Nafisa Yeasmin: 1. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nafisa Yeasmin: 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Nafisa Yeasmin: 1. Johdanto Maahanmuuttajat ovat nykyään heterogeeninen populaatio, joita ei voi määritellä helpolla yleistyksellä 1, vaikka asenteet maahanmuuttoa kohtaan joskus nousevatkin kansallisesta näkökulmasta. Ajan kuluessa maahanmuuttoaallot muuttavat taloudellisia ja työttömyystilanteita maassa; on olemassa hyötyjä ja haittoja kun vastaanotetaan maahanmuuttajia kansallisten intressien pohjalta. Maahanmuuttajien vastaanottaminen vaikuttaa niin sosiokulttuuriseen kuin työelämäänkin. Suurin kysymys on miten yksilölliset luonteenpiirteet vaikuttavat maahanmuuttajiin kohdistuviin asenteisiin. Itse asiassa asenteellisen kehityksen on indentifioitu ympäri maailmaa tällä vuosituhannella olleen monia kertoja negatiivinen pakolaisia ja maahanmuuttajia kohtaan huolimatta anti-rasismi ohjelmista joita on kehitetty maailmanlaajuisesti. Tämä kirjoitelma keskittyy siihen miten ihmisten asenne muuttuu maahanmuuttajia kohtaan, sekä siihen miten maahanmuuttajat muuttavat asenteitaan, haasteisiin joita maahanmuuttajat kohtaavat selviytyessään uudessa ympäristössä, pääasiallisesti alkuperäisten asukkaiden reaktioihin maahanmuuttomaassa. Olen valinnut Rovaniemen kaupungin esimerkkitapaukseksi. 2. Maahanmuuttajien kategoriat Rovaniemellä asuu 1186 maahanmuuttajaa, mikä on 1,9 % kaupungin asukasmäärästä (59,000). He ovat tulleet 82:sta eri maasta ympäri maailmaa % Rovaniemellä asuvista maahanmuuttajista on pakolaisia. 2 Heidän lisäkseen on opiskelijoita, turvapaikan hakijoita ja alkuperäisten asukkaiden puolisoita. (Entäpä venäläiset ihmiset historiallisista syistä) Maahanmuuttajia voidaan tarkastella heidän statuksensa mukaan, mikä aiheuttaa erilaisia asenteita heitä kohtaan uudessa ympäristössä. Esimerkiksi useita maahanmuuttajia tulee opiskelijoiksi tai ammatilliseen koulutukseen. Toiset tulevat pakolaisina, he ovat kokeneet joko köyhyyttä, taloudellista ahdinkoa ja rauhan sekä päivittäin tarvittavien tarvikkeiden puutetta omassa maassaan. Useat maahanmuuttajat tulevat jatkuvan poliittisen epävakauden ja väkivallan vuoksi, toiset tulevat ammatillisista syistä tai työnhakijoiksi. Jotkut muuttavat maahan Suomen kansalaisen puolisona. Maahanmuuttajat lähtevät omasta maastaan saadakseen jotain parempaa liittyen elämäänsä heillä on eri syitä. Esimerkiksi pakolaiset muuttavat asumisen standardin perässä, turvapaikan hakijat stabiilin poliittisen tilanteen perässä. Kuitenkin, erilaiset näkökannat ja asenteet ovat osa maahanmuuttoproseduuria Maahanmuutto ja opiskelu Useat opiskelijat tulevat monista maista Eurooppaan saadakseen korkeampitasoista koulutusta, saadakseen loistavan elämän paremmilla tiedoilla, sekä loistavan tulevaisuuden. He saavat hyvää palautetta isäntämaassaan uuden elämänsä melkein joka osa-alueella. Kuitenkin he kokevat joskus diskriminointia ja rasismia, joka johtuu pääasiassa heidän erilaisesta ihonväristään ja erilaisista asenteistaan. 1 See for example, Carola Suarez- Orozco and Marcelo M. Suarez-Orozco, 2001, children of immigration, Cambridge, MA: Harvard University press. 2 Lapland magistrate Lapin TE centre/ foreign office Rovaniemi.

2 Opiskelijat ympäri maailmaa ovat tervetulleita suomalaisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Tämän mahdollistaa Suomen hallituksen positiivinen ja ylistetty asenne maahanmuuttajia kohtaan. Maahanmuuton vaikutus opetusalaan on hyvin erityinen. Yksi maahanmuuton vaikutus on se, että se lisää valtavasti opetussysteemin kuluja Suomessa. 3 Useimmat maat ovat suopeita vastaanottamaan maahan muuttavia opiskelijoita, ja tienaavat rahaa ulkomaalaisilla opiskelijoilla perimällä heiltä rahaa opiskelusta. Kuitenkaan, skandinaavisella maalla, kuten Suomella, ei ole lukukausimaksuja, koska se takaa opiskelun perusoikeutena, mikä johtaa kansallisen opetussektorin kulujen kasvamiseen. Kuitenkin asenteet opiskelijoita kohtaan ovat paljon liberaalimpia kuin muita maahanmuuttajia kohtaan tällä vuosituhannella. Suomen hallitus on tässä tärkeässä roolissa. Maahanmuuttajalapsia kohdellaan koulussa kuten suomalaista lasta. Heiltäkään ei peritä maksua koulunkäynnistä. On jopa joitain erityisiä tapauksia, joissa suomalaiset auktoriteetit pitävät erityistä huolta maahanmuuttajalapsista heidän sitä tarvitessaan. Maahanmuuttajien kouluttamisen päämäärä on tarjota Suomeen muuttaville ihmisille mahdollisuus toimia samanarvoisena yhteiskunnan jäsenenä sekä taata maahanmuuttajille samat opiskelumahdollisuudet kuin muille kansalaisille. 4 Tästä näkökulmasta suomalaisten muuttuvat asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat ihailtavia. Itse asiassa Suomi kuluttaa paljon rahaa tehdäkseen asiat maahanmuuttajille paremmaksi. Toinen esimerkki on Irlanti missä 60 % maahanmuuttajien lapsista tarvitsee englannin kielen tukiopetusta. Tätä varten annetaan määrärahoja kouluille sen mukaan kuinka moni osallistuu Maahanmuutto ja työllisyys On paljon maahanmuuttajia jotka tulevat etsimään töitä Suomeen, mikä vaikuttaa suomalaisiin työmarkkinoihin. Hyvin harvat maahanmuuttajat työskentelevät eri paikoissa ympäri Suomea. Tämä on räjähtävä kysymys Suomen hallitukselle, miten he voivat ratkaista tilanteen. Hallitus yrittää kaiken aikaa tehdä parhaansa työtä etsivien maahanmuuttajien hyväksi tästä näkökulmasta. Toisaalta jotkut organisaatiot eivät halua maahanmuuttajia työntekijöikseen, vaikka monilla maahanmuuttajista on laadullinen tutkinto ja loistava koulutuksellinen tausta sekä kielitaito jne. Heidän asenteensa maahanmuuttajia kohtaan ovat kehittymässä, sillä muutamat organisaatiot työskentelevät promotakseen maahanmuuttajia mentoroinnin ja valmennuksen avulla. MoniNet 6 on tällainen organisaatio joka on työskennellyt Rovaniemellä asuvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin hyväksi. On olemassa myös päinvastaisia tilanteita jotkut maahanmuuttajat ja heidän suunnitelmansa ovat osaltaan auttamassa työttömyysongelman ratkaisemisessa Suomessa. Esimerkiksi on monia työpaikkoja jotka ovat maahanmuuttajien luomia (esim. ravintoloissa), joista suomalaiset työskentelijät saavat työtä. Tällä tavalla maahanmuuttovirrat muuttavat taloudellista ja työllistymistilannetta isäntämaassa positiiviseen suuntaan. Maahanmuuttajat nähdään myös itsensä työllistäjinä sekä työpaikkojen luojina yritystensä kautta. Kuitenkin, on olemassa muutama häiritsevä tapaus kuten maahanmuuttajan omistaman ravintolan ryöstö sekä joskus paikallisen pdf 6 It is a counselling and meeting place for immigrants located in Rovaniemi. They also arrange training, free time activities, Finish language training, and different kinds of events for immigrants. They help immigrants to get job according to their label of education. Immigrants can also know about Finnish culture through Moninet. Almost all kind of basic help immigrants get from Moninet. Such as if they need to make bank account but they are unable to do their selves because of different languages then Moninet helps them to do that through interpreter. Sometimes Moninet helps to finding suitable house for immigrants as well as refugees. It has been established in 2001 and it s a part of Rovalan settlement.

3 kansalaisen sanomalehdessä julkaistu negatiivinen mielipide maahanmuuttajista, jotka häiritsevät maahanmuuttajayhteisöä. Kukaan ei tiedä milloin ja miten tämän saisi muutettua. Esimerkiksi eräs ulkomaalaistaustainen asuu Oulussa. Jotenkin perhe osti itselleen BMW auton, mutta he eivät voineet käyttää sitä koska paikallinen isäntämaan kansalainen ei voinut helposti sulattaa sitä että kolmannesta maailmasta tullut maahanmuuttaja ajoi BMW autoa isäntämaassa. Kerran auton peruutuspeili oli hävinnyt parkkipaikalla ja autoa vahinhgoitettiin muutenkin. Auton omistaja kokee tämän negatiivisena asenteena maahanmuuttajia kohtaan, vaikka Suomen laissa sanotaan että ihmisillä on oikeus vapaaseen liikkumiseen. Eräässä sanomalehtijutussa (65 astetta pohjoiset sanomalehdet) eräs romaninainen sanoi että romaneja kohdellaan kuin maahanmuuttajia. Hän on hyvin koulutettu nuori romani, puhuu sujuvaa suomen kieltä mutta ei kykene saamaan työtä koska hän on eri rotua. Hän esitti huolensa tässä anti-rasistisessa yhteiskunnassa, hieman aggressiivisella äänensävyllä. Kuka huolehtii heistä? 2.3. Maahanmuutto ja pakolaiset On olemassa eriäviä mielipiteitä pakolaisten vastaanottamisesta isäntämaahan. On joitain syitä jotka koskevat pakolaisten vastaanottamista. Kuitenkin, tämä on erittäin henkilökohtaista että miten isäntämaan kansalainen käyttäytyy pakolaisen kanssa. On huomattavaa että monesti isäntämaan lapset ovat aggressiivisia pakolaislapsia kohtaan 7, vaikka kielteinen asenne pakolaisia ja maahanmuuttajia kohtaan ei ole hyväksyttyä Suomessa, maassa joka on kuuluisa tasa-arvostaan. Tämän tapaiset syrjivät asenteet saattavat luoda henkisiä paineita maahanmuuttajalapsille. Pakolaiset ovat pieni ryhmä isäntämaassa, joten on isäntämaan kansalaisen velvollisuus ottaa heidät vastaan innokkaasti. Kun jotkut ihmiset tulevat pakolaisina muslimi- tai konservatiivisesta perheestä Euroopan maahan, hän joutuu uuteen ympäristöön, uuteen kulttuuriin, joka on vapaa verrattuna hänen aikaisempaan yhteiskuntaansa. He tapaavat myös ihmisiä. Tässä tilanteessa he tarvitsevat positiivista suhtautumista yhteiskunnalta, muuten saattaa syntyä ongelmia isäntämaan yhteiskuntaan. Kuten näemme, pakolaiset kolmannesta maailmasta haluaisivat muuttaa elämän tyylinsä, ajatellen että he ovat samanlaisia ihmisiä kuin isäntämaan ihmiset. He yrittävät unohtaa juurensa, kulttuurinsa ja yrittävät tulla toimeen uusien persoonallisuuksien kanssa, tämän on todistettu olevan hölmö ajatus kun he tajuavat että he eivät ole samanlaisia kuin paikalliset ihmiset. Sitten he masentuvat ja ajattelevat kuin estetty ihminen ja tekevät kaiken kuten epätoivoinen ihminen. Joskus heistä tulee aggressiivisempia kuin isäntämaan ihmisistä. Tämän tapainen aggressiivisuus vaikuttaa heidän koko ryhmäänsä ja tämän takia heitä kohdellaan kuin rikkaruohoa isäntäyhteiskunnassa. Nämä muuttuvat asenteet ovat vahingollisia jokaiselle ihmiselle. Joskus se on syy rikollisiin tekoihin ja vaarallisiin tilanteisiin. Opiskelijat saattavat saada kulttuurishokin kun heitä syrjitään rasistisesti heidän erivärisen ihonsa takia. 3. Kulttuuriset vaikutukset Monikulttuurisuus on tärkeää jotta ihmiset oppisivat tuntemaan ihmisiä toisista kulttuureista. On mahtavaa kun erilaiset kasvot jokapäiväisissä tilanteissa muistuttavat siitä että maailmassa on erilaisia kulttuureja. Kulttuuristen erojen rikkaus on tärkeää tällä vuosisadalla. Ihmiset odottavat innokkaina oppivansa toistensa kulttuureista. Kulttuurien rajat ylittävä psykologia on osoittanut tärkeitä yhteyksiä kulttuurisen kontekstin ja yksilöllisen käyttäytymisen kehittymisen välillä. Tämän yhteyden mukaan kulttuurirajat ylittävä tutkimus on enenevissä määrin tutkinut mitä tapahtuu yksilöille jotka ovat kasvaneet yhdessä kulttuuriympäristössä, ja kun he yrittävät uudelleen 7

4 rakentaa elämäänsä toisessa kulttuuriympäristössä. Pitkäkestoiset psykologiset seuraukset tästä prosessista ovat hyvin vaihtelevia, riippuen sosiaalisista ja persoonallisista vaihteluista jotka vaikuttavat niin lähtö- kuin saapumiskulttuurissa. Ja ilmiö joka on olemassa jo ennen ja nousee esille kulttuuriin sopeutumisen aikana. 8 Kulttuuriset erot aiheuttavat joskus shokeeraavia tilanteita maahanmuuttajille isäntämaassa. Kulttuuri, Huntingtonin mukaan, tarkoittaa ihmisen kieltä, uskonnollisia uskomuksia, sosiaalisia ja poliittisia arvoja, olettamuksia siitä mikä on oikein ja väärin, sopivaa ja epäsopivaa ja objektiivisia instituutioita ja käyttäytymismalleja jotka heijastavat näitä subjektiivisia elementtejä (samassa kirjassa). Toisin kuin ihon väri tai etninen alkuperä, ihmisen kulttuuri voi muuttua. Maahanmuuttajat järkyttyvät kun he tulevat isäntämaan yhteiskunnan tuntemattomaan kulttuuriin. He eivät ymmärrä uutta kieltä, asennetta, uutta ihmistä joka on erinäköinen, kuten myös isäntäkulttuurin uutta tunnelmaa. He kohtaavat ongelmia elämänsä joka askeleella uudessa tilanteessa. Kuitenkin, tässä hetkessä heidän täytyy kohdata outoja tilanteita jotka ovat rasismin ja eri asennoitumisen luomia. Tämä on hyvin kivuliasta. Kulttuurinen osuma on herkkä asia ympäri maailman. On vaikeaa sietää ketään vierasta, koska kaikki kunnioittavat omaa kulttuuriaan. Jokaisen kansan tulisi kunnioittaa toistensa kulttuureita. Sillä on vaikutus sosiaaliseen elämään. Kuitenkaan, tämä ei ole helppo tehtävä on pitkä prosessi sopeutua uuteen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tässä tilanteessa isäntämaan kansalainen saattaa olla ratkaisevassa asemassa, sillä maahanmuuttajat ovat monin tavoin herkässä asemassa. Alun perin, isäntäihmiset ja -yhteiskunta voivat auttaa antamalla tietoa ja faktoja ja kertomalla tärkeimmät asiat isäntäkulttuurissa. Joskus olisi erittäin käytännöllistä keskustella kulttuurisista eroista ja yhteneväisyyksistä maahanmuuttajien ja isäntäihmisten kanssa. 4. Sosiaaliset vaikutukset Jotkut ihmiset näkevät maahanmuuttajien vastaanottamisen positiivisena asiana isäntämaan yhteiskunnan kannalta; kun taas jotkut näkevät negatiiviset vaikutukset maahanmuuttajien vastaanottamisessa. Kuitenkin, toisaalta on mahdollisuus saada tietoa joistain ikävistä asioista maahanmuuttajan yhteiskunnasta. Joillain rovaniemeläisillä ihmisillä on huonoja kokemuksia maahanmuuttajista. On totta että rikollisuus ja korruptio, joissa maahanmuuttajat ovat osallisina, lisääntyvät Suomessa päivästä toiseen. Se lisääntyy seksuaalisella sektorilla ja myös työelämässä. Jotkut naiset muista maista kuten Thaimaasta, Virosta, Jamaikalta ja Nigeriasta tulevat Suomeen alkavat prostituoiduiksi, millä on huono vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja on ristiriidassa Suomen lain kanssa. Joskus jotkut naiset tulevat aviomiehen kautta Suomeen, mutta jälkeenpäin kun he ovat eronneet, sitten naiset alkavat prostituoiduiksi selvitäkseen täällä. He ansaitsevat rahaa, mutteivät maksa veroja. Tämä myös vaikuttaa nuoriin suomalaisiin tyttöihin leviävillä taudeilla. Lisäksi, maahanmuuttajat eri maista tulevat tänne ja aloittavat yrityksensä ja he tekevät jonkinlaisen sopimuksen työntekijöidensä kanssa, eivätkä maksa tavallista veroa Suomen hallitukselle. Tämän kaltaiset laittomat sopimukset vaikuttavat negatiivisesti suomalaisiin ihmisiin. He saattavat saada taudin maahanmuuttajilta ja sosiaalinen elämä vaikeutuu. Tällä on myös vaarallisia vaikutuksia sosiaaliseen elämään, että syy kasvaa joistain huonoista kokemuksista tai asenteista maahanmuuttajia kohtaan. On laajalti odotettavaa että tilanteesta päästään yli osoittamalla kunnioitusta toistensa kulttuurille, mikä saattaa luoda rauhallisen yhteiskunnan. Muuten on kutakuinkin hankalaa tuleville sukupolville, sillä lapset oppivat heitä ympäröivästä ympäristöstä. 8 Lead arcticle immigration,acculturation and adaptation written by John W Berry, Queens University,Ontario,Canada.

5 Johtopäätös Ihmisten erilaisista asenteista on etuja ja haittoja. Rovaniemen näkökannalta on huomattu että monet organisaatiot työskentelevät maahanmuuttajien hyväksi. Ne yrittävät järjestää joitain ohjelmia jotta suomalaiset isäntäihmiset ja myös maahanmuuttajat voivat tavata toisiaan ja samaan aikaan keskustella kulttuurisista taustoistaan. He voivat myös ratkaista kulttuurisia ongelmia. Organisaatiot yrittävät ratkaista maahanmuuttajien ongelmia. Kuten esimerkiksi miten maahanmuuttaja voi saada työn, mitä heidän tulisi tehdä saadakseen työn, tai minkälaista koulutusta he tarvitsevat ja minkälainen ammatti olisi kullekin maahanmuuttajalle yksilöllisesti sopiva. 9 Mitä heidän pitäisi tietää suomalaisesta kulttuurista, yhteiskunnasta ja suomalaisista myös. Lyhyesti, miten he voivat sopeutua suomalaiseen kulttuuriin. Toisaalta, organisaatiot yrittävät luoda positiivisia tunteita maahanmuuttajista isäntäyhteiskunnassa, ja kuinka suomalaiset saavat etua maahanmuuttajista ja kuinka rikas maahanmuuttajien oma kulttuuri myös on. Lisäksi, suomalaiset voivat oppia jotain hyvää vieraasta kulttuurista. Lapin yliopisto järjestää joitain monikulttuurisia kursseja vain maahanmuuttajille. Lapin TE-Keskus tekee joitain sulauttamisohjelmia ja myös ehdotti lakia maahanmuuttajien ja heidän elämänsä hyväksi Rovaniemellä. Rovaniemellä on toiminut ulkomaalaistaustaisten toimisto menestyksekkäästi vuodesta 1998 asti. He organisoivat joitain informaatiomahdollisuuksia myös suomalaisille kuin ulkomaalaistaustaisille. 9 In Moninet there are six immigrants working in this moment and also there are some trainees who are expatriates backgrounder. Furthermore, they are lots of voluntary workers represent their own culture.

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 13 Imre Bartis 2.1. Kenen totuus on oikea? 18 Sinikka Vahvaselkä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Suomen kesäyliopistot ry. sonja valjus. opas oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen

Suomen kesäyliopistot ry. sonja valjus. opas oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus opas oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen ESIPUHE Suomen Kesäyliopistot ry tukee kesäyliopistojen maahanmuuttajaopetuksen laajentamista valtakunnallisella

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA IOM:n päämäärä on edistää hallittua siirtolaisuutta ottamalla huomioon sekä valtioiden että siirtolaisten tarpeet.

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Mai Salmenkangas

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Mai Salmenkangas Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Mai Salmenkangas Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Mai Salmenkangas MUUTU. PUUTU. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas Käsikirjoitus: Mai Salmenkangas,

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Rakkaus kuuluu kaikille!

Rakkaus kuuluu kaikille! Rakkaus kuuluu kaikille! Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Hyvä keskisuomalainen kansanedustaja! Jyväskylän yliopiston lähes 12 000 opiskelijaa edustava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kannattaa

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu 2011 Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Perusteet 1.1. - Johdanto 1.2. - Osasto Zeitgeist-liikkeessä 1.3. - Odotusten realisointi 1.4. - Osaston keskittymisen kohde 2. Kansallisen osastorakenteen perustaminen 2.1. - Vapaaehtoisten

Lisätiedot