Missä raha - siellä petos: Petosseminaarin kuulumisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Missä raha - siellä petos: Petosseminaarin 10.11.2011 kuulumisia"

Transkriptio

1 Missä raha - siellä petos: Petosseminaarin kuulumisia Yksikönjohtaja Kyösti Siponen Valvontaosasto Raja- ja luomuvalvonta

2

3 Elintarvikepetokset jalkautuneet Suomeen

4 Missä raha siellä petos Petoksen määrittely Petos on - hyötymistarkoituksessa tapahtuvaa tahallista erehdyttämistä Erehdyttämistä on - ominaisuuden esittämistä tuotteesta, jota sillä ei ole - tuotteen väärentäminen laadullisesti - tuotteessa olevan ominaisuuden salaaminen Erehdyttämistä ei ole - tuotteen kehuminen tavanomaisissa puitteissa - ostajan erehtyminen omasta syystä (huolellisuusvelvoite)

5 Valvonnan painopisteet Kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen Aitous, totuudenmukaisuus tuotteessa ja markkinoinnissa Turvallisuuden varmistaminen Jäljitettävyys Asiakirjojen oikeellisuus Pakkausmerkinnät Mikrobiologinen ja kemiallinen elintarviketurvallisuus

6 Valvonnan haasteet Globaalit, monikansalliset markkinat ja markkinointi Resurssien rajallisuus, priorisointitarve, osaaminen Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja sen muodot Paikallinen elintarvikevalvonta, Evira, Poliisi, Tulli, Verottaja

7 Elintarvikkeisiin liittyvät rikokset Elintarvikerikkomus (elintarvikelaki 79 ) Elintarvikkeen pakkauksen esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä elintarvikkeesta annetaan harhaanjohtavia/totuudenvastaisia tietoja Elintarvike ei ole ihmisravinnoksi soveltuvaa, aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan Rangaistusasteikko: sakko

8 Elintarvikkeisiin liittyvät rikokset Terveysrikos (rikoslaki 44:1 ) Toiminnanharjoittaja toimii esim. elintarvikelain säännöksen vastaisesti valmistamalla, käsittelemällä, maahantuomalla, pitämällä hallussaan, varastoimalla, kuljettamalla, pitämällä myynnissä, välittämällä tai luovuttamalla tavaraa tai ainetta, valmistetta tai esinettä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Rangaistusasteikko: sakko - 6 kk vankeutta

9 Elintarvikkeisiin liittyvät rikokset Markkinointirikos (rikoslaki 30:1 ) Antamalla tavaroiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja Rangaistusasteikko: sakko - 1 v. vankeutta

10 Poliisin tietoon tulleet tapaukset Vuosi /2011 Elintarvikerikkomus Terveysrikos Markkinointirikos Yhteensä

11 Yleistä esitutkinnasta Elintarvikerikkomuksia ja terveysrikoksia tutkittu järjestyspoliisin alaisissa tutkintayksiköissä Elintarvikkeisiin liittyvät markkinointirikokset tutkittu talousrikosyksiköissä Edellyttävät usein valvontaviranomaisen asiantuntijalausuntoa/kannanottoa Valvontaviranomaisen osoittama puute/laiminlyönti on vahva näyttö esitutkinnassa Liitännäisrikoksina toisinaan kirjanpitorikoksia ja Tampere veropetoksia

12 Yleisiä näkökohtia elintarvikerikoksiin liittyen Laittomalla toiminnalla saadun taloudellisen hyödyn määrittäminen Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi (RL 10:2 ) Rikoshyöty vs. rangaistusasteikko Laittomalla toiminnalla voi olla mahdollista saada huomattavaakin rikoshyötyä Törkeiden tekomuotojen puuttuminen lainsäädännöstä

13 Elintarvikepetokset ja väärennökset - tapauksia Tullista Petosseminaari Evira Sanna Henttonen Tullilaboratorio

14 1: Luonnonmukaisesti tuotetut gojimarjat Alkuperämaa Kiina, lähetysmaa USA Tullille esitetyllä kauppalaskulla luonnonmukaisesti ( organic ) tuotettuja gojimarjoja Tullille esitetty luomusertifikaatti; epävirallinen, ei tuontiasetuksen mukainen luomutodistus

15 Torjunta-ainetutkimus Tullilaboratoriossa Tuotteesta todettiin useita torjunta-aineita, jotka ovat kiellettyjä luonnonmukaisessa viljelyssä: mm. sypermetriini asetamipridi imidaklopridi

16 Kyseessä IHMEmarja (Lycium barbarum) Legendan mukaan Kiinassa eli mies nimeltä Li Quing Yen, joka eli 252-vuotiaaksi ( ) tapasi 13-vuotiaana 3 taolaista tietäjää, joiden kerrotaan olleen yli 300-vuotiaita tapasi 50-vuotiaana taolaisen miehen, joka sanoin olevansa yli 500 vuotta vanha. piti luennon Pekingin yliopistossa yli 200- vuotiaana

17 Fraud in the Food Sector on the Doorstep of the EU From OLAF s perspective Marc WILS Senior Investigator

18 OLAF OLAF Unit B.1 - Agriculture Two areas: Trade in agricultural products including fishery products Internal CAP measures (SAPARD, EAFRD,..)

19 OLAF OLAF: European Anti-Fraud Office Established in 1999 to protect the financial interests of the European Union, therefore the financial interests of European taxpayers Guarantee the reputation of EU institutions Develop the EU's anti-fraud policies Legal basis: Reg. (EC) No 1073/99 (currently under review) and Article 325 of the Lisbon Treaty

20 OLAF Resources: Staffed by nearly 500 people, including former customs inspectors, criminal investigators, lawyers, magistrates, IT experts and auditors 2010 budget was 57,1 million for administrative costs (staff, building) 20,5 million for grants and projects OLAF recovers around 200 million/year

21 OLAF s Partners National Authorities Europol and Eurojust International bodies (UN, World Customs Organization, World Bank, Interpol, OECD)

22 Results 7000 allegations received since cases opened 300 individuals have received prison sentences from criminal courts for a combined total of 875 years 1 billion of European taxpayers money has been recovered Many millions of euros of prevented damage to the EU budget

23 Fraud mechanisms Misdescription of the goods Misdescription of the origin Fiscal consequences Evasion of customs duties Health consequences No pre-notification no inspection health risks!

24 Fraud Mechanisms Counterfeit products Products from non-ec approved plants? Potential health risks EU Market distortion Commercial damage

25 OLAF s Competences Common practice: Fraud organised on international level Importer Warehouse Transporter Customs agency Broker

26 OLAF Case example On a sunny day in the port of Hamburg.. German customs select a refrigerated container for checking.declared: frozen taro from China.

27 OLAF Case example Why just THIS container? The pre-arrival information showed that the container was shipped directly from China to the European continent; (logical assumption: Chinese origin!) Refrigerated container means frozen cargo = bigger potential risk of containing frozen food products; Experience has learned that Chinese poultry meat might be misdeclared as frozen vegetables or fruits.

28 OLAF Case example From a scan photo you can see three different types of cartons, so maybe also three types of goods???

29 OLAF Case example

30 OLAF Case example

31 OLAF Case example Poultry meat Vegetable products Spring rolls Door s

32 OLAF Case example

33 OLAF Case example Goods subject to import prohibitions Import prohibition for bivalve molluscs (shellfish) from China (2006/766/EC) Circumvention via Vietnam False health certificates False certificates of origin FORM A? GSP benefit (2,8 8 %)

34 Counterfeit: examples Declared: frozen soya beans

35 Counterfeit: examples

36 Counterfeit: examples Hidden behind frozen vegetables Chinese poultry meat with a French oval stamp!

37 Counterfeit: examples

38 Food Fraud at Import Frozen broccoli and chicken breast filets packed in the same carton something a scanner would not detect!!

39 Kommentteja Petosseminaarista 1. Mielestäni hyödyllistä seminaarissa oli (Vastaajien määrä: 16) Eri viranomaisten näkökulmat "yhteisessä" asiassa. Luonnonvarojen (=maatalouden" osuus koko EU-budjetissa. Kiinan merkityksen kasvu. Kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen seminaari! Hyödyllisintä oli videoseminaari. Ei tarvinnut matkustaa Helsinkiin. Aikaa säästyi. Ohjelmassa olleet monipuoliset kiinnostavat esitykset. Uusi näkökulma elintarvikevalvontaan. Tieto muiden tahojen toiminnasta. Oli todella hyvä kuulla eri tahojen ajatuksia aiheesta ja bonuksena nämä ulkomaiset luennoitsijat. Viranomaisena on syytä oppia valvomaan niin, että mahdolliset poikkeamat tulevat esiin eikä niitä peitellä. Tervettä epäluuloa muistettava ylläpitää, vaikkei sitä valvontatilanteessa tarvitse korostaa. Tapausselostukset olivat todella mielenkiintoisia samoin tilanteessa tehdyt ratkaisut. 1/1

40 1/2 Keskusteluyhteyksien aukeaminen. Eri näkökulmat asiaan. Koin seminaarin erittäin hyödylliseksi, ja ajatuksia herättäväksi. EU:n laajuisten petosongelmien tietoisuuden herättely. Käytännön esimerkit: miten viranomainen tunnistaa petoksen Petoksen mahdollisuuden toteaminen, että viranomaisia yritetään huijata. Kaikki iltapäivän luennot sopi hyvin ohjelmaan. Seminaarin iltapäiväohjelma oli kokonaisuutena ottaen sangen hyvä. Esimerkkitapausselostuksia olisi mielellään kuullut enemmänkin, mutta hyvä näinkin Eri viranomaistahojen paikallaolo seminaarissa. Sen tiedostaminen, että myös meillä on elintarvikepetoksia, ja niiden selvittäminen edellyttää viranomaisten tiivistä, uudenlaista yhteistyötä.

41 1/3 Lainsäädännössä tällä hetkellä olevien puutteiden esille tulo, mikä estää esim. toisen viranomaisen tietojen käytön. Hollannin kokemukset. Avoin ja mukava ilmapiiri! Kiitos! EU-tason toiminnan esittely. Yhteistyöverkoston aikaansaamisen aloittaminen. Viranomaisten välisen tiedonsaannin sääntöjen selkeyttämistä koskeva aloite. Ulkomaisten esiintyjien esitykset yleiskuvan saaminen tämän päivän petosten laadusta Käytännön tapausten esittely ja niistä keskustelu. Suhteellisen kattava kokonaisuus siitä, mitä elintarvikepetokset tarkoittavat eri hallinnonaloilla.

42 Kommentteja Petosseminaarista 2. Haluaisin seuraavista seminaarissa käsitellyistä aiheista lisätietoa/koulutusta (Vastaajien määrä: 10) Mahdollisten yhteistoimintamallien esilletuominen. Onko Eviran rooli selkeä? Mikä on viranomaisen vastuu jos ei havaitsekaan epäkohtia? Arjen ratkaisuja kuulisin lisää. Jos seuraava seminaari on tarkoitus kohdentaa enemmän käytäntöön, kuin yhteystyöväylien luomiseen, niin kuntien pakkokeinomenettely ja puuttuminen petoksiin painoalueeksi. Petostapaukset, esille tulleet. Tulevaisuudessa niiden informointi esim sähköpostitse/eviraattori (INTRANET) Ensisaapumispaikkavalvonnan koulutusta. Valvontayksiköille koulutusta siitä, mihin kentällä pitäisi kiinnittää huomiota petosten ja harmaantalouden havaitsemiseksi, vaikka ei suoranainen ensisaapumispaikkavalvonta kuuluisikaan valvontayksikölle. syventävää tietoa asiakirjojen tarkastamisista sekä kriittisistä kohdista asiakirjoissa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota

43 Kommentteja Petosseminaarista 3/1 3. Muita mahdollisia ehdotuksia aihealueen kehittämistyöhön: (Vastaajien määrä: 12) Eri viranomaisten erilaisten tiedonsaantioikeuksien pohdinta ja siitä johtuvat ongelmat yhteistyössä. > Elintarvikeviranomaisten on saatava laajemmat tiedonsaanti- ja luovutusoikeudet, jotta riittävän tehokas ja tuloksellinen viranomaisyhteistyö on mahdollista. Mahdollisimman paljon tällä hetkellä Suomea koskevia esimerkkejä. Miten saavutetaan tehokkaampi rangaistuskäytäntö ja miten parannetaan viranomaisten yhteistyötä? Asiaa ei saisi nyt unohtaa, vaan esille tulleet yhteistyö ideat pitäisi laittaa vireille. Työryhmä, joka listaa, miten asiassa on edettävä, että yhteistyökuviota voidaan toteuttaa käytännössä. Lainsäädännön valmistelu, mm. elintarvikelakiin ( 79) lisäys törkeästä elintarvikerikkomuksesta.

44 Eviraan yksikkö, joka erikoistuisi petosten selvittelyyn. Kunnista voitaisiin siirtää epäselvät asiat tämän yksikön selvitettäväksi. Kunnat suorittaisivat tarvittavat toimenpiteet yksikön ohjeiden mukaan. Perusta tuli aika hyvin valettua, nyt vain yhteydenottoja ja toimintaa Viranomaisyhteistyön kehittäminen tällä saralla - olisi hyvä, että tietäisi suoraa minne/keneen ottaa yhteyttä kun törmää näihin asioihin omassa työssä. 3/2

45 Kommentteja Petosseminaarista 4/1 4. Kommentit ja kehittämisehdotukset tilaisuuden järjestelyistä (ilmoittautuminen, aikataulut ym.; vastaajien määrä: 16): Kaikki OK AV-yhteydet toimivat kerrankin hyvin! Videoseminaarit ovat hyviä mutta seminaarin pitäjät eivät saisi esityshuoneessa liikkua ja keskustella niin, että se näkyy ja kuuluu katsojille. Miksei ollut koulutuspalvelun kautta hallinnoitu, kuten muut koulutukset? Videoyhteys läheisen aluelaboratorioon oli mieluisa. Muuten en olisi voinut osallistua. Yhteys toimi hyvin. Erinomaisen yllättynyt olin, kun meillekin oli järjestetty kahvitus. Lämmin kiitos siitä.

46 Järjestelyt olivat onnistuneet. Puhujien eristäminen omaksi ryhmäksi esti muiden osallistujien vapaan keskustelun tauoilla. Loistavaa, että videoteitse mahdollista osallistua! Järjestelyt olivat aivan ok. Kiitokset seminaarista ja järjestelyistä! Kaikki toimi hyvin. Osallistuin vain aamupäivään, Harmitti, että en päässyt kuuntelemaan iltapäivää. Mukavaa kun lähetitte ne luennot:) Hyvin järjestetty. Olafin esitys meni loppupäästä vähän turhan nopeasti, sillä juuri caset olisivat olleet kaikkein mielenkiintoisimmat oman työni kannalta. Elintarvikkeisiin liittyvät tuoteväärennökset jäivät hyvin vähälle huomiolle. Kiitokset Eviralle seminaarin järjestämisestä, asia on monelta kannalta varmasti yhä enemmän tulevaisuutta ja siihen tulee varautua. 4/2

47 Media on armoton! entä SOME?

48

49 Kebab-yrittäjät raivoissaan Eviralle: Päivän myynti tippunut joillakin vain 30 euroon

50 Uusi Suomi: Kebabskandaalin leima: Evira oikeuteen? Kaikki tyytyväisiä??? :47 Nimimerkki Maassa, jossa kansa on virkamiehiä varten eikä päinvastoin, on tuollainen tapaus kaikkea muuta kun yllättävä. Kansa kun on vaan antanut koko tuon armeijan istua selkäänsä. Joskus voi kansan äänessä havaita jopa tyytyväisyyden ja ylpeyden merkkejä, kun taas kuulutellaan verojen kiristyksistä - "katos kun meillä on se hyvinvointiyhteiskunta". Ja virkamiehet tietenkin kuorossa lausuu samaa - kun kerran niiden hyvinvointi sattuukin olemaan taattu. VIRKAMIES YLIMYKSET OVAT :12 Olaf17 ikuisia, kunnes ne poistetaan yksilöinä lopullisesti. Vain se, että kansa saa valita laajemmin palvelukseensa ihmisiä ratkaisisi ongelmaa edes vähän. Parlamentarismi on todellakin demokratian vihollinen. Henkilökohtaisesti pidän huolen, että yksikään virkamies ei nauti minun kanssani asioimisesta pääsemällä helpolla. Laki antaa melkoisesti mahdollisuuksia siihen, että virkamiehen saa pakotettua toimimaan oikein. Toisaalta valtiossamme ei lainsäädännön tuomaa suojaa ja oikeudenmukaisuutta kannata vallitsevissa oloissa liikaa koetella, sillä rahan puolella se on. Mutta ehkä jonakin kauniina päivänä poistaminen tapahtuu vielä... Kebab sopii sinne missä vatsat eivät murise pienistä :40 PAW Eviran lakimiehen mukaan Agali on harhauttanut asiakasyrityksiään, jotka ovat luottaneet lihaliikkeen toiminnan moitteettomuuteen. Uskoo ken tahtoo, että asiakasyritykset olisivat "puhtaita". Ilmankos pizzeriat myyvät mitä milloinkin halpaan hintaan.

51 Uusi Suomi: Kebabskandaalin ruma puoli: ihmiskauppaa ja kiskontaa Harmi kun Evira :23 MattiMeikäläinen jahtaa näitä yritteliäitä maahanmuuttajia. Rasismia! :05 K-Veikko Epäilen, että Evira on tiennyt laittomasta ja kuluttajan terveyttä uhkaavasta toiminnasta jo pidempään. Ainakin poliisitutkinnan ajan. Onko Evira toiminut lain mukaisesti salliessaan laittoman toiminnan näin pitkään? Onko yleinen ja hyväksyttävä käytäntö, että viranomainen rikkoo lakia, jos toinen viranomainen sitä pyytää? byrokraattien simputusta :33 vilunki "...ollut vaadittavaa kirjanpitoa tuotteistaa ja niiden käsittelystä. - Tuotteet eivät täytä elintarvikkeille asetettavia vaatimuksia ja on syytä epäillä että niiden turvallisuus ja hygieeninen laatu ovat puutteelliset..." Eli tämä liike ei ole tuottanut sitä älytöntä nivaskaa byrokraattien vaatimaa paperiläjää (ja työllistänyt paria paperinpyörittäjää), vaan on keskittynyt toimintaansa, myymään lihaa. Toiminta on jatkunut kauan (ainakin vuoden), kukaan ei (tiettävästi) ole sairastunut, mitään ruokamyrkytys-skandaaleja ei ole ilmennyt jne. Poliisi: Vastuu kebabpaikkojen nimien julkaisusta on Eviran

52 Lainaus: "Evira toimi vastuullisen viraston tapaan. Parempi kertoa mahdollisesta riskistä laajasti, kun hoitaa ihmisiä terveyskeskuksissa. Ravintoloitsijoiden tulisi hakea korvauksia pilaantunutta lihaa toimittaneelta yritykseltä." Vastuullista ei missään tapauksessa ole se, että ravintola esiintyy väärin perustein listalla. Asiakkaille kerran syntynyttä mielikuvaa pilaantunutta tavaraa myyvästä ravintolasta ei välttämättä muuta edes oikea tieto, se harvemmin menee perille niin tehokkaasti kuin kohua herättänyt lista.

53 Kiitos!

Ei tietoja, ei tuloja?

Ei tietoja, ei tuloja? 3/2013 Ei tietoja, ei tuloja? Outotec, Attendo ja vastuullinen veronmaksu Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Kestävän talouden ohjelmaa. Ohjelmaa tukevat: attac Selvitys on saanut tukea myös Liikesivistysrahastolta

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA?

PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA? Niko Jakobsson PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA? Referee-artikkeli Joulukuu 2008 Julkaistu Edilexissä 2.12.2008 www.edilex.fi/lakikirjasto/5489 Julkaistu aiemmin:

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Liha-ala kehittynyt huimasti Virusten hallinta vaatii monia keinoja HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TIEDOSTAMISVIIKONLOPUT JA NIITÄ TUKEVA ASIANTUNTIJAPALVELU

TIEDOSTAMISVIIKONLOPUT JA NIITÄ TUKEVA ASIANTUNTIJAPALVELU 1 Loppuraportti TIEDOSTAMISVIIKONLOPUT JA NIITÄ TUKEVA ASIANTUNTIJAPALVELU Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu 2014 1 2 Sisällys 1 ASIANTUNTIJAPALVELUN ESITTELY...3 1.1 Tiedottaminen ja apu rekrytoinnissa...3

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 5 Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Heidi Hynynen, Susanna Pyörre & Raija Roslöf ELÄMÄ KÄSILLÄ Viittomakielentulkin

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot