Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen"

Transkriptio

1 LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Alueradiot Sastamala Oy Bauer Media Oy Businessradio Finland Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kari Heikki Unto Kaivola Kristillinen Media Oy Kuunappi Oy Mediatakojat Oy Patmos Lähetyssäätiö sr Radio Kajaus Oy Radio SUN Oy Sanoma Media Finland Oy Suomen lähiradiot Oy PÄÄTÖKSEN KOHDE Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Keuruu (Mänttä-Vilppula), Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Loimaa, Mikkeli, Oulu, Parkano, Pieksämäki, Pihtipudas, Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere ja Vaasa. TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ Myönnetään toimiluvat jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Alueradiot Sastamala Oy (Iskelmä Sastamala): taajuus Loimaa 88,6 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Hämeenlinna) Bauer Media Oy (Iskelmä Itä-Suomi): taajuuskokonaisuus Kajaani 4 (taajuudet Iisalmi 90,5 MHz, Kajaani 105,2 MHz) Bauer Media Oy (Radio City): taajuus Vaasa 100,7 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Oulu 4) Businessradio Finland Oy (Business FM): taajuudet Tampere 106,8 MHz, Oulu 90,9 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 25) Järviradio Oy (Järviradio): taajuudet Keuruu 107,5 MHz, Kouvola 91,0 MHz, Pori 95,4 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 24) Kaimax Media Oy (SuomiRock): taajuudet Kajaani 100,5 MHz, Loimaa 91,0 MHz, Mikkeli 98,9 MHz, Pihtipudas 101,3 MHz, Joensuu 106,0 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15) Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 9) Kuunappi Oy (Classic): taajuudet Pori 104,8 MHz, Seinäjoki 107,4 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 8)

2 2 Mediatakojat Oy (Helmiradio): taajuudet Mikkeli 95,0 MHz, Rovaniemi 105,4 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 16) Mediatakojat Oy (HitMix): taajuudet Joensuu 89,6 MHz, Lahti 88,2 MHz, Oulu 95,5 MHz, Vaasa 95,6 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 26) Patmos Lähetyssäätiö sr (Radio Patmos): taajuudet Kokkola 101,3 MHz, Kuopio 102,6 MHz, Mikkeli 105,4 MHz, Savonlinna 94,4 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 22) Radio Kajaus Oy (Aito Iskelmä Extra): taajuuskokonaisuus 23 (Iisalmi 105,4 MHz, Jyväskylä 104,0 MHz, Kajaani 102,1 MHz, Parkano 103,6 MHz, Pietarsaari 107,8 MHz, Pihtipudas 91,8 MHz, Raahe 98,9 MHz, Seinäjoki 91,5 MHz) Sanoma Media Finland Oy (Loop): taajuus Rauma 106,7 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 7) Sanoma Media Finland Oy (Radio Rock): taajuudet Porvoo 90,8 MHz, Savonlinna 100,0 MHz (osana taajuuskokonaisuutta 4) Suomen lähiradiot Oy (Radio Sandels): taajuus Kuopio 98,5 MHz (osana taajuuskokonaisuutta Kuopio-Iisalmi 2) PÄÄTÖKSEN YKSITYISKOHTAISEMMAT PERUSTELUT Asian käsittely Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 35 :n mukaan Viestintäviraston on julkaistava ilmoitus analogiseen radiotoimintaan haettavista ohjelmistotoimiluvista, kun ohjelmistotoimilupaa edellyttävään radiotoimintaan on osoitettu 96 :n nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä vapaita taajuuksia. Viestintävirasto julisti tietoyhteiskuntakaaren 35 :n nojalla haettaviksi radion ohjelmistotoimilupia vapaille taajuuksille. Hakuaika päättyi Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaisesti myöntää ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Iisalmen, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Keuruun (Mänttä-Vilppula), Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Loimaan, Mikkelin, Oulun, Parkanon, Pieksämäen, Pihtiputaan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampereen ja Vaasan paikkakuntien vapaisiin taajuuksiin oli Viestintäviraston selvityksen perusteella enemmän hakijoita, kuin kyseisille paikkakunnille on osoitettavissa vapaita taajuuksia. Tällaisissa tilanteissa toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto. Näin ollen Viestintävirasto on tietoyhteiskuntakaaren 36 :n nojalla siirtänyt yllä mainittujen paikkakuntien osalta hakemukset valtioneuvoston ratkaistavaksi. Siirrosta on ilmoitettu hakijalle ja siirtoa koskeva tieto on julkaistu Toimiluvan hakijoilla oli mahdollisuus kahden viikon kuluessa siirrosta toimittaa suunnitellulla ohjelmasisällöllä täydennetyt hakemukset valtioneuvostolle. Tietoyhteiskuntakaaren 25 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston toimilupaa koskeva päätös on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on siirretty valtioneuvoston ratkaistavaksi. Myönnettävät toimiluvat ovat voimassa saakka. On mahdollista, että taajuudet uudelleenjärjestellään vuoden 2020 alusta alkavalla toimilupakaudella ja siten on huomioitava, että nyt myönnettävät taajuudet saattavat olla toisessa kokonaisuudessa alkaen. Sovellettavat säännökset Tietoyhteiskuntakaaren 1 :n mukaan lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa että viestintäverkot ja palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmo-

3 3 ja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen. Tietoyhteiskuntakaaren 34 :n mukaisesti radiotoiminnan harjoittaminen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa edellyttää ohjelmistotoimilupaa, jota haetaan Viestintävirastolta. Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaisesti myöntää ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää, jos hakija on maksanut 285 :ssä säädetyn hakemusmaksun ja jos hakijan ei perustellusta syystä epäillä rikkovan tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin mukaan toimilupia myönnettäessä valtioneuvoston tulee toimilupa-alueella harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää tietoyhteiskuntakaaren 1 :ssä säädettyjä tavoitteita. 1 :n tavoitteista erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpailun edistäminen ja laadukkaiden palveluiden varmistaminen ovat keskeisiä tavoitteita toimilupia myönnettäessä. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa luvanvaraisen radiotoiminnan kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentissa arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen. Sananvapauden edistämiseksi toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä perustuslain 12 :n mukaisesti. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana radiotoiminnan kokonaisuutta. Tämä korostuu toimilupakauden loppupuolella, kun ohjelmatoiminta on eri paikkakunnilla jo suhteellisen monipuolista ja useilla ohjelmistotoimiluvan haltijoilla on jo ennestään useita toimilupia eripuolilla maata. Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä. Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on myös itsenäinen merkitys.

4 4 Tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaan valtioneuvosto voi liittää ohjelmistotoimilupaan ehtoja, jotka koskevat alueellista kuuluvuutta ja vuorokautista lähetysaikaa. Valtioneuvosto voi lisäksi liittää ohjelmistolupaan ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta välttämättömiä ehtoja. Analogiseen radiotoimintaan sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaisesti ohjelmistotoimiluvan raukeamisen osalta tietoyhteiskuntakaaren 31 :ää, jonka perusteella digitaalista radiotoimintaa varten myönnetty ohjelmistotoimilupa raukeaa, ellei säännöllistä toimiluvan mukaista toimintaa ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 30 vuorokautta pidemmäksi ajaksi. Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyneet hakemukset Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyivät paikkakunnista Iisalmea, Joensuuta, Jyväskylää, Kajaania, Keuruuta (Mänttä-Vilppula), Kokkolaa, Kouvolaa, Kuopiota, Lahtea, Loimaata, Mikkeliä, Oulua, Parkanoa, Pieksämäkeä, Pihtipudasta, Poria, Porvoota, Raahea, Raumaa, Rovaniemeä, Savonlinnaa, Seinäjokea, Tamperetta ja Vaasaa koskevat hakemukset. Hakemukset ja hakijayhtiöt Alueradiot Sastamala Oy Alueradio Sastamala Oy on hakenut uutta ohjelmistotoimilupaa taajuuksille Pori 95,4 MHz ja Rauma 106,7 MHz sekä taajuutta Loimaa 88,6 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen Hämeenlinna. Kustannusliike Aluelehdet Oy, Alueviesti-lehti ja Alueradiot on pirkanmaalainen perheomisteinen yhtiörypäs. Alueradiot Sastamala Oy harjoittaa paikallisradiotoimintaa yhteistyössä valtakunnallisen Iskelmä-brändin kanssa usealla eri paikkakunnalla (muun muassa Sastamala, Kankaanpää ja Hämeenlinna). Yhtiö toimittaa itse paikalliset ohjelmat ja uutiset. Iskelmä-kanavan soittama musiikki koostuu kotimaisesta kevyestä musiikista. Musiikin lisäksi Iskelmän sisältöön kuuluvat haastattelut, uutiset sekä erikoisohjelmat. Iskelmäketju muodostuu paikallisista radioasemista. Perustettava uusi kanava (Pori, Rauma) keskittyisi paikalliseen ohjelmasisältöön, uutisiin ja urheiluun. Bauer Media Oy Bauer Media Oy on hakenut uutta toimilupaa usealle paikkakunnalle (Radio Cityformaatti) : Mikkeli 105,4 MHz (tai 95, 0 MHz), Seinäjoki 107,4 MHz (tai 91, 5 MHz), Savonlinna 100,0 MHz (tai 94,4 MHz), Kuopio 98,5 MHz (tai 102,6 MHz), Kokkola 101,3 MHz, Vaasa 95,6 MHz (tai 100,7 MHz) ja Kajaani 100,5 MHz (tai 102,1 MHz). Lisäksi Bauer Media hakee uutta toimilupaa Iskelmä-kanavalle taajuuksille Kajaani 105,2 MHz (tai 100,5 MHz), Iisalmi 105,4 MHz (tai 90,5 MHz) ja Joensuu 89,6 MHz (tai 106,0 MHz) siten että niistä muodostettaisiin uusi itäisen Suomen alueellinen kokonaisuus. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on mahdolli.

5 5 Iskelmän soittama musiikki muodostuu kotimaisesta kevyestä musiikista sekä kansainvälisistä klassikoista. Bauer Median niin sanotut ketjuradiot Iskelmä ja Radio City toimivat osittain Bauer Media Oy:n omien toimilupien varassa, mutta suuren osan kuuluvuusalueesta muodostavat yhteistyöradioiden lähetysalueet. Nämä yhteistyöradiot lähettävät oman paikallisohjelman lisäksi Bauer Median tuottamaa ohjelmavirtaa. Businessradio Finland Oy Businessradio Finland Oy on hakenut taajuuksia Jyväskylä 104,0 MHz, Kuopio 102,6 MHz, Lahti 88,2 MHz, Oulu 95,5 MHz, Pori 104, 8 MHz, Seinäjoki 107,4 MHz ja Tampere 106,8 MHz liitettäväksi nykyiseen Helsingin toimilupaan. Businessradio Finland Oy on harjoittanut radiotoimintaa Helsingin taajuudella Business FM-kanavalla vuodesta 2016 alkaen. Businessradio Finland on Salesheli Advisorsin tytäryhtiö. Kanava tarjoaa kuuntelijoilleen ajankohtaista tietoa talouselämän kuulumisista sekä talouteen liittyvistä asioista puolueettomasti ja viihdyttävällä tavalla. Se toimisi myös foorumina ja keskustelunavaajana sekä liike-elämän päättäjille, julkishallinnolle, yrittäjille että työntekijöille. Ohjelmisto sisältää päivittäisiä puheenaiheita taloudesta, talousuutisia, omaan talouteen liittyviä aiheita sekä vieraita ja asiantuntijoita. Myös muun muassa työhyvinvointi ja jaksaminen olisivat olennaisia osia sisällössä. Business FM tekee tiivistä yhteistyötä myös muun muassa oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Järviradio Oy Järviradio Oy on hakenut taajuuksia Keuruu 107,5 MHz, Kouvola 91,0, Lahti 88,2 MHz ja Pori 104,8 MHz liitettäväksi nykyiseen ohjelmistotoimilupaan taajuuskokonaisuudella Tampere 8. Järviradio on harjoittanut paikallisradiotoimintaa vuodesta 1987 lähtien. Järviradion omistaa yhteensä 13 eri toimijaa, joihin kuuluvat muun muassa luterilainen seurakunta, Siion ry, maakuntalehti, teleoperaattori ja yksityishenkilöitä. Tällä hetkellä Järviradio harjoittaa paikallisradiotoimintaa valtioneuvoston myöntämillä paikallisen- ja alueellisen radiotoiminnan toimiluvilla usealla eri paikkakunnalla eri puolella Suomea. Järviradio on harjoittanut radiotoimintaa Helsingissä vuodesta 2008 lyhytaikaisten toimilupien turvin. Järviradion ohjelmatarjonta painottuu aikuis- ja seniori-ikäiselle väestölle ja ohjelmat ovat toimituksellisia ja usein ns. kontaktiohjelmia. Radion ohjelmistoon on sisällytetty varsin huomattava määrä hengellistä ohjelmaa ja kuuluvuusalueiden seurakunnat ja yhteisöt käyttävät Järviradion ohjelma-aikaa omien tapahtumiensa radiointiin. Kanava pyrkii toteuttamaan kuuntelijoidensa toiveita. Kaimax Media Oy Kaimax Media Oy on hakenut taajuuksia Joensuu 106,0 MHz (tai 89,6 MHz), Kuopio 102,6 MHz (tai 98,5 MHz), Pihtipudas 91,8 MHz (tai 101,3 MHz), Savonlinna 94,4 MHz (tai 100,0 MHz), Mikkeli 98,8 MHz (tai 95,0 MHz), Seinäjoki 91,5 MHz (tai 107,4 MHz), Kajaani 102,1 MHz (tai 100,5 MHz), Loimaa 88,6 MHz (tai 91,0 MHz), Raahe 98,9 MHz (tai 95,2 MHz), Porvoo 90,8 MHz ja Parkano 103,6 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 15. Kaimax Media Oy:n omistaa Bauer Media Oy, joka harjoittaa radiotoimintaa kahden valtakunnallisen ja usean alueellisen tai paikallisen toimiluvan turvin. Taajuuskokonaisuus 15 on Kaimax Media Oy:lla SuomiRock-kanavan käytössä 13 paikkakunnalla. SuomiRock on syksyllä 2016 toimintansa aloittanut suomalaista ja pääosin uutta tai viime vuosien rock-musiikkia soittava kanava.

6 6 Kari Heikki Unto Kaivola Kari Heikki Unto Kaivola (yksityishenkilö) on hakenut kaikkia hakukierroksella vapaana olleita taajuuksia uuden radiokanavan käynnistämiseen. Hakija ei ole toimittanut tietoyhteiskuntakaaren 35 :n mukaista riittävää selvitystä vakavaraisuudestaan ja kyvystä säännölliseen radiotoiminnan harjoittamiseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Hakijalta on pyydetty Viestintäviraston toimesta asiakirjan täydentämistä vakavaraisuutta koskevan selvityksen riittämättömyyden johdosta. Selvityksen riittävyyttä on arvioitu suhteessa haetun toiminnan laajuuteen. Valtioneuvostolle ei ole toimitettu pyydettyä selvitystä. Yllä esitetyn perusteella, riittävän vakavaraisuutta koskevan selvityksen toimittamatta jättämisen johdosta, hakijalle ei voida myöntää ohjelmistotoimilupaa. Kristillinen Media Oy Kristillinen Media Oy on hakenut taajuutta Raahe 98,9 MHz (tai taajuus 95,2 MHz) liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 9. Kristillinen Media Oy harjoittaa radiotoimintaa taajuuskokonaisuudella 9, joka on Radio Dei-kanavan käytössä. Radio Dein ohjelmisto koostuu erilaisista eri-ikäisille kuulijoille suunnatuista kristillisistä ajankohtaisohjelmista, erityisohjelmista, musiikista ja uutisista. Kanavan ohjelmistoa tuotetaan yhteistyössä lukuisten kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kanavan tavoitteena on muun muassa kristillisen yhteisön jäsenten välisen ymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden edistäminen. Radio Dein kuuluvuusalue kattaa tällä hetkellä 24 paikkakuntaa eripuolilla Suomea. Kuunappi Oy Kuunappi Oy on hakenut taajuuksia Pori MHz, Joensuu 89,6 MHZ ja Seinäjoki 91.5 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 8. Vaihtoehtoisesti Kuunappi Oy on hakenut taajuuksia Seinäjoki MHz, Mikkeli 98.9 MHZ ja Kouvola 91.0 MHz. Kuunappi Oy:n radiokanava Classic toimii tällä hetkellä taajuuskokonaisuudella 8, joka kattaa 11 paikkakuntaa. Classic on klassiseen musiikkiin ja kulttuuri-ilmiöihin keskittynyt radiokanava. Mediatakojat Oy Mediatakojat Oy on hakenut taajuuksia Mikkeli 105,5 MHz (vaihtoehtoisesti Mikkeli 95,0 MHz ja Mikkeli 98,9 MHz) ja Rovaniemi 104,5 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 16 (Helmiradio). Lisäksi Mediatakojat Oy on hakenut taajuuksia Joensuu 89,5 MHz, Lahti 88,2 MHz, Mikkeli 105,4 MHz, Oulu 95,5 MHz, Rovaniemi 104,5 MHz, Seinäjoki 107,3 MHz ja Vaasa 100,7 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen (Hitmix). Lisäksi Mediatakojat Oy hakee taajuuksia Jyväskylän 104 MHz, Kuopio 102,6 MHz, Oulu 90,9 MHz, Pori 104,8 MHz, Rauma 106,7 MHz ja Tampere 106,8 MHz uuden radiokanavan perustamiseksi (Radio Melodia).

7 7 Mediatakojat Oy harjoittaa paikallisradiotoimintaa kuudella eri paikkakunnalla. Lisäksi Mediatakojat Oy:n ja Nelonen Media yhteinen uusi radiokanava Helmiradio on aloittanut toimintansa vuonna HitMix on Mediatakojat Oy:n ja Nelonen Median toinen yhteinen vuonna 2017 perustettu radiokanava. Helmiradio on aikuisille suunnattu radiokanava, joka kuuluu valtakunnallisesti, HitMix-kanava on aktiivisille aikuisille suunnattu kanava, jolla soitetaan hittejä 90-luvulta tähän päivään. Mediatakojien osakkeenomistajia ovat kanavan toimitusjohtajat sekä kaksi muuta yksityishenkilöä. Patmos Lähetyssäätiö sr Patmos Lähetyssäätiö hakee taajuuksia Joensuu 89,6 MHz (tai taajuus 106,0 MHz), Jyväskylä 104,0 MHz, Kokkola 101,3 MHz, Kuopio 102,6 MHz, Lahti 88,2 MHz, Mikkeli 98,9 MHz (tai 105,4 MHz tai 95,0 MHz), Savonlinna 94,4 MHz (100,0 MHz), Seinäjoki 107,4 MHz (tai 91,5 MHz) ja Tampere 106,8 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 22. Patmos Lähetyssäätiö on suomalainen kehitysapu- ja lähetysjärjestö, joka on harjoittanut radiotoimintaa kymmenellä paikkakunnalla vuodesta 2016 alkaen sekä harjoittanut myös lyhytaikaista radiotoimintaa useilla paikkakunnilla. Radio Patmoksen ohella Patmos Lähetyssäätiö on lähettänyt radio-ohjelmia myös Radio Dein kautta. Radio Patmos on paikallisesti orientoitunut elämäntaparadio, jonka toiminta pohjaa kristillis-eettiseen maailmankatsomukseen. Päämääränä on kuuluvuusalueen ihmisten asioihin ja haasteisiin keskittyvä, kokonaisvaltaiseen terveyteen ja positiiviseen elämäntapaan kannustava kanava. Radion pääasiallisena kohderyhmänä ovat 40 vuotta täyttäneet kaupunkilaiset. Musiikillisesti ohjelmaformaatti on pyritty rakentamaan sellaiseksi, että se vahvistaa uskontojen ja kulttuurisen musiikin tuntemista. Radio Kajaus Oy Radio Kajaus Oy on hakenut toimilupaa taajuuksille Iisalmi 105,4 MHz, Joensuu 89,6 MHz, Jyväskylä 104,0 MHz, Kajaani 102,1 MHz, Kokkola 101,3 MHz, Kouvola 91,0 MHz, Kuopio (Nilsiä-Tahko) 98,5 MHz, Lahti 88,2 MHz, Oulu 95,5 MHz, Parkano 103,6 MHz, Pietarsaari 107,8 MHz, Pihtipudas 91,8 MHz, Pori 104,8 MHz, Porvoo 90,8 MHz, Raahe 95,2 MHz, Rauma 106,7 MHz, Rovaniemi 104,5 MHz, Seinäjoki 107,4 MHz ja Tampere 106,8 MHz uuden radiokanavan perustamiseksi (Aito Kajaus Extra, joka noudattelee osittain nykyisen Aito Kajauksen ohjelmarunkoa). Radio Kajaus Oy on Kevyt Kanava Oy:n kokonaisuudessaan omistama yritys. Kevyt Kanava Oy on lapualainen yhtiö, joka harjoittaa radiotoimintaa muun muassa Pohjanmaalla. Perustettavan uuden radiokanavan pääkohderyhmänä olisi kullakin alueella alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet ihmiset. Kohderyhmä olisi iältään ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman laaja. Erikoiskohderyhmänä on lisäksi alueella asuva, Suomessa kasvava väestöryhmä venäjänkielinen väestö ja venäjänkieliset turistit. Ohjelmisto sisältäisi siis myös venäjänkielisiä ohjelmia. Ohjelmisto pitäisi sisällään myös yrittäjyyteen liittyviä asioita sekä hengellisiä ohjelmia. Ohjelmiston musiikkilinjaus olisi monipuolinen hengellisestä ja jatsista pop- ja iskelmämusiikkiin. Radio SUN Oy Radio SUN Oy (jäljempänä Radio Sun) on hakenut Tampereen taajuutta 106,8 MHz (Ylöjärvi). Radio SUN Oy (ent. Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy) harjoittaa radiotoimintaa Pirkanmaalla. SUN Radio-kanavan käytössä on tällä hetkellä taajuuskokonaisuus Tampere 3.

8 8 Tämän lisäksi yhtiöllä on käytössään taajuuskokonaisuus Pori-Tampere, jolla on vuodesta 2013 asti toiminut Radio FUN Tampere. Radio SUN Oy on yksityinen ja ketjuuntumaton radiotoimija. Molempien kanavien lähetykset tehdään yhtiön tiloista Tampereelta. Yhtiön omistavat lähes kokonaan Lempäälän- Vesilahden Sanomat Oy sekä Audio Invest Oy. Tämän lisäksi yhtiöllä on joukko pienosakkaita. Sanoma Media Finland Oy Sanoma Media Finland Oy on hakenut taajuuksia Porvoo 90,8 MHz, Savonlinna 100 MHz ja Seinäjoki 107,4 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 4 (Radio Rock) sekä taajuuksia Rauma 106,7 MHz ja Rovaniemi 104,5 MHz liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 7 (Loop). Sanoma Media Finland harjoittaa valtakunnallista ja alueellista/paikallista radiotoimintaa eri puolilla Suomea; muun muassa radio SuomiPOP, Radio Rock, Radio Aalto ja Loop sekä yhteistyössä Mediatakojien kanssa HitMix ja Helmiradio. Loop-kanavan ohjelmisto perustuu musiikkiin ja soittolistoihin ja tavoittelee erityisesti naisia ja sosiaalisen median käyttäjiä. Radio Rock puolestaan on miehille suunnattu viihteellinen, rock-musiikkiin keskittyvä kanava. Suomen lähiradiot Oy Suomen Lähiradio Oy hakee taajuutta Kuopio 98,5 MHz (Nilsiä-Tahko) liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Kuopio-Iisalmi 2. Radio Sandels toimii paikallisradio-ideologian mukaisesti Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Radion toimitusjohtajana toimii Reijo Glad. Radio Sandels soittaa musiikkia monipuolisesti. Radiota kuuntelee aktiivisimmin aikuisväestö ja senioriväki. Radiotoiminnan kokonaisuus Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Radiotoiminta muodostuu Suomessa Yleisradion tuottamasta julkisen palvelun ohjelmatarjonnasta sekä kaupallisesta valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta radiotarjonnasta. Kuuluvuusalueen mukaan katsottuna Suomessa toimii erikokoisia valtakunnallisia ja osavaltakunnallisia sekä alueellisia ja paikallisia radiotoimijoita, joista osa lähettää useampaa kuin yhtä radiokanavaa. Ylellä on viisi valtakunnallista radiokanavaa, kaksi alueellista ja yksi paikallinen kanava. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan osalta Suomessa toimii tällä hetkellä 12 valtakunnallista tai ns. puolivaltakunnallista kaupallista radiokanavaa, joiden verkon väestöpeitto vaihtelee prosentin välillä Manner-Suomen väestöstä. Luonteeltaan valtakunnallisten kanavien lisäksi Suomessa toimii lähes 90 alueellista tai paikallista radioverkkoa. Paikallisradioiden tarkkarajainen määrittely on haastavaa, sillä monenlaiset erilaiset kaupalliset ja ei-kaupalliset kanavat tarjoavat jossain määrin paikallista ohjelmasisältöä. Usein paikallisradiolla viitataan yhden tai useamman kunnan alueella toimivaan, väestöltään tai elinkeinoiltaan yhtenäisen alueen radioon. Tässä päätöksessä käsiteltävillä, haettavana olleilla toimilupa-alueilla toimivat tällä hetkellä ohjelmistotoimiluvan nojalla seuraavat toimijat:

9 9 Iisalmessa kuuluvat Mediatakojien Helmiradio, Suomen lähiradiot Oy:n Radio Sandels, Sanoma Media Finlandin Radio Rock, Radio Aalto ja Radio Suomipop, Bauer Media Oy:n KISS, NRJ Finland Oy:n NRJ, Radio Kajaus Oy:n Radio Kajaus, Kevyt Kanava Oy:n Iskelmä Oikea Asem ja Radio City sekä 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Joensuussa kuuluvat Bauer Media Oy:n KISS, Kevyt Kanava Oy:n Radio Kajaus, Sanoma Media Finlandin Loop, Radio Suomipop, Radio Aalto ja Radio Rock, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Mediatakojat Oy:n Helmiradio, Oy Najaros Ab:n Iskelmä Rex ja Oi fm sekä NRJ Finland Oy:n NRJ. Jyväskylässä kuuluvat NRJ Finland Oy:n Nostalgia ja NRJ, Järviradio Oy:n Järviradio, Bauer Media Oy:n Iskelmä Jyväskylä, KISS, Radio City Jyväskylä ja SuomiRock, Kristillisen Median Radio Dei, Sanoma Media Finlandin Radio Rock, Radio Aalto, Radio Suomipop ja Loop, Kaimax Media Oy:n SuomiRock, Mediatakojat Oy:n HitMix ja Helmiradio, Oy Basso Median Bassoradio, Kuunappi Oy:n Rondo Classic sekä 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Kajaanissa kuuluvat Kevyt Kanava Oy:n Radio City ja Radio Kajaani, Bauer Media Oy:n KISS, Radio Kajaus Oy:n Radio Kajaus, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, NRJ Finland Oy:n NRJ, Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop, Loop, Radio Aalto ja Radio Rock sekä 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Keuruulla kuuluvat Bauer Media Oy:n Iskelmä Jyväskylä, KISS, Radio City Jyväskylä, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Sanoma Media Finlandin Radio Rock ja Radio Suomipop, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Bauer Media Oy:n Iskelmä Tampere, Patmos Lähetyssäätiön Patmos sekä Bauer Media Oy:n Radio City Tampere ja KISS. Kokkolassa kuuluvat 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Järviradio Oy:n Järviradio, NRJ Finland Oy:n NRJ, Bauer Media Oy:n Radio Pooki, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Kevyt Kanava Oy:n City Pohjanmaa, Oy Radio Vaasan Radio Vaasa, Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop ja Radio Aalto, Bauer Media Oy:n KISS, Kristillisen Median Radio Dei, Kevyt Kanava Oy:n Iskelmä Pohjanmaa ja Radio City Botnia sekä 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Kouvolassa kuuluvat Kaimax Media Oy:n SuomiRock, Sanoma Media Finlandin Radio Aalto, Radio Rock, Loop ja Radio Suomipop, Bauer Media Oy:n KISS, Radio City Kaakko ja Iskelmä Kaakko, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, NRJ Finland Oy:n NRJ ja Nostalgia, Kevyt Kanava Oy:n Radio Kajaus sekä 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Kuopiossa kuuluvat Järviradio Oy:n Järviradio, NRJ Finland Oy:n Nostalgia ja NRJ, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Bauer Media Oy:n KISS, Kevyt Kanava Oy:n Radio City, Iskelmä Oikea Asema ja Radio Kajaus, Sanoma Media Finlandin Loop, Radio Suomipop, Radio Rock ja Radio Aalto, Kaimax Media Oy:n Iskelmä Kuopio, Mediatakojat Oy:n HitMix ja Helmiradio, Kuunappi Oy:n Rondo Classic, Suomen lähiradiot Oy:n Radio Sandels, 3N Radiot Oy:n Radio Nova sekä Mediatakojat Oy:n HitMix. Lahdessa kuuluvat Sanoma Media Finlandin Radio Rock, Radio Aalto ja Radio Suomipop, Kaimax Media Oy:n SuomiRock, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Kuunappi Oy:n Rondo Classic, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Mediatakojat Oy:n Helmiradio, Mediatalo ESA Oy:n Iskelmä ja Radio Voima, NRJ Finland Oy:n NRJ ja Nostalgia, Bauer Media Oy:n Radio City Lahti ja KISS sekä Sanoma Media Finlandin Loop. Loimaalla kuuluvat 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Bauer Media Oy:n KISS ja Iskelmä Turku, NRJ Finland Oy:n NRJ, Sanoma Media Finlandin Radio Rock, Turun Paikallisradio Oy:n Auran Aallot ja Helmiradio sekä Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop.

10 10 Mikkelissä kuuluvat Mediatakojat Oy:n Radio Mikkeli, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, NRJ Finalnd Oy:n NRJ, Järviradio Oy:n Järviradio, Bauer Media Oy:n KISS, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Kevyt Kanava Oy:n Radio Kajaus, Pohjois-Savon Paikallisradio Oy:n Radio City ja Iskelmä, Sanoma Media Finlandin Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop sekä Kaimax Media Oy:n Iskelmä Mikkeli. Oulussa kuuluvat Sanoma Media Finland Oy:n Radio Rock, Radio Aalto, Radio Suomipop ja Radio Loop, Kaimax Media Oy:n SuomiRock ja Iskelmä Oulu, Kevyt Kanava Oy:n Iskelmätoive Oulu, Järviradio Oy:n Järviradio, NRJ Finland Oy:n Nostalgia ja NRJ, Bauer Media Oy:n Radio Pooki, KISS ja Radio City Oulu, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Kuunappi Oy:n Radio Classic, Patmos Lähetyssäätiön Patmos, Nordic Palvelu Oy:n Rondo Classic, Patmos Lähetyssäätiön Patmos, Nordic Palvelu Oy:n Sea FM Radio, Mediatakojat Oy:n Helmiradio Oulu, Oy Basso Median Bassoradio sekä 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Parkanossa kuuluvat kuuluvat Radio SUN Oy:n Fun FM ja Sun FM, Bauer Media Oy:n Radio City, Iskelmä ja Play Radio, Järviradio Oy:n Järviradio, Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop ja 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Pietarsaaressa kuuluvat NRJ Finlandin NRJ, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Oy Radio Vaasan Radio Vaasa, Bauer Media Oy:n KISS, Järviradio Oy:n Järviradio, Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf ja 3N Radiot Oy:n Radio Nova. Pihtiputaalla kuuluvat Patmos Lähetyssäätiön Radio Patmos, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop ja Radio Aalto, Bauer Media Oy:n KISS, Iskelmä ja Radio City, NRJ Finlandin NRJ ja Järviradio Oy:n Järviradio. Porissa kuuluvat 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Sanoma Media Finlandin Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, Bauer Median KISS, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Järviradio Oy:n Järviradio, NRJ Finland Oy:n NRJ ja Nostalgia, Kevyt Kanava Oy:n Radio Kajaus, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Alueradiot Sastamala Oy:n Radio City, Mediatakojat Oy:n Helmiradio, HitMix ja Radio Pori, Patmos Lähetyssäätiön Patmos, Sanoma Media Finlandin Loop, Kaimax Media Oy:n SuomiRock ja Huittisten Sanomalehti Oy:n Iskelmä. Porvoossa kuuluvat Finest Radio Oy:n Finest FM, NRJ Finland Oy:n Nostalgia ja NRJ, Radio Satellite Finland Oy:n Radio Sputnik, Bauer Media Oy:n KISS, Radio Foni Oy:n Radio Foni Iskelmä Porvoo, 3N Radiot Oy:n Radio Nova ja Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop. Raahessa kuuluvat 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Patmos Lähetyssäätiön Patmos, Sanoma Media Finlandin Radio Rock, Radio Aalto ja Radio Suomipop, Kaimax Median Iskelmä Oulu, Bauer Media Oy:n Radio City Oulu, KISS; ja Radio Pooki ja NRJ Finland Oy:n NRJ. Raumalla kuuluvat 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Sanoma Media Finlandin Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, Bauer Media Oy:n KISS, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Mediatakojat Oy:n HitMix, Marva Media Oy:n Radio Ramona, Huittisten Sanomalehti Oy:n Iskelmä, NRJ Finland Oy:n NRJ ja Järviradio Oy:n Järviradio. Rovaniemellä kuuluvat Nordic Palvelu Oy:n Sea FM Radio, Lapin Klubi ry:n Rovaniemiradio, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Radio Kajaus Oy:n Radio Kajaus, NRJ Finland Oy:n NRJ, Bauer Media Oy:n KISS ja Radio City, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Kaimax Media Oy:n SuomiRock, Sanoma Media Finlandin Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop. Savonlinnassa kuuluvat Mediatakojat Oy:n Helmiradio, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Bauer Media Oy:n KISS, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, NRJ Finland Oy:n NRJ, Järviradio Oy:n Järviradio, Kevyt Kanava Oy:n Radio Kajaus, Pohjois-Savon Paikallisradio Oy:n Is-

11 11 kelmä, Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop ja Kaimax Media Oy:n Iskelmä Savonlinna. Seinäjoella kuuluvat 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Kevyt Kanava Oy:n City Pohjanmaa ja Iskelmä Pohjanmaa, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Bauer Media Oy:n KISS, Sanoma Media Finlandin Radio Rock, Radio Aalto ja Loop, Kaimax Media Oy:n Iskelmä Seinäjoki, Järviradio Oy:n Järviradio, NRJ Finland Oy:n NRJ ja Mediatakojat Oy:n Helmiradio. Tampereella kuuluvat Järviradio Oy:n Järviradio, Kevyt Kanava Oy:n Aito Kajaus, Sanoma Media Finlandin Loop ja Radio Suomipop, Tampereen yliopiston Radio Moreeni, NRJ Finland Oy:n NRJ, Pispalan Radioyhdistys ry:n Pispalan radio, Bauer Media Oy:n Radio City Tampere, Iskelmä Tampere, KISS, Play Radio ja Radio City Tampere, Radio SUN Oy:n Sun FM ja Fun FM, Mediatakojat Oy:n HitMix, Oy Basso Media Bassoradio, Pispalan Musa Oy:n Radio Musa, Kuunappi Oy:n Rondo Classic, 3N Radiot Oy:n Radio Nova, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, NRJ Finland Oy:n Nostalgia, Radio SUN Oy:n Sun FM, Sanoma Media Finlandin Radio Aalto ja Radio Rock, Kaimax Media Oy:n SuomiRock ja Mediatakojat Oy:n Helmiradio. Ohjelmistoluvanhaltijoiden lisäksi haettavilla alueilla toimii vaihtelevasti eri paikallisia ja alueellisia radiokanavia Viestintäviraston myöntämien lyhytaikaisten toimilupien nojalla. Tästä syystä radio-ohjelmistojen monipuolisuuden taso haettavina olevilla alueilla on jo verrattain korkea, ja näin ollen voidaan katsoa, että kaikissa hakemuksissa esitetty ohjelmisto lisäisi omalla tavallaan alueella lähetettävän radio-ohjelmatarjonnan moniarvoisuutta ja että toisaalta niistä ei yksikään kuitenkaan merkittävästi muuttaisi ohjelmatarjonnan monipuolisuuden kokonaistilannetta. Yleiset edellytykset Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Kaikki hakijat Kari Kaivolaa lukuun ottamatta harjoittavat ennestään radiotoimintaa joko paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti, osa useamman toimiluvan turvin. Kari Kaivolan hakemusta ja vakavaraisuutta koskevan edellytyksen täyttymistä käsitellään kohdassa hakemukset ja hakijayhtiöt. Muiden hakijoiden esittämät asiakirjat osoittavat, että kunkin hakijan tase on riittävän vahva ja että kullakin hakijalla on riittävä maksuvalmius selviytyäkseen esittämänsä radiotoiminnan kustannuksista. Näin ollen muiden hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja hakijoilla voidaan arvioida olevan ilmeinen kyky toimiluvan mukaiseen toiminnan harjoittamiseen. Hakemusten vertailu Yleisten edellytysten täyttyessä hakemusten vertailussa arvioidaan tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin lähtökohtana olevaa olemassa olevaa ohjelmistojen tarjontaa ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvää kokonaisuutta sekä sananvapauden edistämistä, ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta sekä erityisryhmien tarpeita. Perusteita arvioidaan tietoyhteiskuntakaaren 1 :ssä säädettyjen tavoitteiden edistämisen kannalta, joista keskeisimpiä ovat radion ohjelmistotoimilupia koskevien ratkaisujen osalta erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä laadukkaiden palveluiden varmistaminen ja kilpailun edistäminen. Kari Kaivolan hakemusta yleisten edellytysten täyttymisen osalta on käsitelty tässä päätöksessä kohdassa hakemukset ja hakijayhtiöt, eikä hänen hakemustaan näin ollen arvioida paikkakuntakohtaisissa arvioissa. Tästä syystä osassa paikkakuntia alkuperäinen niukkuustilanne on poistunut ja toimilupa myönnetään yleisten edellytysten täyttyessä hakemuksen perusteella. Hakemukset jakautuivat seuraavasti:

12 12 Iisalmi: Iisalmi 105,4 MHz Taajuutta hakivat Bauer Media Oy ja Radio Kajaus Oy. Iisalmi 90,5 MHz Taajuutta hakivat Bauer Media Oy ja Radio Kajaus Oy. Bauer Media Oy on hakenut taajuutta osana kolmen paikkakunnan kokonaisuutta (Kajaani, Iisalmi, Joensuu) uuden iskelmä-musiikkia soittavan kanavan perustamiseksi ja Radio Kajaus Oy on hakenut taajuutta osana 19 paikkakunnan kokonaisuutta uuden yleiskanavan perustamiseksi. Valtioneuvosto katsoo, että edellä mainitut ohjelmistotoimiluvan hakijat täyttävät tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset ja myöntää siten Radio Kajaus Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudelle Iisalmi 105,4 MHz ja Bauer Media Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudelle Iisalmi 90,5 MHz. Joensuu: Joensuu 89,6 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Kuunappi Oy. Joensuu 106,0 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Mediatakojat Oy ja Radio Kajaus Oy. Radio Patmos hakee kuuluvuusalueen laajennusta Radio Patmokselle, Bauer Media Oy hakee toimilupaa Iskelmä-kanavalle, Kaimax Media Oy hakee kuuluvuusalueen laajennusta Suomi Rock-kanavalle, Mediatakojat Oy hakee kuuluvuusalueenlaajennusta HitMixkanavalle, Kuunappi Oy hakee kuuluvuusalueen laajennusta Classic-kanavalle ja Radio Kajaus Oy hakee uutta ohjelmistotoimilupaa perustettavalle yleiskanavalle. Kaikki hakijat harjoittavat radiotoimintaa eri puolilla Suomea, eikä hakijoilla ohjelmiston monipuolisuuden suhteen katsota olevan merkittäviä eroja. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus ja ohjelmiston monipuolisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimman myöntää taajuus 89,6 MHz Mediatakojat Oy:lle (HitMix) ja taajuus 106,0 MHz Kaimax Media Oy:lle (SuomiRock). Jyväskylä: Jyväskylä 104,0 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Businessradio Finland Oy. Patmos Lähetyssäätiö hakee kuuluvuusalueen laajennusta Patmos-kanavalle, Mediatakojat Oy hakee uutta toimilupaa Radio Melodia-kanavalle, Radio Kajaus Oy hakee uutta toimilupaa perustettavalle kanavalle ja Businessradio Finland Oy hakee kuuluvuusalueen

13 13 laajennusta Business FM-kanavalle. Mediatakojat Oy harjoittaa ennestään radiotoimintaa Jyväskylän alueella. Jyväskylän alueella on ennestään kohtuullisen monipuolinen ohjelmistotarjonta. Radio Kajaus ei harjoita ennestään radiotoimintaa Jyväskylän alueella. Hakijan eduksi voidaan lisäksi lukea monipuolinen ohjelmatarjonta. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus ja ohjelmatarjonnan monipuolisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Jyväskylä 104,0 MHz Radio Kajaus Oy:lle. Kajaani: Kajaani 100,5 MHz Taajuutta hakivat Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy ja Radio Kajaus Oy. Kajaani 102,1 MHz Taajuutta hakivat Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy ja Radio Kajaus Oy. Kajaani 105,2 MHz Taajuutta hakivat Bauer Media Oy ja Radio Kajaus Oy. Bauer Media Oy on hakenut toimilupaa Kajaanin taajuudelle Radio City- ja Iskelmäkanaville, Kaimax Media Oy on hakenut toimilupaa SuomiRock-kanavalle ja Radio Kajaus Oy uudelle perustettavalle kanavalle. Sekä Bauer Media Oy että Radio Kajaus Oy (Kevyt Kanava Oy) harjoittavat jo ennestään radiotoimintaa Kajaanin alueella. Tässä päätöksessä myönnetään Bauer Media Oy:lle samaan Iskelmä-kanavaa koskevaan hakemukseen liittyen Iisalmen taajuus ja Kajaanin taajuuden myöntäminen edistää tarkoituksenmukaisen taajuuskokonaisuuden muodostumista. Myös Kaimax Media Oy:lle ja Radio Kajaus Oy:lle myönnetään tällä päätöksellä käsiteltävänä oleviin hakemuksiin liittyen muita taajuuksia ja Kajaanin taajuuden myöntäminen edistää tarkoituksenmukaisten taajuuskokonaisuuksien muodostumista. Radiotoiminnan kokonaisuus huomioon ottaen valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Kajaani 100,5 MHz Kaimax Media Oy:lle (SuomiRock), Kajaani 102,1 MHz Radio Kajaus Oy:lle (uusi kanava) ja toimilupa taajuuteen Kajaani 105,2 MHz Bauer Media Oy:lle (Iskelmä). Keuruu: Keuruu (Mänttä-Vilppula) 107,5 MHz Taajuutta haki Järviradio Oy. Järviradio on hakenut taajuutta liitettäväksi kokonaisuuteen Tampere 8. Valtioneuvosto katsoo, että Järviradio Oy täyttää tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset ja myöntää siten Järviradio Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudelle Keuruu 107,5 MHz. Kokkola: Kokkola 101,3 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy ja Radio Kajaus Oy.

14 14 Patmos Lähetyssäätiö on hakenut toimilupaa Patmos-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseen, Bauer Media Oy on hakenut toimilupaa Radio City-kanavalle ja Radio Kajaus Oy on hakenut toimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle. Sekä Bauer Media Oy että Radio Kajaus Oy harjoittavat radiotoimintaa Kokkolassa usean toimiluvan turvin. Patmoksen eduksi voidaan lukea sen muista hakijoista erottuva konsepti sekä kristillinen sisältö, eikä Patmos Lähetysssäätiö harjoita alueella ennestään radiotoimintaa. Valtioneuvosto katsoo, että radiotoiminnan kokonaisuus ja erityisryhmien tarpeet huomioon ottaen on tarkoituksenmukaisinta myöntää taajuus Kokkola 101,3 MHz Patmos Lähetyssäätiölle. Kouvola: Kouvola 91,0 MHz Taajuutta hakivat Järviradio Oy, Radio Kajaus Oy ja Kuunappi Oy. Järviradio Oy ja Kuunappi Oy hakevat toimilupaa nykyisten radiokanavien (Järviradio, Classic) kuuluvuusalueen laajentamiseen. Radio Kajaus Oy hakee uutta toimilupaa radiokanavan perustamiseen. Hakijoista Radio Kajaus Oy harjoittaa ennestään radiotoimintaa Kouvolan alueella. Toimiluvan myöntäminen Järviradio Oy:lle tai Kuunappi Oy:lle monipuolistaisi viestinnän omistusrakennetta. Järviradion eduksi voidaan lukea erityisryhmien tarpeiden huomioiminen ohjelmasisällössä. Valtioneuvosto katsoo, että radiotoiminnan kokonaisuus ja erityisryhmien tarpeen huomioon ottaen on tarkoituksenmukaisinta myöntää taajuus Kouvola 91,0 MHz Järviradio Oy:lle. Kuopio: Kuopio 102,6 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Businessradio Finland Oy. Kuopio (Nilsiä-Tahko) 98,5 MHz Taajuutta hakivat Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Radio Kajaus Oy ja Suomen Lähiradiot Oy. Hakijoista Patmos Lähetyssäätiö (Radio Patmos), Bauer Media Oy (Radio City), Businessradio Finland Oy (Business FM) ja Suomen Lähiradiot Oy (Radio Sandels) ovat hakeneet toimilupaa nykyisten radiokanavien kuuluvuusalueen laajentamiseksi. Radio Kajaus Oy ja Mediatakojat Oy ovat hakeneet taajuutta osaksi uutta toimilupaa. Kuopion alueella on jo ennestään monipuolinen radiotarjonta ja hakijoista Bauer Media Oy, Kevyt Kanava ja Mediatakojat Oy harjoittavat alueella ennestään radiotoimintaa. Suomen Lähiradiot Oy:n eduksi voidaan lukea ohjelmiston paikallisuus, Patmos Lähetyssäätiön ohjelmistosisältö puolestaan edistää yleisön erityisryhmien tarpeiden huomioimista. Valtioneuvosto katsoo erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Kuopio 98,5 MHz Suomen Lähiradiot Oy:lle ja ohjelmistotoimilupa taajuudelle Kuopio 102,6 MHz Patmos Lähetyssäätiölle. Lahti: Lahti 88,2 MHz

15 15 Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Järviradio Oy, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Businessradio Finland Oy. Hakijoista Patmos Lähetyssäätiö (Patmos), Järviradio Oy (Järviradio), Mediatakojat Oy (HitMix) ja Businessradio Finland Oy (Business FM) ovat hakeneet toimilupaa kuuluvuusalueen laajentamiseksi. Radio Kajaus Oy on hakenut toimilupaa uuden radiokanavan perustamiseksi. Valtioneuvoston katsoo radiotoiminnan kokonaisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää toimilupa taajuudelle Lahti 88,2 MHz Mediatakojat Oy:lle. Loimaa: Loimaa 88,6 MHz, Loimaa 91,0 MHz Taajuuksia hakivat Kaimax Media Oy ja Alueradiot Sastamala Oy. Valtioneuvosto katsoo, että edellä mainitut ohjelmistotoimiluvan hakijat täyttävät tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset ja myöntää siten Alueradiot Sastamala Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudelle Loimaa 88,6 MHz ja Kaimax Media Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudelle Loimaa 91,0 MHz. Mikkeli: Mikkeli 98,9 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Kaimax Media Oy, Mediatakojat Oy ja Kuunappi Oy. Mikkeli 105,4 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy ja Mediatakojat Oy. Mikkeli 95,0 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy ja Mediatakojat Oy. Mediatakojat on hakenut Mikkelin taajuutta Helmiradion ja HitMix-kanavien kuuluvuusalueen laajentamiseen. Bauer Media on hakenut taajuutta Radio City-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseen, Patmos Lähetyssäätiö on hakenut taajuutta Patmos-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseen. Kaimax Media Oy on hakenut taajuutta SuomiRockkanavan kuuluvuusalueen laajentamiseen. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle 98,9 MHz Kaimax Media Oy:lle (SuomiRock), ohjelmistotoimilupa taajuudelle 105,4 MHz Patmos Lähetyssäätiölle ja ohjelmistotoimilupa taajuudelle 95,0 MHz Mediatakojat Oy:lle (Helmiradio). Oulu: Oulu 90,9 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy ja Radio Kajaus Oy.

16 16 Oulu 95,5 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Businessradio Finland Oy. Mediatakojat Oy on hakenut taajuutta HitMix-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseen ja ohjelmistotoimilupaa Radio Melodia -kanavan perustamiseksi. Businessradio Finland Oy on hakenut taajuutta Business FM-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi. Radio Kajaus Oy on hakenut toimilupaa uuden radiokanavan perustamiseksi. Sekä Mediatakojat Oy että Radio Kajaus Oy harjoittavat ennestään radiotoimintaa Oulussa. Businessradio Finland Oy:n eduksi voidaan lukea muista hakijoista poikkeava ohjelmasisältö. Mediatakojat Oy:n HitMix-kanavaa koskevan hakemuksen osalta myönnetään tällä päätöksellä muita taajuuksia ja Oulun taajuuden myöntäminen edistää tarkoituksenmukaisen taajuuskokonaisuuden muodostumista. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle 90,9 MHz Businessradio Finland Oy:lle ja ohjelmistotoimilupa taajuudelle 95,5 MHz Mediatakojat Oy:lle. Parkano: Parkano 103,6 MHz Taajuutta hakivat Kaimax Media Oy ja Radio Kajaus Oy. Kaimax Media Oy on hakenut taajuutta SuomiRock-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseen ja Radio Kajaus Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa uuden radiokanavan perustamiseen. Bauer Media Oy harjoittaa jo Parkanossa radiotoimintaa usean toimiluvan turvin. Radio Kajaus Oy:lla ei ole Parkanossa aiempaa radiotoimintaa ja toimiluvan myöntäminen Radio Kajaukselle toteuttaisi siten paremmin sananvapauden edistämistä. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus ja sananvapauden edistäminen huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Parkano 103,6 MHz Radio Kajaus Oy:lle. Pietarsaari: Pietarsaari 107,8 MHz Taajuutta haki Radio Kajaus Oy. Taajuutta haki ainoana hakijana Radio Kajaus Oy uuden radiokanavan perustamiseen. Valtioneuvosto katsoo, että Radio Kajaus Oy täyttää tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen perusedellytykset ja myöntää siten Radio Kajaus Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudelle Pietarsaari 107,8 MHz. Pihtipudas: Pihtipudas 91,8 MHz, Pihtipudas 101,3 MHz Taajuuksia hakivat Kaimax Media Oy ja Radio Kajaus Oy. Valtioneuvosto katsoo, että edellä mainitut ohjelmistotoimiluvan hakijat täyttävät tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset ja myöntää siten Radio Kajaus Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudelle

17 17 Pihtipudas 91,8 MHz ja Kaimax Media Oy:lle ohjelmistotoimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudella Pihtipudas 101,3 MHz. Pori: Pori 95,4 MHz Taajuutta hakivat Järviradio Oy, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Alueradiot Sastamala Oy. Pori 104,8 MHz Taajuutta hakivat Järviradio Oy, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy, Businessradio Finland Oy ja Kuunappi Oy. Järviradio Oy on hakenut taajuutta Järviradion kuuluvuusalueen laajentamiseksi, Mediatakojat Oy on hakenut taajuutta uudelle Radio Melodia-kanavalle, Radio Kajaus Oy on hakenut taajuutta osaksi uuden radiokanavan taajuuskokonaisuutta, Businessradio Finland Oy on hakenut taajuutta Business FM-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi. Alueradiot Sastamala Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa uuden kanavan perustamiseksi ja Kuunappi Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa Classic-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi. Businessradio Finland Oy, Kuunappi Oy ja Järviradio Oy eivät harjoita ennestään radiotoimintaa haettavien taajuuksien kuuluvuusalueella. Kaikki Porin taajuuksia hakeneet ovat hakeneet taajuuksia myös muilta paikkakunnilta. Tästä syystä hakemuksia on tarkoituksenmukaista arvioida osana laajempaa kokonaisuutta. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus ja sananvapauden edistäminen huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Pori 95,4 MHz Järviradio Oy:lle ja ohjelmistotoimilupa taajuudelle Pori 104,5 MHz Kuunappi Oy:lle. Porvoo: Porvoo 90,8 MHz Taajuutta hakivat Kaimax Media Oy, Radio Kajaus Oy ja Sanoma Media Finland Oy. Kaimax Media Oy on hakenut tajuutta SuomiRock-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi, Radio Kajaus Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa uuden kanavan perustamiseksi ja Sanoma Media Finland Oy on hakenut taajuutta Radio Rock-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi. Ohjelmasisällön monipuolisuuden ja erityisryhmien tarpeiden huomioimisen osalta hakijoiden voi katsoa olevan tasavertaisia. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Porvoo 90,8 MHz Sanoma Media Finland Oy:lle. Raahe: Raahe 95,2 MHz, Raahe 98,9 MHz Taajuuksia hakivat Kaimax Media Oy, Radio Kajaus Oy ja Kristillinen Media Oy. Kaimax Media Oy on hakenut taajuutta SuomiRock-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi, Radio Kajaus Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa uuden kanavan perustamiseksi ja Kristillinen Media Oy on hakenut taajuutta Radio Dei-kanavan kuuluvuusalueen laajen-

18 18 tamiseksi. Kaimax Media Oy:lla/Bauer Media Oy:lla on alueella on useampia toimilupia. Radio Kajaus Oy:lla ja Kristillinen Media Oy:lla ei ole alueella radiotoimintaa ennestään ja toimiluvan myöntäminen niille siten monipuolistaisi alueen radiotoimialan omistusrakennetta. Kristillinen Media Oy:n eduksi voidaan lukea lisäksi erityisesti muista hakijoista poikkeava ohjelmasisältö ja siten erityisryhmien tarpeiden huomioiminen. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus ja erityisryhmien tarpeet huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle 95,2 MHz Kristillinen Media Oy:lle ja ohjelmistotoimilupa taajuudelle 98,9 MHz Radio Kajaus Oy:lle. Rauma: Rauma 106,7 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy, Sanoma Media Finland Oy ja Alueradiot Sastamala Oy. Mediatakojat Oy ja Radio Kajaus Oy ovat hakeneet ohjelmistotoimilupaa uusien radiokanavien perustamiseen, Sanoma Media Finland Oy on hakenut taajuutta Loop-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi ja Alueradiot Sastamala Oy on hakenut uutta ohjelmistotoimilupaa. Kaikki hakijat ovat hakeneet myös muita taajuuksia ja siten hakemuksia on tarkoituksenmukaista arvioida osana myönnettävää kokonaisuutta. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle 106,7 MHz Sanoma Media Finland Oy:lle. Rovaniemi: Rovaniemi 104,5 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Sanoma Media Finland Oy. Mediatakojat on hakenut taajuutta Helmiradion ja HitMix-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseen, Sanoma Media Finland Oy on hakenut taajuutta Loop-kanavan kuuluvuusalueen laajentamiseksi ja Radio Kajaus Oy on hakenut toimilupaa uuden kanavan perustamiseksi. Kaikki hakijat ovat hakeneet myös muita taajuuksia ja siten hakemuksia on tarkoituksenmukaista arvioida osana myönnettävää kokonaisuutta. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle 104,5 MHz Mediatakojat Oy:lle (Helmiradio). Savonlinna: Savonlinna 94,4 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy ja Kaimax Media Oy Savonlinna 100,0 MHz Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy ja Sanoma Media Finland Oy. Patmos Lähetyssäätiö on hakenut taajuutta Radio Patmoksen kuuluvuusalueen laajentamiseen, Bauer Media Oy on hakenut taajuutta Radio Cityn kuuluvuusalueen laajentami-

LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä 17.12.2015. Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT

LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä 17.12.2015. Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 17.12.2015 Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf Radio Foni Oy

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti.

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti. LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 28.4.2016 Diaarinumero LVM/282/07/2016 HAKIJAT Finest Radio Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 5 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 8 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT NRJ Finland Oy Pro Radio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa paikallisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 12 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Arctic Media Ky Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava Oy Kokkolan Torilaiva /

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päätösehdotus Liite 2 1 (22) Viestintäpolitiikka / Viestintämarkkinat Tomi Lindholm 29.10.2013 LVM/902/07/2013 Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päivämäärä 31.10.2013

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 9 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM71468/2010 HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Mediatakojat Oy Paikallisradio Ramona Oy PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Alfator Oy Emmis Suomi Broadcasting Ab Kristillinen Media Oy Metroradio Finland Oy NRJ Finland

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 13.11.2014 Diaarinumero LVM/1477/07/2014 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Finest Radio Oy Järviradio Oy Kevyt Kanava Oy

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 13 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Satakunta Huittisten Sanomalehti Oy Pori-Rauma (Huittinen 93,0 MHz, Harjavalta/Nakkila 100,4 MHz, Köyliö/Rauma 105,1 MHz) Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Karelsat Oy Kevyt Kanava Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/2010 HAKIJAT Karelsat Oy Oy Najaros Ab PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 7 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy NRJ Finland Oy Perustettava yhtiö Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Hämeen Sanomat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 3 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Oy Basso Media Ltd Järviradio Oy Kustannus Oy Kuva ja Sanatuotanto Laser Radio Limited

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Salon Alueradio Oy SBS Finland Oy Turun lähiradioyhdistys ry Turun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Riofori Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz)

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Pirkanmaa Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy Pro Radio Oy Pro Radio Oy Tampereen yliopisto Tampere (Kokemäki 98,0 MHz, Nokia 107,4 MHz,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite [ ] VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy SBS

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Planetmedia Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2011 HAKIJAT Antti Soivio Helsingin kristillinen opisto/ Helsingin kristillisen

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 4 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Iniön kunta NRJ Finland Oy Pro Radio Oy Salon Alueradio Oy Turun lähiradioyhdistys

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A LVM/2224/07/2015 HAKIJA Oy Suomen Uutisradio Ab, Y-tunnus 1042680-6 ASIAN TAUSTA JA HAKEMUS Ab Suomen Uutisradio Oy (jäljempänä Suomen Uutisradio

Lisätiedot

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Toimiluvanvarainen televisiotoiminta Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen Viestintäpolitiikan osasto, Viestintämarkkinat yksikkö kaisa.laitinen@mintc.fi 040

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 G/2017 M 1 (34) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2017 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 E/2016 M 1 (37) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä xx. päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia

Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia Radionkuuntelu Suomessa vuonna 2017 Toimitusjohtaja Lena Brun, Finnpanel (Radio)Waves of Change Aidan McCullen,

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 D/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 F/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 31.8.2017 LVM/890/07/2017 PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT VERKKOTOIMILUVAT Verkkotoimiluvat teletoimintaan

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 GF/20176 M 1 (37) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 20162017 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 30.1.2014

Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Tilaisuuden avaus Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2013 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 FE/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 20xx. päivänä kesäxxkuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Classicus Oy Family Channel Oy FutuVision Media Oy JPC Studiot Oy

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion kuuntelu Suomessa 7..8: Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion tavoittavuus vuosina 99-7 koko väestö (9+) % 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 9 8 7 6 5 4 8 8 84 85 85 8 8 8 79 8 8

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 B/2015 M 1 (34) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä xx päivänä xkuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIOVUOSITILAISUUS 2017 TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIO AND THE FUTURE OF YOUTH BROADCASTING Patrick

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 C/2015 M 1 (36) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi yhdeksän verkkotoimilupaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 A/2015 M 1 (31) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA 18.9.2014 Diaarinumero LVM/1184/07/2014 HAKIJAT FOX International Channels Oy MTV

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020 Radiovuositilaisuus 3.2.2011 Matkalla kohti vuotta 2020 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, suunnittelupäällikkö Hannu Anttila, Yleisradio Oy 9.10 Radion vuosi 2010 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi verkkotoimiluvat verkkopalvelun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Päätös. Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö

Päätös. Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö Risto Murto Päätös x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 TOIMILUPAPÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ TELEVISIOVERKKOA AH- VENANMAAN MAAKUNNASSA KOSKEVIEN TOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Antennialan tekniikkapäivä 18.11.2010 Kari Kangas, radioverkkojen erityisasiantuntija Viestintävirasto Sisältöä Eri viranomaisten roolit valtioneuvosto liikenne-

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 18.6.2009 Diaarinumero 124/35/2009 HAKIJAT BBC World News Limited Discovery Communications

Lisätiedot

RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi

RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Lausuntopyyntö 4.4.2013, LVM/1353/03/2011. RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi 1 Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (8) 21.11.2014 Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 MPS 70 2 (8) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi

RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi Ministeri Krista Kiuru RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi Tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sähköisen viestinnän sääntelyä ja parantaa radiotoimintaa koskevaa

Lisätiedot

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (12) 30.6.2015 Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 B MPS 70 B 2 (12) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 1.1

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Määräyksen 70 G perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 G perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 21.3.2017 Määräyksen 70 G perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 G MPS 70 G 1 (11) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Tausta...

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIO- TOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 30.9.2010 Diaarinumero 1659/07/2010 HAKIJAT Discovery Communications Europe

Lisätiedot