Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjousta uuden kunnantalon ravintolapalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Ravintolapalvelut tarkoittavat lounasravintola- ja kahvilapalvelujen tarjoamista sekä kokouksiin ym. tilaisuuksiin mahdollisesti tilattavia tarjoiluja. 2 Tarjouspyynnön kohde Uusi kunnantalo valmistuu joulukuussa 2011 Kirkkonummen ydinkeskustaan, jossa sijaitsevat myös Kirkkonummen keskeiset palvelut. Uuteen kunnantaloon, osoitteeseen Ervastintie 2, on muuttamassa joulukuussa konsernihallinto, perusturva ja sivistystoimi. Viereisen Aseman Ostarin 2. kerroksessa on yhdyskuntatekniikan toimialan tilat, jotka ovat yhteydessä kunnantaloon. Yhteensä näissä kunnan tiloissa työskentelee n. 200 henkilöä. Lisäksi kunnantalossa on mm. valtuustosali (auditorio) ja kokoustiloja. Auditoriota ja muita tiloja on tarkoitus vuokrata myös yrityksille, yhdistyksille ym. Ravintolan tilat ovat talon 1. kerroksessa ja sen sisäänkäynti on Ervastintieltä, kunnantalon pääoven ja eteisen kautta. Ravintolatilat laitteineen ja varusteineen soveltuvat ruokaravintolaksi tai kahvilaravintolaksi. Ravintola on kalustettu ja siinä on noin 113 asiakaspaikkaa (sali 89 + kabinetti 24). Rakennusluvan mukaan ravintolassa on 156 asiakaspaikkaa. Kunnantalon 1. kerroksessa toimii kunnan palvelupiste, jossa käy noin 500 asiakasta kuukaudessa. Kunnantalon ravintola on avoin kaikille se ei ole tarkoitettu vain kunnantalon työntekijöille. Tarjouspyynnön kohde koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat: 1. lounas- ja kahvilapalvelujen tarjoaminen kunnantalon ravintolassa 2. kunnantalon kokouksiin ym. tilaisuuksiin mahdollisesti tilattavat tarjoilut Tarjouskilpailussa valitaan yksi palveluntuottaja, jonka vastuulla on molempien osaalueiden toteuttaminen. Tilaaja ei takaa ravintolalle asiakkaiden vähimmäismäärää eikä kokous- ja muiden tarjoilujen vähimmäismyyntiä. Valitulla palveluntuottajalla on lisäksi oikeus halutessaan myydä ravintolasta ruokaannoksia, leivonnaisia ja esimerkiksi sesongin mukaisia ruokia (vappusima, joulutortut, laatikot jne.) kotiin vietäväksi. Myynti tulee järjestää siten, ettei varsinainen palvelun tuottaminen häiriinny.

2 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 2 (14) 3 Hankinnan sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen Sopimuskausi alkaa viimeistään Ravintolapalvelujen tuottamisen tulee alkaa viimeistään , jolloin myös vuokranmaksu alkaa. Sopimuskausi on 3-vuotinen ja päättyy Sopimusta voidaan tämän jälkeen jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella siten, että ensimmäinen optiokausi on ja toinen optiokausi Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle mahdollisesta optiokauden käytöstä neljä (4) kuukautta ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä. Palveluntuottajalla ja tilaajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus aikaisintaan ensimmäisen sopimusvuoden (12 kk) kuluttua. Irtisanomisaika on neljä (4 kk). Lisäksi sopimuksessa noudatetaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja 17 (Hinnanalennus ja sopimuksen purku) sekä 18 (Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa). 4 Ilmoitus- ja hankintamenettely Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ( / 348). Kyseessä on liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta, joka toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain 24 :n tarkoittamaa avointa kansallista menettelyä käyttäen. Hankinnasta tehdään hankintailmoitus HILMA-palveluun Internetosoitteessa Tarjouspyyntö julkaistaan myös Kirkkonummen kunnan Internet-sivulla osoitteessa 5 Tarjoajan kelpoisuutta ja soveltuvuutta koskevat vaatimukset 5.1 Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on täytettävä tarjoajan kelpoisuutta koskevat vaatimukset, jotka liittyvät seuraaviin asioihin 1. Hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet 2. Muut hankintalain mukaiset poissulkemisperusteet 3. Rekisteritiedot 4. Lakisääteisten verojen ja maksujen maksaminen 5. Lakisääteisten eläkevakuutusten ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen 6. Työehtosopimus ja keskeiset työehdot 7. Taloudellinen tilanne ja luottotiedot Vaatimukset on selostettu liitteessä 1 Tarjoajan kelpoisuus. Tarjoajan on vastattava vaatimusten (1-7) täyttymiseen palauttamalla liite 1 sen ohjeen mukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna sekä liitettävä tarjoukseensa liitteessä 1 edellytetyt selvitykset ja todistukset. 5.2 Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajalla on oltava riittävä alan kokemus tarjouspyynnön mukaisten ravintolapalvelujen tuottamiseen. Riittävänä alan kokemuksena pidetään sitä, että tarjoajalla on kokemusta vastaavien ravintolapalvelujen eli henkilöstö- ja/tai lounasravintolapalvelujen tuottamisesta vähintään kahden vuoden ajalta ravintolassa, jossa käy vähintään 80 lounasasiakasta päivässä

3 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 3 (14) Todistuksena em. vaatimuksen täyttymisestä on tarjoajan esitettävä selvitys, jossa on seuraavat tiedot 1 ravintolan nimi ja sijaintipaikkakunta 2 mistä alkaen ravintola on toiminut tarjoajan hoitamana 3 ravintolan keskimääräinen lounasasiakkaiden määrä / päivä (Luottamuksellinen tieto) 4 ravintolan liikevaihto edellisellä 12 kk:n tilikaudella 5 tarjotun ravintolapalvelun sisältö, esim. viimeisin 6 viikon ruokalista (Luottamuksellinen tieto) 6 Ravintolan hoitamiseen liittyvät käytännöt 6.1 Maksukäytäntö Ravintolan lounas- ja kahvila-asiakkaiden tulee saada maksaa lounasruokailu ja kahvilapalvelut yleisimmillä maksutavoilla eli ainakin käteisellä, pankkikortilla tai yleisimmillä luottokorteilla. Kunnan tilaamat tarjoilut toimittaja voi laskuttaa Tilaajalta toimialakohtaisilla koontilaskuilla kaksi kertaa kuukaudessa. 6.2 Aukioloajat ja ravintolapalvelujen tarjoaminen Ravintolan tulee olla avoin maanantaista perjantaihin vähintään seuraavina aikoina Aukioloaika klo Lounasaika klo Palveluntuottaja ja Tilaaja voivat sopia myös pidemmistä aukioloajoista ja lounasajoista. Maanantai-iltaisin (keskimäärin kolme maanantaita per kuukausi), jolloin kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto pitää kokouksiaan kunnantalossa, valitulta palveluntuottajalta edellytetään valmiutta hoitaa kokoustarjoiluna kevyt ateria (esim. keitto + kahvitarjoilu) noin klo tai klo ravintolasalissa. Kunnantalossa järjestetään iltaisin pääsääntöisesti maanantaista torstaihin lautakuntien ym. kunnan toimielimien kokouksia. Valitulta palveluntuottajalta edellytetään valmiutta hoitaa mahdollinen kahvi- tai muu kokoustarjoilu, jos kokouksen järjestäjä niin haluaa. Tarjoilun voi toimittaa etukäteen valmiiksi kokoustilaan (1-5 krs). Tilaajan on tarkoitus vuokrata kunnantalon 1. kerroksen valtuustosalia (auditoriota) ym. tiloja esim. yhdistysten ja yritysten käyttöön. Vastaavasti Tilaaja voi vuokrata myös pelkkää ravintolasalia ja kabinettia harkintansa mukaan ravintolan aukioloajan jälkeen. Valitulta palveluntuottajalta toivotaan valmiutta järjestää tarvittaessa tarjoiluja em. tiloissa pidettäviä tilaisuuksia varten, mikäli tilaisuuden järjestäjä haluaa tarjoilun. Palveluntuottaja voi halutessaan pitää ravintolan suljettuna neljä viikkoa heinäkuun aikana. 6.3 Vastuuhenkilö Palveluntuottajan tulee nimetä tilaajalle vastuuhenkilö sekä hänelle varahenkilö, joiden kautta tilaaja voi pitää yhteyttä palveluntuottajaan. Nimetyn vastuuhenkilön tai hänen

4 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 4 (14) varahenkilönsä tulee olla tavoitettavissa normaalina virka-aikana ( ). Tilaaja nimeää omasta organisaatiostaan yhteyshenkilön ja hänelle varahenkilön. 7 Ravintolapalvelun tuottamiselle asetetut ehdottomat vaatimukset 7.1 Toimintaa koskevat yleiset vaatimukset Tavoitteena on, että ravintolassa on tasalaatuinen, terveellinen, maukas ja riittävästi vaihtoehtoja tarjoava lounasruokailu. Käytettävien raaka-aineiden tulee olla tuoreita, oikein varastoituja ja niissä tulee suosia kauden tuotteita sekä mahdollisuuksien mukaan luomuraaka-aineita. Aterioiden tuottamisessa on noudatettava uusimpia yleisiä ravitsemussuosituksia. Näiden vaatimusten toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin (katso alla) sekä tilaajan ja palveluntuottajan kokouksissa, joita pidetään vähintään kerran vuodessa tilaajan kokoon kutsumana. Palveluntuottajan toiminnan on täytettävä ravintolatoiminnalle asetetut viranomaismääräykset. Palveluntuottajan edellytetään toiminnassaan huolehtivan alaa koskevien elintarvike- ja työturvallisuussäännösten noudattamisesta ja voimassaolevan työehtosopimuksen määräysten huomioon ottamisesta sekä niiden asianmukaisesta valvonnasta. 7.2 Omavalvonta Valitulla palveluntuottajalla on oltava palvelutuotannon omavalvontasuunnitelma. Palveluntuottajan on esitettävä toiminnastaan elintarvikelainsäädännön mukainen omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä siivoussuunnitelma ennen sopimuksen allekirjoittamista. Palveluntuottaja vastaa suunnitelman toteutumisesta ja elintarviketutkimuksista aiheutuvista kuluista. 7.3 Asiakastyytyväisyys Valitun palveluntuottajan on laadittava vuosittain asiakaspalautekysely, jonka sisällön ja toteutustavan hyväksyy tilaaja. Palautejärjestelmä voidaan laatia sähköiseen muotoon tai se voi olla paperilla ja sen on oltava kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Lisäksi palveluntuottaja voi kerätä päivittäistä palautetta erilaisin menetelmin. Valitun palveluntuottajan on lisäksi toimitettava tilaajalle vuosittain arviointiraportti asiakastyytyväisyydestä. 7.4 Alihankinta Tarjoajan tulee sitoutua varsinaiseksi ja vastuulliseksi palvelun tuottajaksi. Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Palveluntuottaja ei voi siirtää toimittajan vastuuta alihankkijoille.

5 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 5 (14) 8 Ravintolapalvelun tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset 8.1 Lounasruokailun tuotteet Asiakkaat ottavat ruoka-annokset, salaatin ja leivän itse linjastosta. Ruokailijat palauttavat käytetyt astiat astioiden palautuspisteeseen. Päivittäisessä lounasruokailussa tulee olla tarjolla vähintään seuraavat tuotteet: Salaattipöytä raikkaista ja pääosin tuoreista aineksista Leipävalikoima ja levitteet Ruokajuomat (vesi, maidot, piimä) Keitto Lämmin lounasruoka, vähintään kaksi vaihtoehtoa Jälkiruoka Kahvi tai tee Ruokalistassa on huomioitava erilaiset ruokailijat tarjoamalla päivittäin lämmin liha-, kala- ja kasvislounas. Liha-, kala ja kasvislounaaksi lasketaan keitto ja lounasruuat (esim. lihakeitto sekä kaksi vaihtoehtoista lounasruokaa, joista toinen on kalaruoka ja toinen on kasvisruoka). Listassa on huomioitava myös erikoisruokavaliot (laktoositon, gluteeniton). Vähintään yhden lämpimän lounasvaihtoehdon ja juoman on oltava laktoositon ja yhden lounasvaihtoehdon tulee olla gluteeniton. Ruokien laktoosi- ja gluteenipitoisuuksista tulee olla maininta ruokalistassa (L)/(VL)/(G). Lounasruokailun tuotteet on hinnoiteltava tarjouspyynnön kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksessa tulee esittää esimerkki tarjottavasta kuuden (6) viikon ruokalistasta sekä selvitys salaattipöydän aineksista ja tyypillisestä koostumuksesta. 8.2 Kahvilapalvelut Ravintolassa tulee olla tarjolla ainakin tavallisimpia kahvilatuotteita kuten kahvia/teetä/kaakaota, kylmiä virvokkeita ja leivonnaisia. 8.3 Kokoustarjoilun tuotteet Kokoustarjoilulla tarkoitetaan erikseen tilattavia tarjoiluja kunnantalossa sijaitseviin kokoushuoneisiin (1-5 krs) toimitettuina. Erikseen tilattavia kokoustarjoiluja voidaan järjestää tarvittaessa myös ravintolasalissa ja kabinetissa. Kokoustarjoilun tuotteisiin tulee kuulua vähintään seuraavat tuotteet: kokouskahvi/tee (2 kkp/h) makea kahvileipä suolainen (voileipä, sämpylä, suolainen piirakka) hedelmätarjotin (vähintään 3 erilaista hedelmää) Kevyt ateria esim. keitto tai ruokaisa salaatti + leipä ja levite + ruokajuoma (vesi ja maidot)

6 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 6 (14) Kokoustarjoilun tuotteet on hinnoiteltava tarjouspyynnön kohdan 10 mukaisesti. 8.4 Muut tarjoilut Lisäksi tilaaja voi tilata ravintolalta muita tarjoiluja mahdollisiin erityistilaisuuksiin. Niistä sovitaan erikseen. 9 Toimitilojen vuokraaminen 9.1 Toimitilat Ravintolan toimitilat sijaitsevat osoitteessa Ervastinkatu 2, Kirkkonummi. Ravintolan käyttöön on varattu tilaa seuraavasti: Ravintola + kabinetti (yhteiskäytössä) - ravintola (huone 143 A) 149,5 m2 - kabinetti (143 B) 36,0 m2 - ruoanjakelu (145) 27,0 m2 Keittiö aputiloineen - keittiö (141) 65,0 m2 - emännän huone (142) 5,0 m2 - kuiva-ainevarasto (173) 2,0 m2 - astiat (144) 8,5 m2 - tuulikaappi (136) 7,0 m2 - biojätetila (135) 4,0 m2 Sosiaalitilat - sosiaalitilat naisille ( ) 11,0 m2 - sosiaalitilat miehille ( ) 7,5 m2 Eteistilat (yhteiskäytössä) - naulakot (147) 29,5 m2 - naisten wc (148) 4,0 m2 - miesten wc (149) 4,0 m2 - inva-wc (150) 6,0 m2 Ravintolatilojen pohjapiirustus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä Toimitilojen käyttöoikeudet Palveluntuottajan käyttöoikeuden piiriin kuuluvia tiloja on yhteensä noin 366 m 2. Edellä mainituista tiloista ravintolasali + kabinetti (212,5 m 2) sekä ravintolan eteistilat (43,5 m 2) ovat yhteiskäytössä alla selostetulla tavalla. Edellä mainitut yhteiskäytössä olevat tilat vuokrataan palveluntuottajalle ravintolan aukioloajoiksi (katso kohta 6.2). Tilaaja voi tarvittaessa pitää ravintolasalissa ja kabinetissa kokouksia myös iltapäivisin ja iltaisin ravintolan aukioloajan jälkeen. Tilaaja voi myös vuokrata esim. yrityksille ja yhdistyksille yhteiskäytössä olevia tiloja (ravintolasali + kabinetti + eteistilat) harkintansa mukaan joko auditorion ja muiden kokoustilojen vuokraamisen yhteydessä tai erikseen. Tilaisuuksiin mahdollisesti tilattavat tarjoilut on tilattava tällöin palveluntuottajalta, mikäli sillä on mahdollisuus hoitaa ne. Tilaaja ohjaa tällöin tilaisuuden järjestäjän ottamaan yhteyttä kunnantalon ravintolan palveluntuottajaan, joka veloittaa tarjoilut tilaisuuden järjestäjältä. Tilaaja veloittaa vuokran tilojen käytöstä tilaisuuden järjestäjältä.

7 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 7 (14) Tilaajalla ei ole käyttöoikeutta keittiöön aputiloineen ja sosiaalitiloineen eikä tilaaja vuokraa niitä muille ravintolan aukioloaikojen jälkeen. 9.3 Vuokra Kirkkonummen kunta vuokraa palveluntuottajalle kunnantalon ravintolan tilat (osin yhteiskäyttöisinä kuten yllä selostettu). Vuokraan sisältyy lämmitys, huolto ja jätehuolto. Sähkö ja vesi eivät sisälly vuokraan. Sähkön ja veden kulutukset laskutetaan erillisen mittauksen mukaan. Alustava vastuunjakotaulukko on liitteenä 3. Tiloista pyritään saamaan käypä markkinavuokra. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan tarjoamansa vuokra/kk ilman arvonlisäveroa. Tarjottu kuukausivuokra (alv 0 %) pisteytetään tarjousten vertailussa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (elinkustannusindeksin pisteluku ). Vuokraa tarkistetaan vuosittain 1. helmikuuta elinkustannusindeksin muutoksia vastaavasti. Tarkistusindeksi on tarkistusajankohtana tiedossa oleva viimeksi julkaistu pisteluku. 9.4 Palveluntuottajan käyttöön annettava laitteisto Ravintolan toimitiloissa on valmistuskeittiö, jonka laitteet esitellään tilojen esittelytilaisuuden yhteydessä. Tarjouspyynnön liitteessä 4 on esitetty keittiön ja ruoanjakelun laitteiden asennuspiirustus ja liitteessä 5 on laiteluettelo. Liitteissä esitetyt laitteet ovat Kirkkonummen kunnan omaisuutta. Tilaaja vastaa omistamiensa laitteiden vuosihuollosta ja mahdollisista korjauskustannuksista. Mikäli laitteen rikkoutuminen johtuu palveluntuottajasta, kustannusten jakautumisesta neuvotellaan erikseen. Katso alustava vastuunjakotaulukko, liite Siivous ja jätehuolto Palveluntuottaja vastaa keittiön (aputiloineen) ja sosiaalitilojen puhtaanapidosta. Palveluntuottaja huolehtii myös ravintolasalin, ruoanjakelun ja kabinetin siivouksesta ja hankkii kustannuksellaan siivousvälineet ja puhdistusaineet. Siivous on suoritettava tilojen materiaalien vaatimilla välineillä ja aineilla, joista palveluntuottaja saa tilaajalta erillisen ohjeistuksen. Tilaaja huolehtii ravintolasalin ja kabinetin parkettilattian säännöllisestä huollosta tarpeen mukaan sekä eteistilojen siivouksesta. 9.6 Kalustus ja astiat Ravintolan kalusteet ja verhot ovat Kirkkonummen kunnan omaisuutta. Ravintolasaliin ja kabinettiin tulee rakennuksen arkkitehdin suunnitelman mukaiset valkoiset pikkutuolit ja tammiviilutetut pöydät. Ravintolasalin ja kabinetin kalustusta ja sisustusta ei saa muuttaa ilman tilaajan suostumusta. Palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan ruokailu- ja tarjoiluastiat ja -välineet sekä ruoanvalmistus- ja työvälineet ja vastaa niiden täydentämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

8 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 8 (14) 10 Hinnat ja hinnoitteluperusteet 11 Hintojen sitovuus Tarjouksen hintatiedot tulee esittää liitteenä 6 olevalla Hinnoittelulomakkeella. Kaikki hinnat ilmoitetaan euromääräisinä sisältäen arvonlisäveron. 1) Lounasruokailun tuotteiden hinnoittelu: 1. Keittobuffet: keitto + salaattipöytä + leipävalikoima ja levitteet + ruokajuomat, hinta 2. Lounasbuffet: lounasruoka (liha, kala, kasvis) + salaattipöytä + keitto + leipävalikoima ja levitteet + ruokajuomat + kahvi /tee, hinta 3. Jälkiruoka lounaan yhteydessä, hinta 4. Kahvi tai tee lounaan yhteydessä, hinta Kunnan järjestämän kokous- tai koulutustilaisuuden lounashinnoittelu on sama kuin edellä ellei Tilaaja tilaa erityistarjoilua tai -palvelua. Palveluntuottaja voi hinnoitella vapaasti kunnan henkilökuntaan kuulumattomien lounasateriat. 2) Kokoustarjoilun tuotteiden hinnoittelu: 1. Kahvi/tee annos (2 kkp/hlö) ja hedelmätarjotin (3 erilaista hedelmää): hinta / henkilö 2. Kahvi/tee annos (2 kkp/hlö) ja makea kahvileipä, esimerkiksi korvapuusti hinta / henkilö 3. Kahvi/tee annos (2 kkp/hlö) ja voileipä (kinkku- tai lohivoileipä), hinta / henkilö 4. Kevyt ateria esim. keitto tai ruokaisa salaatti + leipä ja levite + ruokajuomana vesi ja maito + kahvi/tee annos (2 kkp/hlö), hinta / henkilö Hinnat sisältävät toimituksen kunnantalossa sijaitseviin kokoustiloihin (1-5 krs). Palveluntuottajan vastuulla on myös astioiden noutaminen kokoushuoneista. Kevyen aterian (yllä tuote 4) hintaan sisältyy itsepalvelutarjoilusta huolehtiminen ennen kunnanhallituksen tai -valtuuston tms. kokousta, joka alkaa yleensä klo 17 tai klo 18. Tarjouksessa tulee lisäksi esittää hinnasto vaihtoehtoisille kokoustarjoilun tuotteille. Muihin kuin tilaajan järjestämiin kokouksiin pätee sama kokoustarjoiluhinnasto edellyttäen, että kokousta ei pidetä viikonloppuna eikä tarjoilu edellytä henkilökunnan paikallaoloa klo 17 jälkeen tai muita eritysjärjestelyjä. Hintojen on oltava kiinteinä voimassa asti. Palveluntuottajalla on oikeus neuvotella hintojen tarkistamisesta kerran (1) vuodessa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Mahdolliset hinnanmuutosehdotukset on tehtävä kirjallisesti ja muutosperusteet selvitettävä viimeistään mennessä. Ensimmäiset hintojen korotukset voivat tulla voimaan aikaisintaan

9 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 9 (14) Hintojen korotukset edellyttävät tilaajan hyväksymistä. Elleivät sopijapuolet pääse sopimukseen hinnankorotuksista, sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla. 12 Ravintolatilojen esittelytilaisuus Tarjoajille järjestetään Kirkkonummen kunnantalon ravintolatilojen esittelytilaisuus maanantaina Kokoontuminen klo osoitteessa Ervastintie 2, Kirkkonummi. Tilat ovat vielä rakenteilla. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen viimeistään mennessä sähköpostitse osoitteeseen Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, mitä yritystä osallistujat edustavat sekä tilaisuuteen osallistuvien nimi ja asema yrityksessä. Tilaisuudessa esitellään ravintolan tilat ja laitteet. Kysymykset ravintolan tiloista ja laitteista kuten muutkin kysymykset pyydetään esittämään tarjouspyynnön kohdan 22 mukaisesti viimeistään Niihin vastataan yhdellä kertaa viimeistään Internet-osoitteessa tämän tarjouspyynnön sivuilla. 13 Laskutus- ja maksuehto Tilaajan kokoustarjoilut laskutetaan yksikkö- ja osastokohtaisilla koontilaskuilla kerran kuukaudessa. Laskutuksen toivotaan tapahtuvan verkkolaskulla. Maksuehto on 21 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Palveluntuottaja laskuttaa suoraan auditorion tai muun tilan vuokraajaa (= tilaisuuden järjestäjää) tarjoilusta, joka on tilattu palveluntuottajalta. 14 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset 15 Sopimusehdot Osatarjouksia ei huomioida. Tarjouksen tulee sisältää tarjouspyynnön kohdassa 2 (Tarjouspyynnön kohde) määritellyt osa-alueet. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tilaaja ei hyväksy tarjouksen sitovuuteen liittyvien ehtojen tai varaumien esittämistä. Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen palvelusopimus. Palveluntuottajalla tulee olla omaisuus-, vastuu- keskeytys- ja oikeusturvavakuutus. Valitun palveluntuottajan on esitettävä siitä todistus ennen sopimusneuvottelujen aloittamista. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa JYSE 2009 (palvelut), jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä 8.

10 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 10 (14) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 (palvelut) 4. Tarjous 16 Hankinnan erityisehdot Kaikki palvelut on toimitettava suomen kielellä. Tarjous ja sen liitetiedot on laadittava suomen kielellä. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista. 17 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. 18 Tarjousasiakirjojen julkisuus 19 Tarjouksen sisältö Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tarjousasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asianosaisilla on kuitenkin oikeus saada tieto tarjousasiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat kuitenkin muun muassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisistä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite LUOTTAMUKSELLISEKSI. Hinta ei ole liiketai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnössä vaadittujen kohtien ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjouksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot ja selvitykset: 1) Tarjoajan esittely lyhyt kuvaus yrityksestä, sen asiantuntemuksesta ja toiminnasta tarjouksen yhteyshenkilöt yhteystietoineen 2) Tarjoajan kelpoisuus

11 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 11 (14) 20 Tarjousten käsittely liitteeseen 1 (Tarjoajan kelpoisuus) vastaaminen ja liitteen palauttaminen allekirjoitettuna (katso tarjouspyynnön kohta 5.1 ja liite 1) liitteessä 1 edellytettyjen selvitysten ja todistusten toimittaminen 3) Tarjoajan soveltuvuus selvitys tarjoajalla olevasta alan kokemuksesta tarjouspyynnön kohdan 5.2 mukaisesti 4) Lounasruokailun tuotteet (katso tarjouspyynnön kohta 8.1) esimerkki tarjottavasta kuuden (6) viikon ruokalistasta selvitys salaattipöydän aineksista ja tyypillisestä koostumuksesta 5) Kokoustarjoilun tuotteet (katso tarjouspyynnön kohta 8.3) kokoustarjoilun tuotteiden sisältövaihtoehtojen kuvaus ja hinnoittelu 6) Tarjouksen hintatiedot tarjouksen hintatiedot tarjouspyynnön kohdan 10 mukaisesti ilmoitettuna tarjouspyynnön liitteellä 6 (Hinnoittelulomake) 7) Tarjottu vuokra tarjoajan tarjoama vuokra/kk (alv 0 %) (katso tarjouspyynnön kohta 9.3) 8) Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen Tarjoajan tulee ilmoittaa hyväksyminen seuraaville tarjouspyynnössä asetetuille ehdoille täyttämällä ja palauttamalla allekirjoitettuna tarjouspyynnön liite 7 (Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen). tarjouspyynnön kohdassa 3 esitetty hankinnan sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen ravintolan hoitamiseen liittyvät käytännöt; tarjouspyynnön kohdat ravintolapalvelun tuottamiselle asetetut ehdottomat vaatimukset; tarjouspyynnön kohdat ravintolapalvelun tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset; tarjouspyynnön kohdat toimitilojen vuokraamisen ehdot; tarjouspyynnön kohdat hintojen sitovuus; tarjouspyynnön kohta 11 laskutus- ja maksuehto; tarjouspyynnön kohta 13 osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset; tarjouspyynnön kohta 14 sopimusehdot; tarjouspyynnön kohta 15 hankinnan erityisehdot; tarjouspyynnön kohta 16 tarjouksen voimassaoloaika; tarjouspyynnön kohta 17 mahdollisten liike- tai ammattisalaisuuksien ilmoittaminen tarjouspyynnön kohdan 18 mukaisesti 20.1 Tarjoajien kelpoisuus ja soveltuvuus Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, että tarjoajat täyttävät tarjoajien kelpoisuudelle ja soveltuvuudelle asetetut ehdot. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimuksia (kohdat ).

12 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 12 (14) 20.2 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset (katso kohta 19 Tarjouksen sisältö). Pyydettyjen selvitysten tai tietojen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön ehtojen mukaisia Tarjousten vertailu Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajan kelpoisuudelle ja soveltuvuudelle asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön ehtojen mukaisia, hyväksytään tarjousten vertailuun. 21 Hankinnan valintaperuste Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailuun hyväksytyistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous noudattaen seuraavia vertailuperusteita. Maksimipistemäärä on 100,0 pistettä. Vertailuperusteet Painoarvo Hinta painoarvo yhteensä 45 % ravintolan lounasruokailun hinta 25 % ravintolan kokoustarjoilun hinta 20 % (Tarjouspyynnön kohta 10 ja liite 5 Hinnoittelutaulukko) Tarjottu vuokra painoarvo 20 % tarjottu vuokra / kk, alv 0 % 25 % (Tarjouspyynnön kohta 9.3) Lounasruokailun tuotteiden laatu painoarvo yhteensä 35 % 6 viikon lounaslistan ja salaattipöydän monipuolisuus 30 % (Tarjouspyynnön kohta 8.1) Ravintolapalvelujen tuottajaksi valitaan tarjousten vertailussa suurimman pistemäärän saaneen tarjouksen tehnyt tarjoaja Hinta (painoarvo yhteensä 45 %) Ravintolan lounasruokailun hinnan vertailu (painoarvo 25 %) Lounasruokailun osalta tarjousten hintavertailu suoritetaan siten, että lounasruokailun tuotteiden 1-4 yksikköhinnat lasketaan yhteen, josta muodostuu vertailuhinta. Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 25,0 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 25,0 pisteellä. Laskukaava: (X / Y) x 25,0 pistettä. Ravintolan kokoustarjoilun hinnan vertailu (painoarvo 20 %)

13 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 13 (14) Kokoustarjoilun osalta tarjousten hintavertailu suoritetaan siten, että kokoustarjoilun tuotteiden 1-4 yksikköhinnat lasketaan yhteen, josta muodostuu vertailuhinta. Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 20,0 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 20,0 pisteellä. Laskukaava: (X / Y) x 20,0 pistettä Tarjotun vuokran vertailu (painoarvo 25 %) Tarjotun vuokran osalta vertailu suoritetaan siten, että tarjottua vuokraa verrataan korkeimpaan tarjottuun vuokraan. Korkeinta vuokraa tarjoava saa 25,0 vertailupistettä. Vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = tarjottu vuokra (X) jaettuna korkeimmalla tarjotulla vuokra (Y) ja kerrottuna 25,0 pisteellä. Laskukaava: (X / Y) x 25,0 pistettä Lounastarjoilun tuotteiden laadun vertailu (painoarvo yhteensä 30 %) Lounastarjoilun tuotteiden laatua vertaillaan siten, että tilaaja arvioi tarjousten 6 viikon esimerkkiruokalistan ja salaattipöydän monipuolisuutta. Arvioinnissa esimerkkiruokalista ja salaattipöytä pisteytetään erikseen asteikolla 1-5 (heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä). Esimerkkiruokalistan saamat pisteet kerrotaan sitten kahdella ja pisteisiin lisätään salaattipöydän saamat pisteet. Tarjoaja voi saada siten arvioinnissa yhteensä enintään 15 pistettä. Eniten pisteitä yhteensä saanut tarjous saa 30,0 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen saamat pisteet (Y) jaettuna eniten pisteitä saaneen tarjouksen pisteillä (X) ja kerrottuna 30,0 pisteellä. Laskukaava: (Y / X) x 30,0 pistettä. 22 Lisätietojen pyytäminen Mahdolliset tarjouspyyntöä, hankintaa ja tiloja ym. koskevat kysymykset tulee toimittaa viimeistään sähköpostitse osoitteeseen Tiedusteluihin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Tilaaja julkaisee vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja mahdolliset tarjouspyynnön tarkennukset keskitetysti yhdellä kertaa viimeistään Internet-osoitteessa Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin puhelimitse. 23 Tarjousten jättäminen Kirjallisten suomenkielisten tarjousasiakirjojen tulee olla suljetussa kuoressa perillä viimeistään klo osoitteessa:

14 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 14 (14) Kirkkonummen kunta Konsernihallinnon kirjaamo PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) Kirkkonummi Kuoreen on merkittävä viite: TARJOUSPYYNTÖ Nro 894/ /2011" Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 25 Tarjouskilpailun suunniteltu aikataulu Allekirjoitus Tarjouspyyntöä koskevan hankintailmoituksen tekeminen HILMA-palveluun Tarjouspyynnön julkaiseminen kunnan Internet-sivulla klo Ravintolatilojen esittelytilaisuus (katso kohta 12) Tarjouspyyntöä koskevien kysymysten määräaika (katso kohta 22) Vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin (katso kohta 22) klo mennessä tarjousten jättämisen määräaika (katso kohta 23) Hankintapäätös ja sen tiedoksianto Sopimus valitun palveluntuottajan kanssa Sopimuskausi alkaa Ravintolapalvelujen tuottaminen alkaa viimeistään. Oili Toivanen hankintapäällikkö Liitteet Liite 1: Tarjoajan kelpoisuus Liite 2: Ravintolatilojen pohjapiirustus Liite 3: Alustava vastuunjakotaulukko Liite 4: Keittiön ja ruoanjakelun laitteiden asennuspiirustus Liite 5: Laiteluettelo Liite 6: Hinnoittelulomake Liite 7: Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen Liite 8: JYSE 2009 (Palvelut)

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot