YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto"

Transkriptio

1 YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ ASENNEILMAPIIRI YRITTÄJÄNÄ MENESTYMINEN JA EPÄONNISTUMINEN TALOUSNÄKÖKULMAA ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE Yritystä suunniteltaessa Yritystä perustaessa Itse vai ulkoistettu? YRITTÄJYYDEN ETIIKKA ELÄMÄNKOKEMUSTEN MYÖTÄ HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI LÄHTEET... 21

3 3 1 JOHDANTO Tässä tutkimusesseessä tarkastelemme yrityksen perustamista ja yrittäjäksi ryhtymistä kuudesta eri näkökulmasta. Aloitamme käsittelemällä yrittäjyyteen ajavia tekijöitä sekä siihen liittyviä negatiivisia asioita. Käsittelemme yrittäjänä toimista menestyksen ja riskien kautta, sekä talouden näkökulmasta. Summaamme yrittäjänä toimimisen etiikan näkökulmasta sekä toisen yrittäjän tarinalla. Lähdemateriaalina on käytetty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, tutkimuksia sekä yrittäjän haastattelua.

4 4 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN Yrittäjyys ajatellaan useasti raskaana ja riskialttiina ammattina. Silti moni ihminen lähtee yrittäjäksi vaikka on tietoinen tästä asiasta. Mikä sitten saa ihmisen valitsemaan epävarman ja raskaan yrittäjyyden, varman ja leppoisan palkkatyön sijasta? Tässä osiossa on tarkoituksena selvittää yrittäjien motiiveja. Työ on tärkeä osa ihmisen elämää. Oikea alan ja hyvän työpaikan löytäminen voi olla vaikeaa, mutta alistuminen työpaikan huonolle ilmapiirille, kehno palkka, tai tyytyminen työhön, joka ei tunnu mielekkäältä, voi vaikuttaa radikaalisti jaksamiseen myös kotona (UKKO, 2012). Edellä oleva lause kertoo joistakin motiiveista, jotka voivat voimakkaasti vaikuttaa yrittäjäksi ryhtymiseen. Yrittäjäksi aikovilta ihmisiltä kysyttäessä syytä yrittäjäksi ryhtymiseen usein vastaukseksi saa vapauden, saa tehdä asiat miten itse näkee ne parhaiksi. Itsensä yrittäjänä työllistävistä joka viides on yrittäjä vain olosuhteiden pakosta. Näin todetaan ensimmäisessä tutkimuksessa, jossa on laajasti haastateltu itsensä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti työllistäviä suomalaisia. Tutkimuksen teki Tilastokeskus. (Moisio, HS, 2014) Toisaalta kaksi viidestä yksinyrittäjästä on selvästi hakeutunut yrittäjiksi. Loput 40 prosenttia ovat ajautuneet yrittäjäksi enemmän tai vähemmän sattuman kautta. (Moisio, HS, 2014) Helsingin sanomien mukaan tietyillä aloilla kuten kulttuurialalla sekä käsityöläisammateissa yrittäjyyden osuus on suuri. Näiden alojen työpaikkoja on vähän, joten yrittäjyys on miltei välttämätöntä jos näillä aloilla haluaa työskennellä. Startup-yrittäjä Pasi Ilolalta kysyttäessä, mikä hänet ajoi yrittäjäksi? Startup- tai kasvuyrittäjyys on kutsumusammatti. Useimmilla motivaattorina on intohimo omaan toimialaan sekä pyrkimys ratkaista ihmisten ongelmia uusilla tuotteilla ja palveluilla. Joillekin yrittäjyys on lähinnä elämäntapa, keino olla oman itsensä herra. Useimmille se on myös tapa ilmaista itseään ja mahdollisuus tehdä asioita, joita muualla ei pystyisi tekemään. (Dagmar, 2012) Startup-yrittäjien tulot ovat yleensä pieniä ja epäsäännöllisiä. Yrittäminen on äärimmäisen riskialtista ja menestykset ovat erittäin harvassa. Silti jokaisella on takaraivossaan

5 ajatus "exitistä", joka korvaisi valtavan työpanoksen. Eli tarvitaan myös vahva usko unelmaan ja suuri annos optimismia. (Dagmar, 2012) 5 Omasta mielestäni yrittäjyys vaatii intohimoa sekä vision omasta päämäärästään yrittäjänä. Hyvätkin ideat ovat huonosti toteutettuna huonoja. Jos ainut päämäärä on tehdä yrittäjyydellä rahaa, motivaatio häviää nopeasti jos rahaa ei alakkaan virtaamaan sisään lyhyen ajan kuluessa. Useimmiten idean kehittämiseen ja menestykseen kuluu pidempi aika ja siinä mitataan intohimoa ja omistautumista. Eli Startup on asenne? Startup-yrittäjät elävät ja hengittävät yhtiönsä puolesta, eivätkä luovuta vaikeidenkaan esteiden edessä. Monia yhdistää myös ketterä ajattelutapa; jos suunnitelma A ei toimi Pasi: Parhaat, vaihdetaan lennossa suunnitelmaan B, eikä katsota taaksepäin. Yrittäjyys vaatii strategista silmää, ennakointikykyä ja luovaa hulluutta, jolla usein kaoottisilta vaikuttavista vaihtoehdoista valitaan se, joka johtaa kasvuun. (Pasi Ilola, Dagmar, 2012) Suomessa yrittäminen on huonossa huudossa, ja halukkuus ryhtyä yrittäjäksi on kansainvälisessä vertailussa pohjalukemissa. Viime vuosina asenteet ovat alkaneet muuttua. Sitä ovat edesauttaneet muun muassa kiihdyttämöt, kuten Aalto Venture Garage, jossa yrittäjät kohtaavat toisiaan ja saavat neuvoja. ( Pasi Ilola, Dagmar, 2012) Startup ajattelutapa on saanut paljon näkyvyyttä viime aikoina. Televisiosta tulee ohjelmia, jossa asiaa käsitellään sekä monet nuoret voivat nähdä itsensä startup-yrittäjinä tulevaisuudessa. Suomessa suhtautuminen yrittäjyyttä kohtaan on ollut todella huono. Suomen asenne alkaa kuitenkin hiljalleen muuttumaan länsimaiseen ajattelutapaan, jossa epäonnistumisista opitaan eikä maailma lopu niihin. Jostain olen lukenut, että jos USA:ssa ei ole tehnyt kahta konkurssia ei voi itseään kutsua edes yrittäjäksi. Mielestäni tällainen asenne tarvitaan myös suomeen, epäonnistumista pitää oppia eikä niiden saa antaa lannistaa. Yksi asenne, jota näkee Piilaakso-henkisessä startup-kulttuurissa paljon ja jonka mielelläni näkisin leviävän Suomeenkin, on suhtautuminen yrittäjyyteen likipitäen altruistisena toimintana.

6 6 Tuossa kulttuurissa yrittäjä on ihminen, joka löytää uuden tavan parantaa muiden elämää, ja toteuttaa sen. Olen lukennut tuosta kulttuurista tulevia "miten ryhtyä yrittäjäksi"-artikkeleita, joiden sisältö on suunnilleen tiivistettävissä muutamaan askeleeseen: 1. keksi ihmisten elämästä niin monta puutetta kuin voit 2. keksi tapoja korjata nuo puutteet hyötyen asiasta samalla myös itse 3. valitse se puute, jonka pystyt korjaamaan mahdollisimman pienellä vaivalla mahdollisimman monelta 4. ryhdy hommiin! Yrittäjä on silloin sankari, joka parantaa muiden elämänlaatua. Hän ottaa tuosta hyödystä kylläkin oman osansa, mutta kaikki tunnustavat, että hänen muille tuottamansa hyöty on aina moninkertainen siihen nähden, mitä hän itse siitä saa. (Kaj Sotala, 2014) Parhaat yrittäjät ymmärtävät, että kaikkea ei voi tietää etukäteen, eikä virheitä pidä pelätä. Tärkeintä on virheistä oppiminen, nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin ja peräänantamattomuus. Yrittäjyys on kestävyyslaji; matka on pitkä, vastaan tulee aina vaikeuksia, mutta myös menestyksiä. ( Pasi Ilola, Dagmar, 2012) Vaikeudet tulee selättää itse tässä avuksi voi tulla verkosto, joka on mielestäni yrittäjyyden edellytys. Aina tulisi olla joku kokeneempi jolle soittaa ja kysyä neuvoa. Monet pitkän linjan yrittäjät ovat todella avoimia ja mielissään jos heiltä kysyy neuvoja ja vinkkejä. Verkostoa tulee rakentaa jatkuvasti ja se ei voi koskaan olla liian suuri.

7 7 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ ASENNEILMAPIIRI Kolmannes suomalaisista pitää yrittäjyyttä melko houkuttelevana ajatuksena, mutta erittäin houkuttelevaksi sen kokee vain 6 prosenttia väestöstä. Taloustutkimuksen toteuttama Yrittäjyysilmapuntari-nimeä kantava tutkimus kartoitti suomalaisten asenteita ja tuntemuksia yrittäjyyttä kohtaan vuonna Huolimatta siitä, että vain kolmasosa meistä kokee vetoa yrittäjyyden iloista mutta arvaamatonta maailmaa kohtaa, pitävät suomalaiset tutkimuksen mukaan yrittäjyyttä asiana, jota tulisi edistää maassamme. Yrittäjäksi ryhtymisen näkökulmasta kiinnostavin kysymys lienee onko Suomessa hyvä yrittää? Aihe on noussut viime aikoina puheenaiheeksi, kun suomalaiset ovat kokeneet lainsäädännön rajoittavan yritystoimintaa. Samalla on alettu kyseenalaistaa byrokratian ja säätelyn määrää. Myös Yrittäjyysilmapuntarin tulokset vihjaavat kriittisyyden lisääntyneen. Vuosina 2010 ja % ja 42 % vastanneista oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Suomessa on hyvä yrittää. Vuoden 2013 tutkimuksessa vastaava luku oli 39 %. Tavattoman huonosti asiat eivät kuitenkaan ole, sillä vain neljäsosa ajatteli, että Suomessa on jokseenkin huono yrittää ja vain 4 % täysin tätä mieltä. Taustaryhmäkohtaisista eroista on todettavissa, että nuoret, opiskelijat sekä eläkeikäiset uskovat eniten, että Suomessa on hyvät edellytykset yrittämiselle. Kiinnostavaa on se, että vastaajaryhmät, jotka olivat kaikkein kriittisimpiä Suomen yrittämisen edellytyksiä kohtaan, olivat myös niitä, joissa oli suhteellisesti eniten yrityksen perustamista suunnittelevia. Nämä ryhmät olivat vuotiaat sekä ihmiset, jotka äänestäisivät Perussuomalaisia eduskuntavaaleissa. On hienoa, jos suomalaisten asenteissa mahdolliset yritystoimintaa vaikeuttavat asiat eivät kuitenkaan estä yrittäjäksi ryhtymistä. Ehkä juuri yrittäjälle edullinen muutoshenkisyys muodostaa tämän ristiriidan. Yrittämisen luotaantyöntäviksi puoliksi mainittiin useimmin taloudelliset riskit. Niiden jälkeen yleisimpiä olivat henkilökohtaiset syyt kuten ajan puute, oma jaksaminen ja liian suuri vastuu. Yleisestä keskustelusta huolimatta harva kokee valtion ja verotuksen vaikutuksen yrityksen perustamisen esteenä joskin tilanne saattaa olla tänä vuonna jo erilainen. Hieman yllättäen opiskelijat kokevat vahvimmin yrittäjyyden riskialttiiksi. Toisaalta he, nuoret, työttömät ja matalien vuositulojen talouksissa elävät kokevat vahvimmin uupumisen ja ajanpuutteen riskit. Taloudellisia riskejä tunnistavat enemmän vuotiaat, ylemmät toimihenkilöt ja korkeampien vuositulojen talouksissa asuvat.

8 8 Yrittäjät kokivat muita ryhmiä vähemmän yrittämisen olevan riskien täyttämää toimintaa. Asia siis lienee sellainen, joka täytyy itse kokea. Yrittäjät eivät myöskään koe, että yrittäjyys olisi jotakin, mihin innostetaan jo koulussa. Kun halutaan muuttaa asenteita, on tehokasta iskeä suoraan varhaiskasvatukseen. Itse muistan omista kouluajoistani, että yrittäjyydestä puhuttaessa suurimmin korostuivat riskit eivätkä mahdollisuudet. Yrittäjillä lienee suurin vastuu näiden pelkojen kaatamisessa täytyy vain osoittaa, että mekin olemme aivan tavallisia ihmisiä.

9 9 4 YRITTÄJÄNÄ MENESTYMINEN JA EPÄONNISTUMINEN Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won t, so you can spend the rest of your life like most people can t. - The Good Quote Yrittäjyys lähtee pitkälti siitä, että yrittäjällä on unelma tai haave, jonka hän haluaa toteuttaa. Se on yleensä idea, jota kukaan muu ei ole vielä keksinyt tai uskaltanut lähteä toteuttamaan. Yrittäjyys ja yrittäminen ei ole tarkoitettu jokaiselle. Tarvitaan hermoja, riskinottokykyä ja intohimoa. Jos ei uskalla epäonnistua ja nousta sen jälkeen takaisin jaloilleen, ei tähän leikkiin kannata lähteä mukaan. Pelko on hyvästä. Sitä ei kannata pelätä tai sulkea pois. Jos omat unelmat eivät pelästytä, ne ovat liian pieniä. Taivas ja helvetti vol. 2 on koonnut ensimmäisen kirjansa tavoin yhteen tarinoita menestyksestä, mutta myös kolikon toisesta puolesta, epäonnistumisesta. Kirjan tarinat antavat toivoa. Kaikki yrittäjät, jotka ovat epäonnistuneet, ovat myös päässeet takaisin jaloilleen. Yrittäjänä ei saa jäädä tuleen makaamaan. Jos yksi firma menee nurin, laitetaan toinen pystyyn. Tai jos saadaan vakava aivovamma ja kaiken opettelu täytyy aloittaa alusta. Näin kävi freestylehiihtäjälle, nykyiselle yrittäjälle, Pekka Hyysalolle. Hän joutui pahaan onnettomuuten, jonka seurauksena ennusteet toipumisesta olivat heikot. Ennuste oli, että Hyysalo oppii kävelemään kahden vuoden kuluttua. Hyysalo olisi voinut masentua ja ehkä hieman siltä tuntuikin, mutta hän päätti olla luovuttamatta ja fight back. Hyysalo perusti yrityksen, joka tukee päävamman saaneita ja heidän kuntoutustaan. Lievemmän kolauksen saanut yrittäjä Evon Söderlund perusti Suomeen yritykseen jollaista ei ennen ollut nähty. Japanista lähtöisin oleva palvelumuoto, jossa asiakas voi vuokrata seurueelleen oman huoneen juhlimista varten. Idean tuominen Suomeen tuntui Söderlundista täydelliseltä, mutta toisin kävi. Avajaiset olivat pettymys. Mutta Söderlund ei luovuttanut. Silti mentiin eteenpäin ja paikka on yhä pystyssä. Nyt tosin b2b-menetelmällä. Yrittäjä Mohamad Darwich ohjeistaa: Toinen erittäin tärkeä juttu on, että ei luovuta. Jos on epäonnistunut jossain, se ei tarkoita, että epäonnistuu koko ajan. Taivas ja helvetti uskoo siihen, että ilman toista ei ole toisen menestystä. Mikään menestys ei tule yksin. Vaikka yrittäjä tarkoittaakin yksin yrittäjää, niin kukaan yrittäjä on har-

10 10 voin yksin asian tai ideansa kanssa. Hän tarvitsee ihmisiä ympärilleen ja oman tukiverkon. Sitä kautta syntyy menestys. Yrittäjä määritellään henkilöksi, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa organisoi liiketoimintaa hänen itsensä tai jonkun muun havaitseman liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Kun väistämättömiä vastoinkäymisiä tulee eteen, niistä on helpompi selvitä tukiverkon avulla. Mohamad Darwich kiteyttää: Onnistuminen ei ole kiinni yrittäjästä vaan siitä, millaiset ihmiset hän saa ympärilleen. Burnout ei ole yrittäjille harvinaisuus. Yrittäjät ovat niin omistautuneita työlleen, että rajoja ei yleensä huomata ennen kuin on liian myöhäistä. Silloin täytyy ottaa tauko ja keskeyttää hetkeksi kaikki. On kohdattava todellisuus, ettei ehkä pysty kaikkeen itse ja mietittävät omat rajat uudestaan. Ida Hakolalle, Vapa Median perustajalle, burnout oli pelastus. Vaikka se oli kamalinta, mitä hänelle oli tapahtunut, niin se muutti häntä hyvällä tavalla. Kun burnoutin on kerran kokenut, alkaa automaattisesti hölläämään, jotta ei joudu samaan pisteeseen uudelleen. On raakaa, että paras opetus tulee kantapään kautta opittuna. Mutta vastoinkäymisten jälkeen oppii arvostamaan itseään ja omaa henkistä hyvinvointia enemmän. Monet yrittäjät tuntevat olevansa vapaita, vaikka tekisivät töitä vuorokauden ympäri. Kuten Ida Hakola sanoo: Työn voi muovata juuri sellaiseksi kuin haluaa. Siinä voi etsiä uusia pelkoja, jotka voi voittaa kohtaamalla ne. Myös Mohamad Darwich sanoo, että yrittäminen antaa vapautta. Olen aina tykännyt olla vapaa ihminen. Kun yrittäjänä menestyy, se tuo materiaalista hyvää. Yksi menestymisen tärkeä askel on uskoa omaan tuotteeseen tai palveluun. Myymisessä tämä on erittäin tärkeää. Kun uskoo omaan juttuunsa, se onnistuu, yrittäjä Susanna Rantanen sanoo. Kukaan tuskin ostaisi yrittäjän juttua, jos hän ei itsekään ostaisi sitä. Yrittäjille myynnin tekeminen voi niin sanotusti olla helpompaa, koska heille oma juttu on kuin oma lapsi. Usko siihen on alusta asti jo vahva. Rantanen kertoo myös, että yrittäjänä olen tehnyt kaikkea muuta kuin mitä osaan. Olen ollut 80-prosenttisesti epämukavuusalueella. Tuskin kukaan siellä olemisesta pitää, mutta se on välttämätöntä. Ajatellaan, että jos ei osaa, ei onnistu. Mutta menestystä ei tule, jos ei uskalla kokeilla. Ja silloin täytyy hypätä alueelle, jossa ei ole ennen ollut. Rantanen kysyy ääneen kysymyksen, jota varmasti moni muukin yrittäjä miettii: Yrittäjyys vaatii itsekkyyttä, mutta maksaako unelman tavoitteleminen liian kovan hinnan?

11 11 Silloin kun työ tuntuu harrastukselta eikä työltä, silloin yrittäjyys on sinun ammattisi, Mohamad Darwich valistaa. Kuten harrastuskin, yrittäjyys opettaa, kouluttaa, palkitsee ja ruoskii. Menestys ei tule itsestään eikä ilmaiseksi. Sen eteen täytyy tehdä uhrauksia ja paljon töitä.

12 12 5 TALOUSNÄKÖKULMAA ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE Yksi asia, jota aloittelevan yrityksen tulee harkita huolella, on talouteen liittyvät asiat: mitä kaikkea yrityksen talouden hallintaan kuuluu? Kuka ne hoitaa? Millä hinnalla asiat hoidetaan? Kuinka usein? Talousasiat ovat ikään kuin yrityksen perusta; jos yrityksen talousasiat eivät ole kunnossa ei yritys voi pysyä pystyssä kauan ilman perustaa. Moni yritys myös kaatuu loppupeleissä talousasioiden hallinnan puutteeseen tai virheisiin talouden hallinnassa. Vaikka ajatus yrityksen perustamisen taustalla olisi kuinka omaperäinen ja liikeidea loistava mutta rahaa ei tule eikä ole myyntiä, ei yritys selviydy. 5.1 Yritystä suunniteltaessa Koko yrityksen toiminta tulee ajatella taloudellisen näkökulman kautta. Aloitettaessa uutta yritystä tulee tarkastella huolella liikeidea. Onko se kannattava? Saako omalla liikeidealla riittävästi rahaa? Onko samalla toimialalla paljon kilpailijoita? Miten oma liikeidea eroaa kilpailijoiden liikeideoista? Miksi asiakkaat tulisivat juuri omaan yritykseen eivätkä menisi kilpailijoille? Miten yrityksen fyysinen sijainti vaikuttaa liiketoimintaan? Jos samassa korttelissa on kolme saman alan toimijaa, ei välttämättä ole kannattavin vaihtoehto perustaa samaan kortteliin vielä neljäs yritys jonka toimintaperiaate on täysin samanlainen kilpailijoiden kanssa. Kilpailutilanteen lisäksi tulee pohtia oman liiketoiminnan kannattavuutta myös yleisen taloustilanteen kannalta. Onko oman yrityksen tarjoama palvelu tai tuote sellainen, jonka asiakkaat karsivat ensimmäisten asioiden joukossa tiukassa rahatilanteessa? Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kauneudenhoidon palvelut ja ei tärkeät ruokaostokset. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, ) Kun liikeidea ja yrityksen fyysinen sijainti on todettu kannattaviksi, kannattaa kääntää katse yrityksen kulurakenteeseen, eli siihen mistä rahaa tulee ja mihin kaikkeen sitä menee. Mitkä ovat yrityksen muuttuvat ja kiinteät kulut? Kuinka paljon tarvitaan alkupääomaa? Kuinka paljon kannattaa ottaa lainaa? Kuinka pitkä on lainan takaisinmaksuaika? Kuinka monta asiakasta tulee olla päivässä, jotta saa maksettua lainan tavoiteajassa pois tai kuinka monta tuotetta pitää myydä päivässä, jotta saa maksettua palkkaa. Yrityksen pyörittämiseen liittyvät luvut kannattaa miettiä huolella ja laskea tarkasti, jotta on mahdollisimman selkeä kuva siitä, millaista taloudellista panostusta yrityksen ylläpitäminen vaatii. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, )

13 Yritystä perustaessa Sama taloudellinen suunnittelu jatkuu vielä yritystä perustaessa. Vaikka olisi tehnyt kuinka selkeät laskelmat ja suunnitelmat suunnitteluvaiheessa, menevät ne käytäntöön vasta perustamisvaiheessa. Arvioidut aloituskulut vaihtuvat realistisiksi kuluiksi, kun maksettavia laskuja alkaa tulemaan. Yrittäjäksi ei kannata ruveta, jos ei tiedä mitä yrityksen talouden hallinta vaatii. Perusasiat tulisi olla selvillä. Vähintään arvonlisäverot, ja niihin liittyvät asiat. Milloin alvit maksetaan ja mitä ne tarkoittavat laskuissa? Mitä eri verokannat ovat ja miten ne määräytyvät? Onko yritys arvonlisäverovelvollinen? Kuinka kallista on maksaa palkkaa? Mitä lisäkuluja palkanmaksu aiheuttaa? Jos ei tiedä taloudesta mitään, ei osaa kyseenalaistaa asioita, jolloin ei tiedä tuleeko tehtyä virheitä. Esimerkiksi veroihin liittyvät virheet voivat tulla todella kalliiksi. Verottajalle täytyy toimittaa kaikki vaadittavat tiedot ajoissa ja oikeina. Myös ulkopuolinen kirjanpitäjä voi tehdä virheitä, jolloin virheen maksaminen on yrittäjän harteilla. Siksi olisikin tärkeää tietää itse edes perusteet yrityksen taloudesta, vaikka käyttäisikin ulkopuolisen kirjanpitäjän palveluja. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, ) Veroasioiden lisäksi yrittäjän tulee olla perillä siitä mikä on laillista omalla toimialallaan ja mikä ei. Esimerkiksi kauneudenhoitoalalla toimiva yritys ei voi vuokrata pakettiautoaan. Tällöin perustamispapereissa tulee lukea harjoitettavan liiketoiminnan kohdalla kaikki laillinen liiketoiminta. Tällaisista virheistä tulee suuret sanktiot verottajalta. Verottaja rankaisee myös inhimillisten virheiden kohdalla eikä tietämättömyys ole anteeksi annettava syy. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, ) Miettiessä liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailijoita tutkiessa tulee tarkasti kiinnittää huomiota hinnoitteluun. Kun tietää paljonko on kuluja, tietää myös paljonko rahaa täytyy tulla minimissään. Tulee miettiä paljonko tulee pyytää asiakkaalta rahaa yrityksen tuottamasta palvelusta tai tuotteesta? Paljonko voi maksaa palkkaa, jotta yritykselle jää rahaa vielä palkanmaksun jälkeenkin? Esimerkiksi jos on luvannut maksaa työntekijälle 10 /h, ei riitä, että laskuttaa saman verran asiakkaalta. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, ) Työntekijälle maksettavan palkan lisäksi työnantaja joutuu maksamaan työnantajan kuluja, jotka määräytyvät työntekijän palkan mukaan mutta eivät lähde työntekijän palkasta. Työnantajan kulut ovat sananmukaisesti työnantajan kuluja,

14 14 jotka työnantaja maksaa omasta pussistaan. Asiakkaalta laskutetusta summasta palkkojen maksun jälkeen myös yritykselle tulee jäädä rahaa yrityksen omiin kuluihin. Nämä voivat olla asioita, joita yrittäjä ei tule ajatelleeksi etukäteen. Hinnoittelu on tärkeä asia. Hinta täytyy olla perusteltu ja sisältää tarpeeksi katetta. 5.3 Itse vai ulkoistettu? Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Yritys voi myös itse pitää omaa kirjanpitoaan, jos se niin haluaa. Jos yritys haluaa, on sen mahdollista ulkoistaa kirjanpitonsa ulkopuoliselle, esimerkiksi tilitoimistolle. Helpoin vaihtoehto yritykselle on ulkoistaa koko kirjanpito, jos ei tiedä asiasta itse mitään. Kokonaan ulkoistamisessa on kuitenkin myös riskejä. Jos kirjanpito on kokonaan ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle, menee kaikki asiat todennäköisesti oikein mutta vaarana on, ettei esimerkiksi yrityksen hallitus tiedä miten rahaliikenne kulkee yrityksessä. Tällöin esimerkiksi tilinpäätöstä läpikäytäessä saattaa tulla ihmetyksiä, kun ei olla oltu tietoisia jokaisesta menoerästä ja kulusta. (FIN- LEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /1336, Luettu ) (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, ) Yrityksen kannattaa itse hoitaa kirjanpidossa helpoimmat asiat, kuten laskutus. Laskutus on helppoa tehdä ilman tilitoimistoa jos toimiala on selvä ja lähetettävät laskut ovat samanlaisia. Laskuja tehdessä tulee ymmärtää alvit ja miten ne liittyvät yrityksen toimintaan. Laskutuksen lisäksi yritys voi itse huolehtia omasta reskontrastaan. Yrityksen on helppo seurata, että rahat tulevat tilille ja maksujen maksaminen on helppoja asioita. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, ) Aloittelevan yrittäjän kannattaa kuitenkin ulkoistaa talouden hallinnastaan ainakin palkkojen maksu. Palkkojen maksaminen on tarkkaa puuhaa ja ilmoitettavaa on paljon. Jos ilmoitukset eivät etene ajoissa tai jotain unohtuu, tulee selvityspyyntöjä ja mahdollisia sanktioita. Tilitoimistot ovat ammattilaisia palkanmaksussa ja he hoitavat asiat ajallaan. Palkkojen ilmoitusten lisäksi tilitoimiston tehtäväksi kannattaa antaa vuosi-ilmoitusten tekemiset verottajalle ja vakuutusyhtiölle. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, ) Taloudellisin vaihtoehto aloittavan yrityksen talouden hoitoon on antaa ammattilaisen hoitoon ne asiat, joista itsellä ei ole kokemusta ja käyttää oma aika siihen mistä tietää ja mitä osaa. Kirjanpitäjät ovat ammattilaisia ja he tietävät mitä tulee ilmoittaa ja milloin ja

15 15 mikä on laillista ja mikä ei. Kirjanpito on suuri menoerä yritykselle mutta loppupeleissä se saattaa säästää ison summan rahaa, kun kaikki on tehty oikein. Varsinkin alkuvaiheessa se säästää myös yrittäjän aikaa, kun yrittäjän aika ei kulu kaiken uuden opetteluun. Kultainen keskitie on paras vaihtoehto; yrittäjä osaa itse perusasiat mutta osaa hakea apua niihin asioihin joita ei itse osaa. (Puhelinhaastattelu, Emmi Nieminen, )

16 16 6 YRITTÄJYYDEN ETIIKKA Bisnesmaailmaan mukaan lähtiessä on mietittävä monia asioita, yksi niistä on toiminnan eettisyys. Yrityksen etiikalla tarkoitetaan moraalisia näkemyksiä ja valintoja, yrityksen käsitystä hyvästä ja pahasta sekä arvoja. Eettinen yritys pyrkii toimimaan ns. hyvän kauppatavan sekä kaikkien lakien mukaisesti ja tuottamaan yhteiskunnalle hyötyjä, ei vain itselleen. Etiikkaa pohdittaessa kohtaa niin sanottuja helppoja kysymyksiä; kuten välttääkö lapsityövoimaa ja ympäristön saastuttamista, eläinkokeita ja ylipäätään eläinten kaltoin kohtelua sekä kuinka rehdisti ja lainmukaisesti haluaa liiketoimintaansa pyörittää. Sitten on myös hieman vaikeampia kysymyksiä. Mikään ei ole mustavalkoista ja yrittäjän onkin harkittava, minkä kokee parhaaksi. Esimerkiksi lääketeollisuus luo lääkkeitä, jotka helpottavat oloa, mutta usein vaativat testaamista eläimillä tai ihmisillä. On myös paljon spekuloitu lääkebisneksen ahneudesta, tavoitteena ei olisikaan parantaa ihmisiä vaan vain tuoda apua kipuihin ja näin ylläpitää lääkkeiden suurkulutusta. Haasteellista on punnita asioita; kuka esimerkiksi on pätevä määrittelemään ja arvioimaan mikä on hyvää ja oikein, entä mikä taas ei? Miten toimia kun kollegat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat eri mieltä toiminnan eettisyydestä? Omista arvoistaan on pidettävä kiinni, mutta bisnesmaailmassa kilpailu on kovaa ja pärjätäkseen on otettava myös muiden mielipiteet ja arvot huomioon. Yrityksen kasvaessa voi olla yhä vaikeampaa pitää kiinni arvoistaan. Kun liiketoiminnalla olisi mahdollisuus laajeta uusille alueille, missä korruptio on yleistä ja jopa välttämätöntä, niin on vakavasti mietittävä miten on fiksuinta tehdä. On tarkasteltava ja ymmärrettävä suuria kokonaisuuksia; esimerkiksi koko alan toimitus- ja arvoketjua. Millaisia toimijoita haluat liiketoimintaasi mukaan? Rekrytoitaessa uusia henkilöitä on hyvä kysyä hakijoiden omista arvoista. Näin itse yritys kokonaisuudessaan koostuisi samat arvot omaavista työntekijöistä, eikä tarkoin mietityt yrityksen eettiset arvot olisi vain sanahelinää, vaan ne myös näkyisivät mitä luultavimmin paremmin toiminnassa. Nykyaikana yrittäjyydessä on korostunut läpinäkyvyys. Halutaan olla avoimia ja näyttää asiakkaillekin miten todella toimitaan. Enää ei siis ole varaa lipsua periaatteistaan ja tehdä bisnestä vähän niin ja näin hyvää mainettaan ei kannata menettää. Yrityksiä jotka pitävät kiinni arvoistaan ja tekevät sen mitä sanovat arvostetaan enemmän. On kuitenkin taito viestiä eettisistä hyvistä valinnoistaan myös muille, mutta parhaimmillaan se on oiva kilpailukeino.

17 17 Kaiken muun ohella kannattaa siis panostaa paljon eettisyyteen ja yrityksen arvojen toteutumisen seuraamiseen. Maailma muuttuu kovaa tahtia, mutta viisas hyvä toiminta bisneksessä tulee aina olemaan suuressa arvossa. Rahallinen vauraus on katoavaista, mutta pääoma minkä saat toimimalla oikein, on korvaamatonta.

18 7 ELÄMÄNKOKEMUSTEN MYÖTÄ HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI 18 Pirpa Takki on kolmannen vuoden fysioterapiaopiskelija ja hän on vuonna 2012 valmistunut Somatic Personal Traineriksi (SPT). (Somatic PT-koulutuksessa puolet koulutuksesta on pilatesohjaaja-koulutusta ja puolet koulutuksesta sovelletaan pilatesta eri urheilulajeihin.) Pilates on ollut Pirpalla omana harrastuksena v alkaen. Hän on entinen kilpaurheilija, ja nykyään valmentaa nuoria maajoukkuetasolla. Lisäksi Pirpa on kouluttanut itsensä mm. hyvinvointivalmentajaksi. Valmiuksia yrittäjyydelleen Pirpa sai jo yläaste-aikoina, jolloin valmennusura telinevoimistelussa lähti käyntiin lasten parissa. Nuori nainen sai harjoitella vastuun ottamista ja itsenäisesti toimimista yhdessä valmentajatoverinsa kanssa. Vastuulle kuului mm. treeniohjelmien suunnittelu ja toteutus ja mm. matkalaskujen teko. Aikuisiällä hän on hankkinut paljon kokemusta erilaisesta valmennustoiminnasta joka on vahvistanut omaa uskoa yrittäjyyteen. Oman kilpauran myötä tapahtui luonnostaan verkostoitumista alan toimijoihin urheilu-uran aikana. Osa näistä tuttavista rohkaisi Pirpaa matkan varrella kohti yrittäjyyttä. Pirpa kertoo että Personal Trainerilla suomessa on mahdollisuus toimia pääosin joko kuntokeskuksessa tai perustaa oma yritys. Kuntokeskuksissa PT:n työ on todella säännösteltyä: mitä voi tehdä, miten toteutetaan. Myös palkkaus on erikoinen. Jos asiakasmäärä kasvaa niin korvaus voi pienentyä, kun taas yrittäjänä saa korvausta enemmän mitä paremmin hoitaa työnsä. Yrittäjänä sinulla on myös valmius toteuttaa asiakaslähtöisesti työtäsi, Pirpa sanoo. Yrittäjänä voi erikoistua omien intressejen ja erityisosaamisen mukaan (esim.pilates.) Oma urheilutausta on ollut hyödyllinen asiakaskontaktejen luomiseksi. Urheillessa Pirpa tutustui hyvin vaikuttaviinkin henkilöihin ja kiinnostui alasta yhä enemmän. SPT-Koulutuksen aikana rakennetusta testipaketista tuli aivan oma tuotteensa urheilijoille. Urheiluvalmennuksessa Pirpa on käyttänyt Pilates menetelmiä nuorille urheilijoille. Urheilijoiden tulokset ovat kehittyneet. Mm. juoksunopeudet kasvoivat. Onnistuminen toimi moottorin tavoin ja motivoi jatkamaan yrittäjänä. Yrittäjyyden alkutaipaleen haasteita on ollut esimerkiksi oman osaamisen hinnoittelu. Tässä Pirpa on saanut apua esimerkiksi hyvinvointikouluttajalta, joka on auttanut hintakäsityksen muodostumisessa.

19 19 Tällä hetkellä Pirpa ei pysty ottamaan vastaan kaikki asiakkaita, mitä haluaisi. Opiskelut vievät kolmen lapsen äidiltä paljon aikaa. Tämän vuoksi hän on nostanut hieman hintojansa. Tämä on vaikuttanut jonkin verran asiakaskäyttäytymiseen, mutta ei ole ollut kynnyskysymys uusillekaan asiakkaille. Avaimet menestykseen: Pirpan myyntivaltti on selkeästi se, että Tampereelta ei vastaavaa palvelua löydy. Kilpailijoita ei siis liiemmin ole. Hänellä on kohtalaisen vähän markkinoinnin tarvetta. Urheilukeskuksen lääkärit ovat tuttuja, jotka tietävät mitä Pirpa tekee, sillä he ovat hänen omia asiakkaitaan ja näin ollen myös suosittelevat hänen palveluitaan. Tämän vuoksi Pirpa sanookin että tietyt työt voi tehdä ilmaiseksi, ne poikivat paljon hyvää! Jatkuva näkyvillä olo on tärkeää. On oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Osallistuttava tapahtumiin. Tilaisuuksiin pitää tarttua, se on oleellista menestymisen kannalta. Kun johonkin haluaa päästä, on tärkeätä että pääsee mukaan. Jos haluat presidentiksi, on päästävä mukaan politiikkaan. Jos haluat huippu-urheilijoiden valmentajaksi, ei ole väliä vaikka ensin lanaisit pituushyppypaikan hiekkaa, kunhan olet mukana (Takki.P. 2015) Laadukkaisiin koulutuksiin panostaminen on tärkeätä, sillä alalla on paljon myös personal trainereita jotka eivät ole käyneet mitään koulutusta. Ammattinimikettä saa käyttää kuka tahansa, joten laadukkaat koulutukset maksaessaan tuplahinnan, tuovat arvostusta. Hyvät, omat nettisivut voivat maksaa, mutta kannattavat, kun markkinointia ei muutoin ole ollut tarkoitus/tarve tehdä. Tällöin Pirpan asiakkaat, jotka kuulevat suosituksia hänen palveluistaan puskaradion kautta, voivat tutustua hänen palveluihinsa nettisivujenkin kautta. Ne ovat ammattilaisen suunnittelemat ja toteuttamat ja herättävät luottamusta. Pirpalla on ollut asiakkaita aivan yrittäjyyden ja valmennuksen alusta saakka. Se on tae menestykseen. asiakkaat haluavat ensin pienen osan palveluistani, sitten tarjoan heille lisää, heidän hyvinvointiaan ja tarpeitaan ajatellen. Hyvin nopeasti asiakas on koukussa (Takki.P 2015) Mikä saa jatkamaan: Uuden oppiminen on Pirpalle vahva moottori. Henkilökunnan koulutukseen kannattaa sijoittaa alalla, kuin alalla.

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Yrittäjyysbarometri mittaa yrittäjyyden ilmapiiriä Suomessa Kohderyhminä olivat tällä kertaa uusyrittäjät (1600 alle 5 vuotta yrittäjänä toiminutta vastaajaa) ja suuri yleisö

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä.

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Selkokielellä paradigma tarkoittaa oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuoli Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 Mies Nainen Mies Nainen 65,78% 148 34,22% 77 Yhteensä 225 1 / 20 Q2 Ikä vuosina Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 65+ 17% (38) 51-64 83% (187) alle 20 21-30 31-40

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

kotitehtävät Sinun kannattaa lukea tämä viesti nyt, koska mahdollisuutesi päästä mukaan sulkeutuu Älä anna kilpailijoillesi tätä etumatkaa.

kotitehtävät Sinun kannattaa lukea tämä viesti nyt, koska mahdollisuutesi päästä mukaan sulkeutuu Älä anna kilpailijoillesi tätä etumatkaa. 1 Esimerkki myyntikirjeestä Terve, Sinun kannattaa lukea tämä viesti nyt, koska mahdollisuutesi päästä mukaan sulkeutuu 26.1. Älä anna kilpailijoillesi tätä etumatkaa. Lue viesti loppuun niin kerron sinulle

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN, koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteet ja keskustelu liikennekäyttäytymisestä Kun puhutaan liikenteestä ja asenteesta, puhutaan yleensä liikenteen ongelmista, joita selitetään

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ, vanhempi neuvonantaja, Sitra 26.9.2016 Työsteen Sillat Edistämme työelämän uudistumista talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lean-kokemuksia Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lapin Yrityskonttori KJ Pentti Pakisjärvi PN Ritva Halvari PN Pirkko Kariniemi Joht. Terttu Alaraatikka Rovaniemi / Ranua YPN Sari Vaarala YPN Sinikka Hämäläinen-

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 11.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Tervetuloa koulutukseen! Kolmen

Lisätiedot