tarkistamisesta kerran (1) vuodessa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Mahdolliset hinnanmuutosehdotukset on tehtävä kirjallisesti ja muutosperusteet selvitettävä viimeistään mennessä. Ensimmäiset hintojen korotukset voivat tulla voimaan aikaisintaan

9 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 9 (14) Hintojen korotukset edellyttävät tilaajan hyväksymistä. Elleivät sopijapuolet pääse sopimukseen hinnankorotuksista, sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla. 12 Ravintolatilojen esittelytilaisuus Tarjoajille järjestetään Kirkkonummen kunnantalon ravintolatilojen esittelytilaisuus maanantaina Kokoontuminen klo osoitteessa Ervastintie 2, Kirkkonummi. Tilat ovat vielä rakenteilla. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen viimeistään mennessä sähköpostitse osoitteeseen Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, mitä yritystä osallistujat edustavat sekä tilaisuuteen osallistuvien nimi ja asema yrityksessä. Tilaisuudessa esitellään ravintolan tilat ja laitteet. Kysymykset ravintolan tiloista ja laitteista kuten muutkin kysymykset pyydetään esittämään tarjouspyynnön kohdan 22 mukaisesti viimeistään Niihin vastataan yhdellä kertaa viimeistään Internet-osoitteessa tämän tarjouspyynnön sivuilla. 13 Laskutus- ja maksuehto Tilaajan kokoustarjoilut laskutetaan yksikkö- ja osastokohtaisilla koontilaskuilla kerran kuukaudessa. Laskutuksen toivotaan tapahtuvan verkkolaskulla. Maksuehto on 21 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Palveluntuottaja laskuttaa suoraan auditorion tai muun tilan vuokraajaa (= tilaisuuden järjestäjää) tarjoilusta, joka on tilattu palveluntuottajalta. 14 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset 15 Sopimusehdot Osatarjouksia ei huomioida. Tarjouksen tulee sisältää tarjouspyynnön kohdassa 2 (Tarjouspyynnön kohde) määritellyt osa-alueet. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tilaaja ei hyväksy tarjouksen sitovuuteen liittyvien ehtojen tai varaumien esittämistä. Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen palvelusopimus. Palveluntuottajalla tulee olla omaisuus-, vastuu- keskeytys- ja oikeusturvavakuutus. Valitun palveluntuottajan on esitettävä siitä todistus ennen sopimusneuvottelujen aloittamista. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa JYSE 2009 (palvelut), jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä 8.

10 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 10 (14) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 (palvelut) 4. Tarjous 16 Hankinnan erityisehdot Kaikki palvelut on toimitettava suomen kielellä. Tarjous ja sen liitetiedot on laadittava suomen kielellä. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista. 17 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. 18 Tarjousasiakirjojen julkisuus 19 Tarjouksen sisältö Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tarjousasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asianosaisilla on kuitenkin oikeus saada tieto tarjousasiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat kuitenkin muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisistä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite LUOTTAMUKSELLISEKSI. Hinta ei ole liiketai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnössä vaadittujen kohtien ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjouksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot ja selvitykset: 1) Tarjoajan esittely lyhyt kuvaus yrityksestä, sen asiantuntemuksesta ja toiminnasta tarjouksen yhteyshenkilöt yhteystietoineen 2) Tarjoajan kelpoisuus

11 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 11 (14) 20 Tarjousten käsittely liitteeseen 1 (Tarjoajan kelpoisuus) vastaaminen ja liitteen palauttaminen allekirjoitettuna (katso tarjouspyynnön kohta 5.1 ja liite 1) liitteessä 1 edellytettyjen selvitysten ja todistusten toimittaminen 3) Tarjoajan soveltuvuus selvitys tarjoajalla olevasta alan kokemuksesta tarjouspyynnön kohdan 5.2 mukaisesti 4) Lounasruokailun tuotteet (katso tarjouspyynnön kohta 8.1) esimerkki tarjottavasta kuuden (6) viikon ruokalistasta selvitys salaattipöydän aineksista ja tyypillisestä koostumuksesta 5) Kokoustarjoilun tuotteet (katso tarjouspyynnön kohta 8.3) kokoustarjoilun tuotteiden sisältövaihtoehtojen kuvaus ja hinnoittelu 6) Tarjouksen hintatiedot tarjouksen hintatiedot tarjouspyynnön kohdan 10 mukaisesti ilmoitettuna tarjouspyynnön liitteellä 6 (Hinnoittelulomake) 7) Tarjottu vuokra tarjoajan tarjoama vuokra/kk (alv 0 %) (katso tarjouspyynnön kohta 9.3) 8) Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen Tarjoajan tulee ilmoittaa hyväksyminen seuraaville tarjouspyynnössä asetetuille ehdoille täyttämällä ja palauttamalla allekirjoitettuna tarjouspyynnön liite 7 (Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen). tarjouspyynnön kohdassa 3 esitetty hankinnan sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen ravintolan hoitamiseen liittyvät käytännöt; tarjouspyynnön kohdat ravintolapalvelun tuottamiselle asetetut ehdottomat vaatimukset; tarjouspyynnön kohdat ravintolapalvelun tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset; tarjouspyynnön kohdat toimitilojen vuokraamisen ehdot; tarjouspyynnön kohdat hintojen sitovuus; tarjouspyynnön kohta 11 laskutus- ja maksuehto; tarjouspyynnön kohta 13 osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset; tarjouspyynnön kohta 14 sopimusehdot; tarjouspyynnön kohta 15 hankinnan erityisehdot; tarjouspyynnön kohta 16 tarjouksen voimassaoloaika; tarjouspyynnön kohta 17 mahdollisten liike- tai ammattisalaisuuksien ilmoittaminen tarjouspyynnön kohdan 18 mukaisesti 20.1 Tarjoajien kelpoisuus ja soveltuvuus Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, että tarjoajat täyttävät tarjoajien kelpoisuudelle ja soveltuvuudelle asetetut ehdot. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimuksia (kohdat ).

12 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 12 (14) 20.2 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset (katso kohta 19 Tarjouksen sisältö). Pyydettyjen selvitysten tai tietojen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön ehtojen mukaisia Tarjousten vertailu Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajan kelpoisuudelle ja soveltuvuudelle asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön ehtojen mukaisia, hyväksytään tarjousten vertailuun. 21 Hankinnan valintaperuste Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailuun hyväksytyistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous noudattaen seuraavia vertailuperusteita. Maksimipistemäärä on 100,0 pistettä. Vertailuperusteet Painoarvo Hinta painoarvo yhteensä 45 % ravintolan lounasruokailun hinta 25 % ravintolan kokoustarjoilun hinta 20 % (Tarjouspyynnön kohta 10 ja liite 5 Hinnoittelutaulukko) Tarjottu vuokra painoarvo 20 % tarjottu vuokra / kk, alv 0 % 25 % (Tarjouspyynnön kohta 9.3) Lounasruokailun tuotteiden laatu painoarvo yhteensä 35 % 6 viikon lounaslistan ja salaattipöydän monipuolisuus 30 % (Tarjouspyynnön kohta 8.1) Ravintolapalvelujen tuottajaksi valitaan tarjousten vertailussa suurimman pistemäärän saaneen tarjouksen tehnyt tarjoaja Hinta (painoarvo yhteensä 45 %) Ravintolan lounasruokailun hinnan vertailu (painoarvo 25 %) Lounasruokailun osalta tarjousten hintavertailu suoritetaan siten, että lounasruokailun tuotteiden 1-4 yksikköhinnat lasketaan yhteen, josta muodostuu vertailuhinta. Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 25,0 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 25,0 pisteellä. Laskukaava: (X / Y) x 25,0 pistettä. Ravintolan kokoustarjoilun hinnan vertailu (painoarvo 20 %)

13 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 13 (14) Kokoustarjoilun osalta tarjousten hintavertailu suoritetaan siten, että kokoustarjoilun tuotteiden 1-4 yksikköhinnat lasketaan yhteen, josta muodostuu vertailuhinta. Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 20,0 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 20,0 pisteellä. Laskukaava: (X / Y) x 20,0 pistettä Tarjotun vuokran vertailu (painoarvo 25 %) Tarjotun vuokran osalta vertailu suoritetaan siten, että tarjottua vuokraa verrataan korkeimpaan tarjottuun vuokraan. Korkeinta vuokraa tarjoava saa 25,0 vertailupistettä. Vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = tarjottu vuokra (X) jaettuna korkeimmalla tarjotulla vuokra (Y) ja kerrottuna 25,0 pisteellä. Laskukaava: (X / Y) x 25,0 pistettä Lounastarjoilun tuotteiden laadun vertailu (painoarvo yhteensä 30 %) Lounastarjoilun tuotteiden laatua vertaillaan siten, että tilaaja arvioi tarjousten 6 viikon esimerkkiruokalistan ja salaattipöydän monipuolisuutta. Arvioinnissa esimerkkiruokalista ja salaattipöytä pisteytetään erikseen asteikolla 1-5 (heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä). Esimerkkiruokalistan saamat pisteet kerrotaan sitten kahdella ja pisteisiin lisätään salaattipöydän saamat pisteet. Tarjoaja voi saada siten arvioinnissa yhteensä enintään 15 pistettä. Eniten pisteitä yhteensä saanut tarjous saa 30,0 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen saamat pisteet (Y) jaettuna eniten pisteitä saaneen tarjouksen pisteillä (X) ja kerrottuna 30,0 pisteellä. Laskukaava: (Y / X) x 30,0 pistettä. 22 Lisätietojen pyytäminen Mahdolliset tarjouspyyntöä, hankintaa ja tiloja ym. koskevat kysymykset tulee toimittaa viimeistään sähköpostitse osoitteeseen Tiedusteluihin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Tilaaja julkaisee vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja mahdolliset tarjouspyynnön tarkennukset keskitetysti yhdellä kertaa viimeistään Internet-osoitteessa Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin puhelimitse. 23 Tarjousten jättäminen Kirjallisten suomenkielisten tarjousasiakirjojen tulee olla suljetussa kuoressa perillä viimeistään klo osoitteessa:

14 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 14 (14) Kirkkonummen kunta Konsernihallinnon kirjaamo PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) Kirkkonummi Kuoreen on merkittävä viite: TARJOUSPYYNTÖ Nro 894/ /2011" Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 25 Tarjouskilpailun suunniteltu aikataulu Allekirjoitus Tarjouspyyntöä koskevan hankintailmoituksen tekeminen HILMA-palveluun Tarjouspyynnön julkaiseminen kunnan Internet-sivulla klo Ravintolatilojen esittelytilaisuus (katso kohta 12) Tarjouspyyntöä koskevien kysymysten määräaika (katso kohta 22) Vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin (katso kohta 22) klo mennessä tarjousten jättämisen määräaika (katso kohta 23) Hankintapäätös ja sen tiedoksianto Sopimus valitun palveluntuottajan kanssa Sopimuskausi alkaa Ravintolapalvelujen tuottaminen alkaa viimeistään. Oili Toivanen hankintapäällikkö Liitteet Liite 1: Tarjoajan kelpoisuus Liite 2: Ravintolatilojen pohjapiirustus Liite 3: Alustava vastuunjakotaulukko Liite 4: Keittiön ja ruoanjakelun laitteiden asennuspiirustus Liite 5: Laiteluettelo Liite 6: Hinnoittelulomake Liite 7: Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen Liite 8: JYSE 2009 (Palvelut)

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Konsernihallinto Dnro 305/ /

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Konsernihallinto Dnro 305/ / Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SÄHKÖINEN LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIPALVELU 1 Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sähköisestä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ... 4 5 TARJOUSHINTA...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Koulutoimisto Tuula Jokinen PL 85 7.2.2014 34801 VIRRAT P. 03-4851260 tuula.jokinen@virrat.fi LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ SIEVIN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA Sievin kunta pyytää tarjousta 15.12.2010 valmistuvan kirkonkylän koulun irtokalusteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden ruokapalvelusta. Tarjouskilpailun perusteella tehdään sopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot