IKÄÄNTYMINEN JA PÄIHTEET. Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys Hämeenlinna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYMINEN JA PÄIHTEET. Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys Hämeenlinna"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYMINEN JA PÄIHTEET Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys Hämeenlinna

2 PÄIHDEKÄYTTÖ IKÄÄNTYNEILLÄ aineenvaihdunta muuttuu ikääntyessä elimistön nestepitoisuuus, lihasmassa pienempi suhteessa painoon monisairaat, muistiongelmaiset, yksinäiset lääkitykset, niiden yhteisvaikutukset ikääntymiseen liittyvät muut tekijät päihdekäytön pitkäaikaisuus (toleranssi) seija joukanen 3

3 .jatkuu ikääntyneiden päihderiippuvuus: aiemmin vaiettu asia vaiko uusi ilmiö? alkoholin käyttö yleistynyt 60-luvulta lähtien naisten juominen sallitumpaa bentsodiatsepiinit 60-l. alkaen lyhytvaikutteiset unilääkkeet kivunhoidon toteutus opioideilla lääkemarkkinoinnin merkitys seija joukanen 4

4 IKÄ JA ALKOHOLI iän myötä humalluttava vaikutus lisääntyy alkoholin poistuminen elimistöstä hidastuu naisilla sietokyvyn lasku suurempi naisilla haitat aivoihin, maksaan, luustoon nopeammin ja pienemmillä määrillä keskushermoston sietokyky heikkenee reaktionopeus ja tarkkaavuus heikkenee riskikäytön rajat 7/vko, kerralla max 2 (yli 65v) seija joukanen 5

5 IKÄ JA RIIPPUVUUS opioidikipulääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja lyhytvaikutteiset unilääkkeet, yskänlääkkeet pregabaliini (Lyrica), gabapentiini (Neurontin) alkoholi, tupakka, (kahvi) pienannos- / suurannosriippuvuus toiminnalliset riippuvuudet (pelihimo ) riippuvuus ei-sentraalisesti vaikuttaviin lääkkeisiin harvemmin laittomat huumeet (kannabis?) seija joukanen 6

6 jatkuu lääkärin tutkimukseen tulisi aina sisältyä ainakin lyhyt kysely päihdekäytöstä psykiatrin tutkimuksessa laajempi kysely ilmoitettu käyntisyy yleensä muu kuin päihde monihäiriöisyys /moniongelmaisuus potilas voi olla päihtynyt, vieroitusoireinen, vieroittunut, lääkitty sekakäyttö yleinen ilmiö seija joukanen 7

7 jatkuu epäilyn herääminen/ongelman tunnistaminen puheeksi otto, hoitomotivaation herättely sekakäyttö erityisryhmät (muistisairaat) riippuvuuden tunnistusta voi tehdä päihdelääkäri, yleislääkäri, työterveyshuolto, psykiatri, sairaanhoitaja, yms seija joukanen 8

8 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ alkoholin ongelmakäyttö = riskikäyttö ( aik. suurkulutus ) + haitallinen käyttö + riippuvuus päihdehäiriö = haitallinen käyttö + riippuvuus epätarkkoja määritteitä: kokeilu, satunnaiskäyttö, viihdekäyttö, tapakäyttö sairausdiagnooseja haitallinen käyttö ja riippuvuus riippuvuus poissulkee haitallisen käytön seija joukanen 9

9 RIIPPUVUUDEN ICD-10 kriteerit vähintään kolme seuraavista kriteereistä täyttyy samanaikaisesti 1 kk:n ajan tai toistuvasti lyhyempiä aikoja vuoden sisällä voimakas himo tai pakonomainen käyttöhalu sietokyky eli toleranssi hallinnan puute käyttö muuttuu tärkeimmäksi elämänsisällöksi tiedossa olevat haitat eivät estä käyttöä vieroitusoireet seija joukanen 10

10 RIIPPUVUUS 1) addiktio ( kognitio / käytös) - -voimakas halu tai pakonomainen tarve juoda - kykenemättömyys hallita käyttöä 2) fysiologia: - vieroitusoireet ja toleranssi 3) seuraukset: - muut tärkeät mielenkiinnon kohteet menettävät merkitystään - käyttö jatkuu haitoista huolimatta riippuvuuden kriteerit samat kaikille päihteille seija joukanen 11

11 RIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN haastattelu, apuna puolistrukturoitu lomake, mittarit ( AUDIT, SDS, SADD, DAST, Fagerström ) U-Huume-seula lääkekäytön ja kaikkien käytössä / kokeilussa olleiden päihteiden kartoitus, nykylääkitys somaattinen ja psyykkinen vointi, sosiaalinen tilanne psyykkinen / fyysinen riippuvuus riippuvuuden kesto, vaikeusaste seija joukanen 12

12 PÄIHDEKÄYTTÖ jokainen päihde ja lääke erikseen, myös tupakka ensimmäiset kokeilut, säännöllisen käytön alkaminen, käytön pituus hoidot, käyttötauot, mikä auttanut, retkahdukset aineyhdistelmät, maksimaalisen käytön ajankohta aineiden tärkeysjärjestys, käyttöreitit vieroitusoireet, yliannostustilanteet, myrkytykset seija joukanen 13

13 SEKAKÄYTTÖ useita lääkkeitä joko samasta ryhmästä tai eri ryhmistä, laittomat huumeet, alkoholi päihtymyksen tehostus, muuntaminen vaikutusajan pidentäminen vieroitusoireiden esto/hoito vireystilan säätö kokeilunhalu, markkinatilanne käyttö yhtaikaa, jaksoittain, vuorotellen, reitti vaihtelee seija joukanen 14

14 HAASTATTELUN KULKU avoimuus, luottamuksellisuus, kiireen välttäminen, oma asenne avoimet kysymykset (motivoiva haastattelu) käyttömäärät - käytön tiheys potilas voi joko vähätellä tai liioitella käyttömääriä (stigma) arvio voinnista: päihtymys, ahdistus, muisti, huono keskittymiskyky, jännitys, pelko, väsymys, viitteet sekavuudesta, yms seija joukanen 15

15 jatkuu käytön pakonomaisuus: käytön alku, lopettamisen ja tauottamisen vaikeus, taukojen pituus, päivittäiskäyttö hallinnan ongelmat: otan vain yhden - ei onnistu, juotu / käytetty määrä lisääntyy vieroitusoireet: käyttötauon aikana tuleva oireisto, oireiden hoito, muiden aineiden käyttö seija joukanen 16

16 jatkuu toleranssi: juotu / käytetty määrä kasvaa vähitellen, käyttöpäivät lisääntyvät, väkeviin siirtyminen käyttö elämän keskipiste: harrastuksista luopuminen, ajatusten keskittyminen päihteeseen ja käytön mahdollistamiseen haitat eivät estä käyttöä: tapaturmat, väkivalta, vuorovaikutusongelmat seija joukanen 17

17 .jatkuu sairauksien yhteydet alkoholin, lääkkeiden käyttöön hoitojen ja käyttötaukojen aikainen terveydentila toiveet / mielikuvat hoidon sisällöstä yhteydenpitoluvat, tiedot aikaisemmista hoitopaikoista hoitosuunnitelma, hoitosopimus kirjallisena, potilaalle oma kappale seija joukanen 18

18 .jatkuu haastattelun ja tutkimuksen tulosten luotettavuus paranee, kun potilas käy useamman kerran päihdehaastattelun voi toteuttaa usean eri käynnin aikana, apulomakkeita potilas voi täyttää kotona päihtymys voi olla myös osoitus jännittämisestä ja pelosta seija joukanen 19

19 ..jatkuu puheeksioton apuna sairauskertomustiedot huolen osoittaminen, avun tarjoaminen hoitosuunnitelman realistisuus potilas aktiivisena hoidon suunnittelussa (esim. aikataulut, avo- vai laitoshoito ym.) kiire ei tarpeen, harkinta-aika relapsit kuuluvat asiaan, hoidon tehostus yhteistyö eri tahojen kesken seija joukanen 20

20 PÄIHTYNYT VASTAANOTOLLA päihtymystila ei ehdoton este käynnille ja tutkimukselle, mutta vaikuttaa sen sisältöön voimakkaasti päihtynyt ei muista mitä sovitaan tai muistaa vain osin ei hoitopäätöksiä tai pitkälle ulottuvia suunnitelmia, katkolle lähettäminen mahdollista kehotus tulla uudelle käynnille niukemmin päihtyneenä, omaisen mukana olo ei lääkemääräyksiä, lääkkeitä mukaan päihtyneelle seija joukanen 21

21 MILLOIN EPÄILY HERÄÄ / TUNNISTAMINEN muutos potilaassa : ulkonäkö, huolimattomuus, epäsiisteys huonomuistisuus / hajamielisyys tapaturmat, hoitoon hakeutumisviive perheenjäsenen huoli mieliala, käyttäytyminen, välttelevyys, eristäytyminen rauhoittavat lääkkeet, särkylääkkeet, res. hukassa laboratoriokokeet havaittavat vieroitusoireet seija joukanen 25

22 PÄIHDEKÄYTTÖÖN VIITTAAVA OIREISTO uniongelmat, masennus, ahdistuneisuus, ärtyneisyys: huono hoitovaste näihin ylämahavaivat, painonnousu (- lasku joskus), ripuli, maksan / haiman sairaudet iho-oireet, punoitus, ruhjeet, infektiot, huonot hampaat korkeat RR-arvot, rytmihäiriöt hyperrefleksia, hikoilu, vapina päänsärky, huonomuistisuus, toimintakyvyn lasku ataktinen kävely, koordinaatio-ongelmat seksuaaliterveyden ongelmat diabeteksen, Marevan-hoidon huono tasapaino seija joukanen 26

23 SOSIAALISET JA OIKEUDELLISET perheongelmat, hoitamattomat velvollisuudet (laskujen maksaminen, ruokahuolto yms.) sosiaalisen verkoston kapeutuminen ystävät katoavat riippuvaisella käytön lisäksi ei muita kiinnostuksen kohteita taloudellisen tilanteen ongelmat, velkaantuminen samanaikainen peliongelma rattijuopumus, liikenneonnettomuudet sekakäyttö seija joukanen 27

24 VAIKEA RIIPPUVUUS päihtyneenä ja / tai vieroitusoireisena esim. lääkärin ajanvarausvastaanotolle toistuvat käynnit päivystyksessä päihtyneenä (tapaturmat, pahoinpitelyt, infektiot, rytmihäiriöt) viive hoitoon tulossa esim. tapaturman yhteydessä korkea Alkometri-puhallus: yli 3 prom tai ilman havaittavaa päihtymystä yli 1,5 prom maksakirroosi, haimatulehdus toistuvat rattijuopumukset, päihdeseurantojen epäonnistumiset, sekakäyttö seija joukanen 28

25 KUN AJATUS ONGELMAKÄYTÖSTÄ luonteva puheeksiotto opeteltavissa luontevaa yhdistää päihdekeskustelu muun terveydentilaan liittyvän tapaamisen yhteyteen (esim. unettomuus) luottamuksen rakentaminen : potilaan tunteminen lisää arvioinnin luotettavuutta motivoivan haastattelun tekniikka empatiaa rajallisesti, ei moralisointia asiantuntijan rooli : ei tuomari eikä asianajaja käytön vähättely, kieltäminen, (valehtelu), selittely tavanomaista seija joukanen 29

26 MUUTOS ulkoinen - sisäinen muutoksen tarve potilaan oma tavoite : askel kerrallaan, tavoitteiden uudelleen arviointi retkahdusten esto: etukäteen sovitut toimintatavat mitä juomisen / päihdekäytön tilalle? lääkitykset, samanaikainen masennuksen/ ahdistuneisuushäiriön hoito Prochaska DiClemente muutosvaihemalli : esiharkinta, harkinta, valmistelu, toiminta, ylläpito motivoiva haastattelu: käytetään erilaisia muutokseen tähtääviä ja muutosta edistäviä vuorovaikutusmalleja seija joukanen 30

27 HOIDOSTA alkutilanteen vaikeusaste määrittää hoidon sisältöä ja kiireellisyyttä vieroitusoireet, sekakäyttö, lääkehoito potilaan oma tavoite : välitön raittius, vähitellen raitistuminen, kohtuukäyttö muut sairaudet perhetilanne, yksinäisyys juridiset seikat psykososiaalinen hoito: lääkäri, päihdetyöntekijä, sairaanhoitaja /lähihoitaja, sosiaalityöntekijä hoitomotivaatio on jatkumo seija joukanen 31

28 VIEROITUSOIREET alkoholi: CIWA-Ar: 10 kysymystä, pisteet 0-7 vieroitusoireiden lievitys / hoito vaikeusasteen mukaan: krapula alle 10p, yl. vieroitusoireiden avohoito riittävä, yli 20 usein laitoshoidon tarve (sekavuus, delirium) vieroitusoireiden hoidon aikana testi ilmaisee oireiden lievittymisen pahoinvointi, vapina, hikoilu, ahdistuneisuus, kiihtyneisyys, tuntohäiriöt, kuulohäiriöt(-harhat), näköhäiriöt, päänsärky, orientaatio paikkaan/aikaan seija joukanen 32

29 jatkuu vieroitusoireiden hoidossa diatsepaami (oksatsepaami) diatsepaamikyllästys laitosoloissa, tarv. psykoosilääke valvottu annostelu, ei reseptointia muu tukilääkitys (pahoinvointi, kivut, yms) lyhytaikainen bzp-käyttö, alkoholiongelmainen altis riippuvuudelle niihin seija joukanen 33

30 VIEROITUSOIREET CIWA B : bentsodiatsepiinien vieroitusoireet potilaan täyttämä lomake: 19 kysymystä potilaan tuntemuksista, mm ärtymys, väsymys, uni, ym. työntekijän havaintoihin perustuva lomake: 3 kysymystä: levottomuus, vapina, hikoilu molemmissa arvio seija joukanen 34

31 VIEROITUSOIREET opioidikipulääkkeiden vieroitusoireet :LYHYT OPIAATTIVIEROITUSMITTARI (SWOS): pääosin käytössä laittomien opioidien käyttöön liittyvissä vieroitusoireissa, sopii lääkeopioidien yhteyteen huonovointisuus, vatsan kouristelu, lihaskrampit / nykinät, palelu, sydämen jyskytys, lihasjännitys, kivut ja säryt, haukottelu, silmien/nenän vuotaminen, unettomuus asteikko 0-4, arvioidaan viimeistä 24t. aikaa seija joukanen 35

32 ALKOHOLIONGELMAN LÄÄKEHOITO hoidon tähtäin: kohtuukäyttö vai täysraittius aikaisemmat lääkehoidot lääkkeen hyödyt / haitat / vaarat lääkityksen kustannukset valvottu lääkkeen annostelu disulfiraamia lukuun ottamatta mahdollistavat alkoholinkäytön seija joukanen 36

33 jatkuu disulfiraami ( Antabus ) : valvottu käyttö, 2-3 pvä / vko : ei toimi kaikilla. Implantti: lumevaikutus naltreksoni (Revia, Naltrexon Vitaflo), tbl, depotinjektio nalmefeeni (Selincro) muut lääkkeet: akamprosaatti, topiramaatti, memantiini, N-asetylkysteiini serotonergiseen järjestelmään vaikuttavat lääkkeet : ondansetroni ( alkoholismi tyyppi 2) seija joukanen 37

34 HAITALLISEN KÄYTÖN / RISKIKÄYTÖN HOIDOSTA naltreksoni / nalmefeeni ennen riskitilannetta tai suunniteltua alkoholin käyttöä tilannekohtainen Antabus, valvottu annostelu todetun haitan oireen tai diagnoosin mukainen hoito psykososiaalisen hoidon tarve? riskikäytössä mini-interventio saattaa riittää, mini-interventio voi olla kertaluonteinen tai useita käyntejä käsittävä seija joukanen 38

35 RIIPPUVUUDEN HOIDOSTA AINA psykososiaalinen hoito mukana, tähtäin pakonomaisen käytön väheneminen riippuvuus + depressio: valvottu Antabus ja depression samanaikainen hoito, memantiini saattaa olla tehokas alkoholiriippuvaisen masennuksen hoidossa riippuvuus ilman muita sairauksia: valvottu Antabus, joskus riittää naltreksoni, nalmefeeni, akamprosaatti, ondansetroni, topiramaatti, baklofeeni (?) psykoosilääkkeistä aripipratsoli, ketiapiini akupunktio, ilokaasu : ei tutkimusnäyttöä tehosta seija joukanen 39

36 MINI-INTERVENTIO näyttö tehosta, kun kyseessä riskikäyttö, osin haitallisessa käytössä alkoholiriippuvuus ilman hoitomotivaatiota: mini-interventio mini-intervention eli lyhytneuvonnan teho säilyy ilmeisesti ainakin 1-2v, pidempi teho? on uusittavissa seija joukanen 40

37 LÄÄKKEETTÖMÄT HOIDOT pitkät / lyhyet laitosjaksot tk-vuodeosasto hoito / kuntoutus, pari- ja perheterapiat päihdehoito yhdessä mt - palveluiden kanssa kunnalliset päihdepalvelut, A-klinikka-säätiö AA-, NA-ryhmät, A-kilta : vertaistukitoiminta, koulutetut kokemusasiantuntijat 12 askeleen ohjelma, Myllyhoito seija joukanen 41

38 ALKOHOLI,TUPAKKA JA DEPRESSIO masennuspotilaista 10-30% alkoholiongelma, depressiopotilaista tupakoi 40-50% alkoholiriippuvaisista depressio 30-60% raitistuneen alkoholistin kognitiivinen toipuminen hitaampaa, jos tupakointi jatkuu tupakoivilla retkahdusriski korkeampi tupakointi huonontaa joidenkin masennuslääkkeiden tehoa psykiatristen potilaiden suurimmat terveysriskit ylipaino, tupakka, muut päihteet seija joukanen 42

39 VIEROITTAUTUMINEN LÄÄKKEISTÄ hoitosopimus, selkeä suunnitelma perustelut, miksi vieroittautuminen tärkeää aikataulutus, mitä pidempi käyttö, sitä hitaammin terveydelliset syyt nopeutettuun vieroittautumiseen tukilääkitys, muu tukihoito moniammatillisuus, verkostotyö seija joukanen 43

40 .jatkuu vieroittautumisen tulee koskea kaikkia päihtymystä / riippuvuutta aiheuttavia / ylläpitäviä aineita korvaushoidot (opioidit, nikotiini) motivaation vahvistaminen, ylläpito hoitoväsymys elämäntilanteen vaikutus vieroittautumisen etenemiseen, omaisen mukanaolo seija joukanen 44

41 HOITOSOPIMUS potilaan sitouttaminen aktiiviseksi toimijaksi selkeä, kirjallinen suunnitelma potilaalle oma kappale aikataulu, sen joustot toimenpiteet, jos suunnitelma ei etene sovitusti hoitosopimusrikkeet /hoidon keskeytys hoidontehostus, luvat yhteydenpitoon apteekkisopimus, E-resepti seija joukanen 45

42 AIKATAULU yleensä ei kiire pyrittävä sopimaan potilaan kanssa annospudotukset käytössä olevista lääkkeistä, niissä vaihto dep-muotoon, jos mahdollista ensin pois lyhytvaikutteiset, annostusaikojen vakiointi ei annosnostoja, mutta pudotusaikataulun hidastus seija joukanen 46

43 TUKIHOITO keskusteluhoito, motivointi uniongelmien ja ahdistuneisuuden hoito liikunta, toiminnallisuus kipulääkkeet, beta-salpaaja, hydroksitsiini, melatoniini psykiatrinen lääkehoito myös joskus karbamatsepiini, valproaatti akupunktio (ei tutkimusnäyttöä) seija joukanen 47

44 VIEROITUKSESTA eri bzp-lääkkeiden ekvivalenttiannokset vaihtelevat eri lähteiden mukaan turvallista yleensä pudottaa lääkettä, joka potilaalla käytössä siirtyminen yhteen valmisteeseen, ensin pois lyhytvaikutteiset yhden lääkkeen lopetus voi nostaa tai laskea toisen lääkkeen pitoisuutta tupakoinnin vaikutus lääkepitoisuuksiin maksan /munuaisten vajaatoiminnan vaikutus seija joukanen 48

45 ..jatkuu jos käytössä jättiannoksia, voi alkupudotus olla esim. 30% potilaan ilmoittamasta käyttöannoksesta aikataulun hidastaminen loppua kohti hoidon tulee jatkua vähintään puoli vuotta lääkkeen lopetuksesta riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä ei pidä aloittaa uudelleen riippuvuusalttius pysy, vaikka lääke loppuu seija joukanen 49

46 TUPAKKARIIPPUVUUS motivointi, motivaation herättely nikotiinikorvausvalmisteet, lopetusta tukevat lääkkeet (Zyban, Champix ) ryhmämuotoiset hoidot informaatio tupakoinnin vaikutuksesta lääkepitoisuuksiin ei tutkimusnäyttöä akupunktion tehosta, voi käyttää, jos pot kokee hyötyvänsä hypnoosi (?) sähkötupakan sisältämät aineet(???) seija joukanen 50

47 POHDINTAA alttiutta riippuvuuteen ei aina etukäteen pysty tietämään varovaisuus tärkeää, muttei saa olla este adekvaatille lääkehoidolle epävakaa tai asosiaalinen persoonallisuushäiriö aiempi päihdeongelma pienet tbl-vahvuudet, pakkaukset pregabaliini, titsanidiini, yskänlääkeet ym seija joukanen 51

48 SYYTÄ MUISTAA päihderiippuvuus on krooninen aivosairaus, jonka kulku aaltoileva retkahtaminen on tyypillinen osa taudinkulkua herkistyminen l. sensitisaatio hoitaminen kannattaa, vaikka retkahduksia sekakäyttö yleinen ilmiö iatrogeenisen bentsodiatsepiiniriippuvuuden estäminen seija joukanen 52

49 ..ja vielä tupakkariippuvuus, sen dg ja merkinnät hoitotietoihin, Fagerströmin testi hoito kannattaa, vaikea riippuvuus vaikuttaa lääkepitoisuuksiin, psyykkiseen vointiin yms toiminnalliset riippuvuudet myös iäkkäillä pelihimo, nettiriippuvuus : näihinkin hoitoja olemassa seija joukanen 53

50 . ja vielä tavallista toistuvat, keskeytyvät päihdehoidot hoitosopimusrikkeet: hoidon keskeytys ylisukupolvisuus talous, hoitojen maksaja monisairaat hoitoon pääsy vai joutuminen ( stigma ) hoitojonot väärin sammutettu? seija joukanen 54

51

52 KIITOS yhteystiedot:

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11. G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.2008 Vaasa 1 Nuoret aikuiset ja päihteet päihteiden käyttö runsaimmillaan 20

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015 Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö Anneli Raatikainen 3.2.2015 AIHEITA: - Päihdeongelman kehittyminen - Eri päihteiden vaikutuksia - Päihteiden käytön tunnistaminen

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

PSYKIATRISEN POTILAAN TUPAKKAVIEROITUS

PSYKIATRISEN POTILAAN TUPAKKAVIEROITUS PSYKIATRISEN POTILAAN TUPAKKAVIEROITUS Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys Hämeenlinnan Terveyspalvelut Hml 270115 Tupakointi ja psykiatria tupakointi psykiatrisesti

Lisätiedot

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholin ongelmakäytön toteaminen Tavoitteena on havaita alkoholin ongelmakäyttö varhain, ennen kuin siitä aiheutuu fyysisiä, psyykkisiä

Lisätiedot

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl * Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl *Riippuvuudet; ilmiö, diagnosointi, toleranssi *Alkoholiriippuvuus *Huumeriippuvuus *Lääkeriippuvuus ja sekakäyttö *Toiminnallinen riippuvuus

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

PÄIHDE RIIPPUVUUS Jouko Koskela KVALT-seminaari , PALVA

PÄIHDE RIIPPUVUUS Jouko Koskela KVALT-seminaari , PALVA PÄIHDE RIIPPUVUUS Jouko Koskela KVALT-seminaari 24.2.2014, PALVA 11.10.2016 Mielihyvä Mielihyväjärjestelmää ruokkivat: Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset asiat ja tekijät Haitalliset aineet: nikotiini,

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN, ALKOHOLIRIIPPUVUUTTA KOSKEVIEN HOITOMUOTOJEN SATUNNAISTETTU, VERTAILEVA TUTKIMUS: DISULFIRAAMI, NALTREKSONI JA AKAMPROSAATTI ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA Yleislääketieteen erikoislääkäri,

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys

PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys PÄIHDETYÖ päihteiden käytön ehkäisy päihteiden käyttöön liittyvien riskien, haittojen

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Riippuvuusongelmien samanaikainen hoito. Apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen psykiatria- ja päihdekeskus Yleislääkäripäivät

Riippuvuusongelmien samanaikainen hoito. Apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen psykiatria- ja päihdekeskus Yleislääkäripäivät Riippuvuusongelmien samanaikainen hoito Apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen psykiatria- ja päihdekeskus Yleislääkäripäivät 23.11.2017 Hki Sidonnaisuusilmoitus Ei taloudellisia eikä muita sidonnaisuuksia

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Päihteet ja vanhuspsykiatria. SPGY 23.4.2015 Silja Runsten

Päihteet ja vanhuspsykiatria. SPGY 23.4.2015 Silja Runsten Päihteet ja vanhuspsykiatria SPGY 23.4.2015 Silja Runsten ikääntyneiden päihteiden käytöstä päihdeongelman tunnistamisesta ja hoidosta kaksoisdiagnoosi Päihteiden käyttö Riskikulutus Haitallinen käyttö

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

Suurkuluttaja. havaita alkoholin riskikäyttö varhain, ennen siitä aiheutuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Suurkuluttaja. havaita alkoholin riskikäyttö varhain, ennen siitä aiheutuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Luennon sisältö Milloin alkoholinkulutus on ongelma Alkoholin käytön epidemiologiaa Alkoholin riskikäyttö Mini-interventio Suomalainen juomiskulttuuri Alkoholiriippuvuuden diagnostiikka Solja Niemelä Päihdelääketieteen

Lisätiedot

091013 SEIJA JOUKANEN. Helsinki, Messukeskus

091013 SEIJA JOUKANEN. Helsinki, Messukeskus 091013 SEIJA JOUKANEN Helsinki, Messukeskus SIDONNAISUUDET Asiantuntijakokoukset: ReckittBenckiser, Pfizer Kongressimatkat: Lundbeck, Pfizer, ReckittBenckiser Luennointipalkkioita: Lundbeck, ReckittBenckiser,

Lisätiedot

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko?

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Juuri tänään Kohtaa sairaus nimeltä alkoholismi Riippuvuussairauden käsite Sairauden eteneminen ihmisen käytöksenä Tunnistamisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

Opioidit ja kipu. Päihdepsykiatrin vinkkejä

Opioidit ja kipu. Päihdepsykiatrin vinkkejä Opioidit ja kipu Päihdepsykiatrin vinkkejä LSHP alueellinen koulutus 17.2.2016 Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede)) Kliinisen neurotieteentutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story)

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) 21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) Lat. addictio = jättäminen jonkun valtaan, jonkun omaksi tuomitsemista tai julistamista Terveet / haitalliset riippuvuudet

Lisätiedot

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO ESITYKSEN SISÄLTÖ Kaksoisdiagnoosi? Muna vai kana? Integroitu hoito? TERVEYTTÄ LAPISTA 2013 5.9.2013 Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

Keskeiset kansantaudit työikäisillä Millä työkaluilla niihin voi vaikuttaa? Biomedicum 21.10.2011. Kaija Seppä

Keskeiset kansantaudit työikäisillä Millä työkaluilla niihin voi vaikuttaa? Biomedicum 21.10.2011. Kaija Seppä Keskeiset kansantaudit työikäisillä Millä työkaluilla niihin voi vaikuttaa? Biomedicum 21.10.2011 Kaija Seppä LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, alkoholisairauksien

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholismin lääkehoito Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus Psykososiaalisilla hoidoilla

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen Automatioitunut

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji

Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji Pienet pohjalaiset Päihdepäivät Seinäjoki 17.11.2008 Antti Holopainen Ylilääkäri Järvenpään sosiaalisairaala Sisältöä Miten syntyy katkaisemisen tarve? Mitä

Lisätiedot

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP

Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP Mauri Aalto Professori, ylilääkäri TaY, THL, EPSHP } Bentsodiatsepiineihin liittyvä fyysinen ja psyykkisen riippuvuuden kehittyminen, luonne ja vaikeusaste vaihtelevat potilaasta toiseen } Fyysinen riippuvuus

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt Masennus Mielenterveyden häiriöt Ahdistuneisuushäiriöt pakkoajatukset ja -toiminnot paniikkihäiriöt kammot sosiaalinen ahdistuneisuus trauman jälkeiset stressireaktiot Psykoosit varsinaiset mielisairaudet

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Muisti ja päihteet. Silja Runsten, psyk el 11/13

Muisti ja päihteet. Silja Runsten, psyk el 11/13 Muisti ja päihteet Silja Runsten, psyk el 11/13 päihdehäiriöt muisti ja ikääntyminen päihteet, kognitio ja muisti alkoholin käyttöön liittyvä muistisairaus Päihteiden käyttö Päihteet = alkoholi ja/tai

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä. Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry

Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä. Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry PYSÄHDY Kysy Kuuntele Kannusta Milloin ottaa puheeksi? Kun itsellä herää huoli Kun alkoholista aiheutuu terveydellistä,

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

YLEISYYS MUNA VAI KANA? 25.4.2011 KAKSOISDIAGNOOSIPOTILAS? MONIDIAGNOOSIPOTILAAN KUNTOUTUKSEN HAASTEET

YLEISYYS MUNA VAI KANA? 25.4.2011 KAKSOISDIAGNOOSIPOTILAS? MONIDIAGNOOSIPOTILAAN KUNTOUTUKSEN HAASTEET MONIDIAGNOOSIPOTILAAN KUNTOUTUKSEN HAASTEET KAKSOISDIAGNOOSIPOTILAS? Samanaikaisesti päihdehäiriö ja psykiatrinen oire / sairaus ( 2-dg ) ICD-10-luokitus F10-19 päihdehäiriö KOKKOLA 28.4.2011 EL SOILI

Lisätiedot

Kati Myllymäki. 04.10.2009 Kati Myllymäki

Kati Myllymäki. 04.10.2009 Kati Myllymäki Kati Myllymäki Kati Myllymäki 3.11.2008 1 Selvä pää kirkas mieli Viinan kirot! Kuusankoski 7.11.2009 Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki 2 MIESTEN KUOLLEISUUS LÄNNESSÄ PIENI, IDÄSSÄ JA POHJOISESSA

Lisätiedot

Masennustalkoot II-tutkimus

Masennustalkoot II-tutkimus PODE Pohjalaiset masennustalkoot Masennustalkoot II-tutkimus Tutkimuslomakkeet Tutkimuksen eteneminen 08.11.2012 Mikä on Masennustalkoot II? Depression hoidon kehittämishanke psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

JUOPON CV (lat. Curlattuna Vitukseen) KUOPIO

JUOPON CV (lat. Curlattuna Vitukseen) KUOPIO Teppo Uotinen JUOPON CV (lat. Curlattuna Vitukseen) KUOPIO 16.11.2017 SYNTYMÄAIKA JA SIVIILISÄÄTY Syntynyt 02.01.1957 Kuopiossa, avoliitossa, tytär 35 v., kolme tyttären lasta OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOT

Lisätiedot

Opiaattikorvaushoito

Opiaattikorvaushoito Opiaattikorvaushoito Lainsäädäntö Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät. Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri

21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät. Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri 21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri SISÄLTÖ Alkoholin ongelmakäyttäjät Lääkkeiden ja huumeiden väärinkäyttäjät

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Kalliit dementialääkkeet. laitoshoidossa

Kalliit dementialääkkeet. laitoshoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Kalliit dementialääkkeet kotija laitoshoidossa Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri ylilääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia 2 Alzheimerin

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

Alkoholiohjelma ja mini-interventio

Alkoholiohjelma ja mini-interventio Alkoholiohjelma ja mini-interventio PUHU JA PUUTU Mini-interventio alkoholin riskikäytön ennaltaehkäisyssä Oulu 21.10.2011 24.10.2011 1 Alkoholiohjelman tavoitteet Alkoholin aiheuttamia haittoja lasten

Lisätiedot

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO TERVEYTTÄ LAPISTA 2013 5.9.2013 Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Oulun yliopisto ja Lapin sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla projektityöntekijä Marja Koivumäki

Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla projektityöntekijä Marja Koivumäki Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla 25.10.2010 projektityöntekijä Marja Koivumäki Esitys Tausta Määrittely Systemaattinen hoitomalli/ Masennustalkoot II Käyttäytymisen aktivaatiomalli

Lisätiedot

Lääkkeiden päihdekäytön ennustetaan edelleen lisääntyvän. Lääkkeiden päihdekäytön taustalla on usein TRAUMATISOITUMINEN

Lääkkeiden päihdekäytön ennustetaan edelleen lisääntyvän. Lääkkeiden päihdekäytön taustalla on usein TRAUMATISOITUMINEN SEIJA JOUKANEN Psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys Psykiatrian apulaisylilääkäri, Hämeenlinnan terveyspalvelut Lääkkeiden päihdekäytön taustalla on usein TRAUMATISOITUMINEN

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. - 3:na vuotena peräkkäin suotuisa kehitys ( 2009-2011) Alkoholia kulutettiin

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO

Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO Mitä psykoosi tarkoittaa? Psykoosilla tarkoitetaan sellaista poikkeavaa mielentilaa, jossa ihminen

Lisätiedot

Alkoholin ja huumeiden käytön. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

Alkoholin ja huumeiden käytön. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Alkoholin ja huumeiden käytön puheeksi otto Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka viides 2005 Amfetamiinin

Lisätiedot

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Johdanto korvaushoitoon Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Opiaatit 1 Päihdekäyttö perustuu niiden mielihyvää lisäävään ja käyttäytymistä vahvistavaan vaikutukseen Kaikkia opioideja kohtaan

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test)

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Alkoholin puheeksi ottaminen Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Yksilönvapauden ihanne, joka on liberaalin länsimaisen yhteiskunnanperusta, edellyttää toteutuakseen tietoa yksilön

Lisätiedot

TAUSTAA KOULUTUSHANKKEELLE

TAUSTAA KOULUTUSHANKKEELLE IKÄÄNTYNEET ALKOHOLI JA LÄÄKKEET Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2008 Seinäjoki Juha Pekola TAUSTAA KOULUTUSHANKKEELLE Stakesin selvitysten mukaan eläkeikäisten alkoholinkäyttö on yleistynyt vähitellen

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten Kelan korvaamien RESEPTIlääkkeiden

Lisätiedot

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU 10.9.2010 Lääkärit Irma Honkamaa ja Matti Mäntymaa Lääke-edustaja Hanne Tegelberg, Phizer Sairaanhoitajat Anne Leinonen ja Tiina Lehmikangas (Muokattu

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus. Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3.

Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus. Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3. Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3.2013 Keskeisiä periaatteita Lääkäri arvioi ajoterveyden. Poliisi

Lisätiedot

HOIDON TARVE! 12.2..2. 011 Ha H aka k na & & L a L ine

HOIDON TARVE! 12.2..2. 011 Ha H aka k na & & L a L ine Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla 12.11.2008 Psykiatrian el, VET-terapeutti terapeutti, psykoterapiakouluttaja TEIJO LAINE Tth el, kognitiivisen psykoterapian koulutus SINIKKA HAAKANA HOIDON

Lisätiedot

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN 1 MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN MUUTOSREITTI - Pohdintaa: Mikä elämässä on arvokasta? - Tahtoa - Uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin - Uskoa omiin kykyihin ja taitoihin - Päätöksentekoa - Tavoitteita - Aikaa

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Historia Toiminta aloitettiin vuonna 2010 TAYS ketjulähetti koulutus Arviot TAYS:n Päihdepsykiatrian

Lisätiedot

TieToa päihteistä ikäihmisille

TieToa päihteistä ikäihmisille Tietoa päihteistä IKÄIHMISILLE Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa v. 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-v.

Lisätiedot

Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne.

Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne. Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne. A-klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaari, Amsterdam 4.10.2007 Antti Weckroth Riippuvuus tahdon sairautena Benjamin Rush 1812:

Lisätiedot

Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla

Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla Psykiatrian el, VET-terapeutti, psykoterapiakouluttaja TEIJO LAINE Tth el, kognitiivisen psykoterapian koulutus SINIKKA HAAKANA ARKI TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Päihdeongelman tunnistaminen ja päihteettömyyteen tukeminen

Päihdeongelman tunnistaminen ja päihteettömyyteen tukeminen Yhteistyöpäivä 1.10.2015 Päihdeongelman tunnistaminen ja päihteettömyyteen tukeminen Tuula Seppänen FinFami Uusimaa ry. Alkoholi Riippuvuutta aiheuttavat päihteet Liimat, yskänlääkkeet, liuotteet Kannabistuotteet

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Tietoa päihteistä. ikäihmisille

Tietoa päihteistä. ikäihmisille Tietoa päihteistä ikäihmisille Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa vuonna 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-vuotiasta

Lisätiedot

Tietoa lasten ja nuorten päänsäryistä

Tietoa lasten ja nuorten päänsäryistä Tietoa lasten ja nuorten päänsäryistä Diat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, erityisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen Päänsärky esiintyvyys Migreeni altistavat tekijät hoito ennaltaehkäisy Toistuva

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Mitä jää tutkimuksen varjoon? Näkemyksiä käytännön työstä kehittämisen taustalle.

Mitä jää tutkimuksen varjoon? Näkemyksiä käytännön työstä kehittämisen taustalle. Mitä jää tutkimuksen varjoon? Näkemyksiä käytännön työstä kehittämisen taustalle. Tapio Halla, erikoislääkäri Tampereen kaupunki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Psykiatrian polklinikka maahanmuuttajille

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI AJOTERVEYDEN ARVIOINTI PÄIHDELÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA MONEN TEKIJÄN TASAPAINOILUA Poliisiammattikorkeakoulu 26.10.2016 Reijo Laitinen Psykiatrian erikoislääkäri A-klinikkasäätiö Sisä-Suomen palvelualue Hämeenlinna,

Lisätiedot

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Työikäinen terveydenhuollossa I 12.9.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Anne Pitkänen sosiaalityöntekijä, työnohjaaja SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen,

Lisätiedot

1. Lentäjien ja matkustamomiehistön lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset. Liikennelääketiedeyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto 21.3.

1. Lentäjien ja matkustamomiehistön lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset. Liikennelääketiedeyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto 21.3. PÄIHTEET JA ILMAILU JARMO KANTONEN, LT Specialist Consultant in Alcohol Disorders Finnair AeMC Yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri Päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys 1.

Lisätiedot