Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 Tämän Talous-Naakan tarkoituksena on kerrata, tarkentaa ja täsmentää ohjeistuksia, joita taloustoimiston kanssa asioitaessa noudatetaan.. Seurakuntayhtymän taloudenhoidossa tulee noudattaa KV:n vahvistamaa taloussääntöä (T:\Säännöskokoelma\Talouss2001.6a), kirkkolakia ja järjestystä sekä kirkkohallituksen antamia ohjeita tarkasti, varsinkin kun otetaan huomioon seurakuntien asema julkisten verovarojen käyttäjänä. Erityisesti halutaan kiinnittää huomioita kirjanpitolainsäädännön ja verolainsäädännön asettamiin vaatimuksiin tositteille sekä palkkio-, matka- ja päivärahalaskuille. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 38/2002 uudistanut tililuettelomalliaan alkaneelta tilikaudelta, jolloin myös tiliöintikäytäntöön on tullut jonkin verran muutoksia. Seurakuntayhtymän taloustarkastaja, KHT Ilkka Yli-Räisänen on tarkistanut tämän ohjeistuksen, ja se tulee antaa jokaiselle työntekijälle. Lisäkappaleita Talous-Naakasta saa taloustoimistosta sekä monistamosta. Mikäli lomake tai tosite on puutteellinen vielä taloustoimistoon saapuessaan, se palautetaan hyväksyjälle ja näin maksu viivästyy. Jokaisen hoitaessa oman osuutensa paperisodasta jo heti ensimmäisellä kerralla ohjeiden mukaisesti bumerangiposti vähenee ja maksut hoituvat nopeasti oikeille pankkitileilleen. Ystävällisin yhteistyöterveisin TALOUSTOIMISTO SISÄLLYSLUETTELO Käteisostot 1 Ennakot 1 Seurakuntayhtymän laskuun ostaminen 2 Laskujen tiliöinnistä 3 Matkalaskut, päivärahat 4 Taksikuitit, kilometrikorvaukset 5 Puhelinkorvaukset 5 Palkat ja palkkiot 6 Laskutus 7 Postitus 7 Keskuskirjanpidon menotililuettelo 8-13 Testamenttirahaston tilikartta Vapaiden varojen rahaston tilikartta Malli käteiskuittien tositepohjasta 18 Yhteystietoja 19 KÄTEISOSTOT

2 Suotavaa olisi keskittää hankintoja niin, että kerralla hankitaan tavaraa isompi erä, ja näin maksukin hoidetaan laskutuksen kautta. Mikäli pieniä kaupan kassakuitteja käteishankinnoista kertyy, liitetään kuitti erilliseen tositepohjaan, joita saa esim. taloustoimistosta, seurakuntasihteereiltä, kasvatusasiainkeskuksesta, diakoniakeskuksesta, Eerikistä ja huoltokeskuksesta. Jollei kassakuitista selkeästi ilmene mikä ja minkähintainen tuote on ostettu, pyydetään liikkeen kassanhoitajaa kirjoittamaan erillinen kuitti. Tositepohjaan ei niitata kuitteja päällekkäin eikä poikittain vaan erikseen niin monta kuin yhteen lomakkeeseen tositteelle varattuun tilaan mahtuu, jotta hankinnat on luettavissa yhdellä silmäyksellä ilman selaamisia. Tositepohja täydennetään selvityksillä ao. kohtaan, se tiliöidään selkeillä numeroilla, merkitään oma nimikirjoitus tarkastajan kohdalle sekä hankitaan esimiehen hyväksyntä, jonka jälkeen tositteen voi toimittaa maksatuskelpoisena kassalle joko käteismaksua tai tilillepanoa varten. ENNAKOT Suuria yksittäisiä hankintoja varten voi kassalta nostaa ennakoa. Ennakon nostamisesta tehdään kassalla kuitti jonka ao. työntekijä allekirjoittaa. Hän kirjoittaa kuittiin myös mihin erityiseen tarkoitukseen ennakko nostetaan (esim. Puuhamaan retken sisäänpääsyliput). Tällaiset ennakot on selvitettävä kassalla välittömästi kyseessä olevan menon synnyttyä. Ennakolla suoritetun hankinnan kuitin kanssa menetellään kuten yllä muidenkin käteisostosten kanssa, mutta kuitin tositepohjaan merkitään kohtaan ENNAKKOA saatu ennakko xx euroa. Jos ennakko on täsmälleen kuitin suuruinen, toimitetaan tositepohja selvitys-, tarkastus- ja hyväksymismerkinnöin kassalle. Mikäli kuitti on suurempi tai pienempi kuin nostettu ennakko, ennakon haltijan tulee saapua kassalle perimään lisää tai palauttamaan rahaa. Kassalta ei saa uutta ennakkoa, mikäli edellinen ennakko on selvittämättä. Yli kolme kuukautta selvittämättä olleet ennakot peritään palkasta. Tämänlaatuista seurakunnan toimintaa varten otettua ennakkoa ei saa kuitenkaan missään tapauksessa käyttää palkkaennakkona. Omaa matkalaskua vastaan on mahdollista talous- ja suunnittelujohtajan tai talouspäällikön luvalla nostaa matkalaskuennakkoa. Tämä ennakko peritään takaisin nostamista lähinnä seuraavana matkakorvausten maksupäivänä. Ennakoiden käyttöä ja käsittelyä seurataan taloustoimistossa sekä sisäisessä tarkastuksessa, ja mikäli ohjeiden vastaisesti menetellään, niin ennakoiden anto lopetetaan. Kassan aukioloaika on klo SEURAKUNTAYHTYMÄN LASKUUN OSTAMINEN Liikkeet eivät myy tavaraa laskuun, ellei ostaja todista olevansa oikeutettu niin tekemään. Tämä todistetaan täyttämällä seurakuntayhtymän virallinen, juoksevasti numeroitu sininen tilauslomake ja luovuttamalla se oston yhteydessä liikkeeseen. Näitä lomakkeita on taloustoimistossa pääkassanhoitajalla. Ne

3 työntekijät, jotka toistuvasti ostavat tavaraa laskuun voivat kuitata kassalta kokonaisen lomakevihon, jonka jokaisen lomakkeen käytöstä he vastaavat. Yksittäisiä ostoja varten pääkassanhoitajalta saa tarvittaessa erillisiä lomakkeita. Oston yhteydessä liike ottaa kuittauksen lähetysluetteloon (jota kutsutaan myös nimellä lähete tai kuormakirja), joista yhden kappaleen ostaja saa mukaan. Lähete on kuitattava sekä varustettava nimenselvennyksellä. Tämä lähete säilytetään itsellä, kunnes ostolasku saapuu. Liikkeelle on myös tähdennettävä laskutusosoite, merkki tms kyllin selvästi, jotta lasku osataan toimittaa yhtymän neuvonnasta oikealle henkilölle. Laskun tultua tarkastajalle lähete ja lasku liitetään yhteen sekä verrataan toisiinsa ja varmistetaan, että liike on laskuttanut oikean määrän, hinnan ja tuotteen. Tämä on laskun TARKASTAJAN tärkein tehtävä ja velvollisuus. Laskujen tarkastajia voi yhtymässä olla satoja, hyväksyjiäkin kymmenittäin, mutta laskuja maksaa ja maksumääräyksiä antaa vain yksi henkilö kerrallaan, minkä johdosta kassan resurssit eivät riitä epäselvien kuittipinojen käsittelyyn. Laskua ei voida hyväksyä ilman lähetettä, joka todentaa, että tavara on kuitattu ja vastaanotettu seurakuntayhtymän tarpeita varten. Mikäli lähetettä jostakin syystä ei ole saatu, on siitä kirjoitettava laskuun selvitys. Tarkastuksen, selkeän tiliöinnin ja esimiehen hyväksymisen jälkeen lasku toimitetaan kassalle maksamista varten. Maksettavaksi ei lähetetä pelkkää lähetysluetteloa eikä maksukehotusta. Mikäli maksukehotusta vastaavaa alkuperäistä laskua ei löydy, hankinnan tehnyt henkilö pyytää liikkeeltä kopion laskusta. ESIMERKKEJÄ SELVITYKSISTÄ, JOITA TOSITEPOHJAAN TAI LASKUUN ON KIRJOITETTAVA, MIKÄLI LASKUSTA EI SELVIÄ. Elintarvikelaskut tarjoiluja varten Ravintola- ja kahvilalaskut Kukat, lahjat, huomionosoitukset Vapaaehtoisten muistaminen Kirjat, CD:t, videot Lehdet Kuljetukset Irtaimisto, koneet, kalusto mikä tilaisuus, koska ja missä kuinka monta henkeä oli mukana käyttämässä mikä tilaisuus, koska ja missä, tarjoiluun osallistuneiden henkilöiden nimet kenelle annettu ja mistä syystä, -mikäli vapaaehtoista halutaan muistaa lahjakortilla, käsitellään se palkkion luonteisesti, jolloin lahjasta suoritetaan ennakonpidätys ja maksetaan sivukulut -mikäli muistetaan tavaralahjalla, on sen oltava kohtuullinen (muutama kymmenen euroa) ja lahjan valitsee aina lahjanantaja -selityksenä vapaaeht muistaminen (henkilön nimi mainittava) kenen käyttöön, säilytyspaikka kenen käyttöön ketä kuljetettu, koska, mistä-minne, miksi säilytyspaikka (vastuuhlön nimi, mikäli ei laskun tarkastaja) LYHYESTI: Tositteesta tulee selvitä, miten hankinta liittyy seurakuntien toimintaan! MATKALASKUISTA YLEENSÄ Viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus saada korvaus virka- ja työmatkasta aiheutuneista matkustuskustannuksista määrättyjen periaatteiden mukaan. Asunnon ja työpaikan väliset matkat eivät ole korvattavia.

4 Mikäli tehtävien hoito edellyttää liikkumista seurakuntien alueella, korvataan matkat linja-autojen taksojen mukaisesti. Kirkkoneuvostolta voi anoa oman auton käytön laskutusoikeutta, mikäli henkilö tehtäviensä vuoksi joutuu liikkumaan paljon seurakuntien alueella. Yhtymällä on junamatkoja varten käytössä VR-matkatili. Koulutusmatkoihin paikallisseurakuntien työntekijät, papit, kanttorit, diakonia- ja nuorisotyöntekijät hakevat kortin srk-sihteereiltä ja kaikki muut Armi Laaksoselta hallintovirastosta. Myös yksityismatkoja voi maksaa VR-kortilla. Kortin saa neuvonnasta Anneli Lindgreniltä, ja matka peritään palkasta seuraavan palkanmaksun yhteydessä. SATUNNAISET KOULUTUS-, KOKOUS- YM MATKAT Matkalasku on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä (virkaehtosop. 2 kk) erillisellä painetulla virallisella matkalaskulomakkeella. Matkalaskulomakkeen kääntöpuolella on selvitetty mm. päivärahojen maksuperusteita. Matkalaskun kaikki kohdat tulee täyttää, myös ruokailut merkittävä matkalaskuun. Matkan alkamis- ja päättymisajankohta ovat tärkeitä, koska sekä matkan kesto että ilmaisten ruokailujen määrä vaikuttavat päivärahan suuruuteen. Vain yksi matka matkalaskua kohden. Koulutusmatkan kohdalla kurssin ohjelma liitteeksi. Matkalaskun hyväksyjä merkitsee kustannuspaikan. Talon VR-kortilla maksettujen matkojen liput eivät kuulu matkalaskun liitteeksi. Mainitse laskussa, jos olet käyttänyt omaa autoa, vaikka laskutat julkisen kulkuneuvon taksan. PÄIVÄRAHOISTA Leiripäivärahaa suoritetaan seurakunnan järjestämiltä leireiltä ja retkiltä, joihin viranhaltija/työntekijä määrätään opetus-, valvonta- tai muihin tehtäviin. Leiri- ja retkipäivärahoille on oma lomake ja kustannukset suoritetaan viranhaltijan/työntekijän palkkauskustannuspaikalta eikä toimintamäärärahasta. Ulkomaanpäivärahan maksuedellytys on tehty päätös. (Kopio toimitettava taloustoimistoon) Ryhmämatkoista vain yksi päivärahalasku osallistujaluettelon mukaan. TAKSIKUITIT Virka- ja työmatkat on pyrittävä suorittamaan mahdollisimman edullisesti ja korvaus suoritetaan julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Mikäli julkisten kulkuneuvojen tai oman auton käyttö on tilapäisesti hankalaa esim. aikatauluongelmien vuoksi, voidaan virkamatka tehdä myös taksilla. Taksikuitit liitetään tositepohjaan (ks. käteisostot) ja syy taksin käyttöön on aina selvitettävä. Taksikuitteihin antaa maksumääräyksen talous- ja suunnittelujohtaja. KILOMETRIKORVAUKSET Eräille työntekijöille kirkkoneuvosto myöntää oikeuden käyttää omaa autoa liikkuessaan työmatkoillaan seurakuntien alueella. Kilometrikorvauksen nostamiseksi toimitaan näin:

5 Ajopäiväkirjaan tulee merkitä jokaisesta työmatkasta kaikki vaadittavat tiedot selkeällä käsialalla. Ajopäiväkirjan sivut ovat itsejäljentäviä. Vähintään kahden kuukauden välein irrotetaan ajopäiväkirjasta kunkin itsejäljentävän sarjan päällimmäinen sivu ja jätetään jäljennössivu itselle. Ajetut kilometrit lasketaan yhteen ja täytetään yhdistelmälomake asianmukaisesti. Ajopäiväkirjan sivut ja yhdistelmälomake toimitetaan esimiehelle hyväksyttäväksi. Parkkiliput voi liittää ajopäiväkirjasivujen liitteeksi, mutta parkkilippuja ei voi olla ilman pysäköintipaikalle saapumista. Ajopäiväkirjan perusteella maksettavien kilometrien yhteydessä ei makseta yksittäisiä taksimatkoja, vaan tee niistä erillinen tosite. Yli kaksi kuukautta vanhoja laskuja koskevat korvaukset voidaan jättää maksamatta, mikäli viivytykselle ei ole hyväksyttävää syytä. Km-korvaus vuonna 2003 on 0,39 euroa/km. PUHELINKORVAUKSET Vahvistetun puhelinohjesäännön (T:\Säännöskokoelma\PUHS99) mukaan eräät henkilöstöryhmät, lähinnä hengellisessä työssä olevat sekä vahtimestarit, voivat saada käyttöönsä virkapuhelimen, josta seurakuntayhtymä maksaa perusmaksut ja eräissä tapauksissa myös osan varsinaisista puhelinmaksuista. Puhelinten hankinnoista vastaa kiinteistöosastolla isännöitsijä Leo Saarinen puh Virkapuhelinkulut maksetaan asianomaisen henkilön palkkauskustannuspaikalta tilin ollessa Paikallisseurakuntien työntekijöiden puhelinkulut maksetaan yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalta 2x820. Puhelinten akut, nappikuulokkeet ym huoltokulut kirjataan tilille Laskuun sisältyvät yksityiset puhelut peritään palkasta, mikäli yhtymä maksaa koko laskun. LASKUJEN TILIÖINNEISTÄ Laskut ja tositteet tiliöidään ulkoisen tuloslaskelman saamiseksi oheisen tililuettelomallin mukaisesti. Tämän lisäksi käytetään kustannuspaikkoja esimiehen ohjaamalla tavalla toimintojen erittelyjen sekä tilastotietojen saamiseksi. Esim. paikallisseurakunnissa kustannuspaikan merkitseminen oikealle työmuodolle on tärkeää, jotta toteutumavertailusta voidaan tulkita eri toimintojen todelliset menot oikein. Ei ole järkevää käyttää aina seurakuntaneuvoston kustannuspaikkaa 2x810, jos lasku aiheutuu diakoniatyöstä tai musiikkityöstä. Budjetoinnin puolella voidaan tehdä määrärahansiirtoja, mikäli tarvetta esiintyy. Paikallisseurakuntien määrärahojen toteutumisraportteja sekä tapahtumalistauksia voi saada seurakuntasihteereiltä sekä kirjanpidosta. Henkilölle voidaan antaa myös omat käyttäjätunnukset Status-taloushallintosovellukseen, jolloin hän voi seurata kustannuspaikkansa tapahtumia oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään 38/2002 uuden tililuettelomallin sovellettavaksi. Tärkeimmät käyttäjiä koskevat muutokset vanhaan ovat: Uusi tili 4372 Ravitsemis- ja majoituspalvelut henkilökunnalle.

6 Tänne kirjataan nyt myös esim. työkokoustarjoilut tiliä käytetään muiden kuin henkilökuntaan kuuluvien tarjoiluihin Henkilökunnan koulutukseen liittyvät matka-, majoitusja ravitsemispalvelut. Osallistumismaksut edelleen tilille 4380 tai Koulutuskulut muille kuin omalle henkilökunnalle Henkilöstön työnohjauskulut 4728 Kirjallisuus ja lehdet Hakuteokset, käsikirjat, ammattilehdet, nuotit työntekijälle 4730 Vihkiraamatut ym lahjaksi ostettava kirjallisuus ja lehdet Tähän kirjataan myös rippikoululaisille, päiväkerholaisille, pyhäkoululaisille jaettavat kirjat ja lehdet sekä hoitolaitoksille ja kouluille tilattavat lehdet Lelut, pelit 4752 Siivous- ja puhdistusaineet ja tarvikkeet. Tilille 4710 kirjataan jätevesikemikaalit. Virkistystoiminnan kulut kirjataan luonteensa mukaisille menotileille, eikä siis tiliä 4187 enää käytetä muuta kuin budjetoinnissa. PALKAT JA PALKKIOT Palkat ja palkkiot yksityishenkilöille ovat ennakonpidätyksen alaisia eli niistä suoritetaan ennakonpidätys sekä maksetaan sosiaaliturva- ja eläkemaksut. Palkansaajalta tarvitaan verokortti, osoitetiedot ja pankkitili palkanlaskentaan. Eläkelain määrittämistä varten tulee palkkion aihe olla selkeästi mainittu, esim. onko muusikko, näyttelijä tai muu esiintyvä taiteilija, luento- tai koulutuspalkkio jne. Aika, miltä ajalta palkka tai palkkio maksetaan on tärkeä konekielisessä eläkerekisteröinnissä. Mikäli työn tai palvelun suorittaja on ennakkoperintärekisterissä, voidaan suoritus maksaa täysimääräisenä ostoreskontran kautta. Ennakkoperintärekisterimerkinnän voi tarkistaa internetistä osoitteesta Korvausta työsuorituksesta ei missään nimessä voi antaa lahjakorttina eikä tavaralahjoituksena (ns. pimeästi) ilman ennakonpidätystä ja sivukulujen maksamista vaan maksusta täytetään palkkiolaskulomake ja se toimitetaan palkanlaskentaan asianomaisesti tiliöitynä ja hyväksyttynä. Pappien ja kanttorien sijaisille maksettavien toimituspalkkioiden kohdalla on ehdottomasti merkittävä sijaisuuden syy. Vuosi- ja sairauslomasijaisten sekä VES-TES-vapaista johtuvien sijaisten palkkionmaksuissa käytetään tilinä ao. palkkatiliä ja kustannuspaikkana vakituisen palkkauskustannuspaikkaa, jonka voi jättää täyttämättä, koska se tulee palkanlaskentaohjelmasta.

7 Sen sijaan esim. ylimääräisten, päällekkäisistä tilaisuuksista johtuvien kanttorien ym palkkaus kuuluu jollekkin seurakuntaneuvoston alaiselle kustannuspaikalle tilin ollessa 4089, Toimituspalkkiot. Kustannuspaikan määrittelee tällöin tarkastaja tai hyväksyjä. Palkkion yhteydessä maksettavan päivärahan kohdalla on myös matkan alkamis- ja päättymisajankohta merkittävä. Tehdyistä työsopimuksista on välittömästi toimitettava kopio palkanlaskentaan. LASKUTUS Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, että seurakunnan pankkitileille ei saisi tipahtaa rahaa, jonka alkuperästä taloustoimistossa/kassalla ei ole ennakkoon tietoa. Hyvä tapa varmistaa, että raha tulee kirjanpidossa oikealle kustannuspaikalle, on kirjoittaa lasku maksajalle. Osallistumismaksuja on mahdollista kerätä myös käteisenä. Tällöin rahat tuodaan kassalle yhdessä osallistujaluettelon kanssa, josta ilmenee paljonko kultakin osallistujalta on kerätty. Käteisenä kerätyt rahat on tuotava kassalle välittömästi. Laskutusta on hajautettu eri osastoille seuraavasti: 1) Kasvatusasiainkeskus vastaa leirikeskusten, päiväkerhojen ja retriittien yms. Kasvatus-asiainkeskuksen alaisuuteen kuuluvien asioiden laskutuksista, 2) Keskusrekisteri, Huoltokeskus ja hautatoimi laskuttavat omista palveluistaan, 3) Muualle kuin leirikeskuksiin suuntautuvien retkien/leirien, kiinteistötoimiston, Vapaiden varojen rahaston sekä kaikenlaiset erittelemättömät laskutukset hoidetaan taloustoimistossa. Jos olet epävarma kenen hoidettavaksi jokin laskutus kuuluu aloita kyselykierros taloustoimistosta. Taloustoimistosta saa lomakkeita, jolla laskutusmääräyksen voi antaa. Laskutuspohjaan merkitään: 1) ketä laskutetaan (nimi, osoite), 2) laskutuksen aihe (leiri, retki yms. osallistuminen tai myynti), 3) laskutettava summa, 4) haluttu eräpäivä, 5) tili ja kustannuspaikka, jolle tulo kohdennetaan sekä 6) yhteystieto ja kuittaus siltä joka laskutusmääräyksen antaa. Laskujen mukaan on mahdollisuus liittää esim. leirikirje tai muu tiedote. Mikäli jo lähteneeseen laskuun tulee muutos: osallistuja peruuttaa, on sovittu maksuajasta, laskua pitää muuttaa tai se on kokonaan aiheeton, ilmoitathan siitä laskuttajalle mahdollisimman pikaisesti. Eräpäivän jälkeen voit laskuttajalta tiedustella, onko joku jättänyt laskunsa maksamatta. Sovimme silloin jatkotoimista. POSTITUS Seurakuntayhtymän postitusta hoidetaan keskitetysti taloustoimiston neuvonnassa. Postituksen sujumiseksi on tärkeää pitää mielessä seuraavat seikat: Postitettaessa on aina ehdottomasti muistettava käyttää postitustilauslomakkeita. Postituksen työ nopeutuu, kun kustannuspaikkanumero on ympäröity tai alleviivattu. Kaikkien kirjelähetysten on oltava kirjekuoressa kuorettomat palautuvat lähettäjälle. Varsinkin suuria kirjemääriä postitettaessa kirjekuoret tulee asettaa samaan suuntaan. Käsinkirjoitetut, ulkomaille tai Ahvenanmaalle lähetettävät postit tule pitää erillään, esimerkiksi kirjepinon päällimmäisenä. Huom. Koneella kirjoitetulla osoitteella varustettu vakiokirje on edullisempi kuin käsin

8 kirjoitettu. Postin tulee olla taloustoimistossa kello mennessä. Suuret kirjemäärät on syytä toimittaa ajoissa, jotta ne ehtisivät saman päivän postin mukaan. YHTEYSTIETOJA Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti puh Talouspäällikkö Irma Hokka puh Pääkassanhoitaja Anneli Airisto puh Kanslisti Katja Koskinen puh matkalaskut, km-korv, puhelinkorvaukset, kolehtikirjanpito Kirjanpito Kirjanpitäjä Pirkko Koskinen puh laskutus, vapaat varat, yhteisvastuukeräys Kirjanpitäjä Marita Vikman puh ostolaskut Palkanlaskenta Vs. henkilöstösihteeri Mirja Mattila puh Palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti puh Vs. palkkakirjanpitäjä Helena Honkaranta puh Toimistovirkailija Tuija Gunell puh

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Vaihde (09) 16 061 Telekopio (09) 1606 7730 OHJEKOKOELMA 27.3.2006 6/33/2006 OM

Vaihde (09) 16 061 Telekopio (09) 1606 7730 OHJEKOKOELMA 27.3.2006 6/33/2006 OM OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1 (12) Eteläesplanadi 10, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO Vaihde (09) 16 061 Telekopio (09) 1606 7730 OHJEKOKOELMA 27.3.2006 6/33/2006 OM OIKEUDENKÄYNTIKUSTANNUSOHJE Yksityisen oikeudenkäyntiavustajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus 28.6.2002 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN ISBN: 951-609-168-7 Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot