EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2008) 393 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE ERITYISRAVINNOKSI TARKOITETTUJA ELINTARVIKKEITA KOSKEVAN JÄSENVALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISESTÄ ANNETUN NEUVOSTON DIREKTIIVIN 89/398/ETY 9 ARTIKLAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA FI FI

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Direktiivin 89/398/ETY ja 9 artiklan tarkoitus ja soveltamisala Oikeudellisen kehyksen kehitys Jäsenvaltioiden raportoimat ilmoitukset Yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioittain Itävalta Belgia Kypros Tšekki Tanska Viro Suomi Ranska Saksa Kreikka Unkari Irlanti Italia Latvia Liettua Luxemburg Malta Alankomaat Puola Portugali Slovakia Slovenia Espanja Ruotsi FI 2 FI

4 Yhdistynyt Kuningaskunta Tietojen tarkastelu Päätelmä FI 3 FI

5 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE ERITYISRAVINNOKSI TARKOITETTUJA ELINTARVIKKEITA KOSKEVAN JÄSENVALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISESTÄ ANNETUN NEUVOSTON DIREKTIIVIN 89/398/ETY 9 ARTIKLAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 1. JOHDANTO Erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY 1 (ruokavaliovalmisteet) 9 artiklan 5 kohdan mukaan Euroopan komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus direktiivin 9 artiklan soveltamisesta. Vuonna 1994 komissio toimitti direktiivin 9 artiklan 5 kohdan alkuperäisten säännösten mukaisesti tätä asiaa koskevan kertomuksen neuvostolle (KOM(94) 475). Kertomus kattoi ilmoitukset, jotka oli vastaanotettu direktiivin vuonna 1989 tapahtuneen voimaantulon ja vuoden 1994 välillä. Vuonna 1999 direktiivillä 1999/41/EY 2 muutettiin 9 artiklan 5 kohdan säännöksiä siten, että niissä vaaditaan toimittamaan säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus kyseisen artiklan täytäntöönpanosta. Jotta komissio voi laatia kertomuksen kyseisen artiklan täytäntöönpanosta, komission yksiköt pyysivät jäsenvaltioita vuosina 2002 ja 2006 toimittamaan tiedot 1. niiden elintarvikkeiden määrästä, jotka niiden toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu 9 artiklan nojalla 2. yksityiskohtaiset tiedot ilmoitettujen elintarvikkeiden erityisravintotarkoituksista. Jäsenvaltioita pyydettiin ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan, koskivatko ilmoitukset tuotteen saattamista markkinoille ensimmäistä kertaa vai oliko tuotteet ilmoitettu aikaisemmin toisessa jäsenvaltiossa. 1 2 EYVL L 186, , s Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/41/EY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1999, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/398/ETY muuttamisesta. EYVL L 172, , s FI 4 FI

6 Lisäksi toivottiin kommentteja 9 artiklan säännösten täytäntöönpanoon liittyvistä kokemuksista jäsenvaltiossa sekä näiden direktiivin säännösten toiminnasta. Tässä kertomuksessa esitetään jäsenvaltioiden vuosina 2002 ja 2006 toimittamat tiedot, ja se kattaa raportoidut ilmoitukset, jotka jäsenvaltiot ovat vastaanottaneet vuoden 2005 loppuun mennessä. Komission yksiköt pyysivät tätä aikarajaa. Kertomuksen laadinta kytkettiin kuitenkin yhteen hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä (diabeteksesta) kärsiville tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan kertomuksen laadinnan sekä direktiivin 89/398/ETY (9 artiklan täytäntöönpano mukaan luettuna) yleisen tarkistuksen tarvetta koskevan pohdinnan kanssa. Tämä kysymysten kattava tarkastelu vei ennakoitua enemmän aikaa, mutta antoi mahdollisuuden muodostaa täydellisempi yleiskäsitys asianomaisesta sektorista Direktiivin 89/398/ETY ja 9 artiklan tarkoitus ja soveltamisala Direktiivi 89/398/ETY koskee erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, joita myös kutsutaan ruokavaliovalmisteiksi. Direktiivin 1 artiklassa todetaan, että ne ovat elintarvikkeita, jotka erityisen koostumuksensa tai valmistusprosessinsa vuoksi voidaan selvästi erottaa tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetuista elintarvikkeista ja jotka soveltuvat ilmoitettuihin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin ja joita pidetään kaupan siten, että tällainen soveltuvuus ilmoitetaan. Kyseisessä artiklassa todetaan myös, että erityisravinnon on täytettävä ne erityiset ravitsemukselliset tarpeet, joita on (1) henkilöillä, joiden ruoansulatus tai aineenvaihdunta on häiriintynyt; tai (2) henkilöillä, jotka ovat erityisessä fysiologisessa tilassa ja sen vuoksi voivat erityisesti hyötyä nauttimalla valvotusti tiettyjä elintarvikkeiden sisältämiä aineita; taikka (3) terveillä vauvoilla tai pikkulapsilla. Direktiivin liite I sisältää luettelon erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ryhmistä, joiden osalta erityissäännökset annetaan erityisdirektiiveissä. Erityisravinnoksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, jotka eivät kuulu mihinkään liitteessä I luetelluista ryhmistä, sovelletaan 9 artiklan säännöksiä. Direktiivin 9 artiklassa säädetään seuraavaa: Niiden erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden, jotka eivät sisälly liitteessä I esitettyihin ryhmiin, tehokkaan virallisen valvonnan toteuttamiseksi on sovellettava seuraavia erityissäännöksiä: 1. Kun edellä tarkoitettu valmiste saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, on valmistajan, tai jos valmiste on tehty kolmannessa maassa, maahantuojan tehtävä ilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tuotetta saatetaan markkinoille, toimittamalla malli valmisteessa käytetystä merkinnästä. FI 5 FI

7 2. Kun sama valmiste myöhemmin saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, on valmistajan tai vastaavasti maahantuojan toimitettava tämän jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sama tieto ja lisäksi tieto ensimmäisen ilmoituksen vastaanottamisesta. 3. Tarvittaessa toimivaltaisella viranomaisella on valtuudet vaatia valmistajaa tai vastaavasti maahantuojaa esittämään tieteelliset selvitykset ja tiedot sen perustelemiseksi, että tuote on 1 artiklan 2 kohdan mukainen, sekä ne tiedot, joista 7 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään. Jos sellaiset tiedot sisältyvät helposti saatavaan julkaisuun, riittää viittaus tähän julkaisuun. Direktiivin 89/398/ETY 9 artiklan tarkoituksena on antaa mahdollisuus niiden erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden, jotka eivät sisälly kyseisen direktiivin liitteessä I lueteltuihin elintarvikeryhmiin (joita varten on laadittu tai laaditaan erityisdirektiivejä), virallisen valvonnan toteuttamiseen Oikeudellisen kehyksen kehitys Alun perin vuonna 1989 liitteessä I lueteltiin yhdeksän elintarvikeryhmää: 1. Äidinmaidonkorvikkeet 2. Vieroitusvaiheeseen tarkoitettu maito ja muu ruoka 3. Pikkulasten ruoat 4. Vähäenergiset valmisteet ja elintarvikkeet, joiden energiapitoisuutta on alennettu 5. Ruokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 6. Vähänatriumiset elintarvikkeet, joihin luetaan myös ruokavaliosuolat, joissa ei ole lainkaan natriumia tai on sitä vain vähän 7. Gluteiinittomat elintarvikkeet 8. Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille tai korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta 9. Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu henkilöille, jotka kärsivät hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä (diabetes). Kyseistä liitettä muutettiin direktiivillä 1999/41/EY, ja kaksi elintarvikeryhmää poistettiin: vähänatriumiset elintarvikkeet, joihin luetaan myös ruokavaliosuolat, joissa ei ole lainkaan natriumia tai on sitä vain vähän, sekä gluteiinittomat elintarvikkeet. Direktiiviin 89/398/ETY lisättiin 4 a ja 4 b artikla. Direktiivin 4 a artiklassa säädetään, että säännöt niiden käsitteiden käytöstä, jotka koskevat natrium- tai suolapitoisuuden (natriumkloridin, ruokasuolan) vähentämistä tai puuttumista ja gluteenittomuutta, annetaan komiteamenettelyn mukaisesti. FI 6 FI

8 Direktiivin 4 b artiklassa säädetään, että siltä osin kuin on kyse hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä (diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetuista elintarvikkeista, komissio joko valmistelee komiteamenettelyn mukaisesti asianomaiset erityissäännökset tai esittää asianmukaiset ehdotukset direktiivin muuttamiseksi. Liite kuuluu nykymuodossaan seuraavasti: Erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ryhmät, joiden osalta erityissäännökset annetaan erityisdirektiiveissä: 1. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet 3 2. Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat 4 3. Laihdutukseen tarkoitetut vähäenergiaiset elintarvikkeet 5 4. Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet 6 5. Elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta 7 ; Eritysravinnoiksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ryhmät, joita koskevat erityissäännökset annetaan erityisdirektiiveissä 4 b artiklassa kuvatun menettelyn tulosten pohjalta: 6. Hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöistä (diabetes) kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet JÄSENVALTIOIDEN RAPORTOIMAT ILMOITUKSET Tässä jaksossa esitetään tiivistetysti tiedot ilmoituksista, jotka koskevat ruokavaliovalmisteita, joita ei ole lueteltu direktiivin 89/398/ETY liitteessä I. Näin ollen liitteessä I lueteltuja elintarvikeryhmiä ei periaatteessa oteta huomioon. Koska kuitenkin raportointi ja lainsäädännön täytäntöönpano on toteutettu eri tavoin, ei kaikissa tapauksissa ole ollut mahdollista tehdä tätä eroa ja laskea ilmoitetusta kokonaismäärästä tarkasti sellaisten ilmoitusten määrää, jotka koskevat 9 artiklan soveltamisalaan kuuluvia ruokavaliovalmisteita Komission direktiivi 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta, EUVL L 401, , s Komission direktiivi 2006/125/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista (Kodifioitu toisinto), EUVL L 339, , s Komission direktiivi 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista, EYVL L 55, , s Komission direktiivi 1999/21/EY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1999, ruokavaliovalmisteista erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, EYVL L 91, , s Erityisdirektiivejä ei ole vielä annettu. FI 7 FI

9 Ilmoitusten vastaanottamisen alkamisajankohta eroaa maittain, mikä johtuu siitä, että tarpeellisten menettelyjen soveltaminen kansallisen lainsäädännön mukaisesti vaatii eripituisia aikoja. Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 liittyneiden maiden osalta tarkastelujakso alkaa 1. päivästä toukokuuta 2004 eli liittymispäivästä. Bulgariaa ja Romaniaa koskevia tietoja ei ole sisällytetty tähän kertomukseen, koska se kattaa vuoden 2005 loppuun mennessä vastaanotetut ilmoitukset Yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioittain Itävalta Belgia Kypros Tšekki Tanska Itävallan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 128 ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: keliakiasta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet gluteenittomat elintarvikkeet (92) fenyyliketonuriasta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (12) raskaana oleville tai imettäville naisille tarkoitetut elintarvikkeet (10) keskosille ja hiilihydraattien korvaamiseen syntymän jälkeen tarkoitetut elintarvikkeet; keskosille tarkoitettu täydennetty äidinmaito (10) hyperkolesterolemiasta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (6). Belgian toimivaltainen viranomainen on saanut ilmoituksen yhdestä tuotteesta. Pyyntö koski dieettihunajaa eli 60 % makeutusaineita sisältävää tuotetta, joka oli tarkoitettu diabeteksesta kärsiville henkilöille hunajan korvikkeeksi. Sitä ei hyväksytty, koska sen ei katsottu vastaavan hunajaa koskevaa neuvoston direktiiviä 2001/110/EY. On kuitenkin todettava, että kuten edellä mainitaan, diabeteksesta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet eivät nykyisin kuulu 9 artiklassa säädetyn ilmoitusmenettelyn piiriin. Kyproksen toimivaltainen viranomainen ei ole vastaanottanut yhtään ilmoitusta. Tšekin toimivaltainen viranomainen ei ole vastaanottanut yhtään ilmoitusta. Tanskan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 36 ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: vähäproteiiniset elintarvikkeet (19) FI 8 FI

10 Viro Suomi Ranska erittäin vähäenergiaiset ruokavaliovalmisteet (9) laktoosittomat elintarvikkeet (5) gluteenittomat elintarvikkeet (3). Viron toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 19 ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: gluteenittomat elintarvikkeet (18) vähänatriumiset elintarvikkeet (1). Markkinoille saattaminen: Näistä elintarvikkeista kolmen markkinoille saattaminen oli jo ilmoitettu muissa jäsenvaltioissa ennen Virossa tehtyä ilmoitusta. Suomen toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 350 ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: vähälaktoosiset tai laktoosittomat elintarvikkeet (210) gluteenittomat elintarvikkeet (131) kolesterolia alentavat elintarvikkeet (17) vähäproteiiniset elintarvikkeet (1). Huom: Noin 17 % Suomen väestöstä kärsii laktoosi-intoleranssista. Sen vuoksi meijeriteollisuus on kehittänyt monia maitotuotteita, jotka soveltuvat tälle väestöryhmälle. Markkinoille saattaminen: Kaikki ilmoitetut tuotteet saatettiin markkinoille ensimmäistä kertaa Suomessa. Ranskan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 92 ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: vähäenergiaiset elintarvikkeet, jotka eivät kuulu laihdutusta koskevan erityislainsäädännön piiriin (34) runsaasti proteiinia sisältävät ja vähäenergiaiset elintarvikkeet (8) lapsille ja nuorille tarkoitetut täydennetyt elintarvikkeet (murot, keksit ja maitojuomat) (46) ikääntyneille tarkoitetut täydennetyt elintarvikkeet (maitojuomat ja keksit) (2) FI 9 FI

11 Saksa toipilaille tarkoitetut maitojauhepohjaiset elintarvikkeet (1) gluteenittomat elintarvikkeet (1). Huom: Tietoja ei ole saatu kaudelta Markkinoille saattaminen: Ranskan viranomainen toteaa, että yleensä ei anneta tietoa siitä, onko tuote ilmoitettu toisessa jäsenvaltiossa. Saksan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 338 ilmoitusta. Niistä 119 ilmoituksen (35 %) todettiin soveltuvan ruokavaliotarkoituksiin ja olevan säännösten mukaisia. Ilmoitetuista elintarvikkeista (mukaan luettuna 27 tuotetta, joiden osalta menettely on vielä kesken) annetaan seuraava kuvaus: hyperkolesterolemiasta kärsiville henkilöille ja/tai rasvakoostumukseltaan muunnettuja elintarvikkeita tarvitseville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (46) raskaana oleville naisille ja/tai imettäville äideille tarkoitetut elintarvikkeet (30) imeytymis- tai ruoansulatushäiriöstä ja ruokavalioon liittyvästä ravintoaineiden puutteesta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (20) raudanpuutteesta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (14) proteiinikoostumukseltaan muunnettuja elintarvikkeita (erityisesti vähän fenyylialaniinia sisältäviä elintarvikkeita) tarvitseville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (12) tiettyjen aminohappojen puutteesta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (11) tiettyjen kivennäisaineiden (muun kuin raudan) puutteesta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (7) muut (6). Ilmoituksista ei hyväksytty 128:aa (38 %), koska esimerkiksi niistä puuttui tietyn kuluttajaryhmän objektiivinen nimike, niissä mainittiin tiloja, jotka eivät edellytä ravitsemusta erityisillä ruokavaliovalmisteilla (vaihdevuodet, migreeni, ikä, stressi, tarve parantaa vastustuskykyä jne.) ja/tai niistä puuttui selvä ero verrattuna tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, kuten ravintolisiin 8 tai 8 Ravintolisillä tarkoitetaan elintarvikkeita, joiden tarkoituksena on täydentää tavanomaista ruokavaliota, ja jotka ovat yhden tai useamman ravintoaineen tai muun aineen, jolla on yksin tai yhdessä muiden tällaisten aineiden kanssa ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus, tiivistettyjä lähteitä, joita pidetään kaupan annosmuodossa eli kapseleina, pastilleina, tabletteina, pillereinä ja muissa vastaavanlaisissa muodoissa, jauhepusseina, nesteampulleina, tippapulloina sekä muissa vastaavanlaisissa muodoissa olevina nestemäisinä tai jauhemaisina valmisteina, jotka on tarkoitus FI 10 FI

12 Kreikka Unkari lisättyjä vitamiineja, kivennäisaineita tai muita aineita sisältäviin elintarvikkeisiin 9 ( täydennetyt elintarvikkeet ). Lisäksi jotkin tuotteet oli pääasiassa tarkoitettu muihin kuin ravitsemustarkoituksiin, joten luokittelua lääkkeeksi ei voitu sulkea pois. Yhteensä 49 ilmoituksen osalta menettely on vielä kesken, mikä johtuu esimerkiksi vireillä olevista oikeuskäsittelyistä tai keskeneräisestä tarkastelusta. Lisäksi 42 tuotetta ilmoitettiin tarpeettomasti, koska ne kuuluvat direktiivin 89/398/ETY liitteeseen I sisältyviin elintarvikeluokkiin. Huom: Kansallisissa säännöksissä vapautetaan seuraavat ruokavaliovalmisteiden ryhmät 9 artiklassa säädetystä ilmoitusmenettelystä: vähänatriumiset elintarvikkeet, joihin luetaan myös ruokavaliosuolat, joissa ei ole lainkaan natriumia tai on sitä vain vähän gluteenittomat elintarvikkeet. Markkinoille saattaminen: Ilmoitetuista tuotteista 15 oli sellaisia, joista todettiin, että ne olivat jo olleet toisen EU-jäsenvaltion markkinoilla ennen Saksan markkinoille saattamista. Kyseisistä tuotteista neljän todettiin soveltuvan ruokavaliotarkoituksiin. Kreikan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut ja hyväksynyt yhteensä 15 ilmoitusta. Yksi esimerkki erityisravintotarkoituksiin ilmoitetusta tuotteesta on tuote, joka kattaa osittain tiettyjen sellaisten henkilöiden tarpeet, joilla esiintyy ruoansulatukseen liittyviä häiriöitä ruokavalion kohtuuttomuuksien vuoksi. Huom: Neljää muuta ilmoitusta, jotka koskivat ruokavaliovalmisteita raskaana olevien ja imettävien naisten ravitsemustarpeiden kattamiseksi osittain ei hyväksytty, koska niiden ravitsemuksellista tarvetta ei perusteltu. Unkarin toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 174 ilmoitusta. Kaikista ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: gluteenittomat elintarvikkeet (174). Huom: Neljää näistä tuotteista voivat käyttää myös potilaat, joilla on fenyyliketonuria. 9 nauttia pieninä mitta-annoksina. Niitä säännellään ravintolisiä koskevalla direktiivillä 2002/46/EY. EYVL L 183, , s Lisättyjä vitamiineja, kivennäisaineita tai muita aineita sisältäviä elintarvikkeita säännellään vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetulla asetuksella (EY) N:o 1925/2006. EUVL L 404, , s FI 11 FI

13 Irlanti Italia Latvia Irlannin toimivaltainen viranomainen on saanut ilmoituksen yhdestä tuotteesta. Siitä annetaan seuraava kuvaus: laktoosi-intoleranssista tai laktaasin puutteesta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet (1). Huom: Erityislainsäädännöstä annettiin laki Irlannissa vuonna 2002, eikä sitä ennen ollut käytössä virallista ilmoitusmenettelyä. Italian toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä ilmoitusta. Esimerkkejä erityisravintotarkoituksiin ilmoitetuista elintarvikkeista ovat pikkulapsille tarkoitetut kasvua tukevat maitovalmisteet laktoositon maito tuotteet, jotka on tarkoitettu hydro-elektrolyyttiseen regeneraatioon ripulitapauksessa hiilihydraatteihin ja B-ryhmän vitamiineihin pohjautuvat elintarvikkeet ketoosia vastaan. Huom: Italian lainsäädännössä ilmoitus vaaditaan myös ravintolisistä ja täydennetyistä elintarvikkeista. Italian toimivaltainen viranomainen toteaa, että huomattava osuus ilmoituksista koskee ravintolisiä, mutta ei ollut mahdollista erottaa ruokavaliovalmisteiden lukumäärää ilmoitusten kokonaismäärästä. Tietoja ei ole saatu kaudelta Latvian toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä neljä ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: eri tarkoituksiin soveltuvat dieettivedet (4). Esimerkiksi henkilöille, jotka tekevät intensiivisesti henkistä työtä, tai yli 40-vuotiaille henkilöille ja henkilöille, jotka ovat olleet radioaktiivisessa ympäristössä ja saaneet saastunutta ravintoa. FI 12 FI

14 Liettua Liettuan toimivaltainen viranomainen ei ole vastaanottanut yhtään ilmoitusta Luxemburg Malta Luxemburgin toimivaltainen viranomainen ei ollut vastaanottanut yhtään ilmoitusta vuoteen 2001 mennessä. Tietoja ei ole saatu kaudelta Maltan toimivaltainen viranomainen ei ole vastaanottanut yhtään ilmoitusta Alankomaat Puola Alankomaiden toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä viisi ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: vähänatriumiset elintarvikkeet ja elintarvikkeet, joita markkinoidaan vähänatriumiseen ruokavalioon soveltuvina (5). Puolan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 985 ilmoitusta. Merkittävä osa ilmoituksista (noin 88 %) koski erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka kuuluvat direktiivin liitteessä I lueteltuihin elintarvikeryhmiin. Muut 119 ilmoitusta koskevat elintarvikkeita, joista annetaan seuraava kuvaus: gluteenittomat elintarvikkeet (113) kasvisteroleita sisältävät tuotteet (rasvalevitteet ja jogurttijuomat) (3) muut: probiootit (2), kasvua tukevat maitovalmisteet (1) Portugali Portugalin toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 66 ilmoitusta. Kaikista ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: gluteenittomat elintarvikkeet (66). Huom: Portugalin viranomainen raportoi ilmoituksista, jotka on vastaanotettu marraskuusta 2000 lähtien, joka on direktiivin 1999/41/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevan säädöksen ajankohta. Tietoja ei ole saatu kaudelta Markkinoille saattaminen: Näiden tuotteiden markkinoille saattaminen oli jo ilmoitettu muissa jäsenvaltioissa ennen Portugalissa tehtyä ilmoitusta. FI 13 FI

15 Slovakia Slovenia Slovakian toimivaltainen viranomainen ei ole vastaanottanut yhtään ilmoitusta. Slovenian toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 63 ilmoitusta. Kaikista ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: gluteenittomat elintarvikkeet (63). Markkinoille saattaminen: Näistä tuotteista 62:n markkinoille saattaminen oli jo ilmoitettu muissa EU-jäsenvaltioissa ennen Slovenialle tehtyä ilmoitusta Espanja Ruotsi Espanjan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 544 ilmoitusta. Merkittävä osa ilmoituksista (noin 50 %) koski erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka kuuluvat direktiivin liitteessä I lueteltuihin elintarvikeryhmiin, eikä niitä sen vuoksi ole sisällytetty tähän analyysiin. Espanjan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt yhteensä 273 ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: gluteenittomat elintarvikkeet (215) vähänatriumiset elintarvikkeet (56) ennenaikaisille tai pienipainoisille vauvoille tarkoitetut elintarvikkeet (2). Ruotsin toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: elintarvikkeet, joiden gluteenipitoisuutta on vähennetty tai jotka ovat luontaisesti gluteenittomia (1 128) elintarvikkeet, joiden laktoosi-, maito- tai maitoproteiinipitoisuutta on vähennetty tai joissa niitä ei ole (556) munattomat elintarvikkeet (160) soijaa sisältämättömät elintarvikkeet (124) elintarvikkeet, joiden proteiini-/herneproteiinipitoisuutta on vähennetty tai joissa sitä ei ole (89) vähän fenyylialaniinia sisältävät elintarvikkeet (28) muut: elintarvikkeet aikuisille, joilla on lisäkalsiumin tarve, kuten vaihdevuodet ohittaneille naisille ja ikääntyneille naisille (6), kolesterolia alentavat elintarvikkeet ja elintarvikkeet, joista saa lisäenergiaa tai -proteiinia FI 14 FI

16 (4), elintarvikkeet aikuisille, joilla on lisäraudan (1) ja muiden ravintoaineiden tarve (2). Huom: Näiden ilmoitusten kokonaismäärä on suurempi kuin 1 680, koska jokainen tuote voi kuulua useampaan kuin yhteen luokkaan (esim. elintarvike, joka on sekä gluteeniton että maidoton). Markkinoille saattaminen: Useimpia tuotteita ei ole ilmoitettu muissa jäsenvaltioissa ennen Ruotsin markkinoille saattamista Yhdistynyt Kuningaskunta Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut yhteensä 114 ilmoitusta. Ilmoitetuista elintarvikkeista annetaan seuraava kuvaus: gluteenittomat elintarvikkeet (103) muut: äidinmaidon täydentäjät (3), kasvua tukevat maitovalmisteet (3) ja pienipainoisina syntyneille lapsille tarkoitetut elintarvikkeet (2), dieettisuola (1), laktaasin puutteen hallintaan tarkoitetut elintarvikkeet (1), painonhallintaan tarkoitetut elintarvikkeet (1). Huom: Erityislainsäädännöstä annettiin laki Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2002, eikä sitä ennen ollut käytössä virallista ilmoitusmenettelyä. Markkinoille saattaminen: Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole tietoa siitä, onko nämä tuotteet ilmoitettu ensimmäistä kertaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai onko ne ilmoitettu aiemmin muissa jäsenvaltioissa. 3. TIETOJEN TARKASTELU Seuraavassa tarkastelussa komissio korostaa tärkeimpiä kysymyksiä, jotka jäsenvaltiot toivat esiin 9 artiklan täytäntöönpanossa; asiaa koskevat ehdotukset ja esimerkit eri jäsenvaltioista on koottu yhteen. 1. Tuotteen ensimmäisestä markkinoille saattamisesta useat jäsenvaltiot ilmaisivat kantanaan, että usein on vaikea varmistaa, onko elintarvike ilmoitettu aikaisemmin toisessa EU-jäsenvaltiossa. Tämä voi johtua siitä, että tuojat eivät usein täsmennä tätä tietoa. Lisäksi silloin, kun on tieto siitä, että elintarvike on saatettu markkinoille yhteisössä, tuoja ei useinkaan tiedä, missä jäsenvaltiossa. Yksi jäsenvaltio ehdotti ilmoitusjärjestelmän yksinkertaistamista ja rajoittamista ensimmäiseen ilmoitukseen, joka voitaisiin jakaa sähköisesti jäsenvaltioiden kesken. 2. Jotkin jäsenvaltiot huomauttivat, että valmistajat ja tuojat eivät useinkaan ilmoita muutoksista aiemmin ilmoitettujen ruokavaliovalmisteiden koostumukseen tai merkintöihin. Valmistajat ja jakelijat muuttavat joskus jossain määrin koostumusta, ilmoitettua ravitsemuksellista tarkoitusta tai sitä henkilöryhmää, jolle ruokavaliovalmiste on tarkoitettu, jolloin tuotteen FI 15 FI

17 vaatimustenmukaisuuden uudelleentarkastelu lainsäädännön vaatimusten suhteen voi tulla tarpeelliseksi. Yksi jäsenvaltio korosti sitä seikkaa, ettei ole olemassa velvollisuutta tiedottaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuotteen poistamisesta markkinoilta, minkä vuoksi on vaikeaa saada ajantasainen yleiskuva siitä, mitä markkinoilla on tarjolla. Toinen jäsenvaltio ehdotti, että ilmoittajille asetettaisiin velvollisuus tiedottaa muutoksista jo ilmoitettuun tuotteeseen. 3. Direktiivin 9 artiklan 3 kohdan säännöksissä annetaan jäsenvaltioille valtuudet vaatia tarvittaessa valmistajaa tai maahantuojaa esittämään tieteelliset selvitykset ja tiedot sen perustelemiseksi, että tuote on 1 artiklan 2 kohdan mukainen. Yksi jäsenvaltio ehdotti käytänteiden ja asiantuntijatiedon vaihtamista jäsenvaltioiden kesken tästä aiheesta. 4. Direktiivin 9 artiklan täytäntöönpanossa on poikkeavuuksia. Useat jäsenvaltiot ovat vastaanottaneet ilmoituksia elintarvikkeista, jotka kuuluvat johonkin liitteessä I luetelluista ryhmistä, joista ei yleensä vaadita ilmoitusta 9 artiklan nojalla. Ilmoituksia on tehty jopa elintarvikkeista, jotka eivät kuulu direktiivin 89/398/ETY soveltamisalaan. Yksi selitys on se, että joissain jäsenvaltioissa ilmoitus vaaditaan laajemmasta joukosta elintarvikkeita, eivätkä viranomaiset erottele erityyppisiä ilmoituksia. Toisaalta ilmoitusten analyysi osoittaa, että voi olla useita syitä siihen, miksi voimassa olevan lainsäädännön soveltaminen on vaikeaa. Niin kutsuttuja rajatuotteita eli ruokavaliovalmisteita, jotka voivat kuulua lainsäädännön eri osien soveltamisalaan, on paljon. Voi olla epäselvyyttä siitä, kuuluvatko ruokavaliovalmisteet erityisdirektiivin vai 9 artiklan säännösten soveltamisalaan, sekä siitä, ovatko tuotteet ruokavaliovalmisteita vai tavanomaisia elintarvikkeita. Direktiivin 9 artikla verrattuna erityisdirektiiveihin Jotkin jäsenvaltiot katsovat, että fenyyliketonuriasta kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet ovat 9 artiklan soveltamisalaan kuuluvia ruokavaliovalmisteita, kun taas toiset pitävät niitä ruokavaliovalmisteina erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Sama ongelma on ilmennyt erittäin vähäenergiaisten tuotteiden kohdalla. Ruokavaliovalmisteet verrattuna laajalle väestölle tarkoitettuihin elintarvikkeisiin Mitä tulee rajanvetoon tavanomaisten elintarvikkeiden kanssa, yleisimmin esiintyvät tapaukset esitetään tiivistetysti seuraavissa esimerkeissä: Jotkin jäsenvaltiot pitävät lisättyjä kasvisteroleja sisältäviä elintarvikkeita ruokavaliovalmisteina, jotka on tarkoitettu hyperkolesterolemiasta kärsiville henkilöille, kun taas toiset jäsenvaltiot pitävät niitä laajalle väestölle tarkoitettuina elintarvikkeina. FI 16 FI

18 Samanlainen kysymys nousee esiin, kun tehdään ero ruokavaliovalmisteiden ja ravintolisien välillä. Esimerkiksi jotkin jäsenvaltiot pitävät lisättyjä vitamiineja sisältäviä, ikääntyneille tarkoitettuja tabletteja ruokavaliovalmisteina, kun taas toiset pitävät niitä ravintolisinä. Komissio on todennut, ettei ole mahdollista pitää elintarviketta sekä ruokavaliovalmisteena että ravintolisänä. Itse asiassa ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2002/46/EY 2 artiklan a alakohdassa esitetyn määritelmän mukaan ravintolisien tarkoituksena on täydentää tavanomaista ruokavaliota. Sen sijaan ruokavaliovalmisteet ovat elintarvikkeita, jotka erityisen koostumuksensa tai valmistusprosessinsa vuoksi soveltuvat erityiselle väestöryhmälle. Yleisenä sääntönä on se, että jos elintarviketta pidetään kaupan annosmuodossa, kuten direktiivissä 2002/46/EY olevassa ravintolisien määritelmässä tarkoitetaan, sitä pidetään ravintolisänä; jos kuitenkin elintarvikkeen ravitsemuksellista tarkoitusta koskeva tapauskohtainen tarkastelu osoittaa, että se on tarkoitettu tietylle väestöryhmälle, jolla on erityinen fysiologinen tila (eikä laajalle väestölle), tuotetta saatettaisiin pitää ruokavaliovalmisteena. Luokitteluongelmat koskevat myös täydennettyjä elintarvikkeita ja ruokavaliovalmisteita. Kertomuksessa on esimerkiksi lapsille ja nuorille tarkoitetut täydennetyt murot ilmoitettu ruokavaliovalmisteina, mutta äskettäin voimaan tulleen täydennettyjä elintarvikkeita koskevan asetuksen (EY) N:o 1925/2006 johdosta tällaisia tuotteita voitaisiin nyt pitää täydennettyinä elintarvikkeina. Tietyt jäsenvaltiot pitivät joitain tavanomaisten elintarvikkeiden luokkia ruokavaliovalmisteina, koska niissä käytetään sellaisia väittämiä kuin ei sisällä soijaa tai maidoton. Tämä perustui päättelyyn, jonka mukaan nämä elintarvikkeet oli tarkoitettu erityisesti henkilöille, jotka kärsivät intoleransseista tai allergioista tietyille ainesosille. On syytä huomata, että kun on kyse allergeenien merkitsemisestä, ilmoitukset tuotteen sisältämistä allergeeneista kuuluvat jo elintarvikkeiden yleisiä merkintöjä koskevan direktiivin 2000/13/EY 10 soveltamisalaan. Kyseisen lainsäädännön tavoitteena on tarjota kuluttajille kattavat tiedot elintarvikkeista. Sen varmistamiseksi, että allergiasta tai intoleranssista kärsivät kuluttajat saavat tiedot ainesosista, joille he ovat herkistyneet, on vaatimuksena ilmoittaa pakkausmerkinnöissä lainsäädännössä lueteltujen allergiaa aiheuttavien ainesosien nimi. Yleinen käsitys on, että henkilöt, jotka ovat herkistyneet tietyille aineille, tutkivat ainesosaluetteloa asiaa koskevan tiedon saamiseksi. Lisäksi elintarvikkeita, jotka eivät sisällä mahdollisesti allergiaa aiheuttavia ainesosia, ei voida automaattisesti pitää ruokavaliovalmisteina. 10 Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annettu direktiivi 2000/13/EY, EYVL L 109, , s , viimeksi muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta tiettyjen elintarvikkeiden ainesosien osalta 27 päivänä marraskuuta 2007 annetulla komission direktiivillä 2007/68/EY, EUVL L 310, , s FI 17 FI

19 On syytä huomata, että kertomus koskee ilmoituksia, jotka on tehty jäsenvaltioille ennen kuin osa äskettäin annetusta elintarvikelainsäädännöstä oli tullut voimaan. EU-lainsäädännön kehitys, kuten ravintolisiä koskevan direktiivin 2002/46/EY antaminen, vaikuttaa jo ilmoitusjärjestelmään. Lisäksi täydennettyjä elintarvikkeita sekä ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevien asetusten äskettäisen voimaantulon odotetaan vaikuttavan 9 artiklan mukaisessa menettelyssä ilmoitettavien elintarvikkeiden luokkaan. 5. Kun katsotaan tiivistelmätaulukkoa, jossa esitetään yleiskatsaus vastaanotettuihin ilmoituksiin (ks. liite), näyttää siltä, että huomattava osa yhteensä ilmoituksesta (57 %, ilmoitusta) koskee gluteenittomia tuotteita, ja toiseksi suurin osuus (21 %, 764 ilmoitusta) koskee laktoosittomia tuotteita. Näin ollen voidaan nähdä, että suureen ilmoitusmäärään sisältyy joitain yleisesti hyväksyttyjä luokkia, jotka ovat yhteisiä monille jäsenvaltioille. 4. PÄÄTELMÄ Direktiivin 9 artiklan säännösten tavoitteena on helpottaa markkinoille saatettavien tuotteiden virallista valvontaa. Yleisenä huomautuksena on kuitenkin todettava, että valtaosa jäsenvaltioista pitää tarpeellisena tämän ilmoitusjärjestelmän järkeistämistä, jotta varmistetaan mainitun artiklan säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano kaikkialla EU:ssa. Esimerkiksi gluteenittomien ja laktoosittomien tuotteiden luokkia, joiden osuus ilmoituksista on huomattava, tullaan sääntelemään tällaisten termien käyttöä koskevilla erityissäännöillä, kuten ruokavaliovalmisteita koskevassa direktiivissä 89/398/ETY (4 a artikla) ja elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 (johdanto-osan 22 kappale) säädetään. Näin ollen 9 artiklan säännösten piiriin jäävät ainoastaan ne jäljellä olevat tuotteet, joille ei voida säätää erityissääntöjä, koska ne ovat innovatiivisia tuotteita tai koska ne eivät kuulu yleisesti tunnustettuun elintarvikeluokkaan. Epäjohdonmukaisuuksia voi aiheutua ruokavaliovalmisteita koskevan direktiivin 89/398/ETY 1 artiklassa olevan erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden määritelmän erilaisista tulkinnoista; siihen kuuluu erilaisia osia ja se näyttää tarjoavan mahdollisuuden viranomaisten erilaisiin tulkintoihin. Ruokavaliovalmisteita koskevan direktiivin 89/398/ETY 1 artiklan säännökset osoittavat, että sen lisäksi, että ruokavaliovalmisteet on tarkoitettu tietyille henkilöryhmille, niiden on oltava erityisen koostumuksensa tai valmistusprosessinsa vuoksi selvästi erotettavissa tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetuista elintarvikkeista. Tämä kertomus osoittaa, että tätä määritelmää ei tulkita yhdenmukaisesti jäsenvaltioissa, ja sen vuoksi on pyrittävä sopimukseen soveltamisalasta. Tämä auttaisi myös selventämään soveltamisalan eroja eri säädösten, kuten ravintolisiä koskevan direktiivin 2002/46/EY ja vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (täydennetyt elintarvikkeet) annetun asetuksen (EY) N:o 1925/2006, välillä. FI 18 FI

20 Näiden näkökohtien valossa on selvää, että 9 artiklan tarkistus tarvittaessa yhdessä muiden asiaa koskevien artiklojen tarkistuksen kanssa olisi tarpeen ruokavaliovalmisteita koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. FI 19 FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä

Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä Ylitarkastaja Sanna Kiuru Tuoteturvallisuusyksikkö Ilmoitus täydennetystä elintarvikkeesta KTM asetus 726/2007 Ilmoitus suositellaan tehtäväksi ennen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2017 (OR. en) 11715/17 DENLEG 66 AGRI 435 SAN 312 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Lastenruokalainsäädäntö ja sen tulevaisuuden näkymät. Lastenruokakoulutus 30.10.2012 Anna Lemström MMM/ELO

Lastenruokalainsäädäntö ja sen tulevaisuuden näkymät. Lastenruokakoulutus 30.10.2012 Anna Lemström MMM/ELO Lastenruokalainsäädäntö ja sen tulevaisuuden näkymät Lastenruokakoulutus 30.10.2012 Anna Lemström MMM/ELO Erityisruokavaliovalmisteet...ovat elintarvikkeita, jotka erityisen koostumuksensa tai valmistusprosessinsa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

MIKROLEVÄSTÄ SCHIZOCHYTRIUM SAATU, RUNSAASTI DHA:TA JA EPA:A SISÄLTÄVÄ ÖLJY

MIKROLEVÄSTÄ SCHIZOCHYTRIUM SAATU, RUNSAASTI DHA:TA JA EPA:A SISÄLTÄVÄ ÖLJY Tri Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. heinäkuuta 2012 NFU 786 MIKROLEVÄSTÄ SCHIZOCHYTRIUM SAATU, RUNSAASTI DHA:TA JA EPA:A SISÄLTÄVÄ ÖLJY Hyvä Rodney Asiani

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

(2002/812/EY) 1 artikla

(2002/812/EY) 1 artikla 18.10.2002 L 280/37 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (OR. en) 5538/11 Toimielinten välinen asia: 2010/0384 (NLE) PI 3 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 30.11.2011 2011/0156(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot